Algemene kenmerken van de conceptaanbieder:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene kenmerken van de conceptaanbieder:"

Transcriptie

1 Algemene kenmerken van de conceptaanbieder: Bedrijf: WeBuildHomes Kraanspoor SE Amsterdam Indiener: Lisa Barkey T Ketenpartners: Red Concepts Inno Concept Bouwen ICB-partners BVR-Groep Roosendaal: Van de Vin ramen en kozijnen Betonson Breman Zuid Vuren Hawa Trappenfabriek Vermeulen Prefunko Prefab Betonelementen Elkor Brabant Holcim GJM Bouwadviseurs HEBO, uw partner voor kozijnen Lindhout

2 VPA Groep Krepel Deuren ICB-partners Hegeman Bouwgroep Almelo: IJB Groep Lucassen bouwconstructies Calduran Kalkzandsteen VBI De Groot Houtbouw Broeze Groothuis timmerfabriek Betonson Löwik Installatietechniek Space&Matter Algemene kenmerken van het concept Bedrijf: WeBuildHomes Concept: WeBuildHomes Omschrijving: WeBuildHomes is een revolutionair woonconcept dat huizen en straten een identiteit geeft. Hoe? Eigenlijk heel simpel: Door het bieden van een online bibliotheek gevuld met onder architectuur ontworpen huizen. Op basis van een legodoos met componenten en verschillende energiepakketten kan iedere architect elk denkbaar huis opbouwen en uploaden in de WeBuildHomes bibliotheek. Toekomstige huizenbezitters kiezen hieruit een uniek huis dat past bij hun woonwensen en budget. De architect ontvangt royalties voor het ontwerp en WeBuildHomes regelt verder alle ontwikkel- en bouwprocessen voor een vaste lage prijs. Dat levert huizen op waarin mensen willen wonen en straten waarin mensen willen leven. Marktsegment: Nieuwbouw Doelgroep: consumenten (vrije markt); First time buyers, (jonge) gezinnen. Daarnaast woningcorporaties. Het concept kan in heel Nederland geleverd worden Minimale seriegrootte: 8 Maximale seriegrootte: n.v.t. 1. Bijzondere energieambitie WeBuildHomes is een revolutionair woonconcept dat huizen en straten een identiteit geeft. Hoe? Eigenlijk heel simpel: Door het bieden van een online bibliotheek gevuld met onder architectuur ontworpen huizen. Op basis van een legodoos met componenten en verschillende energiepakketten kan iedere architect elk denkbaar huis opbouwen en uploaden in de WeBuildHomes bibliotheek. Toekomstige huizenbezitters kiezen hieruit een uniek huis dat past bij hun woonwensen en budget. De architect ontvangt royalties voor het ontwerp en WeBuildHomes regelt verder alle ontwikkel- en bouwprocessen voor een vaste lage prijs. Dat levert huizen op waarin mensen willen wonen en straten waarin mensen willen leven.

3 Afbeelding: Ontwerpproces van architect met legodoos van elementen.

4 De basis van WeBuildHomes is het radicaal omgooien van het traditionele bouwproces. Doordat WeBuildHomes geen product standaardisatie is, maar we het proces standaardiseren is het mogelijk om constant te blijven innoveren en de nieuwste technologieën in te pluggen in het systeem. Zo is dit ook het geval bij onze energeambitie. Binnen de legobox aan elementen heeft WeBuildHomes tool-sets ontwikkeld voor de architect om te komen tot notaloze woningen. Wij hebben de woning en de vraagstelling benaderd vanuit de Trias Energetica; 1. Beperk de energievraag, 2. Maak maximaal gebruik van duurzame bronnen 3. Gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk. Woningen met deze leidraad ontworpen hebben een goede, luchtdichte schil, zuinige en simpele installatie en een goed binnenklimaat met daaraan gekoppeld een laag tot zeer laag verbruik van energie. Uitgangspunten van de schil zijn: Isolatiewaarden ; Vloer ; Rc = 6,0m2K/W. Gevel ; Rc = 6,0m2K/W. Dak ; Rc = 8,0m2K/W. Kozijnen ; Uwgewogen = 1,09W/m2K. - Luchtdichtheid schil 0,4 (gecontroleerd). - Warmteverlies via koudebruggen per detail bepaald Er zijn voor de woningen verschillende installatiescenario s uitgewerkt, de architect heeft keuze uit deze installatieconcepten; Scenario 1 (notaloos); Vloerverwarming als hoofdverwarming, via lucht-water warmtepomp, Warmtapwater via lucht warmtepomp met boiler, Ventilatie natuurlijke toevoer met comfortverhogende winddrukgestuurde roosters, en tijdsgestuurde mechanische afzuiging, Aanvullend een douchepijp wtw. (terugwinning warmte uit douchewater) Scenario 2 (notaloos); Vloerverwarming als hoofdverwarming, via bodem warmtepomp, Warmtapwater via bodem warmtepomp, Ventilatie natuurlijke toevoer met comfortverhogende winddrukgestuurde roosters, en tijdsgestuurde mechanische afzuiging. Aanvullend een douchepijp wtw. (terugwinning warmte uit douchewater) Doordat deze uitgangspunten in elk ontwerp vooraf integraal meegenomen worden door de architect, kunnen wij garanderen dat elke woning in onze energieneutrale bibliotheek notanul is. Hierbij staat deze in de app-store voor een vaste prijs en bouwtijd, zonder verrassingen. Op deze manier creëert WeBuildHomes vrije keuze uit verschillende notanul woningen, ontworpen door architecten, welke willekeurig naast elkaar geplaatst kunnen worden. Een unieke propositie in de Nederlandse woningbouw! Belangrijk om te noemen bij de energie-opgave om te komen van energieneutrale woningen tot notaloze woningen is dat het uiteindelijk draait om de bewoner, de bereidheid van de bewoner om actief deel te nemen aan het proces van bewust ontwerpen, maar ook van bewust bewonen, is misschien wel het belangrijkste om onze energieambitie waar te maken! Wij als bedenker, ontwerper en bouwer spelen hier in ieder geval op in door middel van een energie-assistent. Persoonlijke een op een benadering waarbij voorlichting en het beantwoorden van vragen voorop staat. Want zonder een bewoner die weet hoe hij met een energiezuinige woning om moet gaan word het lastig om het maximale uit de woning te halen. Tevens wordt door de energie-assistent gekeken of de installatie nog wel optimaal functioneert. Daarnaast heeft de bewoner met behulp van een slimme meter en slimme thermostaat continu het energiegebruik van de woning inzichtelijk, waardoor in combinatie met de energieassistent de bewoner maximaal inzicht heeft in de energiehuishouding. 2. Innovativiteit

5 In onze propositie van het aanbieden van unieke woningen voor de consument zien wij om ons heen veel bewegingen in de markt. Het product wat ontstaat bij veel concurrenten is een standaard woning als uitgangspunt, waarbij binnen kaders de consument zelf aanpassingen kan doen. Dit beperkt zich vaak tot de kleur van de gevel, een dakkapel en intern verplaatsen van muren. Het doel van WeBuildHomes is individuele, duurzame architectuur aanbieden voor iedereen. Hierbij is maximale diversiteit en kwaliteit het uitgangspunt. Om dit waar te maken hebben wij de totale ontwerp-, bouw- en ontwikkelketen op zijn kop gezet. We laten alle partijen op een compleet transparante manier met elkaar samenwerken en door middel van een nieuwe bouwketen breken met de traditionele rolverdelingen en verhoudingen. Dat levert een vloeiend en efficiënt proces op en bespaart veel kosten. Zo krijgt de consument architectuur op maat voor de prijs van een doodgewoon rijtjeshuis. Afbeelding: Het WeBuildHomes proces, van ontwerp tot consument Hoe de ontwerpen tot stand komen bij de architect met als basis de legodoos en de installatieconcepten is in onderdeel 1 reeds toegelicht. De kern van deze methodiek van de legodoos ligt bij een totaal nieuwe benadering van ketensamenwerking en kennisuitwisseling in de vorm van toepassing van ons innovatieve bouwconcept ICB. Inno Concept Bouwen (ICB) is een nieuwe door de BVR-Groep uit Roosendaal ontwikkelde manier van bouwen. De in beginsel op de woningbouw geënte werkwijze is gebaseerd op een andere meer duurzame en efficiëntere manier van samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer enerzijds en ICB-partners anderzijds. Waar de cultuur binnen de bouwsector doorgaans niet getuigt van transparantie en integriteit, ontleent ICB haar bestaansrecht juist aan openheid, wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid. Deze werkwijze annex attitude is ook terug te vinden in de onderlinge samenwerking tussen (bouw)partners binnen de bouwketen. Niet voor niets is ketenintegratie een belangrijk aspect binnen ICB en worden aan ICB-partners hoge en specifieke eisen gesteld. De beoogde ketenintegratie wordt bewerkstelligd door zo veel mogelijk met vaste partners te werken, waardoor steeds van een optimale synergie sprake is. Omdat ICB miscommunicatie tot een minimum beperkt, c.q. uitsluit, is het bouwproces beter beheersbaar dan wanneer er op traditionele manier gebouwd zou worden. Verrassingen behoren namelijk tot het verleden. Dat bouwen een procesmatige aangelegenheid is en altijd zal blijven, is ook in de nieuwe, procesgebonden productiewijze van ICB terug te vinden. Een bouw-gerelateerde fasering in relatie tot een ICB-specifieke aanpak en werkwijze, ontbreekt dan ook niet. Zo vervult ICB tijdens de intentiefase een adviserende rol, verzorgt ICB de bouwvergunning(aanvraag) en is ICB eveneens verantwoordelijk voor de bouw van het project tijdens de realisatiefase. Een van de grote voordelen van ICB is dat bij het aanvragen van de bouwvergunning nagenoeg alle definitieve bouw-, constructie- en installatietechnische gegevens bekend zijn, waardoor improviseren op de bouwplaats vervalt en bouwen in feite een kwestie wordt van assembleren! Zoals gezegd appelleert ICB aan een gelijkwaardige en duurzame samenwerking van partijen. In dat verlengde wordt gesproken over partners. Naast de opdrachtgever zijn dit onder andere: architect, constructeur, adviseur,

6 onderaannemer, leverancier, GIW/Stiwoga (Woningborg), gemeente, certificeringsbureau, kopersbegeleiding en uiteraard de hoofdaannemer die conform Inno Concept Bouwen te werk gaat. De eindgebruiker (huurder/koper) mag in dit kader niet onvermeld blijven. Evenals de opdrachtgever heeft deze belang bij een zo veel mogelijk op persoonlijke en individuele woonwensen afgestemd eindproduct. ICB voorziet in die behoefte. Het innovatieve bouwconcept optimaliseert namelijk zowel de bouw- als proceskwaliteiten die met een bouwproject gemoeid zijn. Waarom een opdrachtgever voor een bepaalde bouwer kiest, is in veel gevallen het gevolg van de laagste aanbestedingsprijs. Naast een scherpe bouwprijs concurreert ICB tevens op bouwsnelheid, kwaliteit, innovatie en partnership, welke van toegevoegde waarde zijn ten opzichte van traditioneel bouwen. Deze meerwaarde resulteert naast meer efficiëntie in meer rendement en meer kwaliteit. Anders gezegd: opdrachtgevers krijgen met ICB meer waar voor hun geld! Die wetenschap en het besef dat ICB dankzij een betere voorbereiding een kortere bouwtijd impliceert, is voor steeds meer (potentiële) opdrachtgevers reden om voor deze nieuwe manier van bouwen te kiezen. 3. De mate van conceptueel bouwen a. De technische oplossing Uniek in het WeBuildHomes concept is dat doordat de gestelde energieambitie met de benodigde uitgangspunten in elk ontwerp vooraf integraal meegenomen worden door de architect. Hierdoor kunnen wij garanderen dat elke woning in onze energieneutrale bibliotheek notanul is. Hierbij staat deze in de app-store voor een vaste prijs en bouwtijd, zonder verrassingen. Op deze manier creëert WeBuildHomes vrije keuze uit zeer diverse notanul woningen, ontworpen door verschillende architecten, welke willekeurig naast elkaar geplaatst kunnen worden. Een unieke propositie in de Nederlandse woningbouw! b. Ketensamenwerking De WeBuildHomes werkwijze is gebaseerd op een duurzame en efficiëntere manier van samenwerken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer enerzijds en WBH-partners en architecten anderzijds. Waar de cultuur binnen de bouwsector doorgaans niet getuigt van transparantie en integriteit, ontleent WeBuildHomes haar bestaansrecht juist aan openheid, wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid. Deze werkwijze annex attitude is ook terug te vinden in de onderlinge samenwerking tussen (bouw)partners binnen de bouwketen. Niet voor niets is ketenintegratie een belangrijk aspect binnen WeBuildHomes en worden aan ICB-partners hoge en specifieke eisen gesteld. De beoogde ketenintegratie wordt bewerkstelligd door zo veel mogelijk met vaste partners te werken, waardoor steeds van een optimale synergie sprake is. c. Marketing en sales WeBuildHomes gooit niet alleen het bouwproces om, maar ook het sales proces! In alle marketing en sales activiteiten staat de app-store centraal als centraal open_source online platform. De sales, marketing en PR activiteiten zullen erop gericht zijn verkeer naar de online app-store te leiden. De bezoeker wordt hier verleid door de vele ontwerpen en maakt zijn/haar beslissing voor het ideale huis in deze online omgeving. Vervolgens wordt de consument via de online app-store in contact gebracht met

7 WeBuildHomes en zal de contractfase via persoonlijk contact worden begeleid. Om maximaal verkeer naar de app-store te leiden wordt gebruikt gemaakt van een slimme social media campagne en zal per verkoop locatie een salesteam actief zijn.

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's

Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's Limburgse Ketensamenwerking in de Versnelling: praktische handvatten op lastige thema's Redactie: Prof. Dr. Jack A.A. van der Veen Ir. F.W.J. Zuthof regiodirecteur BVGO Zuid Volker Wessels Claudia Reiner

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

MASTERPLAN INNOPEDIA

MASTERPLAN INNOPEDIA MASTERPLAN INNOPEDIA Auteurs: ir. Herbert P.T. Zwanen, SBR Jan Willem van de Groep, SEV Maurice Coen, SEV Datum: 1 november 2011 EXTERN SUMMARY EnergieSprong EnergieSprong is een programma dat in opdracht

Nadere informatie

Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen)

Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen) Prijsvraag De Voorsprong Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen) 1. All electric W&R-Groenconcept: energieneutraal woningconcept Naam van dit concept: all electric W&R-Groenwoning

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving

Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving Creëer een unieke Customer Experience met Predictive Analytics. Inhoud Inleiding... pag. 3 Ontwikkelingen en tips... pag. 4 Tips voor het bepalen

Nadere informatie

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 I n s u l a t i o n Derde editie Februari 2015 Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 Inhoud Inleiding 4 Kennis delen 4 Steeds strengere eisen 4 Oplossingen

Nadere informatie

WONINGCONFIGURATOR IT S A BIMMING BUSINESS. ONDERZOEKSRAPPORT Versie: 1.0 Fase: I Datum: 11-7-2012

WONINGCONFIGURATOR IT S A BIMMING BUSINESS. ONDERZOEKSRAPPORT Versie: 1.0 Fase: I Datum: 11-7-2012 WONINGCONFIGURATOR ONDERZOEKSRAPPORT Versie: 1.0 Fase: I Datum: 11-7-2012 GEGEVENS BIMMING BUSINESS : Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek, afdeling BTB Weesperzijde 190, 1097 DG A dam RAPPORT OPGESTELD

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

4 OP EEN RIJ. Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam. met

4 OP EEN RIJ. Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam. met 7 4 OP EEN RIJ met Corinne Schrauwen Christof Schwencke Marjolein van Eig Diederik Dam Dwire heeft vier architecten vijf vragen gesteld 1 Corinne Schrauwen Abken Schrauwen Architecten Misschien een beetje

Nadere informatie

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software adviseurs. Bouwfysica Energie en Duurzaam Bouwen Brandveiligheid DGMR. Meer dan een oplossing. DGMR is meer dan een raadgevend

Nadere informatie

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl Isover EPC-wijzer Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover www.isover.nl Inhoud Energiebesparing: laten we er samen aan werken 3 Energiebesparing: de eisen

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal inhoudsopgave 1 inleiding Kees de Kat 4 2 probleemschets Peter van Hoogmoed 5 3 programma en uitgangspunten Peter van Hoogmoed

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

De do s-and-don ts voor ontwikkelaars

De do s-and-don ts voor ontwikkelaars Warmtepompen in de woningbouw De do s-and-don ts voor ontwikkelaars In nieuwbouwwoningen is het gebruik van een warmtepomp populair. In 2020 worden naar verwachting meer dan 50.000 installaties per jaar

Nadere informatie

Gemeente Ulft 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt. Duurzame oplossingen voor een acceptabele prijs. 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt Ulft

Gemeente Ulft 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt. Duurzame oplossingen voor een acceptabele prijs. 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt Ulft Gemeente Ulft 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt Duurzame oplossingen voor een acceptabele prijs 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 5 3 Projectdoelen 7 4 Werkwijze 8 5 Resultaten 12 6 FAQ

Nadere informatie

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012 IPC voor Architecten Collectief Project BIM Model BIM Protocol Dummy 5 januari 2012 Dit is een levend document dat steeds verder, in steeds grotere mate van detail wordt uitgewerkt. De tekst in rood geeft

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Colofon. 30 voorbeeldprojecten energiezuinige woningbouw Samenvatting bevindingen. RVO.nl. Aantal bijlagen. dr. Edward Prendergast

Colofon. 30 voorbeeldprojecten energiezuinige woningbouw Samenvatting bevindingen. RVO.nl. Aantal bijlagen. dr. Edward Prendergast 30voorbeeldprojectenenergiezuinigewoningbouw Samenvattingbevindingen November2013 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Contactpersoon RVO.nl Aantalbijlagen Auteur Ditrapportistot standgekomenin

Nadere informatie

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn.

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. In opdracht van Stichting Pioneering Een afstudeeronderzoek naar financiële

Nadere informatie