INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM"

Transcriptie

1 Winter 2014 INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Met special over de NDSM werf Gemeentelijke diensten en bedrijven Wonen Kinderopvang Activiteiten & Cursussen Onderwijs Zakenregister

2 2 Gemeentelijke belastingen voor particulieren en ondernemers Gemeentebelastingen onroerende zakenbelasting reinigingsrecht reclamebelasting toeristenbelasting precariobelasting roerende ruimtenbelasting binnenhavengeld vermakelijksheidsretributie afvalstoffenheffing hondenbelasting rioolheffing parkeerbelasting Op de website informeert de Gemeente Amsterdam u als inwoner of ondernemer over gemeentelijke belastingen. U heeft, als direct betrokkene, recht op deze informatie. Met uw betalingen draagt u immers bij aan het welzijn, de leefbaarheid en voorzieningen in onze stad. Dat zijn de zaken die onze stad zo prettig maken om in te wonen, werken en recreëren. Op uw aanslagbiljet 2013 staan maximaal vier belastingsoorten: Onroerende-zaakbelastingen Roerende-ruimtenbelasting Rioolheffing Afvalstoffenheffing (voor particulieren) / of reinigingsrecht (voor ondernemers) Voor welke belastingsoorten u wordt aangeslagen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie: bent u huurder of eigenaar, betreft het een woning of bedrijfsruimte etc. Als u ondernemer bent, kunt u ook nog belastingplichtig zijn voor een aantal andere belastingsoorten. Deze belastingen (en toelichting) vindt u ook op de website. Heeft u een hond? Dan ontvangt u een aparte aanslag hondenbelasting

3 Centrale Stadsbestuur Burgemeester; Mr. E. E. (Eberhard) van der Laan 3 Verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid, Algemene zaken, Intergraal veiligheidsbeleid, Communicatie, Juridische Zaken, Bestuurlijk Stelsel, Internationale Samenwerking. Wethouder Carolien Gehrels (locoburgemeester) Beheert de portefeuilles Economische Zaken, Waterbeheer, Monumenten, Kunst en Cultuur, Lokale Media, Bedrijven, Deelnemingen, Bedrijfsvoering en Inkoop. Wethouder Eric van der Burg Beheert de portefeuilles Zorg en welzijn, Sport en Recreatie, Luchthaven, Personeel, Organisatie en Integriteit, Dienstverlening en Externe Betrekkingen en Dierenwelzijn. Wethouder Andrée van Es Beheert de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie, Burgerschap en Diversiteit, Bestuurlijk Stelsel. Foto: Mirande Phernambucq / Hollandse Hoogte. De Meteor LR Wethouder Freek Ossel Beheert de portefeuilles Wonen en Wijken, Armoede, Openbare Ruimte en Groen, Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI), Koers Nieuw West, Zeehaven en Westpoort. Wethouder Eric Wiebes Beheert de portefeuilles Verkeer Vervoer inclusief de Noord/Zuidlijn, ICT, glasvezel en Luchtkwaliteit. Wethouder Maarten van Poelgeest Beheert de portefeuilles Ruimtelijke Ordening (incl. Bouw en Woningtoezicht), en Grondzaken, Klimaat en Energie. ONDERHOUD, REPARATIE EN SCHADEHERSTEL VAN ALLE SOORTEN LAND ROVER MODELLEN GESPECIALISEERD IN DEFENDER MODIFICATIES EN CHASSIS HERSTEL Bloemendalerweg KC Weesp Wethouder Pieter Hilhorst Beheert de portefeuilles Jeugd, Onderwijs en Financiën. Gemeentesecretaris Arjan van Gils Arjan van Gils is gemeentesecretaris van Amsterdam. Hij is eerste adviseur van het college van B&W en eindverantwoordelijk voor de diensten van de centrale stad.

4 4 vijftig + indekijker Een heel jaar lang voor slechts 90 9, Nu met gratis Vijftig+ Tafelagenda HET VoordEligsTE VijfTig + magazine VaN NEdErlaNd. met in ElkE EdiTiE: lezersaanbiedingen, gezondheid, boeken, recepten, puzzels, recreatie EN HaNdigE Tips. VijfTig+ in de kijker VErscHijNT 6x per jaar in februari, april, juni, augustus, oktober EN december. bel Nu Voor meer informatie of EEN abonnement

5 Alarmnummers: Alarmnummer Belangrijke telefoonnummers (Politie, Brandweer, Ambulance) Geen spoed wel Politie Centrale Doktersdienst Dag en nacht bereikbaar voor patienten van aangesloten huisartsen. Patiënten dienen eerst hun eigen huisarts te bellen. Dierenambulance (24 uur per dag)... (20 cpm) Tandarts Bemiddelingsbureau (24 uur per dag) Stichting ATA, personenalarmering Alarmeringssysteem voor senioren en gehandicapten. Informatienummers: (7 dagen per week) Informatie en advies aan Homoseksuele mannen en vrouwen Telefonische hulpdiensten: Hulplijn Amsterdam Telefonische Meldpunten: Dierenbescherming en Dierenkwijtlijn Inspectie Dierenbescherming (10 cpm) Advies- en Meldpunt Kindermishandeling A dam Meldpunt Discriminatie A dam Telefonische hulpdiensten: Blijf van mijn lijf (Meldpunt Vrouwenopvang A dam) Steunpunt Relationeel Geweld Ambulante hulpverlening aan vrouwen die geconfronteerd worden met geweld of met dreiging ervan binnen relaties. Kindertelefoon (Elke dag bereikbaar van uur.) Steunpunt Huiselijk Geweld Telefonische bemiddeling voor vrouwen met of zonder kinderen die in een crisissituatie terecht zijn gekomen en opvang nodig hebben. Tel. bereikbaar 24 u. p.d. 7 dagen p.w. Vervoer: Ziekentaxivervoer Milieu Centraal Informatielijn (15 cpm) Milieuvragen en milieuklachten Publieksvoorlichting (DBM) Storingsnummers: Gas & licht thuis Openbare Verlichting Waternet (24 per dag) Verkeerslichten Dienst Waterbeheer en Riolering (verstoppingen buitenshuis; dag en nacht/grondwaterproblemen) COLOFON De Informatiegids Stad Amsterdam is een uitgave van: Uitgeverij Maypress Postbus 53, 1700 AB Heerhugowaard T I Foto s: Maypress, Shutterstock, Amsterdam Mediabank e.a. Redaktie: Maypress Advertentie acquisitie: Peter Knaap, Nico Ridder, Ilonka Luikel Verspreiding: Op 760 punten in Amsterdam, verkrijgbaar bij het Voorlichtingscentrum, Stadsdeelkantoren, Wijkcentra, activiteitencentra, artsen, apotheken, ziekenhuizen, wijkposten, bibliotheken en diverse middenstanders. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel deze gids met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze gids. De uitgever acht zich slechts te houden tot verbetering in de eerstvolgende editie. Polikliniek voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en Sense Onderzoek op SOA/HIV en hulpverlening bij al u vragen rondom seksualiteit zoals (on)gewenste zwangerschap, abortus, anticonceptie, inclusief plaatsing spiraaltjes. (Sense) Verwijsbrief niet nodig. Een SOA/HIV onderzoek is gratis. Een Sense consult is onder de 25 jaar gratis, boven de 25 jaar zijn er kosten aan verbonden. Voor een afspraak kunt u bellen op werkdagen naar Kijk voor actuele informatie op Weesperplein 1, 1018 XA, Amsterdam.

6 6 Gemeentelijke diensten en bedrijven BINNENWATERBEHEER Waternet De Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA) en Waternet functioneren sinds 1 januari 2011 als één bedrijf, onder de naam Waternet. Korte Ouderkerkerdijk AC Amsterdam Vragen over woonboten? Bel het woonbotenspreekuur, telefoon , op werkdagen bereikbaar. BRANDWEER Brandweer Amsterdam-Amstelland Karspeldreef 16, Amsterdam Landelijk alarmnummer ECONOMISCHE ZAKEN ARCHIEF Stadsarchief Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam stadsarchief.amsterdam.nl Bezoekers: di t/m vr van uur. Zaterdag en zondag uur. Het Stadsarchief is er voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van zijn stad, buurt of familie en voor degene die het Stadsarchief nodig heeft bij zijn studie voor een scriptie of publicatie. BANKEN Stadsbank van Lening Postbus 992, 1000 AZ Amsterdam Internet: Filialen: Nes 57 (uitsl. voor sieraden) Osdorpplein (uitsl. voor sieraden) Albert Cuypstraat 181 Gerard Doustraat 156 Bijlmerplein 133 (uitsl. voor sieraden) Telefoonnummer voor alle kantoren: BELASTINGEN Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Bijlmerplein 395, 1102 DK Amsterdam Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam Geopend: ma. t/m vr. van uur. Telefonisch bereikbaar: van uur Nieuw: Avondopening op afspraak, elke donderdag tot uur. Let op! U dient wel tijdig van te voren een afspraak te maken met een van onze medewerkers. Taak: het taxeren van (on)roerend goed; het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen Klantenservice (particulieren) (ondernemingen) BESTUUR Gemeentebestuur Stadhuis, Amstel PN Amsterdam Burgemeester en Wethouders Economische Zaken, gemeente Amsterdam Gebouw Metropool, 4e etage Weesperstraat 89, 1018 VN Amsterdam Postbus 2133, 1000 CC Amsterdam Internet: Economische Zaken bewaakt het vestigingsklimaat en de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Amsterdam. GEZONDHEIDSZORG GGD Amsterdam Geneeskundige & Gezondheidsdienst Nieuwe Achtergracht 100

7 Gemeentelijke diensten en bedrijven WT Amsterdam Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam Fax: Sanquin Bloedbank Meld je aan als bloeddonor. Jellinek Info, advies en voorlichting over alcohol, drugs en psychische klachten. Afd. Preventie: 2e C. Huygensstr. 39 www. jellinek.nl PuntP e Constantijn Huygensstraat 39/ CP Amsterdam Aanmelding voor behandeling (middelengebruik en/of psychische klachten) kan via uw huisarts. Voor info over geestelijke gezondheidszorg in heel Amsterdam: Informentaal e Constantijn Huygensstraat 39/ CP Amsterdam Informentaal is een informatie- en adviespunt voor mensen met psychische of psychiatrische problemen, hun familie en omgeving, en professionals. HAVENBEDRIJF Haven Amsterdam De Ruijterkade 7, 1013 AA Postbus 19406, 1000 GK Geopend: ma. t/m vr Ontwikkeling, beheer en exploitatie van de Amsterdamse Havens. afd. Havendienst Taak: Toezicht op het scheepvaartverkeer en de veiligheid in de havens. KABEL UPC (0,10 cpm) UPC Nederland Hoofdkantoor Postbus DA Amsterdam Kabelweg 51, 1014 BA Amsterdam Internet: KLACHTEN Centraal Punt Inspraak/ Beklagcommissie Inspraak Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Taak: Informatie en advies over inspraak op het beleid en/of beïnvloeding van de besluitvorming van het centrale gemeentebestuur van Amsterdam. Ombudsman Singel 250, 1016 AB Amsterdam Postadres: Postbus 11131, 1001 GC Amsterdam Telefonisch spreekuur ma t/m vr van uur. Als men meent onbehoorlijk behandeld te zijn door de gemeente, een stadsdeelraad, een dienst of ambtenaar van de gemeente, dan kan men daarover een klacht indienen bij de Gemeentelijke Ombudsman. LOKET ZORG EN SAMENLEVEN Voor algemene vragen over de Wmo kunt u terecht bij het Loket Zorg en Samenleven in uw stadsdeel. Antwoord Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Amsterdamse servicenummer Antwoord. Wmo Helpdesk werkdagen uur. Voor de indicatiestelling voor het aanvullend openbaar vervoer (AOV) en informatie over hulp bij het huishouden kunt u terecht bij de Wmo Helpdesk. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) (AWBZ) (WMO) werkdagen uur Voor het aanvragen van voorzieningen en indicatiestelling voor hulp bij het huishouden, woningaanpassingen en individuele vervoersvoorzieningen kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK) (gratis) werkdagen uur Voor vragen over de verrekening van de eigen bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK). MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Weesperstraat 101, 1018 VN A dam Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam Bereikbaar: ma. t/m vr. van uur De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is actief op zes beleids-terreinen: Onderwijs, Jeugd, Educatie & Inburgering, Sport & Recreatie, Kunst & Cultuur en Maatschappelijke & Gezondheidszorg. Sportservice Amsterdam Burgerweeshuispad EP Amsterdam JEUGDCRIMINALITEIT Bureau Halt Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam Geopend: ma t/m vr van uur. Taak: In samenwerking met politie en justitie jongeren die opgepakt zijn voor veel voorkomende jeugdcriminaliteit, onder andere vandalisme, te bestraffen door hen de schade te laten betalen en hen te laten werken.

8 8 Reizigersadvies- en vaccinatiebureau Voor een groot aantal buitenlandse reisbestemmingen worden vaccinaties tegen ziektes zoals buiktyfus, gele koorts, en hepatitis A aanbevolen. Van veel landen is algemeen bekend dat daar vaccinaties voor nodig zijn, maar er zijn ook landen waar men dat minder snel van verwacht. Denk aan Turkije, Roemenië en Egypte. Bovendien vermelden sommige reisorganisaties nog steeds dat vaccinaties bij bepaalde bestemmingen niet verplicht zijn, terwijl het wel of niet verplicht zijn weinig zegt over de gezondheidsrisico s die je ermee kunt voorkomen. Neem geen risico s met uw gezondheid en kijk via welke vaccinaties u nodig heeft voor een goede bescherming. Reizigersadvies- en vaccinatiebureau Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag uur (inschrijfbalie open vanaf 7.30 uur) Wanneer beginnen met vaccinaties: Kan direct na het boeken van de reis, de vaccinaties zijn jaren geldig. Last-minute boeking? Zelfs op de dag van vertrek zijn vaccinaties/malaria-advies mogelijk! Informatielijn: Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam

9 Gemeentelijke diensten en bedrijven 9 Geopend van ma. t/m vr. van uur Sport-o-theek Gyroscoopweg 62 A, 1042 AC A dam Geopend uur. Op afspraak. Taak: uitleen van sportmaterialen MARKTWEZEN Food Center Amsterdam Jan van Galenstraat 4, 1051 KM A dam Openingstijden Markt: ma t/m vrij van uur en op zaterdag van uur Kantoor: ma t/m vrij van uur MILIEU Afval Energie Bedrijf Australiehavenweg 21, 1045 BA Postadres: Postbus 58292, 1040 HG Amsterdam telt 6 Afvalpunten waar inwoners en bedrijven in Amsterdam hun grof afval, elektrische apparaten en klein chemisch afval kunnen brengen. De chemokarren halen in de stadsdelen het klein chemisch afval en kleine elektrische apparaten op. Bedrijven kunnen het Afval Energie Bedrijf inschakelen voor het sorteren en ophalen van gevaarlijk afval, of het zelf gesorteerd aanleveren op het Depot gevaarlijk afval van het Afval Energie Bedrijf, tussen en uur.. Alle ingezamelde afvalstoffen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Gemeente Amsterdam Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) Weesperplein 4, 1018 XA Amsterdam Postadres: Postbus AX De Dienst Milieu en Bouwtoezicht, is een samenvoeging van de Milieudienst en onder meer de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Stedelijke Woningdienst. De dienst voert de wettelijke milieutaken uit in opdracht van stadsdelen en de centrale stad en het bouw- en woningtoezicht voor grootstedelijke projecten. Publieksvoorlichting (buiten kantooruren) Voor milieuvragen, milieuklachten (geen klachten over huisvuil) en voor vragen en klachten over grootstedelijke bouwprojecten. Voor klachten over bedrijven 24-uur per dag telefonisch bereikbaar. ONDERZOEK EN STATISTIEK O+S, Dienst Onderzoek en Statistiek Oudezijds Voorburgwal GL Amsterdam Postbus 658, 1000 AR Amsterdam O+S is het Bureau voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. Wij leveren onderzoeksinformatie ten behoeve van het ontwikkelen en evalueren van beleidsinitiatieven. ONTWIKKELINGSBEDRIJF Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam geeft invulling aan stedelijke gebieden en ambities. Kerntaken zijn: het bouwrijp maken van gemeentelijk grond, het in erfpacht uitgeven daarvan, beheer van onroerend goed, financieel-economische projectbegeleiding en -management. Via de sectoren Programma, Projecten en dienstverlening & Beheer wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad. Erfpachtinformatie POLITIE Politie Amsterdam Amstelland Elandsgracht 117, 1016 TT Amsterdam Alarmnummer Geen spoed, wel politie Meld Misdaad Anoniem Telefonische Aangifte Vreemdelingenpolitie Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam Wijkteams Alle wijkteambureaus zijn te bereiken via bovenstaand nummer. Commissie voor de Politieklachten Klachtencoördinator politiekorps A dam- Amstelland. Postadres: Postbus 2287, 1000 CG, A dam. Klachten over de regiopolitie kunt u schriftelijk bij deze commissie indienen. PROJECTMANAGEMENTBUREAU Projectmanagementbureau Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam Postadres: Postbus 1269, 1000 BG Taak: Management, bouwmanagement en planning van (complexe) ruimtelijke projecten. Verzorgingsgebied: Amsterdam en de Amsterdamse regio.

10 10 Gemeentelijke diensten en bedrijven DIENST BASISINFORMATIE Dienst Basisinformatie Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Openingstijden:maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van tot uur (op afspraak tot uur) donderdag van tot uur (op afspraak tot uur) Gevonden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen (op afspraak), het afhalen van afschriften van akten, het aanvragen van een verblijfsvergunning, het indienen van een naturalisatieverzoek, het afleggen van een optieverklaring, het ophalen van uw verblijfsdocument. RUIMTELIJKE ORDENING Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam Medewerkers van de DRO adviseren het gemeentebestuur over het ruimtelijkeordeningsbeleid van Amsterdam, voeren planologisch onderzoek uit en maken stedenbouwkundige plannen en ontwerpen. Informatiecentrum de Zuiderkerk Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam Website: Bij de informatiebalie van de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) kunt u terecht met vragen over de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en over specifieke grote projecten in de stad. U kunt er ook bestemmingplannen van stadsdeel Centrum inzien. Openingstijden: op werkdagen van uur, zaterdag van uur. STADSBOEKWINKEL Stadsboekwinkel / Stadsarchief Amsterdam Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam Openingstijden: di t/m vr van uur za/zo van uur De stadsboekwinkel is de specialist voor publikaties over Amsterdam. STADSDELEN Stadsdeel Noord Buikslotermeerplein XL Amsterdam Stadsdeel Centrum Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Anton de Komplein 150 Stadsdeel Nieuw-West Samenvoeging: Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart - Pieter Calandlaan 1 - Osdorpplein Plein nr. 1 Voor Burgerzaken kunt u op alle locaties terecht. Voor vergunningen gaat u naar het loket aan het Osdorpplein Stadsdeel West Samenvoeging: Westerpark, Oud-West, De Baarsjes, Bos en Lommer - Bos en Lommerplein 250 Overige locaties: - Haarlemmerweg 8-10 en Baarsjesweg 224 (Burgerzaken) - Ten Katestraat (informatiebalie/loket Zorg en Samenleven) (Het loket aan het Bellamyplein is gesloten.) Stadsdeel Zuid Samenvoeging: Oud-Zuid en ZuiderAmstel - President Kennedylaan Tripolis, Burgerweeshuispad In beide gebouwen zijn loketten voor Burgerzaken. Voor vergunningen gaat u naar loket Tripolis. (De locaties aan de Koninginneweg en de Karel du Jardinstraat zijn gesloten.) Stadsdeel Oost Samenvoeging: Zeeburg en Oost- Watergraafsmeer - Oranje-Vrijstaatplein 2 (De locatie aan de Cruquiusweg is gesloten.) Verruimde openingstijden Stadsdeel Oost begint als eerste stadsdeel met openstelling op zaterdagmorgen en maandagen dinsdagavond. Op afspraak kunt u dan terecht voor burgerzaken en vergunningen. STADSPAS Team Stadspas Antwoordnummer 10202, 1000 PA Amsterdam Telefonisch bereikbaar op werkdagen van uur VERKEER EN VERVOER Stadstoezicht D. Goedkoopstraat 9, 1096 BD Amsterdam Postbus 551, 1000 AN Amsterdam Met vragen over weggesleepte voertuigen, milieu- en parkeerontheffingen kunt u contact opnemen met het contactcentrum van de gemeente Amsterdam, telefoon , bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot uur. GVB Klantenservice Openbaar vervoer Kaartverkoop, verkoop abonnementen en informatie stads- en streekvervoer: Stationsplein.

11 Gemeentelijke diensten en bedrijven 11 Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Nieuwevaart 5-9, 1018 AA Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam IVV werkt in opdracht van het gemeentebestuur aan een bereikbare en veilige stad. Stadsmobiel Jan Tooropstraat AE Amsterdam Bezoek alleen op afspraak. Bereikbaar ma t/m vrij uur Hét beschermd vervoer voor Amsterdammers met een lichte handicap en voor Amsterdammers van 65 jaar of ouder (in het bezit van een pas). Ook groepsvervoer voor elke groep mensen met willekeurig welk vervoer. VOORLICHTINGSLOKET Voorlichtingsloket Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Geopend: ma, di, wo, vr van uur en do uur. Bij het Voorlichtingsloket kunt u ondermeer terecht voor het inzien van bouwplannen, raadstukken, informatie over stadsdeel Amsterdam Centrum en over de gemeente Amsterdam. WATERNET Waternet Klantenservice ma t/m vrij uur. Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam WERKVOORZIENING REGIO AMSTERDAM Pantar Amsterdam Kriekenoord 3, 1111 PT Diemen Pantar Amsterdam begeleidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Doel is een gewone baan of zo dicht mogelijk daarbij. Mensen die willen re-integreren kunnen bij ons terecht voor alle denkbare trajecten. Mensen met een handicap bieden we een opstap via de sociale werkvoorziening. Kom ook eens gezellig winkelen in onze kringloopwinkels. Of bezoek, op een unieke locatie aan de Gaasperplas, Boerderij Langerlust met een brasserie en zalenverhuur. Voor meer informatie: en WERK EN INKOMEN (DIENST) Dienst Werk en Inkomen Telefonisch Informatiecentrum Dienst Werk en Inkomen, kortweg DWI, neemt het initiatief om samen met werkgevers, het onderwijs en reïntegratiepartners werk te maken van mensen zonder werk. WONEN Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam Postadres: Postbus BX Amsterdam Website: Huurcommissie De Ruyterkade 7, 1013 AA Amsterdam De Huurcommissie probeert zoveel mogelijk informatie via de website te geven. Kijk hier dus eerst voor een antwoord op uw vraag. ZIEKENHUIZEN Onze Lieve Vrouwe Gasthuis locatie Oosterpark Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam locatie Prinsengracht Prinsengracht 769, 1017 JZ Amsterdam locatie IJburg Gezondheidscentrum Haveneiland IJburglaan 727, 1087 CH Amsterdam Academisch Medisch Centrum (AMC) Meibergdreef AZ Amsterdam (Zuid-Oost) VU Medisch Centrum De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam Anthoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam Boven IJ ziekenhuis Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam Slotervaart Ziekenhuis Louwesweg EC Amsterdam Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam

12 12 Activiteiten & cursussen WOCB Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert Adres WOCB MFC Binnenhof A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam Telefoon: Het kantoor van het WOCB is geopend op maandag van 9.00 tot uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot uur. Veel informatie over onze activiteiten vind u op onze website: Doelstelling Het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB) is een organisatie van vrijwilligers, van en voor de bewoners van Buitenveldert. Het WOCB richt zich op het activeren van bewoners. Het WOCB heeft een kleine 100 vrijwilligers die allen meewerken aan het voorkomen van sociaal isolement en vereenzaming door activiteiten te organiseren en informatie te verschaffen. Het WOCB stimuleert, ondersteunt of coördineert de diverse activiteiten. Het bestuur wordt gevormd door de Wijkraad, die in openbare vergaderingen bijeenkomt. Het WOCB kent diverse commissies, die hieronder genoemd worden. Andere taken Tot de taken van het WOCB behoort eveneens het ontwikkelen en stimuleren van goed onderbouwd en gedragen sociaal cultureel werk. Ook verzorgt het WOCB het opleiden en begeleiden van vrijwilligers zodat zij hun werkzaamheden naar behoren kunnen uitvoeren. Tenslotte is er de vertegenwoordiging in allerhande maatschappelijke organisaties, op zowel wijk-, grootstedelijk als regionaal niveau, om zodoende de informatie naar de wijk en haar bewoners toe te waarborgen. Commissies Het WOCB heeft een aantal commissie: Culturele Commissie 4 en 5 mei Comité Buitenveldert Commissie Ruimtelijke Ordening Commissie Publiciteit Redactie Wijkkrant Commissie Kerst-Inn Commissie Vlieghinder Commissie Zorg Initiativo Social Network Heeft u vragen op het terrein van bovenstaande commissies? Neem dan contact op met het WOCB en de desbetreffende commissie zal u gaarne helpen. Het WOCB kan ook een schakel zijn tussen bewoners en bijvoorbeeld de Stadsdeelraad of de gemeenteraad, waarbij u er van verzekerd kunt zijn dat wij de belangen van de bewoners voorop stellen en in redelijkheid tot een oplossing proberen te komen. Een overzicht van de Commissies en hun werkzaamheden. Culturele Commissie De Culturele Commissie organiseert muzikale voorstellingen. Het repertoire bestaat uit de zondagmiddagsalon, jazzconcerten, lunchconcerten en het MFC Music Café. De commissie heeft de activiteiten uitgebreid met o.a cursus filosofie en kunst ism Volksuniversiteit van Amsterdam en op vele verzoek wordt er regelmatig een rommelmarkt georganiseerd. De commissie benadert kunstenaars uit Buitenveldert, die een expositie kunnen openen in het Huis van de Wijk. 4 en 5 mei Comité Buitenveldert De medewerkers van het 4 en 5 mei Comité van het WOCB verzorgen al jarenlang de 4 mei herdenking. Die blijkt in een grote behoefte te voorzien. De herdenking, die plaats heeft op het Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Amstelpark, trekt ieder jaar een groeiend aantal mensen. Hiernaast organiseert het Comité het nu al traditioneel geworden Bevrijdingsbal op 5 mei. Commissie Ruimtelijke Ordening Vier deskundige vrijwilligers behartigen belangen van bewoners en bedrijven op dit gebied,. Zij zijn aanspreekpunt en bemiddelaar voor zaken rond stedelijke ontwikkeling, verkeer en infrastructuur, cultuur en monumenten, openbare ruimte en groen en milieu en water. Ze onderhouden contacten met Raadsleden en diverse andere belangenorganisaties. Zij leveren inspraken en zienswijzen, verdedigen die in commissievergaderingen van de gemeente en Stadsregio Amsterdam..Zij organiseren themabijeenkomsten, al dan niet in samenwerking, ten behoeve van informatie en communicatie. Zij rapporteren aan de Wijkraad. Eind 2012 is, in samenwerking met Stichting Milieudefensie en de Stichting Vrienden WOCB, een nieuw bewonersinitiatief tot stand gekomen: GezondeluchtinZuid. Dit heeft geleid tot twee nieuwe meetpunten in Amsterdam Zuid om de luchtkwaliteit in het steeds drukker wordende Amsterdam Zuid goed in de gaten te houden en te verbeteren. Door alle uitlaatgassen dreigt de volksgezondheid af te nemen van diegenen die zich lopend of fietsend in de openbare ruimte begeven. Onlangs heeft de Commissie het initiatief genomen voor de campagne Vrienden Bijzonder Buitenveldert ten behoeve van een informatie- en kenniscentrum over verleden, heden en toekomst van Buitenveldert in de vorm van een dependance van het Van Eesteren Museum. Informatie en inspraken zijn te vinden op de website van het WOCB. U kunt ook een sturen naar Commissie Publiciteit De belangrijkste taak van de commissie is het voorbereiden en begeleiden van de interne en externe publiciteit van het WOCB. Dit gebeurt via de Wijkkrant, de Nieuwsbrief, de Programmagids, persberichten en voor de evenementen en andere bijzondere activiteiten via raambiljetten en flyers. Tevens houdt de commissie toezicht op de gratis huis aan huis bezorging van de Programmagids en de Wijkkrant. Redactie Wijkkrant De Wijkkrant Buitenveldert en Prinses Irenebuurt is een krant die wordt uitgegeven door het WOCB in samenwerking met het Huis van de Wijk Buitenveldert en heeft een onafhankelijke redactie. De redactie stelt zich ten doel de bewoners informatie te verschaffen over nieuws uit beide wijken en activiteiten van het Huis van de Wijk. Redactieadres: Commissie Kerst-inn Deze commissie organiseert jaarlijks op tweede Kerstdag een kerstlunch voor buurtbewoners, met aansluitend een culturele middag. Commissie Vlieghinder Het Doel De commissie Vlieghinder stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die met vliegen te maken zoals veiligheid, geluidsoverlast en de luchtkwaliteit. Initiatieven op dit gebied zullen door de commissie ondersteund en gefaciliteerd worden. De commissie Vlieghinder wil dit doel bereiken door het verder opbouwen van een netwerk waarin alle belangrijke organisaties, instellingen en de gemeente Amsterdam vertegenwoordigd zijn. De commissie zoekt contact met vertegenwoordigers van deze organisaties om deel te nemen aan deze commissie, ervaringen te delen en actuele onderwerpen te bespreken.

13 Activiteiten & cursussen 13 Activiteiten van de commissie Vlieghinder zijn onder meer: Ondersteuning bewoners initiatieven Bevorderen openheid over overlast Stimuleren samenwerking organisaties in de regio Verbeteren bereikbaarheid informatie voorziening door publicaties in de Wijkkrant Het verspreiden van informatie d.m.v. thema-avonden Heeft u belangstelling voor deze commissie dan kunt u zich opgeven bij het WOCB: telefoon of Commissie Zorg De commissie Zorg stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die de zorg aangaan. Initiatieven op dit gebied zullen door de commissie ondersteund en gefaciliteerd worden. De commissie Zorg werkt samen met organisaties in de zorg en welzijn en stimuleert deze organisaties om deel te nemen aan deze commissie om ervaringen te delen en actuele onderwerpen te bespreken. Activiteiten van de commissie Zorg zijn Onder meer: Ondersteuning Cliëntenraden van instellingen Bevorderen openheid over problemen in de zorg Stimuleren samenwerking organisaties in de zorg met omgeving Het actief werven van vrijwilligers in de zorg Verbeteren bereikbaarheid apothekers (avond, nacht) Stimuleren gezondheidscentrum Bevorderen van een gezonde levensstijl Het uitbreiden van logeeradressen in instellingen. Het uitbreiden van liften in flats. De commissie organiseert thema-avonden om bewoners te informeren over de stand van zaken in de Zorg in Buitenveldert. Heeft u belangstelling voor deze commissie dan kunt u zich opgeven bij het WOCB. Diverse activiteiten en bewonersinitiatieven die het gehele jaar plaats vinden zijn o.a.: Individuele computerlessen Individuele lessen om kennis te maken met de computer, internet en . Het streven is dat met name oudere bewoners de drempel om achter de computer plaats te nemen te laten verdwijnen en dat men op weg is geholpen in de wereld van het World Wide Web en . Een docent, een vrijwilliger, geeft deze introductielessen. 7,00 per les. Informatie WOCB tel Computerinloop café De commissie begeleidt twee Computerinloop cafés per maand, namelijk de 1e en 3e woensdag van de maand. Buurtbewoners kunnen hier binnenlopen en op ongedwongen wijze al dan niet met behulp van een docent, praten over problemen die men ondervindt bij het computergebruik. Digitale nieuwsbrief Informatie over activiteiten in Buitenveldert wordt wekelijks via de nieuwsbrief verspreid. Voor een abonnement op de nieuwsbrief kan men zich gratis aanmelden bij Initiativo Social Nework Dit sociaal maatschappelijk netwerk voor bewoners en bedrijven in Amsterdam Zuid werd in 2012 opgericht. Doel is initiatieven te ondersteunen die van sociaal maatschappelijk belang zijn om daarmee de eigen kracht te bevorderen, nieuwe doelgroepen te bereiken en samenwerking tussen bewoners en (sport)organisaties te bevorderen. Succesvolle initiatieven zijn: het Expat Café, het Kunstcafé, de Uitgaansclub Buitenveldert, het Literair Café, Workshop Ont-moet Jezelf.. uw initiatief naar: Juridisch spreekuur Elke dinsdagavond van 20 tot 21 uur wordt het juridisch spreek uur gehouden in het WOCB, A.J. Ernststraat 112. De bedoeling van dit spreekuur is om mensen uit de buurt met juridische vragen op het gebied van o.a. personen- en familierecht, arbeidsrecht, consumentenrecht en ondernemingsrecht, te informeren/adviseren. In beginsel worden geen vragen die specifiek betrekking hebben op belastingen, uitkeringen en maatschappelijke voorzieningen behandeld, aangezien dit bij uitstek het terrein is van de Sociaal Raadsman. Het spreekuur is gratis en geprobeerd wordt om mensen direct te helpen met informatie en/of advies. Indien nodig of gewenst zullen wij mensen doorverwijzen naar gespecialiseerde (rechts)hulp. Burenlunch Op de derde dinsdag in de maand organiseert het WOCB een Burenlunch. Een ieder uit de wijk kan komen lunchen en genieten van de verschillende broodjes met een keur aan beleg en koffie toe. Buurtbewoners ontmoeten elkaar aan tafel en de nieuwkomers worden goed opgevangen. De kosten bedragen 3,50. Café Buitenveldert De tweede en laatste vrijdag van de maand van tot uur bent u van harte welkom in het inloop Café Buitenveldert. De sfeer wordt verhoogd door de live muziek en diverse hapjes. Omstreeks 18 uur wordt er door vrijwilligers, voor degenen die nog wat na willen blijven genieten, een smakelijk buffet geserveerd voor slechts 7,50. We verwelkomen u graag in het Huis van de Wijk Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

14 14 Activiteiten & cursussen Culturele Zondagmiddag Iedere eerste zondag van de maand, te beginnen op zondag 1 september 2013, organiseert de Culturele Commissie van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert de Zondagmiddagsalon en op de derde vindt het MFC Music Café van 14 tot 16 uur plaats. Tijdens deze Zondagmiddagen wordt een aantrekkelijk cultureel programma aangeboden. Let op: in de plaatselijke kranten, de Wijkkrant Buitenveldert en op posters vindt u informatie over de programmering. Tevens wordt het op zondagochtend tussen 8.00 en uur op Radio Noord-Holland aangekondigd. Koffie concert In de Andrieskerk (A.J. Ernststraat 869) worden de koffieconcerten gehouden. Het programma bestaat uit (kamer) muziekensembles voor viool, saxofoon, hobo, piano of zang, maar ook een verhalenverteller of dichter met bijzondere anekdotes over Amsterdam en Buitenveldert. Voor de exacte data en musici kunt u meer lezen in de wijkkrant Buitenvelder en op Eetcafé Het eetcafé is onder veel bewoners van Buitenveldert bekend. Mensen genieten voor een schappelijke prijs van een gezonde driegangen menu. Elke tweede dinsdag van de maand kan weer worden gesmuld. De exacte data en wijze van aanmelden wordt vooraf bekend gemaakt in de Wijkkrant Buitenveldert. U bent van harte welkom op de A.J. Ernststraat 112. Op stap met de Taxibus Slecht ter been, komt u er zelden uit, maak dan een uitstapje met de taxibus naar o.a. de markt, een museum, tuincentrum, Ikea of Amsterdamse Bos. Op vrijdag en woensdag, om de twee weken, rijdt de taxibus. Die haalt de deelnemers tussen tien en kwart voor elf van huis op en brengt ze rond half twee weer thuis. De kosten: slechts 2,50. De exacte data wordt vooraf bekend gemaakt in de Wijkkrant. U kunt zich opgeven bij het WOCB, telefoon , of via Dit is een samenwerkingsproject met de Algemene Hulpdienst Buitenveldert en Amstelland Thuiszorg. Uitgaansclub Buitenveldert Voor mensen die het leuk vinden om samen uit te gaan en nieuwe vrienden te maken. Sluit je dan aan bij uitgaansclub buitenveldert. Info Literair Café Iedereen in Amsterdam Zuid die zijn of haar schrijverstalent (korte verhalen of gedichten) wil delen is van harte welkom. Svp aanmelden bij Expatcafé All expats in Amsterdam Zuid are welcome to meet and enjoy our hospitality during their stay in Holland. We offer entertainment and information about activities for both singles and couples with children. You will find us on facebook as well as on the website of WOCB. E-mal address: Workshop Ont-Moet Jezelf Met name jong volwassenen tussen 18 en 35 jaar die de druk voelen van het zoveel moeten doen in hun leven en daardoor gestresst raken zijn van harte welkom om via deze gratis workshop te leren hoe daar beter om te gaan. Info: of via de website Club Aan-moederen Voor single mamma s en woonachtig in A dam Zuid of Buitenveldert die het leuk vinden om gelijkgestemde vrouwen te ontmoeten. Voor gezelligheid, steun en ontspanning om met elkaar te delen en de kids lekker kunnen spelen. Aanmelden: Stuur een mailtje naar: of kom gewoon gezellig langs op de 2e zondag van de maand van uur, in het Café in het MFC Binnenhof aan de AJ Ernststraat 112 in Buitenveldert. De entree is gratis en er is speelruimte voor je kinderen(tip: neem speelgoed of spelletjes mee). Het WOCB is een ANBI instelling Het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Niet Beogende Instelling (ANBI) Als u het werk van het WOCB financieel wilt steunen dan is uw gift aftrekbaar voor de belastingen (raadpleeg voor de voorwaarden de website van de Belastingdienst: Stichting Vrienden van het Wijkontmoetingscentrum BuitenveldertHet doel is middelen te werven voor het financieren van activiteiten die in het belang zijn van het WOCB. Om dit doel te verwezenlijken gaat men sponsoren, giften, legaten en dergelijke werven. De Vrienden is een ANBI instelling. Voor informatie; Een financiële bijdrage voor de vrienden kan overgemaakt worden op rekening Bewonersplatform Zuidas Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) is een koepel van organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkelingen in Zuidas. Daarbij gaat het zowel om de plannen voor de toekomst als om de leefbaarheid in de huidige situatie. Ook de te verwachten overlast voor de bewoners tijdens de werkzaamheden is een aandachtspunt. Het Bewonersplatform overlegt regelmatig met het stadsdeel Zuid en de dienst Zuidas. Het BPZ organiseert thema-avonden over onderwerpen die met Zuidas te maken hebben. In de wijkkrant wordt verslag gedaan van de plannen en de gevolgen voor bewoners en gebruikers. Iedere week wordt een nieuwsbrief verzonden. U kunt zich hierop gratis abonneren via Zie voor meer informatie: Secretariaat Bewonersplatform Zuidas, telefoon: Bereikbaar op dinsdag- en woensdag

15 Activiteiten & cursussen Wijkcentrum Ceintuur, dé plek voor bewoners en ondernemers in de Pijp! 15 Bewonersondersteuning, wijkinitiatieven, groeninformatie, huurspreekuur; alles wat je als bewoners en ondernemer wilt weten van je buurt of doen voor je buurt. Wij helpen graag met uw ideeen, plannen voor samenwerking, buurtverbetering, leefbaarheidsvraagstukken en zorg voor elkaar. Wijkcentrum Ceintuur is een onafhankelijke stichting, waar alle bewoners en ondernemers van de Pijp kosteloos gebruik van kunnen maken. Kijk op onze website voor activteiten in de wijk, de spreekuren en de openingstijden. Iedereen is welkom! Gerard Doustraat VT Amsterdam Het Wijksteunpunt Wonen (WSWonen) is er voor huurders en eigenaar-bewoners van stadsdeel Zuid een geeft gratis informatie en advies. Eigenaar-bewoners kunnen hier terecht met vragen over de VvE. Huurders met allerhande vragen op het terrein van het huurrecht, zoals over onderhoudsverplichtingen, maximale huurprijsgrenzen en woningruil. Het wijksteunpunt wonen helpt ook met het opzetten en ondersteunen van bewonerscommissies. Eigenaar-bewonerspreekuur: woensdag van uur Rijnstraat 115 Huurdersspreekuur: woensdag van Gerard Doustraat 133 zie voor meer spreekuurlocaties: telefoon

16 16 Kanoverhuur Amsterdamse Bos Op het mooiste plekje van Amsterdam (midden in de natuur) Terras aan het water midden in het Amsterdamse bos. Kano's, waterfietsen, electro-boten en zelfs een varend terras vlot voor 10 personen. Arrangementen met bbq, picknick, lunch of kinderpartijtjes, survivaltocht, outdoor activiteiten en meer. Kijk op of bel KANOVERHUUR AMSTERDAMSE BOS Grote Speelweide AD Amstelveen Job Cohen benoemd tot voorzitter Amsterdams 4 en 5 mei comité Het college van B&W heeft de heer Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam, per 1 november benoemd tot voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. Job Cohen volgt Sijbolt Noorda op die aftreedt als voorzitter van het comité. Het college is de heer Noorda dankbaar voor zijn inspanningen. Hij heeft het comité met succes geleid naar een vernieuwing van het stedelijk programma. Het Amsterdamse 4 en 5 mei comité heeft de opdracht om de vrijheidslievende en tolerante tradities van Amsterdam hoog te houden en het bevorderen van waakzaamheid en strijdbaarheid tegen verschijnselen en praktijken die herinneringen oproepen aan het tijdperk van de opkomst van het fascisme en nazisme en de weerslag daarvan op de periode daarna. Onder voorzitterschap van de heer Noorda is het programma in de stad gegroeid van 60 naar 350 activiteiten. Met programma's als Open Huizen, Vrijheidsmaaltijd en Theater Na de Dam werden honderden organisaties en talloze Amsterdammers opnieuw bij de twee histori- sche dagen betrokken. De benoeming van de heer Cohen geldt voor de resterende tijd van de huidige voorzitter en daarna voor een nieuwe bestuursperiode van vier jaar vanaf 27 april (Bron: Voor al uw juridisch advies: Mevrouw mr. T.C. TEN ROUWELAAR - ADVOCAAT - Specialisaties: Personen- en Familierecht, Strafrecht Postbus 71880, 1008 EB AMSTERDAM Telefoon: Fax:

17 NDSM Het NDSM terrein 120 jaar bron van activiteiten

18 18 NDSM In 1894 is in Amsterdam Oost de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij opgericht. De eerste directeur werd Daniel Goedkoop. Hij ging zich toeleggen op het bouwen van ijzeren schepen. De werf kon de vraag naar opdrachten nauwelijks aan. Diverse infrastructurele uitbreidingen vonden plaats en groeide uit zijn jas. Het bleek noodzakelijk dat de werf een andere locatie zou betrekken. Na veel onderzoek werd dit gevonden in de Noordelijke IJ polder bij het in aanleg zijnde Tuindorp Oostzaan. Daarheen werd de werf vanaf 1919 gefaseerd verplaatst. In die tijd werd 400 meter westelijk begonnen met de bouw van de Nederlandsche Dok Maatschappij. Deze nieuwbouw- en reparatiewerf had 3 hellingen, 3 betonnen dokken, eigen gieterij, machinefabriek en bouwde ook scheepsmotoren. Na de door de bezetter gepleegde vernielingen zijn de bedrijven voortvarend aan de wederopbouw begonnen en in 1946 is besloten dat beide bedrijven samen zouden verder gaan was het oprichtingsjaar van de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM). Deze werf was net als beide voorgangers een zeer inventieve, innovatieve en creatieve onderneming. Hier bedachte technische ontwikkelingen worden nog steeds wereldwijd toegepast. De kwalitatieve maatstaf lag hoog en dit werd een van de handelskenmerken van de NDSM. Het bouwen van mammoettankers in twee afzonderlijke delen was een ontwikkeling die de wereld verbaasde, het onmogelijke bleek mogelijk. In 1979 kwam aan het huwelijk een einde, de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij vertrok vanaf de locatie waar het bedrijf sinds 1877 was gehuisvest en nam het reparatiedeel van de NDSM over. Het nieuwbouwdeel werd onder de oude naam NSM voortgezet. Helaas hebben politieke, infrastructurele en economische oorzaken in 1984 het einde van deze bedrijven betekend. Het bleek een beerput die resulteerde in de RSV enquête. In 2011 is de projectgroep NDSM-Herleeft opgericht waarmee een begin werd gemaakt met het bijeenbrengen en behouden van de geschiedenis van de voornoemde werven. In april 2013 werd de projectgroep een stichting. De Stichting NDSM-Herleeft heeft als doelstelling het behoud, conserveren, reconstrueren en weer zichtbaar maken van het roemrijke scheepsbouw en reparatieverleden. Teneinde dit doel te kunnen realiseren is het voornemen onder een der hellingen een kenniscentrum in te richten. Daarom zoekt de stichting Vrienden, donateurs en sponsors.

19 NDSM 19 Deze bijzondere, biologische snackbar vindt u direct bij de aanlegsteiger van de NDSM veerdienst. Het PontStation is van dezelfde eigenaren als het schitterende café restaurant Noorderlicht en ze serveren er heerlijke, vaak huisgemaakte snacks en maaltijden. Zie ook: Scarlett Hooft Graafland, Two Trucks, VOUS ETES ICI vertegenwoordigt het werk van Scarlett Hooft Graafland in Nederland sinds POLLUX E T E N E N D R I N K E N De Pollux, menig oud Amsterdammer heeft hem jaren zien liggen bij het Scheepsvaart museum. Nu ligt de Pollux op het voormalig NDSM terrein omgebouwd tot restaurant en feest locatie. In het hele schip proeft U nog de sfeer van hoe het geweest moet zijn. Maar de keuken is van nu; geen rotmok te bekennen. Fijne gerechten voor een mooie prijs, van een kip sateetje tot een (h)eerlijke steak, dag specialiteiten in vis en vlees en alles van 16,50 tot 18,50, kortom van een kop koffie of een biertje op dek, tot een geweldig feest, lekker eten en een prachtig uitzicht. Pllek is een creatieve horeca gelegenheid met veel aandacht voor bewust leven en duurzaamheid, gelegen op de kop van de NDSM werf in Amsterdam-Noord. De opeengestapelde industriële zeecontainers waaruit het gebouw bestaat passen goed in de omgeving van de oude scheepswerf, toch weet Pllek een zachte, warme sfeer te bieden met een openheid die uniek is binnen de Amsterdamse horeca. Een eilandgevoel midden in de stad, waardoor mensen zich thuis kunnen voelen en zich kunnen verwonderen, verrast en geprikkeld worden. Gelegen aan Strand Noord aan het IJ en met het grootste terras en het mooiste uitzicht van Amsterdam is Pllek perfect geschikt om even te ontsnappen aan de drukte. Pllek serveert heerlijk eten maar is meer dan een horecagelegenheid, het is een creatieve hangout - Pllek heeft elke week muziek, films, kunst, workshops, werkplekken, yogalessen en meer op het programma staan. In de aangrenzende zaal kun je tevens zelf je fantasie op de vrije loop laten en samen met Pllek een eigen (bedrijfs)evenement organiseren. Pollux eten en drinken NDSM-pier RE Amsterdam

20 20 NDSM STICHTING NDSM-WERF Stichting NDSM-werf ontwikkelt de komende jaren de voormalige scheepswerf in Amsterdam-Noord als stadsoase. De NDSM-werf is in essentie een werkplek waar creatieve industrie, maak-industrie, nautische bedrijvigheid, een brede culturele programmering en creatieve zelfstandigen naast elkaar en met elkaar werken, experimenteren, innoveren, leren en ondernemen. Dagelijks werkt Stichting NDSM-werf aan het beheer en programma van het tien hectare buitengebied van de NDSM-werf. Met de focus op wat echt bij de werf hoort: werken, het experimentele karakter en de ruige sfeer. Het karakter van de werf komt in onze eigentijdse context weer tot leven. Zonder geschiedenis geen toekomst! Heb je zelf een leuk initiatief voor buiten? Kom dan eens kijken op de werf en volg ons online op ndsm.nl. Ook gaat de renovatie van de hellingen van start. Tijdens de renovatie van de Y-Helling kunnen bestaande festivals zoals Henk, Voltt en Valtifest gewoon plaatsvinden op de NDSM-werf. De hellingen worden zo opgeknapt dat evenementen over twee jaar duurzaam geproduceerd worden. De NDSM-werf wil als één van de grootste broedplaatsen van Europa ruimte bieden aan experiment, ontwikkeling, vernieuwing en uitwisseling. Samen met de Fotograaf: Sander Baks broedplaats initiëren, (co)-produceren en presenteren wij diverse initiatieven. De Stichting NDSM-werf is opgericht om de werf te beheren en leuke evenementen te organiseren zodat alle Amsterdammers kunnen genieten van deze mooie plek. Dus, neem de pont naar de overkant en verken de sunny side van Amsterdam! Voor meer informatie kunt u terecht op In 2014 creëren verschillende kunstenaars parkeerplaatsen op de werf, waardoor het karakter van de werf behouden blijft. Vanaf het voorjaar 2014 kunt u op eigenwijze parkeren op de werf. Foto: Stichting NDSM-werf

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Gemeentelijke diensten en bedrijven Centrale Stadbestuur Activiteiten & Cursussen KINDEROPVANG SENIOREN TROUWEN IN NIEUW-WEST WINTER 2012 2 Informatiegids Stad Amsterdam Centrale

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

JAARGANG 43 NUMMER 5 NOVEMBER 2014 VERSCHIJNT ZES KEER PER JAAR. Fietsenchaos in De Pijp pagina 9

JAARGANG 43 NUMMER 5 NOVEMBER 2014 VERSCHIJNT ZES KEER PER JAAR. Fietsenchaos in De Pijp pagina 9 Uitgever: Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam 020 676 4800 pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl www.wijkcentrumceintuur.nl DE PIJP KRANT De Pijp WIJKCENTRUM CEINTUUR JAARGANG 43 NUMMER

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE BUURTKRANT UITGAVE: WIJKCENTRUM CEINTUUR, GERARD DOUSTRAAT 113, 1073 VT AMSTERDAM, 33ste JAARGANG, NUMMER 7 NOVEMBER 2003

ONAFHANKELIJKE BUURTKRANT UITGAVE: WIJKCENTRUM CEINTUUR, GERARD DOUSTRAAT 113, 1073 VT AMSTERDAM, 33ste JAARGANG, NUMMER 7 NOVEMBER 2003 ONAFHANKELIJKE BUURTKRANT UITGAVE: WIJKCENTRUM CEINTUUR, GERARD DOUSTRAAT 113, 1073 VT AMSTERDAM, 33ste JAARGANG, NUMMER 7 NOVEMBER 2003 L Angoletto Pak achterstallig onderhoud aan Ongewenst verhuurgedrag:

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2+3

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. voor het officiële gemeentenieuws zie pagina 2+3 Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509 Editie: Uithoorn 17 november 2010 3 Meterkasten Schakelmateriaal Verlichting CAI installatie Netwerken Witgoed Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES

Nadere informatie

Diaken Brussee: Eenzaamheid is de grootste armoede. Bijstandswerk: hedendaagse dwangarbeid? De Gouden Eeuw was helemaal zo gek nog niet

Diaken Brussee: Eenzaamheid is de grootste armoede. Bijstandswerk: hedendaagse dwangarbeid? De Gouden Eeuw was helemaal zo gek nog niet maart 2013 iedere maand gratis www.mugweb.nl GRATIS VOOR: MUG MAGAZine 25 jaar Diaken Brussee: Eenzaamheid is de grootste armoede Bijstandswerk: hedendaagse dwangarbeid? Thrillerschrijver Arjen Lubach

Nadere informatie

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2.

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt maart 2015 Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. 2 Rommelmarkt 3 nieuwtjes uit het Huis van de Wijk Olympus 4 vrijwilligers gezocht 4 Het vondelpark informatiepunt

Nadere informatie

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Nummer 06-2013 We hebben vergeleken en de Rabobank sprong er uit iek concept aam van het kantoor van Sabine Bovy en Noëlle Bynoe is

Nadere informatie

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt Stadsnieuws Uitgave van de gemeente 11 maart 2014 12e jaargang Nummer 5 Populieren Middenweg worden rigoreus gesnoeid Tot en met uiterlijk 21 maart worden de 236 populieren op de Middenweg Zuid behoorlijk

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN. Weetboek voor mens en instelling in Breda en omgeving.

BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN. Weetboek voor mens en instelling in Breda en omgeving. BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN Motto: wij willen respect, geen medelijden (Iraanse uitgeprocedeerde). Geen mens is illegaal. Hij handelt soms illegaal en wordt soms illegaal behandeld. Weetboek voor

Nadere informatie

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Grip op de ingreep Inhouds opgave Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Hoofdstuk 2 Rechtspositie van huurder...5 2.1 Huurcontracten voor (on)bepaalde tijd... 5 2.2 Gronden om de huur op te zeggen....

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Ons eigen Centraal Park

Ons eigen Centraal Park Gratis krant voor en door de bewoners van de wijk Holendrecht Ons eigen Centraal Park Nieuwe bouwlocaties in Gaasperdam Het totstandkomen van de Structuurvisie Amsterdam Zuidoost 2020 en nu de mogelijke

Nadere informatie

Sterk in service! Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland. Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk

Sterk in service! Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland. Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk 17 e jaargang, nummer 02, februari 2014 Businessmagazine Noordwest Veluwe en Flevoland Stad in Bedrijf Businessdagen 15 & 16 april 2014, locatie Sypel Harderwijk ondernemend voor ondernemers 1 06-2013

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vinckebuurt onherroepelijk

Bestemmingsplan Vinckebuurt onherroepelijk Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 14 mei 2014 3 KORT NIEUWS: Rectificatie Uithoorn - In de tekst van het artikel over TravelXLatHome in de rubriek Werk in Uitvoering (NMB 7-5)

Nadere informatie

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken

Toen en nu. Rabobank. Opel Eef en Huub. Businessclub Prins Alexander. magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 7-2013 Rabobank Vroeger was alles anders... Opel Eef en Huub Aflevering van 10 Opel Corsa s Toen en nu Businessclub

Nadere informatie

2x5: Oncko Grader pagina 5. Jaargang 42 nummer 2 mei 2013 verschijnt acht keer per jaar

2x5: Oncko Grader pagina 5. Jaargang 42 nummer 2 mei 2013 verschijnt acht keer per jaar Uitgever: Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam 020 676 4800 pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl www.wijkcentrumceintuur.nl 2x5: Oncko Grader pagina 5 Huis van de Wijk De Pijp pagina

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Geitenboerderij De Horst biedt structuur

Geitenboerderij De Horst biedt structuur Geitenboerderij De Horst biedt structuur Thema: Verandering van perspectief DEBUUT NR.1 V O O R J A A R 2008 Inhoud Inhoud T H E M A D E B U U T V O O R J A A R 2008 Pagina 2 Column Rob de Jong Pagina

Nadere informatie

Grieks Restaurant. Corfu. Raadhuislaan 1 Mijdrecht Tel. 0297-28 84 40 www.restaurantcorfu.nl. vindt u op pagina 2

Grieks Restaurant. Corfu. Raadhuislaan 1 Mijdrecht Tel. 0297-28 84 40 www.restaurantcorfu.nl. vindt u op pagina 2 Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509 ditie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen 17 november 6 oktober 2010 2 Grieks Restaurant Corfu 23 oktober 27 november en 1 e en 2 e kerstdag Live muziek Win een reis naar Corfu!

Nadere informatie

Wil jij ook ZINGEN DANSEN ACTEREN PRESENTEREN

Wil jij ook ZINGEN DANSEN ACTEREN PRESENTEREN Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509 Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen 2 april 2008 2 Safari? Beleef met de experts een exclusieve droomreis naar oost- of zuidelijk Afrika. EindElijk raak! Na 3 hypotheekoffertes

Nadere informatie