architecture MET ESB-MARKTOVERZICHT Is uw bedrijf toe aan een Service Oriented Architecture? Onderzoek naar Nederlandse SOAmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "architecture MET ESB-MARKTOVERZICHT Is uw bedrijf toe aan een Service Oriented Architecture? Onderzoek naar Nederlandse SOAmarkt"

Transcriptie

1 service oriented Special onder auspiciën van Business Process Magazine en Software Release Magazine Extra editie november 2007 architecture MET ESB-MARKTOVERZICHT Is uw bedrijf toe aan een Service Oriented Architecture? Onderzoek naar Nederlandse SOAmarkt SOA in de praktijk: DSM en OAD

2 Transfer Solutions biedt gratis SOA-Xperience aan Transfer Solutions heeft werk voor: Database specialisten (DBA s) Java-EE specialisten SOA/BPEL specialisten Geo-ICT specialisten DWH/BI specialisten Forms en Designer specialisten Reageer ook als je nog geen specialist bent maar het wel wilt worden. Dan maken wij een specialist van jou. SOA is hot. Maar hoe zit het met jouw ervaring? Nog geen ervaring? Wij bieden je de kans om onder begeleiding met SOA en BPEL aan de slag te gaan. Zodat je zelf kunt ervaren dat SOA die verfrissende oplossing is die het beweert te zijn. Schrijf je nu in voor een gratis avond hands-on-training SOA/BPEL. Kijk op Transfer Solutions is gespecialiseerd in ICT-dienstverlening met focus op Oracle- en Java-technologie. Wij hebben een sterke affi niteit met innovatieve projecten en technologieën. Om deze projecten te kunnen uitvoeren zijn wij op zoek naar nieuwe collega s. Voel jij je hierdoor uitgedaagd? Maak kennis met Transfer op de soaxperience. Wil je niet wachten tot de soaxperience en heb je nu al interesse, reageer dan via het sollicitatieformulier op onze website of stuur een met CV naar Transfer Solutions BV Stationsweg HB Leerdam T F E

3 INHOUD 6 Is uw bedrijf rijp voor SOA? Do s en don ts van een succesvolle implementatie Veel SOA invoeringstrajecten mislukken omdat een organisatie er niet rijp voor is. De organisatie moet een vorm van volwassenheid in haar bedrijfsvoering bereikt hebben, waarbij proces management volledig geïntegreerd is in de bedrijfsvoering. Michel van den Hoek en Peter Pottjewijd beschrijven het af te leggen traject en de daarbij te nemen beslissingen. 14 Voorwaarde voor business flexibiliteit Je moet beginnen met de business processen Als daar geen discussie meer over is, kan IT eigenlijk bijna direct overgaan tot een technische vertaling. Op die manier industrialiseren we IT door op een gerichte manier met processen te werken. Met SOA als uitgangspunt, zegt management consultant Wim Vanderstraeten. 20 To ESB or not to ESB Marktoverzicht Enterprise Service Bus Implementaties van SOA s worden vaak in verband gebracht met een Enterprise Service Bus. Die twee zijn echter bepaald niet keihard gekoppeld: het SOA-begrip is veel breder. Erik de Ruijter ging de markt op. SPECIAL SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE 26 Nederlands onderzoek naar SOA MarketCap en InterAccess ondervragen Nederlandse bedrijven Medio 2007 vindt niet minder dan 42 procent van de business- en algemene managers in de publieke sector dat de IT-afdeling onvoldoende betrokken wordt bij het maken van de business planning. Dit blijkt uit onlangs uitgevoerd onderzoek onder Nederlandse organisaties met ten minste honderd geautomatiseerde werkplekken. 34 Performance is een heet hangijzer Rick van der Lans over technische en projectaspecten Rick van der Lans geeft al sinds vele jaren lezingen en doet consultancy over SOA. In een gesprek met Dré de Man licht hij vooral de technische aspecten van SOA toe: waar verschilt het van andere technieken, waar liggen de technische valkuilen en wat zijn de mogelijkheden. SOA in de praktijk 30 Cases op pagina 30 en 40 Een op SOA-principes gebaseerde en vergaand gestandaardiseerde infrastructuur helpt DSM bij het proces van desinvesteren en aankopen. CIO Jo van den Hanenberg vertelt op pagina 30 en verder. Reisorganisatie OAD liet het niet bij PowerPoint en voerde een nieuwe IT-structuur in. Een interview met Ivar Scheffelaar Klots en Jan-Willem Torken op pagina 40 en verder. VERDER IN DIT NUMMER 5 VAN DE REDACTIE 13 SOA-NIEUWS 18 OVERZICHT VENDORS, CONSULTANTS EN INTEGRATORS 45 COLUMN Advertentie-index Amis Services 16 Cordys Corporations 8 DCE Consultants 28 Dupaco Distribution 47 Info Support 36 IT-Eye 48 Progress Software 4 SecondFloor 42 Systemation 12 Transfer Solutions 2 service oriented architecture special 3

4 We see a world in which the architecture of business applications, and the infrastructure that supports them, no longer create rigid business systems and changeresistant processes, but instead are able to support the timely execution of business decisions. In this world, agile businesses respond more quickly to market changes and customer demands, adjust their business practices in real time, and deliver new products and services faster than their competition. Progress provides infrastructure products and best practices that enable companies to lay the flexible, reliable, scalable and manageable foundation required to deliver on the promise of SOA today. Progress Sonic ESB products, recognized as #1 in the market, simplify the integration and flexible re-use of business applications within a service-oriented architecture. Progress Actional Web Services and SOA Management products provide operational and business visibility, policy-based security and control of services and end-toend business processes in heterogeneous environments. Progress DataXtend products offer a unique approach to data management, including employing a common semantic data model to facilitate the integration of heterogeneous data sources. So if you share our vision, welcome to our world. Achieve the promise of SOA today and rapid ROI. Call us at or learn more at: Or look at blogs/progress.com/soa_infrastructure Change is good. Progress is better.sm Copyright 2007 Progress Software Corporation. Progress is a registered trademark and Progress Sonic, Actional and DataXtend are trademarks of Progress Software Corporation.

5 VAN DE REDACTIE Colofon Dit is een speciale editie onder auspiciën van Business Process Magazine en Software Release Magazine. Het is een uitgave van: Array Publications b.v. Lemelerberg Postbus CE Alphen aan den Rijn Telefoon: Telefoon redactie: Fax: redactie: (niet voor abonnementen) Uitgever Drs. Werner M. Schoots Redactie Hans Lamboo (projectleiding) Bijdragen Business Process Magazine Hans Lamboo (hoofdredacteur) Bart Plooij (eindredacteur) Bijdragen Software Release Magazine Dré de Man (hoofdredacteur) Vincent Hoogendijk (eindredacteur) Aan dit nummer werkten mee Erik van Ginneken, Erik van Gurp, Robbert Hoeffnagel, Michel van den Hoek, Peter Pottjewijd, Erik de Ruijter Illustratie omslag Leon van Leeuwen, Leiden Foto s binnenwerk Dré de Man Emile Verhijden Ontwerp & vormgeving VerheulCommunicatie.com, Alphen a/d Rijn Advertentie-exploitatie Array Publications b.v. Will Manusiwa, Jos Raaphorst en Jannie Meijer: tel.: Advertentie-order: Melinda de Zwart, tel.: Drukwerk Thieme Media Center, Nijmegen 2007 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ISSN Hybride Service Oriented Architecture, ik weet niet wie die term ooit bedacht heeft. Ongetwijfeld een IT-analist. Merkwaardig genoeg staat IT er helemaal niet in. Het is dan ook aan insiders voorbehouden om te weten dat er een architectuur-concept voor informatie-technologie achter schuilgaat. Service-georiënteerd. Het zal eens tijd worden dat IT eindelijk eens service gaat verlenen is een veelgehoorde cynische opmerking. Ongetwijfeld doelde de bedenker van de term echter op een IT-architectuur die gericht was op webservices. Als hij echt van plan was geweest een wit voetje te halen bij de business, was Business Oriented Architectuur pr-wise een betere term geweest hoewel dat dan weer een vervelend, verstikkend acroniem oplevert. Nee, dan SOA, dát is pas een acroniem waar je op bruiloften en partijen mee voor de dag kan komen. Zeg op een verjaardag Ik ben SOA-specialist en succes is verzekerd. Veel Amerikaanse en Engelse presentatoren laten geen gelegenheid voorbijgaan om aan hun internationale toehoorders te vertellen dat ze weten waar de afkorting SOA in het Nederlands voor staat, krijgen zo de lachers op de hand en scoren via de evaluatie-formulieren hoog op entertainment-gehalte. Maar de Service Oriented Architecture verdient het niet om onderwerp van spotternij te zijn. SOA is een heel belangrijke stap voorwaarts. Het zou de lang gezochte brug over de legendarische kloof tussen IT en business kunnen zijn. Met SOA biedt IT de business de door de laatste zo diep verlangde flexibiliteit de monolitische systemen van voorheen zijn immers een onwrikbaar rotsblok aan het been van de business. Snel reageren op marktveranderingen is een illusie, wijzigingen in de IT-omgeving zijn (te) kostbaar en duren (te) lang. SOA lijkt de belofte in zich te hebben om daarmee af te rekenen. Ik formuleer het voorzichtig, want SOA is natuurlijk geen Tibetaans wondermiddel dat overal zomaar kan worden ingezet en dan ook nog alle problemen oplost zeker niet als het in verkeerde handen valt. SOA heeft heel duidelijk twee gezichten: een technische IT-kant en een procesgeoriënteerde business-kant. Het is daarom dat de hoofdredacteuren van de zusterbladen Software Release Magazine en Business Process Magazine de handen ineen hebben geslagen en een hybride special over SOA hebben gemaakt. In dit blad proberen we zoveel mogelijk informatie over SOA te bundelen en beide kanten van de Januskop evenveel aandacht te gunnen. Met dank aan alle auteurs en collegahoofdredacteur Dré de Man. Hans Lamboo is hoofdredacteur van Business Process Magazine service oriented architecture special 5

6 audit De do s en don ts van een succesvolle implementatie IS UW BEDRIJF TOE AAN EEN SOA? De fictieve verzekeringsmaatschappij Innova heeft een verouderde infrastructuur en een geautomatiseerde ondersteuning die daadkrachtige positionering in de markt bemoeilijkt. De verzekeringsmaatschappij wil haar bedrijfsvoering moderniseren met behulp van een Service Oriented Architecture. In dit artikel staan het af te leggen traject en de daarbij te nemen beslissingen centraal. Ook de valkuilen en randvoorwaarden die bij een dergelijk veranderingsproces aan bod komen, worden besproken. Door Michel van den Hoek en Peter Pottjewijd Veel SOA invoeringstrajecten mislukken omdat een organisatie er niet rijp voor is. De organisatie moet een vorm van volwassenheid in haar bedrijfsvoering bereikt hebben, waarbij proces management volledig geïntegreerd is in de bedrijfsvoering 1. Dus de organisatie is ingericht in termen van processen die het resultaat zijn van klantverwachtingen gerelateerd aan eigen organisatiedoelstellingen. Flexibiliteit ten aanzien van toekomstige wijzigingen van klantverwachtingen speelt hierbij een grote rol. Innova is een bedrijf met een traditionele organisatiestructuur: schade- en levenbedrijf gescheiden, verkopen en administreren gescheiden, verkoop via eigen en zelfstandige tussenpersonen en via internet. Om processen te benoemen en te managen vanuit klantverwachtingen moet één en ander veranderen in de verantwoordelijkheidsstructuur; klantprocessen raken nu veelal meerdere verantwoordelijkheden en de verantwoordelijkheid voor het totale proces ontbreekt. Innova moet wel in staat zijn haar organisatie in die richting te veranderen. Daarbij moet men de volgende vragen beantwoorden: - Heeft Innova ervaring in veranderen; - Heeft Innova een heldere strategie; 6 - En zo ja, is die offensief ten opzichte van de omgeving; - Zijn de bedrijfsresultaten voldoende om een veranderingstraject te doorlopen; - Zijn de doelstellingen eenduidig geformuleerd en zijn deze ook gecommuniceerd? Als de organisatie voornamelijk intern gericht is ten aanzien van de bedrijfsvoering en resultaten vooral afdelingsresultaten zijn die onvoldoende gerelateerd zijn aan klanteffecten, mislukt een SOA implementatie. Voor een SOA implementatie moet u deze gerichtheid naar extern kunnen veranderen, anders verspilt u alleen maar geld. Domeinafbakening Als de organisatie procesgericht gaat werken, verschuiven ook de verantwoordelijkheden in die richting. Procesafbakening heeft naast de klantwens te maken met de interne krachtverhoudingen en in hoeverre deze, in relatie tot de klantfocus, te optimaliseren zijn. Dit verantwoordelijkheidsaspect is een eerste factor die de omvang en aanpasbaarheid van de services uit uw SOA bepaalt. Voorafgaand aan de daadwerkelijke afbakening van processen moet u vaststellen of het onderkennen van domeinen zinvol is. Onder domein wordt in dit verband verstaan: een gebied waarin iemand het voor het zeggen heeft; een machtsgebied. Voor de beheersbaarheid en het onderstrepen van de eigen service oriented architecture special

7 Doelstelling 1 Proces 1, 2 Doelstelling 2 Proces 2, 3 Doelstelling 3 Proces 4 Doelstelling 4 Proces 3, 4 Inkomende logistiek Operaties Niveau 0: Waardeketen Uitgaande logistiek Marketing en verkoop Service Niveau 1: Hoofdprocessen 1. Opstellen offerte contract... Acceptatie... Klant 2. Opstellen offerte verzekering 3. Afhandelen nieuwe verzekering Klant Acceptatie marketing Niveau 2: Processen Acceptatie operations Acceptatie speciale zaken 4. Afhandelen schademelding Niveau 3: Processtappen Niveau 4: Activiteiten en werkinstructies voor presentatiedoeleinden Procesafbakening primair vanuit klantfocus Procesafbakening primair vanuit waardeketen Afbeelding 1: Twee stromingen met betrekking tot procesafbakening. verantwoordelijkheid kan een domeinindeling zinvol zijn. Voorwaarde is dat het beschouwingsgebied wordt bestuurd door een directie die over alle facetten van de bedrijfsvoering zelfstandig beslist én dat binnen deze directie een verdeling van aandachtsgebieden plaatsvindt. Hierdoor kan elk directielid volledig zelfstandig beslissingen nemen voor zijn of haar aandachtsgebied. Op een lager niveau in een organisatie is het onderkennen van domeinen zinloos. Dit wil niet zeggen dat er op een lager niveau geen clustering van gebieden plaatsvindt, maar er zullen altijd gebiedsoverstijgende afspraken gelden. Innova denkt erover om voor de beheersbaarheid domeinen te benoemen. De huidige geautomatiseerde ondersteuning is echter zo door de hele organisatie verweven, dat geen verandering mogelijk is zonder algemeen geldende uitgangspunten betreffende de infrastructuur en de toekomstige geautomatiseerde ondersteuning. Alleen de eigen tussenpersonen werden altijd behandeld als hadden ze volledige vrijheid, omdat Innova ook geen invloed heeft op de zelfstandige tussenpersonen. Eén directielid is specifiek verantwoordelijk voor de eigen tussenpersonenorganisatie en het contact met de zelfstandige tussenpersonen. Gegeven deze situatie worden twee domeinen onderkend: verzekeringsbedrijf en tussenpersonen. Eenduidig wordt beschreven waar de grenzen van de verantwoordelijkheden liggen. Clustering van objecten (taken, functionaliteiten etcetera) vindt voor beheersbaarheid altijd plaats. Ook services zijn zulke clusters. Gebruik een indeling in domeinen alleen op directieniveau. Een te realiseren SOA ondersteunt altijd een domein en is niet domeinoverschrijdend. Procesafbakening Na de domeindiscussie krijgt de SOA verdere invulling, bij gebruik van domeinen per domein, door de procesafbakening vast te stellen. Bij procesafbakening zijn er twee stromingen te onderkennen, zie afbeelding 1. Stroming 1. Procesafbakening primair vanuit klantfocus: centraal staat de vraag wat de klant van de organisatie vraagt en welke reactie de klant verwacht. Dit is in relatie tot de organisatiedoelstellingen het uitgangspunt. Randvoorwaarde in de procesafbakening is dat: - de klantvraag een eenduidig startmoment is; - het case onderwerp enkelvoudig is. Processen worden horizontaal in beeld gebracht van klant tot klant en alleen voor presentatiedoeleinden wordt achteraf een beperkte clustering van processtappen toegevoegd. Stroming 2. Procesafbakening primair vanuit waardeketen: de waardeketen van de organisatie is het uitgangspunt. Deze is hiërarchisch opgesplitst in processen, subprocessen, activiteiten en werkinstructies. Omdat de waardeketen per definitie waarde toevoegt voor de klant, wordt de klantfocus impliciet meegenomen. Vraagstellingen met betrekking tot het case onderwerp en de klantvraag die het proces aanstuurt, worden wel beantwoord maar vaak niet op een éénduidige wijze. service oriented architecture special 7

8 Business Process Management gebaseerd op een service-georiënteerde architectuur = A Ontwerp IN DAGEN Wijzig indien nodig IN WEKEN Implementeer A A of bel: Snelle oplossingen om uw bedrijfsprocessen te stroomlijnen

9 Stroming 2 (vanuit waardeketen) is de manier van afbakenen die veruit het meest gebruikt wordt en die ook door veel procesmodelleringspakketten wordt ondersteund. Zelf gebruiken wij stroming 1 (klantfocus centraal). De flexibiliteit is groter, sluit beter aan bij ideeën achter BPM en is makkelijk over te zetten naar BPEL. Bijkomend voordeel is dat het aantal te beheren processen veel kleiner is (verhouding vaak 1:10), waardoor dit beheer beter in te richten is. Overgang naar procesafbakening op klantfocus is vaak alleen een kwestie van wennen Innova heeft zes jaar geleden haar processen voor het eerst beschreven vanuit de waardeketen. Dit heeft geleid tot 500 processen en 3500 werkinstructies, vastgelegd in drie dikke mappen. Onderhoud wordt alleen gepleegd voor essentiële wettelijke verplichtingen. Door de hiërarchische indeling lopen werkelijkheid en afbeelding steeds verder uit elkaar. Nu Innova een SOA wil implementeren gaat men ook weer kritisch naar de processen te kijken. Vanwege de beheersbaarheid worden nu vanuit de klantfocus, zonder hiërarchie, werkprocessen benoemd. Dit leidt tot 30 primaire processen en 20 ondersteunende processen. Werkinstructies worden, als nodig, per stap vervaardigd. Dit leidt tot maximaal 700 werkinstructies. Speciale aandacht is besteed aan het daadwerkelijk beleggen van de beheerverantwoordelijkheid om de processen te onderhouden. Procesafbakening op basis van klantfocus in plaats van waardeketen geeft meer garantie op een soepele vertaling naar BPEL en vergt minder inspanning. Overgang naar procesafbakening op klantfocus is vaak alleen een kwestie van wennen. Orkestratieproces Het traditionele proces is gerelateerd aan een enkelvoudig product. Klantwensen en dus producten worden steeds complexer en samengesteld van aard. Daarom kijken wij bij het benoemen van processen expliciet naar zogenoemde orkestratieprocessen. Orkestratie is van oorsprong een arrangement van een orkest, waarbij alle meespelende instrumenten tot hun recht komen. Een orkestratieproces zorgt ervoor dat op zich zelfstandig benoemde processen (eigen procesverantwoordelijke en eigen klantvraag en product) gezamenlijk een product aan de klant leveren dat meer toegevoegde waarde heeft voor de klant dan de afzonderlijke delen. Orkestratieprocessen komen voor als: - Meerdere partijen in een keten voor een eindklant onafhankelijke verantwoordelijkheid hebben voor een deel van de keten; - Er sprake is van assemblage van producten, waarbij productie van de te assembleren delen plaatsvindt onder verantwoording van verschillende functionarissen en deze delen ook op zich zelf staand aan klanten worden aangeboden; - Als bij de totstandkoming van het product gebruik gemaakt wordt van partijen waaraan een deel van de werkzaamheden is uitbesteed (zelfstandig bedrijf of een servicecentrum). Orkestratieprocessen onderkennen wij bij DCE vanuit een bedrijfskundig oogpunt en dit is een belangrijk facet bij de keuze van de gewenste technische ondersteuning als een SOA geïmplementeerd wordt. De implementatie moet vanuit het orkestratieproces asynchroon de diverse zelfstandige processen kunnen aanroepen en het gestandaardiseerd uitwisselen van informatie tussen deze processen is van essentieel belang. Implementatie van orkestratieprocessen is erg ingewikkeld. In omgevingen met veel orkestratie heeft SOA een grote toegevoegde waarde omdat het de beheersbaarheid vergroot. Innova wil all-in pakketten aan haar klanten gaan aanbieden. Op basis van gebeurtenissen zijn klanten dan voor alle mogelijke risico s verzekerd. De klant hoeft zich niet af te vragen of alle benodigde dekkingen er wel zijn. Ook worden ondersteunende diensten (vervangend vervoer, verhuizen, tuinaanleg) onderdeel van zulke all-in pakketten. Voor de realisatie wordt gebruik gemaakt van de traditionele producten die Innova voert. Tevens wordt samengewerkt met derden voor de ondersteunende diensten. De uniformiteit en het verband tussen de onderdelen wordt door een nieuw benoemd orkestratieproces geregeld. Men moet orkestratieprocessen in een vroegtijdig stadium onderkennen. Zorg ervoor dat de technische realisatie deze processen goed kan ondersteunen. Asynchroon uitvoeren van de het orkestratieproces in relatie tot de bijbehorende inhoudelijke processen, is hierbij essentieel. Granulariteitsbepaling Alles lijkt nu klaar te zijn om de benoemde processen met informatiesystemen te ondersteunen. Toch passen de bestaande systemen (legacy) en eventueel nieuw aangekochte pakketten niet zomaar binnen de procesontwerpen. Managementidealen als snelheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en hergebruik staan onder druk. Innova heeft een weerbarstig legacy-systeem voor de verzekeringsadministratie. Ze wil dit geleidelijk vervangen door een pakket dat meer flexibel is. Ondanks veel inspan- service oriented architecture special 9

10 audit 1. Processtappen eerste uitgangspunt voor granulariteitsbepaling Indeling van proces in stappen vanuit klantfocus, rekening houdend met bedrijfsstrategie en doelstellingen. Functionele granulariteit 2. Bepaal de macroflow Hoofdindeling op basis van: werkingsprincipe organisatie (bijvoorbeeld front- en backoffice) die clusters met eenduidige interactie voortbrengen. de stappen van de onderkende processen. 3. Bepaal de microflow Verdere detaillering bedrijfsobjecten en de bewerkingen daarop (bijvoorbeeld invoeren nieuwe klant, registreren van een order). Technische granulariteit 4. eigen softwareontwikkeling Bepaal de units of work Standaardpakket en legacy: buitenwerking stellen surplus logica inzet objectservers aanpassingproces of oplossing buiten pakket Verdere detaillering op basis van op zich zelfstaande units of work. Hierbij rekening houden met integratie- en performanceproblematiek. Afbeelding 2: Gestructureerde set van ordeningsprincipes. ning is het op dit moment niet mogelijk een goede migratiestrategie op te stellen van de huidige naar de gewenste situatie. Er is zelfs niet aan te geven hoe de systeemondersteuning zich verhoudt tot de benoemde processen. Innova wil geen concessies doen aan haar idealen, maar schrikt van de weerbarstigheid van de informatietechnologie. Ze wil niet beginnen aan een ondoorzichtige verbouwing met onzekere uitkomst. Daarom besluit ze eerst te kijken naar de gewenste granulariteit van haar informatiesystemen. Om processen met informatiesystemen, gebaseerd op SOA, te ondersteunen is een expliciete vaststelling van de granulariteit noodzakelijk. Het op te lossen probleem is het bepalen van de gewenste korrelgrootte (granulariteit) van het landschap van informatiesystemen. Het werkingsgebied van zelfstandige systeemonderdelen wordt zo afgebakend. Eenvoudig gezegd; komt alles in één doos of stoppen we verschillende spullen in verschillende doosjes? De afmetingen van en het aantal dozen bepalen de korrelgrootte. Deze moet passen bij de idealen van de onderneming. Hoe kleiner de dozen, hoe groter de flexibiliteit, maar ook hoe meer inspanning nodig om alles te beheersen. Die beheerinspanning moet een organisatie aankunnen. Ordeningsprincipes Regels voor granulariteit worden ordeningsprincipes genoemd. Een bekend voorbeeld van een ordeningsprincipe op een hoog abstractieniveau is de front-, mid- en back-office indeling. Door deze indeling wordt een proces door tenminste drie systemenclusters ondersteund. Een ordeningsprincipe van een lager abstractieniveau is het scheiden van gegevensobjecten in afzonderlijke bronverzamelingen, zoals het relatiebestand en het orderbestand. De ondersteuning van het proces versnippert hierbij verder, omdat de procesuitvoering door meerdere bronsystemen wordt ondersteund. Een nog lager abstractieniveau is het opdelen van softwarecode in handzame herbruikbare componenten. Hierdoor kan de procesondersteuning extreem versnipperd raken. Zonder een goede beheerorganisatie levert dit grote problemen op bij de implementatie van een proces. SOA principes zoals aanpasbaarheid, hergebruik en gemeenschappelijk gebruik zijn juist gebaat bij een hoge granulariteit (kleine korrelgrootte) van de software-componenten. De kunst is dus het goede optimum te vinden. Innova past als ordeningsprincipe de verdeling in front- en back-office toe. In de front-office ontstaan klantportalen voor invoer van schadeclaims. Dit wordt ondersteund met een workflow tool met daarin de voor een claim geldende validatieregels. Deze regels komen echter ook voor in de back-office component. Een verdere opdeling in componenten is wenselijk. De bedrijfsregels voor claim-afhandeling die in beide componenten geldig zijn, worden omwille van de eenvoud van beheer centraal belegd in een rules engine die door beide componenten wordt gebruikt. Innova vraagt zich 10 service oriented architecture special

11 af of het mogelijk is een gestructureerde set van ordeningsprincipes op te stellen om de granulariteit te bepalen. Hoe lager het abstractieniveau van het ordeningsprincipe, des te groter is de fragmentatie van de architectuur en even zoveel moeizamer verloopt de implementatie van een proces. De balans tussen de toegevoegde waarde van de fragmentatie en de mogelijkheid die men heeft om deze te beheersen, bepaalt de korrelgrootte. In afbeelding 2 is weergegeven welke set van ordeningsprincipes doorlopen moet worden om een goede granulariteit te verkrijgen. Implementatieproblematiek Voor het gebruik van standaard software-pakketten en legacy-systemen moet u op technisch niveau extra beslissingen nemen, omdat deze een eigen granulariteit hebben. Bij legacy-systemen is deze meestal gebaseerd op al lang geleden in onbruik geraakte regels. Software-pakketleveranciers hebben een korrelgrootte toegepast die bijdraagt aan release en versiebeheer, ondersteuning van de ontwikkelstrategie, gemakkelijke herbruikbaarheid of aanroepbaarheid van componenten. Dit alles natuurlijk vanuit de optiek van de leverancier. De volgende oplossingen (of combinatie s ervan) zijn mogelijk: - Het proces is leidend en u past de componenten hierop aan. Dit kan leiden tot verlies van SOA idealen zoals aanpasbaarheid en herbruikbaarheid ten gunste van operationele prestaties; - De SOA is leidend en u past de processtappen aan op de grootte van de afzonderlijke componenten. Dit kan leiden tot operationele complexiteit ten gunste van SOA idealen; - Koppeling van de twee werelden zonder concessies door het inzetten van Business Process Management tools. Dit laatste kan alleen als de verantwoordelijkheden goed geregeld zijn en vragen betreffende overhead en performance bevredigend beantwoord zijn. Wanneer een proces wordt ondersteund door een op SOA principes opgedeelde applicatie-architectuur, waar herbruikbaarheid en aanpasbaarheid voorop staan, is het niet ongebruikelijk dat één enkel proces vele tientallen componenten in de uitvoering betrekt. Hoe meer componenten, hoe meer koppelingen en daardoor een even zoveel grotere implementatie-inspanning. Ondanks moderne standaarden voor procesintegratie tussen componenten zoals BPEL en BPML, blijft het verdelen van de besturing over meerdere componenten een integratievraagstuk opleveren op het gebied van tijdsynchronisatie, transformatie van gegevens, status van transacties, orkestratie van het proces zelf, monitoren van status, logging van handelingen, authenticiteit van actoren, autorisatie van acties etcetera. Wij vinden dat de SOA idealen altijd ten dienste staan aan de realisatie van de klantvraag. Dit wordt dan ook het leidende ordeningsprincipe voor de granulariteitsbepaling. Daarbinnen zoeken we naar de meest optimale aanpasbaarheid en herbruikbaarheid van componenten. Conclusies Realisatie van SOA voordelen en korte termijn bedrijfsbelangen kunnen met elkaar op gespannen voet staan. Door het toepassen van een voldoende verfijnde, gestructureerde set van de ordeningsprincipes, is het mogelijk om beide behoeften tegelijkertijd te realiseren. Zo kan men profiteren van SOA voordelen zonder grote voorinvesteringen op basis van abstracte beloften en gehoopt rendement. De set ordeningsprincipes legt een directe koppeling met de onderkende processen, gebaseerd op de klantfocus en alle daaraan gerelateerde operationele eisen. De eerste stappen op weg naar een strategie waar deze granulariteitsbepaling een rol speelt, zet men door: 1. Think big, act small: kies een beperkt doelgebied; 2. Het (her)beschrijven van de bedrijfsprocessen; 3. SOA principes niet domeinbreed toe te passen maar slechts binnen een afgebakend cluster. Heb de moed om synergiemogelijkheden over de grenzen van clusters heen even te laten rusten; 4. Het afbakenen niet over te laten aan de IT organisatie, maar door een leidende participatie van de business te organiseren; 5. Zo lang als mogelijk geen concessies te doen aan de ordeningsprincipes. Alleen uw klanten kunnen u daartoe dwingen, nooit de interne organisatie; 6. Vroegtijdig de beheerorganisatie over te schakelen op proces- en SOA denken. Noten Hoe lager het abstractieniveau van het ordeningsprincipe des te groter is de fragmentatie van de architectuur 1. Peter Pottjewijd: Echte BPM kan niet zonder architectuur, Bepaal uw conditieniveau, Business Process Magazine 1, Michel van den Hoek en Peter Pottjewijd zijn principal consultant bij DCE Consultants. Michel van den Hoek is werkzaam in het centre of excellence IT management, Peter Pottjewijd is in het centre of excellence process improvement werkzaam. service oriented architecture special 11

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger Eindredactie: Jaap de Mare Bronnen De inhoud van dit boek is grotendeels gebaseerd

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. APEX helaas gratis. BPEL in een BPM-wereld. Verslag tweede OGh DBA-dag. Oracle en de cloud

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. APEX helaas gratis. BPEL in een BPM-wereld. Verslag tweede OGh DBA-dag. Oracle en de cloud VISIE Oracle Gebruikersclub Holland * from a, b Najaar 2010 Jaargang 15 Nummer 2 h 7,50 a.c1 = b.c1 c1 = x APEX helaas gratis BPEL in een BPM-wereld Verslag tweede OGh DBA-dag Oracle en de cloud Programma

Nadere informatie

Inkoop Efteling is ook gewoon business

Inkoop Efteling is ook gewoon business Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine augustus 2008 jaargang 12 nummer 3 www.vnsg.nl Aviko Van goedgekeurde aardappel tot kwaliteitsfrites pagina 32 Toegevoegde waarde weten? Maak een business

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine december 2008 jaargang 12 nummer 5 www.vnsg.nl Enterprise Support Succes internationale samenwerking pagina 33 Waterland Ziekenhuis Online met specialisten

Nadere informatie

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud augustus 2012 jaargang 5 technologie beheer security 4 Cloud Computing Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten Impact van de cloud op de IT-afdeling ServiceNow servicemanagement uit de cloud Return

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

VISIE Voorjaar 2009 Jaargang 14 Nummer 1 h 7,50

VISIE Voorjaar 2009 Jaargang 14 Nummer 1 h 7,50 VISIE Voorjaar 2009 Jaargang 14 Nummer 1 h 7,50 O r a c l e G e b r u i kersclub Holland VISIE Oracle Benelux User Group Oracle: Focus op integratie van applicaties en bedrijfsprocessen Nu mét Oracle Forms

Nadere informatie

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder Cloud Benchmark Telecommunicatie Nationale EuroCloud Monitor - Thuiswerken Dataprovider kiest hybride hostingoplossing

Nadere informatie

Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? Haal meer uit uw standaard SAP-systeem. Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal

Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? Haal meer uit uw standaard SAP-systeem. Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal m tec Magazine van Magnus Technology Consultants, editie 2009 Haal meer uit uw standaard SAP-systeem Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? SAP CRM nu wel geschikt

Nadere informatie

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA?

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA? Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 september 2010 Works HET Vakblad over cloud computing SLA s Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie Outsource Magazine THEMA Strategic sourcing Organisatie in transitie Eric Overvoorde, Royal Haskoning Juli/augustus 2011 Jaargang 6 Open businessmodellen en sourcingsstrategie Tijd voor de virtuele organisatie

Nadere informatie

Fabory schroeft verkopen op Pagina 16

Fabory schroeft verkopen op Pagina 16 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine oktober 2010 jaargang 14 nummer 4 www.vnsg.nl sap en het MkB Een af en toe lastige, maar toch vooral waardevolle relatie Pagina 18 Business suite 7 Visie

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Cloud: Grenzen vervagen

Cloud: Grenzen vervagen a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 10 / 2014 Storage Expo 2014 Cloud: Grenzen vervagen Nieuwe systemen vereenvoudigen IT-management ISO 27001 is niet voldoende voor een

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT INFORMATIETECHNOLOGIE OP TOPNIVEAU Internet:www.cioday.nl

Nadere informatie

BI Competence Centre bij Vodafone NL vervult voortrekkersrol. Analytics in de cloud. Masterdatamanagement is niet genoeg

BI Competence Centre bij Vodafone NL vervult voortrekkersrol. Analytics in de cloud. Masterdatamanagement is niet genoeg Juni 2013 jaargang 6 innovatie informatie - applicaties 2 Analytics & BI BI Competence Centre bij Vodafone NL vervult voortrekkersrol Analytics in de cloud Masterdatamanagement is niet genoeg cio of The

Nadere informatie

Jaargang 3, nr.10 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr.10 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.10 / 2012 En verder Cloud Benchmark Zorgverzekeraars: voor wie kiest u dit jaar? Hybride model waarborgt internationale groei

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal m tec Magazine van Magnus, editie 2012 Enterprise mobility business@your fingertips GVB zet nieuw documentmanagementsysteem soepel op de rails Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal SAP

Nadere informatie

Van CRM naar Social Front-end

Van CRM naar Social Front-end he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.5 / 2013 Hans Brouwer (salesforce.com): Van CRM naar Social Front-end Onderzoek VINT: Big Data en privacy kop en munt van nieuw

Nadere informatie