M e d e d e l i n g e n b l a d v a n d e ALGEMENE ERASMUS ALUMNIVERENIGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M e d e d e l i n g e n b l a d v a n d e ALGEMENE ERASMUS ALUMNIVERENIGING"

Transcriptie

1 M e d e d e l i n g e n b l a d v a n d e ALGEMENE ERASMUS ALUMNIVERENIGING 5 september slotcollege Henri Beunders en jaardiner met spreker Jan Peter Balkenende! In deze uitgave onder andere 4 Conferentie SSR-EAV-ESE De menselijke maat 5 RSM Leadership Summit Interview Kees Lansbergen 14 Prof. mr. J.M. van Dunné 70 jaar en 40 jaar doctor j u l i j a a r g a n g 5 4 n u m m e r 3

2 M e d e d e l i n g e n b l a d v a n d e A l g e m e n e A l u m n i V e r e n i g i n g colofon Redactie Adam van der Scheer Marietta Haffner Alexandra Staab RedactieAdres Postbus 4382, 3006 AJ Rotterdam T (010) F (010) E Ontwerp en opmaak PanArt creatie en communicatie, abonnementen en adreswijzigingen Secretariaat Erasmus Alumni Vereniging mw A.J. Staab Postbus 4382, 3006 AJ Rotterdam T (010) F (010) E ING Bank IBAN/SEPA Nr.: NL27INGB BIC Nummer: INGBNL2A De website van de EAV op internet is te bezoeken via: E Verschijnt 5x per jaar in een oplage van exemplaren. Het volgende nummer komt uit op 4 oktober De sluitingsdatum voor kopij en advertenties is maandag 12 september ISSN Coverfoto: Studentenpaviljoen, Powerhouse Company International & DeZwartehond Nieuwe leden Erasmus School of Economics Drs. P.W. Baardse RA, Breda Drs. P.C. van der Burg, Rotterdam Mr.dr. R.J. de Folter, Alblasserdam Mevr. drs. K. Govaert, Zeist Mr.drs. W.M.J. Hoogendam RA, Rotterdam Drs.ing. J. van Hoogenhuijze RA, Rotterdam Dr. P.W. Moerland, Utrecht Drs. E.J. Mul, Hoofddorp Drs. A.M. Nicolaï, Den Haag Dr. J. Pronk, Den Haag Drs. J.P. de Vries, Bunnik Drs. N. van der Windt, Schiedam Rechtsgeleerdheid Mr. dr. R.J. de Folter, Alblasserdam Mr. M.P. Harten, Den Haag Mr.drs. W.M.J. Hoogendam RA, Rotterdam Mevr. mr. C.J. Vendel-Mulder, Ridderkerk Mr. P.J. Verhage, Den Haag Bedrijfskunde / RSM W.J.G. Aalders MBA, Rotterdam Drs. P.J.M. Vogelzang MFP, Delft Wijsbegeerte Prof.dr. L. van Bunge, Rotterdam Bezoek onze website voor aankondigingen, foto s en verslagen bijeenkomsten Van uw voorzitter Zoals u wellicht al is opgevallen, verschijnen er steeds vaker zwart/wit geblokte vierkanten in tijdschriften, kranten, billboards, en zelfs op gebouwen en in vliegvelden. Het zijn zogenaamde QR-codes en ze zien er vaak als volgt uit: Vanaf nu treft u ze ook aan in ons. Op deze wijze hoeft u niet langer meer een ingewikkeld webadres over te typen. Uw smartphone brengt u namelijk direct naar het juiste webadres. Bent u nog niet bekend met QR-codes? Kijk dan voor meer info op: qr-code-maken-lezen-gebruiken.html Arie Fakkert Inhoudsopgave juli 2011 jaargang 54 nummer 3 Opening Academisch Jaar; Alumnivereniging Beleid en Management Gezondheidszorg (abmg) 3 Conferentie SSR-EAV-ESE De menselijke maat 4 RSM Leadership Summit 2011 The Road to Reinvention; RSM ontvangt Gold Chapter status van Net Impact 5 Alumnidag 30 maart 2011; Mandeville lezing 2011; Aanmeldingsformulier Opening Academisch Jaar 6 Interview Kees Lansbergen 7 Werken aan de campus van morgen 8-9 Hermeskring Singapore ontving de Financiele Studievereniging Rotterdam (FSR) van de EUR 10 Ingezonden brief 11 Onderzoek Aankondiging De Doelderdag 2011; Prof. mr. J.M. van Dunné 70 jaar en 40 jaar doctor 14 Erasmus Onderweg: benoemingen; Hovo Rotterdam Studiejaar 2011/ lichtbak EAV handtekeningenwand; Jaarkalender 16

3 B e s t u u r Opening Academisch Jaar Maandag 5 september Slotcollege: Theekransje of turbokracht? Welke rol spelen de sociale media in de publieke opinie? De woorden sociale media zijn in deze digitale wereld op ieders lip. Docenten weten niet goed raad met de smartphone of Ipad in de collegebanken. Bedrijven willen hun mogelijke klanten graag bereiken via Facebook of Twitter. Overheden willen de interactie met de burger gestalte geven via de e-communicatie. En de burgers zelf zijn mondiaal massaal actief op LinkedIn en Facebook: voor het netwerken, voor vriendschappen en voor discussies over bepaalde thema s. In tijden van opstand, oorlog en overheidscensuur zijn deze sociale media soms de enige manier om elkaar en de buitenwereld te bereiken. Zoals meestal na de geboorte van nieuwe media in de geschiedenis zijn de reacties op nieuwe communicatiemiddelen tegengesteld: lyrisch of alarmerend. Aan de hand van historische voorbeelden zal de vraag worden beantwoord welke rol het scala aan media speelt in de publieke opinie, bij de mobilisatie van de burger voor een bepaald doel, of in tijden van crises. Tijdens het jaardiner spreekt prof.mr.dr.dr.h.c.mult.drs. J.P. Balkenende over: 'Zonder titel' Prof.dr. Henri Beunders is hoogleraar Geschiedenis van Maatschappij, Media en Cultuur aan de Erasmus School of History, Culture and Communication. Hij is tevens Academic Director van de Postacademische Dagblad Opleiding Journalistiek. Als wetenschapper richt hij zich momenteel vooral op de rol van communicatie bij politie, OM en Rechterlijke Macht. En neemt hij deel aan het multimediale Europese toponderzoek AXES: Access to audiovisual archives. n Programma uur Lunch in restaurant de Etage uur Slotcollege uur Opening Academisch Jaar met gastspreker drs. Frans van Houten, sinds april Bestuursvoorzitter en CEO van Philips. Aansluitend receptie voor de AULA uur Inloop en aperitief Excelsior uur Jaardiner (maximaal 100 personen) Woord van uw voorzitter Het jaar is weer in volle gang. Activiteiten genoeg. Indien u de laatste tijd niet op de Woudestein Campus bent geweest, is u wellicht ontgaan wat zich daar afspeelt... Door intensieve gronden bouwwerkzaamheden is het op de Campus momenteel niet bepaald comfortabel lopen of parkeren. Wij geven u een indruk van de campusplannen met het artikel op blz. 7 met het interview van directeur facilitaire dienst Kees Lansbergen gevolgd door de (uitneembare) dubbelpagina s 8 en 9 met een visuele indruk van de campus over enkele jaren. En natuurlijk de coverfoto. De activiteiten op 5 september rond de opening van het academisch jaar zullen hinder ondervinden van de bouwactiviteiten. Maar laat u daardoor niet afschrikken! Maakt u voor zover mogelijk gebruik van het openbaar vervoer of parkeer de auto, als u ook s avonds aanwezig bent, al bij voorbaat op de parkeerplaats van Excelsior. Wij overwegen extra maatregelen voor EAV-leden die slecht ter been zijn, om toch zonder problemen op de juiste locaties te kunnen zijn. Raadpleegt u daarvoor onze website tegen die tijd en de bevestiging per post van uw aanmelding. Informatie over het EAV-slotcollege en over ons jaardiner in de businesslounge van Excelsior, met speciale gastspreker, vindt u op deze pagina. Tot slot vraag ik uw aandacht voor het gebruik in dit nummer van zogenaamde QR codes, zie de uitleg op blz 2. De alumnivereniging Beleid en Management Gezondheidszorg (abmg) is een zeer actieve netwerkorganisatie van ongeveer 400 alumni van het instituut BMG (ibmg) van de Erasmus Universiteit (opleidingen: BMG (drs.), Zorgmanagement (MSc), Health Economics, Policy and Law (MSc), Health Economics (MSc), Gezondheidswetenschappen (BSc)). Ons streven is om de onderlinge contacten tussen leden te bevorderen en om relevante contacten buiten de alumnigroep te bieden. Wij organiseren deskundigheidsbevorderingen, congressen en gezelligheidsactiviteiten, en bieden een vacatureservice. Wij werken samen met EAV, bijvoorbeeld door wederzijds bij te dragen aan nieuwsbrieven en bepaalde activiteiten voor leden open te stellen. Zie onze website voor meer informatie over de vereniging. Via de website kun je je ook aanmelden als je nog geen lid bent van abmg. n Verder in dit nummer: RSM ontvangt Gold Chapter status van Net Impact blz. 5 Werken aan de campus van morgen blz. 8 De Doelderdag 18 november blz. 14

4 E c o n o m i e Conferentie SSR-EAV-ESE De menselijke maat Tenslotte hield oud-lid van SSR-R en oud-minister Jan Pronk een bevlogen exposé, waarbij hij moeiteloos putte uit diverse ervaringen opgedaan tijdens zijn rijke internationale loopbaan met zijn vele brandhaarden. Aanhakend op Rob Wijnberg was Jan uiteindelijk gebleken dat bij gewenste verandering het rekening houden met andermans doel in ieders belang is. Liever langzaam dan een niet meer terug te draaien shock. Goed beleid verenigt belangen: aan zijn opleiding bij de EUR - onder andere bij professor Tinbergen - had hij veel gehad. Hij had tijdens de studie leren relativeren. En dat is hij blijven doen. Jan was ook altijd op zoek naar de theorie; dat helpt in de praktijk. Na de geslaagde bijeenkomst van 25 juni 2010 begon vrijdagmiddag 13 mei alweer het tweede SSR-EAV-ESE-symposium. Dit keer ging het over De menselijke maat. Niet minder dan 150 alumni waren aanwezig. De Rector Magnificus Henk Schmidt drukte bij de opening van het symposium uit hoe blij hij was met de komst van de alumni naar hun Alma Mater. De EUR hecht aan de band met haar alumni. Henk schetste de bouwstadia van de toekomstige campus en begeleidde dit met een presentatie. In 2013 is het eeuwfeest en dat wil de EUR samen met haar alumni vieren. Er zal dan al een deel van de bouwplannen gerealiseerd zijn: bij de toekomstige inrichting is er een grote plaats ingeruimd voor hightech communicatie. De universitaire gemeenschap en niet in de laatste plaats de studenten, zal daar de vruchten van plukken. Professor Philip Hans Franses, decaan van de Erasmus School of Economics, besloot deze korte, krachtige bijeenkomst met een dankwoord aan de sprekers en alumni voor deze mooie middag. Deze samenwerking smaakt naar meer! We kijken uit naar volgend jaar. s Avonds volgde voor de reünisten van Maurits een borrel met diner in de Pappegay van het Schielandshuis met aansluitend een feest tot diep in de nacht op de sociëteit Koinoonia. n Charles Hermans Jenno Ipema, de voorzitter van Maurits (oud-ssr-r) en stuwende kracht achter deze dag, had drie sprekers uitgenodigd, die ieder voor zich dit niet-economische onderwerp De menselijke maat vanuit hun eigen achtergrond benaderden. Professor Salomon Kronenberg beet het spits af met zijn lezing: Back to the future. Salomon is auteur van De menselijke maat = de aarde over tienduizend jaar. Wij hanteren voor onze planeet de menselijke maat en niet de maat van de aarde zelf. De aarde heeft een eigen leven dat al vier en een half miljard jaar duurt. Alle natuurrampen bijvoorbeeld een 100 meter lagere zeespiegel, hebben al eens plaatsgevonden. Voor de aarde is dat allemaal niets nieuws. prof.dr. J.B. Opschoor Rob Wijnberg Daarna volgde Rob Wijnberg, hoofdredacteur van nrc.next en kleinzoon van de onlangs overleden bekende verzetsstrijder/chemicus Hans Wijnberg. De filosofie van het eigen gelijk verdient niet alleen een historisch maar ook een filosofisch perspectief. En zo behandelde hij in korte tijd op heldere wijze de tweedeling van de Platonische en de Aristotelische filosofie met haar volgers. Waar de Platonische school uitgaat van de feiten, die voor zich zelf spreken, gelooft Aristoteles met zijn leerlingen meer in de machtspolitiek van de belangen. Deze tegenstelling speelt nog steeds een rol in de huidige Nederlandse politiek. Kijk voor een video-impressie van deze dag op 4 j u li 2011 n u m m e r 3

5 R S M RSM Leadership Summit 2011 The Road to Reinvention Friday, 7 October - Beurs World Trade Center, Rotterdam The map of the business world is being redrawn. That's because the rapidly shifting business landscape of the past few years has made old signposts and well-trodden ways to success irrelevant. New and unexpected pathways to competitive growth can only be forged by those with the courage and daring to take a step towards total transformation: to step onto the Road to Reinvention. Our keynote speakers will share the ways that reinvention can fuel growth. Their insights will inspire and encourage you on your path. Doug Baillie, Chief HR Officer, Unilever Guus Dekker, CIO Airbus Harry van Dorenmalen, Chairman IBM Europe Soren Hansen, CFO IKEA Don't miss the RSM Leadership Summit 2011! Q & A with Distinguished Alumnus Bart Becht concludes hugely successful first Alumni Day at RSM On Friday, 27 May, the first, and hugely successful, Alumni Day at Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), provided the school s alumni with a series of informative and interactive sessions covering the latest developments in management, and a frank question-and-answer session with the CEO of one of the world s most successful companies. More than 150 alumni attended the event in Rotterdam, following two core business themes: Living with Uncertainty, and Counting on Behaviour. Six 90-minute sessions were led by RSM academics specialising in the subjects. Bart Becht and George Yip The day concluded with a plenary session with RSM Distinguished Alumnus Bart Becht, CEO of household products giant Reckitt Benckiser (RB), who was interviewed by Dean George Yip. This last event of the day was a high point for many attendees. In one of only a handful of open interviews he has ever granted, Bart Becht agreed to answer questions from Dean George Yip, and from an enthusiastic audience. The audience was rewarded with a full and frank insight into the thoughts of this hugely successfully global CEO on recruitment, emerging markets, the company culture, innovation, dealing with the competition, and his recently-announced retirement. You will be able to read more about the Q&A session on RSM s Alumni pages shortly. Dean Yip closed the session by thanking Bart Becht for his time and frank answers. Having been too busy to attend the presentations of the RSM Distinguished Alumni Awards last October, Mr Becht was presented with his commemorative Erasmus statuette by Dean Yip at the conclusion of the plenary session. It s a real honour to receive this award, said Bart Becht. A lot has changed since I attended the Interuniversitaire Interfaculteit Bedrijfskunde [IIB - RSM s earlier incarnation]. Back then it was a very small outfit, and it s amazing to see how far it has come, not just in size, but also in terms of quality, rankings and reputation. Among those attending RSM s Alumni Day were representatives from Akzo Nobel, ABN AMRO Novartis, Logica, Amgen, Amazon.com, DSM, AEGON, Unilever, Rentokil, ASML, TNT Express, Schindler, Novartis, Thales, Eneco, Nutreco, Intel, HP, Houthoff Buruma, BNP Paribas, Shell and ING. Alumni gave a very positive response to the day s events. One alumnus said: I feel really proud being part of RSM. Iris Co, an MBA 2010 alumna from Toronto University who attended RSM on an exchange programme, took part in the session on questioning and communications techniques and said: It was very refreshing. It really made me think about my soft skills; not only becoming more open and being able to ask more questions, but also improving my listening skills. Gerard Engelage, who attended the business school during when it was based in Delft, and now runs Engelage Advies Bureau, said: I d really like to see more of this kind of event. Following the success of the first Alumni Day, RSM s Corporate and Alumni relations team has already set the date for next year s event: Friday, 25 May More details will be posted on the RSM Alumni webpages. Photographs from the recent event can be seen here. RSM Insight RSM s management research is relevant to your business. And RSM INSIGHT keeps you up to the moment (and more competitive in international business) with research drawn from our top management scientists. Contact to receive the latest RSM INSIGHT each quarter (let us know if you d prefer our digital or paper version), and become part of RSM s knowledge network for executives. n RSM ontvangt Gold Chapter status van Net Impact Erkenning voor resultaten Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), heeft een prestigieuze Gold Score voor maatschappelijke inspanningen behaald bij de Net Impact Chapters voor Dit jaar werd aan slechts 14 procent van de bijna 280 Net Impact Chapters wereldwijd de hoogste status toegekend. De ranglijsten zijn gebaseerd op de prestaties van het betreffende Chapter tijdens het afgelopen academische jaar. Net Impact staat voor een nieuwe generatie leiders in alle sectoren die hun zakelijke vaardigheden inzetten voor een betere wereld. De activiteiten van RSM worden dit jaar geleid door voorzitter Atreyi Dass, Paola Gutierrez Watts en Jonathan Lasinskien. Ze omvatten onder meer het organiseren van colleges door de Homo Sapiens Foundation en Nobelprijswinnaar dr. Woodrow Clarke. De Net Impact Chapter is een partner in het Greening RSM-initiatief, gericht op het betrekken van de RSM-gemeenschap bij duurzame bedrijfsvoering. Evenementen als het symposium met dr. Woodrow Clarke zet Net Impact in de schijnwerpers voor alle studenten in het MBA-programma, en stimuleert hun actieve deelname aan de activiteiten willen worden, aldus Dass. Op dit moment wordt in samenwerking met Greening RSM gewerkt aan het organiseren van een business case wedstrijd over de mogelijkheden van plastic recycling. n 5

6 E r a s m u s o n d e r w e g Alumnidag 30 maart 2011 Mandeville lezing 2011 Er is een impressiefilmpje gemaakt van de Alumnidag op 30 maart. Deze is via onderstaande QR-code te bekijken. Als u geen QR-code kunt lezen, kunt u de volgende link gebruiken: =c26dgoerwc8&hd=1 Meer info over QR-codes en hun werking vind je hier: qr-code-maken-lezen-gebruiken.html De Mandeville Lezing 2011 is donderdag 19 mei 2011 in de Aula Erasmus Universiteit Rotterdam uitgesproken door Joop van den Ende. Een verslag van deze middag inclusief een uitgebreide fotoreportage is te vinden op n Michelle Muus Fotografie opening academisch jaar maandag 5 september 2011 De Algemene Erasmus Alumni Vereniging machtig ik om eenmalig het verschuldigde bedrag van mijn bank- of girorekening af te schrijven. Naam Adres Postcode Telefoon Bank- of Girorekening Datum Woonplaats Handtekening Kosten Aantal Totaalbedrag q Afsluiting Academisch jaar gratis q Lunch leden EAV gratis e q Lunch niet-leden e 5,00 e q Jaardiner leden EAV e 40,00 e q Jaardiner niet-leden e 45,00 e Totaal af te schrijven q s.v.p. aankruisen e Vegetarisch ja/nee (doorhalen wat niet van toepassing is) NB: voor de officiële opening in de AULA dient u zichzelf ook aan te melden via Dit formulier in envelop (ongefrankeerd) voor 26 augustus 2011 zenden aan: Algemene Erasmus Alumni Vereniging - Antwoordnummer WB Rotterdam. U kunt zich ook per aanmelden onder vermelding van alle bovenstaande gegevens: U ontvangt een bevestiging en programma in de tweede helft van augustus. j u li 2011 n u m m e r 3

7 I n t e r v i e w Een gesprek met Kees Lansbergen: Werken aan de campus van morgen Indien u per auto reist kunt u het beste parkeren in P5" en de ingang nemen aan de Singellaan, luidt de instructie van mevrouw Kam Chan, managementassistente van het Erasmus Facilitair Bedrijf. Daarna de bewegwijzering volgen, richting P-gebouw. Om 14:45 uur stap ik uit tramlijn 21 met de gedachte dat 15:00 uur bij de heer (Kees) Lansbergen, directeur van het Facilitair Bedrijf, een haalbare kaart moet zijn. Maar in mijn ongeduld kies ik de verkeerde ingang en dankzij het werk in uitvoering moet ik omlopen. In het P-gebouw is de locatie van het Facilitair Bedrijf voor mij allesbehalve evident,zodat ik het nog maar net op tijd kan vinden. Plannen Kees Lansbergen, zelf ook EAV-lid, vertelt me allereerst over het Facilitair Bedrijf, dat met een breed takenpakket belast blijkt te zijn. Hij noemt onder meer de zorg voor het onderhoud, installaties, bewaking, catering en nieuwbouw. Doel van mijn bezoek is om te spreken over de ingrijpende plannen voor de campus. Ter voorbereiding heb ik kunnen kennisnemen van het fraaie tweetalige boekje Campus Woudestein in ontwikkeling, Werken aan de campus van morgen, dat op een duidelijke en aantrekkelijke manier de noodzaak van het ambitieuze project toont. De huidige campus is het product van een ontwikkeling van ruim 40 jaren groei, waarbij zich het z.g. Heathrow-effect is gaan voordoen. Er is een onoverzichtelijke lappendeken van gebouwen, parkeerterreinen en sportaccommodaties ontstaan, waarvan de logica nog nauwelijks te doorgronden is. Tijd voor een plan à la Haussmann. Daarnaast is de wens geuit om studentenhuisvesting op de campus mogelijk te maken en om meer levendigheid te creëren door het bieden van meer faciliteiten. Via een prijsvraag is een architect geselecteerd om deze wensen te realiseren. De combinatie Juurlink&Geluk en Sputnik is als winnaar uit de bus gekomen. Het Stedenbouwkundige plan geeft ook mogelijkheden om in de volgende honderd jaar een eventuele groei te kunnen faciliteren. De basisopzet van het Stedenbouwkundige plan is in nauw overleg met de Deelgemeente Kralingen - Crooswijk en de Gemeente Rotterdam verder ontwikkeld. Ook is er veel overleg met de bewonersvereniging geweest om de plannen ook voor hen acceptabel te maken. Dat heeft zelfs tot een herziening van het gentlemen s agreement uit 1968 geleid. Hannah Antonysz Uitvoering In november 2010 kon de besluitvormingsfase worden afgesloten, waarna de werkzaamheden in de eerste maanden van dit jaar van start zijn gegaan. Medio 2013 moet de eerste fase gereed zijn. want vanzelfsprekend is het de bedoeling dat bij de viering van het 100-jarig bestaan van onze Alma Mater concrete resultaten zichtbaar zullen zijn. Die viering valt overigens in het academisch jaar , waarbij de grotere feesten in zomer 2014 zullen plaatsvinden. Markante punten van de nieuwe inrichting zullen in de eerste plaats de twee hoofdassen zijn, de Erasmus Plaza en de Institutenlaan. Door de Plaza komen twee nieuwe hoofdingangen aan de Burgemeester Oudlaan en de Kralingse Zoom tot stand. De eenvoudig te vinden kruising van de assen zal een gezellig middelpunt van de campus worden door de bouw van een studentenpaviljoen, waarvoor nog naar een passende naam (wellicht gekoppeld aan een grote sponsor) wordt gezocht. Verder moet in 2013 aan de Plaza een nieuw gebouw worden opgeleverd ten behoeve van de huisvesting van buitenlandse studenten. Lansbergen heeft op basis van de voortgang van alle werkzaamheden goede hoop dat de zojuist genoemde werken tijdig gereed zullen zijn. Nadere bijzonderheden hierover en over de in beginsel wat meer flexibele plannen voor de verdere toekomst zijn te vinden op de website De EAV onderzoekt nog hoe leden die geen internet hebben toch een brochure o.i.d. op verzoek kunnen bestellen bij het EAV-secretariaat. Overigens is een van de meest aantrekkelijke aspecten in het masterplan het fraaie evenwicht tussen bebouwing, groenvoorzieningen en water. Zeventig bomen zijn verplaatst en ook vele zijn gekapt, maar uiteindelijk zullen er meer dan het oorspronkelijke aantal voor in de plaats komen. Duurzaamheid vormt een belangrijke pijler van de campusontwikkelingen. Het is onvermijdelijk, zo zegt Lansbergen, dat een zo forse stedenbouwkundige ingreep overlast oplevert. Midden op de campus is nu een bouwterrein ingericht en dat belemmert het Noord Zuid verkeer op de campus. Daarnaast zal het slaan van damwanden en het heien gepaard gaan met geluidsoverlast. Maar ja, wie mooi moet zijn, moet pijn lijden, De eieren van Hans Petri Op verzoek van Arie Fakkert breng ik de eieren aan het einde van het gesprek ter sprake. Ik moet tot mijn schande bekennen dat het nimmer tot me was doorgedrongen welke kunstenaar de verdienste ervan heeft gehad. Ongetwijfeld zal wie enigszins vertrouwd is met de Universiteit, zich het zogenoemde Paaseiland met de kolossale eieren in de vijver ten zuiden van de Aula voor de geest kunnen halen. Maar het kunstwerk van de beeldhouwer/vormgever Hans Petri ( ) behoort helaas om verschillende redenen tot het verleden. De meest voor de hand liggende is dat de Plaza over die plaats komt te lopen. Het Bestuur van de Universiteit heeft overwogen om de eieren, die overigens geïnspireerd zijn door zwerfkeien, op een andere plaats in ere te herstellen. Maar hiervoor bleek de weduwe van de kunstenaar niet te voelen. Naast dit principiële bezwaar zijn er ook practische complicaties. Bij gebrek aan fondsen voor graniet of natuursteen zijn de objecten aan het eind van de jaren 1960 vervaardigd uit spuitbeton, dat in de kernen verstevigd is door een metaalconstructie. In 1988 bleken de oppervlakken al zodanig door wind en zure regen te zijn aangetast, dat een uiterlijke opknapbeurt nodig was. In 2003 bleek bij nader onderzoek dat de inwendige metaalconstructie in ernstige mate is aangetast door de wetten der natuur. Een restauratie is weliswaar overwogen, maar die zou tonnen vergen. De plannen voor de vernieuwing van de campus hebben de doorslag gegeven. Gelukkig stelt Lansbergen mij het aardige boekje van Sandra Smets: Tegen de rechtlijnigheid, omgevingsontwerp de eieren van Hans Petri ter hand. Verleden en toekomst komen beide tot hun recht. n Willem Korthals Altes 7

8 j u li 2011 n u m m e r 3

9 B&T Ontwerp en advies bv, Rotterdam Artist impressions door Bureau Juurlink en Geluk

10 F S R Hermeskring Singapore ontving Studievereniging Rotterdam (FSR) In mei 2011 organiseerde de Financiële Studievereniging Rotterdam een onderzoeksproject (International Research Project voor studenten in de richting Finance, Accounting & Controlling) met bestemming Kuala Lumpur en Singapore. Het thema van het project was "Diversity" en stond o.l.v. Professor dr. Willem Schramade. De Hermeskring Singapore werd op de hoogte gesteld van het bezoek en heeft nog een bijdrage kunnen leveren aan de invulling van het bezoekprogramma (o.a. bezoek aan Vopak) en nodigde de groep uit voor een borrel op de befaamde Cricket Club. their businesses to the students. After a short break, the students were taught about ABN's specialized Energy, Commodities and Transportation (ECT) business. In order to give the students a more practical insight about ECT, the Transportation team had prepared a case study for the students. The case challenged them to play the role as a Banker and come up with their own deal structure in order to successfully execute a transaction. The students really enjoyed being involved in the process of structuring a deal and were impressed by the aspects of the business. After the workshop, two current trainees shared their own experiences as Next Generation Professionals and provided information on how to apply for the traineeship at ABN AMRO. Oud-Rotterdammer Remco Jongkind (EUR 1988), zelf werkzaam bij ABN AMRO Singapore, schreef het volgende verslag : Erasmus University students visit ABN AMRO Singapore Branch On Wednesday May 4th, ABN AMRO Singapore hosted a group of 20 students and one professor of the International Research Project 2011 (theme: Diversity ) organized by the Financiële Studievereniging Rotterdam (FSR). The group visited large Dutch companies in Singapore and Kuala Lumpur to experience the differences between doing business in The Netherlands and Asia. All participating students are majoring in Finance or Accounting and are currently in the final stage of their studies. ABN AMRO Singapore was glad to give the students an insight about the businesses we operate in. The day started off with a warm welcome by Hans Diederen (Country Executive Singapore) who briefly introduced the business lines in Singapore. After that, Chang Tze Lee (Head Private Banking), Jorgen Postma (Account Manager Brokerage, Custody and Clearing) and Martijn Mensen (Head Markets Asia) interactively presented To properly complete the event, Hermeskring Singapore and ABN AMRO hosted a drink with all participants and speakers at the Singapore Cricket Club, where the students also had the opportunity to mingle with the members of the Hermeskring who work and live in Singapore and shared their Asian experiences with the students. Former country executive Paul Schuilwerve (EUR 1977) took a moment to share his inspiring thoughts about business in Asia. All can conclude that it has been a very successful day and we were happy to organize such event. We have received many positive reactions from the whole group about both the organization and the content of the program at ABN AMRO Singapore. INFORMEEL VERVOLG Na de borrel vervolgden de Heeren van Hermeskring Singapore de avond in klein gezelschap met een diner op de Cricket Club. Dit diner vond plaats in de grote zaal van de cricketclub waar ook de 10 j u li 2011 n u m m e r 3

11 Ingezonden brief de Financiële van de EUR voorzitter van de cricketclub met zijn gevolg aan het tafelen was. Om te voorkomen dat ons diner dat ietwat luidruchtig verliep (zeker nadat het Walhallalied werd ingezet), vroegtijdig beëindigd zou worden, zagen zij zich genoodzaakt de gemoederen van het cricketbestuur te bedaren door middel van het aanbieden van enige glazen whisky. Dit gebaar had een positieve uitwerking en wellicht dat de volgende Hermeskringborrel ook weer op de befaamde club plaats mag vinden. Singapore is net als Rotterdam een echte havenstad en na het diner werd de studenten-leden ook nog een rondgang langs wat avondetablissementen aangeboden, zodat zij een goede vergelijking konden maken tussen de de twee befaamde havensteden die beide een bijzonder internationaal karakter hebben. Het was een genoegen om de studenten enig inzicht te kunnen bieden in het leven en werken buiten Nederland, wat hopelijk de interesse voor international business verder heeft aangewakkerd. n Bij deze wil ik jullie allen graag hartelijk bedanken voor jullie hulp bij het organiseren van het International Research Project 2011 van de Financiële Studievereniging Rotterdam. Momenteel zit ik met een klein deel van de groep in Cameron Highlands in Maleisië rustig bij te komen van de afgelopen twee intensieve weken. In het kort zal ik een samenvatting geven van de twee weken in Singapore en Kuala Lumpur met de gehele groep. Op maandag 2 mei ontvingen Ellis (Commissioner Activities van het FSR bestuur) en ik de rest van de groep in Singapore na reeds twee dagen in Singapore de benodigde voorbereidingen qua hotel en transport te hebben getroffen. Na een mooie openingsborrel op de 72e verdieping van het Swiss Hotel ging iedereen met een kleine jetlag terug naar het eigen hotel. In de twee dagen in Singapore die hierop volgden, bezochten we Van Leeuwen Buizen en hoofdsponsor Ernst & Young op dinsdag en Vopak en ABN Amro op woensdag. Gevolgd op het bezoek aan ABN Amro gingen wij door naar een borrel georganiseerd door ABN Amro in samenwerking met de Hermeskring in de Cricket Club. Na deze zeer geslaagde borrel gingen vijf studenten van de groep, welke lid zijn bij het Rotterdamsch Studenten Corps, dineren met een aantal van de aanwezige leden van de Hermeskring Singapore, waar de rest van de groep een ander avondprogramma volgde. De volgende dag kreeg iedereen de kans om bij te komen tijdens de treinreis naar Kuala Lumpur, die overigens een ervaring op zichzelf was. Vrijdag 6 mei in KL bezochten we Malaysian Palm Oil Board met daarop volgend de viering van de verjaardag van onze Koningin op de ambassade, wat het begin was van een mooie avond! Het weekend werd door iedereen anders ingevuld. Waar sommigen voornamelijk de tijd benutten voor het opdoen van energie gingen anderen de plaatselijke bezienswaardigheden bezoeken. Al bij al was iedereen die maandag weer scherp bij onze geplande bedrijfsbezoeken, namelijk een bezoek aan softwarebedrijf Exact en Bursa Malaysia. Een van de sprekers bij Bursa Malaysia, Kelvin Jupiter, plaatste na ons bezoek dit bericht op zijn facebook pagina: ERASMUS University grad students visited Bursa Malaysia this afternoon. This Uni in Netherlands is one of the top universities in Europa. The girls are pretty, the men are handsome and the brains are alert and smart. I spoke on the Malaysian stock market. They kept asking questions as compared to our Malaysian students who tend to be more shy in asking questions. Dinsdag bezochten we de exclusieve autoproducent Bufori en we bezochten het oliebedrijf Petronas in de beroemde Petronas Twin Towers. De woensdag hebben we voor het grootste deel gespendeerd op de campus van de University of Malaysia, wat een duidelijke indruk achterliet dat we allemaal heel blij mogen zijn dat we aan de Erasmus Universiteit studeren. De volgende dag bezochten we verzekeringsbedrijf Chartis, dat we ook bezocht hadden hier in Nederland. Gecombineerd met een bezoek aan een van de grootste klanten van Chartis, namelijk de elektronicaketen SenQ, maakte dit deze dag zeer interessant. De laatste dag sloten we af met twee bedrijfsbezoeken, s ochtends een bezoek aan Kuweit Finance House, waar iedereen meer te horen kreeg over Islamic Banking, en s middags een bezoek aan Cargill met daaropvolgend een borrel georganiseerd door Cargill. Uiteraard hebben we niet alleen maar bedrijven bezocht, maar zijn we ook bijna iedere dag uit eten geweest variërend van normaal tot luxe gevolgd door bezoeken aan de bekendste uitgaansgelegenheden van beide steden. n Niels van de Loo 11

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

COMPLIANCE & INTEGRITEIT

COMPLIANCE & INTEGRITEIT COMPLIANCE & INTEGRITEIT VU MAGAZINE NR. 3 JAARGANG 5 DECEMBER 2014 LUSTRUM TIEN JAAR COMPLIANCE EN INTEGRITEIT MANAGEMENT AAN DE VU DE ISO COMPLIANCE RICHTLIJN TIEN JAAR POSTGRADUATE COMPLIANCE ONDERWIJS

Nadere informatie

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl Consultition 2007 AMSTERDAM, Lydia Havermans Klinkt een baan als strategie consultant jou als muziek in de oren? Heb je eigenlijk niet zo n goed idee wat

Nadere informatie

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA VERSLAG ALV 15 OKTOBER NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR WORD 2015 HET JAAR VAN DE ETF? VERSLAG FLOW TRADERS

Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA VERSLAG ALV 15 OKTOBER NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR WORD 2015 HET JAAR VAN DE ETF? VERSLAG FLOW TRADERS 02 03 Inhoud REDACTIONEEL VAN DE VOORZITTER AGENDA 07 07 08 VERSLAG ALV 15 OKTOBER NIEUW BESTUUR STELT ZICH VOOR 16 10 WORD 2015 HET JAAR VAN DE ETF? 16 20 VERSLAG FLOW TRADERS LUNCHLEZING VALUE BELEGGING

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

Werk voor je toekomst!

Werk voor je toekomst! Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente 17 februari - 26 maart Werk voor je toekomst! www.bedrijvendagentwente.nl Bedrijvendagen 2015 Universiteit Twente Colofon Dit is een uitgave van de Stichting Bedrijvendagen

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Fokker Terminal te Den Haag, 18 mei 2011 Doel van de conferentie Tijdens de conferentie stonden drie thema s centraal, die relevant

Nadere informatie

De fusie kan niet lukken zonder IST

De fusie kan niet lukken zonder IST Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 48, maart 2008 De fusie kan niet lukken zonder IST In dit nummer: 1. Kennismaking met Jacques Godet 4. Jan van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Voor mensen met ambitie

Voor mensen met ambitie Voor mensen met ambitie start eerste werkdag, Wat trek je aan? PAGina 14 Vier starters over hun mooiste baan Frisse blik, goed of juist niet? Trainee or not trainee Alles wat je wilt weten over assessments

Nadere informatie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie

faces bankenunie? doen! accountancy op de schop De Europese Unie is verwikkeld in een felle discussie faces Y. 1 4 #. 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEROEN VAN DER VEER 14-11-11 SCREW IT, LET'S DO IT! RICHARD BRANSON BESTEL NU UW KAARTEN. www.kennissenclub.nl

NIEUWSBRIEF JEROEN VAN DER VEER 14-11-11 SCREW IT, LET'S DO IT! RICHARD BRANSON BESTEL NU UW KAARTEN. www.kennissenclub.nl NIEUWSBRIEF www.kennissenclub.nl JAARGANG 2 - NUMMER 8 - NOVEMBER 2011 JEROEN VAN DER VEER 14-11-11 SCREW IT, LET'S DO IT! RICHARD BRANSON BESTEL NU UW KAARTEN DE KENNISSENCLUB VERWELKOMT HAAR NIEUWE CLUBLEDEN

Nadere informatie

Betere diagnose met flexibele naald. Ik wens iedereen een uiterst productief en succesvol studiejaar.

Betere diagnose met flexibele naald. Ik wens iedereen een uiterst productief en succesvol studiejaar. Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 23 - Donderdag 9 september 2010 UT N I E U W S 3 4 15 Afstuderen op een Nederlandse ambassade Betere diagnose met flexibele naald Dweilen

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Colofon. Nummer: Jaargang: !ntervisie Magazine 01. [advertentie]

Colofon. Nummer: Jaargang: !ntervisie Magazine 01. [advertentie] Colofon!ntervisie is het verenigingsblad van of CoUrsE!, studievereniging voor de mastertrack Construction Management and Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven.!ntervisie verschijnt twee

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

magazine BANKING SPECIAL Europe in distress. bij Commissie de Wit us elections 2012 Our resources shifted towards lending

magazine BANKING SPECIAL Europe in distress. bij Commissie de Wit us elections 2012 Our resources shifted towards lending magazine financiële studievereniging Amsterdam Jaargang 16, april 2012 BANKING SPECIAL Top 10 Banking steden Achter de schermen bij Commissie de Wit Exit Obama? us elections 2012 3 ING post crisis: Our

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 Pagina INHOUD 2 3 6 7 8 Bezoek International Board of Overseers; observations Master of Public Policy; een schets van de contouren Het eerste Post-MPA seminar; een terugblik Leergang

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie Outsource Magazine THEMA Strategic sourcing Organisatie in transitie Eric Overvoorde, Royal Haskoning Juli/augustus 2011 Jaargang 6 Open businessmodellen en sourcingsstrategie Tijd voor de virtuele organisatie

Nadere informatie

Topbedrijven zoeken toppers voor Twente

Topbedrijven zoeken toppers voor Twente december 2006 Een baan voor jou en je partner Career Center Twente (CCT) werkt nauw samen met vele bedrijven en organisaties. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als je wilt solliciteren in

Nadere informatie

12 21 februari 2013 jaargang 55

12 21 februari 2013 jaargang 55 12 21 februari 2013 jaargang 55 Tweewekelijks blad van de Technische Universiteit Eindhoven Voor nieuws: www.cursor.tue.nl en volg tuecursor op enmm 18 Het gat van Eindhoven 4 Samen in touw 6 Chips voor

Nadere informatie