Vaak zijn wij bezorgd en bezig met problemen van onze gemeente en hoe je die zou kunnen oplossen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaak zijn wij bezorgd en bezig met problemen van onze gemeente en hoe je die zou kunnen oplossen."

Transcriptie

1 GEMEENTENIEUWS nr. 3 Maart 2014 Vaak zijn wij bezorgd en bezig met problemen van onze gemeente en hoe je die zou kunnen oplossen. Wat een verademing is het dan om op een ontmoetings- en werkdag weer eens herinnerd te worden, dat het vruchtbaarder is om als uitgangspunt te nemen: wat gaat er goed in onze gemeente, wat is positief, wat zijn de momenten van nu ben ik trots op en blij over mijn gemeente, want dit geeft me energie, troost, vertrouwen, hoop, enz Raimond Maris en ik zijn op 31 januari j.l. in de Johanneskerk in Utrecht geweest, naar de dag Goede wijn, een proeverij dag over waarderende gemeenteopbouw. Prof. Jan Hendriks gaf een samenvatting van zijn nieuwste, goed leesbare boek over gemeenteopbouw (Goede Wijn; waarderende Gemeenteopbouw, 2013, ISBN ). Er waren presentaties van praktijkvoorbeelden over waarderende gemeenteopbouw door verschillende sprekers en workshops in de middag. De dag werd afgesloten met een korte maar krachtige viering, waarin Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, voorging. Er waren veel protestantse deelnemers, maar ook een aantal katholieken. Machteld Stam, die onze projectgroep gemeente-zijn begeleidt, was er ook en onze doopsgezinde zustergemeente uit Drachten was vertegenwoordigd. Het was een bemoedigende, inspirerende dag. Verschillende impulsen van deze dag wil ik met u delen - misschien om dieper over na te denken. 1. Er zijn twee wegen of manieren: de eerste weg is die van het zoeken van problemen en oplossen daarvan. Bedoeling daarvan is om de oude situatie te herstellen. De weg van waarderende gemeenteopbouw loopt anders namelijk via vernieuwing. Het is een weg die uitgaat van het positieve, het goede wat er in de gemeente is en niet wat er niet (meer) is. Dat is opbouwend. Zo ontstaat er geleidelijk aan een nieuw gemeentetype: de vertrouwensvolle gemeente. Vertrouwen is een andere grondtoon, een andere houding die doorwerkt in het hele systeem. 2. Ga daarom als gemeente positieve ervaringsverhalen verzamelen (idee van Hendriks). Allen die willen, worden uitgenodigd om mee te doen gelokt met de vraag: Vertel eens over jouw topervaring met een kerkdienst (of een andere activiteit van je gemeente). Wanneer zei u, zonde dat mijn kinderen, mijn vrienden, mijn buren, dit niet meemaken? Alleen het uitwisselen van die positieve ervaringen verandert de sfeer en sticht opgewekte gemeenschap. Zo ontstaan realistische dromen gebaseerd op ervaringen van het kan!. Het is goed een open ruimte daarvoor te scheppen. 1

2 3. Diepgang krijgt de gemeente door aandacht te hebben voor haar drie kijkrichtingen of drie kernrelaties: God ontmoeten, elkaar ontmoeten en de wereld, waarin we leven, dienen. Die drie kijkrichtingen vormen een goede toetssteen voor ons gemeentezijn. Jan Hendriks heeft een hoopvolle, opbouwende inbreng. In onze projectgroep gemeentezijn en in onze gemeente zullen we met die waarderende gemeenteopbouw blijer en hoopvol kunnen worden. Paul F. Thimm DOOPDIENST van Bernd Huibers Na een lange periode van intensieve gesprekken over geloof en gemeente heeft Bernd Huibers zijn geloof in een doordachte en doorleefde belijdenis onder woorden gebracht. Op 7 januari j.l. zijn wij de kerkenraad, zijn moeder en ik als predikant op de belijdenisavond bij elkaar geweest om met elkaar over zijn belijdenis te praten en over de voorbereiding voor de doopdienst. Het was een bijzonder serieus en blijmoedig gesprek over wat Bernd en ons ten diepste bezielt en uitdaagt in ons vertrouwen op God en op elkaar. Op zondag, 30 maart 2014 zullen we de doopdienst vieren. Bernd zal zijn belijdenis met ons, zusters en broeders, delen. Hij zal toetreden tot onze gemeente door de doop. Bernd heeft zijn dierbaren en vrienden uitgenodigd erbij te zijn. Uiteraard is het onze taak om als gemeente er als getuige en voor de gasten te zijn. Wij zijn van harte uitgenodigd om in deze feestelijke dienst aanwezig te zijn. Paul F. Thimm KERKDIENSTEN Waalse kerk, Gasthuisstraat 1, Arnhem. Aanvang uur Datum Predikant Organist 2 mrt. Ds. P.F. Thimm Br. B. Wuite 16 mrt. Ds. P.F. Thimm Br. B. Wuite 23 mrt. Ds. P.F. Thimm Hr. W. Klaver 30 mrt. Ds. P. F. Thimm Br. B. Wuite VAN DE KERKENRAAD Agenda van de voorjaarsledenvergadering op woensdag 23 april De ledenvergadering begint om uur en vindt plaats in de Waalse Kerk. Er zal gezorgd worden voor een broodje. Agenda 1. Welkom door de voorzitter br. J.R. Bohlken. 2. Opening door de predikant br. P.F. Thimm. 3. Vaststellen van de agenda. 4. Mededelingen. 5. Ingekomen en uitgaande post. 6. Notulen ledenvergadering Project Gemeentezijn. Pauze 2

3 8. Jaarstukken 2013 door de penningmeester br. T.J.A. van Dijk. 9. Verslag financiële commissie. 9a Mutaties financiële commissie. 10. Verslag kascommissie Stichting Vermogensbeheer a. Mutaties kascommissie Stichting Vermogensbeheer. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. Jolanda Zewald-Balder AGENDA VOOR MAART 2014 Wanneer? Wat? Waar? Wo 05 18:30 Kring Rondom 30 Pieter & Dieuwertje, Huissen Do Avondkring Roeleke Middelkoop, Velp Do Projectgroep Gemeentezijn Dieuwertje, Huissen Do Kerkenraad Jolanda Zewald, Arnhem Za 22 Ringvergadering Eindhoven Di 25? Nieuwe Kring in Opstandingskerk, Arnhem Do 27? Bijbelkring Greet v.d. Klaauw, Rheden Do Bezoekcommissie Ockje van Salinge, Velp Do Avondkring Roeleke Middelkoop, Velp Di 01 april Verg. Parkstraatgem. & Doopsgez. Gem. Han Bohlken, Zevenaar Sluitingsdatum en tijd voor inzenden kopij voor het Gemeentenieuws. Uiterlijk maandag 17 maart 2014 vóór uur, op het adres: Eventuele kopij per post graag versturen naar Anke Mendels, met een kopie aan de andere redactieleden. OPBRENGSTEN COLLECTEN BESTEMMINGEN COLLECTE januari maart Stichting Kruispunt Arnhem 76,70 2 mrt. Landelijk jongerenwerk (gemeenteopbouw) 16 mrt. Solidaridad 23 mrt. Solidaridad 30 mrt. Solidaridad OP DE PLANK Periodieken en andere informatie DG-Apeldoorn (jan./febr. 14), DG- Doetinchem (febr. t/m apr. 14), DG- Wageningen (febr. 14), DoRe-gem. Nijmegen (febr. 14), Parkstraat-gem. (febr. 14); DG-Doetinchem e.o door J.M.M. Schopenhauer- Kortlandt; DG-Joure Meniste Koepelactie t.b.v. de restauratie van de koepel van de kerk; Dopersduin Schoorl: vakantieweken en diverse arrangementen; Doopsgezind nl ; Stichting Voorkom! nieuwsbrief Preventief. 3

4 VERZUCHTING VAN EEN ORGELMAN Onlangs hadden wij een gastorganist, die met een zucht opmerkte, dat de balans tussen belangstellend gepraat en het tot je laten komen van het orgelspel voor en na de dienst wel extreem naar het gepraat doorsloeg. Ook anderen is het opgevallen, dat er soms wel storend veel gepraat wordt tijdens deze muziek, maar voor het praten moet ook ruimte zijn. We kregen de tip, dat men dit orgelspel elders een echte plaats geeft in de dienst; wij zouden dat kunnen doen door deze muziek te spelen tijdens het aansteken van de kaars en openen van de bijbel resp. doven en sluiten. Men mag dan wellicht weer even gaan zitten en luisteren. Bij het binnenkomen kunnen dan liederen uit de komende dienst worden gespeeld, waarbij de organist wel op gepraat rekent. Maar andere suggesties zijn natuurlijk welkom bij de Liturgiecommissie. Het voorstel van de KR is om de liturgiecommissie hierin te laten adviseren en mogelijk zoiets (of iets anders) eens als proef te doen. Wat we ook kiezen, er zijn altijd sommigen meer voor het een, anderen voor wat anders. Han Bohlken BOEKEN Zuster A.C. Hogendijk wil graag boeken over de Doopsgezinde geschiedenis afstaan. Het betreft de volgende algemene boeken en tijdschriften: - Herdenking van het 60-jarig en 100-jarig bestaan van het kerkgebouw van de D.G.A en 1989; -N. van der Zijpp: Geschiedenis Der Doopsgezinden in Nederland; - Communicatie van Religies (Interreligio Nederland); -Taizé, Lieu de Communion; en de volgende Friese boeken of over Friesland: -J.J. Kalma: By ùs âlde tsjerken lâns; -R. Steensma: Langs de oude friese kerken; -D.A. Tamminga: In slach om 'e tsjerke; -Wieuwerd en zijn historie. Verder heeft zij nog 17 jaargangen van het tijdschrift van de stichting Alde Fryske Tsjerken. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met zr. A.C. Hogendijk. Annie Hogendijk GEZOCHT: ENGELSTALIGE BOEKEN Ieder jaar gaan mijn ouders een maand naar Zambia. Ze verblijven dan op Makeni, een ontwikkelingscentrum in Lusaka. Er is onder anderen een kinderhuis, een school, volwasseneducatie en een kliniek. Mijn ouders geven daar managementcursussen en helpen met praktische zaken. Dit alles vanuit de vragen die de mensen van Makeni zelf hebben. Er wordt niets opgelegd, maar er worden tools gegeven en kennis overgedragen. Voor de school zijn we op zoek naar Engelstalige peuter-, prenten- kinder- en jeugdboeken. Zowel jeugdliteratuur als informatieve boeken zijn welkom. Ze hoeven niet nieuw te zijn, maar het is wel prettig als ze er nog netjes uitzien. 4

5 Heeft u toevallig nog iets liggen wat u nooit meer inkijkt of komt u iets tegen voor een prikkie? Bel me op, ik kom het halen. Of neem het dan mee naar de kerk, dan zorg ik dat het bij de school van Makeni terecht komt. Alvast bedankt, Dieuwertje Dirkse ALS DE ZON Onze diepste angst, is niet dat we onmachtig zouden zijn. Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen. We vragen onszelf af: Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd, geweldig te achten. Maar waarom zou je dat niet zijn. Je bent een kind van God. Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden. Er wordt geen licht verspreid, als de mensen om je heen, hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren. Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig. En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen. Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden. Gedicht uitgesproken bij Nelson Mandela s inauguratie tot president van Zuid-Afrika in 1994 en aan hem toegeschreven. (Overgenomen uit Schooljournaal nr , uitgave CNV onderwijs) 5

6 GEZANGEN UIT DE RUSSISCH-ORTHODOXE LITURGIE door het Arnhems Slavisch Koor Op zondag 9 maart 2014, aanvang uur Waalse Kerk, St. Catharinaplaats in Arnhem (achter de schouwburg) Entree 8,-, incl. consumptie Het Arnhems Slavisch Koor o.l.v. Svetlana van Wielink brengt op zondag 9 maart in de Waalse Kerk delen van vespers van Alexander Archangelsky en andere religieuze gezangen ten gehore. Vespers vormen een onderdeel van de complexe Russisch-orthodoxe liturgie. Het koor zingt a capella, zoals gebruikelijk bij liturgische gezangen. Er is een dankbaar publiek voor deze gewijde muziek vanwege de meditatieve kracht die ervan uit gaat. In de Russisch-orthodoxe rite nemen iconen een belangrijke plaats in. Icoonschilder Piet van der Heide zal voor de pauze een korte presentatie geven van enkele iconen in relatie tot de gezangen. Svetlana van Wielink is in Sint-Petersburg geboren en opgegroeid. Ze heeft van 1984 tot 1988 een opleiding gevolgd tot gediplomeerd muzieklerares. In die tijd is zij ook begonnen met koordirectie. Zij rondde tevens een opleiding als dirigente af aan het Sint-Petersburg Polytechnisch Instituut. Sinds 2007 woont zij in Nederland. Reserveren kan via IN DEBAT MET FILOSOOF WIL DERKSE Thema De tijd als vriend Op zaterdag 22 maart 2014, aanvang uur Waalse Kerk, St. Catharinaplaats in Arnhem (achter de schouwburg) Entree 5,-, incl. consumptie Druk, druk, druk. Een vaak gehoorde verzuchting! Hoe ga je met je tijd om? En met werkdruk? Prof. dr. Wil Derkse geeft in zijn boek Een levensregel voor beginners waardevolle adviezen. We kunnen leren, zo betoogt hij, van de Regula die de monnik Benedictus 1500 jaar geleden opstelde voor zijn abdij in het Italiaanse Monte Cassino. Wat binnen de muren van een klooster gold, blijkt wonderwel toepasbaar op het hectische leven van nu. Niet alleen voor individuen, maar ook voor organisaties. De leer van Benedictus is eenvoudig en down to earth. Derkse stipt begrippen aan als leiderschap en tijdmanagement in een boeiende interactieve voordracht. Prof. Wil Derkse (Nijmegen, 1952) studeerde scheikunde en filosofie, werkte als leraar in het voortgezet onderwijs en werd in 1987 wetenschappelijk directeur van de Radboudstichting. Hij promoveerde in 1993 in de wijsbegeerte. In 2001 werd hij benoemd tot directeur van het Soeterbeeckprogramma van de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen en als hoogleraar wetenschap, samenleving en levensbeschouwing. In 2010 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Thomas More aan de Open Universiteit. 6

7 Onder de titel Podium voor debat organiseert 4KWart in de Waalse kerk te Arnhem interactieve bijeenkomsten op de zaterdagmiddag. Bekende sprekers houden een inleiding over een actueel spiritueel thema, gevolgd door een debat met de aanwezigen. Dit alles in ongedwongen sfeer onder het genot van koffie/thee en een glas wijn. Dorine Stijkel EENMAAL, ANDERMAAL, VREDE VERKOCHT! Voorjaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk over vrede en economie Wat hebben vrede en economie met elkaar te maken? Waarschijnlijk veel meer dan gedacht wordt. De voorjaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk (8-9 maart) gaat hier uitgebreid aandacht aan besteden. Dit in aansluiting op de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan (Zuid-Korea) in november Daar werd gesproken over Just Peace (rechtvaardige vrede), het hoofdthema van de eerdere vredes-samenkomst ( Peace Convocation ) van de Wereldraad in 2011 in Kingston, Jamaica. Vrede kan niet zonder gerechtigheid. En daarbij speelt de (wereld-) economie een uiterst belangrijke rol. Denk aan de verhouding tussen de rijke landen en het minder welvarende deel van de wereld, aan de rol van multinationals en de banken. Inheemse volken zijn vaak het slachtoffer van westerse multinationals, die met hun grootschalige mijnbouw of houtkap het leefmilieu van deze minderheidsgroepen vergiftigen, zonder dat deze zich hiertegen kunnen verweren. Vergeet ook niet de wereldwijde wapenhandel. Kunnen wij persoonlijk daar wel iets tegen doen? Wat is bijv. onze rol als consument? Een belangrijk thema dus. De conferentie begint zaterdag uur met een inleiding door ds. Iris Speckmann, de vertegenwoordigster van de Nederlandse Doopsgezinden in Busan. Daarna volgen diverse workshops over resp. Oikocredit, wapenhandel, onderdrukking van inheemse volken en de bankwereld. Zaterdagavond is er een film en een spelprogramma. Zondagochtend wordt er o.a. een gezamenlijke viering gehouden. De conferentie wordt besloten met een lunch. Zakelijke gegevens Aanvang: zaterdag 8 maart 2014, uur. Desgewenst kan men vanaf uur een lunch gebruiken. Vrijdagavond 7 maart beginnen de jongeren van 16 tot 30 jaar al met een eigen programma, dat later aansluit op de conferentie. Dit doet ook een groep jonge ouders, die hun kinderen kunnen meebrengen; voor deze kinderen is tijdens de conferentie een eigen programma. Einde: zondag 9 maart 2014 na de lunch. Plaats: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk-De Bult, tel. (0521) , Aanmelden vóór 25 februari 2014 bij: Jet Visser-Romijn, Bizetstraat 1c, 2983 BC Ridderkerk, tel , voor jongeren: Bij aanmelding a.u.b. vermelden: naam, adres, tel.nr, adres, tijden van aankomst en vertrek (als u mee wilt lunchen, moet u uiterlijk uur aanwezig zijn); eventuele dieetof andere wensen; voor kinderen en jongeren tevens de leeftijd. Na aanmelding krijgt men uiterlijk een week vóór de conferentie het definitieve programma toegestuurd. Kosten: voor kinderen: 15; voor niet-werkende jongeren: 25. Volwassenen betalen naar draagkracht: 50, 75 of 90 (het laatste bedrag is de kostprijs). 7

8 Betaling op bankrekening NL27 TRIO t.n.v. Doopsgezind WereldWerk, Deventer, o.v.v. Conferentie Fredeshiem 2014 en de naam(en) van de deelnemer(s). Indien de kosten een probleem zijn, kunt u contact opnemen met penningmeester Roel Meihuizen, Postbus 803, 7400 AV Deventer, tel , Mocht u nog verdere vragen hebben: zie of vraag Jet Visser-Romijn, tel , Jet Visser-Romijn, DG-Wereldwerk TOEN GOD ZIJN BLIJDSCHAP VOLGDE In het begin Nog verder ging de blijdschap was god nog alleen; en opeens zag god buiten hem om hoe alles begon te bewegen,- nog niets te doen. bomen en planten, God had plezier vogels en vissen in zijn bestaan en de dieren op het land. en de blijdschap Goed zo, zei god, speelde als en kind en hij kreeg plezier om hem heen. in alles wat zijn blijdschap teweeg had gebracht. Toen, op zekere dag, hoe moet een mens Even niet kijken, dat anders zeggen, zei de blijdschap trok de blijdschap hem mee op de zevende dag. en schiep ruimte en tijd En god deed in s hemelsnaam voor hem uit. een ogenblik zijn ogen dicht, En god volgde zijn blijdschap en toen hij opnieuw rondkeek op de voet. ontdekte hij de verrassing Zeven dagen lang van zijn leven: liet hij zich leiden zijn blijdschap had door de geest van vreugde. de mens gemaakt,- niet zomaar iets, maar iemand. Hij zag opeens En god herkende de mens dat het licht werd als sprekend zichzelf. en hoe de warmte zich spreidde over de ruimte en de tijd Toen boog god zich blij-verrast die zijn blijdschap over de mens heen en zei: had vrijgemaakt. Jij bent me door mijn blijdschap Maar de blijdschap ging verder uit het hart gegrepen! en god zag het water, glinsterend in de zon; en hij zag het land, open en vrij onder de hemel. Uit: Verhalen voor de zevende dag, Ontstaan en verteld in een Oecumenische basisgroep. 8

9 DigitaalDOOPSGEZIND NU SPECIAL Amsterdam: symposium Op donderdag 6 maart van uur. Het Doopsgezind Seminarium en de Doopsgezinde Historische Kring organiseren, in samenwerking met de Doopsgezinde Vredesgemeente in Nederland, een symposium over Frits Kuiper. Tijdens dit symposium, waaraan verschillende bekende theologen deelnemen, zal het boek over Frits Kuiper Naar Messiaans Communisme, geschreven door dr. Pieter Post, worden gepresenteerd. Oosterbeek: herdenking Op vrijdag 7 maart van uur (zaal open uur) tot ca uur. Feestelijke herdenking van het doperse echtpaar Kuiper-Heuvelink in het Koetshuis van het Pastoraal-Diakonaal Centrum De Herberg. Er zal een kleine expositie te zien zijn, aan de hand van dia s wordt een levensverhaal verteld, en ds. Gert-Jan Loor, oud-voorzitter van de werkgroep Vanuit Jeruzalem, geeft een lezing. Tevens zal het boek De terugkeer van de kudde van de hand van drs. Karel E. de Haan worden gepresenteerd. Voor de lunch wordt gezorgd. Informatie en aanmelden bij drs. Karel E. de Haan: Locatie: Pietersbergseweg 19, Oosterbeek. Het volledige bulletin kunt u vinden op : DigitaalBULLETIN RAAD VAN KERKEN 12 februari 2014 nieuwsbrief nr. 25 In dit nummer: Het nieuwe testament als Joods boek lezing 2 maart Wereldgebedsdag 7 maart Provinciale Kerk-en-Milieu-dag 8 maart Gezangen uit de Russisch-orthodoxe liturgie 9 maart Vrije wil of voorbestemming? Korenbeurslezing 9 maart Saskia Smeets, ADS Provinciale Kerk- en Milieu dag Op zaterdag 8 maart a.s. wordt er weer een provinciale Kerk-en- Milieu-dag gehouden. Van tot uur bent u allen welkom in het gemeentecentrum De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom. Het thema is: Duurzaamheid: onze verantwoordelijkheid. In de loop van de dag kunnen we inspiratie opdoen vanuit diverse christelijke tradities. s Morgens beginnen we met de theologische visies over duurzaamheid en de pastorale praktijk van drie voorgangers uit verschillende tradities. Tijdens de middag kunt u deelnemen aan werkgroepen om de woorden om te zetten in daden. De kosten van de dag zijn 15 per persoon te voldoen bij aankomst. Dit is inclusief consumpties en lunch. Ieder wordt uitgenodigd een kleinigheid uit de keuken mee te nemen voor de koffie/thee om te delen. Opgave vóór 1 maart 2014 bij Truus Appelman-Komen van de Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving, Bennekom of telefoon ). Het volledige bulletin kunt u vinden op: Johannes Kon, Raad van Kerken, Arnhem 9

10 WORKSHOP STRANGERS NO MORE 2013 Semilla / Guatemala Met beelden en verhalen van Rinske, Jantine, Tjarda en Martijn over hun ervaring met Strangers No More, plus een kort voorbeeld van het leren met de Yosef-cycle zoals tijdens SNM13, o.l.v. ds. Afke Maas Smilde. Wereldwijde zuster- en broederschap Jacob, twaalf zonen en vier moeders (Genesis 37 46) Overwinning van jaloezie, haat en nijd Uitdagingen Wegen naar verzoening Zaterdagochtend 5 april 2014 Locatie: kerkgebouw Doopgezinde Gemeente Bussum Naarden, Wladimirlaan 10,Bussum (5 minuten lopen van NS-station Naarden-Bussum). Ontvangst uur Start uur Aansluitend jaarvergadering van de Doopsgezinde Zending uur lunch uur einde bijeenkomst. Aanmelden bij het secretariaat van de Doopsgezinde Zending: of / Ria de Jong Secretaris Dg Zending DigitaalDOOPSGEZIND NU Januari 2014, nummer 02 Uit de Nieuwsbrief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit nummer 02: Spitsuurclub: Ik geloof geloof ik Van 15 maart uur -16 maart uur. Een boeiend weekend vol inhoud, diepgang en gesprek over geloof en ongeloof. We kijken wat godsdienst als projectie voorstelt. We stoeien met het bewijs van Gods bestaan en ontkrachten het. Wat zeggen invloedrijke atheïsten en hoe worden ze aangevallen? Iedereen van rond de 30 and up is welkom. Kosten: 60,- p.p. en 40,- (4 12 jr). Kinderen t/m 3 jr gratis. Info en opgave: Machteld Stam, Joke van der Heide, Locatie: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, Steenwijk De Bult DigitaalDOOPSGEZIND NU Maart 2014, nummer 03 Uit de Nieuwsbrief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit nummer 03: De woensdagen t/m 19 maart (beh. 12 feb), uur DG Goes: zingen uit het Nieuwe Liedboek. De volledige bulletins kunt u vinden op : Saskia Smeets, ADS 10

Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten

Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten ida in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam jaargang 51 november 2012 10 INHOUD De preek volgens ds Tom Rijken, ds Ewoud Roos en ds Heek Leegte 2-5 Voelen & meebeleven

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Groen! 7/8 2012. Rabbijn Soetendorp over geloof, hoop en duurzaamheid. Column milieudeskundige Martine Vonk

Groen! 7/8 2012. Rabbijn Soetendorp over geloof, hoop en duurzaamheid. Column milieudeskundige Martine Vonk 7/8 2012 Groen! Rabbijn Soetendorp over geloof, hoop en duurzaamheid Column milieudeskundige Martine Vonk Luxe van het moderne leven de energie van generaties foto Gert-Jan van der Tuuk juli-augustus 2012

Nadere informatie

OPST ANDIG! foto istock. september 2014 Algemene Doopsgezinde Sociëteit

OPST ANDIG! foto istock. september 2014 Algemene Doopsgezinde Sociëteit 09 2014 OPST ANDIG! foto istock september 2014 Algemene Doopsgezinde Sociëteit uitgelicht advertentie Leeftocht Najaarsprogramma Leeftocht Dit najaar biedt Leeftocht diverse inspirerende activiteiten,

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

032014 God of Mammon? foto Johan Tempelaar Het Nederlands Stripmuseum Groningen maart 2014 Algemene Doopsgezinde Sociëteit

032014 God of Mammon? foto Johan Tempelaar Het Nederlands Stripmuseum Groningen maart 2014 Algemene Doopsgezinde Sociëteit 03 2014 God of Mammon? foto Johan Tempelaar Het Nederlands Stripmuseum Groningen maart 2014 Algemene Doopsgezinde Sociëteit uitgelicht Doopsgezind Wereldcongres vooraf inhoud Mennonite World Conference

Nadere informatie

Activiteiten DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE HOORN. januari t/m juni 2014. Jaarthema: VREDE

Activiteiten DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE HOORN. januari t/m juni 2014. Jaarthema: VREDE Activiteiten DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE HOORN januari t/m juni 2014 Jaarthema: VREDE FOREESTENHUISAVONDEN Foreestenhuisavond 1: woensdag 22 januari 2014, 20 uur Wat werken aan vrede met je doet

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode 2 december 10.00 da. F.S.Karelse Kk/C 9 december 10.00 ds. G.J.D. de Haan Oosterzee

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Cursusaanbod ADS. Najaar 2012 ALGEMENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT

Cursusaanbod ADS. Najaar 2012 ALGEMENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT Cursusaanbod ADS Najaar 2012 ALGEMENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT Toerusting Wat is wijsheid met uilskuikens en wijsneuzen Toerusting voor leiding kinderkerk en tienerwerk In de Inspiratiemap staan ideeën om

Nadere informatie

de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente

de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente de Geest is erbij katern over leidinggeven aan de gemeente Katern Grotere rol voor geestelijk leiderschap Den Helder pilotgemeente voor cursus leidinggeven Lelystad denkt goed na over beleid In Sint Pancras

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie