Amsterdam Stad en land van molens Verleden / Heden / Toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam Stad en land van molens Verleden / Heden / Toekomst"

Transcriptie

1 Amsterdam Stad en land van molens Verleden / Heden / Toekomst

2 Amsterdam Stad en land van molens-deel 1 Verleden* / Inhoudsopgave Windenergie is van alle tijden Windenergie hoort bij Amsterdam Molens veranderen en worden groter Molens wandelen rond de stad Molens: deel van het leven in de stad De inpassing in de omgeving Mensen en molens Molens maken onafhankelijk Amsterdam: trots op zijn molens * Deel 1 - Verleden van deze publicatie is gebaseerd op Molens in het zicht ; Essay over de cultuurhistorische significatie van molens in Amsterdam, Annemarie van Leeuwen, Groen geschiedenis, Haarlem, 2010 Verleden / Inhoudsopgave

3 Windenergie is van alle tijden Tulpen, klompen en molens. Dat is het clichébeeld van Nederland in het buitenland. En deels berust dat ook op de werkelijkheid. In de negentiende eeuw staan er duizenden windmolens in Nederland en honderden in Amsterdam. Toch zijn windmolens geen Nederlanse vinding. In Perzië en China worden molens al aan het begin van onze jaartelling gebruikt om graan te malen. Het oudste bewijs voor het bestaan van windmolens in ons land stamt uit de dertiende eeuw. In Amsterdam dateert de eerste vermelding van een molen uit Als de molen eenmaal zijn intrede heeft gedaan, gaat het hard. Het aantal molens groeit snel. In de negentiende eeuw worden duizenden windmolens gebruikt in Nederland om water te pompen, graan te malen, hout te zagen en olie te persen. Verleden / Windenergie is van alle tijden

4 De Singelgracht met de Raampoort, ter hoogte van Lijnbaansgracht en bolwerk Rijkeroord, gezien in noordelijke richting. Rechts, op het bolwerk, molen de Blom (De Bloem). De in 1765 gebouwde opvolger van deze molen werd in 1877 herbouwd aan de Haarlemmerweg. Op de achtergrond vele andere molens. R. Nooms, (bron: Stadsarchief Gemeente Amsterdam) Verleden / Windenergie is van alle tijden

5 Windenergie hoort bij Amsterdam Eind 17e eeuw staan er 330 molens geregistreerd in Amsterdam. Reizigers die de stad naderen zien torens, enkele hoge gebouwen, maar vooral veel molens. Molens markeren de rand van de stad. Deze molens worden niet allemaal tegelijk gebruikt. Uit het register van de windgelden van blijkt dat er 130 molens gangbaar waren in Amsterdam. De molens staan op en rond de ring van de huidige Nassaukade, Stadhouderskade en Mauritskade. De molens in de stad zijn in deze periode sterk in opkomst, maar de echte bloeiperiode moet nog komen. Begin negentiende eeuw zijn de hoogtijdagen van de windmolen in Amsterdam. Tot ver in de negentiende eeuw worden er nieuwe molens gebouwd. Uit veel reisverhalen blijkt dat men de stad al van verre kon herkennen aan de vele windmolens. Edmondo de Amicis, die Amsterdam in 1876 bezocht, beschreef het zo: Bij den eersten aanblik van deze stad kan men, al heeft men alle andere steden van Nederland gezien, een beweging van verbazing niet tegenhouden. Het is een bosch van hooge molens van verschillend fatsoen, die hun enorme, gekruiste armen rondslingeren, en boven de daken der huizen en kerken een gewoel en gekrioel maken als een troep monstervogels, die boven de stad staan te klapwieken. Tusschen die molens in verheffen zich tallooze fabrieksschoorsteenen, masten van schepen, torens van fantastische bouworde, daken van vreemde gebouwen, tinnen, punten en allerlei onbekende gedaanten. Verder op ziet men weer een andere, dichte en verwarde groep molenwieken, die zich als een reusachtig net in de lucht voordoen. Het is in een woord een grootsch, verward en vreemd schouwspel, dat mij de stad met gespannen nieuwsgierigheid deed binnentreden. Uit een brief van Nikolaus Lenau uit 1832 blijkt overigens dat niet iedereen positief is over de vele molens: Amsterdam is een waar monster van een stad, met zijn grachten, talloze schepen, windmolens enzovoorts. Het lijkt alsof een dronken kerel opstaat, met uitgestoken armen naar lucht hapt om dadelijk weer omver te waggelen. Verleden / Windenergie hoort bij Amsterdam

6 Profiel van Amsterdam vanuit het westen, vanaf de Hogendijk (Spaarndammerdijk). P. Schenk, (bron: Stadsarchief Gemeente Amsterdam) Verleden / Windenergie hoort bij Amsterdam

