SVMNIVO Praktijktoets. Assistent-makelaar Wonen. Opdrachtenboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SVMNIVO Praktijktoets. Assistent-makelaar Wonen. Opdrachtenboek"

Transcriptie

1 SVMNIVO Praktijktoets Assistent-makelaar Wonen Opdrachtenboek SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.1 van 31

2 Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst Algemene informatie praktijktoets Assistent-makelaar Wonen Inschrijving en deelname Inhoud en opzet van de Praktijktoets Beoordeling van de Praktijktoets Uitslag en terugkoppeling Herkansing Bezwaar en beroep Diploma Assistent-makelaar Wonen Praktijkopdrachten Opdracht 1: Maak een Verkoopbrochure Opdracht 2: Stel een Taxatierapport op Opdracht 3: Bereid een Koopakte voor Opdracht 4: Stel een Klantdossier samen Opdracht 5: Voer een marketingactie//omgevingscan uit Mondelinge verdediging Portfolio-assessment Roc-opleidingen en de SVMNIVO-examens Bijlage 1. Eindtermen Bijlage 2. Scoringsmodellen Praktijkopdrachten Bijlage 3. Scoringsmodel mondelinge examen Bijlage 4. Cesuur Mondelinge Verdediging Uitsluiting van deelname indien (zonder restitutie van examengeld): SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.2 van 31

3 Inleiding Binnen de makelaardijbranche is overeenstemming bereikt over het opleidingsprofiel van de assistent-makelaar. SVMNIVO heeft een examen ontworpen voor het behalen van het diploma Assistent-makelaar Wonen. De toets bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel. Dit opdrachtenboek gaat over het praktische deel: de Praktijktoets. In dit Opdrachtenboek vindt u alle informatie die u nodig heeft om de Praktijktoets Assistent-makelaar Wonen af te leggen. De praktijktoets bestaat uit 5 opdrachten en een mondeling examen. In hoofdstuk 1 staat alle praktische informatie betreffende de toets beschreven en de regels die gelden voor deelname. Ook leest u hier wat ervoor nodig is om het diploma Assistent-makelaar Wonen te behalen. Naast het praktijkgedeelte is daarvoor namelijk ook een theoriegedeelte verplicht. In hoofdstuk 2 vindt u de 5 praktijkopdrachten die u moet maken en inleveren bij SVMNIVO. In hoofdstuk 3 vindt u informatie over het mondelinge deel van de praktijktoets. In hoofdstuk 4 staat informatie over een alternatieve route om het praktijkgedeelte te behalen, namelijk via een portfolio-assessment. Deze route is alleen bestemd voor kandidaten die minstens 5 jaar aantoonbare werkervaring hebben als assistent-makelaar. In hoofdstuk 5 staat aangegeven wat u moet doen als u het diploma Assistent-makelaar wilt behalen via een roc. Tot slot staan in de bijlagen de eindtermen en de beoordelingscriteria benoemd. Bij dit Opdrachtenboek horen de volgende documenten: Model Verkoopbrochure Model Taxatierapport Model Koopakte eengezinswoning Model Koopakte appartementsrecht Model Opdrachtbevestiging Koop/Huur Inschrijfformulier Praktijktoets Herkansingsformulier Praktijktoets Kijk op de website van SVMNIVO voor de recentste versies van deze modellen. Wij wensen u veel succes toe bij de Praktijktoets! SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.3 van 31

4 Begrippenlijst Assessor Gekwalificeerde professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval de Praktijktoets Assistent-makelaar Wonen. Cesuur De grens tussen de hoogste toetsscore waaraan een onvoldoende wordt toegekend en de laagste toetsscore waaraan een voldoende wordt toegekend: de grens tussen zakken en slagen. Eindtermen Een meetbare beschrijving van het geheel aan kennis, vaardigheden en houdingen waarover een kandidaat moet beschikken om een opleiding of toets met succes af te ronden. Scoringsmodel In het scoringsmodel wordt een relatie gelegd tussen de eindtermen en het aantal punten dat een kandidaat krijgt toegekend voor zijn/haar antwoorden. Toets Het geheel aan toetsvragen en -opdrachten waarmee wordt beoordeeld in hoeverre een kandidaat de eindtermen beheerst. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.4 van 31

5 1 Algemene informatie praktijktoets Assistent-makelaar Wonen 1.1 Inschrijving en deelname Iedereen kan deelnemen aan het praktijkexamen Assistent-makelaar Wonen. Er geldt geen toelatingsseis. Om deel te nemen en in te schrijven, doet u het volgende: 1 Bestudeer het Opdrachtenboek zodat u bekend bent met de algemene voorwaarden en procedures met betrekking tot het praktijkexamen. 2 Haal de 5 praktijkopdrachten van de SVMNIVO-site en maak deze. Let op: u maakt de opdrachten zelfstandig of met ondersteuning van een opleidingsinstituut. SVMNIVO levert geen inhoudelijke begeleiding; SVMNIVO is een onafhankelijk examenbureau dat uitsluitend toetst of u de opdrachten conform de criteria heeft uitgevoerd. 3 Als u alle opdrachten gemaakt heeft, en u wilt zich inschrijven voor de toets, doet u het volgende: - Ga naar de site van SVMNIVO; - Log in (om in te loggen heeft u een account nodig, wat u zo nodig eerst moet aanvragen); - Schrijf u in voor de Praktijktoets Assistent-makelaar Wonen; - U ontvangt binnen vijf werkdagen - van SVMNIVO een unieke code; - Gebruik deze code en uploadt de verschillende opdrachten en het inschrijfformulier; - Opdrachten aanbieden in Word-formaat (niet in PDF). De algemene contactgegevens van SVMNIVO zijn: SVMNIVO Villawal 11 Postbus 774 T: NX Nieuwegein 3430 AT Nieuwegein F: Op het moment dat uw inschrijfformulier bij SVMNIVO binnen is, sturen wij u een ontvangstbevestiging en een factuur. Op dat moment is uw deelname definitief. Uw opdrachten worden dan in behandeling genomen volgens de hierna beschreven werkwijze. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.5 van 31

6 1.2 Inhoud en opzet van de Praktijktoets Praktijkopdrachten In dit Opdrachtenboek staan vijf praktijkopdrachten. Deze hebben allemaal betrekking op uw eigen woning, dat wil zeggen: het huis dat u zelf dan wel uw ouder(s) huurt of in bezit heeft. U moet dat ook aan kunnen tonen bij aanvang van het mondelinge examen. Het maakt niet uit of u een koopwoning of een huurwoning heeft, een appartement of een eengezinswoning. Door met de eigen woning te werken, wordt elke opdracht uniek en dat is precies de bedoeling. Als er sprake is van een makelaarskantoor in de opdrachten, dan heeft dat betrekking op het kantoor waar u op dit moment werkt of waar u zou willen gaan werken. Inhoudelijk gaan de opdrachten over de vier kerntaken die u als Assistentmakelaar Wonen in uw dagelijks werk uitvoert: Ondersteunende werkzaamheden verrichten bij de verkoop van een woning; Ondersteunende werkzaamheden verrichten bij de taxatie van een woning; Ondersteunende werkzaamheden verrichten bij de aankoop van een woning; Ondersteunende werkzaamheden verrichten bij het opstellen en uitvoeren van het marketingbeleid. Om deze kerntaken goed uit te voeren dient u ook over accuratesse en administratieve vaardigheden te beschikken. Deze worden beoordeeld aan de hand van een Klantdossier. U kunt de opdrachten geheel zelfstandig maken maar ook de hulp van een opleidingsinstituut inroepen. Er zijn diverse instituten die opleiding en ondersteuning aanbieden. Kijk hiervoor elders op de SVMNIVO-site. Voor het maken van de opdrachten gebruikt u de modeldocumenten die bij dit Opdrachtenboek horen. Per opdracht wordt genoemd welk modeldocument u moet gebruiken. Als u alle vijf de opdrachten klaar heeft, levert u ze gelijktijdig in bij SVMNIVO. U doet dit via uw account bij SVMNIVO. Voor een account moet u zich eerst inschrijven. Nadat u zich hebt ingeschreven, ontvangt u van SVMNIVO een unieke code. Gebruik deze code en upload de verschillende opdrachten en het inschrijfformulier. Vanaf dat moment duurt het ongeveer zes weken totdat de uitslag van het schriftelijke examen bekend is. U ontvangt de voorlopige uitslag van de opdrachten via de . Indien de opdrachten allemaal voldoende zijn, komt u op de lijst voor het mondelinge examen te staan. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.6 van 31

7 Mondelinge verdediging De mondelinge verdediging duurt ca. 40 minuten en wordt afgenomen door een gecertificeerd makelaar die bevoegd is om voor SVMNIVO als assessor op te treden. Het mondelinge examen vindt plaats in bij SVMNIVO in Nieuwegein of -indien mogelijk- ergens anders in het land. Tijdens het mondelinge examen zal de assessor u vragen om minimaal twee van de vijf ingeleverde opdrachten te verdedigen/nader toe te lichten. Vooraf wordt niet aangegeven welke opdrachten dat zijn. Wel ontvangt u een beoordeling van de gemaakte opdrachten vooraf thuis via de mail. Deze kunt u gebruiken om u voor te bereiden op het mondelinge examen. Portfolio-assessment en ROC In paragraaf 1.7 ziet u de verschillende routes weergegeven die naar het diploma Assistent-makelaar leiden. Voor het praktijkgedeelte zijn er drie routes: SVMNIVO Praktijktoets Assistent-makelaar Wonen (hiervoor beschreven); Portfolio-assessment, indien u aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring heeft als assistent-makelaar; Via een ROC. Als voor u geldt dat u minstens 5 jaar werkervaring heeft als assistentmakelaar, dan kunt u kiezen voor de tweede route. Het portfolio-assessment komt dan in plaats van deze Praktijktoets. In hoofdstuk 4 leest u hier meer over. Als u van plan bent via een ROC uw diploma Assistent-makelaar te behalen, dan leest u in hoofdstuk 5 hoe dat in zijn werk gaat. 1.3 Beoordeling van de Praktijktoets Beoordelingscriteria Praktijkopdrachten Voor de functie van Assistent-makelaar Wonen is een Beroeps- en competentieprofiel opgesteld waarin kerntaken en prestatie-indicatoren zijn vastgelegd. Met andere woorden: er is beschreven wat het werk van de Assistent-makelaar inhoudt en wat voor kennis, vaardigheden en gedrag ervoor nodig is om dat goed te doen. Op basis van deze beschrijving hebben we eindtermen geformuleerd en voor ieder van die eindtermen weer representatieve opdrachten. Deze eindtermen zijn opgenomen in Bijlage 1. In Bijlage 2 staan de scoringsmodellen die assessor gebruikt om de praktijkopdrachten te beoordelen. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.7 van 31

8 Na correctie ontvangt u over de mail een beoordeling per opdracht en een eindbeoordeling. Dit kunt u gebruiken bij de voorbereiding op het mondelinge examen. Mondelinge verdediging Tijdens het mondelinge examen wordt hoofdzakelijk inhoudelijke kennis en inzicht getoetst. Het gaat erom dat u een duidelijke en deskundige toelichting kunt geven op de documenten, de bronnen en de werkwijze die u hebt gebruikt tijdens het maken van de opdrachten. Daarnaast beoordeelt de assessor tijdens het mondelinge examen de presentatievaardigheden, onderhandelingsvaardigheden en de klantgerichtheid van de kandidaat. Het scoringsmodel voor het mondelinge examen staat in Bijlage 3. Beoordelaars Voor het afnemen van het mondelinge examen zet SVMNIVO gecertificeerde makelaars in die minimaal 5 jaar als zodanig werkzaam zijn en een assessorentraining hebben doorlopen bij SVMNIVO. In principe wordt het mondelinge examen afgenomen door dezelfde assessor die uw schriftelijke werk nagekeken heeft. Als er veel tijd zit tussen schriftelijk en mondeling (bijvoorbeeld in verband met herkansingen), kan het ook zijn dat uw examen door twee verschillende assessoren wordt beoordeeld. Het mondelinge examen wordt vastgelegd op video om in geval van twijfel het oordeel van een extra assessor te kunnen inroepen. SVMNIVO voert regelmatig kwaliteitscontroles uit om de betrouwbaarheid van de verschillende assessoren te kunnen waarborgen. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.8 van 31

9 1.4 Uitslag en terugkoppeling Het tijdpad en de contactmomenten van de Praktijktoets verlopen als volgt ervan uitgaande dat de kandidaat de praktijkopdrachten zonder herkansingsrondes maakt. Zo niet, zie paragraaf 1.5 Herkansing. Nr. Activiteit Tijdpad 1 Kandidaat levert de opdrachten en het Inschrijfformulier in. 2 Assessor kijkt het ingeleverde werk na en maximaal 6 weken na inlevering van de opdrachten 3 SVMNIVO stuurt de beoordeling aan de kandidaat en plaatst de kandidaat op de lijst voor het mondelinge examen 4 De kandidaat voert een mondelinge verdediging van het gemaakte werk 5 De assessor geeft advies over de eindbeoordeling van de kandidaat aan SVMNIVO 6 SVMNIVO stuurt de uitslag en indien van toepassing het certificaat naar de kandidaat maximaal 9 weken na de uitslag van het schriftelijke examen Maximaal 1 week na het mondelinge examen 4 weken na het mondelinge examen 1.5 Herkansing U moet voor alle praktijkopdrachten een voldoende gehaald hebben voordat u mondeling examen mag doen. In Bijlage 4 staat de cesuur die hiervoor geldt. De cesuur is de grens tussen geslaagd en gezakt. Voor alle schriftelijke opdrachten ligt de cesuur op 60%, dat wil zeggen dat u voor elke individuele opdracht een score van 60% of hoger moet hebben om de opdracht voldoende te maken. Als u voor een of meer opdrachten lager dan 60% voldoende scoort, moet u die herkansen totdat deze voldoende is. Voor het herkansen van schriftelijke opdrachten geldt een termijn van 6 weken na het ontvangen van de beoordeling. U levert de opdrachten die u herkanst dus binnen 6 weken opnieuw in bij SVMNIVO. Het tarief voor herkansing van een of meer praktijkopdrachten, vindt u op de Tarievenlijst (website SVMNIVO) en het Herkansingsformulier. Voor het mondelinge examen geldt een cesuur van 70% (zie Bijlage 3). Als u lager dan 70% scoort moet u het mondelinge examen overdoen. Dit is mogelijk binnen 6 weken nadat u de beoordeling van het mondelinge examen ontvangt. Het tarief voor herkansing van het mondelinge examen vindt u op de Tarievenlijst (website SVMNIVO) en het Herkansingsformulier. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.9 van 31

10 Voor een herkansing kunt u zich als volgt opgeven: 1. Download het herkansingsformulier van de SVMNIVO-site. 2. Vul uw persoonlijke gegevens in en de onderdelen die u moet herkansen en plaats uw handtekening. 3. Schrijf u vervolgens in via de site van SVMNIVO (met behulp van uw account). 4. U ontvangt een unieke inlogcode waarmee u de herkanste Praktijkopdracht(en) samen met het herkansingsformulier kunt uploaden in het SVMNIVO-systeem. 5. Zodra uw inschrijving voor de herkansing binnen is, wordt uw werk nagekeken en komt u op de lijst voor het mondelinge examen te staan (als u alsnog voor de opdracht(en) slaagt). Geen beoordeling en geen herkansingsmogelijkheden SVMNIVO behoudt zich het recht voor om kandidaten uit te sluiten (ook van herkansing) dan wel per direct te diskwalificeren voor verdere deelname aan de toets voor een periode van drie jaar in de volgende gevallen: U heeft de opdrachten niet zelf gemaakt maar gekopieerd van een ander. U heeft niet uw eigen woning gebruikt voor het uitvoeren van de opdrachten. Andere onregelmatigheden waaruit blijkt dat u geen bonafide deelnemer bent. Let op! Ook als tijdens het mondelinge examen pas blijkt dat u plagiaat of een andere vorm van fraude pleegt of gepleegd heeft, dan wordt het examen alsnog direct afgebroken en ongeldig verklaard. 1.6 Bezwaar en beroep SVMNIVO is een gecertificeerd examenbureau voor de vastgoedbranche en werkt nauw samen met opleidingsinstituten, brancheverenigingen en overheidsinstanties om de kwaliteit en de actualiteit van haar examens en assessoren te kunnen waarborgen. Mocht u desondanks bezwaar of beroep willen aantekenen tegen een werkwijze of beslissing van SVMNIVO, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit kenbaar te maken aan de directie van SVMNIVO te Nieuwegein. Hierbij gelden de volgende criteria: Het bezwaar wordt aangetekend verstuurd t.a.v. de Productcoördinator Beroep dient u te richten aan de directie van SVMNIVO Het bezwaar of beroep vindt plaats binnen 6 weken na het bekend worden van de uitslag. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.10 van 31

11 U voert een deugdelijke motivatie aan voor uw bezwaar of beroep: u moet aannemelijk maken dat u rechtstreeks of aanmerkelijk geschaad bent in uw belang. U kunt geen bezwaar of beroep aantekenen wanneer u geslaagd bent. U dient binnen 6 weken het griffiegeld te hebben betaald. Zie voor het tarief op de tarievenlijst op de website van SVMNIVO. U ontvangt binnen 6 weken na ontvangst antwoord op uw beroep of bezwaar van SVMNIVO. Als blijkt dat uw bezwaar of beroep gegrond is, ontvangt u het griffiegeld retour. Hieronder ziet u deze werkwijze in schema weergegeven: Nr. Activiteit 1 Kandidaat ontvangt uitslag 2 Kandidaat tekent bezwaar aan bij projectcoördinator 3 SVMNIVO stuurt uitspraak in bezwaar 4 Kandidaat gaat in beroep bij directie SVMNIVO 5 SVMNIVO stuurt uitspraak in beroep 6 Einde zaak Tijdpad Binnen 6 weken na uitslagdatum Binnen 6 weken na einde bezwaartermijn Binnen 6 weken na uitspraak in bezwaar Binnen 6 weken na einde beroepstermijn 1.7 Diploma Assistent-makelaar Wonen Als u slaagt voor de praktijktoets Assistent-makelaar Wonen ontvangt u hiervoor een certificaat. Om het diploma Assistent-makelaar Wonen te behalen heeft u echter drie certificaten nodig, namelijk voor: SVMNIVO Assistent-makelaar Capita Selecta SVMNIVO Assistent-makelaar Rechten De Praktijktoets Assistent-makelaar Wonen Het certificaat voor de praktijktoets heeft een geldigheid van drie jaar. Dat betekent dat u binnen die termijn ook voor de theorietoetsen moet slagen om in bezit te komen van het diploma Assistent-makelaar Wonen. De certificaten voor de theorietoetsen zijn ook drie jaar geldig. Indien u in het bezit bent van een SVMNIVO-diploma Assistent-makelaar, kunt u in het SVMNIVO-register ARMT worden ingeschreven. Dit betekent dat u de titel ARMT mag voeren (Assistent Register Makelaar-Taxateur). Daarnaast ontvangt u het ARMT-speldje en bent u zichtbaar op Funda. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.11 van 31

12 2 Praktijkopdrachten Inleiding Bij het uitvoeren van onderstaande opdrachten werkt u met uw eigen woning of die van uw ouder(s). U moet kunnen aantonen dat het uw eigen woning of die van uw ouder(s) is; op het mondelinge examen moet u hiervan bewijs kunnen laten zien (uittreksel bevolkingsregister dan wel eigendomspapieren of huurovereenkomst van de woning). Het maakt niet uit of uw woning een huur- of koopwoning is. Verder gelden de volgende algemene regels: 1. U zult merken dat er soms informatie ontbreekt, omdat er geen echte koper is of omdat u niet echt bezichtigingen plant en uitvoert voor klanten. In dat geval werkt u met aannames en die aannames maakt u duidelijk in uw opdrachten. Alleen dan kan de assessor beoordelen of u professioneel gehandeld heeft of niet. 2. U levert complete documenten aan bij SVMNIVO. Dat betekent dat u naar eigen inzicht bijlagen meestuurt. Indien bijlagen niet beschikbaar voor het betreffende woning, dan geeft u aan hoe u daar mee bent omgegaan/dan wel hebt opgelost. Bij dit Opdrachtenboek horen modeldocumenten die u gebruikt voor het maken van de opdrachten. Mocht u zelf over standaarddocumenten beschikken met een vergelijkbare structuur, dan mag u die ook gebruiken. Let op, ook indien u eigen formulieren gebruikt mag u uitsluitend die onderdelen invullen die in het SVMNIVO model grijs zijn gemaakt. Let op! SVMNIVO controleert al het ingeleverde werk met een plagiaatdetector. Als fraude/plagiaat geconstateerd wordt, bent u verder uitgesloten van deelname. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.12 van 31

13 2.1 Opdracht 1: Maak een Verkoopbrochure Opdracht Maak een verkoopbrochure voor uw eigen woning (of van de woning van uw ouder(s)) waarin een representatief, realistisch en aantrekkelijk beeld van de woning wordt gecreëerd en waarin het taalgebruik is afgestemd op de potentiële koper van uw woning. Specificaties Gebruik het Model Verkoopbrochure dat u bij dit Opdrachtenboek vindt. Daarin staat precies aangegeven welke informatie en onderdelen de verkoopbrochure moet bevatten. Wanneer u kiest voor de woning van uw ouders dient u dit schriftelijk te onderbouwen bij het inleveren van de opdrachten. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.13 van 31

14 2.2 Opdracht 2: Stel een Taxatierapport op Opdracht Vul het Model Taxatierapport in voor uw eigen woning. U bent zelf de opdrachtgever en u wenst de woning getaxeerd te hebben in verband met financiering van de woning. Specificaties In het Model Taxatierapport staan de onderdelen die u moet invullen grijs gemarkeerd. Voeg ook alle relevante bijlagen toe. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.14 van 31

15 2.3 Opdracht 3: Bereid een Koopakte voor Opdracht De makelaar heeft uw eigen woning verkocht (mondelinge overeenstemming op 05 februari) en maakt op 07 februari een koopovereenkomst die eerst door de verkoper getekend wordt en daarna [datum opmaak + twee dagen] door de koper. Gegevens koper: Dhr.. Cornelius Akkerfloyd geboren op te Beltrum Beroep: Pensioenadviseur adres: Mw. Sabine van Mourik geboren op te Gouda Beroep: helpdeskmedewerkster Hun huidige adres is: Hoofdstraat 36, 4334 TT te Nieuwegein. Tel: Ze hebben een samenlevingsovereenkomst.. De koopsom bedraagt euro en hierin zit een bedrag van euro voor roerende zaken, als zodanig gewaardeerd door de koper. Er dient een waarborgsom betaald te worden van 10% van de koopsom en deze dient uiterlijk 4 weken na het bereiken van de overeenstemming voldaan te zijn. De koper wenst ontbindende voorwaarden voor het verkrijgen van financiering ter hoogte van ,= voor 3 weken (na bereiken overeenstemming). De overdracht is 4 maanden na het bereiken van overeenstemming. De verkoper wil er dan nog een week in blijven wonen en draagt voor die periode nog alle lasten. De registratie van de Koopakte zal zo snel mogelijk plaatsvinden en de kosten daarvan worden gedeeld door partijen. Specificaties Vul in het Model Koopakte de grijs gemarkeerde onderdelen in. Let op: Kies het juiste model (appartementsrecht of woning). SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.15 van 31

16 2.4 Opdracht 4: Stel een Klantdossier samen U wilt een huis kopen en geeft daarvoor een aankoopopdracht. U mag zelf kiezen welk type huis u wilt kopen, maar het mag niet uw eigen woning zijn. Er vinden drie bezichtigingen plaats in het kader van de aankoopopdracht. In deze opdracht heeft u een dubbelrol: u legt namelijk een Klantdossier aan voor uw eigen aankoopopdracht. Specificaties Aankoopopdracht Het Klantdossier moet de volgende gegevens en documenten bevatten: Soort opdracht (specifieke wensen t.a.v. de nieuwe woning, budget, type opdrachtgever(s)) Opdrachtbevestiging (gebruik hiervoor het Model Opdrachtbevestiging) Personalia klant (+ bewijzen) Contactgegevens klant Gegevens waaruit blijkt dat u ten minste drie bezichtigingen voor de cliënt heeft gedaan en hoe u de bezichtigingen hebt afgewerkt Alles wat verder relevant is. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.16 van 31

17 2.5 Opdracht 5: Voer een marketingactie//omgevingsscan uit Hieronder vindt u drie opdrachten op het gebied van marketing. Kies één van deze opdrachten uit en maak hem. Opdracht 5.1 Doe een onderzoek naar de gemiddelde prijs van woningen in het gebied waar u werkt (of gaat werken). Vraag de volgende gegevens op en verwerk deze tot een handzaam overzicht: Hoeveel tussenwoningen zijn er het afgelopen half jaar verkocht? Hoeveel appartementsrechten zijn er het afgelopen half jaar verkocht? Wat was de gemiddelde verkoopprijs (of mediaan) van zowel tussenwoningen als appartementen? Betekenen deze cijfers een daling of een stijging ten opzichte van het half jaar daarvoor? Leg uit wat daar volgens u de reden voor kan zijn. Verwerk de antwoorden op bovengenoemde vragen in een overzicht/rapportje van maximaal 2 kantjes A4. Opdracht 5.2 Sponsoring vergroot de naamsbekendheid van een bedrijf bij burgers, dus dat kan een goed promotiemiddel zijn. Bedenk 3 sponsoractiviteiten voor het makelaarskantoor waar u werkt (of wil werken). Beschrijf elke activiteit en motiveer deze (waarom is dat een goed idee?) Benoem de kosten voor iedere sponsoractiviteit. Benoem de voor- en nadelen van de sponsoractiviteit; Verwerk de antwoorden op bovengenoemde vragen in een overzicht/rapportje van maximaal 2 kantjes A4. Opdracht 5.3 Voor een uitgebreide omgevingsscan uit van uw woning. Doe verslag van de omgeving van de woning. Welke publieke voorzieningen zijn er? Scholen, winkelcentra, sportaccommodatie etc. Welk soort wijk is het? nieuwbouw / veel senioren / veel jonge gezinnen / veel studenten / afstand tot het centrum / probleemwijk / etc. Welke praktische voorzieningen zijn er? benzinestation, supermarkt, speelruimte. Welke voorzieningen op het gebied van scholen (basis- en voortgezetonderwijs). Zorg in ieder geval voor een kaartje waarop de verschillende belangrijke zaken in de omgeving zijn aangegeven. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.17 van 31

18 3 Mondelinge verdediging Als u de praktijkopdrachten voldoende gemaakt heeft, ontvangt u een uitnodiging voor de mondelinge verdediging. Het mondelinge examen wordt in Nieuwegein afgenomen door een bevoegd assessor. Het duurt 40 minuten. Tijdens het mondelinge examen dient u het volgende bij u te hebben: 1. De oproepbrief; 2. Uw originele en geldige rijbewijs, paspoort of Europese identiteitskaart; 3. Alle door u geüploade opdrachten (inclusief bijlagen) zoals u ze aan de klant zou overhandigen (netjes ingebonden, verzorgd, niet digitaal, etc.); 4. Bewijsstukken dat de woning waarover u de opdrachten hebt gemaakt het huis is waar u woont (Uittreksel bevolkingsregister, Eigendomspapieren woning, Huurovereenkomst) (niet bij portfolio-assessment); 5. Indien u zich heeft aangemeld als portfoliokandidaat dan moet u documenten meenemen waaruit aantoonbaar blijkt dat u minimaal vijf jaar werkzaam bent als assistent-makelaar (b.v.: salarisstroken, arbeidsovereenkomsten, CV, portfolio). Zonder deze documenten is deelname aan het mondelinge examen niet mogelijk. De assessor bepaalt vervolgens over welke (twee) opdrachten hij/zij vragen gaat stellen tijdens het mondelinge examen; u moet zich dus op alle opdrachten voorbereiden. Als u de uitslag van de praktijkopdrachten ontvangt, krijgt u ook een beoordeling meegestuurd waarop u kunt zien welke score u per opdracht heeft gehaald. Dat kan u helpen bij de voorbereiding op het mondelinge examen. De einduitslag van de Praktijktoets ontvangt u vier weken na uw mondelinge verdediging van SVMNIVO. Let op! Als u niet kunt aantonen dat u uw opdrachten over uw eigen woning/ouder(s) s woning hebt gemaakt kunt u worden uitgesloten van verdere deelname aan de praktijktoets. Beoordelingscriteria Tijdens het mondelinge examen wordt hoofdzakelijk inhoudelijke kennis en inzicht getoetst. Het gaat daarbij om: achtergrondkennis van de documenten die u heeft ingeleverd de werkwijze die u gehanteerd heeft de bronnen die u heeft geraadpleegd. De eindtermen op het gebied van de inhoudelijke deskundigheid staan weergegeven in Bijlage 1. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.18 van 31

19 Tijdens het mondelinge examen worden ook uw presentatievaardigheden, onderhandelingen en de klantgerichtheid getoetst. Het scoringsmodel voor het mondelinge examen is opgenomen in bijlage 3. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.19 van 31

20 4 Portfolio-assessment Inleiding Als u vijf jaar aantoonbare werkervaring heeft als assistent-makelaar, dan kunt u een portfolio insturen waaruit blijkt dat u die ervaring hebt. Een portfolio is een verzameling (digitale) gegevens en documenten die een overzicht geven van de kennis, vaardigheden en ervaring waar de portfoliohouder over beschikt. U gebruikt het om anderen -werkgevers, docenten, bedrijven waar u solliciteert- te laten zien over welke beroepskwaliteiten u beschikt. Ook in reguliere opleidingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van portfolio s. Een portfolio heeft tot doel: het eigen leerproces te sturen; de behaalde resultaten te tonen. Een portfolio is nooit af, want in uw (beroeps)leven leert u geregeld dingen bij of u behaalt nieuwe. De overheid stimuleert een leven lang leren en een portfolio helpt om dat zichtbaar te maken. Het is dus altijd een goede investering om een portfolio samen te stellen. Portfolio Het portfolio dat u bij SVMNIVO aanlevert, bestaat uit de volgende tabbladen: 1. Persoonlijke gegevens 2. Opleidingenoverzicht 3. Ervaringenoverzicht 4. Zelfstandig samengestelde Verkoopbrochure 5. Zelfstandig opgesteld Taxatierapport 6. Zelfstandig voorbereide Koopakte 7. Zelfstandig samengesteld Klantdossier 8. Zelfstandig uitgevoerde Marketingactie/omgevingsscan. Om deel te nemen aan het portfolio-assessment doet u het volgende: U verzamelt loonstroken (voor ieder jaar een loonstrook) en een of meer Arbeidscontracten waaruit blijkt dat u vijf jaar of langer werkzaam bent als assistent-makelaar. U stelt het portfolio samen zoals hierboven aangegeven. U vult het Inschrijfformulier in en ondertekent het. U kopieert uw (geldige) legitimatiebewijs. Nadat u ingelogd en ingeschreven bent, ontvangt u een unieke code voor de Praktijktoets Assistent-makelaar. Met deze code kunt u de verschillende opdrachten en het inschrijfformulier uploaden. De opdrachten dient u in Word-formaat aan te bieden. Uw werk wordt dan nagekeken volgens de eerder vermelde procedure. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.20 van 31

21 criteriumgericht interview (CGI) Het criteriumgericht interview (CGI) dat hier plaatsvindt, gaat uitsluitend over het portfolio dat u heeft aangeleverd. De assessor vraagt om achtergronden en toelichting bij de documenten uit uw portfolio. Zo wordt getest of uw kennis en ervaring aan de criteria voldoet en actueel is. Beoordeling vindt plaats via dezelfde criteria als voor de mondelinge verdediging. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.21 van 31

22 5 ROC-opleidingen en de SVMNIVO-examens Als u het diploma Assistent-makelaar Wonen wilt behalen via een ROC, dan adviseren we u eerst te informeren of het ROC van uw keuze een contract heeft afgesloten met SVMNIVO. Als dit het geval is, dan zijn alle eindtermen en scoringsmodellen zoals weergegeven in de bijlagen 1 tot en met 4 van toepassing. Sommige ROC s hebben een eigen opleiding ontwikkeld en ze nemen hun eigen examens af. Het contract met SVMNIVO bestaat er onder andere uit dat SVMNIVO regelmatig toetst of de kwaliteit van de examens overeenkomt met de normen die SVMNIVO hiervoor heeft opgesteld. Als het ROC van uw keuze geen contract heeft met SVMNIVO, adviseren we u rechtstreeks bij SVMNIVO examen te doen. Dit om te kunnen garanderen dat het diploma dat u verwerft door de hele branche erkend wordt. Voor vragen kunt u zich richten tot de klantenservice van SVMNIVO. Bijlagen Eindtermen Scoringsmodellen Praktijkopdrachten Scoringsmodel Mondeling examen Cesuur SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.6 pag.22 van 31

23 Bijlage 1. Eindtermen Hieronder vindt u eindtermen voor de volgende onderwerpen: A. Verkoopbrochure B. Taxatierapport C. Koopakte D. Klantdossier E. Marketingactie//omgevingsscan A. Verkoopbrochure De kandidaat is in staat voor een verkooppresentatie van de eigen woning: 1. een representatieve en aantrekkelijke fotoreportage te maken; 2. de gegevens van de woning kernachtig en juist te vermelden (type woning, bouwjaar, aantal (slaap)kamers, perceelgrootte, inhoud, aanvaarding); 3. een duidelijke en passende beschrijving van het object en de omgeving te geven (indeling, voorzieningen, gebruikte materialen, staat van onderhoud, ligging, omgeving, etc.); 4. plattegrond van de gehele woning te maken; 5. ligging van het object op kadastrale kaart weer te geven en de relevante kadastrale gegevens te vermelden; 6. alle overige informatie betreffende het object weer te geven die de kandidaat relevant vindt voor de geïnteresseerde. B. Taxatierapport De kandidaat noteert alle relevante gegevens betreffende: 1. de opdracht en de opname in deel A van het Taxatierapport; 2. het object juist en compleet in deel B van het Taxatierapport; 3. het doel van de taxatie formuleren (deel C); 4. verantwoording en aansprakelijkheid (deel E); 5. bijzondere aandachtspunten voor het getaxeerde object (F 2, 6 en 7); 6. informatie uit (deel G): - kadastraal uittreksel - eigendomsbewijs - huurovereenkomst - bouwtekeningen - bestemmingsplan 7. het object en de omgeving (deel H); 8. eventuele aanschrijvingen (deel I, artikel 3); 9. bodemverontreiniging (deel J, artikel a en b); 10. gebruik en bewoning van het object in het Taxatierapport aangeven (K1); SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.26 pag.23

24 11. de publiekrechtelijke aspecten van de woning (deel M met uitzondering van artikel 2b); 12. overige zaken door het Taxatierapport van de benodigde bijlagen te voorzien. (deel P). C. Koopakte NB: Tussen haakjes staat de verwijzing naar het betreffende artikel in de Koopakte voor een appartementsrecht. De kandidaat noteert in de Koopakte de juiste gegevens betreffende: 1. de verkoper(s) in deel A; 2. de koper(s) en het object juist en compleet in deel B; 3. kosten in artikel 1.1; 4. de bankgarantie/waarborgsom in artikel 4.1; 5. de staat van de onroerende zaak in artikel 5.3, 5.4.1, en 5.7; 6. de levering in artikel 3 en de baten, lasten en canons in artikel 7; 8. Ingebrekestelling en ontbinding in artikel 10.2 (resp. 13.2); 9. Registratie in artikel 14 (resp. 17); 10. Ontbindende voorwaarden in artikel 16 (resp.19); 11. en voegt alle relevante bijlagen toe: 1. t.b.v. Woonhuis: ontvangstbevestiging, toelichting koopakte, roerende zaken lijst, vragenlijst o.z., kadastrale tekening, kadastraal bericht, eigendomsbewijs, bodemgegevens (gemeente, provincie), evt. bijzonder stukken. 2. t.b.v. appartement: splitsingsakte, (model)reglement, notulen laatste vergadering VVE, laatste jaarrekening VVE, huishoudelijk reglement. D. Klantdossier De kandidaat: 1. maakt netjes en compleet aantekening van het soort opdracht; 2. stelt een passende en correcte Opdrachtbevestiging voor de klant op; 3. registreert persoonsgegevens van de klant en archiveert bewijslast hiervoor; 4. registreert contactgegevens van de klant; 5. selecteert op basis van de opdracht passende woningen voor de cliënt; 6. houdt aantekening van de reacties van de cliënt op het woningaanbod en organiseert bij voldoende belangstelling een bezichtiging; 7. zorgt dat het Klantdossier te allen tijde netjes, overzichtelijk en actueel is. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.26 pag.24

25 E. Marketingopdracht De kandidaat: 1. raadpleegt verschillende informatiebronnen en destilleert daar de juiste gegevens uit; 2. Afhankelijk van de gekozen opdracht: - Interpreteert marktgegevens juist - Schrijft informatief, wervend en op de doelgroep gericht; - Benoemt kosten en voor- en nadelen van de sponsoracties. 3. Levert een taalkundig helder en correct rapport op; 4. Maakt een document met een nette en overzichtelijke lay-out; 5. Voert de marketingopdracht volgens de gevraagde specificaties uit. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.26 pag.25

26 Bijlage 2. Scoringsmodellen Praktijkopdrachten Scoringsmodel Verkoopbrochure Onderdeel Maximaal Behaald Uiterlijke verzorging 10 Taalkundig correct 20 Fotoreportage 20 Gegevens woning (Inhoud, woonoppervlakte, bouwjaar, aantal kamers, warmtevoorziening/warmwater, bijzonderheden) Omschrijving woning 20 Omschrijving buitenruimte 10 Omschrijving omgeving 10 Plattegrond(en) 10 Kadastrale gegevens + kaart 10 Lijst van Zaken 10 Kopie omgevingskaart 10 Totaal maximaal 150 Cesuur 60% 90 Geslaagd? 20 JA - NEE Scoringsmodel Taxatierapport Rubriek Onderdeel Maximaal Behaald A Opdracht/Opname 10 B Object 5 C Doel van de taxatie 5 E Verantwoording en 5 aansprakelijkheid F Bijzondere aandachtspunten 5 G Privaatrechtelijke aspecten 10 H Omschrijving object en 10 omgeving I Onderhoudstoestand 10 J Verontreiniging 5 K Eigen bewoning/bewoning 5 door derden M Publiekrechtelijke aspecten 10 PO Volledigheid bijlagen 20 Totaal maximaal 100 Cesuur 60% 60 Geslaagd? JA - NEE SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.26 pag.26

27 Scoringsmodel Koopakte Rubriek Onderdeel Maximaal Behaald A Juiste Koopakte en gegevens 10 verkoper B Gegevens object en koper 10 Art. 1 Kosten, rechten en ov.bel. 5 Art. 4 Bankgarantie/waarborgsom 5 Art. 5 Staat van de onroerende 10 zaak/gebruik Art. 3 en 6 Juridische en feitelijke levering 15 Art. 7 Baten, lasten en canons 5 Art Ingebrekestelling, ontbinding 10 (13.2)* Art. 14(17)* Registratie Koopakte 5 Art. 16(19)* Ontbindende voorwaarden 15 Bijlage Volledigheid bijlagen 10 Totaal maximaal 100 Cesuur 60% 60 Geslaagd? JA - NEE * artikelnummer van Koopakte voor appartementsrecht Scoringsmodel Klantdossier Onderdeel Maximaal Behaald Uiterlijke verzorging 15 Opdrachtbevestiging 20 Persoonsgegevens + bewijs 10 Contactgegevens 10 Afhandeling bezichtiging 1 15 Afhandeling bezichtiging 2 15 Afhandeling bezichtiging 3 15 Totaal maximaal 100 Cesuur 60% 60 Geslaagd? JA - NEE Scoringsmodel Marketingopdracht Onderdeel Maximaal Behaald Relevante informatie uit verschillende bronnen 20 destilleren Afhankelijk van de opdracht: 30 Juiste interpretatie marktgegevens/informatief en wervend/effectieve sponsoring (qua kosten en doelgroep) Document (rapport, omgevingsscan) is taalkundig 10 correct De lay-out is netjes en overzichtelijk 20 SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.26 pag.27

28 Kandidaat heeft aan de vraag voldaan 20 Totaal maximaal 100 Cesuur 60% 60 Geslaagd? JA - NEE SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.26 pag.28

29 Bijlage 3. Scoringsmodel mondelinge examen De vakinhoudelijke eindtermen zijn gelijk aan die van de schriftelijke opdrachten. In het mondelinge examen gaat het erom dat de kandidaat overtuigend blijk geeft van zijn/haar vakkennis. Daarnaast worden de presentatievaardigheden, onderhandelingen en de klantgerichte houding van de kandidaat gemeten. De volgende scoringsmodellen zijn van toepassing: Vakinhoudelijke kennis Te beoordelen gedrag Punten Mondeling De kandidaat: Maximaal Behaald Geeft in zijn algemeenheid - toelichting bij de 30 ingeleverde documenten Beantwoord specifieke vragen naar onderdelen van een document adequaat en deskundig 20 Geeft aan hoe hij/zij te werk is gegaan om 30 bepaalde gegevens te vinden Geeft aan welke bronnen hij/zij raadpleegt voor 20 het vinden van informatie over de woning Geeft een goede (vakkundige) onderbouwing van keuzes die hij/zij gemaakt heeft in het maken van 20 de Praktijkopdrachten Voert adequate onderhandelingen over eigen 20 panden Totaal 140 Geslaagd? JA - NEE Presentatievaardigheden en klantgerichte houding Te beoordelen gedrag De kandidaat: hanteert een duidelijke opbouw in hetgeen hij/zij vertelt maakt functioneel gebruik van visuele middelen ter ondersteuning van het verhaal* checkt zo nodig of hij/zij de vraag goed begrepen heeft controleert door het stellen van vragen en het letten op non-verbale signalen of het verhaal goed is overgekomen en past de presentatie of benaderingswijze indien nodig aan Punten Mondeling Maximaal Behaald 15 Totaal 60 Geslaagd? JA - NEE SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.26 pag.29

30 * Tijdens het mondelinge examen is er geen beamer of laptop aanwezig. Als u visuele middelen wilt gebruiken (uiteraard niet verplicht), moet u daar zelf voor zorgen. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.26 pag.30

31 Bijlage 4. Cesuur Praktijkopdrachten Onderdeel Weging t.o.v. Cesuur totaalscore praktijkopdrachten 25% 60 Praktijkopdracht 1: Verkoopbrochure Praktijkopdracht 2: 25% 60 Taxatierapport Praktijkopdracht 3: Koopakte 25% 60 Praktijkopdracht 4: 15% 60 Klantdossier Praktijkopdracht 5: 10% 60 Marketingactie/omgevingsscan Mondelinge Verdediging Onderdeel Weging Cesuur Vakinhoudelijke verdediging mondeling 70% 70% Presentatievaardigheden 30% en Klantgerichte houding Cesuur totaal 70% Uitsluiting van deelname indien (zonder restitutie van examengeld): U de opdrachten niet zelf heeft gemaakt maar gekopieerd van een ander. U niet uw eigen woning heeft gebruikt voor het uitvoeren van de opdrachten. In geval van (poging tot) fraude. Let op! Ook als tijdens het mondelinge examen pas zou blijken dat u plagiaat of een andere vorm van fraude pleegt of gepleegd heeft, wordt het examen direct afgebroken. SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Handboek kandidaat versie 1.26 pag.31

SVMNIVO Praktijktoets. Assistent Makelaar Wonen. Opdrachtenboek

SVMNIVO Praktijktoets. Assistent Makelaar Wonen. Opdrachtenboek SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.5 pag.1van 24 Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 1 Algemene informatie

Nadere informatie

SVMNIVO Praktijktoets. Assistent-makelaar Wonen. Opdrachtenboek (geldig vanaf 1-9-2015)

SVMNIVO Praktijktoets. Assistent-makelaar Wonen. Opdrachtenboek (geldig vanaf 1-9-2015) SVMNIVO Praktijktoets Assistent-makelaar Wonen Opdrachtenboek (geldig vanaf 1-9-2015) SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 1.9 pag.1 van 36 Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst...

Nadere informatie

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars Opdrachtenboek Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 1 Algemene informatie praktijktoets persoonscertificaat Beheerders van

Nadere informatie

SVMNIVO Praktijktoets. Assistent-makelaar Wonen. Opdrachtenboek (geldig vanaf )

SVMNIVO Praktijktoets. Assistent-makelaar Wonen. Opdrachtenboek (geldig vanaf ) SVMNIVO Praktijktoets Assistent-makelaar Wonen Opdrachtenboek (geldig vanaf 01-09-2016) SVMNIVO Praktijktoets Assistent Makelaar Wonen Opdrachtenboek versie 2.1 01-09-2016 pag.1 van Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 1 (2011-2013)? Inleiding Een registratie in het A-RMT of K-RMT register heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 3 (2013-2015)? Inleiding Een registratie in de registers A-RMT of K-RMT heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 2 (2012-2014)?

Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 2 (2012-2014)? Niet voldaan aan de hercertificeringsverplichtingen A-RMT of K-RMT periode 2 (2012-2014)? Inleiding Een registratie in het A-RMT of K-RMT register heeft steeds een looptijd van maximaal 12 maanden. Na

Nadere informatie

2.6 Opdrachtenboek: Door SVMNIVO uitgegeven en via www.svmnivo.nl beschikbaar gestelde specificatie van de praktijkopdrachten.

2.6 Opdrachtenboek: Door SVMNIVO uitgegeven en via www.svmnivo.nl beschikbaar gestelde specificatie van de praktijkopdrachten. Examenreglement SVMNIVO Praktijktoets Assistent-Makelaar Wonen 1.1 Dit reglement is van toepassing op de SVMNIVO Praktijktoets Assistent-Makelaar Wonen. De theorie-examenonderdelen Assistent-Makelaar Wonen

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO

Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Handleiding Nivometing Kandidaat SVMNIVO Laatst bijgewerkt: 24 november 2011 1 Contactgegevens: SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

2.1 Assessor: Gekwalificeerd professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval het WMC examen.

2.1 Assessor: Gekwalificeerd professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval het WMC examen. Examenreglement SVMNIVO Woningmarktconsultant (WMC) 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is van toepassing op het SVMNIVO WMC examen. 1.2 Dit reglement is bindend voor alle betrokkenen bij het WMC examen. Door

Nadere informatie

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren

Nadere informatie

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat

Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen. Handboek kandidaat Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen SVMNIVO Op basis van het beroepscompetentieprofiel Makelaar-taxateur Wonen Handboek kandidaat Inhoud 1. Een pand in de verkoop/verhuur nemen 2. Onderhandelingen voeren

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Tarieven SVMNIVO 2015 in Euro's, m.i.v. 4 augustus 2015

Tarieven SVMNIVO 2015 in Euro's, m.i.v. 4 augustus 2015 Basistheorie Taxateur O.Z.: Bouwkunde A 180,29 Bouwkunde B 194,81 Inschrijving na sluitingstermijn Bouwkunde B 249,26 Vastgoedeconomie 180,29 Financiën, Fiscaliteiten en Taxaties 180,29 Of in 2 modules:

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

SVMNIVO. ProefPraktijktoets Wonen/MKB makelaar-taxateur onroerende zaken

SVMNIVO. ProefPraktijktoets Wonen/MKB makelaar-taxateur onroerende zaken SVMNIVO ProefPraktijktoets Wonen/MKB makelaar-taxateur onroerende zaken Deze brochure is een uitgave van SVMNIVO. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Versie 1.1 Brochure SVMNIVO ProefPraktijktoets

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

ALBARDAPLEIN 16 HOOGEZAND. Huurprijs 675,= p.m.

ALBARDAPLEIN 16 HOOGEZAND. Huurprijs 675,= p.m. ALBARDAPLEIN 16 HOOGEZAND Huurprijs 675,= p.m. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Zeer ruime tussenwoning met vrijstaande stenen berging en tuin op het westen. De woning ligt centraal, nabij een school, winkels

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

2.1 Assessor: Gekwalificeerde professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval de Nivometing.

2.1 Assessor: Gekwalificeerde professional die van SVMNIVO de bevoegdheid heeft gekregen om examens af te nemen, in dit geval de Nivometing. Examenreglement SVMNIVO Nivometing Kandidaat-Makelaar Wonen 1.1 Dit reglement is van toepassing op de SVMNIVO Nivometing ten behoeve van opname in het KRMT-register. De theorie-examenonderdelen kandidaat-makelaar

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 1.1 Gekozen werk als basis voor de hertoets 4 1.2 Op

Nadere informatie

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of

Nadere informatie

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of

Nadere informatie

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen

Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen Deze brochure dient ter informatie van geïnteresseerden en is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. CARO makelaars & taxateurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (Woningen) December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Cito B.V. Arnhem Examenreglement EPA Opnemer en EPA Adviseur Woningen versie december 2014 pagina

Nadere informatie

Doesburgseweg 23 Kavel1 - Wehl

Doesburgseweg 23 Kavel1 - Wehl Vraagprijs 230.000,-- k.k. Aanstoot Van Bavel Makelaars Stationsstraat 11 7031 BM Wehl Tel: 0314-680840 Fax: 0314-683465 E-mail: info@aanstootvanbavel.nl Omschrijving Gunstig gelegen aan de rand van het

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examenopzet 4 1.1 Portfolioproducten 4 1.2 Eindgesprek 5 2 Beoordeling 6

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Wolphaertsbocht 84 f - Rotterdam

Wolphaertsbocht 84 f - Rotterdam Wolphaertsbocht 84 f - Rotterdam Huurprijs 660,- p.m. Omschrijving Wolphaertsbocht 84 f Rotterdam Huurprijs 660,- p.m. BIJZONDERHEDEN - Bouwjaar 2001 - Woning staat op eigen grond - Woonoppervlak is ca.

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Dordrecht Paul Krugerstraat 61

Dordrecht Paul Krugerstraat 61 Dordrecht Paul Krugerstraat 61 Home 4 You Makelaars Sumatraplein 8 3312 XP Dordrecht T 078 645 2996 E info@home4you.nu I www.home4you.nu Omschrijving Deze karakteristieke woning met dakterras is voor het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Nijkerk Frans Halshof 28-5

Nijkerk Frans Halshof 28-5 Nijkerk Frans Halshof 28-5 Inhoudsopgave pagina Toelichting op de brochure 3 Informatie over de woning 4 Foto s 5 Kadastrale kaart 7 Nadere informatie en voorwaarden 8 2 Een toelichting op de brochure

Nadere informatie

Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw)

Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw) Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw) December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Casusexamen 4 1.2 Portfolioproducten 4 1.3 Eindgesprek 5 2 Beoordeling

Nadere informatie

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen Examenreglement Examens Ventilatie Woningen December 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Op een mooie en ruime kavel (760m²), in het mooiste dorp van Gelderland, staat deze woning met kantoorruimte en magazijn.

Op een mooie en ruime kavel (760m²), in het mooiste dorp van Gelderland, staat deze woning met kantoorruimte en magazijn. OMSCHRIJVING Wat een unieke kans! Op een mooie en ruime kavel (760m²), in het mooiste dorp van Gelderland, staat deze woning met kantoorruimte en magazijn. Kortom, zoekt u een ruime kluswoning met kantoorruimte,

Nadere informatie

Examenprocedure langdurige opleidingen

Examenprocedure langdurige opleidingen Examenprocedure langdurige opleidingen De Nationale Academie voor Media en Maatschappij biedt de langdurige opleiding Nationale Opleiding MediaCoach aan, die uit 10 sessies bestaat: 9 studiesessies waarna

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 2 Beoordeling 7 3 Planning 10 4 Voorwaarden hertoets 11 Bijlage 1: Gegevens

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Kamperfoelie 6 RODEN

Kamperfoelie 6 RODEN Makelaardij van Santen de Hoog B.V. Fax: 050-3120971 Kamperfoelie 6 RODEN Vraagprijs 339.000,00 kosten koper Kamperfoelie 6 9301 PP Makelaardij van Santen de Hoog B.V. Fax: 050-3120971 Adresgegevens Adres

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Nijkerk Zijdevlinder 66

Nijkerk Zijdevlinder 66 Nijkerk Zijdevlinder 66 Inhoudsopgave pagina Toelichting op de brochure 3 Informatie over de woning 4 Foto s 5 Kadastrale kaart 12 Plattegrond 13 Nadere informatie en voorwaarden 14 2 Een toelichting op

Nadere informatie

EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN

EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN EINDTERMEN TOETSMATRIJS EN CESUUR PRAKTIJKTOETS WONEN Eindtermen, toetsmatrijs en cesuur praktijktoets Wonen versie 1.2 (juli 2013) 1 Opzet van de praktijktoets Elke kandidaat krijgt een praktijktoets

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Oude Borculoseweg 20

Oude Borculoseweg 20 Oude Borculoseweg 20 Warnsveld OUDE BORCULOSEWEG 20 Warnsveld Elke ochtend wakker worden van de vogels en genieten van het weidse uitzicht over weilanden? Dat kan in dit vrijstaande woonhuis gelegen aan

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe...

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe... Examen: Praktijktoets Wonen versie 2013 (alleen Wonen) Toetsnummer: 51-16 Agglomeratie: Breda/Oosterhout/Etten-Leur/Ulvenhout-Breda Examen datum: 12 juni 2013 A. Opdracht/opname 0 (nog te verdelen punten

Nadere informatie

Alblasserdam Oranjestraat 27

Alblasserdam Oranjestraat 27 Alblasserdam Oranjestraat 27 Home 4 You Makelaars Sumatraplein 8 3312 XP Dordrecht T 078 645 2996 E info@home4you.nu I www.home4you.nu Omschrijving Dit fraai afgewerkte 2-onder-1-kapwoning is voor het

Nadere informatie

1.4 Dit reglement treedt in werking op 11 april 2012 en blijft van kracht tot de directeur een nieuwe versie vaststelt of het reglement intrekt.

1.4 Dit reglement treedt in werking op 11 april 2012 en blijft van kracht tot de directeur een nieuwe versie vaststelt of het reglement intrekt. Examenreglement SVMNIVO Nivometing SCVM 1.1 Dit reglement is van toepassing op de SVMNIVO Nivometing ten behoeve van opname in het VastgoedCert register. De theorie-examenonderdelen zijn geregeld in het

Nadere informatie

Toetsingsreglement Swalef Academie

Toetsingsreglement Swalef Academie September 2016 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit toetsingsreglement geeft de procedures weer met betrekking tot de organisatie en uitvoering van toetsen bij de Swalef Academie. 2. Het toetsingsreglement

Nadere informatie

Dordrecht. Lombokstraat 16b. Vraagprijs 14.000,- k.k.

Dordrecht. Lombokstraat 16b. Vraagprijs 14.000,- k.k. Dordrecht Lombokstraat 16b Vraagprijs 14.000,- k.k. Home 4 You Makelaars Sumatraplein 8 3312 XP Dordrecht T 078 645 2996 E info@home4you.nu I www.home4you.nu Omschrijving Namens opdrachtgever bieden wij

Nadere informatie

Tarieven SVMNIVO 2017 in Euro's, m.i.v. 1 januari 2017

Tarieven SVMNIVO 2017 in Euro's, m.i.v. 1 januari 2017 Basistheorie Taxateur O.Z.: Bouwkunde A 180,29 Bouwkunde B 194,81 Inschrijving na sluitingstermijn Bouwkunde B 249,26 Vastgoedeconomie 180,29 Financiën, Fiscaliteiten en Taxaties 180,29 Of in 2 modules:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te leveren producten

Nadere informatie

TE KOOP Muraltplein 10C, Borculo

TE KOOP Muraltplein 10C, Borculo TE KOOP Muraltplein 10C, Borculo In hartje centrum mooi 3-kamer APPARTEMENT met groot beschut terras op het zuiden. Eigen parkeerplaats + berging in parkeergarage. Vraagprijs Woonoppervlakte 110 m² Bouwjaar

Nadere informatie

Te Koop. Molenstraat 33 N. Veghel. Meer informatie op http://bosswonen.nl 073-6123030

Te Koop. Molenstraat 33 N. Veghel. Meer informatie op http://bosswonen.nl 073-6123030 Te Koop Molenstraat 33 N Veghel Kenmerken Vraagprijs: 265.000,- v.o.n. Woonoppervlakte: ca. 100 m 2 Bouwjaar: 2007 Aanvaarding: direct Bijzonderheden Veel lichtinval Zeer ruime woonkamer Groot terras Veel

Nadere informatie

Versie 20130521 MEP-2 voorwaarden 1

Versie 20130521 MEP-2 voorwaarden 1 Versie 20130521 MEP-2 voorwaarden 1 Voorwaarden Meesterexamen Patissier Doelstelling examen: Het Meesterexamen heeft als doel om patissiers in staat te stellen hun verworven niveau in praktische en theoretische

Nadere informatie

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3

Assessmentprocedure. EVC procedure Master opleiding Archeologie. 1 v-3 Assessmentprocedure EVC procedure Master opleiding Archeologie 1 Versiebeheer Titel Assessmentprocedure Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december 2009 MH/CNe 2 22 januari 2010 MH/CNe 3 04 februari 2010

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

WADDENRING, 2993 VC BARENDRECHT

WADDENRING, 2993 VC BARENDRECHT WADDENRING, 2993 VC BARENDRECHT Huur 940 per maand AANKOOP VERKOOP TAXATIES FINANCIEEL ADVIES BEDRIJFSHUISVESTING WADDENRING, 2993 VC BARENDRECHT Van Waddenring 187 t/m 275 komen regelmatig eengezinswoningen

Nadere informatie

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren productbeoordeling Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Toetscode: SD 1.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie

Nadere informatie

Breitnerstraat 19 Terneuzen. Vraagprijs 82.500,= k.k.

Breitnerstraat 19 Terneuzen. Vraagprijs 82.500,= k.k. Breitnerstraat 19 Terneuzen Vraagprijs 82.500,= k.k. Ligging Aanvaarding Vraagprijs Woonwijk In overleg 82.500,= k.k. Aantal kamers 4 Bouwjaar Ca. 1966 Service kosten Appartement+garage Woonoppervlakte

Nadere informatie

Gungarantieprijs 200.000 k.k.

Gungarantieprijs 200.000 k.k. van 250.000 Zuiderkade 61, Franeker Meer info op www.actiehuis.nl Gungarantieprijs 200.000 k.k. In deze brochure: > Informatie over Actiehuis.nl > Informatie over de inschrijfprocedure > Inschrijfformulier

Nadere informatie

2.5 Handleiding EVC-traject: Door WFTNIVO uitgegeven en via www.wftnivo.nl beschikbaar gestelde specificatie van het EVC-traject.

2.5 Handleiding EVC-traject: Door WFTNIVO uitgegeven en via www.wftnivo.nl beschikbaar gestelde specificatie van het EVC-traject. 1.1 Dit reglement is van toepassing op het EVC-traject van WFTNIVO ten behoeve van verstrekking van het diploma voor één of meerdere WFT-modules. Het diplomatraject met de theorie-examens is geregeld in

Nadere informatie

Verkoopbrochure Appelhofshoeve 42, Steenwijk.

Verkoopbrochure Appelhofshoeve 42, Steenwijk. Verkoopbrochure Appelhofshoeve 42, Steenwijk. Pagina 1 Informatiebrief bij verkoopprocedure van Appelhofshoeve 42, Steenwijk. Geachte heer/mevrouw, Met deze brochure willen wij u zo zorgvuldig mogelijk

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE

RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE RUUSBROECSTRAAT 57 TE ZWOLLE Fotopresentatie Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Fotopresentatie Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Omschrijving Ruusbroecstraat 57 8022 EB ZWOLLE Kadastrale gegevens Gemeente

Nadere informatie

Tarieven SVMNIVO 2017 in Euro's, m.i.v. 5 oktober 2017

Tarieven SVMNIVO 2017 in Euro's, m.i.v. 5 oktober 2017 DocuSign Envelope ID: 899E711-D284-4A2C-9F58-DDEB62746D2A Examenpakketten Assistent-Makelaar: 1 Standaard Deluxe Maximaal - Pakket 1: - 10% korting - Pakket 2:- 15% korting 4 oefenexamens - Pakket : -

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Geweer te behalen, moet je vijf kerntaken op niveau

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Overgauwseweg 38, 2641 NE Pijnacker Vraagprijs

Overgauwseweg 38, 2641 NE Pijnacker Vraagprijs Overgauwseweg 38, 2641 NE Pijnacker Vraagprijs 499.000,- k.k. 1 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 De woning... 4 Kenmerken van de woning... 5 Fotopresentatie... 6 Kadastrale kaart... 8 Plattegrond van

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop Stap voor stap naar je eigen huis goede koop Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? Korting In 8 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Rochdale maakt kopen bereikbaar Belangstelling?

Nadere informatie

Biedingsformulier Govert Flinckstraat 138-140

Biedingsformulier Govert Flinckstraat 138-140 Biedingsformulier Govert Flinckstraat 138-140 Dit biedingsformulier heeft betrekking op de verkoop van de verschillende appartementen gelegen te: Govert Flinckstraat 138 en 140 Koper I Koper II naam naam

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers 2010 Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Belangrijkste kenmerken pag. 4 3. Stappenplan ESF-subsidie pag. 5

Nadere informatie

Biedingsformulier project de Beukels

Biedingsformulier project de Beukels Biedingsformulier project de Beukels Deze biedingsformulieren hebben betrekking op de verkoop van de volgende woningen: Willem Beukelsstraat 11-1, Willem Beukelsstraat 11-hs, Willem Beukelsstraat 13-hs,

Nadere informatie

Brochure. Bocholtsestraatweg 21 Aalten. Enning Makelaars Torenstraat DC Winterswijk T E I

Brochure. Bocholtsestraatweg 21 Aalten. Enning Makelaars Torenstraat DC Winterswijk T E I Brochure Bocholtsestraatweg 21 Aalten Enning Makelaars Torenstraat 1 7101 DC Winterswijk T 0543 516151 E info@enning.nl I www.enning.nl TE KOOP Bocholtsestraatweg 21 Aalten In 1958 gebouwd, VRIJSTAAND

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

STRIJPSESTRAAT 162 EINDHOVEN. Vraagprijs 195.000,= k.k..

STRIJPSESTRAAT 162 EINDHOVEN. Vraagprijs 195.000,= k.k.. STRIJPSESTRAAT 162 EINDHOVEN Vraagprijs 195.000,= k.k.. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Centraal nabij het Sint Trudoplein en centrum gelegen winkel - woonhuis. INDELING BEGANE GROND: Winkelruimte, ca.

Nadere informatie