Beste donateurs en sympathisanten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste donateurs en sympathisanten."

Transcriptie

1 Stichting Bantan Woro zet zich in voor de bouw en uitrusting van een middelbare technische school in Abéné, Senegal. Het project wordt in de 4 e realisatiefase ondersteund door diverse fondsen Beste donateurs en sympathisanten. Voorafgaand aan de start van het project in 2009 hadden we ons tot doel gesteld om in 4 fasen (gespreid over 5 jaar) in Abéné een centrum voor middelbare beroepsopleidingen te bouwen en materieel in te richten. Dit doel zullen we realiseren! We bevinden ons nu in de 4 e (laatste) realisatiefase. Na deze fase zullen we het centrum nog 2 jaar blijven volgen en ons op de kwalitatieve aspecten van het centrum richten. Nadat we hiervoor de basis hadden gelegd in een kwaliteitsplan hebben we onze aanpak in januari 2013 verbreed tot alle centra van de regio. We maken hierbij gebruik van expertise van Edukans, die ons door Impulsis ter beschikking is gesteld. Lees hierover en over de ontwikkeling van het centrum meer in deze nieuwsbrief. In eigen land richten we de schijnwerper op 2 basisscholen, die zich in maart hebben verdiept in Senegal en in het bijzonder in de cultuur van de Casamance en op studenten van een MBO-opleiding, die in de barre winterkou een sponsorloop liepen. U kunt het betrokken verhaal lezen van Kees Kamp, die een uitzonderlijke en zeer welkome donatie deed. Ook stellen we u aan u de nieuwe fondsen voor, die in de afgelopen periode (sinds onze vorige nieuwsbrief in december 2012) besloten hebben om ons te ondersteunen bij de afronding van het materiële deel van het project. En dan last but not least: We hopen velen van u (opnieuw) te mogen verwelkomen ons 6 e Afrikafeest dat dit jaar op 20 april zal plaats vinden. We maken er weer een uitbundig Abéné-feest van! Hartelijk dank voor uw belangstelling en ondersteuning. Bestuur Stichting Bantan Woro Waarover kunt u in deze nieuwsbrief lezen? - Hoe ontwikkelt het centrum zich? - Kwaliteitontwikkeling van het centrum - Motto en Missie van het centrum - Werkgelegenheidsprojecten - Senegal projecten en vastenacie - Sponsorloop studenten Veiligheid Vitalis college - Statiegeldactie bij AH Heksenwiel beëindigd - Een bijzondere mobiele schenking - Medefinanciering: nieuwe fondsen - 20 april 2013: 6 e Afrikafeest Stichting Bantan Woro - Meldt u aan op Bantan Woro page op Facebook. De 4 e fase van het project wordt mede mogelijk gemaakt door: - Particuliere donateurs - Basisscholen Rudolf Steiner (Breda) en t Diekske (Afferden) - Studenten team Veiligheid Vitalis college te Breda - ASML Foundation - ASN Bank - Impulsis - Gemeente Breda - Vereniging HVO - Johanna Donk Grote Stichting - Stichting Jong - Bureau Internationale Samenwerking (BIS) En de nieuwe fondsen - Stichting - Mundo Crastino Meliori - Prioriteitenfonds Dominicanen Stichting Bantan Woro Markstraat 41, 4844 CP Terheijden Tel.: Nieuwsbrief jaargang 5, nr.10, april 2013 Redactie: Guido Annaert Bijdragen, opmerkingen en suggesties voor de nieuwsbrief zijn van harte welkom Toegangspoort van het centrum met het motto L avenir se construit.. Nieuwsbrief Stichting Bantan Woro, jaargang 5, nummer 10, april 13 Pagina 1 van 8

2 Hoe ontwikkelt het centrum zich? In deze rubriek informeren we u over de ontwikkeling van het centrum. We doen aan de hand van de volgende onderwerpen: - Studentenaantallen - Aantal docenten - Veiligheid en aantrekkelijkheid van het centrum - Oudervereniging Over de kwaliteitsbevorderende initiatieven en de voorgenomen werkgelegenheidprojecten kunt u in de rubrieken, die daarop betrekking hebben, lezen. Ontwikkeling van de studentenaantallen Opleidingssectoren M/V Cohort e jaar Cohort e jaar Horeca / toerisme M 9 2 V Mode M 0 0 V Elektrotechniek M 12 7 V Landbouw / veeteelt M 6 4 V Kappen/uiterlijke zorg M 1 V Nog niet actief Bouwkunde M 9 in V 0 9 Totaal per cohort Totaal 2 cohorten 108 Opleiding kappen / uiterlijke zorg Cohort Het centrum is in oktober 2011 van start gegaan met 4 sectoren van beroepsopleidingen (Horeca/toerisme; Mode; Landbouw/veeteelt en elektrotechniek) en een oriëntatiejaar voor jongeren, waarvan het opleidingsniveau te laag was om zich meteen voor een beroepsopleiding in te kunnen schrijven. In totaal waren er toen 70 studenten ingeschreven: 29 in het oriëntatiejaar en 41 in de beroepsopleidingen. Opleiding elektrotechniek Cohort In het 2 e schooljaar is het opleidingsaanbod uitgebreid met de opleidingssectoren kappen en bouwkunde. Omdat voor alle beschikbare klaslokalen nodig waren voor de huisvesting van de 1 e en 2 e jaars, is besloten om in dit schooljaar geen oriëntatiejaar aan te bieden. De studenten, die vorig schooljaar het oriëntatiejaar volgende zijn, volgens hun voorkeur, ingeschreven in één van de zes opleidingssectoren. Van de 41 studenten, die in het 1 e jaar met een beroepsopleiding waren begonnen zijn er in de loop of na afloop van het 1 e jaar 8 studenten uitgevallen. 33 studenten zijn naar het 2 e jaar overgegaan en 75 studenten schreven zich in voor het 1 e jaar, waardoor er op dit moment in totaal 108 studenten een beroepsopleiding volgen aan het centrum. Maximale capaciteit De maximale capaciteit van het centrum is als volgt bepaald: - Per schooljaar maximaal 12 studenten per beroepsopleiding = 6 opleidingen x 12 studenten x 3 schooljaren = oriëntatiejaar van maximaal 30 studenten - Maximale capaciteit: = 258 studenten. Om deze maximale capaciteit te kunnen huivesten wordt in de 4 e realisatiefase van het project een gebouw gerealiseerd dat uit 5 extra klaslokalen (2 praktijk en 3 theorie) bestaat. Om het onderwijs aantrekkelijker te maken wordt in datzelfde gebouw een bibliotheek voorzien. Voor de inrichting van de bibliotheek met didactische materialen (instructieve boeken en DVD s, boekenrekken, tafels, PC s) is begroot. Aantal docenten In het eerste schooljaar konden 2 sectoren nog niet van start gaan wegens het ontbreken van de daarvoor benodigde vakleerkrachten. Inmiddels beschikken alle beroepsopleidingen van meerdere vakdocenten en is ook het aantal docenten dat de generieke vakken (Engels, Frans, wiskunde) verzorgd uitgebreid. Daardoor zijn er op dit moment 24 docenten en een administratief medewerker, een adjunct-directeur en een directeur werkzaam in het centrum. Alle docenten volgen in dit schooljaar een pedagogische cursus. Hierover kunt u verder in deze nieuwsbrief lezen. De salarissen van het personeel worden betaald door de Senegalese overheid. Nieuwsbrief Stichting Bantan Woro, jaargang 5, nummer 10, april 13 Pagina 2 van 8

3 Veiligheid en aantrekkelijkheid van het centrum In de vorige fase is toegang tot het centrum voorzien van een poort en een verblijf voor de bewaker. In deze fase willen we het totale terrein van een omheining voorzien. Het wordt een half open omheining. De onderste meter is van cementen stenen. Daarbovenop komt nog een meter, die uit een ijzeren rasterwerk bestaat. Op deze wijze is het terrein beschermd tegen de tegen inbraak van loslopende koeien, geiten schapen en varkens, die voorheen de groenten van de schooltuin kwamen opeten. Dit tot grote frustratie van de studenten, die hun plantjes als sneeuw voor de zon zagen verdwijnen. Omdat we het open karakter van het centrum willen behouden hebben we gekozen voor een omheining (2m hoog), die uit een cementen onderkant (1m) en een doorzichtige bovenkant bestaat. En daarnaast is het ook nog eens goedkoper. In afwachting van definitieve omheining hebben de studenten hun tuin met een omheining van natuurlijke materialen afgeschermd. Voor de veilige opslag van alle didactische schoolmaterialen wordt een ruim magazijn gebouwd. Uit oogpunt van inbraakpreventie zijn er in dit gebouw geen ramen.. Op de foto s hiernaast kunt u zien dat de bouw tot de nok is gevorderd. In het magazijn komen cementen rekken voor de ordelijke opslag van de materialen. De afbouw heeft hoge prioriteit omdat alle materialen nu in diverse klaslokalen worden opgeslagen. De studenten van de opleiding landbouw en veeteelt hebben een groot kippenhok gebouwd om de horecaopleiding te voorzien van kippen en eieren. De studenten van de sector landbouw en veeteelt zullen de kippen verzorgen en er mee kweken. Als het resultaat hiervan even groot zal zijn als het kippenhok zullen we straks behoorlijk wat kippen zich klaarlopen om het restaurant te dienen. In ieder geval is het kippenkok van het centrum het grootste in heel Abéné. Dit voorbeeld laat zien hoe er vanuit diverse opleidingen wordt samengewerkt op een manier die iedereen voordeel oplevert. De studenten van de opleiding landbouw en veeteelt hebben ook een beplantingsplan gemaakt voor de inrichting van het centrum. Op de tekening hiernaast ziet u aan de voorkant de toegangspoort en het gebouwtje van de bewaker. Linksom lopend ziet u achtereenvolgens: het restaurant met daarachter de keuken; het huidige gebouw van de opleiding kappen; de koelcel van het restaurant en een blok met daarin een theorielokaal en het informaticalokaal. Linksachter in de hoek wordt het magazijn gebouwd. Daarnaast rechts ziet u een blok met daarin de sectoren bouwkunde; elektrotechniek en landbouw/veeteelt. Het nieuwe grote gebouw (zie foto s hierboven), dat op dit moment in de rechterachterhoek van het terrein wordt gebouwd bestaat uit een gelijkvloers met 2 praktijklokalen en een bibliotheek. Op de 1 e etage komen 3 theorielokalen. Op dit moment is men met de 1 e etage begonnen (foto rechts). Studenten van opleidingssectoren bouwkunde en elektrotechniek maken van de gelegenheid gebruik om hun praktijkvaardigheden te ontwikkelen. Het waterpas op het plafond van het gelijkvloers laat zien dat alles waterpas is. Nieuwsbrief Stichting Bantan Woro, jaargang 5, nummer 10, april 13 Pagina 3 van 8

4 Terug naar onze rondgang door het centrum: via de rechterzijde teruglopend komt u het gebouw van de modesector tegen Dit gebouw bestaat uit een gesloten en een half open praktijkruimte. In de gesloten ruimte worden naai- en borduurlessen gegeven en in het half open gebouw batik en stofverven. Tot slot eindigt u bij het administratieve gebouw, dat in deze fase van een lerarenkamer voorzien zal worden. Daarachter bevinden zich de toiletten. Tussen alle gebouwen komen paden en zitplaatsen. De tussenliggende stukken grond worden van bloemen en vaste planten en struiken voorzien (men denkt zelfs aan stukje gazon ). De beplanting maakt van het centrum een aantrekkelijke verblijfplaats en zal zeker ook door klanten van het restaurant worden gewaardeerd. Ouderraad Een goed werkende ouderraad vormt één van de waarborgen voor de ontwikkeling van het centrum. De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders en alle personen, die de opleiding van een student sponsoren. Ze hebben inspraak in alle plannen van het centrum, zijn vertegenwoordigd in het bestuur en organiseren allerlei activiteiten om herstelwerkzaamheden mee te betalen en de basismaterialen voor de praktijklessen van de horeca en modesector mee aan te schaffen. Bij het opmaken van de nieuwsbrief ontvingen we net een mail van Lamin Diassy, de voorzitter van de ouderraad (links op de foto hiernaast), waarin hij meldde dat ze net een groot en druk bezocht avondfeest hadden georganiseerd. Daarnaast ruimt de ouderraad ook minstens 2 maal per jaar het schoolterrein op en vertegenwoordigd ze het centrum in de overlegstructuur van het dorp. Het zijn de ambassadeurs van het centrum. Omdat de ouderraad zo belangrijk is worden ze door de projectmanager en de secretaris van Stichting Bantan Woro ondersteund met informatie en visieontwikkelende bijeenkomsten. Eén van deze bijeenkomsten was erop gericht om een activiteitenplan te maken, waarvan de basis ieder jaar terugkomt en per jaar specifieke activiteiten kunnen worden toegevoegd. Het plan is inmiddels klaar. De activiteiten ervan zijn door de directeur opgenomen in de schoolkalender. Daarin staan alle activiteiten van alle geledingen (ouderraad, studentenraad, docentenraad, bestuur). Verder in deze nieuwsbrief leest u ook dat de ouderraad de beheerder is geworden van een bijzondere (mobiele) donatie. Een donatie, die veel activiteiten kan ondersteunen. Kwaliteitontwikkeling van het centrum In onze vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd dat er voor de kwaliteitsontwikkeling een meerjarenplan is gemaakt. Naast materiële doelstellingen (zoals de uitbreiding van de theorie- en praktijklokalen en de bouw van een bibliotheek en een magazijn) staan in dit plan ook immateriële doelstellingen. De organisatie van pedagogische cursus voor de leerkrachten en een managementcursus voor de directie zijn hiervan een paar voorbeelden. Pedagogische cursus voor leerkrachten De pedagogische cursus was nodig omdat de meeste leerkrachten wel inhoudelijk in hun vak zijn geschoold, maar niet in pedagogisch-didactisch opzicht. De pedagogische cursus wordt gegeven door Bacary Dième, een leerkracht van de lagere school, die zich tot trainer heeft ontwikkeld en deel uitmaakt van de organisatie Leerkrachten zonder grenzen. De cursus bestaat uit 10 dagdelen (zaterdagochtenden), gespreid over het jaar. Telkens wordt een onderwerp behandeld en worden oefeningen gedaan, waarna er een opdracht wordt gegeven om het geleerde in de praktijk te brengen. Tijdens de 10 bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod: 1. De menselijke ontwikkeling (Carl Rogers) 2. Groepsontwikkelingsfasen 3. Ontwikkelingsbehoeften van studenten 4. De behoeftepiramide van Maslow 5. De verschillende rollen van een leerkracht 6. Stijl- en houdingsaspecten van de leerkracht 7. Feedback vragen en geven 8. Conflicthantering 9. Pedagogische benaderingen 10. Kwaliteitsverbetering Deze onderwerpen versterken de professionele ontwikkeling van de leerkrachten, die door middel van pedagogische cellen wordt vorm gegeven. Een pedagogische cel is een groep van leerkrachten vanuit de hele regio, die regelmatig bij elkaar op bezoek komen om van elkaar te leren. Leerkrachten van het ontvangende centrum geven een demonstratieles, waarna iedereen feedback geeft. Wat verliep prima, wat zou anders/beter kunnen? Waarom handelde de leerkracht zoals hij handelde en leverde dat het gewenste leergedrag op? Managementcursus voor 9 directeuren van regionale technische vakscholen Op verzoek van een aantal directeuren van de regio wordt in 2013 aan alle (9) directeuren van de regio (het verst verwijderde centrum ligt 180 km verder) in het centrum een zesdaagse managementcursus aangeboden. De cursus wordt uitgevoerd door Guido Annaert, de secretaris van Stichting Bantan Woro. De cursus is over 3 perioden uitgespreid. Nieuwsbrief Stichting Bantan Woro, jaargang 5, nummer 10, april 13 Pagina 4 van 8

5 In de eerste 2daagse (januari 2013) hebben we gezamenlijk analyse-instrumenten ontwikkeld voor de kwaliteitszorg van de centra. Voor de ontwikkeling van het eerste analyse-instrument hebben gebruik gemaakt van een instrument waarmee partners van Edukans een sterkte/zwakte analyse uitvoeren in lagere scholen van landen waar Edukans actief is. We hebben dit instrument naar technische vakscholen vertaalt en diverse nieuwe onderdelen toegevoegd. De directeuren gaan dit nu toepassen in hun centra. Op die manier worden de sterke en verbeterpunten van alle centra in kaart gebracht. Met het tweede analyse-instrument wordt het kwaliteitsniveau van de centra inzichtelijk gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van een aantal gegevens zoals: Gemiddeld aantal studenten per theorie- en praktijkles; % studenten dat een stageplaats had; % studenten dat voor de overgangsexamens slaagde; % Uitval studenten, % gediplomeerden; % gediplomeerden dat doorstudeert of binnen 6 maanden een baan heeft gevonden; Tevredenheid van studenten, leerkrachten, ouders, stagebedrijven. De resultaten van beide analyse-instrumenten zullen worden gebruikt om het bereikte kwaliteitsniveau inzichtelijk te maken en plannen te maken om het bereikte niveau te verhogen waar dat aangewezen is. Deze transparantie geeft aan de betrokken centra ook de beste kansen om in eigen land en in het buitenland partners te vinden, die in de centra willen investeren. In de volgende tweedaagse zullen we daarvoor strategieën bedenken en ook nagaan hoe de sterkten van het ene centrum kunnen worden benut voor de zwakten van een ander centrum. De directeuren hunkeren naar kennis. Ze zijn vaak op basis van ervaring directeur geworden, maar missen op veel terreinen kennis en vaardigheden om in deze tijd op een inspirerende wijze hun centra te leiden. Omdat kennisoverdracht de belangrijkste voorwaarde is voor de duurzaamheid van de ontwikkeling van de centra, zal dit in de nazorgfase één van onze belangrijkste opdrachten zijn. Voor de studenten van de horecasector (zie foto s hieronder) is dit ook een kans bij uitstek om te laten zien en proeven wat ze ondertussen hebben geleerd. In de extra praktijklessen maakten ze voortreffelijke maaltijden, die door de aanwezige directeuren en ons ten zeerste werden gewaardeerd. Motto en Missie van het centrum Mensen met een fatalistische opstelling gaan ervan uit dat ze door de toekomst worden bepaald en dat ze daar geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Ze voelen zich slachtoffer van de omstandigheden. In plaats van deze te veranderen zullen ze zich afhankelijk opstellen, medelijden wekken of elders hun geluk zoeken. Motto Het centrum wil deze mentaliteit krachtig doorbreken en heeft daarvoor als motto De toekomst maak je zelf (l avenir se construit) gekozen. Mensen met deze overtuiging kenmerken zich door een ondernemende houding. Vanuit het geloof in hun eigen mogelijkheden zullen ze steeds mogelijkheden verkennen en initiatieven ondernemen. Bij tegenslag of problemen gaan ze niet bij de pakken neerzitten, maar kijken wat er aan te doen is. Ze nemen (weloverwogen) risico s en betreden onbetreden paden. Ze geven zelf vorm aan hun omstandigheden en aan hun eigen toekomst. Ze zijn trots op wat ze kunnen, wilskrachtig in wat ze willen bereiken en verantwoordelijk in wat ze doen. Ze benutten kansen en anticiperen op bedreigingen. Ze stippelen hun weg uit en verleggen deze als het noodzakelijk is of als er zich nieuwe kansen voordoen. Ze gebruiken opbrengsten voor nieuwe investeringen en leveren op deze wijze een substantiële bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkeling. (citaat 1 uit het kwaliteitsplan) Missie Het is onze missie om jongeren en volwassenen in de geest van dit motto op te leiden. We willen initiatiefnemende ondernemende beroepskrachten opleiden, die in hun omgeving kansen benutten. Die in staat zijn om problemen op te lossen. Die zich verantwoordelijk opstellen en voor anderen een inspiratiebron vormen. We willen mensen in hun ontwikkelingsstreven ondersteunen en hen in staat stellen hun eigen kracht te ontwikkelen. Zodanig dat ze vanuit deze kracht verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf en voor hun omgeving. (citaat 2 uit het kwaliteitsplan) Nieuwsbrief Stichting Bantan Woro, jaargang 5, nummer 10, april 13 Pagina 5 van 8

6 Werkgelegenheidsprojecten De ouderraad, die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de missie van het centrum, heeft zich in het verlengde daarvan 2 ambitieuze doelstellingen gesteld om de werkgelegenheid van de gediplomeerden te bevorderen: Er is een plan in ontwikkeling voor het oprichten van een tuiniersbedrijf (30 personen), een kapperszaak (8 personen), een kledingbedrijfje (8 personen) en een restaurantje (10 personen). Als juridische vorm wordt gedacht aan een coöperatie. Dit is een vorm waarin zelfstandige ondernemers samenwerken en de opbrengsten van hun bedrijf gebruiken voor gezamenlijke investeringen, de aanschaf van werkmaterialen en de betaling van de bedrijfskosten, zoals een gezamenlijke financiële administratie. De bedoeling is dat deze projecten in een tijdspanne van drie jaar ontwikkeld worden en in 2014 van start gaan als de eerste studenten afstuderen. Een tweede plan dat onderzocht zal worden is het ter beschikking stellen van een microkrediet voor het starten van een eigen kleine onderneming De ontvanger van het krediet betaalt binnen een bepaalde periode het krediet terug uit de opbrengsten van zijn/haar minionderneming. Het terugbetaalde geld komt daarmee weer ter beschikking van anderen, die een microkrediet aanvragen. Senegal projecten In maart en april hebben 2 basisscholen een Senegal project georganiseerd en 1 parochie een collecte gehouden. Basisschool t Diekske en parochie HH. Cosmas-Damianus te Afferden Basisschool t Diekske deed dit, onder de enthousiasmerende inzet van Ria Vullings, voor de 5 e en laatste keer. Deze verbinding was de school 5 jaar geleden aangegaan met het project. Ria geeft aan de kinderen elke keer informatie over de voortgang van het project. Dit jaar was ze bijzonder blij omdat ze aan de kinderen foto s kon laten zien van de verschillende beroepsopleidingen. Ze mailde Het is fijn om te merken dat de droom van Ibrahim Diassy bijna gerealiseerd is. Bij het opmaken van de nieuwsbrief ontvingen we bericht van Ria dat de kinderen hadden verdient met heitje voor karweitje. De opbrengst van de vastencollecte was nog niet bekend. In totaal is gedurende de 5 jaar het fantastische bedrag ingezameld van 6.628,93. Dat zijn de bouwkosten van het praktijklokaal voor de opleiding kappen/uiterlijke verzorging! We danken in naam van de kinderen van Abéné de kinderen van t Diekske en de parochianen van HH. Cosmas-Damianus zeer hartelijk voor hun jarenlange inzet, die voor de kinderen van Abéné een goed toekomstperspectief heeft opgeleverd. Rudolf Steiner School Breda De Rudolf Steiner School, die ons al jaren ondersteunt door het gratis ter beschikking te stellen van de zaal voor de organisatie van het Afrikafeest, heeft gedurende 1 week een Senegal project georganiseerd. Elke klas koos een bepaald thema en verdiepte zich daarin met behulp van de leskoffers, die door ons waren ter beschikking gesteld. De kinderen doken vol enthousiasme in de volgende thema s: Kleding, wonen en werken; Dagelijkse gewoonten (begroeten, eten, thee drinken, etc.), Taal en getallen; Maskers en muziekinstrumenten. Voorafgaand had Denise per klas een presentatie gegeven over het leven in Abéné en het project en in de gangen hingen veel foto s. De verdieping kwam tot uiting in de presentaties waarmee de week werd afgesloten en die in de Open Dag waren ingebed. De hoogste klas heeft na de Senegalweek tot mei een winkel opgezet met ingezamelde spullen, boeken, speelgoed en kunstvoorwerpen uit Abéné. Ouders. Kinderen en belangstellenden kunnen er drie keer per week iets kopen en daarmee het project ondersteunen. Bij de opmaak van deze nieuwsbrief stond de teller op 560. Er zijn ook nog enkele kinderen, die op eigen initiatief 40 hadden ingezameld. We danken de kinderen hartelijk voor hun bijdrage en de leerkrachten voor de samenwerking. Nieuwsbrief Stichting Bantan Woro, jaargang 5, nummer 10, april 13 Pagina 6 van 8

7 Sponsorloop studenten Veiligheid Vitalis college Het team Veiligheid van het Vitalis college organiseerde eind vorig jaar voor de laatste keer haar laatste kerstcross. Hierbij laten ongeveer 120 studenten zich door familieleden, vrienden en kennissen sponsoren om in de barre (en deze keer natte) kou een cross te lopen voor een goed doel. We waren zeer verheugd dat het team en de studenten besloten om voor de 2 e keer voor het project van Bantan Woro te lopen. Een paar jaar geleden hadden de studenten dat ook al en keer gedaan. Voorafgaand aan de cross gaven we voorlichting over het project en op de dag mochten we een symbolische cheque van in ontvangst nemen. Team en studenten hartelijk dank! We hebben in Abéné de symbolische cheque overhandigd aan de studenten en over de solidariteitsactie van de studenten van het Vitalis college verteld. Statiegeldactie bij AH Heksenwiel beëindigd Sinds 2009 mochten we het Albert Heijn filiaal Heksenwiel te Breda een spaarbus plaatsen waarin klanten hun statiegeldbon konden deponeren. Begin maart besloot de bedrijfsleiding om ook andere stichtingen een kans te geven en onze actie te beëindigen. Ofschoon we het besluit zeker kunnen begrijpen, toch is het ook jammer. Jaarlijks werd op deze wijze een bedrag ingezameld van ongeveer Over de jaren heen hebben de klanten voor een bedrag van 5.129,05 bijgedragen aan de projectrealisatie. Dat is tweeduizend euro minder dan de totale kosten van het administratieve gebouw. Een bijzondere mobiele schenking Toen we van Kees Kamp een mailtje kregen waarin hij aanbood om een Peugeot 504 pick-up aan het centrum te schenken en deze ook nog eens met zijn vriend Eddy Slob naar Abéné wilde brengen hebben we, overdonderd geen moment geaarzeld. We konden het eigenlijk niet goed geloven. De gift kon niet beter vallen: in et projectplan was de invoer van een auto voorzien en nu werd deze zomaar in onze schoot geworpen. Het scheelt ook meteen ongeveer euro op de begroting. Op de dag van vertrek zijn we gaan uitzwaaien en tijdens de reis werden we via de mail op de hoogte gehouden van de reis. Seny Souané (projectmanager) heeft alles in Gambia en Senegal voorbereid. Op een foto hiernaast zien jullie de officiële overhandiging van de pick-up aan de chef van het dorp, dhr. Amadou Diabang. Schenkingen aan het dorp worden altijd officieel door de chef in ontvangst genomen. Wat het beheer en onderhoud betreft hebben we op voorstel van Seny besloten dat de ouderraad van het centrum hiervoor de aangewezen partij is. De auto kan veel activiteiten in het centrum en in het dorp ondersteunen. Door opbrengsten uit verhuur aan derden kan het onderhoud worden betaald. Op de 2 e foto zien jullie de officiële overdracht van de pick-up aan de voorzitter van de oudervereniging, dhr. Lamine Diatta. Voor de schenking aan het dorp is een officiële verklaring, waarin het beheer door de ouderraad is vastgelegd. Kees heeft op ons verzoek een stukje geschreven voor de nieuwsbrief. Hieronder zijn hartverwarmende verhaal. Hoi hoi, een uur voor vertrek en ik bedenk me dat ik nog iets zou schrijven voor de nieuwsbrief. Ik ken Denise al jaren via de school waar onze kinderen op gezeten hebben en nog zitten en van het Djembe spelen. Via haar passie voor Abéné en Djembéspelen heb ik haar met mijn gezin in 2007 bezocht tijdens onze grote reis door Afrika. (www.afrikasa-fari.nl). Toen hoorde ik ook van de plannen die Denise en Guido aan het uitvoeren en opzetten waren voor een schoolproject in Abéné en omgeving was geen enkele beroepsopleidingsmogelijkheid na de lagere school. Dat is al weer ruim vijf jaar geleden en intussen is er veel gebeurd. Het schoolproject staat er en ik ben na een lange reis door Afrika vorig jaar wel weer toe aan een uitdaging. Ik heb al tien jaar een oude Peugeot 504 pick-up, of 'bachee', zoals ze hem in Afrika noemen. De auto heeft nogal te lijden van het Nederlandse zoutstrooibeleid en daardoor problemen met het APK-beleid. Technisch is de auto nog prima en hij is toe een nieuwe uitdaging. Ik heb Bantan Woro eind vorig jaar gevraagd of ze geïnteresseerde zijn in deze auto en dat bleek. Ze waren juist op zoek naar een degelijke Afrikaproof auto voor vervoer van goederen en mensen. Met een jeugdvriend van mij waarmee ik ruim twintig jaar geleden ook al eens zo'n reis heb gemaakt, toen nog via Algerije, vertrekken we over een uur voor een reis van ruim 8000 kilometer in minder dan drie weken. Motivatie om de auto weg te geven? Gewoon dromen, avontuur, liefde voor het Afrikaanse continent en even weg uit de Nederlandse werksleur. Prachtige bijkomstigheid is dat ik de auto goed achter kan laten bij een organisatie waar ik een goed gevoel bij heb. We nemen extra gereedschap en banden mee zodat Bantan Woro er hopelijk nog jaren plezier van kan hebben. Nieuwsbrief Stichting Bantan Woro, jaargang 5, nummer 10, april 13 Pagina 7 van 8

8 Medefinanciering: nieuwe fondsen In onze vorige nieuwsbrief informeerden we u over de fondsen, die we ze zelf of via het (gratis) fondsenwervingtraject van Bureau BIS hebben benaderd en met welke bedragen ze hebben besloten om Stichting Bantan Woro te ondersteunen bij de afronding van het materiële deel van haar project. In de afgelopen maanden hebben ook de besturen van het Prioriteitenfonds Dominicanen en Stichting Mundo Crastino Meliori daartoe besloten met een donatie van respectievelijk en Het totale bedrag aan ontvangen fondsen en subsidies komt daarmee op Dat is al meer dan de helft van de totale projectbegroting, die als gevolg van de besparing door de gift van de Peugeot 504 Pick-up, is gedaald tot Stand van zaken bekostiging In totaal is tot nu te beschikking gesteld aan de projectmanager. In deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen aan de realisatie van welke onderdelen prioriteit wordt gegeven Daarnaast is op het rekeningnummer van de stichting nog beschikbaar. Dat betekent dat tot op heden (66%) van de geraamde kosten zijn gedekt en er nog een bedrag van nodig is om alle geraamde kosten te kunnen dekken. 6 e Afrikafeest Stichting Bantan Woro Het jaarlijkse Afrikafeest zal net als vorig jaar in het voorjaar op 20 april 2013 worden georganiseerd. Omdat de opzet van vorig jaar iedereen aansprak zetten we deze formule ook dit jaar door. We beginnen voor belangstellenden om uur met een Senegelese maaltijd. Deze zal net als vorig jaar worden verzorgd door Peter en Souté van Tuel. Om begint het avondfeest In het voorprogramma genieten we van MODO DJEMBE een muzikaal collectief van enthousiaste percussionisten uit Belgisch-Limburg. Het repertoire bestaat uit een mix van spetterende ritmes uit West- Afrika op djembé en doundoun. De groep laat zich hiervoor inspireren door de rijke West-Afrikaanse traditionele percussie en de West-Afrikaanse moderne percussiegroepen. Ze spelen ritmes van Malinké, Susu, Baga. Bezoek ook hun website: Daarna zal LOUBAKO onder muzikale leiding van Max Diassy. voor een aanstekelijke ambiance uit de Casamance zorgen. De Casamance met zijn uitbundige, hartelijke identiteit, waar Abéné deel van uitmaakt. Tussendoor en na hun optreden is er een Senegalese disco. Loubako betekent feestelijke ontmoeting. Dat is wat ze ons willen brengen en dat is wat we iedereen die komt wensen. De kosten bedragen: - Voor de maaltijd: 15 per volwassene en 7,50 voor kinderen t/m 12 jaar. - Voor het avondfeest is de entree 10 per volwassene en 5 voor kinderen t/m 12 jr. Aanmelden voor de maaltijd op is absoluut noodzakelijk. Als u niet heeft aangemeld loopt u een groot risico dat we u moeten teleurstellen. Voor het avond feest hoeft niet op voorhand aangemeld te worden. Uiteraard is het wel prettig als je dat toch doet. We hopen jullie op het feest te mogen verwelkomen. Bestuur Stichting Bantan Woro Meldt u aan op Bantan Woro page op Facebook. Sinds enige tijd is een Bantan Woro pagina aangemaakt op Facebook. Op deze pagina worden korte berichten geplaatst over het project en onze activiteiten. Gebruik onderstaande URL om op de Bantan Woro pagina te komen. Neem eens een kijkje. De pagina is nog onder constructie, maar bevat al wat informatie en foto s. Nieuwsbrief Stichting Bantan Woro, jaargang 5, nummer 10, april 13 Pagina 8 van 8

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie