Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2014"

Transcriptie

1 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers

2 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van Financiële resultaten per Vastgoedmarkt 5 Vooruitzichten voor

3 1 Beschrijving van de portefeuille 3

4 Portefeuille Aard van de portefeuille Kantoorgebouwen: 17 Logistiek vastgoed: 21 4

5 Geografische spreiding Kantoren 5

6 Geografische spreiding Logistiek vastgoed 6

7 Bezettingsgraad Bezettingsgraad totale portefeuille: 87% Kantoren: 83% Logistiek vastgoed: 91% 7

8 2 Belangrijke gebeurtenissen van

9 Overzicht belangrijke gebeurtenissen van 2014 Verwerving logistieke site in Limburg: strategische accentverschuiving naar logistiek vastgoed Verhuuractiviteit: 22% van jaarlijks huurvolume Kantoren: 36 transacties afgesloten voor m² met nieuwe of zittende huurders Logistiek: 11 transacties afgesloten voor m² met nieuwe of zittende huurders Desinvestering niet-strategisch semi-industrieel gebouw in Meer Turn-key solutions en RE:flex Omvorming vastgoedbevak naar gereglementeerde vastgoedvennootschap Keuzedividend boekjaar 2013: 42,75% aandelen Succesvolle private plaatsing van obligaties voor 60 miljoen Aandeel INTO 15 jaar op de beurs 9

10 Verwerving logistieke site in Limburg Circa m² in Opglabbeek Investeringswaarde 33 miljoen Modern complex van opslaghallen met bijhorende kantoorfaciliteiten en ruim buitenterrein Gelegen in de logistieke corridor Antwerpen-Limburg-Luik Bij verwerving 83% verhuurd 53% lange termijn 30% korte termijn Bezettingsgraad op jaareinde 2014 gestegen tot 89% Gemiddelde gewogen looptijd huurovereenkomsten: 8 jaar, met eerste break gemiddeld binnen 5 jaar Bijkomend m² ontwikkelingsmogelijkheid Huurinkomstenstroom circa 2,8 miljoen op jaarbasis ( 3,2 miljoen bij volledige bezetting) 10

11 Verwerving logistieke site in Limburg Transactie 22 december 2014 Verwerving via partiële splitsing van Machiels Real Estate nv met overname van schulden Kapitaalverhoging voor netto inbrengwaarde 26,2 miljoen Vergoeding via uitgifte van nieuwe aandelen, dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2015 Positief effect op de schuldgraad: daling van 1,5% 11

12 Verhuuractiviteit: belangrijkste transacties kantoren 11 nieuwe huurders (3.932 m²) Periferie Brussel (2.720 m²): waaronder B-Bridge, ING België en Modero Brussel Mechelen Campus (1.212 m²): waaronder Everlam en Manpower 25 heronderhandelingen of verlengingen ( m²) Verlenging Hewlett-Packard Belgium Mechelen Business Tower ( m²) Verlenging en uitbreiding MC-Square Mechelen Campus (2.499 m²) Verlenging FANUC Robotics Benelux Mechelen Intercity Business Park (1.843 m²) Verlenging Endemol België Mechelen Campus (1.774 m²) Verlenging en uitbreiding Cheops De Arend (1.533 m²) 12

13 Verhuuractiviteit: belangrijkste transacties logistiek 3 nieuwe huurders ( m²) DHL Freight Belgium Mechelen Oude Baan (6.465 m²) Dockx Wilrijk Neerland (3.889 m²) Reynaers Aluminium Duffel Stocletlaan (2.660 m²) 8 verlengingen ( m²) Nike Europe Herentals Logistics ( m²) CEVA Logistics Belgium Boom ( m²) Sofidel Benelux Duffel Stocletlaan ( m²) Pharma Logistics (DHL) Mechelen Oude Baan (8.875 m²) Yusen Logistics - Herentals Logistics ( m²) Iron Mountain Belgium - Duffel Stocletlaan (4.078 m²) Brico Belgium Sint-Agatha-Berchem (1.744 m²) Vlaamse Gemeenschapscommissie Sint-Agatha-Berchem (1.510 m²) 13

14 Looptijd huurcontracten per Gemiddelde looptijd volledige portefeuille: 4,0 jaar (3,9 jaar op ) Kantoren Alle huurcontracten: 3,7 jaar (3,8 jaar op ) Huurcontracten m² (67% van de portefeuille): 4,2 jaar (4,4 jaar op ) Logistiek vastgoed Alle huurcontracten: 4,3 jaar (4,1 jaar op ) Huurcontracten m² (78% van de portefeuille): 4,2 jaar (3,6 jaar op ) 14

15 Eindvervaldag per % van huurinkomsten eindvervaldag in het komende jaar 31% van huurinkomsten eindvervaldatum in eerstkomende 3 jaar In %: contracten Deloitte in Diegem (8%) en Neovia in Houthalen (2%) 15

16 Desinvestering semi-industrieel gebouw in Meer Verkoop niet-strategisch semi-industrieel gebouw in Meer Riyadhstraat Verkocht aan huurder/gebruiker van het pand Opslagruimten (7.431 m²) met beperkte kantooroppervlakte (283 m²) Verkoopprijs 2 miljoen: circa 22% onder boekwaarde op Slechts 0,5% van totale reële waarde vastgoedportefeuille 16

17 Turn-key solutions en RE:flex Turn-key solutions Bedrijven vragende partij uitbesteding inrichting van hun kantooromgeving Gespecialiseerd team zorgt voor op maat gemaakte oplossing 2014: m² gerealiseerd in 5 projecten; verdere afwerking m² Cochlear Europe in uitvoering RE:flex Opening 2012 in Mechelen Campus Toren Actief inpikken op nieuwe trends inzake mobiel en flexibel werken Professionele, hoogtechnologische omgeving Voorzien van state-of-the-art conferentie- en vergaderfaciliteiten 2015: uitbreiding met 34 extra werkplaatsen Eventuele uitbreiding concept naar andere locaties in de toekomst 17

18 Gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) Wet 12 mei 2014 en KB 13 juli 2014 Bedoeling te positioneren als REIT Zichtbaarheid en begrip te verbeteren Vermijden beschouwd te worden als alternatieve beleggingsinstelling Omvorming goedgekeurd op buitengewone algemene vergadering op 27 oktober 2014 met 99,99% meerderheid Voordelen nieuwe statuut Beter afgestemd op economische realiteit Aangepast juridisch kader sluit beter aan bij hoedanigheid als operationeel en commercieel vastgoedbedrijf Laat toe huidige activiteiten verder te zetten in het belang van de vennootschap, haar aandeelhouders en andere stakeholders 18

19 Succesvolle plaatsing obligaties voor 60 miljoen 19 maart 2014: succesvolle private plaatsing van obligaties voor 60 miljoen Obligaties met looptijd van 5 jaar en 7 jaar 25 miljoen: vast jaarlijks brutorendement van 3,430%; vervaldatum 1 april miljoen: vast jaarlijks brutorendement van 4,057%; vervaldatum 1 april 2021 Uitgifteprijs van obligaties gelijk aan nominaal bedrag Geplaatst bij institutionele investeerders Netto-opbrengst: diversificatie financieringsbronnen en ondersteuning groei portefeuille 19

20 Aandeel INTO 15 jaar op de beurs - Intervest Offices & Warehouses sinds 1999 als vastgoedvennootschap genoteerd op beurs van Brussel Openingsbel geluid op Euronext op 8 juli 2014 ter gelegenheid van deze 15 de verjaardag Beurskoers 31 december ,50 ( 19,48 per 31 december 2013) of stijging van 15% gedurende het boekjaar Premie 16% op 31 december BEL Real Estate Intervest Offices & Warehouses Bel 20 20

21 3 Financiële resultaten

22 A. Evolutie van de portefeuille Waarde portefeuille (investeringswaarde) ( 000) Lopende huren ( 000) Rendement op investeringswaarde (%) 7,5% 7,3% Lopende huren, incl. geschatte huurwaarde op leegstand ( 000) Rendement op investeringswaarde bij volledige verhuring (%) 8,6% 8,5% Totale verhuurbare oppervlakte (m 2 ) Bezettingsgraad (%) 87% 86% 22

23 B. Geconsolideerde winst- en verliesrekening Stabiele huurinkomsten voor kantorenportefeuille en lichte stijging in logistieke portefeuille Met beheer verbonden kosten en opbrengsten: 0,4 miljoen wederinstaatstellingsvergoedingen ontvangen van vertrekkende huurders Toename vastgoedkosten: uitgebreider onderhoudsprogramma logistieke gebouwen Stijging algemene kosten: uitgebreider personeelsbestand en advies- en publicatiekosten omvorming GVV statuut Resultaat op verkoop van vastgoedbeleggingen: gerealiseerde minderwaarde Meer Variaties in reële waarde van vastgoedbeleggingen: aanpassingswerken HVAC installaties en rendementen voor kantoren Ander portefeuilleresultaat: kosten ververwerving Opglabbeek en exit tax DRE (in 000) Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten Met beheer verbonden kosten en opbrengsten Vastgoedresultaat Vastgoedkosten Algemene kosten en andere operationele kosten en opbrengsten Operationeel resultaat vóór het resultaat op portefeuille Resultaat op verkoop van vastgoedbeleggingen Variaties in reële waarde van vastgoedbeleggingen Ander portefeuilleresultaat Operationeel resultaat

24 B. Geconsolideerde winst- en verliesrekening Toename financieringskosten door uitgifte obligatielening 60 miljoen Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve hedges IAS 39): toename van negatieve marktwaarde niet cashflow hedginginstrumenten Daling met 1,6 miljoen of 7% operationeel uitkeerbaar resultaat: stijging vastgoedkosten, algemene en financieringskosten (in 000) Operationeel resultaat Financieel resultaat (excl. variaties in reële waarde - IAS 39) Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve hedges - IAS 39) Belastingen Nettoresultaat Toelichting: Operationeel uitkeerbaar resultaat Portefeuilleresultaat Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva (niet-effectieve hedges - IAS 39)

25 C. Geconsolideerde balans Vaste activa 610 miljoen: Reële waarde vastgoedbeleggingen: 609 miljoen Vlottende activa 9 miljoen: Handelsvorderingen 4 miljoen: voornamelijk vooruitfacturaties voor boekjaar 2015 Belastingsvorderingen en andere vlottende activa: 2 miljoen Overlopende rekeningen: 2 miljoen ACTIVA (in 000) Vaste activa Immateriële vaste activa Vastgoedbeleggingen Andere materiële vaste activa Handelsvorderingen en andere vaste activa Vlottende activa Handelsvorderingen Belastingsvorderingen en andere vlottende activa Kas en kasequivalenten Overlopende rekeningen Totaal activa

26 C. Geconsolideerde balans Stijging eigen vermogen 27 miljoen: Keuzedividend 2013: 42,75% aandelen; 7 miljoen of aandelen Verwerving Opglabbeek via partiële splitsing; 26 miljoen of nieuwe aandelen, dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2015 Langlopende verplichtingen 177 miljoen: 112 miljoen langetermijnbankfinancieringen Obligatielening maart 2014: netto 59 miljoen Negatieve marktwaarde cash flow hedges 5 miljoen Kortlopende verplichtingen 127 miljoen: 37 miljoen kortlopende bankfinancieringen Obligatielening 75 miljoen met vervaldag 29 juni 2015 Handelsschulden 4 miljoen Overlopende rekeningen 11 miljoen EIGEN VERMOGEN & VERPLICHTINGEN (in 000) Eigen vermogen Langlopende verplichtingen Langlopende financiële schulden Andere langlopende financiële verplichtingen Andere langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Voorzieningen Kortlopende financiële schulden Andere kortlopende financiële verplichtingen Handelsschulden en andere kortlopende schulden Andere kortlopende verplichtingen Overlopende rekeningen Totaal eigen vermogen en verplichtingen

27 D. Gegevens per aandeel Aantal dividendgerechtigde aandelen Aantal aandelen in omloop op jaareinde Operationeel uitkeerbaar resultaat ( ) 1,56 1,70 Nettowaarde (reële waarde) ( ) 19,46 19,86 Nettowaarde (investeringswaarde) ( ) 20,36 20,87 Marktkapitalisatie (miljoen) ( ) Beurskoers op afsluitingsdatum ( ) 22,50 19,48 Premie (+) / discount (-) t.o.v. de reële nettowaarde (%) 16% -2% 27

28 E. Financiële structuur Bedrag financiële schulden: 284 miljoen 57% langetermijnfinancieringen met gemiddelde resterende looptijd van 3,9 jaar Spreiding kredieten over 6 Europese financiële instellingen en obligatiehouders 28

29 E. Financiële structuur Gespreide vervaldata kredieten tussen 2015 en miljoen niet-opgenomen kredietlijnen Krediet dat in 2015 vervalt ( 40 miljoen), is geherfinancierd in januari % van de kredietlijnen heeft vaste rentevoet en 36% variabele Rentevoeten liggen vast voor resterende periode van gemiddeld 2,9 jaar Gemiddelde rentevoet voor 2014: 4,1% inclusief bankmarges (3,8% voor 2013) Schuldgraad: 46,6% (48,7% op 31 december 2013) 29

30 4 Vastgoedmarkt 30

31 Kantoren Verhuurmarkt Opname op Belgische kantoormarkt: circa m² Stijging van circa 30% ten opzichte van 2013 Prime rents lichte daling in alle segmenten Huurprijzen overal nog steeds onder druk Periferie na CBD belangrijkste markt Kantoormarkt blijft huurdersmarkt Uitblijven van grote nieuwe projecten op risico Investeringsmarkt 2,1 miljard investeringen in kantoorvastgoed: miljoen t.o.v Yields compressie voor (core) producten: 25 bpt 50 bpt Minder risico aversie in

32 Logistiek vastgoed Verhuurmarkt Lichte daling take up in 2014 (-16% t.o.v. 2013) Opname m² logistiek ( m² semi-industrieel) Verhuur logistiek vastgoed voor 80% in Vlaanderen Meer impact e-commerce (DC s) Investeringsmarkt Investeringsvolume: 400 miljoen (dubbel t.o.v. 2013) Grote vraag versus beperkt aanbod zal verdere verscherping van de yields geven Veel belangstelling van investeerders; geen langetermijn verhuurprojecten op de markt: enkel Belgische investeerders 32

33 5 Vooruitzichten voor

34 Vooruitzichten voor 2015 Investeringen en desinvesteringen Accent verschuiven naar logistiek vastgoed en aandeel kantorenmarkt afbouwen: streven naar verhouding: Acquisitie van hoog kwalitatieve logistieke gebouwen Ontwikkelingen in de bestaande logistieke portefeuille Desinvesteren in kantoren Lage schuldgraad van 46,6% zorgt voor investeringscapaciteit met vreemd vermogen Aanvang 2015: acquisitie logistieke site van m² in Luik: 48% logistiek vastgoed in portefeuille Ontwikkelingsmogelijkheden: Nieuwbouw: Opglabbeek ( m²) en Herentals ( m²) Uitbreidingsmogelijkheden (oa Houthalen, Boom) kunnen leiden tot extra toegevoegde waarde voor huidige huurders Extra verhuurpotentieel in Wilrijk 34

35 Vooruitzichten voor 2015 Bezettingsgraad en asset management Volume verhuringen, verlengingen en uitbreidingen kantoormarkt stabiel houden en groeien logistieke portefeuille Proactief heronderhandelen en marktconforme voorwaarden behouden Commercialisatie gebouwen Deloitte Streven naar nieuwe verhuringen met op maat gemaakte oplossing (inrichting, werfopvolging, ) Verder uitbouwen concept RE:flex in Mechelen en eventueel op andere locaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen BREEAM certificaten voor de gebouwen in de portefeuille Duurzaamheids- en milieuaspecten: nodige aanpassingswerken uitvoeren Profileren als partner met oog voor maatschappelijke evoluties 35

36 Vooruitzichten voor 2015 Financieringen Behoudens onverwachte fluctuaties van de marktrente zal de rentelast voor 2015 dalen Blijven werken aan optimalisatie en spreiding van de vervaldagen van kredietlijnen Operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel Positieve evolutie van het operationeel uitkeerbaar resultaat verwacht voor 2015 Uitkeringspercentage van 90% blijft naar verwachting behouden 36

37 Vragen? 37

Pers- en analistenmeeting. Halfjaarcijfers 2013

Pers- en analistenmeeting. Halfjaarcijfers 2013 Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2013 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2013 3 Financiële resultaten per 30.06.2013 4 Vastgoedmarkt 5 Vooruitzichten

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Woensdag 29 april uur

Algemene vergadering van aandeelhouders. Woensdag 29 april uur Algemene vergadering van aandeelhouders Woensdag 29 april 2015 16.30 uur l 1 Samenstelling bureau Voorzitter: Paul Christiaens, voorzitter raad van bestuur Secretaris: Jean-Paul Sols, ceo Stemopnemers:

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2011 l 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2011 3 Financiële resultaten per 31.12.2011 4 Vastgoedmarkt 5 Vooruitzichten voor

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2011 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2011 3 Financiële resultaten per 31.12.2011 4 Vastgoedmarkt 5 Voorzichten voor 2012

Nadere informatie

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat Gereglementeerde informatie embargo 03/11/2008, 17.45 uur Tussentijdse verklaring over het derde kwartaal 2008 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2008 tot 30.09.2008 Intervest Offices kent toename

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat Lichte toename reële waarde van de vastgoedportefeuille Lage schuldgraad:

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015 Gereglementeerde informatie - embargo tot 27.10.2015, 08.00 uur Antwerpen, 27 oktober 2015 per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015 8 verhuurtransacties aan nieuwe huurders in het

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring

Tussentijdse verklaring Gereglementeerde informatie - embargo 26.10.2012, 17.45 uur Tussentijdse verklaring Antwerpen, 26 oktober 2012 Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat: 16 % in de eerste negen maanden van 2012

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Gereglementeerde informatie embargo tot 04/05/2009, 19.00 uur Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Stijging operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel met 18

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers /02/2013 l

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers /02/2013 l Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2012 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2012 3 Financiële resultaten per 31.12.2012 4 Vastgoedmarkt 5 Vooruitzichten voor

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Verbeterd operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel: 0,48 (+ 35 %) Lichte waardestijging van de vastgoedportefeuille

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016

Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting - 29.07.2016 Agenda 1. Beschrijving van de portefeuille 2. Belangrijke gebeurtenissen van 2016 3. Financiële resultaten per 30.06.2016

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016

Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting halfjaarcijfers 2016 29.07.2016 Agenda 1. Beschrijving van de portefeuille 2. Belangrijke gebeurtenissen van eerste semester 2016

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 08.02.2017 Agenda 1. Beschrijving van de portefeuille 2. Belangrijke gebeurtenissen van 2016 3. Financiële resultaten

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Vastned Retail Belgium

Vastned Retail Belgium Vastned Retail Belgium Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2017 Armani Jeans, Antwerp Agenda 1. Beschrijving van de portefeuille 2. Belangrijke gebeurtenissen van het eerste semester 2017 3. Financiële

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2014

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2014 Gereglementeerde informatie - embargo tot 06/05/2014, 8.00 uur Antwerpen, 6 mei 2014 Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat met 1,4 % 1 Stabiele reële waarde van de vastgoedportefeuille 2

Nadere informatie

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT Bijlagen: Financiële staten 1 geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 2014 2013 Huurinkomsten 40.037 39.914 Met verhuur verbonden kosten -22 4 NETTOHUURRESULTAAT 40.015 39.918 Recuperatie

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers Zara - Brussel

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers Zara - Brussel Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2013 Zara - Brussel AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2013 3 Financiële resultaten per 31.12.2013 4 Vastgoedmarkt 5 Vooruitzichten

Nadere informatie

Het operationeel uitkeerbaar resultaat bedraagt 1,90 per aandeel in 2015 ( 1,56 in 2014).

Het operationeel uitkeerbaar resultaat bedraagt 1,90 per aandeel in 2015 ( 1,56 in 2014). - Gereglementeerde informatie embargo tot 5/2/2016, 8.00 uur Antwerpen, 5 februari 2016 Overzicht 2015 Strategische accentverschuiving naar logistiek vastgoed: op 31 december 2015 bestaat 51% van de portefeuille

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2015

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2015 Gereglementeerde informatie embargo tot 05/05/2015, 8.00 uur Antwerpen, 5 mei 2015 Focus op premium city high street shopstrategie blijft rode draad in activiteiten. Verwerving van een premium city high

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015 Gereglementeerde informatie - embargo tot 27.10.2015, 8.00 uur Antwerpen, 27 oktober 2015 Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 Focus op premium city high street shopstrategie

Nadere informatie

persbericht Gereglementeerde informatie - embargo tot 10/2/2015, 8.00 uur antwerpen, 10 februari 2015

persbericht Gereglementeerde informatie - embargo tot 10/2/2015, 8.00 uur antwerpen, 10 februari 2015 Gereglementeerde informatie - embargo tot 10/2/2015, 8.00 uur antwerpen, 10 februari 2015 Strategische accentverschuiving gerealiseerd in de portefeuille naar logistiek vastgoed: op 31 december 2014 bestaat

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS I INTERVEST I 26 APRIL

Algemene vergadering van aandeelhouders ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS I INTERVEST I 26 APRIL Algemene vergadering van aandeelhouders ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS I INTERVEST I 26 APRIL 2017 1 Algemene vergadering van aandeelhouders Woensdag 26 april 2017-16.30 uur ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2016

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2016 Gereglementeerde informatie - embargo tot 3.5.2016, 8.00 uur ANTWERPEN, 3 MEI 2016 over het eerste kwartaal 2016 Stevige verankering in segment van premium city high street shops blijft objectief. Op 31

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het 1 ste kwartaal 2017

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het 1 ste kwartaal 2017 Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het 1 ste kwartaal 2017 Stevige verankering in het segment van premium city high street shops blijft het objectief. Op 31 maart 2017 bestaat 59% van

Nadere informatie

Intervest Offices & Warehouses heeft in 2013 haar logistieke vastgoedportefeuille uitgebreid met 6 miljoen of 3 % 1.

Intervest Offices & Warehouses heeft in 2013 haar logistieke vastgoedportefeuille uitgebreid met 6 miljoen of 3 % 1. Gereglementeerde informatie - embargo tot 11/2/2014, 8.00 uur Persbericht Antwerpen, 11 februari 2014 JAARRESULTATEN Intervest Offices & Warehouses heeft in haar logistieke vastgoedportefeuille uitgebreid

Nadere informatie

Begrippenlijst en alternatieve prestatiemaatstaven

Begrippenlijst en alternatieve prestatiemaatstaven Begrippenlijst en alternatieve prestatiemaatstaven Alternatieve prestatiemaatstaven zijn maatstaven die Intervest hanteert om haar operationele performantie te meten en op te volgen. De maatstaven worden

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2017

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2017 Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2017 Focus op core city assets blijft rode draad in activiteiten. Acquisitie van 3 aaneensluitende core city assets

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 6 augustus 2015 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 De reële waarde van de vastgoedbeleggingen bedraagt

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het derde kwartaal 2016

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het derde kwartaal 2016 Gereglementeerde informatie - embargo tot 28/10/2016, 8.00 uur Antwerpen, 28 oktober 2016 Uitwerking van de groeistrategie met stevige groei de komende 3 jaar, gestoeld op een heroriëntering in de kantorenportefeuille

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG van de raad van bestuur over de periode 01.01.2011 tot 30.06.2011 Gereglementeerde informatie - embargo 02/08/2011, 8.00 uur Halfjaarlijks Antwerpen, 2 augustus 2011 Operationeel

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2013

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2013 Gereglementeerde informatie - embargo tot 07/05/2013, 8.00 uur Antwerpen, 7 mei 2013 Naamswijziging Intervest Retail in Vastned Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat met 5 % 1 Lichte toename

Nadere informatie

Pers- en analistenmee-ng Hal0aarcijfers 2015

Pers- en analistenmee-ng Hal0aarcijfers 2015 Pers- en analistenmee-ng Hal0aarcijfers 2015 30.07.2015 Agenda 1. Beschrijving van de portefeuille 2. Belangrijke gebeurtenissen van 2015 3. Financiële resultaten per 30.06.2015 4. Vastgoedmarkt 5. Vooruitzichten

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 4 augustus 2016 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 Operationeel resultaat van 24,6 miljoen EUR (+ 9,7%)

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2015

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2015 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2015 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2015 05.02.2016 Agenda 1. Beschrijving van de portefeuille 2. Belangrijke gebeurtenissen van 2015 3. Financiële resultaten

Nadere informatie

Bolero - Vastgoedevent. 23 november 2016

Bolero - Vastgoedevent. 23 november 2016 Bolero - Vastgoedevent 23 november 2016 Intervest at a glance - GVV Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap - Genoteerd op Euronext (INTO) - 1999 - Vastgoed: logistiek (51%) & kantoren (49%) Cijfers

Nadere informatie

Algemene vergadering & Bijzondere en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Woensdag 1 april u30

Algemene vergadering & Bijzondere en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Woensdag 1 april u30 Algemene vergadering & Bijzondere en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders Woensdag 1 april 2009 16u30 Door Jean-Paul Sols Verwelkoming Samenstelling bureau Voorzitter: Hubert Roovers, gedelegeerd

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Persbericht Woensdag 19 november 2008, 07u00 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE NETTO COURANTE WINST 1 BEDRAAGT OVER HET DERDE

Nadere informatie

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3%

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3% PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 23 februari 2017 T U S S E N T I J D S E V E R K L A R I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E E R S T E K W A R T A A L V A N H E T B O E K

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per )

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per ) TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EERSTE KWARTAAL 2017-2018 1 (afgesloten per 30.06.2017) Netto huurresultaat stijgt met 8,06% tot 17,26 mio EUR EPRA Resultaat 2 van het eerste kwartaal van

Nadere informatie

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/13 7.30u Leasinvest Real Estate Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2013 (01/01/13-31/03/13)

Nadere informatie

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren 1 Care Property Invest NV Kerncijfers - boekjaar 2015 Kerncijfers 1. Patrimonium Vastgoedbeleggingen aantal projecten 4 1 0 aantal wooneenheden voor senioren 316 15 0 vastgoed beschikbaar voor verkoop

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2013 TOT 30/09/2013 EMBARGO TOT 07/11/2013 08u45 NETTO COURANT RESULTAAT EUR 3,36 MILJOEN (EUR 0,51 PER AANDEEL), EEN GROEI VAN 16,1% T.O.V. DEZELFDE PERIODE VORIG

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2005-2006

JAARREKENINGEN 2005-2006 Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 JAARREKENINGEN 2005-2006 OPERATIONELE WINST BOEKJAAR 2005-2006 : 8,63 MIO EUR - BEANTWOORDT AAN VERWACHTINGEN

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 31 maart 2015 Huurinkomsten stijgen tot 11,6 mln (2014: 9,1 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 751,1 mln Start bouwwerken

Nadere informatie

Succesvolle opstart Qrf

Succesvolle opstart Qrf PERSBERICHT Gereglementeerde info 28/02/2014 om 7.00U Succesvolle opstart Qrf JAARRESULTATEN 18/12/2013 tot 30/12/2013 Qrf heeft op 18 december 2013 haar beursintroductie op Euronext succesvol gerealiseerd.

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Embargo tot 17/11/2011 8u00 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2011 TOT 30/09/2011 Netto courant resultaat 1 stijgt met 16,4% tot EUR 2,68 miljoen t.o.v. EUR

Nadere informatie

Oevel m 2. Halfjaarlijks. financieel. verslag. van de raad van bestuur

Oevel m 2. Halfjaarlijks. financieel. verslag. van de raad van bestuur Oevel 3-5.000 m 2 Halfjaarlijks van de raad van bestuur over de periode 01.01.2013 tot 30.06.2013 Gereglementeerde informatie - embargo tot 30/07/2013, 08.00 uur Halfjaarlijks Antwerpen, 30 juli 2013 Verkoop

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 30 november 2015 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 LOPEND NETTORESULTAAT: 22,9 MILJOEN EUR, EEN STIJGING MET 19% REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN:

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 30 september 2014 Huurinkomsten stijgen tot 28,3 mln (2013: 26,8 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 649,4 mln Verwerving

Nadere informatie

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1 Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar 2005-2006 (01/07/2005-31/03/2006) 1 Brussel, 19 mei 2006 Reële waarde van vastgoedportefeuille stijgt met 54,3% t.o.v. 31/12/2005 van 272,2 miljoen EUR

Nadere informatie

MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2015 TOT EN MET 30/09/2015

MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2015 TOT EN MET 30/09/2015 7 PERSBERICHT TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2015 TOT EN MET 30/09/2015 EMBARGO TOT 05/11/2015 08u30 NETTO COURANT RESULTAAT EUR 5,33 MILJOEN

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2016 Inhoudstafel 1. Tussentijds halfjaarverslag eerste semester 2016 4 1.1. Heroriëntering van de vastgoedportefeuille 5 1.2. Verhuuractiviteiten 9 1.3. Operationeel resultaat

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM TUSSENTIJDSE VERKLARING VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2008 TOT 30/09/2008 DIE DE RESULTATEN BEVAT PER 30/09/2008 Groei met 40,1% van de huuropbrengsten

Nadere informatie

RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05)

RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05) Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: VASTGOED- AANDELEN BELGIË (17/05) In dit rapport ga ik de voornaamste Belgische

Nadere informatie

Persbericht. Jaarresultaten Het brutodividend van Intervest Offices & Warehouses stijgt in 2012 naar 1,76 per aandeel ( 1,73 in 2011).

Persbericht. Jaarresultaten Het brutodividend van Intervest Offices & Warehouses stijgt in 2012 naar 1,76 per aandeel ( 1,73 in 2011). Gereglementeerde informatie - embargo 8/02/2013, 8.00 uur Persbericht Antwerpen, 8 februari 2013 Het brutodividend van Intervest Offices & Warehouses stijgt in naar 1,76 per aandeel ( 1,73 in 2011). De

Nadere informatie

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 - Acquisitie van een handelscomplex in de binnenstad van Aalst met een totale verhuurbare

Nadere informatie

halfjaarlijks financieel VERSLAG

halfjaarlijks financieel VERSLAG halfjaarlijks financieel VERSLAG van de raad van bestuur over de periode 01.01 tot 30.06.2010 1 Gereglementeerde informatie - embargo 03/08/2010, 8.30 uur Antwerpen, 3 augustus 2010 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 1,6%

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 1,6% PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 3 augustus 2017 T U S S E N T I J D S E V E R K L A R I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R D E R D E K W A R T A A L V A N H E T B O E K J A

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010 Ingrid Daerden, Investor relations 1 Moneytalk event, 28 oktober 2010 Wat is een vastgoedbevak? BEleggingsvennootschap met VAst KApitaal die uitsluitend belegt in vastgoed Onder controle van de Commissie

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 14 november 2014 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2013-2014 REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN: 477 MILJOEN, EEN STIJGING MET 101 MILJOEN COURANT NETTORESULTAAT

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 7 augustus 2014 Onder embargo tot 7u30 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014 COURANT NETTORESULTAAT

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Commanditaire vennootschap op Aandelen

Commanditaire vennootschap op Aandelen HALFJAARREKENINGEN - PERIODE VAN 1 OKTOBER 2006 TOT 31 MAART 2007 Commanditaire vennootschap op Aandelen CREATING VALUE IN REAL ESTATE Stijging van de intrinsieke waarde Duidelijke stijging van het resultaat

Nadere informatie

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2017

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2017 Onder embargo tot 26 oktober 2017 17.40 u Gereglementeerde informatie PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2017 Resultaten na de eerste 9 maanden van het boekjaar: Toename met 10,8% van de reële waarde

Nadere informatie

PERSbERICHT JAARRESULTATEN 2014

PERSbERICHT JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie - embargo tot 10/2/2015, 8.00 uur Antwerpen, 10 FEBRUARI 2015 Overzicht 2014 Realisatie van de vooropgestelde strategie om 65% van de vastgoedportefeuille te investeren in binnenstadswinkels.

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

Risicospreiding in de vastgoedportefeuille. + 3% Logistiek vastgoed. + 1% Bezettingsgraad

Risicospreiding in de vastgoedportefeuille. + 3% Logistiek vastgoed. + 1% Bezettingsgraad Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Intervest offices & warehouses een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) naar Belgisch recht aandelen genoteerd op Euronext Brussels (INTO) gespecialiseerd

Nadere informatie

Vastgoedportefeuille Retail Estates stijgt met 59% tot 300 miljoen euro in één jaar

Vastgoedportefeuille Retail Estates stijgt met 59% tot 300 miljoen euro in één jaar Vastgoedportefeuille Retail Estates stijgt met 59% tot 300 miljoen euro in één jaar Halfjaarresultaten: courante winst stijgt conform verwachtingen met 8,84% tot 4,85 miljoen euro Ternat, 30 november 2007.

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 14/05/ u45

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 14/05/ u45 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER VOOR DE PERIODE VAN 01/01/2009 TOT 31/03/2009 Netto courant resultaat 1 stijgt met 18,7% tot EUR 2,07 miljoen (EUR 0,58 per aandeel) tegenover EUR

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010

MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR (VOOR DE PERIODE 01.07.2010 30.09.2010) MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010 Netto courant resultaat per aandeel (exclusief IAS 39) van

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders

Algemene vergadering van aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Woensdag 26 april 2017 14.30 uur ZARA, Brussel Samenstelling bureau Voorzitter: Rudi Taelemans, CEO Secretaris: Reinier Walta, CFO Stemopnemer: Elke Krols, Finance

Nadere informatie

Overzicht 2016 PERSBERICHT JAARCIJFERS 2016

Overzicht 2016 PERSBERICHT JAARCIJFERS 2016 Gereglementeerde informatie embargo tot 8/2/2017, 18.00 uur Antwerpen, 8 februari 2017 Overzicht 2016 Aankondiging van een stevig groeiplan naar een vastgoedportefeuille van 800 miljoen in de komende drie

Nadere informatie

STABIEL EERSTE KWARTAAL Verkoop van een niet-strategisch pand gelegen te Merksem (Bredabaan ) voor een netto verkoopprijs van 1,1 MEUR.

STABIEL EERSTE KWARTAAL Verkoop van een niet-strategisch pand gelegen te Merksem (Bredabaan ) voor een netto verkoopprijs van 1,1 MEUR. STABIEL EERSTE KWARTAAL 2017 - Reële Waarde van de vastgoedportefeuille stijgt tot 253,28 MEUR op 31 maart 2017. - Verkoop van een niet-strategisch pand gelegen te Merksem (Bredabaan 448-452) voor een

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG van de raad van bestuur over de periode 01.01 tot 30.06.2009 1 Gereglementeerde informatie embargo 04/08/2009, 12.30 uur Antwerpen, 4 augustus 2009 Operationeel uitkeerbaar resultaat verbetert met 12 %

Nadere informatie

1.8 Het aandeel Intervest Offices & Warehouses en wijziging aandeelhoudersstructuur

1.8 Het aandeel Intervest Offices & Warehouses en wijziging aandeelhoudersstructuur 2015 halfjaarlijks FINANCIEEL verslag Inhoudstafel 1. Tussentijds halfjaarverslag eerste semester 2015 1.1 Verhuuractiviteiten 1.2 Operationeel resultaat 1.3 Investeringen en desinvesteringen van vastgoedbeleggingen

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Euronext Financial Cocktail. 7 december 2006

Euronext Financial Cocktail. 7 december 2006 Euronext Financial Cocktail 7 december 2006 Voorstelling Leasinvest Real Estate Activiteit Het beheer van een gediversifieerde portefeuille van kwalitatieve en goedgelegen kantoor-, logistieke- en retailgebouwen

Nadere informatie

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget.

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget. Pagina 1/5 PERSBERICHT Voor meer informatie, contacteer Jean-Louis Appelmans T: 03 238 98 77 E-mail : jeanlouis.appelmans@leasinvest-realestate.com Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2017

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2017 HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2017 1. Tussentijds halfjaarverslag eerste semester 2017 5 1.1. Investeringen in eerste semester 2017 6 1.2. Verhuuractiviteiten 10 1.3. EPRA resultaat 10 1.4. Vastgoedportefeuille

Nadere informatie

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan:

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan: - VERKOOP VAN DE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP GALAXY PROPERTIES, EIGENAAR VAN HET NORTH GALAXY GEBOUW - HERSTRUCTURERING VAN DE RENTEAFDEKKINGEN Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap,

Nadere informatie

Trading update Q1 2015

Trading update Q1 2015 Trading update Q1 2015 Highlights : Sterk 1 e kwartaal Strategie: Asset rotatie: voor 24,5 miljoen aan verkooptransacties afgerond in 1 e kwartaal 2015 Met totaal gerealiseerde verkopen sinds start asset

Nadere informatie

Trading update Q3 2014

Trading update Q3 2014 Trading update Q3 2014 Highlights NSI verhoogt de verwachting van het directe resultaat voor geheel 2014 van ten minste 46,3 miljoen naar ten minste 47,5 miljoen Bezettingsgraad van de totale portefeuille

Nadere informatie

halfjaarlijks financieel verslag Retail Belgium

halfjaarlijks financieel verslag Retail Belgium halfjaarlijks FINANCIEEL verslag Gereglementeerde informatie embargo 30/07/2015, 8.00 uur Antwerpen, 30 juli 2015 Focus op premium city high street shopstrategie blijft rode draad in activiteiten. Verwerving

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DERDE KWARTAAL 2012-2013 1 (afgesloten per 31/12/2012) Netto courant resultaat 2 stijgt met 15,62 % tot 15,10

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde jaarrekeningen Geconsolideerde balans Toelichtingen 30/09/2007 (x1.000 UR) G H J TV Vaste activa Goodwill 457 mmateriële vaste activa Vastgoedbeleggingen 3 + 5 211.156 Projectontwikkelingen

Nadere informatie

NETTO COURANT RESULTAAT VAN 4,36 MILJOEN - GROEI MET 23% T.O.V. Q1-2014

NETTO COURANT RESULTAAT VAN 4,36 MILJOEN - GROEI MET 23% T.O.V. Q1-2014 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE KWARTAALCIJFERS VAN 01/01/2015 TOT 31/03/2015 EMBARGO TOT 13/05/2015 08U45 NETTO COURANT RESULTAAT VAN 4,36 MILJOEN - GROEI MET 23% T.O.V. Q1-2014 STIJGING VAN DE REËLE WAARDE

Nadere informatie