Juryrapport De Groene Speld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juryrapport De Groene Speld"

Transcriptie

1 Juryrapport De Groene Speld De gemeente Amsterdam wil een economisch sterke en duurzame stad zijn. Vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen is daarbij erg belangrijk. Door minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, hebben Amsterdammers straks een blijvend betaalbare energierekening en kunnen we met recht zeggen dat we een substantiële bijdrage leveren aan het mondiaal klimaatprobleem. Daar werken we als gemeente hard aan: Amsterdam streeft naar 40% CO2 reductie in 2025, ten opzichte van Om daar te komen heeft de gemeente een Energiestrategie vastgesteld. Die werkt via de trias energetica: besparen, duurzaam opwekken en restwarmte gebruiken. Ook de aanpak van mobiliteit draagt bij aan de energietransitie. Gelukkig komen er steeds meer lokale duurzame projecten van de grond waarbij bewoners zich verenigen of bedrijven samenwerken aan het opwekken of besparen van energie. Om deze ontwikkeling te stimuleren wordt dit jaar voor de vijfde keer De Groene Speld uitgereikt. Vaak gaat het bij initiatieven rondom duurzaamheid om één persoon die binnen een project, organisatie of bedrijf het verschil maakt. Deze speld is bestemd voor een persoon die aantoonbaar het verschil maakt op het gebied van duurzaamheid in klimaat en energie in Amsterdam. Het kan hierbij gaan om een project, een bijzonder initiatief of een transitie in een organisatie. De jury van De Groene Speld bestaat dit jaar uit voorzitter Marjan Minnesma (directeur Urgenda, en jurylid De Groene Speld 2012), Jupijn Haffmans (directeur De Gezonde Stad) en Rob van der Bas (ERA Contour, mede-winnaar van De Groene Speld 2012). Zij hebben uit alle aanmeldingen drie nominaties geselecteerd. De jury van 2013 heeft haar focus verlegd van projecten en objecten naar de mens; een persoon als initiatiefnemer of als spil in een team of bedrijf, die duidelijk het verschil maakt bij duurzaamheidsprojecten of initiatieven in de stad. Het project moest betrekking hebben op het werkveld Klimaat en Energie, en plaatsvinden binnen Amsterdam. De jury heeft bij haar beoordeling, naast een algemeen oordeel binnen de bovengenoemde randvoorwaarden, ook de volgende criteria laten meewegen: of de genomineerde innovatief is, zowel in zijn of haar manier van werken als in het initiatief zelf; of de genomineerde effectief samenwerkt met inwoners van Amsterdam en/of organisaties; of de genomineerde overtuigingskracht heeft in de maatschappij of binnen zijn bedrijf; of de genomineerde daadwerkelijk CO2 bespaard heeft; of er concrete resultaten zijn bereikt in de afgelopen twee jaar.

2 Diversiteit van de inzendingen In totaal zijn er dit jaar 18 personen voorgedragen voor De Groene Speld die 15 organisaties vertegenwoordigen. Opvallend is de zeer diverse achtergrond: van de kandidaten. Naast de genomineerden en de bijzondere vermeldingen gaat het om: - een lease maatschappij met een wagenpark dat voor 100% op zonlicht rijdt; - een project dat bijensterfte wil bestrijden; - iemand die een zonnestroomverdeler heeft ontwikkeld die gebruik van zonneenergie in gestapelde bouw en eerlijke verdeling van de opbrengst ervan stimuleert; - een organisatie die startende duurzame ondernemingen digitaal faciliteert; - een horecaonderneming die het principe cradle-to-cradle in de praktijk brengt; - een initiatief dat het mogelijk maakt om zonnepanelen aan te schaffen en op het dak van een ander te plaatsen; - een architect die renovatie van monumentale panden realiseert; - een organisatie die uiteenlopende groene initiatieven in Noord stimuleert en - een initiatief dat zonnepaneelprojecten in stadsdeel West voor kopers én huurders organiseert. De jury vond het heel moeilijk de zeer uiteenlopende mensen met hun organisaties tegen elkaar af te wegen. Ze heeft uiteindelijk gekozen voor ondernemers die nu al iets bereikt hebben wat tot daadwekelijke vermindering van CO2-uitstoot heeft geleid, en die in hun sector echt hun nek uitsteken of een witte raaf zijn. De jury wil graag nog een paar speciale vermeldingen doen. De jury heeft veel bewondering voor de verbindende activiteiten en kwaliteiten van Pauline Westendorp en Frank Boon van Zuiderlicht.nu. Ook kijkt ze reikhalzend uit naar de opschaling van de Weedburger van Mark Kulsdom, een heerlijke gezonde vleesloze burger, gemaakt van o.a. zeewier. Tot slot wil de jury grote waardering uitspreken voor de jonge mensen van De Groene Grachten. Dit initiatief straalt van enthousiasme en ambitie. Jelle Rademaker en Suzanne Gehem hebben in een jaar enorm veel voor elkaar gekregen. Helaas is de voorzitter van de jury ook bestuurslid van De Groene Grachten en is een ander jurylid betrokken bij een project van De Groene Grachten, waardoor zij niet genomineerd konden worden, ook al had het derde jurylid dat graag gewild!

3 De drie nominaties voor De Groene Speld 2013 Siemon van den Berg en Raymond Kasiman van The Datacenter Group The Datacenter Group is opgericht in 2007 en heeft als ambitie een beter datacenter te bouwen dan alle bestaande centra, door het datacenter zo energiezuinig mogelijk te maken. De Group opereert in een sterk groeiende energie-intensieve sector waarvan Amsterdam het middelpunt is. 1% van het gehele internetverkeer in Nederland komt uit het datacenter in Amsterdam, dat een oppervlak heeft van 5000 m². Het tweede datacenter in Delft, dat sinds september 2012 in bedrijf is, is nog duurzamer. Klanten zijn o.a. ANWB en Koninklijke BAM. Eigenlijk is het heel logisch om de datacenters te vergroenen. Echter zo n innovatie conflicteert met de wens om bewezen technologie toe te passen in verband met de noodzaak tot een hoge mate van veiligheid. Het valt dan ook in de categorie je nek uitsteken als je innovatieve duurzame techniek gaat ontwikkelen en doorvoeren. Tevens is dit natuurlijk een voorbeeld voor anderen, waarmee de groeiende sector op globale schaal geïnspireerd moet worden. Siemon van den Berg en Raymond Kasiman hebben een koeltechniek ontworpen waarbij door middel van kartonkoeling gekoeld wordt tot 22º Celsius en alleen elementen uit de natuur (lucht en water) gebruikt worden als koeling. Daardoor is het niet meer nodig om traditionele, energie-intensieve koelmachines te gebruiken. Dat levert een aanzienlijke besparing op in elektriciteitsgebruik: van 1,0 miljoen KWH per maand naar 0,8 miljoen KWH per maand, wat een CO2-reductie oplevert van 1750 ton. Er is sprake van besparing in energieverbruik ten opzichte van de concurrentie met 75%. De datacenters van de Datacenter Group hebben een EUE van 1,16 waar 1,5 gemiddeld is (EUE is de afkorting van Energy Usage Effectiveness een term bedacht om de transparantie over het energieverbruik in de markt te verhogen en het voor bedrijven gemakkelijker te maken inzicht te krijgen en te verschaffen in hun energieefficiëntie). Het innovatieve karakter van de organisatie zit hem vooral in het toepassen van een nieuwe techniek waar in de sector vaak alleen proven technology gebruikt wordt. Van den Berg en Kasiman delen de kennis over de ontwikkelde technologie waar het om de ingrediënten gaat, maar niet het hele recept. Dat is wellicht jammer, omdat de hele sector zich dan niet even snel ontwikkelt, maar in een zeer competitieve markt wel begrijpelijk. Daarnaast wordt sinds 2011 de kennis actief gedeeld met o.a. Ministeries en de TU Delft. In Delft wordt de restwarmte geleverd aan de buren. Samenvattend juryoordeel Duurzaamheid vormt het unique selling point van deze organisatie. Het CO2- besparingspotentieel is zeer groot en levert vanaf het begin meteen veel op. De jury is onder de indruk van het feit dat deze ondernemers hun nek durfden uit te steken en een innovatieve methode van koeling hebben toegepast, terwijl dat een cruciaal onderdeel is van een datacenter. Als het fout was gegaan, waren ze weg geweest. Ze brengen hun product ook met grote overtuigingskracht, wat ze tot bijzondere ondernemers maakt, die eruit springen.

4 Ruud Zandvliet van Taxi Electric Taxi Electric organiseert elektrisch taxivervoer vanuit de standplaats Amsterdam met een bescheiden vloot van 15 taxi s (Nissan Leafs). Ruud Zandvliets lef en ambitie spreken uit het starten met een taxibedrijf met alleen 100% elektrische auto s. Er is immers al een aantal van dit soort bedrijven in het land mislukt. De stad redden van smog en stank en het besparen van CO2 spreken in dit initiatief aan. Op zich betekent inzet van een elektromotor in plaats van een verbrandingsmotor al een efficiencyslag op het gebied van energie en dus een vermindering van C02-uitstoot. Met de inkoop van duurzame elektriciteit is dit bedrijf van significant belang voor de CO2-reductie van de stad. De verwachting is dat elektrische taxi's de toekomst hebben. Daarvoor zijn wel pioniers nodig die het lef hebben om aanbod te creëren. Dat doet Taxi Electric. Inmiddels hebben ze meer dan mensen in de taxi gehad en zijn er met deze vloot meer dan 1 miljoen kilometers elektrisch gereden. De hiermee samenhangende CO2- besparing bedraagt zo n 200 ton. Het bedrijf heeft plannen om de vloot uit te breiden naar zo n 40 taxi s in Ruud Zandvliet richt zich voornamelijk op de zakelijke markt, Taxi Electric is preferred supplier van grote bedrijven en hotels, zoals ING Bank, Heineken, KPMG en IBM en probeert in alle aspecten van serviceverlening de beste te zijn. Goed werkgeverschap staat centraal binnen Taxi Electric: al het personeel is in loondienst en bestaat voornamelijk uit 50+-ers en herintreders. Taxi Electric heeft als doelstelling iedereen te infecteren met de green bug; duurzaamheid, sociale aspecten en klantgerichtheid vormen de belangrijkste uitgangspunten van de organisatie. Samenvattend juryoordeel De jury is onder de indruk geraakt van de logistiek kwalitatief hoogwaardige opzet van dit bedrijf. Ze vindt dat er sprake is van een concept dat zich goed heeft ontwikkeld, goede perspectieven biedt op verdere uitbouw en een belangrijke bijdrage levert aan de reductie van CO2-emissies. Taxi Electric heeft een voorbeeldfunctie, ook op sociaal gebied, en draagt zo bij aan normalisatie van de Amsterdamse taximarkt. John Veerman van Van Keulen Bouwmaterialen Van Keulen Bouwmaterialen heeft de ambitie uit te groeien tot de meest duurzame en onderscheidende bouwmaterialenhandel van de Randstad. De markt heeft goede voorbeelden nodig: aanjagers van hoe het kan en moet. Dat vraagt om mensen met doorzettingsvermogen en het vermogen om verandering te bereiken. Dit herkent de jury in John Veerman. Het bedrijf heeft meer dan 100 jaar ervaring in specialistische logistieke dienstverlening in Amsterdam en omgeving en schakelt haar wagenpark van 16 vrachtwagens om naar GTL (gas-to-liquid) Fuel, een innovatieve vloeibare brandstof die afgeleid is van aardgas. Toepassing van deze brandstof levert een bijdrage aan de verdere afname van lokale emissies van stikstofdioxiden, roet en fijnstof. Daarnaast streeft het bedrijf ernaar het wagenpark binnenkort te laten voldoen aan de Euro6 emissienorm voor voertuigen. Deze norm zal op 31 december 2013 in de Europese Unie van kracht worden voor nieuwe personenwagens. Daarbij is sprake van een reductie in uitstoot van stikstofoxiden, roet en fijnstof met 30%. Naast een wagenpark dat veel minder uitstoot, wil John Veerman ook steeds meer vervoeren over water. In november 2013 wordt een 3 e gipsvaart gestart. Eén boot heeft de capaciteit van 40 trailers; dit leidt tot 35% CO2-reductie. Na lang en vasthoudend

5 overleg met de gemeente is bedongen dat er een loskade mag worden gerealiseerd aan de IJ-zijde. Doorzettingsvermogen is een essentiële kwaliteit van een koploper zoals John Veerman. Het take-it-bag -concept (waarbij de bestelling wordt gebracht en het afval retour wordt meegenomen en door ICOVA voor 80% wordt gerecycled) is een groot succes mede omdat vooraf bij klanten wordt nagegaan welke hoeveelheid en soort afval de kant retour meegeeft. Er gaat dus minder leeg retour! Gevaren wordt uitsluitend met elektrische boten van Mokum Maritiem. Veerman werkt samen met veel collega s in het veld. Stadsdistributie is iets wat overheden al jaren bezighoudt. Dat zorgt er echter niet voor dat er ook echt iets van de grond komt. Daarvoor heb je het besef bij ondernemers nodig dat er ook commerciële kansen liggen in het bundelen en schoon vervoeren van alle zaken die we in de stad nodig hebben, of waar we van af willen. Van Keulen combineert deze twee en werkt waar mogelijk samen met allerlei initiatieven en andere bedrijven om haar doelen te bereiken. Deze onderneming zou wat de jury betreft door overheden op handen gedragen moeten worden met een hotline voor alle zaken waar hun nieuwe manier van werken niet past in de huidige infrastructuur. Winnaar van De Groene Speld 2013 De jury is van oordeel dat John Veerman van Van Keulen Bouwmaterialen het hele logistieke concept zeer efficiënt ingericht heeft, uitblinkt in samenwerking en een aanzienlijke emissiereductie realiseert. De organisatie excelleert in het voortdurend vernieuwen en optimaliseren van reeds succesvol gebleken concepten die gericht zijn op verduurzaming van het logistieke proces. Daarnaast vervult Van Keulen op aansprekende wijze een voorhoederol in een sector waar duurzaamheid, klimaat en energie niet de hoogste prioriteit heeft. Veerman probeert velen mee te slepen in zijn enthousiasme en drang tot verduurzamen. Dat is van grote waarde en het toekennen van De Groene Speld 2013 waard.

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC INHOUD Voorwoord Wiert-Jan de Raaf 2 Wethouder Grashoff 3 Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC 10-11 Auto Hoogenboom 12-13 Autobedrijf Victoria 14-15 Ford, Ardea Auto 16-17

Nadere informatie

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS sprak met klanten van The Brown Paper Company en

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Ten geleide Voor u ligt het Energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord geeft invulling aan de bereidheid van velen om zich in te zetten voor de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23

Inhoud. Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 J A A R V E R S L A G 2005 Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Dit is Groen Beleggen 10 Ontwikkelingen 13 Effecten 14 Milieuwinst 20 Groenprojecten 2005 in detail 23 Overzicht van projectcategorieën 38 Erkende

Nadere informatie

Attached feliciteert KLM met haar 90 e verjaardag. Graag brengen we een toast uit op nog eens 90 jaar vol inspiratie in welke taal dan ook!

Attached feliciteert KLM met haar 90 e verjaardag. Graag brengen we een toast uit op nog eens 90 jaar vol inspiratie in welke taal dan ook! 阿 泰 奇 德 (Attached) 热 烈 祝 贺 荷 航 成 立 90 周 年 无 论 您 使 用 何 种 语 言, 都 请 举 杯, 为 荷 航 下 一 个 令 人 振 奋 的 90 年 祝 福! Attached félicite KLM pour son 90 ème anniversaire. Nous serions heureux de porter un toast aux prochaines

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J. oat. 31 JAN 2014 ontv.:

Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J. oat. 31 JAN 2014 ontv.: PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J oat. 31 JAN 2014 ontv.: Routing a.d. Bij!.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie Juni 2011 Duurzaamheid als intrinsieke drive MVO en stakeholdersbelangen Carbon footprint-reductie Van waterstof tot energie Afvalstromen gebruiken als energiebron Inhoud 4 Imtech s MVO-beleid: Duurzaamheid

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie