IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009"

Transcriptie

1 IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1 Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Openbaring 5:9 Hier staan een aantal prachtige dingen. In de eerste plaats laat het ons opnieuw de plaats van Jezus zien. Ik heb daar vorige week aandacht aan besteed. Dit boek, de Bijbel, draait in de eerste plaats om Jezus Christus. De Bijbel zegt dat Jezus Koning is. Die koning heerst over zijn koninkrijk. Dat doet Hij niet alleen, nee, er staat dat wij, samen met Jezus, als koningen zullen heersen. Wat is eigenlijk een koninkrijk? Het woordenboek zegt het volgende: Een koninkrijk is een regeringsvorm met aan het hoofd een koning. Daar worden we niet veel wijzer van. Ik heb een tijdje terug in een preek een andere definitie geïntroduceerd, die goed weergeeft wat oorspronkelijk bedoeld werd met een koninkrijk. De regerende invloed van een koning over zijn territorium,die hij beïnvloedt met zijn persoonlijke wil, bedoeling, en bestemming,waardoor er een cultuur, waarden, moraal en levensstijl ontwikkeld wordt die de verlangens van de koning voor zijn onderdanen weerspiegelen. Eigenlijk heeft iedereen een koninkrijk! Het is dat gebied waar jij zeggenschap over hebt. Het is dat gebied waar jij bepaalt wat er gebeurt. In haar boek Ik geef me over God! schrijft Kay Warren het volgende over haar koninkrijk: Net als veel volwassenen steek ik behoorlijk veel tijd, energie en geld in het besturen, het bijschaven, het beschermen en het verdedigen van mijn eigen privé-koninkrijkje, het Kay-koninkrijk. Natuurlijk zeg ik dat nooit hardop en ben ik verontwaardigd als iemand ook maar suggereert dat ik zo ben, maar in werkelijkheid is het een strijd die ik elke dag ervaar. En u ook. Ik regeer over mijn koninkrijk met ijzeren hand en bescherm mijn territorium, mijn bezittingen, mijn reputatie, mijn imago, mijn waardigheid en mijn rechten als koningin. Ik heb alles onder controle. Wat is nu het koninkrijk van God? Het Koninkrijk van God is dus dat gebied waarover God regeert. Het is datgene waar Gods heerschappij over is. God wil graag bepalen wat er op aarde gebeurt. Het was Gods plan in Genesis om de aarde te bevolken met mensen die naar Zijn evenbeeld geschapen waren en die vanuit Zijn natuur, Zijn wezen de aarde zouden regeren. Op die manier zou Zijn koninkrijk op aarde gevestigd worden. Doordat Adam en Eva echter ongehoorzaam waren en dus niet onder Gods gezag wandelden, kwam de heerschappij over deze aarde in de handen van satan. Vanaf dat moment had hij zeggenschap over de hele wereld. Jezus noemt hem dan ook de overste van deze wereld. De duivel begon vervolgens zijn koninkrijk te vestigen. Zijn invloed is duidelijk te merken. Hij heeft zijn cultuur en zijn waarden op aarde gebracht: leugen, liefdeloosheid, ruzie, haat, jaloezie, bedrog, onderdrukking, uitbuiting, mishandeling, misbruik, moord. Hij maakt mensen kapot met geestelijke, emotionele en fysieke ziekten. Jezus kwam naar deze aarde om Gods koninkrijk opnieuw te vestigen en het terug te geven aan de mens. Zoals de eerste adam de opdracht kreeg om het paradijs uit te bouwen totdat het de hele aarde zou bedekken, zo hebben wij nu de opdracht gekregen om op heel de aarde het koninkrijk van God te vestigen. Hoe kan dat koninkrijk van God nu groter worden? Hoe kan de invloedsfeer van Koning Jezus groter worden? Dat kan maar op één manier, n.l door een toename van het aantal onderdanen. Want Gods koninkrijk bestaat niet uit land. Gods koninkrijk is niet een geografisch gebied en kan dus ook niet worden uitgebreid door land te veroveren. Jezus zegt zelf: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Gods koninkrijk bestaat uit mensen. En het Koninkrijk van God groeit dus door in de eerste plaats het aantal onderdanen te laten toenemen. Wij moeten onszelf vermenigvuldigen. Zie daar het belang van winnen. In de tweede plaats groeit het koninkrijk van God doordat de onderdanen meer en meer onder de heerschappij van de Koning leren te leven. De wil, bedoeling en bestemming van de Koning zal 1

2 steeds meer zichtbaar worden in hun leven. Die onderdanen zullen dus radicale toegewijde volgelingen van de Koning moeten zijn. De Bijbel noemt dat soort onderdanen ook wel discipelen. Wanneer iemand sterft of voor langere tijd afscheid neemt zijn zijn laatste woorden meestal belangrijk. Jezus verliet Zijn discipelen met deze laatste instructies: maakt al de volken tot mijn discipelen. Matteüs 28:19 (NBG) Jezus zei niet Verover nieuw gebied. of Voer oorlog en vergroot het land Israël. Hij zei ook niet Ga evangeliseren, sticht een kerk, houdt elke zondagochtend een kerkdienst of zorg ervoor dat je gezalfde samenkomsten houdt. Hij zei maak discipelen Stelling Discipelen maken is de enige manier om Gods koninkrijk uit te breiden. Het woord discipel komt zo n 250x voor in het Nieuw Testament. Als we het begrip discipelschap noemen, hebben we daar dan onmiddellijk hetzelfde beeld van? Wat is een discipel? De kern van discipelschap is dat Jezus Christus het middelpunt en Heer en Koning is van je leven. En als Jezus het middelpunt van je leven is, dan vindt er een verandering in je hart plaats, die uiteindelijk zichtbaar wordt in alle aspecten van je leven. Het heeft invloed op je waarden, houding, beweegredenen, handelen, spreken en gedrag. Je zult steeds meer op Jezus gaan lijken. Een discipel van Jezus wordt gekenmerkt doordat hij geeft en vergeeft, bidt en aanbidt, Gods Woord hoort en toepast, actief lid is van het Lichaam van Christus en betrokken is bij het maken van nieuwe discipelen. En wat is hét kenmerk van iemand die op Jezus lijkt? Jezus geeft zelf het antwoord: Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen (discipelen) zijn. Johannes 13:35 Ik denk niet, dat iemand van ons kan zeggen dat hij een volmaakte discipel is. We blijven daarin groeien. Toch? Hoe worden mensen discipelen? Mensen worden niet vanzelf een discipel. Zo van, ga maar naar de kerk en kom maar onder het woord van God en dan komt het vanzelf wel goed. Nee, discipelen worden gemaakt. Vandaar dat Jezus zei: maakt al de volken tot mijn discipelen. Wat gebeurde er allemaal nadat Jezus de discipelen achtergelaten heeft met de opdracht van discipelschap? Er gebeuren 2 belangrijke dingen. In de eerste plaats wordt de Heilige Geest uitgestort. De Heilige Geest deed een aantal heel belangrijke dingen. Hij rustte de gelovigen toe met bekwaamheid om de opdracht van Jezus maakt alle volken tot mijn discipelen te kunnen te volbrengen. Daar kom ik straks nog op terug. Maar er gebeurde nog meer. Op Pinksterdag ontstond de Gemeente. Paulus schrijft: Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden. En de Gemeente is de werkplaats waar volgelingen van Jezus worden gemaakt tot discipelen. Nu wordt er de laatste jaren steeds meer gesproken over nieuwe vormen van kerk-zijn. Wanneer vormt een groep mensen die bij elkaar komen een kerk? Sommigen zeggen dat als twee of drie gelovigen bij elkaar komen, dat een kerk is. Maar is dat ook zo? Anderen zeggen dat het allemaal draait om het vormen van een gemeenschap. Nu geloof ik dat dit het kloppend hart van de gemeente is. Wie van jullie kan er zonder hart? Niemand! Als je hart stopt met kloppen ben je dood. Je hart is dus van essentieel belang. Maar alleen een hart dat klopt, maakt me nog geen lichaam. Ik heb ook een lever, gal, darmen, longen, armen en benen nodig. Ik geloof dat gemeenschap wel het belangrijkste is, maar we zullen zien dat er meer voor nodig is om gemeente te zijn dan alleen het vormen van een gemeenschap. Wat maakt een gemeente nu een gemeente? Natuurlijk verandert de gemeente voortdurend. Door de eeuwen heen is de kerk door allerlei veranderingsprocessen heengegaan. Waarom? Omdat de wereld om ons heen verandert. De Kerk zal relevant moeten zijn voor de tijd waarin we leven. Maar in hoeverre moet of mag de Kerk mee veranderen? Staan er in de Bijbel geen z.g tijdloze waarden of 2

3 principes die de fundamentele basis moeten vormen voor een gemeente, in welke tijd of cultuur ze ook leeft? Moet een gemeente niet voldoen aan een aantal minimale eigenschappen om gemeente te kunnen zijn? Er verschijnen heel veel boeken over allerlei vormen van Kerk zijn en er wordt door allerlei mensen van alles geroepen en beweerd, maar is het niet belangrijk om te kijken of Gods Woord hier iets over te zeggen heeft? De afgelopen maanden heb ik met name veel gelezen in het boek Handelingen en in de brieven van Paulus. Welke basale waarden of aspecten vinden we terug in de eerste gemeenten die tijdloos zijn en ook nu te zien zouden moeten zijn in een gemeente? Ik heb een aantal essentiële aspecten gevonden. Deze aspecten zullen we, naar mijn mening, terugkomen moeten zien komen in een volwassen gemeente. En al deze aspecten dragen bij tot het maken van discipelen. 1. In een gemeente is de Tegenwoordigheid van God. 2. Een gemeente komt samen. 3. In een gemeente is apostolisch onderwijs. 4. In een gemeente is gemeenschap. 5. In een gemeente zijn specifieke discipelschapsrelaties. 6. In een gemeente is de invloed en inbreng van de vijfvoudige bediening. 7. In een gemeente is leiderschapsstructuur. In een gemeente is de Tegenwoordigheid van God. Dat lijkt logisch, maar is het helaas niet. De tegenwoordigheid van God maakt het verschil. Wij zullen diep doordrongen moeten zijn van het feit dat Gods tegenwoordigheid het verschil maakt in de gemeente, maar ook in ons persoonlijk leven. Ik denk dat de discipelen dat als geen ander beseften. Meer dan drie jaar zijn de discipelen met Jezus opgetrokken. Wat zal het een voorrecht geweest zijn om tot de 12 te behoren. Zij kregen meer drie jaar lang intensieve training van Jezus zelf. Wat een geweldige jaren moeten dat geweest zijn! Zij waren getuigen geweest van al die geweldige wonderen die Jezus deed. Maar dat niet alleen, ze hadden ook zelf wonderen verricht. Ze hadden demonen uitgedreven en zieken genezen. Wat zullen zij zich geweldig hebben gevoeld. Zij zijn vast trots geweest en hebben misschien wel opgeschept over de wonderen die onder hun handen gebeurd waren. De discipelen voelden zich waarschijnlijk best wel belangrijk. Zij hadden nog behoorlijke grote ego s en waren vol van zichzelf. Als Jezus tegen hen zegt: Deze nacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten. dan zegt Petrus stoer: Al zou ik moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Matteüs 26:31,35 GNB Wij weten hoe het afloopt. Nog voor de nacht ten einde is laten ze Hem allemaal in de steek en vluchten weg. De helden maakten dat ze wegkwamen. Ze gingen er als een haas vandoor. Toen de grond te heet onder hun voeten werd, haakten zij af. Waar was al hun bravoure gebleven? Opeens voelden zij zich niet meer zo belangrijk. Wat was er over van die geweldige ego s? Weinig denk ik. Uit vrees voor de Joden hadden zij de deuren van hun verblijfplaats stevig vergrendeld. En nu zegt Jezus tegen de discipelen: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen Wat denk je dat de discipelen gedacht hebben bij deze woorden? Ik denk dat ze geslikt hebben. Er was niets meer van hun grote ego over. Daar stonden geen 11 zelfbewuste mannen die dachten deze klus gaan we even met elkaar klaren. Nee, hun trots was gebroken. Ik denk dat ze zich realiseerden dat Jezus iets van hen vroeg wat onmogelijk was. Jezus weet wat zij denken, daarom eindigt hij met de woorden: En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Matteüs 28:20b Jezus zegt eigenlijk: Mijn tegenwoordigheid maakt het verschil. Hij maakt hun duidelijk: Het gaat niet om jullie, maar om Mij. Het gaat er niet om wat jullie kunnen, maar wat Ik kan. Hij zegt: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde Met grote nadruk zegt Hij: Houd dit voor ogen: ik ben met jullie Klinken deze woorden niet door de hele Bijbel heen? Is dat niet wat God steeds weer opnieuw duidelijk wil maken, dat Zijn aanwezigheid het verschil maakt! Hij zegt het tegen Jakob: Ik zelf zal je terzijde staan, waar je ook heengaat. Genesis 28:15 3

4 Hij zegt het tegen Jozua die voor de onmogelijke taak staat om het beloofde land in te nemen: Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken. Jozua 1:5 God zegt Jesaja: Wees niet bang, want ik ben bij je. Jesaja 43:5 Wanneer het volk Israël in de macht van de Midjanieten is, roept God Gideon als rechter. Gideon: een angsthaas, en ook nog eens één met een slecht zelfbeeld. Gideon blaakt nu niet bepaald van zelfvertrouwen. Hij verweert zich met de woorden: Och Here, wie ben ik dat ik Israël uit de macht van de Midjanieten zou kunnen verlossen? Het antwoord van God is prachtig: Ik zal met u zijn. Rechters 6:15-16 God zegt eigenlijk, Gideon jongen, het gaat niet om jou, het gaat om Mij. De hele Bijbel ademt het uit. God zegt steeds het gaat niet om jou, maar om Mij! God prent ons dus steeds weer in: Ik ben met je dat maakt het verschil! Jezus wil dat wij het goed in onze oren knopen. Hij zegt: Houd dit voor ogen: ik ben met jullie God maakt het verschil! Als wij als gemeente in Gods bestemming willen wandelen, als wij als gemeente de Grote Opdracht van God willen vervullen, als wij als gemeente discipelen willen maken, dan zullen wij doordrongen moeten zijn van het feit dat we daarvoor Gods tegenwoordigheid nodig hebben. Mozes besefte als geen ander dat God het verschil uitmaakte in zijn leven. Als God in Exodus 33 aan hem vraagt of Hij wil dat God met hem meegaat, antwoordt Mozes: Als uw tegenwoordigheid niet met ons meegaat, laat ons dan niet optrekken! Mozes begreep als geen ander dat Gods tegenwoordigheid in zijn leven het verschil maakte. Hij was eigenlijk door hetzelfde proces heen gegaan als de discipelen. Hij had net als de discipelen een groot ego. Hij was een trots man geweest. Vervolgens heeft God hem naar de W.O Estijn universiteit gestuurd. Wat was er ten slotte over van de trotse, zelfbewuste Mozes? Mozes was niets, Mozes kon niets, Mozes was niet bekwaam, Mozes was vol twijfel, angst en ongeloof. Toen God hem riep zei Mozes: Wie ben ik? En wat zegt God? Nou Mozes, je bent best een goeie kerel, en je hebt toch een goede opleiding gehad in Egypte? Je hebt best wel leiderschapscapaciteiten. Je moet niet zo min over jezelf denken. Nee, niets van dat alles. God geeft een heel apart antwoord op de vraag van Mozes: Wie ben ik? God zegt: Ik ben immers met u. God maakt Mozes daar duidelijk: Het gaat niet om jou, het gaat om Mij!!! Mozes had gezien wat er gebeurt als Gods tegenwoordigheid met je is! Mozes neemt geen genoegen meer met minder, omdat hij weet: Alleen God maakt het verschil! Dat is ook wat hij zegt tegen God in de tekst die we gelezen hebben. Lees maar in vers 16 Want als U niet meegaat, zal niemand ooit weten dat ik en mijn volk genade hebben gevonden in Uw ogen en verschillend zijn van andere volken op aarde. Het Boek How else will they know we are special and distinct from all other people on the earth? NLT Mozes zegt hier: U maakt het verschil! Uw tegenwoordigheid in ons midden maakt ons anders dan de andere volken. Dit geldt ook voor ons leven: We kunnen ons maar op één manier onderscheiden van de wereld, doordat Gods tegenwoordigheid met ons is. Dat geldt voor ons persoonlijk, maar ook voor ons als kerk. Als wij een Handelingen 2 gemeente willen zijn, dan zal er een schreeuw moeten komen om Gods tegenwoordigheid. Wij kunnen het niet zonder God! God wil dat wij net als Mozes en net als de discipelen beseffen dat het niet om ons gaat, maar om Hem. Jij moet je bewust worden dat je niets zonder God kunt. Jij bent niet in staat om een goede moeder/vader te zijn. Jij bent niet in staat om een evenwichtige tiener te zijn. Jij bent niet in staat om een goede celleider te zijn. Jij kunt geen christen zijn uit jezelf. Jij bent niet uit jezelf in staat om Zijn wil te doen. Jij kunt geen nieuwe discipelen maken. Stop er dan ook mee om het bij je zelf te zoeken! Jij schiet te kort! Jij kunt 4

5 het niet! Maar dat is niet belangrijk. Jezus roept vanochtend tegen jou: Ik ben met je! Het gaat om Mijn tegenwoordigheid! Besef je wel wie het is die tegen jou zegt: Ik ben met je! Die IK is niet zomaar iemand. Die IK is God zelf. Die Ik is de Schepper van Hemel en aarde! Die IK is Alomtegenwoordig, Almachtig en Alwetend. Die IK opende de Rode Zee voor Mozes. Die IK liet water uit een rots komen. Die Ik liet raven eten brengen aan Elia. Die Ik liet de muren van Jericho vallen. Die Ik liet voor Jozua de zon stilstaan. Die Ik word niet moe. Hij vraagt nooit aan de engelen om voor Hem in te vallen terwijl Hij een dutje doet. Hij sluimert nog slaapt zegt Jesaja. Wij hoeven ons niet druk te maken over wat we wel of niet kunnen. God is met ons. Hij geeft ons alles wat wij nodig hebben. Wij hoeven dus maar één ding te doen: er voor te zorgen dat God met ons is! Hij maakt het verschil. Hoe is God met ons? Hoe staat God ons ter zijde? Jezus beloofde aan zijn discipelen het volgende: Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat je niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Johannes 14:15-18 Het woord pleitbezorger komt van het Griekse woord paraklètos. Dat betekent letterlijk: opgeroepen om iemand die hulp nodig heeft, met raad en daad terzijde te staan. Ik vind persoonlijk de naam Helper daarom veel mooier dan pleitbezorger. Jezus zegt dat er een andere Helper zal komen. Dit impliceert dat Jezus zichzelf ook aanduidt als Helper. Maar omdat hij naar de Vader zal gaan hebben de discipelen een andere Helper nodig. Het Griekse woord voor ander betekent niet anders, maar een ander van dezelfde soort. Jezus zegt dus dat degene die Hij zenden zal net zo is als hijzelf. En diegene, de Heilige Geest, zal altijd bij hen zijn. Die Heilige Geest, belooft Hij te geven. Op die belofte moeten zij wachten. Die Heilige Geest werd op Pinksterdag uitgestort. En wat zien we? We zien een enorm verschil tussen de discipelen voor de uitstorting van de Heilige Geest en na de uitstorting. Waarom? De Heilige Geest bracht hun de tegenwoordigheid van God. En die tegenwoordigheid van God maakte het verschil. Toen de apostelen mannen moesten selecteren om een aantal praktische taken van hen over te nemen, keken zij niet in de eerste plaats naar natuurlijke bekwaamheid of talenten. Waar keken zij dan naar? Zij zeiden: Kies uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de heilige Geest. Handelingen 6:4 Waarom? Zij wisten dat dát deze mannen bijzonder maakte. De Heilige Geest in hun leven maakte het verschil in hun leven. Zij hadden de boodschap van Jezus goed begrepen. Zij wisten wat het belangrijkste was! De eerste christenen hadden geen managementcursus of cursus coaching gevolgd. Zij hadden niet zo n geweldige grote boekenkast als Jan Pool, zij hadden geen DISC test gedaan en geen talentenworkshop. Nee, zij waren in de eerste plaats vol van de Geest. Zij vertrouwden niet op hun eigen bekwaamheden, maar vertrouwden op de aanwezigheid van God. De discipelen van Jezus wachtten 10 dagen lang in de bovenzaal. En toen op Pinksterdag gebeurde het. Zij voelden plotseling een stroom van kracht die in hun innerlijk binnenkwam, zji werden overweldigd door een Aanwezigheid, die eigenlijk heel vertrouwd was. Het was net alsof Jezus zelf bij hen was. Hij had Zijn belofte waar gemaakt: Ik ben met je Hoe? Door de persoon van de Heilige Geest. En onder de kracht en de leiding van de Heilige Geest begon de kerk te groeien in aantal. Hun samenkomsten waren vol vreugde en enthousiasme. Zij aanbaden de Heer en dienden elkaar, en de echtheid van hun liefde voor elkaar wekte de jaloezie van de wereld. En dan waren er nog de tekenen, wonderen en bovennatuurlijke manifestaties die deze jonge gemeente karakteriseerden. De eerste gemeente bleef voortgaan in de kracht van de Heilige Geest. 5

6 Alles wat de gemeente deed werd geleid en geïnitieerd door de beweging van de Heilige Geest in hun midden. De vroege christenen waren totaal afhankelijk van de Geest zowel voor hun persoonlijk als hun gezamenlijk leven. Al in de tweede eeuw sloeg de Kerk een andere weg in. Het werk van Gods Geest leek af te zwakken. Christenen leken groter vertrouwen te stellen in menselijk kunnen, dan in geduldig wachten op de Heilige Geest. De orde van de Geest werd vervangen door de orde van de mens. En de aanwezigheid van Gods Geest en Zijn werk verdween meer en meer uit de kerk. Gelukkig zijn er altijd weer momenten in de kerkgeschiedenis geweest waar christenen zich weer bewust werden dat zij de Heilige Geest nodig hadden en vanuit dat verlangen ontstonden er opwekkingen. Aan het einde van de negentiende eeuw was er in een klein dorpje in Mottlingen in Duitsland een bijzondere opwekking. Deze beweging van Gods Geest ging gepaard met tekenen en wonderen en veroorzaakte een schokgolf door het hele land. Vele duizenden reisden naar het dorpje speciaal om God te ontmoeten, hun zonden te belijden, persoonlijke geestelijke vernieuwing, genezing en bevrijding te vinden. Deze opwekking ontstond door een ontevredenheid in het hart van ds. Blumhardt over de status quo van de spiritualiteit van hemzelf en de kerk en zijn aanhoudend gebed naar meer van God. Hij zei: Ik verlang naar een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest, een nieuw pinksterfeest. Die moet komen voordat er iets kan veranderen in de christenheid, want het kan in deze miserabele toestand niet langer voortgaan. De gaven en krachten van de vroegchristelijke tijd O, hoe verlang ik ernaar dat die wederkeren. En ik geloof dat de Verlosser gewoon staat te wachten tot we Hem erom vragen. Als ik kijk naar wat we hebben, moet ik vanzelf zuchten O Here Jezus, is dat de beloofde Geest waarvoor U aan het hout hing? Waar is de geest die natie na natie doordringt met dezelfde vaart als in de tijd van de apostelen? Verlang jij ook zo naar Gods Geest? Verlang jij ook zo naar Gods tegenwoordigheid in jouw persoonlijk leven en in de gemeente? Beseffen wij echt dat we zonder Zijn tegenwoordigheid niets wezenlijks tot stand kunnen brengen? Is er een schreeuw in jouw hart naar meer van God in jouw leven? Is er een roep in jouw hart naar meer van Gods tegenwoordigheid in de gemeente? 6

De God die ik niet kende

De God die ik niet kende De God die ik niet kende DE GOD DIE IK NIET KENDE VRIENDSCHAP ONTWIKKELEN MET DE HEILIGE GEEST ROBERT MORRIS MET VOORWOORD VAN JAN POOL Bijbelteksten zijn uit de Nieuwe Bijbelvertaling, tenzij anders

Nadere informatie

Johannes 14:1-31. Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3) Jezus is de weg naar God de Vader (14:4-6)

Johannes 14:1-31. Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3) Jezus is de weg naar God de Vader (14:4-6) Johannes 14:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 14) Jezus gaat naar God de Vader (14:1-3)... 1 Jezus

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële De 100 Essentiële Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

Een straffende God, of een liefdevolle Vader?

Een straffende God, of een liefdevolle Vader? Een straffende God, of een liefdevolle Vader? Na rampen, zoals de tsunami, aardbevingen en overstromingen, hoor ik regelmatig de vragen: Als God bestaat, waar was hij dan toen deze rampen plaatsvonden?

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Najaar 2009 Kwetsbaar en toch weerbaar Van de redactie Suggesties

Nadere informatie

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven.

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. Doorbraken We bevinden ons nu in een serie genaamd: "verheffen van, het

Nadere informatie

Bijbelcommentaar Andrew Wommack

Bijbelcommentaar Andrew Wommack Romeinen hoofdstuk 10 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2009 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 20:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 20) De opstanding vroeg op de eerste dag van de week

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 17:1-26 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 17) Jezus bidt voor zichzelf (17:1-5)... 1 Jezus bidt

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 3 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Het doel van wet en genade

Het doel van wet en genade Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie

Preek van Kees de Graaf. Lezen: I Korintiërs 1:10-17 en I Korintiërs 3: 1-9. Tekst 1 Korintiërs 3:10-17. Thema: Gaan voor goud op het fundament.

Preek van Kees de Graaf. Lezen: I Korintiërs 1:10-17 en I Korintiërs 3: 1-9. Tekst 1 Korintiërs 3:10-17. Thema: Gaan voor goud op het fundament. Preek van Kees de Graaf Lezen: I Korintiërs 1:10-17 en I Korintiërs 3: 1-9 Tekst 1 Korintiërs 3:10-17. 10 Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Discipelschapspreek: Luisteren

Discipelschapspreek: Luisteren Discipelschapspreek: Luisteren Vandaag de tweede preek over discipelschap. De vorige preek ging over volgen. Frank had daarin duidelijk gemaakt dat het echte volgen van Jezus hierop neerkomt: naast Hem

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie