Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg"

Transcriptie

1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven. Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg Vertrouwelijkheid 1. Deze melding bestaat uit het meldingsformulier en vertrouwelijke bijlagen. Het meldingsformulier en de vertrouwelijke bijlagen bevatten gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden gelezen of afgeleid met betrekking tot de bedrijfsvoering of de kring van afnemers en leveranciers van de betrokken ondernemingen. 2. Deze gegevens bevatten bedrijfsgegevens in de zin van artikel 10, eerste lid, onder c van de Wet openbaarheid van bestuur. Zij worden als vertrouwelijk aan de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa ) medegedeeld. 3. De vertrouwelijke gegevens in het formulier zijn als zodanig aangemerkt door de opmerking vertrouwelijk in een afwijkende, vette druk. De vertrouwelijke bijlagen zijn eveneens als zodanig aangemerkt door vermelding daarvan op de lijst met bijlagen. Algemene toelichting op de melding Inleiding Hierna treft u het ingevulde formulier melding concentratie aan dat partijen hieronder bij wijze van introductie graag toelichten. Stichting BrabantZorg, Arjajuni BV en Imli BV willen naast de eigen bestaande ondernemingen een nieuw op te richten onderneming tot stand brengen in de vorm van een Besloten Vennootschap Fysiotherapiepraktijk fysiotherapie Park Zwanenberg, welke bij oprichting zal bestaan uit 2 fysiotherapeuten en een operationeel directeur/manager. Stichting BrabantZorg heeft [ ]% van de aandelen waardoor er nooit beslissingen gemaakt kunnen worden zonder stichting BrabantZorg. Stichting BrabantZorg heeft daarmee een blokkeringsrecht van [ ]%. In de besluitvorming zal Stichting BrabantZorg wel altijd een andere aandeelhouder nodig hebben om het besluit door te kunnen voeren. Stichting BrabantZorg, Arjajuni BV en Imli BV brengen bij de start een eigen vermogen in van totaal [ ]. Voor Stichting BrabantZorg is dit een inbreng van [ ]. Voor Arjajuni BV en Imli BV ieder afzonderlijk [ ]. Arjajuni BV en Imli BV brengen vanuit hun reeds bestaande fysiotherapiepraktijk Medifit een bepaald beperkt klantenbestand in in de nieuwe praktijk, evenals 1 fysiotherapeut en 1 directeur/manager. Verder brengen Stichting BrabantZorg, Arjajuni BV en Imli BV kennis en ervaring in. De praktijk gaat vanaf de start minimaal een aantal specialismen bieden. Er zijn nog geen concrete plannen om naast deze specialisme andere activiteiten te ontplooien binnen de nieuw op te richten praktijk. Naar gelang de vraag van cliënten kunnen activiteiten worden uitgebreid. De praktijk zal zich naast het ingebrachte beperkte kapitaal, klantenbestand en personeelsbestand zelfstandig gaan richten op de markt en een eigen kapitaal en nieuw klantenbestand gaan opbouwen evenals nieuw personeel aannemen. De partijen menen dat tegen de totstandkoming van de voorgenomen concentratie geen bezwaren bestaan en verzoeken u dan ook goedkeuring voor de voorgenomen concentratie af te geven. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties Stichting BrabantZorg Reigerdonk AN Veghel Pagina 1 van 13

2 (postadres: Postbus 273, 5460 AG Veghel) KvK vertegenwoordigd door drs. F.H. van de Werfhorst Voorzitter van de Raad van Bestuur 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arjajuni BV Straaijstraat PK Neerloon KvK vertegenwoordigd door de heer A. Calatz, directeur hierna te noemen Arjajuni B.V. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Imli BV Gripper KZ Oss KvK vertegenwoordigd door mevrouw M. Claessens van Lieshout, directeur, hierna te noemen Imli B.V. 1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Stichting BrabantZorg biedt wonen, zorg en welzijn, vooral ouderenzorg, in en vanuit 30 locaties in de regio's Oss, Uden, Veghel, 's-hertogenbosch en Bommelerwaard. Bedrijfsactiviteiten zijn verpleging, verzorging, begeleiding, behandeling, verblijf, thuiszorg, huishoudelijke hulp en geriatrische revalidatiezorg. Sector: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Het Behandel en Kenniscentrum Oss, hierna te noemen BKC, valt organisatorisch onder de organisatie-eenheid zorgexpertise van Stichting BrabantZorg en is in deze geen zelfstandige entiteit. Onder verantwoordelijkheid van zorgexpertise wordt invulling gegeven aan: Alle kortdurende zorg verblijfsplaatsen, zowel AWBZ (ZZP) als ZVW(GRZ.) Alle dagbehandelingen zowel somatiek als PG 4 regionale behandel en kenniscentra, waaronder BKC Oss Alle ketensamenwerking. Zorg expertise wordt in zijn totaliteit aangestuurd door de manager zorgexpertise en elke organisatorische eenheid heeft een eigen teammanager. Arjajuni B.V en Imli B.V. zijn eigenaar van de vennootschap onder firma Medifit Oss, samen met een derde eigenaar die binnen afzienbare tijd zijn aandeel wil overdragen. Arjajuni B.V. en Imli B.V. hebben besloten zonder hun compagnon de samenwerking met Stichting BrabantZorg aan te gaan en naast de bestaande praktijk Medifit een nieuwe praktijk fysiotherapie Park Zwanenberg op te zetten. Medifit Oss is een eerstelijns fysiotherapie praktijk, sector: Fysiotherapie, waarbij medische dienstverlening plaatsvindt op het gebied van fysiotherapie, fitness en arbo en heeft 17 therapeuten/specialisten in dienst. Deze therapeuten verlenen behandeling. 1.3 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen. Stichting BrabantZorg drs. F.H. van de Werfhorst Voorzitter van de Raad van Bestuur Reigerdonk AN Veghel (postadres: Postbus 273, 5460 AG Veghel) telefoon: [ ] Faxnummer: [ ] [ ] [ ] Pagina 2 van 13

3 1.4 Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. Beide oprichters zijn zorgaanbieders. Stichting BrabantZorg verleent zorg en diensten zoals opschreven bij of krachtens de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Arjajuni B.V. en Imli B.V. verlenen vanuit Medifit fysiotherapiezorg en diensten zoals opschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet. 1.5 Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. Stichting BrabantZorg heeft rond de 5000 werknemers = +/ fte, waarvan +/ fte zorgfuncties hebben en de zorg en behandeling verlenen (cijfers peiljaar 2013). Medifit heeft 17 therapeuten/specialisten in dienst. Deze therapeuten verlenen behandeling. Gelet op het voorgaande behoeft uitsluitend Stichting BrabantZorg goedkeuring van de NZa in de zin van artikel 49a WMG voor de concentratie. Daartoe zal alleen Stichting BrabantZorg dit meldingsformulier invullen. Wel zal in voor zover relevant zoveel mogelijk informatie worden verschaft inzake Arjajuni B.V. en Imli B.V. om inzicht in de beoogde concentratie te bevorderen. 2. Gegevens over de concentratie 2.1 Beschrijf het karakter van de operatie in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet: Stichting BrabantZorg en Arjajuni BV en Imli BV willen een nieuw op te richten (gemeenschappelijke) onderneming tot stand brengen in de vorm van een Besloten Vennootschap Fysiotherapiepraktijk fysiotherapie Park Zwanenberg, hierna te noemen: praktijk of fysiotherapie Park Zwanenberg, waarbij Stichting BrabantZorg een overwegende directe zeggenschap krijgt zoals in de aanleiding en in het antwoord op de volgende vraag en vraag 2.2 aangegeven. Arjajuni BV en Imli BV brengen vanuit hun reeds bestaande fysiotherapiepraktijk Medifit een bepaald beperkt klantenbestand in in de nieuwe praktijk, evenals 1 fysiotherapeut en 1 directeur/manager. Verder brengen Stichting BrabantZorg, Arjajuni BV en Imli BV kennis en ervaring in. Alle drie de partijen brengen een beperkt kapitaal in. Verder brengen Stichting BrabantZorg, Arjajuni BV en Imli BV kennis en ervaring in. De praktijk zal zich naast het ingebrachte beperkte kapitaal, klantenbestand en personeelsbestand zelfstandig gaan richten op de markt en een eigen kapitaal en nieuw klantenbestand gaan opbouwen evenals nieuw personeel aannemen. Stichting BrabantZorg verkrijgt de overwegende directe zeggenschap over de praktijk en het ingebrachte klantenbestand en personeelsbestand van de overige partijen. - Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. Stichting BrabantZorg en Arjajuni BV en Imli BV zijn oprichters van de Besloten Vennootschap fysiotherapie Park Zwanenberg en zullen aandeelhouders worden van de nieuw op te richten praktijk. Eenheid in sturing en toezicht wordt gerealiseerd door 1 bestuur met een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het Bestuur zal bestaan uit 1 bestuurder van Stichting BrabantZorg en 1 bestuurder van Arjajuni BV en/of Imli BV. Dagelijkse aansturing is in handen van een directeur/manager, meewerkend voorman/vrouw. Aandelenverdeling zal zijn Stichting BrabantZorg [ ]%, Arjajuni BV [ ]% en Imli BV [ ]% welke partijen te samen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn. Zeggenschap zal zijn Stichting BrabantZorg [ ]%, Arjajuni BV [ ]% en Imli BV [ ]%. Stichting BrabantZorg heeft [ ]% van de aandelen waardoor er nooit beslissingen gemaakt kunnen worden zonder stichting BrabantZorg. Stichting BrabantZorg heeft daarmee een blokkeringsrecht van [ ]%. In de besluitvorming zal Stichting BrabantZorg wel altijd een andere aandeelhouder nodig hebben om het besluit door te kunnen voeren. De aandeelhouders benoemen, schorsen en/of ontslaan het bestuur. Besluitvorming betreffende de benoeming, schorsing en/of ontslag van het bestuur vindt plaats met een gewone meerderheid van stemmen van de aandelen die uitgegeven zijn. Voor de vaststelling van de begroting is 75% van de stemmen van het aandelenkapitaal nodig en voor het doen van investeringen door de gemeenschappelijke onderneming is 70% van de stemmen van het aandelenkapitaal nodig. Pagina 3 van 13

4 Verdere invulling van de governance en de zeggenschapsverdeling tussen de aandeelhouders is uitgewerkt in een bijlage (bijlage nadere uitwerking Governance artikel 5 SOK) bij de samenwerkingsovereenkomst. Deze bijlage zal als basis dienen voor de nader uit te werken concept statuten, met verwijzing naar het antwoord op de volgende vraag, vierde alinea. - Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd. Om deze transactie tot stand te brengen zijn de volgende overeenkomsten aangegaan: 1. Intentieverklaring d.d. 18 maart Verlenging intentieverklaring d.d. 17 september Om deze transactie tot stand te brengen wordt de volgende overeenkomst aangegaan: 3. Samenwerkingsovereenkomst Fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg. Deze overeenkomst wordt ondertekend na de goedkeuring voor de concentratie van de NZa. Om deze transactie tot stand te brengen worden de volgende overeenkomsten vormgegeven een aangegaan na goedkeuring NZa: 4. Huurovereenkomst Fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg Stichting BrabantWonen. 5. Statuten oprichting Besloten Vennootschap Fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg. 6. Aandeelhoudersovereenkomst Besloten Vennootschap Fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg. Bepaalde documenten zoals de ontwerp statuten en de aandeelhoudersovereenkomst worden pas vorm gegeven en uitgewerkt met behulp van notariële ondersteuning met de daarbij behorende kosten na goedkeuring van de NZa. De reden hiervoor is dat de oprichtingskosten gegeven de omvang van de op te richten concentratie relatief hoog zijn, gegeven de relatieve geringe omvang van de concentratie. 2.2 Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf hierbij: - welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooien; Het onderdeel BKC Oss van Stichting BrabantZorg geeft samen met Arjajuni BV en Imli BV vorm aan de invulling van de nieuw op te richten praktijk. De activiteiten en de invulling daarvan zijn onderdeel van het businessplan. Deze informatie moet in zijn geheel als vertrouwelijk worden aangemerkt en mag niet publiekelijk worden gemaakt. De eerstelijns fysiotherapie Park Zwanenberg gaat vanaf de start minimaal een aantal specialismen bieden waaronder [ ] [ ] Er zijn nog geen concrete plannen om naast deze specialisme andere activiteiten te ontplooien binnen de nieuw op te richten praktijk. Naar gelang de vraag van cliënten kunnen activiteiten worden uitgebreid. - over welke periode de daadwerkelijke integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt; De daadwerkelijke integratie van de concentratie zal zich uitstrekken over de aankomende maanden t/m het einde van het kalenderjaar 2015 ingaande vanaf datum goedkeuring NZa. - hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.). Pagina 4 van 13

5 1. Na goedkeuring van de NZa voor de voorgenomen concentratie wordt de juridische rechtsvorm in de vorm van een Besloten Vennootschap vorm gegeven zoals gebruikelijk is voor een fysiotherapiepraktijk en verder uitgewerkt; planning Na notariële oprichting van de Besloten Vennootschap zal de praktijk bancaire financieringsafspraken aangaan evenals leaseafspraken voor benodigde apparatuur voor een fysiotherapiepraktijk; planning Er wordt 1 FTE in de vorm van een opererend directeur/manager aangesteld vanuit de oprichters die tevens als fysiotherapeut werkzaamheden gaat verrichten. Deze directeur/manager krijgt de verantwoordelijkheid invulling te geven aan de opzet en bedrijfsvoering van de praktijk; Planning De directeur/manager schaft computer en software aan gebruikelijk voor een fysiotherapiepraktijk en stuurt andere behandelaar aan na aanstelling; Planning Vanaf derde kwartaal 2015 wordt overig personeel aangesteld in de vorm van nog 1 FTE aan behandelaars; 5. Derde kwartaal van 2015 is de praktijk in operatie. 2.3 Beschrijf de doelstellingen van de concentratie. De interne doelstellingen van partijen zijn onderdeel van het businessplan. Deze informatie moet in zijn geheel als vertrouwelijk worden aangemerkt en mag niet publiekelijk worden gemaakt. BrabantZorg: - ervaring opdoen met werken in en exploiteren van een eerstelijnspraktijk; - productieverhoging in eerstelijnspraktijk; - multidisciplinaire samenwerking is meerwaarde voor klant Arjajuni BV, Imli BV: - productieverhoging; - uitbreiding naar multidisciplinaire dienstverlening; - mogelijkheid openen tweede praktijk. Arjajuni BV, Imli BV en BKC hebben veel raakvlakken voor wat betreft de behandeling van mensen met meervoudige complexe aandoeningen. Beide partijen willen de uitdaging aangaan om hun samenwerking vorm te geven in een nieuw te ontwikkelen gezamenlijke eerstelijns praktijk. Klantwaarde: Voor de klant is de samenwerking van Arjajuni BV, Imli BV met medici en paramedici en BKC de grote meerwaarde van behandeling en begeleiding vanuit fysiotherapie Park Zwanenberg. Door deze manier van samenwerken wordt dicht bij de klant zowel mono als multidisciplinaire behandeling en begeleiding mogelijk. Vanuit fysiotherapie Park Zwanenberg: vanuit fysiotherapie Park Zwanenberg streeft men naar een samenleving waarin mensen zo lang mogelijk in beweging kunnen blijven, waarmee ze hun zelfstandigheid en regie op hun eigen leven kunnen (be)houden. Fysiotherapie Park Zwanenberg richt zich bij de behandeling niet primair op ziekte en zorg maar ook op preventie. De praktijk stimuleert beweeggedrag dat de gezondheid positief beïnvloedt en ondersteunt de cliënt in het uitvoeren van activiteiten. Het doel van deze benadering is de participatie van de cliënt te vergroten of te behouden, dan wel de achteruitgang in participatie zoveel mogelijk te beperken. De interne doelstellingen van partijen zijn onderdeel van het businessplan. Deze informatie moet in zijn geheel als vertrouwelijk worden aangemerkt en mag niet publiekelijk worden gemaakt. Productieverhoging: Voor zowel Arjajuni BV, Imli BV als BKC is een productieverhoging in de eerstelijnsbehandeling het streven en als zodanig een uitbreiding. Verder is het voor Arjajuni BV en Imli BV een uitbreiding op multidisciplinair gebied om op die manier snel zorg te kunnen bieden bij complexe hulpvragen. Stichting BrabantZorg start met een eerstelijnspraktijk met het doel ervaring op te doen met het werken als een eerstelijnspraktijk. Pagina 5 van 13

6 2.4 Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen. De verhuizing van ziekenhuis Bernhoven naar Uden is aanleiding geweest van het professionele veld en gemeente Oss om de mogelijkheden te onderzoeken de behandeling van inwoners uit regio Oss in Oss op kwalitatief hoog niveau voort te zetten dan wel te intensiveren. Dit zal worden gerealiseerd doormiddel van een nieuw te bouwen gezondheidscentrum op het voormalige terrein van ziekenhuis Bernhoven in Oss. Binnen dit gezondheidscentrum zullen eerste en tweede lijn met elkaar samen werken om vanuit een toegevoegde waarde voor cliënten in samenhang invulling te geven aan de dienstverlening. De praktijk zal onderdeel zijn van het gezondheidscentrum. De invulling van redenen om te concentreren zijn onderdeel van het businessplan. Deze informatie moet in zijn geheel als vertrouwelijk worden aangemerkt en mag niet publiekelijk worden gemaakt. De praktijk kan veel profijt hebben van de samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Het feit dat Arjajuni BV, Imli BV en BKC van Stichting BrabantZorg multidisciplinair behandeling in kunnen zetten is voor cliënten waardevol omdat cliënten binnen het centrum in zijn geheel gediagnostiseerd en behandeld kunnen worden, met aandacht voor de totale mens/ vraag. Fysiotherapie in de eerste lijn behoort sinds 2006 tot de corebusiness van BKC van Stichting BrabantZorg. Vanaf dat moment leveren alle behandelaars van BKC behandeling in de eerste lijn, veelal in samenwerking met of ter aanvulling op de aanwezige kennis in de eerste lijn. Omdat BKC veel ervaring heeft met het behandelen van complexe zorg en behandelvragen bij ouderen en geriatrische cliënten die al dan niet multidisciplinair worden ingezet, is BKC een toegevoegde waarde in de eerste lijn. [ ] 3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie 3.1 Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). Overleg hierbij ten minste: - het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie; - de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie. Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers. Er worden geen materiële financiële gevolgen voor de concentratie verwacht. Er wordt wel een investering van beide partijen verwacht. Stichting BrabantZorg, Arjajuni BV en Imli BV brengen bij de start een eigen vermogen in van totaal [ ]. Voor Stichting BrabantZorg is dit een inbreng van [ ]. Voor Arjajuni BV en Imli BV ieder afzonderlijk [ ] De investeringsbedragen beschouwen partijen als bedrijfsvertrouwelijke informatie. Deze willen partijen niet gepubliceerd hebben. Voor de verwachte kosten en baten van de concentratie wordt verwezen naar de business case die partijen als bedrijfsvertrouwelijke informatie beschouwen. Deze willen partijen niet gepubliceerd hebben. Het huurcontract wordt aangegaan van [ ] op verzoek van de financier. Deze informatie beschouwen partijen als bedrijfsvertrouwelijke informatie. Deze willen partijen niet gepubliceerd hebben. Het werkkapitaal is op advies van financier op [ ]% van de omzet gehouden omdat dit voor een eerstelijns fysiotherapiepraktijk realistisch te noemen is. Deze informatie beschouwen partijen als bedrijfsvertrouwelijke informatie. Deze willen partijen niet gepubliceerd hebben. Rabobank heeft aangegeven de onderneming te willen financieren. De Bank heeft in eerste beoordeling van de Business case aangegeven dat deze er solide uitziet en zowel Stichting BrabantZorg als Arjajuni BV en Imli BV betrouwbare partners zijn met een gezonde bedrijfsvoering. De afspraken met de Rabobank zullen worden aangegaan na de goedkeuring van de NZa. Er zijn nog geen frictie en transactie kosten gemaakt voor de nieuw op te richten praktijk, zoals bijvoorbeeld notariskosten. Partijen zullen de kosten gaan maken nadat de NZa toestemming heeft Pagina 6 van 13

7 gegeven voor de op te richten concentratie. Deze kosten komen dan voor rekening van de nieuw op te richten praktijk. De reden hiervoor is dat de oprichtingskosten gegeven de omvang van de op te richten concentratie relatief hoog zijn, gegeven de relatieve geringe omvang van de concentratie. 3.2 Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - veranderingen in het aanbod van zorg; - de herinrichting van de zorgprocessen; - de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties; - de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend; - de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties. Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. De gevolgen van deze concentratie op de zorgverlening aan bestaande cliënten van Stichting BrabantZorg zullen naar verwachting nihil zijn. De zorgverlening van Stichting BrabantZorg blijft voor alle cliënten van Stichting BrabantZorg beschikbaar. Alle behandelingen van BKC van Stichting BrabantZorg blijven eveneens voor alle cliënten beschikbaar. Er komt één gespecialiseerde eerstelijns fysiotherapiepraktijk bij in Oss met vooralsnog twee fysiotherapeuten. Er wordt fysiotherapie aangeboden vanuit de praktijk. Het aanbod voor fysiotherapie zal met de concentratie worden vergroot in Oss en regio, waardoor keuze voor cliënten toeneemt en concurrentie op deze markt zal toenemen. Voor reeds bestaande cliënten van Medifit heeft de overheveling van sommige therapieën naar fysiotherapie Park Zwanenberg tot gevolg dat zij dit bij fysiotherapie Park Zwanenberg en dus naar een andere locatie gaan. Medifit zal haar huidige praktijk op huidige locatie voortzetten waar nu ruimte voor groei ontstaat. Verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties: bestaande cliënten van Medifit. Gevolgen cliënt; als cliënt deze specifieke vorm van fysiotherapie wil afnemen zal de cliënt straks naar fysiotherapie Park Zwanenberg gaan in plaats van naar Medifit Oss. De cliënt kan er ook voor kiezen te blijven bij Medifit Oss of naar een van de andere praktijken in Oss te gaan. Partijen voorzien geen materiele aanpassing in schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties. 3.3 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Beschrijf welke risico s deze veranderingen met zich meebrengen voor de bereikbaarheid van de zorg. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken; - de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen. Er is geen enkel risico met betrekking tot de bereikbaarheid van de zorg. De aantal locaties van Stichting BrabantZorg zullen door de concentratie niet wijzigingen, er worden geen locaties gesloten of samen gevoegd. De reisafstanden voor cliënten van Stichting BrabantZorg zullen gelijk blijven. Er komt een gespecialiseerde eerstelijns fysiotherapiepraktijk bij in Oss met vooralsnog twee fysiotherapeuten. Er wordt fysiotherapie aangeboden vanuit de praktijk. Het aanbod voor fysiotherapie zal met de concentratie worden vergroot in Oss en regio, waardoor keuze voor cliënten toeneemt en concurrentie op deze markt zal toenemen. Voor reeds bestaande cliënten van Medifit heeft de overheveling van sommige therapieën naar fysiotherapie Park Zwanenberg tot gevolg dat zij dit bij fysiotherapie Park Zwanenberg en dus naar een andere locatie gaan. Medifit zal haar huidige praktijk op huidige locatie voortzetten waar nu ruimte voor groei ontstaat. Pagina 7 van 13

8 Verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties: bestaande cliënten van Medifit. Gevolgen cliënt; als cliënt deze specifieke vorm van fysiotherapie wil afnemen zal de cliënt straks naar fysiotherapie Park Zwanenberg gaan in plaats van naar Medifit Oss. De cliënt kan er ook voor kiezen te blijven bij Medifit Oss of naar een van de andere praktijken in Oss te gaan. 3.4 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf hierbij ten minste: - wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid. - hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces. - hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld: o cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties; o stagnerende implementatie van de concentratie; o vertrekkend personeel. - welke scenario s voor risicobeheersing u heeft opgesteld; - de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico s monitort. Het verwachte effect van de concentratie op de cliënttevredenheid. Er komt meer keuzevrijheid voor de klant. Voor de klant is de samenwerking van Arjanjuni B.V. en Imli B.V. met medici en paramedici van BKC de grote meerwaarde van behandeling en begeleiding vanuit fysiotherapie Park Zwanenberg. Door deze manier van samenwerken wordt dicht bij de klant zowel mono als multidisciplinaire behandeling en begeleiding mogelijk. De concentratie heeft geen effect op het primaire proces van Stichting BrabantZorg. Bestuur van Stichting BrabantZorg blijft zelfde hoeveelheid aandacht behouden voor primaire proces van Stichting BrabantZorg. Één van de oprichters wordt aangesteld als directeur/manager van de nieuw op te richten praktijk. Deze directeur/manager tevens praktiserend fysiotherapeut, zal als fysiotherapeut werkzaam zijn in de fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg waardoor er directe betrokkenheid is bij het primaire proces van de praktijk. Partijen verwachten geen kwaliteitsverlies door cultuurverschillen. Er is geen sprake van samengaan van organisaties, omdat de nieuw op te richten praktijk eigen medewerkers en nieuwe medewerkers in dienst zullen nemen. Wij beschouwen de gehele business case als bedrijfsvertrouwelijke informatie. Onderstaande informatie willen partijen niet gepubliceerd hebben. Risico s en beheersing Vanuit een aantal aspecten zijn risico s te duiden; waar mogelijk zijn de kansen op beheersing daarvan beschreven. Financiële doorberekening: Risico s: - [ ] Beheersing: - [ ] Fysiotherapie Risico s: - [ ] Beheersing: - [ ] Pagina 8 van 13

9 Klantenstroom Risico: [ ] Start praktijk [ ] Beheersing: - [ ] 4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg 4.1 Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van: - ambulancezorg - spoedeisende hulp - acute verloskunde - crisisopvang geestelijke gezondheidszorg - AWBZ, bezien in de sociale context a. Beschrijf in geval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste de verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg. b. Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidzorg ten minste de verandering van afspraken over crisisopvang in de regio( s) waarin u actief bent. c. Beschrijf in geval van AWBZ de verandering in de sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving. Stichting BrabantZorg biedt o.a. zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg, zoals is aangegeven bij het antwoord op vraag 1.4. De gevolgen van de concentratie voor de geografische ligging van het zorgaanbod van Stichting BrabantZorg evenals de capaciteit per locatie, het bij de partner kunnen blijven wonen binnen de locaties van Stichting BrabantZorg alsmede de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving voor cliënten van Stichting BrabantZorg zullen naar verwachting nihil zijn. Als gevolg van de concentratie treden er geen veranderingen op in de verlening van deze zorg van Stichting BrabantZorg als gevolg van de voorgenomen concentratie. 4.2 Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. De op te richten eerstelijns fysiotherapiepraktijk heeft geen raakvlakken met de zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg zoals wordt geleverd door Stichting BrabantZorg. 5. Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders 5.1 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad. Stichting BrabantZorg Reigerdonk AN Veghel (postadres postbus 273, 5460 AG Veghel) telefoon: Voorzitter Centrale Cliëntenraad: [ ] Bereikbaar via ambtelijk secretaris van de Centrale Cliëntenraad, [ ] Pagina 9 van 13

10 [ ] Medifit heeft geen medezeggenschapsorgaan in de vorm van een cliëntenraad of een Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Met de melding kan dan ook geen informatie gegeven worden over de medezeggenschap bij Medifit betreffende de overdracht van een beperkt klantenbestand, 1 gespecialiseerd fysiotherapeut en een directeur/manager. 5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van cliënten: - Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? De Centrale Cliëntenraad van Stichting BrabantZorg is betrokken geweest en is gevraagd om advies op basis van de WMCZ artikel 3 lid 1b. - Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? Op basis van het document de business case heeft de Raad van Bestuur in haar vergadering van 20 augustus 2014 een voorgenomen besluit genomen om deze samenwerking vorm te geven in een gezamenlijke Besloten Vennootschap. Op 3 september 2014 heeft de Centrale Cliëntenraad een verkorte versie Business case fysiotherapie Park Zwanenberg ontvangen. Aan de Centrale Cliëntenraad wordt advies gevraagd op dit voorgenomen besluit op basis van de WMCZ artikel 3 lid 1b. De Raad van Bestuur heeft tijdens een regulier overleg met de Centrale Cliëntenraad op 29 oktober 2014 dit voorstel mondeling toegelicht en de Centrale Cliëntenraad geïnformeerd. De Centrale Cliëntenraad heeft schriftelijk positief geadviseerd d.d. 26 november Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? Ja. De Centrale Cliëntenraad is van mening geweest dat hen voldoende tijd is gegeven om te reageren op het concentratievoornemen. - Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? Ja. De Centrale Cliëntenraad heeft geen gebruik gemaakt van het raadplegen van een deskundige. b. Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. Ja. c. Het oordeel van cliënten: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie? De Centrale Cliëntenraad heeft schriftelijk positief geadviseerd d.d. 26 november 2014 en heeft daarbij geen aanbevelingen gedaan. Pagina 10 van 13

11 - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Ja, De Raad van Bestuur heeft schriftelijk gereageerd d.d. 27 november 2014 naar de Centrale Cliëntenraad waarin de Raad van Bestuur heeft aangegeven het advies op te volgen. 5.4 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van het personeel: - Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? De Ondernemingsraad van Stichting BrabantZorg is betrokken geweest en is gevraagd om advies conform de WOR, artikel 25 lid 1b. - Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? Op basis van het document de business case heeft de Raad van Bestuur in haar vergadering van 20 augustus 2014 een voorgenomen besluit genomen om deze samenwerking vorm te geven in een gezamenlijke Besloten Vennootschap. Op 5 september 2014 heeft de Ondernemingsraad een verkorte versie Business case fysiotherapie Park Zwanenberg ontvangen. Aan de Ondernemingsraad is advies gevraagd op dit voorgenomen besluit op basis van de WOR artikel 25 lid 1b. Op 17 september 2014 is het document in de Ondernemingsraad uitgebreid besproken waarbij de verantwoordelijk manager mondeling toelichting heeft gegeven. Op 24 september 2014 is er een extra overlegvergadering geweest waarbij de gelegenheid is gegeven extra vragen te stellen. De Ondernemingsraad heeft schriftelijk positief geadviseerd d.d. 10 oktober Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen? Ja, er is voldoende tijd gegeven. Op 5 september 2014 heeft de Ondernemingsraad een verkorte versie Business case fysiotherapie Park Zwanenberg ontvangen. Op 17 september 2014 is het document in de Ondernemingsraad uitgebreid besproken waarbij de verantwoordelijk manager mondeling toelichting heeft gegeven. Op 24 september 2014 is er een extra overlegvergadering geweest waarbij de gelegenheid is gegeven extra vragen te stellen. - Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? Ja. Er is geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. b. Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. Ja. c. Het oordeel van het personeel: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie? Er is een positief advies afgegeven. De Ondernemingsraad heeft daarbij de aanbeveling gedaan bij de start van de eerstelijns praktijk het aantal fysiotherapeutische behandelingen van BKC Oss te Pagina 11 van 13

12 monitoren, zodat inzichtelijk wordt welke- en of- [het ] invloed [heeft] op het aantal behandelingen van BKC met de start van de eerstelijns praktijk. Tevens heeft de Ondernemingsraad de aanbeveling gedaan aan BKC om te investeren in het promoten van BKC. - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Ja, advies wordt opgevolgd en aanbevelingen zullen worden uitgevoerd. De Raad van Bestuur heeft schriftelijk gereageerd d.d. 10 november 2014 aan de Ondernemingsraad waarin de Raad van Bestuur heeft aangegeven te zullen voldoen aan de monitoring waaruit conclusies kunnen worden getrokken. Verder stelt de Ondernemingsraad voor om extra PR activiteiten te ontwikkelen voor de fysiotherapie vanuit het BKC. De Raad van Bestuur heeft aangegeven dat de verantwoordelijk manager deze aanbeveling zal inbrengen in het overleg van de managers BKC om eventuele verbeteringen t.a.v. de PR door te voeren. 5.5 Beschrijf welke andere stakeholders zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden - bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieder(s). Rabobank. Bij de ontwikkeling van het plan te komen tot een zelfstandige fysiotherapie praktijk is Rabobank benaderd als mogelijke financier. Overige stakeholders zoals Zorgverzekeraars/Zorgkantoor, Gemeente Oss, stichting BrabantWonen en ziekenhuis Bernhoven zijn niet als zodanig betrokken geweest bij het initiatief tot het aangaan van een joint venture met Arjajuni BV en Imli BV door Stichting BrabantZorg. Deze partijen zijn wel geïnformeerd hierover in het kader van het nieuw te ontwikkelen gezondheidscentrum in Oss. 5.6 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders. NAW gegevens mogen niet gepubliceerd worden in verband met de privacywetgeving. Deze informatie beschouwen partijen als bedrijfsvertrouwelijke informatie. Deze willen partijen niet gepubliceerd hebben. Rabobank Oss e.o. Raadhuislaan GM Oss Postbus 120, 5340 AC Oss Contactpersoon: [ ] Functie: [ ] Telefoonnummer: [ ] Mobiel: [ ] 5.7 Beschrijf voor elke stakeholder: a. Het verloop van de raadpleging van de stakeholder: - Op welke wijze zijn stakeholders betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? Bij de ontwikkeling van het plan te komen tot een zelfstandige fysiotherapie praktijk is Rabobank benaderd als mogelijke financier. Overige stakeholders zoals Zorgverzekeraars/Zorgkantoor, Gemeente Oss, stichting BrabantWonen en ziekenhuis Bernhoven zijn niet als zodanig betrokken geweest bij het initiatief tot het aangaan van een joint venture met Arjajuni BV en Imli BV door Stichting BrabantZorg. Deze partijen zijn wel geïnformeerd hierover in het kader van het nieuw te ontwikkelen gezondheidscentrum in Oss. - Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? Pagina 12 van 13

13 De Rabobank heeft de business case ontvangen waarna een overleg/gesprek heeft plaatsgevonden. Overige stakeholders zoals Zorgverzekeraars/Zorgkantoor, Gemeente Oss, stichting BrabantWonen en ziekenhuis Bernhoven zijn niet als zodanig betrokken geweest bij het initiatief tot het aangaan van een joint venture met Arjajuni BV en Imli BV door Stichting BrabantZorg. Deze partijen zijn wel geïnformeerd hierover in het kader van het nieuw te ontwikkelen gezondheidscentrum in Oss. - Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? Voor zover relevant betreffende de Rabobank is het antwoord ja. b. Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. Voor zover relevant betreffende de Rabobank is het antwoord ja. c. Het oordeel van stakeholders: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders over het voornemen tot concentratie? Rabobank heeft aangegeven de onderneming te willen financieren. De Bank heeft in eerste beoordeling van de Business case aangegeven dat deze er solide uitziet en zowel Stichting BrabantZorg als Arjajuni BV en Imli BV betrouwbare partners zijn met een gezonde bedrijfsvoering. De afspraken met de Rabobank zullen worden aangegaan na de goedkeuring van de NZa. - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Voor zover relevant betreffende de Rabobank is het antwoord ja. Plaats en datum: Handtekening: de heer H.F. van de Werfhorst Lid Raad van Bestuur Stichting BrabantZorg Ondertekend door mevrouw W.J.C.M. de Jong Verspeek Lid Raad van Bestuur Stichting BrabantZorg Pagina 13 van 13

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht AANVULLING van de MELDING CONCENTRATIE NZa van 17 februari 2015 als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden.

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V.

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen NL Healthcare B.V. enerzijds en anderzijds Mentaal Beter Cure B.V., de activiteiten van AIM B.V.

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Arkin en Sinai Centrum 17 januari 2014 Openbare versie In deze

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 6255 / 20 Betreft zaak: 6255/De

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Welke extra regels gelden er bij fusies in de zorg? 11 februari 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE y ZORGkompas Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1879/NS Stations - PTA I. MELDING 1. Op 30

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van IWAL B.V. en Parnassia Groep B.V. d.d. 8 december 2014 In deze

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Vierstroom Hulp Thuis B.V. en Stichting Zorgpartners Midden-Holland Openbare versie In deze openbare

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. 1

Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. 1 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE)

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) Kenmerk: 71837/101363 Betreft: Parnassia Groep Stichting Reakt Verzoek 1. Op 23 januari 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:

Nadere informatie

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij Stichting Amarant Groep zeggenschap verkrijgt over één locatie met gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Pagina 1/7 [..] [..] Den Haag,

Pagina 1/7 [..] [..] Den Haag, [..] Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: Ons kenmerk: ACM/DM/2015/204772 Contactpersoon: [..] Onderwerp: 15.0735.15 - Informele zienswijze [A] - [X] inzake de volwaardigheid van een gemeenschappelijke

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV.

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV. Aan Nederlandse Zorgautoriteit Datum 8 mei 2015 MELDING CONCENTRATIE betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van Stichting Dichterbij en Assist Zorg BV Openbare versie In

Nadere informatie