Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor studenten met een Vlaams diploma"

Transcriptie

1 201

2 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Een masterdiploma als einddoel Alternatieve trajecten Veel gebruikte termen Praktische info Info for international degree students Minors van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur in de ingenieurswetenschappen: architectuur in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen in de industriële wetenschappen: bouwkunde* in de industriële wetenschappen: landmeten* in de industriële wetenschappen: chemie* in de industriële wetenschappen: elektromechanica* in de industriële wetenschappen: elektronica - ICT* in de industriële wetenschappen: elektrotechniek* in de industriële wetenschappen: informatica* in de industriële wetenschappen: elektromechanica campus Kortrijk* in de industriële wetenschappen: elektronica - ICT campus Kortrijk* in de industriële wetenschappen: elektrotechniek campus Kortrijk* in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen campus Kortrijk* in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken of Biomedical Engineering Erasmus Mundus: International of Science in Biomedical Engineering in de ingenieurswetenschappen: fotonica of Photonics Science and Engineering Erasmus Mundus: of Science in Photonics Erasmus Mundus: European in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics Erasmus Mundus: International of Science in Fire Safety Engineering Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering of Tetile Engineering in de stedenbouw en de ruimtelijke planning in het toerisme na master in het industrieel beheer na master of Nuclear Engineering Stadsplan * Deze opleiding maakt vanaf het academiejaar deel uit Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit. Er zijn dan ook 11 verschillende brochures beschikbaar. De meeste masteropleidingen zijn Nederlandstalige opleidingen. In een aantal faculteiten worden ook Engelstalige opleidingen aangeboden. De toelatingsvoorwaarden voor de Engelstalige opleidingen kunnen anders zijn voor studenten met een Vlaams diploma dan voor studenten met een buitenlands diploma. Een student met een buitenlands diploma die een masteropleiding wil aanvatten, moet de aanvraagprocedure opstarten om toegelaten te worden (zie Information for international degree students). Deze brochurereeks biedt een zo volledig mogelijk overzicht van de masteropleidingen aangeboden door de UGent. Wijzigingen aan de programma s, de toelatingsvoorwaarden of het aanbod zijn steeds mogelijk. De informatie in deze brochure is bijgewerkt tot 1 januari 201. Recente informatie vind je op Zoals in de andere Vlaamse universiteiten, is er voor de opleidingen Industriële wetenschappen een aanvraag ingediend om de master om te vormen tot een tweejarige opleiding. De laatste stand van zaken vind je op tweejarigemasters Hieronder wordt duidelijk welke wegen je naar een masterdiploma brengen. Vervolgens krijg je informatie over alternatieve trajecten (p. ), dan worden de meest gebruikte termen toegelicht (p. ) en tenslotte maakt de praktische informatie je concreet wegwijs (p. -7). Verderop in de brochure vind je per master informatie over de inhoud en de opbouw van het programma, de beroepsuitwegen, de specifieke toelatingsvoorwaarden, een overzicht van de te volgen opleidingsonderdelen en eventueel de contactgegevens van de opleiding in kwestie. Durf Denken: dat is het credo van de Universiteit Gent. Kritische en onafhankelijke breinen studeren, onderzoeken, werken aan de Universiteit Gent. Ieder jaar dragen we deze boodschap uit via een creatieve en onderscheidende campagne. Ieder jaar roepen we onszelf en de buitenwereld op om mee te durven denken. Een masterdiploma als einddoel Je hebt al een diploma behaald in het hoger onderwijs en je wil (nog) een masterdiploma behalen? Dan zijn er diverse mogelijkheden. Als bezitter van een academisch bachelordiploma stroom je in de meeste gevallen rechtstreeks door naar de/een aansluitende master (= master-na-bacheloropleiding of ManaBa) (bv. bachelor taal- en letterkunde naar master historische taal- en letterkunde). Maar het is ook mogelijk om een ander traject af te werken. Als je een master wil volgen waartoe je geen rechtstreekse toegang hebt, zal je eerst een voorbereidingsprogramma moeten afwerken (bv. bachelor sociologie naar master pedagogische wetenschappen). Na een professioneel bachelordiploma werk je eerst een schakelprogramma af voor je toegang krijgt tot de daaropvolgende master (bv. bachelor ergotherapie naar master ergotherapeutische wetenschap). Heb je al een masterdiploma op zak, dan kan je een bijkomende masteropleiding (ManaBa) of een master-na-masteropleiding (ManaMa) volgen. In sommige gevallen kan je beginnen aan een masteropleiding na het volgen van een verkorte bacheloropleiding. In de lijst met toelatingsvoorwaarden is er meestal een opsplitsing in categorieën. Enerzijds staan de diploma s opgesomd die rechtstreeks toegang hebben tot de master, anderzijds de diploma s die onrechtstreeks toegang hebben: via schakelprogramma, via voorbereidingsprogramma of via verkorte bachelor. Als jouw diploma niet op de lijst voorkomt en je wil toch graag met die bepaalde master starten, neem dan contact op met het Adviescentrum voor Studenten. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent T van het opleidingsaanbod van de UGent. Grafisch ontwerp: - opmaak: Gedrukt met vegetale inkten op FSC-papier Druk en afwerking: en met elektriciteit voor 100 % opgewekt Fotografie: uit duurzame CO2-neutrale bronnen. Voor sommige master-na-masteropleidingen worden er bovenop de diplomavoorwaarde nog bijkomende voorwaarden gesteld zoals dossieronderzoek, toelatingsgesprek of geschiktheidstest: Een dossieronderzoek impliceert het indienen van een bundel met je motivatie, cv, studiecurriculum, informatie over je eindwerk, andere relevante gegevens (bv. reeds gevolgd aantal studiepunten in het betrokken studiedomein); Een toelatingsgesprek peilt o.m. naar de motivatie en eventueel naar de voorkennis m.b.t. de te volgen opleiding; Een geschiktheidstest kan verschillende vormen aannemen: een paper indienen of een test afleggen in verband met de vereiste voorkennis. Vanaf het academiejaar richt de UGent de academische opleidingen in die vandaag door haar partnerhogescholen worden aangeboden. Het betreft o.a. de opleidingen bestuurskunde en publiek management, handelswetenschappen, vertaler/tolk, industrieel ingenieur. In de respectieve brochures zijn die integrerende opleidingen als 'nieuw' aangeduid. Meer concrete info vind je terug op

3 Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat 9000 Gent, T Alternatieve trajecten Veel gebruikte termen Studieomvangvermindering Credits of studiepunten Schakelprogramma Elke opleiding en elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt in studiepunten. Eén studiepunt staat voor 2 à 0 uren studietijd. De studietijd is een schatting van de totale hoeveelheid tijd die nodig is om de opleiding/het opleidingsonderdeel te verwerken. Het is de som van het aantal contacturen en de tijd die nodig is voor de persoonlijke verwerking van de leerstof. Eén jaar studie staat voor 0 studiepunten. Het systeem van studiepunten komt overeen met de ECTS-normen die internationaal erkend zijn. ECTS staat voor European Credit Transfer System. Door middel van het leerkrediet houdt de Vlaamse overheid het volledige studieloopbaantraject bij van alle studenten. Alle info op Een schakelprogramma is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor (-jarige hogeschoolopleiding) en een master. Een schakelprogramma heeft een studieomvang van ten minste studiepunten en ten hoogste 90 studiepunten. Het bevat in de meeste gevallen de kernvakken uit het academisch bachelorprogramma. Een schakelprogramma heeft de bedoeling om de student de algemeen academische én domein specifieke competentie s bij te brengen om met redelijke kans op slagen de master opleiding aan te vatten. Het programma fungeert als toelatingsproef tot één specifieke masteropleiding en leidt niet tot een bachelordiploma. Minor Een voorbereidingsprogramma is een overgangsprogramma tussen een academische bachelor en een master, eventueel te volgen als de bachelor geen rechtstreekse toegang geeft tot de master. De klemtoon ligt vooral op de domeinspecifieke competenties aangezien studenten die eerder een academische opleiding volgden, al verondersteld worden de algemeen wetenschappelijke competenties te beheersen. Het programma fungeert als toelatingsproef tot één specifieke masteropleiding en leidt niet tot een bachelordiploma. Een specifiek bachelordiploma is de basisvoorwaarde om rechtstreeks of onrechtstreeks toegelaten te worden tot de masteropleiding (zie p. ). Een schakel- of voorbereidingsprogramma geeft op een gestructureerde manier vrijstellingen op basis van dat eerder behaalde diploma. Je zult slechts uitzonderlijk nog bijkomende vrijstellingen krijgen. Als je diploma echter niet vermeld wordt op de lijst van toegelaten diploma's kan je ook studieomvangvermindering in de bacheloropleiding aanvragen via individuele vrijstellingen. Dat kan op basis van creditbewijzen, eerder verworven kwalificaties (EVK) en eerder verworven competenties (EVC). >> EVK en creditbewijzen Studenten die over specifieke studiebewijzen beschikken, kunnen eventueel een vrijstelling verkrijgen voor bepaalde vakken. Vrijstellingen moeten steeds aangevraagd worden bij de betrokken faculteit. Die procedure is gratis. >> EVC Wie niet over de specifieke studiebewijzen beschikt maar tijdens de loopbaan via werkervaring of specifieke vorming de competenties verworven heeft die eigen zijn aan een opleidingsonderdeel, kan hiervoor een EVC-procedure opstarten. De procedure is niet gratis en vereist een gedetailleerde portfolio. Als je ervaring via het bekwaamheidsonderzoek erkend wordt, ontvang je een bekwaamheidsbewijs. Met dat bewijs van bekwaamheid kan je vrijstellingen aanvragen. Fleibele studietrajecten Meer info fleibel studeren > volg... voor studenten > studeren: fleibel studeren Meer info trajectbegeleiding Als je je studies wenst te spreiden (bijvoorbeeld om de combinatie met werk of gezin mogelijk te maken), dan zijn er een aantal opties. Zo kan je de opleiding deeltijds volgen (ongeveer de helft van het normale pakket) of je kunt een pakket op maat samenstellen. In het laatste geval spreken we over een geïndividualiseerd traject (GIT). Een GIT wordt altijd aangevraagd bij de betrokken faculteit. Elke faculteit heeft een trajectbegeleider die de aanspreekpersoon en begeleider is voor die procedure. De combinatie werken/studeren is dus in theorie mogelijk. Alle opleidingen aan de UGent worden in dagonderwijs aangeboden. Als werkstudent moet je dus werk- en studieschema zo goed mogelijk op elkaar proberen af te stemmen. Studenten die minstens 80 uren per maand tewerkgesteld zijn of een zelfstandige activiteit uitoefenen, kunnen het werkstudentenstatuut aanvragen. De faculteiten leggen in een facultair reglement vast welke faciliteiten worden verleend aan die studenten. Andere vervolgopleidingen Voor een overzicht van het aanbod, surf naar: > volg masteropleidingen (incl. postgraduaatsopleidingen) > volg permanente vorming en nascholing > volg specifieke lerarenopleiding Naast het aanbod van masters worden er aan de UGent nog een aantal vervolgopleidingen ingericht. Postgraduaten zijn opleidingen die qua structuur afwijken van de master-na-masteropleidingen (bv. minder dan 0 studiepunten, maar toch meer dan 20 studiepunten, afwezigheid van een masterproef ) of opleidingen die een beroepsvoorbereidend karakter hebben. Na afloop van een postgraduaatsopleiding krijg je een postgraduaatsgetuigschrift. Het studiegeld varieert van opleiding tot opleiding. Permanente vorming: alle opleidingsprogramma s die niet leiden tot een formeel diploma zijn gebundeld onder de term permanente vorming. Die programma s zijn zeer uiteenlopend qua omvang en duur. Ook de toelatingsvoorwaarden zijn erg verschillend en afhankelijk van de opleiding. Een opleiding uit de permanente vorming kan bekroond worden met een getuigschrift. Specifieke lerarenopleiding: de SLO leidt tot het diploma van leraar dat wordt uitgereikt na het behalen van het masterdiploma. De studieomvang bedraagt 0 studiepunten, waarvan 0 sp theorie en 0 sp praktijk. In sommige masteropleidingen (van minstens 120 sp) kun je tot 0 sp van het theoretische gedeelte van de SLO opnemen. Een minor bestaat uit een homogene groep opleidingsonderdelen die een verbredende focus heeft en die slechts zijdelings met de opleiding verband houdt. Vaak heeft de student de keuze tussen verschillende minors. Major Een major bestaat uit een homogene groep opleidingsonderdelen die een verdiepende focus heeft binnen een opleiding. Ook hier zijn er vaak verschillende keuzemogelijkheden. proef De masterproef is het sluitstuk van een masteropleiding. Het is een persoonlijk wetenschappelijk werk over een onderwerp dat aansluit bij de gekozen opleiding en/of afstudeerrichting. Het onderwerp wordt gekozen in overleg met de promotor, dat is de professor die het werk begeleidt, samen met de wetenschappelijke staf. Het is de zelfstandige uitwerking van een wetenschappelijk onderwerp en houdt een zekere specialisatie in, een element waarnaar tijdens een sollicitatie dikwijls wordt gevraagd. Voorbereidingsprogramma Verkorte bacheloropleiding Een voorbereidings- of schakelprogramma bereidt de student voor op één wel bepaalde master. Een verkorte bachelor daarentegen zal de student alle doelstellingen van de bachelor bijbrengen. Een verkorte bachelor is dan ook omvattender dan een voorbereidings- of schakel programma. Het bachelordiploma biedt meer doorstroommogelijkheden naar diverse vervolgopleidingen en eventueel ook op de arbeidsmarkt.

4 Praktische info Voltijds / Deeltijds Start academiejaar Alle masteropleidingen worden in dagonderwijs georganiseerd. Ze worden zowel voltijds als halftijds ingericht. Halftijds betekent dat het vakkenpakket kan gespreid worden over het dubbele van de normaal voorziene studieduur. Sommige opleidingen kunnen ook over of jaar deeltijds gespreid worden. Het academiejaar start op 2 september 201. Inschrijven Gedetailleerde info over inschrijven > onderwijs en studie > inschrijving en administratie Als je student was aan de UGent in het academiejaar , krijg je elektronisch een uitnodigin g tot herinschrijving. Ook als je van opleiding wenst te veranderen is dat een her inschrijving die dus elektronisch moet gebeuren. Wie nooit eerder aan de UGent was ingeschreven, moet zich inschrijven als 'nieuwe student': Je kunt je vooraf elektronisch registreren op Hierdoor versnel je de inschrijvingsprocedure, maar het is nog geen definitieve inschrijving. Je inschrijving maak je definitief door je persoonlijk aan te melden in de foyer van het Universiteitsforum (Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat. Je bent welkom van 1 juli tot en met 12 juli 201 en van augustus tot en met 20 september 201, van maandag tot vrijdag doorlopend van 10 tot 1 u. Breng je identiteitskaart mee en ook het originele diploma (of goed leesbare kopie ervan) dat toegang verleent tot de gekozen studie. Na die periode moet je je wenden tot de afdeling Studentenadministratie en studieprogramma's (Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent, T ). Studiegeld Meer info > volg... voor studenten > studentenadministratie: studiegeld Het studiegeld wordt ieder jaar bepaald in overleg met de verschillende universiteiten. Normaal gebeurt er alleen een indeaanpassing. De reële bedragen voor worden vastgelegd tegen uiterlijk 1 mei 201. De volgende bedragen waren van toepassing voor de bachelor- en masteropleidingen (diplomacontract zowel voor een voltijds modeltraject als voor een geïndividualiseerd traject) in en kunnen als referentie dienen: niet-beursstudent: 9,0 bijna-beursstudent: 0,0 beursstudent: 80,00 Voor de schakel- en de voorbereidingsprogramma s die afwijken van 0 studiepunten gebeurt er een verrekening volgens het aantal studiepunten. Voor bepaalde master-na-masteropleidingen wordt een verhoogd studiegeld gevraagd. Raadpleeg de website voor de juiste informatie. Lesroosters In deze brochure vind je per opleiding een overzicht van het vakkenpakket. De lesroosters zijn te vinden op > ga naar de opleiding van jouw keuze > onder het tabblad 'praktisch' vind je het respectieve lesrooster. Interuniversitair Een aantal masteropleidingen wordt interuniversitair ingericht. Praktisch betekent het dat ofwel de lesgevers uit verschillende universiteiten zich naar een bepaalde opleidingsplaats verplaatsen, of dat de studenten beurtelings aan de verschillende universiteiten les hebben, of dat de deel nemende universiteiten verschillende keuzepakketten in het kader van een opleiding aanbieden. Meer informatie hierover is te vinden bij de opleidingen in kwestie. Nog vragen over >> De opleidingen en toelatingsvoorwaarden Blijven er na het doornemen van de documentatie nog vragen over of wens je een persoonlijk gesprek, dan kan dat op het Adviescentrum. De studieadviseurs staan ter beschikking voor alle studenten. Voor een uitgebreid gesprek maak je best vooraf een afspraak. Adviescentrum voor Studenten, Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent, T , >> Het sociaal statuut Voor informatie over studiefinanciering, kinderbijslag, het statuut van de deeltijdse student kan je terecht bij de Sociale Dienst, Sint-Pietersnieuwstraat 7, 9000 Gent, T of , >> Huisvesting Voor meer informatie over het huren van een kot of over de universitaire homes kan je terecht bij de afdeling Huisvesting, Stalhof, 9000 Gent, T ,

5 Info for international degree students Obtaining a master s degree? Glossary This brochure presents all master programmes offered by Ghent University. There are 11 brochures available, one for each faculty. Academic bachelor degrees Besides the Dutch programmes you will also find the international master programmes entirely taught in English and some English postgraduate studies. Contrary to the Dutch-taught programmes (which require Dutch proficiency), the international programmes are ideal for international degree students wishing to obtain a master s degree. A good knowledge of English however is required. Please check the language requirements for each master. You will find information on the objectives and the content of each international programme as well as details regarding the admission requirements, useful addresses, tuition fees, etc. The tuition fee mentioned with each master may vary slightly from year to year. Besides these programmes there are also a limited number of English permanent training programmes (see online course catalogue, classified per faculty). Most masters have their own website with specific information (the address can be found with each master in this brochure). Detailed information on the content of the programmes can be found in the online course catalogue of Ghent University ( > making an informed choice: study programme > related links: course catalogue). Advanced master degrees comprise 0 ECTS credits (1 year) and provide high standard specialization opportunities for holders of a particular master degree. They aim at deepening the knowledge and/or competences in a certain field of study. These programmes are open to students who hold a master degree or a four year bachelor degree; a preparatory course may be required. The programme is concluded by a master s dissertation which means an important part of the assessment. Successful students are awarded the degree of master. Postgraduate studies Info admission and application Erasmus Mundus Ghent University International Admissions Desk Office for Student Administration and Study Programmes Sint-Pietersnieuwstraat (Ufo), B-9000 Gent - Belgium T +2 (0) F +2 (0) Getting acquainted with the culture 8 comprise either 0 ECTS credits (1 year), 120 ECTS credits (2 years), 180 ECTS credits ( years) or 20 credits ( years). programmes build further on the knowledge acquired during the appropriate bachelor degree, bringing the student to an advanced level of knowledge and competences in a specific field of study. The programme is concluded by a master s dissertation which means an important part of the assessment. Successful students are awarded the degree of master. Postgraduate studies are study programmes of minimum 20 ECTS credits. They constitute study and learning paths intended to enable students to eplore the competences acquired upon completion of a bachelor s or master s study, in greater depth and scope, as part of their further professional training. Successful students are awarded a postgraduate certificate, in some cases conferring a legally recognized professional qualification. International degree students who want to obtain a master s degree can only be admitted after an application procedure: Academic master degrees Attention: In the course catalogue all study programmes have been translated into English on behalf of international students and researchers. However, this does not mean that the language of instruction is automatically English as well; it is either Dutch or English. Important! More information Bachelor programmes comprise 180 ECTS credits ( years). Successful students are awarded the degree of bachelor. Low Countries Studies is a programme for echange students and other foreign students and researchers who are already studying or working as a researcher at Ghent University and who want to learn more about Flanders, Belgium and the Netherlands. The students are given a broad overview of various aspects of Flemish society and everyday customs in Flanders. Erasmus Mundus Courses are high-quality course programmes at master level, which were selected for funding by the European Commission. Each course programme is offered by a consortium of universities which are situated in different European countries. Students of an Erasmus Mundus Course study in at least two of these countries. After successfully completing the programme students are awarded a recognized double, multiple or joint diploma. International Course Programme - ICP programme organised by Ghent University and the Flemish Interuniversity Council (VLIRUOS). All programmes take up two academic years and lead to a MSc. degree. These courses focus on specific problems of developing countries. Credits Credits are based on ECTS-principles. At Ghent University 0 credits constitute a full-time programme of approimately one academic year. One credit equals 2 (ma. 0) hours of education, study and assessment activities. To stimulate students to take responsibility for their own study progress, in Flanders a system of 'learning account' has been established recently. It is a means for the Flemish Government to have an overview of the study progress of all students. Detailed information can be found on > education and study > study support > learning account. 9

6 Minors van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur >> Bedrijfskunde >> Chemische technologie Studenten verwerven een elementaire kennis over een aantal beheerstaken in bedrijven. De kennis omvat bedrijfs- en productiebeheer, het beheer van kennis, informatie en communicatie, kwaliteits systemen, projectbeheer, innovatiemanagement, wiskundige beleidstechnieken, ondernemersrecht en kostprijs rapportering. Dat biedt de afgestudeerde de mogelijkheid om zich in de aanvangsfase van zijn loopbaan te oriënteren, zowel in het bedrijf zelf als in de sociaaleconomische omgeving van het bedrijf, en om op adequate wijze te communiceren met collega's uit die disciplines. Deze minor beoogt de student een aantal basisvaardigheden bij te brengen die hem/haar in staat moeten stellen een loopbaan in de chemische industrie uit te bouwen. De minor maakt de student vertrouwd met de verschillende onderdelen van een chemische installatie en hun onderlinge samenhang. Op die manier zal de afgestudeerde direct efficiënt kunnen communiceren met de collega s in het bedrijf. >> Milieu en duurzame ontwikkeling De minor biedt alle tools om de milieu-impact van de moderne maatschappij te begrijpen. De verontreiniging van lucht, water en bodem wordt bestudeerd. Verder wordt er aandacht geschonken aan rationeel materiaal- en energiegebruik, duurzaamheid van materialen en productiemiddelen, duurzame energie, en de milieuimpact van straling en geluid. >> Biosystemen Deze minor heeft tot doel studenten vertrouwd te maken met de integratie van ingenieurstechnieken in de biomedische sector. Hierbij volgt de student eerst vakken die een overzicht geven van de biologische organisatie en de beschikbare meet- en modellerings technieken: Van genoom tot organisme, Modellering van fysiologische systemen en Kwantitatieve celbiologie. Daarna kan men een keuze maken uit één of meerdere pijlers van de medische technologie: Biomaterialen, Biomechanica, Biomedische signalen en beelden en Gezondheidszorg en ziekenhuisorganisatie. >> Computerwetenschappen >> Fotonica Hier worden de studenten opgeleid om de belangrijkste basis concepten van het vakgebied fotonica te beheersen en ze te kunnen toepassen in systemen die gebruik maken van licht. Dat omvat systemen die licht gebruiken als informatiedrager (telecom, dataopslag, beeldsystemen, sensoren, biosensoren...) dan wel als energiedrager (zonnecellen, verlichting, laser gebaseerde productie technieken en medische technieken). >> Energietechniek Deze minor laat de student toe om bijkomende kennis en inzichten op te bouwen in de domeinen van de mechanische en de elektrische energietechniek. Vakken binnen de mechanische energietechniek bestuderen het ontwerp van uiteenlopende soorten machines en installaties, zoals verbrandingsmotoren, stoom-, gas- en hydraulische turbines, compressoren, ventilatoren, klima-installaties, stoomketels, stookinstallaties. Vakken in het domein van de elektrische energietechniek bestuderen het ontwerp van machines en installaties voor het opwekken van elektrische energie (alternatoren, transformatoren, HS-lijnen) en voor het aanwenden van elektriciteit (elektrische aandrijf technieken, mechatronica). Deze minor geeft de studenten de kans om kennis te maken met een aantal geavanceerde onderwerpen uit de computer wetenschappen, gaande van een studie van geavanceerde computer hardware, de architectuur van softwaresystemen, de structuur en modellering van netwerken tot het ontwerp van geavanceerde softwaretoepassingen. >> Regeltechniek en automatisering >> Elektronica en ICT >> Materiaalkunde Deze minor biedt de basisconcepten aan van het ontwerp van elektronische systemen op component-, circuit- en systeemniveau. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan digitale als aan analoge systemen. Daar in moderne, complee elektronische systemen er steeds een integratie van software en hardware aanwezig is, wordt ook op die aspecten ingegaan. Samengevat biedt de minor een goed inzicht in de hardware achter de elektronische toepassingen voor morgen, zoals wireless sensornetwerken, smart power applicatie s voor robotica en auto-elektronica, telecommunicatie, display-systemen, telemetrie Deze minor groepeert een reeks van vijf opleidingsonderdelen: Fysische materiaalkunde, Metaalkunde, Breuk- en vervormingsgedrag van materialen, Structuur en dynamica van polymeren en Materiaalkundige microanalyse en structuurbepaling, waarin de fundamentele fysische en chemische principes, waarop de eigenschappen van de materialen gebaseerd zijn, bestudeerd worden. Met behulp van de opgedane kennis wordt het mogelijk nieuwe materialen te ontwikkelen of bestaande te verbeteren. Studenten verwerven bijkomende kennis en inzichten over de automatisering en de supervisie van processen, en over gevorderde ontwerpmethodes van regelkringen. Toepassingsgebieden zijn te vinden in een breed gamma van bedrijven actief in de werktuigkunde, de elektrotechniek en de processturing. >> Materiaalfysica Deze minor biedt een opleiding aan in diverse deelgebieden van de fysica die met materiaalkunde te maken hebben, of waar materiaal aspecten een beduidende rol spelen. Een algemeen vak behandelt de materiaalkundige microanalyse en structuurbepaling. Verder komen aan bod: de fysica van halfgeleiders en halfgeleidercomponenten, de acustica, de fysica van plasma s en de fysische chemie

7 in de ingenieurswetenschappen: architectuur in de ingenieurswetenschappen: architectuur Afstudeerrichtingen: stadsontwerp en architectuur architectuurontwerp en bouwtechniek 120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands w Diploma: of science Inhoud Opbouw De masteropleiding biedt twee duidelijk onderscheiden afstudeerrichtingen. Op die manier kan de student zijn basiskennis in één van de deeldisciplines uitdiepen. In de afstudeerrichting Stadsontwerp en architectuur krijgt, naast het ontwerpmatige aspect van de architectuuropgave, de ruimtelijke omgeving en het stedenbouwkundige kader bijzondere aandacht. Dat impliceert een grondige studie van ontwerp, steden bouw en stadsontwerp, zonder de bouwtechniek te verwaarlozen. De studie van het ontwerp wordt aangevuld met de grondige studie van specifieke problemen uit de architectuur wetenschappen die vaak verband houden met lopend wetenschappelij k onderzoek. In de afstudeerrichting Architectuurontwerp en bouwtechniek wordt, naast een inleidende studie in stedenbouw en stadsontwerp, de nadruk gelegd op het ontwerpmatige aspect van de architectuuropgave, samen met de materialisatie en bouw technische aspecten ervan. Daarenboven is ook een grondige studie van de constructiewetenschappen en de ondersteunende theoretische disciplines noodzakelijk. Het programma van de masteropleiding concentreert zich rond het atelierwerk. Daarin staat het architectuurontwerpen centraal. Die synthetiserende ontwerpactiviteit wordt gevoed door hoor colleges en seminariewerk, die een theoretische basis aanreiken. Door het seminariewerk bereidt de student zich methodisch en inhoudelijk voor op het onderzoekswerk dat noodzakelijk is voor de masterproef. In de masterproef werkt de student zelfstandig een ontwerpof onderzoeksprobleemstelling uit, begeleid door de weten schappelijk e staf van de vakgroep. De resultaten van hun afstudeerwerk stellen de studenten tijdens een mondelinge, publieke presentatie voor. Arbeidsmarkt Architectuur is een discipline die voortdurend in beweging is. Ook na de studies zijn permanente bijscholing en onderzoek noodzakelijke voorwaarden om de architect in de toekomst de plaats te geven die hem toekomt, namelijk die van creatieve vernieuwer in het vuur van allerlei maatschappelijke evoluties. Afgestudeerden kunnen toetreden tot een samenwerkingsverband van architecten, ingenieurs, burgerlijk ingenieurs en burgerlijk ingenieur-architecten. Ze kunnen eveneens terecht in overheidsdiensten (federatie, gemeenschap, provincie, stad), in parastatalen of in de privésector. Na een stage van twee jaar bij een erkend architect-stagemeester en na een erkenning door de Orde van Architecten, kan hij/zij zich vestigen als zelfstandig architect of als leidend architect in de vermelde samenwerkingsverbanden. De kwalitatief hoogstaande opleiding met een stevig fundament in de eacte wetenschappen en in de mens- en maatschappij wetenschappen opent daarenboven ook een almaar breder wordende waaier van jobvooruitzichten. Ook buiten de landsgrenzen zijn er heel wat mogelijkheden. Meer dan 90 % van de Europese architecten genoot een opleiding aan de universiteit. Een Europa met vrij verkeer van goederen en diensten brengt mee dat een aanzienlijk aantal architecten over de grenzen hun diensten aanbiedt. Het universitair diploma van in de ingenieurswetenschappen: architectuur is dus zeker een etra troef in Europa en op de internationale markt. De internationale dimensie is bovendien nog nadrukkelijker aanwezig in de vernieuwde programma s. algemene VAKKEN Ba ingenieurswetenschappen: architectuur Grondmechanica Beginselen van het recht en het bouwrecht Veiligheid in gebouwen en bij bouwprocessen Gewapend en voorgespannen beton I Beroepspraktijk en deontologie Ontwerpstudio Via voorbereidingsprogramma: (2-9 studiepunten) Ba ingenieurswetenschappen: bouwkunde Ba ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde Ba architectuur Ma architectuur Ma industriële wetenschappen: bouwkunde architect industrieel ingenieur bouwkunde 0 8 AFSTUDEERVAKKEN STADSONTWERP EN ARCHITECTUUR 8 Theorie van de stedenbouw Stadsanalyse Geschiedenis en theorie van de niet-europese stad en architectuur [en] Verkeerskundige aspecten van mobiliteit en infrastructuurontwerp Theorie van het stadsontwerp Geografische informatiesystemen (partim) Atelier ruimtelijke analyse en stadsontwerp 8 Instrumentarium van de ruimtelijke ordening ARCHITECTUURONTWERP EN BOUWTECHNIEK Bouwakoestiek en lichttechniek Bouwchemie Funderingstechniek Ontwerpleer: het bouwdetail Atelier architectuurontwerp en bouwdetail Technische installaties in gebouwen Geschiedenis en theorie van het interieurontwerp en het design Ontwerp en techniek bij renovatie van gebouwen Berekening van metaalconstructies 8 KEUZEVAKKEN Uit de keuzevakken in de ingenieurswetenschappen: architectuur (zie keuzevakkenlijst) Uit een vooraf door de faculteit vastgelegde lijst of uit de studieprogramma s van de UGent 28 12/8 1/20 MASTERPROEF 2 Website Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T

8 in de ingenieurswetenschappen: architectuur 120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands w Diploma: of science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde Majors: constructieontwerp water EN transport milieu-aspecten VAN BOUWKUNDE Minors te kiezen uit de lijst op p. 11 Lijst keuzevakken in de INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR inhoud nsc h.: b ouw k nsc h. b ouw k ALGEMENE vakken Wiskunde 2 Wiskunde Fysica 2 Bouwtechnische aspecten van de bouwhuid Inleiding tot de sterkteleer Draagsystemen in architecturaal ontwerp Betontechnologie Materialen Bouwfysische aspecten van gebouwen Technische installaties in gebouwen 2 Architectuurtheorie 1 Architectuurtheorie 2 Ontwerpleer 2 Architectuurontwerp 2 Architectuurontwerp Architectuurgeschiedenis 1 Architectuurgeschiedenis 2 Geschiedenis van de stedenbouw Inleiding in stadsanalyse en -ontwerp opbouw De opleiding in de ingenieurswetenschappen verloopt in twee fasen: een eerste fase van drie jaar leidt tot de graad van Bachelor in de ingenieurswetenschappen, en de daaropvolgende fase van twee jaar leidt tot de graad van in de ingenieurs wetenschappen. In de masteropleiding kan de student zelf de klemtoon leggen op een verdiepende of verbredende opleiding, hetzij via de keuze voor een major (verdiepend) of een minor (verbredend), hetzij via een uitgebreid pakket van keuzevakken. >> Milieu-aspecten van bouwkunde Een afgestudeerde die de major Environmental Aspects of Civil Engineering gevolgd heeft is bijkomend in staat de milieuimpact van de moderne maatschappij te begrijpen. Aspecten die bestudeerd worden zijn: de verontreiniging van lucht, water, bodem. Verder wordt er aandacht geschonken aan rationeel materiaal- en energiegebruik, duurzaamheid van materialen en productiemiddelen, duurzame energie, en de milieu-impact van straling en geluid. arbeidsmarkt De technische evoluties in de bouw vereisen almaar meer hoog geschoolde krachten. De in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde is werkzaam in het domein van de bouwtechniek. Hij/zij ontwerpt en leidt de constructie en het beheer van verkeerswegen, bruggen, waterbouwkundige werken, hoogbouw en industriële bouwwerken. De belangrijkste afnemers van de afgestudeerden zijn de administratie van het Vlaamse Gewest afdeling Infrastructuur, provinciale en stedelijke technische diensten en intercommunales. Bouwbedrijven en producenten van bouwelementen zijn eveneens belangrijke afzetgebieden. De ingenieurs zijn ook tewerkgesteld in bouwkundige studie- en controlebureaus, verzekeringsmaatschappijen, banken, vastgoedmaatschappijen... In de major Constructieontwerp streeft men vervolmaking na in enkele specifieke bouwtechnische disciplines. Dat biedt de afgestudeerde de mogelijkheid met zowel een ruimere als een meer gespecialiseerde technologische bagage te functioneren in het bedrijfsleven. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het conceptueel ontwerp van complee bouwkundige constructies. Verder komen ook risicoanalyse en computergesteund ontwerp van bouwwerken, instabiliteit en ruimtelijke constructies aan bod. >> Water en transport Meer informatie over voorbereidings- en brugprogramma s op volg > onderwijs en studie > word ingenieur! > voorbereidingsprogramma's,... 1 De opleiding in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde is gericht op de studie en het ontwerp van bouwconstructies (verkeerswegen, bruggen, waterbouwkundige werken, industriële bouwwerken en hoogbouw) en beoogt de vorming van burgerlijk ingenieurs die internationaal op topniveau kunnen functioneren in een breed industrieel en maatschappelijk kader. De opleiding is sterk gericht op de grondige ontwikkeling van het conceptie- en ontwerpvermogen, met als aanvullende doelstelling de vorming tot een job in onderzoek en ontwikkeling. Daardoor ligt in het kerncurriculum van de opleiding een uitgesproken accent op de berekeningsaspecten van gebouwen en infrastructuurwerken. Via keuzevakken kan de student die deelaspecten van het vak gebied selecteren die beantwoorden aan de persoonlijke aanleg en interesse. Keuzevakken beogen eveneens een verbreding van de opleiding. >> Constructieontwerp KEUZEVAKKEN Vakken (afhankelijk van de vooropleiding van de student) uit de opleiding Bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur tuu r hit ec arc ind us Ma Ba Ma arc hit ec tr. w tuu r ete ete sw ing eni eur Ba Voorbereidingsprogramma (2-9) und e und e Bijzondere vraagstukken 1 en 2: - Architectuurgeschiedenis - Architectuurkritiek - Architectuurtheorie - Bouwfysica - Bouwtechniek - Hedendaagse geschiedenis van de architectuur - Theorie en geschiedenis van de stedenbouw - Waarneming en beeldende media - Geschiedenis van constructie - Ontwerpleer - Stedenbouw en landschap - Geschiedenis en theorie van de niet-europese stad en architectuur - Stadsanalyse en -ontwerp De major Water en transport bestaat enerzijds uit kennis en vaardigheden met betrekking tot het conceptuele ontwerp vanuit een globaal inzicht en anderzijds uit een verdieping m.b.t. transport van en over het water. In eerste instantie wordt zeer breed gekeken: mobiliteit en ruimte. Zodra dat inzicht verworven is, wordt gefocust op transport over het water. Hierbij wordt voornamelijk uitgegaan van transport van goederen, niet van passagiers. Een goed inzicht in transport over het water vergt uiteraard basiskennis van maritieme techniek in het algemeen en scheepsbouw in het bijzonder. Gezien de druk op de kustregio s groeit de tendens om meer offshore (in open zee) te bouwen: luchthavens, plat formen, windmolens Ten slotte is het aspect waterzuivering en -transport in elke maatschappij een belangrijk item: zowel in de zgn. ontwikkelingslanden als in onze westerse wereld. 1

9 in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde 120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands/engels w Diploma: of science in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie Minors te kiezen uit de lijst op p. 11 Ba ingenieurswetenschappen: bouwkunde Ba ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: bouwkunde Geotechniek Elementenmethode in de bouwkunde Rivieren, kanalen en sluizen Waterbeheer en leefmilieu Dynamica van constructies Berekening van bouwkundige constructies III Materiaal- en milieuaspecten van wegen Gewapend en voorgespannen beton II Grondwater- en contaminantenstroming Bruggen II Zee- en havenbouw Ontwerp van bouwkundige constructies (naar brugprogramma studiepunten) Ma industriële wetenschappen: bouwkunde industrieel ingenieur bouwkunde Via voorbereidingsprogramma: (ma. 120 studiepunten) (andere) Ba ingenieurswetenschappen (incl. Ba ir.wet., architectuur) Ba industriële wetenschappen: bouwkunde Ba ingenieurswetenschappen (KMS) Voorbereidingsprogramma (ma. 120 sp) NA BACHELOR IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR Min. en ma. 120 sp, waarvan ma. 0 sp uit een lijst van algemene vakken uit de opleiding Bachelor in de ingenieurs wetenschappen: bouwkunde, afhankelijk van de vooropleiding van de student. ANDERE INSTROOM Min. en ma. 90 sp, waarvan ma. 0 sp uit een lijst van algemene vakken uit de opleiding Bachelor in de ingenieurs wetenschappen: bouwkunde, afhankelijk van de vooropleiding van de student. MAJORS/MINORS MAJOR water en transport Offshore constructies [en] Risico-analyse van bouwprocessen [en] Waterzuivering en -transport [en] Inleiding tot de maritieme techniek [en] Mobiliteit en ruimte [en] 0 2 MAJOR CONSTRUCTIEONTWERP Risico-analyse van bouwprocessen [en] Conceptueel ontwerpen [en] Seismisch ontwerpen [en] Ruimtelijke constructies [en] Niet-lineaire en bezwijkanalyse van constructies [en] Glas- en houtconstructies [en] inhoud arbeidsmarkt De opleiding in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie vormt breed opgeleide ingenieurs, die de fundamentele grondslagen van de chemische technologie beheersen. De in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie moet het ontwerp, de bouw, het verbeteren en het onderhoud van installaties en apparatuur uit de chemische nijverheid kunnen verzekeren. Hij of zij moet in staat zijn te vernieuwen, moet overzicht hebben over het geheel en inzicht hebben in de werking van de individuele onderdelen van het geheel en de manier waarop ze interageren. Het vereist een abstract denkvermogen gekoppeld aan het talent om dat alles uiteindelijk om te zetten in de praktijk. Daarnaast moet de in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie ook onderzoeks- en ontwikkelingstaken op zich kunnen nemen. Het werkterrein van de in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie omvat in de eerste plaats de chemische industrie, maar ook andere bedrijven waar chemische processen een toepassing vinden, zoals de kunststoffen-, tetiel-, voedings-, farmaceutische en milieusaneringsindustrie. Een in de ingenieurswetenschappen: chemische techno lo gie superviseert een team dat instaat voor de fabricage van een product en richt zich op de verbetering en vernieuwing van processen en producten. Andere boeiende activiteitsgebieden vinden de afgestudeerden bij engineeringfirma's waar ze instaan voor het ontwerp, de opbouw en het opstarten van nieuwe productie-eenheden. Ook firma's waar apparatuur ontwikkeld, gebouwd en verkocht wordt, steunen op hen. Ten slotte zijn er de universiteiten en onderzoeksinstituten waar onderzoek en ontwikkeling meer verkennend zijn. De in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie heeft een toekomst in de recente, veelzijdige en (multi)nationale chemische industrie in Vlaanderen. opbouw De opleiding in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie verloopt in twee fasen: een eerste fase van drie jaar leidt tot de graad van Bachelor in de ingenieurswetenschappen, en de daaropvolgende fase van twee jaar leidt tot de graad van in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie. MAJOR MILIEU-ASPECTEN VAN BOUWKUNDE Inleiding tot eco-chemie [en] Inleiding tot eco-toicologie en risico-analyse [en] Beheersing van water- en luchtkwaliteit [en] Duurzaamheid van materialen en constructies [en] Milieugeotechniek [en] Gevalstudies: analyse van geïntegreerde projecten [en] MINOR BEDRIJFSKUNDE KEUZEVAKKEN 12 Uit de lijst keuzevakken in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde, en de lijst Maatschappelijke vakken, of uit de studieprogramma s van de UGent MASTERPROEF 2 Meer informatie over voorbereidings- en brugprogramma s op volg > onderwijs en studie > word ingenieur! > voorbereidingsprogramma's,... Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T

10 in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde Afstudeerrichtingen: metaalkunde tetielkunde Minors te kiezen uit de lijst op p studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands w Diploma: of science Ba ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde Ba ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting chemische technologie Ba ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting materiaalkunde Ba ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemie en materialen (naar brugprogramma studiepunten) Ma industriële wetenschappen: chemie industrieel ingenieur chemie Via voorbereidingsprogramma: (ma. 90 studiepunten) KEUZEVAKKEN 1) hoogstens 18 sp uit clusters (Bedrijfskunde; Chemie; Fundamentele technieken; Materialen; Technologie); hoogstens 18 sp uit de studieprogramma's UGent; én min. sp uit de facultaire lijst Maatschappelijke vakken 2) 18 sp uit één minor uit onderstaande lijst én min sp uit facultaire lijst Maatschappelijke vakken: (andere) Ba ingenieurswetenschappen Ba bio-ingenieurswetenschappen Ba fysica en sterrenkunde Ba fysica Ba chemie Ba biochemie en biotechnologie Ba biochemie Ba industriële wetenschappen: -- chemie -- elektromechanica -- afstudeerrichting elektromechanica -- milieukunde -- tetieltechnologie Ba ingenieurswetenschappen (KMS) Meer informatie over voorbereidings- en brugprogramma s op volg > onderwijs en studie > word ingenieur! > voorbereidingsprogramma's, Chemische reactoren: principes en toepassingen Eenheidsbewerkingen in de chemische industrie Polymerisatiereactietechniek Kinetische modelbouw en simulatie [en] Ontwerp van chemische productie-eenheden Technische thermodynamica Duurzame chemische productieprocessen [en] Computational Fluid Dynamics [en] Veiligheid en milieu [en] Chemie van industriële processen Structuur en dynamica van polymeren Computersturing van industriële processen [en] Bedrijfsproject 2 MINOR BEDRIJFSKUNDE MINOR BIOSYSTEMEN MINOR MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING MASTERPROEF 2 Voorbereidingsprogramma Min. en ma. 90 sp, waarvan ma. 0 sp uit een lijst van algemene vakken uit de opleiding Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde, afhankelijk van de vooropleiding van de student. inhoud opbouw De opleiding in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde heeft tot doel een grondige kennis te verstrekken over het productieproces (winnen en verwerken) en over de gebruiks eigenschappen van een zeer brede waaier materialen. In een gemeenschappelijk derde bachelorjaar met de opleiding Chemische technologie wordt de fysische en chemische basis gelegd voor zowel de studie van de winning als van de verwerking en de eigenschappen van materialen. Omdat in de moderne maatschappij een veelvoud aan materialen toegepast wordt, is de opleiding onderverdeeld in twee afstudeerrichtingen. In de afstudeerrichting Metaalkunde worden enerzijds de winning van metalen uit ertsen en anderzijds de fysische grondslagen waarop de eigenschappen van materialen (metaallegeringen, kunststoffen, composieten) gefundeerd zijn, bestudeerd. De verworven kennis maakt het een afgestudeerde mogelijk om zowel productieprocessen te optimaliseren, als doelbewust nieuwe en/of verbeterde materialen te ontwikkelen. Hieraan bestaat een steeds groter wordende behoefte, o.m. door strenger wordende milieueisen, een grote noodzaak aan recycleerbaarheid, energie besparing, een betere corrosiebestendigheid, een gunstiger verhouding van de sterkte tot het gewicht... In de afstudeerrichting Tetielkunde gaat de aandacht voornamelijk naar de studie van de eigenschappen, de productie en de verwerking van vezelvormige materialen, zowel op natuurlijke als op kunstmatige basis. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de studie van polymeren, intelligente tetielmaterialen, biotechnologische processen (o.a. enzymes) voor het behandelen van tetielmaterialen, elektrospinnen, studie van nanovezels en nanotechnologie voor tetiel, onderzoek plus testen van kunstgras... In beide afstudeerrichtingen kan de student kiezen voor twee mogelijkheden: hetzij voor een doorgedreven opleiding in de materiaalkunde of voor een meer verbredende opleiding (via een minor) waarin, naast een nog altijd grondige studie van de materiaalkunde, de mogelijkheid geboden wordt om zich eveneens te bekwamen in één van de volgende domeinen: Bedrijfskunde, Biosystemen, Milieu en duurzame ontwikkeling. arbeidsmarkt Een aantal s in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde zijn werkzaam in het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek over de eigenschappen, het gedrag, de vormgeving en de productie van verschillende types materialen, zoals metalen, kunststoffen, keramiek, composieten, nieuwe materialen... Anderen analyseren en optimaliseren bestaande of nieuwe productie- en verwerkingsmethoden. Belangrijke, traditionele industriesectoren voor de materiaaldeskundigen zijn de metaalindustrie (ijzer en staal, non-ferrolegeringen: productie en verwerking), scheepswerven, assemblage bedrijven (auto s), constructiebedrijven voor spoorwegmaterieel, chemische bedrijven (polymeren, materiaalkeuze), machine fabrieken, micro-elektronicabedrijven (halfgeleiders), controleorganen en epertisebureaus (materiaaleigenschappen en studie van schadegevallen)... Ook het domein van de tetiel en polymeren is een onderdeel van de materiaalkunde. De tetielnijverheid is samen met de confectienijverheid één van de meest bedrijvige nijverheidstakken. Door toepassing van nieuwe technologieën, een ver doorgedreven automatisering en rationalisatie, is in die nijverheidstak een sterk verhoogde vraag naar hooggekwalificeerde s in de ingenieurswetenschappen ontstaan. Ze bekleden topfuncties in productie-eenheden van garens en stoffen, evenals in ververijen en in de veredeling van tetiel en in de tapijtindustrie. Er zijn voor hen ook uitwegen naar het onderzoek (ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen). Daarnaast zijn er toekomstmogelijkheden in de commerciële afdelingen van bedrijven (aankoop van grondstoffen en verkoop van afgewerkte producten). Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T

11 in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde 120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands/ENGELS w Diploma: of science Ba ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde Ba ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting chemische technologie Ba ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting materiaalkunde Ba ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting elektrotechniek, nevenrichting materiaalkunde Ba ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting geotechniek en mijnbouwkunde, nevenrichting materiaalkunde Ba ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemie en materialen Ma ingenieurswetenschappen: bouwkunde Ma ingenieurswetenschappen: chemische technologie Ma ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde Ma ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek, afstudeerrichting: mechanische energietechniek Ma ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek, afstudeerrichting: mechanische constructie burgerlijk bouwkundig ingenieur, burgerlijk scheikundig ingenieur burgerlijk natuurkundig ingenieur burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur, indien zwaartepunt mechanica gevolgd werd Breuk- en vervormingsgedrag van materialen Fysische materiaalkunde [en] Materiaalkundige thermodynamica Structuur en dynamica van polymeren Vezelmaterialen Materiaalkundige microanalyse en structuurbepaling (naar brugprogramma studiepunten) KEUZEVAKKEN 1) 18 sp uit de keuzevakkenlijst Materiaalkunde of uit de studieprogramma s UGent én min. sp uit de facultaire lijst Maatschappelijke vakken 2) sp uit de keuzevakkenlijst Materiaalkunde of uit de studieprogramma s UGent én 18 sp uit één minor uit onderstaande lijst: MINOR BEDRIJFSKUNDE Ma fysica en sterrenkunde Ma fysica Ma chemie Ma nanowetenschappen en nanotechnologie Ma industriële wetenschappen: -- tetieltechnologie -- chemie -- elektromechanica Ma of Welding Engineering Ma of Nuclear Engineering licentiaat natuurkunde licentiaat scheikunde industrieel ingenieur tetiel industrieel ingenieur chemie industrieel ingenieur elektromechanica Via voorbereidingsprogramma: (ma. 90 studiepunten) (andere) Ba ingenieurswetenschappen Ba bio-ingenieurswetenschappen Ba fysica en sterrenkunde Ba fysica Ba chemie Ba wiskunde Ba biochemie en biotechnologie Ba biochemie Ba industriële wetenschappen: -- tetieltechnologie -- chemie -- elektromechanica -- kunststofverwerking Ba industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica Ba ingenieurswetenschappen (KMS) 20 in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde AFSTUDEERVAKKEN METAALKUNDE (ME) Fysische metaalkunde van staalsoorten [en] Metaalkunde Microstructurele materiaalmodellen Modelleren van fysische processen in de metaalkunde Winningsmetallurgie en recyclage Non-ferrolegeringen Thermomechanische processing van materialen Corrosie en oppervlaktetechnologie Chemische en fysische tetieltechnologie Studie van kleur en kleurenapplicatie Technologie van de tetielprocessen Product- en procesanalyse Verwerking van polymeren Functionele tetielmaterialen TEXTIELKUNDE (TE) MINOR MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING MASTERPROEF 2 inhoud arbeidsmarkt De opleiding tot in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde wordt in Vlaanderen enkel door de Universiteit Gent aangeboden. De opleiding is gericht op de studie van de technische toepassingen van de natuurkunde. De opleiding bestaat uit een evenwichtige combinatie van de basisconcepten van een burgerlijk ingenieursopleiding met de essentie van een opleiding tot natuurkundige. Hierdoor wordt een burgerlijk ingenieur opgeleid die in staat is om aan de universiteiten, de onderzoeksinstellingen of de industrie technisch-wetenschappelijk onderzoek uit te voeren of te leiden. In de ingenieurscomponent van de opleiding wordt de burgerlijk ingenieur in de toegepaste natuurkunde vertrouwd gemaakt met analyse, ontwerp en optimalisatie van bestaande en nieuwe systemen, producten, machines, materialen... waarbij het essentie el is om vereenvoudigingen door te voeren om tot hanteerbare systeembeschrijvingen (gaande van vuistregels tot epertsystemen) te komen. In de natuurkundecomponent van de opleiding staat de reductioni stische benadering centraal, waarbij eperiment en wiskundige modellering erop gericht zijn de fysische verschijnselen tot hun essentie te herleiden en de geldende fysische wetten te achterhalen. Ondanks de meer filosofische inslag blijft de ingesteldheid rigoureus en dient een fysische theorie de toetsing met het eperiment te doorstaan. In de opleiding in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde wordt de toekomstige ingenieur niet in eerste instantie voorbereid voor taken in het management of in de productie, maar wel voor taken in het onderzoek en ontwikkeling. De opleiding is zo breed opgevat dat de in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkund e terecht kan in alle bedrijven en onderzoeks instellingen waar onderzoek en ontwikkeling plaatsvindt en waarvoor een grondige kennis van de natuurkunde gewenst of onmisbaar is. De brede opleiding in de twee domeinen (ingenieurswetenschappen en toegepaste natuurkunde) maakt de in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde ook bijzonder geschikt om actief mee te werken in een multidisciplinair e omgeving, en later een leidinggevende functie op te nemen. s in de ingenieurs-wetenschappen: toegepaste natuurkunde maken hun weg in bedrijven waar bv. vastestoffysica, materiaalwetenschappen, elektronica en kernwetenschappe n belangrijke activiteiten zijn, maar ook in bedrijven en instellingen waar men hun brede opleiding weet te waarderen (consultancy, overheidsinstellingen ). opbouw 2 Voorbereidingsprogramma Min. en ma. 90 sp, waarvan ma. 0 sp uit een lijst van algemene vakken, uit de opleiding Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde, afhankelijk van de vooropleiding van de student. De opleiding in de ingenieurswetenschappen verloopt in twee fasen: een eerste fase van drie jaar leidt tot de graad van Bachelor in de ingenieurswetenschappen, en de daaropvolgende fase van twee jaar leidt tot de graad van in de ingenieurswetenschappen. In de masteropleiding kan de student zelf de klemtoon leggen op een verdiepende of verbredende opleiding: een beperkt aantal verplichte vakken geeft een geavanceerde basisopleiding in de diverse deelgebieden van de toegepaste natuurkunde, en d.m.v. een brede waaier aan keuzevakken kan de student verder haar/zijn eigen accenten leggen. Meer informatie over voorbereidings- en brugprogramma s op volg > onderwijs en studie > word ingenieur! > voorbereidingsprogramma's,... Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T

12 in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichtingen: elektronische circuits en systemen informatie- en communicatietechnologie Minors te kiezen uit de lijst op p studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands/ENGELS w Diploma: of science Ba ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde (naar brugprogramma studiepunten) Ma fysica en sterrenkunde Ma fysica Ma in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek Ma in de ingenieurswetenschappen: fotonica licentiaat natuurkunde Via voorbereidingsprogramma: (ma. 90 studiepunten) (andere) Ba ingenieurswetenschappen Ba fysica en sterrenkunde Ba fysica Ma industriële wetenschappen (alle) Ba ingenieurswetenschappen (KMS) industrieel ingenieur (alle) Plasmafysica [en] Subatomaire fysica Wiskundige ingenieurstechnieken II Atoom- en molecuulfysica [en] Computationele oplossingen van golfproblemen [en] Fysica van halfgeleidercomponenten Fysische chemie 2 KEUZEVAKKEN vakken uit de keuzevakkenlijst Toegepaste natuurkunde vakken uit de facultaire lijst Maatschappelijke vakken vakken uit de studieprogramma s UGent 12 MASTERPROEF 2 Voorbereidingsprogramma Min. en ma. 90 sp, waarvan ma. 0 sp uit een lijst van algemene vakken uit de opleiding Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde, afhankelijk van de vooropleiding van de student. Meer informatie over voorbereidings- en brugprogramma s op volg > onderwijs en studie > word ingenieur! > voorbereidingsprogramma's,... inhoud opbouw De in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek heeft tot doel een diepgaande vorming te verstrekken op gebied van elektrotechniek en elektronica en zijn toepassingen zoals ICT (informatie- en communicatietechnologie), automatisering en meetsystemen. De hoofddiscipline van de burgerlijk elektro technisch ingenieur heeft dus betrekking op elektronische systemen, op component-, circuit- en systeemniveau. Dat omvat zowel analoge als digitale systemen alsook hardwareen softwareaspecten. Een in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek is iemand die in staat is om, zelfstandig of in teamverband, op een efficiënte en methodische manier te komen tot het ontwerp en de creatie van complee elektronische systemen en telecommunicatiesystemen, gaande van het concept en de analyse tot het ontwerp, de optimalisatie, de implementatie en het testen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een grondige theoretische basis en technologische kennis en van eigentijdse professionele hulp middelen om de ontwikkeling van elektronische systemen te ondersteunen. Bovendien zal hij of zij over de nodige onderzoeks attitudes en -bekwaamheden beschikken voor de creatie van vernieuwing in de industrie of wetenschappelijk onderzoek. Zoals elke masteropleiding in de ingenieurswetenschappen beoogt ook deze opleiding dat de afgestudeerden een voldoende brede, niet-specialistische kennis hebben over andere ingenieurs disciplines en over economische, juridische, deontologische en maatschappelijke aspecten. Bovendien zal de afgestudeerde in staat zijn om effectief in teamverband te werken en om leiding te geven aan een team. De opleiding in de ingenieurswetenschappen verloopt in twee fasen: een eerste fase van drie jaar leidt tot de graad van Bachelor in de ingenieurswetenschappen, en de daaropvolgende fase van twee jaar leidt tot de graad van in de ingenieurswetenschappen. In de masteropleiding kan de student zelf de klemtoon leggen op een verdiepende of verbredende opleiding, hetzij via de keuze voor verdiepende vakken, hetzij via een minor (verbredend), of via een uitgebreid pakket van keuzevakken. arbeidsmarkt De in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek spitst zich vooral toe op onderzoek, ontwikkeling, constructie en productie in het domein van de elektronica. Hij/zij is voornamelijk werkzaam in de informatieverwerking, meet- en regeltechniek, telecommunicatietechniek en satellietcommunicatie. Vooral de elektronische industrie, computerindustrie, telecommunicatieindustrie, telefoonmaatschappijen en televisiemaatschappijen zijn belangrijke werkgevers. De producten in die sectoren vertonen een gedrag met groeiende compleiteit, wat men vaak intelligentie ( Ambient Intelligence ) noemt. Die intelligentie kan slechts gerealiseerd worden door een doorgedreven gebruik van programmatuur in systemen die voorheen voornamelijk bestonden uit elektronische schakelingen. Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T

13 in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek 120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands/engels w Diploma: of science B a ingenieurswetenschappen: elektrotechniek Ba ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting elektrotechniek Ba ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: elektronica en informatietechnologie (naar brugprogramma studiepunten) Ma industriële wetenschappen: elektronica-ict, afstudeerrichting ontwerptechnieken Ma industriële wetenschappen: elektronica-ict, afstudeerrichting elektronica Ma industriële wetenschappen: elektronica-ict (zonder afstudeerrichting) Ma industriële wetenschappen: elektronica-ict, afstudeerrichting ICT Ma industriële wetenschappen: elektrotechniek industrieel ingenieur elektronica Via voorbereidingsprogramma: (ma. 90 studiepunten) (andere) Ba ingenieurswetenschappen Ba industriële wetenschappen: elektronica-ict (alle) Ba industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektronica-ict Ba ingenieurswetenschappen (KMS) AFSTUDEERRICHTINGEN: ELEKTRISCHE ENERGIETECHNIEK REGELTECHNIEK EN AUTOMATISERING MECHANISCHE ENERGIETECHNIEK MECHANISCHE CONSTRUCTIE MARITIEME TECHNIEK Minors te kiezen uit de lijst op p. 11 Antennes en propagatie [en] Ontwerp van analoge schakelingen en bouwblokken Ontwerpmethodologie van complee systemen [en] VLSI-technologie en -ontwerp Hogesnelheidselektronica [en] Informatietheorie AFSTUDEERVAKKEN ELEKTRONISCHE CIRCUITS EN SYSTEMEN (EC) 2 Circuit- en EMC-concepten Hardware-ontwerpproject [en] Modulatie en detectie Technologie van geïntegreerde schakelingen en microsystemen [en] INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (IC) Multimedianetwerken Wachtlijntheorie Ontwerp van gedistribueerde software Ontwerp van multimediatoepassingen [en] KEUZEVAKKEN 1) 2) min. 12 sp uit de keuzevakkenlijst 'ECS' resp. 'ICT' én min. sp uit de facultaire lijst Maatschappelijke vakken én ma. 18 sp uit de studieprogramma s UGent; 12 sp uit de keuzevakkenlijst 'ECS' resp. 'ICT' én min. sp uit de facultaire lijst Maatschappelijke vakken én 18 sp uit één minor uit onderstaande lijst: 2 Voorbereidingsprogramma Min. en ma. 90 sp, waarvan ma. 0 sp uit een lijst van algemene vakken uit de opleiding Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek, afhankelijk van de vooropleiding van de student. Meer informatie over voorbereidings- en brugprogramma s op volg > onderwijs en studie > word ingenieur! > voorbereidingsprogramma's,.../ Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T inhoud De in de ingenieurswetenschappen: werktuigkundeelektrotechniek is een brede opleiding met een technisch-wetenschappelijke diepgang. De opleiding beoogt de vorming van een burgerlijk ingenieur die in staat is een groot aantal functies te vervullen in het bedrijfsleven, de dienstensector, het onderwijs en het onderzoek. Er wordt verwacht dat hij/zij goed kan functioneren in team verband, anderen kan stimuleren tot samenwerking en doel treffend kan deelnemen aan een discussie of een vergadering. Ook leidinggeven, (industriële) processen en installaties ontwerpen, begeleiden of onderhouden behoren tot de basisvaardighede n van de afgestudeerde. Hij/zij moet een attitude van wetenschappelijke synthese, analytisc h redeneren en wetenschappelijke en technische zelfstandighe id verworven hebben. Door de wetenschappelijke vorming en kennis moet een burgerlijk ingenieur ook in staat zijn de technische en wetenschappelijke vernieuwingen te blijven volgen en beheersen. opbouw MINOR BEDRIJFSKUNDE MINOR FOTONICA MINOR BIOSYSTEMEN MASTERPROEF in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek De opleiding in de ingenieurswetenschappen verloopt in twee fasen: een eerste fase van drie jaar leidt tot de graad van Bachelor in de ingenieurswetenschappen, en de daaropvolgende fase van twee jaar leidt tot de graad van in de ingenieurswetenschappen. In de masteropleiding kan de student zelf klemtonen leggen, niet alleen via de afstudeerrichting maar ook via een minor en het uitgebreide pakket van keuzevakken. De afstudeerrichting Elektrische energietechniek heeft als studiedomein alle aspecten van het genereren, het transporteren en het aanwenden van elektrische energie, met veel aandacht voor elektrische machines en aandrijftechnieken. De afstudeerrichting Regeltechniek en automatisering heeft als studiedomein de studie van automatisering en supervisie van processen, en het ontwerp van regelkringen met toepassing op werktuigkunde en elektrotechniek en de processturing. De afstudeerrichting Mechanische energietechniek heeft als studiedomein alle aspecten van de mechanische energieomzetting (ontwerp, installatie, eploitatie en onderhoud van alle energie omzettende uitrustingen). De afstudeerrichting Mechanische constructie heeft als studiedomein alle aspecten van de mechanische productie (ontwerp en vervaardiging van producten en machines, constructie en onder houd van productiesystemen). De afstudeerrichting Maritieme techniek heeft als studiedomein het ontwerp, de constructie, de aandrijving, het functioneren en eploiteren van maritieme systemen zoals schepen en offshore constructies. arbeidsmarkt De s in de ingenieurswetenschappen: werktuigkundeelektrotechniek, uit elk van de vijf mogelijke afstudeerrichtingen, kunnen aan de slag in zowat alle bedrijfstakken dankzij hun brede vorming. Zowel in de overheids- als in de privésector kent hun werkterrein zeer veel variatie (energiesector, metaal verwerkende industrie, transportsector, bank- en kredietwezen, verzekerings sector, studiebureaus, bouwsector, elektrotechnische nijverheid, montagefabrieken). Uiteraard kunnen afgestudeerden uit elke afstudeerrichting ook aan de slag in meer gespecialiseerde functies binnen hun eigen specialisatiedomein. Wie koos voor de afstudeerrichting Mechanische constructie kan gespecialiseerde functies aan in het onderzoek en de ontwikkelin g van moderne productiemethoden en de bijbehorende machines (slijpen, draaien, dieptrekken, walsen, elektro-erosie, laser- en plasmabewerking, fleibele productieautomatisering, transfertlijnen, fijnemeettechnieken). Afgestudeerden in de Mechanische energietechniek kunnen gespecialiseerde functies uitoefenen in het onderzoek over en het ontwerp van uiteenlopende soorten machines en installaties, zoals verbrandingsmotoren, stoom-, gas- en hydraulische turbines, compressoren, ventilatoren, klima-installaties, stoomketels en stookinstallaties. Afgestudeerden in de Regeltechniek en automatisering kunnen functies uitoefenen in het onderzoek en het ontwerp voor de automatisering, de regeling en de supervisie van alle mogelijke systemen, in de procesindustrie, de energieproductie, in de werktuigkundige en elektrotechnische sector, en in alle andere industriële sectoren. Afgestudeerden in de Elektrische energietechniek kunnen zich concentreren op de problematiek van de productie en de distributi e van elektriciteit (elektriciteitsmaatschappijen en elektrische constructiebedrijven). Wie die afstudeerrichting koos, kan terecht bij het onderzoek en het ontwerp van machines en installaties voor het opwekken van elektrische energie (alternatore n, transformatoren, HS-lijnen) en voor het aanwenden van elektriciteit (elektrische aandrijftechnieken, mechatronica). Afgestudeerden in de Maritieme techniek kunnen zich toe spitsen op een multidisciplinaire benadering van problemen die enerzijds verband houden met het ontwerpen, construeren en eploiteren van schepen en drijvende constructies in het algemeen en anderzijds met hun gedragingen (bewegingen, belastingen) in het bijzonder. Er bestaat een permanente vraag naar de afgestudeerde n voor tewerkstelling in openbare diensten (waaronder de Zeevaartinspectie en de Administratie Waterwegen en Zeewezen), havenadministraties, rederijen, controlediensten, classificatiemaatschappijen, baggermaatschappijen en aan verwan te bedrijfssectoren. Hun beroepsactiviteiten zijn zeer divers, internationaal georiënteerd en vragen een polyvalente basis opleiding. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de afstudeer richting Maritieme techniek in Vlaanderen enkel door de Universiteit Gent wordt aangeboden. 2

14 in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek 120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NederlandS w Diploma: of science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek 120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NederlandS w Diploma: of science Ba ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek Ba ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting werktuigkunde, nevenrichting elektrotechniek Ba ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting elektrotechniek, nevenrichting werktuigkunde Ba ingenieurswetenschappen afstudeerrichting: werktuigkunde-elektrotechniek (naar brugprogramma 120 studiepunten) Ma industriële wetenschappen: -- elektromechanica -- elektrotechniek industrieel ingenieur elektromechanica Via voorbereidingsprogramma: (ma. 90 studiepunten) ( andere) Ba ingenieurswetenschappen Ba bio-ingenieurswetenschappen Ba fysica en sterrenkunde Ba fysica Ba wiskunde Ba industriële wetenschappen: elektromechanica Ba industriële wetenschappen, afstudeerrichting: elektromechanica Ba nautische wetenschappen Ba ingenieurswetenschappen (KMS) Ma nautische wetenschappen licentiaat natuurkunde licentiaat wiskunde licentiaat nautische wetenschappen keuzevakken Gestuurde elektrische aandrijvingen Turbomachines Zuigermachines ICT en mechatronica Mechanische trillingen Inleiding tot bedrijfs- en productiebeheer afstudeervakken ELEKTRISCHE ENERGIETECHNIEK (EE) Technologie van elektrische installaties Dynamica van elektrische machines en aandrijvingen Elektrische energieproductie [en] Analyse en berekening van elektrische energienetten Bouw en berekening van elektrische machines Industriële elektrische metingen Kernreactortheorie: deel 1 [en] Vermogenselektronica [en] Operationele aspecten van elektrische energienetten [en] REGELTECHNIEK EN AUTOMATISERING (RA) Lineaire systemen Dynamica van elektrische machines en aandrijvingen Niet-lineaire systemen Servosystemen en industriële robotten [en] Computersturing van industriële processen [en] Vermogenselektronica [en] Simuleren en modelleren van dynamische systemen [en] MECHANISCHE ENERGIETECHNIEK (ME) Gasturbines Industriële elektrische metingen Elektrische energieproductie [en] Zuigermotoren Klimatisatie en koeltechniek [en] Kernreactortheorie: deel 1 [en] Stromingsmechanica Thermische installaties [en] Materiaalselectie bij het ontwerp 2 1) min. sp uit de keuzevakkenlijst Werktuigk.-Elektrotechniek én min. sp uit de facultaire lijst Maatschappelijke vakken + het vak Veiligheid van elektrische en mechanische installaties én min. sp uit de facultaire studieprogramma's én ma. 12 sp uit de studieprogramma s UGent 2) 2 sp uit één minor uit onderstaande lijst: MINOR BEDRIJFSKUNDE MINOR MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING MINOR BIOSYSTEMEN ) min. sp uit de facultaire lijst Maatschappelijke vakken + het vak Veiligheid van elektrische en mechanische installaties én 18 sp uit één minor uit boven- en onderstaande lijst: MINOR COMPUTERWETENSCHAPPEN MINOR ELEKTRONICA EN ICT MINOR MATERIAALKUNDE MINOR CHEMISCHE TECHNOLOGIE MINOR FOTONICA MINOR REGELTECHNIEK EN AUTOMATISERING MINOR MATERIAALFYSICA MINOR ENERGIETECHNIEK MASTERPROEF 2 Voorbereidingsprogramma Min. en ma. 90 sp, waarvan ma. 0 sp uit een lijst van algemene vakken uit de opleiding Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek, afhankelijk van de vooropleiding van de student. Meer informatie over voorbereidings- en brugprogramma s op volg > onderwijs en studie > word ingenieur! > voorbereidingsprogramma's,... MECHANISCHE CONSTRUCTIE (MC) Industriële elektrische metingen Materiaalselectie bij het ontwerp Mechanica van werktuigkundige constructies en eindige elementen [en] Modellering van mechanisch materiaalgedrag Breukmechanica Constructietechnieken Ontwerpen in de machinebouw [en] Productietechnieken en integrale kwaliteitszorg [en] MARITIEME TECHNIEK (MT) Hydrostatica en voortstuwing van maritieme constructies Algemene opvatting, structuur en bouw van maritieme constructies Constructietechnieken Manoeuvreer- en zeegangsgedrag van maritieme constructies Structuurontwerp van maritieme constructies Inleiding tot de maritieme techniek [en] Berekening van bouwkundige constructies I 2 Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T

15 in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen Afstudeerrichtingen: informatie- en communicatietechnologie ingebedde systemen software EngIneering Minors te kiezen uit de lijst op p. 11 in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen 120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands/ENGELS w Diploma: of science inhoud De in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen vormt ingenieurs die op creatieve en professionele wijze informatietechnologie kunnen inzetten in een brede waaier van maatschappelijk relevante toepassingen. De toepassingen kunnen reiken van de alomtegenwoordige computer- en tele communicatiesystemen, tot de onzichtbare ingebedde systemen die onze omgeving een vorm van intelligentie geven en die op die manier bijdragen tot een hogere productiviteit en een betere levenskwaliteit. Onder informatietechnologie verstaan wij de feitenkennis, de inzichten en de creatieve vaardigheden nodig om informatie verwerkende systemen uit te kunnen denken, te kunnen bouwen en te kunnen eploiteren. Dat omvat zowel hardware als software. De discipline steunt voor een deel op een specifieke formele basis die niet terug te vinden is in de andere disciplines van het ingenieursberoep. De opleiding heeft een intense wisselwerking met het lopend onderzoek in de diverse participerende universitaire laboratoria en de onderzoeksinstelling IBBT. Gedurende hun opleiding worden de studenten bij het onderzoek betrokken, wat hen de vaardigheden bijbrengt voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte wordt, zoals in elke opleiding tot burgerlijk ingenieur, beoogd dat de afgestudeerden ook een voldoende brede, niet-specialistische kennis hebben, onder meer over aspecten uit de ruimere economische en maatschappelijke contet, en dat zij als ingenieur een leidende rol op zich kunnen nemen in de maatschappij. opbouw De opleiding in de ingenieurswetenschappen verloopt in twee fasen: een eerste fase van drie jaar leidt tot de graad van Bachelor in de ingenieurswetenschappen, en de daaropvolgende fase van twee jaar leidt tot de graad van in de ingenieurswetenschappen. In de masteropleiding kan de student zelf kiezen voor een bijkomende verdieping of specialisatie (afstudeerrichting) in één van de volgende gebieden: Ingebedde systemen, Informatieen communicatietechnologie of Software Engineering, of een verbreding (minor) in één van deze gebieden: Bedrijfskunde of Biosystemen. >> Informatie- en communicatietechnologie (IC) De bedoeling is het vormen van afgestudeerden die in staat zijn complee telecommunicatienetwerken en multimediale applicaties te ontwerpen, waarvan de moderne mobiele telefoon of elektronische agenda schoolvoorbeelden zijn. De vakken hebben voornamelijk te maken met de verwerking van multimediale informatie en het op een veilige en betrouwbare manier communiceren van die informatie over een netwerk. 28 >> Ingebedde systemen (ES) De bedoeling is afgestudeerden te vormen die in staat zijn complee digitale informatieverwerkende systemen te ontwerpen. Die zijn steeds meer terug te vinden in de talrijke gebruiks voorwerpen uit onze omgeving en verlenen ze een zekere intelligen tie. Typische voorbeelden van dat soort systemen vind je in de automobielsector, in huishoudtoestellen en domotica, in de medische sector... Het ontwerp van ingebedde systemen reikt veel verder dan het louter programmeren, de software. Vrijwel altijd is er ook een hardwarecomponent aanwezig en moet je rekening houden met specifieke eisen van de toepassing zoals prestatie, kostprijs en energieverbruik. De vakken hebben voornamelijk te maken met de hardware en met de onderste lagen van de software. >> Software Engineering (SE) De bedoeling is het vormen van afgestudeerden die in staat zijn complee softwaresystemen te ontwerpen en te bouwen. De uitdaging is hier het efficiënt omzetten van de wensen van de klant in een werkende en ergonomische applicatie, binnen de afgesproken tijd en budget. Schoolvoorbeelden van een dergelijke toepassing zijn Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen. Dat zijn alomvattende softwareprojecten die het geheel van bedrijfsprocessen proberen te vatten in één geïntegreerde applicatie. Maar ook geavanceerde webgebaseerde applicaties behoren hiertoe. Het belang van dergelijke systemen zal in de toekomst enkel maar toenemen, zeker indien bedrijven en/of de overheid hun computerinfrastructuur nog sterker zullen koppelen om aan efficiëntere gegevensuitwisseling te kunnen doen. arbeidsmarkt De opleiding in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen bereidt de studenten voor op een carrière als ontwikkelaar en bouwer van software en hardware, digitale systemen, informatie- en communicatie systemen... Naast een gedegen vakkennis die borg moet staan voor de technische kwaliteit van de resultaten, wordt er in de maatschappij steeds meer een beroep gedaan op de creatieve vermogens van de ingenieurs. Het is al gezegd: meer en meer apparaten, producten en diensten hebben erg ingewikkelde digitale systemen als kern, en die evolutie is niet meer te stuiten. De creatie van nieuwe toepassingen van de informatietechnologie is een evolutie die onze levenskwaliteit op vele vlakken verbetert (productiviteit, comfort, onderwijs, geneeskunde, veiligheid ). Het is bovendien één van de speerpuntdomeinen waar Europa, en in Europa ook Vlaanderen, een rol kan spelen op wereldschaal. Dat alles betekent dat onze afgestudeerden zeer gegeerd zijn door onderzoeks- en ontwerpafdelingen uit de elektronische en informatic a-industrie. Ba ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen Ba ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting computerwetenschappen Ba ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting elektrotechniek, nevenrichting computerwetenschappen Ba ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting werktuigkunde, nevenrichting computerwetenschappen Ba informatica Ba computerwetenschappen licentiaat informatica (naar brugprogramma studiepunten) Ma industriële wetenschappen: -- elektronica-ict, afstudeerrichting ICT -- elektronica-ict, afstudeerrichting multimedia en informatietechnologie (MIT) -- informatica industrieel ingenieur: -- elektronica, optie ICT -- informatica AFSTUDEERVAKKEN INGEBEDDE SYSTEMEN (IS) 2 Informatietheorie Compilers Ontwerpmethodologie van complee systemen [en] Hardware/software co-ontwerp INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) Informatiebeveiliging Informatietheorie Beeldverwerking Mobiele en breedbandtoegangsnetwerken SOFTWARE ENGINEERING (SE) Software-ontwerpproject [en] Softwarebeheer Formele systeemmodellering voor software Informatiebeheer Via voorbereidingsprogramma: (ma. 90 studiepunten) KEUZEVAKKEN 1) 2) (andere) Ba ingenieurswetenschappen Ba bio-ingenieurswetenschappen (alle) Ba industriële wetenschappen (alle) Ba ingenieurswetenschappen (KMS) industrieel ingenieur Wachtlijntheorie Ontwerp van gedistribueerde software Ontwerp van multimediatoepassingen [en] Multimedianetwerken Geavanceerde computerarchitectuur Software-architectuur [en] min. 12 sp uit de keuzevakkenlijst 'IS' resp. 'SE' resp. 'ICT' én min. sp uit de facultaire lijst Maatschappelijke vakken én ma. 18 sp uit de studieprogramma s UGent; min. 12 sp uit de keuzevakkenlijst 'IS' resp. 'SE' resp. 'ICT' én ma. sp uit de studieprogramma s UGent én 18 sp uit één minor uit onderstaande lijst: MINOR BEDRIJFSKUNDE MINOR BIOSYSTEMEN masterproef 2 Voorbereidingsprogramma Min. en ma. 90 sp, waarvan ma. 0 sp uit een lijst van algemene vakken uit de opleiding Bachelor in de ingenieurs wetenschappen: computerwetenschappen, afhankelij k van de vooropleiding van de student Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T Meer informatie over voorbereidings- en brugprogramma s op volg > onderwijs en studie > word ingenieur! > voorbereidingsprogramma's,... 29

16 NIEUW in de industriële wetenschappen: bouwkunde in de industriële wetenschappen: bouwkunde 0 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NEDERLANDS w Diploma: OF science Vanaf het academiejaar maakt deze opleiding deel uit van de Universiteit Gent. Het bachelor- en masterdiploma wordt een universitair diploma, uitgereikt door de Universiteit Gent. De UGent biedt de opleiding Industrieel Ingenieur aan op twee locaties (UGent campus Kortrijk en UGent campus Schoonmeersen) verbonden aan twee faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur). De opleiding die we hier bespreken, wordt aangeboden in Gent campus Schoonmeersen en is verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Inhoud Als bouwkundig ingenieur moet je je kunnen beroepen op een grondige technologische kennis. Maar je moet ook beschikken over communicatieve vaardigheden en een sterk probleemoplossend vermogen en je moet goed in team kunnen werken. Al die facetten komen in de opleiding aan bod. Je curriculum omvat alle pijlers van de bouwkunde. Civiele techniek, stabiliteit, bouwtechniek worden verder uitgediept in de masterjaren. Daarnaast gaat veel aandacht naar o.a. bouwwetgeving en -administratie, bouwmanagement, omgevingswerken en kan je kiezen uit diverse keuzeopleidingsonderdelen. Tijdens je opleiding leer je bouwdossiers opstellen (zowel betreffende woning-, appartement- als industriebouw) en maak je ontwerpen van wegenisinfrastructuur en kunstwerken (bv. duikers, bruggen, torens). Het is een uitdaging je zoveel mogelijk te betrekken bij actuele projecten en thema s door bedrijfsbezoeken, buitenlandse studiereizen, studiedagen Je masterproef maak je al dan niet in samenwerking met de industrie. Opbouw Na je academische bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde kun je rechtstreeks naar de aansluitende master in de industriële wetenschappen: bouwkunde. Hierin specialiseer je verder in hetzelfde technologische domein, met een masterproef als bekroning. Daarmee behaal je het masterdiploma en de titel van industrieel ingenieur. Tijdens je opleiding loop je ook een maand stage; dit kan bij een aannemingsbedrijf, een studiebureau, een architectenbureau, een onderzoekscentrum, een overheidsinstelling, in binnen- of buitenland. Je masterproef kadert in lopend onderzoek van doctoraten, onderzoeksfondsen, bedrijven, Arbeidsmarkt Zowel in de publieke als in de particuliere sector is de verscheidenheid aan jobs bijzonder groot. Het meest zichtbare actieterrein zijn de talloze bouwplaatsen in Vlaanderen. Als ingenieur bouwkunde treed je op als spilfiguur en centrale gesprekspartner. Je bent de werfleider die de werf coördineert, organiseert en opvolgt; of het nu gaat over bruggen, wegen of gebouwen. Soms krijg je als projectleider ruimere en meer algemene verantwoordelijkheden toegewezen. Als creatief ontwerper (CAD-systemen) ben je betrokken bij de voorbereiding en startfase van projecten of voer je detailberekeningen uit in een studiebureau. Ben je meer technisch-commercieel aangelegd, dan kun je terecht in de aankoop of verkoop van bouwmaterialen. Andere mogelijke functies zijn technisch beheerder van gebouwen, deskundige in epertisebureaus of adviseur in adviesorganen voor de bouwnijverheid. Een internationale job bij een aannemersbedrijf in één van de talloze grootschalige bouwprojecten is natuurlijk ook mogelijk. schakelprogramma ( SP) Wiskunde A Fysica I Toegepaste stromings- en energieleer Wiskunde B Statistiek Fysica II Sterkteleer Gegevensverwerking Stabiliteit I Stabiliteit II Berekening van constructies I Berekening van constructies II Geotechniek I Geotechniek II Ontwerpen & vakoverschrijdend eindproject Ba industriële wetenschappen: bouwkunde Via schakelprogramma: ( studiepunten) Ba bouw Ba vastgoed, alle afstudeerrichtingen Ba toegepaste architectuur Via voorbereidingsprogramma A: (variabel) Ba industriële wetenschappen, andere dan bouwkunde Ma bio-ingenieurswetenschappen Ma geologie Ma toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Via voorbereidingsprogramma B: (27 studiepunten) Ma architectuur Staat jouw (professionele) bachelor niet in de lijst of wens je een andere overgang dan hierboven vermeld, contacteer de studietrajectbegeleider Voorbereidingsprogramma A 2 Civiele techniek 2 Bouwmanagement Bouwtechniek 2 Omgevingswerken en infrastructuur Stabiliteit Materiaalonderzoek Bouwwetgeving en bouwadministratie KEUZEVAKKEN Bouwfysica 2 Epertise & schatting Recht Berekening van constructies Stabiliteit Vak binnen AUGent STAGE EN MULTIDISCIPLINAIR PROJECT MASTERPROEF 12 Ontwerptools Constructie van gebouwen 1 Bouwkundige rekentechnieken 1 Constructie van gebouwen 2 en CAD Topografie 1 Bouwkundige rekentechnieken 2 + opleidingsonderdelen uit de bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde, afhankelijk van de vooropleiding van de student Voorbereidingsprogramma B (27 SP) Civiele techniek 1 Topografie 1 Ontwerpen 2 Geotechniek 1 Topografie 2 en GIS 1 Programma onder voorbehoud van goedkeuring. 18 Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T

17 NIEUW in de industriële wetenschappen: landmeten in de industriële wetenschappen: landmeten 0 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NEDERLANDS w Diploma: OF science Vanaf het academiejaar maakt deze opleiding deel uit van de Universiteit Gent. Het bachelor- en masterdiploma wordt een universitair diploma, uitgereikt door de Universiteit Gent. De UGent biedt de opleiding Industrieel Ingenieur aan op twee locaties (UGent campus Kortrijk en UGent campus Schoonmeersen) verbonden aan twee faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur). De opleiding die we hier bespreken, wordt aangeboden in Gent campus Schoonmeersen en is verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Inhoud Als bouwkundig ingenieur, gespecialiseerd in het landmeten, moet je je kunnen beroepen op een grondige technologische kennis. Maar je moet ook beschikken over communicatieve vaardigheden en een sterk probleemoplossend vermogen en je moet goed in team kunnen werken. Al die facetten komen in de opleiding aan bod. Je doorgrondt de berekeningsmethoden om omvangrijke structuren te dimensioneren en je maakt kennis met de modernste topografische meetapparatuur. Je krijgt tevens een degelijke basis van moderne informatica en CAD-technieken en hebt de recentste softwarepakketten ter beschikking om je projecten te realiseren. Naast een stevige basis op het vlak van bouwkunde en wetgeving, komen plaatsbepaling via de klassieke methodes en plaats bepaling via satellieten, hydrografie, fotogrammetrie, D-laserscanning en GIS aan bod. Je leert hoe je de gegevens verzamelt en verwerkt om precieze kaarten en plannen te maken en gebruikt daarvoor aangepaste software. Up-to-date apparatuur en een D-laserscanner staan ter beschikking. Je wordt betrokken bij lopend onderzoek en je komt in contact met de praktijk via bedrijfsbezoeken, stage, buitenlandse reizen, seminaries en studiedagen. Je masterproef kun je maken in samenwerking met een bedrijf of die kan deel uitmaken van een lopend onderzoek. Opbouw Na je academische bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde kun je rechtstreeks naar de aansluitende master in de industriële wetenschappen: landmeten. Hierin specialiseer je verder, met een masterproef als bekroning. Daarmee behaal je het masterdiploma en de titel van industrieel ingenieur. De masterproef is een eindverhandeling, een schriftelijk verslag van een eigen onderzoek (literatuurstudie, veldwerk, bronnen analyse, empirisch onderzoek enz.) over een specifiek vraagstuk of specifieke situatie. Tijdens je eigen onderzoek en het schrijven van je masterproef worden de vaardigheden en attitudes die aangeleerd werden gedurende de bachelorproef verder ontwikkeld. Kortom, een eindverhandeling is een proef in het zelfstandig wetenschappelijk denken en handelen. Maar niet alleen je wetenschappelijke instelling is belangrijk; je wordt ook voldoende voorbereid op de praktijk via stages waar je kennis maakt met verschillende aspecten van het bedrijfsleven. Elk jaar zijn er ook enkele studenten landmeten die hun stage in het buitenland vervullen (o.m. op het Panamakanaal, in Argentinië, Australië ). 2 Arbeidsmarkt Ben je een buitentype? Zit je liever achter een computer? Of wil je een combinatie van beide? De beroepsmogelijkheden zijn zeer uiteenlopend. Zo kun je aan de slag als werfleider of landmeter bij aannemers van wegeniswerken en grote bouwprojecten, in binnen- en buitendiensten van het kadaster, van parastatalen (de Vlaamse Landmaatschappij/VLM, het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen/AGIV, het Nationaal Geografisch Instituut/ NGI ) en van overheidsinstellingen, landmeetkundige bureaus, nutsbedrijven, bankinstellingen enz. Bovendien voldoe je aan de vereisten om je te vestigen als zelfstandig landmeter-epert om afpalingen en schattingen van onroerende goederen uit te voeren, onteigenings- en verkavelingsdossiers op te stellen, op te treden als epert in opdracht van rechtbanken, bankinstellingen, immobiliënkantoren En voor de avonturiers: wat dacht je van een job bij een baggerbedrijf of bij opgravingswerken op een archeologische site in binnen- of buitenland? schakelprogramma ( SP) Wiskunde A Fysica I Wiskunde B Statistiek Fysica II Sterkteleer Topografie 2 en GIS 1 Toegepaste stromings- en energieleer Constructie van gebouwen Gegevensverwerking Stabiliteit 1 Civiele techniek 1 Geodesie Kadaster Ontwerpen en vakoverschrijdend project Ba industriële wetenschappen: bouwkunde Via schakelprogramma: ( studiepunten) Ba bouw Ba vastgoed, alle afstudeerrichtingen Ba toegepaste architectuur Via voorbereidingsprogramma A: (variabel) Ba industriële wetenschappen, andere dan bouwkunde Ma bio-ingenieurswetenschappen Ma geologie Ma toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Ma ingenieurswetenschappen: bouwkunde Via voorbereidingsprogramma B: (27 studiepunten) Ma architectuur Voorbereidingsprogramma A Staat jouw (professionele) bachelor niet in de lijst of wens je een andere overgang dan hierboven vermeld, contacteer de studietrajectbegeleider Omgevingswerken en infrastructuur Recht Juridische aspecten van de stedenbouw Bouwfysica 2 Epertise & schatting D-data acquisitie GIS 2 Bodemkunde STAGE EN MULTIDISCIPLINAIR PROJECT MASTERPROEF 0 12 Ontwerptools Constructie van gebouwen 1 Multidisciplinair ingenieursproject Topografie 1 + opleidingsonderdelen uit de bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde, afhankelijk van de vooropleiding van de student Voorbereidingsprogramma B (27 SP) Civiele techniek 1 Topografie 1 Ontwerpen 2 Geotechniek 1 Topografie 2 en GIS 1 18 Programma onder voorbehoud van goedkeuring. Meer info Adviescentrum voor Studenten Sint-Pietersnieuwstraat, 9000 Gent T

18 NIEUW in de industriële wetenschappen: chemie MAJORS: industriële CHEMIE KUNSTSTOFFEN Vanaf het academiejaar maakt deze opleiding deel uit van de Universiteit Gent. Het bachelor- en masterdiploma wordt een universitair diploma, uitgereikt door de Universiteit Gent. De UGent biedt de opleiding Industrieel Ingenieur aan op twee locaties (UGent campus Kortrijk en UGent campus Schoonmeersen) verbonden aan twee faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur). De opleiding die we hier bespreken, wordt aangeboden in Gent campus Schoonmeersen en is verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Inhoud en opbouw Na je academische bachelor in de industriële wetenschappen: chemie kun je rechtstreeks naar de aansluitende master in de industriële wetenschappen: chemie. Hierin specialiseer je verder in hetzelfde technologische domein, met een masterproef als bekroning. Daarmee behaal je het masterdiploma en de titel van industrieel ingenieur. In de masteropleiding zijn twee majors mogelijk: industriële chemie en kunststoffen. > De major industriële chemie is multidisciplinair georiënteerd: je wordt gevormd tot polyvalente ingenieur met competenties die aan de industriële praktijk zijn gekoppeld. Je eploreert de complee interacties tussen wetenschap, technologie en samenleving. Aandacht gaat dus vooral uit naar: kennis/kunde van puur proces/chemische factoren en parameters fysische/chemische basis van de techniek/ technologie en het relevante materiaalgebruik kwaliteitscontrole, zowel kwantitatief als kwalitatief veiligheids- en gezondheidsaspecten milieuzorg (recycling, regeneratie ), zowel technische, juridische als managementaspecten sociale vaardigheden onderzoeksvaardigheden internationalisering. Al deze aspecten integreer je tot slot in je masterproef. > De major kunststoffen focust op de mogelijkheden die kunststof en composietmaterialen bieden en op de wijze waarop nieuwe toepassingen tot stand komen. Je bestudeert de samenhang van de drie productfactoren (materiaal fabricage ontwerp) en hun relatie tot commerciële en ecologische aspecten. Naast de opbouw van kunststoffen en meer complee systemen (blends, composieten, meerlagige kunststoffen...), de keuze van materialen en additieven, de theorie en praktijk van de vormgeving op eigen machines bestudeer je ook de mechanica van kunststofmachines en de integratie van randapparatuur. Je leert kunststoffen te karakteriseren en testresultaten te beoordelen. Tevens komen ook kwaliteitscontrole, kwaliteitsbeheersing en milieuzorg (o.a. afbreekbaarheid, recyclage) aan bod. Al deze aspecten integreer je tot slot in je masterproef. in de industriële wetenschappen: chemie 0 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NEDERLANDS w Diploma: OF science Arbeidsmarkt > Industriële chemie De major industriële chemie leidt naar creatieve jobs in de zware chemische industrie (o.a. petrochemie, industriële gassen, metaalsector, basischemicaliën, meststoffen), maar ook in de ruime waaier van de fijne chemische industrieën en parachemie, zoals (fyto)farmaceutica, cosmetica, detergenten, coatings en verven, milieu en recycling, kleurstoffen en pigmenten. Industrieel ingenieurs chemie kunnen ook aan de slag in parastatale instellingen, stadsdiensten, onderzoekscentra, universiteiten of in het onderwijs (secundair en hoger onderwijs). Een greep uit het ruime gamma aan jobs: projectingenieur, procesingenieur, productie-ingenieur, chemisch analist, R&D-ingenieur, verantwoordelijke processturing/-controle, verantwoordelijke kwaliteitszorg, technisch-commercieel medewerker, veiligheids ingenieur, milieu-ingenieur. > Kunststoffen Door een ruime theoretische maar vooral praktische vorming word je opgeleid tot polymeer- en kunststofingenieur. Je fungeert als kunststofconstructeur, kunststofontwerper, als kunststof of composietverwerker, als verantwoordelijke kwaliteitszorg of als technisch-commercieel medewerker. schakelprogramma A ( SP) Wiskunde A Fysica I Wiskunde B Statistiek Fysica II Spectroscopische technieken Analytische chemie Instrumentele analyse I Fysicochemie I Macromoleculaire chemie Biochemie en microbiologie Chemie der kunststoffen Industriële chemie (anorganische) Chemische ingenieurstechnieken I Metaalkunde I Ba industriële wetenschappen: chemie Via schakelprogramma A: ( studiepunten) Ba chemie, afstudeerrichting chemie en afstudeerrichting procestechnologie Via schakelprogramma B: (-90 studiepunten) Ba chemie, afstudeerrichting biochemie en afstudeerrichting milieuzorg Ba biomedische laboratoriumtechnologie (alle afstudeer richtingen) Via voorbereidingsprogramma: Ba industriële wetenschappen, andere dan chemie Staat jouw (professionele) bachelor niet in de lijst of wens je een andere overgang dan hierboven vermeld, contacteer de studietrajectbegeleider schakelprogramma B (-90 SP) Instrumentele analyse Fysicochemie II Industriële chemie (organische) Kunststof- en composietmaterialen Toegepaste analytische chemie Veiligheids-, welzijns- en milieumanagement Vak binnen AUGent Majors Major Industriële chemie Chemische ingenieurstechnieken II Metaalkunde II Major Kunststoffen Kunststofverwerking Matrijzenbouw Kunststoftechnologie proef 21 Wiskunde A Fysica I Wiskunde B Statistiek Fysica II + opleidingsonderdelen uit de bachelor in de industriële wetenschappen: chemie en/of het schakelprogramma tot de master in de industriële wetenschappen: chemie, voor een totaal van minstens SP en maimaal 90 SP, afhankelijk van de vooropleiding van de student. Voorbereidingsprogramma Organische chemie I Chemische analyse/standaardisatie Organische chemie II Anorganische chemie Chemische procesbalansen + opleidingsonderdelen uit de bachelor in de industriële wetenschappen: chemie, afhankelijk van de vooropleiding van de student Programma onder voorbehoud van goedkeuring.

19 NIEUW in de industriële wetenschappen: elektromechanica in de industriële wetenschappen: elektromechanica 0 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NEDERLANDS w Diploma: OF science Vanaf het academiejaar maakt deze opleiding deel uit van de Universiteit Gent. Het bachelor- en masterdiploma wordt een universitair diploma, uitgereikt door de Universiteit Gent. De UGent biedt de opleiding Industrieel Ingenieur aan op twee locaties (UGent campus Kortrijk en UGent campus Schoonmeersen) verbonden aan twee faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur). De opleiding die we hier bespreken, wordt aangeboden in Gent campus Schoonmeersen en is verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Inhoud en opbouw Na je academische bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica kun je rechtstreeks naar de aansluitende master in de industriële wetenschappen: elektromechanica. Hierin specialiseer je verder in hetzelfde technologische domein, met een masterproef als bekroning. Daarmee behaal je het masterdiploma en de titel van industrieel ingenieur. De masteropleiding bouwt verder op de ruime basiskennis die je als bachelor hebt verworven. Je diept specifieke domeinen in de mechanica en elektriciteit verder uit. Je kunt je via keuzevakken ook specialiseren in verschillende domeinen, waaronder kunststoffen en productietechnieken. De opleiding is gericht op innoverend, probleemoplossend en toepassingsgericht denken en werken, veeleer dan de gekende technologie toepassen en/of uitvoeren. Je houdt rekening met de economische en ecologische realiteit: een ontwerp is pas goed als het rendabel en milieuvriendelijk is. Belangrijke vaardigheden en kwaliteiten zoals communicatie, taalvaardigheid en samenwerking komen ook aan bod. In de masterproef bewijs je in staat te zijn een project van enige omvang en een bepaalde compleiteit zelfstandig te kunnen uitvoeren en tot een goed einde te brengen. Hierbij wordt intensief samengewerkt met verschillende partners uit de industrie en andere onderzoeksinstellingen, die hun epertise ter beschikking stellen van de studenten. Arbeidsmarkt Als master in de industriële wetenschappen in elektromechanica heb je een gedroomd profiel. Grote en kleinere ondernemingen zijn aangenaam verrast door de polyvalentie en inzetbaarheid van de nieuwe generatie ingenieurs. De pijlers mechanica, elektrotechniek en elektronica maken dat je werkelijk universeel inzetbaar bent. Na je masteropleiding neem je de leiding in productie, design, management, onderhoud of commerciële diensten. Je kunt aan de slag als ontwerpingenieur, systeemingenieur, methode-ingenieur, productie-ingenieur, onderhoudsingenieur, technisch-commercieel verantwoordelijke, organisator van trainingen en opleidingen Wiskunde A Fysica I Toegepaste stromings- en energieleer Wiskunde B Statistiek Fysica II Signalen en systemen Sterkteleer Werktuigbouw Controletheorie Elektriciteit Theoretische mechanica FEM + sterkteleer CAD-applicaties Ba industriële wetenschappen: elektromechanica Via schakelprogramma: ( studiepunten) Ba elektromechanica (alle afstudeerrichtingen) Ba autotechnologie (alle afstudeerrichtingen) Ba (mechanische) ontwerp- en productietechnologie (alle afstudeerrichtingen) Ba scheepswerktuigkunde Ba luchtvaart, afstudeerrichting luchtvaarttechnologie Via voorbereidingsprogramma: Ba industriële wetenschappen, andere dan elektromechanica Staat jouw (professionele) bachelor niet in de lijst of wens je een andere overgang dan hierboven vermeld, contacteer de studietrajectbegeleider Elektrische aandrijftechniek 2 CAE-applicaties Mechanische verbindingstechnieken en prototyping Industriële communicatie Data-acquisitie Duurzame ingenieurstechnieken KEUZEVAKKEN Turbines Kunststofverwerking Technische metaalkunde en metaalselectie Matrijzenbouw Productie en transformatietechnieken Kunststoftechnologie Embedded systemen I Vak binnen AUGent Voorbereidingsprogramma proef schakelprogramma ( SP) 21 Elektrische energie Sterkteleer Elektrisch ontwerp van industriële installaties CAD en uitvoeringstechnieken Toegepaste energietechniek: pompen, compressoren, ventilatoren + opleidingsonderdelen uit de bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica, afhankelijk van de vooropleiding van de student. Programma onder voorbehoud van goedkeuring

20 NIEUW in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichtingen: elektronica ICT Vanaf het academiejaar maakt deze opleiding deel uit van de Universiteit Gent. Het bachelor- en masterdiploma wordt een universitair diploma, uitgereikt door de Universiteit Gent. De UGent biedt de opleiding Industrieel Ingenieur aan op twee locaties (UGent campus Kortrijk en UGent campus Schoonmeersen) verbonden aan twee faculteiten (Bio-ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen en Architectuur). De opleiding die we hier bespreken, wordt aangeboden in Gent campus Schoonmeersen en is verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Inhoud en opbouw Na je academische bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ict kun je rechtstreeks naar de aansluitende master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict. Hierin specialiseer je verder in hetzelfde technologische domein, met een masterproef als bekroning. Daarmee behaal je het masterdiploma en de titel van industrieel ingenieur. De masteropleiding biedt je twee afstudeerrichtingen. In de afstudeerrichting elektronica leer je geavanceerde elektronische schakelingen en systemen ontwerpen, zowel analoog als digitaal: microprocessoren, signaalprocessoren voor audio-, video- en telecommunicatie, hoogfrequentieschakelingen en meetapparaten. Maar het is zeker geen opleiding tot hardware-ingenieur, want elektronica evolueert steeds meer in de richting van hardware-/software codesign, waarbij de grens tussen software en hardware steeds vager wordt. In de afstudeerrichting ICT leer je systemen ontwikkelen die worden ingezet in de informatie- en communicatie-industrie. Wat jij ontwerpt, stelt de informaticus in staat om zijn softwareproducten operationeel te maken. Multimedia, digitaal ontwerpen, datacommunicatie, computersystemen en computernetwerken, beeldverwerking: het is maar een greep uit het ruime aanbod van opleidingsonderdelen die je in staat zullen stellen om een succesvol bruggenbouwer tussen de informatica en de elektronica te worden. De masterproef vormt de brug tussen de opleiding en de job als ingenieur. De competenties die je tijdens je opleiding hebt verworven, gebruik je tijdens de masterproef voor het bedenken, uitwerken, implementeren en valideren van een originele oplossing voor een comple probleem. Het onderwerp van de masterproef leunt zo dicht mogelijk aan bij de problemen die een beginnend ingenieur of onderzoeker moet oplossen in het werkveld, hetzij in de bedrijfswereld of in de academische wereld. in de industriële wetenschappen: elektronica-ict 0 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: NEDERLANDS w Diploma: OF science Arbeidsmarkt Als master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict kan je in erg veel sectoren terecht: in de elektronica, bij leveranciers van informatie- en communicatietechnologie (inclusief radio, televisie, telefonie, internet en multimediatoepassingen), softwareontwikkeling, spraakherkenning, computervisie, sensortechnologie, micromachines, medische elektronica, fysische en optische elektronica, transport, energieproductie en -distributie enz. Je bent direct inzetbaar in technische functies en functies waarvoor een grote zelfstandigheid en creativiteit vereist zijn. Je kunt grote projecten initiëren, plannen en leiden, bijvoorbeeld als ontwerpingenieur, ict-ingenieur, softwareingenieur, R&D ingenieur, ingenieur automatisering, systeemingenieur, onderhoudsingenieur, service-ingenieur, kwaliteitsingenieur, wetenschappelijk medewerker, hoger ambtenaar, manager, technisch-commercieel verantwoordelijke, opleidingsverantwoordelijke. Ba industriële wetenschappen: elektronica-ict Via schakelprogramma A: ( studiepunten) Ba elektronica-ict, alle afstudeerrichtingen Ba multimedia- en communicatietechnologie, afstudeerrichting: multimedia- en communicatietechnologie Via schakelprogramma B: (72-90 studiepunten) Ba elektromechanica, alle afstudeerrichtingen Ba toegepaste informatica Ba informaticamanagement en multimedia Via voorbereidingsprogramma: Ba industriële wetenschappen, andere dan elektronica-ict Staat jouw (professionele) bachelor niet in de lijst of wens je een andere overgang dan hierboven vermeld, contacteer de studietrajectbegeleider Afstudeerrichting Elektronica 18 Multimedia Ontwerp van ingebedde systemen I Tele- en datacommunicatie Hoogfrequentietechnieken en EMC I KEUZEVAKKEN 21 Keuzevakken Elektronica Hoogfrequentietechnieken en EMC II Ontwerp van ingebedde systemen II Embedded platformen Duurzame energie Analoog ontwerp Elektrische aandrijftechniek 2 Biomedische elektronica Elektronische metingen Hardware/software code-design Keuzevakken binnen associatie Keuzevak(ken) uit afstudeerrichting ICT of vak(ken) gegeven binnen AUGent 12 9 proef 21 Afstudeerrichting ICT 18 Multimedia Ontwerp van ingebedde systemen I Tele- en datacommunicatie Hoogfrequentietechnieken en EMC I KEUZEVAKKEN 21 Keuzevakken ICT 12 Hoogfrequentietechnieken en EMC II Ontwerp van ingebedde systemen II Embedded platformen Duurzame energie Gegevensbanken I Computernetwerken II Computernetwerken III Beeldverwerking Computergrafiek Keuzevakken binnen associatie 9 Keuzevak(ken) uit afstudeerrichting Elektronica of vak(ken) gegeven binnen AUGent proef 21 Programma onder voorbehoud van goedkeuring. 8 9

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit. Er zijn dan ook 11 verschillende

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

Masters faculteit Diergeneeskunde

Masters faculteit Diergeneeskunde Masters faculteit Diergeneeskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per

Nadere informatie

Masters faculteit Diergeneeskunde

Masters faculteit Diergeneeskunde Masters faculteit Diergeneeskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit.

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen LEUVEN t Bruggen naar ingenieurswetenschappen Master in de ingenieurswetenschappen voor bachelors en masters in de industriële wetenschappen Faculteit Ingenieurswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, een

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie Master of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen (Kortrijk)

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 2013 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit. Er zijn dan ook 11 verschillende

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Bruggen naar ingenieurswetenschappen Master in de ingenieurswetenschappen voor bachelors en masters in de industriële wetenschappen Faculteit Ingenieurswetenschappen Industrieel ingenieur Sta je graag

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit. Er zijn dan ook 11 verschillende

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Master in de ingenieurswetenschappen:

Master in de ingenieurswetenschappen: Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie Faculteit Ingenieurswetenschappen De voorbije eeuw is de geneeskunde enorm geëvolueerd. De sterke technologische vooruitgang heeft hierbij

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70

TUITION FEES General. non-scholarship student. Bachelor 61,90 9,30 61,90 5,80 61,90 0, ,90 0,70 General Academic level non-scholarship student EEA STUDENTS (or equivalent) reduced tuition system scholarship student NON-EEA STUDENTS non-scholarship student scholarship student fixed variable fixed

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

(*) Opleidingen in grijs: deze studenten werden al gescreend via een geschiktheidsonderzoek (studenten hebben altijd een toelatingsbrief).

(*) Opleidingen in grijs: deze studenten werden al gescreend via een geschiktheidsonderzoek (studenten hebben altijd een toelatingsbrief). Aangepaste taalvoorwaarden 2017-2018 Steeds te gebruiken in combinatie met artikel 10 van het Onderwijs- en examenreglement 2017-2018. Zie www.ugent.be/oer. (*) Opleidingen in grijs: deze studenten werden

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2014 departement Design & Technologie Je hebt een deeltijdse of voltijdse job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot informaticus? De Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master.

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Aanvulling opleidingsbrochure. Master en Schakel in de industriële wetenschappen

Aanvulling opleidingsbrochure. Master en Schakel in de industriële wetenschappen Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Campus Geel Aanvulling opleidingsbrochure Master en Schakel in de industriële wetenschappen 1-1 WAAROM EEN MASTEROPLEIDING NA EEN PROFESSIONELE BACHELOR? Tijdens

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 2012 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

TUITION FEES academic year 2014-2015

TUITION FEES academic year 2014-2015 TUITION FEES academic year 2014-2015 EEA S (or equivalent) NON-EEA S ACADEMIC LEVEL NON-SCHOLARSHIP REDUCED TUITION SYSTEM SCHOLARSCHIP NON-SCHOLARSHIP SCHOLARSCHIP fixed variable fixed variable fixed

Nadere informatie

Verkeerskunde 2011-2012

Verkeerskunde 2011-2012 Verkeerskunde 2011-2012 Bachelor en master in de verkeerskunde Bachelor en master in de verkeerskunde BACHELOROPLEIDING MASTEROPLEIDING VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING WERKMETHODEN EXAMENSPREIDING

Nadere informatie

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls schakel TW ELO sem 1 sem 2 Schakel ELO Algemene vakken Fysica (schakelprogramma) 1,5 0,5 0 5 Fysica 1,5 2 2 Fysica oef. 0,5 Wiskunde (schakelprogramma) 1 2 0 6 Wiskunde 1 1 1 Wiskunde oef. 2 2 2 Wiskunde

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE WERKTUIGBOUWKUNDE

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE WERKTUIGBOUWKUNDE UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE BACHELORPROGRAMMA De bacheloropleiding Werktuigbouwkunde is een veelzijdige universitaire opleiding, waarin je technische kennis leert omzetten naar

Nadere informatie

3 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

3 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 03 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 3 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 3 Een masterdiploma als einddoel 4 Alternatieve trajecten Veel gebruikte termen 6 Praktische info

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar 2009-2010 (versie 5 oktober 2009)

Overgangsmaatregelen per opleiding: overzicht academiejaar 2009-2010 (versie 5 oktober 2009) Inhoud: 1. 2009-2010: geordend per faculteit a. speciale overgangsmaatregelen omvorming naar BaMa b. overgangsmaatregelen bij verschuivingen in BaMa-opleidingsaanbod 2. faculteitsoverschrijdend: speciale

Nadere informatie

Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen s faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

WaWat na economie moderne talen, economie wetenschappen, of economie wiskunde? Studeer Technology Management in Gent

WaWat na economie moderne talen, economie wetenschappen, of economie wiskunde? Studeer Technology Management in Gent WaWat na economie moderne talen, economie wetenschappen, of economie wiskunde? Studeer Technology Management in Gent Professionele Bachelor Technology Management Heb je een boontje voor technologie? Ben

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

van professionele bachelor naar industrieel ingenieur

van professionele bachelor naar industrieel ingenieur van professionele bachelor naar industrieel ingenieur Greet Langie, Verderstudeerbeurs 24 februari 2017 2 Ervaringen van (ex) schakelstudenten Film: interviews met schakelstudenten 3 Wat wil je te weten

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Science De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Waarom een brede natuurwetenschappelijke opleiding? Je krijgt een brede natuurwetenschappelijke basis met vakken uit de

Nadere informatie

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Faculteit Geneeskunde De masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is

Nadere informatie

Master in de architectuur

Master in de architectuur CAMPUS SINT-LUCAS BRUSSEL GENT Master in de architectuur Trajecten: Advanced Architectural Design Explorative Architectural Design Urban Architectural Design Faculteit Architectuur Masteropleiding architectuur

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN t Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Campus Carolus Antwerpen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België.

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie ANTWERPEN t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Master in de ingenieurswetenschappen:

Master in de ingenieurswetenschappen: LEUVEN t Master in de ingenieurswetenschappen: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen Faculteit Ingenieurswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België.

Nadere informatie

Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken

Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken LEUVEN t Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken Faculteit Ingenieurswetenschappen De steeds toenemende computercapaciteit voor de verwerking van metingen, de opslag van

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit

Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit 7 november 2015 Bètabreed - waarom zou ik bètabreed gaan? Multidisciplinair combineer vakgebieden: Behoefte bij bedrijfsleven en in onderzoek:

Nadere informatie

Halftijdse en minimale studiepakketten academiejaar Bijlage goedgekeurd op POC PB NR

Halftijdse en minimale studiepakketten academiejaar Bijlage goedgekeurd op POC PB NR Halftijdse en minimale studiepakketten academiejaar 2015-2016 Bijlage goedgekeurd op POC PB NR 20150527 Deze bijlage beschrijft de minimale inschrijvingspakketten voor startende studenten, zoals aangegeven

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen

Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen ANTWERPEN Schakelprogramma: master in de handelswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Studeren in Antwerpen Dat Antwerpen een bruisende stad is, hoeft geen betoog. De vele cafeetjes,

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma

Informatie voor studenten met een Vlaams diploma 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit. Er zijn dan ook 11 verschillende

Nadere informatie

Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal. Duits, Engels, Frans of Nederlands).

Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal. Duits, Engels, Frans of Nederlands). Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal (Duits, Engels, Frans, Latijn of Nederlands) 1. Instroom 1. Studenten met een diploma Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs met minstens

Nadere informatie

Masters faculteit Wetenschappen

Masters faculteit Wetenschappen Masters faculteit Wetenschappen 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per faculteit.

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Bijlage bij POC PB NR

Bijlage bij POC PB NR Bijlage bij POC PB NR 20161020 Artikel 23 van het OER stelt dat Studenten die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijven bij de start van het academiejaar, moeten ofwel het volledige

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid

Masters faculteit Rechtsgeleerdheid Masters faculteit Rechtsgeleerdheid 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld per

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate, design & create Waarom kiezen voor dit postgraduaat? Je maakt op een unieke manier kennis met de industrie door middel

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht BRUSSEL t Master in het vennootschapsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie