Via Twence. Geen woorden, maar daden en dat is precies waar Twence mee bezig is. Verder in deze editie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Via Twence. Geen woorden, maar daden en dat is precies waar Twence mee bezig is. Verder in deze editie:"

Transcriptie

1 Via Twence Info Magazine Jaargang 14 december 2014 Uitgave 43 Geen woorden, maar daden en dat is precies waar Twence mee bezig is Verder in deze editie: 02 Twence: blik op recycling 04 Grootste duurzame energieleverancier van Overijssel 06 4 steps forward! 10 Twence op vakbeurs RWM

2 Robert-Jan ter Morsche (Stichting Kringloop Blik) ziet weinig heil in het apart inzamelen van blik Twence: blik op recycling De recycling van stalen en aluminium blikverpakkingen is zeer succesvol. Dat is mede te danken aan afvalenergiebedrijven zoals Twence, die investeren in nieuwe installaties om meer metalen terug te winnen, stelt Robert-Jan ter Morsche van de Stichting Kringloop Blik. fervent voorstander van een Europees stortverbod. Hoewel Nederland dus Europees koploper is, moeten we ook in ons land blijven investeren in metaalrecycling. Daardoor kan het percentage hergebruikt blik nog verder toenemen, verwacht de zegsman van de SKB. In de nabije toekomst denkt hij dat de meeste winst voor metaalrecycling te behalen is dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen voor de opwerking van bodemassen. Omdat afvalenergiecentrales nu al steeds meer metalen kunnen terugwinnen uit bodemassen, ziet Robert- Jan ter Morsche weinig heil in het apart inzamelen van blik. Door sommige gemeenten worden andere inzamelsystemen toegepast of overwogen, maar inzameling via het huisvuil is de efficiëntste methode. Het kost de samenleving het minst en is gemakkelijk en efficiënt voor consument, gemeente en het afvalenergiebedrijf. Voor meer informatie over de Stichting Kringloop Blik: Inzameling van blik via het huisvuil is de efficiëntste methode Meer metalen uit bodemassen Twence kan voortaan nog kleinere metaaldeeltjes uit bodemassen verwijderen. Op 22 oktober werd de nieuwe hal achter de bestaande slakkenopwerkingsinstallatie officieel in gebruik genomen. De machines in deze hal zijn gebaseerd op de modernste technologieën. Noviteiten zijn een ADR (advanced dry recovery) en een verbeterde combischeider. De machines kunnen 60 tot 70 procent meer aluminium, koper, zink en andere metalen uit de bodemassen verwijderen. Deze metalen worden hergebruikt. Dankzij dit zogenoemde ONFA-project (Optimalisatie Non-Ferro Afvangst uit bodemassen) zijn de bodemassen schoner en gemakkelijker inzetbaar in bijvoorbeeld de wegenbouw. Na verbranding blijft ongeveer een kwart van alle restafval over als bodemassen. Bij Twence gaat het om circa ton per jaar. Staal wordt met magneten uit bodemassen teruggewonnen. Bij non-ferro s (zoals aluminium) gebeurt dit door middel van wervelstroomscheiding. Pilot inzameling verpakkingsmateriaal Losser loopt op rolletjes Het is een fantastisch mooi cijfer, dat andere sectoren kan inspireren, zegt Robert-Jan ter Morsche van de Stichting Kringloop Blik (SKB) over het recyclingpercentage van blik. Dat zit met 91 procent (in 2012) ruim boven de wettelijke norm van 85 procent uit het Besluit Beheer Verpakkingen. Het is ook sterk gestegen ten opzichte van 2005, toen 84 procent van het blik werd hergebruikt. Volgens de secretaris van de stichting is de stijging mede te danken aan afvalenergiebedrijven, zoals Twence. Die investeren in installaties die meer metalen kunnen halen uit bodemassen (het restant dat overblijft na verbranding). Zo kan Twence tegenwoordig kleinere metaaldeeltjes terugwinnen dankzij onder meer de ADR-technologie (zie kader). Andere branchegenoten halen meer metalen uit bodemassen door deze te wassen of chemisch te behandelen. De bedrijven verdienen de investeringen vaak snel terug, legt Robert-Jan ter Morsche uit. Want blik en andere metalen brengen veel op, doordat ze eindeloos kunnen worden hergebruikt zonder verlies van de waardevolle eigenschappen. Recycling is bovendien goed voor het milieu, want het bespaart 70 procent van de energie bij de productie van staal. Bij aluminium (dat via elektrolyse wordt gewonnen uit bauxiet) bedraagt die reductie maar liefst 95 procent. Volgens Ter Morsche hebben zijn stichting en afvalenergiebedrijven zoals Twence dan ook hetzelfde doel: Namelijk de kringloop voor grondstoffen in ons geval blik sluiten en daarmee het duurzame gebruik van grondstoffen en energie bevorderen. Bij de Stichting Kringloop Blik zijn materiaalproducenten, verpakkingsbedrijven, het verpakkende bedrijfsleven en de detailhandel aangesloten. Stortverbod In Nederland is hergebruik van blik meer gemeengoed dan in de rest van Europa, weet Robert-Jan ter Morsche. Dat komt omdat hier een stortverbod geldt. Na verbranding kunnen we metalen terugwinnen en recyclen, bij storten verdwijnen ze gewoon in de grond. Om die reden is hij ook een Afgelopen zomer is de gemeente Losser, samen met Twente Milieu en Twence, een proef gestart met het apart inzamelen van kunststof-verpakkingsmateriaal en blik in De Lutte en de wijk Saller. Het materiaal wordt vierwekelijks door Twente Milieu in de zogeheten verpakkingencontainer opgehaald en naar Twence gebracht, waar het machinaal wordt gesorteerd. Tijdens de laatste inzameling werd liefst 25% meer verpakkingsmateriaal opgehaald dan bij de eerste inzameling. De pilot duurt tot augustus Circulaire economie Bij Twence wordt het verpakkingsmateriaal in drie stromen gescheiden. Daarna gaan de verschillende soorten kunststoffen (75% van het totaal) naar de kunststofverwerkende industrie. Het blik gaat naar de metalenhandelaar en van de drankenkartons worden bij een gespecialiseerd bedrijf papier, kunststof en aluminium van elkaar losgeweekt. Van al deze grondstoffen worden weer nieuwe producten gemaakt. Twence probeert daar zoveel mogelijk regionale bedrijven bij in te schakelen en zo bij te dragen aan de circulaire economie en werkgelegenheid in Twente. Zuivere stromen Wethouder Wilschut van Losser: Er zit weinig fout afval tussen en dat is heel prettig. Dat betekent ook dat de andere container met restafval veel minder snel vol is dan voorheen en dus minder vaak geleegd hoeft te worden. Als alle resultaten van de proef binnen gekomen en geanalyseerd zijn, bekijken we hoe we verder gaan. Dat gaat in nauw overleg met partners zoals Twente Milieu en Twence en met de andere Twentse gemeenten. 02 Via Twence 03

3 Twence haalt steeds meer elektriciteit, warmte en stoom uit restafval. We kijken continu naar nieuwe manieren om energie te produceren en zijn inmiddels uitgegroeid tot de grootste duurzame energieleverancier van Overijssel, vertelt Rob van Ommen, sales manager Energy bij Twence. Grootste duurzame energieleverancier van Overijssel Rob van Ommen Voor de afname van duurzame thermische energie is Twence op zoek naar nieuwe partners Ter illustratie geeft hij de indrukwekkende cijfers. Twence produceert voldoende elektriciteit voor huishoudens. Daarnaast levert Twence warmte en stoom, vergelijkbaar met het warmteverbruik van circa woningen. Daarmee staan we in de top 10 van Nederlandse duurzame energieleveranciers, weet Rob van Ommen. Op provinciaal niveau is Twence zelfs de grootste. De productie van energie uit hernieuwbare bronnen past volgens Van Ommen bij de maatschappelijke rol van het bedrijf. Wij zien afval als bron van herbruikbare grondstoffen en energie. We brengen grondstoffen terug in de keten en zetten restafval in voor energetische benutting, zolang dit nog de meest efficiënte vorm van gebruik is. Daarbij kijkt Twence continu naar hoe het nog beter kan, aldus Van Ommen. De afvalenergiecentrale (AEC) heeft een zeer hoge energieopbrengst en kan qua rendement ruimschoots de vergelijking aan met de huidige generatie kolengestookte elektriciteitscentrales. De stroom levert Twence aan de Twentse gemeenten en aan het openbare elektriciteitsnet. Sinds 1 januari 2011 levert de centrale ook stoom en warmte. De stoom uit de centrale benut AkzoNobel voor het indampen van pekel tot zout. Aanvankelijk werd vanuit één verbrandingslijn stoom geleverd, daarna werd ook warmte-uitkoppeling uit de andere lijnen mogelijk gemaakt. Sinds 2013 neemt AkzoNobel nog meer stoom af, waardoor het bedrijf inmiddels jaarlijks het verbruik van maar liefst 80 miljoen kubieke meter aardgas bespaart. Daarnaast levert de afvalenergiecentrale warmte -in de vorm van warm wateraan Ennatuurlijk in Enschede (de voormalige centrale van Essent), voor de verwarming van circa woningen en ruim 200 bedrijven, waaronder de Universiteit Twente en het stadion van FC Twente. De combinatie van zowel warmteals stoomlevering is bijzonder, weet Van Ommen. Twence is koploper in de toepassing van deze techniek. Ook internationaal oogstten deze projecten lof en viel het bedrijf in de prijzen: vorig jaar won Twence de prestigieuze Global District Energy Climate Award, een onderscheiding voor bijzondere prestaties op het gebied van warmte- en koudenetten. Partners Een belangrijke duurzame elektriciteitsleverancier van Twence is de biomassa-energiecentrale (BEC). Deze centrale kan nu al circa huishoudens voorzien van groene stroom. Dat gebeurt door het verbranden van afvalhout, houtige niet-composteerbare delen uit de composteringsinstallaties en de grove delen uit het groenafval. De techniek is in grote lijnen vergelijkbaar met die van de afvalenergiecentrale. Maar ook voor dit bedrijfsonderdeel kijkt Twence naar hoe het nog beter kan. Er zijn vergevorderde plannen om ook levering van warmte en stoom vanuit de BEC mogelijk te maken en daarmee de duurzame energieproductie van dit bedrijfsonderdeel te verdrievoudigen. De subsidie voor dit project wordt in 2015 aangevraagd, waarna de ombouw naar verwachting in 2018 kan worden afgerond. Voor de afname van deze duurzame thermische energie is Twence op zoek naar nieuwe partners. Zo kunnen beide partijen hun duurzame ambities verder invullen, zegt Rob van Ommen. Vergister Een al bestaand samenwerkingsverband is Twenergy. Daarin benutten Twence en Cogas stortgas van Elhorst-Vloedbelt voor elektriciteit en warmte. Ook op het Boeldershoekterrein heeft Twence onlangs geïnvesteerd in de vernieuwing van het stortgasnet en de -installaties. Enerzijds wordt hiermee voorkomen dat een groot deel van het broeikasgas methaan uit de stortheuvels in de atmosfeer terecht komt, anderzijds levert dit jaarlijks naar verwachting drie miljoen kubieke meter stortgas op. Het stortgas wordt verwerkt in de warmtekrachtkoppeling van Twence eigen vergistingsinstallatie, waarmee hoge rendementen worden gerealiseerd: het gas wordt zo stroom voor 1400 woningen en warmte voor 400 huishoudens. In de vergister produceren bacterieculturen biogas uit organisch afval, dat vervolgens wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Ook vergisting gebeurt bij Twence met de nieuwste technologie. Het jongste onderdeel, de innovatieve combivergister die door de Enschedese specialist in bioenergiesystemen HoSt is ontwikkeld, is 22 oktober officieel in gebruik genomen. Deze installatie vergist zowel vloeibare afvalstromen als lastig verwerkbaar organisch afval, zoals bermgras en industrieel organisch afval. Het gistende gemakkelijke materiaal zorgt ervoor dat ook moeilijk verwerkbare stromen voor energie-onttrekking kunnen worden ingezet. 04 Via Twence 05 03

4 Onder grote belangstelling zijn woensdag 22 oktober vier duurzame projecten van Twence officieel opgeleverd. Gedeputeerde Ineke Bakker verrichtte de opening. 4 steps forward! De sprekers bij de feestelijke oplevering, v.l.n.r. Geert Versteeg (Procede), Gert Jan Bennink (Twence) en Ineke Bakker (gedeputeerde Provincie Overijssel) Duurzaamheid en recycling gaan hand in hand met het ontwikkelen van hoogwaardige werkgelegenheid in de regio De drie sprekers Ineke Bakker, Geert Versteeg van Procede (een spin-off van de UT) en Gert Jan Bennink van Twence, waren het er over eens dat er een eind moet komen aan de uitputting van fossiele brandstoffen. Geen woorden, maar daden en dat is precies waar Twence mee bezig is. De vier nieuwe, innovatieve installaties laten zien waar samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven toe kan leiden. Het gaat om vier installaties waarmee Twence: 1. lastige groene afvalstromen zoals bermmaaisel efficiënter verwerkt; 2. CO 2 geschikt maakt voor nuttige toepassingen, zoals rookgasreiniging; 3. tot 70 procent meer aluminium, koper, zink en andere metalen terugwint; 4 meer rendement haalt uit vrijkomend methaangas uit oude stortheuvels. Met de totale investeringen in de vier projecten, inclusief subsidies van de EU, Agentschap NL en de Provincie Overijssel, is een bedrag van ruim 15 miljoen gemoeid. Met dat bedrag dragen we bij aan een beter milieu (minder methaanuitstoot), besparen we op fossiele brandstoffen (equivalent van m 3 aardgas op jaarbasis), realiseren we jaarlijks tot bijna ton besparing van uitstoot van CO 2, leveren we meer duurzaam geproduceerde energie (elektriciteit voor woningen en warmte voor 550 woningen) én bereiken we betere recyclingspercentages door meer metaalterugwinning. Effecten die onze aandeelhouders sterken in hun eigen recycling- en duurzaamheidsdoelstellingen. Winst voor de regio Maar er zijn meer positieve effecten. In de afgelopen jaren hebben honderden mensen bijgedragen aan de ontwikkeling, constructie en bouw van de vier installaties. Zo gaan duurzaamheid en recycling hand in hand met het ontwikkelen van hoogwaardige werkgelegenheid in de regio. Voor onze partners waren we ook in deze projecten weer de proeftuin waarin nieuwe concepten marktrijp worden. Op deze manier dragen we samen bij aan een gunstig vestigingsklimaat voor hightech-ondernemingen in de regio. Een belangrijke motor van de Twentse economie. Gouden driehoek In de circulaire economie heeft iedereen een rol. Kennisinstellingen en opleidingsinstituten (Saxion, UT, TNO) ontwikkelen nieuwe inzichten, het bedrijfsleven vertaalt dit in nieuwe oplossingen, overheden stimuleren door regelgeving en faciliteiten. De gouden driehoek, waarin samenwerken essentieel is. Onze gasten maakten graag van de gelegenheid gebruik de installaties te bezoeken. De projectleiders gaven op locatie uitgebreid uitleg over de werking van de systemen en beantwoordden vragen. Na afloop vertrokken de genodigden in de wetenschap dat Twence al weer bezig is met nieuwe initiatieven voor nog meer stappen vooruit. 06 Via Twence 03 07

5 De terugwinning van metalen wordt verhoogd, wat uit milieu-oogpunt van belang is Vergisting lastig verwerkbaar materiaal De nieuwe combi-vergister op het terrein van Twence is door de Enschedese specialist in bioenergiesystemen HoSt ontwikkeld. Hierin kunnen naast reguliere vloeibare afvalstromen lastig verwerkbare biomassastromen worden vergist. Zo gebruiken we deze stromen nuttig voor de productie van duurzame energie. Het gaat om een pilot installatie, er zijn in Nederland nog geen andere installaties die dit materiaal op deze wijze kunnen benutten. De verwachting is dat we met de combi-vergister circa 1 miljoen m 3 biogas produceren, dat door de gasmotoren van de bioconversieinstallaties van Twence zal worden omgezet naar stroom voor 600 woningen en warmte voor nog eens 150 huishoudens. Betere benutting van meer stortgas Met het realiseren van nieuwe stortgasonttrekkingsbronnen en het bijbehorende leidingnetwerk in de stortheuvels op het Twence-terrein voorkomen we dat een groot deel van het broeikasgas methaan uit de stortheuvels in de atmosfeer terecht komt. Door deze vernieuwing verhogen we de productie van stortgas tot naar schatting 3 miljoen m 3 per jaar. Dit stortgas drijft de gasmotoren van Twence bioconversie-installaties aan, waarmee hoge rendementen worden gerealiseerd. Zo kan uit de oude stortheuvels elektriciteit voor woningen en warmte voor 400 extra huishoudens worden gehaald. Toepassing eigen CO 2 Voor het reinigen van de rookgassen wordt in de afvalenergiecentrale van Twence onder meer natriumbicarbonaat ( bakpoeder, NaHCO 3 ) ingezet. Twence heeft de afgelopen jaren in samenwerking met onder meer Procede, een spin-off van de Universiteit Twente, een installatie ontwikkeld om in de droge rookgasreiniging van één van de verbrandingslijnen koolstofdioxide (CO 2 ) af te vangen en te gebruiken als grondstof voor natriumbicarbonaat. Vanwege het duurzame en innovatieve karakter krijgt het project subsidie van de provincie, de Rijksoverheid en de Europese Unie. Het project is met bijna uitsluitend regionale bedrijven gerealiseerd. De installatie zal op jaarbasis circa ton NaHCO 3 produceren. Dit levert een reductie van de uitstoot van tot ton CO 2 op jaarbasis. Dat is dus goed voor het milieu.daarnaast is het bedrijfseconomisch interessant, omdat bicarbonaat een kostbare grondstof is. Soda is een bulkproduct dat goedkoper en beter verkrijgbaar is dan natriumbicarbonaat. Daarnaast volstaat 1 ton soda voor de productie van ongeveer 1,6 ton natriumbicarbonaat, wat er dus ook nog eens voor zorgt dat er minder transportkilometers gereden hoeven worden. Meer metalen uit bodemassen Na verbranding blijft ongeveer een kwart van alle restafval over als bodemassen, bij Twence circa ton per jaar. Deze worden geschikt gemaakt voor onder meer de wegenbouw, door ruwe materialen eerst te verkleinen en er vervolgens zo veel mogelijk metalen en vervuiling uit te halen. Door de vergaande optimalisatie en uitbreiding van de bodemas-opwerkingsinstallatie kunnen nog kleinere metaaldeeltjes uit de bodemassen worden teruggewonnen. De machines zijn gebaseerd op de nieuwste technologieën en kunnen 60 tot 70 procent meer aluminium, koper, zink en andere non-ferro metalen uit de bodemassen verwijderen. Deze worden schoner en gemakkelijker inzetbaar in bijvoorbeeld de wegenbouw. De metalen worden hergebruikt. Deze vorm van scheiding achteraf telt mee in de recyclingdoelstellingen van onze aandeelhouders. De Nederlandse afvalenergiecentrales hebben in 2012 een green deal met de overheid gesloten om de kwaliteit van de bodemassen te verbeteren. Vanaf 1 januari 2017 moet minstens de helft van de bodemassen vrij kunnen worden toegepast als bouwstof in bijvoorbeeld de beton- en cementindustrie. Nu mogen ze alleen zodanig geïsoleerd worden ingezet, dat het materiaal indien nodig weer terug te halen is. Verder moet het percentage non-ferro metalen, zoals aluminium, dat uit de bodemas wordt teruggewonnen, omhoog naar 75% in De terugwinning van metalen wordt verhoogd, wat uit milieu-oogpunt van belang is. Daarbij kan de bodemas worden ingezet als vervanger van zand of grind, dat dus niet meer uit de bodem hoeft te worden gehaald. Anderzijds leveren metalen geld op, waardoor dure verbeteringsstappen mogelijk economisch haalbaar worden. 08 Via Twence 09 03

6 De stand van Twence op de vakbeurs RWM Twence exposeerde ook dit jaar weer op de Recycling & Waste Management (RWM) Exhibition in Birmingham. Tijdens dé vakbeurs op het gebied van afvalmanagement van 16 tot en met 18 september werd de stand van Twence druk bezocht. Ook de informele netwerkbijeenkomst op woensdagmiddag 16 september was een succes. Twence heeft zich in de breedste zin kunnen presenteren aan een internationaal publiek van zowel bestaande relaties als andere geïnteresseerden, blikt sales manager Raymond ter Haar tevreden terug. Hij rekent daarom zeker op een vervolg in Afvalmanagement wordt steeds internationaler en Twence groeit daarin mee. Het mes snijdt aan twee kanten. Nederlandse afvalenergiecentrales zijn schoon en efficiënt en hebben overcapaciteit, in het Verenigd Koninkrijk wordt nog veel gestort. Met de brandstoffen die wij uit het Verenigd Koninkrijk halen kunnen we de duurzame Afvalmanagement wordt steeds internationaler en Twence groeit daarin mee Twence op vakbeurs RWM energielevering aan onze (regionale) afnemers van warmte en stoom voor langere termijn zeker stellen. Tegelijkertijd vindt het Verenigd Koninkrijk, waar het storten van afval sinds 2012 wordt ontmoedigd met hogere belastingtarieven, tijd om te investeren in duurzame verwerking van afval in eigen land. Milieubalans Onderzoeksbureau CE Delft en van het Engelse bureau Eunomia hebben onderzoek gedaan naar de milieuaspecten van transport en verwerking op het Europese vaste land. Daaruit blijkt dat de milieubalans van het vervoer vanuit het Verenigd Koninkrijk en het omzetten van het afval in stroom en warmte in de hoogrendementinstallatie van Twence, positief uitvalt ten opzichte van het storten of zelfs verbanden in het Verenigd Koninkrijk. Het logistieke proces voor het transport van tot brandstof opgewerkt huishoudelijk restafval (refuse derived fuel, RDF) uit het Verenigd Koninkrijk naar Twence is onlangs geoptimaliseerd. Door RDF niet langer te verpakken in plastic, maar het los in zeecontainers en vervolgens per schip te vervoeren, is het transport niet alleen goedkoper en efficiënter geworden, maar vooral ook milieuvriendelijker. Milieuwinst bij afvaltransport Het loopt fantastisch, vertelt sales manager Raymond ter Haar over de alternatieve transportmethode, die sinds juli dit jaar operationeel is. Twence heeft deze ontwikkeld in samenspraak met regionale en internationale betrokkenen, De eerste zeecontainer wordt gelost bij Twence. zoals transportbedrijf Leemans, zeetransportbedrijven CLDN en Samskip en het Londense afvalsorteerbedrijf Seneca. Door samen na te denken over nieuwe logistieke concepten zijn we gekomen tot een unieke methode voor Europa. Containers kunnen met minder mankracht veel sneller worden gevuld en geleegd Deze voorziet in een gepatenteerd slidesysteem, waardoor toeleverancier Seneca het afval los in containers kan storten en niet langer in plastic balen hoeft te verpakken. Dat levert iedereen veel tijdwinst op, weet logistics officer Paul Burgers van Twence. Containers kunnen met minder mankracht veel sneller worden gevuld en geleegd. Daarnaast is er minder kans op storingen, wat ook zorgt voor meer efficiency. Om het transport duurzamer te maken, gebeurt het vervoer van RDF van Seneca per schip. Paul Burgers legt uit: Eerder ging het transport zowel in Groot-Brittannië als in Nederland vooral over de weg, nu brengen schepen het bewerkte restafval vanuit Londen naar de containerterminal CTT in Hengelo. Die terminal ligt op een steenworp afstand van ons terrein, waardoor er nog nauwelijks wegtransport nodig is om het materiaal bij Twence te brengen. Volgens zijn collega Raymond ter Haar levert deze nieuwe aanpak een forse reductie op van de CO 2 -footprint, al zijn precieze cijfers daarvan nog niet bekend. Hij verwacht dat het slidesysteem bij Seneca jaarlijks ton RDF zal verwerken. Maar uitbreiding is waarschijnlijk. Gezien onze positieve ervaringen verwachten we dat ook andere klanten van Twence in het Verenigd Koninkrijk zullen overstappen op dit systeem. 10 Via Twence 11

7 Terugwinnen mineralen uit mestoverschot Hoofdrol voor Elhorst-Vloedbelt Na een slapend bestaan van enkele jaren ziet het er naar uit dat de locatie Elhorst-Vloedbelt weer actief wordt. Twence heeft vergaande plannen om op het terrein van de vestiging in Zenderen een installatie te bouwen voor de verwerking van mest. Met deze installatie wil Twence zowel meewerken aan het oplossen van het mestoverschot in Oost-Nederland, als aan het terugwinnen van mineralen, waaronder fosfaten. Op termijn is het de bedoeling door vergisting ook energie op te wekken uit mest. Basis voor deze activiteiten is de nieuwe wetgeving die bepaalt dat de veehouderij verplicht is te zorgen voor de verwerking van mest die ontstaat in de bedrijfsvoering. Lukt dit niet, dan moet het aantal dieren worden teruggebracht tot er wel een evenwicht ontstaat. De afgelopen tijd heeft Twence de plannen voorgelegd aan diverse partijen die er bij betrokken zijn. Zo waren er gesprekken met onder meer de Dorpsraad Zenderen en de gemeenteraad van Borne. Op zaterdag 15 november was op Elhorst-Vloedbelt een voorlichtingsochtend voor omwonenden, belangenorganisaties, de bevolking van Zenderen en andere belangstellenden. Medewerkers van Twence lichtten de bezoekers daar niet alleen voor over de achtergronden van het project maar lieten ook zien hoe de installatie er mogelijk uit komt te zien. Twence besteedt bij de ontwikkeling van het project veel aandacht aan het voorkomen van geuroverlast. Daarnaast zullen met vervoerders strikte afspraken worden gemaakt om de dorpskern van Zenderen te mijden. Op korte termijn wil Twence de procedure beginnen voor het aanvragen van een milieuvergunning voor het project. Het is de bedoeling dat de eerste fase van het project eind 2015 bedrijfsklaar is. De laatste fase zal in 2017 gereed zijn. Door het instellen van een klankbordgroep wil Twence direct betrokkenen graag pro-actief betrekken bij de verdere ontwikkeling van de installaties. De agrarische sector is verplicht mest die ontstaat in de bedrijfsvoering te verwerken Marc Kapteijn nieuwe algemeen directeur Twence Met ingang van 1 december heeft Twence een nieuwe algemeen directeur. Dr. Marc Kapteijn heeft uitgebreide ervaring opgedaan in uiteenlopende posities in de energieen recyclingbranche. Zo bekleedde hij bij het Afval en Energiebedrijf Amsterdam de functie van Commercieel Directeur en die van plaatsvervangend Algemeen Directeur. Marc Kapteijn (1969) studeerde chemie in Utrecht, waar hij ook promoveerde. Na zijn loopbaan aan de universiteit ging hij in 1998 bij Philips aan de slag als Sales & Marketing manager Shop Lighting. In 2004 stapte hij over naar de publieke sector en begon hij als Commercieel Directeur bij het Afval en Energiebedrijf Amsterdam. In 2010 ging hij als Algemeen Directeur naar afvalinzamelaar Icova (onderdeel van Shanks Group Plc). Marc Kapteijn volgt Dr. Hans Nillesen op, die sinds juli 2014 als interimdirecteur leiding aan het bedrijf geeft. Colofon Redactie Twence Holding B.V. Postadres Postbus 870, 7550 AW Hengelo, Nederland T +31 (0) F +31 (0) E I Fotografie Simone Gerard, Twence Holding B.V., Frans Dekker, Sander Foederer Teksten Martine de Klein, Twence Holding B.V. Vormgeving Reclamebureau VanderVeer, Enschede Druk Drukkerij Hofmeijer, Hengelo

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud SCHOON JAAR MAGAZINE april 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Nieuw papier is oud papier Op weg naar circulaire economie Wind op zee grensverleggende projecten Afval scheiden samen halen

Nadere informatie

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton.

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton. newton 1 MAART 2011newton Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties kennis mensen zaken dialoog inspiratie e.on newton 11 Groen gas: Mest, afval en rioolslib Duurzame nrgi 4 heeft gldhongr Rotterdam ambitieus

Nadere informatie

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging 17 Branchebrede duurzaamheid 24 Milieuprestatie 2013 41 Financieel verslag Het opheffen van technische knelpunten in de pst-fabriek heeft er toe geleid dat de verwerkingscapaciteit

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Jaarbericht 2010. SDE en MEP. >> Als het gaat om energie en klimaat

Jaarbericht 2010. SDE en MEP. >> Als het gaat om energie en klimaat Jaarbericht 2010 SDE en MEP >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Voorwoord 3 Hoe leest u dit jaarbericht? SDE 3 MEP 3 Resultaten 4 productievermogen SDE en MEP 5 Gerealiseerd productievermogen

Nadere informatie

Bio-energie van eigen bodem

Bio-energie van eigen bodem Bio-energie van eigen bodem Voorbeelden van en ervaringen met kleinschalige installaties voor opwekking van elektriciteit uit biomassa editie 2005 in opdracht van COLOFON Samenstelling en redactie: Ecofys

Nadere informatie

Bio-energie van eigen bodem

Bio-energie van eigen bodem Bio-energie van eigen bodem COLOFON Samenstelling en redactie: Ecofys bv, Utrecht in opdracht van SenterNovem Michiel Tijmensen Rolf de Vos www.ecofys.nl Ontwerp: Evert Albers, Ecofys bv Druk: Libertas,

Nadere informatie

Afvalwarmte in overvloed voor grasmatten en meer

Afvalwarmte in overvloed voor grasmatten en meer afvalforum jaargang 12 oktober 2008 3 English summary included Surfen naar potentiële klanten Afvalwarmte in overvloed voor grasmatten en meer Impuls afvalscheiding voor LAP-doelen ...het verantwoord verwerken

Nadere informatie

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker Met nieuwe energie in de regio arnhem Nijmegen v Pagina 2 Slimme distributie Stef Weijers: er is niet één oplossing die zaligmakend is. Pagina 3 MARN en MRA voor regionale aanpak energie en klimaat Randvoorwaarden

Nadere informatie

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices Team Bodemfysica en Landgebruik DATUM 20 december 2013 Projectrapport

Nadere informatie

5TIPS GROEN ZAKENDOEN

5TIPS GROEN ZAKENDOEN EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Leasemaatschappij en Een groener wagenpark in Nederland Herman Wij ffels: Een duurzaam beleid hoeft niet duur te zij n

Nadere informatie

WWW.SEAPORT-MAGAZINE.NL. 24e JAARGANG NUMMER 1-2015

WWW.SEAPORT-MAGAZINE.NL. 24e JAARGANG NUMMER 1-2015 24e JAARGANG NUMMER 1-2015 WWW.SEAPORT-MAGAZINE.NL Customs Services Customs Consultancy Customs Secondment Independent top level service Own customs declarants throughout Europe Highly skilled, widely

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Groene. met gft als grondstof. UiTGave Vereniging Afvalbedrijven. maatregelen om gemeentelijke gft-inzameling te verbeteren

Groene. met gft als grondstof. UiTGave Vereniging Afvalbedrijven. maatregelen om gemeentelijke gft-inzameling te verbeteren Groene GROEI met gft als grondstof UiTGave Vereniging Afvalbedrijven Gft-inzameling in de lift succesverhalen van gemeenten Gft-verwerking in transitie Meer gft vergist 16 maatregelen om gemeentelijke

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

Energie-efficiëntie. door integratie

Energie-efficiëntie. door integratie Reflex Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 12 NR 1 2012 Raffinaderij en WATERSTOFFABIEK AIR PRODUCTS Energie-efficiëntie door integratie INTERVIEW Belgische staatssecretaris voor energie

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2012 Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2 Indaver Groep Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Duurzaamheidsrapportering: transparant en betrouwbaar Open in woord en daad is een kernwaarde van Indaver.

Nadere informatie

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten 2 Duurzaam Koelen van datacenters Inhoud Duurzaam Koelen van datacenters 3 1 Het koudewiel van KyotoCooling 6 2 Het koelconcept DataCenterCooling

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

Wereldwijde doorbraak uit Nederland

Wereldwijde doorbraak uit Nederland GEA nog veiliger door gasdetectie voorjaar 2014 Gas geven. In business, zorg, milieu en innovatie Dag diesel Verbod op vervuilende ontgassen van tankschepen Wereldwijde doorbraak uit Nederland Hallo LNG

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche Afval 2020 Meer waarde uit minder afval Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Mark van Asten ING Lease mark.van.asten@ing.nl

Nadere informatie

Wageningen UR Livestock Research

Wageningen UR Livestock Research Wageningen UR Livestock Research Partner in livestock innovations Rapport 505 Kansen en bedreigingen voor mestvergisting en groengasproductie in de Gelderse landbouw Een eerste verkenning September 2011

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie