Aanbod voor intercommunales in ICT-producten en diensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod voor intercommunales in ICT-producten en diensten"

Transcriptie

1 Aanbod voor intercommunales in ICT-producten en diensten Als intercommunale is het belangrijk dat u steeds over actuele identiteitsgegevens van uw cliënten beschikt. Misschien hebt u ook nood aan actuele data van bedrijven en vestigingen in uw actiegebied of wenst u IT-oplossingen in te voeren die met eid en beveiligingscertifi- caten werken. Bent u op zoek naar specifieke hardware, een datacenter of naar consultancy door ICT-specialisten? In deze brochure vindt u een kort overzicht van de oplossingen die Cevi u biedt. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u steeds contact opnemen met onze specialisten. Zij analy- seren graag uw behoefte(n) en stellen u een oplossing op uw maat voor. Opzoeken en actualiseren van persoonsgegevens Hou de identiteitsgegevens van uw cliënten actueel met het abonnementensysteem mutaties Minimaliseer het aantal onbetaalde facturen dankzij de automatische actualisatie van de persoons- en adresgegevens van uw cliënten. Identificeer snel uw cliënten die in aanmerking komen voor speciale tarieven en hou deze lijst automatisch actueel. Cevi ontwikkelde voor u het abonnementensysteem mutaties waarmee uit de facturatiegegevens van uw cliënten automatisch de persoons- en adresgegevens worden geactualiseerd op basis van het Rijksregisternummer. Alle geabonneerde Rijksregisternummers van uw cliënten worden immers automatisch gecontroleerd op veranderingen van voorgedefinieerde bevolkingsgegevens (deze laatste worden informatietypes genoemd: informatiegegevens in het Rijksregister zoals naam, voornaam, geslacht, adres ). Deze veranderingen worden mutaties genoemd en betreffen bijvoorbeeld aankomsten (nieuwe inwoners), vertrekkers, interne mutaties, overlijdens Elke organisatie die geabonneerd is op de mutaties van bepaalde informatietypes, ontvangt automatisch de geactualiseerde gegevens op het ogenblik van de wijziging. Hiervoor wordt eerst gezocht in de centrale bevolkingsserver van Cevi. Voor de personen die niet opgenomen zijn in de centrale database van Cevi maar enkel in het Rijksregister beschikbaar zijn, wordt op geregelde tijdstippen of door een activering van uw organisatie zelf, gescand naar wijzigingen in het dossier in het Rijks register. Deze werkwijze beantwoordt volledig aan de richtlijnen van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en is uniek in zijn soort. Deze toepassing werd recent geïmplementeerd bij de organisatie IVAGO die verantwoordelijk is voor de afvalverwerking van de stad Gent en de gemeente Destelbergen. Dankzij het abonnementensysteem mutaties heeft IVAGO de absolute garantie dat alle noodzakelijke wijzigingen aan persoonsgegevens waarop IVAGO recht heeft, automatisch beschikbaar zijn in de eigen toepassing van deze organisatie. Cevi Logins

2 Roep vanuit uw ICT-toepassing actuele identiteitsgegevens op dankzij de interactieve webservice bevolking Als u vanuit uw toepassing regelmatig nood hebt aan actuele identiteitsgegevens, dan kunt u gebruik maken van de interactieve webservice bevolking. Vraag de ontwikkelaar van uw toepassing om Cevi te contacteren om te leren hoe deze webservice kan geïntegreerd worden in die toepassing. Doe een beroep op consultancy bij uw machtigingsaanvraag bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Organisaties die nog niet beschikken over een toelating om identiteitsgegevens met Rijksregisternummer te gebruiken in hun interne IT-systemen, kunnen een beroep doen op een specialist van Cevi die hen begeleidt in de procedure om deze toelating aan te vragen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ook gekend als de privacycommissie. Deze consultancy bestaat uit: De dossiervoorbereiding voor aanvraag voor toegang tot het Rijksregister; De bijstand bij het overleg met de privacycommissie; De uitvoering van de vereiste veiligheidsaudit in uw organisatie. In 2011 begeleide Cevi de intergemeentelijke samenwerking IVIO bij haar machtigingsaanvraag bij de privacycommissie. Via de bekomen goedkeuring kan IVIO nu op regelmatige basis over de gewijzigde bevolkingsgegevens beschikken van de elf gemeenten van de regio Izegem zodat de verwerking van de administratie vlotter gebeurt Cevi NV / Logins NV / NRB NV. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

3 Vraag interactief persoonsgegevens op met de toepassing WebBV Hebt u regelmatig actuele persoons- en adresgegevens nodig in de communicatie naar uw cliënten en binnen uw administratie? Zoeken uw medewerkers soms actuele en vroegere inwoners van een bepaald adres? Met WebBv kunt u vanop uw pc snel en accuraat de meest actuele persoonsgegevens opvragen en weergeven. WebBv is een toepassing met een moderne interface waarbij u op een heel eenvoudige manier de volgende gegevens kunt opvragen: Naam Adres Rijksregisternummer Geboortedatum U kunt met de resultaten snel aan de slag dankzij de verschillende dossierweergaves. U kunt het dossier afdrukken, overschakelen tussen dossiers, een tweede opvraging naast de eerste uitvoeren WebBv maakt voor de opvraging gebruik van de interactieve webservice bevolking. Dankzij deze webservice kunt u de gegevens getrapt maar transparant opvragen in ofwel: de centrale bevolkingsserver van Cevi; de centrale server van het Rijksregister. U kunt in het historisch woningenbestand van alle Cevi-gemeenten (gemeenten waarvoor Cevi optreedt als erkend subregionaal centrum voor Rijksregistergegevens) de vroegere inwoners ners van een en adres opvragen en u kunt in het Rijksregister de persoonsgegevens opvragen van alle Belgische inwoners (wettelijke teli e informatietypes ietype volgens KB van 8/1/2006). U bepaalt zelf welk platform u gebruikt. De beveiliging en authenticatie gebeurt via de elektronische identiteitskaart. itei eits tska ar t. Elke gebruiker wordt aan het Rijksregister op voorhand kenbaar gemaakt aan an de hand van het Rijksregisternummer. i ster ernu er. Elke opvraging via de webservice ervi is traceerbaar op basis van het Rijksregisternummer Cevi NV / Logins NV / NRB NV. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

4 E-loket : het loket op uw website dat 24/24 en 7/7 beschikbaar is voor uw cliënten Met het e-loket biedt u uw cliënten de mogelijkheid om via uw website aanvragen in te dienen en formulieren in te vullen waarbij de ingevulde gegevens automatisch doorstromen naar de administratie voor een vlotte verwerking. De e-loketten zijn voorzien van online betalingsmogelijkheden en de elektronische identiteitskaart is volledig geïntegreerd. Een aantal belangrijke functionaliteiten zijn: Volledige integratie van de elektronische identiteitskaart (om aan te melden en aanvragen te ondertekenen). Aanvragen registreren op basis van het Rijksregisternummer is ook mogelijk. Dynamische opbouw van de formulieren met bijhorende informatieteksten. Moderne lay-out en volledige overname van de huisstijl van uw website. Koppeling via Fedict met Ogone voor online betaling via kredietkaart of internetbankieren. Uitgebreid dossieropvolgingsysteem: de cliënt krijgt bij een statuswijziging van zijn dossier automatisch een e- mail. Het e-loket draait volledig op een beveiligde en gecertificeerde server van Cevi. Voor u heeft dit als voordeel dat de installatie minimaal is. U integreert slechts enkele URL s in uw website en kunt van start gaan met een e-loket. Met de e-loket FormulierenOntwerper kunt u zelf formulieren aanmaken. Indien gewenst kunt u beroep doen op de dien sten van Cevi om ze aan te maken. De toepassing is gekoppeld aan een Elektronische BerichtenConnector (Ebcon) waarmee u de binnengekomen berichten kunt raadplegen, de bijlagen bekijken, de statussen wijzigen en via mail in contact kunt komen met zowel de aanvrager als een derde partij. Hierdoor hebt u de garantie dat u uw berichten steeds gestructureerd kunt verwerken. Het e-loket wordt gehost in Cevi en bevat: 1. Dynamische formulieren op uw maat 2. Formulierenontwerper (gehoste toepassing waarmee u zelf eenvoudige formulieren kunt aanmaken) 3. Elektronische BerichtenConnector (generieke backoffice tool) voor het afhandelen van elektronische aanvragen en berichten. 4. Opleiding en consultancy Momenteel beheert Cevi meer dan 100 e-loketten voor verschillende steden en gemeenten Cevi NV / Logins NV / NRB NV. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

5 Consultancy in het gebruik van eid en certificaten Wanneer u in uw IT-systemen identiteitsgegevens wenst te verwerken, moet uw infrastructuur voldoen aan de beveiligingsvereisten zoals opgelegd door de privacycommissie. Deze vereisten beschrijven strikte regels voor het beperken van de toegang tot de informatie en het loggen van alle acties die werden uitgevoerd met identiteitsgegevens. Daarvoor kunt u gebruik maken van eid en beveiligingscertificaten. Cevi heeft dankzij de jarenlange werking met identiteitsgegevens voor steden, gemeenten en OCMW s een uitgebreide ervaring met het gebruik van eid en certificaten en stelt deze ervaring tot uw beschikking evenals de Cevi Java-applet, een tool voor het gebruik van eid en certificaten binnen uw website. Het aanbod bestaat uit volgende componenten: Java-applet voor het uitlezen van de eid op uw website. Java-applet voor het elektronisch ondertekenen van een aangifte of van een pdf. Servertool update certificaten: die zorgt ervoor dat de CA-certificaten (CA staat voor Certificate Authorities) voor de eid automatisch up-to-date-blijven op uw server waardoor een extra controle gebeurt op de geldigheid van de gebruikte identiteitskaart. Consultancy voor de integratie in de website. Zo realiseerde Cevi de integratie van sterke authenticatie via eid binnen de website van de auteursvereniging SABAM. Hiermee geeft SABAM haar leden de mogelijkheid om op haar website het maandelijks overzicht van tegoeden waar ze recht op hebben te consulteren. Zo communiceert ze sneller met haar leden en elemineert ze bovendien het maandelijks versturen per post van de uitgeprinte lijsten. De hoeveelheden papier, uitprinten, personeel en onderhoud van printers die maandelijks wordt uitgespaard varieert van een half pallet tot enkele palletten per maand (elk pallet bevat 50 dozen van 2500 pagina s). Dit betekent een enorme besparing voor SABAM. Bovendien kunnen afrekeningen niet langer verloren gaan tijdens de verwerking en verzending. Actuele bedrijfs- en vestigingsgegevens met Lokovest Wanneer uw intercommunale voor een correcte werking of dienstverlening nood heeft aan actuele gegevens van ondernemingen of bedrijfsvestigingen, dan kunt u gebruik maken van Lokovest. Lokovest is een lokale databank van ondernemingen en vestigingseenheden, die gevoed wordt met gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Lokovest is tevens gekoppeld aan de Digitiaal Economische Kaart van West-Vlaanderen. Er loopt een project om deze gegevens te verrijken met gegevens van de VKBO (RSZ-gegevens tewerkstelling en gegevens van Nationale Bank). Naast de lokale toepassing voor snelle bevraging van de gegevens is er een webservice e Lokovest beschikbaar ba ar om de actuele bedrijfsgegevens binnen andere toepassingen te integreren. 2012, Cevi NV / Logins NV / NRB NV. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

6 ICT-opleidingen Cevi biedt verschillende ICT-opleidingen voor u en uw medewerkers zoals over het gebruik van de Microsoft Office pakketten (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook en Publisher). Ook meer specifieke thematische opleidingen kunnen interessant zijn voor uw organisatie, zoals opleidingen over projectmanagement of systeembeheer. Communicatiesysteem Domino Domino is een online toepassing waarmee u een selectie van cliënten, burgers of bedrijven automatisch kunt contacteren via telefoon, GSM, SMS, fax en . Met Domino kunt u als intercommunale: geselecteerde personen snel verwittigen van een belangrijke gebeurtenis waarvoor een bepaalde nood- en crisisprocedure moet worden opgestart (denk aan gaslek, onderbreking waterleiding, onderbreking stroomvoorziening ); bedrijven en bewoners binnen een afgebakend geografisch gebied snel, massaal en beveiligd informeren; Verantwoordelijken van bepaalde afdelingen op een gestructureerde en snelle manier verwittigen. Cevi kan instaan voor de koppeling tussen de cliënten en de vaste telefoonnummers. Bijkomende gegevens van uw cliënten en bedrijven kunnen via een e-loket formulier aangevraagd worden en automatisch opgeladen in de database. Loonberekening De mogelijkheden rond loonberekening zijn voor uw organisatie (wanneer u RSZPPO-plichtig bent) tweeledig. U kunt een beroep doen op onze dienstverlening als full service sociaal secretariaat en uw volledige loonadministratie outsourcen. Of u kunt gebruik maken van de loonmotor Cevips-Centraal waarbij u de loongegevens invoert en de verwerking en berekening door ons gebeurt. Verschillende intercommunales doen al een beroep op onze oplossingen voor loonberekening, waaronder ETIZ, INTEGAN, Iverlek, West-Vlaamse Electriciteitsmaatschappij, IBOGEM, IDM, IVBO, IVM, IVOO, IVVO,MIROM Roeselare o.v., MIWA, Intergemeentelijk Samenwerkingsverbond van het Land van Waas, West-Vlaamse Intercommunales, Ieper Waterbedrijf, Knokke-Heist Waterbedrijf 2012 Cevi NV / Logins NV / NRB NV. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

7 Cevi als ICT-integrator Behalve een gerenommeerd softwarehuis is Cevi ook integrator. We ondersteunen uw bestuur in het uittekenen, installeren en onderhouden van uw ICT-infrastructuur. We bieden hardware en diensten aan op het vlak van pc s, printers, servers, storage, netwerk, security en Citrix. U kunt rekenen op een team van professionals bestaande uit ICT-architecten, projectmanagers en systeemin genieurs. Als gecertificeerd partner van de belangrijkste AAA-hardware en systeemsoftware producten (http://www. cevi.be/cevi/site_v2/organisatie/partners.asp ) beschikken we over scherpe aankoopvoorwaarden. Naast het verzorgen van de ICT lokaal in uw organisatie bieden we ook hosted diensten aan voor , anti-malware, back-up en monitoring. Over Cevi, uw partner in ICT Cevi levert ICT-producten en diensten aan lokale overheden en aanverwante besturen zoals politie, brandweer, interlokale samenwerkingsverbanden en intercommunales. Met een 170-tal professionele medewerkers en ruim 40 jaar ervaring in ICT-ondersteuning heeft Cevi zich gespecialiseerd in het leveren van moderne en betrouwbare geïntegreerde systemen die uw organisatie automatiseren. Cevi is zowel systeemintegrator als leverancier van totaaloplossingen: naast ICT-producten bieden we u ook een heel assortiment van diensten. Meer dan 300 besturen en bedrijven gebruiken dagelijks onze oplossingen om de efficiëntie van hun organisatie en dienstverlening te optimaliseren. Cevi werd in 1971 opgericht als subregionaal informaticacentrum voor provinciebesturen, steden, gemeenten en OCMW s in Oost- en West-Vlaanderen. In 1999 werd Cevi een aparte NV binnen de Dexia Groep. Sinds 2004 maakt Cevi deel uit van Adinfo NV, die verschillende informaticacentra groepeert. Twee centra (Cevi en Logins) richten zich op de Vlaamse markt; het andere (Adehis) op het Franstalige gedeelte van België. In 2011 werd NRB hoofdaandeelhouder van Adinfo NV door overname van de aandelen van Dexia Groep. Dankzij de complementariteit van beide organisaties werd het gezamenlijke producten- en dienstenaanbod uitgebreid, dankzij onder andere het datacenter van NRB dat bruikbaar is voor hosting, housing of SaaS. WETTELIJKE BASIS EN BEVEILIGING Het CEntrum Voor Informatica Cevi vzw is op basis van Artikel 1, 2 van het Koninklijk Besluit van 16 oktober 1984 betreffende de erkenning van informaticacentra voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen gemachtigd om informatie die afkomstig is van het Rijksregister mee te delen aan de overheden en openbare instellingen die bedoeld zijn in artikel 5 van de wet op het Rijksregister. Bijgevolg kan Cevi op basis van haar erkenningsbesluit gegevens uit het Rijksregister leveren aan organisaties, die hiervoor de machtiging hebben gekregen, zonder dat Cevi daarvoor over een specifieke machtiging moet beschikken. 2012, Cevi NV / Logins NV / NRB NV. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

8 Over NRB, uw partner in ICT Als integrator verzekert NRB een end-to-endbeheer van de IT-omgeving die voor een nutsbedrijf onmisbaar is. NRB is bovendien integratiepartner van SAP ISU, de SAP-oplossing die zich specifiek richt op de core business van de nutsbedrijven. Ook backofficedomeinen zoals de boekhouding of het HR-management worden door NRB ingevuld op basis van modules van de SAP ERP-suite. NRB kan daarnaast ook diensten à la carte aanbieden: infrastructuurbeheer, ontwikkeling op maat of zelfs het verwerken van uw virtuele en fysieke communicatiestromen inclusief drukwerken in grote oplages, en het verzorgen van uw elektronische documentenstromen. NRB s belangrijkste referenties in deze sector zijn netwerkbeheerders van gas of elektriciteit. Onder hen de Tecteo Group (Elektriciteit en Gas), Sibelga, en EDF Luminus. Zo ontwikkelde NRB voor Sibelga en ALG een Clearing House, een B2B-platform dat de ontwikkeling en uitwisseling van gegevens tussen de actoren op de energiemarkt mogelijk maakt. Deze applicatie is al aan haar tweede generatie toe. Een goed voorbeeld van de manier waarop nieuwe technologieën zoals webservices de communicatie tussen verschillende actoren vergemakkelijken. NRB is bovendien intensief betrokken bij een aantal R&D-projecten waarmee men op een pro-actieve manier tegemoet wil komen aan de IT-behoeften van de nutsbedrijven van morgen: Cevi NV Bisdomplein 3 B Gent Nieuwe service based facturatiemodellen (SOA, Chargeback) Modellen voor synchrone communicatie tussen de distributiebeheerders Flexibele integratie van externe data Integratie van Smart Metering gegevens De technologie die NRB inzet, wisselt sterk: van de inzet van een mainframe die een stabiele basis vormt voor de kernapplicaties van een nutsbedrijf, tot het gebruik van Java-technologieën voor de ontwikkeling van webtoepassingen. En uiteraard de implementatie van SAP ERP en meer specifiek SAP ISU (Industrial Solution for Utilities). Logins NV Gnrl De Wittelaan 17 B32 B Mechelen Voor meer informatie over deze oplossingen, kunt u steeds contact opnemen met Patrick De Backer of met het contactcenter van Cevi op het nummer , of naar Cevi NV en Logins NV maken deel uit van Groep 2012, Cevi NV / Logins NV. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties 10 de Cevi Klantendag 1 WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties Jasper Vervaert Marjan Hellin Hilde Mortier WebBv in ontwikkeling Sessie 4 Demo In- en afschrijvingen

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ontvangen op 24/02/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ontvangen op 24/02/2012; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 22/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 39/2012 van 9 mei 2012 Betreft: Aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid om het identificatienummer van

Nadere informatie

Op stapel. Katie Bouckaert

Op stapel. Katie Bouckaert Katie Bouckaert Unibel 1.50 gemeentebelastingen in eigen beheer: Nieuwe geg. belastingplichtigen en belaste goederen, nieuwe zoekmogelijkheid Historiek zendadressen en adressen verzonden documenten Uitbreiding

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) 10 de Cevi Klantendag 1 GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) Cindy Herrebaut GAS-toepassing Volledig aangepast en afgestemd op de GAS-wet van 24 juni 2013 stilstaan en parkeren Ondersteunt de GAS-ambtenaar

Nadere informatie

CEVI NV. Vacatureoverzicht. Wat heeft Cevi jou te bieden? Wij zoeken regelmatig... Solliciteren

CEVI NV. Vacatureoverzicht. Wat heeft Cevi jou te bieden? Wij zoeken regelmatig... Solliciteren Vacatureoverzicht Wat heeft Cevi jou te bieden? Een opleidingstraject binnen het team waarmee je nauw zult samenwerken Een heel gevarieerde job waarin je je steeds verder kunt bekwamen en bijscholen Een

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Geen extra ingave in de administratieve toepassing Tijdswinst voor de ondernemer en de burger Opvolgingsmechanisme

Geen extra ingave in de administratieve toepassing Tijdswinst voor de ondernemer en de burger Opvolgingsmechanisme E-communicatie via E-loket van Cevi Koppeling met de backoffice Geen extra ingave in de administratieve toepassing Tijdswinst voor de ondernemer en de burger Opvolgingsmechanisme Verscheidene authenticatiemogelijkheden

Nadere informatie

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Pieter Lenaerts Stefanie Kerkhof Jan Heirman Manage IT 08/12/2016 Hebt u voor elke burger een persoonlijke pagina met al zijn informatie? Up to

Nadere informatie

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving e-creabis Voor u begint Algemene beschrijving Toekennen van een bisnummer Rijksregisternummer of bisnummer met Algemeen e-creabis e-creabis is een onlinedienst waarmee de gemeentebesturen een bisnummer

Nadere informatie

Digitaal Ondertekenen

Digitaal Ondertekenen Digitaal Ondertekenen Cevi Userdag 23 februari 2016 Bart Callewaert Gangbare document-formaten? PDF (Portable Document Format) Meerdere oplossingen om te ondertekenen. Viewers gratis en wijdverspreid (Adobe

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT EEN PAPIEREN ARCHIEF VERWERKING VAN DE POST de post openen sorteren registreren VERWERKING VAN DE POST afstempelen distribueren kopiëren VERWERKING VAN DE POST ARCHIVEREN

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek Maarten de Vries Telefoon: 06-5161 1426 E-mail vriesm@vapplicationnet.nl Internet www.applicationnet.nl Informatie info@applicationnet.nl APPLICATIONNET MISSIE De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Software voor het moderne verhuurkantoor.

Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor. immotools garandeert u een optimaal beheer

Nadere informatie

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie).

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Wanneer u zich de eerste keer toegang wenst te verlenen als gemachtigde van een onderneming tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie april 2013

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie april 2013 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen Versie april 2013 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen STAP 1 : registreer een beheerder

Nadere informatie

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014

Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen. Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen Versie mei. 2014 Elektronische steunmaatregelen Eénmalige Registratieprocedure in 3 stappen STAP 1 : registreer een beheerder

Nadere informatie

SMART MPS. Ontzorgt in beheer afdrukapparatuur

SMART MPS. Ontzorgt in beheer afdrukapparatuur Ontzorgt in beheer afdrukapparatuur Digitalisering is een voorwaarde voor automatisering. Daarom hebben wij ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in Document Management. Bijna al onze machines kunnen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

SchoolNet. In samenwerking met de Vlaamse overheid. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar.

SchoolNet. In samenwerking met de Vlaamse overheid. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. SchoolNet In samenwerking met de Vlaamse overheid De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. Schoolvriendelijk en professioneel SchoolNet is een set van flexibele

Nadere informatie

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Lunadoc Lunadoc Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Een archief moet lang ter beschikking blijven, ook al veranderen bepaalde servers en computers. De interface is altijd op maat. Iedere KMO

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

SchoolNet. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar.

SchoolNet. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. SchoolNet De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. Schoolvriendelijk en profes SchoolNet is een set van flexibele internetoplossingen voor scholen. Met het

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden.

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Wings uitvoering: STANDAARD PROFESSIONAL ENTERPRISE licentie SA (1) licentie SA (1)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/085 BERAADSLAGING NR. 16/040 VAN 19 APRIL 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR EN AAN HET

Nadere informatie

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Fedict 2012. All rights reserved ebirth Elektronische kennisgeving van geboorten ebirth 29/01/2013 Fedict.2013 All

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

REST API. Innovatieve factuurherkenning in uw eigen applicatie

REST API. Innovatieve factuurherkenning in uw eigen applicatie REST API Innovatieve factuurherkenning in uw eigen applicatie REST API INNOVATIEVE FACTUURHERKENNING IN UW EIGEN APPLICATIE De technologie voor factuurherkenning van DizzyData is white label te gebruiken

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

Opvangdossier binnenschoolse kinderopvang Leuven 2013-2014. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Opvangdossier binnenschoolse kinderopvang Leuven 2013-2014. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Opvangdossier 2013-2014 Voorwoord In opdracht van de stad Leuven is de stedelijke vzw Kinderopvang

Nadere informatie

DPA (Digitaal Platform voor de Advocaat)

DPA (Digitaal Platform voor de Advocaat) (Digitaal Platform voor de Advocaat) I Inhoudsopgave Deel I Inleiding 1 Deel II Hoe van start gaan? 1 1 STAP 1:... Aanmelden op privaat luik 1 2 STAP 2:... Kantoorsleutel opzoeken 2 3 STAP 3:... Kantoorlseutel

Nadere informatie

XDMS Tips & Tricks. Alle Tips & Tricks uit onze nieuwsbrieven verzameld. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder.

XDMS Tips & Tricks. Alle Tips & Tricks uit onze nieuwsbrieven verzameld. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder. XDMS Tips & Tricks Alle Tips & Tricks uit onze nieuwsbrieven verzameld. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder. +32 9 353 90 20 contact@xpower.be Overzicht Uw favorites

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 23 mei 2005;

Gelet op de aanvraag van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 23 mei 2005; SCSZ/05/90 1 BERAADSLAGING NR. 05/031 VAN 10 OKTOBER 2005 M.B.T. HET DEPARTEMENT ONDERWIJS VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS BEHEERD DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

FAQ overschakeling naar TCP/IP

FAQ overschakeling naar TCP/IP Handleiding FAQ overschakeling naar TCP/IP Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

Cevi-Userdag 25/11/2010

Cevi-Userdag 25/11/2010 Update en evolutie in het ICT-infrastructuur dienstenaanbod van Cevi Cevi als Systeem Integrator Johnny Slos ICT Operations Manager Klantendag 2005 Hosted Solutions Infrastructuur Systeem Software Diensten

Nadere informatie

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) Versie september 2009 Toegang tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Flynth online Arbeidszaken.

Flynth online Arbeidszaken. Flynth online Arbeidszaken. Welkom bij Flynth Flynth adviseurs en accountants BV behoort tot de tien grootste aanbieders van advies- en accountantsdiensten in Nederland. Enthousiasme, betrokkenheid en

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011;

Gelet op de aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer ontvangen op 03/11/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 05/2012 van 11 januari 2012 Betreft: Aanvraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit

it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit Kantoor- en bedrijfsautomatisering it diensten alles voor uw bedrijfscontinuïteit vanboxtel is naast gerenommeerd automatiseerder van logistieke processen,

Nadere informatie

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government CORVE Vlaamse e-government Kort gesitueerd t.o.v. financieel instrumentarium 1 E-government Meer dan enkel ICT Meer dan een technisch verhaal Is veel meer dan een e-loket MAAR vooral een uitdaging om dienstverlening

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet Hostbasket Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet 1 Uw IT in betrouwbare handen Uw IT infrastructuur en software uitbesteden zonder zorgen en investering zodat u zich volledig kunt concentreren

Nadere informatie

Trends Top. Microsoft CRM. Een. geïntegreerde. oplossing. Een initiatief van. www.trendstop.be

Trends Top. Microsoft CRM. Een. geïntegreerde. oplossing. Een initiatief van. www.trendstop.be Trends Top Microsoft CRM Een geïntegreerde oplossing Een initiatief van www.trendstop.be Wie: 4 Microsoft Dynamics CRM 4 Trends Top 4 Travi@ta 4 Spectron Business Solutions Wat: Een interface tussen Microsoft

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Table des matières 1. INLEIDING

Table des matières 1. INLEIDING Handleiding 1 Table des matières 1. INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/01/82 BERAADSLAGING NR. 01/70 VAN 14 AUGUSTUS 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN DE DRUKKER VAN DE GRATIS PASSEN VANWEGE

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

NRB en ADINFO bundelen de krachten en worden de nummer 1 ITdienstverlener voor de publieke en parapublieke sector in België.

NRB en ADINFO bundelen de krachten en worden de nummer 1 ITdienstverlener voor de publieke en parapublieke sector in België. INTERNE MEDEDELING NRB en ADINFO bundelen de krachten en worden de nummer 1 ITdienstverlener voor de publieke en parapublieke sector in België. Herstal, Brussel, Namen, Gent, Mechelen, 8 september 2010

Nadere informatie

Handleiding DocRoom Klanten

Handleiding DocRoom Klanten Handleiding DocRoom Klanten Boomstructuur 2.0 31 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Tineke Stalmans Inhoudstafel 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 3 Hoe ECM (DocRoom) starten?... 5 3.1 Inloggen... 5 3.2

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Van stapels papier naar digitaal machtigen Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Voor wie? Tandartsen, kaakchirurgen, implantoloog, tandprotheticus tandartsspecialist, centra bijzondere

Nadere informatie

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5.

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5. DIENST: EID DSS Dienstcode: Dienstengroep: Infrastructuur Doelpubliek: Partners Documentversie: V 1.0 Inhoudsopgave 1. De dienst in het kort 3 2. Voordelen 3 3. Context 3 4. Huidige en beoogde klanten

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant

Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant Aangifte van verschillen: Gebruikershandleiding voor Declarant 1. Voorafgaande vereisten - Houder zijn van een elektronische identiteitskaart uitgereikt door de Belgische Staat; - Over een PC beschikken

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? ? ü Kostenbesparend ü Gebruiksvriendelijk ü Innovatieve mogelijkheden Wat is VoIP? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk spraak te

Nadere informatie

OCMWCPASFindByAddress (Opzoeking op basis van adres) Inhoud

OCMWCPASFindByAddress (Opzoeking op basis van adres) Inhoud OCMWCPASFindByAddress (Opzoeking op basis van adres) Inhoud 1) Inleiding...2 2) Wetgeving...2 3) Historiek...2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie?...2 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness. Corne van Aaken

VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness. Corne van Aaken VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness Corne van Aaken VAA ICT Consultancy VAA ICT Consultancy is in 1988 gestart als van Aaken Automatisering BV. Vorig jaar bestonden we als bedrijf 25

Nadere informatie

Opvangdossier binnenschoolse kinderopvang Leuven. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein Leuven.

Opvangdossier binnenschoolse kinderopvang Leuven. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein Leuven. Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Opvangdossier 1 Voorwoord In opdracht van de stad Leuven is de stedelijke vzw Kinderopvang Leuven

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/184 BERAADSLAGING NR 08/067 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 84/2014 van 29 oktober 2014 Betreft: aanvraag van de Stichting Kankerregister voor consultatie van het Rijksregister in het kader van de pilootstudie

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1 November 2014 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite:

Nadere informatie

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak AccountAnders Portal Grenzeloos gemak Het AccountAnders Portal Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiëncy, veiligheid en continuïteit erg belangrijk. Met het AccountAnders Portal, uw persoonlijke

Nadere informatie

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?!

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?! 11 de Cevi Klantendag 1 Burger@Verhuizen De elektronische en volautomatische afhandeling van adreswijzigingen Jasper Vervaert (Cevi) Jan De Ridder & Joris Fouquaet (Aalst) #BurgerAtVerhuizen Inhoud Situering

Nadere informatie

Digitaal aanvragen van. uittreksels uit de kadastrale percelenplannen met eventueel kadastrale legger, lijsten eigenaars en aanpalenden.

Digitaal aanvragen van. uittreksels uit de kadastrale percelenplannen met eventueel kadastrale legger, lijsten eigenaars en aanpalenden. Digitaal aanvragen van uittreksels uit de kadastrale percelenplannen met eventueel kadastrale legger, lijsten eigenaars en aanpalenden via www.myminfin.be Opzoeken van een perceel STAP 1 Verschil tussen

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon WINABS V2.7.2.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 AANPASSINGEN IN WINABS... 3.1 3.1 Algemeen... 3.1 3.1.1 Scherm na upgrade... 3.1 3.1.2

Nadere informatie