Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012"

Transcriptie

1 Persbericht Delft, 25 juli 2012 Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H Terugkeer naar duurzame groei voor de lange termijn en focus op klanten door aanscherping interne organisatie Financiële highlights De totale omzet steeg met 3,2% van 105,9 miljoen in H naar 109,3 miljoen in H1 2012, met name gedreven door maintenance en service-omzet. De totale omzet op operationele 1 basis steeg met 0,7%. EBITDA steeg met 7,6% van 21,4 miljoen in H naar 23,1 miljoen in H1 2012, waarmee de EBITDA-marge op 21,1% (H1 2011: 20,2%) uitkwam. Op een gelijke basis (exclusief eenmalige effecten en valuta-effecten) is EBITDA op jaarbasis gelijk gebleven. Aanhoudende sterke groei voor Exact Online, met een stijging van het aantal commerciële administraties van 40,9% en de daarbij behorende jaarlijkse omzetgroei van 45,0%. De omzet bij Exact Online groeide met 48,1% tot 6,6 miljoen. Exact Online Handel en Exact Online Uren & Facturen blijven in de Benelux aan kracht winnen. De lancering van Exact Online Productie en Exact Online CRM staat gepland in H Terugkerende omzet op operationele basis steeg met 3,5% naar 71,9 miljoen (H1 2011: 69,5 miljoen) en nam toe tot 65,8% van de totale omzet (H1 2011: 64,0%). Voor geheel 2012 wordt een reorganisatielast voorzien van 9,1 miljoen, waarvan 1,7 miljoen reeds is geboekt in Q2. Dit leidt naar verwachting tot een jaarlijkse kostenverlaging van 8 miljoen, wat grotendeels geïnvesteerd zal worden in de snelgroeiende Exact Online activiteiten. Naast de reorganisatielast is voor 4,4 miljoen aan eenmalige lasten geboekt in Q2 gerelateerd aan de verwachte verkoop van Orisoft, omdraaiing van een cashflow hedge en herwaardering van uitgestelde belastingposities (onder de EBITDA lijn). Winst per aandeel (WPA) kwam uit op 0,44 (H1 2011: 0,59), een daling van 25,4%. In lijn met het dividendbeleid zal een interim dividend van 0,44 per aandeel worden uitgekeerd op 15 augustus 2012 nabeurs. Strategische highlights Eerste stappen gezet naar nieuwe Raad van Bestuur met benoeming van Erik van der Meijden als CEO op 26 april en Onno Krap als CFO op 21 juni. Vereenvoudiging van interne organisatie in twee nieuwe business units reflecteert focus en betere accountability: Cloud Solutions en Business Solutions (on premise/hosted). Verankering van lange termijn groei door verschuiving van beschikbare middelen naar Cloud Solutions: eenmalige reorganisatielast van 9,1 miljoen voor geheel 2012, waarvan 1,7 miljoen in Q2. Strategische heroriëntatie leidt tevens tot herschikking van de Amerikaanse activiteiten en opstarten van het desinvesteringsproces voor Orisoft als niet-kernactiviteit. Dit heeft geresulteerd in een eenmalige last van 1,2 miljoen in Q2 voor Americas (inbegrepen bij de eerder aangekondigde 1,7 miljoen) en 2,2 miljoen voor Orisoft. Zoals vandaag aangekondigd in een apart persbericht, zullen Peter van Haasteren, Evert Kooistra en Willem Cramer worden voorgedragen als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 september Rolf Deves zal op dezelfde datum terugtreden als Voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Deves gelooft dat, vanwege zijn in april 2013 aflopende termijn, dit het juiste moment is om terug te treden en een nieuwe voorzitter aan te stellen om te zorgen voor continuïteit in de samenwerking met de nieuwe Raad van Bestuur bij de uitvoering van de plannen. Deves wordt opgevolgd door Thierry Schaap als Voorzitter van de Raad van Commissarissen. 1 Cijfers zijn aangepast om de invloed van wisselkoersen te weerspiegelen.

2 License revenue 18,762 20,356 (7.8%) 21,064 (10.9%) Maintenance revenue 71,105 67, % 68, % Service revenue 19,423 17, % 18, % Total revenue 109, , % 108, % EBITDA 23,061 21, % 21, % EBIT 16,323 17,419 (6.3%) 17,690 (7.7%) Profit for the year 10,040 13,424 (25.2%) EPS (in ) Erik van der Meijden, CEO Exact Holding: De resultaten in de eerste helft van 2012 lagen aan de onderkant van onze verwachtingen. We zien terughoudendheid bij klanten bij het maken van ERP investeringsbeslissingen in al onze markten. Bij Exact Online zien we een aanhoudende sterke groei en met onze nieuwe, specifieke marktsegmentbenadering voor Handel en Uren & Facturen boeken we solide progressie. Na de geleverde prestaties in 2011, een overgangsjaar voor Exact, hebben we ons in de eerste helft van 2012 gericht op de beoordeling van onze opties voor duurzame groei. Dat heeft geresulteerd in de beslissing om meer focus aan te brengen en de onderneming rond twee business units te organiseren: Cloud Solutions en Business Solutions. Deze vereenvoudigde structuur zal ons in staat stellen de klant beter te bedienen, een slagvaardiger organisatie neer te zetten en gerichter investeringen te doen op die terreinen waar zich het grootste groeipotentieel bevindt. Naast de twee business units zullen we een groep genaamd Specialized Solutions opzetten. In deze groep zullen Longview, Lohn XL en onze in de VS gevestigde productie-oplossingen MGS, JobBOSS en MAX ondergebracht worden. De strategische aanscherping heeft er ook toe geleid dat de activiteiten van Orisoft, één van de bedrijven die momenteel onderdeel uitmaken van die groep, niet langer de kernactiviteit van Exact aanvullen. We zijn om die reden voor Orisoft een verkooptraject ingegaan. De herschikking van onze organisatie zal ons in staat stellen om het grote potentieel in onze markten beter te benutten. Om een voorbeeld te geven, we zijn nu in staat om meer dan in het verleden focus te leggen op cloud solutions, zoals Exact Online, en we zijn voornemens om Exact Online op nieuwe internationale markten te introduceren. In het verlengde hiervan zijn we voornemens in de tweede helft van 2012 Exact Online Productie en Exact Online CRM te introduceren. Deze nieuw ingeslagen weg meer focus, eenvoudiger structuur, versterkte innovatie zal ons naar een betere positie leiden voor toekomstige groei. Strategie update: aanscherping van de organisatiestructuur om terugkeer naar groei te realiseren In 2011 is er hard gewerkt aan een transformatie van de organisatie om terug te keren naar organische omzetgroei. Hierop volgend is in het eerste halfjaar van 2012 een zorgvuldige inschatting gemaakt van de opties voor toekomstige groei. De continu wijzigende omstandigheden in de markten waarin we actief zijn, wijzen uit dat innovatie van groot belang is om succesvol te zijn. Onze innovaties zullen de huidige belangrijke trends in de markt reflecteren, met name de vraag naar consumerization van bedrijfsapplicaties, de ontwikkeling van App stores en het toenemende gebruik van mobiel internet (smartphone en tablet); de vraag naar een flexibele tarievenstructuur of pay-per-use-gebaseerde modellen; en de beweging naar cloud solutions. We verwachten voor het einde van het jaar een app store te introduceren, waarbij tevens apps van partners worden aangeboden als one-stop-shop voor mkb. Het besluit om de organisatiestructuur te vereenvoudigen heeft geresulteerd in een focus op twee business units: Cloud Solutions, direct bruikbare online-oplossingen, en Business Solutions, klantspecifieke, hosted en on-premise oplossingen.

3 Cloud Solutions Exact is marktleider op het gebied van cloud business in de mkb-markt in de Benelux met een ongeëvenaard portfolio. Bij bedrijven in het kleinere segment (tot twintig medewerkers) zijn er ruimschoots mogelijkheden voor verdere marktpenetratie. Tegelijkertijd willen we de relatie met accountants als een van de primaire kanalen voor boekhoudoplossingen versterken. Tevens zal op een bredere groep klanten ingezet worden, klanten voor wie de toegevoegde waarde die een gespecialiseerde partner biedt essentieel is. Omdat de producten en diensten die we bieden zeer geschikt zijn voor grotere bedrijven, gaan we ons ook richten op bedrijven tot honderd medewerkers. Exact is er van overtuigd dat de markt voor bedrijfssoftware voor deze organisaties geleidelijk zal verschuiven van on-premise/hosted naar cloud-oplossingen. Voor Exact Online is de groeistrategie gebaseerd op het toevoegen van functionaliteiten, om bedrijven met een groter aantal medewerkers, en meer en complexere processen, te kunnen ondersteunen. Om de groei in dit segment verder te versnellen zal Exact deze proposities uitrollen in Europa en in specifieke segmenten van de Amerikaanse markt (productie en groothandel). In geheel Europa is een trend gaande van harmonisatie en samenwerking. Met nog altijd groeiende beschikbaarheid en gebruik van het internet worden factoren als infrastructuur, tijd en plaats minder belangrijk in hedendaagse IT oplossingen. Exact is ervan overtuigd dat op basis van de kennis van oplossingen, dienstverlening, de eisen van mkb- klanten en de internationale klantcontacten die zijn opgebouwd, het succes in de Benelux kan worden herhaald op andere markten. Business Solutions De traditionele producten van Exact, zoals Exact Globe Next, Exact Synergy en Exact Financials, vertegenwoordigen een belangrijk deel van de omzet. Ondanks het feit dat er een migratie plaatsvindt van Business Solutions naar Cloud Solutions, is de verwachting dat een groot aantal van deze klanten in de toekomst gebruik zal blijven maken van Business Solutions (onpremise/hosted). We zullen ons daarom blijven richten op Business Solutions en blijven investeren in research, ontwikkeling en verkoopcapaciteit. Daarnaast zal het segment Business Solutions voor grotere bedrijven, van 50 tot medewerkers verder worden versterkt. In nauwe samenwerking met partners zal worden gezorgd voor het creëren van toegevoegde waarde en het blijven bieden van uitstekende dienstverlening. De tariefstructuur van Cloud Solutions is een reden dat klanten vergelijkbare flexibele tarievenstructuur (OPEX-based pricing model) in de Business Solutions markt wensen. We zullen hierop inspelen door in toenemende mate Business Solutions aan te bieden op basis van een flexibele tarievenstructuur gebaseerd op een maandelijkse abonnementsvergoeding. Naar verwachting zullen hierdoor de vooruitbetaalde licenties verder afnemen. Aanscherping van de interne organisatie Onze ambitie is om met Cloud Solutions om een jaarlijkse groei te realiseren van 30-50%. De Cloud Solutions business vereist aanzienlijke investeringen om dit volledige potentieel te benutten. Business Solutions blijven naar verwachting gezonde marges opleveren. Het stevige financiële fundament van Exact maakt het mogelijk om de nodige investeringen te doen in commercie en R&D om toekomstige groei te kunnen realiseren. Exact zal de interne en klantgerichte organisatie verder aanscherpen om een herstel van solide groei te bewerkstelligen. Het huidige matrix organisatiemodel zal worden aangepast naar een eenvoudiger model, waarbij de focus ligt op twee gebieden: Cloud Solutions en Business Solutions. Deze business units zullen worden aangestuurd vanuit de Raad van Bestuur, en het voornemen is om twee leden toe te voegen aan de Raad van Bestuur, die verantwoordelijk zullen zijn voor de respectievelijke business units. Tot slot zal het huidige Specialized Solutions als een aparte business unit blijven opereren. De huidige activiteiten in de Americas regio, bestaande uit drie productie software oplossingen (MGS, JobBOSS, MAX), zullen ook onderdeel uitmaken van de business unit. De dynamiek in deze business unit vereist een andere aanpak en kan derhalve niet onder de andere twee business units worden geplaatst. Onderdeel van de Specialized Solutions groep is verder Lohn XL, de payroll software activiteiten in Duitsland en Longview, de corporate performance management (CPM) oplossing en tax- data management activiteiten. Longview en Lohn XL bieden geavanceerde producten en services, en staan bekend als toonaangevende partijen in specifieke groeiende marktsegmenten met aanzienlijke mogelijkheden voor verdere groei van omzet en marktaandeel. De Business Solutions en Specialized Solutions unit van Exact zijn actief in volwassen markten. Naar verwachting zullen deze units een lage eencijferige groei realiseren.

4 Gevolgen en financiële impact Het jaar 2012 is wederom een jaar van verandering. De strategische review toonde aan dat verdere optimalisatie van de organisatie leidt tot aanscherping van de business en toekomstige, duurzame groei. Het gevolg hiervan is dat Exact beter kan inspelen op markttrends, de klantrelatie verder kan verbeteren en kan profiteren van de vele kansen die aanwezig zijn in de markten waarin Exact actief is. De eenmalige kosten die gepaard gaan met de aanscherping van de organisatie zullen naar verwachting 9,1 miljoen bedragen, waarvan 1,7 miljoen reeds in het tweede kwartaal gerapporteerd. De vereenvoudiging van het business model, door het samenvoegen van de Benelux business unit en de International business unit, zal betrekking hebben op circa 8% van de medewerkers. De besparingen die hiermee worden gerealiseerd, maken het mogelijk om te investeren in kennis en ervaring in die onderdelen van de organisatie waar de verdere groei bewerkstelligd zal worden. Bij de strategische review is besloten tot vereenvoudiging van de Amerikaanse activiteiten, dit heeft geresulteerd in sluiting van het regiokantoor in Boston. MGS, MAX en JobBOSS zullen direct gaan rapporteren aan de CEO. De jaarlijkse kostenbesparingen zullen vanaf 2013 circa 1,0 miljoen bedragen, de eenmalige kosten bedragen 1,2 miljoen (onderdeel van 1,7 miljoen gerapporteerd over H1 2012). Tevens blijkt uit de strategische review dat Orisoft, een van de activiteiten als onderdeel van Specialized Solutions groep, niet langer past binnen de focus van Exact, een desinvesteringstraject is derhalve ingezet. De afwaardering die hiermee gemoeid is bedraagt EUR 2,2 miljoen, dit is gerapporteerd als onderdeel van de tweede kwartaalresultaten. Vooruitzichten In december 2010 heeft Exact de ambitie uitgesproken om terug te keren naar een organische omzetgroei van 4-6%, conform de verwachte marktgroei, over een periode van drie jaar. In 2011 en de eerste helft van 2012 is, mede door het economische klimaat, een beperkte groei van bijna 1% gerealiseerd. We hebben investeringen in R&D en de commerciële route naar de markt ( route to market ) vastgesteld om omzetgroei te stimuleren richting de voorziene 4-7% in de komende jaren. We verwachten dat Exact Online met 30 tot 50% zal groeien in de komende jaren terwijl we onze klantenbasis weten te verbreden. Voor Business Solutions en Specialized Solutions in de meer volwassen markten richten we ons op een lage eencijferige groei. De impact van de herstructurering en eenmalige zaken op het nettoresultaat zal naar verwachting circa 13,5 miljoen bedragen, waarvan 6,1 miljoen reeds gerapporteerd is in het eerste halfjaar De doorlopende jaarlijkse besparingen worden geschat op 8,0 miljoen. Voor het gehele jaar 2012 verwacht Exact een laag eencijferige omzetgroei op gelijke basis en een nagenoeg gelijke EBITDA op gelijke basis ten opzichte van vorig jaar te realiseren. Financial review Omzet De totale gerapporteerde omzet nam toe met 3,2% tot 109,3 miljoen in H (H1 2011: 105,9 miljoen). Deze toename werd veroorzaakt door Exact Online en service omzet. Op operationele basis nam de totale omzet met 0,7% toe tot 109,3 miljoen (H1 2011: 108,6 miljoen). De terugkerende omzet steeg op operationele basis van 69,5 miljoen in H tot 71,9 miljoen in H1 2012, gelijk aan 65,8% van de totale omzet (H1 2011: 64,0%). De stijging van de terugkerende omzet werd met name gedreven door de groei van Exact Online in de Benelux. De gecommitteerde omzet van Exact Online per 30 juni 2012 bedroeg 14,1 miljoen (30 juni 2011: 9,7 miljoen). De omzet van Exact Online steeg van 4,4 miljoen naar 6,6 miljoen, een stijging van 48,1%. Licentieomzet op operationele basis daalde met 10,9% tot 18,8 miljoen (H1 2011: 21,1 miljoen). Deze daling wordt vooral toegeschreven aan de Benelux en International regio s en werd met name veroorzaakt door de terughoudendheid van klanten met betrekking tot ERPinvesteringen. In de International regio werd de licentieomzet ook beïnvloed door het in 2011 uitgevoerde herstructureringsprogramma. Longview en Lohn XL lieten een sterke groei in licenties zien door de introductie van nieuwe proposities.

5 Maintenance omzet op operationele basis nam met 3,1% toe tot 71,1 miljoen (H1 2011: 69,0 miljoen). Deze groei werd met name gedreven door de sterke groei van Exact Online in de Benelux in combinatie met een aantal bescheiden prijsverhogingen in de Benelux, International en Americas. De maintenance omzet van Lohn XL en Longview liet ook een gezonde groei zien door een laag klantenverloop en een groeiend klantenbestand. Service omzet op operationele basis nam met 4,7% toe tot 19,4 miljoen (H1 2011: 18,5 miljoen). In de Benelux nam de service omzet met 6,3% af door lagere licentie-omzet. Service omzet daalde met 20,8% in de International regio als gevolg van de herstructurering die in 2011 werd uitgevoerd. Service omzet van Lohn XL en Longview liet een forse toename van 44,3% zien, gedreven door het momentum van nieuwe productproposities en groei van BPO-activiteiten. EBITDA en EBIT De gerapporteerde operationele kosten (exclusief afschrijvingen en amortisatie) stegen met 1,8 miljoen tot 86,2 miljoen (H1 2011: 84,5 miljoen). De operationele kosten werden negatief beïnvloed met 2,4 miljoen als gevolg van wisselkoersen en hogere investeringen in Longview en Lohn XL, gecompenseerd door besparingen in de International regio (2011 herstructurering). De groei van de omzet was hoger dan de stijging van de bedrijfskosten, wat resulteert in een toename van de EBITDA met 7,6% tot 23,1 miljoen (H1 2011: 21,4 miljoen). Op operationele basis, nam de EBITDA met 6,0% toe (H1 2011: 21,8 miljoen). Op gelijkblijvende basis (exclusief wisselkoersen en eenmalige gebeurtenissen) bleef de EBITDA gelijk ten opzichte van vorig jaar. De kosten van R&D stegen tot 13,2 miljoen (H1 2011: 11,5 miljoen), wat neerkomt op 12,0% van de omzet (H1 2011: 10,9%). De EBIT bedroeg 16.3 miljoen (H1 2011: 17,4 miljoen). Dit is inclusief een eenmalige last van 2,2 miljoen op een afwaardering van Orisoft en hogere afschrijving van intern ontwikkelde software. De cijfers voor 2011 bevatten een 0,3 miljoen eenmalige bate als gevolg van verkoop van bepaalde vaste activa. Rente en belastingen De totale financieringskosten bedroegen 2,0 miljoen als gevolg van een eenmalige correctie van een cashflow hedge ( 1,6 miljoen, non-cash). De gemiddelde belastingdruk steeg van 23,1% in H tot 29.9% in H1 2012, voornamelijk als gevolg van het afwaarderingsverlies van Orisoft (nietfiscaal event) en de herwaardering van onze uitgestelde belastingpositie. Kasstroom De netto kaspositie steeg tot 53,9 miljoen per 30 juni 2012 (30 juni 2011: 46,6 miljoen). De voortdurende focus op het incasseren van openstaande bedragen resulteerde in een verdere verbetering van het gemiddeld aantal debiteurendagen tot 53,9 (H1 2011: 57,5). De nettowinst en WPA Het nettoresultaat dat voor uitkering aan aandeelhouders beschikbaar is bedroeg 10,0 miljoen (H1 2011: 13,4 miljoen). De winst per aandeel (WPA) bedroeg 0,44 (H1 2011: 0,59). Exact betaalt een interim-dividend in contanten van 0,44 per aandeel, in lijn met het dividendbeleid om 100%van het nettoresultaat uit te betalen in de jaren dat de onderneming geen materiële acquisities verricht. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld aan houders van gewone aandelen op 15 augustus 2012 nabeurs. De aandelen gaan ex-dividend op 27 juli 2012.

6 Operationele resultaten in de regio s Benelux Total revenue 48,857 48, % 48, % EBITDA 20,153 19, % 19, % EBITDA margin 41.2% 40.9% 0.3 pts 40.9% 0.3 pts De totale omzet op operationele basis nam met 1,2% toe van 48,3 miljoen in H tot 48,9 miljoen in H Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Revenue Exact Online 2,120 2,329 2,508 2,708 3,132 3,454 Revenue growth 47.7% 48.3% Exact Online zette de sterke groei voort, met commerciële administraties per 30 juni 2012 en een gecommitteerde jaarlijkse omzet van 14,1 miljoen per 30 juni 2012 (30 juni 2011: 9,7 miljoen). De omzet van Exact Online groeide 48,1 procent tot 6,6 miljoen. De Exact Online proposities voor bedrijven tot twintig medewerkers in de sectoren Groothandel & Distributie en Zakelijke Dienstverlening werden in 2011 gelanceerd en droegen bij tot de toename in gecommitteerde jaarlijkse omzet. De Exact Online Productie propositie zal in de tweede helft van 2012 gelanceerd worden. De licentieomzet op operationele basis nam met 8,7% af tot 6,9 miljoen (H1 2011: 7,5 miljoen) door zwakte in het directe kanaal. De operationele maintenance omzet nam met 4,0% toe tot 38,5 miljoen (H1: 37,0 miljoen), met name door de groei van Exact Online. De service omzet op operationele basis nam met 6,3% af tot 3,5 miljoen (H1 2011: 3,7 miljoen), met name door de gedaalde licentieomzet van Exact s direct sales operaties. De operationele kosten op operationele basis namen licht toe van 28,5 miljoen tot 28,7 miljoen. EBITDA nam toe met 2,1% tot 20,2 miljoen (H1 2011: 19,7 miljoen). International Total revenue 19,433 21,436 (9.3%) 21,656 (10.3%) EBITDA (2.2%) % EBITDA margin 2.1% 1.9% 0.2 pts 1.8% 0.3 pts De totale operationele omzet daalde met 10,3% van 21,7 miljoen in H tot 19,4 miljoen in H Na de afronding van de rationalisatie van International s route naar de markt in 2011, lag de focus in H op het ontwikkelen van proposities voor specifieke marktsegmenten (Groothandel & Distributie, Zakelijke Dienstverlening en Productie) die zich richten op klanten met een internationale scope. We hebben echter niet genoeg voortgang geboekt om terug te keren naar groei. Op operationele basis daalde de licentieomzet 26,0% tot 3,8 miljoen (H1 2011: 5,1 miljoen). De maintenance omzet op operationele basis nam met 0,7% toe tot 12,0 miljoen (H1 2011: 11,9 miljoen) en de service omzet daalde 20,8% tot 3,7 miljoen (H1 2011: 4,7 miljoen) op operationele basis. De operationele kosten daalden met 2,2 miljoen op operationele basis, voornamelijk als gevolg van het herstructureringsprogramma in 2011.

7 Americas Total revenue 23,533 22, % 23,856 (1.4%) EBITDA 5,162 5,659 (8.8%) 6,124 (15.7%) EBITDA margin 21.9% 25.7% -3.8 pts 25.7% -3.8 pts De totale omzet op operationele basis nam met 1,4% af van 23,9 miljoen tot 23,5 miljoen. De operationele licentieomzet daalde met 11,2% tot 5,1 miljoen (H1 2011: 5,7 miljoen). Ondanks de toegenomen druk op de licentieomzet van Macola en MAX in H1 2012, nam de operationele maintenance omzet van JobBOSS met 1,8% toe tot 13,2 miljoen (H1 2011: 13,0 miljoen). De toename was het resultaat van een bescheiden prijsverhoging in een aantal productgroepen op 1 januari 2012 en een stabiel klantenverloop. De operationele service omzet nam toe met 1,7% tot 5,3 miljoen (H1 2011: 5,2 miljoen). De operationele kosten bevatten een eenmalige post in verband met de herstructurering van 1,7 miljoen en namen op operationele basis toe met 3,6% tot 18,4 miljoen (H1 2011: 17,7 miljoen). De EBITDA daalde met 15,7% tot 5,2 miljoen (H1 2011: 6,1 miljoen) op operationele basis. Specialized Solutions (Longview, Lohn XL and Orisoft) Total revenue 17,467 14, % 14, % EBITDA 314 1,933 (83.8%) 2,115 (85.2%) EBITDA margin 1.8% 13.7% pts 14.3% pts De totale omzet op operationele basis nam met 17,9% toe tot 17,5 miljoen (H1 2011: 14,8 miljoen). Longview bleef momentum behouden met een operationele licentieomzetgroei van 12,9%, aangejaagd door nieuwe logo deals in CPM en Tax. De nieuwe IFRS Longview Tax propositie, gericht op bedrijven met meer dan 250 miljoen omzet, is gelanceerd. Investeringen in de route naar de markt in Europa zijn in H gerealiseerd en zullen naar verwachting een impact hebben op de tweede helft van Lohn XL liet een omzetgroei zien van 8,7% in H Deze omzetgroei komt voort uit onze investeringen in de route naar de markt en marketing, en van onze volgende generatie Lohn XL propositie die in Q werd gelanceerd. Onze initiatieven in hosted oplossingen en BPO (het outsourcen van payroll services) winnen aan populariteit en zullen naar verwachting verder groeien in de nabije toekomst. Op operationele basis nam de licentieomzet voor dit segment met 11,7% toe van 2,7 miljoen in H tot 3,1 miljoen in H Op operationele basis nam de maintenance omzet met 4,7% toe tot 7,5 miljoen (H1 2011: 7,1 miljoen) door een groeiende klantenbasis voor Longview en een stabiel, laag klantenverloop. De service-omzet nam met 40,2% toe tot 6,9 miljoen (H1 2011: 5,0 miljoen). Operationele kosten, exclusief afschrijvingen en amortisatie, namen 35% toe van 12,7 miljoen tot 17,2 miljoen. Dit kwam ondermeer door de investeringen in de nieuwe IFRS Longview Tax propositie, gelanceerd in H Hierdoor daalde de EBITDA op operationele basis met 85,1% van 2,1 miljoen in H tot 0,3 miljoen in H Exact. And it all comes together. Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe Next,

8 Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming. Exact ontwikkelt gerichte SaaS- en on premise-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2011 bedroeg 215,6 miljoen. Voor meer informatie over Exact ga naar Meer informatie Media Relations Exact Holding N.V. Jelle Zuidema T: +31 (0) of +31 (0) E: Investor Relations Exact Holding N.V. Onno Krap T: +31 (0) E: Exact Holding N.V. Postbus GB Delft Nederland Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Dit persbericht is een vertaling van het Engelstalige persbericht dat is terug te vinden op In geval van tegenstrijdigheid is het Engelstalige persbericht leidend. Dit document bevat bepaalde uitlatingen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst, en zijn gebaseerd op informatie en plannen die momenteel beschikbaar zijn. Door hun aard, bevatten dergelijke uitlatingen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst risico en onzekerheid omdat het factoren en gebeurtenissen in de toekomst bevatten en afhangen van omstandigheden die zich mogelijk niet zullen voordoen. Onvoorziene factoren die de uitlatingen en verwachtingen kunnen beïnvloeden zijn wijzigingen in het uitgavenpatroon van ondernemingen in de markten waar wij actief zijn, economische, politieke en wisselkoersfluctuaties, mogelijke wetswijzigingen, wijzigingen in het niveau van salarissen van medewerkers, toekomstige acquisitie en desinvesteringen. Exact kan daarom noch de juistheid en volledigheid van dergelijke uitlatingen en verwachtingen garanderen, noch dat dergelijke uitlatingen en verwachtingen worden gerealiseerd. Uiteindelijke resultaten kunnen

9 substantieel verschillen. Exact weigert iedere verplichtingen te aanvaarden om uitlatingen in dit document te actualiseren.

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

Omzetkrimp Overheid, (lichte) groei Financiële dienstverlening en Zorg Besparingen verhoogd naar EUR 15 miljoen

Omzetkrimp Overheid, (lichte) groei Financiële dienstverlening en Zorg Besparingen verhoogd naar EUR 15 miljoen ORDINA N.V. PERSBERICHT Resultaten derde kwartaal 2015 Ordina N.V. Omzetkrimp Overheid, (lichte) groei Financiële dienstverlening en Zorg Besparingen verhoogd naar EUR 15 miljoen Nieuwegein, 3 november

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Resultaten tweede kwartaal 2012

Resultaten tweede kwartaal 2012 Resultaten tweede kwartaal 2012 24 juli 2012 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN Introductie 2012 belangrijk jaar in versterken, vereenvoudigen, groeien strategie tot 2015 Versnelde investeringen in

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33%

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Kernpunten tweede kwartaal 2006 Verwaterde winst per gewoon aandeel*

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 PERSBERICHT Bussum, 19 mei 2015 Aantal medewerkers ruim verdubbeld Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 Hoofdpunten trading update: Goede bedrijfsmatige ontwikkeling bestaande bedrijven Resultaatverwachting:

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Vierde kwartaal en Jaarresultaten 2014

Vierde kwartaal en Jaarresultaten 2014 Vierde kwartaal en Jaarresultaten 2014 KPN sluit transformatiejaar 2014 af met wederom kwartaal met goede voortgang. Sterke groei van het aantal klanten in Nederland in Kw4 2014 Goede toename vast-mobiele

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Jaarcijfers 2013 4 februari 2014 Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Hoofdpunten 2013 Wederom veel geïnvesteerd in netwerken, producten en klanten Operationele prestaties verbeterd

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

TMG legt focus op kernbedrijf

TMG legt focus op kernbedrijf PERSBERICHT TMG legt focus op kernbedrijf In het transitiejaar 2012 bleef de omzet met 577,2 miljoen gelijk aan 2011 door acquisities en groei van digitale activiteiten. Genormaliseerd EBITDA-resultaat

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt

Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2012 Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt Analistenbijeenkomst 28.02.2013 Agenda: Frank De Moor (CEO) Performance Macintosh 2012 Theo Strijbos (CFO) Macintosh

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) De nettowinst over 2010 bedroeg 432,1 miljoen, overeenkomend met 6,69 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen 6 juni 2012 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2012 Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen Omzet 9,7 miljard (1,9% hoger tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat 416 miljoen

Nadere informatie

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 %

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Miko: Halfjaarresultaten 2017 Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Turnhout, 19 september 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2013 Uden, 14 maart 2014 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal De operationele resultaten gingen er sterk op vooruit, aangezien de aanhoudende groei van de pakketactiviteiten en de lager dan verwachte

Nadere informatie

Corbion Interim Management Statement Q1 2014

Corbion Interim Management Statement Q1 2014 Corbion nv Nienoord 13 1112 XE Diemen PO Box 349 1000 AH Amsterdam The Netherlands T +31 (0)20 590 6911 Press@corbion.com www.corbion.com www.meetcorbion.com DATUM 25 april 2014 Corbion Interim Management

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen

Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen Persbericht Qurius en Prodware bereiken akkoord over voorwaarden om alle Qurius werkmaatschappijen aan Prodware over te dragen voor EUR 18,5 miljoen, afhankelijk van aanpassingen Qurius en Prodware sluiten

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal

Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal Persbericht 12 augustus 2014 Vooruitzichten voor 2014 bevestigd Henkel levert goede prestaties in het tweede kwartaal Solide organische omzetgroei: + 3,3% Omzet, beïnvloed door valuta-effecten: 4.137 miljoen

Nadere informatie

In het tweede kwartaal van 2016 boekte Proximus een solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in zijn thuismarkten

In het tweede kwartaal van 2016 boekte Proximus een solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in zijn thuismarkten In het tweede kwartaal van 2016 boekte Proximus een solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in zijn thuismarkten 29/07/2016 Solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in de thuismarkten 1, die aan de

Nadere informatie

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe Jaarresultaten 2006 Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart 2007 Hoofdkantoor Sabic Europe Recordwinst bij omzet van 1,2 miljard Netto operationele winst stijgt 50% Bedrijfsopbrengsten 23%

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers

Persbericht. Jaarcijfers Persbericht Jaarcijfers 2016 Profiel Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. Dit doet

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

- Resultaten halfjaar 2010 -

- Resultaten halfjaar 2010 - HALFJAARVERSLAG 2010 Amsterdam, 27 augustus 2010 Highlights eerste halfjaar 2010 De omzet DPA Group in het eerste halfjaar was 19,8 miljoen zijnde een afname met 29% in vergelijking tot het eerste halfjaar

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

Unit 4 Agresso realiseert haar doelstellingen en kondigt dividend aan.

Unit 4 Agresso realiseert haar doelstellingen en kondigt dividend aan. Unit 4 Agresso realiseert haar doelstellingen en kondigt dividend aan. Omzet** stijgt met 19% naar 236,8 miljoen. Winst per aandeel* stijgt met 11% naar 1,12. Sliedrecht, 27 februari 2007 Omzet stijgt

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. PERSBERICHT 18 mei 2015 Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. Leek Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van 14,7 miljoen in 2014 een nagenoeg gelijke

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika

Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika Gereglementeerde informatie Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 12 oktober 2017 Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika Kernpunten Omzet stijgt

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Trading Update. Eerste Kwartaal Boekjaar Omzetontwikkeling eerste kwartaal laat gemengd beeld zien Vooruitzichten Boekjaar 2013 gehandhaafd

Trading Update. Eerste Kwartaal Boekjaar Omzetontwikkeling eerste kwartaal laat gemengd beeld zien Vooruitzichten Boekjaar 2013 gehandhaafd [Type text] Trading Update Eerste Kwartaal Boekjaar 2013 Omzetontwikkeling eerste kwartaal laat gemengd beeld zien Vooruitzichten Boekjaar 2013 gehandhaafd Amsterdam, 23 oktober 2012 Belangrijkste Punten

Nadere informatie

ONTWIKKELING FINANCIËLE RESULTATEN

ONTWIKKELING FINANCIËLE RESULTATEN JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2007

Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Okura Hotel, Amsterdam 20 juli 2007 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Presentatie H1 cijfers DPA Group N.V.

Presentatie H1 cijfers DPA Group N.V. Presentatie H1 cijfers 2016 DPA Group N.V. 30 augustus 2016 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten uit activiteiten

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Algemene vergadering. 11 mei 2016

Stern Groep N.V. Algemene vergadering. 11 mei 2016 Stern Groep N.V. Algemene vergadering 11 mei 2016 Agenda 2 Behandeling van het Verslag van de Directie over het boekjaar 2015 2 Agendapunt 2 De crisisperiode en 2015 in vogelvlucht Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

PERSBERICHT Maastricht-Airport, 24 april 2014

PERSBERICHT Maastricht-Airport, 24 april 2014 PERSBERICHT Maastricht-Airport, 24 april 2014 Aanscherping strategie en extra maatregelen voor versneld resultaatherstel Stijging omzet en marge in Fashion zet door in eerste maanden 2014 Macintosh maakt

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie