Huren in Amsterdam: alleen voor de rijken? Adri Duivesteijns woonvisie Kandidatenmarkt zet jongeren weer op de rails Kesbeke maakt tafelzuur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huren in Amsterdam: alleen voor de rijken? Adri Duivesteijns woonvisie Kandidatenmarkt zet jongeren weer op de rails Kesbeke maakt tafelzuur."

Transcriptie

1 Gratis Rechtshulp voor minima Bij problemen met alle uitkeringen Willering Advocaten zie advertentie op de achterpagina altijd gratis mei Huren in Amsterdam: alleen voor de rijken? Adri Duivesteijns woonvisie Kandidatenmarkt zet jongeren weer op de rails Kesbeke maakt tafelzuur extra werkt

2 2 MUG Magazine mei 2014 advertentie

3 MUG Magazine mei 2014 inhoud 3 IN DIT NUMMER Beeld cover Sodis Vita 12 Rubrieken / columns 4 De maand MUG 6 Catelijne Bosman 7 Van de redactie 25 Agenda / Stadspas 28 Sociaal raadslieden / Juridisch loket 29 De Ombudsman 31 Jacques Peeters / Betoog 32 Klerenzooi / Koopwijzer 33 Gratis in Amsterdam De gulle keuken MUGFilippine 34 MUGwijzer Beeld George Maas/Fotonova werkt 18 Werken als buschauffeur 19 Inkijkje bij augurkenfabriek 6 Hulp bij schulden via Vroeg Eropaf 8 Adri Duivesteijn over coöperaties 10 De Kandidatenmarkt helpt jongeren aan werk 12 Sociale huurwoningen worden straks onbetaalbaar 14 Huis is niet om mee te speculeren 15 Stadsnomade Chandra zoekt rust 16 Kritiek op de rol van de overheid 17 Vers eten uit eigen moestuin 20 Al netwerkend weer aan de slag 21 Toegang tot recht wordt moeilijker voor minima Kunst & Cultuur 22 Dichtfestival in Oud-West 23 Bezoek Huizen van Verzet 24 Ook voor het bier naar Rialto Advertenties BOOGERT & HARING advocaten Gesubsidieerde rechtsbijstand voor minima Problemen met uw uitkering? GEDAGVAARD? Ontslag? Verblijfsvergunning geweigerd? Schone Lei? HUISUITZETTING? Scheiding? Bel direct: Kennismakingsgesprek altijd kosteloos Gratis inloopspreekuur: iedere maandag 17:00-18:30 uur Overtoom 441, 1054 KG Amsterdam Tram 1, halte Rhijnvis Feithstraat Arbeidsrecht Bestuursrecht Familierecht Huurrecht Jeugdrecht Sociaalzekerheidsrecht Strafrecht Vreemdelingenrecht WSNP

4 4 MUG Magazine mei 2014 actueel De maand mug MANTELZORGER KRIJGT IN 2015 BOETE OPGELEGD Participatiemaatschappij, zelf redzaamheid, eigen kracht... mooie termen maar het ka binet maakt het burgers niet makkelijk om afscheid te ne men van de verzorgingsmaat schappij. De Volkskrant conclu deert dat families en andere fulltime mantelzorgers maar beter niet hun hulpbehoe vende ouder in huis kunnen opnemen. De zogeheten kos tendelersnorm zal hen flink opbreken. Vanaf 1 juli 2015 volgend jaar dus zal een aow er maar liefst 300,- minder pensioen ontvangen als hij bij zijn kind/verzorger intrekt, of andersom. Dit is zo geregeld in de gewijzigde Wet Werk en Bijstand die in februari door de Tweede Kamer is aangeno men. Voordat het wetsvoorstel wet wordt, moet nog wel de Eerste Kamer instemmen. Belangenorganisaties spreken al van een mantelzorgboete, en ook de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten (VNG) waarschuwt voor de negatieve gevolgen. uitkering alleen voor wie nederlands spreekt Wie geen Nederlands spreekt, raakt misschien zijn uitke ring kwijt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) heeft een wetsontwerp in de maak waarin een en ander wordt geregeld. Wie een bijstands uitkering heeft, dient ten min ste een eenvoudig gesprek over alledaagse onderwerpen te kunnen voeren. De gemeente beoordeelt of iemand daartoe in staat is. Wie bijstand aan vraagt en weigert Nederlands te leren krijgt een korting op zijn uitkering van 20 procent. Wie na een halfjaar nog steeds verwijtbaar geen vorderingen maakt, krijgt een korting van 40 procent. Wie na een jaar nog geen poging heeft gedaan raakt zijn uitkering kwijt. En kele duizenden mensen met een bijstandsuitkering zouden amper Nederlands spreken. Het kabinet wil dat mensen beter inburgeren en meer kans op een baan maken. Het geldt ook voor Nederlanders die en kel dialect spreken. Huishoudtoeslag op de lange baan geschoven De huishoudtoeslag, die an dere toeslagen moet vervan gen, gaat voorlopig niet door. Minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken heeft de Tweede Kamer laten weten dat het niet lukt om de nieuwe toeslag op 1 januari in te voeren. Het zou te complex zijn voor de Belastingdienst om de nieuwe regeling, die de huidige zorg- en huurtoeslag, maar ook het kindergebonden budget en een toeslag voor ouderen moet vervangen, uit te voeren. Een andere reden om de huishoudtoeslag uit te stellen is dat daardoor de ex port van uitkeringen fors kan toenemen. Asscher belooft een nieuw plan. Aangezien de nieuwe toeslag geld moest op leveren, zal nu voor miljoen extra moeten worden bezuinigd. Thuiszorg voor homoseksuelen Zorg-wethouder Eric van der Burg was bij de officiële start van Gay Care Amsterdam in hotel The Grand op donderdag 10 april. Homoseksuele en lesbische ouderen hebben vaak moeite om voor hun geaardheid uit te komen. Particuliere thuisorganisatie Gay Care Amsterdam biedt voor deze groep zorg op maat. Beeld Sodis Vita ontslagen in jeugdzorg Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat de kabinetsplan nen tussen de en mensen in de jeugdzorg hun baan gaat kosten. Daar wer ken nu circa dertigduizend mensen. Instellingen voor jeugdzorg moeten tot 2017 zeker 15 procent van hun budget inleveren. Voortaan moet de gemeente de jeugd zorg aansturen. Door de zorg dichter bij huis te organise ren, zouden jongerenwerkers met minder geld betere zorg moeten kunnen leveren, is het idee. De doelstellingen van het beleid zijn nauwelijks omstreden maar instellingen hebben moeite met hoe de operatie wordt doorgevoerd. Niet alle gemeenten hebben namelijk besloten welke zorg ze precies wél en niet inkopen bij de jeugdzorginstellingen. 1% bezit bijna een kwart Nederland staat te boek als een land met kleine inko mensverschillen, maar dat

5 MUG Magazine mei 2014 actueel 5 geldt niet voor de vermogens. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de rijkste 1% van Nederland bijna een kwart van het totale Neder landse vermogen bezit, zo meldt de Volkskrant. Volgens het CBS beschikten huishoudens, samen de rijkste 1% van de Nederlandse bevol king, in 2012 over 273 miljard euro aan vermogen. Dat is omgerekend 3,7 miljoen euro per huishouden. Vóór de crisis in 2008 bezat de rijkste 1 pro cent nog éénvijfde (21,5%) van het totale Nederlandse ver mogen, destijds miljard groot. Het bezit bestaat vooral uit (internationale) aandelen en ander kapitaal dat in waar de is gestegen. Joep Bertrams HERVORMING ZORG: KABINET ZET PLANNEN DOOR Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) zet zijn plannen door om de langdurige zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken te hervormen. Groen Links, CDA en 50PLUS had den om uitstel gevraagd om dat gemeenten te weinig tijd zouden hebben om deze taak over te nemen. Volgens Van Rijn hebben gemeenten meer behoefte aan duidelijkheid dan aan uitstel. De overheve ling van taken gaat met forse bezuinigingen gepaard. Vol gens het kabinet zijn die nodig om de zorg betaalbaar te hou den. De SP waarschuwt: Het betekent gewoon dat mensen hun zorg kwijtraken. STAGNEREND AANBOD sociale huurwoningen Voor gewone huizenzoekers wordt het steeds lastiger om een sociale huurwoning te vinden meldt Het Parool. Uit cijfers van de Amsterdamse Federatie van Woningcorpora ties blijkt dat bijna 50 procent van de sociale huurwonin gen is bestemd voor mensen met een urgentieverklaring: ouderen en zieken, alcoholis ten, tienermeisjes, jonge excriminelen en slachtoffers van huiselijk geweld of mensen handel. Door bezuinigingen moeten hulpbehoevenden va ker op zichzelf wonen. Tegelij kertijd neemt het aanbod van sociale huurwoningen verder af, ook in het college-akkoord van D66 en GroenLinks. MEESTE AMSTERDAMMERS KENNEN MUG MAGAZINE Bijna Amsterdam mers, oftewel zo n 75 procent van de hoofdstedelijke bevol king, kent uw lijfblad. Daar van lezen mensen het blad weleens en bijna zelfs iedere maand. Dit zijn voor MUG Magazine belang rijke conclusies uit een in april afgenomen enquête onder 300 lezers en 542 maatschappelijk betrokken Amsterdammers, uitgevoerd door onderzoeks bureau Markteffect uit Eind hoven. Het lezersonderzoek was een cadeau van scheidend wethouder Freek Ossel (PvdA), met onder meer armoedebeleid in zijn portefeuille. Aanleiding was het 25-jarig bestaan van MUG in oktober. Ondervraag den waardeerden het blad met een 7,5, een meerderheid vindt MUG onmisbaar of op z n minst belangrijk. Directeur/ hoofdredacteur Joop Lahaise: Dit onderzoek levert ons ar gumenten bij het vinden van sponsors en het werven van adverteerders. Maar hopelijk ziet ook de gemeenteraad in dit onderzoek aanleiding om subsidie te overwegen, want het blijft een hell of a job om een maatschappelijk blad als MUG in de lucht te houden. Ook MUG kampt met een ontieglijk lastige advertentie markt en anders dan veel feel good-programma op tv doen geloven, staan het bedrijfs leven en de 1% topvermogens in dit land niet te springen om een kritisch blad als MUG, dat opkomt voor de sociaal-econo mische onderkant, financieel bij te staan.

6 6 MUG Magazine mei 2014 achtergrond Sietses leven kreeg weer zin dankzij Vroeg Eropaf Mensen met (huur)schulden kunnen terecht bij Vroeg Eropaf. Met deze preventieve aanpak wil de gemeente voorkomen dat achterstanden oplopen. Dat dit werkt, blijkt uit het dalend aantal huisuitzettingen. Tekst Machteld Bouman Beeld Pejo Sietse Vierstra (70) uit Amsterdam-Noord werd vorig jaar op straat beroofd van de 500,- die hij gewend was elke maand in één keer uit de muur te trekken voor zijn levensonderhoud. Er was geen buffer. Hij dacht: Dag huur, dag Agis, jullie bekijken het maar. Maar toen kwam de volgende maand. Dan pakken ze dubbel, dacht ik. Dat gaat niet goed. Nergens kon ik lenen. Die ging z n keuken verbouwen, en die z n caravan opknappen Binnen een paar maanden stond hij gloeiend rood bij de woningcorporatie, de zorgverzekering en het energiebedrijf. Toen na diverse deurwaardersbezoeken het moment van huisuitzetting naderde, sprong de gemeente voor hem in de bres. Het voorkomen van huisuitzettingen wegens huurschulden is al enige jaren speerpunt van woningcorporaties, hulpin stellingen en de gemeenten. Niet alleen om dakloosheid tegen te gaan, maar ook omdat de kosten van juridische procedu res en de feitelijke uitzetting hoog zijn en in de praktijk moeilijk op de ex-bewoner kunnen worden verhaald. In veel gemeen ten hebben de betrokken partijen samen werkingsafspraken gemaakt over de wijze waarop zij gezamenlijk huisuitzettingen wegens huurschulden willen voorkomen. Toch komt er vaak weinig terecht van deze samenwerking, of hebben ze niet het gewenste resultaat. Amsterdam, waar sinds 2009 het door de gemeente bedachte samenwerkingsproject Vroeg Eropaf loopt, steekt gunstig af te gen de rest van het land. De cijfers tonen aan dat het werkt. Pauline Koerselman, woordvoerder van de Dienst Werk en Inkomen (DWI): In veel gevallen zoeken mensen te laat hulp waardoor schulden en problemen steeds hoger oplopen. Daarom is besloten: als de klant niet naar ons komt, dan gaan we zelf naar de klant toe. Met deze preventieve aanpak wil de gemeente dat achterstanden niet oplopen, dat hulpverlening op tijd wordt ingescha keld en dat het betaalgedrag verbetert. Amsterdam is de enige gemeente die op zo n grote schaal preventief te werk gaat. Illustratief voor de werkwijze en het suc ces van Vroeg Eropaf is het geval van Siet se Vierstra. Door één incident raakte hij achterop met betalen en met de snel oplo pende huurachterstand en andere schul den wist hij zich geen raad meer. Aan elk detail in zijn huis valt af te lezen met hoeveel plezier hij hier nu al weer 24 jaar woont. En ook hoe groot de rampspoed zou zijn geweest als hij daadwerkelijk huis en haard had Als klanten niet naar ons komen, gaan wij naar hen moeten verla ten. Vroeger was het zoete inval hier, vertelt hij in zijn bloem rijke, zonnige tuin waar het wasgoed fris wappert in de wind. Ieder een kwam maar binnen, maar daar ben ik mee gestopt. Normaal heb ik de voordeur open, lekker doortochten, maar na die beroving niet meer. Stichting Doras, een van de deelnemers aan Vroeg Eropaf, zorgt dat de schuld die tot was opgelopen wordt af Op eigen kracht... Column Catelijne Bosman Catelijne is ex-bijstandsmoeder. Ze doet maandelijks verslag van haar overlevingstocht met vijf opgroeiende kinderen. Na tien jaar hulpverlening zegt Viona, mijn gezinscoach van de Opvoedpoli: Je bent sterk genoeg om zonder mij het gezin in goede banen te leiden. Ik ben dolblij. Ik ben inmiddels zelf hulpverlener en begeleid gezinnen. Het klopte gewoon niet meer. We plannen nog één gesprek en dan kunnen we na al die jaren gewoon het gezin Bosman zijn... zonder stempel. Ik wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat alles goed gaat, of dat mijn kinderen nu genezen zijn van Alle Dagen Heel Druk, maar heb nu wel de handvatten om het in goede banen te leiden, dacht ik opgelucht. Maar dan gaat het mis mijn Milan van wie ik dacht dat hij gewoon buiten speelde komt in de problemen doordat hij een andere betekenis geeft aan leuk buiten spelen, namelijk vechten en mensen lastigvallen. Ook Romy heeft zo haar manier van omgaan met vrijheid. Radeloos ben ik. Bezit ik toch niet de vaardigheden om een goede moeder te zijn? Weer lig ik er een aantal nachten wakker van, maar anders dan voorheen onderneem ik direct actie. Ik neem contact op met school en ook mail ik Viona dat het niet goed gaat. Ook school vindt dat zij ons weer moet begeleiden. Aan de ene kant ben ik het met ze eens maar tegelijk denk ik: waarom eigenlijk? Ik zit hier en los het op. Toch komt Viona langs. Ze zegt dat ze dat eigenlijk niet nodig vindt en dat ik niet in paniek moet raken als het even niet gaat. We spreken af dat we samen naar school gaan om dit uit te leggen. Dat haar ondersteuning nu overbodig is. Gewoon op eigen kracht is haar motto en zij overtuigt mij ervan dat ik eigen kracht genoeg heb. Het is alleen jammer dat school en soms de omgeving daar anders over denken. Dat eeuwige stempel noem ik het. Tijd voor vervanging van het stempel en dat zal ik doen gewoon op eigen kracht.

7 MUG Magazine mei 2014 Achtergrond 7 betaald. Tot die tijd krijgt Vierstra 80,- in de week. Vierstra: Binnenkort wordt het meer, we gaan de goede kant op! Van de huurders van de gereguleerde (sociale) huurwoningen in Nederland leeft 28 procent in armoede, becijferde het onafhankelijke researchbureau Rigo in opdracht van de Woonbond vorig jaar ok tober. Arm ben je volgens het Sociaal Cul tureel Planbureau en Rigo als je besteed baar inkomen onvoldoende is om alle noodzakelijke, onvermijdbare uitgaven te kunnen betalen. Gevolg is dat steeds meer mensen in schulden leven en uiteindelijk problemen krijgen met het betalen van de huur. Volgens Aedes (vereniging van woning corporaties) werden in 2012 in Nederland huurders van woningcorporaties uit hun huis gezet wegens huurachter standen. Hoewel de corporaties om uitzetting te voorkomen veel eerder dan vroeger reageren op betalingsachterstand door samen met hulpverleningsinstanties en schuldhulpverlening op huisbezoek te gaan, waren het er in 2013 al 6.980, een stijging van 8 procent. Amsterdam wijkt al wat langer af van de landelijke trend. Vanaf de start in 2009 van Vroeg Eropaf is het aantal ontruimin gen van corporatiewoningen in Amster dam met circa 15 procent afgenomen. In dezelfde periode, , is het aantal huisuitzettingen landelijk juist met 18 procent toegenomen. Dit zijn de cijfers van de laatste twee jaar: in 2013 bedroeg het totaal aantal uitzet tingen in Amsterdam 800 tegenover 829 in 2012; een daling van 3,5 procent. Het aantal ontruimingen van corporatiewo ningen daalde met 2,0 procent: van 644 in 2012 naar 631 in Landelijk is het aantal ontruimingen van corporatiewo ningen in 2013 met 7,7 procent gestegen ten opzichte van Bovendien is het slagingspercentage wet telijke traject (waardoor mensen na drie jaar in de schuldsanering met een schone lei kunnen beginnen) in Amsterdam 80 procent tegenover het landelijk percentage van 75. Een oorzaak zou kunnen zijn dat het voorwerk hier goed verzorgd is. De naam van Sietse Vierstra is om privacy-redenen gefingeerd. Nuttige adressen schuldhulpverlening Van de redactie Joop lahaise Deze MUG staat in het teken van wonen. Traditioneel bevat het mei-nummer de jaarlijkse Woonlastenkrant, uitgave van het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW). In de Woonlastenkrant vinden huurders belangrijke informatie, onder meer over de aanstaande huurverhoging. Ook in MUG Magazine besteden we aandacht aan wonen, en dan vooral aan huren. De meeste MUG-lezers zijn nu eenmaal geen kopers, zij zijn volledig afhankelijk van de gereguleerde huursector, de zogeheten sociale huurwoningen. Daar komt pas verandering is als Adri Duivesteijn zijn zin krijgt. Als een moderne Wibaut of Schaefer ijvert deze PvdA-voorman voor wooncoöperaties, als alternatief voor de traditionele wooncorporatie. In zijn visie kunnen ook de lagere inkomens eigenaar van hun woning worden. MUG zocht Duivesteijn op in zijn woonplaats Den Haag. Maar vooralsnog geldt de realiteit van enkele decennia liberaal woonbeleid: in Amsterdam is de sociale huurvoorraad tot ruim onder de 50 procent gezakt. Steeds meer Amsterdammers raken in de schulden omdat hun woonlasten de pan uit rijzen, als ze al aan een woning kunnen komen. In plaats van meer doorstroming heeft het beleid van de afgelopen regeer- en bestuursperioden (rijk en gemeente) alleen maar voor méér stagnatie gezorgd. Huurders durven niet te verhuizen, uit vrees voor een nog hogere huur. Onder het mom van het aanpakken van scheefwonen wordt wie een beetje is gaan verdienen snel van zijn spaargeld afgeholpen en daarmee van zijn eerste inleg in misschien een eigen huis. Ondertussen neemt de leegstand toe, van onverkoopbare corporatiewoningen tot ordinaire speculatie lees ook het artikel over het SPOK op pagina 14. En ook worden woningen, vooral in het centrum, massaal en vooral illegaal aan toeristen verhuurd. Volkshuisvesting gaat om meer dan alleen het betaalbaar houden van woningen voor lage inkomens en middeninkomens, het gaat ook over het leefbaar houden van de stad. Praten over de ongedeelde stad is mooi maar om met Jan Schaefer te spreken: In geouwehoer kan je niet wonen. In gelul trouwens ook niet.

8 8 MUG Magazine mei 2014 achtergrond Adri Duivesteijn is sinds februari 2013 PvdA-senator. Eerder was hij twaalf jaar Tweede Kamerlid. Van 2006 tot en met 2013 was hij wethouder Volkshuisvesting in Almere

9 MUG Magazine mei 2014 Achtergrond 9 De n(m)acht van Duivesteijn Het werd bijna de nacht van Duivesteijn maar de PvdA-senator liet op het laatste moment het kabinet toch niet vallen, en kreeg daar iets voor terug: de wooncoöperatie komt eraan. Tekst Toine Graus Beeld Erik Veld Het woonakkoord is een van de belang rijkste prestaties van Rutte II. Het werd begin 2013 gesloten tussen het kabinet en zijn gedoogpartners D66, ChristenUnie en SGP. Daarmee was ook een meerder heid in de Eerste Kamer geregeld. Alles leek dus in kannen en kruiken. Maar in de Eerste Kamer zat PvdA-senator Adri Duivesteijn en die was mordicus tegen het akkoord. Als hij bij zijn afwijzing zou blijven, ging het niet door en zou zelfs de regering kunnen vallen. Dat was niet denkbeeldig. Duivesteijn staat bekend als een princi pieel man, die zich niet graag de wet laat voorschrijven. Hij heeft zowat zijn hele leven gestreden voor sociale volkshuisves ting. Het woonakkoord ging tegen alles in waar hij voor staat. Op 17 december vond het debat plaats in de Eerste Kamer. De spanning was om te snijden en er ging dan ook een zucht van verlichting door de regering toen Duivesteijn op de valreep toch met het akkoord instemde. Een half jaar na dato moet hij nog steeds niets van dat akkoord hebben: Het is dom, een platte uitruil tussen de beper king van de hypotheekrenteaftrek van de PvdA en de huurliberalisering van de VVD, zegt hij in zijn huis vlakbij de Haagse Schilderswijk. Het is een prin cipieel foute beslissing. De PvdA had er een eigen sociaal voorstel tegenover moeten zetten. Waarom heeft u er dan toch mee ingestemd? Duivesteijn pakt het akkoord erbij en leest voor: Ook zal ik (minister Stef Blok, red.) komen met een uitwerking van de woon coöperatie, een vorm van zelforga nisatie van kopers en huurders als nieuwe vorm van toegelaten instelling met een wettelijke basis. De wooncoöperatie niet te verwarren met de huidige woon corporaties dat was het waar het Duive steijn om ging. Duivesteijn: Ik telde mijn zegeningen. De toezegging van woonminister Blok (VVD) beschouwt hij zelfs als een mijl paal in de Nederlandse volkshuisvesting. Al bijna twintig jaar werkt Duivesteijn aan zijn geesteskind, de wooncoöperatie. In 1996 schreef hij samen met voormalig PvdA-staatssecretaris en econoom Rick van der Ploeg de nota De koopwoning bereikbaar, waarin ze een sociale koopsector voorstellen. Vorig jaar werkte hij dat plan verder uit in een essay: De wooncoöperatie, op weg naar een zichzelf organiserende samenleving. Nu kunnen alleen mensen met hoge Wooncoöperaties zijn geen wooncorporaties: in een coöperatie is iedere bewoner mede-eigenaar van het complex. Het onderscheid tussen koper en huurder vervalt inkomens kopen en lage inkomens kunnen alleen maar huren, legt hij zijn idee uit. Die kloof wil ik dichten. Koop moet ook voor lage inkomens net zo normaal worden als huur. Mensen moeten kunnen kiezen voor een vorm van zelfbeheer die niet ofwel huur ofwel koop is maar een tussenvorm, op basis van een nieuw wettelijk sociaal stel sel: de wooncoöperatie. In zijn voorstel kunnen mensen al met een inkomen vanaf ,- een huis kopen. Net als minister Stef Blok vind ik dat je geld kunt ha len bij de cor poraties. Dat zijn zeer rijke instituties. Maar dan niet in de vorm van de verhuurdersheffing. De opbrengst daarvan gaat naar de staatskas, zonder enige relatie met volkshuisvesting. Dat is dom. Het is een belasting op de exploitatie van de corporaties. Daardoor investeren ze nauwelijks meer. Het kapi taal van de woningcorporaties zit in het vastgoed. Dat moet je activeren zodat het geïnvesteerd kan worden in een sociale koopsector. Dat kan volgens Duivesteijn als corpora Bij de corporaties valt wel degelijk geld op te halen maar dan niet in de vorm van een verhuurdersheffing die alleen de staatskas ten goede komt ties hun woningen aan wooncoöperaties verkopen. Huurders kunnen hun woning vervolgens van die coöperatie kopen. Ze nemen daarvoor een hypotheek van slechts 60 procent van de waarde. Daar door wordt het huis ook voor lagere inko mens bereikbaar. De overige 40 procent lenen ze renteloos van een startersfonds. Het geld voor dat fonds komt van de cor poraties. Die krijgen door de verkoop veel geld. Die financiering vormt de kern van Duivesteijns plan. Dat het geen luchtfietserij is, bewijst Almere, waar Adri Duivesteijn ooit wet houder was. Daar zijn al 500 woningen gebouwd voor mensen met een bruto inkomen tussen ,- en ,-. Daarvoor heeft Almere samen met wo ningcorporaties Ymere en De Key de IbbA-regeling opgezet: Ik bouw betaalbaar in Almere. Budgetorganisatie Nibud en de Nationale Hypotheek Garantie bewaken de maandlasten van de kopers. Scheefwo nen is er ook niet meer bij. Om de paar jaar worden de inkomens getoetst en de hypotheeklasten op een eventueel hoger gezinsinkomen aangepast. Duivesteijn ziet grote maatschappelijke voordelen van dergelijke wooncoöperaties. Ze zijn beter in staat om woningen te onderhouden dan de patriarchale corpo raties. Een wooncoöperatie kan een bind middel in de wijk zijn. In een coöperatie emancipeert de woonconsument tot een betrokken woonproducent. Als de wettelijke basis eenmaal is gere geld, ziet Duivesteijn deze nieuwe vorm van volkshuisvesting een grote vlucht nemen. Hij verwacht dat in de komende tien tot vijftien jaar een miljoen woningen kunnen worden overgeheveld naar woon coöperaties. Dat zal hij helaas zelf niet meer meema ken. Onlangs kreeg Adri Duivesteijn te horen dat de kanker, waar hij al jaren tegen vecht, ongeneeslijk is. Ondertussen groeit de IbbA, ook zonder de A van Al mere, in Nijmegen en Den Haag worden soortgelijke initiatieven opgezet. In Duivesteijns plan kunnen mensen met een jaarinkomen van ,- al eigenaar van hun eigen woning worden scheefwonen is er ook niet meer bij

10 10 MUG Magazine mei 2014 achtergrond De Kandidatenmarkt helpt jongeren aan een baan Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijft de werkloosheid onder jongeren, vooral van niet-westerse afkomst, stijgen. Patricia Zebeda hielp via De Kandidatenmarkt de afgelopen jaren meer dan driehonderd jongeren aan het werk. Tekst Lotte Haase Beeld Erik Veld Jongeren uit de wijk druppelen de cursusruimte in Amsterdam- Osdorp binnen. Via vrienden, kennissen of DWI zijn ze bij de Kandidatenmarkt terechtgekomen. Sommigen stellen zich welwillend op, anderen zakken onderuit op hun stoel met ongeïnteresseerde blik. Directeur en trainer van de Kandidatenmarkt Patricia Zebeda zit er bovenop: Het lijkt erop dat jij er niet veel zin in hebt vandaag? De jongen schiet overeind: Nee hoor, jawel. Ze hebben in hun leven al veel tegenslagen te verduren gehad, zitten vaak diep in de schulden of zijn regelmatig in aanraking met justitie geweest. Ze zijn teleurgesteld en missen zelfvertrouwen. Zebeda probeert hun gedrag om te buigen naar iets positiefs. Dan zegt ze: Je hebt talent, jongen. Je steelt je wel rot, maar dat betekent dat je organisatievermogen hebt want anders kan je niet stelen. Jij weet hoe je moet delegeren. Die kwaliteit heb je, maar ga die ergens anders inzetten. Bij de Kandidatenmarkt wordt onder andere gewerkt aan hoe de jongeren zich beter kunnen presenteren. Zebeda legt uit: Je houdt altijd eerst een smalltalk. Smalltalk, jullie weten toch wat dat is? Zo van, goh, mooi pand heeft u hier... Want, de eerste indruk is het allerbelangrijkst! Later in de cursus oefenen de cursisten hoe ze over zichzelf kunnen vertellen en geven coaches individuele begeleiding bij het verbeteren van hun cv. Maar de Kandidatenmarkt is bovenal een ontmoetingsplek waar de jongeren tips, contacten en ervaringen uitwisselen. Een terugkerend onderwerp is discriminatie. Gekleurde jongeren die werk vinden, krijgen regelmatig te maken met wellicht niet eens slecht bedoelde grapjes van collega s in de categorie allochtonen en criminaliteit. Dit soort opmerkingen valt niet in goede aarde. De jongeren voelen zich bij voorbaat gestigmatiseerd en gaan zich naar het verwachtingspatroon gedragen. Zebeda leert de jongeren niet te zwaar aan de grapjes te tillen. Ze kan zich ontzettend boos maken als ze het voor zichzelf verpesten door zich te snel op hun teentjes getrapt te voelen. Zo herinnert ze zich een jongen die vertelde dat hij na onenigheid met zijn leidinggevende tegen zijn meerdere had gezegd: Als je het zo goed weet, doe het dan lekker zelf! Hij was op staande voet ontslagen. Zebeda: En dit was gewoon een Nederlandse jongen, 21 jaar oud, die dit vertelde. Toen hij het verhaal in de groep gooide, viel iedereen hem bij: Goed gedaan jongen, je laat je toch niet als een hond behandelen! Zebeda: Op zo n moment moet ik eerst lachen om dat domme machogedrag. Maar dan roep ik: Potverdomme! Hallo!. En dan glijdt mijn blik langs de groep: Wat heeft dit gedrag jou opgeleverd?! Noem eens één voordeel? En dán is het muisstil. Op deze manier laat Zebeda de jongeren inzien dat hun gedrag niet loont. Het kost bloed, zweet en tranen, maar ik ben zo blij als je ze ziet opbloeien of wanneer er weer een jongere aan een baan is geholpen. Dat is waar ik het voor doe. Sandilo (26) Opleiding: Vmbo Timmerman plus vervolgopleiding Renovatie Timmerman (gestopt na 9 maanden) Zocht: werk in de bouw Sandilo, een rustige, bescheiden jongen, is nu voor de vierde keer bij de Kandidatenmarkt. Zijn loopbaan is vol onderbre kingen vanwege meerdere malen detentie. De eerste keer dat hij werd opgepakt was in Ik liep stage en kreeg een sta gevergoeding van 130,-. Daar kon ik echt niet van rondkomen. Sandilo woonde thuis, dus huur betalen hoefde hij niet. Waar hij zijn geld aan uitgaf? Sigaretten, wiet, bier... In datzelfde jaar werd de wijziging in de zorgwet doorgevoerd waardoor het merendeel van zijn stagegeld aan zijn zorgverzekering opging. Hij wist niet dat hij zorgtoeslag kon aanvragen. Ook van zijn ouders ontving hij geen bijdrage. De stap was voor hem klein om op verkeerde manieren bij te verdienen. Na de eerste keer detentie viel Sandilo nog tweemaal terug. De laatste keer zat hij twee jaar. In die tijd heeft hij goed kunnen nadenken. Het is zonde om zoveel tijd verliezen. En elke keer als je eruit komt, moet je weer opnieuw je leven opbouwen. Sinds 2012 probeert hij zijn leven te beteren. Ge lukkig is een strafblad geen probleem bij het vinden van werk in zijn sector. Afgelopen jaar vond hij werk in de steigerbouw, maar sinds de winterbouwvak is hij weer werkloos. Ik gaf al m n geld uit aan feestjes, dus ik had niet gespaard voor de bouwvak. Heel stom, dat ga ik komend jaar anders doen. Bij de Kandidatenmarkt is Sandilo geholpen met hoe hij zich beter kan presenteren: duidelijk je naam uitspreken en een ferme handdruk. Eigenlijk is hij meer het afwachtende type, eerst de kat uit de boom kijken. Maar dat probeert Sandilo nu te veran deren. Afgelopen vrijdag had hij een sollicitatiegesprek. Hij heeft net een telefoontje gekregen dat hij de volgende dag mag beginnen. Uiteindelijk, na zes of zeven jaar werken, wil Sandilo wel een eigen bedrijf in de bouw starten. Maar eerst maar eens op het rechte pad blijven. De Kandidatenmarkt Woensdag en vrijdag zijn trainingsdagen. Elke maandag om uur kun je inlopen voor een introductie en oriëntatie gesprek. Garage Notweg, Notweg 38, Amsterdam, ,

11 Kahshan (32) Studie: Bedrijfskundige Informatica (niet afgemaakt), International Business Management Studies Zoekt: marketing gerelateerde baan bij een groen bedrijf Kahshan is een kletsgrage jongen met Twents accent en Aziatisch uiterlijk. Sinds drie weken komt hij bij de Kandidatenmarkt. Hij heeft International Busi ness Management Studies in Enschede gestudeerd en is op zoek naar een marketing gerelateerde baan. Helaas wil dat niet zo lukken. De afgelopen drie jaar ben ik drie keer uitgenodigd op een sollicitatiegesprek en dat waren geen van drieën banen die met marke ting te maken hadden. Eén daarvan was bij een Japans restaurant op Schip hol. In zijn jeugd heeft Kahshan veel horeca-ervaring opgedaan in het restaurant van zijn ouders. Hij werkte daar naast zijn studie en in de zomer ook naast een andere bijbaan die hij had. Maar Kahshan wilde het bedrijf van zijn ouders niet overnemen. Ik hou van koken maar mijn passie ligt toch meer bij ecologie, dierenwelzijn en milieu. En ik wilde graag reizen. Dat kon via zijn studie. Een halfjaar studeerde hij in Zuid-Korea en daarna liep hij nog een halfjaar stage bij een beveiligingsbedrijf in Maleisië. Toch helpt deze ervaring nu niet bij het vinden van een baan. Vaak vragen ze drie of vier jaar werkervaring, dus daar kom ik nooit doorheen. Kahshan doet veel vrijwilligerswerk om bezig te blijven en te zorgen dat er geen gaten in zijn cv vallen. Van groenwerk voor de gemeente tot vrijwilligerswerk bij De Partij voor de Dieren en Greenpeace. De voornaamste tips die hij bij de Kandidatenmarkt heeft meegekregen, zijn langzamer praten en duidelijker articuleren. Patricia Zebeda heeft gezegd dat ik lui in mijn hoofd moet worden, relaxed praten, zoals Antillianen dat doen. En ze zei dat het niet altijd perfect hoeft in het leven. Bij DWI vertellen ze hem dat ook: een baan is een baan. Daarom is hij nu ook op zoek bij callcenters en in de schoonmaak. Het voelt wel een beetje raar, want ik heb toch hbo gedaan, maar ja. Robert (24) Studie: Horeca MBO niveau 1 Zoekt: tijdelijke baan Robert komt wat onrustig over en zijn zinnen zijn soms onsa menhangend. Ik heb geen adhd maar ben wel hyperactief, zegt hij zelf. Robert heeft geen gemakkelijke jeugd gehad, met als gevolg dat hij geen contact heeft met zijn familie en een jaar lang in een zware depressie heeft gezeten. Nu is hij vastberaden zijn leven weer op de rails te krijgen. Bij de Kandidatenmarkt voelde hij zich veilig genoeg om over zijn persoonlijke problematiek te praten. Zijn voornaamste uitdaging is te leren fo cussen. Mijn studiekeuze was geen bewuste keuze. Mijn vrienden gingen een horecaopleiding volgen, dus toen deed ik dat ook maar. Hoewel hij het niet leuk vond, heeft hij de studie wel afgemaakt. Via een buurthuis waar hij een workshop filmmaken deed, ontdekte hij zijn liefde voor video-editing. Ik ben nu thuis aan het oefe nen met een eigen website, waar ik ook filmpjes op wil zetten. Vanaf september wil hij de leer-/werkopleiding video-editing doen aan het ROC. Tot die tijd heeft Robert een baan nodig om zijn maande lijkse lasten te betalen. In eerste instantie zocht hij werk via een uitzendbu reau. Daar gaf hij aan dat hij het lastig vond om zelf via internet naar banen te zoeken. Ik wilde graag persoonlijke begeleiding maar dat konden ze me daar niet geven. Toen gaven ze me een flyer van de Kandidatenmarkt. Hier krijgt hij die hulp wel. Een belangrijke tip die hij heeft meegekregen is alvast na te denken over de vragen die gesteld kunnen worden tijdens een sollicita tiegesprek en de antwoorden van te voren in zijn hoofd formu leren. Zo loopt hij minder risico halverwege te bedenken dat hij toch iets anders had willen zeggen. Robert heeft veel zin in zijn nieuwe studie. Een stageplek heeft hij al gevonden. Nu nog een tijdelijke baan.

12 12 MUG Magazine mei 2014 achtergrond Sociale huurwoningen worden straks onbetaalbaar Huurders krijgen een forse huurverhoging voor hun kiezen en voor nieuwe huurders stijgt de huur explosief, als ze al een woning kunnen vinden. De sociale huurvoorraad is geslonken tot 46 procent. Tekst Toine Graus De meeste huren gaan per 1 juli flink omhoog, net als vorig jaar. Voorheen bleef de jaarlijkse huurstijging beperkt tot de inflatie. Nu krijgen lage inkomens (tot ,- inkomen) inflatiecorrectie plus 1,5 procent huurverhoging, samen dus 4 procent. De lage middeninkomens (tot ,-) krijgen 4,5 procent en die daarboven zelfs 6,5 procent huurstijging. En dat jaar in, jaar uit. Dat gaat op termijn flink aantikken. Nieuwe huurders krijgen met een waarlijk explosieve huurstijging te maken. Zij betalen gemiddeld 100,- meer dan zittende huurders. Voor hen wordt de huur maar al te vaak opgetrokken tot net onder de sociale huurgrens van 699,-. Amsterdamse huurders kennen onderhand het klappen van de zweep: Verhuizen, dat is het stomste wat je kunt doen. De gevolgen zijn dramatisch; meer dan een derde van de nieuwe huurders komt onder de armoedegrens. Ze houden te weinig over voor fatsoenlijk levensonderhoud en sociale participatie. Het aantal huisuitzettingen ten gevolge van huurachterstand is in 2013 met 8 procent gestegen en alles wijst erop dat dat verder zal toenemen. Voor de minima is er wel huurtoeslag (vroeger huursubsidie) maar de huurstijging wordt niet volledig gecompenseerd. Alleen huishoudens tot ,- inkomen komen in aanmerking voor huurtoeslag, mits de huur niet hoger is dan 595,-. Tweeverdieners zitten al snel hoger en nieuwe huurders betalen vaak meer dan 600,- huur. Die mensen moeten dus naar een goedkopere woning verhuizen, maar die zijn er vrijwel niet. De huurexplosie is het gevolg van het woonakkoord dat eind december door het kabinet met gedoogpartners D66, ChristenUnie en SGP is gesloten. Daarin is een verhuurdersheffing opgelegd aan woningcorporaties. Die zal in enkele jaren oplopen tot het enorme bedrag van 1,7 miljard in Natuurlijk zijn het de huurders die dat geld uiteindelijk moeten opbrengen. Corporaties klagen dat ze die verhuurdersheffing alleen kunnen betalen als ze de maximale huurstijging doorvoeren maar dat strookt niet met hun sociale taak. VVD-minister Stef Blok van Wonen heeft een andere oplossing : ze kunnen meer woningen verkopen. Dat doe ze dus ook. Heel Amsterdam staat vol met bordjes Te Koop. In 2013 zijn ongeveer vierduizend woningen verkocht. Nog niet zo lang geleden was 80 procent van de Amsterdamse woningen sociale huur. Nu is dat geslonken tot 46 procent en in nieuwbouwprojecten wordt de norm van 30 procent gehanteerd. Even een sommetje: het percentage lage inkomens in Amsterdam is 48 procent. Dat van de lage middeninkomens is 14 procent. Ook zij zijn aangewezen op sociale huur. Dus in totaal 62 procent is aangewezen op sociale huur tegen een aanbod van 46 procent. Dat leidt tot de onontkoombare conclusie dat er heel wat Amsterdammers weg zullen moeten. Ook door sloop of ingrijpende renovaties gaan veel sociale huurwoningen verloren, waaronder veel van particuliere verhuurders. Als woningen ingrijpend gerenoveerd moeten worden denk aan slechte funderingen dan kunnen eigenaren een beroep doen op de regeling dringend eigen gebruik. Dan worden de huurcontracten ontbonden. De huurders krijgen geen terugkeergarantie, moeten verhuizen en krijgen dus een forse huurverhoging. De gerenoveerde woningen gaan maar al te vaak in de verkoop of naar de vrije sector. Ondertussen groeit het verzet tegen het woonbeleid van de regering. De Huurderskaravaan is een nieuwe Amsterdamse organisatie waarin tal van huurdersverenigingen hun krachten bundelen om te protesteren tegen wat ze noemen de afbraak van de sociale huur. Op 12 maart demonstreerden ze bij woningcorporatie Stadgenoot en het gemeentehuis. ( Het Initiatief voor Betaalbaar Wonen in Amsterdam Noord heeft een landelijke petitie opgesteld tegen de huurverhoging ( Wilt u weten of uw huurverhoging voor uw individuele situatie terecht is, kijk dan op Wilt u weten welke woonlasten voor uw situatie redelijk zijn, kijk op nl onder Wonen & hypotheken. Heibel over renovatie en sloop Plannen voor renovatie en sloop leiden op verschillende plaatsen in Amsterdam tot onenigheid tussen huurders en woningcorporaties. Ik ben zwaar teleurgesteld. Tekst Toine Graus Beeld George Maas/Fotonova Verdreven uit de HAARLEMMERPOORT Dat er woningen zijn in de Haarlemmerpoort is voor veel Amsterdammers een verrassing. Toch wonen er sinds jaar en dag circa twintig mensen. Guido Egas (33) woont al er negen jaar in een fraaie hoekwoning op de begane grond. Hij is architectuurhistoricus en is dus in de monumentale poort zeer op zijn plaats. Egas lijdt aan multiple sclerose (MS) en is daardoor slecht ter been maar in zijn woning op de begane grond kan hij zich prima redden. De Haarlemmerpoort is hard toe aan een grote onder houdsbeurt. Egas is voorzitter van de bewonerscommissie Haarlemmerpoort. Al sinds 2008 probeert de commissie woningcorporatie Ymere, die de poort in erfpacht heeft, ertoe te bewegen dat onderhoud aan te pakken. Na jaren zwijgen kregen de bewoners ineens te horen dat de funde

13 MUG Magazine mei 2014 Achtergrond 13 ringen slecht waren en dat er een grootscheepse renovatie zou worden uitgevoerd. De bewoners moesten eruit. Egas had zijn twijfels, de Haarlemmerpoort staat al sinds 1840 als een huis. Na een halfjaar touwtrekken kon hij eindelijk het funderings rapport inzien. Dat riep zoveel vragen op dat de bewoners be sloten een tegenonderzoek te laten uitvoeren. Conclusie: niks aan de hand, die funderingen kunnen nog zeker 25 jaar mee. Ymere trok zijn plan in en gooide het over een andere boeg; de fundering lieten ze zitten maar ze zouden toch renoveren. Daarna zou de begane grond bedrijfsruimte moeten worden en boven zouden er zes luxe appartementen komen. Bedrijfsruim Die zien er nogal haveloos uit met afbladderend schilderwerk en verzakte dakgoten. Dat krijg je als je niks aan onderhoud doet, zegt Henk van Veen. De laatste keer dat er iets gedaan werd, was in Van Veen is voorzitter van de bewonerscommissie Der Stedebloei is Bouw en Groei. Samen met de bewoners zet hij zich in voor behoud van de huisjes, want woningcorporatie Stadgenoot wil ze slopen. Dat is nergens voor nodig, vindt Van Veen. Door zijn jarenlange ervaring in de bewonerscommissie is hij een expert geworden in renovatie. Kijk, de Piggelmees staat nog kaarsrecht. Centrale verwarming erin, dubbel glas, de muren te, daar was het allemaal om begonnen, vermoedt Egas. Bewoners die dat wilden, mochten blijven. De bewonerscom missie stemde in met dat plan. Daar heeft Egas nu spijt van als haren op zijn hoofd. We zijn de fuik van Ymere in gezwom men en nu zitten we vast. Woningcorporaties zijn verplicht bij renovaties met de zittende bewoners een particpatietraject in te gaan maar dit was schijnparticipatie volgens Egas. Hij staat na jaren van inspraak met lege handen. Hij mag naar een fraaie maar dure bovenwoning in de Haarlemmerpoort verhuizen maar die is voor hem met zijn handicap ontoegankelijk. Dat zelfde geldt voor nog drie ander bewoners die slecht ter been zijn. Egas heeft uitgezocht hoeveel een simpele lift zou kosten. Dat blijkt mee te vallen maar Ymere wil er niet aan. Egas; Ze houden ons een worst voor, een mooie maar ontoegankelijke woning. Absurd. Je zou zeggen dat een woningcorporatie juist voor mensen met een beperking haar best zou moeten doen. Niet dus. Ik ben zwaar teleurgesteld. Red de Piggelmees Wie in het complex Piggelmeewoningen in Bos en Lommer rondwandelt, waant zich even ver buiten Amsterdam in de polder. Het bestaat uit hofjes met miniatuurhuisjes van één laag met een dakje erop te midden van heel veel groen. De openbare tuinen in en rond de huisjes liggen er prachtig bij. Ze worden goed onderhouden in tegenstelling tot de woningen. isoleren en ze kunnen weer twintig jaar mee. Hij wijst op een flatgebouw, waar net de steigers zijn weggehaald. Dat gebouw stamt uit dezelfde tijd en is prachtig gerenoveerd. De huurver hoging vanwege de renovatie is maar 40,-. Zo kan het ook. Toch lijkt het een gelopen race tegen de sloop. Van de 54 wo ningen zijn er nog maar veertien bewoond door de oorspron kelijke huurders. De oude bewoners willen onder geen beding weg. Veel van hen zijn oudjes met alleen aow. Ze betalen nu 220,- huur. Dat wordt natuurlijk veel meer als ze elders on derdak moeten vinden en waarschijnlijk moeten ze dan hun oude vertrouwde buurtje uit. Die mensen wonen hier heel gelukkig. Als ze moeten verkassen kunnen ze linea recta naar begraafplaats Westgaarde, bromt Van Veen. Maar Stadgenoot wil nieuwbouw; 65 gezinswoningen van twee lagen met een zolder. Veertig zijn bestemd voor de markt, 25 zijn gereserveerd voor sociale huur. Dat betekent per saldo het verlies van 29 goedkope sociale huurhuizen, terwijl daar een schreeuwende behoefte aan is in Amsterdam. Wat Van Veen net zo steekt als de sloop is het verlies van de openbare tuinen. Het groen van de Piggelmeehofjes was oorspronkelijk bedoeld als een openbare wandelroute door de buurt. Dat gaat verloren. Van Veen procedeert met de bewoners tegen de sloop tot aan de Raad van State toe. De uitspraak moet in de zomer komen. Wat verwacht hij? Ik weet het echt niet, het kan alle kanten op.

14 14 MUG Magazine mei 2014 achtergrond Huizen zijn niet bedoeld om mee te speculeren Huizen zijn om in te wonen, niet om mee te speculeren. Dat is al sinds 1977 het motto van het SPOK, een Amsterdams kollektief, dat ook anno 2014 een luis in de pels wil zijn van de lokale vastgoedmaffia. Tekst Arnoud van Soest Beeld Sodis Vita Het SPOK verzamelt informatie over spe culanten en publiceert die op haar web site. De zes à zeven onderzoekers werken daartoe nauw samen met buurtbewoners Het SPOK is alert op huisbazen die hun pand niet normaal verhuren. en krakers, zo vertelt vrijwilliger Arnold, die al sinds 2000 lid is van het onderzoeks collectief. Het SPOK is voortge komen uit een aantal buurtgroepen. Nog steeds worden we regelmatig benaderd door huurders, krakers en soms ook door huiseigenaren, die in hun buurt met de negatieve gevolgen van speculatie worden geconfronteerd. We kijken vooral naar panden die de eigenaar laat verkrotten en die vaak van eigenaar wisselen. Het begint er vaak mee dat iemand ineens veel panden koopt. En als dat gepaard gaat met leegstand en verkrotting, als de huurders slecht worden behandeld of als er knokploegen op krakers worden afge stuurd, dan zoeken wij dat uit. Het onderzoekscollectief is dus vooral alert op huis Sommige huiseigenaren laten panden verkrotten bazen die hun pand niet normaal verhuren en die de huur ders er het liefst meteen uit willen gooien om iets met het pand te kunnen doen dat nog véél profijtelijker is. Als je een normale huur betaalt, ben je een inte ressant object voor veel speculanten, legt Arnold uit, want er valt uit zo n woning véél meer geld te kloppen. Wij letten dus op speculanten die er een gewoonte van maken om geen onderhoud aan hun bezit te plegen. Sommige huiseigenaren laten een pand jarenlang verkrotten, in de hoop dat ze er uiteindelijk een hotel van kun nen maken, want dat is héél lucratief. Dat zijn ontwikkelingen waar een buurt niet op zit te wachten. Arnold loopt al een tijdje mee, dus inmid dels heeft hij een goed beeld van wat huis eigenaren zoal uitspoken om de winst tot grote hoogten op te stuwen. Tot 2008, toen de huizenmarkt stroever werd, wer den huurwoningen massaal opgekocht, gesplitst en vervolgens aan particulieren verkocht. In De Pijp deed een woning wel 5.000,- per m 2, dus een woning van 50 m 2 leverde op. Dat is natuurlijk meer dan zo n woning aan huur oplevert, dus dat verklaart waarom dat de huurders onder druk werden gezet. Toen menigeen zo n kleine, maar dure etage niet meer kon betalen, werden de etages weer in tweeën gehakt. Zo n kleine studio was nog wel op te brengen, zodat de eigenaar er rustig 6.000,- per m 2 voor kon vragen. De laatste trend is dat sommige eigena ren van hun pand een pension of hotel willen maken. Arnold: Laten we eerlijk zijn: in het centrum wonen haast geen mensen meer. Ga jij s morgens maar eens in de Spuistraat kijken. Je hoeft alleen maar de toeristen met hun rolkoffers te volgen. Al die woningen zijn hotel gewor den; dat levert de speculanten véél meer geld op. Of ze stoppen vier studenten in één woningen en vangen gemakkelijk zo 1.600,- per etage. Op de vraag of de politiek nog iets doet met de informatie die het SPOK aan draagt, blijft Arnold even stil. We ma ken ons zorgen over de banden tussen vastgoedeigenaren en de VVD. Aan de lopende band pleit de VVD in de raad voor dingen die vastgoedeigenaren goed uitkomen, omdat ze zelf vaak onroerend goed hebben. Dat kan dus niet, vinden wij, want dan maak je jezelf kwetsbaar. Als het aan het SPOK ligt, mag de over heid wel wat meer doen om de belangen van huurders en bewoners te beschermen. Heel vaak ontstaan er problemen omdat de overheid niet optreedt tegen eigenaren die geen onderhoud aan hun panden ple gen. Of ze laten eigenaren wegkomen die illegaal proberen hun pand een andere bestemming te geven. Kortom, ze zouden de belangen van huurders en bewoners véél meer centraal moeten stellen. Voor het SPOK is er anno 2014 in ieder geval nog steeds veel nuttig werk te doen. Door misstanden aan de kaak te stellen en zichtbaar te maken wat tot problemen kan leiden voor de mensen die in die wo ningen wonen, kunnen we al iets aan die misstanden doen. Het SPOK houdt elke woensdagavond van 20 tot 21 uur spreekuur in de Spuistraat 5. Donateurs zijn altijd welkom. Zie daarvoor

15 MUG Magazine mei 2014 Achtergrond 15 Stadsnomade zoekt rust Na hun ontruiming in Westpoort staan de stadsnomaden op het Zeeburgereiland. Sommigen, zoals Chandra, willen niet rondtrekken maar een vaste stek. Tekst Arnoud van Soest Beeld Fred van der Zee Voor Chandra, een 32-jarige transseksu eel, begon het allemaal drie jaar geleden toen zij haar huis kwijtraakte. Met slechts twee tassen stond ze op straat. Ze kon ergens een gratis caravan ophalen en vond een plekje op een grasveldje bij de Westrandweg in Westpoort, ook wel be kend als t Landje. Al snel bleek waarom de sleurhut gratis was: het dak lekte. Na wat sparen kocht Chandra een nieuwe ca ravan, die ze van zonnepanelen voorzag. Nu heb ik een werkende badkamer. Ik douche met regenwater, vrienden brengen me drinkwater, ik kan tv kijken en inter netten. Ik wil niet meer met junks samenwonen Maar onder tussen voelt ze zich wel opgejaagd door de ge meente. Die liet immers begin april t Landje ontruimen. Officieel omdat het graslandje gebruikt gaat worden voor biologische teelt, maar waarschijnlijker omdat de pioniers inmiddels gezelschap hadden gekregen van een bonte groep verslaafden, alcoholisten en psychiatrisch patiënten. Zo n plek trekt ook mensen aan die soms de weg kwijt zijn, die nergens anders terecht kunnen. Ze worden geweigerd door de hulpinstanties en als wij ze niet opgevangen hadden, lagen ze nu letterlijk op straat. Maar ja, als ze brandjes gaan stichten al is het uit frustratie over de ontruiming is de lol er gauw vanaf. Mijn caravan is er ook bijna aangegaan, ik heb angsten uitgestaan. Na de ontruiming zwierf Chandra een week van hot naar her en belandde ten slotte op het Magneetfestivalterrein op het Zeeburgereiland, waar inmiddels zo n veertig mensen bivakkeren, in tenten, caravans of andere bouwsels. Als we haar de eerste keer spreken, wordt al snel duidelijk dat ze zich op de nieuwe plek niet op haar gemak voelt. Ze is bang dat het gedonder weer helemaal opnieuw gaat beginnen. Ik wil niet meer met junks, alcoholisten en mentaal instabiele mensen samenwonen. Ze lopen hier nu al met bier rond en zijn met muziek aan het knallen. Het is zo níet waar ik mee bezig ben. Ik probeer zo zelfvoorzienend mo gelijk te leven. Ik heb een elektronische scooter, die ik op de zon kan opladen. Vorig jaar ben ik op dat gekke ding overal heen gere den. Ik had er een fietskar achter han gen, met een koel kastje erin, voor de barbecue, met een zonnepaneel erop, een radiootje en een stoeltje erbij. Lekker rondrijden. Nee, als het aan Chandra ligt, richt de gemeente over de stad verspreid kleine locaties in, waar mensen als zij ecologisch en vrij kunnen leven. Zon der feestjes, zonder afval. Plekken met een waterkraan en een stukje verharde weg, zodat de wagens niet in het zand wegzakken. En o ja, waar het afval wordt afgehaald. Jezus, dan kunnen we als ko ningen leven, zegt ze grinnikend. En wat Chandra betreft, tekent iedereen een contractje zodat de politie vervelende mensen van het terrein kan zetten. Als ík iets zeg tegen iemand die keiharde mu ziek draait, krijg ik een grote mond. Dan zit ik weer een paar dagen in de stress. Vier dagen na het gesprek blijkt uit een artikel in Het Parool dat er een soort machtsgreep heeft plaatsgevonden, waar bij Chandra van het terrein zou zijn ge zet. Ze zou een jacuzzi hebben gejat bij het nabijgelegen Magnetico-restaurant. Een paar dagen later zoeken we haar weer op. Inmiddels staat ze met een klein groepje andere economaden een paar honderd meter verderop, dichter bij de snelweg, dat wel, maar mét uitzicht over het water. Dat ze als een ordinaire dievegge wordt afgeschilderd stoort haar enorm. Ik heb in mijn leven nog nooit iets gestolen. En die jacuzzi dan? Dat is het werk van M., tegen wie ik nog heb staan schreeuwen dat-ie dat ding moest terugbrengen. Na dat de politie hem had opgepakt, kwamen die kemphanen naar me toe. Ze zeiden Chandra: Ik probeer zo zelfvoorzienend mogelijk te leven. dat die jacuzzi voor M. te groot was om in zijn eentje te dragen. En dat ik hem gehol pen had. Eind van het liedje was dat Chandra het terrein verliet en met een groepje geestverwante economa den verderop ging staan. Ik had geen zin om de confrontatie aan te gaan. Dan ga ik liever weg en hoop ik dat er voor iedereen een goede oplossing uit de bus rolt. De woordvoerder van burgemeester Eberhard van der Laan heeft inmiddels laten weten dat het Zeeburgereiland een totaal ongeschikte plek is voor zoveel mensen. Of en wanneer het kamp ont ruimd wordt, is nog onbekend.

16 16 MUG Magazine mei 2014 achtergrond Staat nekt sociale samenhang Bakker Gerhard van der Molen heeft zijn buik vol van moderne slavernij en een overheid die met multinationals samenspant. Hoogste tijd om rekening te houden met de belangen van álle burgers. Tekst Marcel Schor Beeld Sodis Vita Er moet paal en perk worden gesteld aan concurrentie tussen bedrijven. Vroeger dachten we dat concurrentie uiteindelijk zou leiden tot een beter en goedkoper pro duct. Dat blijkt onmogelijk omdat er niet voldoende grondstoffen zijn om producten steeds maar weer goedkoper te maken, doceert Ger Sociale ondernemer werkt met staatsslaven hard van der Molen, warme bak ker en wereld verbeteraar in de Staatslie denbuurt. We moeten naar een economie waarin grondstoffen beter worden hergebruikt. Maar om tot een echt duurzame samenleving te komen is er meer nodig, bijvoorbeeld in de zorg en met het milieu. Mensen zouden ook zelf moeten kunnen bepalen waaraan zij belasting betalen. En het wordt tijd dat we terug gaan naar lokale producten en klein schalige bedrijven. Gerhard van der Molen (55) is eigenaar van ambachtelijke bakkerij Uprising in de Groen van Prinstererstraat. In een vorig leven deed hij als ontwikkelingswerker ervaring op met land- en tuinbouw in Afrika en Latijns-Amerika. Ik kwam er al snel achter dat lokale kleinschalige ini tiatieven goed werken. Ook dat mensen naast voedsel andere behoeftes hebben zoals normale buren, goede zorg en een fatsoenlijke straat. In Nederland met al zijn wetten en regels zijn we dit alles vergeten, stelt Van der Molen. Iedere Amsterdammer kende wel een tante Bep in de straat. Zij zag alles en als je moeder ziek was, deed Bep de bood schappen en bezorgde de post. Door haar uitkering werd zij als het ware betaald voor haar sociale werk. Tegenwoordig wordt tante Bep gedwongen om met be houd van uitkering te werken. De sociaaleconomische meerwaarde hiervan is nul. Hij vergelijkt deze ontwikkeling met het handelen van grote bedrijven in Afrika. Hun doel is om de sociale structuur uit een gemeenschap te halen. Een verdeelde gemeenschap is gemakkelijk te manipule ren. Shell doet dit in Nigeria. De Nederlandse overheid doet hetzelfde met werklozen betoogt Van der Molen. Zij hebben het gevoel sociaal de klos te zijn. Je krijgt met grote moeite een uitke ring, of te weinig. Of je wordt gedwongen voor je uitkering te werken, zonder dat er bijvoorbeeld naar de sociale capaciteiten van een tante Bep wordt gekeken. Ieder een kletst over de participatiemaatschap pij, maar met al die wetten en regels berei ken we het tegenovergestelde. De overheid beknibbelt op zorg, terwijl tante Bep niet in staat wordt gesteld Bakker en wereldverbeteraar Gerhard van der Molen. om op een goedkope manier burenhulp te verlenen omdat zij sol licitatieplicht heeft. De overheid gedraagt zich als een mul tinational die de sociale samenhang in de maatschappij om zeep helpt. Onze bestuurders investeren niet in werk en nieuwe technologieën maar in het be voordelen van grote bedrijven door lage belastingen. Het kabinet zou rekening moeten houden met de belangen van alle burgers. Van der Molen bepleit daarom maatwerk bij de sociale dienst. Voor sommige mensen is het goed als zij diverse leerplekken aange boden krijgen, om erachter te komen waar hun talenten liggen. Maar werken met behoud van uitkering leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt: Dat is heel goed kope arbeidskracht, waar alleen bedrijven baat bij hebben. Van der Molen wordt razend als hij leest dat brouwerij De 7 Deugden de Amster damse Omarmprijs heeft gewonnen als meest sociale ondernemer omdat het be drijf met arbeidsgehandicapten werkt. Te schandalig voor woorden dat die brouwerij een prijs heeft gewonnen. Die eigenaar staat te pochen met andermans veren, terwijl hij werkt met staatsslaven. Wat daar gebeurt, is een klap in het ge zicht van de Amsterdamse arbeidsreserve. Sociaal minnend Amsterdam kijkt ernaar, terwijl niemand durft te zeggen dat hij niets heeft gepresteerd. Hij krijgt allerlei subsidies en steun en er werken mensen die nooit een baan zullen krijgen, want volgend jaar staan er weer zeven nieuwe mensen bij zijn 7 Deugden. Die mensen zouden een betaalde baan moeten krijgen, vindt Van der Molen. Op elk niveau is er genoeg werk: bij de voedselbank, goedkope restaurants, voed sel en tuincoöperaties, milieuorganisaties, sportverenigingen en op scholen. Vraag aan die mensen wat zij zouden willen. Van der Molen zag op een Caribisch eiland hoe de overheid met succes de ar beidsreserve aan de slag kreeg. Werkloze boekhouders, grafici en verkopers trokken zonder investeringskapitaal in een leeg staand pand. Met elkaar hebben zij een goed draaiende supermarkt opgezet. In Amsterdam staan genoeg kantoren leeg. Het mooie is dat die mensen al financieel verzekerd zijn door hun bijstandsinko men. Wat wil je nog meer?

17 MUG Magazine mei 2014 Achtergrond 17 Maanden eten uit eigen tuin Maartens Moestuin is een kijkcijferhit. Maar hoe zorg je ervoor dat je moestuin goedkoper is dan de buurtsuper? Vers is gewoon het allerlekkerste. Tekst Charles Vervaeck Beeld Sandra Hoogeboom Annemiek van Deursen is de drijvende kracht achter het Consuminderhuis Parkstad in Landgraaf. Daar leert zij mensen rond komen met weinig geld. Van Deursen is ervaringsexpert. Na een tijdje, zegt zij is er geen verschil meer tussen consu minderen uit noodzaak of overtuiging. Van Deursen publiceerde recent De eerlijke moestuin, een Als tuinman zit ik vooral lekker in mijn vel handleiding voor 12 maanden duurzaam en eenvoudig tuinieren. Aan een warme maal tijd geeft de auteur per dag amper 20 eu rocent uit. Dat Van Deursen vegetarisch eet, verklaart niet alles. Integendeel. Haar moestuin is helemaal niet groot. Maar ik teel vooral de hoogte in, tegen gevels, pot ten en schuttingen. Aan weerskanten. Het is nu nog vroeg in het jaar. Daarom ik eet vooral wat voorradig is. Zelfs brandne teltoppen, waar ik soep van maak. Aan fruit van de markt geeft Van Deursen 3,- per week uit, nu het klein-fruit in mijn tuin nog niet rijp is. Van de twaalf planten die nu tegen de gevel opgroeien, verwacht zij straks een oogst van een hon derdtal courgettes. Daar zal ze dit jaar weer veel van weggeven en toch genoeg overhouden voor zichzelf. Van Deursen is iemand die al heel lang tevreden is met weinig: Ik leef van het minimum, maar heb alles in overvloed. Van Deursen levert bewijs voor de aan name dat kostenbesparend en vers eten uit eigen tuin goed mogelijk is, ook als de tuin niet groot is. Heel anders vergaat het Antoinette Wubben, overdag gastvrouw in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Zij beschikt op het terrein van Tuinpark Zonnehoek in Amsterdam-West over 250 m 2 tuin. Dat kost haar 300,- op jaar basis, all inclusive. Dat haal ik er qua groenten nog niet uit, zegt Wubben. Ik heb wel eens een andere tuin gehad waar het mij gelukt is om twee maanden lang geen groente te kopen. Ik ben zelf ook ve getariër, en dan merk je dat je meeste geld opgaat aan wijn of olie, want dat moet je zo en nu dan wel kopen. Antoinette Wubben: Niets wordt onrijp geplukt. Wubben heeft geen moestuin om kosten te besparen, maar veeleer als recreatief totaalpakket. Haar tuin levert meer op dan enkel groenten, fruit en kruiden. Wubben is in de loop van de jaren vooral minder gaan uitgeven aan uitstapjes die door het houden van de moestuin als vanzelf minder drin gend of dwingend werden. Maar wat de opbrengst zo bijzonder maakt, is dat alles vers is. Niets wordt onrijp geplukt. Niets ligt lang in de koeling. Niets hoeft vervoerd te worden. Het duurt normaal best lang voordat groente op je bord ligt. Daardoor gaat veel smaak verloren. Vers is toch het allerlekkerste. Vers is ook de mantra van Gert Jan Hageman, voormalig topkok, die bij res taurant Vermeer in Amsterdam een fel begeerde Michelinster bij elkaar kookte. In 2001 begon Hageman restaurant De Kas, ook in Amsterdam, als eigenaar, niet langer als kok. Tuinman is Hageman fulltime van het vroege voorjaar tot in de late herfst, naast mijn bemoeienissen met de kas. In de Beemster beschikt Hageman over circa m 2 akkergrond. Daar komt hij als tuinman niet mee uit de kosten. Met de huidige, zeer gunstige prijzen voor zelfs de allermooiste groenten in de handel ben je een dief van je eigen porte monnee, zegt Hageman. De grond moet hij huren. Hij gebruikt dure gereedschap pen, bestrijdt met biologische middelen en heeft vijf mensen in dienst. Tekorten hebben we niet echt. Maar het zijn vooral de lol en de voldoening waarvoor ik het nu doe. Wat moesten we trouwens zonder tuin? Die tuin zit in het DNA van De Kas. We kunnen niet zonder. Onze iden titeit en inspiratie zijn daarop gebaseerd. Daarnaast kan ik me op zijn tijd heerlijk verschuilen voor de waan van alledag en veel licht opdoen. Alleen voor de centen doet ook hij het dus allemaal niet. Als tuinman zit ik vooral lekker in mijn vel, zegt Hageman. Dat is onbetaalbaar.

18 18 MUG Magazine mei 2014 werkt GVB zoekt buschauffeurs voor de pendel Wie als flexkracht op een bus van het GVB wil rijden, bijvoorbeeld tijdens de pendeldiensten in juli, kan terecht bij uitzendbureau Olympia. Tekst Arnoud van Soest Beeld George Maas/Fotonova ze welkom zijn. Ook als je een ochtend dienst draait en om vijf, zes uur begint. Dat betekent niet alleeen dat je vroeg op moet, maar je hebt ook eigen vervoer no dig om bij de busgarage te komen. Het is dus belangrijk dat je in de Amsterdamse regio woont. Te laat komen is geen optie, passagiers moeten op de dienstregeling kunnen vertrouwen. Kandidaten die Amsterdam op hun duimpje kennen, bijvoorbeeld omdat ze er geboren en getogen zijn, hebben een pré. Stel dat er een ad hoc-omleiding is, dan is het wel handig als je weet wat een al ternatieve route is. Zo kan de chauffeur zich blijven focussen op de andere weg gebruikers en Op de bus ben jij het visitekaartje van het GVB het veilig ver voeren van de passagiers. Kortom er wordt nogal wat van een chauffeur gevraagd. Behalve een fatsoenlijk salaris staat daar ook wat tegenover: als flexkracht heb je vrij reizen op het netwerk van het GVB. Bij het GVB worden flexkrachten niet an ders behandeld dan vaste krachten, legt Tordoir uit. Ze worden als volwaardige kracht gezien waardoor je je eerder bij het bedrijf betrokken voelt. Robin Berghouwer: In de hoofdstad gebeurt altijd wel wat. Robin Berghouwer (27) is flexkracht bij het Gemeente lijk Vervoersbedrijf Amsterdam, kortweg GVB. Autorijden vond ik altijd al leuk, maar hoe groter het voertuig, hoe leuker. Aan rijden in een stad als Amsterdam is hij wel gewend. In de hoofdstad gebeurt altijd wel wat; dat maakt het werk spannend, ook door de smalle doorgangen en de vele bochten. Dat is wel wat anders dan rechtdoor op de provinciale weg. Je moet op veel alert zijn, met name op het vaak onvoorspelbare gedrag van fiet sers. Je kunt ze van alle kanten verwach ten, want ze hebben vaak haast en letten niet altijd op. In die situaties houd je je voet al bij de rem. Kortom, je moet wel een beetje stressbestendig zijn. Tijdens de drie weken durende opleiding leer je ook om onder alle omstandigheden vriendelijk te blijven tegen de passagiers. Je moet niet over je heen laten lopen, maar je moet wel altijd rustig blijven. Het laatste wat je moet doen is als een ongeleid projectiel reageren, want dan escaleert het. Flexkrachten zoals Robin worden geselec teerd door uitzendbureau Olympia. Voor waarde is dat je over een groot rijbewijs D beschikt en de nodige nascholing hebt gevolgd ( code 95 ). Dat is niet het enige waar intercedent Bas Tordoir bij de selectie van buschauffeurs op let. Klantvriendelijkheid, daar begint het mee. Op de bus ben jij de gastheer/ vrouw en het visitekaartje van het GVB. Passagiers moeten het gevoel hebben dat Olympia heeft twee soorten vacatures. Zo worden buschauffeurs voor het reguliere werk gezocht, voor gemiddeld 20 uur in de week. Ook worden er chauffeurs gezocht voor de pendeldiensten in juli, als er werkzaamheden aan de metro plaatsvinden. Informatie:

19 MUG Magazine mei 2014 werkt 19 Duurzaamheid in een zure stad In Bos en Lommer staan de enorme loodsen van Mokums laatste augurkenfabriek. Je kunt het zo gek niet bedenken of de maatschappelijk betrokken familie Kesbeke legt het in, al ruim een halve eeuw. Tekst Jos Verdonk Beeld Sandra Hoogeboom Ooit waren er tientallen augurkenfabrie ken of inleggerijen in Amsterdam. Nu is er nog maar één over, het familiebedrijf Kesbeke (sinds 1948). Oos Kesbeke, kleinzoon van de oprichter Charles, is directeur. Ja, Amsterdam was een zure stad, zeg ik altijd. Vroeger kon je een kistje augurken kopen. Nu is de minimale hoeveelheid al gauw een paar ton. De augurken van Kesbeke komen uit het Spreewald, een gebied in de buurt van Berlijn. Augurken worden niet meer in Nederland gekweekt. In Duitsland wor den ze s zomers van half juni tot half september overdag geplukt en nog de zelfde avond in vrachtwagens geladen. De volgende ochtend arriveert de oogst bij Kesbeke om te worden gewassen, gesne den en gepasteuriseerd en daarna verpakt in glas, blik of ingezouten in grote vaten. Oos Kesbeke: Het is aanpakken in de fabriek. We hebben hier geen van 9-tot- 5-cultuur. We beginnen om 8 uur, en als er vertraging ontstaat, kun je niet om 5 uur zeggen: Ik trek mijn jas aan en ben weg!. We hebben, toen er een machine stuk was, wel eens tot in de nacht staan inmaken. Ik ben anti-koeling: een augurk gaat er na nacht in de koelkast niet op vooruit. Maar dan gaan we met z n allen wel lekker eten. Je komt hier niets tekort. Maar Kesbeke doet in meer dan augur ken: komkommers, olijven, uitjes de kleine zilveren én die grote, gele Amster damse jongens en piccalilly. Je kunt het zo gek niet bedenken of Oos en zijn man nen maken het in. Het bedrijf innoveert voortdurend. Heb je wel eens walnoten of amandelen op zuur gezien? Natuurlijk mislukt er wel eens wat. We hebben eens een lijn ontwikkeld: augur ken met knoflook, augurken met kerrie. Dan maak je monsters en die laat je proe ven. Maar dat was zo spicy dat je oren er haast afvielen. Je stonk er gewoon drie weken van uit je bek! Ja, ik ben nogal uitgesproken wat smaak betreft: knoflook moet bij mij ook echt knoflook zijn. Elke zomer heeft Kesbeke Fijne Tafelzu ren tijdelijke arbeidskrachten nodig. Er is ook plek voor mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dat heet. We werken veel samen met DWI zegt Pa trick Klijn van de boekhouding. Op dit moment hebben we werknemers uit Af ghanistan en Ghana, allebei via DWI. Ook werknemers zonder opleiding, met beperkte kennis van de Nederlandse taal en stagiairs zijn welkom. Oos: Ik vind het belachelijk dat scholieren en studen ten tegenwoordig geen stageplek meer kunnen vinden. Ik vind dat zo idioot! Je moet er wat tijd in stoppen, maar is dat zo erg? Bij ons lopen soms wel vijf stagiairs rond. Ze zouden bedrijven moe ten verplichten om stagiairs aan te nemen. Kesbeke mag dan vergeleken met de Duitse inleggerijen maar een klein fabriekje zijn, voor stadse be grippen is het fabrieks-terrein immens groot. De gigantische loodsen staan op dit mo ment vrijwel leeg, want de onderneming maakt zich klaar voor het nieuwe zure seizoen. De directeur: We willen niet alleen een fabriek zijn. Ik heb van huis meegekregen dat als je geeft, ook wat te rugkrijgt. Als je alleen maar neemt, krijg je de deksel op je neus. Ik zie het perso neel ook een beetje als familie. Sommige werknemers zijn hier al twintig, dertig, soms wel veertig jaar. Een ander aspect waar deze familie waarde aan hecht, is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kesbeke: Duurzaamheid, milieu en goed omgang met mensen is voor mij heel belangrijk. We hopen eind dit jaar als misschien wel de eerste augurkenfabriek ter wereld een mvo-certificaat (maatschappelijk ver antwoord ondernemen, red.) te behalen. Kesbeke werd begin dit jaar al eervol ge nomineerd voor de Amsterdamse Omarmprijs voor maatschappelijk betrok ken ondernemers. Voor iedereen die in een keukenkastje of kelderrek nog een pot augurken vindt, heeft Oos goed nieuws. We zijn wette lijk verplicht om een uiterste houdbaar heidsdatum op de Directeur Oos Kesbeke (r.): Ik zie het personeel ook een beetje als familie. verpakking te zetten, maar een ongeopende pot augurken blijft minstens twintig jaar goed. Ben jij (g)een zuur type en bereid de handen uit de mouwen te steken? Kesbeke heeft iedere zomer vanaf juni extra arbeidskrachten nodig. Kesbeke Fijne Tafelzuren, Adolf van Nassaustraat 2-8 (

20 20 MUG Magazine mei 2014 achtergrond Al netwerkend bij DeBroekriem op zoek naar een nieuwe baan Activiteitenplatform DeBroekriem brengt werkzoekenden bij elkaar met als doel te inspireren en tot netwerken aan te zetten. Tekst Rosa Scheffer Beeld Erik Veld Schoorvoetend druppelt een tiental deel nemers de workshop Open Solliciteren binnen. De één werkte in de financiële administratie en is sinds enkele maan den werkloos, een ander verloor haar ambtelijke functie drie jaar geleden. De gastspreker opent met een uitspraak van Einstein: De definitie van waanzin is hetzelfde blijven doen en een ander effect verwachten. Het is een verwijzing naar het vruchteloos reageren op de zoveelste vacature met een weinig opvallende mo tivati . De toon van de workshop is gezet: dit moet anders. Al gauw wisselen de deelnemers naast frustraties vooral tips uit. Die variëren van de hr-manager uitnodigen voor een kop koffie tot een promotiefilmpje van jezelf maken. Het is de bedoeling om op een originele manier bij een bedrijf bin nen te komen. Maar waar begin je?, vraagt een deelnemer zich wanhopig af. Daar blijkt tot teleurstelling van sommi gen geen eenduidig antwoord op te zijn. Ze gaan in kleinere groepjes uiteen om verder te brainstormen. Dit is precies wat Pieter Vermeer, medeo prichter van DeBroekriem, voor ogen heeft. We willen kleinschalige workshops, om dat je dan makkelijker ervaringen deelt. Het gaat ons erom dat je actief met elkaar aan de slag gaat en dat werkt in een wat kleinere setting beter. DeBroekriem biedt geen eenzijdige lezingen en preten deert niet ijzersterke trainingen te geven. Soms hebben we heel goede sprekers, die een professioneel verhaal houden, en soms is het iets minder goed. Maar het gaat erom dat je even buiten bent en nieuwe mensen ontmoet, aldus Vermeer. Het idee voor DeBroekriem ontstond op een terras in Utrecht. Vermeer raakte, net als enkele vrienden, zijn baan kwijt. Ze zochten elkaar op. Om maar iets te doen te hebben organiseerden ze spel letjesochtenden in de kroeg. Er haakten steeds meer werkzoekende kennissen aan. Inmiddels is DeBroekriem in vijftien regio s actief. Dat DeBroekriem landelijk actief kan zijn, heeft het vooral te danken aan de vrijwilligers. Elke werkzoekende die nieuwe mensen wil ontmoeten, zijn netwerk wil vergroten en zijn cv wil aan vullen, kan de taak van eventmanager op zich nemen. Naast workshops, waarbij een groep on der leiding van een gastspreker met een bepaald thema aan de slag gaat, worden er ook meet-ups georganiseerd. Denk aan elkaars cv nakijken, een telefonisch sol licitatiegesprek oefenen of zelfs een bos wandeling maken. Natuurlijk kan je dat ook met je vrienden doen. Maar wat als al je vrienden werken en niemand begrijpt hoe het is om werkzoekend te zijn? Op de vraag of werkzoekenden dan vooral bij elkaar komen om te klagen, rea geert Vermeer ontkennend. De positieve mindset is bij ons heel belangrijk. Je bent niet werkloos, je bent in-between-jobs. Dat suggereert: ik ga binnenkort weer wer ken. Werklozen kijken naar het verleden, naar de baan die ze hadden. In-betweenjobbers kijken naar de baan die ze nog moeten krijgen. Het netwerk vergroten is een belangrijke doelstelling van DeBroekriem. 75 pro cent van de vacatures wordt namelijk via het netwerk ingevuld. Waarschijnlijk is dat niet je eigen netwerk maar dat van iemand in jouw netwerk. Dat heet het tweedegraads netwerk. Niemand bij DeBroekriem zal direct een baan voor je hebben, maar elk contact dat je maakt, helpt. Dat contact heeft namelijk een netwerk achter zich dat wél de sleutel tot een baan kan zijn, legt Vermeer uit. Men beweert dat je in zes handdrukken met president Obama in contact kunt komen. Je toekomstige werk gever is waarschijnlijk nog dichterbij. Meld je aan als in-between-jobber, eventmanager en/of gastspreker op www. debroekriem.nl. Geen inschrijfgeld, maar uitschrijfgeld na het vinden van een baan. DeBroekriem is ook te vinden op LinkedIn.

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Voorkomen huisuitzettingen. Catelijne Akkermans mmv Lisette Smink Stichting Eropaf!

Voorkomen huisuitzettingen. Catelijne Akkermans mmv Lisette Smink Stichting Eropaf! Voorkomen huisuitzettingen Catelijne Akkermans mmv Lisette Smink Stichting Eropaf! Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen http://huisuitzetting.info/welkom.aspx Landelijk Steunpunt en Kennisnetwerk Voorkomen

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1163 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen SP: 'Ontwikkeling woonlasten in Leiden' Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. de beantwoording van

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Beste lezers van De Geldfabriek,

Beste lezers van De Geldfabriek, Beste lezers van De Geldfabriek, Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad met het lezen van dit verhaal. Vonden jullie ook dat Pippa wel erg veel aan mooie spullen dacht? En dat sommige mensen onaardig

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

1. Denkt u er over na om te verhuizen?

1. Denkt u er over na om te verhuizen? 1. Rechte tellingen Open huizen route De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s neemt het aantal woningverkopen toe ten opzichte van een jaar geleden. 1. Denkt u er

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

WOORD JE BIJ AANBIEDING WOONLASTENRAPPORT ii

WOORD JE BIJ AANBIEDING WOONLASTENRAPPORT ii WOORD JE BIJ AANBIEDING WOONLASTENRAPPORT ii-3-2015 Beste aanwezigen, Hoewel momenteel de discussie rond de PWA kazerne en alle problemen van burgers met de verslechtering van de zorg iedereen bezighoudt,

Nadere informatie

Met hart voor ouderen

Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Met hart voor ouderen Nederland telt steeds meer ouderen. Daar moeten we voor alles blij mee zijn. Het is een grote, sociale verworvenheid dat steeds meer mensen een hoge leeftijd

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Single op de woningmarkt

Single op de woningmarkt Krap aanbod, nieuwe eisen, één inkomen Single op de woningmarkt Alleenstaanden moesten al meer moeite doen om een huis te kunnen kopen. Dat wordt er de komende jaren niet eenvoudiger op. TEKST SANDER VAN

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP

ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP ARTIKEL 1 Een op vijf woningverkopers wil huren Een op de vijf Nederlanders die hun huis te koop hebben staan, wil na de verkoop een huurwoning betrekken. Bron:

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid

Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid Politieke peiling t o e k o m s t huurbeleid Maart 2015 Inleiding De Woonbond wil weten hoe de verschillende politieke partijen denken over de huurverhogingen. Door het huidige huurbeleid kunnen huren

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De gemeenteraad. Rm 2015.024 - BSD/2015.25 RIS 280302. 20 januari 2015. onderzoek Airbnb

Gemeente Den Haag. De gemeenteraad. Rm 2015.024 - BSD/2015.25 RIS 280302. 20 januari 2015. onderzoek Airbnb Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De gemeenteraad Rm 2015.024 - BSD/2015.25 RIS 280302 32383 20 januari 2015 onderzoek Airbnb Naar aanleiding van een toezegging

Nadere informatie

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar)

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) BELLA (II) 02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) In 2007 kwam je voor het eerst lessen op onze hondenschool. Je had als pup eerder getraind op een andere school maar moest daar stoppen vanwege ED operaties aan

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Lesbrief 40. Een nieuwe woning zoeken

Lesbrief 40. Een nieuwe woning zoeken http://www.edusom.nl Beginnerslessen Lesbrief 40. Een nieuwe woning zoeken Wat leert u in deze les? Waar u op kunt letten als u een nieuwe woning zoekt. Een gesprek voeren over een nieuwe woning. Uitdrukkingen!

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

De financiële reddingsboei

De financiële reddingsboei De financiële reddingsboei Hoe voorkom ik dat ik financieel verzuip? Jeroen Langendam Inhoud Inhoud... 2 Over de auteur... 5 Voorwoord... 6 Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: De noodzaak...11 Hoofdstuk 2: Het

Nadere informatie

Het Getfert in woord en getal

Het Getfert in woord en getal Het Getfert in woord en getal Een onderzoek van de SP afdeling Enschede naar de meningen en wensen van bewoners van Het Getfert met betrekking tot de sloopplannen van wooncorporatie De Woonplaats. Aanleiding

Nadere informatie

Dialogen website Motiveren tot rookstop

Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialoog verandertaal uitlokken en versterken Goedemorgen. Heeft u problemen gehad sinds uw vorige controle? Ja, eigenlijk wel. Mijn tanden zijn sterk verkleurd.

Nadere informatie

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf.

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Les 1 Werk en inkomen (1) Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Evert en Monica -2 Rijbewijs Monica is jarig.

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard December 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne>

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Mensen zoeken hulp omdat ze overhoop liggen met zichzelf of met anderen. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige mensen worden

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Oost west, thuis best In onze gemeente worden diverse woningen gebouwd en gerenoveerd. In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen. 6 1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning 54% 5 4

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Talenten: Gebruik ze of verlies ze!

Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Talenten: Gebruik ze of verlies ze! Denk eens terug toen je pas leerde fietsen. Kon je het meteen de eerste keer? Neen? Sommige dingen leren, kost nu eenmaal tijd. Op dezelfde manier moeten wij oefenen

Nadere informatie