IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009"

Transcriptie

1 IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1 Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Openbaring 5:9 Hier staan een aantal prachtige dingen. In de eerste plaats laat het ons opnieuw de plaats van Jezus zien. Ik heb daar vorige week aandacht aan besteed. Dit boek, de Bijbel, draait in de eerste plaats om Jezus Christus. De Bijbel zegt dat Jezus Koning is. Die koning heerst over zijn koninkrijk. Dat doet Hij niet alleen, nee, er staat dat wij, samen met Jezus, als koningen zullen heersen. Wat is eigenlijk een koninkrijk? Het woordenboek zegt het volgende: Een koninkrijk is een regeringsvorm met aan het hoofd een koning. Daar worden we niet veel wijzer van. Ik heb een tijdje terug in een preek een andere definitie geïntroduceerd, die goed weergeeft wat oorspronkelijk bedoeld werd met een koninkrijk. De regerende invloed van een koning over zijn territorium,die hij beïnvloedt met zijn persoonlijke wil, bedoeling, en bestemming,waardoor er een cultuur, waarden, moraal en levensstijl ontwikkeld wordt die de verlangens van de koning voor zijn onderdanen weerspiegelen. Eigenlijk heeft iedereen een koninkrijk! Het is dat gebied waar jij zeggenschap over hebt. Het is dat gebied waar jij bepaalt wat er gebeurt. In haar boek Ik geef me over God! schrijft Kay Warren het volgende over haar koninkrijk: Net als veel volwassenen steek ik behoorlijk veel tijd, energie en geld in het besturen, het bijschaven, het beschermen en het verdedigen van mijn eigen privé-koninkrijkje, het Kay-koninkrijk. Natuurlijk zeg ik dat nooit hardop en ben ik verontwaardigd als iemand ook maar suggereert dat ik zo ben, maar in werkelijkheid is het een strijd die ik elke dag ervaar. En u ook. Ik regeer over mijn koninkrijk met ijzeren hand en bescherm mijn territorium, mijn bezittingen, mijn reputatie, mijn imago, mijn waardigheid en mijn rechten als koningin. Ik heb alles onder controle. Wat is nu het koninkrijk van God? Het Koninkrijk van God is dus dat gebied waarover God regeert. Het is datgene waar Gods heerschappij over is. God wil graag bepalen wat er op aarde gebeurt. Het was Gods plan in Genesis om de aarde te bevolken met mensen die naar Zijn evenbeeld geschapen waren en die vanuit Zijn natuur, Zijn wezen de aarde zouden regeren. Op die manier zou Zijn koninkrijk op aarde gevestigd worden. Doordat Adam en Eva echter ongehoorzaam waren en dus niet onder Gods gezag wandelden, kwam de heerschappij over deze aarde in de handen van satan. Vanaf dat moment had hij zeggenschap over de hele wereld. Jezus noemt hem dan ook de overste van deze wereld. De duivel begon vervolgens zijn koninkrijk te vestigen. Zijn invloed is duidelijk te merken. Hij heeft zijn cultuur en zijn waarden op aarde gebracht: leugen, liefdeloosheid, ruzie, haat, jaloezie, bedrog, onderdrukking, uitbuiting, mishandeling, misbruik, moord. Hij maakt mensen kapot met geestelijke, emotionele en fysieke ziekten. Jezus kwam naar deze aarde om Gods koninkrijk opnieuw te vestigen en het terug te geven aan de mens. Zoals de eerste adam de opdracht kreeg om het paradijs uit te bouwen totdat het de hele aarde zou bedekken, zo hebben wij nu de opdracht gekregen om op heel de aarde het koninkrijk van God te vestigen. Hoe kan dat koninkrijk van God nu groter worden? Hoe kan de invloedsfeer van Koning Jezus groter worden? Dat kan maar op één manier, n.l door een toename van het aantal onderdanen. Want Gods koninkrijk bestaat niet uit land. Gods koninkrijk is niet een geografisch gebied en kan dus ook niet worden uitgebreid door land te veroveren. Jezus zegt zelf: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Gods koninkrijk bestaat uit mensen. En het Koninkrijk van God groeit dus door in de eerste plaats het aantal onderdanen te laten toenemen. Wij moeten onszelf vermenigvuldigen. Zie daar het belang van winnen. In de tweede plaats groeit het koninkrijk van God doordat de onderdanen meer en meer onder de heerschappij van de Koning leren te leven. De wil, bedoeling en bestemming van de Koning zal 1

2 steeds meer zichtbaar worden in hun leven. Die onderdanen zullen dus radicale toegewijde volgelingen van de Koning moeten zijn. De Bijbel noemt dat soort onderdanen ook wel discipelen. Wanneer iemand sterft of voor langere tijd afscheid neemt zijn zijn laatste woorden meestal belangrijk. Jezus verliet Zijn discipelen met deze laatste instructies: maakt al de volken tot mijn discipelen. Matteüs 28:19 (NBG) Jezus zei niet Verover nieuw gebied. of Voer oorlog en vergroot het land Israël. Hij zei ook niet Ga evangeliseren, sticht een kerk, houdt elke zondagochtend een kerkdienst of zorg ervoor dat je gezalfde samenkomsten houdt. Hij zei maak discipelen Stelling Discipelen maken is de enige manier om Gods koninkrijk uit te breiden. Het woord discipel komt zo n 250x voor in het Nieuw Testament. Als we het begrip discipelschap noemen, hebben we daar dan onmiddellijk hetzelfde beeld van? Wat is een discipel? De kern van discipelschap is dat Jezus Christus het middelpunt en Heer en Koning is van je leven. En als Jezus het middelpunt van je leven is, dan vindt er een verandering in je hart plaats, die uiteindelijk zichtbaar wordt in alle aspecten van je leven. Het heeft invloed op je waarden, houding, beweegredenen, handelen, spreken en gedrag. Je zult steeds meer op Jezus gaan lijken. Een discipel van Jezus wordt gekenmerkt doordat hij geeft en vergeeft, bidt en aanbidt, Gods Woord hoort en toepast, actief lid is van het Lichaam van Christus en betrokken is bij het maken van nieuwe discipelen. En wat is hét kenmerk van iemand die op Jezus lijkt? Jezus geeft zelf het antwoord: Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen (discipelen) zijn. Johannes 13:35 Ik denk niet, dat iemand van ons kan zeggen dat hij een volmaakte discipel is. We blijven daarin groeien. Toch? Hoe worden mensen discipelen? Mensen worden niet vanzelf een discipel. Zo van, ga maar naar de kerk en kom maar onder het woord van God en dan komt het vanzelf wel goed. Nee, discipelen worden gemaakt. Vandaar dat Jezus zei: maakt al de volken tot mijn discipelen. Wat gebeurde er allemaal nadat Jezus de discipelen achtergelaten heeft met de opdracht van discipelschap? Er gebeuren 2 belangrijke dingen. In de eerste plaats wordt de Heilige Geest uitgestort. De Heilige Geest deed een aantal heel belangrijke dingen. Hij rustte de gelovigen toe met bekwaamheid om de opdracht van Jezus maakt alle volken tot mijn discipelen te kunnen te volbrengen. Daar kom ik straks nog op terug. Maar er gebeurde nog meer. Op Pinksterdag ontstond de Gemeente. Paulus schrijft: Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden. En de Gemeente is de werkplaats waar volgelingen van Jezus worden gemaakt tot discipelen. Nu wordt er de laatste jaren steeds meer gesproken over nieuwe vormen van kerk-zijn. Wanneer vormt een groep mensen die bij elkaar komen een kerk? Sommigen zeggen dat als twee of drie gelovigen bij elkaar komen, dat een kerk is. Maar is dat ook zo? Anderen zeggen dat het allemaal draait om het vormen van een gemeenschap. Nu geloof ik dat dit het kloppend hart van de gemeente is. Wie van jullie kan er zonder hart? Niemand! Als je hart stopt met kloppen ben je dood. Je hart is dus van essentieel belang. Maar alleen een hart dat klopt, maakt me nog geen lichaam. Ik heb ook een lever, gal, darmen, longen, armen en benen nodig. Ik geloof dat gemeenschap wel het belangrijkste is, maar we zullen zien dat er meer voor nodig is om gemeente te zijn dan alleen het vormen van een gemeenschap. Wat maakt een gemeente nu een gemeente? Natuurlijk verandert de gemeente voortdurend. Door de eeuwen heen is de kerk door allerlei veranderingsprocessen heengegaan. Waarom? Omdat de wereld om ons heen verandert. De Kerk zal relevant moeten zijn voor de tijd waarin we leven. Maar in hoeverre moet of mag de Kerk mee veranderen? Staan er in de Bijbel geen z.g tijdloze waarden of 2

3 principes die de fundamentele basis moeten vormen voor een gemeente, in welke tijd of cultuur ze ook leeft? Moet een gemeente niet voldoen aan een aantal minimale eigenschappen om gemeente te kunnen zijn? Er verschijnen heel veel boeken over allerlei vormen van Kerk zijn en er wordt door allerlei mensen van alles geroepen en beweerd, maar is het niet belangrijk om te kijken of Gods Woord hier iets over te zeggen heeft? De afgelopen maanden heb ik met name veel gelezen in het boek Handelingen en in de brieven van Paulus. Welke basale waarden of aspecten vinden we terug in de eerste gemeenten die tijdloos zijn en ook nu te zien zouden moeten zijn in een gemeente? Ik heb een aantal essentiële aspecten gevonden. Deze aspecten zullen we, naar mijn mening, terugkomen moeten zien komen in een volwassen gemeente. En al deze aspecten dragen bij tot het maken van discipelen. 1. In een gemeente is de Tegenwoordigheid van God. 2. Een gemeente komt samen. 3. In een gemeente is apostolisch onderwijs. 4. In een gemeente is gemeenschap. 5. In een gemeente zijn specifieke discipelschapsrelaties. 6. In een gemeente is de invloed en inbreng van de vijfvoudige bediening. 7. In een gemeente is leiderschapsstructuur. In een gemeente is de Tegenwoordigheid van God. Dat lijkt logisch, maar is het helaas niet. De tegenwoordigheid van God maakt het verschil. Wij zullen diep doordrongen moeten zijn van het feit dat Gods tegenwoordigheid het verschil maakt in de gemeente, maar ook in ons persoonlijk leven. Ik denk dat de discipelen dat als geen ander beseften. Meer dan drie jaar zijn de discipelen met Jezus opgetrokken. Wat zal het een voorrecht geweest zijn om tot de 12 te behoren. Zij kregen meer drie jaar lang intensieve training van Jezus zelf. Wat een geweldige jaren moeten dat geweest zijn! Zij waren getuigen geweest van al die geweldige wonderen die Jezus deed. Maar dat niet alleen, ze hadden ook zelf wonderen verricht. Ze hadden demonen uitgedreven en zieken genezen. Wat zullen zij zich geweldig hebben gevoeld. Zij zijn vast trots geweest en hebben misschien wel opgeschept over de wonderen die onder hun handen gebeurd waren. De discipelen voelden zich waarschijnlijk best wel belangrijk. Zij hadden nog behoorlijke grote ego s en waren vol van zichzelf. Als Jezus tegen hen zegt: Deze nacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten. dan zegt Petrus stoer: Al zou ik moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Matteüs 26:31,35 GNB Wij weten hoe het afloopt. Nog voor de nacht ten einde is laten ze Hem allemaal in de steek en vluchten weg. De helden maakten dat ze wegkwamen. Ze gingen er als een haas vandoor. Toen de grond te heet onder hun voeten werd, haakten zij af. Waar was al hun bravoure gebleven? Opeens voelden zij zich niet meer zo belangrijk. Wat was er over van die geweldige ego s? Weinig denk ik. Uit vrees voor de Joden hadden zij de deuren van hun verblijfplaats stevig vergrendeld. En nu zegt Jezus tegen de discipelen: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen Wat denk je dat de discipelen gedacht hebben bij deze woorden? Ik denk dat ze geslikt hebben. Er was niets meer van hun grote ego over. Daar stonden geen 11 zelfbewuste mannen die dachten deze klus gaan we even met elkaar klaren. Nee, hun trots was gebroken. Ik denk dat ze zich realiseerden dat Jezus iets van hen vroeg wat onmogelijk was. Jezus weet wat zij denken, daarom eindigt hij met de woorden: En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Matteüs 28:20b Jezus zegt eigenlijk: Mijn tegenwoordigheid maakt het verschil. Hij maakt hun duidelijk: Het gaat niet om jullie, maar om Mij. Het gaat er niet om wat jullie kunnen, maar wat Ik kan. Hij zegt: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde Met grote nadruk zegt Hij: Houd dit voor ogen: ik ben met jullie Klinken deze woorden niet door de hele Bijbel heen? Is dat niet wat God steeds weer opnieuw duidelijk wil maken, dat Zijn aanwezigheid het verschil maakt! Hij zegt het tegen Jakob: Ik zelf zal je terzijde staan, waar je ook heengaat. Genesis 28:15 3

4 Hij zegt het tegen Jozua die voor de onmogelijke taak staat om het beloofde land in te nemen: Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken. Jozua 1:5 God zegt Jesaja: Wees niet bang, want ik ben bij je. Jesaja 43:5 Wanneer het volk Israël in de macht van de Midjanieten is, roept God Gideon als rechter. Gideon: een angsthaas, en ook nog eens één met een slecht zelfbeeld. Gideon blaakt nu niet bepaald van zelfvertrouwen. Hij verweert zich met de woorden: Och Here, wie ben ik dat ik Israël uit de macht van de Midjanieten zou kunnen verlossen? Het antwoord van God is prachtig: Ik zal met u zijn. Rechters 6:15-16 God zegt eigenlijk, Gideon jongen, het gaat niet om jou, het gaat om Mij. De hele Bijbel ademt het uit. God zegt steeds het gaat niet om jou, maar om Mij! God prent ons dus steeds weer in: Ik ben met je dat maakt het verschil! Jezus wil dat wij het goed in onze oren knopen. Hij zegt: Houd dit voor ogen: ik ben met jullie God maakt het verschil! Als wij als gemeente in Gods bestemming willen wandelen, als wij als gemeente de Grote Opdracht van God willen vervullen, als wij als gemeente discipelen willen maken, dan zullen wij doordrongen moeten zijn van het feit dat we daarvoor Gods tegenwoordigheid nodig hebben. Mozes besefte als geen ander dat God het verschil uitmaakte in zijn leven. Als God in Exodus 33 aan hem vraagt of Hij wil dat God met hem meegaat, antwoordt Mozes: Als uw tegenwoordigheid niet met ons meegaat, laat ons dan niet optrekken! Mozes begreep als geen ander dat Gods tegenwoordigheid in zijn leven het verschil maakte. Hij was eigenlijk door hetzelfde proces heen gegaan als de discipelen. Hij had net als de discipelen een groot ego. Hij was een trots man geweest. Vervolgens heeft God hem naar de W.O Estijn universiteit gestuurd. Wat was er ten slotte over van de trotse, zelfbewuste Mozes? Mozes was niets, Mozes kon niets, Mozes was niet bekwaam, Mozes was vol twijfel, angst en ongeloof. Toen God hem riep zei Mozes: Wie ben ik? En wat zegt God? Nou Mozes, je bent best een goeie kerel, en je hebt toch een goede opleiding gehad in Egypte? Je hebt best wel leiderschapscapaciteiten. Je moet niet zo min over jezelf denken. Nee, niets van dat alles. God geeft een heel apart antwoord op de vraag van Mozes: Wie ben ik? God zegt: Ik ben immers met u. God maakt Mozes daar duidelijk: Het gaat niet om jou, het gaat om Mij!!! Mozes had gezien wat er gebeurt als Gods tegenwoordigheid met je is! Mozes neemt geen genoegen meer met minder, omdat hij weet: Alleen God maakt het verschil! Dat is ook wat hij zegt tegen God in de tekst die we gelezen hebben. Lees maar in vers 16 Want als U niet meegaat, zal niemand ooit weten dat ik en mijn volk genade hebben gevonden in Uw ogen en verschillend zijn van andere volken op aarde. Het Boek How else will they know we are special and distinct from all other people on the earth? NLT Mozes zegt hier: U maakt het verschil! Uw tegenwoordigheid in ons midden maakt ons anders dan de andere volken. Dit geldt ook voor ons leven: We kunnen ons maar op één manier onderscheiden van de wereld, doordat Gods tegenwoordigheid met ons is. Dat geldt voor ons persoonlijk, maar ook voor ons als kerk. Als wij een Handelingen 2 gemeente willen zijn, dan zal er een schreeuw moeten komen om Gods tegenwoordigheid. Wij kunnen het niet zonder God! God wil dat wij net als Mozes en net als de discipelen beseffen dat het niet om ons gaat, maar om Hem. Jij moet je bewust worden dat je niets zonder God kunt. Jij bent niet in staat om een goede moeder/vader te zijn. Jij bent niet in staat om een evenwichtige tiener te zijn. Jij bent niet in staat om een goede celleider te zijn. Jij kunt geen christen zijn uit jezelf. Jij bent niet uit jezelf in staat om Zijn wil te doen. Jij kunt geen nieuwe discipelen maken. Stop er dan ook mee om het bij je zelf te zoeken! Jij schiet te kort! Jij kunt 4

5 het niet! Maar dat is niet belangrijk. Jezus roept vanochtend tegen jou: Ik ben met je! Het gaat om Mijn tegenwoordigheid! Besef je wel wie het is die tegen jou zegt: Ik ben met je! Die IK is niet zomaar iemand. Die IK is God zelf. Die Ik is de Schepper van Hemel en aarde! Die IK is Alomtegenwoordig, Almachtig en Alwetend. Die IK opende de Rode Zee voor Mozes. Die IK liet water uit een rots komen. Die Ik liet raven eten brengen aan Elia. Die Ik liet de muren van Jericho vallen. Die Ik liet voor Jozua de zon stilstaan. Die Ik word niet moe. Hij vraagt nooit aan de engelen om voor Hem in te vallen terwijl Hij een dutje doet. Hij sluimert nog slaapt zegt Jesaja. Wij hoeven ons niet druk te maken over wat we wel of niet kunnen. God is met ons. Hij geeft ons alles wat wij nodig hebben. Wij hoeven dus maar één ding te doen: er voor te zorgen dat God met ons is! Hij maakt het verschil. Hoe is God met ons? Hoe staat God ons ter zijde? Jezus beloofde aan zijn discipelen het volgende: Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat je niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Johannes 14:15-18 Het woord pleitbezorger komt van het Griekse woord paraklètos. Dat betekent letterlijk: opgeroepen om iemand die hulp nodig heeft, met raad en daad terzijde te staan. Ik vind persoonlijk de naam Helper daarom veel mooier dan pleitbezorger. Jezus zegt dat er een andere Helper zal komen. Dit impliceert dat Jezus zichzelf ook aanduidt als Helper. Maar omdat hij naar de Vader zal gaan hebben de discipelen een andere Helper nodig. Het Griekse woord voor ander betekent niet anders, maar een ander van dezelfde soort. Jezus zegt dus dat degene die Hij zenden zal net zo is als hijzelf. En diegene, de Heilige Geest, zal altijd bij hen zijn. Die Heilige Geest, belooft Hij te geven. Op die belofte moeten zij wachten. Die Heilige Geest werd op Pinksterdag uitgestort. En wat zien we? We zien een enorm verschil tussen de discipelen voor de uitstorting van de Heilige Geest en na de uitstorting. Waarom? De Heilige Geest bracht hun de tegenwoordigheid van God. En die tegenwoordigheid van God maakte het verschil. Toen de apostelen mannen moesten selecteren om een aantal praktische taken van hen over te nemen, keken zij niet in de eerste plaats naar natuurlijke bekwaamheid of talenten. Waar keken zij dan naar? Zij zeiden: Kies uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de heilige Geest. Handelingen 6:4 Waarom? Zij wisten dat dát deze mannen bijzonder maakte. De Heilige Geest in hun leven maakte het verschil in hun leven. Zij hadden de boodschap van Jezus goed begrepen. Zij wisten wat het belangrijkste was! De eerste christenen hadden geen managementcursus of cursus coaching gevolgd. Zij hadden niet zo n geweldige grote boekenkast als Jan Pool, zij hadden geen DISC test gedaan en geen talentenworkshop. Nee, zij waren in de eerste plaats vol van de Geest. Zij vertrouwden niet op hun eigen bekwaamheden, maar vertrouwden op de aanwezigheid van God. De discipelen van Jezus wachtten 10 dagen lang in de bovenzaal. En toen op Pinksterdag gebeurde het. Zij voelden plotseling een stroom van kracht die in hun innerlijk binnenkwam, zji werden overweldigd door een Aanwezigheid, die eigenlijk heel vertrouwd was. Het was net alsof Jezus zelf bij hen was. Hij had Zijn belofte waar gemaakt: Ik ben met je Hoe? Door de persoon van de Heilige Geest. En onder de kracht en de leiding van de Heilige Geest begon de kerk te groeien in aantal. Hun samenkomsten waren vol vreugde en enthousiasme. Zij aanbaden de Heer en dienden elkaar, en de echtheid van hun liefde voor elkaar wekte de jaloezie van de wereld. En dan waren er nog de tekenen, wonderen en bovennatuurlijke manifestaties die deze jonge gemeente karakteriseerden. De eerste gemeente bleef voortgaan in de kracht van de Heilige Geest. 5

6 Alles wat de gemeente deed werd geleid en geïnitieerd door de beweging van de Heilige Geest in hun midden. De vroege christenen waren totaal afhankelijk van de Geest zowel voor hun persoonlijk als hun gezamenlijk leven. Al in de tweede eeuw sloeg de Kerk een andere weg in. Het werk van Gods Geest leek af te zwakken. Christenen leken groter vertrouwen te stellen in menselijk kunnen, dan in geduldig wachten op de Heilige Geest. De orde van de Geest werd vervangen door de orde van de mens. En de aanwezigheid van Gods Geest en Zijn werk verdween meer en meer uit de kerk. Gelukkig zijn er altijd weer momenten in de kerkgeschiedenis geweest waar christenen zich weer bewust werden dat zij de Heilige Geest nodig hadden en vanuit dat verlangen ontstonden er opwekkingen. Aan het einde van de negentiende eeuw was er in een klein dorpje in Mottlingen in Duitsland een bijzondere opwekking. Deze beweging van Gods Geest ging gepaard met tekenen en wonderen en veroorzaakte een schokgolf door het hele land. Vele duizenden reisden naar het dorpje speciaal om God te ontmoeten, hun zonden te belijden, persoonlijke geestelijke vernieuwing, genezing en bevrijding te vinden. Deze opwekking ontstond door een ontevredenheid in het hart van ds. Blumhardt over de status quo van de spiritualiteit van hemzelf en de kerk en zijn aanhoudend gebed naar meer van God. Hij zei: Ik verlang naar een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest, een nieuw pinksterfeest. Die moet komen voordat er iets kan veranderen in de christenheid, want het kan in deze miserabele toestand niet langer voortgaan. De gaven en krachten van de vroegchristelijke tijd O, hoe verlang ik ernaar dat die wederkeren. En ik geloof dat de Verlosser gewoon staat te wachten tot we Hem erom vragen. Als ik kijk naar wat we hebben, moet ik vanzelf zuchten O Here Jezus, is dat de beloofde Geest waarvoor U aan het hout hing? Waar is de geest die natie na natie doordringt met dezelfde vaart als in de tijd van de apostelen? Verlang jij ook zo naar Gods Geest? Verlang jij ook zo naar Gods tegenwoordigheid in jouw persoonlijk leven en in de gemeente? Beseffen wij echt dat we zonder Zijn tegenwoordigheid niets wezenlijks tot stand kunnen brengen? Is er een schreeuw in jouw hart naar meer van God in jouw leven? Is er een roep in jouw hart naar meer van Gods tegenwoordigheid in de gemeente? 6

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

DE HEMEL & HET KONINKRIJK VAN GOD

DE HEMEL & HET KONINKRIJK VAN GOD DE HEMEL & HET KONINKRIJK VAN GOD Wat is het evangelie? Jezus stierf voor onze zonden en stond op uit de dood. Wij zijn met Hem gestorven aan ons oude leven en met Hem opgestaan in een nieuw leven. God

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK INLEIDING bij de drie workshops Als je christen bent zijn er een paar wezenlijke zaken die bij je horen, n.l. : de bijbel lezen en bidden! Het is de bedoeling

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail:

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17)

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Collecte voor Benin vanavond. Flyer in postvakjes: Benin bidt! (achterkant: bidt u mee?) Eerste aandacht hierin naar groei in geloof / kerk-zijn / uitstraling.

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 30 oktober 2016 9:30 uur Ds H D Bondt 9:30 uur 30-okt Ds H D Bondt Opw 629 : Ps 139 : 1, 2, 3 K Opw 180 : Gez 161 : Dooplied Jes 43 : 1-7 en 14-21 Gez 149 : Jes 43 : 1, 4 LB 481 : 1, 2

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Zondag 12 / gehouden op 9-12-2007 / p.1 DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ps. 89:1.2 Gebed Schriftlezing: Gal. 2:15-21 Zi: Gez. 91 (GKB) Preek:

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u/jou? Als iemand

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom -Kringleiderhandleiding-

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom -Kringleiderhandleiding- De Heilige Geest Deel 1: Wie en waarom -Kringleiderhandleiding- Beste kringleider, Hieronder vind je per hoofdstuk een aantal aanvullende gedachten bij het kringmateriaal over de Heilige Geest. Met name

Nadere informatie

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus 1. Wij geloven samen met Paulus dat ieder Schriftwoord nuttig is om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzing met als doel de rechtvaardigheid. (2 Timotheüs 3:16). Zoals jullie misschien

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Volgens mij is Jezus op deze manier de weg. Daarover gaat de preek.

Volgens mij is Jezus op deze manier de weg. Daarover gaat de preek. Lezen: Johannes 13:1-14:6 Tekst: Johannes 14:6 Jongens en meisjes, Jezus zegt: ik ben de weg. En ik heb na zitten denken. Als Jezus een weg is, wat voor weg is hij dan? Ik heb vier plaatjes van wegen.

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015

Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Gal. 5, 13-26 preek NGKO 20-09-2015 Serie: Mooie mensen zoals Jezus 1. Vrucht van de Geest Idealist? Toen ik klein was dacht ik echt dat kerkmensen alleen maar goed voor elkaar waren. Toen ik een jongere

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... *******

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... ******* Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij Week 2: Geroepen om... Bij het thema: Het thema van deze week is een vervolg op het thema van de vorige keer. Toen hebben we stil gestaan bij het thema 'Geroepen' en

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest.

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Leven door geloof Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gezocht naar heiligheid en overwinning over de zonde, door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben het

Nadere informatie

Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Matteüs 28:20b

Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Matteüs 28:20b LES 11: BELOFTE: GOD ZAL MET JOU ZIJN SCHRIFT: Jeremia 23:24; Jozua 1:9 (Jozua 1:1-9); Jeremia 1:4-5, 6, 7-8, 9-10 (Psalmen 139:13-16) BIJBELVERS: (Kies één uit de volgende.) Ik gebied je dus: wees vastberaden

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort.

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort. NAZORG Na het gebed Geef de zieke richting in wat er verwacht mag worden. De genezing kan eerder een graduele genezing zijn dan alles ineens. Dit kan dagen, weken, zelfs maanden duren. Wat ze zouden moeten

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagenboek Zeven bouwstenen voor een groeiende gemeente Kees de Vlieger Een Kerygma studie 1 Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de zondagse dienst.

Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de zondagse dienst. Preek door de Week+ Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de zondagse dienst. Behalve in de huiskringen is de PddW+ ook geschikt voor momenten waarop je je geloof wilt

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Adam en Eva. In alles weerspiegelden. de goedheid van God.

Adam en Eva. In alles weerspiegelden. de goedheid van God. DE DROOM VAN GOD A In alles weerspiegelden Adam en Eva de goedheid van God. dam en Eva waren geschapen naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Ze waren prachtig. In alles weerspiegelden zij de goedheid

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt!

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Over dopen Aan dat verlangen geven we als gemeente ook vandaag graag

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 De andere trooster Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 Wie is Parakletos? Wist u dat op verzoek van Jezus een belangrijke gast bij u thuis woont? Niet alleen op uw adres, maar zelfs diep in

Nadere informatie

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Zondag 46 Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Lees de tekst van Zondag 46 Vraag 120 : Waarom heeft Christus geboden God alzo aan te spreken : Onze Vader? Antw : Opdat Hij van stonden

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

God verlost Israël van de Amalekieten.

God verlost Israël van de Amalekieten. Verhalen uit het Oude Testament 30 God verlost Israël van de Amalekieten. Bijbelgedeelte: Exodus 17:8-16 Hoofdthema s God is Heerser (Hij heeft de volledige controle over alles, altijd) God is almachtig

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 2 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem ook deze avond de tijd om stil te worden als inleiding op het gebed. Als moment van bewustwording om

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

En ik kom tot U Opwekking 612

En ik kom tot U Opwekking 612 Hartelijk welkom En ik kom tot U Opwekking 612 In uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn, want ik ben een mens, zondig en onrein. Maar U gaf uw Zoon om in mijn plaats te staan en door wat Hij deed mag

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Liturgie morgendienst 15 oktober, voorgangers ds. W. Louwerse. Micha-zondag Thema: De knop om. Mededelingen. Zingen: Gezang 21: 1 en 4. Votum.

Liturgie morgendienst 15 oktober, voorgangers ds. W. Louwerse. Micha-zondag Thema: De knop om. Mededelingen. Zingen: Gezang 21: 1 en 4. Votum. Mededelingen Zingen: Gezang 21: 1 en 4 Votum Groet Zingen: Opwekking 672 Micha-zondag Thema: De knop om. Heerser over alle dingen God van de oneindigheid van Uw liefde wil ik zingen buigen voor Uw majesteit

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 STUDIONLINE DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 Mattheüs 4:12-25 Vooraf We zijn aangekomen in het Nieuwe Testament. De Israëlieten die uit de ballingschap teruggekomen waren in het land Kanaän hebben met veel

Nadere informatie

Groeien naar volwassenheid. Bijbelstudieweekend Vierhouten - 9 oktober 2015

Groeien naar volwassenheid. Bijbelstudieweekend Vierhouten - 9 oktober 2015 Groeien naar volwassenheid Bijbelstudieweekend Vierhouten - 9 oktober 2015 Wat is (geestelijke) volwassenheid? Teleios: volgroeid, volwassen, voltooid, volmaakt, volledig Efeze 4:13 totdat wij allen komen

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Laten we eerst luisteren naar wat de Bijbel zegt over de instelling en de betekenis

Nadere informatie

Altijd Alleen Jezus IK WIL JEZUS VOLGEN Pagina 1 van 5

Altijd Alleen Jezus IK WIL JEZUS VOLGEN Pagina 1 van 5 Studie avond 6: Jezus was een wegbereider. Hebreeën 11:1: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, een bewijs van de zaken die men niet ziet. Definitie van geloof: loyaal zijn aan

Nadere informatie

z03.12 Rinze IJbema - Zondag 3. [1] God neemt ons serieus, nu wij zelf nog.

z03.12 Rinze IJbema - Zondag 3. [1] God neemt ons serieus, nu wij zelf nog. Rinze IJbema - Zondag 3. [1] God neemt ons serieus, nu wij zelf nog. [2] Hoe heb jij dat, als je het verhaal van Adam en Eva leest? Het kán zomaar zijn dat je het leest en dat je het snapt en dat je aan

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie