[Man] [Vrouw] (LLLL:) (DDMMJJJJ:) (NNNNLL:)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[Man] [Vrouw] (LLLL:) (DDMMJJJJ:) (NNNNLL:)"

Transcriptie

1 DPCA Dutch Pancreatic Cancer Audit Vetgedrukte items zijn verplicht voor invoer. Overige items zijn inhoudelijk verplicht. Identificatie Kliniek Burger Service Nummer Patiëntnummer binnen kliniek Geslacht Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Naam partner Geboortedatum Postcode. [Man] [Vrouw] (LLLL:) (NNNNLL:) Keuze registratie Startdatum behandelingsperiode Kies hier wat van toepassing is: [Exploratie met intentie resectie] [Patiënt wél besproken in MDO, géén exploratie en/of resectie] Indien Patient wel besproken in MDO, geen exploratie met intentie tot resectie : vul alleen de secties multidisciplinair overleg en accordering in. Voorgeschiedenis Lengte Preoperatief gewicht Gewichtsverlies Periode waarin het gewichtsverlies is ontstaan ECOG performance status Datum van verwijzingsbrief van huisarts of verwijzend ziekenhuis aan de registrerende/behandelende kliniek. cm kg kg weken [ECOG %. Zonder beperking in staat alle normale activiteiten uit te voeren.] [ECOG %. Beperkt in zware lichamelijke activiteit, maar ambulant en tot lichte arbeid in staat.] [ECOG %. in staat voor zichzelf te zorgen, maar niet in staat tot enig werk. Meer dan 50% van de dag op de been.] [ECOG %. Slechts tot beperkte zelfverzorging in staat, meer dan 50% van de dag in bed of op stoel.] [ECOG %. Volledig hulpbehoevend, gehele dag in stoel of bed.] [ Onbekend] Comorbiditeit Is er sprake van comorbiditeit? Zo nee, ga verder bij laboratoriumwaarden Is er sprake van cardiale comorbiditeit? - Angina Pectoris - Myocard infarct

2 - PTCA - CABG - Kleplijden - Klepvervanging - Atriumfibrilleren / -flutter - Hartritmestoornissen (excl.atriumfibrilleren) - Decompensatio cordis - Cardiomyopathie - Status na harttransplantatie - Overige Is er sprake van vasculaire comorbiditeit? - Hypertensie - Perifeer stenoserend vaatlijden - Carotis stenose - Aneurysma Aorta (abdominaal / thorax) - Overige Is er sprake van Diabetes Mellitus? - Niet insuline afhankelijk - Insuline afhankelijk - Diabetes met orgaanfalen - Overige Is er sprake van pulmonale comorbiditeit? - COPD / CARA / emfyseem / chronische bronchitis - Longfibrose - Status na longresectie / transplantatie - Overige Is er sprake van neurologische/psychiatrische comorbiditeit? - TIA - CVA - Spierziekten - Hemiplegie / Dwarslaesie - Parkinsonisme / Dementie - Schizofrenie / Ernstige depressie / Psychose - Overige Is er sprake van maag-darm-lever comorbiditeit? - Ulcus lijden of reflux oesofagitis - Symptomatisch galsteenlijden - Pancreatitis (acuut of chronisch) - IBD (Crohn,ColitisUlcerosa etc) - Diverticulitis - Leverziekte / -falen (Cirrhose/hepatitis) - Overige Is er sprake van urogenitale comorbiditeit? - Chronische nierinsufficiëntie (Creat>110) - Dialyse afhankelijk nierfalen - Status na nieroperatie / transplantatie

3 - Zwangerschap op moment van operatie - Overige Is er sprake van trombotische comorbiditeit? - DVT / trombosebeen - Longembolie - Verminderde stolling - Overige Is er sprake van comorbiditeit in spieren en gewrichten? - Sarcoidose / Besnier Boeck - Rheumatoide aandoeningen / SLE / sclerodermie - Vasculitis - Overige Is er sprake van een endocriene aandoening? - Hypo- / hyperthyreoidie - Hypo- / hyperparathyreoidie - Bijnierziekten (Addison, Cushing, Conn) - Overige Is er sprake van infectieziekten? - HIV / AIDS - Tuberculose - Malaria - Overige is er sprake van een maligniteit in de voorgeschiedenis? - Actueel (nog te behandelen) - Curatief behandeld < 5j geleden - Curatief behandeld > 5j geleden - Palliatief behandeld en/of afstandsmetasen - Anders Overige comorbiditeit Laboratoriumwaarden Chromogranin A IgG4 CEA CA 19.9 µmol/l g/l µg/l ku/l Beeldvorming 1: Algemeen Is er een CT, MRI of MRCP verricht? Is er een CT verricht? Is er een MRI verricht? Is er een MRCP verricht? Datum van de laatste CT-scan

4 preoperatief Is er op CT of MRI een tumor zichtbaar in het pancreas of periampullair? Indien cysteus: Heeft de cyste risicofactoren voor maligniteit? De ductus pancreaticus is >5mm verwijd zonder andere oorzaak voor obstructie Aankleurende solide component in cyste Verdikte of aankleurende cyste wand Niet-aankleurende mural nodule Abrupte verandering in diameter van de ductus pancreaticus met atrofie van de distale pancreas Lokalisatie van de tumor op CT of MRI Grootste diameter van de tumor, in het transversale vlak. Diameter ductus pancreaticus, gemeten bij de nek van het pancreas [Nee] [Ja, solide tumor] [Ja, cysteus] [Pancreaskop] [Pancreascorpus] [Pancreasstaart] [Periampullair] [Duodenum] mm mm Beeldvorming 2: Resectabiliteit Alleen indien er een CT of MRI is gemaakt Is er betrokkenheid van de volgende vaten op CT of MRI? (hieronder vallen: vena porta/vena mesenterica superior, arteria mesenterica superior, truncus coeliacus, arteria hepatica). Onder betrokkenheid wordt verstaan: - Geen vet tussen tumor en vene/arterie, EN/OF - Vervorming van de vene/arterie. Vena portae en/of vena mesenterica superior - Circumferentieel contact met vena portae /VMS [nee: vet tussen tumor en vene] [< 90 graden] [ graden] [ graden] [> 270 graden] [onbekend] - Stenose vena portae/vms door tumor [geen vervorming] [stenose < 50%] [stenose > 50%] [occlusie of thrombus] [onbekend] Arteria mesenterica superior - Circumferentieel contact met arteria [nee: vet tussen tumor en arterie] [< 90 graden] [ graden] [180- mesenterica superior 270 graden] [> 270 graden] [onbekend] - Stenose arteria mesenterica superior [geen vervorming] [stenose < 50%] [stenose > 50%] [occlusie of thrombus] [onbekend] Truncus coeliacus - Circumferentieel contact met truncus [nee: vet tussen tumor en arterie] [< 90 graden] [ graden] [180- coeliacus 270 graden] [> 270 graden] [onbekend] - Stenose truncus coeliacus door tumor [geen vervorming] [stenose < 50%] [stenose > 50%] [occlusie of thrombus] [onbekend] Arteria hepatica (communis of propria) - Circumferentieel contact met arteria [nee: vet tussen tumor en arterie] [< 90 graden] [ graden] [180- hepatica (communis of propria) 270 graden] [> 270 graden] [onbekend] - Stenose arteria hepatica (communis of [geen vervorming] [stenose < 50%] [stenose > 50%] [occlusie of propria) door tumor thrombus] [onbekend] Is er mogelijk betrokkenheid van de onderstaande structuren op CT of MRI? (Gebruikt ter bepaling ct-stadium) Zo ja, welke: - Peripancreatisch vetweefsel

5 - Maag - Colon transversum - Mesocolon transversum - Dunne darm - Milt - Bijnier - Nier - Lever - Ductus choledochus Beeldvorming 3: N/M stadium Alleen indien er een CT of MRI is gemaakt Zijn er klieren met een maximale diameter van meer dan 10 mm op de volgende stations? (peripancreatisch, lig. hepatoduodenale, mesenteriaal, truncus coeliacus, paraaortaal) Zo ja, welke: - Peripancreatisch - Ligamentum hepatoduodenale - Mesenteriaal - Truncus coeliacus (lig. hepatogastricum) - Para-aortaal Zijn er metastasen op afstand op CT of MRI? Zo ja, welke: - Levermetastasen - Peritoneale metastasen - Longmetastasen - Overige metastasen Endoscopie Is er een EUS verricht? - Is er met EUS een tumor zichtbaar in het pancreas of periampullair? - Is er biliare drainage verricht? Datum galwegdrainage [Nee] [Ja, middels ERCP] [Ja, middels PTC] [onbekend] Pathologie preoperatief Is cytologie of histologie van de tumor verkregen tijdens de diagnostiek? Indien meerdere onderzoeken zijn verricht, kies het onderzoek waarvan de uitslag voor de besluitvorming het belangrijkst is. - Hoe is de cytologie of histologie verkregen? - Datum eerste positieve cytologie of histologie Indien cystologie: Cytologische diagnose [Nee] [Ja, cytologie] [Ja, histologie] [Duodenoscopie met biopt papil van Vater] [ERCP met brush] [EUS met punctie primaire tumor] [Percutane punctie primaire tumor] [Punctie afstandsmeta pancreas/peri-amp. tumor] [Anders] [Benigne] [Atypisch of verdacht voor maligniteit] [Maligne] [Niet te beoordelen] [Adenocarcinoom-niet IPMN of MCN] [Neuroendocrien neoplasma]

6 Indien histologie: Histologische diagnose. [IPMN-intraductaal papillair mucineus neoplasma] [Mucineus cysteus neoplasma] [Adenoom - intestinaal type] [Solide pseudopapillair neoplasma][sereus cystadenoom] [Chronische pancreatitis] [Anders] [Laaggradige dysplasie] [Intermediate-grade dysplasie] [Hooggradige dysplasie (in situ)] [Invasief carcinoom] - Indien intraductaal papillair mucineus neoplasma: - Indien mucineus cysteus neoplasma: [Laaggradige dysplasie] [Intermediate-grade dysplasie] [Hooggradige dysplasie (in situ)] [Invasief carcinoom] Multidisciplinair overleg Is de patiënt vóór de behandeling besproken in een multidisciplinair team? (minimaal aanwezig: chirurg, MDL-arts, internist-oncoloog, radiotherapeut) - Datum van het laatste preoperatieve MDO waarin patiënt besproken is. - Komt patiënt in aanmerking voor chirurgische exploratie? Zo nee, wat is de reden? - Afstandsmetastasen - Lokale uitbreiding van de tumor - Operatie risico verhoogd - Cysteuze tumor waarvoor follow up Neo-adjuvante behandeling Neo-adjuvante behandeling - Startdatum neo-adjuvante behandeling - Heeft patiënt de neo-adjuvante behandeling afgemaakt? D.w.z. tenminste 80% van de geplande neo-adjuvante behandeling voltooid. [Nee] [Chemoradiotherapie] [Chemotherapie] [Radiotherapie] Peri-operatieve zorg Is de patiënt pre-operatief bijgevoed? Is er pre-operatief een laparoscopie gedaan? Ook indien verricht op de dag van de resectie zelf. [Nee] [Ja,met energie verrijkte voeding] [Ja, met voedingssonde] [Ja, met TPV] - Datum diagnostische laparoscopie - Komt de patiënt na diagnostische [Ja] [Nee, peritoneale metastasen] [Nee, levermetastasen] [Nee, lokale laparoscopie nog in aanmerking voor uitbreiding] chirurgische exploratie? Chirurgie: Intra-operatief Datum operatie ASA score [I-Normale gezonde patient] [II-Milde systemische ziekte] [III-Ernstige systemische ziekte] [IV-Constant levensbedreigende systemische ziekte] [V-Moribund]

7 Resectie tumor Zo nee, ga door naar type ingreep indien geen resectie en reden geen resectie - Is de resectie minimaal-invasief begonnen? [Nee] [Ja, laparoscopie-met- conversie] [Ja, laparoscopie-zonderconversie] [Ja, robot-geassisteerd-met-conversie] [Ja, robotgeassisteerd-zonder-conversie] - Type resectie [PPPD:pylorussparend pancreaticoduodenectomie] [Klassieke Whipple] [Pancreascorpus/staart resectie] [Centrale pancreasresectie] [Totale pancreatectomie] [Enucleatie pancreastumor][anders] - Is peroperatief gebleken dat [Nee] [Ja: R2 resectie] macroscopisch tumor is achtergebleven? Chirurgie: Type ingreep indien geen resectie Alleen indien geen resectie bij wel chirurgische exploratie Exploratieve laparotomie zonder bypass Biliodigestieve anastomose Gastrojejunostomie Coeliacus blokkade Andere ingreep Onbekende ingreep Chirurgie: Reden geen resectie Alleen indien geen resectie bij wel chirurgische exploratie Peritoneale metastasering Lever metastasering Lymfklier metastasering Lokale doorgroei Andere reden geen resectie Onbekende redden Chirurgie: Locatie lokale doorgroei Alleen indien er sprake was van lokale doorgroei Betrokkenheid arteria mesenterica superior Betrokkenheid truncus coeliacus Betrokkenheid arteria hepatica communis of propria Betrokkenheid vena portae of vena mesenterica superior Betrokkenheid vena cava Betrokkenheid maag Betrokkenheid colon transversum Andere lokale doorgroei Onbekend Chirurgie: Aanvullende resecties Alleen indien er een resectie werd verricht Veneuze resectie van vena portae en/of vena mesenterica superior én type resectie [Nee] [Wedge (geen volledige transectie)] [Segment,end-to-end zonder interponaat] [Segment,end-to-end met veneus interponaat] [Segment,end-to-end met kunststof interponaat]

8 Arteriële resectie? - Arteria hepatica communis of propria - Arteria hepatica dextra accessoir - Arteria hepatica dextra aberrant - Truncus coeliacus - Arteria mesenterica superior - Anders Aanvullende resecties? (hieronder vallen: milt (intentioneel of na iatrogeen letsel, mesolon transversum, colon segment resectie, hemicolectomie, maagresectie, anders) - Milt-intentioneel - Milt-na iatrogeen letsel - Mesocolon transversum - Colon segment resectie - (extended) hemicolectomie rechts - (partiële) maagresectie,meer dan voor klassieke Whipple - Andere aanvullende resecties Chirurgie: Technische details Alleen indien er een resectie plaatsvond Aspect van het pancreas [Normaal of zacht] [Hard of fibrotisch] Type pancreas anastomose [Pancreaticojejunostomie duct-to-mucosa] [Pancreaticojejunostomie dunking/invaginatie] [Pancreaticojejunostomie voortlopend enkelrijig (geen dunking/invaginatie)] [Pancreaticogastrostomie duct-to-mucosa] [Pancreaticogastrostomie dunking/invaginatie] [Pancreaticogastrostomie voortlopend enkelrijig (geen dunking/invaginatie)][anders] Details pancreas anastomose [Doorlopend, enkelrijig] [Doorlopend, dubbelrijig] [Losgeknoopt, enkelrijig] [Losgeknoopt, dubbelrijig] Chirurgie: Behandeling pancreas stomp Alleen indien er een resectie plaatsvond Overhechten stomp Onderbinden ductus pancreaticus Stapler zonder matje Stapler met matje Tachosyl Weefselpatch, b.v. ligamentum teres hepatis of dunne darm Anastomose met dunne darm of maag Weefsellijm Chirurgie: Overige maatregelen Overige perioperatieve maatregelen (bv drains, stent, sondes, medicatie)? - Intra-abdominale drains - Octreotide peri-operatief

9 - Voedingsjejunostomie - Nasojejunale voedingssonde - Stent in pancreasanastomose - inwendig - Stent in pancreasanastomose - uitwendig - Stent in biliodigestive anastomose - Overige verrichtingen Post-operatief Complicaties - Pancreasfistel [Nee of Graad A (geen therapeutische actie noodzakelijk, ziekenhuisopname niet verlengd)] [Graad B: Wel therapeutische actie (maar geen re-ok), ziekenhuisopname verlengd, eventueel ontslag met drains in situ] [Graad C: Re-operatie en/of verlengde ziekenhuis opname en/of IC-opname en/of overlijden.] - Vertraagde maagontlediging [Nee] [Graad A: Neus-maagsonde tot dag 4-7 of herplaatsing na dag 3 post-ok OF orale intake vanaf dag 7 en voor dag 14.] [Graad B: Neusmaagsonde tot dag 8-14 of herplaatsing na dag 7 post-ok OF orale intake vanaf dag 14, voor dag 21.] [Graad C: Neus-maagsonde vanaf dag 14 of herplaatsing na dag 14 post-ok OF orale intake vanaf dag 21. ] - Gallekkage [Nee] [Graad A: Geen/minimale verandering in klinisch beleid.] [Graad B: Gallekkage waarbij verandering van beleid noodzakelijk is zoals additionele diagnostiek of interventies maar zonder noodzaak tot relaparotomie OF graad A gal lekkage > 1 week.] [Graad C: Gallekkage waarvoor relaparotomie.] - Bloeding [Nee] [Graad A: <24 uur ontstaan, goede klinische conditie, wel diagnostische maar geen klinische consequenties.] [Graad B: <24 uur ontstaan ernstige bloeding of >24 uur onstane milde bloeding; goedeintermediaire klinische conditie; therapeutische consequenties (vocht/transfusie/endoscopie/embolisatie/ic/mc opname/relaparotomie indien bloeding <24 uur] [Graad C: > 24 uur ontstane ernstige bloeding, levensbedreigend, therapeutische consequenties (localisatie bloeding/angio en embolisatie/endoscopie/relaparotomie/ic opname] - Complicatie(s) waarvoor reïnterventie Zo ja, welk type: - Re-operatie - Endoscopisch (bv. stentplaatsing) - Radiologisch (bv. percutane drainage) - Datum reïnterventie (als meerdere reïnterventies waaronder re-operatie, geef datum van re-operatie) - Reïnterventie onder algehele anesthesie? - Levensbedreigende complicatie waarvoor MC of IC opname? - Was er sprake van orgaanfalen? [Nee] [Single-orgaanfalen] [Multi-orgaanfalen] - Heeft patiënt een complicatie waar hij mogelijk blijvend letsel van ondervindt? - Bloedtransfusie Is de patiënt na de operatie besproken in een multidisciplinair team? (minimaal aanwezig: MDL-arts, internist-oncoloog, chirurg, radiotherapeut) Pathologie Alleen indien er een resectie plaatsvond Gestandaardiseerd pathologie verslag? Meest waarschijnlijke origine van de tumor [Pancreas] [Distale galweg] [Papil van Vater] [Duodenum] [Overige]

10 Histologische diagnose? Indien intraductaal papillair mucineus neoplasma: Indien mucineus cysteus neoplasma: Grootste diameter van de tumor? Radicaliteit (R2 stelt chirurg vast) Differentiatiegraad van de tumor Indien meest waarschijnlijke orgine tumor: pancreas pt-stadium pancreascarcinoom Indien meest waarschijnlijke orgine tumor: papil van Vater pt-stadium papilcarcinoom Indien meest waarschijnlijke orgine tumor: distale galweg pt-stadium distaal cholangiocarcinoom Aantal gevonden lymfeklieren Aantal gevonden tumor-positieve lymfeklieren Metastasen op afstand? [Adenocarcinoom-niet IPMN of MCN] [Neuroendocrien neoplasma] [IPMN-intraductaal papillair mucineus neoplasma] [Mucineus cysteus neoplasma] [Adenoom - intestinaal type] [Solide pseudopapillair neoplasma][sereus cystadenoom] [Chronische pancreatitis] [Anders] [Laaggradige dysplasie] [Intermediate-grade dysplasie] [Hooggradige dysplasie (in situ)] [Invasief carcinoom] [Laaggradige dysplasie] [Intermediate-grade dysplasie] [Hooggradige dysplasie (in situ)] [Invasief carcinoom] mm [R0-microscopisch radicaal, marge >=1mm] [R1-microscopisch irradicaal, marge <1mm of tumor tot in snijvlak] [Graad 1: goed gedifferentieerd] [Graad 2: matig gedifferentieerd] [Graad 3: slecht gedifferentieerd] [Graad 4: ongedifferentieerd] [Tis: carcinoma in situ] [T1: tumor beperkt tot de pancreas, maximaal 2 cm. in grootste diameter] [T2: tumor beperkt tot de pancreas, groter dan 2 cm. in grootste diameter] [T3: directe uitbreiding buiten de pancreas, maar zonder betrokkenheid van de truncus coeliacus of de arterie mesenterica superior] [T4: betrokkenheid van de truncus coeliacus of de arterie mesenterica superior] [Tis: carcinoma in situ] [T1: tumor beperkt tot de papil van Vater of sphincter van Oddi] [T2: tumor groeit in de duodenumwand] [T3: tumor is uitgebreid naar het pancreas] [T4: tumor is uitgebreid naar de peripancreatische weke delen of naar aangrenzende organen/structuren] [Tis: carcinoma in situ] [T1: tumor beperkt tot de galgang] [T2: tumor is door de wand van de galgang gegroeid] [T3: tumor is uitgebreid naar de galblaas, lever, pancreas, duodenum of andere aangrenzende organen] [T4: betrokkenheid van de truncus coeliacus of de arteria mesenterica superior] Adjuvante behandeling Alleen indien er een resectie plaatsvond Adjuvante behandeling Startdatum adjuvante behandeling [Nee] [Chemoradiotherapie] [Chemotherapie] [Radiotherapie] Overlevingsstatus Overleden tijdens ziekenhuisopname? - Datum overlijden Datum ontslag uit het ziekenhuis Heropname in het ziekenhuis, binnen 30 dagen na ontslag Accordering Opmerkingen / Overig Zijn de verrichting gegevens compleet en akkoord bevonden door de verantwoordelijke medisch specialist?

Dutch Pancreatic Cancer Audit DPCA

Dutch Pancreatic Cancer Audit DPCA pagina 1 Dutch Pancreatic Cancer Audit DPCA Vetgedrukte items zijn verplicht Versie: 2015-9-30 - v2.1.16 Identificatie Kliniek BSN nummer Lokaal uniek patiëntnummer Geslacht Man Vrouw Voorletters (LLLL)

Nadere informatie

Hieronder volgen de namen van de variabelen en hun kenmerken (lengte, type, beschrijving). Degene d

Hieronder volgen de namen van de variabelen en hun kenmerken (lengte, type, beschrijving). Degene d Hieronder volgen de namen van de variabelen en hun kenmerken (lengte, type, beschrijving). Degene d Dutch Pancreatic Cancer Audit Naam Variabele id bsnnum upn geslacht voorl tussen naam naamp gebdat pcode

Nadere informatie

DGOA Dutch Gynaecological Oncological Audit Invulformulier cervix. Identificatie. Comorbiditeit

DGOA Dutch Gynaecological Oncological Audit Invulformulier cervix. Identificatie. Comorbiditeit DGOA Dutch Gynaecological Oncological Audit Invulformulier cervix Vetgedrukte items zijn verplicht voor invoer. Overige items zijn inhoudelijk verplicht. Identificatie (versie 16-04-2014) Ziekenhuis Het

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria Ja Nee

In- en exclusiecriteria Ja Nee Datum: In- en exclusiecriteria Ja Nee Inclusiecriteria 1 Symptomatische colonobstructie (vereist interventie < 24 uur) 2 Obstructie veroorzaakt door stenose in het linker colon - flexura lienalis, colon

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria Ja Nee

In- en exclusiecriteria Ja Nee Datum: In- en exclusiecriteria Ja Nee Inclusiecriteria 1 Symptomatische colonobstructie (vereist interventie < 24 uur) 2 Obstructie veroorzaakt door stenose in het linker colon - flexura lienalis, colon

Nadere informatie

CRF BASELINE RESECTIE

CRF BASELINE RESECTIE Datum: In- en exclusiecriteria Ja Nee Inclusiecriteria 1 Symptomatische colonobstructie (vereist interventie < 24 uur) 2 Obstructie veroorzaakt door stenose in het linker colon - flexura lienalis, colon

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit.Landelijke registratie van longresecties en overige thoracale chirurgie. DLSA

Dutch Lung Surgery Audit.Landelijke registratie van longresecties en overige thoracale chirurgie. DLSA Dutch Lung Surgery Audit.Landelijke registratie van longresecties en overige thoracale chirurgie. DLSA Vetgedrukte items zijn verplicht Versie: 2014-12-23 - v2.4.0 Patientgegevens Voor welk jaar gaat u

Nadere informatie

Dutch Spine Surgery Registry DSSR

Dutch Spine Surgery Registry DSSR pagina 1 Dutch Spine Surgery Registry DSSR Vetgedrukte items zijn verplicht Lumbale wervelkolom - Ongeïnstrumenteerd, versie: 2015-6-1 - v3.0.0 Identificatie Het BSN-nummer bestaat uit 9 cijfers, inclusief

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA)

Factsheet Indicatoren Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) Factsheet en Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) DPCA 2018.3 Registratie gestart: 2014 Datum Versie Mutatie Eigenaar 27-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 30-09-2015 2015.2

Nadere informatie

Dutch Lung Radiotherapy Audit

Dutch Lung Radiotherapy Audit Dutch Lung Radiotherapy Audit Vetgedrukte items zijn verplicht Identificatie BSN-nummer Lokaal patiëntnummer Geslacht... [Man] [Vrouw] Voorletters Eigennaam Geboortedatum (jjjj/mm/dd) Tussenvoegsels Naam

Nadere informatie

[(Verdenking op) longcarcinoom] [Mediastinumchirurgie] [Metastasectomie] [Overige ingreep]

[(Verdenking op) longcarcinoom] [Mediastinumchirurgie] [Metastasectomie] [Overige ingreep] Dutch Lung Surgery Audit Vetgedrukte items zijn verplicht, grijs gedrukte items zijn optioneel Identificatie BSN-nummer Patiëntnummer in kliniek Geslacht... [Man] [Vrouw] Voorletters Tussenvoegsels Eigennaam

Nadere informatie

Inclusie criteria Ja Nee

Inclusie criteria Ja Nee In- en exclusie criteria Visite datum: 2 0 In- en exclusie criteria Inclusie criteria Ja Nee 1. Naadlekkage na LAR tot maximaal 5 cm vanaf de anus. O O 2. Naadlekkage bevestigd op CT-scan OF endoscopie.

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Mail: of Fax: t.a.v. Emo van Halsema

Mail: of Fax: t.a.v. Emo van Halsema Datum: Beloop na aanleggen decomprimerend stoma Ja Nee Zijn er complicaties opgetreden in het traject na aanleggen van het decomprimerende stoma? Ο Ο ZO JA, VULT U SVP EEN COMPLICATIEFORMULIER IN Hebben

Nadere informatie

Galgangcarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1

Galgangcarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Galgangcarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Datum Goedkeuring: 06-10-2003 Methodiek: Consensus based Verantwoording: Landelijke tumorwerkgroep gastro-intestinale tumoren Inhoudsopgave Algemeen...1

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

[Man] [Vrouw] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja]

[Man] [Vrouw] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] [Nee] [Ja] DATO (Dutch Audit for Treatment of Obesity) (versie 2014-01-06) Vetgedrukte items zijn verplicht voor invoer. Overige items zijn inhoudelijk verplicht. Identificatie Ziekenhuis Burger Service Nummer Unieke

Nadere informatie

Galblaascarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1

Galblaascarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Galblaascarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Datum Goedkeuring: 10-05-2004 Methodiek: Consensus based Verantwoording: Landelijke werkgroep GI-tumoren Inhoudsopgave Algemeen...1 Screening...2 Diagnostiek...3

Nadere informatie

Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 0-3 maanden postoperatief

Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 0-3 maanden postoperatief Aantal maanden? Setting: O klinisch O poliklinisch Beoordelaar: (naam) Algemeen Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 0- postoperatief Is de patient opgenomen geweest in een van de volgende

Nadere informatie

Classificatie Post-Operatieve Pancreas Fistel (POPF) vanaf 2016

Classificatie Post-Operatieve Pancreas Fistel (POPF) vanaf 2016 Classificatie Post-Operatieve Pancreas Fistel (POPF) vanaf 2016 POPF: amylase-gehalte in elke hoeveelheid drainvocht > 3x bovengrens van bovengrens normaalwaarde serum (dus normaal 0-220, dan verhoogd

Nadere informatie

PTC drainage procedure

PTC drainage procedure PTC drainage procedure Masterclass GE-oncologie 11 september 2015 Adriaan Moelker Hoofd Interventie Radiologie ErasmusMC Rotterdam Overzicht Interventie radiologie ErasmusMC 4 interventie radiologen 2

Nadere informatie

Patiëntenbetrokkenheid bij medische beslissingen. Vragenlijst bij inclusie.

Patiëntenbetrokkenheid bij medische beslissingen. Vragenlijst bij inclusie. FACULTEIT GENEESKUNDE EN FARMACIE Gelieve de onderstaande vragen samen met de patiënt in te vullen (sommige zaken zijn waarschijnlijk opgenomen in het medisch dossier, maar gelieve toch even te overlopen

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

EFFECT studie. Formulier primaire registratie

EFFECT studie. Formulier primaire registratie EFFECT studie Formulier primaire registratie De variabelen met REQ in superscript zijn verplicht in te vullen variabelen. De variabelen met een zijn single-select variabelen; er kan slechts één antwoord

Nadere informatie

Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO

Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO Vetgedrukte items zijn verplicht Versie: 2014-12-24 - v2.1.16 Patiënt gegevens Land Identificatie type Identificatie code Patiëntnummer binnen kliniek Voorletters

Nadere informatie

Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO

Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO Dutch Audit for Treatment of Obesity DATO Vetgedrukte items zijn verplicht Versie: 2015-1-21 - v2.1.16 Patiënt gegevens CIC Land Nederland Duitsland België Identificatie type Identificatie code Patiëntnummer

Nadere informatie

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; 15-09-] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten

Nadere informatie

Dutch Spine Surgery Registry DSSR

Dutch Spine Surgery Registry DSSR pagina 1 Dutch Spine Surgery Registry DSSR Vetgedrukte items zijn verplicht Spinale metastase, versie: 2015-5-22 - v3.0.0 Identificatie Het BSN-nummer bestaat uit 9 cijfers, inclusief voorloopnul(len).

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Inclusie & exclusie criteria DUCA Inclusie Primaire tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag) Recidief tumoren (slokdarm,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet en NABON Breast Cancer Audit () 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05112015] Inclusiecriteria Nabon Breast Cancer Audit Inclusie Alle primaire invasieve mammacarcinomen volgens de WHO classificatie

Nadere informatie

CRF. Ladies trial. Randomisatienummer

CRF. Ladies trial. Randomisatienummer CRF de Ladies trial Laparoscopische peritoneale lavage of resectie voor gegeneraliseerde peritonitis voor geperforeerde diverticulitis: een landelijke multicentrum gerandomiseerde trial Sandra Vennix (AMC/Erasmus

Nadere informatie

TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016

TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016 De nummering van de indicatoren is gebaseerd op de documenten te vinden op: DICA/Transparantieportaal TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016 Structuurindicatoren 1. patiënten

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 2011 Nr. Type Uitvraag over Bron indicator (jaar) 1. Aantal nieuwe patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom.

Nadere informatie

Cerebro Vascular Audit Benchmark CVAB3

Cerebro Vascular Audit Benchmark CVAB3 pagina 1 Cerebro Vascular Audit Benchmark CVAB3 Vetgedrukte items zijn verplicht CVAB3 - Ziekenhuis, versie: 2015-10-26 - v3.0.2 Patiënt Burgerservicenummer Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Geboortedatum

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische Chirurgie (DATO) 2016

Factsheet Indicatoren Bariatrische Chirurgie (DATO) 2016 Factsheet en Bariatrische Chirurgie (DATO) 2016 Start registratie: 2015 Inclusie & exclusie criteria DATO Inclusie De patiënten die geregistreerd dienen te worden zijn die patiënten die een chirurgische

Nadere informatie

Head and neck orofarynxcarcinomen formulier voor registratie nieuwe diagnose

Head and neck orofarynxcarcinomen formulier voor registratie nieuwe diagnose Head and neck: orofarynxcarcinoomregistratieformulier (nieuwe diagnose) 1/7 08/10/2012 Head and neck orofarynxcarcinomen formulier voor registratie nieuwe diagnose Alle variabelen zijn verplicht in te

Nadere informatie

Inclusie criteria Ja Nee. 3. Is de patiënt in staat om naar de polikliniek te komen voor de follow-up? O O

Inclusie criteria Ja Nee. 3. Is de patiënt in staat om naar de polikliniek te komen voor de follow-up? O O In- en exclusie criteria Visite datum: _2_ _0_ In- en exclusie criteria Inclusie criteria Ja Nee 1. eapr voor primair rectumcarcinoom gepland 2. Preoperatieve radiotherapie gepland of reeds ondergaan 3.

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2011)

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2011) Bijlage 8 (herzien, december 2011) Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2011) Toelichting op de tabel indeling DKG s Indeling in ndxgroepen 173,174 en 176 is gebaseerd op de in

Nadere informatie

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s Toelichting op tabel indeling DKG s Bijlage 9 Indeling in ndxg 173,174 en 176 is gebaseerd op de in de tabel genoemde DBC-behandelcodes. Indeling in ndxg 175 is gebaseerd op in de tabel genoemde DBC-diagnosecodes

Nadere informatie

Dutch Spine Surgery Registry DSSR

Dutch Spine Surgery Registry DSSR pagina 1 Dutch Spine Surgery Registry DSSR Vetgedrukte items zijn verplicht Infectie, versie: 2015-5-22 - v3.0.0 Identificatie Het BSN-nummer bestaat uit 9 cijfers, inclusief voorloopnul(len). Unieke patiëntcode

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2018.1 Registratie gestart: 2011 Datum Versie Mutatie Eigenaar 22-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 08-09-2015 2015.2

Nadere informatie

CHOCOLATE Trial. Randomisatie nummer: Centrum: Datum ingreep: Laparoscopische cholecystectomie Percutane drainage

CHOCOLATE Trial. Randomisatie nummer: Centrum: Datum ingreep: Laparoscopische cholecystectomie Percutane drainage CHOCOLATE Trial Randomisatie nummer: Centrum: Datum ingreep: Laparoscopische cholecystectomie Percutane drainage Gelieve deze formulieren zo volledig mogelijk invullen en terugsturen naar: St. Antoniusziekenhuis;

Nadere informatie

27.1 Icterus. Specifiek lichamelijk onderzoek. Specifieke anamnese. Probleemlijst. Differentiële diagnose. D.J. Gouma

27.1 Icterus. Specifiek lichamelijk onderzoek. Specifieke anamnese. Probleemlijst. Differentiële diagnose. D.J. Gouma 60-Chirurgie 27.1 01-06-2005 11:34 Pagina 479 479 27.1 Icterus D.J. Gouma Een 60-jarige vrouw wordt naar uw spreekuur verwezen wegens enige dagen bestaande geelzucht. Haar man zag twee dagen geleden dat

Nadere informatie

Diabetes: kan een Pancreastransplantatie een oplossing bieden?

Diabetes: kan een Pancreastransplantatie een oplossing bieden? Diabetes: kan een Pancreastransplantatie een oplossing bieden? Daniel Jacobs-Tulleneers-Thevissen Oncologische, Thorax- en Transplantatieheelkunde, UZ Brussel Diabetes Research Center, Vrije Universiteit

Nadere informatie

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2009)

Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2009) Bijlage 9 Tabel indeling DKG s (ten behoeve van risicovereveningsmodel 2009) Toelichting op de tabel indeling DKG s Indeling in ndxgroepen 173,174 en 176 is gebaseerd op de in de tabel genoemde DBC-behandelcodes.

Nadere informatie

Nieuw Hieronder vindt u een overzicht van de nieuw toegevoegde vragen. De reeds bestaande patiënten records zullen dus open velden bevatten.

Nieuw Hieronder vindt u een overzicht van de nieuw toegevoegde vragen. De reeds bestaande patiënten records zullen dus open velden bevatten. Wijzigingsdocument DATO, februari 2015 In dit document staan alle inhoudelijke wijzigingen, die de DATO heeft ondergaan. Onder het kopje Nieuw staat vermeld welke nieuwe items er zijn toegevoegd aan de

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 23-10-2017 2017.1 Vrijwillig/ verplicht toegevoegd DICA 27-11-2017 2017.2 Schrappen van indicatoren

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Longcarcinoom (DLSA-DLRA) 2016

Factsheet Indicatoren Longcarcinoom (DLSA-DLRA) 2016 Factsheet en Longcarcinoom (DLSA-DLRA) 2016 Inclusie en exclusie criteria DLSA Inclusie Alle chirurgische thoracale (thoraxwand, pleurale, long en mediastinale) ingrepen, in te delen in: Resecties bij

Nadere informatie

Datum diagnose peritoneaal recidief: d d m m m j j j j. Laparotomie met biopten (eventueel in kader van CR/HIPEC) Gebruik onderstaand figuur.

Datum diagnose peritoneaal recidief: d d m m m j j j j. Laparotomie met biopten (eventueel in kader van CR/HIPEC) Gebruik onderstaand figuur. Peritonitis carcinomatosa Datum diagnose peritoneaal : Modaliteit waarmee diagnose is gesteld? Alleen beeldvorming Percutaan cytologisch biopt Percutaan histologisch biopt Diagnostische laparoscopie met

Nadere informatie

TRAUMATISCH PANCREASLETSEL

TRAUMATISCH PANCREASLETSEL TRAUMATISCH PANCREASLETSEL Frank Oort Gutclub 29 oktober 2014 1 2 Opbouw Casus Achtergrond Traumatisch pancreas letsel bij kinderen Vervolg casus Leerpunten casus 3 Casus Mw. C. 13 jaar Overplaatsing vanuit

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen binnen de MDL-oncologie. Paul Fockens, MDL-arts AMC

Nieuwe ontwikkelingen binnen de MDL-oncologie. Paul Fockens, MDL-arts AMC Nieuwe ontwikkelingen binnen de MDL-oncologie Paul Fockens, MDL-arts AMC Nieuwe ontwikkelingen MDL-oncologie De termen van 2012: Minimally invasive Patient centered Multi-modality Ageing population (Neo-)adjuvant

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014 Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen Versie juli 2014 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en

Nadere informatie

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 en Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 Type Uitvraag Bron Nr. indicator over (jaar) 1. Deelname aan de DSCA Structuur 2014 DSCA 2. Volume

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA)

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

longcarcinoom: stadiëring en behandeling

longcarcinoom: stadiëring en behandeling Hoe actueel is de CBO richtlijn? Niet-kleincellig longcarcinoom: stadiëring en behandeling Prof. dr. Harry J.M. Groen UMCG Groningen Wat moet er veranderen? TBNA? Plaats van EUS-FNA? Plaats van EBUS-FNA?

Nadere informatie

Endo echografie (EUS) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 26 november 2010 Dr. R.C.H. Scheffer 3 december 2010 Dr. A.M.P. De Schryver

Endo echografie (EUS) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 26 november 2010 Dr. R.C.H. Scheffer 3 december 2010 Dr. A.M.P. De Schryver Endo echografie (EUS) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis 26 november 2010 Dr. R.C.H. Scheffer 3 december 2010 Dr. A.M.P. De Schryver EUS in het JBZ Historie Toepassingen Apparatuur in JBZ Complicaties Mogelijkheden

Nadere informatie

Hilaire pathologie. 4.1 Inleiding Radiologische kenmerken Oefencasus 12

Hilaire pathologie. 4.1 Inleiding Radiologische kenmerken Oefencasus 12 1 Hilaire pathologie.1 Inleiding 2.2 Radiologische kenmerken 2.2.1 Hilaire lymfeklierzwellingen 2.2.2 Endobronchiale afwijkingen.3 Oefencasus 12 2 Hoofdstuk Hilaire pathologie. 1 Inleiding De hilus is

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.3 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

Inclusie criteria Ja Nee. 2. Lower (distal) border of adenoma between dentate line 15cm ab ano?

Inclusie criteria Ja Nee. 2. Lower (distal) border of adenoma between dentate line 15cm ab ano? In- en exclusie criteria Visite datum: In- en exclusie criteria Inclusie criteria Ja Nee 1. Non-pedunculated rectal adenoma 3cm 2. Lower (distal) border of adenoma between dentate line 15cm ab ano? 3.

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) 2016

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) 2016 Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) 2016 Start registratie: 2014 Inclusiecriteria Inclusie De patiënten die geregistreerd dienen te worden zijn die patiënten die een chirurgische interventie ondergaan

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.2 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Vroegstadium borstkanker Medicamenteuze behandeling. Jan Drooger Internist-oncoloog Huisartsensymposium 20 september 2017

Vroegstadium borstkanker Medicamenteuze behandeling. Jan Drooger Internist-oncoloog Huisartsensymposium 20 september 2017 Vroegstadium borstkanker Medicamenteuze behandeling Jan Drooger Internist-oncoloog Huisartsensymposium 20 september 2017 Disclosures spreker (potentiële) belangenverstrengeling Nothing to disclose Voor

Nadere informatie

11.2 Chronische bovenbuikpijn

11.2 Chronische bovenbuikpijn 27-Chirurgie 11.2 01-06-2005 10:04 Pagina 211 211 11.2 Chronische bovenbuikpijn Th.M. van Gulik Op uw spreekuur ziet u een 45-jarige man met pijn in de bovenbuik. De pijn wisselt in intensiteit en is niet

Nadere informatie

ICPC ICPC omschrijving Specificiteit Indicatie zoals genoemd in de standaard

ICPC ICPC omschrijving Specificiteit Indicatie zoals genoemd in de standaard B72 Ziekte van Hodgkin 2 Verminderde weerstand tegen infecties, overig B72.01 Ziekte van Hodgkin 2 Verminderde weerstand tegen infecties, overig B72.02 Non-Hodgkin lymfoom 2 Verminderde weerstand tegen

Nadere informatie

Stadiering en triple diagnostiek van borst en oksel. Dr. P. Berteloot 10/2011

Stadiering en triple diagnostiek van borst en oksel. Dr. P. Berteloot 10/2011 Stadiering en triple diagnostiek van borst en oksel Dr. P. Berteloot 10/2011 Diagnostische beeldvorming Radiologisch onderzoek ter evaluatie van - klinische afwijking screenings gedetecteerde afwijking

Nadere informatie

Richtlijn Galweg- en galblaascarcinoom Versie: 2.0 Datum: juli 2012 Richtlijn Galweg- en Galblaascarcinoom Versie

Richtlijn Galweg- en galblaascarcinoom Versie: 2.0 Datum: juli 2012 Richtlijn Galweg- en Galblaascarcinoom Versie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Richtlijn Galweg- en galblaascarcinoom Versie: 2.0 Datum: juli 2012 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Richtlijn Galweg- en Galblaascarcinoom Versie 21 22 Concept Richtlijn galweg- en galblaascarcinoom

Nadere informatie

Infectierisico na ERCP. Marcel Groenen MDL-arts

Infectierisico na ERCP. Marcel Groenen MDL-arts Infectierisico na ERCP Marcel Groenen MDL-arts Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

Pancreascarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 2.0

Pancreascarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 2.0 Pancreascarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 2.0 Datum Goedkeuring: 22-08-2011 Methodiek: Evidence based Verantwoording: Landelijke werkgroep Gastro-intestinale tumoren Inhoudsopgave Algemeen...1 Diagnostiek

Nadere informatie

Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode maanden postoperatief

Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode maanden postoperatief 9. Follow-up Aantal maanden? Datum: Setting: O klinisch O poliklinisch Beoordelaar: (naam) Algemeen Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 12- postoperatief Is de patient opgenomen geweest

Nadere informatie

Galwegcarcinoom: ontwikkeling van een multidisciplinair, ziekenhuis overstijgend zorgpad 7 oktober 2016

Galwegcarcinoom: ontwikkeling van een multidisciplinair, ziekenhuis overstijgend zorgpad 7 oktober 2016 Galwegcarcinoom: ontwikkeling van een multidisciplinair, ziekenhuis overstijgend zorgpad 7 oktober 2016 Annuska Schoorlemmer, Verpleegkundig Specialist Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Inhoud Het

Nadere informatie

Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 6-12 maanden postoperatief

Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 6-12 maanden postoperatief 9. Follow-up Aantal maanden? Datum: Setting: O klinisch O poliklinisch Beoordelaar: (naam) Algemeen Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 6- postoperatief Is de patient opgenomen geweest

Nadere informatie

Afwijking van of in de alvleesklier

Afwijking van of in de alvleesklier Afwijking van of in de alvleesklier Deze folder geeft u informatie over afwijkingen in de alvleesklier. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. De

Nadere informatie

Diagnostiek van het afwijkende adnex: de rol van echografie. Dr. T. Van Gorp Gynaecoloog-Oncoloog MUMC+

Diagnostiek van het afwijkende adnex: de rol van echografie. Dr. T. Van Gorp Gynaecoloog-Oncoloog MUMC+ Diagnostiek van het afwijkende adnex: de rol van echografie. Dr. T. Van Gorp Gynaecoloog-Oncoloog MUMC+ Disclosures Geen onthullingen 10/11/2016 Symposium Het Ovariumcarcinoom 2 Casus 37 j. Zwelling in

Nadere informatie

Echo-endoscopie. Dr. Mike Cool. AZ Damiaan Oostende UZ Leuven. Echo-endoscopie

Echo-endoscopie. Dr. Mike Cool. AZ Damiaan Oostende UZ Leuven. Echo-endoscopie Echo-endoscopie Dr. Mike Cool AZ Damiaan Oostende UZ Leuven 1. Wat is echo-endoscopie? 2. Wat is de meerwaarde van echo-endoscopie? 3. Diagnostische toepassingen A. Oncologie 1. Slo kdarmcarcinoom 2. Maagcarcinoom

Nadere informatie

MRI LWZ. geen (disco)radiculair conflict. grote botlaesie links in het os ilium met maligne kenmerken.

MRI LWZ. geen (disco)radiculair conflict. grote botlaesie links in het os ilium met maligne kenmerken. P.P., man, 1941 Voorgeschiedenis 1990 : herstel liesbreuk 2004 : laparoscopische cholecystectomie 2005: NSTEMI; proximale LAD stenose waarvoor PCI met stentimplantatie Roken: beperkt, gestopt > 40j. geleden

Nadere informatie

LANDELIJK REGISTRATIEFORMULIER MAMMATUMOREN. Zkh reg.nr: SIG code zkh: pagina 1 van 5. Datum:. Paraaf:.

LANDELIJK REGISTRATIEFORMULIER MAMMATUMOREN. Zkh reg.nr: SIG code zkh: pagina 1 van 5. Datum:. Paraaf:. Zkh reg.nr: SIG code zkh: pagina 1 van 5 IDENTIFICATIE 1. Geboortenaam: Voorvoegsels: 2. Naam partner: Voorvoegsels: 3. Voorletters: 4. Geslacht (1=man, 2=vrouw, 3=overig) 5. Geboortedatum: 6. Geboorteplaats

Nadere informatie

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary VII Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary naar Algemeen 538 Epidemiologie 538 1. Screening 538 2. Diagnostiek 538 2.1 Anamnese

Nadere informatie

If Yes, date of informed consent: d d m m m y y y y

If Yes, date of informed consent: d d m m m y y y y In- en exclusie criteria Page 1 of 1 Patient Identification Number: Pag 1 van 6 In- en exclusie criteria Inclusion criteria Yes No 1. Getekende informed consent 2. Leeftijd van 18 jaar en ouder 3. M0-stadium

Nadere informatie

Indien van toepassing (bij primaire resectie en HIPEC in dezelfde opname): Operatiedatum 2e OK: d d m m m j j j j. dagen

Indien van toepassing (bij primaire resectie en HIPEC in dezelfde opname): Operatiedatum 2e OK: d d m m m j j j j. dagen Reden van opname Type operatie: Meerdere antwoorden mogelijk O Primaire resectie coloncarcinoom O Primaire resectie coloncarcinoom met simultane HIPEC O HIPEC in later stadium O Diagnostische laparoscopie

Nadere informatie

Rectumcarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.2

Rectumcarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.2 Rectumcarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 1.2 Laatst gewijzigd: 01-10-2005 Methodiek: Consensus based Verantwoording: Landelijke Werkgroep Gastro-intestinale Tumoren Inhoudsopgave Diagnostiek...1...1...1

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting List of publications Dankwoord Curriculum vitae

Nederlandse samenvatting List of publications Dankwoord Curriculum vitae List of publications Dankwoord Curriculum vitae 131 Cholangiocarcinoom is een relatief zeldzame maligniteit uitgaande van het galwegepitheel. De tumor wordt anatomisch ingedeeld in drie typen: intrahepatisch,

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit. Pathologie

NABON Breast Cancer Audit. Pathologie NABON Breast Cancer Audit Pathologie Dr. P.J. Westenend, patholoog, pathologisch laboratorium Dordrecht Drs. A.C.M. van Bommel, arts-onderzoeker, DICA DICA Congres 25 juni 2013 Pathologie Volledige verslaglegging

Nadere informatie

Maagkanker Multimodale behandeling anno 2014. Henk Boot, MDL-arts 10 januari 2014

Maagkanker Multimodale behandeling anno 2014. Henk Boot, MDL-arts 10 januari 2014 Maagkanker Multimodale behandeling anno 2014 Henk Boot, MDL-arts 10 januari 2014 Prognose bij maagkanker Prognose maagkanker : TNM 7 (2010) Marelli 2012 In: de Manzoni et al. Surgery in the multimodal

Nadere informatie

Saffire Phoa. CT voor preoperatieve stagering van het pancreascarcinoom

Saffire Phoa. CT voor preoperatieve stagering van het pancreascarcinoom Saffire Phoa CT voor preoperatieve stagering van het pancreascarcinoom Pancreascarcinoom heeft een zeer slechte prognose, en de enige kans op curatie is een resectie van de tumor. Hoewel de mortaliteit

Nadere informatie

J. Mamma aandoeningen. Inhoudsopgave 01 J 02 J 03 J 04 J 05 J 06 J 07 J 08 J 09 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J

J. Mamma aandoeningen. Inhoudsopgave 01 J 02 J 03 J 04 J 05 J 06 J 07 J 08 J 09 J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J J. Mamma aandoeningen nhoudsopgave 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 6 J 7 J 8 J 9 J 1 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J Screening: vrouwen jonger dan 4 jaar zonder genetisch risico... 1 Screening: vrouwen

Nadere informatie

bloed, ademhaling & spijsvertering info voor de patiënt Alvleesklier of pancreas UZ Gent, Dienst Algemene en Hepatobiliaire Heelkunde

bloed, ademhaling & spijsvertering info voor de patiënt Alvleesklier of pancreas UZ Gent, Dienst Algemene en Hepatobiliaire Heelkunde bloed, ademhaling & spijsvertering info voor de patiënt Alvleesklier of pancreas UZ Gent, Dienst Algemene en Hepatobiliaire Heelkunde Alvleesklier of pancreas De alvleesklier is een langwerpige, trosvormige

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker en ductaal carcinoma in situ

Nadere informatie

Dutch Melanoma Treatment Registry DMTR

Dutch Melanoma Treatment Registry DMTR Dutch Melanoma Treatment Registry DMTR Vetgedrukte items zijn verplicht Versie: 2014-12-15 - v2.1.16 Identificatie Melanoomcentrum Burger Service Nummer (indien bekend) Patientnummer binnen kliniek Geslacht

Nadere informatie

(klinisch of pathologisch)

(klinisch of pathologisch) DMTR Dutch Melanoma Treatment Audit Helpteksten op alfabetische volgorde VRAAG Aantal dagbehandelingen Aantal gereduceerde kuren Aantal keren RFA (indien meer dan 1, klappen er links de volgende secties

Nadere informatie

Colorectale tumor met beperkte metastasen. Curatie en controle Dr. Sarah Verherstraeten Dr. Julie Bogaert Dr. Michel Martens

Colorectale tumor met beperkte metastasen. Curatie en controle Dr. Sarah Verherstraeten Dr. Julie Bogaert Dr. Michel Martens Colorectale tumor met beperkte metastasen Curatie en controle Dr. Sarah Verherstraeten Dr. Julie Bogaert Dr. Michel Martens Casus 1 Marc 53 jaar Antecedenten: Bimalleolaire enkelfractuur 04/2015: Spoedopname

Nadere informatie

Om foto s voor de casus te verkrijgen zal een fotosessie met een icterische patiënt nodig zijn. Dit kan niet eenvoudig van te voren gepland worden.

Om foto s voor de casus te verkrijgen zal een fotosessie met een icterische patiënt nodig zijn. Dit kan niet eenvoudig van te voren gepland worden. Casus 05L Fase A Titel Mevrouw Klaassen Onderwerp Pancreaskop carcinoom Inhoudsdeskundige J.M. van Baalen Technisch verantwoordelijke S. Eggermont Literatuur Bestaande Cascoo casus. Multimedia materiaal

Nadere informatie

Resultaten op tafel voor longkanker

Resultaten op tafel voor longkanker 17 maart 2017 Resultaten op tafel voor longkanker Franz Schramel Jos Kroon DISCLOSURE: SPREKERS BELANGEN Sprekers hebben voor deze bijeenkomst geen (potentiële) belangenverstrengeling met (commerciële)

Nadere informatie

Technische onderzoeken bij het vaataccess

Technische onderzoeken bij het vaataccess Technische onderzoeken bij het vaataccess Dr Thiéry Chapelle Dienst hepatobiliaire, endocriene en transplantatie heelkunde Universitair ziekenhuis Antwerpen Wanneer technisch onderzoeken uitvoeren? 1.

Nadere informatie

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis Acute ontsteking van de alvleesklier Acute pancreatitis Uw behandelend arts heeft met u besproken dat een u een acute otsteking van de alvleesklier (pancreatitis) hebt. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie