1 Hoofdprogramma Speelfilms NFF CATALOGUS 25 SEP-04 OKT UTRECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Hoofdprogramma Speelfilms NFF CATALOGUS 25 SEP-04 OKT UTRECHT"

Transcriptie

1 1 Hoofdprogramma Speelfilms NFF CATALOGUS SEP-04 OKT UTRECHT

2 Hoe Duur was de Suiker

3 Catalogus 2013

4 Legenda Legend B Gouden Kalf Competitie A Golden Calf Competition Debuutcompetitie Debut Competition b&w zwart-wit black-and-white Cam camera photography Colour kleur colour Cho choreograaf Cst cast - de belangrijkste acteurs en actrices leading actors and actresses Sph stillfotograaf Dis distributeur distributor Dir regie director Ed montage editor Mus muziek music Ani animatie Pd production design Pro producent producer, productiemaatschappij production company Sce scenario Snd geluid op de set on-location sound Snded geluidsnabewerking audio post-production Snddes sound design Tvco omroep TV company Vfx visual effects

5 Inhoud Content Voorwoord Preface De Nederlandse film in 2013 Dutch Cinema in 2013 Nederlands Film Festival 2013 Netherlands Film Festival 2013 NFF Jaarselectie en Competities NFF Annual Survey and Competitions Jury NFF Jaarselectie Lange Speelfilm NFF Annual Survey Feature Film NFF Jaarselectie Lange Documentaire NFF Annual Survey Full-Length Documentary NFF Jaarselectie Korte Documentaire NFF Annual Survey Short Documentary NFF Jaarselectie Korte Film NFF Annual Survey Short Film NFF Jaarselectie Televisiedrama NFF Annual Survey Television Drama NFF Jaarselectie Nederlandse Filmacademie NFF Annual Survey Netherlands Film Academy NFF Jaarselectie Gerrit Rietveld Academie NFF Annual Survey Gerrit Rietveld Academie NFF Jaarselectie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht NFF Annual Survey Utrecht School of the Arts NFF Jaarselectie AKV St. Joost Breda NFF Annual Survey AKV St. Joost Breda NFF Jaarselectie Willem de Kooning Academie Rotterdam NFF Annual Survey Willem de Kooning Academy Rotterdam NFF Jaarselectie overige opleidingen NFF Annual Survey other acadamies 156 Hoofdthema Naakt Main theme Naked 171 Gast van het Jaar Paula van der Oest Guest of the Year Paula van der Oest 178 Pop Up 185 Talks & Events 222 Talks & Events Vak Talks & Events Dutch Professionals 230 Talks & Events Educatie Talks & Events Education 232 Talks & Events HFM 238 NFF Jaarselectie NFF Online Competitie NFF Annual Survey NFF Online Competitie 239 Bestuur & Organisatie Board & Organization 241 NFF Ondernemers Club 242 NFF Partners 244 Advertenties Advertisements 255 Index filmtitels Index film titles 257 Colofon Colophon

6 Chez Nous

7 Voorwoord Preface Willemien van Aalst Foto Willemien: Roland J. Reinders Tijdens het Nederlands Film Festival (NFF) geven wij de Nederlandse cinema tien dagen lang het erepodium dat het verdient. Daarmee doel ik uiteraard op het hele spectrum: van speelfilm en documentaire tot televisiedrama en animatie, van arthouse tot mainstream en van klassieker tot transmediaal experiment, lang én kort. De diversiteit maakt deze kunstvorm zo vitaal, veerkrachtig en aansprekend. Aan ons de taak om al dat moois te serveren aan een groot en breed publiek. Aan jong (met de NFF speelplaats zelfs piepjong) en oud, aan dagjesmensen en veelkijkers, en aan studenten uit binnen- en buitenland. De 33 e editie van het NFF geldt als het onofficiële startschot van het nieuwe filmseizoen en is hét moment waarop de hele filmsector samenkomt. Het festival als ontmoetingsplek dus, voor professionals onderling, maar ook voor cultuurproducent en -consument. Het is een uitgelezen kans voor makers en publiek om elkaar te ontmoeten en in dialoog te treden. Dat is goed, want in het tijdperk van co-creatie en crowdfunding is er al lang geen sprake meer van eenrichtingsverkeer. Het programma steunt op een aantal belangrijke pijlers. Naast bekende blikvangers als de NFF Jaarselectie en de Gouden Kalf Competitie komt de in transitie verkerende beeldcultuur aan bod in Pop Up, terwijl NFF School en NFF Talent belangrijke platforms bieden aan een nieuwe generatie filmkijkers én -makers. De vele randactiviteiten, waaronder uiteenlopende publieksevenementen, filmfeesten en gala s, maken het feest compleet. De rode draad die dit jaar door het programma loopt, is een prikkelende. Het hoofdprogramma Naakt is een speelse verwijzing naar een van de hardnekkigste clichés die aan de Nederlandse film kleeft. Het thema vormt de kapstok voor een aantal benaderingen, waarin naast aandacht voor de controverse en het ongemak ook volop ruimte is voor bespiegeling en kunstzinnig naakt. With the ten-day Netherlands Film Festival (NFF), we give Dutch cinema the podium it deserves. I obviously refer to the whole spectrum: from feature film and documentary to TV drama and animation, from art house to mainstream and from classic to transmedia experiment, long and short. This diversity makes the art form so vital, resilient and appealing. It is our task to serve all these gems to a large and comprehensive audience. To young (with the NFF Playground even very young) and old, to day trippers and gluttons, and to students from home and abroad alike. The 33 rd edition of the NFF is considered the unofficial launch of the new film season and is the moment when the entire film sector gathers. So, the festival as a meeting place, for professionals amongst themselves, but also for culture producers and consumers. It is a window of opportunity for makers and audiences to meet and enter into dialogue. That is good, because in this era of co-creation and crowd funding, one-way traffic is definitely a thing of the past. The programme rests on several key pillars. Apart from wellknown eye-catchers like the NFF Annual Survey and Golden Calf Competition, the visual culture in transition is addressed in Pop Up, while NFF School and NFF Talent provide important platforms to a new generation of film viewers and makers. Scores of fringe activities, including various public events, film parties and galas, make the festivities complete. The leitmotiv of this year s programme is a rousing one. The main programme Naked is a playful reference to one of the most persistent clichés about Dutch cinema. The theme is a steppingstone for several approaches, paying attention to controversy and awkwardness, but also allowing ample space for reflection and artistic nudity.

8 8 Voorwoord De reputatie van de Nederlandse film staat ook buiten onze landgrenzen in hoog aanzien, vandaar dat er ook tal van internationale kopstukken, makers en producenten in Utrecht neerstrijken. In het Nederland-Ruslandjaar verwelkomen we onder de vlag Holland Meets Russia de nodige inspirerende vertegenwoordigers uit Rusland. Film is een cultureel exportproduct maar biedt daarnaast de kans tot internationale samenwerking en coproductie. Tijdens het NFF komen twee werelden samen, en dat is zeer beeldend verpakt in onze mediacampagne. Daarin is de hoofdrol gegund aan naamgenoten van bekende filmsterren en -regisseurs. Ik hoop dat u zich samen met hen en de beroemde dragers van dezelfde naam durft bloot te stellen aan ons veelzijdige en veelomvattende programma. Want bekend of onbekend, het NFF beschouwt ook u als speciale gast. Willemien van Aalst Directeur The reputation of the Dutch film is held in high regard across our borders, too, which is why numerous international heavyweights, makers and producers descend on Utrecht. In the Netherlands-Russia year, under the Holland Meets Russia flag, we welcome several inspiring representatives from Russia. Film is a cultural export product, but also offers opportunities for international cooperation and coproduction. At the NFF, two worlds meet, which has been expressively visualised in our media campaign. This gives the leading role to namesakes of well-known film stars and directors. I hope that you, along with them and the famous bearers of the same names, will expose yourself to our many-sided and comprehensive programme. After all, well-known or unknown, the NFF considers you a special guest, too. Willemien van Aalst NFF Director

9 De Nederlandse film in 2013 Dutch Cinema in 2013 Jan Pieter Ekker Het hoogtepunt van het afgelopen filmjaar? Borgman naar Cannes! Op een mooie zondagavond in mei beleefde Alex van Warmerdams achtste speelfilm zijn wereldpremière op het meest prestigieuze festival van de wereld. Borgman was er opgenomen in de competitie om de Gouden Palm, met slechts negentien andere titels, van makers als Joel en Ethan Coen, Roman Polanski, Steven Soderbergh en Jim Jarmusch. Het was voor het eerst in achtendertig jaar dat een Nederlander meedong naar de Palm; Jos Stelling was in 1975 de laatste met Mariken van Nieumeghen. Borgman werd goed ontvangen. Insidious, nastily funny Dutch thriller Borgman is one of my favourite films at Cannes so far, schreef Guy Lodge van het invloedrijke Amerikaanse vakblad Variety. Ook The Hollywood Reporter ( an original work that should find an international niche ) en Screen International ( elegantly intriguing and often outrageously funny ) hadden lovende woorden over voor Borgman. Hoewel jurylid Nicole Kidman naar verluidt stevig campagne heeft gevoerd voor de film viel Borgman niet in de prijzen, althans niet officieel. Borgman won wel een troostprijs van de International Cinephile Society, die onder de indruk was van de vele bijzondere kinderrollen Borgman The film highlight of the past year? Borgman in Cannes! One fine Sunday night in May, Alex van Warmerdam s eighth feature film had its world première at the most prestigious film festival in the world. Borgman had been included in the competition for the Golden Palm, with only nineteen other titles, by cinematographers like Joel and Ethan Coen, Roman Polanski, Steven Soderbergh and Jim Jarmusch. It was for the first time in 38 years that a Dutch director competed for the Palm; Jos Stelling had been the last one, in 1975, with Mariken van Nieumeghen. Borgman was received favourably. Insidious, nastily funny Dutch thriller Borgman is one of my favourite films at Cannes so far, Guy Lodge of the influential American entertainment-trade magazine Variety wrote. The Hollywood Reporter ( an original work that should find an international niche ) and Screen International ( elegantly intriguing and often outrageously funny ) extolled the virtues of Borgman. Although jury member Nicole Kidman reportedly conducted an adamant campaign in favour of the film, Borgman was not among the winners. Not officially, that is. Borgman did win a consolation prize from the International Cinephile Society, who were impressed with the many exceptional parts played by children and for this reason created a special category: the debuting Elve Lijbaart and six other young actors were honoured as The Kids of Cannes. Not to say that otherwise it was all sorrow and misery, but Dutch cinema did not exactly have a heartening year. Since 1 January 2013, the Netherlands Film Fund has 9 million euros less to apportion, whereas their range of duties has increased. Netherlands Public Broadcasting (NPO) also had to make drastic cutbacks: 100 million, on top of an earlier 200-million cut. And with one stroke of the pen, the Media Fund, which annually supplies 16 million euros for dramas and documentaries, will be reorganised out of existence as per Apart from the retrenchments, filmmakers are especially hampered by the fact that the Netherlands, as opposed to the countries around us, does not have any economic incentives policy for film. This has farreaching consequences for the market share and international position of Dutch cinema: more and more business moves abroad, without any work coming back in the form of co-productions.

10 10 Jaaroverzicht en daarom een speciale categorie in het leven riep: de debuterende Elve Lijbaart werd met zes andere jeugdige acteurs geëerd als The Kids of Cannes. Niet dat het verder alleen maar kommer en kwel was, maar een al te vrolijk jaar beleefde de Nederlandse film niet. Het Nederlands Filmfonds heeft sinds 1 januari miljoen euro minder te verdelen terwijl het takenpakket is uitgebreid. Ook de Publieke Omroep moest flink bezuinigen: 100 miljoen bovenop een eerder korting van 200 miljoen. En met een pennenstreek werd het Mediafonds, dat jaarlijks 16 miljoen euro in drama en documentaires steekt, per 2017 weggesaneerd. Behalve van de bezuinigingen hebben filmmakers vooral last van het feit dat Nederland, in tegenstelling tot de landen om ons heen, geen economische stimuleringsregelingen voor film kent. Dat heeft vergaande gevolgen voor het marktaandeel en de internationale positie van de Nederlandse film: steeds meer bedrijvigheid verdwijnt naar het buitenland zonder dat vanuit het buitenland via coproducties werk terugkomt. Een Nationale Filmtop, een op verzoek van PvdA, VVD en D66 belegde bijeenkomst waarop de ministers Henk Kamp (Economische Zaken) en Jet Bussemaker (OCW) om de tafel gingen met het veld, moest verandering brengen in de ongelijke situatie. Bussemaker die eerder niet al te overtuigd had ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een tax shelter, een gunstige belastingmaatregel voor film erkende dat Nederlandse postproductiebedrijven voor beeld en geluid en ondernemers in film en media flink last hebben van de concurrentie uit EU-landen die wél fiscale voordelen bieden voor de filmsector. Het Amsterdamse filmlaboratorium Cineco, bijvoorbeeld, was al failliet gegaan om korte tijd later overigens een doorstart te maken als Haghefilm. Tot concrete plannen leidde de Filmtop niet, maar dat lag volgens Bussemaker niet alleen aan de overheid; het filmveld moest van de minister zelf met voorstellen en oplossingen komen. Maanden later werd op voorstel van de PvdA en D66 alsnog bepaald dat de Ministeries van OCW, Economische Zaken en Financiën samen moesten uitzoeken hoe de Nederlandse filmindustrie het beste economisch gestimuleerd kan worden. We kunnen niet wachten tot er straks een gelijk speelveld is, dan is er geen filmindustrie meer, aldus het PvdA-Kamerlid Jacques Monasch. De werkgroep moest kijken naar voorbeelden uit andere landen, belastingvoordelen en de gevolgen voor de financiën van de overheid. PvdA en D66 stellen een belastingvoordeel van dertig procent op de productie-uitgaven voor in Nederland. Een veilig instrument omdat de bijdrage pas beschikbaar wordt als de bestedingen al in Nederland hebben plaatsgevonden, aldus D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Rond 15 september moest er duidelijkheid zijn. Er staat nogal wat op het spel, zoals blijkt uit de cijfers van een onderzoek dat in de zomer van 2013 werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) en de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB). Eén op de vijf Nederlanders gaat naar films van eigen bodem, luidde de belangrijkste conclusie. In 2012 werden bijna vijf miljoen bioscoopkaartjes voor Nederlandse films verkocht, wat neerkomt op 16% van het totale bezoek. In het eerste kwartaal van 2013 was het marktaandeel zelfs 22%. Het onderzoek wees verder uit dat de Nederlandse filmproductie sterk is geprofessionaliseerd. Er worden films gemaakt met hogere budgetten en dat zie je terug in de kwaliteit. Door een grotere aandacht voor post-productie zijn geluid en beeld verbeterd. Dat heeft veel goed gedaan voor het imago van de Nederlandse film. Deze wordt niet meer gezien als een inferieur product. Of het nu door dat verbeterde imago kwam of niet, ook in 2013 werden er weer tal van Nederlandse films en coproducties geselecteerd voor de belangrijkste internationale festivals. Boven is het stil van Matterhorn A National Film Summit, a meeting requested by the PvdA, VVD and D66, in which Ministers Henk Kamp (Economic Affairs) and Jet Bussemaker (Education, Cultural Affairs and Science; OCW) got round the table with the field, was set up to change this unequal situation. Bussemaker who earlier had hesitantly approved a study of the possibilities of a tax shelter, a tax measure favourable to film acknowledged that Dutch audio-visual post-production companies and entrepreneurs in film and media are seriously impeded by the competition from EU countries that do offer tax benefits to the film sector. The Amsterdam-based film laboratory Cineco, for example, had already gone bankrupt although shortly afterwards they started up again as Haghefilm. The Film Summit did not yield any concrete plans, but Bussemaker felt this was not just the government s fault; the Minister assigned the film sector to come up with proposals and solutions itself. Months later, at the suggestion of the PvdA and D66, it was yet decided that the Ministries of OCW, Economic Affairs and Finance had to jointly figure out how to best stimulate the Dutch film industry economically. We can t wait until there s an equal playing field, because by then we won t have a film industry anymore, said PvdA MP Jacques Monasch. The study group was assigned to look at examples in other countries, tax benefits and the consequences for government finances. The PvdA and D66 propose a tax benefit of thirty percent on the production costs in the Netherlands. A safe instrument, because the contribution will be available when the money has already been spent in the Netherlands, said D66 MP Vera Bergkamp. Around 15 September, things were finalised. There is a lot at stake, as is clear from the figures of an investigation executed in the summer of 2013 on the authority of the Dutch Film Distributors Association (NVF) and the Netherlands Exhibitors Association (NVB). One in five Dutch people goes to home-bred films, was the salient conclusion. In 2012, almost five million tickets for Dutch films were sold, which boils down to 16% of the total number of visits. In the first quarter of 2013, the market share was even 22%. The study also showed the Dutch film production has been substantially professionalized. Films are made with higher budgets and you see this back in the quality. Because post-production gets more attention, the quality of image and sound has improved. This has done Dutch cinema a world of good. It is no longer considered an inferior product. Whether it was the improved image or not, in 2013 numerous Dutch films and co-productions were selected again for the leading international festivals. Nanouk Leopold s Boven is het stil was chosen to open the Panorama Special section at the Berlinale. The Berlin International Film Festival also screened George Sluizer s Dark Blood, as well as Vincent Bal s Nono, Het Zigzag Kind (opening the Generation KPlus competition) and Willemiek Kluijfhout s documentary L Amour des Moules, (opening film of the Culinary Cinema programme). The minority

11 Jaaroverzicht 11 Nanouk Leopold was uitverkoren om de Panorama Special-sectie van de Berlinale te openen. Op het internationaal filmfestival van Berlijn was ook George Sluizers Dark Blood te zien, net als Nono, Het Zigzag Kind van Vincent Bal (als opening van de Generation KPlus competitie) en Willemiek Kluijfhouts documentaire L Amour des Moules, (als openingsfilm van het Culinary Cinema-programma). Ook de minoritaire coproducties Layla Fourie, The Broken Circle Breakdown, Tanta Agua (alledrie Topkapi Films) en Lifelong (Augustus Film) draaiden in Berlijn. Naast Borgman haalde ook het snoeiharde drugsdrama Heli, een coproductie van het Amsterdamse Lemming Film, de Gouden Palmcompetitie van Cannes (de Mexicaan Amat Escalante werd verkozen tot Beste Regisseur). Omar van de Nederlandse Palestijn Hany Abu- Assad gemaakt door Palestijnen in Palestina met Palestijns geld, afkomstig van vermogende Palestijnen werd bekroond door de jury van Un Certain Regard, de tweede selectie van het festival van Cannes. Voor de Tiger-competitie van het International Film Festival Rotterdam waren twee Nederlandse films geselecteerd, een unicum: De wederopstanding van een klootzak, het speelfilmdebuut van striptekenaar Guido van Driel, en Silent Ones, de eerste speelfilm van Ricky Rijneke. Matterhorn, het speelfilmdebuut van Diederik Ebbinge won in Rotterdam de UPC Publieksprijs. Kauwboy werd bij de European Film Awards bekroond met de European Discovery Award, als de ontdekking van het jaar. Boudewijn Koole s veelvuldig bekroonde jeugdfilm was ook de Nederlandse Oscar-inzending in de categorie Beste niet-engelstalige Speelfilm, maar schopte het niet tot een nominatie. De NTR-documentaireserie Het nieuwe Rijksmuseum won de Zilveren Nipkowschijf, de prijs voor het beste televisieprogramma. Regisseur Oeke Hoogendijk beschouwde de prijs als een opsteker voor alle documentairemakers. En ook voor het aanzien van kwaliteitsdocumentaires. Maar misschien wel de belangrijkste prijs was voor Erik-Jan de Boer. De Nederlandse animation director, die al vijftien jaar in Hollywood werkt, won eind februari de Oscar in de categorie beste speciale effecten voor zijn werk aan Ang Lee s spirituele epos Life of Pi. De Boer was eerder ook al geëerd door zijn collega s van de Visual Effects Society, de Amerikaanse vakbond voor makers van visuele effecten. Er kwam het afgelopen jaar een aantal markante acteurs en actrices te overlijden. Op 17 oktober 2012 stierf actrice Sylvia Kristel op 60-jarige leeftijd aan slokdarmkanker. Kristel werd internationaal bekend door haar rollen in de soft-erotische filmserie Emmanuelle, maar speelde daarnaast in tal van andere films, waaronder Alice ou la dernière fugue en Pastorale 1943, televisieseries en toneelstukken. Ook regisseerde ze de korte animatiefilm Topor et Moi, waarmee ze in 2006 op het Tribeca Film Festival de speciale juryprijs won. Will van Kralingen stierf op 9 november op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De actrice won verschillende toneelprijzen en twee Gouden Kalveren: in 1995 voor haar rol in Havinck, in 2001 voor Storm in mijn hoofd. Haar laatste rol speelde ze in De goede dood, naar het gelijknamige, bekroonde toneelstuk van Wannie de Wijn. Op 24 november overleed Moniek Toebosch, beeldend kunstenaar, actrice, muzikant, filmmaker en niet in de laatste plaats de muze van Frans Zwartjes. Toebosch speelde vanaf 1969 in veel van zijn experimentele films, waaronder Spare Bedroom, Eating, Seats Two, Spectator, Pentimento en Behind your Walls. Acteur en zanger Jeroen Willems overleed op 3 december 2012 aan een hartstilstand; de 50-jarige Willems werd onwel tijdens een repetitie voor de galavoorstelling ter gelegenheid van 125 jaar Carré. In 2010 ontving hij een Gouden Kalf voor zijn bijrol als Claus in Majesteit. Op het afgelopen festival, waar hij Gast van het Jaar was, kreeg hij het Gouden Kalf voor Beste Acteur TV Drama voor Cop vs Killer. Op 1 juni maakte Marc van Uchelen een einde aan zijn leven. Hij co-productions Layla Fourie, The Broken Circle Breakdown, Tanta Agua (all three Topkapi Films) and Lifelong (Augustus Film) also ran in Berlin. Besides Borgman, the hard-boiled drug drama Heli, a co-production of the Amsterdam-based Lemming Film, got through to the Golden Palm competition at Cannes (the Mexican Amat Escalante was proclaimed Best Director). Omar by the Dutch Palestinian Hany Abu-Assad made by Palestinians in Palestine with Palestinian money coming from wealthy Palestinians was awarded by the jury of Un Certain Regard, the second selection at the Cannes festival. For the Tiger competition of the International Film Festival Rotterdam, two Dutch films were selected, which is unique: De wederopstanding van een klootzak, the feature film debut of cartoonist Guido van Driel, and Silent Ones, Ricky Rijneke s first feature film. Diederik Ebbinge s feature debut Matterhorn clinched the UPC Audience Award in Rotterdam. At the European Film Awards, Kauwboy was presented with the European Discovery Award, as discovery of the year. Boudewijn Koole s multi-award-winning youth film was also the Dutch Oscar entry in the category Best Foreign-Language Film, but failed to make it to the nominations. The NTR documentary series Het nieuwe Rijksmuseum won the Silver Nipkow Disk, the award for the best TV programme. Director Oeke Hoogendijk considered the prize a boost for all documentary filmmakers. And also for the prestige of high-quality documentaries. But the most important award may be Erik-Jan de Boer s. In late Het nieuwe Rijksmuseum February, the Dutch animation director, who has been working in Hollywood for fifteen years, won the Oscar in the Best Special Effects category for his work on Ang Lee s spiritual epic Life of Pi. De Boer was previously honoured by his colleagues from the Visual Effects Society, the American union representing visual effects practitioners. In the past year, a number of prominent actors and actresses passed away. On 17 October 2012, actress Sylvia Kristel died of oesophageal cancer at the age of 60. Kristel reaped international fame with her roles in the soft-erotic film series Emmanuelle, but she also played in numerous other films, including Alice ou la dernière fugue and Pastorale 1943, TV series and plays. She also directed the short animation film Topor et Moi, which brought her the special jury award at the 2006 Tribeca Film Festival. Will van Kralingen died on 9 November, at the age of 61, of the consequences of cancer. The actress won several drama awards and two Golden Calves: in 1995 for her role in Havinck, in 2001 voor Storm in mijn hoofd. She played her last part in De goede dood, from Wannie de Wijn s prize-winning play. On 24 November, Moniek Toebosch passed on, the fine artist, actress, musician, filmmaker and last but not least Frans Zwartjes muse. From 1969, Toebosch played in many of his experimental films, like Spare Bedroom, Eating, Seats Two, Spectator, Pentimento and Behind your Walls. Actor and singer Jeroen Willems died on 3 December 2012 of cardiac

12 12 Jaaroverzicht De wederopstanding van een klootzak werd 42 jaar. In zijn tienerjaren speelde Van Uchelen de jonge Anton Steenwijk in Fons Rademakers met een Oscar bekroonde oorlogsepos De Aanslag. Nadat hij was afgestudeerd aan de Nederlandse Filmacademie maakte hij korte films, commercials en één speelfilm: Webcam. Daarnaast acteerde hij, onder meer in vijf films van Eddy Terstall, en meer recent in de RTL-serie Divorce, De Nobelprijswinnaar en Boven is het stil. Phil van der Linden, producent en medeoprichter van ABC Distribution en Cinemien, overleed ook op 1 juni. Ze werd 72 jaar. Samen met Nicolaine den Breejen bracht Van der Linden ruim veertig jaar eigenzinnige films uit, die op geheel eigen karakteristieke wijze de tijdgeest wisten te duiden en blijk gaven van maatschappelijke betrokkenheid. Animatiefilmer en beeldend kunstenaar Gerrit van Dijk overleed op 4 december op 73-jarige leeftijd. Van Dijk, die onder meer een Gouden Kalf en twee Gouden Beren won, werd in 1998 bij zijn zilveren jubileum als filmmaker benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij stond aan de basis van het Holland Animation Film Festival (HAFF) en het Nederlands Instituut voor Animatie Film (NIAf). Eliane Dubois, oprichter en chef d entreprise van filmdistributeur Cinéart, overleed op 20 augustus op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Cinéart kenmerkte zich van meet af aan door het uitbrengen en steunen van kwaliteitfilms en auteurfilms. EYE vierde op 4 april zijn eerste verjaardag. Het nieuwe Filmmuseum aan het IJ bleek een doorslaand succes: half december 2012 verwelkomde EYE al de e betalende bezoeker. Het publiek komt overigens niet alleen voor de films; ook de tentoonstellingen werden goed bezocht. Het filmblad Preview Magazine kreeg er in de lente een broertje bij dat zich toespitst op filmhuistitels: Preview Arthouse. Kijkwijzer, het kwalificatiesysteem voor films, dvd s, tv-programma s en games, kwam weer eens onder vuur te liggen. Producent Dave Schram was boos omdat Kijkwijzer de kwalificatie voor zijn jeugdfilm De groeten van Mike! van alle leeftijden in 6 jaar veranderde en een geldboete oplegde van tweeduizend euro. Dutch FilmWorks was verbijsterd over de Kijkwijzeruitspraak over de Wendy van Dijk-film Ushi Must Marry. De distributeur kreeg duizend euro boete, omdat er niet was gewaarschuwd dat het taalgebruik te grof was voor 6-jarigen. De Amsterdamse rechtbank bepaalde dat de Nationale Politie televisieproducent Four One Media toestemming moest geven om politiekleding en politieauto s te gebruiken in Dokter Tinus. De filmkritiek kreeg het te verduren: nadat zijn comebackfilm Het bombardement met de grond gelijk was gemaakt door de vaderlandse filmpers, publiceerde regisseur Ate de Jong een essay waarin hij critici vergeleek met een roedel wolven die tijdens hun bloeddorstige jacht naar zelfverheerlijking hun raison d être zijn verloren. arrest; the 50-year-old Willems felt unwell during rehearsals for the gala performance to commemorate 125 years of Carré. In 2010, he received a Golden Calf for his supporting role as Prince Claus in Majesteit. At the previous festival, where he was Guest of the Year, he was presented with the Golden Calf for Best Actor in a TV Drama for Cop vs Killer. On 1 June, Marc van Uchelen ended his life. He was 42 years old. In his teenage years, Van Uchelen played young Anton Steenwijk in Fons Rademakers Oscar-winning war epic De Aanslag. After graduating from the Netherlands Film Academy, he made short films, commercials and one feature film: Webcam. Furthermore, he acted, in five Eddy Terstall films and more recently in the RTL series Divorce, De Nobelprijswinnaar and Boven is het stil. Phil van der Linden, producer and co-founder of ABC Distribution and Cinemien, breathed her last breath on 1 June. She was 72 years old. Teaming up with Nicolaine den Breejen, Van der Linden released singular films for over 40 years, which quite characteristically managed to interpret the spirit of the times and show social commitment. Animation filmmaker and fine artist Gerrit van Dijk passed away on 4 December at the age of 73. Van Dijk, who won a Golden Calf, two Golden Bears and several other awards, was appointed Knight in the Order of the Netherlands Lion in 1998, on his silver jubilee as a filmmaker. He stood at the cradle of the Holland Animation Film Festival (HAFF) and the Netherlands Institute for Animation Film (NIAf). Eliane Dubois, founder and chef d entreprise of film distributor Cineart, died August 20 at the age of 65 of the consequences of cancer. Cineart was characterized from the outset by the release and support of quality films and auteur films. EYE celebrated its first anniversary on 4 April. The new Film Museum on the banks of the IJ proved to be a resounding success: in mid- December 2012, EYE already welcomed its 250,000th paying visitor. The public does not only come to watch films, by the way; the exhibitions drew in masses, as well. Last spring, the film journal Preview Magazine was joined by a magazine focussing on art-house titles: Preview Arthouse. Kijkwijzer, the rating system for films, DVDs, TV programmes and games, was severely criticised again. Producer Dave Schram was angry because Kijkwijzer had changed the rating for his youth film De groeten van Mike! from all ages to 6 years and above, imposing a 2000 euro fine. Dutch FilmWorks was astonished at the Kijkwijzer verdict on the Wendy van Dijk film Ushi Must Marry. The distributor got a 1000 euro fine, because viewers were not warned that the language was too foul for 6-year-olds. The court in Amsterdam ruled that the National Police must give TV producer Four One Media permission to use police uniforms and cars in Dokter Tinus. Film critics took a beating: After his comeback film Het bombardement was torn to pieces by the national film press, director Ate de Jong published an essay, comparing critics with a pack of wolves that in their bloodthirsty hunt for self-glorification have lost their raison d être.

13 Nederlands Film Festival 2013 Netherlands Film Festival 2013 Anton Damen De 33 e editie van het Nederlands Film Festival (NFF) toont in tien dagen tijd het volledige spectrum van de Nederlandse film- en televisiedramaproductie. Het sleutelwoord daarbij is diversiteit. Uiteraard, het NFF zou het NFF niet zijn als het geen belangrijke premièreplaats vormt voor grote speelfilms, maar Utrecht biedt ook nadrukkelijk alle ruimte aan nieuwe korte en lange documentaires, televisiedrama en -films, korte films en animatiewerk van de hand van zowel gevestigde namen als beginnende makers en talentvolle pas afgestudeerden. Daarnaast biedt het festival de gelegenheid om recente filmproducties nog een keer op het witte doek te zien, evenals klassiekers en cultproducties uit het verleden. Dat betekent niet dat het NFF zich exclusief binnenskamers afspeelt; het festival zoekt de aansluiting met het publiek door tal van activiteiten in de buitenruimte. De centrale ontmoetingsplaats is het Festivalpaviljoen dat tijdens het festival op de Neude verrijst. Het NFF is zowel een publieksfestival als een inspirerende ontmoetingsplaats voor Nederlandse (en buitenlandse) professionals en vakmensen. Voor het festival is het vanzelfsprekend dat beide werelden niet hermetisch van elkaar zijn afgeschermd, maar in een ongedwongen atmosfeer samenkomen. Het hart van het NFF wordt gevormd door de Gouden Kalf Competitie. Deze Grote Prijzen van de Nederlandse Film worden op de laatste festivaldag uitgereikt tijdens het Gala van de Nederlandse Film, dat live in de huiskamer te volgen is via internet en Nederland 2. De Gouden Kalveren gelden al sinds jaar en dag als de belangrijkste filmonderscheidingen van Nederland. De nominaties en verdeling is een juryzaak, met uitzondering van twee Gouden Kalveren: het Gouden Kalf voor de Cultuurprijs, dat wordt toegekend door het bestuur van de Stichting Nederlands Film Festival aan personen of instanties die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse filmcultuur, en het Gouden Kalf voor de UPC Publieksprijs. Voor deze laatste prijs komen alle speelfilms in aanmerking die het afgelopen jaar de status van Gouden Film The 33 rd edition of the Netherlands Film Festival (NFF) covers the entire spectrum of the Dutch film and TV drama production, in ten days time. The key word is diversity. Obviously, the NFF would not be the NFF if it did not constitute a major première location for large feature films, but Utrecht also expressly offers ample space to new short and long documentaries, TV dramas and TV films, short films and animated work by both established names and fledgling filmmakers and gifted recent graduates. In addition, the festival provides the opportunity to watch recent film productions once more on the silver screen, as well as classics and cult productions from the past. This does not mean the NFF exclusively takes place indoors; the festival seeks to tune in with the public by scores of outdoor activities. The central meeting point is the festival pavilion located throughout the event on Neude Square. The NFF is both a public festival and an inspiring meeting place for Dutch (and foreign) professionals and specialists. For the festival, it is self-evident the two worlds are not hermetically screened off from each other, but merge in an informal atmosphere. At the heart of the NFF lies the Golden Calf Competition. These Grand Prizes of the Dutch Film are presented on the last festival day during the Gala of the Dutch Film, which can be watched live at home via the Internet or Nederland 2. For many years now, the Golden Calves are considered the most important film awards in the Netherlands. The nominations and distribution are a jury matter, except for two Golden Calves: the Golden Calf for the Culture Award, conferred by the board of the Netherlands Film Festival Foundation to persons or organisations that made an important contribution to the Dutch film culture, and the Golden Calf for the Audience Award. For the latter prize, all feature films are eligible that reached the Golden Film status last year by drawing in more than 100,000 paying visitors. The Golden Film illustrates how the NFF, throughout the year, is continuously devoted to the promotion and support of the Dutch film one of the festival s nuclear tasks.

14 14 bereikten door meer dan betalende bezoekers te trekken. De Gouden Film illustreert hoe het NFF zich, ook gedurende het jaar, blijvend inzet voor de promotie en ondersteuning van de Nederlandse film een van de kerntaken van het festival. Naakt Met de naam van het themaprogramma 2013 knipoogt het festival naar een van de meest hardnekkige clichés die er over de Nederlandse film bestaat. Het programma Naakt legt, naast films waar schande over werd (of wordt) gesproken, ook andere kunstzinnige en filosofische facetten die aan het thema raken bloot. Als het bewustwording van het naakte lijf terug te voeren is tot de Bijbelse appel, dan was de zondeval mogelijk niet alleen het ontstaan van de schaamte, maar ook de geboorte van de Kunst. Want zijn het niet de kunsten die trachten al het verborgene of dat nu fysiek, mentaal of metafysisch is tot uitdrukking te brengen, in een zoektocht naar het pure, het schone, het waarachtige? De paradox van het heden is dat de moderne mens meer onthult én verhult dan ooit te voren. Dankzij de sociale media tonen we onszelf aan de hele wereld, en privacy staat op alle fronten onder druk. Tegelijkertijd manipuleren we ons echte en online beeld zo, dat we er op ons mooist en voordeligst uitspringen. Naakt wil prikkelen, schuren, ontroeren en discussie uitlokken. Het hoofdthema Naakt kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd; blootgeven, schaamteloosheid, verhullen. Ik geef me bloot bevat films waarin kunstenaars, makers, acteurs en hoofdpersonen zich op hun kwetsbaarst tonen. Zij geven zich figuurlijk bloot, door bijvoorbeeld onomwonden hun persoonlijke worstelingen of crisissen tot onderwerp te maken. Ook Miek Uittenhouts fotoexpositie Chin Up, Head Down staat in het teken van Ik geef me bloot. Zij portretteerde twintig Nederlandse acteurs en actrices in theatrale dubbelportretten, onder wie Gouden Kalf-winnaars Sylvia Hoeks, Barry Atsma en Martijn Lakemeier. Zij laten zich tegelijkertijd van hun sterkste én zwakste kant zien. Met Lang leve de schaamteloosheid kan de kijker zelf de balans opmaken. Was de drang om naakt en seks te tonen in de jaren zeventig voornamelijk ingegeven door commerciële motieven, of waren de kunstenaars die heilige huisjes omver wilden schoppen hoofdverantwoordelijken? Lang leve de schaamteloosheid vergelijkt de chocquerende films en spraakmakende scènes van toen met de toestand op het witte doek anno nu, maar focust zich ook op controversiële producties waarbij de maker zeer bewust de grenzen van het betamelijke overschrijdt. De betekenis, invloed én lol van de verhulling van het eigen lijf of persoonlijkheid komen aan bod in De Verhulling, met onder meer een bijzonder open huis van Rob s Propshop. Make up-expert Rob Hillenbrink, in 2011 onderscheiden met het Gouden Kalf voor de Paula van der Oest Naked With the title of the 2013 theme programme, the festival winks at one of the most persistent clichés about Dutch cinema. The Naked programme exposes, apart from films that caused (or cause) a moral outcry, several other artistic and philosophical facets that touch upon the theme. If the awakening to the naked body can be traced back to the Biblical apple, the Fall of man may not have been just the origin of shame, but also the nativity of Art. After all, is it not the arts that try to express anything hidden whether it is physical, mental or metaphysical, in a quest for the pure, the beautiful, the genuine? The paradox of the present is that modern man reveals and conceals more than ever before. Thanks to social media, we show ourselves to the whole world, and privacy is under great stress on all fronts. At the same time, we manipulate our real and online images to such a degree that we appear to our best advantage. Naked intends to incite, grate, move and elicit debate. The main theme is presented from three different angles. The I expose myself section comprises films in which artists, makers, actors and protagonists show their most vulnerable sides. They literally expose themselves, for example by blatantly making their personal struggles or crises the main subject of their work. Miek Uittenhout s photo exposition Chin Up, Head Down also belongs to this section. She portrays twenty Dutch actors and actress in theatrical double portraits, including Golden Calf winners Sylvia Hoeks, Barry Atsma and Martijn Lakemeier. In a single image, they show both their strongest and weakest side. With Long live shamelessness, viewers can take stock for themselves. Was the tendency in the 1970s to show nudity and sex chiefly prompted by commercial motives, or were the artists who wanted to attack secret cows primarily responsible? Long live shamelessness compares the shocking films and controversial scenes of those days with the situation on the silver screen today, but also focuses on controversial productions in which makers consciously cross the boundaries of what is decent. The significance, influence and fun of concealing one s body or personality are addressed in The Concealment, featuring a special open house by Rob s Prop Shop. Make-up expert Rob Hillenbrink, awarded the 2011 Golden Calf for the Special Jury Award for his great merits for Dutch cinema, demonstrates his extraordinary profession, which is usually hidden from sight. The guts, the vulnerable, literal and figurative nudity converge in the icon Sylvia Kristel. In the main programme Naked, the NFF pays tribute to the screen goddess who died last year and who reaped global fame with the soft-erotic classic Emmanuelle. Apart from films by and with her, the festival shows photo portraits and fine art by this international star from Utrecht. Naakt is supported by: Sylvia Kristel

15 15 Speciale Juryprijs voor zijn grote verdiensten voor de Nederlandse film, demonstreert zijn bijzondere en doorgaans voor het gewone oog verborgen vak. De durf, het kwetsbare, het letterlijke én figuurlijke naakt komen samen in het icoon Sylvia Kristel. Binnen het hoofdprogramma Naakt eert het NFF de vorig jaar overleden filmdiva die wereldwijd naam maakte met de softerotische klassieker Emmanuelle. Naast films van en met haar worden fotoportretten en beeldend werk van de Utrechtse wereldster vertoond. Naakt wordt mede mogelijk gemaakt door: Gast van het Jaar Dit jaar richt het NFF de spotlights op filmmaker Paula van der Oest. Deze regisseur en scenarist van kwalitatief hoogstaand film- en televisiedrama (en ontdekker van veel acteertalent) is Gast van het Jaar. Dat betekent dat het festival een uitgebreid retrospectief bij wijze van eerbetoon laat zien, van haar prijswinnende televisiefilmdebuut Coma tot en met de Oscargenomineerde Zus & zo en The Domino Effect, waarvoor ze vorig jaar het Gouden Kalf voor Beste Regie ontving. Uiteraard geeft Van der Oest zelf veelvuldig acte de presence, in de Talkshow en tijdens een speciaal rond haar georganiseerd evenement. Pop Up Het NFF treedt graag buiten de gevestigde kaders, door alle ruimte te geven aan vernieuwende filmmakers en multimediale filmprojecten. Maar het kijkt ook verder dan het witte doek zelf. Onder de noemer Pop Up openbaart zich het grensgebied waar cinema, beeldende kunst en andere disciplines een interactie aangaan. Met het programma maakt het festival de impact van technologische ontwikkelingen op de hedendaagse beeldcultuur zichtbaar. Dat kan in de zaal, maar zoals de naam al impliceert gebeurt dat nadrukkelijk buiten de muren van de bioscoop. Met Pop Up brengt het NFF creatieve experimenten van de voorhoede en bijzondere ontwikkelingen onder de aandacht van een groot en breed publiek. Van virtuele lichtkunst tot en met transmediale concepten en vernieuwende computergames. Pop Up wordt mede mogelijk gemaakt door: Talks & Events De festivalbeleving wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd door een breed scala aan activiteiten sommige terugkerend van aard, anderen eenmalig. Het laagdrempelige karakter van het NFF komt tot uiting in de Talkshow, in het Festivalpaviljoen middenin de stad. Terug van weggeweest: de even onnavolgbare als energieke gastvrouw Claudia de Breij. In toerbeurt met de vorig jaar debuterende NFFpresentator Art Rooijakkers ontvangt zij makers, genomineerden en winnaars, en brengt zij het laatste festivalnieuws. In die categorie zijn de onthullingen van de Gouden Kalf-nominaties, over twee dagen verspreid, de grootste blikvangers. Guest of the Year This year, the NFF spotlights filmmaker Paula van der Oest. This director and screenwriter of high-quality films and TV dramas (and discoverer of acting talent) is the Guest of the Year. This means the festival pays homage to her by screening an extensive retrospective programme, from her award-winning TV debut Coma to Oscar-nominee Zus & zo and The Domino Effect, for which she received the Golden Calf for Best Director last year. Of course, Van der Oest will make many appearances during the festival, in the Talk Show and at events especially organised in her honour. Pop Up The NFF likes to go outside the beaten paths, by giving ample space to ground-breaking filmmakers and multimedia film projects. But they also look beyond the silver screen. Under the header Pop Up, the fringe area reveals itself, where cinema, fine art and other disciplines interact. With this section, the festival makes the impact visible that technological developments have on the contemporary visual culture. This can be in auditoriums, but as the name implies it also explicitly happens on other, sometimes unexpected locations. With Pop Up, the NFF brings creative experiments by the avant-garde and notable developments to the attention of a large and wide audience. From virtual light art to transmedia concepts and innovative computer games. Pop Up is supported by: Talks & Events The NFF experience is largely realised by means of a broad range of activities some recurrent in nature, others once-only. The accessible character of the NFF is epitomised by the Talk Show, in the festival pavilion in the heart of the city. Back with a vengeance: the equally inimitable and energetic hostess Claudia de Breij. Alternating with NFF host Art Rooijakkers, who debuted last year, she welcomes makers, nominees and winners, and brings the latest festival news. In this category, the announcements of the Golden Calf nominations, spread over two days, are the biggest eye-catchers. The NFF provides more room for discussion, and facilitates this by means of special debates, presentations and master classes, for the public, professionals or both. Special attention goes out to the Dutch animation film. Because despite the political and economic situation, the Dutch animation film apparently has bright perspectives. Supplementing the usual screening of recent animations, the current generation of top animators presents, under the header They Move, So They Are, the makers they consider heirs to the throne. The title refers to the man who died in December 2012, Gerrit van Dijk, who apart from a laurelled animator was also a painter, tutor and talent scout. Van Het NFF produceert meer gespreksstof, en faciliteert dat ook middels speciale debatten, presentaties en masterclasses, voor publiek, professionals of beide. Bijzondere aandacht verdient de Nederlandse animatiefilm. De politieke en economische situatie ten spijt blijkt de Nederlandse animatiefilm namelijk volop perspectief te hebben. In aanvulling op de gebruikelijke vertoning van recente animaties presenteert de huidige generatie animatietalent onder de noemer They Move, So They Are de makers die volgens hen hun troonopvolgers zijn. De naam verwijst naar de in december 2012 overleden Gerrit van Dijk, naast gelauwerd animator ook Talkshow

16 16 Dijk will also be honoured in Het Schimmenrijk, in which journalist Hans Beerekamp pays last respects, by means of film fragments and anecdotes, to directors, actors and other Dutch film personalities who died since the previous NFF, including last year s Guest of the Year, Jeroen Willems. Festivalpaviljoen kunstschilder, leermeester én talentontdekker. Van Dijk zal ook geëerd worden in Het Schimmenrijk, waarin journalist Hans Beerekamp middels fragmenten en anekdotes de laatste eer bewijst aan de sinds de vorige editie overleden regisseurs, acteurs en andere nationale filmpersoonlijkheden, onder wie de vorige Gast van het Jaar, Jeroen Willems. NFF Talent Een van de belangrijke festivalmissies is het signaleren, presenteren en stimuleren van filmtalent. Een gezonde audiovisuele industrie kan alleen bestaan bij de gratie van een continue toestroom van nieuw talent, dat de urgentie, aansluiting met de actualiteit en het kwaliteitsniveau waarborgt. Via NFF Talent richt het festival zich nadrukkelijk op kersvers en gevestigd talent. Het grote publiek maakt kennis met veelbelovende jonge makers door de vertoningen van afstudeerprojecten en films en documentaires van nieuwkomers. Zo is er een ijzersterke NFF Debuut Competitie, met films die voor een belangrijk deel voortkomen uit stimuleringsprojecten als DOC25, NTR Kort! en One Night Stand, opgezet door onder meer het Nederlands Filmfonds, het Mediafonds, het CoBO Fonds en de publieke omroepen. Voor de nieuwe talenten worden tal van speciale bijeenkomsten georganiseerd, zoals de NFF Talentendag, bedoeld om hun vakkennis en netwerk uit te breiden. Ook bewezen talent wordt bediend, middels een aantal bijeenkomsten, waaronder een producentenmiddag, de NCE-montagemasterclass, de Dag van het Scenario en de door het Filmfonds en het Mediafonds georganiseerde bijeenkomst #Talent, met aandacht voor internationale talentprogramma s. NFF Talent wordt mede mogelijk gemaakt door: 25 jaar Mediafonds Dat televisiedrama en -documentaires zo n prominente plek verdienen op het NFF, is beslist ook een verdienste van het Mediafonds, dat dit jaar vijfentwintig jaar bestaat. Het Mediafonds stimuleert de totstandkoming van cultureel media-aanbod van de landelijke en regionale publieke media-instellingen, door productiesubsidies, ondersteuning bij formatontwikkeling en activiteiten op het gebied van talentstimulering en kwaliteitsbevordering. Zonder het Mediafonds zou de Nederlandse televisie- en filmindustrie er drastisch anders uitzien, had de Nederlandse documentaire internationaal minder succes gekend en waren in het bijzonder televisiedrama, jeugddrama en -documentaires minder ontwikkeld. Niet alleen filmmakers van alle disciplines groeiden de afgelopen vijfentwintig jaar op met het fonds, acteurs en actrices groeiden mee. Er zijn binnen de verschillende formats verbanden ontwikkeld die uitgroeiden tot een duurzame samenwerking tussen producenten, regisseurs en scenaristen. Oog voor kwaliteit en het erkennen van de waarde van talentontwikkeling blijken terugblikkend de succesfactoren van het fonds. NFF Talent One of the chief festival missions is spotting, presenting and stimulating film talents. A healthy audio-visual industry can only exist by the grace of a continuous influx of fresh talent, which guarantees the urgency, topicality and quality level. With NFF Talent, the festival concentrates on both fresh and established talents. The general public is introduced to promising young makers through screenings of graduation projects and films and documentaries by newcomers. For example, this section includes a high-standard NFF Debut Competition, featuring films that largely result from incentive projects like DOC25, NTR Kort! and One Night Stand, initiated by the Netherlands Film Fund, the Media Fund, the CoBO Fund and the public broadcasters. For new talents, numerous special meetings are organised, like the NFF Talent day, where they can expand their skills and networks. Proven talents are served too, with a series of gatherings, like a producers afternoon, the NCE editing master class, the Day of the Screenplay and the #Talent meeting, organised by the Film Fund and Media Fund, focusing on international talent programmes. NFF Talent is supported by: 25 jaar Media Fund Unquestionably, the fact that TV dramas and documentaries deserve such a prominent place at the NFF is partly the merit of the Media Fund, which celebrates its 25 th anniversary this year. The Media Fund stimulates the realisation of cultural media programmes by national and regional public media organisations, by means of production subsidies, support in format development and activities in the areas of talent promotion and quality improvement. Without the Media Fund, the Dutch TV and film industry would look radically different, the Dutch documentary would have had less success internationally and particularly television dramas, youth dramas and documentaries would have been less developed. Not only filmmakers in all disciplines grew up with the Fund in the past 25 years; actors and actresses grow along with it. Within the different formats, associations were developed that grew into a sustainable collaboration between producers, directors and screenwriters. In retrospect, an eye for quality and the recognition of the value of talent development prove to be the success factors of the Fund. Holland Film Meeting The NFF is also known far beyond its borders, owing to the Holland Film Meeting or HFM, in the vernacular. When the ordinary festival audiences find their way to premières and events, foreign and Dutch film professionals execute great business behind the scenes. The HFM taking place at the beginning of the festival, from the first festival Thursday to Sunday - is a European film market. In association with European film funds, training programmes and other organisations for film financing, the HFM invites some two hundred film professionals to the so-called NFF International Screenings. The guests update each other on the latest developments and trends and pitch their new film plans to international sales agents, distributors and TV network commissioners. Previously realised films for which the HFM was a platform include Rundskop, The Happiest Girl in the World, Black Butterflies and Nono, Het Zigzag Kind, the opening film of the 2012 NFF. During this Netherland-Russia year, celebrating 400 years of international relationships, the HFM has a Russian touch, too. In Holland Meets Russia, the HFM centres on the flourishing Russian film

17 17 Holland Film Meeting Het NFF geniet ook ver buiten de landsgrenzen bekendheid, dankzij de Holland Film Meeting in de volksmond afgekort tot HFM. Als het gewone festivalpubliek haar weg vindt naar de premières en evenementen, doen buitenlandse en Nederlandse filmprofessionals achter de schermen goede zaken. De HFM - die plaatsvindt aan het begin van het festival, van de eerste festivaldonderdag tot en met zondag - is een Europese filmmarkt. In samenwerking met Europese filmfondsen, trainingsprogramma s en andere organisaties voor filmfinanciering nodigt de HFM ongeveer tweehonderd filmprofessionals uit voor de zogeheten NFF International Screenings. De gasten informeren elkaar over de laatste ontwikkelingen en trends én presenteren hun nieuwe filmplannen aan internationale sales agents, distributeurs en inkopers voor televisiezenders. Eerdere gerealiseerde films waarvoor de HFM een platform bood zijn onder meer Rundskop, The Happiest Girl in the World, Black Butterflies en Nono, Het Zigzag Kind, de openingsfilm van het NFF Tijdens dit Nederland-Ruslandjaar, waarin vierhonderd jaar internationale betrekkingen worden gevierd, heeft ook de HFM een Russisch tintje. In Holland Meets Russia staat de bloeiende Russische filmindustrie centraal en onderzoeken vertegenwoordigers de mogelijkheden tot coproductie. Daarnaast biedt de HFM een aantrekkelijk programma van workshops, paneldiscussies, presentaties en een aantal ook voor publiek toegankelijke activiteiten, waaronder het Binger/Screen International Interview, waarin Gast van het Jaar Paula van der Oest zich laat bevragen door de Britse journalist Geoffrey MacNab. NFF School Met een uitgebreid educatief programma beoogt het NFF de mediawijsheid in het algemeen en de kennis en liefde voor de Nederlandse film in het bijzonder te vergroten. Duizenden leerlingen van het primair en voorgezet onderwijs komen op schoolreis in Utrecht. Zo kunnen ze met de hele klas naar een speciaal geselecteerde jeugdfilm, praten ze na met regisseurs en acteurs, leren ze in een nagebouwde set alle kneepjes van het filmvak onder begeleiding van echte professionals, of maken ze na een workshop een korte film van een minuut, waarmee ze strijden om een felbegeerd Junior Gouden Kalf. In de NFF Kidsbios 2013 (voor primair onderwijs) draaien de films Bobby en de geestenjagers, Dik Trom, De groeten van Mike!, Kikkerdril, Koning van Katoren, Mees Kees, Milo, Nijntje de film, Nono, Het Zigzag Kind en twee blokken met elk drie korte speelfilms en documentaires. Het NFF Jongerenprogramma 2013 (voor voortgezet onderwijs) bevat de films 20 Leugens, 4 ouders en een scharrelei, Koning van Katoren, Lover of Loser en Rabat. NFF School wordt mede mogelijk gemaakt door: Naamgenoten Zoals vermeld brengt het NFF twee groepen samen: makers en publiek. De mediacampagne weerspiegelt dat het festival de plek is waar beide werelden elkaar ontmoeten, door normale burgers met dezelfde naam als bekende acteurs en regisseurs een hoofdrol te geven in de publicitaire uitingen. Deze Nederlanders vormen zo het visitekaartje van het festival, waar zij als VIP-gast de show zullen stelen. industry and representatives explore the possibilities of co-production. In addition, the HFM offers an attractive programme of workshops, panel discussions, presentations and several activities that are also accessible to the public, including the Binger/Screen International Interview, in which Guest of the Year Paula van der Oest is interviewed by the British journalist Geoffrey Macnab. NFF School With an extensive educational programme, the NFF aims at expanding the media awareness in general and the knowledge and love of the Gouden Kalf voor de UPC Publieksprijs Dutch film in particular. Thousands of primary and secondary school pupils make a class trip to Utrecht. They can go see a specially selected youth film with their class, do Q&As with directors and actors, learn all the tricks of the film trade from real professionals in a replicated set, or after a workshop make a one-minute film, which will compete for a much-coveted Junior Golden Calf. The 2013 NFF Kidsbios (for primary schools) screens the films Bobby en de geestenjagers, Dik Trom, De groeten van Mike!, Kikkerdril, Koning van Katoren, Mees Kees, Milo, Nijntje de film, Nono, Het Zigzag Kind and two blocks, each with three short feature films and documentaries. The 2013 NFF Youngsters programme (for secondary schools) comprises the films 20 Leugens, 4 ouders en een scharrelei, Koning van Katoren, Lover of Loser and Rabat. NFF School is supported by: Namesakes As mentioned, the NFF brings together two groups: makers and audience. The media campaign reflects that the festival is the place where both worlds meet, by giving ordinary citizens that have the same name as well-known actors and directors a leading role in all public messages. Thus, these Dutchmen are the business cards of the festival, where they will steal the show as VIP guests.

18 NFF Jaarselectie en Competities NFF Annual Survey and Competitions De Jaarselectie van het Nederlands Film Festival bevat een keuze uit de oogst lange speelfilms, documentaires, korte films en televisiedrama die sinds het vorige festival in 2012 gereed zijn gekomen. Een deel van deze films is geselecteerd voor competitie: de Gouden Kalf Competitie en/of de Debuut Competitie. Daarnaast kent het festival de NFF Studenten Competitie en de NFF Online Competitie. Gouden Kalf Competitie De films in de Gouden Kalf Competitie dingen mee naar de Grote Prijs van de Nederlandse Film - beter bekend als het Gouden Kalf - die in verschillende categorieën wordt uitgereikt. De films zijn geselecteerd door Willemien van Aalst (directeur), Claire van Daal (programmeur), daarbij bijgestaan door de externe deskundigen Ronald Simons (speelfilm, korte film en televisiedrama) en Thomas Vroege (documentaire) en voor de animatiefilms tevens door Gerben Schermer. Oud-programmeur Herman de Wit adviseerde voor alle categorieën. Een jury van filmprofessionals kent de Gouden Kalveren toe in negentien categorieën: Beste Lange Speelfilm, Beste Regie, Beste Acteur, Beste Actrice, Beste Mannelijke Bijrol, Beste Vrouwelijke Bijrol, Beste Acteur in Televisiedrama, Beste Actrice in Televisiedrama, Beste Lange Documentaire, Beste Korte Documentaire, Beste Korte Film en Beste Televisiedrama. Daarnaast kent de jury Gouden Kalveren toe voor vakprijzen: Beste Scenario, Beste Camera, Beste Geluid, Beste Production Design, Beste Muziek en Beste Montage. Bovendien heeft de jury de mogelijkheid om een Gouden Kalf te vergeven als Speciale Juryprijs voor een bekroning die niet onder een van eerder genoemde categorieën valt. The NFF Annual Survey comprises a choice from the harvest of full-length feature films, documentaries, short films and TV dramas that were completed since its 2012 edition. Some of these films have been selected for competition: the Golden Calf Competition and/or the Debut Competition. In addition, the festival has the NFF Student Competition and NFF Online Competition. Golden Calf Competition The films in the Golden Calf Competition compete for the Grand Prize of the Dutch Film - better known as the Golden Calf which is conferred in several categories. The films were selected by Willemien van Aalst (director), Claire van Daal (programmer), assisted by the external experts Ronald Simons (feature film, short film and TV drama) and Thomas Vroege (documentary), and for the animation films also by Gerben Schermer. Former programmer Herman de Wit had an advisory role for all categories. A jury of film professionals awards Golden Calves in nineteen categories: Best Feature Film, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Male Supporting Role, Best Female Supporting Role, Best Actor in TV Drama, Best Actress in TV Drama, Best Documentary Feature, Best Documentary Short, Best Short Film and Best TV drama. Moreover, the jury grants Golden Calves in Specialist Sections: Best Screenplay, Best Cinematography, Best Sound, Best Production Design, Best Music and Best Editing. Furthermore, the jury has the possibility to confer a Golden Calf as a Special Jury Award for an achievement that is not covered by any of the above categories.

19 19 Niet de jury maar het bestuur van het festival en het publiek wijzen de winnaars aan van twee Gouden Kalveren. Het bestuur van het festival kan het Gouden Kalf voor de Cultuurprijs toekennen, dat is bestemd voor een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse filmcultuur. Het publiek zelf ten slotte wijst een favoriete speelfilm aan. Het krijgt de keuze uit de films die sinds het vorige festival meer dan bezoeken kregen en daarvoor bekroond werden met een Gouden Film. De regisseur van die film krijgt het Gouden Kalf voor de UPC Publieksprijs uitgereikt. NFF Debuut Competitie Voor de NFF Debuut Competitie zijn speelfilms, documentaires, korte films en televisiedrama geselecteerd waarmee filmmakers hun officiële debuut maken. Films die gemaakt zijn aan een filmopleiding vallen buiten deze selectie. De Gemeente Utrecht heeft de Filmprijs van de Stad Utrecht aan deze competitie verbonden. De prijs bestaat uit een beeld van de Gemeente Utrecht en een geldbedrag van euro. Een jury beoordeelt de films van debuterende regisseurs en adviseert het stadsbestuur. Festivallieveling Het festivalpubliek kan stemmen op de favoriete lange speelfilm of lange documentaire. Alle speelfilms en lange documentaires in de Gouden Kalf Competitie komen in aanmerking voor de Festivallieveling. NFF Studenten Competitie Het Nederlands Film Festival is voor eindexamenstudenten van audiovisuele opleidingen vaak de eerste gelegenheid hun film aan een groot publiek te presenteren. Dit jaar vertoont het festival een keuze uit eindexamenfilms van de Nederlandse Filmacademie, de Gerrit Rietveld Academie, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, AKV St.Joost en de Willem de Kooning Academie. Deze films kunnen in aanmerking komen voor verschillende prijzen: De Tuschinski Award voor de beste afstudeerfilm van het afgelopen jaar. De Tuschinski Award bestaat uit een geldbedrag van euro, beschikbaar gesteld door Pathé Theatres BV. De Dioraphte Award is een speciale juryprijs voor een opvallende prestatie. De Dioraphte Award bestaat uit een geldbedrag van euro, beschikbaar gesteld door Stichting Dioraphte. De Filmproducenten Nederland Award voor de beste producent van het afgelopen jaar. De Filmproducenten Nederland Award bestaat uit een geldbedrag van euro, beschikbaar gesteld door de FPN. Ook zijn dit jaar twee afstudeerfilms van Nederlandse regisseurs aan buitenlandse academies in het programma opgenomen. Deze komen niet in aanmerking voor de studentencompetitie. NFF Online Competitie De NFF Online Competitie is de succesvolle online competitie waar korte Nederlandse films tot vijf minuten vertoond worden in de categorieën fictie, animatie, documentaire, videoclip en innovatief. De NFF Online Competitie fungeert daarbij als poortwachter in de enorme hoeveelheid video s die online verschijnen. Het festival zet de Nederlandse pareltjes van onder andere YouTube in de schijnwerpers. Er is een NFF Online Competitie UPC Publieksprijs en een beoordeling door een onafhankelijke vakjury voor de NFF Online Competitie UPC Fictieprijs, de UPC Animatieprijs, de TAX Videoclipprijs en de UPC Innovatieprijs. Not the jury, but the festival board and audience appoint the winners of two extra Golden Calves. The festival board can grant the Golden Calf for the Culture Award, which is reserved for a person or organisation that made an important contribution to the Dutch film culture. The audience itself, finally, elects a favourite feature film. They can choose from films that drew in more than 100,000 visitors since the previous festival and were granted a Golden Film for this achievement. The director of this film receives the Golden Calf for the UPC Audience Award. NFF Debut Competition For the NFF Debut Competition, feature films, documentaries, short films and TV dramas were selected with which filmmakers make their official debut. Films made at film schools or academies are not included in this selection. The City of Utrecht Council attaches its City of Utrecht Film Award to this competition, consisting of a statue of the City of Utrecht and a cash prize worth 5,000. A jury will judge the films by first-time directors and advises the city council. Audience Darling Festival audiences can vote for their favourite feature film or documentary feature. All feature films and documentary features in the Golden Calf Competition are eligible for the Audience Darling. NFF Student Competition For graduating students from audio-visual schools, the Netherlands Film Festival is often the first opportunity to present their films to a large audience. This year, the festival screens a selection of graduation films from the Netherlands Film Academy, the Gerrit Rietveld Academy, the Utrecht School of Arts, AKV St.Joost and the Willem de Kooning Academy. These films can be eligible for several awards: The Tuschinski Award for the best graduation film from the past year. The Tuschinski Award consists of a 5,000 cash prize, put up by Pathé Theatres BV. The Dioraphte Award is a special jury award for extraordinary achievement. The Dioraphte Award entails a 5,000 cash prize, made available by the Dioraphte Foundation. The Film Producers Netherlands Award for the best producer in the past year. The Film Producers Netherlands Award is a 5,000 cash prize, put up by the FPN. The festival has also included two graduation films by Dutch directors from foreign academies in the programme. These are not competing in the student competition. NFF Online Competition De NFF Online Competition is the successful online competition showing short Dutch films up to five minutes in the categories fiction, animation, documentary, music video and innovation. The NFF Online Competition acts as a gatekeeper in the huge amount of videos appearing online. The festival spotlights Dutch gems from YouTube and other channels. There is an NFF Online Competition UPC Audience Award and judgement by an independent professional jury for the NFF Online Competition UPC Fiction Award, the UPC Animation Award, the TAX Music Video Award and the UPC Innovation Award. All awards entail a 2,500 cash prize. De prijzen bestaan uit een geldbedrag van euro.

20 Jury Jury Gouden Kalf Competitie Jury Golden Calf Competition Algemeen juryvoorzitter Emile Fallaux (1944) was jarenlang journalist voor nationale en internationale media. Hij werkte als programmamaker en eindredacteur voor de VPRO. Met Post Irkoetsk, een serie videobrieven uit Siberië, won hij de Zilveren Nipkowschijf. In de jaren negentig was hij vijf jaar lang directeur van het International Film Festival Rotterdam. Daarna hervatte hij zijn loopbaan als freelancer. Hij regisseerde de telefilm Liefje (2001) en het theaterstuk Mengelberg&Mahler (2009). Tot zijn 65e zwaaide hij vier jaar de hoofdredactionele scepter bij Vrij Nederland. Fallaux was lid van het oprichtingsbestuur van het Nederlands Filmfonds (en tot voor kort lid van de Raad van Toezicht) en medeoprichter van het Rotterdams Film Fonds en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Hij bekleedde vele bestuursfuncties, onder meer bij het Holland Festival, het Prins Claus Fonds en Submarine Channel, en beoordeelt als adviseur nog steeds filmprojecten voor het Hubert Bals Fonds. Hij schrijft nu. For years, general chairman of the jury Emile Fallaux (1944) was a journalist for national and international media. He worked as a programme maker and chief editor for the VPRO. With Post Irkoetsk, a series of video letters from Siberia, he won the Silver Nipkow Disk. In the 1990s, he was director of the International Film Festival Rotterdam for five years. Subsequently, he resumed his career as a freelancer. He directed the telefilm Liefje (2001) and the play Mengelberg&Mahler (2009). Until he turned 65, he held chief editorial sway over Vrij Nederland. Fallaux was a member of the founding board of the Netherlands Film Fund (and until recently a member of the supervisory board) and cofounder of the Rotterdam Film Fund and the Fund for Special Journalistic Projects. He held many executive positions, for example at the Holland Festival, the Prince Claus Fund and Submarine Channel, and as an advisor he still judges film projects for the Hubert Bals Fund. He is currently active as a writer. Jury Gouden Kalf Competitie Speelfilms Jury Golden Calf Competition Feature Films Job Gosschalk (1967) was jarenlang de toonaangevende castingdirector van Nederland; hij staat met meer dan 255 credits vermeld op de Internet Movie Data Base. Dit betreft dan alleen nog maar zijn castingwerk, want Gosschalk is daarnaast sinds 2008 actief als regisseur en scenarist (Alle tijd) en als producent ( t Schaep met de 5 pooten, Bloedverwanten en Moeder ik wil bij de Revue). Voor de productie van Alles is liefde won hij een Gouden Kalf voor Beste Lange Speelfilm. Daarnaast regisseerde hij theatervoorstellingen als Verre Vrienden (Het Nationale Toneel) en The Normal Heart (OpusOne). Momenteel richt Gosschalk zich met zijn bedrijf Kemna & Zonen op de creatieve ontwikkeling en het produceren van film- en televisieproducties. For years, Job Gosschalk (1967) was the authoritative casting director in the Netherlands; he has more than 255 credits on the Internet Movie Data Base. And this only covers his casting work. In addition, since 2008 Gosschalk is active as a director and screenwriter (Alle tijd) and as a producer ( t Schaep met de 5 pooten, Bloedverwanten and Moeder ik wil bij de Revue). For the production of Alles is liefde, he won a Golden Calf for Best Feature Film. Furthermore, he directed plays like Verre Vrienden (Het Nationale Toneel) and The Normal Heart (OpusOne). Currently, Gosschalk and his company Kemna & Zonen focus on the creative development and production of film and TV productions. Jolein Laarman (1959) was tot 1992 uitvoerend producent van diverse films, commercials en televisieprogramma s. Daarna legde ze zich toe op production design, een carriere die ze sinds 1997 combineert met het scenario schrijven. In beide hoedanigheden werkt ze veelvuldig samen met regisseur Mijke de Jong. In 2008 won Laarman het Gouden Kalf voor Beste Scenario met Het Zusje van Katia, en twee jaar later ontving ze een Gouden Kalf-nominatie voor haar production design van Joy. Het scenario voor de gelauwerde jeugdfilm Kauwboy, dat ze samen met Boudewijn Koole schreef, werd vorig jaar bekroond met een Zilveren Krulstaart. Met Marco van Geffen schreef ze aan Onder ons en de opvolger In jouw naam, dat in Cannes de ARTE-award voor beste scenario ontving. Until 1992, Jolein Laarman (1959) was an executive producer of various films, commercials and TV programmes. Next, she applied herself to production design, a career she has combined with screenwriting since In both capacities, she frequently collaborates with director Mijke de Jong. In 2008, Laarman won the Golden Calf for Best Screenplay with Het Zusje van Katia, and two years later she received a Golden Calf nomination for her production design for Joy. The script for the applauded youth film Kauwboy, which she co-wrote with Boudewijn Koole, was awarded a Silver Curly Tail last year. Teaming up with Marco van Geffen, she wrote Onder ons and its sequel In jouw naam, which was granted the ARTE Award for Best Screenplay in Cannes Theater- en filmactrice Thekla Reuten (1975) zette vers van de Toneelschool Amsterdam al een opvallende rol neer in de televisieserie Wij Alexander. Het was de opmaat voor een groot aantal televisieen filmrollen, in binnen- én buitenland. Paula van der Oests De trip van Teetje leverde haar een Gouden Kalf-nominatie voor Beste Actrice op. De buitenlandse belangstelling werd mede aangewakkerd door haar rollen in Iedereen beroemd en De tweeling, beide genomineerd voor een Oscar voor Beste Buitenlandse Film. Voor die laatste film ontving ze tijdens de Berlinale van 2004 de Shooting Star Award. Ze speelde rollen in grote

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Opening Kunst & Kultuur Pride Datum: 30 juli 2017 Locatie: Xbank Amsterdam

Opening Kunst & Kultuur Pride Datum: 30 juli 2017 Locatie: Xbank Amsterdam Opening Kunst & Kultuur Pride Datum: 30 juli 2017 Locatie: Xbank Amsterdam Beatrix Ruf & Siep de Haan foto Pieter Dammen Siep de Haan: Zondag 30 juli 2017, de opening van de Kunst & Cultuur Pride 2017

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giels Talentenjacht-concert en Kinderen voor Kinderendansworkshops in december Vanaf 3 december is het thema van de tentoonstelling

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN

ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN PETS D1570 Groei door Inspiratie ALTERNATIEVE MANIEREN CLUB BIJEENKOMSTEN Frank van der Meijden Public Image Coordinator zone 13A&C, 18B OPLOSSING? Alternatieve vormen Club bijeenkomsten: Oplossing voor

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten

Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten (Scroll down for the English version) Persbericht 2014-005 Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten Willemstad - Ter gelegenheid van de eerste Koningsdag op 27 april 2014, wordt op vrijdag 25 april

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Impulspremie (op basis van buitenlandse artistieke erkenning) en promotiepremie

Impulspremie (op basis van buitenlandse artistieke erkenning) en promotiepremie Impulspremie (op basis van buitenlandse artistieke erkenning) en promotiepremie Ondergaand vindt u de lijst van festivals en internationale evenementen die recht geven op een impulspremie en een promotiepremie.

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around title Danny Matthys De wereld draait door As the world turns around publisher Vision Publishers editor Danny Matthys design Lieven Herreman

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Calculator spelling. Assignment

Calculator spelling. Assignment Calculator spelling A 7-segmentdisplay is used to represent digits (and sometimes also letters). If a screen is held upside down by coincide, the digits may look like letters from the alphabet. This finding

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS 24-25-26 Juli 2014 Dit jaar zal de zesde editie van Jumping Peel & Maas plaatsvinden. Inmiddels is ons concours uitgegroeid tot een volwaardig evenement van grote

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Cycling in The Netherlands & The Hague

Cycling in The Netherlands & The Hague Cycling in The Netherlands & The Hague Inge Molenaar program manager for cycling City of The Hague Ottawa, december 2009 A few words about me Facts and points of interest about the municipality of the

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

i29 interior architects

i29 interior architects i29 interior architects We are i29 l interior architects, a creative and versatile interior design studio. Our aim is to create intelligent designs and striking images. Space is the leitmotiv, the result

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Uw bedrijf. 19 nov - 23 nov. 11 mar - 15 mar. 1 mei - 3 mei. Wat hebben wij u te bieden? Wie zijn wij?

Uw bedrijf. 19 nov - 23 nov. 11 mar - 15 mar. 1 mei - 3 mei. Wat hebben wij u te bieden? Wie zijn wij? Wie zijn wij? Studievereniging i.d is de studievereniging van Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Met 2700 leden is zij een van de grootste en actiefste studieverenigingen van Delft. Studievereniging

Nadere informatie