7 Molens veranderen en worden groter De eerste molen doet zijn intrede in Amsterdam rond In de eeuwen daarna vinden er allerlei veranderingen in en om de molen plaats. Deels gebeurt dit om het rendement te verhogen. Eind zestiende eeuw worden de draaibare molenkap en de windzaagmolen geïntroduceerd. Beide innovaties worden daarna op grote schaal toegepast. Er zijn ook minder succesvolle vindingen. In 1518 wordt in Amsterdam een toren ingericht als windmolen, met niet vier maar zes wieken, een voor Nederland zeer ongebruikelijk type molen. Met de extra wieken hoopt men de energieopbrengst te verhogen. De molen voldoet echter niet aan de verwachtingen en wordt ontmanteld. De meeste molens zijn gebaseerd op twee grondvormen. De eerste is de grotendeels uit hout geconstrueerde standerdmolen ; dit is het oudste West-Europese molentype. De andere grondvorm is de deels stenen bovenkruier. Bij de standerdmolen staat het molenhuis op een standaard, het molenhuis moet in zijn geheel op de windrichting worden gekruid (gedraaid). Bij de bovenkruier staat het grootste deel van de molen vast op de grond en hoeft de molenaar alleen de kap op de wind te draaien. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw vervangt dit type molen steeds vaker de standerdmolens. Op de kaart van Amsterdam uit 1650 gemaakt door Blaeu staan op de meeste bolwerken al bovenkruiers. Stellingmolens zijn bovenkruiers, alleen zijn deze molens hoger. Hierdoor bieden zij meer ruimte voor werktuigen, opslag en bewoning. Ook zijn ze beter geschikt voor gebruik in een bebouwde omgeving. Door hun grotere hoogte hebben ze minder last van de windbelemmering door bebouwing en begroeiing in de omgeving. Om de kap te kunnen bedienen hebben deze molens rondom een houten platform. In 1735 wordt op het bolwerk Westerblokhuis de hoogste stellingmolen gebouwd. Met zijn 35 meter torent hij uit boven het Paleis voor Volksvlijt. De molen is helemaal van steen en wordt daarom de Stenen Molen genoemd. Ook staat deze molen bekend als de Leeuw en later als de Groen. In 1844 omschrijft Cornelis van der Vijver in zijn Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam deze molen als een meesterstuk van bouwkunde. Verleden / Molens veranderen en worden groter

8 Gezicht over de Binnenamstel naar het Paleis voor Volksvlijt, met links De Hooge Steenen Molen (afgebroken in 1868). Collectie Atlas Dreesmann, (bron: Stadsarchief Gemeente Amsterdam) Verleden / Molens veranderen en worden groter

9 Molens wandelen rond de stad In de Middeleeuwen staan de meeste molens aan de randen van de stad, op de stadswallen of in het direct aangrenzende buitengebied. Daar is meer wind en worden de molens niet gehinderd door andere bebouwing. Het gebied ten oosten van de Dam heet rond 1400 de Oude Zijde of Kerkzijde. Het deel ten westen van de Dam de Nieuwe Zijde, Windmolenzijde of Wimmelzij. De Nieuwendijk heet tot 1580 Windmolenstraete. Maar de wallen en randen van de stad verschuiven als de stad wordt uitgebreid. Voor de molens betekent dit verhuizen. Veel molens worden in de loop van de eeuwen meerdere keren verplaatst. De stad betaalt daarvoor een verhuisvergoeding. De eenvoudige houten molens zijn na een verhuizing binnen enkele weken weer in werking. Bij de later gebouwde molens, die deels uit steen zijn opgetrokken, duurt het langer voor ze weer in bedrijf zijn, soms vele maanden. Tussen 1612 en 1663 komt de vierde uitleg tot stand. Amsterdam krijgt dan haar karakteristieke grachtengordel met halvemaansvorm. Deze uitbreiding vindt plaats in twee fasen. Voor de uitbreiding in de tweede fase moeten maar liefst eenentwintig molens worden verplaatst. Bij de uitleg ontstaat een stadswal met zesentwintig bolwerken een uitbouw in de wal. Op de meeste van deze bolwerken komt een korenmolen. Deze molens zijn particulier eigendom, maar staan op grond van de stad. Door hun plaatsing op het bolwerk, torenen ze hoog boven alles uit en geven de stad een spectaculair aanzicht. Molens worden ook regelmatig verplaatst omdat ze niet gunstig op de wind liggen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met de windmolens buiten de Sint Anthonispoort in het oosten van de stad nu bekend als het waaggebouw op de Nieuwmarkt - want in Amsterdam waait de wind meestal uit het zuidwesten. In later jaren verschijnen daarom veel houtzaagmolens aan de zuidwesten westkant van de stad. Vooral het gebied tussen de Haarlemmerpoort en de Raampoort wordt een echte molenbuurt. In totaal staan hier bijna tachtig molens dicht bij elkaar. De wind zorgt voor een natuurlijke ruimtelijke ordening. In de stadswallen komt een doortocht om de molens te kunnen bereiken: de Zaagmolenpoort. Verleden / Molens wandelen rond de stad

10 De Zaagmolenpoort te Amsterdam in de 17e eeuw, naar een schets van Zeeman (bron: Stadsarchief Gemeente Amsterdam). Verleden / Molens wandelen rond de stad

11 Nieuwe plattegrond der stad Amsteldam, van Baarsel en Mortier. Collectie Atlas Dreesmann, (bron: Stadsarchief Gemeente Amsterdam) Verleden / Molens wandelen rond de stad

12 Molens: deel van het leven in de stad Wonen, werken en recreëren vinden tot het begin van de twintigste eeuw dicht bij elkaar plaats; van functiescheiding is nog geen sprake. De molens maken deel uit van het leven in de stad. Voor iedere bewoner en bezoeker van Amsterdam is duidelijk welke producten de windmolens leveren. De energie die de molens leveren, moet ter plekke direct worden gebruikt. Energiedistributie of -opslag is nog niet mogelijk. In Amsterdam wordt de energie van de molens vooral gebruikt voor het zagen van hout en het malen van graan. Er zijn in 1806 vijfentachtig houtzaagmolens en meer dan dertig korenmolens. Daarnaast worden molens gebruikt bij de productie van mout, cacao, verf en zeemleer. De inrichting van de molens is flexibel. Zo veranderen korenmolens in moutmolens; runmolens (om eikenschors te malen) in loodwitmolens en snuifmolens (om snuiftabak te malen van tabaksbladeren) in korenmolens. In 1578 geeft de vroedschap het stadsbestuur toestemming voor het bouwen van hutten bij molens. Wonen in de molen zelf was alleen mogelijk in de hoge stellingmolens. Voor de veiligheid vaardigen de burgemeesters in 1660 het volgende voorschrift uit: Rond het terrein waarop de molen staat moet een staketsel of schutting geplaatst worden, reikende zo verre de wieken slaan, opdat niemand gevaar loopt die in de omgeving van een werkende molen komt. De bebouwing rond molens krijgt soms een forse omvang, zoals het Rode Dorp bij de Roomolen op het bolwerk Schinkel bij de Leidsepoort. Hier staan 47 woningen, waarin wel zeventig gezinnen wonen. Verleden / Molens: een onderdeel van het leven in de stad

13 Molen De Eendracht aan de voormalige Vijfhoeksweg, nu de De Wittenkade, afgebroken in Op de achtergrond de Amsterdamsche Kininefabriek. Collectie Atlas Dreesmann, (bron: Stadsarchief Gemeente Amsterdam) Verleden / Molens: een onderdeel van het leven in de stad

14 De inpassing in de omgeving Amsterdammers vinden de stadswallen en stadsrand een aantrekkelijke omgeving. Graag gaat men hier wandelen, bijvoorbeeld langs de windmolens op de achtentwintig bolwerken vanaf Zeeburg tot Blauhoofd. Scheltema Beduin schrijft in 1931 in het Amstelodamum jaarboek 28: Wanneer mijn vader eens tijd had om met ons jongens uit te gaan, dan was zijn meest geliefde wandeling, buiten de Raamen Zaagpoorten over de lage paden langs de talrijke molens. Men was daar ook echt buiten, er waren heggen en bloemen, er waren slooten waarin zware balken dreven. Overal staken molenwieken omhoog. Men zag de glimmende zagen door den wind gedreven, op en neer gaan, men zag de molenwieken aan den kant van het water liggen. Rondom de molens wordt niet alleen gewerkt en gewoond, maar ook gerecreëerd. Deze menging van functies leidt soms ook tot botsingen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de houtzaagmolens rond het Kwakerseiland, in de buurt van de huidige Bilderdijkkade en Kinkerstraat. Vanaf de achttiende eeuw komen hier pleziertuinen en herbergen waar bezoekers in schuiten en pramen naartoe komen. De eigenaren van de pleziertuinen beklagen zich over het lawaai van de molens. En de molenaars klagen over de vele schuiten en pramen waardoor hun molens onbereikbaar worden. De molenaars krijgen de steun van het stadsbestuur, maar moeten ook ruimte bieden aan de recreanten. De molens liggen soms in prachtige tuinen. De Roomolen, die eerst op het bolwerk Schinkel staat, krijgt in 1845 een plaats in de tuyn Ypenwoud in de Stads- en Gasthuispolder. Rond moutmolen De Hooiberg op het Anjeliersbolwerk laat Theodorus Fries rond 1730 een tuin aanleggen. Hetzelfde doet bierbrouwer Harderwijk bij de molen op het bolwerk Slotermeer. Deze tuin is te zien op een tekening van Reinier Vinkeles uit circa Van oudsher zijn de houten molens met teer beschermd tegen weer en wind. Dit geeft ze een sombere uitstraling. Daarom worden de molens geschilderd. De keuze van de kleuren is streekgebonden en sluit aan bij de kleuren die al in de lokale bouwkunst worden gebruikt. In Amsterdam zijn de kappen van de molens meestal groen geschilderd, afgezet met wit. Verleden / De inpassing in de omgeving

15 Historische afbeelding van Amsterdam in het jaar 1482, het jaar van de aanleg van de tweede vergroting en de eerste stenen omwalling. Collectie Atlas Dreesmann, (bron: Stadsarchief Gemeente Amsterdam) Verleden / De inpassing in de omgeving

16 Mensen en molens De molens in Amsterdam zijn meestal eigendom van ondernemers en investeerders. Zij behoren tot de gegoede klasse. Veel eigenaren hebben ook belangen in andere molens. Het molenbezit is sterk geconcentreerd. In 1839 zijn drieëndertig van de zesenzeventig houtzaagmolens in de stad in handen van negen eigenaren. Vrijwel niemand bezit hele molens. Eén molen is vaak eigendom van meerdere participanten. Zo bezit Gerrit Blonk al parten in vijf korenmolens als hij in 1771 moutmolen De Liefde koopt. Of neem de familie Glasbergen, eigenaar van zeven houtzaagmolens in Amsterdam. Dit gedeelde eigendom maakt het mogelijk om de risico s te spreiden. Ook vergroot het de betrokkenheid bij het welvaren van de molen. De molenaar is niet altijd (mede)eigenaar van de molen; een deel van de molenaars is huurder van de molen. Ook vrouwen zijn eigenaar van (delen van) molens. Zo had Lijsbeth Cornelisdochter Kuijper bij haar dood aandelen in tien molens. Sara Minuit liet in 1668 aan haar schoonzoon de volgende molenbezittingen na: 1. De geheele corenmolen de Goyer, staande op t bolwerk aan de steenen beer bij Houtewael. 2. 1/8 Part in de corenmolen het Fortuyn op t bolwerk beoosten de Weesperpoort. 3. 1/2 Part in de corenmolen de Bull beoosten de Amstel en bewesten de Weesperpoort. 4. 1/2 Part in de corenmolen de Groene Molen bewesten de Amstel. 5. De geheele corenmolen de Haen met 2 huizen op t bolwerk bewesten de Utrechtschepoort over de Ossemarkt. 6. 1/4 Part in den molen de Springh op t bolwerk benoorden t Westerpoortje, dat nieuw gemaakt wordt. Deze vrouwen zijn ook lid van het gilde, dat naast gildebroeders dus ook gildezusters kent. Niet alleen molenaars en knechten, maar ook bezitters van molens of delen van molens maken deel uit van het gilde en betalen contributie. Eigendom en betrokkenheid zijn dus breed verankerd. Op een gemiddelde houtzaagmolen werken vijf mensen. In 1843 verdient een knecht bijna 400 gulden per jaar, de bazen ruim 2200 gulden. De knechten verdienen dus beduidend minder. Bij windstilte krijgen zij in de regel niet uitbetaald. Voor het inkomensverschil is nog een andere reden. Een rapport uit 1797 meldt dat bij een molen meestal twee bazen- en twee knechtswoningen horen. Deze huisjes zijn eigendom van de molenaar. Zij verdienen veel geld met de verhuur van deze woningen. Dat laatste blijkt ook bij de onderhandelingen rond 1844 over de ontruiming van het bolwerk Schinkel bij de Leidse poort. De gemeente wil dat de molen en andere bebouwing op het bolwerk plaats maakt voor het nieuwe Huis van Bewaring. De eigenaar van de molen en de huizen krijgt een schadeloosstelling van gulden. Verleden / Mensen en molens

17 Molenaar Gerardus Hendrik de Boer en twee knechten bij de kruias van korenmolen De Gooyer. Gezien vanaf de Funenkade in noordelijke richting Nieuwevaart. Op de achtergrond de Oosterkerk. Jacob Olie, (bron: Stadsarchief Gemeente Amsterdam) Verleden / Mensen en molens

18 Molens maken onafhankelijk Vanaf het midden van de veertiende eeuw bevordert de vroedschap - het gemeentebestuur - het oprichten van korenmolens in de stad. Molens in de stad maken Amsterdam onafhankelijk. De stad streeft naar een zo groot mogelijke zelfvoorziening. Op deze manier stelt men de meelvoorziening zeker ten tijde van oorlog. Het stadsbestuur probeert bewust de randgemeenten buitenspel te zetten en zet verschillende middelen in om het oprichten van molens te stimuleren, zoals octrooien, windgeld en maaldwang. Tot in de achttiende eeuw leeft tien procent van de Nederlandse bevolking in Amsterdam. Duizenden schepen doen de Amsterdamse haven aan. De bemanning van al deze schepen moet ook van eten worden voorzien. De korenmolens hebben dan ook een belangrijke taak in de stad. De houtzaagmolens zijn onmisbaar voor de scheepsbouw, havenactiviteiten en handel. Om een molen te bouwen of exploiteren is toestemming nodig. Bij iedere molen hoort een windbrief; een officieel document dat de bezitter het recht geeft een molen te bouwen en van de wind gebruik te maken. Ook moet er windgeld worden betaald. Leven van de wind is dus niet van toepassing. Het recht van wind was een heerlijk recht : een recht dat toekwam aan de heer van een bepaald gebied en later aan de vroedschap. Deze regulering klinkt op het eerste gezicht misschien negatief. Toch zijn het de molenaars zélf die hier om vragen. Het windrecht levert namelijk ook rechten op. Eén van deze rechten is de maaldwang. Amsterdammers zijn verplicht hun graan op Amsterdamse molens te laten malen. Er is geen vrije keuze. Deze maaldwang is essentieel voor de molenaars. In Amsterdam zijn de lonen, grondlasten en bouwkosten veel hoger dan op het platteland. Zonder de bescherming van de maaldwang kunnen de korenmolenaars in de stad niet overleven. Ook de houtzaagmolens worden beschermd. Nadat molenaars bij het stadsbestuur klagen over het feit dat Amsterdamse houtkopers en timmerlieden hun hout aan de Zaan laten zagen, krijgt Amsterdam op 18 juni 1631 een octrooi. Voortaan is het verboden hout buiten de stad te laten zagen en gezaagd hout van elders in te voeren. De molenaars verlangen naast maaldwang en octrooi ook andere tegenprestaties van de stad voor het windgeld dat ze betalen. Ze vragen om uitdieping van de sloten en verbetering en verlichting van wegen en paden. Ook willen ze dat er iets wordt gedaan tegen hoge bebouwing en begroeiing in de omgeving van de molens. De stad komt de molenaars op veel van deze punten tegemoet, want de molens vervullen een belangrijke functie. In 1815 wordt de molendwang opgeheven. Iedereen kan vanaf dat moment zijn graan laten malen op een molen naar keuze, ook buiten de stad. Het meel wordt goedkoper en de Amsterdamse bakkers profiteren hiervan. Eind 1849 wordt het windrecht na vier eeuwen opgeheven. Verleden / Molens maken onafhankelijk

19 Nieuwe plattegrond der stad Amsteldam, van Baarsel en Mortier. Collectie Atlas Dreesmann, (bron: Stadsarchief Gemeente Amsterdam) Verleden / Molens maken onafhankelijk

20 Amsterdam: trots op zijn molens Windmolens zijn eeuwenlang een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven in Amsterdam. De molens leveren een grote bijdrage aan de welvaart en de onafhankelijkheid van de stad. Het beeld van de stad wordt in grote mate door de molens bepaald. Zowel Amsterdammers als buitenlanders schrijven vol ontzag over de molens en hun omgeving. Aan deze hoofdrol voor de windmolen komt een einde met de komst van de stoommachine tijdens de industriële revolutie. Wind raakt uit de gratie als energiebron. Het aantal windmolens neemt snel af. Fossiele brandstoffen nemen de rol van wind als energieleverancier over. In de afgelopen decennia is windenergie opnieuw aan een opmars begonnen. Windenergie wordt weer interessant nu fossiele brandstoffen schaarser worden, energieprijzen stijgen en het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen tot steeds meer milieuschade leidt. Ook in Amsterdam verschijnen de afgelopen jaren weer (moderne) windmolens. Wordt Amsterdam opnieuw een stad die trots is op haar molens? Meer daarover in de volgende delen van dit boek, heden en toekomst. Verleden / Amsterdam: trots op zijn molens

21 Houtzaagmolen De Vijfhoek, eigendom van de familie Kost, gezien naar de Buitensingel met op de achtergrond de pakhuizen op de Lijnbaansgracht. Jacob Olie, (bron: Stadsarchief Gemeente Amsterdam) Verleden / Amsterdam: trots op zijn molens

22 Amsterdam Stad en land van molens-deel 2 Heden / Inhoudsopgave De energie van Amsterdam Het klimaatdoel realiseren Waarom windenergie? Dichtbij biedt voordelen Zo werkt een molen Vermogen en elektriciteitsproductie De voordelen van grote molens Hoeveel ruimte vraagt een molen? De opslag van elektriciteit Windmolencoöporaties Heden / Inhoudsopgave

23 De energie van Amsterdam Amsterdam gebruikt 4,1 miljard kwh elektriciteit per jaar. Ongeveer 15% daarvan wordt duurzaam opgewekt in de stad zelf. Het grootste deel van de duurzame elektriciteit komt van het Afval Energiebedrijf waar stroom en warmte wordt gemaakt uit afval. De windmolens in de haven leveren elektriciteit voor ruim huishoudens, dit is ongeveer 3,5% van de totale elektriciteitsbehoefte van Amsterdam. Een klein gedeelte van de duurzame elektriciteit die in Amsterdam wordt geproduceerd, wordt opgewekt met zonnepanelen. Door zelf meer duurzame elektriciteit te produceren, kan de stad minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen komen steeds vaker uit het buitenland en uit politiek instabiele regio s. Onderbrekingen in de levering zijn een reëel risico geworden. Als de energietoevoer wordt onderbroken kan dit leiden tot grote economische schade. De winning van fossiele brandstoffen kan leiden tot aanzienlijke schade aan milieu en landschap. Goede arbeidsomstandigheden bij de winning zijn niet altijd gewaarborgd. Investeren in duurzame energieproductie biedt dus een aantal voordelen. Door tijdig over te schakelen op duurzame bronnen blijft energie ook in de toekomst betaalbaar. Want fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en duurder. Amsterdam wil daarom een duurzame energievoorziening: betrouwbaar en betaalbaar. Alleen dan blijft de stad aantrekkelijk om te wonen en te werken. Heden / De energie van Amsterdam

24 Amsterdam wil de CO 2 -uitstoot in 2025 met 40% gereduceerd hebben ten opzichte van Omdat de CO 2 -uitstoot na 1990 nog is gegroeid met zo n 20%, betekent dit dat de uitstoot met 60% moet worden verminderd in vergelijking met vandaag. Na 2025 zijn verdere reducties noodzakelijk. Ambitie: kton per jaar 1990 CO2 uitstoot: kton per jaar 2008 CO2 uitstoot: kton per jaar 2025 CO2 uitstoot (als we geen maatregelen nemen): ca kton per jaar Heden / De energie van Amsterdam

25 Het klimaatdoel realiseren Energiebesparing, meer duurzame energie én efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen zijn allemaal hard nodig om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Alleen dan is de noodzakelijke CO 2 -reductie te realiseren. Deze aanpak wordt ook wel de trias energetica genoemd. Duurzame energie is een effectief middel om klimaatverandering tegen te gaan en de luchtkwaliteit te verbeteren. Bij de productie van elektriciteit met fossiele brandstoffen zoals gas en kolen komen schadelijke stoffen in de lucht. Hierbij ontstaan onder andere CO 2 en NOx. CO 2 zorgt voor opwarming van de aarde waardoor ons klimaat verandert. NOx vervuilt de lucht en is schadelijk voor de gezondheid. De productie van elektriciteit uit duurzame bronnen is schoon; er komen geen schadelijke stoffen in de lucht. Ook bij de uitbreiding van duurzame energie is een énén-aanpak noodzakelijk. Alle duurzame energiebronnen zon, wind, biomassa, warmte koudeopslag - zullen hard nodig zijn. Op dit moment is duurzame energie vaak nog duurder dan energie uit kolen of aardgas. Dit zal in de toekomst veranderen als de prijs van fossiele brandstoffen stijgt en de prijs van energie uit duurzame bronnen daalt. De vraag naar energie neemt toe door de groei van opkomende economieën zoals China en India. De voorraden fossiele brandstoffen nemen af. Dit betekent dat de prijzen van fossiele brandstoffen zullen gaan stijgen. De prijs van duurzame energie zal gaan dalen. Grotere windmolens produceren efficiënter en goedkoper. Ook zonnepanelen worden steeds beter en goedkoper. Windenergie is van de beschikbare duurzame energiebronnen nu het meest aantrekkelijk om in te zetten tegen de klimaatverandering en om onze afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers te verminderen. De Rijksoverheid geeft nu nog subsidie om windenergie te stimuleren. Binnen een paar jaar zal windenergie op land goedkoper zijn dan fossiele energie en zal er geen subsidie meer nodig zijn. De overgang naar een duurzame energievoorziening creëert nieuwe werkgelegenheid en innovatieve bedrijvigheid. Steden die kiezen voor een koploperspositie kunnen hier vooral van profiteren. Heden / Het klimaatdoel realiseren

26 40% CO² reductie in 2025 (t.o.v 1990) 1. Energiebesparing 2. Duurzame Energieopwekking 3. Efficiënt fossiel Onder andere: Onder andere: De drie pijlers van de trias energetica Isolatie bestaande woningvoorraad Klimaat neutrale nieuwbouw Energiebesparing bedrijven, scholen en gemeentelijke gebouwen De drie pijlers van de trias energetica Wind Zon Warmte- koudeopslag Biomassa Stadswarmte en stadskoude Elektrisch vervoer Green IT Heden / Het klimaatdoel realiseren

27 Waarom windenergie? Nederland is een windrijk land, zeker in de gebieden langs de kust. Dat biedt goede kansen voor het opwekken van windenergie. Andere landen in Europa hebben gunstige omstandigheden voor de winning van andere vormen van duurzame energie, zoals genoeg ruimte voor de teelt van energiegewassen, veel zon voor de opwekking van zonne-energie of voldoende hoogteverschillen voor de winning van energie uit waterkracht. In Nederland is windenergie de komende decennia een van de best toepasbare en meest betaalbare duurzame energiebronnen. Dat geldt vooral voor windmolens op land: elektriciteit van windmolens op zee is ongeveer anderhalf keer zo duur. De bouw van molens op zee en het onderhoud is kostbaar; de kosten van de kabels er naar toe zijn hoog. In het zoute zeeklimaat gaan de molens bovendien minder lang mee Heden / Waarom windenergie?

28 Het maken en installeren van windmolens kost ook energie en grondstoffen, maar dit is heel snel terugverdiend. Al na drie tot zes maanden heeft de molen net zoveel energie geproduceerd als tijdens de fabricage is gebruikt. De rest van zijn levensduur zo n 15 tot 20 jaar produceert de molen schone, CO 2 -vrije energie. De meeste materialen waar de molen van is gemaakt, kunnen worden hergebruikt als de molen aan het einde van zijn leven is. Windenergie gemiddeld 14,5 gram CO2 per kwh Bron: ECN, Fact finding kernenergie, 2007 Kernenergie gemiddeld 35 gram CO2 per kwh Bron: ECN, Fact finding kernenergie, 2007 Zonnepanelen gemiddeld 65 gram CO2 per kwh Gascentrales gemiddeld 492 gram CO2 per kwh Kolencentrales gemiddeld 984 gram CO2 per kwh Heden / Waarom windenergie?

29 Dichtbij biedt voordelen Windmolens kunnen een plaats krijgen op zee en op land. Met alleen molens op zee lukt het niet om de omslag naar een duurzame energievoorziening te maken. Ook op land moeten de kansen voor energieproductie met wind worden benut. Ook hier geldt weer én-én. Op land ligt het in de rede om niet alleen ver weg van de steden molens te plaatsen. Steden zijn verantwoordelijk voor een groot deel van CO 2 -uitstoot. Dat schept een verantwoordelijkheid om zelf bij te dragen aan reductie. Verder is dichtbij produceren efficiënt. Bij het transport van elektriciteit over grote afstanden treden zogenaamde transportverliezen op. Door de weerstand in het elektriciteitsnet gaat een deel van de elektriciteit verloren. Tot een afstand van 25 km blijven deze verliezen beperkt tot 2 à 3%. Maar het verlies neemt snel toe met de afstand. Bij een afstand van 125 km is het transportverlies al ongeveer 10%. Productie van elektriciteit dichtbij de plek waar het gebruikt wordt, is dus het meest efficiënt. Windmolens dicht bij de stad zijn daarom voordelig. Ze produceren stroom waar ook veel vraag is. Heden / Dicthbij biedt voordelen

30 Heden / Dicthbij biedt voordelen

31 Zo werkt een molen Het basisprincipe van een windturbine is heel simpel. De rotorbladen (wieken) zit gemonteerd op een as. De rotorbladen gaan draaien door de wind en zetten de bewegingsenergie van de wind om in een draaiende beweging van de as. De as laat een generator draaien. De generator zet de beweging van de as om in elektriciteit. Dit werkt op dezelfde manier als een fietsdynamo. De meeste windturbines hebben een tandwielkast (versnellingsbak). Deze zorgt ervoor dat de generator sneller draait dan de wieken. De tandwielkast is een kwetsbaar onderdeel. Daarom zijn er nu ook molens waarbij de rotoras de generator direct aandrijft. Via een kabel gaat de stroom die de generator opwekt naar de transformator aan de voet van de mast. In de transformator wordt de spanning omgezet naar het spanningsniveau van het elektriciteitsnet. De generator in de windturbine levert elektriciteit op een laag spanningsniveau van ongeveer 650 volt. De transformator verhoogt de spanning tot middenspanningsniveau (3.000 tot volt). Bij grote windparken wordt de spanning meestal omgezet naar hoogspanningsniveau (tussen de en volt). Een windvaan op de gondel meet de windrichting. Zodra de windrichting verandert, draait een motor de wieken weer recht op de wind (kruimotor). Alle windturbines hebben een remsysteem om ze stil te kunnen zetten bij noodsituaties of onderhoud. Heden / Zo werkt een molen

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie...2 2. Handleidingen...5 3. Serious gaming en lesbrieven...13 4. Algemene informatie over energie...26

Nadere informatie

Eerste windpark in de Noordzee: belangrijker dan eerste man op de maan!

Eerste windpark in de Noordzee: belangrijker dan eerste man op de maan! Energie W van Zee e @ S e a E n e r g i e k r a n t Eerste windpark in de Noordzee: belangrijker dan eerste man op de maan! Bij helder weer zie je vanaf het strand van Noord-Holland het eerste Nederlandse

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Europa en de energievoorziening

Europa en de energievoorziening Europa in de praktijk Europa en de energievoorziening Fossiele brandstoffen en kernenergie: grote gevaren voor mens en klimaat WISE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van

Nadere informatie

enquête resultaat http://wijkraadpleging.wijkraadleidscherijn.nl/admin/pollr... 1 van 28 16-07-13 13:29

enquête resultaat http://wijkraadpleging.wijkraadleidscherijn.nl/admin/pollr... 1 van 28 16-07-13 13:29 enquête resultaat Een korte snelle inventarisatie van hoe Leidsche Rijn denkt over de zes windmolens op Lage Weide, die de gemeente Utrecht wil f aciliteren. Er zijn maar een paar vragen, waar woont u

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE d n a l r Nede iele s s o f t e na h ijdperk t SEARCH KNOWLEDGE Binnen 25 jaar onafhankelijk van fossiele brandstoffen, laten we daar onze energie in stoppen! Anne-Marie

Nadere informatie

Duurzame energie als motor voor ontwikkeling

Duurzame energie als motor voor ontwikkeling Hivos kiest voor duurzame energie Duurzame energie als motor voor ontwikkeling Greenpeace/John Novis Inhoud Klimaatverandering en duurzame ontwikkeling...................................... 2 Energiescenario:

Nadere informatie

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars!

DUURZAAN KRANT BEWAAR EXEMPLAAR. De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. Groene revolutie kent alleen maar winnaars! D November 2012 De pionierstatus voorbij. Duurzaam Zaanstad kijkt naar de toekomst. BEWAAR EXEMPLAAR PAGINA 9 EN 10 PAGINA 13 PAGINA 17 PAGINA 19 Warm wonen dankzij de woningcorporaties Plastic bomen?

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

De agrarische sector in Fryslân als leverancier van duurzame energie

De agrarische sector in Fryslân als leverancier van duurzame energie De agrarische sector in Fryslân als leverancier van duurzame energie Afbeelding Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Introductie... 2 1.2 Ambities provincie Fryslân... 2 1.3 Ambities agrarische sector... 3 1.4

Nadere informatie

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen Driemaandelijkse uitgave duurzaam Nummer 2 september 2009 OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen NEDERLAND: het land van zonnestroom en windenergie? september 2009

Nadere informatie

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535)

Eindrapportage. Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Eindrapportage Complexe bouwopgaven in stedelijke gebieden (7C535) Auteurs: L.W.L. D Hooghe (0528282) J.J.P. van der Lee (0597336) R.W.Y. Lee (0595511) T. Nillesen (0537037) H.M. Robbemondt (0595558) Docenten:

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Bijlagen bij rapportage: Draagvlakonderzoek. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer - BIJLAGENRAPPORT - Inhoud:

Bijlagen bij rapportage: Draagvlakonderzoek. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer - BIJLAGENRAPPORT - Inhoud: Bijlagen bij rapportage: Draagvlakonderzoek Windpark De Drentse Monden en Oostermoer - BIJLAGENRAPPORT - Inhoud: Pagina 2: Bijlage 1, begeleidend schrijven & vragenlijst Pagina 5: Bijlage 2, alle antwoorden

Nadere informatie

4-5 7. Britten op zoek naar noodcapaciteit

4-5 7. Britten op zoek naar noodcapaciteit dinsdag 7 oktober 2014 - jaargang 17 nummer 8 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Green Powerbox Boren en zagen op groene energie. De Green Powerbox

Nadere informatie

WAAR VINDEN WE NIEUWE ENERGIE?

WAAR VINDEN WE NIEUWE ENERGIE? In een vlak land waar de wind vrij spel heeft is de vraag waar we nieuwe energie kunnen vinden eenvoudig te beantwoorden. Vooral langs de Noordzeekust en in de noordelijke provincies staat er meestal TenneT,

Nadere informatie

Ondernemen in een goed klimaat. Praktijkverhalen klimaatneutraal ondernemen in Flevoland

Ondernemen in een goed klimaat. Praktijkverhalen klimaatneutraal ondernemen in Flevoland Ondernemen in een goed klimaat Praktijkverhalen klimaatneutraal ondernemen in Flevoland Inhoudsopgave Voorwoord Provincie Flevoland - Anne Bliek - de Jong en Andries Greiner 3 BCC - Pieter Otten 4 Gemeente

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Windmolens Lage Weide

Windmolens Lage Weide Windmolens Lage Weide Voor Gerard Cats Samenvatting: Er moeten meer en krachtiger turbines komen. Inspreektekst Windpark Lage Weide, RIA 19 november 2013 U kent natuurlijk de dreiging van klimaatverandering,

Nadere informatie

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Almaar stijgend energieverbruik CO² percentage in atmosfeer stijgt Earth Overshoot Day steeds vroeger Alles

Nadere informatie

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit.

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. Inleiding Werken aan het energienet van morgen Hoe moet de energievoorziening

Nadere informatie