INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM"

Transcriptie

1 Winter 2014 INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Met special over de NDSM werf Gemeentelijke diensten en bedrijven Wonen Kinderopvang Activiteiten & Cursussen Onderwijs Zakenregister

2 2 Gemeentelijke belastingen voor particulieren en ondernemers Gemeentebelastingen onroerende zakenbelasting reinigingsrecht reclamebelasting toeristenbelasting precariobelasting roerende ruimtenbelasting binnenhavengeld vermakelijksheidsretributie afvalstoffenheffing hondenbelasting rioolheffing parkeerbelasting Op de website informeert de Gemeente Amsterdam u als inwoner of ondernemer over gemeentelijke belastingen. U heeft, als direct betrokkene, recht op deze informatie. Met uw betalingen draagt u immers bij aan het welzijn, de leefbaarheid en voorzieningen in onze stad. Dat zijn de zaken die onze stad zo prettig maken om in te wonen, werken en recreëren. Op uw aanslagbiljet 2013 staan maximaal vier belastingsoorten: Onroerende-zaakbelastingen Roerende-ruimtenbelasting Rioolheffing Afvalstoffenheffing (voor particulieren) / of reinigingsrecht (voor ondernemers) Voor welke belastingsoorten u wordt aangeslagen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie: bent u huurder of eigenaar, betreft het een woning of bedrijfsruimte etc. Als u ondernemer bent, kunt u ook nog belastingplichtig zijn voor een aantal andere belastingsoorten. Deze belastingen (en toelichting) vindt u ook op de website. Heeft u een hond? Dan ontvangt u een aparte aanslag hondenbelasting

3 Centrale Stadsbestuur Burgemeester; Mr. E. E. (Eberhard) van der Laan 3 Verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid, Algemene zaken, Intergraal veiligheidsbeleid, Communicatie, Juridische Zaken, Bestuurlijk Stelsel, Internationale Samenwerking. Wethouder Carolien Gehrels (locoburgemeester) Beheert de portefeuilles Economische Zaken, Waterbeheer, Monumenten, Kunst en Cultuur, Lokale Media, Bedrijven, Deelnemingen, Bedrijfsvoering en Inkoop. Wethouder Eric van der Burg Beheert de portefeuilles Zorg en welzijn, Sport en Recreatie, Luchthaven, Personeel, Organisatie en Integriteit, Dienstverlening en Externe Betrekkingen en Dierenwelzijn. Wethouder Andrée van Es Beheert de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie, Burgerschap en Diversiteit, Bestuurlijk Stelsel. Foto: Mirande Phernambucq / Hollandse Hoogte. De Meteor LR Wethouder Freek Ossel Beheert de portefeuilles Wonen en Wijken, Armoede, Openbare Ruimte en Groen, Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI), Koers Nieuw West, Zeehaven en Westpoort. Wethouder Eric Wiebes Beheert de portefeuilles Verkeer Vervoer inclusief de Noord/Zuidlijn, ICT, glasvezel en Luchtkwaliteit. Wethouder Maarten van Poelgeest Beheert de portefeuilles Ruimtelijke Ordening (incl. Bouw en Woningtoezicht), en Grondzaken, Klimaat en Energie. ONDERHOUD, REPARATIE EN SCHADEHERSTEL VAN ALLE SOORTEN LAND ROVER MODELLEN GESPECIALISEERD IN DEFENDER MODIFICATIES EN CHASSIS HERSTEL Bloemendalerweg KC Weesp Wethouder Pieter Hilhorst Beheert de portefeuilles Jeugd, Onderwijs en Financiën. Gemeentesecretaris Arjan van Gils Arjan van Gils is gemeentesecretaris van Amsterdam. Hij is eerste adviseur van het college van B&W en eindverantwoordelijk voor de diensten van de centrale stad.

4 4 vijftig + indekijker Een heel jaar lang voor slechts 90 9, Nu met gratis Vijftig+ Tafelagenda HET VoordEligsTE VijfTig + magazine VaN NEdErlaNd. met in ElkE EdiTiE: lezersaanbiedingen, gezondheid, boeken, recepten, puzzels, recreatie EN HaNdigE Tips. VijfTig+ in de kijker VErscHijNT 6x per jaar in februari, april, juni, augustus, oktober EN december. bel Nu Voor meer informatie of EEN abonnement

5 Alarmnummers: Alarmnummer Belangrijke telefoonnummers (Politie, Brandweer, Ambulance) Geen spoed wel Politie Centrale Doktersdienst Dag en nacht bereikbaar voor patienten van aangesloten huisartsen. Patiënten dienen eerst hun eigen huisarts te bellen. Dierenambulance (24 uur per dag)... (20 cpm) Tandarts Bemiddelingsbureau (24 uur per dag) Stichting ATA, personenalarmering Alarmeringssysteem voor senioren en gehandicapten. Informatienummers: (7 dagen per week) Informatie en advies aan Homoseksuele mannen en vrouwen Telefonische hulpdiensten: Hulplijn Amsterdam Telefonische Meldpunten: Dierenbescherming en Dierenkwijtlijn Inspectie Dierenbescherming (10 cpm) Advies- en Meldpunt Kindermishandeling A dam Meldpunt Discriminatie A dam Telefonische hulpdiensten: Blijf van mijn lijf (Meldpunt Vrouwenopvang A dam) Steunpunt Relationeel Geweld Ambulante hulpverlening aan vrouwen die geconfronteerd worden met geweld of met dreiging ervan binnen relaties. Kindertelefoon (Elke dag bereikbaar van uur.) Steunpunt Huiselijk Geweld Telefonische bemiddeling voor vrouwen met of zonder kinderen die in een crisissituatie terecht zijn gekomen en opvang nodig hebben. Tel. bereikbaar 24 u. p.d. 7 dagen p.w. Vervoer: Ziekentaxivervoer Milieu Centraal Informatielijn (15 cpm) Milieuvragen en milieuklachten Publieksvoorlichting (DBM) Storingsnummers: Gas & licht thuis Openbare Verlichting Waternet (24 per dag) Verkeerslichten Dienst Waterbeheer en Riolering (verstoppingen buitenshuis; dag en nacht/grondwaterproblemen) COLOFON De Informatiegids Stad Amsterdam is een uitgave van: Uitgeverij Maypress Postbus 53, 1700 AB Heerhugowaard T I Foto s: Maypress, Shutterstock, Amsterdam Mediabank e.a. Redaktie: Maypress Advertentie acquisitie: Peter Knaap, Nico Ridder, Ilonka Luikel Verspreiding: Op 760 punten in Amsterdam, verkrijgbaar bij het Voorlichtingscentrum, Stadsdeelkantoren, Wijkcentra, activiteitencentra, artsen, apotheken, ziekenhuizen, wijkposten, bibliotheken en diverse middenstanders. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel deze gids met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze gids. De uitgever acht zich slechts te houden tot verbetering in de eerstvolgende editie. Polikliniek voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en Sense Onderzoek op SOA/HIV en hulpverlening bij al u vragen rondom seksualiteit zoals (on)gewenste zwangerschap, abortus, anticonceptie, inclusief plaatsing spiraaltjes. (Sense) Verwijsbrief niet nodig. Een SOA/HIV onderzoek is gratis. Een Sense consult is onder de 25 jaar gratis, boven de 25 jaar zijn er kosten aan verbonden. Voor een afspraak kunt u bellen op werkdagen naar Kijk voor actuele informatie op Weesperplein 1, 1018 XA, Amsterdam.

6 6 Gemeentelijke diensten en bedrijven BINNENWATERBEHEER Waternet De Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA) en Waternet functioneren sinds 1 januari 2011 als één bedrijf, onder de naam Waternet. Korte Ouderkerkerdijk AC Amsterdam Vragen over woonboten? Bel het woonbotenspreekuur, telefoon , op werkdagen bereikbaar. BRANDWEER Brandweer Amsterdam-Amstelland Karspeldreef 16, Amsterdam Landelijk alarmnummer ECONOMISCHE ZAKEN ARCHIEF Stadsarchief Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam stadsarchief.amsterdam.nl Bezoekers: di t/m vr van uur. Zaterdag en zondag uur. Het Stadsarchief is er voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van zijn stad, buurt of familie en voor degene die het Stadsarchief nodig heeft bij zijn studie voor een scriptie of publicatie. BANKEN Stadsbank van Lening Postbus 992, 1000 AZ Amsterdam Internet: Filialen: Nes 57 (uitsl. voor sieraden) Osdorpplein (uitsl. voor sieraden) Albert Cuypstraat 181 Gerard Doustraat 156 Bijlmerplein 133 (uitsl. voor sieraden) Telefoonnummer voor alle kantoren: BELASTINGEN Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Bijlmerplein 395, 1102 DK Amsterdam Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam Geopend: ma. t/m vr. van uur. Telefonisch bereikbaar: van uur Nieuw: Avondopening op afspraak, elke donderdag tot uur. Let op! U dient wel tijdig van te voren een afspraak te maken met een van onze medewerkers. Taak: het taxeren van (on)roerend goed; het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen Klantenservice (particulieren) (ondernemingen) BESTUUR Gemeentebestuur Stadhuis, Amstel PN Amsterdam Burgemeester en Wethouders Economische Zaken, gemeente Amsterdam Gebouw Metropool, 4e etage Weesperstraat 89, 1018 VN Amsterdam Postbus 2133, 1000 CC Amsterdam Internet: Economische Zaken bewaakt het vestigingsklimaat en de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Amsterdam. GEZONDHEIDSZORG GGD Amsterdam Geneeskundige & Gezondheidsdienst Nieuwe Achtergracht 100

7 Gemeentelijke diensten en bedrijven WT Amsterdam Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam Fax: Sanquin Bloedbank Meld je aan als bloeddonor. Jellinek Info, advies en voorlichting over alcohol, drugs en psychische klachten. Afd. Preventie: 2e C. Huygensstr. 39 www. jellinek.nl PuntP e Constantijn Huygensstraat 39/ CP Amsterdam Aanmelding voor behandeling (middelengebruik en/of psychische klachten) kan via uw huisarts. Voor info over geestelijke gezondheidszorg in heel Amsterdam: Informentaal e Constantijn Huygensstraat 39/ CP Amsterdam Informentaal is een informatie- en adviespunt voor mensen met psychische of psychiatrische problemen, hun familie en omgeving, en professionals. HAVENBEDRIJF Haven Amsterdam De Ruijterkade 7, 1013 AA Postbus 19406, 1000 GK Geopend: ma. t/m vr Ontwikkeling, beheer en exploitatie van de Amsterdamse Havens. afd. Havendienst Taak: Toezicht op het scheepvaartverkeer en de veiligheid in de havens. KABEL UPC (0,10 cpm) UPC Nederland Hoofdkantoor Postbus DA Amsterdam Kabelweg 51, 1014 BA Amsterdam Internet: KLACHTEN Centraal Punt Inspraak/ Beklagcommissie Inspraak Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Taak: Informatie en advies over inspraak op het beleid en/of beïnvloeding van de besluitvorming van het centrale gemeentebestuur van Amsterdam. Ombudsman Singel 250, 1016 AB Amsterdam Postadres: Postbus 11131, 1001 GC Amsterdam Telefonisch spreekuur ma t/m vr van uur. Als men meent onbehoorlijk behandeld te zijn door de gemeente, een stadsdeelraad, een dienst of ambtenaar van de gemeente, dan kan men daarover een klacht indienen bij de Gemeentelijke Ombudsman. LOKET ZORG EN SAMENLEVEN Voor algemene vragen over de Wmo kunt u terecht bij het Loket Zorg en Samenleven in uw stadsdeel. Antwoord Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Amsterdamse servicenummer Antwoord. Wmo Helpdesk werkdagen uur. Voor de indicatiestelling voor het aanvullend openbaar vervoer (AOV) en informatie over hulp bij het huishouden kunt u terecht bij de Wmo Helpdesk. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) (AWBZ) (WMO) werkdagen uur Voor het aanvragen van voorzieningen en indicatiestelling voor hulp bij het huishouden, woningaanpassingen en individuele vervoersvoorzieningen kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK) (gratis) werkdagen uur Voor vragen over de verrekening van de eigen bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK). MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Weesperstraat 101, 1018 VN A dam Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam Bereikbaar: ma. t/m vr. van uur De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is actief op zes beleids-terreinen: Onderwijs, Jeugd, Educatie & Inburgering, Sport & Recreatie, Kunst & Cultuur en Maatschappelijke & Gezondheidszorg. Sportservice Amsterdam Burgerweeshuispad EP Amsterdam JEUGDCRIMINALITEIT Bureau Halt Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam Geopend: ma t/m vr van uur. Taak: In samenwerking met politie en justitie jongeren die opgepakt zijn voor veel voorkomende jeugdcriminaliteit, onder andere vandalisme, te bestraffen door hen de schade te laten betalen en hen te laten werken.

8 8 Reizigersadvies- en vaccinatiebureau Voor een groot aantal buitenlandse reisbestemmingen worden vaccinaties tegen ziektes zoals buiktyfus, gele koorts, en hepatitis A aanbevolen. Van veel landen is algemeen bekend dat daar vaccinaties voor nodig zijn, maar er zijn ook landen waar men dat minder snel van verwacht. Denk aan Turkije, Roemenië en Egypte. Bovendien vermelden sommige reisorganisaties nog steeds dat vaccinaties bij bepaalde bestemmingen niet verplicht zijn, terwijl het wel of niet verplicht zijn weinig zegt over de gezondheidsrisico s die je ermee kunt voorkomen. Neem geen risico s met uw gezondheid en kijk via welke vaccinaties u nodig heeft voor een goede bescherming. Reizigersadvies- en vaccinatiebureau Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag uur (inschrijfbalie open vanaf 7.30 uur) Wanneer beginnen met vaccinaties: Kan direct na het boeken van de reis, de vaccinaties zijn jaren geldig. Last-minute boeking? Zelfs op de dag van vertrek zijn vaccinaties/malaria-advies mogelijk! Informatielijn: Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

9 Gemeentelijke diensten en bedrijven 9 Geopend van ma. t/m vr. van uur Sport-o-theek Gyroscoopweg 62 A, 1042 AC A dam Geopend uur. Op afspraak. Taak: uitleen van sportmaterialen MARKTWEZEN Food Center Amsterdam Jan van Galenstraat 4, 1051 KM A dam Openingstijden Markt: ma t/m vrij van uur en op zaterdag van uur Kantoor: ma t/m vrij van uur MILIEU Afval Energie Bedrijf Australiehavenweg 21, 1045 BA Postadres: Postbus 58292, 1040 HG Amsterdam telt 6 Afvalpunten waar inwoners en bedrijven in Amsterdam hun grof afval, elektrische apparaten en klein chemisch afval kunnen brengen. De chemokarren halen in de stadsdelen het klein chemisch afval en kleine elektrische apparaten op. Bedrijven kunnen het Afval Energie Bedrijf inschakelen voor het sorteren en ophalen van gevaarlijk afval, of het zelf gesorteerd aanleveren op het Depot gevaarlijk afval van het Afval Energie Bedrijf, tussen en uur.. Alle ingezamelde afvalstoffen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Gemeente Amsterdam Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) Weesperplein 4, 1018 XA Amsterdam Postadres: Postbus AX De Dienst Milieu en Bouwtoezicht, is een samenvoeging van de Milieudienst en onder meer de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Stedelijke Woningdienst. De dienst voert de wettelijke milieutaken uit in opdracht van stadsdelen en de centrale stad en het bouw- en woningtoezicht voor grootstedelijke projecten. Publieksvoorlichting (buiten kantooruren) Voor milieuvragen, milieuklachten (geen klachten over huisvuil) en voor vragen en klachten over grootstedelijke bouwprojecten. Voor klachten over bedrijven 24-uur per dag telefonisch bereikbaar. ONDERZOEK EN STATISTIEK O+S, Dienst Onderzoek en Statistiek Oudezijds Voorburgwal GL Amsterdam Postbus 658, 1000 AR Amsterdam O+S is het Bureau voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Wij leveren onderzoeksinformatie ten behoeve van het ontwikkelen en evalueren van beleidsinitiatieven. ONTWIKKELINGSBEDRIJF Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam geeft invulling aan stedelijke gebieden en ambities. Kerntaken zijn: het bouwrijp maken van gemeentelijk grond, het in erfpacht uitgeven daarvan, beheer van onroerend goed, financieel-economische projectbegeleiding en -management. Via de sectoren Programma, Projecten en dienstverlening & Beheer wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad. Erfpachtinformatie POLITIE Politie Amsterdam Amstelland Elandsgracht 117, 1016 TT Amsterdam Alarmnummer Geen spoed, wel politie Meld Misdaad Anoniem Telefonische Aangifte Vreemdelingenpolitie Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam Wijkteams Alle wijkteambureaus zijn te bereiken via bovenstaand nummer. Commissie voor de Politieklachten Klachtencoördinator politiekorps A dam- Amstelland. Postadres: Postbus 2287, 1000 CG, A dam. Klachten over de regiopolitie kunt u schriftelijk bij deze commissie indienen. PROJECTMANAGEMENTBUREAU Projectmanagementbureau Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam Postadres: Postbus 1269, 1000 BG Taak: Management, bouwmanagement en planning van (complexe) ruimtelijke projecten. Verzorgingsgebied: Amsterdam en de Amsterdamse regio.

10 10 Gemeentelijke diensten en bedrijven DIENST BASISINFORMATIE Dienst Basisinformatie Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Openingstijden:maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van tot uur (op afspraak tot uur) donderdag van tot uur (op afspraak tot uur) Gevonden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen (op afspraak), het afhalen van afschriften van akten, het aanvragen van een verblijfsvergunning, het indienen van een naturalisatieverzoek, het afleggen van een optieverklaring, het ophalen van uw verblijfsdocument. RUIMTELIJKE ORDENING Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam Medewerkers van de DRO adviseren het gemeentebestuur over het ruimtelijkeordeningsbeleid van Amsterdam, voeren planologisch onderzoek uit en maken stedenbouwkundige plannen en ontwerpen. Informatiecentrum de Zuiderkerk Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam Website: Bij de informatiebalie van de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) kunt u terecht met vragen over de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en over specifieke grote projecten in de stad. U kunt er ook bestemmingplannen van stadsdeel Centrum inzien. Openingstijden: op werkdagen van uur, zaterdag van uur. STADSBOEKWINKEL Stadsboekwinkel / Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam Openingstijden: di t/m vr van uur za/zo van uur De stadsboekwinkel is de specialist voor publikaties over Amsterdam. STADSDELEN Stadsdeel Noord Buikslotermeerplein XL Amsterdam Stadsdeel Centrum Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Anton de Komplein 150 Stadsdeel Nieuw-West Samenvoeging: Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart - Pieter Calandlaan 1 - Osdorpplein Plein nr. 1 Voor Burgerzaken kunt u op alle locaties terecht. Voor vergunningen gaat u naar het loket aan het Osdorpplein Stadsdeel West Samenvoeging: Westerpark, Oud-West, De Baarsjes, Bos en Lommer - Bos en Lommerplein 250 Overige locaties: - Haarlemmerweg 8-10 en Baarsjesweg 224 (Burgerzaken) - Ten Katestraat (informatiebalie/loket Zorg en Samenleven) (Het loket aan het Bellamyplein is gesloten.) Stadsdeel Zuid Samenvoeging: Oud-Zuid en ZuiderAmstel - President Kennedylaan Tripolis, Burgerweeshuispad In beide gebouwen zijn loketten voor Burgerzaken. Voor vergunningen gaat u naar loket Tripolis. (De locaties aan de Koninginneweg en de Karel du Jardinstraat zijn gesloten.) Stadsdeel Oost Samenvoeging: Zeeburg en Oost- Watergraafsmeer - Oranje-Vrijstaatplein 2 (De locatie aan de Cruquiusweg is gesloten.) Verruimde openingstijden Stadsdeel Oost begint als eerste stadsdeel met openstelling op zaterdagmorgen en maandagen dinsdagavond. Op afspraak kunt u dan terecht voor burgerzaken en vergunningen. STADSPAS Team Stadspas Antwoordnummer 10202, 1000 PA Amsterdam Telefonisch bereikbaar op werkdagen van uur VERKEER EN VERVOER Stadstoezicht D. Goedkoopstraat 9, 1096 BD Amsterdam Postbus 551, 1000 AN Amsterdam Met vragen over weggesleepte voertuigen, milieu- en parkeerontheffingen kunt u contact opnemen met het contactcentrum van de gemeente Amsterdam, telefoon , bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot uur. GVB Klantenservice Openbaar vervoer Kaartverkoop, verkoop abonnementen en informatie stads- en streekvervoer: Stationsplein.

11 Gemeentelijke diensten en bedrijven 11 Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Nieuwevaart 5-9, 1018 AA Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam IVV werkt in opdracht van het gemeentebestuur aan een bereikbare en veilige stad. Stadsmobiel Jan Tooropstraat AE Amsterdam Bezoek alleen op afspraak. Bereikbaar ma t/m vrij uur Hét beschermd vervoer voor Amsterdammers met een lichte handicap en voor Amsterdammers van 65 jaar of ouder (in het bezit van een pas). Ook groepsvervoer voor elke groep mensen met willekeurig welk vervoer. VOORLICHTINGSLOKET Voorlichtingsloket Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Geopend: ma, di, wo, vr van uur en do uur. Bij het Voorlichtingsloket kunt u ondermeer terecht voor het inzien van bouwplannen, raadstukken, informatie over stadsdeel Amsterdam Centrum en over de gemeente Amsterdam. WATERNET Waternet Klantenservice ma t/m vrij uur. Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam WERKVOORZIENING REGIO AMSTERDAM Pantar Amsterdam Kriekenoord 3, 1111 PT Diemen Pantar Amsterdam begeleidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Doel is een gewone baan of zo dicht mogelijk daarbij. Mensen die willen re-integreren kunnen bij ons terecht voor alle denkbare trajecten. Mensen met een handicap bieden we een opstap via de sociale werkvoorziening. Kom ook eens gezellig winkelen in onze kringloopwinkels. Of bezoek, op een unieke locatie aan de Gaasperplas, Boerderij Langerlust met een brasserie en zalenverhuur. Voor meer informatie: en WERK EN INKOMEN (DIENST) Dienst Werk en Inkomen Telefonisch Informatiecentrum Dienst Werk en Inkomen, kortweg DWI, neemt het initiatief om samen met werkgevers, het onderwijs en reïntegratiepartners werk te maken van mensen zonder werk. WONEN Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam Postadres: Postbus BX Amsterdam Website: Huurcommissie De Ruyterkade 7, 1013 AA Amsterdam De Huurcommissie probeert zoveel mogelijk informatie via de website te geven. Kijk hier dus eerst voor een antwoord op uw vraag. ZIEKENHUIZEN Onze Lieve Vrouwe Gasthuis locatie Oosterpark Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam locatie Prinsengracht Prinsengracht 769, 1017 JZ Amsterdam locatie IJburg Gezondheidscentrum Haveneiland IJburglaan 727, 1087 CH Amsterdam Academisch Medisch Centrum (AMC) Meibergdreef AZ Amsterdam (Zuid-Oost) VU Medisch Centrum De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam Anthoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam Boven IJ ziekenhuis Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam Slotervaart Ziekenhuis Louwesweg EC Amsterdam Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam

12 12 Activiteiten & cursussen WOCB Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert Adres WOCB MFC Binnenhof A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam Telefoon: Het kantoor van het WOCB is geopend op maandag van 9.00 tot uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot uur. Veel informatie over onze activiteiten vind u op onze website: Doelstelling Het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB) is een organisatie van vrijwilligers, van en voor de bewoners van Buitenveldert. Het WOCB richt zich op het activeren van bewoners. Het WOCB heeft een kleine 100 vrijwilligers die allen meewerken aan het voorkomen van sociaal isolement en vereenzaming door activiteiten te organiseren en informatie te verschaffen. Het WOCB stimuleert, ondersteunt of coördineert de diverse activiteiten. Het bestuur wordt gevormd door de Wijkraad, die in openbare vergaderingen bijeenkomt. Het WOCB kent diverse commissies, die hieronder genoemd worden. Andere taken Tot de taken van het WOCB behoort eveneens het ontwikkelen en stimuleren van goed onderbouwd en gedragen sociaal cultureel werk. Ook verzorgt het WOCB het opleiden en begeleiden van vrijwilligers zodat zij hun werkzaamheden naar behoren kunnen uitvoeren. Tenslotte is er de vertegenwoordiging in allerhande maatschappelijke organisaties, op zowel wijk-, grootstedelijk als regionaal niveau, om zodoende de informatie naar de wijk en haar bewoners toe te waarborgen. Commissies Het WOCB heeft een aantal commissie: Culturele Commissie 4 en 5 mei Comité Buitenveldert Commissie Ruimtelijke Ordening Commissie Publiciteit Redactie Wijkkrant Commissie Kerst-Inn Commissie Vlieghinder Commissie Zorg Initiativo Social Network Heeft u vragen op het terrein van bovenstaande commissies? Neem dan contact op met het WOCB en de desbetreffende commissie zal u gaarne helpen. Het WOCB kan ook een schakel zijn tussen bewoners en bijvoorbeeld de Stadsdeelraad of de gemeenteraad, waarbij u er van verzekerd kunt zijn dat wij de belangen van de bewoners voorop stellen en in redelijkheid tot een oplossing proberen te komen. Een overzicht van de Commissies en hun werkzaamheden. Culturele Commissie De Culturele Commissie organiseert muzikale voorstellingen. Het repertoire bestaat uit de zondagmiddagsalon, jazzconcerten, lunchconcerten en het MFC Music Café. De commissie heeft de activiteiten uitgebreid met o.a cursus filosofie en kunst ism Volksuniversiteit van Amsterdam en op vele verzoek wordt er regelmatig een rommelmarkt georganiseerd. De commissie benadert kunstenaars uit Buitenveldert, die een expositie kunnen openen in het Huis van de Wijk. 4 en 5 mei Comité Buitenveldert De medewerkers van het 4 en 5 mei Comité van het WOCB verzorgen al jarenlang de 4 mei herdenking. Die blijkt in een grote behoefte te voorzien. De herdenking, die plaats heeft op het Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Amstelpark, trekt ieder jaar een groeiend aantal mensen. Hiernaast organiseert het Comité het nu al traditioneel geworden Bevrijdingsbal op 5 mei. Commissie Ruimtelijke Ordening Vier deskundige vrijwilligers behartigen belangen van bewoners en bedrijven op dit gebied,. Zij zijn aanspreekpunt en bemiddelaar voor zaken rond stedelijke ontwikkeling, verkeer en infrastructuur, cultuur en monumenten, openbare ruimte en groen en milieu en water. Ze onderhouden contacten met Raadsleden en diverse andere belangenorganisaties. Zij leveren inspraken en zienswijzen, verdedigen die in commissievergaderingen van de gemeente en Stadsregio Amsterdam..Zij organiseren themabijeenkomsten, al dan niet in samenwerking, ten behoeve van informatie en communicatie. Zij rapporteren aan de Wijkraad. Eind 2012 is, in samenwerking met Stichting Milieudefensie en de Stichting Vrienden WOCB, een nieuw bewonersinitiatief tot stand gekomen: GezondeluchtinZuid. Dit heeft geleid tot twee nieuwe meetpunten in Amsterdam Zuid om de luchtkwaliteit in het steeds drukker wordende Amsterdam Zuid goed in de gaten te houden en te verbeteren. Door alle uitlaatgassen dreigt de volksgezondheid af te nemen van diegenen die zich lopend of fietsend in de openbare ruimte begeven. Onlangs heeft de Commissie het initiatief genomen voor de campagne Vrienden Bijzonder Buitenveldert ten behoeve van een informatie- en kenniscentrum over verleden, heden en toekomst van Buitenveldert in de vorm van een dependance van het Van Eesteren Museum. Informatie en inspraken zijn te vinden op de website van het WOCB. U kunt ook een sturen naar Commissie Publiciteit De belangrijkste taak van de commissie is het voorbereiden en begeleiden van de interne en externe publiciteit van het WOCB. Dit gebeurt via de Wijkkrant, de Nieuwsbrief, de Programmagids, persberichten en voor de evenementen en andere bijzondere activiteiten via raambiljetten en flyers. Tevens houdt de commissie toezicht op de gratis huis aan huis bezorging van de Programmagids en de Wijkkrant. Redactie Wijkkrant De Wijkkrant Buitenveldert en Prinses Irenebuurt is een krant die wordt uitgegeven door het WOCB in samenwerking met het Huis van de Wijk Buitenveldert en heeft een onafhankelijke redactie. De redactie stelt zich ten doel de bewoners informatie te verschaffen over nieuws uit beide wijken en activiteiten van het Huis van de Wijk. Redactieadres: Commissie Kerst-inn Deze commissie organiseert jaarlijks op tweede Kerstdag een kerstlunch voor buurtbewoners, met aansluitend een culturele middag. Commissie Vlieghinder Het Doel De commissie Vlieghinder stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die met vliegen te maken zoals veiligheid, geluidsoverlast en de luchtkwaliteit. Initiatieven op dit gebied zullen door de commissie ondersteund en gefaciliteerd worden. De commissie Vlieghinder wil dit doel bereiken door het verder opbouwen van een netwerk waarin alle belangrijke organisaties, instellingen en de gemeente Amsterdam vertegenwoordigd zijn. De commissie zoekt contact met vertegenwoordigers van deze organisaties om deel te nemen aan deze commissie, ervaringen te delen en actuele onderwerpen te bespreken.

13 Activiteiten & cursussen 13 Activiteiten van de commissie Vlieghinder zijn onder meer: Ondersteuning bewoners initiatieven Bevorderen openheid over overlast Stimuleren samenwerking organisaties in de regio Verbeteren bereikbaarheid informatie voorziening door publicaties in de Wijkkrant Het verspreiden van informatie d.m.v. thema-avonden Heeft u belangstelling voor deze commissie dan kunt u zich opgeven bij het WOCB: telefoon of Commissie Zorg De commissie Zorg stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die de zorg aangaan. Initiatieven op dit gebied zullen door de commissie ondersteund en gefaciliteerd worden. De commissie Zorg werkt samen met organisaties in de zorg en welzijn en stimuleert deze organisaties om deel te nemen aan deze commissie om ervaringen te delen en actuele onderwerpen te bespreken. Activiteiten van de commissie Zorg zijn Onder meer: Ondersteuning Cliëntenraden van instellingen Bevorderen openheid over problemen in de zorg Stimuleren samenwerking organisaties in de zorg met omgeving Het actief werven van vrijwilligers in de zorg Verbeteren bereikbaarheid apothekers (avond, nacht) Stimuleren gezondheidscentrum Bevorderen van een gezonde levensstijl Het uitbreiden van logeeradressen in instellingen. Het uitbreiden van liften in flats. De commissie organiseert thema-avonden om bewoners te informeren over de stand van zaken in de Zorg in Buitenveldert. Heeft u belangstelling voor deze commissie dan kunt u zich opgeven bij het WOCB. Diverse activiteiten en bewonersinitiatieven die het gehele jaar plaats vinden zijn o.a.: Individuele computerlessen Individuele lessen om kennis te maken met de computer, internet en . Het streven is dat met name oudere bewoners de drempel om achter de computer plaats te nemen te laten verdwijnen en dat men op weg is geholpen in de wereld van het World Wide Web en . Een docent, een vrijwilliger, geeft deze introductielessen. 7,00 per les. Informatie WOCB tel Computerinloop café De commissie begeleidt twee Computerinloop cafés per maand, namelijk de 1e en 3e woensdag van de maand. Buurtbewoners kunnen hier binnenlopen en op ongedwongen wijze al dan niet met behulp van een docent, praten over problemen die men ondervindt bij het computergebruik. Digitale nieuwsbrief Informatie over activiteiten in Buitenveldert wordt wekelijks via de nieuwsbrief verspreid. Voor een abonnement op de nieuwsbrief kan men zich gratis aanmelden bij Initiativo Social Nework Dit sociaal maatschappelijk netwerk voor bewoners en bedrijven in Amsterdam Zuid werd in 2012 opgericht. Doel is initiatieven te ondersteunen die van sociaal maatschappelijk belang zijn om daarmee de eigen kracht te bevorderen, nieuwe doelgroepen te bereiken en samenwerking tussen bewoners en (sport)organisaties te bevorderen. Succesvolle initiatieven zijn: het Expat Café, het Kunstcafé, de Uitgaansclub Buitenveldert, het Literair Café, Workshop Ont-moet Jezelf.. uw initiatief naar: Juridisch spreekuur Elke dinsdagavond van 20 tot 21 uur wordt het juridisch spreek uur gehouden in het WOCB, A.J. Ernststraat 112. De bedoeling van dit spreekuur is om mensen uit de buurt met juridische vragen op het gebied van o.a. personen- en familierecht, arbeidsrecht, consumentenrecht en ondernemingsrecht, te informeren/adviseren. In beginsel worden geen vragen die specifiek betrekking hebben op belastingen, uitkeringen en maatschappelijke voorzieningen behandeld, aangezien dit bij uitstek het terrein is van de Sociaal Raadsman. Het spreekuur is gratis en geprobeerd wordt om mensen direct te helpen met informatie en/of advies. Indien nodig of gewenst zullen wij mensen doorverwijzen naar gespecialiseerde (rechts)hulp. Burenlunch Op de derde dinsdag in de maand organiseert het WOCB een Burenlunch. Een ieder uit de wijk kan komen lunchen en genieten van de verschillende broodjes met een keur aan beleg en koffie toe. Buurtbewoners ontmoeten elkaar aan tafel en de nieuwkomers worden goed opgevangen. De kosten bedragen 3,50. Café Buitenveldert De tweede en laatste vrijdag van de maand van tot uur bent u van harte welkom in het inloop Café Buitenveldert. De sfeer wordt verhoogd door de live muziek en diverse hapjes. Omstreeks 18 uur wordt er door vrijwilligers, voor degenen die nog wat na willen blijven genieten, een smakelijk buffet geserveerd voor slechts 7,50. We verwelkomen u graag in het Huis van de Wijk Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

14 14 Activiteiten & cursussen Culturele Zondagmiddag Iedere eerste zondag van de maand, te beginnen op zondag 1 september 2013, organiseert de Culturele Commissie van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert de Zondagmiddagsalon en op de derde vindt het MFC Music Café van 14 tot 16 uur plaats. Tijdens deze Zondagmiddagen wordt een aantrekkelijk cultureel programma aangeboden. Let op: in de plaatselijke kranten, de Wijkkrant Buitenveldert en op posters vindt u informatie over de programmering. Tevens wordt het op zondagochtend tussen 8.00 en uur op Radio Noord-Holland aangekondigd. Koffie concert In de Andrieskerk (A.J. Ernststraat 869) worden de koffieconcerten gehouden. Het programma bestaat uit (kamer) muziekensembles voor viool, saxofoon, hobo, piano of zang, maar ook een verhalenverteller of dichter met bijzondere anekdotes over Amsterdam en Buitenveldert. Voor de exacte data en musici kunt u meer lezen in de wijkkrant Buitenvelder en op Eetcafé Het eetcafé is onder veel bewoners van Buitenveldert bekend. Mensen genieten voor een schappelijke prijs van een gezonde driegangen menu. Elke tweede dinsdag van de maand kan weer worden gesmuld. De exacte data en wijze van aanmelden wordt vooraf bekend gemaakt in de Wijkkrant Buitenveldert. U bent van harte welkom op de A.J. Ernststraat 112. Op stap met de Taxibus Slecht ter been, komt u er zelden uit, maak dan een uitstapje met de taxibus naar o.a. de markt, een museum, tuincentrum, Ikea of Amsterdamse Bos. Op vrijdag en woensdag, om de twee weken, rijdt de taxibus. Die haalt de deelnemers tussen tien en kwart voor elf van huis op en brengt ze rond half twee weer thuis. De kosten: slechts 2,50. De exacte data wordt vooraf bekend gemaakt in de Wijkkrant. U kunt zich opgeven bij het WOCB, telefoon , of via Dit is een samenwerkingsproject met de Algemene Hulpdienst Buitenveldert en Amstelland Thuiszorg. Uitgaansclub Buitenveldert Voor mensen die het leuk vinden om samen uit te gaan en nieuwe vrienden te maken. Sluit je dan aan bij uitgaansclub buitenveldert. Info Literair Café Iedereen in Amsterdam Zuid die zijn of haar schrijverstalent (korte verhalen of gedichten) wil delen is van harte welkom. Svp aanmelden bij Expatcafé All expats in Amsterdam Zuid are welcome to meet and enjoy our hospitality during their stay in Holland. We offer entertainment and information about activities for both singles and couples with children. You will find us on facebook as well as on the website of WOCB. E-mal address: Workshop Ont-Moet Jezelf Met name jong volwassenen tussen 18 en 35 jaar die de druk voelen van het zoveel moeten doen in hun leven en daardoor gestresst raken zijn van harte welkom om via deze gratis workshop te leren hoe daar beter om te gaan. Info: of via de website Club Aan-moederen Voor single mamma s en woonachtig in A dam Zuid of Buitenveldert die het leuk vinden om gelijkgestemde vrouwen te ontmoeten. Voor gezelligheid, steun en ontspanning om met elkaar te delen en de kids lekker kunnen spelen. Aanmelden: Stuur een mailtje naar: of kom gewoon gezellig langs op de 2e zondag van de maand van uur, in het Café in het MFC Binnenhof aan de AJ Ernststraat 112 in Buitenveldert. De entree is gratis en er is speelruimte voor je kinderen(tip: neem speelgoed of spelletjes mee). Het WOCB is een ANBI instelling Het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Niet Beogende Instelling (ANBI) Als u het werk van het WOCB financieel wilt steunen dan is uw gift aftrekbaar voor de belastingen (raadpleeg voor de voorwaarden de website van de Belastingdienst: Stichting Vrienden van het Wijkontmoetingscentrum BuitenveldertHet doel is middelen te werven voor het financieren van activiteiten die in het belang zijn van het WOCB. Om dit doel te verwezenlijken gaat men sponsoren, giften, legaten en dergelijke werven. De Vrienden is een ANBI instelling. Voor informatie; Een financiële bijdrage voor de vrienden kan overgemaakt worden op rekening Bewonersplatform Zuidas Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) is een koepel van organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkelingen in Zuidas. Daarbij gaat het zowel om de plannen voor de toekomst als om de leefbaarheid in de huidige situatie. Ook de te verwachten overlast voor de bewoners tijdens de werkzaamheden is een aandachtspunt. Het Bewonersplatform overlegt regelmatig met het stadsdeel Zuid en de dienst Zuidas. Het BPZ organiseert thema-avonden over onderwerpen die met Zuidas te maken hebben. In de wijkkrant wordt verslag gedaan van de plannen en de gevolgen voor bewoners en gebruikers. Iedere week wordt een nieuwsbrief verzonden. U kunt zich hierop gratis abonneren via Zie voor meer informatie: Secretariaat Bewonersplatform Zuidas, telefoon: Bereikbaar op dinsdag- en woensdag

15 Activiteiten & cursussen Wijkcentrum Ceintuur, dé plek voor bewoners en ondernemers in de Pijp! 15 Bewonersondersteuning, wijkinitiatieven, groeninformatie, huurspreekuur; alles wat je als bewoners en ondernemer wilt weten van je buurt of doen voor je buurt. Wij helpen graag met uw ideeen, plannen voor samenwerking, buurtverbetering, leefbaarheidsvraagstukken en zorg voor elkaar. Wijkcentrum Ceintuur is een onafhankelijke stichting, waar alle bewoners en ondernemers van de Pijp kosteloos gebruik van kunnen maken. Kijk op onze website voor activteiten in de wijk, de spreekuren en de openingstijden. Iedereen is welkom! Gerard Doustraat VT Amsterdam Het Wijksteunpunt Wonen (WSWonen) is er voor huurders en eigenaar-bewoners van stadsdeel Zuid een geeft gratis informatie en advies. Eigenaar-bewoners kunnen hier terecht met vragen over de VvE. Huurders met allerhande vragen op het terrein van het huurrecht, zoals over onderhoudsverplichtingen, maximale huurprijsgrenzen en woningruil. Het wijksteunpunt wonen helpt ook met het opzetten en ondersteunen van bewonerscommissies. Eigenaar-bewonerspreekuur: woensdag van uur Rijnstraat 115 Huurdersspreekuur: woensdag van Gerard Doustraat 133 zie voor meer spreekuurlocaties: telefoon

16 16 Kanoverhuur Amsterdamse Bos Op het mooiste plekje van Amsterdam (midden in de natuur) Terras aan het water midden in het Amsterdamse bos. Kano's, waterfietsen, electro-boten en zelfs een varend terras vlot voor 10 personen. Arrangementen met bbq, picknick, lunch of kinderpartijtjes, survivaltocht, outdoor activiteiten en meer. Kijk op of bel KANOVERHUUR AMSTERDAMSE BOS Grote Speelweide AD Amstelveen Job Cohen benoemd tot voorzitter Amsterdams 4 en 5 mei comité Het college van B&W heeft de heer Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam, per 1 november benoemd tot voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. Job Cohen volgt Sijbolt Noorda op die aftreedt als voorzitter van het comité. Het college is de heer Noorda dankbaar voor zijn inspanningen. Hij heeft het comité met succes geleid naar een vernieuwing van het stedelijk programma. Het Amsterdamse 4 en 5 mei comité heeft de opdracht om de vrijheidslievende en tolerante tradities van Amsterdam hoog te houden en het bevorderen van waakzaamheid en strijdbaarheid tegen verschijnselen en praktijken die herinneringen oproepen aan het tijdperk van de opkomst van het fascisme en nazisme en de weerslag daarvan op de periode daarna. Onder voorzitterschap van de heer Noorda is het programma in de stad gegroeid van 60 naar 350 activiteiten. Met programma's als Open Huizen, Vrijheidsmaaltijd en Theater Na de Dam werden honderden organisaties en talloze Amsterdammers opnieuw bij de twee histori- sche dagen betrokken. De benoeming van de heer Cohen geldt voor de resterende tijd van de huidige voorzitter en daarna voor een nieuwe bestuursperiode van vier jaar vanaf 27 april (Bron: Voor al uw juridisch advies: Mevrouw mr. T.C. TEN ROUWELAAR - ADVOCAAT - Specialisaties: Personen- en Familierecht, Strafrecht Postbus 71880, 1008 EB AMSTERDAM Telefoon: Fax:

17 NDSM Het NDSM terrein 120 jaar bron van activiteiten

18 18 NDSM In 1894 is in Amsterdam Oost de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij opgericht. De eerste directeur werd Daniel Goedkoop. Hij ging zich toeleggen op het bouwen van ijzeren schepen. De werf kon de vraag naar opdrachten nauwelijks aan. Diverse infrastructurele uitbreidingen vonden plaats en groeide uit zijn jas. Het bleek noodzakelijk dat de werf een andere locatie zou betrekken. Na veel onderzoek werd dit gevonden in de Noordelijke IJ polder bij het in aanleg zijnde Tuindorp Oostzaan. Daarheen werd de werf vanaf 1919 gefaseerd verplaatst. In die tijd werd 400 meter westelijk begonnen met de bouw van de Nederlandsche Dok Maatschappij. Deze nieuwbouw- en reparatiewerf had 3 hellingen, 3 betonnen dokken, eigen gieterij, machinefabriek en bouwde ook scheepsmotoren. Na de door de bezetter gepleegde vernielingen zijn de bedrijven voortvarend aan de wederopbouw begonnen en in 1946 is besloten dat beide bedrijven samen zouden verder gaan was het oprichtingsjaar van de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM). Deze werf was net als beide voorgangers een zeer inventieve, innovatieve en creatieve onderneming. Hier bedachte technische ontwikkelingen worden nog steeds wereldwijd toegepast. De kwalitatieve maatstaf lag hoog en dit werd een van de handelskenmerken van de NDSM. Het bouwen van mammoettankers in twee afzonderlijke delen was een ontwikkeling die de wereld verbaasde, het onmogelijke bleek mogelijk. In 1979 kwam aan het huwelijk een einde, de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij vertrok vanaf de locatie waar het bedrijf sinds 1877 was gehuisvest en nam het reparatiedeel van de NDSM over. Het nieuwbouwdeel werd onder de oude naam NSM voortgezet. Helaas hebben politieke, infrastructurele en economische oorzaken in 1984 het einde van deze bedrijven betekend. Het bleek een beerput die resulteerde in de RSV enquête. In 2011 is de projectgroep NDSM-Herleeft opgericht waarmee een begin werd gemaakt met het bijeenbrengen en behouden van de geschiedenis van de voornoemde werven. In april 2013 werd de projectgroep een stichting. De Stichting NDSM-Herleeft heeft als doelstelling het behoud, conserveren, reconstrueren en weer zichtbaar maken van het roemrijke scheepsbouw en reparatieverleden. Teneinde dit doel te kunnen realiseren is het voornemen onder een der hellingen een kenniscentrum in te richten. Daarom zoekt de stichting Vrienden, donateurs en sponsors.

19 NDSM 19 Deze bijzondere, biologische snackbar vindt u direct bij de aanlegsteiger van de NDSM veerdienst. Het PontStation is van dezelfde eigenaren als het schitterende café restaurant Noorderlicht en ze serveren er heerlijke, vaak huisgemaakte snacks en maaltijden. Zie ook: Scarlett Hooft Graafland, Two Trucks, VOUS ETES ICI vertegenwoordigt het werk van Scarlett Hooft Graafland in Nederland sinds POLLUX E T E N E N D R I N K E N De Pollux, menig oud Amsterdammer heeft hem jaren zien liggen bij het Scheepsvaart museum. Nu ligt de Pollux op het voormalig NDSM terrein omgebouwd tot restaurant en feest locatie. In het hele schip proeft U nog de sfeer van hoe het geweest moet zijn. Maar de keuken is van nu; geen rotmok te bekennen. Fijne gerechten voor een mooie prijs, van een kip sateetje tot een (h)eerlijke steak, dag specialiteiten in vis en vlees en alles van 16,50 tot 18,50, kortom van een kop koffie of een biertje op dek, tot een geweldig feest, lekker eten en een prachtig uitzicht. Pllek is een creatieve horeca gelegenheid met veel aandacht voor bewust leven en duurzaamheid, gelegen op de kop van de NDSM werf in Amsterdam-Noord. De opeengestapelde industriële zeecontainers waaruit het gebouw bestaat passen goed in de omgeving van de oude scheepswerf, toch weet Pllek een zachte, warme sfeer te bieden met een openheid die uniek is binnen de Amsterdamse horeca. Een eilandgevoel midden in de stad, waardoor mensen zich thuis kunnen voelen en zich kunnen verwonderen, verrast en geprikkeld worden. Gelegen aan Strand Noord aan het IJ en met het grootste terras en het mooiste uitzicht van Amsterdam is Pllek perfect geschikt om even te ontsnappen aan de drukte. Pllek serveert heerlijk eten maar is meer dan een horecagelegenheid, het is een creatieve hangout - Pllek heeft elke week muziek, films, kunst, workshops, werkplekken, yogalessen en meer op het programma staan. In de aangrenzende zaal kun je tevens zelf je fantasie op de vrije loop laten en samen met Pllek een eigen (bedrijfs)evenement organiseren. Pollux eten en drinken NDSM-pier RE Amsterdam

20 20 NDSM STICHTING NDSM-WERF Stichting NDSM-werf ontwikkelt de komende jaren de voormalige scheepswerf in Amsterdam-Noord als stadsoase. De NDSM-werf is in essentie een werkplek waar creatieve industrie, maak-industrie, nautische bedrijvigheid, een brede culturele programmering en creatieve zelfstandigen naast elkaar en met elkaar werken, experimenteren, innoveren, leren en ondernemen. Dagelijks werkt Stichting NDSM-werf aan het beheer en programma van het tien hectare buitengebied van de NDSM-werf. Met de focus op wat echt bij de werf hoort: werken, het experimentele karakter en de ruige sfeer. Het karakter van de werf komt in onze eigentijdse context weer tot leven. Zonder geschiedenis geen toekomst! Heb je zelf een leuk initiatief voor buiten? Kom dan eens kijken op de werf en volg ons online op ndsm.nl. Ook gaat de renovatie van de hellingen van start. Tijdens de renovatie van de Y-Helling kunnen bestaande festivals zoals Henk, Voltt en Valtifest gewoon plaatsvinden op de NDSM-werf. De hellingen worden zo opgeknapt dat evenementen over twee jaar duurzaam geproduceerd worden. De NDSM-werf wil als één van de grootste broedplaatsen van Europa ruimte bieden aan experiment, ontwikkeling, vernieuwing en uitwisseling. Samen met de Fotograaf: Sander Baks broedplaats initiëren, (co)-produceren en presenteren wij diverse initiatieven. De Stichting NDSM-werf is opgericht om de werf te beheren en leuke evenementen te organiseren zodat alle Amsterdammers kunnen genieten van deze mooie plek. Dus, neem de pont naar de overkant en verken de sunny side van Amsterdam! Voor meer informatie kunt u terecht op In 2014 creëren verschillende kunstenaars parkeerplaatsen op de werf, waardoor het karakter van de werf behouden blijft. Vanaf het voorjaar 2014 kunt u op eigenwijze parkeren op de werf. Foto: Stichting NDSM-werf

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Zomer 2013 INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Met specials over: Huren of kopen? Voordelige dagtrips Gemeentelijke diensten en bedrijven Wonen Kinderopvang Activiteiten & Cursussen Onderwijs Zakenregister 2

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

Overzicht spreekuren geldzaken

Overzicht spreekuren geldzaken Overzicht spreekuren geldzaken Stadsdeel Noord Stadsdeel Nieuw-West Stadsdeel West Stadsdeel Zuid Stadsdeel Zuidoost Stadsdeel Oost Stadsdeel Centrum Diverse stadsdelen Overzicht spreekuren geldzaken Stadsdeel

Nadere informatie

Gemeentelijke diensten en bedrijven Activiteiten & Cursussen Wonen Kinderopvang Onderwijs Zakenregister

Gemeentelijke diensten en bedrijven Activiteiten & Cursussen Wonen Kinderopvang Onderwijs Zakenregister INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Gemeentelijke diensten en bedrijven Activiteiten & Cursussen Wonen Kinderopvang Onderwijs Zakenregister WINTER 2013 2 BEWONDER TOPSTUKKEN IN REIS EIS DE RONDOM ZUIDERZEE ZUIDERZEEMUSEUM

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Zomer 2014 INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Gemeentelijke diensten en bedrijven Wonen Kinderopvang Activiteiten & Cursussen Recreatie Onderwijs Zakenregister 2 Gemeentelijke belastingen voor particulieren

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

gemeentelijke diensten en bedrijven Kinderopvang activiteiten & Cursussen

gemeentelijke diensten en bedrijven Kinderopvang activiteiten & Cursussen InformatIegIds stad amsterdam gemeentelijke diensten en bedrijven Kinderopvang activiteiten & Cursussen LOKALE BELASTINGEN SENIOREN EN VEILIGHEID TROUWEN IN NIEUW-WEST ZOMER 2011 2 Centrale Stadsbestuur

Nadere informatie

Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven 343 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 20 344 Facilitair en bedrijven De gemeente Amsterdam staat voor een fundamentele verandering van de organisatie.

Nadere informatie

Sociale kaart met Liefde

Sociale kaart met Liefde Sociale kaart met Liefde Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling (tel. 0900-1231230) Kindertelefoon (0800-0432) Landelijk Bureau Slachtofferhulp (0900-0101) NIZW Jeugd / Expertisecentrum

Nadere informatie

De Nederlandse taal leren?

De Nederlandse taal leren? De Nederlandse taal leren? Volg een taalcursus! Waarom de Nederlandse taal leren? Leven, leren en werken in Amsterdam is makkelijker als je Nederlands spreekt. De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Erfpacht in Amsterdam Canonherziening einde tijdvak, ingroeiregeling en subsidieregeling

Erfpacht in Amsterdam Canonherziening einde tijdvak, ingroeiregeling en subsidieregeling Erfpacht in Amsterdam Canonherziening einde tijdvak, ingroeiregeling en subsidieregeling INHOUD DEFINITIES 3 CANONHERZIENING EINDE TIJDVAK, ALGEMENE BEPALINGEN 1915 5 1 Waarom canonherziening? 5 2 Wat

Nadere informatie

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61 Huizen vanhendriks Azielaan 598, 3526 ST Utrecht Betaalbaar wonen Centrale ligging Park Vrij parkeren Winkelvoorzieningen H61 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar Tuin Garage Verwarming

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

17. Sociale kaart Zuid-Holland

17. Sociale kaart Zuid-Holland 17. Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 WEGWIJZER REIGERSBOS 3 Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 Stadsdeel Zuidoost www.zuidoost.amsterdam.nl Stadsdeelkantoor: 020 2525000 Meldpunt Openbare Ruimte: 020 2525222 Meldpunt

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

Zorgcentrum Symfonie, Boxmeer

Zorgcentrum Symfonie, Boxmeer Zorgcentrum Symfonie, Boxmeer Uniek gelegen locatie met stijlvolle uitstraling Voelt beter Uniek gelegen locatie met stijlvolle uitstraling Zorgcentrum Symfonie in Boxmeer trekt mensen vanuit alle omliggende

Nadere informatie

Woonoppervlakte 54 m 2 Vraagprijs 250.000,- kosten koper TE KOOP. Amsteldijk 125 C Amsterdam

Woonoppervlakte 54 m 2 Vraagprijs 250.000,- kosten koper TE KOOP. Amsteldijk 125 C Amsterdam Woonoppervlakte 54 m 2 Vraagprijs 250.000,- kosten koper TE KOOP Amsteldijk 125 C Amsterdam OMSCHRIJVING U BENT VAN HARTE WELKOM OM DE WONING TE BEZICHTIGEN OP: WOENSDAG 28 OKTOBER VAN 16:00-17:00 uur

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 St. Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 Hudsonhof Courant Februari 2014 3 e jaargang Inhoud Ditjes en Datjes! Nieuw bestlijk stelsel vanaf 2014 Ondertekening

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig

Zo lang mogelijk zelfstandig Zo lang mogelijk zelfstandig Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat lukt u goed. Toch kan

Nadere informatie

Lichtpunten in deze samenleving

Lichtpunten in deze samenleving Lichtpunten in deze samenleving Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren Onderzoeksverslag mei 2009, Stedelijk Bureau Inhoud Tevredenheidsmeting spreekuren 2009 3 Resultaten 4 Stellingen

Nadere informatie

EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Je moet er even doorheen kijken

EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Je moet er even doorheen kijken EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort Je moet er even doorheen kijken EXTREME MAKE-OVER in winkelcentrum Amsterdamse Poort Op 8 januari 2007 gaat de eerste schep in de grond. Dan wordt begonnen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Balkon op het oosten. Toplocatie. Frans balkon. Vrij uitzicht. Ruime woon- en slaapkamer

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Balkon op het oosten. Toplocatie. Frans balkon. Vrij uitzicht. Ruime woon- en slaapkamer Huizen van Hoekstra & van Eck Verbindingstraat 5 -II, 1073 TJ Amsterdam Toplocatie Vrij uitzicht Frans balkon Balkon op het oosten Ruime woon- en slaapkamer H13 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud

Nadere informatie

Het nieuwe dienstverlenen. Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff

Het nieuwe dienstverlenen. Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff Het nieuwe dienstverlenen Een organisatiemodel voor excellente dienstverlening in Amsterdam Door Michiel Phaff Raad Griffie Rekenkamer BC Ombudsman ACAM College van B en W DB van BC Gemeentesecretaris

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2015

Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Stichting Animo De Weer 75 1504 AK Zaandam Tel: 075-7113050 Email: info@animoweb.nl Actuele informatie over activiteiten en projecten zijn te vinden op www.animoweb.nl Inhoudelijk

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Landsmeer De gemeente Landsmeer is er voor u: inwoners en ondernemers van

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Ouderen GEHEUGENPOLI INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin

Ouderen GEHEUGENPOLI INFORMATIE VOOR DE CLIËNT. Onderdeel van Arkin Ouderen GEHEUGENPOLI INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Mentrum Geheugenpoli, Centrum voor cognitieve diagnostiek. Voor iedereen die zich zorgen maakt over zijn geheugen. Voor wie? Iedereen

Nadere informatie

informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit

informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit Een klacht? Samen komen we er wel uit De medewerkers van Ymere doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Zo lang mogelijk zelfstandig

Zo lang mogelijk zelfstandig Zo lang mogelijk zelfstandig Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat lukt u goed. Toch kan

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout.

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Deel 2 Specifieke informatie over De Schans Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Wonen Bij het woon- en zorgcentrum worden

Nadere informatie

Factsheet Tijdelijke verhuur Lasloods NDSM-werf te Amsterdam Ca. 6.550 m² evenementenruimte

Factsheet Tijdelijke verhuur Lasloods NDSM-werf te Amsterdam Ca. 6.550 m² evenementenruimte Factsheet Tijdelijke verhuur Lasloods NDSM-werf te Amsterdam Ca. 6.550 m² evenementenruimte Locatie Amsterdam Centraal Station NDSM Direct aan het Amsterdamse IJ ligt de voormalige werf van de Nederlandsche

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Rustige Buitenveldert. Recreeren in het Amstelpark. Voldoende betaalde parkeerplaatsen

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Rustige Buitenveldert. Recreeren in het Amstelpark. Voldoende betaalde parkeerplaatsen Huizen van Hoekstra & van Eck Nedersticht 322, 1083 XG Amsterdam Recreeren in het Amstelpark Vlakbij winkelcenrum Gelderlandplein Voldoende betaalde parkeerplaatsen Rustige Buitenveldert Appartement met

Nadere informatie

Woonoppervlakte 39 m 2 Vraagprijs 147.500,- kosten koper TE KOOP. Eikenweg 21 D Amsterdam

Woonoppervlakte 39 m 2 Vraagprijs 147.500,- kosten koper TE KOOP. Eikenweg 21 D Amsterdam Woonoppervlakte 39 m 2 Vraagprijs 147.500,- kosten koper TE KOOP Eikenweg 21 D Amsterdam OMSCHRIJVING Fantastisch gelegen licht studio appartement van ca. 39m² gelegen op de 4e verdieping (tevens bovenste)

Nadere informatie

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies

Vrijwilligers Sport & Bewegen Informatie & Advies ensen brengt m samen Bij Stichting Welzijn Veere staan de inwoners van alle kernen van onze gemeente centraal. Bij ons draait het om u: hoe het met u gaat en of u zich thuis voelt in uw woonomgeving. Samen

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Beschermde woonvorm Caumerbeek

Beschermde woonvorm Caumerbeek Beschermde woonvorm Caumerbeek Volwassenen Beschermde woonvorm Caumerbeek Introductie De Volwassenenzorg verleent hulp aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar die langer dan een jaar psychiatrische problemen

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Facilitair en bedrijven

Facilitair en bedrijven Facilitair en bedrijven 361 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 2014 362 Facilitair en bedrijven In dit hoofdstuk wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over personeel

Nadere informatie

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid!

Wonen in je eigen koopwoning. Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Wonen in je eigen koopwoning Een woning helemaal van jou? Je koopt hem bij Wonen Zuid! Huren of kopen? Natuurlijk heeft u uw eigen wensen als het gaat om wonen. Wonen Zuid realiseert zich dat als geen

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg

Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg Een hartelijk welkom Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, erkend en welkom voelen. In een omgeving

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Stichting NDSM-Herleeft. De geschiedenis van de nautische industrie herleeft in Amsterdam.

Stichting NDSM-Herleeft. De geschiedenis van de nautische industrie herleeft in Amsterdam. Stichting NDSM-Herleeft De geschiedenis van de nautische industrie herleeft in Amsterdam. Bezoekadres: Stichting NDSM-Herleeft TT. Neveritaweg 61 1033 AC Amsterdam Te bezoeken, mits aangekondigd, op afspraak.

Nadere informatie

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Beste Patiënt, Welkom bij Huisarts aan de Herengracht! Service staat bij ons naast goede zorg hoog in het vaandel. Om je nog sneller bij ons thuis

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Beschermde woonvorm Caumerbeek

Beschermde woonvorm Caumerbeek Beschermde woonvorm Caumerbeek Volwassenen Beschermde woonvorm Caumerbeek Introductie De Volwassenenzorg verleent hulp aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar die langer dan een jaar psychiatrische problemen

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente?

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente? Geachte mevrouw, heer, Mijn naam is Sebastiaan van Niele. Ik ben student aan de Universiteit van Amsterdam in de laatste fase van mijn studie. Op het moment doe ik onderzoek naar de gevolgen van decentralisatie

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Iedereen telt. Persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving

Iedereen telt. Persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving Iedereen telt Persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving Amsta biedt persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan ouderen, mensen met een verstandelijke handicap, en anderen die om welke reden

Nadere informatie

Factsheet Tijdelijke verhuur Lasloods NDSM-werf te Amsterdam Ca. 6.550 m² evenementenruimte

Factsheet Tijdelijke verhuur Lasloods NDSM-werf te Amsterdam Ca. 6.550 m² evenementenruimte Factsheet Tijdelijke verhuur Lasloods NDSM-werf te Amsterdam Ca. 6.550 m² evenementenruimte Factsheet Tijdelijke verhuur Lasloods op de NDSM-werf te Amsterdam pagina 1 van 6 Locatie Amsterdam Centraal

Nadere informatie

GGzE centrum woonbegeleiding. Beschermd wonen. Wonen in een beschermende woonvorm in regio Eindhoven en de Kempen. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum woonbegeleiding. Beschermd wonen. Wonen in een beschermende woonvorm in regio Eindhoven en de Kempen. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum woonbegeleiding Beschermd wonen Wonen in een beschermende woonvorm in regio Eindhoven en de Kempen Informatie voor cliënten >> BESCHERMD WONEN VAN GGzE BIEDT EEN VEILIGE WOONOMGEVING AAN BEWONERS

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Fact sheet. Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants. Amsterdam grootste horecacentrum van Nederland. nummer 2 maart 2005

Fact sheet. Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants. Amsterdam grootste horecacentrum van Nederland. nummer 2 maart 2005 Fact sheet nummer 2 maart 2005 Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants De oer-hollandse snackbar en het traditionele café zijn steeds minder in trek. Landelijk is hun aantal de laatste tien

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overamstel

Nieuwsbrief Overamstel Bezoekadres Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 1104 1000 BC Amsterdam Telefoon 020 552 6111 Fax 020 552 6100 Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidoostlob Projectgroep Overamstel Aan de bewoner/gebruiker

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DE WMO IS ER OOK VOOR HULP IN HET HUISHOUDEN Eén van de prestatievelden binnen de Wmo betreft de hulp in het huishouden. Onlangs zijn met acht organisaties

Nadere informatie

Schollenbrugstraat 29-II 1091 GB AMSTERDAM

Schollenbrugstraat 29-II 1091 GB AMSTERDAM Schollenbrugstraat 29-II 1091 GB AMSTERDAM VRAAGPRIJS: 195.000,- KOSTEN KOPER Burger Elkerbout Makelaars en Taxateurs o.z. B.V. Blasiusstraat 66 hs 1091 CV Amsterdam t 020 622 21 99 info@burgerelkerbout.nl

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Huizen. Vier slaapkamers. Groene omgeving. Onderhoudsvriendelijk. Rustige woonwijk. Garage. Thomas a Kempislaan 6, 5643 NT Eindhoven H51

Huizen. Vier slaapkamers. Groene omgeving. Onderhoudsvriendelijk. Rustige woonwijk. Garage. Thomas a Kempislaan 6, 5643 NT Eindhoven H51 Huizen vanhendriks Thomas a Kempislaan 6, 5643 NT Eindhoven Groene omgeving Rustige woonwijk Onderhoudsvriendelijk Vier slaapkamers Garage H51 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Eigen parkeerplaats. 2008 gebouwd. Erfpacht afgekocht tot 01-03-2056. Vrij uitzicht

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Eigen parkeerplaats. 2008 gebouwd. Erfpacht afgekocht tot 01-03-2056. Vrij uitzicht Huizen van Hoekstra & van Eck Jan Evertsenstraat 637, 1061 XZ Amsterdam 2008 gebouwd Vrij uitzicht Erfpacht afgekocht tot 01-03-2056 Eigen parkeerplaats H13 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl)

Gepubliceerd op Wageningen :22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Gepubliceerd op Wageningen 25-09-2017 23:22 (https://www.hulpwijzerwageningen.nl) Hulpwijzer Wageningen > Geldzaken > Belasting > Aanslag Denkt u dat u te veel belasting betaalt? Vraag geld terug via een

Nadere informatie

17. Sociale kaart Overijssel

17. Sociale kaart Overijssel 17. Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Dagverzorging. Thuiszorg

Dagverzorging. Thuiszorg Dagverzorging Thuiszorg ActiVite ActiVite is een professionele, betrokken en betrouw - bare zorgorganisatie. Een organisatie die zorg biedt aan iedereen: of u nu jong bent of oud, ziek, gezond of gehandicapt.

Nadere informatie

De Wmo-regeling en uw huurwoning

De Wmo-regeling en uw huurwoning De Wmo-regeling en uw huurwoning INHOUD Wat is de Wmo? 5 Voor wie is de Wmo? 5 Wie is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo? 6 Geen goedkeuring via de Wmo, wat dan? 7 Een Wmo-aanvraag indienen 8

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de uitnodigingsbrief medewerkers

Bijlage 2 bij de uitnodigingsbrief medewerkers Bijlage 2 bij de uitnodigingsbrief medewerkers Praktisch Concept Motivatie voor de keuze van de data (27 juni t/m 4 juli) Laten we eerst iets over de keuze voor de data (27 juni t/m 4 juli) zeggen. Die

Nadere informatie

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer 2 Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer Wie vandaag de dag over de Zeedijk loopt, kan zich bijna niet voorstellen dat deze straat nog niet zo lang geleden volledig verpauperd was. Dat

Nadere informatie