Aanbod voor intercommunales in ICT-producten en diensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod voor intercommunales in ICT-producten en diensten"

Transcriptie

1 Aanbod voor intercommunales in ICT-producten en diensten Als intercommunale is het belangrijk dat u steeds over actuele identiteitsgegevens van uw cliënten beschikt. Misschien hebt u ook nood aan actuele data van bedrijven en vestigingen in uw actiegebied of wenst u IT-oplossingen in te voeren die met eid en beveiligingscertifi- caten werken. Bent u op zoek naar specifieke hardware, een datacenter of naar consultancy door ICT-specialisten? In deze brochure vindt u een kort overzicht van de oplossingen die Cevi u biedt. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u steeds contact opnemen met onze specialisten. Zij analy- seren graag uw behoefte(n) en stellen u een oplossing op uw maat voor. Opzoeken en actualiseren van persoonsgegevens Hou de identiteitsgegevens van uw cliënten actueel met het abonnementensysteem mutaties Minimaliseer het aantal onbetaalde facturen dankzij de automatische actualisatie van de persoons- en adresgegevens van uw cliënten. Identificeer snel uw cliënten die in aanmerking komen voor speciale tarieven en hou deze lijst automatisch actueel. Cevi ontwikkelde voor u het abonnementensysteem mutaties waarmee uit de facturatiegegevens van uw cliënten automatisch de persoons- en adresgegevens worden geactualiseerd op basis van het Rijksregisternummer. Alle geabonneerde Rijksregisternummers van uw cliënten worden immers automatisch gecontroleerd op veranderingen van voorgedefinieerde bevolkingsgegevens (deze laatste worden informatietypes genoemd: informatiegegevens in het Rijksregister zoals naam, voornaam, geslacht, adres ). Deze veranderingen worden mutaties genoemd en betreffen bijvoorbeeld aankomsten (nieuwe inwoners), vertrekkers, interne mutaties, overlijdens Elke organisatie die geabonneerd is op de mutaties van bepaalde informatietypes, ontvangt automatisch de geactualiseerde gegevens op het ogenblik van de wijziging. Hiervoor wordt eerst gezocht in de centrale bevolkingsserver van Cevi. Voor de personen die niet opgenomen zijn in de centrale database van Cevi maar enkel in het Rijksregister beschikbaar zijn, wordt op geregelde tijdstippen of door een activering van uw organisatie zelf, gescand naar wijzigingen in het dossier in het Rijks register. Deze werkwijze beantwoordt volledig aan de richtlijnen van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en is uniek in zijn soort. Deze toepassing werd recent geïmplementeerd bij de organisatie IVAGO die verantwoordelijk is voor de afvalverwerking van de stad Gent en de gemeente Destelbergen. Dankzij het abonnementensysteem mutaties heeft IVAGO de absolute garantie dat alle noodzakelijke wijzigingen aan persoonsgegevens waarop IVAGO recht heeft, automatisch beschikbaar zijn in de eigen toepassing van deze organisatie. Cevi Logins

2 Roep vanuit uw ICT-toepassing actuele identiteitsgegevens op dankzij de interactieve webservice bevolking Als u vanuit uw toepassing regelmatig nood hebt aan actuele identiteitsgegevens, dan kunt u gebruik maken van de interactieve webservice bevolking. Vraag de ontwikkelaar van uw toepassing om Cevi te contacteren om te leren hoe deze webservice kan geïntegreerd worden in die toepassing. Doe een beroep op consultancy bij uw machtigingsaanvraag bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Organisaties die nog niet beschikken over een toelating om identiteitsgegevens met Rijksregisternummer te gebruiken in hun interne IT-systemen, kunnen een beroep doen op een specialist van Cevi die hen begeleidt in de procedure om deze toelating aan te vragen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ook gekend als de privacycommissie. Deze consultancy bestaat uit: De dossiervoorbereiding voor aanvraag voor toegang tot het Rijksregister; De bijstand bij het overleg met de privacycommissie; De uitvoering van de vereiste veiligheidsaudit in uw organisatie. In 2011 begeleide Cevi de intergemeentelijke samenwerking IVIO bij haar machtigingsaanvraag bij de privacycommissie. Via de bekomen goedkeuring kan IVIO nu op regelmatige basis over de gewijzigde bevolkingsgegevens beschikken van de elf gemeenten van de regio Izegem zodat de verwerking van de administratie vlotter gebeurt Cevi NV / Logins NV / NRB NV. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

3 Vraag interactief persoonsgegevens op met de toepassing WebBV Hebt u regelmatig actuele persoons- en adresgegevens nodig in de communicatie naar uw cliënten en binnen uw administratie? Zoeken uw medewerkers soms actuele en vroegere inwoners van een bepaald adres? Met WebBv kunt u vanop uw pc snel en accuraat de meest actuele persoonsgegevens opvragen en weergeven. WebBv is een toepassing met een moderne interface waarbij u op een heel eenvoudige manier de volgende gegevens kunt opvragen: Naam Adres Rijksregisternummer Geboortedatum U kunt met de resultaten snel aan de slag dankzij de verschillende dossierweergaves. U kunt het dossier afdrukken, overschakelen tussen dossiers, een tweede opvraging naast de eerste uitvoeren WebBv maakt voor de opvraging gebruik van de interactieve webservice bevolking. Dankzij deze webservice kunt u de gegevens getrapt maar transparant opvragen in ofwel: de centrale bevolkingsserver van Cevi; de centrale server van het Rijksregister. U kunt in het historisch woningenbestand van alle Cevi-gemeenten (gemeenten waarvoor Cevi optreedt als erkend subregionaal centrum voor Rijksregistergegevens) de vroegere inwoners ners van een en adres opvragen en u kunt in het Rijksregister de persoonsgegevens opvragen van alle Belgische inwoners (wettelijke teli e informatietypes ietype volgens KB van 8/1/2006). U bepaalt zelf welk platform u gebruikt. De beveiliging en authenticatie gebeurt via de elektronische identiteitskaart. itei eits tska ar t. Elke gebruiker wordt aan het Rijksregister op voorhand kenbaar gemaakt aan an de hand van het Rijksregisternummer. i ster ernu er. Elke opvraging via de webservice ervi is traceerbaar op basis van het Rijksregisternummer Cevi NV / Logins NV / NRB NV. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

4 E-loket : het loket op uw website dat 24/24 en 7/7 beschikbaar is voor uw cliënten Met het e-loket biedt u uw cliënten de mogelijkheid om via uw website aanvragen in te dienen en formulieren in te vullen waarbij de ingevulde gegevens automatisch doorstromen naar de administratie voor een vlotte verwerking. De e-loketten zijn voorzien van online betalingsmogelijkheden en de elektronische identiteitskaart is volledig geïntegreerd. Een aantal belangrijke functionaliteiten zijn: Volledige integratie van de elektronische identiteitskaart (om aan te melden en aanvragen te ondertekenen). Aanvragen registreren op basis van het Rijksregisternummer is ook mogelijk. Dynamische opbouw van de formulieren met bijhorende informatieteksten. Moderne lay-out en volledige overname van de huisstijl van uw website. Koppeling via Fedict met Ogone voor online betaling via kredietkaart of internetbankieren. Uitgebreid dossieropvolgingsysteem: de cliënt krijgt bij een statuswijziging van zijn dossier automatisch een e- mail. Het e-loket draait volledig op een beveiligde en gecertificeerde server van Cevi. Voor u heeft dit als voordeel dat de installatie minimaal is. U integreert slechts enkele URL s in uw website en kunt van start gaan met een e-loket. Met de e-loket FormulierenOntwerper kunt u zelf formulieren aanmaken. Indien gewenst kunt u beroep doen op de dien sten van Cevi om ze aan te maken. De toepassing is gekoppeld aan een Elektronische BerichtenConnector (Ebcon) waarmee u de binnengekomen berichten kunt raadplegen, de bijlagen bekijken, de statussen wijzigen en via mail in contact kunt komen met zowel de aanvrager als een derde partij. Hierdoor hebt u de garantie dat u uw berichten steeds gestructureerd kunt verwerken. Het e-loket wordt gehost in Cevi en bevat: 1. Dynamische formulieren op uw maat 2. Formulierenontwerper (gehoste toepassing waarmee u zelf eenvoudige formulieren kunt aanmaken) 3. Elektronische BerichtenConnector (generieke backoffice tool) voor het afhandelen van elektronische aanvragen en berichten. 4. Opleiding en consultancy Momenteel beheert Cevi meer dan 100 e-loketten voor verschillende steden en gemeenten Cevi NV / Logins NV / NRB NV. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

5 Consultancy in het gebruik van eid en certificaten Wanneer u in uw IT-systemen identiteitsgegevens wenst te verwerken, moet uw infrastructuur voldoen aan de beveiligingsvereisten zoals opgelegd door de privacycommissie. Deze vereisten beschrijven strikte regels voor het beperken van de toegang tot de informatie en het loggen van alle acties die werden uitgevoerd met identiteitsgegevens. Daarvoor kunt u gebruik maken van eid en beveiligingscertificaten. Cevi heeft dankzij de jarenlange werking met identiteitsgegevens voor steden, gemeenten en OCMW s een uitgebreide ervaring met het gebruik van eid en certificaten en stelt deze ervaring tot uw beschikking evenals de Cevi Java-applet, een tool voor het gebruik van eid en certificaten binnen uw website. Het aanbod bestaat uit volgende componenten: Java-applet voor het uitlezen van de eid op uw website. Java-applet voor het elektronisch ondertekenen van een aangifte of van een pdf. Servertool update certificaten: die zorgt ervoor dat de CA-certificaten (CA staat voor Certificate Authorities) voor de eid automatisch up-to-date-blijven op uw server waardoor een extra controle gebeurt op de geldigheid van de gebruikte identiteitskaart. Consultancy voor de integratie in de website. Zo realiseerde Cevi de integratie van sterke authenticatie via eid binnen de website van de auteursvereniging SABAM. Hiermee geeft SABAM haar leden de mogelijkheid om op haar website het maandelijks overzicht van tegoeden waar ze recht op hebben te consulteren. Zo communiceert ze sneller met haar leden en elemineert ze bovendien het maandelijks versturen per post van de uitgeprinte lijsten. De hoeveelheden papier, uitprinten, personeel en onderhoud van printers die maandelijks wordt uitgespaard varieert van een half pallet tot enkele palletten per maand (elk pallet bevat 50 dozen van 2500 pagina s). Dit betekent een enorme besparing voor SABAM. Bovendien kunnen afrekeningen niet langer verloren gaan tijdens de verwerking en verzending. Actuele bedrijfs- en vestigingsgegevens met Lokovest Wanneer uw intercommunale voor een correcte werking of dienstverlening nood heeft aan actuele gegevens van ondernemingen of bedrijfsvestigingen, dan kunt u gebruik maken van Lokovest. Lokovest is een lokale databank van ondernemingen en vestigingseenheden, die gevoed wordt met gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Lokovest is tevens gekoppeld aan de Digitiaal Economische Kaart van West-Vlaanderen. Er loopt een project om deze gegevens te verrijken met gegevens van de VKBO (RSZ-gegevens tewerkstelling en gegevens van Nationale Bank). Naast de lokale toepassing voor snelle bevraging van de gegevens is er een webservice e Lokovest beschikbaar ba ar om de actuele bedrijfsgegevens binnen andere toepassingen te integreren. 2012, Cevi NV / Logins NV / NRB NV. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

6 ICT-opleidingen Cevi biedt verschillende ICT-opleidingen voor u en uw medewerkers zoals over het gebruik van de Microsoft Office pakketten (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook en Publisher). Ook meer specifieke thematische opleidingen kunnen interessant zijn voor uw organisatie, zoals opleidingen over projectmanagement of systeembeheer. Communicatiesysteem Domino Domino is een online toepassing waarmee u een selectie van cliënten, burgers of bedrijven automatisch kunt contacteren via telefoon, GSM, SMS, fax en . Met Domino kunt u als intercommunale: geselecteerde personen snel verwittigen van een belangrijke gebeurtenis waarvoor een bepaalde nood- en crisisprocedure moet worden opgestart (denk aan gaslek, onderbreking waterleiding, onderbreking stroomvoorziening ); bedrijven en bewoners binnen een afgebakend geografisch gebied snel, massaal en beveiligd informeren; Verantwoordelijken van bepaalde afdelingen op een gestructureerde en snelle manier verwittigen. Cevi kan instaan voor de koppeling tussen de cliënten en de vaste telefoonnummers. Bijkomende gegevens van uw cliënten en bedrijven kunnen via een e-loket formulier aangevraagd worden en automatisch opgeladen in de database. Loonberekening De mogelijkheden rond loonberekening zijn voor uw organisatie (wanneer u RSZPPO-plichtig bent) tweeledig. U kunt een beroep doen op onze dienstverlening als full service sociaal secretariaat en uw volledige loonadministratie outsourcen. Of u kunt gebruik maken van de loonmotor Cevips-Centraal waarbij u de loongegevens invoert en de verwerking en berekening door ons gebeurt. Verschillende intercommunales doen al een beroep op onze oplossingen voor loonberekening, waaronder ETIZ, INTEGAN, Iverlek, West-Vlaamse Electriciteitsmaatschappij, IBOGEM, IDM, IVBO, IVM, IVOO, IVVO,MIROM Roeselare o.v., MIWA, Intergemeentelijk Samenwerkingsverbond van het Land van Waas, West-Vlaamse Intercommunales, Ieper Waterbedrijf, Knokke-Heist Waterbedrijf 2012 Cevi NV / Logins NV / NRB NV. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

7 Cevi als ICT-integrator Behalve een gerenommeerd softwarehuis is Cevi ook integrator. We ondersteunen uw bestuur in het uittekenen, installeren en onderhouden van uw ICT-infrastructuur. We bieden hardware en diensten aan op het vlak van pc s, printers, servers, storage, netwerk, security en Citrix. U kunt rekenen op een team van professionals bestaande uit ICT-architecten, projectmanagers en systeemin genieurs. Als gecertificeerd partner van de belangrijkste AAA-hardware en systeemsoftware producten (http://www. cevi.be/cevi/site_v2/organisatie/partners.asp ) beschikken we over scherpe aankoopvoorwaarden. Naast het verzorgen van de ICT lokaal in uw organisatie bieden we ook hosted diensten aan voor , anti-malware, back-up en monitoring. Over Cevi, uw partner in ICT Cevi levert ICT-producten en diensten aan lokale overheden en aanverwante besturen zoals politie, brandweer, interlokale samenwerkingsverbanden en intercommunales. Met een 170-tal professionele medewerkers en ruim 40 jaar ervaring in ICT-ondersteuning heeft Cevi zich gespecialiseerd in het leveren van moderne en betrouwbare geïntegreerde systemen die uw organisatie automatiseren. Cevi is zowel systeemintegrator als leverancier van totaaloplossingen: naast ICT-producten bieden we u ook een heel assortiment van diensten. Meer dan 300 besturen en bedrijven gebruiken dagelijks onze oplossingen om de efficiëntie van hun organisatie en dienstverlening te optimaliseren. Cevi werd in 1971 opgericht als subregionaal informaticacentrum voor provinciebesturen, steden, gemeenten en OCMW s in Oost- en West-Vlaanderen. In 1999 werd Cevi een aparte NV binnen de Dexia Groep. Sinds 2004 maakt Cevi deel uit van Adinfo NV, die verschillende informaticacentra groepeert. Twee centra (Cevi en Logins) richten zich op de Vlaamse markt; het andere (Adehis) op het Franstalige gedeelte van België. In 2011 werd NRB hoofdaandeelhouder van Adinfo NV door overname van de aandelen van Dexia Groep. Dankzij de complementariteit van beide organisaties werd het gezamenlijke producten- en dienstenaanbod uitgebreid, dankzij onder andere het datacenter van NRB dat bruikbaar is voor hosting, housing of SaaS. WETTELIJKE BASIS EN BEVEILIGING Het CEntrum Voor Informatica Cevi vzw is op basis van Artikel 1, 2 van het Koninklijk Besluit van 16 oktober 1984 betreffende de erkenning van informaticacentra voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen gemachtigd om informatie die afkomstig is van het Rijksregister mee te delen aan de overheden en openbare instellingen die bedoeld zijn in artikel 5 van de wet op het Rijksregister. Bijgevolg kan Cevi op basis van haar erkenningsbesluit gegevens uit het Rijksregister leveren aan organisaties, die hiervoor de machtiging hebben gekregen, zonder dat Cevi daarvoor over een specifieke machtiging moet beschikken. 2012, Cevi NV / Logins NV / NRB NV. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

8 Over NRB, uw partner in ICT Als integrator verzekert NRB een end-to-endbeheer van de IT-omgeving die voor een nutsbedrijf onmisbaar is. NRB is bovendien integratiepartner van SAP ISU, de SAP-oplossing die zich specifiek richt op de core business van de nutsbedrijven. Ook backofficedomeinen zoals de boekhouding of het HR-management worden door NRB ingevuld op basis van modules van de SAP ERP-suite. NRB kan daarnaast ook diensten à la carte aanbieden: infrastructuurbeheer, ontwikkeling op maat of zelfs het verwerken van uw virtuele en fysieke communicatiestromen inclusief drukwerken in grote oplages, en het verzorgen van uw elektronische documentenstromen. NRB s belangrijkste referenties in deze sector zijn netwerkbeheerders van gas of elektriciteit. Onder hen de Tecteo Group (Elektriciteit en Gas), Sibelga, en EDF Luminus. Zo ontwikkelde NRB voor Sibelga en ALG een Clearing House, een B2B-platform dat de ontwikkeling en uitwisseling van gegevens tussen de actoren op de energiemarkt mogelijk maakt. Deze applicatie is al aan haar tweede generatie toe. Een goed voorbeeld van de manier waarop nieuwe technologieën zoals webservices de communicatie tussen verschillende actoren vergemakkelijken. NRB is bovendien intensief betrokken bij een aantal R&D-projecten waarmee men op een pro-actieve manier tegemoet wil komen aan de IT-behoeften van de nutsbedrijven van morgen: Cevi NV Bisdomplein 3 B Gent Nieuwe service based facturatiemodellen (SOA, Chargeback) Modellen voor synchrone communicatie tussen de distributiebeheerders Flexibele integratie van externe data Integratie van Smart Metering gegevens De technologie die NRB inzet, wisselt sterk: van de inzet van een mainframe die een stabiele basis vormt voor de kernapplicaties van een nutsbedrijf, tot het gebruik van Java-technologieën voor de ontwikkeling van webtoepassingen. En uiteraard de implementatie van SAP ERP en meer specifiek SAP ISU (Industrial Solution for Utilities). Logins NV Gnrl De Wittelaan 17 B32 B Mechelen Voor meer informatie over deze oplossingen, kunt u steeds contact opnemen met Patrick De Backer of met het contactcenter van Cevi op het nummer , of naar Cevi NV en Logins NV maken deel uit van Groep 2012, Cevi NV / Logins NV. Alle vermelde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 4 Vernieuwing: attesten online aanvragen en efficiënt verwerken voor

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 5 Klantgericht werken Op onze Klantendag van 18 april toonden wij u een

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 4 Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking Er beweegt momenteel

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw Kerndata Informatie aan het werk in uw bestuur Een uitgave van V-ICT-OR vzw 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 Colofon Deze tekst kwam tot stand tijdens zes

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Voorstelling Computers and Communications nv Ambachtstraat 8 9700 Oudenaarde Tel: +32(0)55/300.320 Fax: +32(0)55/300.104 info@cac.be http://www.cac.

Voorstelling Computers and Communications nv Ambachtstraat 8 9700 Oudenaarde Tel: +32(0)55/300.320 Fax: +32(0)55/300.104 info@cac.be http://www.cac. Voorstelling Computers and Communications nv Ambachtstraat 8 9700 Oudenaarde Tel: +32(0)55/300.320 Fax: +32(0)55/300.104 info@cac.be http://www.cac.be 1. DIAS, zoveel meer dan een digitaal archief 1.1.

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

Kiki koning. Irenestraat 62 6707 CX Wageningen Tel: +31(0)612266623 KvK: 11061326 BTW: NL081151780B01

Kiki koning. Irenestraat 62 6707 CX Wageningen Tel: +31(0)612266623 KvK: 11061326 BTW: NL081151780B01 In de cloud, het nieuwe werken Is uw bedrijf ook toe aan werken in de cloud? Bent u het beu dat programma s, data en bedrijfsdocumenten zich overal en nergens bevinden? ItsCloud neemt al deze zorgen van

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice

versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium over gepersonaliseerde diensten en midoffice Het POGO-model Data-Uitwisselingsmodel voor een kwalitatief verbeterde dienstverlening Project MijnKortrijk als testcase versie 1.0 31/03/09 versie 1.1 07/05/09 versie 1.2 15/05/09 bijwerking na het SmartCities-colloqium

Nadere informatie

Flynth online Arbeidszaken.

Flynth online Arbeidszaken. Flynth online Arbeidszaken. Welkom bij Flynth Flynth adviseurs en accountants BV behoort tot de tien grootste aanbieders van advies- en accountantsdiensten in Nederland. Enthousiasme, betrokkenheid en

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

voorstelling van partner in professionele automatiseringsoplossingen Software voor : Document Management Workflow Management

voorstelling van partner in professionele automatiseringsoplossingen Software voor : Document Management Workflow Management partner in professionele automatiseringsoplossingen voorstelling van Software voor : Document Management Ambachtstraat 8 9700 Oudenaarde Tel: +32.(0)55/300.320 Fax: +32.(0)55/300.104 Workflow Management

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie

Verlofbeheersysteem. Projectdossier

Verlofbeheersysteem. Projectdossier Navision Verlofbeheersysteem Project aangeboden door Goerlandt Frederik voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Verlofbeheersysteem Projectdossier Voorwoord

Nadere informatie

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Inhoudstafel 1. Algemene

Nadere informatie

ADVOCATENSOFTWARE TOGA. NextGen. Voor een eenvoudig maar compleet beheer van uw advocatenkantoor

ADVOCATENSOFTWARE TOGA. NextGen. Voor een eenvoudig maar compleet beheer van uw advocatenkantoor TOGA NextGen ADVOCATENSOFTWARE Voor een eenvoudig maar compleet beheer van uw advocatenkantoor INHOUD WAAROM informatiseren? 3 TOGA advocatensoftware 4 MODULES STANDAARDMODULES 5 Dossierbeheer Documenten

Nadere informatie

UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD BESCHIKBAAR OP

UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD BESCHIKBAAR OP UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD BESCHIKBAAR OP UW WERKPLEK ONLINE IN DE CLOUD 2 Utica de Cloud provider 3 Werkplek Online 5 Mail Online 6 Utica Workspace 365 7 VoIP Online 11 Server Online 12 Backup Online

Nadere informatie

Aastra 5000, Toepassing voor Uniforme Communicatie. Efficiënt communiceren en samenwerken

Aastra 5000, Toepassing voor Uniforme Communicatie. Efficiënt communiceren en samenwerken Aastra 5000, Toepassing voor Uniforme Communicatie Efficiënt communiceren en samenwerken Efficiënt communiceren en samenwerken Een uniforme aanpak voor slimme communicatie «Uniformiteit voor eenvoud»;

Nadere informatie

Nieuwe generatie ERP-Software. FreeSupplierPortal Informatiedocument

Nieuwe generatie ERP-Software. FreeSupplierPortal Informatiedocument FreeSupplierPortal Informatiedocument Inhoud Inleiding...3 Elektronisch berichtenverkeer...4 Catalogi-beheer...5 Uitnodigen leveranciers op de FreeSupplierPortal...8 Aanmelden op de FreeSupplierPortal

Nadere informatie