STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica"

Transcriptie

1 STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica

2 BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica beroep : technicus elektronica Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/25 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA INHOUD VOORWOORD 1 1 INLEIDING Identificatiegegevens Opdracht Opdrachtgever Doelstellingen Procedure Methode 2 2 VOORONDERZOEK Socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Macro-economische situering van de sector Beschrijving van de ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt per hogeschool Gegevens van tewerkstelling in de sector Gegevens over het beroep Gegevens over de functies verbonden aan het beroep 5 3 DE BEROEPENSTRUCTUUR EN DE BEROEPENCLUSTER 6 4 RELATIE TUSSEN BEROEP EN OPLEIDING Doelstelling opleiding graduaat elektronica De benaming elektronica als basisopleiding Suggestie voor de basisopleiding Verantwoording van de opleiding en optie 8 5 HET EIGENLIJKE BEROEPSPROFIEL Inleiding De specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Algemeen Hoofdkenmerken Contextgegevens Ondersteunende kennis, ervaring en leeftijd De beroepshoudingen De beschrijving van de beroepshoudingen Methodes voor de formulering van het beroepsprofiel Benaming Algemene beschrijving van het beroep Beschrijving van de activiteiten Typefuncties Deelfuncties 14

4 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA Contextkenmerken Ondersteunende kennis Beroepshoudingen 14 6 NIVEAU VAN HET BEROEP IN DE SECTOR Omschrijving van het niveau De niveaus worden als volgt omschreven Criteria niveaubepaling 15 7 BASISBESCHRIJVING VAN HET BEROEPSPROFIEL Ontwerp Typefunctie Deelfuncties en taken Beroepscontext Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Engineering Typefunctie Deelfuncties en taken Beroepscontext Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Productie Typefunctie Deelfuncties en taken Beroepscontext Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Onderhoud Typefunctie Deelfuncties en taken Beroepscontext Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Installatie Typefunctie Deelfuncties en taken Beroepscontext Ondersteunende kennis Beroepshoudingen In- en verkoop Typefunctie Deelfuncties en taken Beroepscontext Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Field engineering Typefunctie Deelfuncties en taken Beroepscontext Ondersteunende kennis Beroepshoudingen 30

5 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA 7.8 Leidinggevend Typefunctie Deelfuncties en taken Beroepscontext Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Training Typefunctie Deelfuncties en taken Beroepscontext Ondersteunende kennis Beroepshoudingen 33 8 BRONNENSTUDIE Vraag naar de opleiding Begrippenkader Gebruikte bronnen Referentielijst 34 9 MEDEWERKERS Bij de ontwikkeling van de typefuncties werd de taak als volgt verdeeld Andere vormen van medewerking Het uitwerken van dit beroepsprofiel SLOTBESCHOUWINGEN De benaming elektronica als basisopleiding Van beroepsprofiel naar opleidingprofiel De ontwikkeling van het opleidingsprofiel 36

6 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA 1 Voorwoord De elektronica was een basisopleiding en wordt in toenemende mate gesolliciteerd en uitgebreid naar multimedia- en informaticatechnieken,... Deze basisopleiding wordt dus uitgebreid met een aantal specifieke richtingen en specialisaties.

7 2 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA 1 INLEIDING 1.1 Identificatiegegevens Sector : Metaal - Elektriciteit - Kunststoffen Subsector : Elektronica Beroep : Technicus Elektronica (m/v) Hoofdprofiel : Technicus Elektronica Studiegebied : Industriële wetenschappen en technologie. Opleidingen van één cyclus Opleiding : Elektriciteit Optie : Elektronica. 1.2 Opdracht Opdrachtgever De Vlaamse minister van onderwijs via de Vlaamse Onderwijsraad Doelstellingen Het ontwikkelen van beroepsprofielen, met het oog op het opstellen van opleidingsprofielen en basiscompetenties voor de opleidingen en opties aan de hogescholen. 1.3 Procedure Vlor 1.4 Methode schriftelijke brainstorming betrokken hogescholen firma's en beroepssectoren vergadering enquêtes bij afgestudeerden.

8 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA 3 2 VOORONDERZOEK In de hiernavolgende teksten wordt regelmatig met een code verwezen naar documenten geïnventariseerd in bijlage A (BRIEF). Deze code bestaat uit de omgekeerde datum (van het document: jjmmdd), eventueel gevolgd door een teken (letter of cijfer). 2.1 Socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Macro-economische situering van de sector Het beroepsprofiel van de TECHNICUS ELEKTRONICA, opgeleid in het hogeschoolonderwijs, situeert zich in de industrie en meer en meer in de dienstensector Beschrijving van de ontwikkelingen in de sector Socio-economische factoren (afzetmarkt, arbeidsmarkt,...) Huidige bedrijfssectoren (kenmerk BS): industrie privé-diensten openbare diensten andere... De huidige gedetailleerde bedrijfssectoren vindt u terug in bijlage F1. De bedrijfssectoren die in ontwikkeling zijn, omvatten vnl. informatietechnologie, netwerken, internet, automatisering en telecommunicatie Technologische factoren (systemen, routines, processen,...) De huidige gedetailleerde technologische sectoren vindt u terug in bijlage F Politiek-maatschappelijke factoren De Vlaamse regering is o.a. bezig met de lancering van Telenet Vlaanderen. De Vlaamse regering hoopt hiermee dat dit initiatief een golf van technologische vernieuwing tot stand zal brengen waardoor meer werkgelegenheid in de sector ontstaat. Met deze vooruitzichten voor de boeg zal straks de vraag naar hoger geschoolde technici groter worden, waarbij zeker de hoger geschoolde technicus elektronica met een opleiding die inspeelt op deze tendens een veelgevraagd personage zal worden op de arbeidsmarkt.

9 4 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA Structuur van de bedrijven, naar aantal werknemers (970421e) ziet er als volgt uit: Aantal werknemers % van de bedrijven Analyse van de arbeidsmarkt per hogeschool De typische elektronicasectoren zijn automatisering, computerindustrie, soft- en hardware bureau, meet- en regeltechniek, telecommunicatie, consumentenelektronica, auto-elektronica, medische elektronica, technisch-commerciële sector, alarmsystemen, datacommunicatiebedrijven, robotica en het toenemend gebruik van moderne communicatiemiddelen. Door de steeds verdere automatisering in alle sectoren, zoals textiel, houtverwerking, kunststof, metaalnijverheid, e.d. vinden steeds meer afgestudeerden van het graduaat elektronica ook werk in de engineering en de onderhoudsdiensten of krijgen ze een leidinggevende functie op het niveau van het middenkader. Niet alleen in de industrie, maar ook in diverse private en openbare diensten zijn er afgestudeerden tewerkgesteld Gegevens van tewerkstelling in de sector Huidige tewerkstelling: aantal gediplomeerden (laatste 6 jaar) Hogeschool / Academiejaar Tot KATHO Kortrijk KAHO Gent H LIMBURG Hasselt KH LIMBURG Diepenbeek KH KEMPEN Geel KHBO Oostende Hogeschool Antwerpen NARAFI Brussel TOTALEN P.S. KATHO viert volgend jaar zijn 1000e afgestudeerde. NARAFI telt meer dan 1200 afgestudeerden (sedert 1939) Het gemiddeld aantal afgestudeerden per jaar bedraagt 300 Rekening houdend met: een loopbaan van 45 jaar (gediplomeerd vanaf 1953), abstractie makend van de sterftetabellen, maar wetend dat het aantal afgestudeerden van 1953 nu nog 150 bedraagt, en lineair toeneemt tot 300 in 1991, komt men tot een aantal actieve beroepsbeoefenaars van =

10 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA Toekomstige tewerkstelling: perspectieven Evolutie naar de informatietechnologie. Instroomproblematiek: verhouding van de vraag van de werkgevers t.o.v. het aanbod aan werknemers: 90% van de afgestudeerden vindt werk binnen de 4 maanden en zelfs binnen de maand na het afstuderen Gegevens over het beroep (beroepsactiviteiten: bestand BA) Classificatie van het beroep {aan de hand van (deel-)functies}: De deelfuncties worden opgenomen in een bestand BADF. Er is een groeiende behoefte aan functies, die gevarieerder worden. Beroepenveld: aanduiden van de verwantschap tussen de beroepen via de (type-)functies. De typefuncties worden opgenomen in een bestand BATF Gegevens over de functies verbonden aan het beroep De structuur van het beroep en de overeenstemmende functies worden verder beschreven in punt 4.

11 6 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA 3 DE BEROEPENSTRUCTUUR EN DE BEROEPENCLUSTER In de moderne hoogtechnologische industrie, waarin elektronica, automatisering, computertechnologie en telecommunicatie zich verder ontwikkelen en steeds meer in elkaar verweven geraken is de vraag naar hooggeschoolde elektronici steeds groter. Een hoger geschoold technicus elektronica is hiervoor een geschikt persoon. Hij of zij moet de leemte invullen die ontstaan is tussen de afgestudeerde uit het hoger secundair onderwijs en de ingenieur. Onze maatschappij met een sterk gestructureerde organisatie en taakverdeling kan deze schakel niet missen. Het elektronisch vakgebied is uitgebreid. De hoger geschoolde technicus elektronica dient een praktisch gerichte specialist te zijn, gedragen door een brede theoretische en gemeenschappelijke basis. Door zijn of haar kennis van moderne apparatuur en samenwerking met de industrie kan de hoger geschoolde technicus (o.a. in de elektronica) ook ingezet worden in studiebureaus voor technische uitrustingen. Hij of zij moet ook voldoende communicatie- en contactvaardigheid bezitten om in teamverband te kunnen functioneren. Er worden tevens een aantal attitudes beoogd op het gebied van nauwkeurigheid, zelfcontrole en zelfwerkzaamheid, methodisch werken, kritische ingesteldheid, zin voor veiligheid, werken in groepsverband, verantwoordelijkheid en deontologisch verantwoorde houding t.o.v. zijn of haar omgeving. Dit beroepsprofiel vormt een cluster met de andere technische beroepen die dezelfde typefuncties inhouden en waarbij de hoger geschoolde technici elektronica ingezet worden voor het: a b c d e f g h i ontwerpen (van producten); ontwerpen (van productieapparaten: engineering); produceren; onderhouden (van productieapparaat); installeren (monteren en in bedrijf stellen); aan- of inkopen en verkopen; in bedrijf houden en herstellen (field engineering / dienst na verkoop); leiden in een of meerdere bovenvermelde functies; opleiden of onderrichten voor bovenvermelde functies (training). Kortom: de hoger geschoolde technicus dient een breed gevormde elektronicus te zijn, die in staat is om de technische evolutie te blijven volgen. Het beroep behoort aldus tot de beroepencluster voor uitvoeringstaken die een grote deskundigheid vergen en / of leiderschap op het niveau van het middenkader.

12 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA 7 4 RELATIE TUSSEN BEROEP EN OPLEIDING 4.1 Doelstelling opleiding graduaat elektronica (eerder genoemde graduaatopleiding) De opleiding in het graduaat elektronica richt zich op het begrijpen en analyseren, het economisch verantwoord ontwerpen en realiseren van elektronische systemen in de domeinen van de automatisering, de audio- en videotechniek, de telecommunicatie, de computer- en informatietechniek. Het begrijpen omvat vooreerst de basiskennis van elektriciteit, elektronica, analoge en digitale technieken, technologie van de componenten, elektrisch tekenen, mechanica (zie ook bijlage BS). Het omvat vervolgens een kennisverruiming met betrekking tot bouwelementen en systemen, schema-analyse, vermogenselektronica en industriële elektriciteit, audio- en videotechnieken, automatisering - mechatronica - robotica, telecommunicatie en HiFi-technieken, microprocessoren en digitale signaalverwerking. Het ontwerpen omvat: inzicht in productieproces, ontwerpvoorbereiding, waardeanalyse, kostenanalyse, veiligheids- en kwaliteitscriteria, waarborgen, gebruik en kennis van normen, hulpmiddelen bij de vormgeving (CAE, CAD, CAM, programmeertalen,...). Het realiseren omvat: laboratoriumoefeningen i.v.m. analoge en digitale technieken, audio en video, microprocessortechnieken, automatisering (regeltechniek, PLC, mechatronica, robotica), telecommunicatie- en HiFi-systemen, industriële informatica (CAE, CAD). In de keuzerichtingen wordt de nadruk gelegd respectievelijk op computertechnieken, telecommunicatie en automatisering. De afgestudeerde van het graduaat elektronica moet in staat zijn elektronische kringen te ontwerpen, te realiseren, te onderhouden en te beheren, dit zowel op het procesniveau als op het elektronisch niveau. 4.2 De benaming elektronica als basisopleiding De hogeschoolopleiding tot technicus in de elektronica is tegelijkertijd een specifieke en een reeds lang gevestigde basisopleiding, die in het hogeschooldecreet van 1994 evenwel om onbekende redenen niet meer opgenomen werd als basisopleiding, maar als een optionele opleiding. Doorstroming Overgang van gegradueerde naar industrieel ingenieur. Het diploma van Gegradueerde Elektriciteit Optie Elektronica is eerder gericht op het verwerven van specifieke beroepsvaardigheden waardoor bepaalde (meer fundamentele) wetenschappelijke achtergronden minder aan bod komen. Het eerste brugjaar naar het hoger onderwijs van twee cycli heeft als doelstelling dit niveau op te werken en in een ruimere wetenschappelijke basiskennis te voorzien. Het tweede brugjaar laat de gegradueerde toe het ingenieursdiploma in de opleiding elektriciteit te behalen.

13 8 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA 4.3 Suggestie voor de basisopleiding De meerderheid in de werkgroep voor het opmaken van het beroepsprofiel van de gegradueerde technicus elektronica stelt voor te onderzoeken waarom het hogeschooldecreet de gelijknamige opleiding gedegradeerd heeft tot een optie van de basisopleiding elektriciteit. Gelet op de belangrijke plaats die de elektronica reeds jaren innam en die ze nog steeds in de diverse bedrijfssectoren en disciplines inneemt (multimedia, datacommunicatie, automatisering, computertechnologie,...) stelt de werkgroep voor elektronica terug als een volwaardige basisopleiding te behandelen, zodat alle studiepunten van de opleiding opleidingsspecifiek kunnen zijn. 4.4 Verantwoording van de opleiding en optie In zijn boek "De digitale toekomst" verwacht Guido Swillen (IMEC) dat de markt van de informatietechnologie ongeveer 2500 miljard dollar zal bedragen tegen het jaar Deze markt omvat micro-elektronica, computers, software, communicatietechnologie, consumentenelektronica, industriële elektronica en burotica (kantoorautomatisering). Nauw verbonden aan deze markt is de markt van informatiegebonden dienstverlening. Deze omvat o.a. telecommunicatiediensten, mediadienstverlening, gegevensbanken,... Gezien deze tendens van ontwikkeling wil ook de Vlaamse regering niet achterblijven. Zo heeft de Vlaamse regering een aantal initiatieven op stapel gezet om Vlaanderen een actieve rol in de ontwikkeling van de informatietechnologie te laten spelen.

14 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA 9 5 HET EIGENLIJKE BEROEPSPROFIEL 5.1 Inleiding De werkgroep heeft ernaar gestreefd dit BP zeer gestructureerd en gedetailleerd uit te werken om daarna het opleidingsprofiel (OP) zeer eenvoudig eruit te kunnen afleiden. De werkgroep BP Technicus Elektronica gaat ervan uit dat de sectorcommissie voor haar sector de beroepencluster van de (hoger geschoolde) technicus in de elektronica toegewezen gekregen heeft. Deze werkgroep heeft aldus als taak het profiel te beschrijven van de beroepsactiviteiten (BA) op het niveau van dezer beroepencluster. Die beroepsactiviteiten (BA) worden uiteindelijk samengevat in een bestand (matrix of tabel), waarin per lijn één specifieke beroepsactiviteit voorgesteld wordt. Ieder beroepsactiviteit wordt eenduidig gecodeerd in de kolom BANR. In iedere kolom (buiten die van de BA) wordt met een referentiecode (van twee karakters, letters of cijfers) verwezen naar de benaming van het specifiek kenmerk in een overeenkomstig bestand met dezelfde naam als de betreffende kolom. De verschillende kenmerken (kolommen) die verder toegelicht zijn, worden als volgt samengevat, en opgenomen in gelijknamige bestanden: BS BedrijfsSector (indicatief gegeven) BA BeroepsActiviteit BATF TypeFunctie BADF DeelFunctie BATK TaaK BACT met WO HM GV VR AC ConTextgegevens (*) WerkOmstandigheden (*) HulpMiddelen Graad van Verantwoordelijkheid (*) Verwachte Resultaten Andere Contextgegevens (*) BAKN met KA KS KT DJ LT ondersteunende KeNnis (*) Kennis Algemeen Kennis Specifiek Kennis Talen DienstJaren (getal = aantal dienstjaren / ervaring) LeefTijd (getal = leeftijd) BABH BeroepsHouding / x (en / of gedragsindicatoren) (*) met (later) x gaande van 4 (= onmisbaar) tot 1 (= wenselijk) of 0 (niet van toepassing). (*) = meerdere gelijktijdige en gelijksoortige kenmerken (codes) zijn mogelijk De inhoud van het beroepsprofiel (BP) bevat aldus: de exacte benaming van het beroep (DF) waarvoor dit beroepsprofiel uitgeschreven is. globale beschrijving van het beroep waarin aan bod komen: een kernachtige beschrijving van de beroepsactiviteiten, met name wat de beroepsbeoefenaar doet, in welke omstandigheden hij opereert.

15 10 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA een beschrijving van de beroepscontext: de organisatievorm waarin men werkt; het milieu en de omstandigheden waarin meestal gewerkt wordt. De vermelding van de opleidingsvereisten en de beroepservaring. De werkgroep vult de niet relevante kenmerken niet in. Dit is hier het geval voor de aspecten beroepservaring en /of dienstjaren en leeftijd, namelijk de kenmerken in de kolommen DJ en LT. Voor de activiteiten van de beginnende beroepsbeoefenaar spelen DJ en LT geen rol. Die zijn meestal pas van belang voor leidinggevende functies. De kenmerken van de functies (BATK, BACT, BAKN en BABH) worden in deze tekst niet in een bepaalde volgorde gerangschikt. De cijfers tussen haakjes na de diverse kenmerken verwijzen naar het volgnummer in het overeenkomstig bestand (BACT, BAKN, BABH) in bijlage. 5.2 De specifieke beschrijving van de beroepsactiviteiten Algemeen De beroepsactiviteiten (BA) worden vooreerst beschreven in termen van onderscheiden vaardigheden of kenmerken in een hiërarchisch systeem waarin de voornaamste zijn: de typefunctie (TF), de deelfunctie (DF) en de taak (TK). De taak is meestal een samenstelling van meerdere deeltaken. Vervolgens beschrijft het BP de contextgegevens (kenmerken: WO, HM, GV, VR en AC) evenals de vereiste ondersteunende kennis (kenmerken: KA, KS, KT, DJ en LT) en de vereiste beroepshoudingen (kenmerken: BA en / of gedragsindicatoren) met betrekking tot de uitgeoefende taken. Bij de beschrijving van de beroepsactiviteiten worden de deelfuncties en de taken concreet beschreven. Deelfuncties en taken bevinden zich op een glijdende schaal. Deelfuncties vormen een chronologische volgorde in het maatschappelijke (productie)proces terwijl de diverse taken overeenkomstig eenzelfde functie in dalende orde weergegeven worden. Meer algemeen, indien in een kenmerk (kolom) meerdere deelkenmerken of waarden vereist zijn dan worden die opgegeven in dalende orde van belangrijkheid. De werkgroep heeft aldus gemeend op basis van het aangereikte materiaal en eigen expertise, de graad van concreetheid van de kenmerken voldoende weer te geven aan de hand van de kenmerkenbestanden. De beroepsactiviteiten van het BP worden aldus weergegeven in een rationeel bestand of tabel BA, die via verwijzingen naar de gerelateerde kenmerkenbestanden alle noodzakelijke kenmerken weergeeft. Door middel van een softwareprogramma (BA) kunnen de volledige teksten van ieder BA-kenmerk geregenereerd worden overeenkomstig de verwijzingen. Aldus kan een "beschrijvend" detaillisme vermeden worden en wordt de basis gelegd voor het opleidingsprofiel Hoofdkenmerken De typefunctie (TF) is een sleutelbegrip in het beroepsprofiel. typefuncties zijn afgeleid uit de beschrijving van functies; een aantal typefuncties komt voor in vele sectoren (b.v. diagnose, voorbereiding, informatieverwerking); sommige typefuncties zijn specifieker (b.v. ont-

16 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA 11 haal, creatie). Hoe dan ook: in een beroepsprofiel worden typefuncties beschreven die wezenlijk zijn voor een bepaald beroep; de werkgroep zal gebruik maken van een niet-limitatief bestand van typefuncties. Het is de bedoeling hierdoor de vergelijkbaarheid van de diverse beroepsprofielen te bevorderen; dit bestand is dus richtinggevend. De deelfunctie (DF) is een verdere specificatie van een typefunctie. Bij de taak (TK) ligt het accent op de nauwkeurige beschrijving van wat een concrete uitvoerder doet. De taken worden hier niet verder uitgesplitst in handelingen. Bij de formulering van typefuncties, deelfuncties en taken worden volgende taalkundige afspraken nagestreefd: typefunctie: bestaat uit een abstract zelfstandig naamwoord, afgeleid van een werkwoord of een samenstelling ervan; deelfunctie: bevat bij voorkeur als kernwoord een zelfstandig naamwoord afgeleid van een werkwoord taak: bevat altijd een werkwoord (infinitief) als kern. Beroepssector (BS) De beroepsactiviteiten spelen zich af in diverse beroepssectoren (BS). Alhoewel de beroepssector (BS) geen onderdeel is van het beroepsprofiel (BP), wordt bij de beschrijving van sommige beroepsactiviteiten (BA), behorend tot het BP, soms verwezen naar de beroepssector, waarin die activiteit ontwikkeld wordt. Deze verwijzing (BS) is eigenlijk geen kenmerk van de BA (in het BP), maar houdt een waardevolle aanvullende informatie in Contextgegevens Het beroepsprofiel beschrijft vervolgens de context waarin de taken worden uitgeoefend. Per deelfunctie worden volgende aspecten behandeld: de werkomstandigheden (WO); de hulpmiddelen waarover de beroepsbeoefenaar beschikt (HM); de graad van verantwoordelijkheid (hiërarchisch) van de beroepsbeoefenaar (GV); de verwachte resultaten (VR); de andere contextgegevens (AC) Ondersteunende kennis (KN, ervaring en leeftijd) Per deelfunctie wordt verder summier de noodzakelijke kennis, die voor de boven beschreven vaardigheden is vereist, beschreven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: meer algemene beroepsondersteunende kennis (KA); specifieke beroepsondersteunende kennis (KS); beroepsondersteunende talenkennis (KT); aantal dienstjaren (DJ); leeftijd (LT).

17 12 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA De beroepshoudingen (BH) De meeste beroepsbeoefenaars worden geconfronteerd met de verplichting om deontologische voorschriften te respecteren. Het beroepsprofiel neemt de regels op, zoals vastgelegd in nationale en internationale wetten of in de regelgeving van beroepsfederaties. Het beroepsprofiel geeft een globale beschrijving van de beroepshoudingen. Hierin worden opgenomen (of wordt verwezen naar) een niet-limitatieve lijst van beroepshoudingen (omschreven door gedragsindicatoren) zoals opgenomen in het bestand (BH). Om een éénduidige, uniforme invulling van de beroepshoudingen te bekomen werd een stappenplan gebruikt. 5.3 De beschrijving van de beroepshoudingen verloopt in drie stappen 1 Bepalen van de belangrijkste beroepshoudingen. Voor elke beroepshouding uit het basisbestand, opgemaakt uit diverse advertenties, wordt beslist over de mate van belangrijkheid voor de specifieke beroepsactiviteit. Dit kan gebeuren door in een vierpuntenschaal, gaande van "onmisbaar" (4) tot "wenselijk" (1), aan te kruisen waar de beroepsactiviteit zich voor de verschillende beroepshoudingen situeert. Indien de beroepshouding niet wenselijk of niet van toepassing is kan expliciet "niet van toepassing" (0) vermeld worden. 2 Selecteren en concretiseren van de belangrijkste beroepshoudingen. Alleen de beroepshoudingen met vermelding "4" en "3" worden weerhouden. (zonder verdere vermelding). 3 Controle van de interne consistentie en nazicht van het realistisch karakter. Er wordt nagegaan of er geen contradicties zitten in de concrete verwachtingen, zoals geformuleerd in vorige stap. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat een modale beroepsbeoefenaar niet aan alle mogelijke vereisten kan beantwoorden. Er wordt dus nagegaan of de vooropgestelde eisen realistisch zijn voor de modale beroepsbeoefenaar. 5.4 Methodes voor de formulering van het beroepsprofiel: inventarisatie De werkgroep heeft globaal genomen gebruik gemaakt van een gemengde methode: conferentie, brainstorming en checklist over mogelijke beroepsactiviteiten met de overeenkomstige kenmerken om het beroepsprofiel uit te werken. De werkgroep is volgens een stapelplan tot de invulling van het beroepsprofiel gekomen. De werkgroep is zowel deductief (van typefuncties naar taken) als inductief (van taken naar typefuncties) te werk gegaan. Deductief: aan de hand van verschillende "job descriptions" In diverse "beroepsactiviteiten" of "job descriptions" worden de verschillende voorkomende kenmerken opgespoord en onderscheiden. Iedere "waarde" of "inhoud" van een kenmerk wordt per soort kenmerk opgenomen en geïnventariseerd in de overeenkomstige "gespecialiseerde" kenmerkenlijst / tabel / bestand (typefuncties, deelfuncties, taken,...). Deze kenmerkenlijsten werden vereenvoudigd door synoniemen weg te werken, niet zinvolle "waarden" te verwijderen en de "lijsten en tabellen" eventueel aan te vullen met andere realistische en zinvolle waarden voor het betreffende kenmerk.

18 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA 13 Deze kenmerkenlijsten werden eveneens getoetst qua haalbaarheid van verschillende "waarden" of "inhouden" van het betreffende kenmerk. Inductief: vanuit de kenmerkenlijsten kunnen dan: verschillende zinvolle realistische en aan de praktijk beantwoordende beroepsactiviteiten samengesteld worden en / of; bestaande "job descriptions" of "beroepsprofielen" getoetst en verbeterd worden aan de hand van deze "gezuiverde" kenmerkenlijsten / bestanden. 5.5 Benaming (hoger geschoolde = gegradueerde) technicus elektronica 5.6 Algemene beschrijving van het beroep Uitvoerend ontwerp, fabricatie, installatie, onderhoud, aanpassing, reparatie en beheer van elektronische toestellen, installaties, hardware en software. Installatie en onderhoud van een machinepark. Het probleem identificeren door een onderscheid te kunnen maken tussen het systeem van de klant en het toestel dat erop aangesloten is. Dit zowel op software-, als op hardwaregebied. Vertegenwoordigen van het bedrijf bij de klanten te velde. De feitelijke inhoud van het werk dat de technicus elektronica uitvoert, vertoont zeer grote verscheidenheid. Onder de term "elektronisch opgeleiden" gaan heel wat specialisten schuil: computerdeskundigen (hard- en software, randapparatuur, interfaces), automatiseringsdeskundigen, meet- en regelspecialisten, telecommunicatiedeskundigen,... De gegradueerde technicus kan gesitueerd worden tussen de afgestudeerde van het technisch secundair onderwijs en de industrieel ingenieur. Door zijn / haar opleiding kan hij / zij een uitvoeringstaak op het hoogste niveau vervullen of een beleidsfunctie op zich nemen waarbij hij / zij op beperkte schaal materiaal zal beheren of personeel zal leiden. 5.7 Beschrijving van de activiteiten De beroepsactiviteiten (BA) worden beschreven in termen van onderscheiden vaardigheden of kenmerken in een hiërarchisch systeem, waarin de voornaamste zijn: de typefunctie (TF), de deelfunctie (DF) en de taak (TK). De taak is meestal een samenstelling van meerdere deeltaken Typefuncties Ook takenclusters genoemd, worden geïnventariseerd in het bestand BATF, hieronder samengevat en verder gedetailleerd in hoofdstuk 6: ontwerp engineering productie onderhoud (productieapparaat) installatie aankoop / verkoop field engineering (dienst na verkoop) leiding (meestergast) training.

19 14 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA Opmerking: kwaliteitscontrole Deze functie werd door de werkgroep niet als typefunctie weerhouden daar de overeenkomstige activiteit aanwezig is in ieder arbeidsproces en er als attitude dient aanwezig te zijn. Kwaliteit betekent o.a. het bereiken van een vooropgestelde norm. Er moet dus gemeten worden. Ook hier opnieuw een verdoorgedreven computerisering en informatieverwerking. Op het einde van de productieprocessen worden de karakteristieken gecontroleerd. Alleen de goedgekeurde producten worden op de markt gebracht. Als keurder controleert de technicus elektronica de elektronische installaties in woningen (domotica) en bedrijven. Bij milieuzorg worden stralings- en akoestische of geluidsmetingen verricht. Bij telecommunicatiebedrijven worden regelmatig peilmetingen verricht (i.v.m. radiobakens, netwerken voor signaaldistributie,...) Deelfuncties Worden geïnventariseerd in het bestand BADF en de daarbijbehorende taken worden geïnventariseerd in het bestand BATK. Vervolgens beschrijft het BP de contextgegevens (kenmerken: WO, HM, GV, VR en AC) evenals de vereiste ondersteunende kennis (kenmerken: KA, KS, KT,... uit te breiden met DJ en LT) en de vereiste beroepshoudingen (kenmerken: BA en / of gedragsindicatoren) met betrekking tot de uitgeoefende taken Context(kenmerken) van het beroep (in bestand BACT) BAWO BAHM BAGV BAVR BAAC WerkOmstandigheden HulpMiddelen Graad van Verantwoordelijkheid Verwachte Resultaten Andere Contextgegevens Ondersteunende kennis (aan te vullen met ervaring en leeftijd) in bestand BACT BAKA BAKS BAKT BADJ BALT (ondersteunende) Kennis Algemeen (ondersteunende) Kennis Specifiek (ondersteunende) Kennis Talen Het betreft de talenkennis naast het Nederlands DienstJaren (getal = aantal dienstjaren / ervaring) LeefTijd (getal = leeftijd) Beroepshoudingen in bestand BABH met gedragsindicatoren

20 BEROEPSPROFIEL ELEKTRONICA 15 6 NIVEAU VAN HET BEROEP IN DE SECTOR 6.1 Omschrijving van het niveau Het niveau van beroep wordt door drie factoren bepaald: graad van verantwoordelijkheid graad van complexiteit graad van transfer. 6.2 De niveaus worden als volgt omschreven (ref.: SEDOC omschrijving) niveau 1: kwalificatie, die bedoeld is om betrekkelijk eenvoudig werk uit te voeren en die vrij snel kan verworven worden. niveau 2: kwalificatie, die vooral praktisch werk omvat, dat zelfstandig kan worden uitgevoerd binnen de grenzen van de aangeleerde technieken. niveau 3: kwalificatie, die praktisch werk omvat, dat zelfstandig kan worden uitgevoerd op basis van goed onderbouwde theoretische kennis over het werk en / of verantwoordelijkheden omvat zoals leiding en coördinatie. niveau 4: kwalificatie, die kennis en bekwaamheden omvat, die het mogelijk maken op autonome of onafhankelijke manier verantwoordelijkheden te nemen voor planning en / of leiding en / of beheer. niveau 5: kwalificatie, die kennis en bekwaamheden omvat, die het mogelijk maken onafhankelijk een beroepsactiviteit uit te oefenen en de wetenschappelijke achtergronden van het beroep te beheersen. 6.3 Criteria niveaubepaling Het algemeen toepasselijk criterium voor de in punt 4 vermelde beroepsactiviteiten is: graad van verantwoordelijkheid : niveau 4 graad van complexiteit : niveau 4 graad van transfer : niveau 4

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix

Bachelor in de elektromechanica. Competentiematrix Bachelor in de elektromechanica Competentiematri Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied Opleiding prof. Ba BO X Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV De competentiematri

Nadere informatie

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica ECTS-fiche Identificatie 1. Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module toegepaste mechanica Code 7369 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid 100%

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Specificaties Studiegebied Mechatronica - Elektrotechniek Vereiste Studies Prof. Bachelor Elektrotechniek / MBO niveau 3 of 4 Ervaring 3 à 5 jaar

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 1 van 10 Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 07-08/1814/N BSO 2 Bordenbouwer (240 Lt) modulair Basis Elektriciteit Basis Lassen Bedrading Elektrische Borden Montage Elektrische

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PC-TECHNICUS/PC-ENGINEER (update) Beroepsprofiel (CEVORA, juni 2008) De pc

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTROTECHNIEKEN TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTROTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH STERK

Nadere informatie

VR DOC.0370/39BIS

VR DOC.0370/39BIS VR 2017 2104 DOC.0370/39BIS Bijlage. Beschrijving van de beroepskwalificatie van samensteller (0266) als vermeld in artikel 1. 1. GLOBAAL a. Titel Samensteller b. Definitie De samensteller stelt onderdelen,

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Technisch als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken Autotechnieken Grafische media Printmedia

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica studiegebied : industriële wetenschappen en opleiding optie sector technologie : mechanica : automechanica : metaal-elektriciteit-kunststoffen

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEMONTEUR/MONTEUR CARROSSERIE Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be www.educam.be Demonteur/Monteur

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia Technieken als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Grafische media Printmedia Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken THHI, een

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING ELEKTRICITEIT ELEKTRICITEIT ELEKTRONICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering

Nadere informatie

ECTS-fiche HBO5 100 %

ECTS-fiche HBO5 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Thermodynamica Code 7366 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100 % aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Machinebouwer / Industriemechaniker in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid

Machinebouwer / Industriemechaniker in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Machinebouwer / Industriemechaniker in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Overeenkomsten en verschillen tussen de kwalificaties Machinebouwer / Allround machinebouwer in Nederland

Nadere informatie

STUDIE 34 BEROEPSPROFIEL. technicus elektriciteit (m/v)

STUDIE 34 BEROEPSPROFIEL. technicus elektriciteit (m/v) STUDIE 34 BEROEPSPROFIEL technicus elektriciteit (m/v) BEROEPSPROFIEL technicus elektriciteit (m/v) sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Hersteller Bruingoed BO ME 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding-beroep...

Nadere informatie

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout

STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL. technisch manager hout STUDIE 56 BEROEPSPROFIEL technisch manager BEROEPSPROFIEL technisch manager sector :, bouw en decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : beroep : technisch manager Werkgroep

Nadere informatie

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen

STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL. elektromechanica algemeen STUDIE 46 OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica algemeen bedrijfsmechanisatie elektromechanisatie klimatisatie medische instrumentatie meet- en regeltechniek onderhoudstechnieken OPLEIDINGSPROFIEL elektromechanica

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

engineering / techniek / ICT

engineering / techniek / ICT Programmeur (m/v) Voor een bedrijf in regio Gent zijn we op zoek naar een programmeur. Je zal de hardware en software onderhouden en het netwerk op orde houden. Je geeft technische bijstand voor het kleine

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken Functie Graadnaam: Informaticus Functienaam: ICT-deskundige Functiefamilie: Deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Subdienst: Team IT Code: Doel van de entiteit Het team

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA TECHNISCH TWEEDE EN DERDE GRAAD TWEEDE EN DERDE GRAAD AFDELING MECHANICA ELEKTRO MECHANICA Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR SECUNDAIR NA SECUNDAIR AFDELING MECHANICA ONDERHOUDSTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek 1 kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek 2 Ontwikkelingsdoelen techniek Kleuteronderwijs De kleuters kunnen 2.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) Hulpdeclarant (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Hulpdeclarant (m/v) 1.2 Definitie De hulpdeclarant staat in voor het ondersteunen van alle douaneformaliteiten (het verzorgen van

Nadere informatie

Medewerker audiovisuele technieken (regie)

Medewerker audiovisuele technieken (regie) technieken (regie) Doel (Regisseren van het) vervaardigen van (audio)visuele en/of multimedia producties, alsmede terzake adviseren van opdrachtgevers en begeleiden van externe uitvoerders, teneinde een

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL HOGER TECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779

Nadere informatie

OCMW LEDE. Het OCMW Lede gaat over tot de aanwerving van een. HALFTIJDS KWALITEITSCOORDINATOR het betreft een vervangingsovereenkomst tot 30/06/12

OCMW LEDE. Het OCMW Lede gaat over tot de aanwerving van een. HALFTIJDS KWALITEITSCOORDINATOR het betreft een vervangingsovereenkomst tot 30/06/12 OCMW LEDE Het OCMW Lede gaat over tot de aanwerving van een HALFTIJDS KWALITEITSCOORDINATOR het betreft een vervangingsovereenkomst tot 30/06/12 niveau: B1-B2-B3 minimum bruto maandloon (bij voltijdse

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

Elektrotechnici in de industrie in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid

Elektrotechnici in de industrie in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Elektrotechnici in de industrie in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Overeenkomsten en verschillen tussen de kwalificaties Monteur / Eerste monteur & Technicus Elektrotechnische

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Mechatronici in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid

Mechatronici in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Mechatronici in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Overeenkomsten en verschillen tussen de kwalificaties Monteur mechatronica / Monteur tester mechatronica / Mechatronicus in Nederland

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost.

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van preventionist (statutair/contractueel) voor de stedelijke gemengde brandweerdienst De kandidaten moeten bereid zijn om over

Nadere informatie

m a c h i n e s p e c i a l i s t e n

m a c h i n e s p e c i a l i s t e n BS machine specialisten industrieel onderhoud m a c h i n e s p e c i a l i s t e n o v e r b s BS, opgericht in 1946, heeft zich de reputatie verworven de machinespecialist bij uitstek te zijn. De organisatie

Nadere informatie

Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO

Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO Vlaamse Onderwijsraad Afdeling ASO Leuvenseplein 4 24 maart 2000 1000 Brussel ASO/RLE/ADV/001 Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO 1 Situering Sedert 1993 bestudeert

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN VRACHTWAGENS Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit OPLEIDINGSPROFIEL elektriciteit studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektricteit

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

Geslaagd zijn voor de module Da2 of basiskennis PLC aantonen met afleggen van competentietest bij titularis

Geslaagd zijn voor de module Da2 of basiskennis PLC aantonen met afleggen van competentietest bij titularis Opleiding Elektromechanica Code + officiële benaming van de module Da3 PLC2 Academiejaar 2015-2016 Semester: - 5&6 avondtraject Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 160 Aantal lestijden 80 Aandeel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

LIMITATIEVE LIJST TIIOA Technische opleidingen Metaal & Industriële automatisering Voorbeelden van opleidingen en/of modules 1 Aandrijftechnieken 2

LIMITATIEVE LIJST TIIOA Technische opleidingen Metaal & Industriële automatisering Voorbeelden van opleidingen en/of modules 1 Aandrijftechnieken 2 LIMITATIEVE LIJST TIIOA Technische opleidingen Metaal & Industriële automatisering Voorbeelden van opleidingen en/of modules 1 Aandrijftechnieken 2 Oppervlaktebehandeling Aanmaken van verven en lasspuiten

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Medewerker ICT mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie

ICT-ONDERSTEUNING. Functiefamilie: Niveau. Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau ICT-ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Op basis van de kennis van het informaticamateriaal (applicaties of machines) instaan voor de bediening of de technische ondersteuning

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Functienaam: projectleider wegeninfrastructuur Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: gedeelde diensten Dienst: expertises Doel van de entiteit De afdeling gedeelde diensten omvat diverse expertisedomeinen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

Technisch coördinator Contractueel-voltijds (38/38) Functiebeschrijving

Technisch coördinator Contractueel-voltijds (38/38) Functiebeschrijving FUNCTIE Naam van de functie: Technisch coördinator Chef van de functie: Diensthoofd uitvoerende dienst Personeelsdienst 03-410 16 40 Leen.boeckmans@zandhoven.be Technisch coördinator Contractueel-voltijds

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Voor de analyse ELEKTRO beperken we ons tot de 19 zuivere elektroberoepen zoals tijdens de vergadering op 7 juli 2015 werd vastgelegd.

Voor de analyse ELEKTRO beperken we ons tot de 19 zuivere elektroberoepen zoals tijdens de vergadering op 7 juli 2015 werd vastgelegd. Analyse ELEKTRO (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg Analyse ELEKTRO (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg 1 Voor de analyse ELEKTRO beperken we ons tot de 19 zuivere elektroberoepen

Nadere informatie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Elektriciens : installatie en distributie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Elektriciens : installatie en distributie Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn 1490100 Elektriciens : installatie en distributie Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 Tot vaststelling

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Diploma's en certificaten Functiekenmerken Korte

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker SOCIAAL HUIS - OCMW MOORSLEDE Marktplaats 18A 8890 Moorslede Tel. 051 57 60 70 Fax. 051 78 00 05 Website: www. ocmwmoorslede.be info@ocmwmoorslede.be zoekt Administratief medewerker CONTRACTUEEL CONTRACT

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie