Global Global standards and publications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Global standards and publications"

Transcriptie

1 Non-Fictie Global Global standards and publications Global standards and publications : edition 2012/2013 / [eds.: Jane Chittenden... et al.]. - Second edition, first impression. - [Zaltbommel] : Van Haren Publishing, p : ill ; 17 cm. - (Best practice). - 1e dr.: ISBN : : : : Groot-Brittannie : 21 Beeldende kunst : : Van Haren Publishing is the world's leading publisher in best practice, methods and standards within IT Management, Project Management, Enterprise Architecture and Business Management. We are the official publisher for some of the world's leading organizations and their frameworks including: The Open Group [TOGAF(r)], IPMA-NL, ITSqc [escm Models], GamingWorks [ABC of ICT], ASL BiSL Foundation, IAOP(r), IACCM, CRP Henri Tudor and PMI NL. This catalog will provide you with an overview of our most popular and upcoming titles, but also gives you a quality summary on 36 internationally relevant frameworks. Van Haren Publishing is an independent, worldwide recognised publisher, well known for our extensive professional network (authors, reviewers and accreditation bodies of standards), flexibility and years of experience Worpole, Ken Contemporary library architecture Contemporary library architecture : a planning and design guide / Ken Worpole. - London : Routledge, XIV, 197 pagina's : illustraties ; 28 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN Focusing on the practical issues which need to be addressed by anyone involved in library design, here Ken Worpole offers his renowned expertise to architects, planners, library professionals, students, local government officers and members interested in creating and sustaining successful library buildings and services. Contemporary Library Architecture: A Planning and Design Guide features: a brief history of library architecture an account of some of the most distinctive new library designs of the 20th & 21st centuries an outline of the process for developing a successful brief and establishing a project management team a delineation of the commissioning process practical advice on how to deal with vital elements such as public accessibility, stock-holding, ICT, back office functions, children's services, co-location with other services such as learning centres and tourist & information services an sustainability in depth case studies from around the world, including public and academic libraries from the UK, Europe and the US full colour illustrations throughout, showing technical details and photographs.this book is the ultimate guide for anyone approaching library design. 1

2 Non-Fictie Berger, Herman De Ethica van Spinoza De Ethica van Spinoza : een handreiking / Herman Berger. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's ; 21 cm. - (Omtrent filosofie ; nr. 1). - Met bibliografie, literatuuropgave. ISBN : : 01 Geestelijk leven : : : 170 : 10 Mens en Maatschappij : : Het werk van de Nederlandse filosoof Spinoza staat weer volop in de belangstelling. Niet alleen zijn politieke geschriften, maar ook zijn levenswerk, Ethica, drijft mee op de golf aan hernieuwde belangstelling. Dat is niet verwonderlijk. Het werk vormt immers de grondslag voor een goed begrip van Spinoza's ander werk. Ethica zelf begrijpen is echter geen sinecure. In die wetenschap schreef de auteur met dit boek een commentaar op Spinoza's hoofdwerk, die de lezer een houvast biedt om Spinoza's ethische denken te begrijpen. Naast een commentaar biedt het boek onvermijdelijk ook een interpretatie. De auteur houdt daarbij rekening met het onderzoek van De Dijn en Bartuschat en gaat met hen en met Spinoza uitgebreid in discussie Praktijken Praktijken van normatieve professionalisering Praktijken van normatieve professionalisering / Hans van Ewijk & Harry Kunneman (red.). - Amsterdam : uitgeverij SWP, [2013] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Normatieve vragen en morele uitdagingen spelen een steeds grotere rol in professionele organisaties en in het praktische handelen van professionals, maar ook in het publieke debat. Dit boek biedt een dieper begrip van deze vragen en geeft wegen aan om daar in de praktijk creatief en moreel verantwoord mee om te gaan. De theorie en de praktijk van normatieve professionalisering zoals die de afgelopen twintig jaar aan de Universiteit voor Humanistiek is ontwikkeld, zijn daarbij richtinggevend. Door een groot aantal praktijken van normatieve professionalisering van binnenuit te beschrijven en kritisch te analyseren, willen wij met dit boek professionals, onderzoekers, managers en bestuurders die in hun eigen praktijk worstelen met normatieve en morele vragen ondersteunen, bemoedigen en inspireren. Tenslotte bieden een aantal hoofdstukken in dit boek ook nieuwe impulsen aan de theorievorming en het onderzoek op dit snelgroeiende gebied. 2

3 Non-Fictie Defares, J.G. God bestaat gewoon God bestaat gewoon : de harde feiten over Jezus, God, darwinisme en de Bijbel / Dr. James Defares ; met een voorwoord van Henny Huisman. - 2e druk. - Soesterberg : Uitgeverij Aspekt, [2013] pagina's : illustraties ; 23 cm. - Oorspronkelijke titel: Sporen van God : feiten en fictie over God, Jezus en Hiernamaals. - Naarden : Strengholt United Media, Met literatuuropgave. ISBN : : 27 Religie : : Dr. James Defares is bèta-wetenschapper, vrijdenker en was agnost. Zijn 10jarige zoektocht naar de wetenschappelijke bevindingen 'vóór' of 'tegen' overtuigden de voormalige atheïst van de realiteit van Christus, een superintelligente (God) en van de geloofwaardigheid van de Bijbel, inclusief de wonderen (met uitzondering van de zondvloed en het scheppingsverhaal). Ondanks de strikt wetenschappelijke benadering is dit boek voor een ieder toegankelijk. De 'HARDE FEITEN' die gepresenteerd worden versterken de zekerheid van de gelovige mens en overtuigen de denkende agnost. De Kerk (dominee, pastoor) is er niet blij mee, aangezien naast het bewijsmateriaal voor het hiernamaals (BDE' s, etc.) ook thema's die haaks staan op de kerkelijke dogma's aan de orde komen. Het laatste hoofdstuk behandelt de existentiële vraag: is er een hiernamaals, is er leven na dit leven en wat is het bewijsmateriaal? Het boek zal de levensbeschouwing van de lezer ingrijpend beïnvloeden. Prof. Dr. J.G. Defares is arts, bioloog en wiskundige. Hij vervulde talrijke functies waaronder hoogleraar mathematische biologie in Leiden, docent biofysica in Harvard en verrichtte onderzoek op het gebied van fysiologie, biofysica en endocrinologie. 3

4 Non-Fictie Kunneman, Harry Kleine waarden en grote waarden Kleine waarden en grote waarden : normatieve professionalisering als politiek perspectief / Harry Kunneman. - Amsterdam : Humanistics University Press, [2013] pagina's ; 21 cm. - Humanistics University Press is een imprint van SWP. Inaugurele rede Universiteit voor de Humanistiek, Utrecht. - Met literatuuropgave. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : 8.40 : : : : Deze oratie gaat over de tijd waarin wij leven en de grote vragen die op ons afkomen. Hij wordt zowel gevoed door verontrusting als door hoop. De verontrusting komt voort uit de constatering dat de waarden waarop onze wereldsamenleving zich in hoofdzaak oriënteert te kléin zijn in verhouding tot de omvang en de complexiteit van de mondiale vragen waar wij voor staan. De hoop komt voort uit de eigentijdse groei van het besef dat wij grótere waarden nodig hebben, waarden die ons helpen om onze wereld te vergroten in plaats van te verkleinen en de complexiteit van de vragen waar wij voor staan aan te gaan in plaats van te verdringen. Tegen deze achtergrond belicht Harry Kunneman de politieke betekenis van normatieve professionalisering als 'werkend leerproces' waarin broodnodige aftakkingen worden verkend op het dominante, neoliberale ontwikkelingspad Armoedesignalement Armoedesignalement... Armoedesignalement... / Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek. - [Ed.] Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, p ; 24 cm. - (SCP-publicatie, ISSN ). - Verschijnt 1 per jaar. - Voortz. van: Lage inkomens, kans op armoede en uitsluiting, ISSN X. ISBN Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. De ontwikkeling van het armoedepercentage wordt beschreven voor de totale bevolking en de belangrijkste risicogroepen. Ook de spreiding van armoede over gemeenten en de mate waarin mensen zelf aangeven armoede te ervaren, komen aan bod. 4

5 Non-Fictie Sadiraj, K. Groeit de jeugdzorg door? Groeit de jeugdzorg door? : het beroep op de voorzieningen: realisatie en raming / Klarita Sadiraj, Michiel Ras, Lisa Putman, Jedid-Jah Jonker ; vertaling samenvatting: Julian Ross. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, november pagina's : illustraties ; 24 cm. - (SCP-publicatie, ISSN ; ). - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN : 323 : 10 Mens en Maatschappij : 9.90 : : 329 : 10 Mens en Maatschappij : : De zorg voor jongeren met opgroei- en opvoedproblemen is nogal versnipperd. Hierdoor is er geen goed zicht op de hoeveelheid zorg die deze jongeren nodig hebben. Dit rapport biedt voor het eerst een overzicht van de vraag naar jeugdzorg. Dit inzicht is van groot belang, omdat gemeenten vanaf 2015 de verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering van alle zorg voor jongeren van 0 tot en met 17 jaar en hun opvoeders. Het rapport brengt voor verschillende jeugdzorgvoorzieningen in kaart welk beroep daarop is gedaan in de periode Het geeft ook de groei weer van het geheel aan jeugdzorgvoorzieningen voor die periode. Tot slot biedt het een indicatie van de toekomstige ontwikkeling van het beroep op de afzonderlijke jeugdzorgvoorzieningen en het totaalpakket aan jeugdzorg voor de periode tot en met Buitenweg, Rob Het sociale gezicht van Europa Het sociale gezicht van Europa : een mensenrechtenperspectief / Rob Buitenweg, Kathalijne Buitenweg, Jeroen Temperman ; met medewerking van Marjolijn Bulk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's ; 22 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN Ieder mens is drager van sociale rechten, zoals het recht op een behoorlijke levensstandaard en het recht om te staken. Het is aan de nationale staten om deze rechten te beschermen en te realiseren. Maar kunnen de lidstaten van de Europese Unie dat nog wel zelfstandig? Gezamenlijk hebben lidstaten zich gebonden aan een steeds stringenter begrotingsbeleid en aan de dominantie van de interne markt. Deze harde, eenzijdige Brusselse eisen hebben in verschillende landen geleid tot inbreuken op sociale rechten. Wie is dan verantwoordelijk? De sociale doelen van de Europese Unie zijn tekstuele hoogstandjes geworden; de noodzaak van een 'sociaal Europa' is een terugkerend mantra. Maar gezamenlijke afspraken voor de bestrijding van armoede en werkloosheid blijven boterzacht. De auteurs bepleiten daarom een nieuw discours: een invalshoek vanuit sociale rechten. Sociale rechten zijn geen verlanglijstje. Het zijn verplichtingen waar ook de Europese Unie zich expliciet aan zou moeten binden, inclusief de verantwoording voor internationale organen en een klachtrecht voor burgers. Een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de Brusselse instellingen en de nationale lidstaten dicht een juridisch vacuüm en kan de broodnodige aanzet geven voor een socialer Europa. 5

6 Non-Fictie Torre, A.G.J. van der Het persoonsgebonden budget in de AWBZ Het persoonsgebonden budget in de AWBZ : monitor 2012 / Ab van der Torre, Ingrid Ooms, Mirjam de Klerk ; figuren: Mantext ; vertaling [in het Engels] samenvatting: Julian Ross. - Den Haag : Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober pagina's : illustraties ; 25 cm. - (SCP-publicatie, ISSN ; ). - Ook verschenen als online resource. - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee mensen zelf een zorgverlener kunnen regelen en betalen. Sinds de invoering nam het beroep op deze voorziening in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten sterk toe. In 2011 zijn enkele maatregelen getroffen die beoogden om deze trend te keren. Dit rapport brengt de ontwikkelingen in het gebruik en de uitgaven van het persoonsgebonden budget in de AWBZ in kaart. Ook wordt nagegaan of de beoogde omslag in 2012 daadwerkelijk tot stand is gekomen, en of deze in lijn ligt met de verwachtingen die vooraf werden uitgesproken. 6

7 Non-Fictie Strategie Strategie en vastgoed Strategie en vastgoed / redactie: Leo Uittenbogaard, Hans Veldman ; met medewerking van: Roel van de Bilt, Boris van der Gijp, Peter van Gool, Ed Nozeman, Wim van der Post, Lenny Vulperhorst. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2013] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met register. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 10 Mens en Maatschappij : : De vastgoedsector staat voor grote strategische veranderingen. Een actueel issue dat menigeen bezighoudt. Strategie en vastgoed speelt hier op in en is het eerste studieboek dat strategie in de context van vastgoedorganisaties bespreekt. De laatste hoofdstukken gaan in op de vraag: 'Hoe moet in sterk veranderende tijden vormgegeven worden aan strategisch management in de vastgoedsector?'. Strategie en vastgoed is geschreven, in opdracht van de Amsterdam School of Real Estate, samen met experts uit het vakgebied. Het biedt inzicht in een complex werkveld met vele stakeholders, afhankelijkheden, belangen en grote risico's. Strategie en vastgoed biedt houvast bij het zoeken naar de positie van de eigen organisatie en naar nieuwe mogelijkheden binnen dat complexe en snel veranderende werkveld. Strategie en vastgoed is interessant voor verschillende hbo-opleidingen waar de vastgoedsector en de makelaardij aan bod komen. Ook de professional vindt in deze uitgave waardevolle informatie. Waarom kiezen voor Strategie en vastgoed: het enige leerboek over strategie in de vastgoedsector; glashelder overzicht van het krachtenveld in dit vakgebied; ideale basis voor het creëren en zien van nieuwe mogelijkheden Arendonk, H.P.A.M. van Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen / prof. mr. drs. H.P.A.M. van Arendonk [tevens (eindredactie, mr. A.J.M. Arends, dr. J.C.K.W. Bartel, dr. E. Boomsluiter, drs. W. Brink, prof. dr. A.C.G.A.C. de Graaf, prof. dr. J.C.M. van Sonderen. - Elfde [gewijzigde] druk, bijgewerkt tot maart Den Haag : Sdu Uitgevers, pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Wegwijsserie). - Ook verschenen als online resource. - Oorspronkelijke uitgave: Lelystad : Koninklijke Vermande, Met reg. ISBN In Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen staat de belastingheffing van de onderneming centraal. Het gaat daarbij om ondernemers in de inkomstenbelasting dan wel de vennootschapsbelasting (de eenmanszaak, maatschap/vof, commanditaire vennootschap en de nv/ bv). Uitgebreid komen de regels inzake de fiscale winstbepaling voor de IBondernemer en de Vpb-ondernemer aan de orde. Specifieke onderwerpen als de deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid, fusievormen en splitsing worden eveneens besproken. Tevens wordt de fiscale regeling voor de aanmerkelijkbelangaandeelhouder behandeld, dit alles aan de hand van de Wet IB Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen is in het bijzonder geschikt als studieboek voor het onderwijs aan de HEAO, specifiek voor studenten in de studierichting Accountancy. Ook voor fiscale (praktijk)opleidingen is de uitgave een uitstekend studieboek. Daarnaast kunnen belastingadviseurs en administrateurs Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen alspraktisch naslagwerk hanteren. 7

8 Non-Fictie Pfeil, Tom Op gelijke voet Op gelijke voet : de geschiedenis van de Belastingdienst / Tom Pfeil. - [2e druk]. [Deventer] : Kluwer, a Wolters Kluwer business, [2013] pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave, register. ISBN : : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : De geschiedenis van de Nederlandse Belastingdienst, die in 1806 werd opgericht, biedt een venster op de wording van het moderne Nederland. In dit boek passeren onderwerpen de revue als de emancipatie van katholieken en vrouwen, de opbouw van de welvaartsstaat, de professionalisering van het overheidspersoneel, de opmars van de communicatie- en informatietechnologie en de uitbouw van de internationale samenwerking. Deze studie laat ook zien dat het controversiële streven om de belastingen op gelijke voet te heffen, de drijvende kracht is geweest achter de organisatorische ontwikkeling van de Belastingdienst gedurende de afgelopen tweehonderd jaar. Dit rijk geïllustreerde boek bestaat uit zes hoofdstukken, die deels chronologisch en deels thematisch zijn geordend. Het eerste hoofdstuk belicht onder meer de voorgeschiedenis en de ontstaansgeschiedenis van de Belastingdienst, een organisatie die het product is van de fiscale eenwording van Nederland in de Bataafs-Franse Tijd ( ) Harnish, Verne The greatest business decisions of all time The greatest business decisions of all time : How Apple, Ford, IBM, Zappos, and others made radical choices that changed the course of business / by Verne Harnish and the editors of Fortune ; foreword by Jim Collins ; edited by Brian Dumaine. - New York : Fortune Books, [2013] pagina's ; 21 cm ISBN Businesses make millions of decisions every day. But once in a great while a leader makes a truly game-changing decision that shifts not only the strategy of a single company but how everyone does business. These big decisions are counter-intuitive - they go against the conventional wisdom. In hindsight, taking a different direction may seem easy, but these bet-the-company moves involve drama, doubt, and high tension. What made Apple's board bring back Steve Jobs to the company? How did Johnson & Johnson decide to recall every bottle of Tylenol after a poisoning scare that involved only a small batch of the drug? What made Henry Ford decide to double the wages of his auto workers, and how did that change the American economy for the next century? Here management consultant Verne Harnish, the CEO of Gazelles, and Fortune's editors provide the background stories behind the greatest business decisions of all times. In this fully original book, you'll get a glimpse into the thought processes leading up to these groundbreaking moments and will learn how the decisions have shaped the thinking of today's top leaders. The book also contains an insightful foreword by management guru Jim Collins, the author of Built To Last and Good To Great, which explains the importance of decision making in creating a successful company. 8

9 Non-Fictie Twist, Mark van De internal auditor in het publieke domein De internal auditor in het publieke domein : drijfveren en dilemma's, principes en paradoxen / Mark van Twist, Martijn van der Steen, Henk Bouwmans, Hans Bekkers. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, [2013] pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : : : 363 : 11 Bedrijf en Beroep : : Het vak van internal auditor wordt in de standaardhandboeken doorgaans beschreven als een min of meer uitgekristalliseerde praktijk die vooral om een gedegen toepassing vraagt. Dit boek neemt de vastgelegde basisbeginselen van het auditvak weliswaar als vertrekpunt, maar laat vervolgens zien hoe de invulling ervan in het publieke domein tot spanningen en dilemma's kan leiden. De praktijk van internal audit is weerbarstig en het werkveld waarin de internal auditor opereert is sterk in beweging. Internal audit is daarom als professie ook niet scherp begrensd, maar vormt juist het label voor een dynamisch en zich sterk ontwikkelend vakgebied dat op tal van plekken nadere verkenning en verdieping verdient. Dit boek wil de discussie over de spanningen en dilemma's van het vak van de internal auditor verder voeren en reikt handvatten aan voor refl ectie op de eigen praktijk van elke internal auditor. Het biedt een basis voor een volgende stap van beginnende en ervaren internal auditors in het publieke domein en helpt hen in de reflectie op hun eigen vakgebied en hun verdere professionalisering Fuchs, H. Jaarrekening Jaarrekening / Henk Fuchs. - Tweede druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2013] pagina's : illustraties ; 24 cm + bijlage. - [Tekstboek]. - 1e druk: Met register. ISBN Sinds januari 2010 is het nieuwe examenprogramma van SPD van kracht. Noordhoff Uitgevers biedt een totaalpakket SPD aan. Op kunt u terecht voor informatie over het pakket, uitwerkingen en extra ondersteuning bij verschillende uitgaven. Jaarrekening behandelt zowel de interne als de externe verslaggeving. Bij interne verslaggeving komt analyse (intracomptabel en extracomptabel) aan de orde. Terwijl bij externe verslaggeving naar voren komt hoe op basis van de in de boekhouding geregistreerde cijfers de externe balans, de externe winst-en-verliesrekening en het (externe) kasstroomoverzicht kunnen worden samengesteld. Kenmerkend voor dit boek: Korte theoretische uiteenzettingen. Veel voorbeelden. Per hoofdstuk een samenvatting. Zelftoetsen Register met Engelse termen en vaktermen. De methode Jaarrekening bereidt de student gedegen voor op het gelijknamige SPD-examen. Het theorieboek sluit naadloos aan bij de nieuwe exameneisen. De vele voorbeelden, samenvattingen en de zelftoetsen helpen bij het bestuderen van de theorie. 9

10 Non-Fictie Sustainable Sustainable business modeling Sustainable business modeling : een besluitvormingsinstrument voor duurzame bedrijfsvoering / Annemieke Roobeek, Jacques de Swart (red). - Den Haag : Academic Service, [2013] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : SBM is een combinatie van kwantitatief (laten) rekenen en kwalitatief action research en action learning, waarbij medewerkers en management - via strategische rondetafelgesprekken - marktgegevens, studies en andere relevante informatie inbrengen. Door met elkaar prestatie-indicatoren te formuleren, deze van een waarde te voorzien en te koppelen aan duurzame strategische doelstellingen, wordt niet alleen de strategie op een transparante wijze geformuleerd, maar ook het pad er naartoe cijfermatig onderbouwd. Het rekenhart van dit proces wordt gevormd door The Business Simulator. Met Sustainable Business Modeling en The Business Simulator hebben de auteurs dit concreet en inzichtelijk weten te maken, met een laagdrempelige, interactieve aanpak en met harde cijfers als uitkomst. De simulatiemogelijkheden en visualisaties geven ruimte voor een objectieve discussie. Hoe dat in de praktijk werkt, komt naar voren in de verschillende cases - uit de zorg, de metaalindustrie, een science center en de energiesector - die in dit boek stap voor stap beschreven worden. Sustainable Business Modeling biedt een effectief handvat voor transparantie in de strategische besluitvorming over duurzame bedrijfsvoering, zodat je niet alleen de interne, maar ook de externe stakeholders meekrijgt Schenk, D.J. De praktijk van SAP ERP en IDES De praktijk van SAP ERP en IDES : uitwerking van een compleet ERP-proces / D.J. Schenk, C.T. Draijer. - 3e [i.e. 4e] dr. - Groningen [etc.] : Noordhoff Uitgevers, [2013]. 192 p : ill ; 24 cm. - Oorspr. titel: De praktijk van mysap en IDES : uitwerking van een compleet ERP-proces. - Groningen [etc.] : Wolters-Noordhoff, Met reg. ISBN De praktijk van SAP ERP en IDES is een introductie en basiscursus ERP. De methode is ontwikkeld als introductie voor studenten van hogescholen en universiteiten die al bekend zijn met de vakgebieden waarop ERP betrekking heeft. De methode richt zich op de integratie tussen de verschillende modules waaruit SAP ERP bestaat en op een belangrijke eigenschap van ERP: de procesgerichtheid. In deze nieuwe druk is een aantal hoofdstukken flink herzien en daarmee verbeterd. Daarnaast is het derde deel van het boek uitgebreid.de kernachtige wijze van beschrijven en de toelichting van de opdrachten in deze methode geeft de mogelijkheid de cursus naar verschillende didactische inzichten in het onderwijs te integreren: van volledige zelfstudie tot begeleidende theoretische hoorcolleges en gedoseerde uitvoering van de opdrachten. SAP ERP leent zich uitstekend voor aanvullend onderzoek en simulatie van bedrijfsprocessen.de auteurs hebben meer dan vijftien jaar ervaring in het geven van onderwijs met SAP ERP, SAP SCM en SAP BW en hebben een bedrijfseconomische, bedrijfsadministratieve en informatica-achtergrond. De praktijk van SAP ERP en IDES biedt de handson uitwerking van een compleet ERP-proces. Dit proces is de basis voor alle andere modules met SAP. 10

11 Non-Fictie Winst Winst Winst / hoofdredactie Walter van Hulst. - Schiedam : Managementboek, pagina's : illustraties ; 26 cm. - (Slow Management ; Nr. 27 winter 2014) ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : Verbeter de wereld, begin een bedrijf luidt de titel van een recent verschenen boek. Sociale vooruitgang en economische efficientie zijn geen tegenpolen. Zelfs goeroe Michael Porter droomt van een hoge vorm van kapitalisme, die voldoet aan essentiele behoeften van iedereen op aarde. Dit nummer geeft allerlei voorbeelden van mensen, organisaties en bedrijven die financiele en maatschappelijke winst weten te combineren. Ook macro-economisch is het tijd om de bakens te verzetten en niet meer eenzijdig te sturen op groei en winstmaximalisatie. Het Bruto Binnenlands Product begint te knellen. Het bergstaatje Bhutan bewijst met zijn index voor Bruto Nationaal Geluk de meetbaarheid van welzijn en Geluk de meetbaarheid van welzijn en geluk. De mensen daar zijn niet rijk, maar voelen zich rijk.in de sport gaat het evenmin puur en alleen om de uitslag. Winst is niet zozeer het verslaan van de tegenstander, maar heeft vooral met jezelf te maken. En met je team. De Australische hockeyinternational Alyson Annan won alles wat er te winnen valt en is nu in Nederland een succesvolle coach. Het bedrijfsleven kan volgens haar leren van de sport.verder in deze slow management aandacht voor onderhandelen, de nieuwe generatie van internetondernemers, het bedenken van nieuwe businessmodellen en een prachtige fotoreportage Bos, Jan Jacob Noodzakelijke kennis Noodzakelijke kennis / Jan Jacob Bos. - Deventer : Kluwer, [2013] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Omslag vermeldt: hoe professionals dagelijks bijdragen aan de strategie. - Met index. ISBN Het uitwisselen van ervaringen en kennis via social media is voor veel mensen al heel vanzelfsprekend - privé én in hun werk. Professionals in organisaties kunnen onderhand heel goed zelf inschatten welke kennis relevant is en welke niet, maar toch blijkt het lang niet eenvoudig daarbij altijd het juiste strategische kompas voor ogen te houden. Noodzakelijke kennis koppelt kennismanagement nadrukkelijk aan de strategie van de organisatie. Jan Jacob Bos ontwikkelde een 9-indicatoren model dat niet alleen laat zien hoe kenniswerkers efficiënt kunnen omgaan met kennis, maar ook wat er nodig is om met die kennis de strategie van de organisatie succesvol uit te voeren. Het boek geeft managers handvatten om hun professionals daarbij te helpen. 11

12 Non-Fictie Barros Barbosa, Carla de De PR-factor De PR-factor : succesvol bedenken, maken en verspreiden van nieuwswaardige content / Carla de Barros Barbosa, Christine van der Linden ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep, [2013] pagina's : illustraties ; cm. (Communicatie.serie) ISBN : : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : De PR-factor Hoe kun je als marketeer of PR-professional informatie zo nieuwswaardig maken dat media de productinformatie of het merkverhaal opnemen in hun krant, tv-programma of blog? Juist nu het medialandschap met grote snelheid verandert en digitaliseert? Door de PR-factor als kompas te nemen op jouw tocht door medialand. Aan de hand van twaalf cases, meer dan veertig tips, 10 modellen en de gedeelde ervaringen van tien journalisten en bloggers, leer je hoe je jouw boodschap zo relevant mogelijk maakt voor media en consument en daarmee je PR-resultaat verhoogt. En hoe je dat resultaat inzichtelijk maakt. Zij putten daarbij uit hun ervaringen in sectoren als entertainment, toerisme, lifestyle, food en zakelijke dienstverlening. Marketing PR-bureau Linden & Barbosa zijn betrokken geweest bij 'de rebranding van TNT Post naar PostNL', 'de herpositionering van het eiland Aruba', 'het 170-jarig bestaan van C&A', 'het 35-jarig bestaan van Sesamstraat' en 'de invoering van de Nederlandse Marsrepen met UTZ CERTIFIED-logo. Ze adviseerden ook over vele internationale productintroducties, zoals de lancering van de game consoles PlayStation4 en PlayStation Vita, de opening van Europa's grootste online schoenenwinkel Sarenza en de introductie van het Engelse theemerk Clipper in Nederland Inleiding Inleiding op marketing Inleiding op marketing / [auteurs: R. van Midde... et al ; redactie: Edu'Actief b.v ; inhoudelijke redactie: R. van Midde en A. van Santen ; illustratie: Edu'Actief b.v.]. Eerste druk/eerste oplage. - Meppel : Edu'Actief, [2013] pagina's : illustraties ; 30 cm. - (Scoren.info. [Bronnenboeken]). - Met index. ISBN In het boek Inleiding op marketing komen verschillende onderwerpen aan bod zoals het marketingconcept, de marketingcyclus, marketingplannen, de marketingmix, online marketing en exportmarketing. Inleiding op marketing kan gebruikt worden binnen de opleidingen: Commercieel medewerker Junior accountmanager Vestigingsmanager groothandel Assistent-manager internationale handel. Inleiding op marketing is een bronnenboek bestemd voor het eerste leerjaar en wordt geleverd met een licentie. Deze licentie geeft u 1 jaar toegang tot de ondersteunende website waar u extra lesmateriaal vindt. 12

13 Non-Fictie Midde, R.F.M. van Retailmarketing Retailmarketing / auteurs: R. van Midde, C. Bakker, L. Kroes ; redactie: Uitgeverij Edu'Actief b.v ; inhoudelijke redactie: R. van Midde. - Eerste druk/eerste oplage. Meppel : Edu'Actief, cop pagina's : illustraties ; 31 cm. - (Ambitie.info. [Bronnenboeken]). - Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : De ontwikkelingen binnen de detailhandel gaan razendsnel. Dat heeft ook gevolgen voor retailmarketing. Dit boek, Retailmarketing, behandelt naast alle basisbegrippen ook de laatste trends binnen detailhandelsmarketing. Het lesmateriaal kan onder andere gebruikt worden in het tweede en derde jaar van de mbo detailhandelsopleidingen (niveau 3 en 4). 13

14 Non-Fictie Duk, R.A.A. De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht / Rogier Arie Arnout Duk. - [Den Haag] : Boom Juridische uitgevers, cop p ; 25 cm. - (Bakelsreeks). Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. - Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij : : Voor het individuele arbeidsovereenkomstenrecht is de rechtspraak van de Hoge Raad van belang. Ook in de afgelopen jaren zijn er veel standaardarresten op dat gebied gewezen. Deze dissertatie neemt als vertrekpunt de kronieken van die rechtspraak zoals die over de periode vanaf begin 1997 in eerst het Sociaal Maandblad Arbeid (SMA) en vervolgens vanaf 2009 in het Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA) zijn gepubliceerd. Het thema van het onderzoek is hoe, blijkens de besproken arresten, de Hoge Raad in arbeidszaken het recht 'vindt'. Dat thema wordt in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten, en die over de rechtsvinding in het arbeidsrecht van auteurs als Koopmans en Rood. Pièce de résistance vormt het derde hoofdstuk, waarin wordt onderzocht welke belangrijke uitspraken de Hoge Raad in de beschouwde periode van in totaal zestien jaar heeft gedaan, van welke rechtspolitieke ontwikkelingen uit die uitspraken blijkt en hoe die uitspraken zich tot eerdere cassatierechtspraak en tot elkaar verhouden. In het vierde hoofdstuk wordt bezien hoe de arresten van de Hoge Raad wat hun motivering betreft zijn opgezet en in hoeverre daarin typisch arbeidsrechtelijke motieven, zoals ongelijkheidscompensatie, een rol spelen Jonge, P.H.J. de Invordering van dwangsommen onder de Algemene wet bestuursrecht Invordering van dwangsommen onder de Algemene wet bestuursrecht / mr. P.H.J. de Jonge. - Eerste druk. - [Naarden] : Uitgeverij Lineke Eerdmans, pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN Op 1 juli 2009 trad de zogeheten Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht in werking. In de rechtspraktijk blijkt echter dat veel (ambtenaren van) bestuursorganen worstelen met theoretische én praktische vragen bij het langs bestuursrechtelijke weg invorderen van dwangsommen. Dit boek geeft een helder antwoord op deze en vele andere vragen, waar nodig toegelicht met concrete voorbeelden. Heel handig voor de praktijkjurist daarbij zijn de bijlagen met kant-en-klare concepten van de diverse in een invorderingsprocedure te nemen besluiten. Bovendien wordt uitvoerig aandacht besteed aan de stroom jurisprudentie die zich de afgelopen jaren heeft gevormd met betrekking tot de invorderingsbeschikking en waarvan een goed begrip onontbeerlijk is voor een succesvolle invorderingsprocedure. Dit boek is met name bedoeld voor hen die in de praktijk geregeld te maken hebben met bestuursrechtelijke procedures inzake het opleggen en invorderen van dwangsommen. Het boek is evenwel ook uitermate geschikt voor rechtenstudenten en andere geïnteresseerden. Enige basiskennis van de Algemene wet bestuursrecht is hierbij wel noodzakelijk. 14

15 Non-Fictie Molenaar, Joseph Stapel & De Koning studie-editie Stapel & De Koning studie-editie. - Amsterdam : Stapel & De Koning, pagina's : illustraties ; 30 cm. - Deel 2: De politie, burgerlijk recht, wet politiegegevens, verkeer en vervoer, wet op de lijkbezorging, opiumwetgeving en wapens en munitie / Joseph Molenaar, Aart Sterk, Andre Krommendijk, Henk Scholte ter Horst, Lydia Janssen, Andre Ram, Jan Jaap Adema ; illustraties: Koos Heemskerk. - Met register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : 397 : : Joseph Molenaar is afgestudeerd in Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie strafrecht en criminologie. Hij heeft bovendien een studie op het gebied van internationaal recht afgerond aan de Universiteit van Essex. Thans werkt Joseph Molenaar als juridisch docent aan de School voor Politiekunde te Amsterdam. Aart Sterk is inspecteur van politie. Hij is sinds 1978 werkzaam bij de politie en is op verschillende afdelingen werkzaam geweest. Hij is freelance docent Boa - en beveiligingsopleidingen en schrijft hiervoor ook de lesmaterialen. André Krommendijk is Adviseur/docent Wet politiegegevens en privacy aan de Politie- academie. Henk Scholte ter Horst is sinds 1985 docent aan de Politieacademie, Faculteit Algemene Politiekunde onderwijsgroep West, locatie Amsterdam. Hij is betrokken geweest en nog steeds betrokken bij diverse onderwijsontwikkelingen. Zijn specialiteit ligt bij de kernopgaven die te maken hebben met verkeer en milieu. Zijn praktijkervaring heeft hij opgedaan in het toenmalige korps in Amstelveen Politiek Politiek privaatrecht Politiek privaatrecht / redactie: W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Jonge meesters). Met literatuuropgave. ISBN Recht en politiek zijn nauw met elkaar verbonden. Uiteraard is wetgeving het product van politiek - democratische besluitvorming waarbij gezocht wordt naar maatschappelijke sturing en maatschappelijk compromis in het licht van politieke ideologie. Voor privaatrechtelijke wetgeving is dat minder evident. Wat is er nu 'politiek' aan privaatrecht? Er wordt vaak vanuit gegaan dat privaatrecht 'waardenvrij' is en dus geen politieke 'kleuring' heeft. Maar als we wat beter kijken, blijkt dat ook privaatrecht vaak het resultaat is van 'polderen', van een strijd tussen verschillende maatschappelijke groeperingen - variërend van werknemers, werkgevers, banken, beroepsbeoefenaren, verzekeraars, branches, lobbygroepen en zo verder - of van Haagse partijpolitiek. Soms ook is privaatrecht een politiek 'haasje-over' tussen Hoge Raad, wetgevingsambtenaren en parlement. Men kan deze verschijningsvormen van 'politiek privaatrecht' op verschillende manieren analyseren. Is de invloed van 'gepolder' in het privaatrecht aan te wijzen? Is er een verband aan te tonen tussen politieke kleur van een regering en de privaatrechtelijke wetgeving die zij tot stand brengt? Hoe succesvol zijn lobbypogingen in het privaatrecht? Over dit soort vragen gaat 'Politiek Privaatrecht'. 15

16 Non-Fictie Schols, F.W.J.M. Erfrecht en schenking Erfrecht en schenking / prof. mr. F.W.J.M. Schols, mr. F.J.P.G. van Haare. - Derde druk. - Den Haag : Boom Juridische uitgevers, pagina's : illustraties ; 16 cm. (Boom basics). - Oorspronkelijke titel: Erfrecht Met register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : 9.90 : De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. 16

17 Non-Fictie Social Social media in het onderwijs Social media in het onderwijs / Antoine van den Beemt (red.) ; met bijdragen van Antoine van den Beemt... [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Kluwer, [2013] p : ill ; 25 cm. - (Meso focus, ISSN ; 88). - Met lit. opg. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs : IV : : : : : Deze Meso focus is met name gericht op schoolleiders en -bestuurders die met vragen zitten rond social media in het onderwijs, een groep die enerzijds wel de impact van social media ziet, maar anderzijds terughoudend is om de nieuwste digitale mogelijkheden te benutten in de eigen school. Wat zij vooral nodig hebben, is een slimme strategie: hoe kun je als school op een verantwoorde wijze gebruik maken van de mogelijkheden die social media bieden? Met deze Meso focus beogen we schoolleiders en -bestuurders die over die vraag nadenken, te ondersteunen. We doen dat primair door basiskennis over social media aan te reiken, vanuit het idee dat je als (eind)verantwoordelijke over een zeker kennisniveau moet beschikken om leiding te kunnen geven aan ontwikkelingen in de school op dit gebied, of nog beter gezegd, aan mensen die in de school invulling geven aan ontwikkelingen op dit gebied. Naast het aanreiken van basiskennis hopen we lezers ook te inspireren door middel van tal van intermezzo's en praktijkvoorbeelden Bosch-Sthijns, Winny Aanpakkaarten voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen Aanpakkaarten voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen / Winny Bosch-Sthijns. - Tweede druk. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : illustraties ; 21 cm + dvd-rom. - Oorspronkelijke titel: Handleiding methode aanpakkaarten : speciaal ontwikkeld voor kinderen met aandachtsen werkhoudingsproblemen. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, Met literatuuropgave. ISBN Kinderen geven geregeld blijk van problemen in het aanbrengen van structuur in hun dagelijkse leven. Dat kan uiterlijk zichtbaar zijn door chaos, paniek of weigeren een taak uit te voeren, maar kan zich ook afspelen op denkniveau (werkhoudingsproblemen). Dit bemoeilijkt het functioneren van begaafde kinderen enorm. Zij kunnen goed leren, maar ontwikkelen daarvoor niet altijd de juiste leerstrategieën. Deze aanpakkaarten zijn een hulpmiddel voor het aanbrengen van structuur, gericht op diverse deelgebieden en onafhankelijk van een methode. Ze vormen een verzameling van werkstrategieën voor taal, rekenen, (begrijpend) lezen en wereldoriëntatie, waaruit de leraar een voor elk kind afzonderlijk helder stappenplan kan distilleren. Ze kunnen worden gebruikt bij begaafde kinderen, kinderen met leerproblemen en / of leerstoornissen zoals ASS, NLD, beelddenkers en kinderen met dyslexie. 17

18 Non-Fictie Trigt, Paul van Blind in een gidsland Blind in een gidsland : over de bejegening van mensen met een visuele beperking in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij, / Paul van Trigt. - Hilversum : Verloren, pagina's : illustraties ; 24 cm. - (Passage reeks ; 43). - Ook verschenen als proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. - Met literatuuropgave, register. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : Blinden en slechtzienden werden in twintigste-eeuws Nederland vooral benaderd als ontvangers van langdurige zorg en als afhankelijke mensen. Dat is opmerkelijk, want elders in Europa en in Amerika, zo blijkt uit disability history onderzoek, werd een handicap in toenemende mate beschouwd als iets dat gecompenseerd kon worden. Waarom bleef hier de bejegening in termen van zorg dan dominant, ook toen vanaf de jaren 1960 gesproken werd over de emancipatie van gehandicapten? De casus van het blindeninstituut Sonneheerdt te Ermelo maakt duidelijk, dat de staat de sociale zorg zo had georganiseerd dat maatschappelijke organisaties zich meer op zorgverlening richtten. Vanwege de toegenomen welvaart en professionalisering kreeg (re)integratie bovendien geen prioriteit. Dit veranderde pas vanaf de jaren De discussie is echter nog steeds gaande, waardoor Blind in een gidsland niet alleen een bijdrage levert aan het historische maar ook aan het actuele debat over onze verzorgingsstaat Bartels, Rob Democratie leren door filosoferen Democratie leren door filosoferen : denken, dialoog en verschil in de basisschool / Rob Bartels. - Budel : Damon, [2013] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Tevens proefschrift Universiteit voor de Humanistiek, Utrecht. - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Filosoferen met kinderen wordt steeds meer gezien als een activiteit die bijdraagt aan democratische vorming. Democratie leren door filosoferen is een diepgaand onderzoek naar de praktijk van het filosoferen in het basisonderwijs. Op verschillende niveaus is het curriculum 'filosoferen met kinderen' onderzocht. Het onderzoek gaat in op de idealen, het idee achter het filosoferen, op de feitelijke vormgeving en uitvoering van het filosoferen en de door de leraren en kinderen zelf gerapporteerde leereffecten ten aanzien van hun denken, dialoog en het omgaan met verschillen. In vier scholen en zestien groepen zijn leraren en kinderen geobserveerd en via interviews en vragenlijsten bevraagd over hun doelen en motieven, praktijken, ervaringen en leereffecten. Het onderzoek laat zien hoe filosoferen met kinderen theoretisch en praktisch een bijdrage kan leveren aan democratische burgerschapsvorming. Het onderzoek is uitgevoerd als promotieonderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek. 18

19 Non-Fictie Euclides The first six books of the Elements of Euclid The first six books of the Elements of Euclid : in which coloured diagrams and symbols are used instead of letters for the greater ease of learners = Die ersten sechs Bu cher der Elemente von Euklid = Les six premiers livres des elements d'euclide / [edited in English translation] by Oliver Byrne ; essay by/essay von/essai par Werner Oechslin. - Ko ln : Taschen, [2013]. - XXIX, 268 pagina's, 95 pagina's : illustraties ; 27 cm. Facsimile in kleur van de uitgever London : Pickering, 1847, met daaraan toegevoegd commentaar in het Engels, Duits en Frans. - Voorkant omslag vermeldt eveneens Duitse en Franse titel. - Oorspronkelijke uitgave: Met literatuuropgave. ISBN : : 13 Wetenschap en Techniek : : : : 14 Computers : : Nearly a century before Mondrian made geometrical red, yellow, and blue lines famous, 19th century mathematician Oliver Byrne employed the color scheme for the figures and diagrams in his most unusual 1847 edition of Euclid's Elements. The author makes it clear in his subtitle that this is a didactic measure intended to distinguish his edition from all others: "The Elements of Euclid in which coloured diagrams and symbols are used instead of letters for the greater ease of learners." As Surveyor of Her Majesty's Settlements in the Falkland Islands, Byrne had already published mathematical and engineering works previous to 1847, but never anything like his edition on Euclid. This remarkable example of Victorian printing has been described as one of the oddest and most beautiful books of the 19th century. Each proposition is set in Caslon italic, with a four-line initial, while the rest of the page is a unique riot of red, yellow, and blue. On some pages, letters and numbers only are printed in color, sprinkled over the pages like tiny wild flowers and demanding the most meticulous alignment of the different color plates for printing. Elsewhere, solid squares, triangles, and circles are printed in bright colors, expressing a verve not seen again on the pages of a book until the era of Dufy, Matisse, and Derain Olsthoorn, Peter Privacy bestaat niet Privacy bestaat niet : doe er je voordeel mee / Peter Olsthoorn ; eindredactie: Lilian Klijnstra. - Amsterdam : Adfo Groep, [2013] pagina's ; 22 cm ISBN Peter Olsthoorn geeft in een persoonlijk relaas een overzicht van alle aspecten rondom privacy. Vanuit het perspectief van de marketeer, vanuit dat van de overheid, maar ook vanuit het perspectief van jou als burger. Wat is jouw privacy je waard? En voor welke voordelen ben je bereid een deel daarvan op te geven? 19

20 Non-Fictie Lenzholzer, S. Het weer in de stad Het weer in de stad : hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt / Sanda Lenzholzer ; tekstredactie: Marianne Lahr. - Rotterdam : nai010 uitgevers, [2013] pagina's : foto's, illustraties ; 24 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN : 556 : : : : IV : : Een prachtig aangelegd plein waar je wegwaait, een moderne stadswoning waarin je 's zomers door de hitte niet kan slapen. Iedereen kent voorbeelden van stedelijke architectuur waarvan het ontwerp onvoldoende rekening houdt met het stadsklimaat. In deze publicatie wordt op begrijpelijke en beeldende wijze uiteengezet hoe uitgekiend stadsontwerp het comfort in de stad kan verhogen. De manier waarop wij het stadsklimaat beleven, is afhankelijk van fysieke en omgevingspsychologische factoren. Aan de hand van deze factoren wordt in dit boek uitgelegd hoe de basisprocessen van het stadsklimaat werken en hoe deze met ruimtelijke ordening en stadsontwerp kunnen worden beïnvloed. Het weer in de stad. Hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt is een rijk geïllustreerd boek met foto's, principetekeningen en praktijkvoorbeelden. Het is een naslagwerk én inspiratieboek voor iedereen die werkt aan een leefbare stad: opdrachtgevers, beleidsmakers, professionals en studenten in stedenbouw, landschapsarchitectuur en planologie Feydeau, Elisabeth de From Marie Antoinette's garden From Marie Antoinette's garden : an eighteenth-century horticultural album / E lisabeth de Feydeau ; foreword by Catherine Pe gard ; translated from the French by Louise Rogers Lalaurie. - Paris : Flammarion, [2013] pagina's : illustraties ; 31 cm. - Vertaling van: L'Herbier de Marie-Antoinette. - Paris : Flammarion, Met literatuuropgave, index. ISBN A horticultural tour of Marie-Antoinette's domain, the lavishly constructed gardens at Versailles, accompanied by eighteenth-century archival illustrations. Plants, flowers, and trees were Marie-Antoinette's passion; she transformed the Petit Trianon's gardens into an enchanted escape from the oppressive shackles of Versailles. Based on archival documents, this book meanders through Marie-Antoinette's estate as the queen herself would have walked it: traversing hyacinths, buttercups, and anemones in the French Gardens, via winding paths in the Anglo-Chinese Gardens, through the conifers of the Belvedere Gardens-where fabulous nocturnal parties were hosted-past the entrancing aromas of the shrubs surrounding the Temple of Love, to the wildflowers of the Garden of Solitude. This fascinating reconstruction includes descriptions of the cosmetic and medicinal uses of the garden's plants, anecdotes from the royal court, and watercolors of the herbarium. 20

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven Voorwoord Erik Sterk Guido Walraven Ondernemende burgers in lokale gemeenschappen kunnen sociale, economische en ecologische impact hebben, zo is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. De verschillende

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen

Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen Archiefwetenschap, Erfgoed En Politisering (Vor Geesteswetenschappen) (Dutch Edition) By Theo Thomassen Theo Thomassen Universiteit van Amsterdam - - Theo Thomassen, Universiteit van Amsterdam, Media Studies

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

De Experience Economy & Change Management

De Experience Economy & Change Management De Experience Economy & Change Management Consequenties voor Organisaties en Management Consultants Presentatie voor PDO-MC Lieke Thijssen Brummen, 16 November 2001 1 Het draaiboek voor deze ervaring Venetië

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers?

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Leiderschapscompetenties Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Terug in tijd, een persoonlijke verhaal? Een verhaal over mij, nee Verhaal over mij publiek, over jullie over jou Initiative

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss)

BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) Zalu.be BOOK REVIEW: Chinese Tattoo Art (Edition Reuss) 1 / 7 Zalu.be Tekst in Engels, Frans, Chinees en Duits. Dit is het meest omvangrijke verzamelwerk over de kunst van het tatoeëren in China en Taiwan.

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Verantwoording en controle in het Sociaal Domein. Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016

Verantwoording en controle in het Sociaal Domein. Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016 Verantwoording en controle in het Sociaal Domein Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016 Agenda Verantwoording en controle in het Sociaal Domein 1. Terugblik 2015 Ruim 50% van de gemeenten geen

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Total Respect Management Cyclus

Total Respect Management Cyclus Total Respect Management Cyclus Leer excellent leiding te geven en onderneem op een duurzame manier, met excellente resultaten als gevolg Hoe komt het dat bedrijven zoals Torfs, Colruyt, Umicore of Apple

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen Hans Erik-Jan Willem Bulthuis, Cortenraad, Productmanager directeur Digitale Diensten 22 april november 2013 2012 1 ABONNEMENTSMODELLEN BOOK DISCOVERY KORTERE E-BOOKS 2 Verticale

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

TIS 050583. The one page strategy een strategie die werkt!

TIS 050583. The one page strategy een strategie die werkt! TIS 050583 The one page strategy een strategie die werkt! ONE PAGE STRATEGY LEREND NETWERK Technologiemarketing Prof. Simonne Vermeylen www.suntzu.be Sun.tzu@telenet.be br@ins.trust confidential 3 NIETS

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Agenda No. 2 1 Tijdsindeling Binnen TestNet is gesproken over Product Kwaliteit (in 2011 en tijdens de Summerschool 2012). Een TestNet-werkgroep

Nadere informatie

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014

Learn like a startup. Next Learning 2014 16 April 2014 Learn like a startup Next Learning 2014 16 April 2014 Rob Hermans Founder Achieved @hermans85 rob@achieved.co Achievements: Setup game startup incubator. Helped 10 startups go to market. Learned to code

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

AANMODDEREN EN FLIEREFLUITEN

AANMODDEREN EN FLIEREFLUITEN AANMODDEREN EN FLIEREFLUITEN Help! Geen werk meer én 50-plus Dennis Meyer HRxpress, Amsterdam AANMODDEREN EN FLIEREFLUITEN * 1 September 2015 Copyright 2015 Dennis Meyer Powered by Koninklijke Van Gorcum

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Kennismanagement en innovatie. Gorinchem, 13 december 2011

Kennismanagement en innovatie. Gorinchem, 13 december 2011 Kennismanagement en innovatie Hans Berends (TU Eindhoven) Gorinchem, 13 december 2011 Innovation, Technology Entrepreneurship & Marketing Group School of Industrial Engineering (TU/e) Research: one of

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Geweldloos Verzet In Gezinnen: Een Nieuwe Benadering Van Gewelddadig En Zelfdestructief Gedrag Van Kinderen En Adolescenten (Dutch Edition) By Haim

Geweldloos Verzet In Gezinnen: Een Nieuwe Benadering Van Gewelddadig En Zelfdestructief Gedrag Van Kinderen En Adolescenten (Dutch Edition) By Haim Geweldloos Verzet In Gezinnen: Een Nieuwe Benadering Van Gewelddadig En Zelfdestructief Gedrag Van Kinderen En Adolescenten (Dutch Edition) By Haim Omer If searched for a book Geweldloos verzet in gezinnen:

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Joop Polder. Artipico Art Gallery

Joop Polder. Artipico Art Gallery Artipico Art Gallery was born in 1939 in The Hague, in The Netherlands. He graduated from several academies of visual arts in Europe and has successfully worked as an artist for many years. gets his inspiration

Nadere informatie

Introductie. Eric Jan van Putten Regional Marketing Manager Sitecore. Erik van den Berg Sales Manager Iquality 1998 2001 2012

Introductie. Eric Jan van Putten Regional Marketing Manager Sitecore. Erik van den Berg Sales Manager Iquality 1998 2001 2012 Webinar e-commerce Agenda Webinar Introductie moderator & spreker Adaptive to change Over Iquality & Sitecore Het begint met Waarom E-commerce & Conversie in B2B VelopA: Functionele, Technische & Strategische

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Literatuur Projectmatig Werken

Literatuur Projectmatig Werken Literatuur Projectmatig Werken Onderstaande boeken behandelen de meest gebruikte methodieken van projectmatig werken. Prince 2 is vooral voor ICT-projecten geschikt. Overheden kiezen vaak voor een bepaalde

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

LCA, wat kan je er mee. Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com

LCA, wat kan je er mee. Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com LCA, wat kan je er mee Anne Gaasbeek Anne Gaasbeek Sustainability consultant gaasbeek@pre sustainability.com PRé Consultants PRé is pionier i van LCA sinds 1990; ontwikkelaar van Ecoindicator and ReCiPe

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Private Client Services Uw vermogen onze aandacht

Private Client Services Uw vermogen onze aandacht Private Client Services Uw vermogen onze aandacht It s business, it s personal Het kunnen beschikken over vermogen maakt veel zaken gemakkelijker maar brengt ook vaak vragen met zich mee. Fiscale vragen

Nadere informatie

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Piet Klop RA MGA Rotterdam, maandag 28 november 2011 De Rotterdamse havenbaron en politicus Lodewijk Pincoffs speelde een belangrijke

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 Programma e-cf Korte introductie e-cf Nut en noodzaak Stand van zaken in Europa In Nederland e-cf in de praktijk Ronde tafel discussie Het

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden Onderwijs voor de 21 ste eeuw Kris Van den Branden Is ons onderwijs nog mee met de tijd? Met de deur in huis De wereld is drastisch veranderd, de school niet. En dus falen onze scholen niet. Ze zijn gewoon

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Symposium ter gelegenheid afscheid Ad van Dooren Zelfredzaamheid van patiënten bij gebruik van veilige medicatie. Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Rudolf van Olden, arts Medisch Directeur

Nadere informatie