RIOT Remote Internet Operated Terminal. Gebruikers handleiding v1.0 6) De intelligente I/O-controller IOsys.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIOT Remote Internet Operated Terminal. Gebruikers handleiding v1.0 6) De intelligente I/O-controller IOsys."

Transcriptie

1 6) De intelligente I/O-controller IOsys. Om de I/O mogelijkheden van het RIOT bord aanzienlijk te vergroten werd een, als intelligente I/O-controller geprogrammeerde, AVRmega 128 microcontroller op het bord geïntegreerd. Deze chip (met intern gestockeerde firmware Riotavr0 ) geven we verder doorheen deze tekst de benaming IOsys. Het is de bedoeling van IOsys om de gebruiker van het RIOT bord op een eenvoudige manier een uitgebreide waaier van complexe IO-mogelijkheden te verschaffen, die niet aanwezig zijn op de controller. En dit zonder de gebruiker op te zadelen met de gebruikelijke zelf te implementeren software van de I/O processor. De gebruiker kan wel indien dit nodig is IOsys van eigen software voorzien (ISP programmeerbaar). De functies die IOsys voor de gebruiker kan uitvoeren zijn oa. : Simpele bitprogrammeerbare digitale I/O (24 bits I/O, 8bits Input). Complete matrix-keyboard scanner en decoder. LCD driver voor het aansturen van een standaard alfanumerische LCD-displaymodule. Analoge input 8 kanalen/ 10 bit resolutie. IOsys is met de verbonden via een 8bit Dual Port Ram (DPRAM) van 1Kbyte die werkt als een data-doorgeefluik tussen beide processoren. In de memorymap van IOsys is deze DPRAM opgenomen in het adresbereik 8000h tot 83FFh. De DPRAM is opgenomen in de memorymap van de als 4 memorybanken van 255 bytes. Het adresbereik van één bank gaat telkens van 100h tot 1FFh. De programmeerbare lijnen PIO3 en PIO2 van de werken als bankselectlijnen en hiermee kan telkens slechts één van de 4 memorybanken worden geselecteerd. Met de in tabel 4.3 gegeven combinaties van PIO3, PIO2 stelt men de aangegeven bank in. Tabel 4.3: Geheugenbank selectie PIO3,PIO2 Mem. Bank adressen 00b 0 100h 1FFh 01b 1 100h 1FFh 10b 2 100h 1FFh 11b 3 100h 1FFh Banken 0 t.e.m. 2 worden in deze firmware versie niet gebruikt, en zijn voorzien voor toekomstige uitbreidingen. In bank 3 worden door IOsys softwarematig een aantal controleregisters geïmplementeerd, die de besturing en de instellingen van de I/O verzorgen, en die kunnen ingesteld worden door de Het algemeen principe van IOsys is dit van een I/O controller met een bepaalde cyclustijd, te vergelijken met een PLC. Op IOsys gebeuren de meeste acties op het ritme van een door de gebruiker in te stellen cyclustijd (instelbaar tussen 1 en 255 millisec, in een controleregister (CI) in DPRAM). Zo worden op het ritme van deze cyclustijd de analoge ingangen gesampled en geconverteerd naar een 10-bit digitale waarde, waarna ze samen met de ingelezen waarden van de digitale ingangen in de DPRAM worden opgeslagen in resp. de analoge inputbuffer (AIBR0-7) en de poortinput registers (IRB,IRD,IRE,IRF). Ook worden de digitale uitgangen op dit ritme aangepast aan de (al dan niet nieuw opgegeven) waarden in de poortoutput registers (ORB,ORD,ORE) van de DPRAM. Zo kan men vanuit de Versie [dp] D. Pauwels

2 een aantal digitale uitgangswaarden klaarzetten in een Poort Output Register dat bij een poort hoort. De informatie zal pas effectief naar buiten worden gestuurd bij het verstrijken van de ingestelde cyclustijd zoals aangegeven in figuur 4.8. De kan van het verstrijken van de cyclustijd op de hoogte gebracht worden a.d.h.v. een interrupt die wordt gegenereerd door de DPRAM (indien dit werd ingesteld in het interrupt enable register IER). Cyclus tijd Cyclus tijd Cyclus tijd t IOsys Alle datatransfers gebeuren op het ritme van de instelbare cyclustijd van de IOsys. Dit omvat oa. het lezen en opslaan van digitale als analoge inputwaarden en het naar buiten sturen van outputdata. Dual Port Ram Digitale outputport Poort Output Register (Orx) Digitale data naar een toepassing. Digitale inputport Poort Input Register ( Irx) Digitale data van een toepassing. Analoge Inputport 8 Analoge kanalen van een toepassing Figuur 4.8: Verwerking van gegevens door IOsys na de cyclustijd. Versie [dp] D. Pauwels

3 Mogelijkheden en functies van de IOsys. POORT B / H6 Deze poort kan gebruikt worden als digitale parallelle I/O poort die op bit per bit basis instelbaar is. De gebruiker kan de werking van deze poort instellen langs de door in de DPRAM op specifieke locaties de nodige controledata te schrijven. De gebruikte locaties (registers) die de werking van POORT B instellen, en hun functie op bitbasis worden hieronder aangegeven. Tabel 4.4: Mogelijkheden met poort B adres Bank3-102H Registerfunctie Instelling van de Mode of functie van POORT B. (MRB) 00H POORT B wordt niet gebruikt, de uitgangen worden niet aangepast bij het verstrijken van de cyclustijd, er worden geen ingangen gelezen. 01H POORT B wordt gebruikt als digitale I/O. Bank3-103H Dit is het Data Direction Register van POORT B. (DDRB) Bit=1 De overeenkomstige poortbit zal als input werken. Bit=0 De overeenkomstige poortbit zal als output werken. Bank3-104H POORT B Input Register. (IRB) Dit register bevat de digitale ingangen van de POORT B, deze worden door IOsys gelezen bij het verstrijken van de cyclustijd. Ook de poortbits die als output zijn ingesteld zullen worden gelezen en opgeslagen. De kan dan deze data lezen. IOsys kan ook een interrupt genereren bij de waarmee wordt aangegeven dat de cyclustijd is afgelopen, en er recente data ter beschikking is. Bank3-105H POORT B Output Register. (ORB) Dit register bevat de data die naar de overeenkomende als outputpin ingestelde poortpinnen moet gestuurd worden bij het aflopen van de cyclustijd. Poortpinnen die als input ingesteld zijn zullen in pull-up mode worden geschakeld door er een 1 naartoe te schrijven ongeacht de bitwaarde in dit register. In dit register kan door de data geschreven worden. Versie [dp] D. Pauwels

4 POORT D / H7 RIOT Remote Internet Operated Terminal. Deze poort kan gebruikt worden als digitale parallelle I/O poort die op bit per bit basis instelbaar is, en als keyboard encoder voor een eenvoudig matrix keyboard van 4 rijen op 4 kolommen. De gebruikte locaties (registers) die de werking van POORT D instellen, en hun functie op bitbasis worden hieronder aangegeven. Tabel 4.5: Mogelijkheden met poort D adres Registerfunctie Bank3-106H Instelling van de Mode of functie van POORT D. (MRD) 00H POORT D wordt niet gebruikt, de uitgangen worden niet aangepast bij het verstrijken van de cyclustijd, er worden geen ingangen gelezen. 01H POORT D wordt gebruikt als digitale I/O. 02H POORT D wordt gebruikt als keyboard encoder voor een 4x4 matrix keyboard. De vier laagste bits van de poort vormen de scanlijnen, de vier hoogste bits vormen de leeslijnen. Pull-ups zijn niet nodig. Onderstaande tabel geeft de keycodes weer van de schakelaars i.f.v. de fysische plaats in de matrix. POORT D-0 POORT D-1 POORT D-2 POORT D-3 POORT D-4 00H 01H 02H 03H POORT D-5 04H 05H 06H 07H POORT D-6 08H 09H 0AH 0BH POORT D-7 0CH 0DH 0EH 0FH Bank3-107H Dit is het Data Direction Register van POORT D (DDRD) voor mode 1( MRD=01H). Bit=1 De overeenkomstige poortbit zal als input werken. Bit=0 De overeenkomstige poortbit zal als output werken. Bank3-108H POORT D Input Register (IRD). Dit register bevat de digitale ingangen van de POORT D, deze worden door IOsys gelezen bij het verstrijken van de cyclustijd. Ook de poortbits die als output zijn ingesteld zullen worden gelezen en opgeslagen. De kan dan deze data lezen. IOsys kan ook een interrupt genereren bij de waarmee wordt aangegeven dat de cyclustijd is afgelopen, en er recente data ter beschikking is. Bank3-109H POORT D Output Register. (ORD) Dit register bevat de data die naar de overeenkomende als outputpin ingestelde poortpinnen moet gestuurd worden bij het aflopen van de cyclustijd. Poortpinnen die als input ingesteld zijn zullen in pull-up mode worden geschakeld door er een 1 naartoe te schrijven ongeacht de bitwaarde in dit register. In dit register kan door de data geschreven worden. Versie [dp] D. Pauwels

5 adres Bank3-10AH RIOT Remote Internet Operated Terminal. Registerfunctie Niet gebruikt in deze versie (gereserveerd voor uitbreidingen) Bank3-10BH KeyCode register bij gebruik van POORT D in mode 2. (KC) Dit register bevat de keycode van de ingedrukte toets. - Indien de gebruiker geen keyboard-interrupt heeft ge-enabled zal dit de keycode zijn van de toets die bij het verstrijken van de cyclustijd is ingedrukt. Indien geen toets is ingedrukt zal de waarde FFh worden aangegeven. Op deze manier kan een continue ingedrukte toets worden gelezen. - Indien de gebruiker een keyboard-interrupt heeft ge-eneabled zal dit de keycode zijn van de laatst gedrukte nieuwe toets. De krijgt nu immers een interrupt van IOsys om aan te geven dat er een nieuwe toets is ingedrukt. POORT E / H5 Deze poort kan gebruikt worden als digitale parallelle I/O poort die op bit per bit basis instelbaar is ( bit 4 kan niet worden gebruikt). Bovendien is deze poort ook instelbaar als zelfstandige driver voor een standaard LCD module volgens de in tabel 4.6 gegeven instelwaarden. Tabel 4.6: Mogelijkheden met poort E adres Bank3-10CH Registerfunctie Instelling van de Mode of functie van POORT E. (MRE) (Opgelet: POORT E, bit4 is niet beschikbaar!) 00H POORT E wordt niet gebruikt, de uitgangen worden niet aangepast bij het verstrijken van de cyclustijd, er worden geen ingangen gelezen. 01H POORT E wordt gebruikt als digitale I/O. 02H POORT E werkt als standaard LCD displaymodule driver. Voor het aansturen van een standaard LCD module in 4bit mode zijn volgende aansluitingen nodig. Voor gegevens van standaard LCD modules wordt verwezen naar Display functie D4 D5 D6 D7 No connection E R/W RS POORT E bitnr. PE bitnr.0 PE bitnr.1 PE bitnr.2 PE bitnr.3 PE bitnr.4 PE bitnr.5 PE bitnr.6 PE bitnr.7 Versie [dp] D. Pauwels

6 Bank3-10DH Voor de LCD displaymodule is een karakterbuffer voorzien van 80 te displayen karakters. Afhankelijk van het type LCD module zal deze buffer gedeeltelijk of helemaal gebruikt worden. In deze buffer wordt door de de te displayen tekstboodschap geplaatst afgesloten door een null (00H) karakter. Deze karakterstring zal door IOsys dan naar de displaymodule gestuurd worden, op de manier zoals het wordt aangegeven in het Display Control Register (DCR) Dit is het Data Direction Register van POORT E (DDRE) voor mode 1( MRE=01H). Bit=1 De overeenkomstige poortbit zal als input werken. Bit=0 De overeenkomstige poortbit zal als output werken. Bank3-10EH POORT E Input Register (IRE). Dit register bevat de digitale ingangen van de POORT E, deze worden door IOsys gelezen bij het verstrijken van de cyclustijd. Ook de poortbits die als output zijn ingesteld zullen worden gelezen en opgeslagen. De kan dan deze data lezen. IOsys kan ook een interrupt genereren bij de waarmee wordt aangegeven dat de cyclustijd is afgelopen, en er nieuwe data ter beschikking is. Bank3-10FH Bank3-113H POORT E Output Register. (ORE) Dit register bevat de data die naar de overeenkomende als outputpin ingestelde poortpinnen moet gestuurd worden bij het aflopen van de cyclustijd. Poortpinnen die als input ingesteld zijn zullen in pull-up mode worden geschakeld door er een 1 naartoe te schrijven ongeacht de bitwaarde in dit register. In dit register kan door de data geschreven worden. Display Type Register (DTR). Hier selecteert men het type display module dat men gebruikt. 00H 1lijn 16/20/24/40 karakters. 01H 2 lijnen 8 karakters (sommige 16 karakters). 02H 2 lijnen 16 karakters. 03H 2 lijnen 20 karakters. 04H 2 lijnen 40 karakters. 05H 4 lijnen 20 karakters. Tabel 4.6: Mogelijkheden met poort E (vervolg) Versie [dp] D. Pauwels

7 Tabel 4.6: Mogelijkheden met poort E (vervolg) Bank3-114H Display Control Register (DCR). 00H Geen karakterbuffer verzenden naar de displaymodule. 01H Buffer afdrukken op display zonder display te clearen. 02H Buffer afdrukken op display met display clearing. 03H Cursor inschakelen ( karakterbuffer wordt niet verwerkt). 04H Cursor uitschakelen (karakterbuffer wordt niet verwerkt). Deze codes worden na het verwerken door IOsys op 00H gereset Opgelet: Een eerste schrijfactie naar de LCD-module moet steeds met CLEAR gebeuren, daar anders de LCD-module niet wordt geïnitialiseerd. Display Control Register (DCR) = 02H. Bank3-115H Display KarakterBuffer (DKB). Dit is het startadres van de 81 karakters lange display karakterbuffer (80 karakters +1 extra locatie voor de null afsluitkarakter). POORT F / H3 Deze poort kan gebruikt worden als digitale input of als analoge input, een selectie hiertussen kan op bit per bit basis gebeuren volgens de in tabel 4.7 aangegeven instellingen. De analoge ingangen worden naar een 10bit digitale waarde geconverteerd. Tabel 4.7: Mogelijkheden met poort F adres Registerfunctie Bank3-110H Instelling van de Mode of functie van POORT E. (MRE) 00H POORT F wordt niet gebruikt, de uitgangen worden niet aangepast bij het verstrijken van de cyclustijd, er worden geen ingangen gelezen. 01H POORT F wordt gebruikt als digitale en analoge Input. Bank3-111H Analog/ Digital Selection Register (ADSR). Bit=1 De overeenkomstige poortbit wordt analoog gesampled. Bit=0 De overeenkomstige poortbit wordt digiaal verwerkt. Bank3-112H POORT F Input Register (IRF). Dit register bevat de digitale ingangen van de POORT E, deze worden door IOsys gelezen bij het verstrijken van de cyclustijd. Van de ingangen die als analoge ingang werden geselecteerd in ADSR zal ook de logische waarde worden aangegeven in dit register. Versie [dp] D. Pauwels

8 Bank3-166H tot Bank3-175H RIOT Remote Internet Operated Terminal. Tabel 4.7: Mogelijkheden met poort F (vervolg) Analog Input Buffer Registers 0-7 (AIBR0-7). Deze registers bestaan telkens uit twee bytes. Hier worden de analoge samples opgeslagen die door IOsys genomen worden na iedere cyclustijd. De samples heben een resolutie van 10 bits, en worden opgeslagen in binair formaat. De MSByte van elke sample zal op het hoogste adres van het bijhorende Analog Input Buffer Register geplaatst worden, de LSByte op het laagste adres van hetzelfde register. Buffer adressen Analog input channel Bank3-167H/166H Analog input 0 / POORT F bit 0/ H3 pin 1 Bank3-169H/168H Analog input 0 / POORT F bit 1/ H3 pin 2 Bank3-16BH/16AH Analog input 0 / POORT F bit 2/ H3 pin 3 Bank3-16DH/16CH Analog input 0 / POORT F bit 3/ H3 pin 4 Bank3-16FH/16EH Analog input 0 / POORT F bit 4/ H3 pin 5 Bank3-171H/170H Analog input 0 / POORT F bit 5/ H3 pin 6 Bank3-173H/172H Analog input 0 / POORT F bit 6/ H3 pin 7 Bank3-175H/174H Analog input 0 / POORT F bit 7/ H3 pin 8 Versie [dp] D. Pauwels

9 POWER ON SITUATIE EN DETECTIE VAN IOsys. Na POWER-ON kan de een aanwezigheidsdetectie van IOsys uitvoeren. In de volgende registers staat nl. ID-info na een power on situatie. Tabel 4.8: Power-on informatie adres Registerfunctie Bank3-1FCH Firmware Version Number Register (FVNR) Bevat een waarde tussen 00H en 255H die het versie nummer aangeeft. Bank3-1FDH IOsys Detection Code register0 (IDCR0). Deze locatie bevat de code 55H. Bank3-1FAH IOsys Detection Code register 1(IDCR1). Deze locatie bevat de code AAH. Na POWER ON blijft IOsys wachten op een interruptsignaal van de Dit kan gegeven worden door naar het Interrupt Register (IR) te schrijven. Dit interruptsignaal is nodig om de instellingen die in de controle registers zijn gemaakt te activeren en daarna de IOsys op te starten. Opgelet: De cyclustijd die is ingesteld in het Cyclustijd Instelling register (CI) wordt alléén met de eerste interrupt van de geactiveerd, en kan daarna niet meer worden aangepast! Andere instellingen worden daarna telkens opnieuw geactiveerd bij het aflopen van de cyclustijd, en kunnen dus steeds worden aangepast. Het is dus voldoende dat de de nieuwe instellingen maakt in de nodige controleregisters van de DPR, om ze te laten activeren op het ritme van de cyclustijd, hiervoor hoeven geen bijkomende interrupts vanuit de gegeven te worden aan IOsys. Wil men echter ogenblikkelijk nieuwe instellingen forceren, en wil men dus het aflopen van de cyclustijd niet afwachten, dan kan men dit doen door deze instellingen eerst in te stellen in de verschillende controleregisters in DPRAM. Daarna zal men een interrupt geven aan IOsys door het Interrupt Register (IR) te schrijven. De instellingen worden nu onmiddellijk geactiveerd, en de nodige acties uitgevoerd. Indien men van het beëindigen hiervan een terugmelding wil naar de aan de hand van een interrupt, dan kan men dit aangeven met een logische 1 in het Interrupt Enable Register (IER) op bitpositie 2 Versie [dp] D. Pauwels

10 CYCLUSTIJD EN INTERRUPT CONTROLE REGISTERS VAN IOSYS. Deze registers in tabel 4.9 laten toe de algemene werking van IOsys in te stellen wat betreft cyclustijd en interrupt generatie naar de toe. Tabel 4.9: Interrupt controleregisters adres Bank3-100H Registerfunctie Cyclustijd Instelling (CI). Hier wordt de gebruikte cyclustijd ( in msec ) van IOsys ingesteld als een getal tussen 00H en FFH. 00H=256msec, 01H=1msec, FFH=255msec. Dit kan alleen bij de eerste interrupt vanuit de (zie IR). Bank3-101H Interrupt Enable Register (IER). De verschillende mogelijke interrupts vanuit de IOsys naar de kunnen hier worden ge-enabled. Bit0 =1 Enable interrupt na cyclustijd. Deze interrupt kan niet als tijdbasis gebruikt worden. Bit1 =1 Enable interrupts na toets die gedrukt wordt op POORT D in keyboard mode. Bit2 =1 Enable interrupts van IOsys naar na de verwerking van een opdracht vanuit de naar de IOsys controller, zonder cyclustijd af te wachten. Bank3-1FEH Bank3-1FFH Het interruptsignaal van IOsys naar de kan worden geacknowledged door deze laatste door het Interrupt Ackn. Register (IACK) te lezen. Hierdoor valt het interruptsignaal weer weg. Dit moet vanuit de gebeuren voor de volgende interrupt door IOsys wordt gegenereerd. Interrupt Acknowledge Register (IACK). Dit register moet gelezen worden door de om het interruptsignaal te laten wegvallen ( vóór de volgende interrupt conditie zich voordoet). De inhoud van dit register geeft aan welke de interruptbron is in IOsys. IACK=01H Cycle time interrupt. IACK=02H Keyboard interrupt. IACK=03H Verwerkte taak op IOsys, op aanvraag van een interrupt vanuit de Interrupt Register (IR). De kan langs dit register een interrupt geven aan IOsys. Dit kan, door dit register te schrijven met een willekeurige waarde. De bedoeling hiervan is, om hetzelfde effect te bekomen als het beëindigen van de cyclustijd. De ingangen worden gesampled, de uitgangen aangestuurd en de nieuwe instellingen in de controleregisters worden geactiveerd. Na reset moet hiermee bij de eerste interrupt de cyclustijd ingesteld worden! Versie [dp] D. Pauwels

De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (2)

De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (2) De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (2) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-11-6) 1 Procescomputer 1.1 Microprocessoren algemeen De informatie-verwerking zoals is behandeld, is vrijwel geheel

Nadere informatie

2 Algemene opbouw van een computersysteem

2 Algemene opbouw van een computersysteem Procescomputer E. Gernaat 1 Microprocessoren algemeen Informatie-verwerking zoals behandeld is momenteel vrijwel geheel overgenomen door microprocessoren. Wanneer we voortborduren op het idee van combinatorische

Nadere informatie

Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 4: Lcd Interface & Files

Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 4: Lcd Interface & Files Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 4: Lcd Interface & Files 1 Introductie In deze oefening zal je je LCD display leren aansturen. Je controleert deze display door er instructies naar te

Nadere informatie

De AT90CAN microprocessor van ATMEL in de motorvoertuigentechniek (2)

De AT90CAN microprocessor van ATMEL in de motorvoertuigentechniek (2) De AT90CAN microprocessor van ATMEL in de motorvoertuigentechniek (2) Timloto o.s. / E. Gernaat / ISBN 978-90-79302-06-2 Op dit werk is de Creative Commens Licentie van toepassing. Uitgave: september 2012

Nadere informatie

ES1 Project 1: Microcontrollers

ES1 Project 1: Microcontrollers ES1 Project 1: Microcontrollers Les 5: Timers/counters & Interrupts Timers/counters Hardware timers/counters worden in microcontrollers gebruikt om onafhankelijk van de CPU te tellen. Hierdoor kunnen andere

Nadere informatie

Aanvulling op handleiding. 2518 DMX controller, Nederlandstalig. Inhoudsopgave:

Aanvulling op handleiding. 2518 DMX controller, Nederlandstalig. Inhoudsopgave: Aanvulling op handleiding 2518 DMX controller, Inhoudsopgave: 1- Inleiding pagina 2 2- Aansluiten van de bekabeling en het instellen van het adres pagina 2 2.1- DMX-link pagina 2 2.2- DMX-adres pagina

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

ES1 Project 1: Microcontrollers

ES1 Project 1: Microcontrollers ES1 Project 1: Microcontrollers Les 3: Eenvoudige externe hardware & hardware programmeren in C Hardware programmeren in C Inmiddels ben je al aardig op gang gekomen met het programmeren van microcontrollers.

Nadere informatie

versie: 1.0 status: vrijgegeven door: J.Eberson datum: 15 augustus 2005 aangepast: 19 februari 2006 concept beschrijving

versie: 1.0 status: vrijgegeven door: J.Eberson datum: 15 augustus 2005 aangepast: 19 februari 2006 concept beschrijving versie: 1. status: vrijgegeven door: J.Eberson datum: 15 augustus 25 aangepast: 19 februari 26 concept beschrijving DOLLYsms SMS server conceptbeschrijving V1. I N H O U D Inleiding... 3 DOLLYsms... 3

Nadere informatie

4) De IPC@CHIP hardware.

4) De IPC@CHIP hardware. 4) De IPC@CHIP hardware. Hier geven we een beschrijving van de verschillende hardware-onderdelen van het RIOT bord en hun onderlinge samenhang. De belangrijkste componenten zijn: de IPC@CHIP SC12, een

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding JupiterPro P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm... 5 Ontvangen en lezen van de meldingen.. 6 Prioriteit per capcode selecteren

Nadere informatie

De CB channel controller TMS1022NL/NLL en TMS1023NL/NLL. ( Dit is een maskrom-programmed version van de Texas Instruments TMS1000 family)

De CB channel controller TMS1022NL/NLL en TMS1023NL/NLL. ( Dit is een maskrom-programmed version van de Texas Instruments TMS1000 family) De CB channel controller TMS1022NL/NLL en TMS1023NL/NLL ( Dit is een maskrom-programmed version van de Texas Instruments TMS1000 family) Ik begin even met een korte inleiding over de TMS1000. ( Wil je

Nadere informatie

LocoIO Handleiding HDM08

LocoIO Handleiding HDM08 LocoIO Handleiding HDM08 Disclaimer van Aansprakelijkheid: Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico.

Nadere informatie

Een intelligent DMX netwerk

Een intelligent DMX netwerk WORKSHOP STEPP Een intelligent DMX netwerk WORKSHOP STEPP Wat is DMX? Een intelligent DMX netwerk Demo opstelling Probleem oplossing Wat is DMX? Hoe is het DMX signaal ontstaan DMX in de praktijk Hoe

Nadere informatie

RCL Arduino Workshop 1

RCL Arduino Workshop 1 RCL Arduino Workshop 1 Leren door doen april 2015 - slides voor RCL Arduino workshop 1 ON4CDU & ON8VQ Workshop Leren door doen Werken in een groep Beperkte tijd Alleen essentiele vragen stellen Thuis oefenen

Nadere informatie

Module nummer Elke speciale module krijgt een eigen module nummer om de betreffende module in te stellen en uit te lezen. Ethernet module FX3u-ENET

Module nummer Elke speciale module krijgt een eigen module nummer om de betreffende module in te stellen en uit te lezen. Ethernet module FX3u-ENET Datum : 3 november 2009 Aangemaakt door : Matthias FAQ 3 : Instellen van analoge module FX2n-5A Input 4x Analoog in Output 1x Analoog uit Bedrading Let op! Bij stroom-input de ingang V+ en I+ doorverbinden

Nadere informatie

Arduino Workshop 1 Zuid-Limburg

Arduino Workshop 1 Zuid-Limburg Arduino Workshop 1 Zuid-Limburg Leren door doen Mei 2016 - slides voor Arduino workshop 1 v2.5 Zuid-Limburg PA3CZS, PA0FOT, ON4CDU, PE1EAM 1 Workshop 1 Workshop 1 concentreert op kennismaking en eenvoudige

Nadere informatie

AP80 Display Controller

AP80 Display Controller Datasheet AP80 AP80 Display Controller Toepasbaar als: Display voor positie en snelheid Nokkencontroller Signaalomvormer Toerentalbewaking Linearisatie functie 72 mm ca. 160 mm 144 mm Voor sensoren met:

Nadere informatie

In- en uitgangssignalen van microprocessoren

In- en uitgangssignalen van microprocessoren In- en uitgangssignalen van microprocessoren E. Gernaat 1 Overzicht signalen Informatie van en naar een microprocessor kan parallel of seriëel gebeuren. Bij parallel-overdracht zal elke lijn (draad) een

Nadere informatie

FT4SW. 1. Werking. Handleiding. Figuur 1

FT4SW. 1. Werking. Handleiding. Figuur 1 Ed 1.3 Handleiding Handleiding FT4SW, ed13 2 FT4SW 1. Werking De FT4SW is een IO module stuurmodule met 4 relais die geactiveerd wordt door de deurtelefoon Wizard (NewClassic, Elegance of Elite serie).

Nadere informatie

De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (4)

De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (4) De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek () E. Gernaat (ISBN 978-90-7930--6) De Atmel ATmega38/P microcontroller. Uitvoering De ATmega38 is een microprocessor van de Amerikaanse firma ATMEL

Nadere informatie

AN0031-NL. Een input toevoegen aan Paxton10. Overzicht. Het apparaat creëren

AN0031-NL. Een input toevoegen aan Paxton10. Overzicht. Het apparaat creëren Een input toevoegen aan Paxton10 Overzicht Met een Paxton10-connector kunnen inputs eenvoudig worden gemonitord, van lichtsensoren en thermostaat tot en met bewegingsmelders en aan/uit schakelaars. Er

Nadere informatie

MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110

MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110 MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110 Opvragen en aansturen van I/O via MODBUS RTU over RS232 of MODBUS IP of directe TCP/IP-socket. De MODBUS4S110 is een unit die als slave via MODBUS RTU (RS232) of

Nadere informatie

Wat is Arduino? Arduino = microprocessor (Atmel)

Wat is Arduino? Arduino = microprocessor (Atmel) Intro tot Arduino Wat is Arduino? Volgens de website: Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, designers,

Nadere informatie

Inhoud vandaag. Interrupts. Algemeen ARM7 AIC

Inhoud vandaag. Interrupts. Algemeen ARM7 AIC Inhoud vandaag Interrupts Algemeen ARM7 AIC Interrupts Wat is een interrupt? Een interrupt is een onderbreking van de huidige bezigheden ten gevolge van een externe gebeurtenis, zodanig dat de bezigheden

Nadere informatie

Aansluitmodule voor Schakelbord / Schakelpaneel

Aansluitmodule voor Schakelbord / Schakelpaneel Aansluitmodule voor Schakelbord / Schakelpaneel Omschrijving : Voor aansluiting van het Schakelbord aan Uhlenbrock Digitaalsysteme. Geschikt voor alle digitale centralen met LocoNet-aansluiting (bv. Intellibox,

Nadere informatie

Deel 2 S7 Graph Ont4 - GA3

Deel 2 S7 Graph Ont4 - GA3 Deel 2 S7 Graph Ont4 - GA3 Deel 2 : Graph 09/05 1 Wanneer er in een installatie een sequentiële beweging geprogrammeerd moet worden is het interessant om gebruik te maken van S7 Graph. De progammastructuur

Nadere informatie

De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (8)

De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (8) De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (8) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-11-6) 1 Assembly (Assembleertaal) 1.1 Inleiding De Arduino kan ook in assembleertaal (assembly) worden geprogrammeerd.

Nadere informatie

1 enerwaslicht Elation Professional - DMX OPERATOR User Manual

1 enerwaslicht Elation Professional - DMX OPERATOR User Manual 1 enerwaslicht Elation Professional - DMX OPERATOR User Manual Inhoud Blz Diagram: 3 Knoppen en functies: 3 Aansluitingen: 5 DMX-512 adres instellen: 6 Scene programmeren: 6 Scene programmeren samengevat:

Nadere informatie

Stappenmotor Interface. Controller

Stappenmotor Interface. Controller Besturing In deze moderne tijd zal de besturing geheel elektrisch worden uitgevoerd. De bedoeling is dat er voor ieder afgaand spoor een wisseladres gebruikt worden. Dit betekend dan een reeks van 24 aansluitende

Nadere informatie

De AT90CAN microprocessor van ATMEL in de motorvoertuigentechniek (3)

De AT90CAN microprocessor van ATMEL in de motorvoertuigentechniek (3) De AT90CAN microprocessor van ATMEL in de motorvoertuigentechniek (3) Timloto o.s. / E. Gernaat / ISBN 978-90-79302-06-2 Op dit werk is de Creative Commens Licentie van toepassing. Uitgave: september 2012

Nadere informatie

De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (3)

De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (3) De Arduino-microcontroller in de motorvoertuigentechniek (3) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-11-6) 1 In- en uitgangssignalen van microprocessoren 1.1 Overzicht signalen Informatie van en naar een microprocessor

Nadere informatie

G. Schottert Handleiding Freekie 1. Nederlandse handleiding. Freekie DMX ADRES INSTELLINGEN 1

G. Schottert Handleiding Freekie 1. Nederlandse handleiding. Freekie DMX ADRES INSTELLINGEN 1 DMX ADRES INSTELLINGEN 1 Freekie Nederlandse handleiding Iedere fixture dat verbonden is met serial link moet voorzien worden van een DMX startadres, welke het eerste kanaal is dat de controller gebruikt

Nadere informatie

Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 3: Tijd, licht en warmte

Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 3: Tijd, licht en warmte Opgave Tussentijdse Oefeningen Jaarproject I Reeks 3: Tijd, licht en warmte Voor deze oefeningenles heb je de handleiding van de uitgedeelde ARM processor nodig. Je kan deze vinden op de website van het

Nadere informatie

Wat is een busverbinding?

Wat is een busverbinding? Wat is een busverbinding? gemeenschappelijke verbinding tussen CPU, geheugen en I/O-schakelingen onderscheid tussen: databus/adresbus/controlbus intern/extern serieel/parallel unidirectioneel/bidirectioneel

Nadere informatie

RIOT Remote Internet Operated Terminal. Gebruikers handleiding v1.0

RIOT Remote Internet Operated Terminal. Gebruikers handleiding v1.0 3) Het RIOT bord. Wat is RIOT? RIOT (Remote Internet Operated Terminal) is een embedded processorbord met verschillende I/O poorten dat eenvoudig te programmeren is met de in het instituut beschikbare

Nadere informatie

b-logicx handleiding PX_DimmerDayNight

b-logicx handleiding PX_DimmerDayNight INHOUDSOPGAVE Software handleiding 1. Inleiding 2 2. Wat hebben we nodig? 2 3. Werkwijze 2 3.1 Softwaremembers 2 3.2 Softwaremembers voor de bediening activeren 2 3.3 Softwaremembers voor dag/nacht activeren

Nadere informatie

FT8SW. 1. Werking. Handleiding. De FT8SW is een IO stuurmodule met 8 relais die geactiveerd wordt door de deurtelefoon Wizard

FT8SW. 1. Werking. Handleiding. De FT8SW is een IO stuurmodule met 8 relais die geactiveerd wordt door de deurtelefoon Wizard Ed 1.8 Handleiding Handleiding FT8SW, ed1.8 2 FT8SW 1. Werking De FT8SW is een IO stuurmodule met 8 relais die geactiveerd wordt door de deurtelefoon Wizard De IO module bevat 8 ingangen,8 relais uitgangen,een

Nadere informatie

CTCSS Encoder Super Flexibel Ontwerpen met een Arduino Nano

CTCSS Encoder Super Flexibel Ontwerpen met een Arduino Nano CTCSS Encoder Super Flexibel Ontwerpen met een Arduino Nano (voor minder als 2 euro weer QRV op de repeater) Henk Hamoen (PA3GUO) March 2016 Agenda Introductie CTCSS toonslot op repeaters Arduino Nano

Nadere informatie

INHOUD. KHLim dep IWT MeRa 1/22

INHOUD. KHLim dep IWT MeRa 1/22 INHOUD 1.Aanmaken van een nieuw S7 project... 2 1.1 Openen van een nieuw project.... 2 1.2 invoegen van een S7 station... 2 1.3 openen van de hardware... 3 1.4 Invoegen van een Rack... 3 1.5 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding BUS-2 Relais (3247)

Handleiding BUS-2 Relais (3247) Mogelijkheden Het BUS-2 relais heeft een potentiaal vrij wisselcontact (max. 5 A), dit contact kan op meerdere manieren aangestuurd worden. - Via 1 of meerdere of alle beldrukkers van het deurstation.

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

Informatiebundel ADuC832 Motor interface bord MGM/[dp]

Informatiebundel ADuC832 Motor interface bord MGM/[dp] Het ADuC832 Motor interface bord. Het ADuC832V2.0 motor interface bord heeft als doel: Een DC motor en een stappenmotor, die op het motor interface bord gemonteerd zijn, te kunnen aansturen met een ADuCV2.0/V1.1

Nadere informatie

LocoServo Handleiding

LocoServo Handleiding LocoServo Handleiding HDM12 Disclaimer van Aansprakelijkheid: Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico.

Nadere informatie

LocoHDL Module Configuratie

LocoHDL Module Configuratie LocoHDL Module Configuratie Disclaimer van Aansprakelijkheid: Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico.

Nadere informatie

Pulse output High speed counter Input interrupts

Pulse output High speed counter Input interrupts CP1H-X40D CP1H-XA40D Pulse output High speed counter Input interrupts CP1H-X40D CP1H-XA40D Snelle start instructie 1. Inleiding In deze manual wordt een aantal specifieke toepassingen van de CP1H- X(XA)D

Nadere informatie

Logo quiz Project Inleiding op de Logo!

Logo quiz Project Inleiding op de Logo! Logo quiz Project Inleiding op de Logo! Project ontwikkelt door: Tim van Schuylenburg Ben van Kruisbergen Inhoudsopgave Projectbeschrijving en Planning 2 Blz. De benodigdheden en aansluitschema 4-8 Complete

Nadere informatie

Technology, Innovation & Society Delft

Technology, Innovation & Society Delft Technology, Innovation & Society Delft VOORBLAD SCHRIFTELIJKE TOETSEN OPLEIDING TOETSCODE GROEP : ELEKTROTECHNIEK : MICPRG-sc1 : EQ1 TOETSDATUM : 25 JANUARI 2013 TIJD : 15.00 16.30 uur AANTAL PAGINA S

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

Het Versacom systeem is gedefinieerd in DIN 43861, deel 301 als "transfer protocol A".

Het Versacom systeem is gedefinieerd in DIN 43861, deel 301 als transfer protocol A. Versacom Het Versacom protocol (Versatile Communication) wordt gebruikt voor het op afstand programmeren van intelligente ontvangers. Dit protocol verstuurt schakelprogramma's, agenda- en vakantie periodes

Nadere informatie

Pico Timer - Programmer EM

Pico Timer - Programmer EM Pico Timer Programmer EM Technical Manual Pico Timer Programmer EM Product Versie: N/A Versie van deze handleiding:.. 6 Inepro B.V. Alle rechten voorbehouden Inhoudsopgave Algemeen Opties & Knoppen overzicht

Nadere informatie

FORTH op de 80C535 processor met het ATS535 board.

FORTH op de 80C535 processor met het ATS535 board. FORTH op de 80C535 processor met het ATS535 board. ATS535 Het ATS535 board met 8052- ANS-Forth, is een product van de HCC Forth GG en Atelec Hoorn. Het board met de ingebouwde software is een uitstekend

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer V2.03

Handleiding GSM kiezer V2.03 Voor GSM kiezers geleverd vanaf augustus 2014 Plaatsen SIM kaart / Installatie PIN code van SIM kaart uitschakelen. Let erop dat de SIM kaart voldoende bel- en SMS-tegoed heeft. Tijdens opstartfase van

Nadere informatie

Arduino CURSUS. door Willy - 09-juni-2017

Arduino CURSUS. door Willy - 09-juni-2017 Arduino CURSUS door Willy - w2@skynet.be, 09-juni-2017 OVERZICHT (1) OVERZICHT (2) Historiek Microcontroller (1) Microcontroller (2) Specificaties - Arduino UNO bord Specificaties - ATmega328P chip LET

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

FAT32 disk structuur 2007 stam.blogs.com

FAT32 disk structuur 2007 stam.blogs.com FAT32 disk structuur 2007 stam.blogs.com Master Boot Record De Master Boot Record is vrijwel hetzelfde voor alle besturingssystemen. Het ligt binnen de eerste sector van de harddisk: Cylinder 0, Head 0,

Nadere informatie

Peripheral Interface Controllers. BRAC clubavond 5-105 PE2WDO

Peripheral Interface Controllers. BRAC clubavond 5-105 PE2WDO Peripheral Interface Controllers -10 PE2WDO Programma Introductie Wat is een PIC Wat heb je nodig om te beginnen Praktijkopdrachten: Voorbeeld met uitleg Opdrachten pag. 2 Wat is een PIC Programmable Intelligent

Nadere informatie

Handleiding ISaGRAF. Wil men het programma bewaren, dan is het verstandig een back-up te maken: C9 Back-up / Restore

Handleiding ISaGRAF. Wil men het programma bewaren, dan is het verstandig een back-up te maken: C9 Back-up / Restore Handleiding ISaGRAF C Handleiding ISaGRAF Deze handleiding beoogt een korte samenvatting te geven van handelingen die verricht moeten worden om met behulp van ISaGRAF een PLC-programma te schrijven en

Nadere informatie

Domotechnology BVBA Dikberd 14 unit 1a 2200 HERENTALS België. Handleiding SQUEEZEBOX

Domotechnology BVBA Dikberd 14 unit 1a 2200 HERENTALS België. Handleiding SQUEEZEBOX Domotechnology BVBA Dikberd 14 unit 1a 2200 HERENTALS België Handleiding SQUEEZEBOX TEL : +32 14/72.00.30 FAX : +32 14/72.00.35 MAIL : info@domotechnology.be SITE : www.domotechnology.be SQUEEZEBOX Inhoudstabel

Nadere informatie

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 SERIE Z-54 Positie-aflezing - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 ELGO - ELECTRIC GmbH D - 78239 Rielasingen,

Nadere informatie

Microcontrollers Labo

Microcontrollers Labo Microcontrollers Labo 8051 based microcontroller ADuC832 from Analog Devices 06/2016 Roggemans M. (MGM) LES 0 Testen en verdelen van de hardware FTP site overlopen Installeren van software om thuis te

Nadere informatie

Werkbladen voor Arduino workshop 1

Werkbladen voor Arduino workshop 1 De aansluitingen van de Arduino Uno Werkbladen voor Arduino workshop 1 Arduino Arduino is een open-source ontwikkelbord, waarmee het eenvoudig is om informatica aan fysieke objecten te koppelen. Je kunt

Nadere informatie

NEDERLANDS AP22. Atrium door handle controller. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

NEDERLANDS AP22. Atrium door handle controller. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS Atrium door handle controller De keuze van de installateur cdvibenelux.com Snelstartgids voor Atrium Inleiding: De Atrium Door Handle Controller is een onderdeel van het Atrium toegangscontrolesysteem.

Nadere informatie

Artikel / Omschrijving. Afm: 72x88x66mm. HDL SB-DN-232IP-PRO. Afm: 72x88x66mm.

Artikel / Omschrijving. Afm: 72x88x66mm. HDL SB-DN-232IP-PRO. Afm: 72x88x66mm. SMART BUS HDL Catalogus HDL systeem. Een revolutionair, modulair systeem met RS232 en IP gateway voor bi-directionele communicatie met audiovisuele systemen, pc & tablet. Volledig naar eigen behoefte samen

Nadere informatie

Accelerometer project 2010 Microcontroller printje op basis van de NXP-LPC2368

Accelerometer project 2010 Microcontroller printje op basis van de NXP-LPC2368 Accelerometer project 2010 Microcontroller printje op basis van de NXP-LPC2368 Handleiding bij het gebruik van een microcontroller in het Accelerometerproject (Project II) Er zijn speciaal voor het Accelerometerproject

Nadere informatie

Applicatiesoftware Tebis

Applicatiesoftware Tebis 5 Applicatiesoftware Tebis STXB322 V 1.x 2 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 2-v LED (licht / jal. / venti.) (Status indicatie) STXB344 V 1.x 4 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 4-v LED (licht / jal. /

Nadere informatie

18 Embedded systemen 1

18 Embedded systemen 1 18 Embedded systemen 1 r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15(pc) NZCV CPSR Figuur 18.1 ARM-programmeermodel Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte 0 Figuur 18.2 Endian conversie

Nadere informatie

scc = b) CD AB

scc = b) CD AB Computerarchitectuur en -organisatie (213030) Dinsdag 21 januari 2040, 13.30 17.00 uur 7 bladzijden met 8 opgaven 4 bladzijden met documentatie Let op: Vul het tentamenbriefje volledig in (d.w.z. naam,

Nadere informatie

Manual Debug software. VMC next

Manual Debug software. VMC next Manual Debug software VMC next Land: NL Ned Air bv maart 2012 Ver. 0.05 1 Algemeen... 3 2 Opbouw VMC next... 3 3 VMC Next Debugger... 4 4 Status... 7 5 Registers... 8 5.1 Knoppen... 9 5.1.1 Download...

Nadere informatie

Handleiding laadpaal met geïntegreerde Paxton toegangscontrole

Handleiding laadpaal met geïntegreerde Paxton toegangscontrole Handleiding laadpaal met geïntegreerde Paxton toegangscontrole Er zijn uiteraard diverse aanbieders van laadpalen, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende hard en software: Ecotap laadpaal voor

Nadere informatie

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen.

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen. Gebruikers handleiding Algemeen De ControlBox 3.0 bedient een standaard High Security Slot (HSS). Er zijn 3 opties om de firmware in te stellen. Zowel het type als de modus moeten worden geselecteerd:

Nadere informatie

Relaismodule CP24. Aansluitklemmen. Toepassingsgebieden

Relaismodule CP24. Aansluitklemmen. Toepassingsgebieden elaismodule CP24 Toepassingsgebieden De relaismodule CP24 heeft 4 relaisuitgangen. Deze uitgangen kunnen rechtstreeks de verschillende lastkringen schakelen. In de meeste gevallen zijn het de lichtkringen

Nadere informatie

WLP1 systeem : Continue controle van het waterverbruik, detectie van waterverliezen en lekdetectie in slechts 1 toestel.

WLP1 systeem : Continue controle van het waterverbruik, detectie van waterverliezen en lekdetectie in slechts 1 toestel. WLP1 systeem : Continue controle van het waterverbruik, detectie van waterverliezen en lekdetectie in slechts 1 toestel. Toepassingsgebied : Dit toestel vindt zijn toepassing in elk groot gebouw. Het spoort

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding TC - 6 Telecontroller Algemene informatie TC - 6 Met de TC-6 telecontroller is het mogelijk om op afstand via de telefoonlijn een 6- tal elektrische apparaten

Nadere informatie

C-Tech TSFP 2010T PROFESSIONELE TERRESTRISCHE SIGNAALMETER

C-Tech TSFP 2010T PROFESSIONELE TERRESTRISCHE SIGNAALMETER C-Tech TSFP 2010T PROFESSIONELE TERRESTRISCHE SIGNAALMETER Gebruiksaanwijzing Content Productomschrijving 1.Handleiding 1 1.1 Voorzijde en toetsen 1 1.2 Power On/Off 3 1.3 Netvoeding & Batterij 3 2. Menu

Nadere informatie

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Versie 1.3 Mei 2012 Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Inhoud Inleiding pag. 2 Instellen van de videotoestellen op Bibus II VOP: pag. 3 Instellen van de

Nadere informatie

ikitlux LUXOM COMFORT KIT

ikitlux LUXOM COMFORT KIT ikitlux LUXOM COMFORT KIT Op een creatieve manier kies je samen met de installateur voor een duurzaam wooncomfort. Zorgeloos gebruiksgemak dat is afgestemd op de behoeften en het levensritme van je familie.

Nadere informatie

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Aantal druktoetsen: 4 stuks met de volgende functies: On/off toets voor in- en uitschakelen, toets 1 laagste vermogen, 2 midden stand, 3 max.

Nadere informatie

Getalformaten, timers en tellers

Getalformaten, timers en tellers Getalformaten, timers en tellers S_CU CU S PV R CV DEZ CV_BCD S_ODT S TV BI R BCD 1 pagina 1 Getalformaten (16 bits) PG CPU BCD W#16#296 Voorteken (+) 2 9 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 Positieve getallen

Nadere informatie

Toelichting op modbus-koppeling van Robur toestellen en frames

Toelichting op modbus-koppeling van Robur toestellen en frames Toelichting op modbus-koppeling van Robur toestellen en frames Dit document beschrijft de achtergrondinformatie en belangrijkste adressen voor de modbus-koppeling van Robur warmtepompen en koelmachines

Nadere informatie

Servopneumatiek. mart

Servopneumatiek. mart Servopneumatiek mart Flexibel ositioning Intelligent ontrolling.0.005 De komponenten..0.005 Een aandrijving zuigerdiameter 5.. 80.0.005 Een positiemeetsysteem Lineaire-Potentiometer MLO-POT-...-TLF Slaglengte

Nadere informatie

User Manual. 99-2908 DMX Universal Demux 8 channel Switch / PWM / Servo / Strobe / Binair

User Manual. 99-2908 DMX Universal Demux 8 channel Switch / PWM / Servo / Strobe / Binair User Manual 99-2908 DMX Universal Demux 8 channel Switch / PWM / Servo / Strobe / Binair Omschrijving De DMX Universele Demux is uitstekend geschikt voor het aansturen van diverse. Aan de uitgang staan

Nadere informatie

Het koppelen van de Wago aan de AC500-eco via Modbus RTU. A quick start guide. Jaap Ruiten

Het koppelen van de Wago aan de AC500-eco via Modbus RTU. A quick start guide. Jaap Ruiten Het koppelen van de Wago 750-315 aan de AC500-eco via Modbus RTU. A quick start guide Jaap Ruiten Het koppelen van de Wago 750-315 aan een AC500-eco plc. Solar TPS 1 dinsdag 4 februari 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Integra

Gebruikershandleiding Integra Gebruikershandleiding Integra Overzicht van het bediendeel Storing Systeem ingeschakeld Servicemode Alarm De storingsled (geel) zal branden bij een storing aan het syteem. De systeem ingeschakeld led geeft

Nadere informatie

Computer Instructies voor de SM-5062

Computer Instructies voor de SM-5062 Hoofdscherm Staafgrafiek Recovery Knop om de Recovery functie te activeren Programma Profielen Select Knoppen Enter Knop om keuzes te bevestigen Reset Knop om gegevens te wissen Start/Stop Knop Computer

Nadere informatie

Tweede workshop Arduino

Tweede workshop Arduino Tweede workshop Arduino In deze workshop zal veel gewerkt worden met voorbeelden die meegeleverd worden met de Arduino IDE. Deze zijn te vinden onder het menu File >Examples. Oefening 1 - Seriële communicatie

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET MODULES VM130 HANDLEIDING 2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET WWW.VELLEMANPROJECTS.EU Inhoudstafel Beschrijving 3 Eigenschappen en technische gegevens 4 Instructies voor de zender 4 Instructies voor de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

Arduino : Morse Voltmeter

Arduino : Morse Voltmeter Arduino : Morse Voltmeter Ooit was ik begonnen met het leren programmeren van een PIC processor in assembler. Maar ja, dat ging niet zo vlot, er kwamen andere dringende zaken en de PIC vloog weer in de

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Mercurius. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. Mercurius. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding Mercurius P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm 5 Ontvangen en lezen van de meldingen... 6 Een bericht op slot zetten 7 Een bericht

Nadere informatie

TCP-IP message van partner PLC naar Alarmsysteem met als inhoud alarmen en analoge waarden in Format code 01.

TCP-IP message van partner PLC naar Alarmsysteem met als inhoud alarmen en analoge waarden in Format code 01. TCP-IP message van partner PLC naar Alarmsysteem met als inhoud alarmen en analoge waarden in Format code 01. De TCP-IP buffer is een byte-array van 1000 byte lang. byte Omschrijving voorbeeld 0 TCP/IP

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.REC L8542778 - Rev. 10/07/02 BE.PLAY L8542759 - Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.PLAY CODEPANEEL WANDMONTAGE Buitenste afdichting Binnenste afdichting Kabeldoorgang Sleufgaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Embedded systemen

Hoofdstuk 19. Embedded systemen Hoofdstuk 19 Embedded systemen 1 r0 r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11 r12 r13 r14 r15(pc) NZCV CPSR Figuur 19.1: ARM-programmeermodel. Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 3 Byte 2 Byte 1 Byte 0 Figuur 19.2:

Nadere informatie

6300 BEDIENINGSHANDLEIDING

6300 BEDIENINGSHANDLEIDING Toonaangevend in veiligheid 6300 BEDIENINGSHANDLEIDING De juiste mensen op de juiste plek UITGAVE DATUM WIJZIGINGS GEGEVENS GWIJZIGD DOOR 1 04/07/01 Originele uitgave - 2 04/11/02 Bijgewerkt tot en met

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding GE Security NetworX TM Series NX-216 Zone uitbreidingsmodule Installatiehandleiding g imagination at work NX-216 Installatiehandleiding Pag 2 17/06/05 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 ALGEMENE BESCHRIJVING...

Nadere informatie

Vogelaar Electronics DRAFT DelphiStamp VE08201

Vogelaar Electronics DRAFT DelphiStamp VE08201 1 Vogelaar Electronics Dorpsstraat 90 3751 ES Bunschoten Netherlands Telefoon +31 (0)33 2980727 Fax +31 (0)847 115096 E-mail info@vogelaar-electronics.com DS_intro.doc 19-07-2005 DRAFT DelphiStamp VE08201

Nadere informatie