Energiemanagementplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiemanagementplan"

Transcriptie

1 Energiemanagementplan Remmits B.V. - Definitief - Opgesteld : Gecontroleerd: Status: E. Luiken F. Pesch Definitief energie-managementplan - 1 -

2 Inhoudsopgave 1.0 Energie management 1.1 De bedrijven 1.2. Doelstelling 1.3 Rapportering 2.0 Het energie-managementprogramma 2.1 Emissie inventarisatie 2.2 Reductie en reductiedoelstellingen 2.3 Preventieve en corrigerende maatregelen 3.0 Reductie CO2 3.1 Zakelijk vervoer 3.2 Kantoorlocaties Bijlage: Uitleg energielabel voor auto's energie-managementplan - 2 -

3 1.1. De bedrijven onder Remmits Beheer B.V. Remmits B.V. is de afkorting van het moederbedrijf welk bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven als Remmits Nijoja B.V. Gebroeders Remmits B.V.. gestart in 1950, is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met zo n zestig medewerkers en heeft zijn werkterrein in de grond, weg- en waterbouw. Het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit staat hoog in het vaandel. Om dit te kunnen waarborgen werken we met modern materieel en een intern kwaliteitswaarborgsysteem. Gebroeders Remmits B.V is gevestigd in Wijchen aan de Jan van der Heijdenstraat 2 Re-Infra B.V. is het ingenieurs bedrijf in de GWW. Dit onderdeel is net als Transport B.V. gevestigd aan de Jan van der Heijdenstraat op no. 4 Schreuder bouwen langs water en wegen B.V., een onderdeel van Gebr Remmits B.V. is centraal gevestigd te Amsterdam-Noord aan de t.t. Vasumweg 99 en is een civieltechnische ondernemer die zich in de loop der jaren heeft gespecialiseerd in design & construct en uitvoeren van werken als geluidschermen, bruggen, oeververbindingen en werkzaamheden rondom het spoor. Het zelfstandig opererend onderdeel is gecertificeerd met een ISO 9001:2008, VCA** en BTR certificaat Doelstelling van het energie-managementplan Het doel van dit energie-managementplan is het inventariseren van de mogelijkheden om de gestelde emissie reductie op gebied van CO2 te behalen. De bedrijven die onder Remmits Beheer B.V. vallen en zodoende in aanmerking komen voor het behaald niveau van de CO2 prestatieladder staan in onderstaand organisatie schema: Remmits Transport B.V. Re-Infra B.V. Gebr Remmits B.V. met hier onder Schreuder bouwen langs water en wegen B.V.; energie-managementplan - 3 -

4 Remmits B.V. Remmits Beheer B.V. heeft zicht tot doel gesteld haar CO2 emissie de komende vijf jaar met tien procent te reduceren, uitgaande van het jaar 2011 Wijze van inventarisatie CO2 uitstoot: Periodiek, halfjaarlijks, worden er door de medewerker de gegevens conform onderstaande tabel verzameld. CO2 emissie bronnen binnen het bedrijf Bron Beheersing Beheerder Benzine Administratie -medewerker Diesel Administratie -medewerker Propaan Administratie -medewerker Aardgas Administratie -medewerker Elektriciteit Administratie -medewerker In de emissie inventarisatie zijn de volgende scopes verwerkt: -Scope 1 emissies of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door directe emissies eigen gas gebruik (bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. -Scope 2 emissies of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van indirecte emissies elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent Business Travel en Personal Cars for business travel tot scope 2. -Scope 3 emissies of Scope 3 of overige indirecte emissies zijn emissies, veroorzaakt door activiteiten van overige indirecte de eigen organisatie, zoals emissies van zakenreizen, gebruik taxi, papierverbruik, emissies afvalverwerking. energie-managementplan - 4 -

5 Jaarlijks zullen de kwantitatieve reductiedoelstellingen worden bepaald. Deze doelstellingen worden gepubliceerd en zullen zowel intern als extern worden gecommuniceerd. De kwantitatieve CO2-hoeveelheden zullen daar waar dit van toepassing is, gerelateerd worden aan de Fte s op de kantoorlocatie en jaaromzetten. De reductiedoelstellingen voor het zakelijk gebruik van de voertuigen zal worden gerelateerd aan het gemiddeld verbruik in L/100 km. De omrekenfactoren zullen worden aangegeven in de gehanteerde rekenmodellen (bron: SKAO handboek versie 2.1). Het beleid met betrekking tot het energiemanagement is door de directie ondertekend waarmee aangegeven wordt dat zij achter het gestelde beleid staan. Remmits B.V. heeft het initiatief genomen om deel te nemen in een werkgroep welk het doel behartigd de CO2- reductie te verminderen. Zij zal hier een budget voor vrij maken en tijd voor in plannen. Het budget dat bedoeld is voor het energiemanagementplan wordt opgenomen in de jaarlijks op te stellen actieplan. Met de vaste leveranciers is besproken om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het vlak van de CO Rapportering Remmits B.V. dient halfjaarlijks het CO2 emissiegedrag te communiceren en te publiceren. Voor het personeel, intern geschiedt door middel van de toolbox, als extern via de website. De interne communicatie vindt tevens plaats tijdens de management besprekingen. Voor de externe communicatie stelt zij een verslag op welke onder andere via de website van de Gebr Remmits B.V/Re-Infra B.V., maar ook op de site van Schreuder bouwen langs water en wegen B.V. zal worden gepubliceerd. De rapportering zal worden opgesteld op basis van de CO2 footprint en aangegeven zal worden of de reductie doelstellingen wel of niet zijn behaald. Tijdens de - of managementoverleg zullen de nieuwe doelstellingen voor het volgende jaar worden bepaald. energie-managementplan - 5 -

6 2. Energiemanagement programma 2.1 Emissie inventarisatie Twee keer per jaar wordt de emissie-inventaris opgesteld van het afgelopen halfjaar. Deze inventaris zal beoordeeld worden op haar volledigheid aan de hand van een checklist. Omrekeningfactoren worden vastgesteld, waar nodig aan de hand van de omzet gegevens. 2.2 Reductie en reductiedoelstellingen De -medewerker inventariseert de behaalde reducties en vergelijkt deze met de doelstellingen. Tevens controleert de -medewerker of het programma van doelstellingen opgevolgd en gehaald is. In de / managementoverleg wordt dit besproken en kenbaar gemaakt. Door de directie worden de reductiedoelstellingen bepaald voor het komende jaar en opgenomen in het -actieplan. 2.3 Preventieve en corrigerende maatregelen De directie/kam-medewerker zorgt voor het inplannen van toolboxmeetingen op kantoor of voor de verspreiding er van. Middels op- en/of aanmerkingenformulier kunnen de preventieve en corrigerende maatregelen worden geregistreerd door de directie, projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder, kam-medewerker en personeel. Afwijkingen worden besproken tijdens het maandelijkse managementoverleg en/of toolboxmeetingen. Door gebruik te maken van de bestaande structuur worden de gemelde afwijkingen automatisch verwerkt binnen de organisatie en vormen een onlosmakelijk onderdeel van de ISO9001:2008-VCA** structuur binnen de organisatie. 2.4 Gestelde reductiedoelstellingen De door Remmits B.V. gestelde reductiedoelstellingen zijn omschreven in het hoofdstuk Reductie CO2. Hierin staat per scope omschreven welke reductiedoelstelling er gesteld is en hoe dat dit behaald kan worden. Per jaar worden de reductiedoelstellingen bepaald en in het hierboven genoemde hoofdstuk weergegeven. energie-managementplan - 6 -

7 3. Reductie CO2 Zoals omschreven heeft Remmits B.V. zich tot doel gesteld een energiereductie te halen. Voor 2013 wil het bedrijf de CO2-uitstoot met 3% verminderen. Onderzocht dient te worden waar binnen de organisatie reducties te verwezenlijken zijn, hoe deze te kwantificeren en wanneer deze reducties mogelijk zijn. In onderstaande paragrafen wordt een analyse weergegeven waar de CO2-uitstoot vandaan komt. Deze analyse is uitgevoerd in de volgende categorieën: Zakelijk vervoer, Kantoorlocatie en Bouwlocatie. Tevens is aangegeven welke reductiedoelstelling / -mogelijkheden er aan gekoppeld is. 3.1 Zakelijk vervoer In het bedrijf zijn er twee takken te onderscheiden binnen het zakelijk vervoer. De ene tak is het vervoer door de directie en de projectleiding. De andere tak is het vervoer van het operationeel personeel en de vrachtwagens. Het zakelijk vervoer valt onder scope 1. Vervoer directie en projectleiding (scope 1) Het wagenpark van de directie en projectleiding bestaat uit jonge auto s waarbij tijdens de aanschaf gelet is op de uitstoot van CO2 emissie. Remmits B.V. stelt zich tot doel bij vervanging van de auto s minimaal auto s aan te schaffen met een A-, B- of C-label, en/of euro 5 emissienorm voertuigen Bedrijfsauto s operationeel personeel en vrachtauto s. (scope 1) Het wagenpark van Remmits B.V. is de afgelopen jaren vernieuwd waardoor de CO2 emissie van deze auto s laag is. In beide categorieën wordt wisselend een aanhanger met materieel of goederen vervoerd. Dit beïnvloedt de verbruikcijfers. Om de CO2 emissie van voertuigen te verminderen zal Remmits B.V. jaarlijks voor al het personeel een toolbox houden in het kader van energiezuinig en sociaal rijgedrag. Deze instructie zal intern worden gehouden. Indien het gemiddelde verbruik per km in het daarop volgende jaar niet is afgenomen zal externe expertise hiervoor worden ingeschakeld. Jaarlijks kan het verbruik per (bedrijfs)auto worden geregistreerd. Aan de hand van de tankpasjes en controle van het tanken aan de pomp kan en bestaat er een mogelijkheid een controleslag uit te voeren. Ter bepaling van de reductie zal het betreffende jaar vergeleken worden met het gemiddelde van het voorafgaande jaar per categorie. Reductiedoelstelling Bedrijfsauto s die de organisatie verlaten en niet vervangen worden, dienen voor de reductie doelstellingen buiten beschouwing te worden gelaten. De CO2-uitstoot die geproduceerd wordt door het gebruik van de auto s, zal in 2015 met ca 3% verminderd kunnen worden. energie-managementplan - 7 -

8 3.2 Kantoorlocatie Wijchen Gebr Remmits B.V., Re-Infra B.V. en Remmits Transport B.V. zijn gevestigd aan de Jan van der Heijdenstraat 2-4 te Wijchen 3.3 Kantoorlocatie Amsterdam Schreuder bouwen langs water en wegen B.V. is gevestigd aan de tt Vasumweg 99 te Amsterdam. Het is dan ook vanzelf sprekend dat deze locaties zijn meegenomen in de inventarisatie van de CO2 emissie. Gasgebruik valt onder scope 1 zodoende heeft Remmits B.V. ook geïnventariseerd wat het verbruik is van gas voor de verwarming van de keten. Scope 1: Brandstof tbv zakelijk gebruik/wagenpark Gasgebruik Scope 2: Elektriciteit Leaseauto Woonwerkverkeer(niet declarabel) Scope 3: Woonwerkverkeer Afval Totale emissie van het jaar 2011 Bron Verbruik Verbruik Scope % Reductie Doel Benzine ltr Diesel ltr ,6 1 3% in 2013 Propaan kg ,8 1 0 Aardgas m ,3 1 Elektriciteit ,8 2 1% in 2015 kwh Totaal 2030,5 100% energie-managementplan - 8 -

9 De door Remmits B.V. in acht genomen reductie mogelijkheden en initiatieven: Auto s/voertuigen -Invoeren van het nieuwe rijden -bandenspanningcontrole -aanpassen van het rijgedrag -type brandstof -motiveren fietsgebruik indien mogelijk -machines niet onnodig te laten draaien -aanschaf hybride auto s in 2013 Kantoor -Groene stroom op de vestiging in Amsterdam -ledverlichting en/of spaarlampen in Wijchen -dubbelzijdig papiergebruik (van FSC kwaliteit) -printer, wel automatisch op stand by overschakelt wat kwh bespaart -gebruik van energiezuinige keukenapparatuur -personeel motiveren de keten niet te verwarmen indien men niet aanwezig is Communicatie -opnemen CO2 reductie binnen vergaderingen en toolboxmeetingen -informatie melden op de website van Remmits Beheer B.V. bouwen langs water en wegen -zie communicatieplan Leverancierselectie -De opgebouwde relaties met onze leveranciers zijn belangrijk, maar wij zijn van mening dat deze bedrijven ook duurzaam ondernemen. Daarom zijn wij gestart met een beleid voor de selectie en aansturing van onze nieuwe toeleveranciers ten aanzien van duurzaamheidaspecten en CO2 emissie. Tijdens informele gesprekken en na enig onderzoek op de site van de betrokken bedrijven blijkt dat ook bij hen de CO2 een rol speelt. Producten -De mate van duurzaamheid van onze huidige producten willen we in kaart gaan brengen door gebruik te gaan maken van een duurzame (producten)checklist. Veelal komt dit naar voren in een eis bij een opdrachtgever als RWS. Er wordt op deze manier zorgvuldig naar ontwerp, materiaalgebruik en recyclebaarheid van de te realiseren producten gekeken. Cradle to cradle, hergebruik is een onderwerp dat bij Remmits Beheer B.V. in een hoog vaandel staat. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten houden wij rekening met diverse milieu aspecten, zoals de winning van grondstoffen en gebruik van VOS(vluchtige organische stoffen) arme coatingsmiddelen ter bescherming van onze staalproducten.. energie-managementplan - 9 -

10 Inmiddels opgenomen maatregelen: Auto s c.q. machines -Grotendeels vernieuwd/jong wagenpark (Amsterdam en Wijchen) -Controle van bandenspanning(continue) -Gedeeld autogebruik (Amsterdam en Wijchen) -Fietsgebruik voor dicht bijzijnde locaties (Amsterdam en Wijchen) -Gebruik van Traxx(Amsterdam en Wijchen) en Ad-Blue(Wijchen) Kantoor -Dubbelzijdig printen van kopieën -Printpapier van PEFC/FSC kwaliteit -Uitschakelen van de computer en beeldschermen na werktijd -Spaarlampen(Wijchen) Werf, projecten. -Vervangen van het glasdak door dubbelwandig polycarbonaatplaat(amsterdam) -Verlichting in de loods uit bij geen werkzaamheden (Amsterdam en Wijchen) -Gebruik van FSC-hout(voornamelijk vanuit Amsterdam) -Goede afstemming van leveringen van bijvoorbeeld beton en asfalt op de werken om stationair draaien te voorkomen Afvalscheiding -Het storten of verbranden van afval is schadelijk voor het milieu. Daarom worden afvalstromen die vrijkomen bij ons gescheiden ingezameld en aangeboden voor recycling. Daarnaast worden de niet voldoende gescheiden stromen bij het recyclingbedrijf verder gescheiden. Datum Verantwoordelijke Functie Frans Pesch Adjunct directeur Erik Luiken -medewerker correctie kwh Erik Luiken -medewerker energie-managementplan

11 Bijlagen: 1. Uitleg energielabel voor auto's: Brandstofverbruik en energielabel Het energielabel geeft aan hoe zuinig een auto is ten opzichte van andere auto's die ongeveer even groot zijn. Maar wat maakt dat echt uit? De tabel laat het zien: een auto met energielabel G gebruikt minstens dertig procent meer brandstof, in vergelijking met een gemiddelde auto van vergelijkbare klasse. Energielabel A B C D E F G Zuinigheid tov gemiddelde auto uit dezelfde grootteklasse Minstens 20 procent zuiniger 20 tot 10 procent zuiniger maximaal 10 procent zuiniger maximaal 10 procent onzuiniger 10 tot 20 procent onzuiniger 20 tot 30 procent onzuiniger meer dan 30 procent onzuiniger De zuinigste auto Wie zoekt naar een zuinige auto, kan behalve op het energielabel (relatief brandstofverbruik) ook letten op het absolute brandstofverbruik. Maar hoe zuinig is de zuinigste auto eigenlijk (volgens cijfers uit 2010)? De zuinigste auto op benzine rijdt 25,6 kilometer op een liter brandstof. Het gemiddelde is 12 kilometer per liter. De zuinigste benzine-auto verbruikt dus de helft van het gemiddelde. De zuinigste auto op diesel rijdt 30,3 kilometer op een liter. Het gemiddelde is 14,6 km per liter. De zuinigste dieselauto verbruikt dus minder dan de helft brandstof dan gemiddeld. Er is een gratis brandstofverbruikboekje beschikbaar, met alle nieuwe auto's en het bijbehorende energielabel en brandstofverbruik. Het boekje is te downloaden vanaf de website van het ministerie van VROM (zie onderaan). Deze cijfers zijn overigens fabrieksopgaven, die in de praktijk kunnen afwijken. Toch zijn deze auto s ook in andere, meer representatieve tests, de zuinigste, zie Rijstijl Overigens hangt het brandstofverbruik ook af van uw rijstijl. Wie rijdt volgens het Nieuwe Rijden, bespaart tien procent ten opzichte van onzuinige bestuurders. energie-managementplan

12 2. Het nieuwe Rijden: 3. Euro 5: Invoering Euro 5 en Euro 6 In 1992 werd de Euro 1-norm geïntroduceerd om de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen terug te dringen. Op dit moment geldt de Euro 4-norm, die vanaf januari 2005 van kracht werd, en in 2009 zijn we toe aan Euro 5. Over zeven jaar, in 2014, komt uiteindelijk de nog strengere Euro 6- norm. De Euro 5-norm die vanaf 1 september 2009 is gaan gelden, houdt een drastische vermindering in van de NOx-uitstoot en roetdeeltjes voor respectievelijk benzine- en dieselmotoren. En aangezien de laatste maar liefst 80 procent minder roet mag uitstoten wordt een roetfilter verplicht. Na invoering van Euro 6 moet een dieselmotor overigens ook nog eens 68 procent minder stikstofoxide (NOx) gaan uitstoten ten opzichte van de Euro 5-norm. Vanaf 2011 moeten alle dieselauto s zo mogelijk zijn uitgerust met een (achteraf ingebouwd) roetfilter. Onder de Euro 4-norm kwamen terrein- en ruimteauto s er nog redelijk gemakkelijk vanaf, maar de emissie-eisen worden onder Euro 5 en 6 steeds strenger en vanaf 1 september 2012 zullen ook SUV s aan strengere emissie-eisen moeten voldoen. Uiteindelijk denkt men met Euro 6 een stijging van gezondheidsvoordelen van 60-90% te behalen ten opzichte van Euro 5. energie-managementplan

13 4. TRAXX Kiezen voor TRAXX diesel, is kiezen voor rendement. Uiteindelijk geldt immers het bedrag onder de streep. Met TRAXX staat daar een positief rendement. Een rendement dat mede wordt bereikt door de krachtige reinigende additieven in de diesel. Die zorgen ervoor dat de motor optimaal blijft presteren, omdat alle roetvervuiling in injectoren continu wordt verwijderd en tegengegaan. Bovendien zorgt het extra hoge cetaangetal van 55 voor een snellere en krachtigere verbranding en dus meer rendement. Ook onnodige stilstand kost onnodig geld. Daarom bevat TRAXX diesel een efficiënte bacteriebestrijder, die bacteriegroei in de brandstof voorkomt. De kans op vervuilde brandstoffilters (en onverwachte stilstand van uw wagen- of machinepark) neemt daardoor aanmerkelijk af. Ook is de schuimvorming bij het tanken significant minder, waardoor tankbeurten sneller afgerond zijn. Ofwel: weer sneller aan het werk. Maar er is meer! TRAXX verlaagt ook op eenvoudige wijze de CO2-uitstoot van motoren. Dit biedt reële kansen voor uw bedrijf wanneer u met duurzaam ondernemen, Lean & Green of de CO2- Prestatieladder aan de slag gaat. 1. Tot 5% brandstofbesparing 2. Minder uitstoot van CO2, NOx en fijn stof 3. Een optimale inspuiting en snellere verbranding van de diesel in de motor 4. Uitstekende bescherming tegen bacterieproblemen en verstopte filters 5. Beschermt uw tank tegen roest en bacterievervuiling 6. Voldoet volledig aan de EN590 norm voor dieselbrandstof energie-managementplan

14 5. Ad Blue Wat is AdBlue? AdBlue is een eenvoudig te gebruiken, hoogwaardige ureumoplossing De Europese vrachtwagen- en busfabrikanten zijn inmiddels klaar met hun technologische vernieuwingen: "Selective Catalytic Reduction". In de SCR katalysator wordt AdBlue geïnjecteerd, waardoor stikstofoxiden (NOx) worden omgezet in het onschadelijk stikstofgas en waterdamp. Wat is AdBlue? AdBlue is een zeer zuivere, heldere, 32,5%, synthetisch vervaardigde ureumoplossing. De constante kwaliteit wordt verzekerd door te voldoen aan de DIN normering (70 070). Een garantie voor de katalysatoren kan uitsluitend afgegeven worden bij gebruik van producten, die voldoen aan deze DIN norm. AdBlue is een niet toxische, kristalheldere oplossing, die wordt ingezet als reductiemiddel voor SCR systemen (Selective Catalytic Reduction) van dieselvoertuigen. Giftige bestanddelen van NOxuitlaatgassen worden zo tot de luchtbestanddelen stikstof, water en kooldioxide gereduceerd. AdBlue wordt gedoseerd vanuit een gescheiden tank op de vrachtwagen. De doseerhoeveelheid is ongeveer 5% van het brandstofverbruik en wordt door de elektronische apparatuur nauwkeurig berekend. AdBlue is geen gevaarlijke stof en is ingedeeld in de laagste water gevarenklasse (Duitse klasse W.G.K. 1). AdBlue is corrosief t.o.v. bepaalde materialen en heeft een kristallisatiepunt van -11ºC. energie-managementplan

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID Ecofys the Netherlands BV P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl T +31 (0)30 280 83 00 F +31 (0)30 280 83 01 E info@ecofys.nl DUURZAAM INKOPEN

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie