Trajectaanpak woningbouw van start met tien studies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trajectaanpak woningbouw van start met tien studies"

Transcriptie

1 Trajectaanpak woningbouw van start met tien studies, augustus 2011

2 2 Inleiding deed begin juni een nieuwe oproep voor projecten: de Trajectaanpak woningbouw. Ambitieuze projecten, want het gaat om woningen die 60% en 80% energie besparen. levert een financiële bijdrage aan deze projecten en beoogt daarmee een impuls te geven aan energie-innovatie in de bouwsector. De oproep heeft twee rondes: de eerste ronde wordt ,- ondersteuning gegeven aan technische haalbaarheidsstudies, in de tweede ronde die op 24 oktober 2011 opent wordt financiële ondersteuning (max ,-) gegeven aan realisatieprojecten. hoopt dat de studies en projecten concepten opleveren die op grotere schaal toepasbaar zijn. In de eerste ronde hebben inmiddels tien inzendingen groen licht gekregen voor de support van hun studie. Om gehoor te kunnen geven aan de door beoogde ambitie is een andere samenwerkingsvorm nodig. Alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces moeten hun kennis en expertise delen. Alle inzendingen voor de haalbaarheidsstudie bestaan dan ook uit consortia waarin meerdere partijen vertegenwoordigd zijn. De nu gestarte studies krijgen ,- om aan hun technische onderbouwing te werken. En de winnaars zijn. > Ga naar A+ Locatie: Noord Brabant Consortium: Trudo woningcorporatie, gemeente s-hertogenbosch, gemeente Eindhoven, Saint- Gobain Construction Products, provincie Noord-Brabant, Essent, Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV (uitbestedingsrelatie). Aantal en soort woningen: 120 woningen, woningbouw. Plan: Het consortium gaat technische renovatieconcepten voor woningcorporatie Trudo opstellen in twee stappen: eerst totaal primaire energie tenminste 60% lager gevolgd door respectievelijk 80% lager dan het huidige energielabel, met uitbreidingen naar energieneutraal. Men gaat financieringsconstructies en exploitatiemodellen opstellen, bijvoorbeeld ESCO constructies. Mogelijk zullen bepaalde voorzieningen en maatregelen zoals PV thermische zonne-energie gecollectiveerd worden. Het consortium ontwikkelt specifieke concepten voor woningen die in nabije toekomst verkocht worden en individueel bezit gaan vormen. Ook past het instrumenten toe om energieverbruik op huishoudniveau individueel te volgen en bewaken door bewoners. > CPO Veemarkt Locatie: Utrecht Consortium: KasCo collectief CPO Veemarkt (opdrachtgever en toekomstige bewoners), CC- Studio, Gakon BV, Finnforest Holland Building Solutions, Technisch installatiebedrijf Rood BV, gemeente Utrecht, Ecofys. Aantal en soort woningen: 100 nieuwbouwwoningen. Plan: Deze samenwerking is met name bijzonder omdat de toekomstige bewoners onderdeel zijn van het consortium. CPO Veemarkt ontwikkelt energiezuinige woningen met een

3 3 hoge mate van keuzevrijheid en flexibiliteit. De toekomstige bewoners willen verregaand onafhankelijk zijn van energieprijsstijgingen en het liefst, indien mogelijk, zelf in de eigen energieproductie voorzien. Lessen worden doorgeven aan andere ontwikkelaars, teams en corporaties die ook op de Veemarkt gaan bouwen. Het haalbaarheidsonderzoek is gericht op sociale koop, een nauwelijks bediend deelsegment van de woningmarkt. Het KasCo concept wordt doorontwikkeld met als uitgangspunt 60% en 80% reductie over het totaal gebouw gebonden gebruik en gebruikersenergie. > Energiebesparingsconcept VvE Reggestraat Locatie: Ridderkerk Consortium: Bontenbal Bouw, Zeggelaar Installatietechniek, Van Duin bureau voor warmtetechniek, VvE Reggestraat te Ridderkerk, gemeente Ridderkerk. Aantal en soort woningen: 60 appartementen, bestaande bouw. Plan: Vanuit bewoners c.q. opdrachtgevers kwam de steeds terugkerende vraag naar energiereductie in de woningen. De VvE maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit het consortium. Middels een integrale ketensamenwerking wil dit consortium zorgen voor een energetische verbetering van 60 appartementen. Hiervoor geldt minimaal 60% reductie in 30 appartementen en minimaal 80% reductie in 30 appartementen. Een ander uitgangspunt is dat door de ketensamenwerking de lokale werkgelegenheid wordt gestimuleerd. > Tuinwijk Noord Locatie: Haarlem Consortium: Woningbouwvereniging Tuinwijk-Noord (particuliere woningbouwvereniging, juridisch gezien een VvE), Klous + Brandjes Architecten bna, gemeente Haarlem, aannemersbedrijf Van der Worp BV, technisch bureau A. Jansens BV, Patina Dakbedekkingen. Derden: Adviesbureau Merosh. Aantal en soort woningen: 136 particuliere bestaande woningen. Plan: Het consortium wil 136 woningen energiezuinig renoveren, waarvan 60% energiebesparing voor minimaal 30 woningen en 80% besparing voor minimaal 30 andere woningen. Bijzonder is dat het hier om particuliere eigenaren gaat, een moeilijk te bereiken doelgroep die wel een groot gedeelte van de bestaande woningvoorraad bezit. In de haalbaarheidsstudie wordt dan ook expliciet aandacht besteed aan hoe deze doelgroep te benaderen en stimuleren om duurzaam te renoveren. Deze kennis kan landelijk worden ingezet om meer particuliere eigenaren te overtuigen. Tijdens het hele ontwerpproces wil men een DUBO-auditor inzetten die steeds toetst of de prestaties geborgd zijn. In de haalbaarheidsstudie worden mogelijke energieconcepten voor verschillende typen woningen onderzocht en wordt er aandacht besteed aan de invulling van een kennis- en leertraject. > Tuinwijk Noord Locatie: Haarlem Consortium: Woningcorporatie Elan Wonen, Klous + Brandjes Architecten bna, gemeente Haarlem, VBK Noord-West BV, Technisch bureau A. Jansens BV, Platina Dakbedekkingen. Derden: Adviesbureau Merosh.

4 4 Aantal en soort woningen: 429 woningen energetisch renoveren. Renovatie van 37 woningen in de Amsterdamse buurt, later nog 71 (Elan Wonen) woningeigenaren stimuleren tot duurzaam renoveren (Klous + Brandjes). Plan: In de haalbaarheidsstudie onderzoekt het consortium naar mogelijke energieconcepten voor verschillende type woningen. De speciale focus ligt bij dit consortium op financieringsconstructies zoals bijvoorbeeld het outsourcen van collectieve duurzame energievoorziening of het oprichten van een energiebedrijf. Daarnaast besteedt men aandacht aan het besluitvormingsproces en het kennis- en leertraject waarin samenwerking, het delen van expertise en participatie van bewoners een rol spelen. > Woningbouw Limburg nieuwbouw Locatie: Maastricht en Vylen Consortium: Woningstichting Vaals, Caris & Reiner, Thissen Installatietechniek, Provincie Limburg, VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling Zuid, Adhara, Gemeente Vaals. Aantal en soort woningen: nieuwbouw, 24 appartementen, 6 eengezinswoningen, 8 particuliere woningen in Vylen en 20 patiowoningen (huur), 6 particuliere patiowoningen, 6 patio bungalows in Maastricht. Plan: Het doel is om met in totaal 32 nieuwbouwwoningen een energiebesparing van 60% te realiseren en door 38 nieuwbouwwoningen 80% te besparen. Het traject past binnen de doelstelling van het Ketenoverleg Zuid. Het ketenoverleg omvat verschillende partijen uit zowel de horizontale als de verticale bouwkolom. De concrete pilot moet bijdragen aan hogere energieambities door een nieuwe en betere manier van samenwerking. Kennisontsluiting door middel van open innovatie wordt hiermee bewerkstelligd. > Woningbouw Limburg renovatie Locatie: Maastricht en Vylen Consortium: Woningstichting Vaals, Caris & Reiner, Thissen Installatietechniek, Provincie Limburg, VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling Zuid, Adhara, Gemeente Vaals. Aantal en soort woningen: 30 woningen in Vylen en 50 gestapelde eenpersoonsappartementen in Maastricht. Plan: Door renovatie van 50 woningen moet 60% energie bespaard worden en bij nog eens 30 woningen minimaal 80%. Ook dit pilotproject valt binnen het eerder genoemde Ketenoverleg Zuid. > Amsterdamse School Consortium: Mevr. A. Brouwer (woningeigenaar), C. Mul (idem), Vedder Beheer BV (idem), Stadsdeel West (gemeente Amsterdam), Winnen & CO, NIBE, Mul Bouw en Beheer, Holland Green Building Company. Aantal en soort woningen: 64 (voormalige) huurwoningen Plan: Dit consortium, waarin ook bewoners een plek hebben, wil 64 woningen energetisch verbeteren. De woningen zijn een combinatie van huur en bezit. Winnen & Co nam het initiatief en wil bewoners zoveel mogelijk actief betrekken bij het project.

5 5 > Wibautstraat Consortium: Mul Projectontwikkeling, Stadsdeel Oost (gemeente Amsterdam), Winnen & CO, Hillen en Roosen, Cauberg-Huygen Raadgevend Ingenieurs. Aantal en soort woningen: 72 nieuwbouwwoningen (30% is koop) Plan: In de Wibautstraat worden 72 woningen gesloopt en vervangen door duurzame nieuwbouw. Er wordt gestreefd om alle kopers mee te laten doen in het traject. De obstakels die men tegenkomt om de energieprestaties in een binnenstedelijke omgeving moeten kennis opleveren voor soortgelijke projecten in Nederland. > Osdorp Consortium: LEBO Vastgoed, Het Adviescollectief, LEBO Bouw, Bennink Klimaattechniek, Installatiebureau en Ingenieursbureau Koldijk. Aantal en soort woningen: 75 huurwoningen (sociaal en particulier) Plan: Het doel is om bij 45 sociale huurwoningen een energiebesparing van 60% te realiseren en bij 30 particuliere huurwoningen 80%. Men wil laten zien dat het energieverbruik drastisch omlaag kan door goede samenwerking van alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces. Openbaarheid van de studies De consortia dienen hun technische onderbouwing uiterlijk over vier maanden op te leveren. Deze worden te zijner tijd openbaar gemaakt via de mediakanalen van, waaronder de website. Op deze manier kan iedereen inzage krijgen in de kennis en inspiratie opdoen. > Website > Ons netwerk > SEV > contact

Projectplan Technische Onderbouwing. Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. Herontwikkeling Tropicana Rotterdam

Projectplan Technische Onderbouwing. Kantoren vernieuwen naar energieneutraal. Herontwikkeling Tropicana Rotterdam Projectplan Technische Onderbouwing Kantoren vernieuwen naar energieneutraal Herontwikkeling Tropicana Rotterdam wata waiffikiman -,,g11,1bzslffil"" op loss ing e n z ijn _ ilti ima im"eirri came 11Mlat

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit Veenergie 2 INHOUD 1. HET VERTREKPUNT... 5 DRENTHE... 5 FOCUS VEENKOLONIËN... 5 2. DE UITDAGING... 7 TIJD VOOR ACTIE!... 7 3. DE

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

Smart Energy Regions Green Deal Brabant. Green Deal Brabant. Pagina 1

Smart Energy Regions Green Deal Brabant. Green Deal Brabant. Pagina 1 Smart Energy Regions Green Deal Brabant Green Deal Brabant Pagina 1 Smart Energy Regions Green Deal Brabant Smart Energy Regions Green Deal Brabant Algemeen Diverse overheden hebben een klimaatbeleid geformuleerd.

Nadere informatie

We verduurzamen onze woningen om de energielasten van onze huurders en de CO 2 -uitstoot te reduceren

We verduurzamen onze woningen om de energielasten van onze huurders en de CO 2 -uitstoot te reduceren We verduurzamen onze woningen om de energielasten van onze huurders en de CO 2 -uitstoot te reduceren In 2020 hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Dat is een van de afspraken in het Energieakkoord

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Geachte leden van Provinciale Staten,

Geachte leden van Provinciale Staten, Geachte leden van Provinciale Staten, Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij de sector dag Woningmarkt op donderdag 29 augustus a.s. van 13.00-17.00 uur in WTC EXPO te Leeuwarden. (ingang

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Energetisch renoveren Zutphen Actualisatie maart 2014

Energetisch renoveren Zutphen Actualisatie maart 2014 Energetisch renoveren Zutphen Actualisatie maart 2014 Versie: [website] Datum: maart 2014 HYPERCUBE B U S I N E S S I N N O V A T I O N Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Ambitie... 3 2 Maatschappelijke kosten-batenanalyse...

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL . /, 0 $$7%(/(,'*(0((17(%5('$ 6 7$1 ' 9$1=$.(1.$16(1(1 0 2 *(/,-.+('(1 Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot -XOL PPMDNL072326 in opdracht van: Gemeente Breda 6DPHQYDWWLQJ,QOHLGLQJ Het

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Klimaat en energie

Jaarverslag 2013 Klimaat en energie Jaarverslag 2013 Klimaat en energie Inhoud Voorwoord 5 1 Het Amsterdamse klimaat- en energieprogramma 6 1.1 Doelstellingen klimaat en energie 7 1.2 De Energiestrategie 2040 7 1.3 Schematisch overzicht

Nadere informatie

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie