Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H1 2012"

Transcriptie

1 Persbericht Delft, 25 juli 2012 Exact rapporteert 3,2% omzetgroei en 7,6% stijging EBITDA in H Terugkeer naar duurzame groei voor de lange termijn en focus op klanten door aanscherping interne organisatie Financiële highlights De totale omzet steeg met 3,2% van 105,9 miljoen in H naar 109,3 miljoen in H1 2012, met name gedreven door maintenance en service-omzet. De totale omzet op operationele 1 basis steeg met 0,7%. EBITDA steeg met 7,6% van 21,4 miljoen in H naar 23,1 miljoen in H1 2012, waarmee de EBITDA-marge op 21,1% (H1 2011: 20,2%) uitkwam. Op een gelijke basis (exclusief eenmalige effecten en valuta-effecten) is EBITDA op jaarbasis gelijk gebleven. Aanhoudende sterke groei voor Exact Online, met een stijging van het aantal commerciële administraties van 40,9% en de daarbij behorende jaarlijkse omzetgroei van 45,0%. De omzet bij Exact Online groeide met 48,1% tot 6,6 miljoen. Exact Online Handel en Exact Online Uren & Facturen blijven in de Benelux aan kracht winnen. De lancering van Exact Online Productie en Exact Online CRM staat gepland in H Terugkerende omzet op operationele basis steeg met 3,5% naar 71,9 miljoen (H1 2011: 69,5 miljoen) en nam toe tot 65,8% van de totale omzet (H1 2011: 64,0%). Voor geheel 2012 wordt een reorganisatielast voorzien van 9,1 miljoen, waarvan 1,7 miljoen reeds is geboekt in Q2. Dit leidt naar verwachting tot een jaarlijkse kostenverlaging van 8 miljoen, wat grotendeels geïnvesteerd zal worden in de snelgroeiende Exact Online activiteiten. Naast de reorganisatielast is voor 4,4 miljoen aan eenmalige lasten geboekt in Q2 gerelateerd aan de verwachte verkoop van Orisoft, omdraaiing van een cashflow hedge en herwaardering van uitgestelde belastingposities (onder de EBITDA lijn). Winst per aandeel (WPA) kwam uit op 0,44 (H1 2011: 0,59), een daling van 25,4%. In lijn met het dividendbeleid zal een interim dividend van 0,44 per aandeel worden uitgekeerd op 15 augustus 2012 nabeurs. Strategische highlights Eerste stappen gezet naar nieuwe Raad van Bestuur met benoeming van Erik van der Meijden als CEO op 26 april en Onno Krap als CFO op 21 juni. Vereenvoudiging van interne organisatie in twee nieuwe business units reflecteert focus en betere accountability: Cloud Solutions en Business Solutions (on premise/hosted). Verankering van lange termijn groei door verschuiving van beschikbare middelen naar Cloud Solutions: eenmalige reorganisatielast van 9,1 miljoen voor geheel 2012, waarvan 1,7 miljoen in Q2. Strategische heroriëntatie leidt tevens tot herschikking van de Amerikaanse activiteiten en opstarten van het desinvesteringsproces voor Orisoft als niet-kernactiviteit. Dit heeft geresulteerd in een eenmalige last van 1,2 miljoen in Q2 voor Americas (inbegrepen bij de eerder aangekondigde 1,7 miljoen) en 2,2 miljoen voor Orisoft. Zoals vandaag aangekondigd in een apart persbericht, zullen Peter van Haasteren, Evert Kooistra en Willem Cramer worden voorgedragen als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 september Rolf Deves zal op dezelfde datum terugtreden als Voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Deves gelooft dat, vanwege zijn in april 2013 aflopende termijn, dit het juiste moment is om terug te treden en een nieuwe voorzitter aan te stellen om te zorgen voor continuïteit in de samenwerking met de nieuwe Raad van Bestuur bij de uitvoering van de plannen. Deves wordt opgevolgd door Thierry Schaap als Voorzitter van de Raad van Commissarissen. 1 Cijfers zijn aangepast om de invloed van wisselkoersen te weerspiegelen.

2 License revenue 18,762 20,356 (7.8%) 21,064 (10.9%) Maintenance revenue 71,105 67, % 68, % Service revenue 19,423 17, % 18, % Total revenue 109, , % 108, % EBITDA 23,061 21, % 21, % EBIT 16,323 17,419 (6.3%) 17,690 (7.7%) Profit for the year 10,040 13,424 (25.2%) EPS (in ) Erik van der Meijden, CEO Exact Holding: De resultaten in de eerste helft van 2012 lagen aan de onderkant van onze verwachtingen. We zien terughoudendheid bij klanten bij het maken van ERP investeringsbeslissingen in al onze markten. Bij Exact Online zien we een aanhoudende sterke groei en met onze nieuwe, specifieke marktsegmentbenadering voor Handel en Uren & Facturen boeken we solide progressie. Na de geleverde prestaties in 2011, een overgangsjaar voor Exact, hebben we ons in de eerste helft van 2012 gericht op de beoordeling van onze opties voor duurzame groei. Dat heeft geresulteerd in de beslissing om meer focus aan te brengen en de onderneming rond twee business units te organiseren: Cloud Solutions en Business Solutions. Deze vereenvoudigde structuur zal ons in staat stellen de klant beter te bedienen, een slagvaardiger organisatie neer te zetten en gerichter investeringen te doen op die terreinen waar zich het grootste groeipotentieel bevindt. Naast de twee business units zullen we een groep genaamd Specialized Solutions opzetten. In deze groep zullen Longview, Lohn XL en onze in de VS gevestigde productie-oplossingen MGS, JobBOSS en MAX ondergebracht worden. De strategische aanscherping heeft er ook toe geleid dat de activiteiten van Orisoft, één van de bedrijven die momenteel onderdeel uitmaken van die groep, niet langer de kernactiviteit van Exact aanvullen. We zijn om die reden voor Orisoft een verkooptraject ingegaan. De herschikking van onze organisatie zal ons in staat stellen om het grote potentieel in onze markten beter te benutten. Om een voorbeeld te geven, we zijn nu in staat om meer dan in het verleden focus te leggen op cloud solutions, zoals Exact Online, en we zijn voornemens om Exact Online op nieuwe internationale markten te introduceren. In het verlengde hiervan zijn we voornemens in de tweede helft van 2012 Exact Online Productie en Exact Online CRM te introduceren. Deze nieuw ingeslagen weg meer focus, eenvoudiger structuur, versterkte innovatie zal ons naar een betere positie leiden voor toekomstige groei. Strategie update: aanscherping van de organisatiestructuur om terugkeer naar groei te realiseren In 2011 is er hard gewerkt aan een transformatie van de organisatie om terug te keren naar organische omzetgroei. Hierop volgend is in het eerste halfjaar van 2012 een zorgvuldige inschatting gemaakt van de opties voor toekomstige groei. De continu wijzigende omstandigheden in de markten waarin we actief zijn, wijzen uit dat innovatie van groot belang is om succesvol te zijn. Onze innovaties zullen de huidige belangrijke trends in de markt reflecteren, met name de vraag naar consumerization van bedrijfsapplicaties, de ontwikkeling van App stores en het toenemende gebruik van mobiel internet (smartphone en tablet); de vraag naar een flexibele tarievenstructuur of pay-per-use-gebaseerde modellen; en de beweging naar cloud solutions. We verwachten voor het einde van het jaar een app store te introduceren, waarbij tevens apps van partners worden aangeboden als one-stop-shop voor mkb. Het besluit om de organisatiestructuur te vereenvoudigen heeft geresulteerd in een focus op twee business units: Cloud Solutions, direct bruikbare online-oplossingen, en Business Solutions, klantspecifieke, hosted en on-premise oplossingen.

3 Cloud Solutions Exact is marktleider op het gebied van cloud business in de mkb-markt in de Benelux met een ongeëvenaard portfolio. Bij bedrijven in het kleinere segment (tot twintig medewerkers) zijn er ruimschoots mogelijkheden voor verdere marktpenetratie. Tegelijkertijd willen we de relatie met accountants als een van de primaire kanalen voor boekhoudoplossingen versterken. Tevens zal op een bredere groep klanten ingezet worden, klanten voor wie de toegevoegde waarde die een gespecialiseerde partner biedt essentieel is. Omdat de producten en diensten die we bieden zeer geschikt zijn voor grotere bedrijven, gaan we ons ook richten op bedrijven tot honderd medewerkers. Exact is er van overtuigd dat de markt voor bedrijfssoftware voor deze organisaties geleidelijk zal verschuiven van on-premise/hosted naar cloud-oplossingen. Voor Exact Online is de groeistrategie gebaseerd op het toevoegen van functionaliteiten, om bedrijven met een groter aantal medewerkers, en meer en complexere processen, te kunnen ondersteunen. Om de groei in dit segment verder te versnellen zal Exact deze proposities uitrollen in Europa en in specifieke segmenten van de Amerikaanse markt (productie en groothandel). In geheel Europa is een trend gaande van harmonisatie en samenwerking. Met nog altijd groeiende beschikbaarheid en gebruik van het internet worden factoren als infrastructuur, tijd en plaats minder belangrijk in hedendaagse IT oplossingen. Exact is ervan overtuigd dat op basis van de kennis van oplossingen, dienstverlening, de eisen van mkb- klanten en de internationale klantcontacten die zijn opgebouwd, het succes in de Benelux kan worden herhaald op andere markten. Business Solutions De traditionele producten van Exact, zoals Exact Globe Next, Exact Synergy en Exact Financials, vertegenwoordigen een belangrijk deel van de omzet. Ondanks het feit dat er een migratie plaatsvindt van Business Solutions naar Cloud Solutions, is de verwachting dat een groot aantal van deze klanten in de toekomst gebruik zal blijven maken van Business Solutions (onpremise/hosted). We zullen ons daarom blijven richten op Business Solutions en blijven investeren in research, ontwikkeling en verkoopcapaciteit. Daarnaast zal het segment Business Solutions voor grotere bedrijven, van 50 tot medewerkers verder worden versterkt. In nauwe samenwerking met partners zal worden gezorgd voor het creëren van toegevoegde waarde en het blijven bieden van uitstekende dienstverlening. De tariefstructuur van Cloud Solutions is een reden dat klanten vergelijkbare flexibele tarievenstructuur (OPEX-based pricing model) in de Business Solutions markt wensen. We zullen hierop inspelen door in toenemende mate Business Solutions aan te bieden op basis van een flexibele tarievenstructuur gebaseerd op een maandelijkse abonnementsvergoeding. Naar verwachting zullen hierdoor de vooruitbetaalde licenties verder afnemen. Aanscherping van de interne organisatie Onze ambitie is om met Cloud Solutions om een jaarlijkse groei te realiseren van 30-50%. De Cloud Solutions business vereist aanzienlijke investeringen om dit volledige potentieel te benutten. Business Solutions blijven naar verwachting gezonde marges opleveren. Het stevige financiële fundament van Exact maakt het mogelijk om de nodige investeringen te doen in commercie en R&D om toekomstige groei te kunnen realiseren. Exact zal de interne en klantgerichte organisatie verder aanscherpen om een herstel van solide groei te bewerkstelligen. Het huidige matrix organisatiemodel zal worden aangepast naar een eenvoudiger model, waarbij de focus ligt op twee gebieden: Cloud Solutions en Business Solutions. Deze business units zullen worden aangestuurd vanuit de Raad van Bestuur, en het voornemen is om twee leden toe te voegen aan de Raad van Bestuur, die verantwoordelijk zullen zijn voor de respectievelijke business units. Tot slot zal het huidige Specialized Solutions als een aparte business unit blijven opereren. De huidige activiteiten in de Americas regio, bestaande uit drie productie software oplossingen (MGS, JobBOSS, MAX), zullen ook onderdeel uitmaken van de business unit. De dynamiek in deze business unit vereist een andere aanpak en kan derhalve niet onder de andere twee business units worden geplaatst. Onderdeel van de Specialized Solutions groep is verder Lohn XL, de payroll software activiteiten in Duitsland en Longview, de corporate performance management (CPM) oplossing en tax- data management activiteiten. Longview en Lohn XL bieden geavanceerde producten en services, en staan bekend als toonaangevende partijen in specifieke groeiende marktsegmenten met aanzienlijke mogelijkheden voor verdere groei van omzet en marktaandeel. De Business Solutions en Specialized Solutions unit van Exact zijn actief in volwassen markten. Naar verwachting zullen deze units een lage eencijferige groei realiseren.

4 Gevolgen en financiële impact Het jaar 2012 is wederom een jaar van verandering. De strategische review toonde aan dat verdere optimalisatie van de organisatie leidt tot aanscherping van de business en toekomstige, duurzame groei. Het gevolg hiervan is dat Exact beter kan inspelen op markttrends, de klantrelatie verder kan verbeteren en kan profiteren van de vele kansen die aanwezig zijn in de markten waarin Exact actief is. De eenmalige kosten die gepaard gaan met de aanscherping van de organisatie zullen naar verwachting 9,1 miljoen bedragen, waarvan 1,7 miljoen reeds in het tweede kwartaal gerapporteerd. De vereenvoudiging van het business model, door het samenvoegen van de Benelux business unit en de International business unit, zal betrekking hebben op circa 8% van de medewerkers. De besparingen die hiermee worden gerealiseerd, maken het mogelijk om te investeren in kennis en ervaring in die onderdelen van de organisatie waar de verdere groei bewerkstelligd zal worden. Bij de strategische review is besloten tot vereenvoudiging van de Amerikaanse activiteiten, dit heeft geresulteerd in sluiting van het regiokantoor in Boston. MGS, MAX en JobBOSS zullen direct gaan rapporteren aan de CEO. De jaarlijkse kostenbesparingen zullen vanaf 2013 circa 1,0 miljoen bedragen, de eenmalige kosten bedragen 1,2 miljoen (onderdeel van 1,7 miljoen gerapporteerd over H1 2012). Tevens blijkt uit de strategische review dat Orisoft, een van de activiteiten als onderdeel van Specialized Solutions groep, niet langer past binnen de focus van Exact, een desinvesteringstraject is derhalve ingezet. De afwaardering die hiermee gemoeid is bedraagt EUR 2,2 miljoen, dit is gerapporteerd als onderdeel van de tweede kwartaalresultaten. Vooruitzichten In december 2010 heeft Exact de ambitie uitgesproken om terug te keren naar een organische omzetgroei van 4-6%, conform de verwachte marktgroei, over een periode van drie jaar. In 2011 en de eerste helft van 2012 is, mede door het economische klimaat, een beperkte groei van bijna 1% gerealiseerd. We hebben investeringen in R&D en de commerciële route naar de markt ( route to market ) vastgesteld om omzetgroei te stimuleren richting de voorziene 4-7% in de komende jaren. We verwachten dat Exact Online met 30 tot 50% zal groeien in de komende jaren terwijl we onze klantenbasis weten te verbreden. Voor Business Solutions en Specialized Solutions in de meer volwassen markten richten we ons op een lage eencijferige groei. De impact van de herstructurering en eenmalige zaken op het nettoresultaat zal naar verwachting circa 13,5 miljoen bedragen, waarvan 6,1 miljoen reeds gerapporteerd is in het eerste halfjaar De doorlopende jaarlijkse besparingen worden geschat op 8,0 miljoen. Voor het gehele jaar 2012 verwacht Exact een laag eencijferige omzetgroei op gelijke basis en een nagenoeg gelijke EBITDA op gelijke basis ten opzichte van vorig jaar te realiseren. Financial review Omzet De totale gerapporteerde omzet nam toe met 3,2% tot 109,3 miljoen in H (H1 2011: 105,9 miljoen). Deze toename werd veroorzaakt door Exact Online en service omzet. Op operationele basis nam de totale omzet met 0,7% toe tot 109,3 miljoen (H1 2011: 108,6 miljoen). De terugkerende omzet steeg op operationele basis van 69,5 miljoen in H tot 71,9 miljoen in H1 2012, gelijk aan 65,8% van de totale omzet (H1 2011: 64,0%). De stijging van de terugkerende omzet werd met name gedreven door de groei van Exact Online in de Benelux. De gecommitteerde omzet van Exact Online per 30 juni 2012 bedroeg 14,1 miljoen (30 juni 2011: 9,7 miljoen). De omzet van Exact Online steeg van 4,4 miljoen naar 6,6 miljoen, een stijging van 48,1%. Licentieomzet op operationele basis daalde met 10,9% tot 18,8 miljoen (H1 2011: 21,1 miljoen). Deze daling wordt vooral toegeschreven aan de Benelux en International regio s en werd met name veroorzaakt door de terughoudendheid van klanten met betrekking tot ERPinvesteringen. In de International regio werd de licentieomzet ook beïnvloed door het in 2011 uitgevoerde herstructureringsprogramma. Longview en Lohn XL lieten een sterke groei in licenties zien door de introductie van nieuwe proposities.

5 Maintenance omzet op operationele basis nam met 3,1% toe tot 71,1 miljoen (H1 2011: 69,0 miljoen). Deze groei werd met name gedreven door de sterke groei van Exact Online in de Benelux in combinatie met een aantal bescheiden prijsverhogingen in de Benelux, International en Americas. De maintenance omzet van Lohn XL en Longview liet ook een gezonde groei zien door een laag klantenverloop en een groeiend klantenbestand. Service omzet op operationele basis nam met 4,7% toe tot 19,4 miljoen (H1 2011: 18,5 miljoen). In de Benelux nam de service omzet met 6,3% af door lagere licentie-omzet. Service omzet daalde met 20,8% in de International regio als gevolg van de herstructurering die in 2011 werd uitgevoerd. Service omzet van Lohn XL en Longview liet een forse toename van 44,3% zien, gedreven door het momentum van nieuwe productproposities en groei van BPO-activiteiten. EBITDA en EBIT De gerapporteerde operationele kosten (exclusief afschrijvingen en amortisatie) stegen met 1,8 miljoen tot 86,2 miljoen (H1 2011: 84,5 miljoen). De operationele kosten werden negatief beïnvloed met 2,4 miljoen als gevolg van wisselkoersen en hogere investeringen in Longview en Lohn XL, gecompenseerd door besparingen in de International regio (2011 herstructurering). De groei van de omzet was hoger dan de stijging van de bedrijfskosten, wat resulteert in een toename van de EBITDA met 7,6% tot 23,1 miljoen (H1 2011: 21,4 miljoen). Op operationele basis, nam de EBITDA met 6,0% toe (H1 2011: 21,8 miljoen). Op gelijkblijvende basis (exclusief wisselkoersen en eenmalige gebeurtenissen) bleef de EBITDA gelijk ten opzichte van vorig jaar. De kosten van R&D stegen tot 13,2 miljoen (H1 2011: 11,5 miljoen), wat neerkomt op 12,0% van de omzet (H1 2011: 10,9%). De EBIT bedroeg 16.3 miljoen (H1 2011: 17,4 miljoen). Dit is inclusief een eenmalige last van 2,2 miljoen op een afwaardering van Orisoft en hogere afschrijving van intern ontwikkelde software. De cijfers voor 2011 bevatten een 0,3 miljoen eenmalige bate als gevolg van verkoop van bepaalde vaste activa. Rente en belastingen De totale financieringskosten bedroegen 2,0 miljoen als gevolg van een eenmalige correctie van een cashflow hedge ( 1,6 miljoen, non-cash). De gemiddelde belastingdruk steeg van 23,1% in H tot 29.9% in H1 2012, voornamelijk als gevolg van het afwaarderingsverlies van Orisoft (nietfiscaal event) en de herwaardering van onze uitgestelde belastingpositie. Kasstroom De netto kaspositie steeg tot 53,9 miljoen per 30 juni 2012 (30 juni 2011: 46,6 miljoen). De voortdurende focus op het incasseren van openstaande bedragen resulteerde in een verdere verbetering van het gemiddeld aantal debiteurendagen tot 53,9 (H1 2011: 57,5). De nettowinst en WPA Het nettoresultaat dat voor uitkering aan aandeelhouders beschikbaar is bedroeg 10,0 miljoen (H1 2011: 13,4 miljoen). De winst per aandeel (WPA) bedroeg 0,44 (H1 2011: 0,59). Exact betaalt een interim-dividend in contanten van 0,44 per aandeel, in lijn met het dividendbeleid om 100%van het nettoresultaat uit te betalen in de jaren dat de onderneming geen materiële acquisities verricht. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld aan houders van gewone aandelen op 15 augustus 2012 nabeurs. De aandelen gaan ex-dividend op 27 juli 2012.

6 Operationele resultaten in de regio s Benelux Total revenue 48,857 48, % 48, % EBITDA 20,153 19, % 19, % EBITDA margin 41.2% 40.9% 0.3 pts 40.9% 0.3 pts De totale omzet op operationele basis nam met 1,2% toe van 48,3 miljoen in H tot 48,9 miljoen in H Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Revenue Exact Online 2,120 2,329 2,508 2,708 3,132 3,454 Revenue growth 47.7% 48.3% Exact Online zette de sterke groei voort, met commerciële administraties per 30 juni 2012 en een gecommitteerde jaarlijkse omzet van 14,1 miljoen per 30 juni 2012 (30 juni 2011: 9,7 miljoen). De omzet van Exact Online groeide 48,1 procent tot 6,6 miljoen. De Exact Online proposities voor bedrijven tot twintig medewerkers in de sectoren Groothandel & Distributie en Zakelijke Dienstverlening werden in 2011 gelanceerd en droegen bij tot de toename in gecommitteerde jaarlijkse omzet. De Exact Online Productie propositie zal in de tweede helft van 2012 gelanceerd worden. De licentieomzet op operationele basis nam met 8,7% af tot 6,9 miljoen (H1 2011: 7,5 miljoen) door zwakte in het directe kanaal. De operationele maintenance omzet nam met 4,0% toe tot 38,5 miljoen (H1: 37,0 miljoen), met name door de groei van Exact Online. De service omzet op operationele basis nam met 6,3% af tot 3,5 miljoen (H1 2011: 3,7 miljoen), met name door de gedaalde licentieomzet van Exact s direct sales operaties. De operationele kosten op operationele basis namen licht toe van 28,5 miljoen tot 28,7 miljoen. EBITDA nam toe met 2,1% tot 20,2 miljoen (H1 2011: 19,7 miljoen). International Total revenue 19,433 21,436 (9.3%) 21,656 (10.3%) EBITDA (2.2%) % EBITDA margin 2.1% 1.9% 0.2 pts 1.8% 0.3 pts De totale operationele omzet daalde met 10,3% van 21,7 miljoen in H tot 19,4 miljoen in H Na de afronding van de rationalisatie van International s route naar de markt in 2011, lag de focus in H op het ontwikkelen van proposities voor specifieke marktsegmenten (Groothandel & Distributie, Zakelijke Dienstverlening en Productie) die zich richten op klanten met een internationale scope. We hebben echter niet genoeg voortgang geboekt om terug te keren naar groei. Op operationele basis daalde de licentieomzet 26,0% tot 3,8 miljoen (H1 2011: 5,1 miljoen). De maintenance omzet op operationele basis nam met 0,7% toe tot 12,0 miljoen (H1 2011: 11,9 miljoen) en de service omzet daalde 20,8% tot 3,7 miljoen (H1 2011: 4,7 miljoen) op operationele basis. De operationele kosten daalden met 2,2 miljoen op operationele basis, voornamelijk als gevolg van het herstructureringsprogramma in 2011.

7 Americas Total revenue 23,533 22, % 23,856 (1.4%) EBITDA 5,162 5,659 (8.8%) 6,124 (15.7%) EBITDA margin 21.9% 25.7% -3.8 pts 25.7% -3.8 pts De totale omzet op operationele basis nam met 1,4% af van 23,9 miljoen tot 23,5 miljoen. De operationele licentieomzet daalde met 11,2% tot 5,1 miljoen (H1 2011: 5,7 miljoen). Ondanks de toegenomen druk op de licentieomzet van Macola en MAX in H1 2012, nam de operationele maintenance omzet van JobBOSS met 1,8% toe tot 13,2 miljoen (H1 2011: 13,0 miljoen). De toename was het resultaat van een bescheiden prijsverhoging in een aantal productgroepen op 1 januari 2012 en een stabiel klantenverloop. De operationele service omzet nam toe met 1,7% tot 5,3 miljoen (H1 2011: 5,2 miljoen). De operationele kosten bevatten een eenmalige post in verband met de herstructurering van 1,7 miljoen en namen op operationele basis toe met 3,6% tot 18,4 miljoen (H1 2011: 17,7 miljoen). De EBITDA daalde met 15,7% tot 5,2 miljoen (H1 2011: 6,1 miljoen) op operationele basis. Specialized Solutions (Longview, Lohn XL and Orisoft) Total revenue 17,467 14, % 14, % EBITDA 314 1,933 (83.8%) 2,115 (85.2%) EBITDA margin 1.8% 13.7% pts 14.3% pts De totale omzet op operationele basis nam met 17,9% toe tot 17,5 miljoen (H1 2011: 14,8 miljoen). Longview bleef momentum behouden met een operationele licentieomzetgroei van 12,9%, aangejaagd door nieuwe logo deals in CPM en Tax. De nieuwe IFRS Longview Tax propositie, gericht op bedrijven met meer dan 250 miljoen omzet, is gelanceerd. Investeringen in de route naar de markt in Europa zijn in H gerealiseerd en zullen naar verwachting een impact hebben op de tweede helft van Lohn XL liet een omzetgroei zien van 8,7% in H Deze omzetgroei komt voort uit onze investeringen in de route naar de markt en marketing, en van onze volgende generatie Lohn XL propositie die in Q werd gelanceerd. Onze initiatieven in hosted oplossingen en BPO (het outsourcen van payroll services) winnen aan populariteit en zullen naar verwachting verder groeien in de nabije toekomst. Op operationele basis nam de licentieomzet voor dit segment met 11,7% toe van 2,7 miljoen in H tot 3,1 miljoen in H Op operationele basis nam de maintenance omzet met 4,7% toe tot 7,5 miljoen (H1 2011: 7,1 miljoen) door een groeiende klantenbasis voor Longview en een stabiel, laag klantenverloop. De service-omzet nam met 40,2% toe tot 6,9 miljoen (H1 2011: 5,0 miljoen). Operationele kosten, exclusief afschrijvingen en amortisatie, namen 35% toe van 12,7 miljoen tot 17,2 miljoen. Dit kwam ondermeer door de investeringen in de nieuwe IFRS Longview Tax propositie, gelanceerd in H Hierdoor daalde de EBITDA op operationele basis met 85,1% van 2,1 miljoen in H tot 0,3 miljoen in H Exact. And it all comes together. Exact is een softwareleverancier die wereldwijd bedrijfsprocessen van ondernemers ondersteunt. De focus op financiële processen is sinds het begin in 1984 uitgebreid tot een compleet ERP-pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dagelijks helpen innovatieve oplossingen als Exact Globe Next,

8 Exact Synergy en Exact Online wereldwijd meer dan lokale en internationale bedrijven bij de aansturing van hun onderneming. Exact ontwikkelt gerichte SaaS- en on premise-oplossingen voor diverse sectoren, waaronder productie, groothandel & distributie en zakelijke dienstverlening. Het hoofdkantoor van Exact is gevestigd in Delft, Nederland. De onderneming is sinds juni 1999 genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. De omzet in 2011 bedroeg 215,6 miljoen. Voor meer informatie over Exact ga naar Meer informatie Media Relations Exact Holding N.V. Jelle Zuidema T: +31 (0) of +31 (0) E: Investor Relations Exact Holding N.V. Onno Krap T: +31 (0) E: Exact Holding N.V. Postbus GB Delft Nederland Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Dit persbericht is een vertaling van het Engelstalige persbericht dat is terug te vinden op In geval van tegenstrijdigheid is het Engelstalige persbericht leidend. Dit document bevat bepaalde uitlatingen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst, en zijn gebaseerd op informatie en plannen die momenteel beschikbaar zijn. Door hun aard, bevatten dergelijke uitlatingen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst risico en onzekerheid omdat het factoren en gebeurtenissen in de toekomst bevatten en afhangen van omstandigheden die zich mogelijk niet zullen voordoen. Onvoorziene factoren die de uitlatingen en verwachtingen kunnen beïnvloeden zijn wijzigingen in het uitgavenpatroon van ondernemingen in de markten waar wij actief zijn, economische, politieke en wisselkoersfluctuaties, mogelijke wetswijzigingen, wijzigingen in het niveau van salarissen van medewerkers, toekomstige acquisitie en desinvesteringen. Exact kan daarom noch de juistheid en volledigheid van dergelijke uitlatingen en verwachtingen garanderen, noch dat dergelijke uitlatingen en verwachtingen worden gerealiseerd. Uiteindelijke resultaten kunnen

9 substantieel verschillen. Exact weigert iedere verplichtingen te aanvaarden om uitlatingen in dit document te actualiseren.

KPN. Verkort Jaarverslag 2011

KPN. Verkort Jaarverslag 2011 KPN Verkort Jaarverslag 2011 KPN, in Nederland toonaangevend in ICT-diensten, biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. In de zakelijke markt verzorgt KPN een breed spectrum

Nadere informatie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie

KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Persbericht jaarresultaten 2012, 5 februari 2013 KPN resultaten 2012 Financiële positie aanpassen aan strategie Hoofdpunten Resultaten 2012 Gemengd beeld Stabilisatie marktposities in Nederland, sterke

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert

37N 4 augustus 2009. Halfjaarbericht 2009. DSM meldt aanhoudend sterke cashflow-ontwikkeling terwijl bedrijfsresultaat verbetert DSM, Corporate Communications, P.O. Box 6500, 6401 JH Heerlen, The Netherlands Telephone (31) 45 5782421, Telefax (31) 45 5740680 Internet: www.dsm.com E-mail : media.relations@dsm.com 37N 4 augustus 2009

Nadere informatie

Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor

Press Release. DSM realiseert sterke resultaten over 2010 en stelt verhoging dividend naar 1,35 voor Press Release DSM, Corporate Communications Postbus 6500, 6401 HJ Heerlen telefoon +31 (0) 45 578 2421 fax +31 (0) 045 574 0680 email media.relations@dsm.com www.dsm.com Datum Heerlen, 23 februari 2011

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010

UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 Sliedrecht, 23 februari 2010 UNIT4 rapporteert succesvol jaar met sterk laatste kwartaal Verbeterde kasstroom en operationele marge Positieve vooruitzichten voor 2010 UNIT4 heeft vandaag de jaarresultaten

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

Bouwen aan een biologische toekomst

Bouwen aan een biologische toekomst Bouwen aan een biologische toekomst Verkort jaarverslag 2009 Koninklijke Wessanen nv Dit document betreft een in de Nederlandse taal vertaalde samenvatting van het jaarverslag van Koninklijke Wessanen

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd ING Groep Jaarverslag 2008 Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd In dit verslag 1.1 Ons profiel Samenstelling van de Raden 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Brief aan onze stakeholders 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR JAAROVERZICHT Op vrijwel elke markt waar ook ter wereld is er sprake van een groeiende behoefte aan een breder aanbod van pensioenproducten. Daarom zijn we van mening dat wij ons op het juiste moment op

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave e 78 miljoen Gecorrigeerde nettowinst 2009 373.574 Rekeningen eind 2009 9,6 miljoen Transacties in 2009 Over BinckBank 2 Profiel BinckBank 3 Kerncijfers 4 Bericht van

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

De kunst van de eenvoud

De kunst van de eenvoud De kunst van de eenvoud Verslag over 2011 Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tweeëntachtigste boekjaar 2011 Opgericht 27 september 1929 Sinds 1947 genoteerd aan NYSE Euronext

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 N.V. JAARVERSLAG 2011 CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 NV JAARVERSLAG 2011 VALUE8 nv Girl with red pole (1932) 2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Voorwoord 5 1 Directieverslag 7 2 Verslag van de Raad

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie