Inzamelmethoden Arbeidsparticipatie Drankenkartons naar Grondstof 23 Perserij Opening Keukenafval. Luiers / incontinentiemateriaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzamelmethoden Arbeidsparticipatie Drankenkartons naar Grondstof 23 Perserij Opening Keukenafval. Luiers / incontinentiemateriaal"

Transcriptie

1 Jutekelder Masterclass Van Afval Inzamelmethoden Arbeidsparticipatie Drankenkartons naar Grondstof 23 Perserij Opening Keukenafval 24 Meelzolder Kringloopbedrijven als schakel gemeentelijk afvalbeleid Luiers / incontinentiemateriaal Communicatiesessie Scheiding afval uit de openbare ruimte 6 en 7 Loods Ontvangst Lunch Borrel Awarduitreiking 25 Postkamer Discussiesessie: VANG doelen Discussiesessie: Afvalpreventie Discussiesessie: VANG doelen (herhaling) 26 Douchelokaal Kunststof Schoon belonen loont Sponsorsessie Transvision: End-to-end softwareplatform voor de afvalen recyclingsector 27 Havenmeester Sponsorsessie Indaver: GFT- of keukenafval Masterclass Van Afval naar Grondstof Discussiesessie: Op welke wijze staat u uw wethouder het beste bij? Inzameling door derden: Niet alleen de krenten uit de pap Sponsorsessie Stybenex: 10 regels voor EPS recycling Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt #AFVALCONGRES2015

2 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt tot uur Se Zaal: 23 Perserij Opening door Olaf Prinsen, wethouder gemeente Apeldoorn en Voorzitter van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) tot uur Se Zaal: 23 Perserij Cabaretier Patrick Nederkoorn over zijn persoonlijke ervaringen met de lokale overheid. Een verrassend verhaal mét inhoud! Sessies van tot u

3 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt Sessies van tot uur Zaal: 21 Jutekelder Masterclass Van Afval naar Grondstof Wilt u uw bestuurder in één uur op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen die in afvallland aan de gang zijn? Of bent u nieuw in de branche en wilt u snel op de hoogte gebracht worden van alle belangrijke aandachtspunten in het gemeentelijk afvalbeheer nu én in de komende jaren? Kom dan naar deze NVRD Masterclass en laat u in een uur informeren over de belangrijkste bestuurlijke en ambtelijke beleidsontwikkelingen. Ruim 140 raadleden gingen u al voor het afgelopen jaar. Erik de Baedts, directeur NVRD. Zaal: 26 Douchelokaal Kunststof Vanaf dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de sortering van kunststof verpakkingen. Tijdens deze sessie wordt besproken wat de ervaringen zijn met betrekking tot de aanbesteding van deze activiteit. Hoe zijn de eerste sorteerresultaten? Daarnaast is er ook aandacht voor de milieueffecten van het raamakkoord verpakkingen. Zaal: 24 Meelzolder Kringloopbedrijven als schakel gemeentelijk afvalbeleid Kringloopbedrijven spelen een belangrijke rol bij het gemeentelijk afvalbeleid en vullen mede de bovenste sporten van de ladder van Lansink in. Maar wat heb je er als gemeente aan en welke afspraken moet je maken? Is een aanbesteding noodzakelijk en hoe organiseer je het zodat je als gemeente de regie houdt? Tijdens deze sessie wordt u aan de hand van voorbeelden van een samenwerking tussen gemeente en kringloopbedrijf meegenomen bij de keuzes die gemaakt zijn over de opdrachtverlening en de uitvoering van de inzameling van kringloopgoederen.

4 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt Sessies van tot uur Zaal: 21 Jutekelder Inzamelmethoden De vernieuwing van de inzamelmethodieken, met het oog op verbetering van afvalscheiding, gaan nog volop door. Het omgekeerd inzamelen wordt in steeds meer gemeenten toegepast, maar er zijn ook nog steeds andere vernieuwingen. In deze sessie hoort u de stand van zaken. Zaal: 24 Meelzolder Luiers / incontinentiemateriaal Gemeenten die zich maximaal inspannen voor afvalscheiding en afvalpreventie merken dat luiers een steeds groter deel van het restafval uitmaken. Daarom zijn er in 2014 verschillende initiatieven gestart om de recycling van luiers weer op de kaart te krijgen. Wat is hiervan de stand van zaken en wanneer kunnen we ook de luierketen sluiten? Zaal: 26 Douchelokaal Schoon belonen loont Belonen is één van de instrumenten die kunnen bijdragen aan minder zwerfafval. Steeds meer gemeenten ondernemen initiatieven om via financiële of materiële beloningssystemen hun zwerfafvaldoelen te realiseren. In het door het ministerie van Infrastructuur en Milieu geïnitieerde project Schoon worden deze systemen in kaart gebracht en onderzocht. Doel is de toepassing van beloningsystemen door gemeenten te bevorderen. Tijdens deze sessie wordt u op de hoogste gesteld van de eerste resultaten van het project en worden kansrijke voorbeelden gepresenteerd. Dus bent u geïnteresseerd in de toepassing van beloningsystemen in uw gemeente? Dan is deze deelsessie een must!

5 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt Sessies van tot uur Zaal: 23 Perserij Keukenafval In de praktijk blijkt dat bij de inzameling van GFT hoofdzakelijk tuinafval ingezameld wordt. Het organisch afval wat nog in het restafval zit, bestaat vooral uit keukenafval. Hier zit een grote kans om tot verdergaande afvalreductie te komen. Tijdens deze sessie wordt besproken hoe we het keukenafval alsnog gescheiden kunnen krijgen. Zaal: 24 Meelzolder Communicatiesessie De ambitie voor 2020 is helder: 75% van het huishoudelijke afval recyclen. Communicatie tussen (lokale) overheden en inwoners vormen hierin een cruciale schakel. Hoe kunt u als gemeente vorm geven aan deze communicatie? Tijdens deze sessie vertelt Erik van Cuijk van rova aan de hand van de campagne zien hoe hierin lokaal/regionaal successen te boeken zijn. Daarnaast gaat prof. dr. Cees Midden van de TU Eindhoven dieper in op de integrale aanpak van gedragsbeïnvloeding, en interventie strategieën die daarvoor ingezet kunnen worden. Communicatie speelt daarin een belangrijke rol, meestal in combinatie met andere instrumenten. Sprekers: Erik van Cuijk, Rova en Cees Midden, TU Eindhoven Zaal: 21 Jutekelder Arbeidsparticipatie Taken in afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte lenen zich uitstekend lenen voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee kan extra hergebruik en kwaliteit worden gerealiseerd maar wordt vanuit de sector ook bijgedragen aan de forse uitdagingen van gemeenten in het sociale domein. Momenteel worden diverse initiatieven ondernomen op dit gebied en door het sectorplan AMBOR zal hieraan vanaf mei 2015 een extra impuls worden gegeven. In deze bijeenkomst staan twee praktijkvoorbeelden centraal. Bij het Afval Energie Bedrijf Amsterdam worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet bij de ontmanteling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten te ontmantelen. De Dar is een mooi voorbeeld van de huidige trend dat publieke afvalbedrijven de toegevoegde waarde voor hun aandeelhouders vergroten door verbreding van de taken naar beheer openbare ruimte en daarbij ook nadrukkelijk aandacht hebben voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Beide sprekers gaan uitgebreid in op de overwegingen, de gehanteerde aanpak en hun ervaringen. Uiteraard is er ook mogelijkheid om eigen ervaringen in te brengen en in gesprek te gaan met de sprekers. Sprekers: David Jansen, AEB Amsterdam en Jan van Delft, Dar Zaal: 27 Havenmeester Masterclass Van Afval naar Grondstof Wilt u uw bestuurder in één uur op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen die in afvallland aan de gang zijn? Of bent u nieuw in de branche en wilt u snel op de hoogte gebracht worden van alle belangrijke aandachtspunten in het gemeentelijk afvalbeheer nu én in de komende jaren? Kom dan naar deze NVRD Masterclass en laat u in een uur informeren over de belangrijkste bestuurlijke en ambtelijke beleidsontwikkelingen. Ruim 140 raadleden gingen u al voor het afgelopen jaar. Erik de Baedts, directeur NVRD.

6 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt Sessies van tot uur Zaal: 24 Meelzolder Scheiding afval uit de openbare ruimte Een van de activiteiten in het VANG programma is gericht op het verbeteren van de afvalscheiding in de openbare ruimte. In het land ontstaan steeds meer initiatieven bij gemeenten, kwd-bedrijven en vervoerders zoals de NS om afval dat vrijkomt in de openbare ruimte te scheiden. Het gaat hierbij om gescheiden prullenbakken, het gescheiden prikken van zwerfafval, maar ook om nascheiding van veegvuil. Tijdens deze sessie krijgt u een overzicht van deze ontwikkelingen en praktijkproeven in het gehele land en wordt er uitgebreid stilgestaan bij twee inspirerende praktijkvoorbeelden. Zaal: 21 Jutekelder Drankenkartons Eind 2014 is bekend geworden dat het Afvalfonds een vergoeding geeft voor de inzameling, sortering en vermarkting van drankenkartons. Een groot aantal gemeenten is hier inmiddels mee gestart of zijn van plan om dat binnenkort te doen. Wat zijn de mogelijkheden? En is de inzameling kostendekkend met de de vergoeding van het afvalfonds? Zaal: 26 Douchelokaal Inzameling door derden: Niet alleen de krenten uit de pap Steeds meer afvalstromen kennen door het sluiten van de ketens een positieve waarde. Gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met inzameling van waardevolle stromen zoals oud ijzer, apparaten en textiel door derden. Welke maatregelen kunt u als gemeente treffen om dit te reguleren en ervoor te voren dat niet alleen de krenten uit de pap worden gepikt? Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt tijdens deze sessie geschetst hoe u dit als gemeenten kunt aanpakken.

7 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt Sessies van tot uur S Zaal: 27 Havenmeester Sponsorsessie Indaver: GFT- of keukenafval is een waardevolle bron voor nieuwe grondstoffen maar hoe ziet de toekomst eruit? Scheiding van GF(T) van het restafval is routinegedrag in vele Nederlandse huishoudens. Gemeenten bestuderen daarnaast de mogelijkheden om nog méér GFT gescheiden in te zamelen bij hun inwoners, omdat restafval nog teveel GFT bevat. GF(T)-afval is immers een nuttige reststroom, bron voor nieuwe grondstoffen. Op dit moment wordt van GFT-afval voornamelijk compost gemaakt. Diverse GFT-verwerkers hebben geïnvesteerd in een vergistingsinstallatie en benutten het gewonnen biogas om groene energie te produceren. Maar wat is er nog meer mogelijk? Benutten wij in Nederland deze kostbare reststroom wel ten volle? Of laten wij kansen voor waarde-creatie liggen? Tijdens deze sessie behandelt Indaver nieuwe technieken om GFT-afval beter te benutten, en schetst daarbij de meeste kansrijke scenario s voor Indaver sluit deze workshop graag af met de uitreiking van de CO2-certificaten 2014 aan haar gemeentelijke GFT-klanten.

8 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt Sessies van tot uur S Zaal: 26 Douchelokaal Sponsorsessie Transvision: End-to-end softwareplatform voor de afval- en recyclingsector Transvision is recent overgenomen door het Ierse AMCS Group, wereldwijd marktleider in ERP-software voor de afval- en recyclingbranche. Tijdens deze workshop vertelt Transvision meer over AMCS Group en de meerwaarde die wordt geboden door de integratie van het AMCS softwareplatform met de Transvision routeplannings- en optimalisatiesystemen. Daarnaast presenteert Transvision u de praktijkcase van Van Gansewinkel Overheidsdiensten. Dit bedrijf heeft de optimalisatie van haar masterroutes voor huis-aan-huis inzameling uitbesteed aan het Transvision Competence Center met als doel het besparen van tijd, gebruik maken van de kennis van Transvision en het in relatief korte tijd optimaliseren van veel masterroutes. Tot slot wordt laten zien welke kostenbesparingen mogelijk zijn voor het inzamelen van ondergrondse containers met het gebruik van planningssystemen. Sessies van tot uur S Verzamelen bij de ingang Rondleiding door Dhr. van Eck is eigenaar van Evenementenlocatie; een oude mengvoederfabriek van UTD die de familie Van Eck met veel liefde heeft herbestemd en gerestaureerd. Dhr. Van Eck neemt u mee voor een rondje door waarbij hij zijn kijk op hergebruik van oude materialen illustreert. Wat anderen zien als afval ziet hij als bouwmateriaal; een rondleiding met verhalen over hergebruik, duurzaamheid, doorzettingsvermogen en ondernemerschap. Dhr. Van Eck () Zaal: 27 Havenmeester Sponsorsessie Stybenex: 10 regels voor EPS recycling EPS (in de volksmond vaak piepschuim) is toegevoegd aan de kwaliteitseisen van kunststof. In plaats van 4 mono stromen en 1 mengstroom kent kunststof nu een 5-tal mono stromen en een mengstroom. Maar kan EPS nu bij de kunststof inzameling? Nee! Hoeveel EPS kunnen we verwachten per huisaansluiting? Wat is de besparing aan restafval containers en dus besparing op verbranding? Waarom moet het in doorzichtige kunststof zakken worden ingezameld? Wie zijn de erkende, gecertificeerde recyclaars? Hoe wordt het gerecycled? Wat behelst de DKR specificatie werkelijk? Hoeveel kg per volume eenheid kan ik verwachten, het weegt immers zeer weinig. Bedrijfsverpakking EPS mag niet? En wat is het verschil met EPS voor bouwtoepassingen? Prijs of het materiaal? Waarom is het voor de industrie interessant om te recyclen? Kortom alle do s en dont s van EPS inzameling, nadere toelichting alsook de aandachtspunten, voor- en nadelen op een rij. De branche vereniging van de EPS fabrikanten brengt u volledig op de hoogte zodat u verantwoord met maximale opbrengst en effectiefste inspanning voordeel haalt uit de EPS inzameling.

9 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt U kunt er ook voor kiezen om mee te doen met een discussiesessie. Ook hier kunt u zich van te voren al inschrijven om alvast een plek te reserveren. U kunt er echter ook voor kiezen om op de dag zelf aan te schuiven. Aan u de keuze! Al deze discussiesessie vinden plaats in Zaal 25 Postkamer. Van tot uur Se Discussiesessie: VANG doelen In het kader van het uitvoeringsprogramma VANG zijn ambitieuze gedifferentieerde doelstellingen geformuleerd voor afvalscheiding en de hoeveelheid restafval. Hoe zien deze doelstellingen eruit? Hoe zijn ze tot stand gekomen en wat denken gemeenten van de haalbaarheid? Van tot uur Se Discussiesessie: Afvalpreventie De preventie van afval staat bovenaan de Afvalhiërarchie (Ladder van Lansink), maar gemeenten weten hier vaak moeilijk invulling aan te geven. Wat zijn de mogelijkheden voor gemeenten om met afvalpreventie aan de slag te gaan? Of is dit helemaal geen taak voor gemeenten? Van tot uur Se Discussiesessie: VANG doelen (herhaling) In het kader van het uitvoeringsprogramma VANG zijn ambitieuze gedifferentieerde doelstellingen geformuleerd voor afvalscheiding en de hoeveelheid restafval. Hoe zien deze doelstellingen eruit? Hoe zijn ze tot stand gekomen en wat denken gemeenten van de haalbaarheid? Van tot uur Se Discussiesessie: Op welke wijze sta u uw wethouder het beste bij? Afvalbeleidsplannen, nieuwe inzamelmethoden, contracten met inzamelaars, de begrotingscyclus, enzovoort. Allerlei nieuwe en soms politiek gevoelige ontwikkelingen worden door uw verantwoordelijk wethouder voorgelegd aan het gemeentebestuur en/of de raad. Maar hoe staat u als ambtelijk apparaat uw wethouder het beste bij? Wat moet u vooral wel en/of niet doen? En wat wil de wethouder zelf aan informatie krijgen? Wat moet er in de voorstellen staan, hoe vaak overlegt u met uw wethouder en waarover moeten zij snel geïnformeerd worden? Tijdens deze discussiesessie wordt samen met wethouder gediscussieerd over hoe zij het liefst bijgestaan willen worden en hoe vooral ook niet.

10 Gesponsorde sessies Opening Discussiesessies Informatiemarkt Op de Informatiemarkt in Loods 6 en Loods 7 staan diverse organisaties die u op de hoogte brengen van de laatste noviteiten op het gebied van afval. Van 9.15 tot 9.45 uur Inloop Van tot uur Lunch Van tot uur Borrel Van tot uur Awarduitreiking

Groene. met gft als grondstof. UiTGave Vereniging Afvalbedrijven. maatregelen om gemeentelijke gft-inzameling te verbeteren

Groene. met gft als grondstof. UiTGave Vereniging Afvalbedrijven. maatregelen om gemeentelijke gft-inzameling te verbeteren Groene GROEI met gft als grondstof UiTGave Vereniging Afvalbedrijven Gft-inzameling in de lift succesverhalen van gemeenten Gft-verwerking in transitie Meer gft vergist 16 maatregelen om gemeentelijke

Nadere informatie

Minder geld weggooien

Minder geld weggooien Minder geld weggooien Aanpak voor een lagere afvalstoffenheffing Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Opbouw van de afvalstoffenheffing 4 3. Meer hergebruik 5 4. Verhoogde doelmatigheid van afvalinzameling

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud SCHOON JAAR MAGAZINE april 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Nieuw papier is oud papier Op weg naar circulaire economie Wind op zee grensverleggende projecten Afval scheiden samen halen

Nadere informatie

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013 beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afvalpreventie, het kader en de stand van zaken... 4 2.1 Stand van zaken:

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Aan Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Kernenergie is een energiebron uit de vorige

Nadere informatie

Duurzaamheid Sloterdijk III

Duurzaamheid Sloterdijk III Duurzaamheid Sloterdijk III In opdracht van: projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken Projectnummer: 13085 Steven Poppelaars MSc Drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl.

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl. De faciliterende ambtenaar Werkboek met informatie, suggesties en tips voor gemeenteambtenaren die te maken hebben met initiatieven van burgers Help een burger initiatief! Dit is een uitgave van: Het ministerie

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO De bewuste bloemist Tips en voorbeelden over MVO Vooraf Voor je ligt de brochure de bewuste bloemist. Deze brochure is ontwikkeld voor (ambulante) bloemisten die in hun bedrijf aan de slag willen met Maatschappelijk

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie