1 Hoofdprogramma Speelfilms NFF CATALOGUS 25 SEP-04 OKT UTRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Hoofdprogramma Speelfilms NFF CATALOGUS 25 SEP-04 OKT UTRECHT"

Transcriptie

1 1 Hoofdprogramma Speelfilms NFF CATALOGUS SEP-04 OKT UTRECHT

2 Hoe Duur was de Suiker

3 Catalogus 2013

4 Legenda Legend B Gouden Kalf Competitie A Golden Calf Competition Debuutcompetitie Debut Competition b&w zwart-wit black-and-white Cam camera photography Colour kleur colour Cho choreograaf Cst cast - de belangrijkste acteurs en actrices leading actors and actresses Sph stillfotograaf Dis distributeur distributor Dir regie director Ed montage editor Mus muziek music Ani animatie Pd production design Pro producent producer, productiemaatschappij production company Sce scenario Snd geluid op de set on-location sound Snded geluidsnabewerking audio post-production Snddes sound design Tvco omroep TV company Vfx visual effects

5 Inhoud Content Voorwoord Preface De Nederlandse film in 2013 Dutch Cinema in 2013 Nederlands Film Festival 2013 Netherlands Film Festival 2013 NFF Jaarselectie en Competities NFF Annual Survey and Competitions Jury NFF Jaarselectie Lange Speelfilm NFF Annual Survey Feature Film NFF Jaarselectie Lange Documentaire NFF Annual Survey Full-Length Documentary NFF Jaarselectie Korte Documentaire NFF Annual Survey Short Documentary NFF Jaarselectie Korte Film NFF Annual Survey Short Film NFF Jaarselectie Televisiedrama NFF Annual Survey Television Drama NFF Jaarselectie Nederlandse Filmacademie NFF Annual Survey Netherlands Film Academy NFF Jaarselectie Gerrit Rietveld Academie NFF Annual Survey Gerrit Rietveld Academie NFF Jaarselectie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht NFF Annual Survey Utrecht School of the Arts NFF Jaarselectie AKV St. Joost Breda NFF Annual Survey AKV St. Joost Breda NFF Jaarselectie Willem de Kooning Academie Rotterdam NFF Annual Survey Willem de Kooning Academy Rotterdam NFF Jaarselectie overige opleidingen NFF Annual Survey other acadamies 156 Hoofdthema Naakt Main theme Naked 171 Gast van het Jaar Paula van der Oest Guest of the Year Paula van der Oest 178 Pop Up 185 Talks & Events 222 Talks & Events Vak Talks & Events Dutch Professionals 230 Talks & Events Educatie Talks & Events Education 232 Talks & Events HFM 238 NFF Jaarselectie NFF Online Competitie NFF Annual Survey NFF Online Competitie 239 Bestuur & Organisatie Board & Organization 241 NFF Ondernemers Club 242 NFF Partners 244 Advertenties Advertisements 255 Index filmtitels Index film titles 257 Colofon Colophon

6 Chez Nous

7 Voorwoord Preface Willemien van Aalst Foto Willemien: Roland J. Reinders Tijdens het Nederlands Film Festival (NFF) geven wij de Nederlandse cinema tien dagen lang het erepodium dat het verdient. Daarmee doel ik uiteraard op het hele spectrum: van speelfilm en documentaire tot televisiedrama en animatie, van arthouse tot mainstream en van klassieker tot transmediaal experiment, lang én kort. De diversiteit maakt deze kunstvorm zo vitaal, veerkrachtig en aansprekend. Aan ons de taak om al dat moois te serveren aan een groot en breed publiek. Aan jong (met de NFF speelplaats zelfs piepjong) en oud, aan dagjesmensen en veelkijkers, en aan studenten uit binnen- en buitenland. De 33 e editie van het NFF geldt als het onofficiële startschot van het nieuwe filmseizoen en is hét moment waarop de hele filmsector samenkomt. Het festival als ontmoetingsplek dus, voor professionals onderling, maar ook voor cultuurproducent en -consument. Het is een uitgelezen kans voor makers en publiek om elkaar te ontmoeten en in dialoog te treden. Dat is goed, want in het tijdperk van co-creatie en crowdfunding is er al lang geen sprake meer van eenrichtingsverkeer. Het programma steunt op een aantal belangrijke pijlers. Naast bekende blikvangers als de NFF Jaarselectie en de Gouden Kalf Competitie komt de in transitie verkerende beeldcultuur aan bod in Pop Up, terwijl NFF School en NFF Talent belangrijke platforms bieden aan een nieuwe generatie filmkijkers én -makers. De vele randactiviteiten, waaronder uiteenlopende publieksevenementen, filmfeesten en gala s, maken het feest compleet. De rode draad die dit jaar door het programma loopt, is een prikkelende. Het hoofdprogramma Naakt is een speelse verwijzing naar een van de hardnekkigste clichés die aan de Nederlandse film kleeft. Het thema vormt de kapstok voor een aantal benaderingen, waarin naast aandacht voor de controverse en het ongemak ook volop ruimte is voor bespiegeling en kunstzinnig naakt. With the ten-day Netherlands Film Festival (NFF), we give Dutch cinema the podium it deserves. I obviously refer to the whole spectrum: from feature film and documentary to TV drama and animation, from art house to mainstream and from classic to transmedia experiment, long and short. This diversity makes the art form so vital, resilient and appealing. It is our task to serve all these gems to a large and comprehensive audience. To young (with the NFF Playground even very young) and old, to day trippers and gluttons, and to students from home and abroad alike. The 33 rd edition of the NFF is considered the unofficial launch of the new film season and is the moment when the entire film sector gathers. So, the festival as a meeting place, for professionals amongst themselves, but also for culture producers and consumers. It is a window of opportunity for makers and audiences to meet and enter into dialogue. That is good, because in this era of co-creation and crowd funding, one-way traffic is definitely a thing of the past. The programme rests on several key pillars. Apart from wellknown eye-catchers like the NFF Annual Survey and Golden Calf Competition, the visual culture in transition is addressed in Pop Up, while NFF School and NFF Talent provide important platforms to a new generation of film viewers and makers. Scores of fringe activities, including various public events, film parties and galas, make the festivities complete. The leitmotiv of this year s programme is a rousing one. The main programme Naked is a playful reference to one of the most persistent clichés about Dutch cinema. The theme is a steppingstone for several approaches, paying attention to controversy and awkwardness, but also allowing ample space for reflection and artistic nudity.

8 8 Voorwoord De reputatie van de Nederlandse film staat ook buiten onze landgrenzen in hoog aanzien, vandaar dat er ook tal van internationale kopstukken, makers en producenten in Utrecht neerstrijken. In het Nederland-Ruslandjaar verwelkomen we onder de vlag Holland Meets Russia de nodige inspirerende vertegenwoordigers uit Rusland. Film is een cultureel exportproduct maar biedt daarnaast de kans tot internationale samenwerking en coproductie. Tijdens het NFF komen twee werelden samen, en dat is zeer beeldend verpakt in onze mediacampagne. Daarin is de hoofdrol gegund aan naamgenoten van bekende filmsterren en -regisseurs. Ik hoop dat u zich samen met hen en de beroemde dragers van dezelfde naam durft bloot te stellen aan ons veelzijdige en veelomvattende programma. Want bekend of onbekend, het NFF beschouwt ook u als speciale gast. Willemien van Aalst Directeur The reputation of the Dutch film is held in high regard across our borders, too, which is why numerous international heavyweights, makers and producers descend on Utrecht. In the Netherlands-Russia year, under the Holland Meets Russia flag, we welcome several inspiring representatives from Russia. Film is a cultural export product, but also offers opportunities for international cooperation and coproduction. At the NFF, two worlds meet, which has been expressively visualised in our media campaign. This gives the leading role to namesakes of well-known film stars and directors. I hope that you, along with them and the famous bearers of the same names, will expose yourself to our many-sided and comprehensive programme. After all, well-known or unknown, the NFF considers you a special guest, too. Willemien van Aalst NFF Director

9 De Nederlandse film in 2013 Dutch Cinema in 2013 Jan Pieter Ekker Het hoogtepunt van het afgelopen filmjaar? Borgman naar Cannes! Op een mooie zondagavond in mei beleefde Alex van Warmerdams achtste speelfilm zijn wereldpremière op het meest prestigieuze festival van de wereld. Borgman was er opgenomen in de competitie om de Gouden Palm, met slechts negentien andere titels, van makers als Joel en Ethan Coen, Roman Polanski, Steven Soderbergh en Jim Jarmusch. Het was voor het eerst in achtendertig jaar dat een Nederlander meedong naar de Palm; Jos Stelling was in 1975 de laatste met Mariken van Nieumeghen. Borgman werd goed ontvangen. Insidious, nastily funny Dutch thriller Borgman is one of my favourite films at Cannes so far, schreef Guy Lodge van het invloedrijke Amerikaanse vakblad Variety. Ook The Hollywood Reporter ( an original work that should find an international niche ) en Screen International ( elegantly intriguing and often outrageously funny ) hadden lovende woorden over voor Borgman. Hoewel jurylid Nicole Kidman naar verluidt stevig campagne heeft gevoerd voor de film viel Borgman niet in de prijzen, althans niet officieel. Borgman won wel een troostprijs van de International Cinephile Society, die onder de indruk was van de vele bijzondere kinderrollen Borgman The film highlight of the past year? Borgman in Cannes! One fine Sunday night in May, Alex van Warmerdam s eighth feature film had its world première at the most prestigious film festival in the world. Borgman had been included in the competition for the Golden Palm, with only nineteen other titles, by cinematographers like Joel and Ethan Coen, Roman Polanski, Steven Soderbergh and Jim Jarmusch. It was for the first time in 38 years that a Dutch director competed for the Palm; Jos Stelling had been the last one, in 1975, with Mariken van Nieumeghen. Borgman was received favourably. Insidious, nastily funny Dutch thriller Borgman is one of my favourite films at Cannes so far, Guy Lodge of the influential American entertainment-trade magazine Variety wrote. The Hollywood Reporter ( an original work that should find an international niche ) and Screen International ( elegantly intriguing and often outrageously funny ) extolled the virtues of Borgman. Although jury member Nicole Kidman reportedly conducted an adamant campaign in favour of the film, Borgman was not among the winners. Not officially, that is. Borgman did win a consolation prize from the International Cinephile Society, who were impressed with the many exceptional parts played by children and for this reason created a special category: the debuting Elve Lijbaart and six other young actors were honoured as The Kids of Cannes. Not to say that otherwise it was all sorrow and misery, but Dutch cinema did not exactly have a heartening year. Since 1 January 2013, the Netherlands Film Fund has 9 million euros less to apportion, whereas their range of duties has increased. Netherlands Public Broadcasting (NPO) also had to make drastic cutbacks: 100 million, on top of an earlier 200-million cut. And with one stroke of the pen, the Media Fund, which annually supplies 16 million euros for dramas and documentaries, will be reorganised out of existence as per Apart from the retrenchments, filmmakers are especially hampered by the fact that the Netherlands, as opposed to the countries around us, does not have any economic incentives policy for film. This has farreaching consequences for the market share and international position of Dutch cinema: more and more business moves abroad, without any work coming back in the form of co-productions.

10 10 Jaaroverzicht en daarom een speciale categorie in het leven riep: de debuterende Elve Lijbaart werd met zes andere jeugdige acteurs geëerd als The Kids of Cannes. Niet dat het verder alleen maar kommer en kwel was, maar een al te vrolijk jaar beleefde de Nederlandse film niet. Het Nederlands Filmfonds heeft sinds 1 januari miljoen euro minder te verdelen terwijl het takenpakket is uitgebreid. Ook de Publieke Omroep moest flink bezuinigen: 100 miljoen bovenop een eerder korting van 200 miljoen. En met een pennenstreek werd het Mediafonds, dat jaarlijks 16 miljoen euro in drama en documentaires steekt, per 2017 weggesaneerd. Behalve van de bezuinigingen hebben filmmakers vooral last van het feit dat Nederland, in tegenstelling tot de landen om ons heen, geen economische stimuleringsregelingen voor film kent. Dat heeft vergaande gevolgen voor het marktaandeel en de internationale positie van de Nederlandse film: steeds meer bedrijvigheid verdwijnt naar het buitenland zonder dat vanuit het buitenland via coproducties werk terugkomt. Een Nationale Filmtop, een op verzoek van PvdA, VVD en D66 belegde bijeenkomst waarop de ministers Henk Kamp (Economische Zaken) en Jet Bussemaker (OCW) om de tafel gingen met het veld, moest verandering brengen in de ongelijke situatie. Bussemaker die eerder niet al te overtuigd had ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een tax shelter, een gunstige belastingmaatregel voor film erkende dat Nederlandse postproductiebedrijven voor beeld en geluid en ondernemers in film en media flink last hebben van de concurrentie uit EU-landen die wél fiscale voordelen bieden voor de filmsector. Het Amsterdamse filmlaboratorium Cineco, bijvoorbeeld, was al failliet gegaan om korte tijd later overigens een doorstart te maken als Haghefilm. Tot concrete plannen leidde de Filmtop niet, maar dat lag volgens Bussemaker niet alleen aan de overheid; het filmveld moest van de minister zelf met voorstellen en oplossingen komen. Maanden later werd op voorstel van de PvdA en D66 alsnog bepaald dat de Ministeries van OCW, Economische Zaken en Financiën samen moesten uitzoeken hoe de Nederlandse filmindustrie het beste economisch gestimuleerd kan worden. We kunnen niet wachten tot er straks een gelijk speelveld is, dan is er geen filmindustrie meer, aldus het PvdA-Kamerlid Jacques Monasch. De werkgroep moest kijken naar voorbeelden uit andere landen, belastingvoordelen en de gevolgen voor de financiën van de overheid. PvdA en D66 stellen een belastingvoordeel van dertig procent op de productie-uitgaven voor in Nederland. Een veilig instrument omdat de bijdrage pas beschikbaar wordt als de bestedingen al in Nederland hebben plaatsgevonden, aldus D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Rond 15 september moest er duidelijkheid zijn. Er staat nogal wat op het spel, zoals blijkt uit de cijfers van een onderzoek dat in de zomer van 2013 werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) en de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB). Eén op de vijf Nederlanders gaat naar films van eigen bodem, luidde de belangrijkste conclusie. In 2012 werden bijna vijf miljoen bioscoopkaartjes voor Nederlandse films verkocht, wat neerkomt op 16% van het totale bezoek. In het eerste kwartaal van 2013 was het marktaandeel zelfs 22%. Het onderzoek wees verder uit dat de Nederlandse filmproductie sterk is geprofessionaliseerd. Er worden films gemaakt met hogere budgetten en dat zie je terug in de kwaliteit. Door een grotere aandacht voor post-productie zijn geluid en beeld verbeterd. Dat heeft veel goed gedaan voor het imago van de Nederlandse film. Deze wordt niet meer gezien als een inferieur product. Of het nu door dat verbeterde imago kwam of niet, ook in 2013 werden er weer tal van Nederlandse films en coproducties geselecteerd voor de belangrijkste internationale festivals. Boven is het stil van Matterhorn A National Film Summit, a meeting requested by the PvdA, VVD and D66, in which Ministers Henk Kamp (Economic Affairs) and Jet Bussemaker (Education, Cultural Affairs and Science; OCW) got round the table with the field, was set up to change this unequal situation. Bussemaker who earlier had hesitantly approved a study of the possibilities of a tax shelter, a tax measure favourable to film acknowledged that Dutch audio-visual post-production companies and entrepreneurs in film and media are seriously impeded by the competition from EU countries that do offer tax benefits to the film sector. The Amsterdam-based film laboratory Cineco, for example, had already gone bankrupt although shortly afterwards they started up again as Haghefilm. The Film Summit did not yield any concrete plans, but Bussemaker felt this was not just the government s fault; the Minister assigned the film sector to come up with proposals and solutions itself. Months later, at the suggestion of the PvdA and D66, it was yet decided that the Ministries of OCW, Economic Affairs and Finance had to jointly figure out how to best stimulate the Dutch film industry economically. We can t wait until there s an equal playing field, because by then we won t have a film industry anymore, said PvdA MP Jacques Monasch. The study group was assigned to look at examples in other countries, tax benefits and the consequences for government finances. The PvdA and D66 propose a tax benefit of thirty percent on the production costs in the Netherlands. A safe instrument, because the contribution will be available when the money has already been spent in the Netherlands, said D66 MP Vera Bergkamp. Around 15 September, things were finalised. There is a lot at stake, as is clear from the figures of an investigation executed in the summer of 2013 on the authority of the Dutch Film Distributors Association (NVF) and the Netherlands Exhibitors Association (NVB). One in five Dutch people goes to home-bred films, was the salient conclusion. In 2012, almost five million tickets for Dutch films were sold, which boils down to 16% of the total number of visits. In the first quarter of 2013, the market share was even 22%. The study also showed the Dutch film production has been substantially professionalized. Films are made with higher budgets and you see this back in the quality. Because post-production gets more attention, the quality of image and sound has improved. This has done Dutch cinema a world of good. It is no longer considered an inferior product. Whether it was the improved image or not, in 2013 numerous Dutch films and co-productions were selected again for the leading international festivals. Nanouk Leopold s Boven is het stil was chosen to open the Panorama Special section at the Berlinale. The Berlin International Film Festival also screened George Sluizer s Dark Blood, as well as Vincent Bal s Nono, Het Zigzag Kind (opening the Generation KPlus competition) and Willemiek Kluijfhout s documentary L Amour des Moules, (opening film of the Culinary Cinema programme). The minority

11 Jaaroverzicht 11 Nanouk Leopold was uitverkoren om de Panorama Special-sectie van de Berlinale te openen. Op het internationaal filmfestival van Berlijn was ook George Sluizers Dark Blood te zien, net als Nono, Het Zigzag Kind van Vincent Bal (als opening van de Generation KPlus competitie) en Willemiek Kluijfhouts documentaire L Amour des Moules, (als openingsfilm van het Culinary Cinema-programma). Ook de minoritaire coproducties Layla Fourie, The Broken Circle Breakdown, Tanta Agua (alledrie Topkapi Films) en Lifelong (Augustus Film) draaiden in Berlijn. Naast Borgman haalde ook het snoeiharde drugsdrama Heli, een coproductie van het Amsterdamse Lemming Film, de Gouden Palmcompetitie van Cannes (de Mexicaan Amat Escalante werd verkozen tot Beste Regisseur). Omar van de Nederlandse Palestijn Hany Abu- Assad gemaakt door Palestijnen in Palestina met Palestijns geld, afkomstig van vermogende Palestijnen werd bekroond door de jury van Un Certain Regard, de tweede selectie van het festival van Cannes. Voor de Tiger-competitie van het International Film Festival Rotterdam waren twee Nederlandse films geselecteerd, een unicum: De wederopstanding van een klootzak, het speelfilmdebuut van striptekenaar Guido van Driel, en Silent Ones, de eerste speelfilm van Ricky Rijneke. Matterhorn, het speelfilmdebuut van Diederik Ebbinge won in Rotterdam de UPC Publieksprijs. Kauwboy werd bij de European Film Awards bekroond met de European Discovery Award, als de ontdekking van het jaar. Boudewijn Koole s veelvuldig bekroonde jeugdfilm was ook de Nederlandse Oscar-inzending in de categorie Beste niet-engelstalige Speelfilm, maar schopte het niet tot een nominatie. De NTR-documentaireserie Het nieuwe Rijksmuseum won de Zilveren Nipkowschijf, de prijs voor het beste televisieprogramma. Regisseur Oeke Hoogendijk beschouwde de prijs als een opsteker voor alle documentairemakers. En ook voor het aanzien van kwaliteitsdocumentaires. Maar misschien wel de belangrijkste prijs was voor Erik-Jan de Boer. De Nederlandse animation director, die al vijftien jaar in Hollywood werkt, won eind februari de Oscar in de categorie beste speciale effecten voor zijn werk aan Ang Lee s spirituele epos Life of Pi. De Boer was eerder ook al geëerd door zijn collega s van de Visual Effects Society, de Amerikaanse vakbond voor makers van visuele effecten. Er kwam het afgelopen jaar een aantal markante acteurs en actrices te overlijden. Op 17 oktober 2012 stierf actrice Sylvia Kristel op 60-jarige leeftijd aan slokdarmkanker. Kristel werd internationaal bekend door haar rollen in de soft-erotische filmserie Emmanuelle, maar speelde daarnaast in tal van andere films, waaronder Alice ou la dernière fugue en Pastorale 1943, televisieseries en toneelstukken. Ook regisseerde ze de korte animatiefilm Topor et Moi, waarmee ze in 2006 op het Tribeca Film Festival de speciale juryprijs won. Will van Kralingen stierf op 9 november op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De actrice won verschillende toneelprijzen en twee Gouden Kalveren: in 1995 voor haar rol in Havinck, in 2001 voor Storm in mijn hoofd. Haar laatste rol speelde ze in De goede dood, naar het gelijknamige, bekroonde toneelstuk van Wannie de Wijn. Op 24 november overleed Moniek Toebosch, beeldend kunstenaar, actrice, muzikant, filmmaker en niet in de laatste plaats de muze van Frans Zwartjes. Toebosch speelde vanaf 1969 in veel van zijn experimentele films, waaronder Spare Bedroom, Eating, Seats Two, Spectator, Pentimento en Behind your Walls. Acteur en zanger Jeroen Willems overleed op 3 december 2012 aan een hartstilstand; de 50-jarige Willems werd onwel tijdens een repetitie voor de galavoorstelling ter gelegenheid van 125 jaar Carré. In 2010 ontving hij een Gouden Kalf voor zijn bijrol als Claus in Majesteit. Op het afgelopen festival, waar hij Gast van het Jaar was, kreeg hij het Gouden Kalf voor Beste Acteur TV Drama voor Cop vs Killer. Op 1 juni maakte Marc van Uchelen een einde aan zijn leven. Hij co-productions Layla Fourie, The Broken Circle Breakdown, Tanta Agua (all three Topkapi Films) and Lifelong (Augustus Film) also ran in Berlin. Besides Borgman, the hard-boiled drug drama Heli, a co-production of the Amsterdam-based Lemming Film, got through to the Golden Palm competition at Cannes (the Mexican Amat Escalante was proclaimed Best Director). Omar by the Dutch Palestinian Hany Abu-Assad made by Palestinians in Palestine with Palestinian money coming from wealthy Palestinians was awarded by the jury of Un Certain Regard, the second selection at the Cannes festival. For the Tiger competition of the International Film Festival Rotterdam, two Dutch films were selected, which is unique: De wederopstanding van een klootzak, the feature film debut of cartoonist Guido van Driel, and Silent Ones, Ricky Rijneke s first feature film. Diederik Ebbinge s feature debut Matterhorn clinched the UPC Audience Award in Rotterdam. At the European Film Awards, Kauwboy was presented with the European Discovery Award, as discovery of the year. Boudewijn Koole s multi-award-winning youth film was also the Dutch Oscar entry in the category Best Foreign-Language Film, but failed to make it to the nominations. The NTR documentary series Het nieuwe Rijksmuseum won the Silver Nipkow Disk, the award for the best TV programme. Director Oeke Hoogendijk considered the prize a boost for all documentary filmmakers. And also for the prestige of high-quality documentaries. But the most important award may be Erik-Jan de Boer s. In late Het nieuwe Rijksmuseum February, the Dutch animation director, who has been working in Hollywood for fifteen years, won the Oscar in the Best Special Effects category for his work on Ang Lee s spiritual epic Life of Pi. De Boer was previously honoured by his colleagues from the Visual Effects Society, the American union representing visual effects practitioners. In the past year, a number of prominent actors and actresses passed away. On 17 October 2012, actress Sylvia Kristel died of oesophageal cancer at the age of 60. Kristel reaped international fame with her roles in the soft-erotic film series Emmanuelle, but she also played in numerous other films, including Alice ou la dernière fugue and Pastorale 1943, TV series and plays. She also directed the short animation film Topor et Moi, which brought her the special jury award at the 2006 Tribeca Film Festival. Will van Kralingen died on 9 November, at the age of 61, of the consequences of cancer. The actress won several drama awards and two Golden Calves: in 1995 for her role in Havinck, in 2001 voor Storm in mijn hoofd. She played her last part in De goede dood, from Wannie de Wijn s prize-winning play. On 24 November, Moniek Toebosch passed on, the fine artist, actress, musician, filmmaker and last but not least Frans Zwartjes muse. From 1969, Toebosch played in many of his experimental films, like Spare Bedroom, Eating, Seats Two, Spectator, Pentimento and Behind your Walls. Actor and singer Jeroen Willems died on 3 December 2012 of cardiac

12 12 Jaaroverzicht De wederopstanding van een klootzak werd 42 jaar. In zijn tienerjaren speelde Van Uchelen de jonge Anton Steenwijk in Fons Rademakers met een Oscar bekroonde oorlogsepos De Aanslag. Nadat hij was afgestudeerd aan de Nederlandse Filmacademie maakte hij korte films, commercials en één speelfilm: Webcam. Daarnaast acteerde hij, onder meer in vijf films van Eddy Terstall, en meer recent in de RTL-serie Divorce, De Nobelprijswinnaar en Boven is het stil. Phil van der Linden, producent en medeoprichter van ABC Distribution en Cinemien, overleed ook op 1 juni. Ze werd 72 jaar. Samen met Nicolaine den Breejen bracht Van der Linden ruim veertig jaar eigenzinnige films uit, die op geheel eigen karakteristieke wijze de tijdgeest wisten te duiden en blijk gaven van maatschappelijke betrokkenheid. Animatiefilmer en beeldend kunstenaar Gerrit van Dijk overleed op 4 december op 73-jarige leeftijd. Van Dijk, die onder meer een Gouden Kalf en twee Gouden Beren won, werd in 1998 bij zijn zilveren jubileum als filmmaker benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij stond aan de basis van het Holland Animation Film Festival (HAFF) en het Nederlands Instituut voor Animatie Film (NIAf). Eliane Dubois, oprichter en chef d entreprise van filmdistributeur Cinéart, overleed op 20 augustus op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Cinéart kenmerkte zich van meet af aan door het uitbrengen en steunen van kwaliteitfilms en auteurfilms. EYE vierde op 4 april zijn eerste verjaardag. Het nieuwe Filmmuseum aan het IJ bleek een doorslaand succes: half december 2012 verwelkomde EYE al de e betalende bezoeker. Het publiek komt overigens niet alleen voor de films; ook de tentoonstellingen werden goed bezocht. Het filmblad Preview Magazine kreeg er in de lente een broertje bij dat zich toespitst op filmhuistitels: Preview Arthouse. Kijkwijzer, het kwalificatiesysteem voor films, dvd s, tv-programma s en games, kwam weer eens onder vuur te liggen. Producent Dave Schram was boos omdat Kijkwijzer de kwalificatie voor zijn jeugdfilm De groeten van Mike! van alle leeftijden in 6 jaar veranderde en een geldboete oplegde van tweeduizend euro. Dutch FilmWorks was verbijsterd over de Kijkwijzeruitspraak over de Wendy van Dijk-film Ushi Must Marry. De distributeur kreeg duizend euro boete, omdat er niet was gewaarschuwd dat het taalgebruik te grof was voor 6-jarigen. De Amsterdamse rechtbank bepaalde dat de Nationale Politie televisieproducent Four One Media toestemming moest geven om politiekleding en politieauto s te gebruiken in Dokter Tinus. De filmkritiek kreeg het te verduren: nadat zijn comebackfilm Het bombardement met de grond gelijk was gemaakt door de vaderlandse filmpers, publiceerde regisseur Ate de Jong een essay waarin hij critici vergeleek met een roedel wolven die tijdens hun bloeddorstige jacht naar zelfverheerlijking hun raison d être zijn verloren. arrest; the 50-year-old Willems felt unwell during rehearsals for the gala performance to commemorate 125 years of Carré. In 2010, he received a Golden Calf for his supporting role as Prince Claus in Majesteit. At the previous festival, where he was Guest of the Year, he was presented with the Golden Calf for Best Actor in a TV Drama for Cop vs Killer. On 1 June, Marc van Uchelen ended his life. He was 42 years old. In his teenage years, Van Uchelen played young Anton Steenwijk in Fons Rademakers Oscar-winning war epic De Aanslag. After graduating from the Netherlands Film Academy, he made short films, commercials and one feature film: Webcam. Furthermore, he acted, in five Eddy Terstall films and more recently in the RTL series Divorce, De Nobelprijswinnaar and Boven is het stil. Phil van der Linden, producer and co-founder of ABC Distribution and Cinemien, breathed her last breath on 1 June. She was 72 years old. Teaming up with Nicolaine den Breejen, Van der Linden released singular films for over 40 years, which quite characteristically managed to interpret the spirit of the times and show social commitment. Animation filmmaker and fine artist Gerrit van Dijk passed away on 4 December at the age of 73. Van Dijk, who won a Golden Calf, two Golden Bears and several other awards, was appointed Knight in the Order of the Netherlands Lion in 1998, on his silver jubilee as a filmmaker. He stood at the cradle of the Holland Animation Film Festival (HAFF) and the Netherlands Institute for Animation Film (NIAf). Eliane Dubois, founder and chef d entreprise of film distributor Cineart, died August 20 at the age of 65 of the consequences of cancer. Cineart was characterized from the outset by the release and support of quality films and auteur films. EYE celebrated its first anniversary on 4 April. The new Film Museum on the banks of the IJ proved to be a resounding success: in mid- December 2012, EYE already welcomed its 250,000th paying visitor. The public does not only come to watch films, by the way; the exhibitions drew in masses, as well. Last spring, the film journal Preview Magazine was joined by a magazine focussing on art-house titles: Preview Arthouse. Kijkwijzer, the rating system for films, DVDs, TV programmes and games, was severely criticised again. Producer Dave Schram was angry because Kijkwijzer had changed the rating for his youth film De groeten van Mike! from all ages to 6 years and above, imposing a 2000 euro fine. Dutch FilmWorks was astonished at the Kijkwijzer verdict on the Wendy van Dijk film Ushi Must Marry. The distributor got a 1000 euro fine, because viewers were not warned that the language was too foul for 6-year-olds. The court in Amsterdam ruled that the National Police must give TV producer Four One Media permission to use police uniforms and cars in Dokter Tinus. Film critics took a beating: After his comeback film Het bombardement was torn to pieces by the national film press, director Ate de Jong published an essay, comparing critics with a pack of wolves that in their bloodthirsty hunt for self-glorification have lost their raison d être.

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Dutch Digital Design

Dutch Digital Design tekst / text Bert Hagendoorn, Nils Adriaans illustratie / illustration Marius Roosendaal Dutch Digital Design Nuchterheid, lef en eigenzinnigheid Als het aankomt op het winnen van prijzen in digital design,

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

4 Stravinsky You only have to listen

4 Stravinsky You only have to listen 2 Anarchistisch Maaike Meijer was op Eindhovense meisjeslyceum een rebel 7 Eureka Bert Gerards sleutelde 14 jaar aan wiskundig probleem 4 Stravinsky You only have to listen 5 Exchange UCM-student Corine

Nadere informatie

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot.

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot. Lai Chau HA NOI Halong Bay Ninh Binh Vinh VIET NAM Vinh Moc DMZ Hue Da Nang Hoi An My Son My Lai Kon Tum Pleiku Buon Ma Thuot Dalat Nha Trang Cu Chi Mui Ne uoc Can Tho Chau Doc SAI GON (Ho Chi Minh City)

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20 Faculteitsblad Electrical Engineering News Internships BachelorCollegeLive PhotoImpressionGLOW December 2012 20 I Colofon Jaargang 5 nummer 4 December 2012 De Connecthor is een uitgave van de elektrotechnische

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

spin-off from the royal visit

spin-off from the royal visit Double Dutch nr 14 Double Dutch 2011 june the magazine of the Dutch Business Association Vietnam spin-off from the royal visit and the economic mission to vietnam mission impression trade mission 28-31

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

REPORT OF. June 12+13 13

REPORT OF. June 12+13 13 REPORT OF Oerol Seminar Sense of Place June 12+13 13 Cultural Landscape Development in a World Heritage Area 1 The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

8 www.observantonline.nl

8 www.observantonline.nl 8-9 Interview De nieuwe UM- woordvoerder: Geheimen blijven toch niet lang geheim 16 Jaloerse Tom Vervolgverhaal over een studentenhuis: het had een gezellig stapavondje moeten worden 5 Diarrhoea Student

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Double Dutch nr 4double dutch 2008 maart Art & Culture My COMPANY ONE Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Vraag & aanbod Dutch Business

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

September 2015 - February 2016. Nederlands / English. city maps. included. This is The Hague Edition 12 > September 2015 - February 2016

September 2015 - February 2016. Nederlands / English. city maps. included. This is The Hague Edition 12 > September 2015 - February 2016 September 2015 - February 2016 Nederlands / English This is The Hague Edition 12 > September 2015 - February 2016 city maps included Shop the world most exclusive brands, such as Burberry, Salvatore Ferragamo,

Nadere informatie

UM: Geen sprake van slappe knieën. Spotlight on high workload and bureaucratisation. 4 Hero New series: scientists UM talk about their academic hero

UM: Geen sprake van slappe knieën. Spotlight on high workload and bureaucratisation. 4 Hero New series: scientists UM talk about their academic hero 2 Inkompapa De eerste dag zijn het nog je kindjes, de laatste dag vrienden 3 17 jaar Acht eerstejaars gesnapt met verkeerd polsbandje 4 Hero New series: scientists UM talk about their academic hero 7 1

Nadere informatie

SuccessNet. (...with BNI) See Page 11 P15 P8&9 P4-7 P2&3 INSIDE THIS ISSUE > ISSUE 45N SPRING 2008. EDUCATION and INFORMATION BULLETIN for BNI MEMBERS

SuccessNet. (...with BNI) See Page 11 P15 P8&9 P4-7 P2&3 INSIDE THIS ISSUE > ISSUE 45N SPRING 2008. EDUCATION and INFORMATION BULLETIN for BNI MEMBERS INSIDE THIS ISSUE > P2&3 The referrals just keep flowing! P4-7 BNI Nederland SuccessNet P8&9 Everything golden in the Emerald Isle P15 Your 10 minute Wonders ISSUE 45N SPRING 2008 EDUCATION and INFORMATION

Nadere informatie

7 www.observantonline.nl

7 www.observantonline.nl 6 Online college Maastricht doet ook mee aan Uni van Nederland 7 Cath. Pijlsprijs Van het prijzengeld gaat kinderarts Leroy een stoomoven kopen 5 Feike Sijbesma Are you rich? Oh no, you re students Komende

Nadere informatie