LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie"

Transcriptie

1 LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie 1 Product 2 Specificaties 3 Bestek 4 Referenties Contact Voor meer informatie: BAM Wegen bv afdeling Technologie & Ontwikkeling, Materieel en Asfalt Winthontlaan KV, Utrecht Postbus GK, Utrecht Tel: +31 (0)

2 Product (Laatste wijziging: 17 januari 2013) Beknopte productbeschrijving Klimaat en duurzaamheid staan hoog op de agenda van de overheden. Hoewel asfalt wellicht niet de meest voor de hand liggende keuze is als het gaat om duurzaamheid, laat lage temperatuur asfalt zien dat duurzaamheid en asfalt prima samen gaan. Met LEAB (Laag Energie Asfalt Beton) van BAM Wegen bv wordt aangetoond dat een specifieke keuze voor lage temperatuur asfalt geen enkele invloed hoeft te hebben op de kwaliteit en de levensduurverwachting van het product. De samenstelling van LEAB is identiek aan normale, op ±165 C, geproduceerde asfaltbeton (Steenslag Asfalt Beton). Bij de productie van LEAB wordt een normale 70/100 penetratiebitumen gebruikt. Het grote verschil is echter dat bij de productie en verwerking van LEAB de temperatuur beneden 100 C blijft. Dit wordt bereikt door het bitumen te doseren in de vorm van schuimbitumen. Dit levert een energie-besparing op tot max 40% en een reductie van de CO 2 -emissie van 25 tot 40%. Deze cijfers volgen uit het officiële milieuprofiel dat conform norm NEN 8006 voor LEAB is vastgesteld. Dit officiële milieuprofiel is ook de basis voor het beoordelen van het milieuvoordeel met DUBOCALC, het rekenmodel waarmee in het kader van Duurzaam Inkopen een objectieve beoordeling van milieuprestaties van producten en processen kan worden uitgevoerd. LEAB kan worden toegepast in onder- en tussenlagen van asfaltconstructies. Zowel de stijfheid, de watergevoeligheid, de weerstand tegen vermoeiing en de spoorvorminggevoeligheid van LEAB zijn gelijkwaardig aan warm bereide asfaltmengsels. Afgelopen jaren is ervaring opgedaan met de productie en verwerking van lage temperatuur asfaltbeton. De ervaringen zijn zeer positief. Dankzij de halfwarme aanleg zijn LEAB-verhardingslagen eerder berijdbaar en komen wegen eerder vrij voor het verkeer. Met LEAB is een innovatief en breed toepasbaar asfaltmengsel ontwikkeld dat het milieu ten goede komt. Hierdoor kunnen wegbeheerders zich ook bij de aanleg van wegen van hun groene kant laten zien. De belangrijkste voordelen Energiebesparend en minder CO 2-uitstoot Identieke samenstelling als normale Steenslag Asfalt Beton Kwalitatief gelijkwaardig aan normale Steenslag Asfalt Beton Prijsniveau gelijk aan normale Steenslag Asfalt Beton Verbeterde arbeidsomstandigheden tijdens asfalteren Kortere afwerktijd: eerder berijdbaar wegdek Wordt geproduceerd in conventionele asfaltcentrale Toepassing recycling gewoon mogelijk Tijd tussen productie en verwerking < 6 uur

3 Specificatie (Laatste wijziging: 18 januari 2013) PRODUCTBESCHRIJVING LEAB (Laag Energie Asfalt Beton) is een bij lage temperatuur geproduceerd asfaltmengsel bestaande uit steenslag, zand, zwakke vulstof, bitumen en asfaltgranulaat. LEAB is een continu gegradeerd asfaltmengsel en valt, met uitzondering van de productietemperatuur, onder de werkingssfeer van NEN-EN TOEPASSING LEAB is een door BAM Wegen ontwikkeld asfaltmengsel, bedoeld voor onder- en tussenlagen van asfaltconstructies. Het mengsel is voor wat betreft de mengseleigenschappen volledig gelijkwaardig aan steenslagasfaltbeton. Het grote verschil met het conventionele steenslagasfaltbeton is dat dankzij de toepassing van een schuimbitumentechniek de productietemperatuur rond de 100 C ligt. Dit levert een aanzienlijke energiebesparing op en daarmee ook een reductie van de CO 2 emissie van 25 tot 40%. MINERAAL AGGREGAAT Steenslagklasse : Steenslag 1 (RAW 2010 tabel T31.16) Steenslagsoort : n.v.t. Zand : Natuurlijk zand (RAW 2010 tabel T31.17) Bitumen : 70/100 Asfaltgranulaat : 50% m/m van mineraal aggregaat PSV-waarde steenslag EN : PSV 53 Percentage gebroken oppervlak EN : C 95/1 Percentage gebroken oppervlak asfaltgranulaat EN : Minimaal C 50/30 ASFALTMENGSEL Productietemperatuur T : 110 C Bitumengehalte, minimum RAW 2010 proef 65.0, B min : 4,2 % m/m Holle ruimte RAW 2010 proef 62, V min : 4,0 % V/V RAW 2010 proef 62, V max : 7,0 % V/V Indirecte treksterkte RAW 2010 proef 62, ITS : 2,0 N/mm 2 Watergevoeligheid (ITSR) RAW 2010 proef 62 : 80 %

4 Stijfheidsmodulus RAW 2010 proef 62, S min : MPa Weerstand tegen vervorming RAW 2010 proef 62, f cmax : 0,60 μm/m/n CROW-publicatie 140, η 1 : 185 Gpa s Weerstand tegen vermoeiing RAW 2010 proef 62, ε 6 : 100 μm/m CONSTRUCTIE- EN OPPERVLAKEIGENSCHAPPEN Laagdikte 0/16 h min : 35 mm h advies : 40 mm h max : 65 mm 0/22 h min : 50 mm h advies : 60 mm h max : 90 mm

5 Bestek LEAB bin/base 16 en 22 (Laatste wijziging: 26 juni 2009) BESTEKS- CATALOGUSNUMMER OMSCHRIJVING EEN- POST HOOFD- DEFICODE HEID NUMMER CODE Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton Totaal 9 Asfalt: AC 22 base FB 5 Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid ITSR 80 Stijfheid Smin 7000, Smax NR Weerstand tegen permanente vervorming Fcmax 0,6 Weerstand tegen vermoeiing E Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton Totaal 9 Asfalt: AC 16 base FB 5 Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid ITSR 80 Stijfheid Smin 7000, Smax NR Weerstand tegen permanente vervorming Fcmax 0,6 Weerstand tegen vermoeiing E Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton Totaal 9 Asfalt: AC 22 base FB 5 Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid ITSR 80 Stijfheid Smin 7000, Smax NR Weerstand tegen permanente vervorming Fcmax 0,6 Weerstand tegen vermoeiing E Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton Totaal 9 Asfalt: AC16 base FB 5 Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid ITSR 80 Stijfheid Smin 7000, Smax NR Weerstand tegen permanente vervorming Fcmax 0,6 Weerstand tegen vermoeiing E TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN ASFALTBETON-SCHUIMBITUMEN 01. Onder asfaltbeton-schuimbitumen wordt verstaan een asfaltbeton waarin het bindmiddel in verschuimde toestand wordt gedoseerd met als doel het asfaltbeton te produceren bij lagere temperaturen dan de EVT-waarde van het bitumen EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN EISEN AAN DE UITVOERING: BEREIDING VAN ASFALT 01. Tijdens de productie van asfaltbeton-schuimbitumen moet de mengseltemperatuur, gemeten conform NEN-EN /C1 lager dan 110ºC zijn EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT-ALGEMEEN 01. Indien een asfaltlaag van asfaltbeton-schuimbitumen moet worden afgestrooid met steenslag of brekerzand moet dit mechanisch en gelijkmatig over het gehele oppervlak gebeuren na de eerste walsovergang.

6 31 26 BOUWSTOFFEN ASFALTBETON-SCHUIMBITUMEN 01. In aanvulling op het bepaalde in artikel lid 01 van de Standaard moet specie voor asfaltbetonschuimbitumen voldoen aan het bepaalde in NEN-EN , met in achtneming van het bepaalde in de navolgende leden. 02. Het bepaalde in Temperatuur van het mengsel van NEN-EN is niet van toepassing. 03. De samenstelling en eigenschappen van asfaltbeton-schuimbitumen moeten voldoen aan het bepaalde in Functionele eisen van NEN-EN Het bepaalde in Empirische eisen van NEN-EN is niet van toepassing. 04. De korrelverdeling als bedoeld in van NEN wordt bepaald met behulp van de basis zeefset plus set 1 volgens van NEN-EN Voor de weerstand tegen afslijting door spijkerbanden volgens van NEN-EN geldt categorie AbrANR (geen eis). 06. Het bepaalde in Weerstand tegen permanente vervorming van NEN-EN (wielspoorproef) is niet van toepassing. 07. In asfaltbeton-schuimbitumen moet ten minste 50% (m/m) van het mineraal aggregaat worden vervangen door asfaltgranulaat. In afwijking van het bepaalde in artikel lid 02 van de Standaard moet de korrelvorm van het grof mineraal aggregaat van asfaltgranulaat voor asfaltbeton-schuimbitumen voldoen aan categorie C50/30, volgens NEN-EN Voor asfaltbeton-schuimbitumen bitumen 70/100 toepassen MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN MEETMETHODE HOEVEELHEIDSBEPALING: HOEVEELHEDEN ASFALT 01. In de aan te brengen verhardingen de volgende hoeveelheden asfalt verwerken: 25 kg/m2 voor elke 10 mm voorgeschreven laagdikte van asfaltbeton-schuimbitumen.

7 Referenties (Laatste wijziging: 23 augustus 2012) Datum realisatie: Oktober 2002 Waalwijk Straat/ bedrijf: N ton LEAB 22 base Bijzonderheden: Tijdelijke verharding Datum realisatie: December 2003 Tilburg Straat/ bedrijf: Shurguard 160 ton LEAB 22 bin/base 50% pr Datum realisatie: Oktober 2004 Giesenburg Straat/ bedrijf: Molenweg 1041 ton LEAB 22 bin/base 50% pr Datum realisatie: Mei 2005 Meerkerk Straat/ bedrijf: Kanaaldijk 2301 ton LEAB 16 bin 50% pr Datum realisatie: November 2005 Brandwijk Straat/ bedrijf: Kweldamweg 1150 ton LEAB 16 bin 50% pr Bijzonderheden: Aangebracht met Tweelaags Asfalt Spreidmachine (TAS) Datum realisatie: November 2006 Kockengen Straat/ bedrijf: N ton LEAB 22 base 50% pr Datum realisatie: Mei 2008 Alphen - Chaam Straat/ bedrijf: Algemeen onderhoud 6994 ton LEAB 22 bin/base 50% pr Datum realisatie: Oktober 2008 Straat/ bedrijf: Stora Enso 1350 ton LEAB 22 bin/base 50% pr Datum realisatie: November 2008 Uithoorn Straat/ bedrijf: Cindu 238 ton LEAB 22 bin/base 50% pr Datum realisatie: Maart 2009 Oud Beijerland Straat/ bedrijf: Stougjesdijk 790 ton LEAB 22 bin/base 50% pr Datum realisatie: Oktober 2003 Rotterdam Straat/ bedrijf: Nijmegenstraat 200 ton LEAB 22 bin/base 50% pr Datum realisatie: Oktober 2004 Esbeek-Reusel Straat/ bedrijf: N ton LEAB 22 base 50% pr Bijzonderheden: Tijdelijke verharding Datum realisatie: Mei 2005 Esbeek-Reusel Straat/ bedrijf: N ton LEAB 16 surf 30% pr Bijzonderheden: Tijdelijke verharding Datum realisatie: Oktober 2005 Noordeloos Straat/ bedrijf: Melkweg 606 ton LEAB 22 bin 50% pr Datum realisatie: Mei 2006 Drunen Straat/ bedrijf: RW ton LEAB 22 bin 50% pr Bijzonderheden: Verbreding met 12 cm in één werkgang Datum realisatie: Mei 2007 Noordeloos Straat/ bedrijf: Reconstructie Noordzijde 610 ton LEAB 22 bin 50% pr Datum realisatie: September 2008 Straat/ bedrijf: Nieuwe Leeuwarderweg 618 ton LEAB 22 bin/base 50% pr Datum realisatie: December 2008 Lelystad Straat/ bedrijf: Hondsweg 792 ton LEAB 22 bin/base 50% pr Datum realisatie: December 2008 Lelystad Straat/ bedrijf: Biddingweg 584 ton LEAB 22 base 50% pr Bijzonderheden: Onderlaag fietspad Datum realisatie: April 2009 Zaandam Straat/ bedrijf: Fietspad naast provincialeweg 989 ton LEAB 22 base 50% pr Bijzonderheden: Onderlaag fietspad

8 Datum realisatie: Juni 2009 Pijnacker Straat/ bedrijf: Keysersweg 657 ton LEAB 22 bin/base 50% pr Datum realisatie: September 2009 Straat/ bedrijf: VOPAK 874 ton LEAB 22 base 60% pr Datum realisatie: September 2009 Straat/ bedrijf: VOPAK 775 ton LEAB 16 surf 40% pr Datum realisatie: November 2009 Dronten Straat/ bedrijf: Spijkerweg 2557 ton LEAB 16 base 50% pr Bijzonderheden: Aangebracht met Tweelaags Asfalt Spreidmachine (TAS) Datum realisatie: 2010 Werknummer; C0495 Bloemendaal Straat/ bedrijf: Duinlustweg/Zijweg/Elswoutlaan 529 ton LEAB 0/22 Datum realisatie: Augustus 2009 Graft derijp Straat/ bedrijf: N ton LEAB 22 base 50% pr Datum realisatie: September 2009 Steenbergen Straat/ bedrijf: Boonhil 216 ton LEAB 22 base 50% pr Bijzonderheden: Passeerstroken Datum realisatie: Oktober 2009 Everdingen Straat/ bedrijf: A2 hoofdrijbaan volle breedte 7841 ton LEAB 22 base 50% pr Bijzonderheden: D&C contract Datum realisatie: November 2009 Straat/ bedrijf: Velserbroek 363 ton LEAB 22 base 50% pr Datum realisatie: Februari 2010 Straat/ bedrijf: VOPAK Terminal 369 ton LEAB 22 base 50% pr Datum realisatie: Februari /Maart /Mei 2010 Straat/ bedrijf: VOPAK Terminal 1753 ton LEAB 22 base 60% pr Datum realisatie: Mei 2010 Amstelveen Straat/ bedrijf: Beneluxlaan 860 ton LEAB 16 base Datum realisatie: mei en juni 2010 Amstelveen Straat/ bedrijf: Ouderkerkerlaan Beneluxbaan 1570 ton LEAB 16 bind 4130 ton LEAB 22 base Datum realisatie: Juni 2010 LOZ Straat/ bedrijf: Duiksehoef 179 ton LEAB 22 b/base 50% pr Datum realisatie: Juli 2010 Rijen Straat/ bedrijf: Zwartendijk 329 ton LEAB 22 b/base 50% pr Datum realisatie: Februari 2010 Straat/ bedrijf: VOPAK Terminal 82 ton AC 16 surf 40% pr bestone Bijzonderheden: Proefmengsel Datum realisatie: April 2010 Goirle Straat/ bedrijf: ton LEAB 22 b/base 50% pr Datum realisatie: Mei /Juni 2010 Amstelveen Straat/ bedrijf: Beneluxlaan 4935 ton LEAB 22 base 60% pr Datum realisatie: Juni 2010 Breda Straat/ bedrijf: Eigen terrein ZNAC 149 ton LEAB 16 surf 40% pr Bijzonderheden: Proef Datum realisatie: Augustus 2010 Uithoorn Straat/ bedrijf: Randhoornweg 511 ton LEAB 16 base 50% pr

9 Datum realisatie: Juli/Aug/Sept 2010 Vianen Straat/ bedrijf: BRM & WRM Gaasperwaard 1253 ton LEAB 16 base 50% pr Datum realisatie: September 2010 Goes Straat/ bedrijf: Ringbaan West 752 ton LEAB 22 b/base 50% pr Datum realisatie: November 2010 Amstelveen Straat/ bedrijf: Burg. Colijnweg 542 ton LEAB 22 base 50% pr Datum realisatie: November 2010 Zaandam Straat/ bedrijf: Busstation Zaandam 970 ton LEAB 22 base 60% pr Datum realisatie: Maart 2011 Goirle Straat/ bedrijf: ton LEAB 22 b/base 50% pr Bijzonderheden: Terreinverharding Datum realisatie: Mei 2011 Blaricum Straat/ bedrijf: Randweg Oost en t Merk 1340 ton LEAB 22 base Datum realisatie: Mei 2011 Straat/ bedrijf: Rijksweg A2 536 ton LEAB 22 base Bijzonderheden: Herstel verzakking Datum realisatie: Juni 2011 Straat/ bedrijf: Australiëhavenweg 1031 ton LEAB 22 base Datum realisatie: September 2011 Capelle a/d IJssel Straat/ bedrijf: 223 ton LEAB Surf 30% pr Bijzonderheden: Proefvak LEAB Datum realisatie: December 2011 Den Haag Straat/ bedrijf: De La Reyweg 156 ton LEAB 22 50% pr Datum realisatie: Juli/Aug/Sept 2010 Vianen Straat/ bedrijf: BRM & WRM Gaasperwaard 3466 ton LEAB 22 b/base 50% pr Datum realisatie: Oktober 2010 Waalwijk Straat/ bedrijf: Facilitair Centrum 379 ton LEAB 22 b/base 50% pr Datum realisatie: Oktober 2010 LOZ Straat/ bedrijf: ton LEAB 22 b/base 50% pr Bijzonderheden: Groot Asfaltonderhoud Datum realisatie: November 2010 Zutphen Straat/ bedrijf: N ton LEAB PA Bijzonderheden: ZOAB proef Datum realisatie: Maart 2011 Tilburg Straat/ bedrijf: BRM & WRM Loven Noord 1445 ton LEAB 22 base 50% pr Datum realisatie: Begin 2011 Westland Straat/ bedrijf: 709 ton LEAB 22 50% pr Datum realisatie: Medio 2011 A4 parkeerbaan Straat/ bedrijf: ton LEAB 22 50% pr Datum realisatie: Feb-Mei 2011 Hillegom Straat/ bedrijf: Hillegommerdijk 6435 ton LEAB 22 bind Bijzonderheden: Datum realisatie: Juli 2011 Aalsmeer Straat/ bedrijf: van Cleefkade 468 ton LEAB 22 base Datum realisatie: September 2011 Capelle a/d IJssel Straat/ bedrijf: 223 ton LEAB Surf 30% pr Bijzonderheden Proefvak LEAB

10 Datum realisatie: Mei 2011 t/m Juli 2012 A12 Straat/ bedrijf: Poort van Bunnik ton LEAB 22 bin/base Bijzonderheden: DBFM Contract Datum realisatie: Juli 2012 Hazerswoude-Rijndijk Straat/ bedrijf: N ton LEAB 22 bin/base Datum realisatie: Augustus 2012 Barendrecht Straat/ bedrijf: Kilweg 128 ton LEAB 22 bin/base Datum realisatie: Juni 2012 Aalsmeer Straat/ bedrijf: Ophelialaan 124 ton LEAB 22 bin/base Datum realisatie: Juni/Juli 2012 Purmerend Straat/ bedrijf: Overwhere Zuid 545 ton LEAB 22 bin/base Datum realisatie: Dec 2011 t/m Maart 2012 Leiden Straat/ bedrijf: Corn. Schuytlaan 852 ton LEAB 22 50% pr Datum realisatie: Mei 2012 Zeist Straat/ bedrijf: Odijkerweg 335 ton LEAB 22 50% pr Datum realisatie: Juli 2012 Amersfoort Straat/ bedrijf: Brabantsestraat 186 ton LEAB 22 60% pr Datum realisatie: Juni 2012 Utrecht Straat/ bedrijf: N ton LEAB 22 bin/base Datum realisatie: Juni/Juli 2012 Amersfoort Straat/ bedrijf: Brabantsestraat 821 ton LEAB 22 bin/base

Ketenanalyse: optimalisatie wegenonderhoud. CO2 Prestatieladder

Ketenanalyse: optimalisatie wegenonderhoud. CO2 Prestatieladder Ketenanalyse: optimalisatie wegenonderhoud CO2 Prestatieladder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 3 1.2 Betrokkenheid kennisinstituut... 3 1.2

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Handleiding. voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen OCW. Aanbevelingen A 80 / 09 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw OCW Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen Aanbevelingen A 80 / 09 Deze handleiding is opgesteld door werkgroep «Handleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 12 - juli 2014 IN DIT NUMMER:

Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 12 - juli 2014 IN DIT NUMMER: leesmagazine Nieuwsbrief van Gebr. van der Lee - nummer 12 - juli 2014 IN DIT NUMMER: Beste collega, beste lezer, Enkele weken voordat de vakanties beginnen presenteren we de nieuwe editie van Leesmagazine.

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009 EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN 3 april 2009 Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden EXPLOITATIEPLAN Bedrijventerrein Enter-Rijssen Opdrachtgever(s): Contactpersoon: Gemeente Wierden en Gemeente

Nadere informatie

-emissie in de praktijk

-emissie in de praktijk Reductie van -emissie in de praktijk Uitgerekend -emissie Samen werken aan -reductie Klimaatverandering staat ondanks of zoals sommigen zullen betogen, mede dankzij de financiële crisis nog steeds hoog

Nadere informatie

spouw assortiment I n s u l a t i o n Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

spouw assortiment I n s u l a t i o n Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 I n s u l a t i o n Vijfde editie April 2013 spouw assortiment HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR SPOUWMUREN Hoog rendement PIR hardschuim lambdawaarde van 0,023 W/m.K Ruimtebesparend t.o.v. traditionele isolatiematerialen

Nadere informatie

stabulletin Grootste zoekmachine voor bouwend Nederland online Brochures regelgeving up to date!

stabulletin Grootste zoekmachine voor bouwend Nederland online Brochures regelgeving up to date! stabulletin ja a r g a n g 24 n u m m e r 04 D e c e m b e r 2009» pagina 8» pagina 10» pagina 26 Eurocode-normen in de STABU-systematiek Onder Ede Cursusaanbod STABU 2010 Grootste zoekmachine voor bouwend

Nadere informatie

BASISREGELING OLIJFOLIE

BASISREGELING OLIJFOLIE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2012-08-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19

attest-met-productcertificaat Nummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2012-08-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19 KOMO attestmetproductcertificaat ummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven 20131101 d.d. 20120801 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19 Duurzame Daksystemen VERKARIG VA KIWA Dit attestmetproductcertificaat

Nadere informatie

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID Ecofys the Netherlands BV P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl T +31 (0)30 280 83 00 F +31 (0)30 280 83 01 E info@ecofys.nl DUURZAAM INKOPEN

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 77 Driemaandelijks: oktober - november - december 2008

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 77 Driemaandelijks: oktober - november - december 2008 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 77 Driemaandelijks: oktober - november - december 2008 5 Waterdoorlatende verhardingen met betonstraatstenen Dossier www.brrc.be Verantw.

Nadere informatie

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland KNMI 14 klimaatscenario s voor Nederland 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 6 KNMI 14-klimaatscenario s samengevat 7 Inleiding 8 KNMI 14-klimaatscenario s 8 Waarom nu nieuwe scenario s? 8 Scenario s plus natuurlijke

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

PIPES FOR LIFE. Pipelife flexiplus quick line

PIPES FOR LIFE. Pipelife flexiplus quick line PIPES FOR LIFE Pipelife flexiplus quick line Met de bedrade flexibele buizen van Pipelife heeft u de beste kwaliteit voor iedere installatie Pipelife Pipelife maakt al meer dan 65 jaar buizen voor elektrotechnische

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2011 1. Samenvatting 1,3% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Afname brandstofverbruik leaseauto s met 1,4% Toename uitstoot woon-werkverkeer met 19%

Nadere informatie

Demo ruggenteelt met fertigatie in prei

Demo ruggenteelt met fertigatie in prei Demo ruggenteelt met fertigatie in prei J.J. de Haan, J.A.M Wilms & W.C.A. van Geel Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector agv april 2008 PPO nr. 32 530133 40 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Opdrachtgever : W.C. Wolfs Vinkenberg 16 5066 PD MOERGESTEL Projectnummer

Nadere informatie

Provinciebrochure. Groei samen met

Provinciebrochure. Groei samen met Provinciebrochure Groei samen met SOMA Bedrijfsopleidingen! INHOUDSOPGAVE Werknemers provincies NIEUW! Het nieuwe rijden voor de bedrijfsauto s 5 Veilig werken langs de weg 5 Veilig werken op wegen voor

Nadere informatie

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G DAAR BIJ DIE MOLEN Nadruk (Copyright verboden reserved) DAAR BIJ DIE MOLEN UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G De V.B.W. verstrekt reeds

Nadere informatie

restauratie en beheer

restauratie en beheer .. R............ info............ M.... restauratie en beheer..... D........ Rijksdienst voor de Monumentenzorg.... Z. Het gebruik van kalkmortel........... 372003 In de huidige bouwpraktijk is het gebruik

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN CIVIELE PRODUCTEN In dit hoofdstuk wordt een aantal prefab-betonproducten toegelicht, die voornamelijk worden toegepast in de Civiele sector, ook wel de G.W.W.-sector genoemd (Grond-, weg- en waterbouw).

Nadere informatie

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen Auteurs: ir. F. van Dijken ir. A.C. Boerstra Datum rapportage: 23 februari 2011 Opdrachtgever: Ministerie van VROM (per 13 oktober 2010

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Innovatieve isolatieproducten voor het allerhoogste woongenot. akoestischeisolatie

Innovatieve isolatieproducten voor het allerhoogste woongenot. akoestischeisolatie Innovatieve isolatieproducten voor het allerhoogste woongenot dakisolatie spouwisolatie kruipruimteisolatie akoestischeisolatie maakt het behaaglijk In het kader van een duurzame samenleving is de aandacht

Nadere informatie

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN Uitgave van de VZW Bouwen met Baksteen Visverkopersstraat 13 bus 22 1000 Brussel Tel.: 02/511.25.81 Fax: 02/513.26.40 E-mail: pub02424@innet.be Internet: http://www.baksteen.be

Nadere informatie

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Op zoek naar een balans tussen rechtmatig aanbesteden en doelmatig uitbesteden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport Marktindicator Rapport H. Boumeester C. Lamain April Marktindicator Marktindicator 1 e kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: H. Boumeester C. Lamain April Onderzoeksinstituut

Nadere informatie