CaRre. bulletin van de netherlands school of primary care research

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CaRre. bulletin van de netherlands school of primary care research"

Transcriptie

1 CaRre jaargang 15 nr 53 oktober 2010

2 Ccarré jaargang 15 nr 53 oktober 2010 INHOUD r e d a c t i e c o m m i s s i e Riekie de Vet (voorzitter), EMGO Janaica Grispen, Caphri Jaap Sijbesma, UMC St Radboud Petra van der Molen, CaRe Nicole Vogelzangs, EMGO Martijn Pisters, NIVEL u i t g av e Dit bulletin is een uitgave van de Onderzoekschool CaRe. kopij en informatie Deadline voor Carré 54: 25 november 2010 Daniëlle Moens CaRe Universiteit Maastricht Postbus MD Maastricht telefoon: telefax: ontwerp en opmaak Jos Bruystens grafisch ontwerper, Maastricht Redactioneel Brief van de directeur Dagboek van een promovendus Afscheid prof. dr. Richard Groll Top Onderzoek in de landelijke pers Abroad Cursusverslag Rolduc Gepromoveerden aan het woord Initiatieven Oraties CaRré-bulletin verschijnt vier maal per jaar en is gratis beschikbaar voor alle medewerkers van de onderzoekschool CaRe, alsmede voor geïnteresseerde externe relaties. Verzoeken om toezending van bulletin te richten aan eerdergenoemd redactie- en informatieadres. Website Netherlands School of Primary Care Research (CaRe) Verslag enquete coauteurschap 2

3 Ccarré jaargang 15 nr 53 oktober 2010 Redactioneel Hierbij het eerste CaRré bulletin van een nieuw academisch jaar. Ons goede voornemen voor het nieuwe jaar blijft als vanouds: u op de hoogte houden van het wel en wee van ons onderzoeksinstituut. Het is ook alweer de derde editie in nieuw digitaal formaat. Hoewel driemaal scheepsrecht is, blijven wij altijd bezig met verbeteren en daarvoor zijn uw op- en aanmerkingen van belang. De zomer is achter de rug en dat is niet alleen meteorologisch merkbaar. De zomer gaat vaak gepaard met stilstand, neem als voorbeeld de formatiebesprekingen en de Gotthardtunnel. Communicatie loopt vaak stroef en implementaties kunnen misschien maar beter uitgesteld worden. Het einde van de zomer is het einde van de stilstand en dus tijd om in beweging te komen. Hopelijk is het jullie allen gelukt het hoofd leeg te maken en je vol te zuigen met frisse energie, zodat de schouders er weer flink onder kunnen. Ongetwijfeld zullen sommigen, ondanks hun frisse zin, alweer in de sleur van alledag terecht gekomen zijn. Wellicht dat enkelen nooit geheel uit de sleur gekomen zijn. Wennen aan vakantie is een proces van weken; wennen aan weer gaan werken dat kan in een ochtend. Enfin, aan de slag! De afgelopen editie van het CaRré bulletin stond in het teken van het coauteurschap en degenen die tijdens de zomermaanden hun literatuur hebben bijgehouden zal dat niet ontgaan zijn. Ongelofelijk hoeveel van u tot die groep behoren en zelfs de tijd hebben gevonden om de bijhorende enquête in te vullen. Hartelijk dank, jullie hebben de vrees voor zogenoemde enquêtemoeheid geheel weggenomen, TNS NIPO en Maurice kunnen gerust zijn. Het aantal reacties had zelfs nog hoger kunnen zijn, doordat een technisch manco het versturen van de reacties moeilijk maakte voor veel Maastrichtse onderzoekers. Excuus daarvoor, al doende leert men zullen we maar zeggen. Dat het thema coauteurschap leeft bij de Careonderzoekers, blijkt niet alleen uit het aantal reacties op de poll, maar ook uit de uitgebreidheid en bevlogenheid van de antwoorden. Genoeg discussievoer om een Rondom Tien mee te vullen. Wat ons betreft dus zeker de moeite waard om te reflecteren op de gevoelens en gedachten die het thema bij jullie heeft losgemaakt. Voor de cijfers en een verslag van de resultaten verwijzen we naar verderop in het blad. Nogmaals bedankt voor jullie bijdragen en blijf ons mailen met al jullie reacties. Deze editie geen enquête, wel een aantal nieuwe initiatieven, zoals bijv. de biobanken van het VUmc,, en natuurlijk een hoop verhalen en belevenissen van de Careonderzoekers. Veel leesplezier! De redactie 3

4 CReflectie als onderwerp voor CaRe carré jaargang 15 nr 53 oktober 2010 Brief van de directeur 4 De afgelopen periode stond in het teken van mijn oratie bij VUmc. Het was een bijzondere gelegenheid. Voor mij was het de tweede keer, nadat ik eerder in Maastricht het ambt van hoogleraar aanvaardde. Bovendien was het een dubbeloratie, samen met mijn collega Tineke Abma. Ik heb bijzonder van de dag genoten. Zoals ik in een eerdere brief meldde wil CaRe zich profileren via het organiseren van masterclasses. De masterclasses die in de ochtend door vier internationale collega s gegeven werden voor promovendi en postdocs werden goed bezocht. Het symposium in de middag bood een mooie kennismaking met interactief kwalitatief onderzoek en medische ethiek. Ook de relatie tussen beide vakgebieden kwam aan bod. De oraties werden enthousiast ontvangen. Elders in deze CaRré leest u er meer over. De titel van mijn oratie was reflectie als interventie. Ethici streven ernaar professionals in de gezondheidszorg te laten nadenken over waarden en normen die hun handelen motiveren en richting geven. Hulpverleners dienen zich niet alleen te bekwamen op technisch vlak, ook op moreel gebied hebben ze competenties nodig. De filosoof Kunneman spreekt in dit verband van normatieve professionaliteit. Voor een dergelijke professionaliteit moet men bereid zijn de eigen waarden expliciet te maken en ze in interactie met anderen te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Eén van de manieren om reflectie te bevorderen is moreel beraad. In een moreel beraad bespreken professionals een casus die door een van hen wordt ingebracht onder begeleiding van een gespreksleider volgens een gestructureerde gespreksmethode. Onderzocht wordt welke waarden van belang zijn voor de in de casus betrokken partijen (de artsen, de verpleegkundigen, de paramedici, de patiënt, de familie, de zorgorganisatie, de maatschappij, enz.). De deelnemers aan het gesprek onderzoeken tevens welke waarden voor hen in de casus voorop zouden staan en vergelijken de bevindingen. Daarbij komen onderlinge overeenkomsten en verschillen in beeld. De één zal geneigd zijn meer waarde te hechten aan bij voorbeeld vertrouwen, terwijl de ander veiligheid voorop stelt. Het gesprek leidt tot meer inzicht in datgene wat het eigen handelen motiveert en meer begrip voor elkaars positie. Een vooronderstelling van moreel beraad is dat reflectie de kwaliteit van zorg verbetert. Moreel beraad past daarmee in het werkveld van CaRe, het is een interventie in de zorgpraktijk. Dat komt tot uitdrukking in de titel van mijn rede. Vanuit CaRe perspectief moeten interventies worden onderzocht op effectiviteit. Filosofen zijn vaak kritisch over effectonderzoek, omdat dit leidt tot nadruk op meetbare resultaten, terwijl minder zichtbare aspecten van kwaliteit onderbelicht dreigen te blijven. Persoonlijk deel ik die visie niet. De uitdaging is passende effectmaten op te stellen. Dat vergt overigens op zijn beurt reflectie, in het onderzoeksteam. Een bekende effectstudie van ethische interventies in de intensive care keek naar de gevolgen voor de kosten van de zorg (Schneiderman et al, 29003). Door de ethische interventie bleek de ligduur omlaag te gaan. Dat is op zich een interessante bevinding, maar de vraag is of het beoogde effect van de interventie zo daadwerkelijk wordt onderzocht. Zou het niet eveneens relevant zijn om met professionals te bespreken of zij zich door de consultatie

5 gesteund voelden in hun besluitvorming? Er is nog een andere verbinding te leggen tussen moreel beraad en CaRe. Reflectie op datgene wat je drijft is niet alleen voor hulpverleners, maar ook voor onderzoekers van belang. Het lijkt mij de moeite waard om in een onderzoeksgroep te verhelderen door welke waarden de leden gemotiveerd worden. Daarbij zouden interessante verschillen aan het licht kunnen komen. De één wordt gedreven door de wens de zorg te verbeteren, terwijl de ander wetenschappelijk inzicht voorop stelt, ongeacht of de zorg daar direct beter door wordt. De één zal zelf willen excelleren, de ander juist als team een prestatie willen leveren. Dergelijke verschillen hoeven geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van de onderzoeksgroep. Inzicht erin kan er juist voor zorgen dat de medewerkers elkaar beter begrijpen en op hun kracht aanspreken. Tijd voor moreel beraad in onderzoeksteams. Natuurlijk wel begeleid door effectonderzoek, om te zien of de interventie werkt. Referentie LJ Schneiderman et al (2003). Effects of ethics consultations on nonbeneficial life-sustaining treatments in the intensive care setting. A randomized controlled trial. JAMA, 290,

6 Ccarré jaargang 15 nr 53 oktober 2010 Dagboek van een promovendus Door Annemarie Braamse, EMGO + Ik neem jullie mee naar woensdag. De dag na Prinsjesdag. De dag waarop ik wakker werd met het idee dat ik de hele nacht over mijn werk had gedroomd (zo kom je wel aan lange werkdagen!). Maar ook de dag waarop bekend werd dat Nederlanders weer minder Franse wijn drinken, er een mogelijke meteoriet met de naam Oileán Ruaidh op Mars is ontdekt en dat de helft van de Nederlandse singles met zijn/haar huisdier in bed slaapt (dank voor deze interessante berichten, nu.nl!). Op deze mooie nazomerdag, die iedereen gezien bovenstaande nieuwsfeiten ongetwijfeld vers in het geheugen zal liggen, reisde ik met de bus naar mijn werk. In de bus: een gemengd gezelschap van slaperige hoofden die wezenloos uit het raam proberen te staren (enigszins bemoeilijkt door condens op de ramen), krantlezers, druk converserende mensen, werkende mensen en overigen. Eenmaal aanbeland op mijn werkplek in het gebouw van GGZ ingeest aan de A.J. Ernststraat (AJE voor ingewijden) begin ik mijn vaste rondje naar het koffieapparaat waar ik vanwege de staat van de koffie en de onwil van mijn maag deze te accepteren toch meestal de voorkeur geef aan thee. 6

7 Ik neem mijn mail door en bekijk wat me vandaag te doen staat. In ieder geval zijn er volgens mijn planning twee patiënten in het ziekenhuis die ik kan includeren voor mijn studie. Vol goede moed begin ik iets later op de ochtend aan de wandeling AJE VUmc, strijk mijn kleding goed, plak mijn inclusie-glimlach op en stap de leukaferesekamer op de afdeling hematologie binnen. Hier worden de stamcellen van patiënten geoogst voor de behandeling die erop volgt. Aangezien patiënten hier altijd minimaal een halve dag aangesloten liggen op allerlei apparatuur, is dat een mooie gelegenheid voor mij om ze iets strijk mijn kleding goed en plak mijn inclusie-glimlach op over mijn onderzoek te vertellen. Eén patiënt is er, de andere komt morgen of volgende week. Ik ga bij de patiënt en zijn echtgenote zitten en vertel over mijn onderzoek. Dat we alle mensen voor ons onderzoek benaderen die in dit ziekenhuis een autologe stamceltransplantatie ondergaan ter behandeling van een hematologische maligniteit (leukemie, (non-)hodgkinlymfoom, multipel myeloom), om meer te weten te komen over de kwaliteit van leven na de behandeling. En dat we een nazorgprogramma hebben ontwikkeld welke we willen toetsen op effectiviteit: helpt het programma om de kwaliteit van leven na de behandeling te verhogen? Het programma een stepped-care programma bestaat uit verschillende stappen: een zelfhulpinterventie via internet, intensievere hulp via gesprekken met een psychiatrisch verpleegkundige of psychiater, medicatie, of een verwijzing naar een andere hulpverlener / instantie. Het onderzoek is een samenwerking tussen o.a. het VUmc en GGZ ingeest, waarbij we een verpleegkundige interventie willen toetsen om depressieve en/of angstklachten bij somatisch zieke patiënten te identificeren, het zelfmanagement van deze mensen te verhogen en zo hun mentale klachten te verminderen. Deze patiënt denkt niet lang na en weet meteen dat hij mee wil doen. Nadat ik nog even de verpleegafdeling op ben gelopen om een vragenlijst bij een patiënt op te halen, ga ik terug naar de AJE om wat bestanden bij te werken en per feedback te versturen aan patiënten die deelnemen aan het zelfhulpprogramma uit mijn onderzoek. Vervolgens houd ik me bezig met het beoordelen van artikelen voor het review dat ik aan het schrijven ben. Al snel is het tijd voor een lunchbijeenkomst van de kenniskring GGZ-verpleegkunde, waar mijn onderzoek en ik bij aangesloten zijn. Die heeft vandaag een internationaal tintje, want er is een Australische gast: Margaret McAllister, hoogleraar psychiatrische verpleegkunde aan de University of the Sunshine Coast. Later die middag zullen wij (kenniskringleden) onze onderzoeken introduceren en zal zij een presentatie verzorgen. Tot het zover is, ga ik nog even naar de AJE om een laatste hand aan Altijd feest bij de artikelbeoordeling voor mijn GGZ ingeest! review te leggen en vragenlijsten voor mijn onderzoek te versturen. En: er blijkt nog taart over te zijn van twee collega s die jarig zijn geweest. Altijd feest bij GGZ ingeest! Rond drie uur begint de middagbijeenkomst van de kenniskring, waarin we, samen met Margaret McAllister, praten over de onderzoeken die binnen het lectoraat plaatsvinden en aandacht wordt besteed aan uitwisselingsmogelijkheden. Met het maken van een groepsfoto wordt de middag afgesloten; wel staat er s avonds een etentje met de kenniskringleden en de Australische gast op het programma. Omdat mijn co-promotor me net nog een pakket met vragenlijsten overhandigt van patiënten die hij heeft gerandomiseerd, loop ik snel terug naar de AJE om deze veilig achter slot en grendel te leggen. Dan is het vijf uur geweest en tijd om het restaurant op te gaan zoeken voor het etentje. Dat (etentje) gebeurt natuurlijk niet elke week, maar soms, heel soms, gaat het leven van een onderzoeker best over rozen. 7

8 Ccarré jaargang 15 nr 53 oktober 2010 Afscheid prof. dr. Richard Groll 8 Kwaliteitsverbetering vaak nog versnipperd Door onze Nijmeegse correspondenten De afdeling Cardiothoracale chirurgie van het UMC St Radboud presteert vandaag de dag bovenmatig goed. Dat was enkele jaren geleden wel anders. Toen waren de sterfte- en complicatiecijfers ongewoon hoog. De afdeling heeft de spectaculaire progressie te danken aan een combinatie van coherente verbeteracties, aldus prof.dr. Richard Grol, directeur van de afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud. Hij zei dit in zijn afscheidsrede als hoogleraar kwaliteit van zorg. Kwaliteitszorg is doorgaans versnipperd. Voor echte verbeteringen zijn samenhangende maatregelen nodig. Dat de afdeling Cardiothoracale chirurgie van het UMC St Radboud zich zo sterk heeft verbeterd, is te danken aan de juiste mix van maatregelen op meerdere niveaus, die het gewenste resultaat had. Zegt Richard Grol in z n afscheidsrede. Feedback en controle Om te beginnen is er om hoge kwaliteit te kunnen leveren betrouwbare en betekenisvolle informatie nodig over de feitelijk geleverde zorg. Daarmee krijgen de artsen en andere zorgverleners feedback over hun handelen. De patiënt moet in het hart van de kwaliteitsdiscussie komen te staan Dat werkt goed, op voorwaarde dat betrokken collega s deze informatie met elkaar bespreken en onderling vergelijken en toetsen. Bij het Nijmeegse hartcentrum droeg het intercollegiaal overleg over verbetermogelijkheden op basis van betrouwbare informatie veel bij aan de verbeteringen. Wat ook vaak werkt, is controle en toezicht op kwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat het inbouwen van controles op dagelijkse handelingen tot betere zorg leidt. Aan de doortastende aanpak van de problemen bij de Nijmeegse hartchirurgie heeft het externe toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg zeker bijgedragen. Toezicht is echter niet zaligmakend, zegt Grol. Het werkt alleen als er een basaal vertrouwen bestaat, dat zorgverleners zorgvuldig en gemotiveerd aan het werk zijn. Toezicht en vertrouwen moeten in balans zijn. Vertrouwen Als patiënten geen vertrouwen (meer) hebben in de zorg, dan blijven ze weg. Bij de hartchirurgie was dat een belangrijke prikkel tot verandering. Vraag de patiënt naar z n behoeften, zegt Grol. Raadpleeg hem, informeer hem, betrek hem bij de behandeling. De patiënt moet in het hart van de kwaliteitsdiscussie komen te staan: voor vertrouwen van patiënten is het een essentiële voorwaarde, dat zij aan het woord komen en serieus genomen worden.

9 carré jaargang 15 nr 53 oktober 2010 foto: Frank Muller / Zorgbeeld In zijn afscheidsrede wijst Grol verder op het belang van een goede organisatie en standaardisatie van de zorgketen, iets wat ook binnen de Nijmeegse hartchirurgieketen opgepakt is. De geneeskunde is te complex geworden om beslissingen aan individuele experts over te laten. Richtlijnen, protocollen en checklists zijn essentieel. Binnen protocollen is altijd ruimte voor het eigen klinische oordeel, maar dan wel ondersteund door vaste regels en procedures. Nieuw gedrag Voor het leveren van een hoge kwaliteit in de zorg is bovendien een nieuw type professioneel gedrag nodig: kritisch kijken naar gegevens over het eigen handelen, verantwoording afleggen, teamwerker worden, controle accepteren en de zorg organiseren rond de behoeften van de patiënt. Dit gedrag moeten de zorgprofessionals al in hun opleiding aangeleerd krijgen. Kwaliteitszorg moet dan ook een verplicht onderdeel zijn van de medische opleidingen, zegt Grol. Tenslotte wijst hij op het belang van goed leiderschap. Studies naar succesvolle en falende kwaliteitsprojecten tonen aan, dat bestuurders die kwaliteit en veiligheid tot een kernitem van hun dagelijkse werk maken en een voorbeeld zijn voor de professionals op de werkvloer, een grote invloed hebben op effectieve verbetering van de zorg. Al met al is het veranderen van de zorg een ingewikkeld proces. Er moet samenhang zijn, vertrouwen en samenwerking tussen betrokken partijen om tot een hoogwaardige kwaliteit in de patiëntenzorg te komen. Helaas, dè magic bullet voor kwaliteit bestaat niet, concludeert de vertrekkend hoogleraar. 9

10 Ccarré jaargang 15 nr 53 oktober 2010 TOP Prijzen Ad Kerkhof, Afd. Klinische Psychologie heeft de onderwijsprijs van de VU gewonnen. De jury roemde het interactieve karakter van zijn colleges. Hij betrekt zijn studenten bij het onderwerp en blijft hen zo boeien. Door voorbeelden uit de praktijk te gebruiken maakt hij theorieën en modellen inzichtelijk. Studenten kunnen zich zo beter inleven in de aard van emotionele problemen bij GGZ-patiënten. De prijs voor Best Initiative to Fight Malnutrition voor Care onderzoekers De Nederlandse vereniging voor klinische voeding en metabolisme (NESPEN) heeft de prijs voor Best Initiative to Fight Malnutrition ontvangen tijdens het jaarlijkse Europese voedingscongres van ESPEN. Deze prijs is een belangrijke erkenning van alle activiteiten die de laatste jaren in Nederland zijn ontwikkeld in de strijd tegen ondervoeding bij ziekte. Top-down and bottom-up approach of malnutrition leads to decrease in prevalence rates in all health care settings in the Netherlands. De aanpak in Nederland wordt uitgevoerd door de Stuurgroep Ondervoeding in samenwerking met het ministerie van VWS (waar onderzoekers van EMGO+ inzitten, o.a Marjan van Bokhorst_de van de Schueren) en de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen door onderzoekers van CAPHRI, Maastricht (o.a. Ruud Halfens). The Centre for Society and Genomics Award was dit jaar voor Isa Houwink en Martina Cornel (EMGO+) voor het maken van een richtlijn om huisartsen te wijzen op de vaak vergeten erfelijke componenten van hart- en vaatziekten. Hun idee werd als beste beoordeeld in het kader van de competitie Putting plans into practice. Janneke Grutters is na het winnen van een nationale scholarship, nu ook als winnaar uitgeroepen van de European HTAcademy scholarship 2010/2011 op basis van haar project, getiteld Every person is unique: the role of heterogeneity in health technology assessment. De scholarship bestaat uit een national en internationale prijs ter waarde van respectievelijk en Wendy Borreman ontving onlangs de Marina van Damme-beurs, een stimulatieprijs voor vrouwelijk toptalent. De beurs is genoemd naar dr.ir. Marina van Damme, de eerste ingenieur die promoveerde aan de toenmalige TH Twente. Zij wil vrouwelijk toptalent stimuleren en stelt daarvoor jaarlijks een geldbedrag ter beschikking. Wendy Borneman volgt een opmerkelijk loopbaantraject. Zij studeerde af bij Informatica aan de UT, ging ook enige tijd werken in dat vakgebied maar besloot alsnog geneeskunde te gaan studeren. Inmiddels is zij afgestudeerd als basisarts en aios bij de VOHA. Ze was als arts-in-opleiding enige tijd werkzaam in een huisartsenpraktijk in Nijmegen, en sinds kort in de praktijk van Maarten Klomp in Eindhoven.. Wendy Borneman gebruikt de beurs van euro om de NHG-kaderopleiding Beleid en beheer te gaan volgen. 10

11 IQ award De eerste IQ award van het UMC St Radboud (afdeling IQ healthcare), die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt, is toegekend aan oncologisch chirurg Michel Wouters, verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis De prijs is bestemd voor het beste wetenschappelijk artikel over het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De officiële uitreiking van de prijs was op 10 september tijdens de conferentie Betere kwaliteit en veiligheid in de zorg, wat werkt? in Nijmegen. News/NewsMain.aspx?nieuwsId=167 VENI, VIDI VICI Ank de Jonge heeft onlangs een VENI-subsidie van ZonMw gekregen. De titel van haar VENI aanvraag luidt: Building a model for quality of care during labour for low-risk women; the importance of care provider and care setting. Ank de Jonge werkt als senior onderzoeker bij de afdeling Midwifery Science en werkt daarnaast ook nog als (eerstelijns) verloskundige. Caphri-onderzoeker Rik Crutzen ontving een VENI subsidie op basis van zijn voorstel Improving the public health impact of internet-delivered interventions. Hij gaat onderzoek doen naar hoe gebruikerservaringen met betrekking tot internetinterventies geoptimaliseerd kan worden zodat gebruik en daarmee gezondheid verbeteren Caphri-onderzoeker Liesbeth van Osch ontving een VENI subsidie op basis van haar voorstel Good intentions gone bad: bridging the gap between intentions and healthy behavior. Zij gaat onderzoek doen naar het vertalen van goede intenties naar gedrag. Daarbij onderzoekt zij tevens de effectiviteit van enkele planning strategieën. Silvia Evers wordt lid van de ZonMW Vici commissie. Met Evers s lidmaatschap is CAPHRI nu vertegenwoordigt in de Veni Commissie, de Vidi Commissie en de Vici Commissie van verschillende NWO/ZonMW programma s. Overige TOP prestaties Hein Janssens, huisartsonderzoeker bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en huisarts in Tolkamer-Lobith, schreef zo n fantastisch doorwrocht proefschrift over jicht (Gout arthritis in general practice), dat hij op 13 september jl. cum laude is gepromoveerd. Het overkomt maar 5% van alle promovendi aan de Radboud Universiteit. Hein kreeg de bul uitgereikt van promotor Chris van Weel. Joost Dekker is gekozen tot President Elect van de International Society of Behavioral Medicine. Joost heeft als hoogleraar paramedische zorg een aanstelling bij zowel de Afd. Revalidatie geneeskunde als de Afd. Psychiatrie. Hij is tevens voorzitter van de onderzoeksgroep Soma en Psyche. 11

12 Ccarré jaargang 15 nr 53 oktober 2010 Care onderzoekers in de landelijke pers Trouw, 4 september 2010 De Volkskrant, 9 september 2010 NH katern 1 pagina 08 Gezondheidszorg Bij wijze van test kreeg een man zijn hele medische DNA-profiel mee naar huis Al uw nare genen voor dollar Het was science fiction: gezonde mensen die hun DNA volledig laten screenen om te ontdekken op welke ziektes ze kans hebben. Nu is het gedaan. Door Berber Rouwé Rotterdam, 4 mei Het slechte nieuws: u heeft grote kans op een hartaanval. Het goede nieuws: twee van de medicijnen die een hartaanval helpen voorkomen, zullen bij u waarschijnlijk goed aanslaan. Dat kreeg Stephen Quake, een gezonde 40-jarige biotechnoloog uit Stanford, te horen toen hij proefkonijn was in zijn eigen onderzoek. Quake is de eerste die NRC, 4 mei 2010 ál zijn genafwijkingen liet bekijken om een voorspelling te doen over zijn toekomstige gezondheid. Hoe, dat stond zaterdag in medisch vakblad The Lancet. Het maken van een kaart van al iemands genen en van de afwijkingen daarin, wordt betaalbaar. In 2007 kostte het ongeveer een miljoen dollar ( euro), nu dollar en volgend jaar waarschijnlijk nog maar dollar. Wetenschappers uit Stanford en Boston presenteren nu hun methode om uit die berg informatie een op iemands DNA toegesneden medisch advies te destilleren. Quake s genoom bleek miljoenen genafwijkingen te bevatten. Van veel van deze afwijkingen is bekend dat ze een sterk verhoogde kans geven op een zeldzame ziekte, of juist een bescheiden verhoogde (of verlaagde) kans op een veelvoorkomende ziekte als diabetes. Ook zijn er veel genafwijkingen die voorspellen hoe iemand reageert op een bepaald medicijn. Het ontbreekt echter aan een centrale databank met daarin alle menselijke genafwijkingen met hun biologische betekenis. Daarom speurde een team van dertig onderzoekers honderden uren in diverse databanken en wetenschappelijke publicaties. Ook vroegen ze Quake welke ziekten er De gezonde veertiger had drie genafwijkingen die een hoge kans geven op plotse hartdood in zijn familie voorkwamen veel hart- en vaatziekten en een jonge neef die in zijn slaap overleed en deden ze lichamelijk onderzoek. De wetenschappers vonden onder andere drie zeldzame genafwijkingen die een hoge kans geven op plotselinge hartdood. Daarnaast telden ze genafwijkingen die een beetje verhoogde of juist verlaagde kans gaven op een van 55 veel voorkomende ziekten bij elkaar op, en relateerden het resultaat aan de kans die een gemiddelde man van zijn leeftijd op dergelijke ziekten heeft. Dat leverde een ruwe kansberekening op. Binnenkort zal deze methode goedkoper zijn dan slechts, zoals nu, te kijken naar enkele genen die horen bij een erfelijke ziekte die in de familie zit. Martina Cornel, hoogleraar genetica bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam: De vraag is: wat doe je dan met de informatie over de rest van je genen? In Nederland vertellen we mensen alleen dingen waar ze iets aan hebben, dus afwijkingen die behandeld kunnen worden. Maar de discussie loopt nog. En waar sla je genetische informatie op en wie krijgt toegang tot de gegevens? Joris Veltman, geneticus bij het UMC St Radboud in Nijmegen: Over een jaar of tien zou de hielprik vervangen kunnen zijn door het maken van een volledige genenkaart. Het probleem is: je wilt de patiënt antwoorden geven en niet nog meer onzekerheden. Va n de meeste genafwijkingen is namelijk nog niet bekend welke betekenis ze hebben. Veltman: Je hebt iemand nodig die de resultaten interpreteert en onzekerheden uitlegt. Als van iedereen een genprofiel wordt gemaakt, heb je honderden speciaal geschoolde, extra dokters nodig om de resultaten uit te leggen. Waar haal je die vandaan? Nu al zijn er kleine tests verkrijgbaar via internet, die enkele genen analyseren. Veltman: Die sturen je botweg wat getallen toe, zonder uitleg. Dat heeft geen zin. Dan gaan mensen naar een huisarts, die óók niet weet wat die getallen betekenen. 12 Volkskrant, 20 augustus 2010

13 NH katern 1 pagina 08 Bijna half procent patiënten lijdt schade door diagnosefout Door onze redactie wetenschap rotterdam, 29 juni. Eén op de 250 patiënten die in een Nederlands ziekenhuis worden opgenomen, loopt schade op, of overlijdt zelfs, doordat artsen een foute diagnose stellen. Dat blijkt uit onderzoek waarvan de resultaten gisteren zijn gepubliceerd in het Amerikaanse medisch-wetenschappelijke tijdschrift Archives of Internal Medicine. Diagnostiekfouten pakken vaak ernstiger uit dan andere behandelfouten, men. Artsen die een diagnosefout maakten, wisten niet hoe ze moesten diagnosticeren, of ze pasten hun kennis niet goed toe, of ze gaven een behandeling die een patiënt op dat moment nog niet, of niet meer nodig had. Ook organisatorische problemen, zoals overdrachtsfouten en gebrek aan supervisie, leidden vaak tot diagnostische fouten. Haperende apparaten of bewuste afwijkingen van afgesproken protocollen zijn andere oorzaken van diagnostiekfouten. kwam het percentage op 0,4 procent. Tot de vaak gemiste ziekten hoort longembolie (een bloedstolsel in de longslagader, 9 keer gemist), verschillende soorten kanker (8 keer gemist) en bloedvergiftiging (5 keer). Tijdens een behandeling op de eerste hulp is de kans op een verkeerde diagnose groter. Het is onbekend of Nederlandse artsen vaker diagnosefouten maken dan hun buitenlandse collega s. Vergelijkend onderzoek ontbreekt. Eerder, buitenlands onder- schrijven de onderzoekers, Ook patiënten zelf kunnen bijdrazoek liet vaak slecht zien hoe gemen. NRC, terwijl ze 29 overjuni het algemeen 2010 goed gen aan een foute diagnose: therapieontrouw woon een diagnostiekfout is. Dat te voorkomen zijn. De grootste gemene deler van of verkeerde informawoon tie kunnen de arts op het verkeerde was onderzoek waarbij bijvoorbeeld de resultaten van autopsies been zetten bij het stellen van (lijkopeningen na de dood) wer- diagnosefouten is gebrek aan kennis van de behandelaren, stelden een diagnose. den vergeleken met een bij leven de onderzoekers vast na dossieronderzoek In de achtduizend dossiers vonden de gestelde diagnose. Zulk onderzoek toont Er van bestaat ongeveer achtduizend patiënten die in Nederlandse delijke diagnostische fouten, maar sefouten maken, maar niet hoe geen onderzoekers tachtig wet scha- die aan dat artsen diagno- ziekenhuizen werden opgeno- door een statistische correctie vaak dat gebeurt. kinderen krijgen verbiedt TR katern 1 pagina 16 Moeten ouders zich laten testen op de ziekte van Huntington, voor zij een kind kunnen nemen? Of leidt dat tot eugenetica? Leo ten Kate Emeritus hoogleraar klinisch genetica VUmc Amsterdam. Florence van Zuuren, universitair hoofddocent klinische psychologie te Amsterdam, betoogt (Tr o u w, 22 juli) dat risicodragers van de ziekte van Huntington niet in de gelegenheid gesteld mogen worden om kinderen te krijgen die vrij van de ziekte zijn, Trouw, 29 juli 2010 tenzij zij eerst laten vaststellen of zijzelf inderdaad deze erge ziekte zullen krijgen. Voordat we ouders toestaan eisen te stellen aan de kwaliteit van hun nageslacht, mogen we toch eerst wel eens eisen stellen aan de kwaliteit van hun ouderschap. Aldus Van Zuuren. Een dergelijke formulering getuigt niet van empathie. Bij de embryo-exclusietest worden na ivf die embryo s geselecteerd die geen gen met de ziekte van Huntington gekregen hebben. Op die manier hoeft de ouder, die het kind is van een Huntingtonpatiënt, niet te weten welk lot hem of haar zal treffen. De bezwaren die Van Zuuren tegen de exclusietest aanvoert zijn valide: het kind loopt de kans dat het opgroeit in een gezin dat door het optreden van de ziekte van Huntington ontwricht zal worden. Daarnaast is ivf niet probleemloos, kosten ivf en embryoselectie geld, en was het allemaal niet nodig als de ouder zichzelf maar wilde laten testen. Ik zou er vrede mee kunnen hebben als Van Zuuren zou zeggen dat deze argumenten voor haarzelf de doorslag zouden geven als zij zelf een risicodrager met kinderwens was. Maar haar betoog is juist dat als je middelen fair in wil zetten en ook naar de belangen van het kind kijkt, er voor een exclusietest geen plaats is. In het algemeen dus. Gesteld dat we Van Zuuren gelijk zouden geven, wat blijft er dan voor Trouw, 1 juli 2010 risicodragers met kinderwens over? Een van de rechten van mensen is het recht op niet-weten Ten eerste kan de risicodrager besluiten zichzelf te laten testen. In de helft van de gevallen zal dan blijken dat deze toch geen risicodrager is. Kinderen lopen dan ook geen risico. In de andere helft van de gevallen zal de uitslag zijn dat over een aantal jaren de ziekte hoogstwaarschijnlijk en onontkoombaar toe zal slaan. Theoretisch is het bij die uitslag mogelijk met prenataal onderzoek te kijken of een eventueel kind het Huntington-gen heeft of niet. Bij een ongunstige uitslag kan de zwangerschap worden afgebroken. Maar bij een gunstige uitslag zal het kind hier zeker opgroeien in een gezin dat door de ziekte van een der ouders ontwricht kan worden. En ook aan prenatale diagnostiek en zwangerschapsafbreking kleven bezwaren. En ze kosten geld. Dus: als er voor de exclusietest geen plaats is, dan ook niet voor prenatale diagnostiek bij een ouder van wie waarschijnlijk is dat hij of zij ernstig ziek wordt. Ten tweede kan de risicodrager besluiten zich niet te laten testen. Hij of zij kan dan gewoon kinderen krijgen; er is geen wet in Nederland die dat verbiedt. Bezwaar is wel dat het kind 25 procent kans loopt de ziekte te krijgen, en dat het opgroeit in een gezin waarin een der ouders 50 procent kans loopt de ziekte te krijgen. En dat mag niet van Van Zuuren. Wat hier in feite gebeurt, is dat risicodragers van de ziekte van Huntington te horen krijgen: je mag geen kinderen krijgen, tenzij bij onderzoek van jezelf blijkt, dat je de ziekte niet zult krijgen. En we moeten ons daarbij ook nog eens realiseren dat er meer ongeneeslijke erfelijke ziekten zijn, waarbij risicodragers hetzelfde te horen zouden moeten krijgen. Dat is toch je reinste eugenetica? Mensen met een ongunstige erfelijke aanleg verbieden kinderen te krijgen? Ik ben geen jurist, maar ik denk dat hier de mensenrechten grof geschonden worden. Een van de rechten van mensen is het recht op niet-weten. Van Zuuren erkent dit recht, maar vindt dat dit moet wijken voor de andere belangen. Anderen in Nederland, ethici zowel als juristen, betogen dat hier onvoldoende aanleiding toe is. Risicodragers die een klankbord willen om de voors en tegens van de verschillende opties voor het krijgen van kinderen te bespreken, vinden een willig oor bij de klinisch genetische centra. Daar zijn de mensen (genetici, counselors, maatschappelijk werkenden en psychologen) die expertise combineren met een empathische grondhouding. En er is één troost: wat in Nederland niet mag, kan in België wel. nederlands/video/goedkope-groenten-tegenobesitas 13

14 Ccarré jaargang 15 nr 53 oktober 2010 Buitenlandervaring in Canada abroad Door: Petra Erkens Van eind februari tot begin juli 2010 heb ik gewoond en gewerkt in Ottawa om eens een kijkje te nemen in de keuken van de beroemde professor Wells. Niet iedereen zal deze naam kennen. Mijn promotieonderzoek gaat o.a. over de diagnostiek van longembolie. De groep van prof. Phil Wells heeft hier veel onderzoek naar gedaan en een klinische beslisregel ontwikkeld die wereldwijd gebruikt wordt voor de diagnostiek van longembolie. Toen ik begin 2009 met mijn promotieteam besprak dat ik graag een paar maanden in het buitenland zou willen werken, kwam de naam van prof. Phil Wells dan ook al snel ter sprake. Febuari 2009 heb ik de training Zelfmanagement gevolgd waarbij 1 van de opdrachten was om na te denken over de toekomst en dit te bespreken met je promotieteam. Ik had er al vaker over nagedacht dat ik graag een tijdje in het buitenland zou willen werken. Deze opdracht was voor mij dan ook de perfecte aanleiding om deze ambitie met mijn promotieteam te bespreken. Zij reageerden enthousiast en Ottawa kwam meteen ter sprake. Juli 2009 werd een groot internationaal congres in Boston georganiseerd en we besloten dat dat een goede gelegenheid zou zijn om prof. Wells hierover aan te spreken. Zo gezegd, zo gedaan. Goed voorbereid, maar toch wel een beetje met knikkende knieën, ben ik na afloop van de sessie, waar prof. Wells de voorzitter van was, op hem afgestapt. Ik heb mezelf voorgesteld en ben vervolgens met de deur in huis gevallen en heb gevraagd of het mogelijk zou zijn dat ik een paar maanden voor onderzoek naar Ottawa zou komen. Hij reageerde heel positief. Ik kreeg zijn mailadres en hij vroeg me hem hierover te mailen. Meteen na terugkomst uit Boston heb ik prof. Phil Wells g d en konden de voorbereidingen beginnen. Ik moest natuurlijk financiering zien te vinden, een visum regelen en huisvesting zien te vinden. Die financiering was nog spannend. Ik heb een aanvraag ingediend bij CAPHRI in het kader van Buitenlandervaring voor talentvolle jonge onderzoekers en bij de Hartstichting voor een werkbezoek aan het buitenland. Beide aanvragen zijn na een spannende tijd van afwachten toegezegd. Zodra de financiering rond was kon ik beginnen met het regelen van mijn visum en huisvesting in Ottawa. Hier heb ik gelukkig goede hulp bij ontvangen van de secretaresse van prof. Wells. Prof. Phil Wells en Petra Erkens 14 Donderdag 25 februari was het dan zover. s Ochtends vroeg werd ik afgezet op het vliegveld in Brussel en vertrok ik naar Canada. Spannend hoor! Nu was het niet mijn eerste verre reis voor

15 abroad Niagara Falls een lange periode, maar je vraagt je tijdens zo n vlucht natuurlijk toch af hoe alles zal lopen en hoe het zal zijn in Canada. Marc Carrier, mijn dagelijks begeleider van The Ottawa Hospital Research Institute, stond me op te wachten op het vliegveld in Canada. Dat was superfijn. Hij had zelfs al wat boodschappen voor mij gedaan! De eerste week werd ik geïntroduceerd in The Ottawa Hospital (TOH) en the Ottawa Hospital Research Institute (OHRI). Er moest nog wat papierwerk geregeld worden voor ik echt kon beginnen en natuurlijk heb ik mijn directe collega s leren kennen. Voor mijn komst hadden we via de mail al besproken dat ik retrospectief de veiligheid van een poliklinische behandeling bij longembolie zou gaan onderzoeken. Ik kon dan ook al vrij snel van start met het opzetten van de database en vervolgens het verzamelen van de data. Met het verzamelen van de data ben ik 2,5 maand bezig geweest, maar uiteindelijk hadden we dan ook een database met in totaal 839 patiënten. In de laatste 1,5 maand ben ik aan de slag gegaan met de analyses, heb mijn resultaten gepresenteerd en het hoofdartikel geschreven. Als zeer prettig heb ik de directheid, maar tegelijkertijd ook beleefdheid van mijn Canadese collega s ervaren. Men reageert zeer snel op mail en is in hun commentaar kritisch, maar wel opbouwend. Hierdoor voelde ik me op mijn gemak en ontstond er een fijne leeromgeving. Verder heb ik de wekelijkse algemene besprekingen als zeer positief ervaren. Omdat zowel onderzoekers als artsen hieraan deelnamen ontstond er uitwisseling van de laatste ontwikkelingen op het gebied van trombose, maar werd aan de hand van complexe casussen ook de behoefte aan klinisch wetenschappelijk onderzoek besproken. Ons hoofdartikel over de veiligheid van poliklinische behandeling bij longembolie is inmiddels gepubliceerd in Journal of Thrombosis and Haemostasis en vervolgartikelen zijn in de maak. Deze buitenlandervaring heeft op dat gebied voor een stroomversnelling in de vooruitgang van mijn promotietraject gezorgd. In Nederland ben ik nog met de dataverzameling voor mijn projecten bezig. Ondertussen dat deze dataverzameling werd voortgezet in Nederland heb ik mijn buitenlandervaring kunnen opdoen en al een begin kunnen maken met mijn eerste paar artikelen. Behalve de productie in artikelen heeft deze ervaring in Canada me echter nog veel meer opgeleverd. Persoonlijk ben ik er wat evenwichtiger door geworden en is mijn zelfvertrouwen gegroeid. Verder heb ik mijn netwerk 15

16 abroad kunnen uitbreiden met een aantal zeer gerenommeerde onderzoekers op het gebied van trombose en haemostase. En dat dat netwerk belangrijk is begin ik steeds meer te ontdekken. Naast het werk heb ik natuurlijk ook tijd ingepland om wat van Canada te zien. Ik heb een rondreis gemaakt door het Oosten van Canada en een aantal steden zoals Québec, Montreal en Toronto bezocht. Natuurlijk mochten de Niagara Falls niet aan deze reis ontbreken. Canada is echt een mooi land met fijne bewoners. Zeker de moeite van het bezoeken waard. Het was een inspirerende en succesvolle ervaring die ik zeker ook aan andere promovendi zou willen aanraden. Een goede voorbereiding en openstaan voor wat op je pad komt kan bijdragen aan het succes van zo n ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat zolang jezelf initiatief neemt, je kansen afweegt en vervolgens goed in de gaten houd dat de doelen die je nastreeft ook haalbaar zijn en blijven, zo n buitenlandervaring alleen maar op een positieve manier kan bijdragen aan je ontwikkeling en zeker ten goede zal komen aan je proefschrift! Rare snuiters die mormonen 16 Door Adri Apeldoorn Joepie een travelgrant! Eens in het jaar kunnen jonge, talentvolle onderzoekers van de Vrije Universiteit dingen naar een travel grant. Ondanks dat ik niet meer zo piep (48) ben en dat mijn talent nog moet blijken, vonden mijn opleiders dat ik deze kans niet voorbij mocht laten gaan. Om aanspraak te kunnen maken op één van de tien travel grants diende ik een onderzoeksvoorstel in te leveren, voorzien van een uitnodiging van een gerenommeerde buitenlandse universiteit. Een onderzoeksonderwerp ( de construct validiteit van de Waddell score ) had ik nog op de plank liggen en assistent Professor Julie Fritz uit Salt Lake City (SLC) was zo vriendelijk een enthousiaste invitation te verzorgen. Julie heeft al veel studies verricht naar een classificatiemodel dat wordt gebruikt om patiënten met lage rugklachten in te delen in subgroepen. Mijn promotieonderzoek richt zich op de kosteneffectiviteit van dit mechanisch classificatiemodel in de Nederlandse situatie. Tot mijn grote verrassing bleek ik enkele maanden later in de prijzen te zijn gevallen. Ik mocht voor 4 weken naar de States. Een hele belevenis Op mijn eerste dag in SLC zat ik al om 4.00 uur s morgens in de gym vanwege een jetlag. Toen ik om 6.00 uur mijn mail opende, bleek Julie mij al te hebben g d. Zij kwam ook uit Europa, had ook last van een jetlag en had wel zin in een bergwandeling. Dat was natuurlijk een prachtig voorstel. s Middags maakten we een prachtige wandeling tussen de besneeuwde bergtoppen met uitzicht over SLC (zie foto). De vier weken zijn omgevlogen. Ik heb mijn data gepresenteerd, naast de gegevens van Julie gelegd en uitgebreid daarover gediscussieerd. Daarna hebben we samen een artikel over de Waddell score geschreven. Collega s van Julie hebben mij uitgebreid rondgeleid langs enkele van de 20 tot 30 fysiotherapiepraktijken waar ze mee samen werken. Hun grootste aandacht gaat uit naar het implementeren van de huidige kennis volgens het gedachtegoed van Brent James (zie magazine/08healthcare-t.html). Dit betekent in de praktijk; het standaardiseren van het lichamelijk onderzoek en de behandelingen en het op een gestructureerde wijze verzamelen van data bij aanvang van de behandeling en het ontslag. Al deze

17 ABROAD Julie and I gegevens worden ingevoerd in de computer en door enkele geanalyseerd. Ze hanteren deze methode al enkele jaren en hebben een enorme dataset. op de computer konden ze met enkele muisklikken interessante gegevens op het scherm toveren. om een voorbeeld te geven: elke patiënt met lage rugklachten wordt op een gestandaardiseerde wijze onderzocht en geclassificeerd in één van de verschillende subgroepen. In combinatie met andere gegevens kunnen ze bepaalde trends aantonen; bv. zijn de behandelresultaten van patiënten in de verschillende subgroepen of in de verschillende praktijken gelijk? Wat zijn de patiëntkenmerken van patiënten in de verschillende subgroepen? Verschilt de behandelduur voor de verschillende subgroepen? Fysiotherapeuten worden gestimuleerd zich aan protocollen te houden en diegene die zich netjes aan de afgesproken strategie houden worden extra beloond. Mormonen SLC is de hoofdstad van de staat Utah (USa) en bekend vanwege de mormonen die zich hier halverwege de 19de eeuw vestigden. De kerk is gesticht door joseph Smit, die op zijn 14 de kreeg ingefluisterd dat hij de nieuwe spreekbuis was van god. joseph Smit en zijn volgelingen werden vanwege hun afwijkende geloof ver het binnenland van amerika ingedreven en Smit werd op zijn 44ste vermoord. op een grote kale zoutvlakte vonden de mormonen rust en bouwden zij hun kerk, die ook nu nog het centrum van SLC domineert. SLC is niet meer dan een grote, ordinaire amerikaans stad en dan besef je weer hoe uniek en mooi amsterdam is. De omgeving is echter prachtig. SLC ligt midden tussen de bergen en je kan skiën van oktober tot mei. Mijn vrije uurtjes benutte ik dan ook met mountainbiken in de bergen rondom de stad. bovendien liggen natuurparken als Zion national Park, bryce Canyon and the grand Canyon binnen handbereik. De laatste drie dagen van dit bijzondere werkbezoek heb ik met anne (collega van julie) doorgebracht. Ik ben met haar afgereisd naar haar ouders die een vakantiehuis hebben in de omgeving van Zion national Park. elke dag hebben we in dit prachtige park - waar ik om elke hoek indianen verwachtte - een wandeling gemaakt. Interessant waren de gesprekken met anne en haar ouders. anne is een afvallige, maar haar ouders zijn streng in de mormonenleer. Voor mormonen staat het vast dat alles (het maakt niet uit wat) goed zal komen, omdat god over ons waakt. geen enkele reden dus om mij zorgen te maken over mijn promotietraject. Dat scheelt weer. Abroad 17 Door Femke Lamers, voormalig CAPHRI promovenda en EMGO + postdoc koninginnedag was dit jaar voor mij niet een dag van uitslapen, oranje tompoes eten en de vrijmarkt afstruinen, maar een dag van op tijd opstaan, koffers pakken en naar Schiphol rijden. Ik vloog die dag namelijk naar de Verenigde Staten voor een 2-jarige fellowship bij het national Institute of Mental Health (nimh) in bethesda, Maryland. < VORiGe pagina terug Naar INHOUD VOlGenDe pagina >

18 abroad Het NIMH maakt deel uit van de National Institutes of Health (NIH), dat in totaal 27 instituten omvat waarvan de meeste zijn gelegen op een grote campus in Bethesda, net buiten Washington DC. De National Institutes of Health vallen onder het Department of Health and Human Services van de Amerikaanse overheid, en dat betekent een strenge beveiliging. De eerste weken had ik nog geen toegangspasje en moest ik dagelijks door een detectiepoortje, ging mijn tas door de X-ray, en moest ik mijn paspoort laten zien voordat ik de campus op mocht. Het pasje kwam pas een paar weken later, nadat de background-check was afgerond, ik mijn lengte, gewicht, oog- en haarkleur had opgegeven, een foto had laten Amerikaanse maken en al mijn vingerafdrukken overheid, dat betekent een strenge maar daarna heb je dan een mooi had laten afnemen. Het duurt even, beveiliging pasje waarmee de poorten van het NIH voor je open gaan! Mijn avontuur begon overigens in september 2009, toen ik een Rubicon-aanvraag bij NWO indiende. Dit was de laatste ronde waar ik nog aan mee mocht doen, dus het was nu of nooit (en het werd dus nu! ). Mijn onderzoeksvoorstel gaat over de classificatie van major depressive disorder. Dit is een erg heterogene stoornis, iets wat het ontravelen van onderliggende oorzaken en mechanismen bemoelijkt. Door gebruik te maken van data-gedreven analysetechnieken -zoals latent class analysis en latent class growth analysis- kunnen subtypen van depressie, hun kenmerken en hun beloop nauwkeuriger bestudeerd worden. Ik houd me in het bijzonder bezig met het atypische subtype van depressie, dat geassocieerd lijkt te zijn met een hoger BMI en metabool syndroom. Ik werk bij de Section on Developmental Genetic Epidemiology, die wordt geleid door dr. Kathleen Merikangas. Deze afdeling heeft een aantal grote datasets beschikbaar waarop ik me heerlijk kan uitleven om de onderzoeksvragen uit mijn voorstel te beantwoorden. Ook is er op dit moment een grote familie-studie gaande waarbij data worden verzameld over psychiatrische stoornissen, DNA, het autonome zenuwstelsel, MRI, psychophysiology & neuropsychology testing, en tal van andere maten, waarmee naar clustering binnen families kan worden gekeken. De eerste data uit deze studie zullen binnenkort geanalyseerd worden en hier zal ik ook een bijdrage aan gaan leveren. Met al die mooie datasets bevalt het werken bij het NIMH erg goed. Het was in het begin wel even wennen aan het kantoortuin/cubicle concept (ik was een eigen kamer gewend), maar inmiddels weet ik niet beter. De samenwerking met collega s is erg prettig; er wordt erg goed met elkaar meegedacht over analyses en de interpretatie van de resultaten, en tijdens onze tweewekelijkse vergaderingen vertelt iedereen waar hij/zij mee bezig is zodat iedereen goed op de hoogte is van al het onderzoek op de afdeling. En dagelijks wordt er gezamenlijk geluncht in de kantine, waar ze een heerlijke saladebar hebben. Inmiddels heb ik intrek met alle gratis genomen in een studiootje in musea hoef je je DC, vlak bij de metro die me absoluut niet te in 10 minuten naar de NIH vervelen campus brengt. En als ik 15 minuten de andere kant op reis met de metro, kom ik uit op de National Mall. Washington is een heerlijke stad om te wonen: er is veel te zien en te doen, en met alle gratis musea hoef je je absoluut niet te vervelen. De lokale supermarkt verkoopt verse boerenkool en stroopwafels, en aangezien het met Skype eenvoudig om is het contact met vrienden en familie te onderhouden, is er van heimwee absoluut nog geen sprake. Voorlopig zit ik hier prima! 18

19 Ccarré jaargang 15 nr 53 oktober 2010 Cursusverslag Rolduc Door Nicole Korten en Marloes Gerrits, EMGO + Van 13 tot en met 17 september volgden wij de cursus V01, Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie, in het klooster van Rolduc te Kerkrade. Het eerste wat opviel toen we met onze koffers bij het klooster aankwamen was de serene rust, zeker nadat we nog maar enkele uren geleden Amsterdam achter ons hadden gelaten. Een goede omgeving om je volledig op de epidemiologie te storten. Voordat we aan de werkdag begonnen, was er eerst een heerlijk verzorgd ontbijt. Vervolgens startten we met 2 colleges, gevolgd door een werkgroep. Tijdens de colleges werd door Prof. dr. Uitdehaag en Prof. dr. van der Windt, die sinds een jaar deze cursus geven,* een duidelijke uiteenzetting van de theorie gegeven. Het boek van hun voorgangers Prof. dr. Bouter en Dr. ir. van Dongen dient als basisliteratuur voor de cursus. Vervolgens gingen we in begeleide werkgroepen van 10 cursisten aan de slag met praktijkvoorbeelden. In de werkgroepen was voldoende ruimte voor vragen, opdrachten en discussie met medecursisten. Alle dagen werden onderbroken door een uitgebreide lunch, waarna velen een frisse neus gingen halen, wandelend of hardlopend door de Limburgse en Duitse heuvels, winkelend in Kerkrade of fietsend door de bossen. Door deze onderbreking kon het middagprogramma met evenveel enthousiasme gevolgd worden. Wederom waren er in de middag 2 colleges en een werkgroep. Vele onderwerpen uit de epidemiologie zijn aan de orde gekomen, zoals frequentiematen, incidentie en prevalentie, klinimetrie, associatiematen, bronnen van vertekening en de verschillende soorten onderzoek. Na het gezamenlijke avondeten was het dan tijd voor de zelfstudieopdrachten om deze veelheid aan onderwerpen eigen te maken. Sommigen werkten in de oorspronkelijke werkgroepen verder, anderen in kleinere groepjes en weer anderen maakten de opdrachten alleen, maar het was duidelijk dat het dagprogramma uitnodigde s avonds nog even 2 uur door te werken om te zien of alles daadwerkelijk begrepen was. Gelukkig zaten de groepsbegeleiders al klaar met de antwoordsleutel, of als het niet goed begrepen werd kon je een beroep 19

20 doen op de eerste hulp, een van de begeleiders die dienst had om te helpen die avond. Door de uitgebreide informatie en het intensieve karakter van de cursus was de rondleiding op woensdagavond een welkome onderbreking. Over de zeer beeldende verhalen van de enthousiaste vrijwilligers werd de laatste dagen nog veelvuldig gesproken. Het intensieve contact met 40 vrijwel onbekende medecursisten, is een interessante ervaring en het is bijzonder hoe snel je mensen aardig goed leert kennen. Kortom, de locatie in het zuiden van het land waar niemand er stiekem tussenuit kon glippen, de goede docenten, de intensieve cursus en gezellige afleiding vormden de juiste sfeer om de grondbeginselen van de epidemiologie onder de knie te krijgen. * noot van de redactie: deze cursus vindt 2x per jaar plaats en wordt naast Bernard Uitdehaag, afwisselend gedoceerd door Daniëlle van der Windt en Raymond Ostelo. 20

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Tekst en tekeningen: Jan Hein van Dierendonck

Nadere informatie

1 7e jaargang April 2013

1 7e jaargang April 2013 Pijn periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar 1 7e jaargang April 2013 Soepele gewrichten: soms handig, meestal pijnlijk Interview met Elly Roetering

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2010

Nieuwsbrief najaar 2010 Nieuwsbrief najaar 2010 1 Belangrijke Telefoonnummers Stichting ~ Organisatie van familieleden en direct betrokkenen van psychiatrische patiënten 030-2546803 werkdagen van 10.00-12.30 Advies en Hulplijn:

Nadere informatie

SPECIALIST Jaargang 2 - maart/april 2015

SPECIALIST Jaargang 2 - maart/april 2015 de JONGE SPECIALIST Jaargang 2 - maart/april 2015 º 1 Hét magazine voor medisch specialisten in opleiding CREW RESOURCE MANAGEMENT Interview Rudi Westendorp Wie gaat wat doen in de gezondheidszorg? GeneesKUNST:

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

GRONINGEN RETOURADRES

GRONINGEN RETOURADRES zomerspecial Betrouwbare MS-informatie Cognitieve problemen Zelfmanagement (Ikdus) juli JAARGANG 2012 RETOURADRES Secretariaat Kerkstraat 9 9636 AA Zuidbroek GRONINGEN DATA CONTACTBIJEENKOMSTEN 2013 koffie-ochtenden

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie

op één lijn 36 HAG = TOP OHO I + EGPRN CAPHRI School for Public Health and Primary Care Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Jochen Cals AIOTHO

op één lijn 36 HAG = TOP OHO I + EGPRN CAPHRI School for Public Health and Primary Care Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Jochen Cals AIOTHO CAPHRI School for Public Health and Primary Care onderzoekspiramide HAG = TOP Jelle Stoffers Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Yvonne van Leeuwen Roelf Norg Brisbane Jochen Cals AIOTHO Huisartsonderzoekers

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde. lift

Revalidatiegeneeskunde. lift Revalidatie Magazine j a a r g a n g 16 n u m m e r 2 j u n i 2 0 1 0 Revalidatiegeneeskunde in de lift > Revalideren op afstand > Cerebrale parese: een grote groep in de kinderrevalidatie > Kunst zonder

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S

ICT&health. Jeroen Tas. We hebben een ander model nodig. Philips Healthcare. Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S De knutselfase voorbij E-Health in de praktijk, door Dr. Bart Timmers Niet meegaan met elke hype In gesprek met Theo Hooghiemstra van RV&S Van Mobile Health tot Bush Een persoonlijk verslag van HIMSS 2015

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 VAN HOREN ZEGGEN Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 jaargang 48 oktober 2007 INHOUD 4 NIEUWS 6 REPORTAGE Het Audiologisch Centrum van het UMC St. Radboud was in

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

op één lijn 45 Join our family ambassadeurs CAPHRI School for Public Health and Primary Care

op één lijn 45 Join our family ambassadeurs CAPHRI School for Public Health and Primary Care CAPHRI School for Public Health and Primary Care op één lijn 45 ambassadeurs Join our family Vakgroep Huisartsgeneeskunde Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) Colofon Oplage 2300 Hoofd/eindredactie

Nadere informatie

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl GGzE jaargang 9 nummer 4 2014 www.ggze.nl GGzE behaalt Planetreelabel - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Negende jaargang nr. 4 2014. Oplage: 1.250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt

Nadere informatie

Schelmenstreek. Inhoudsopgave. Verenigingsorgaan van KNMG District Limburg nummer 13 augustus 2012

Schelmenstreek. Inhoudsopgave. Verenigingsorgaan van KNMG District Limburg nummer 13 augustus 2012 Verenigingsorgaan van KNMG District Limburg nummer 13 augustus 2012 Schelmenstreek Inhoudsopgave Nieuwe zomer, nieuwe kleuren pag 3 Yvonne Guldemond, nieuwe medisch directeur HOZL pag 4 Academische vorming

Nadere informatie

Anesthesiologendagen. Thema 2009: Communicatie pag 5. Anesthesiegame. en publiekscommunicatie pag 10. Het geweten van de CKAP!

Anesthesiologendagen. Thema 2009: Communicatie pag 5. Anesthesiegame. en publiekscommunicatie pag 10. Het geweten van de CKAP! Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie nr. 2 2009 Anesthesiologendagen Thema 2009: Communicatie pag 5 Anesthesiegame Interview met Frans Meijman, hoogleraar medische wetenschaps-

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

ArtsenAuto. Special. Doktersadvies voor de minister. VvAA leden adviseren over kostenbeheersing

ArtsenAuto. Special. Doktersadvies voor de minister. VvAA leden adviseren over kostenbeheersing 01 WWW.ARTSENAUTO.NL MAGAZINE VAN 110.996 ZORGPROFESSIONALS Special ArtsenAuto Doktersadvies voor de minister VvAA leden adviseren over kostenbeheersing Binnenkort zijn alle richtlijnen en protocollen

Nadere informatie

tvz 4 Verpleegkundige invloed tijdschrift voor verpleegkundig experts We moeten blíjven lobbyen voor het vak

tvz 4 Verpleegkundige invloed tijdschrift voor verpleegkundig experts We moeten blíjven lobbyen voor het vak tvz 4 tijdschrift voor verpleegkundig experts www.tvzdirect.nl jaargang 123 augustus 2013 Verpleegkundige invloed We moeten blíjven lobbyen voor het vak In gesprek met Cathy van Beek, bestuurder in het

Nadere informatie

mantelzorgers Meer aandacht voor

mantelzorgers Meer aandacht voor jaargang 20 nummer 1 maart 2014 Meer aandacht voor mantelzorgers Longrevalidatie en tbc-zorg Hindernissen in het leven ná de revalidatie Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten Resultaat zichtbaar

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie