Duurzaamheidsrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheidsrapportage"

Transcriptie

1 Duurzaamheidsrapportage 2013

2 Waar is uw afval morgen? Samen werken aan een duurzame stad Afvalservice West (ASW) verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval in het westelijk deel van Amsterdam. Sinds haar oprichting als zelfstandige stichting in 2007 werkt ASW aan de verduurzaming van haar diensten. Een van de belangrijkste projecten is Go to Zero, waarbij in vier stappen wordt toegewerkt inzamelvoertuigen met een 100% elektrische aandrijving. Hiermee is ASW koploper in de CO 2 - en fijnstofvermindering in de milieuzone Amsterdam. Maar verduurzaming gaat over meer dan luchtkwaliteit. ASW is ook werkgever, samenwerkingspartner en een bron van kennis en kunde binnen de afvalbranche. n een sterk veranderende wereld waarin duurzaamheid steeds noodzakelijker wordt, wil ASW verder kijken dan het inzamelen van afval. Wij stellen de vraag: Waar is uw afval morgen? Future-proof Amsterdam blijft groeien, en dit dwingt ons om anders afval en leefomgeving te kijken. ASW wil haar diensten future-proof maken. Volgens onze filosofie is samenwerking de sleutel voor innovatie en verduurzaming. Met dit verslag willen wij meer vertellen over ASW en haar ambities. Wij hopen dat deze duurzaamheidsrapportage als inspiratie dient voor samenwerking, kennisdeling en een dialoog over de duurzaamheid van de stad. Missie: ASW draagt met daadkracht en optimisme bij aan de verduurzaming van haar diensten voor de stad Amsterdam. nhoud en doelstellingen: 1. Go to Zero klaart de lucht n vier stappen een CO 2 -uitstoot van 0% 2. Zonnekracht en afvalscheiding Meer perscontainers op zonne-energie 3. Partners in duurzaamheid Slimme samenwerkingsverbanden aangaan 4. Een soepele dagelijkse uitvoering Duurzaamheid kostenreducerend maken 5. Goed werkgeverschap is goud waard Een duurzaam werkklimaat creëren 6. Verduurzamen begint bij jezelf Het realiseren van interne duurzaamheid 7. ASW laat zich zien Kennisdeling als sleutel voor ontwikkeling 74 medewerkers nzameling 2013 in tonnen (x 1000 kg) restafval grof afval glas Verzuim 4,9 % 7,1 Medewerkerstevredenheid 7,

3 1 1.Go to zero klaart de lucht n 4 stappen 0% CO 2 -uitstoot De gemeente Amsterdam stelt in haar structuurvisie Amsterdam uitgesproken duurzaam dat in 2040 de CO 2 -uitstoot 75% lager moet zijn dan in Met het project Go to Zero heeft ASW een flinke stap in de goede richting gezet. Wij streven 100% elektrische trucks in Go to Zero verloopt in 4 fasen zodat de resultaten kunnen worden gemonitord. Zo ontstaat er een koppeling van de praktijk de technische ontwikkeling. NZAMELVOERTUGEN DENSTWAGENS Go to Zero 1 Geen diesel maar groengas Tijdens de eerste fase worden de traditionele dieseltrucks vervangen voor trucks op CNG (Compressed Natural Gas). Dit groene gas ontstaat uit de vergisting van rioolslib en groente-, fruit- en voedingsresten. De CO 2 -uitstoot van groengas ligt 20-30% lager dan die van traditionele diesel. Niet alleen de trucks, maar alle componenten van het inzamelvoertuig functioneren op groengas. Go to Zero 2 Gashybride met elektrische opbouw n 2013 is het eerste hybride voertuig in gebruik genomen. Deze truck heeft net als Go to Zero 1 een motor op biogas. De opbouw waarmee het afval wordt ingeladen en geperst is 100% elektrisch en laadt op tijdens het rijden ELEKTRSCH 5 GAS 1 GASHYBRDE 21 DESEL BENZNE 1 ELEKTRSCH De resultaten van Go to Zero worden tussentijds getoetst en gepubliceerd op Doelen Go to Zero n 2022 wordt het laatste dieselvoertuig uitgerangeerd n 2030 zijn alle voertuigen 100% elektrisch Alle voertuigen voldoen aan de geluidsnormen binnen de ring van Amsterdam ASW beperkt zo veel mogelijk de verkeershinder De chauffeurs rijden efficiënt en zuinig Een lange levensduur van de voertuigen nzameling 2013 in tonnen (x 1000 kg) Papier textiel Karton wit & bruingoed Hout

4 De eerste bevindingen Bij de duurzaamheid van een voertuig denkt men als eerste aan CO 2 -uitstoot. ASW ook. Maar in een drukke stad als Amsterdam valt nog meer winst te behalen. Denk bijvoorbeeld aan geluids- en verkeershinder. Daarom heeft ASW unieke voertuigen van 2.20 meter breed in plaats van de standaard 2.50 meter. Dit maakt de trucks uiterst wendbaar en makkelijk te bewegen door het stadsverkeer. De trucks kunnen dankzij hun speciale assenconfiguratie maar liefst 12 ton dragen. Dit betekent minder vaak heen-en-weer rijden en dus ook minder CO 2 -uitstoot. Daarnaast zijn de voertuigen met een geluidsproductie van 67 decibel veel stiller dan de traditionele voertuigen (80 tot 85 decibel). De geluidsproductie is vergelijkbaar met die van een personenauto. De CNG-motor is stiller en minder onderhoudsgevoelig. Wagenparkbeheerder Bert Hagens over Go To Zero 2: Het fase 2 voertuig is zuiniger en schoner omdat het rijdt op groengas. Tijdens het rijden wordt de elektrische opbouw opgeladen. Daarnaast merken we dat de CNG-motor stiller en minder onderhoudsgevoelig is dan de dieselmotoren. Alles wijst erop dat de hogere kostprijs van het hybride voertuig binnen de looptijd van het leasecontract wordt verdiend. Go to Zero 3 Gashybride met elektrische kraan en opbouw n 2017 gaat fase 3 van start. Het Go to Zero 2 voertuig kan al elektrisch laden en persen. Met Go to Zero 3 wordt het de uitdaging om de voertuigen uit te rusten met een elektrische kraan voor de ondergrondse containers. nterview Go to Zero 4 100% Elektrisch n de laatste fase worden de trucks met CNG-motor uitgerangeerd en vervangen voor 100% elektrische voertuigen. n 2020 zal de eerste hiervan de weg op gaan. Deze fase duurt 10 jaar, zodat in 2030 het doel is bereikt. ASW gaat voor de nul! ASW werkt samen met partners Truckland/Ginaf (voertuigen), GeesinkNorba (truckopbouw met perslader), HAB (autolaadkranen) en OrangeGas (groengas). 4

5 2 2. Zonnekracht en afvalscheiding Meer perscontainers op zonne-energie Ondergronds gemak n de jaren 90 was stadsdeel West pionier: als eerste ter wereld werden hier ondergrondse afvalcontainers ingevoerd. Dit was niet alleen gunstig voor de stadsbewoner die uiteraard het aangezicht van afval liever kwijt dan rijk was. De buurt heeft hierdoor ook meer aantrekkingskracht als woon- en winkelgebied. Door de vroege invoering van het ondergrondse systeem staat ASW nu voor een grote vernieuwingsronde. Ook de nieuwe scheidingsdoelstellingen vragen om passen en meten met de huidige- en nieuwe containers in het dichtbevolkte gebied. Meer scheiden aan de bron Gemeente Amsterdam heeft zich uitgesproken over afvalscheiding. Waar nu het scheidingspercentage op 15% zit, wil het stadsdeel in 2014 op 18% komen. Een regionale campagne is ingezet om bewoners attent te maken op het scheiden van hun papier- en plastic afval. ASW bereidt zich voor op de uitbreiding van het aantal papier- en plastic-containers. Persen op zonne-energie Meer papier- en plastic-containers betekent minder ruimte voor restafval. Daarom zet ASW de komende jaren in op perscontainers. Deze kunnen het afval verdichten tot 2 a 2,5 keer het volume. De eerste 10 containers die op zonne-energie persen zijn in gebruik genomen. Tijdens het vernieuwingsproject, dat loopt tot 2022, komen er 30 perscontainers op zonne-energie bij. Dat er met perscontainers minder rijbewegingen nodig zijn, betekent extra winst op het gebied van CO 2 -uitstoot. Aanschaf reinigingsvoertuigen in 2013 n Amsterdam wordt veel aan de weg getimmerd. Dit kan best letterlijk worden opgevat. Bij schade aan de containerputten lopen de putten vol met regenwater. Ook moeten de containers en putten regelmatig worden schoongemaakt. Met de aanschaf van een vacuümwagen voor de putten en een waswagen voor de containers, heeft ASW ingezet op kostenbesparing door eigen middelen en krachten in te zetten. Een volgende stap is om deze voertuigen te evalueren. 5

6 3 3. Partners in duurzaamheid Slimme samenwerkingsverbanden aangaan Op een gesloten kringloop We zijn steeds beter in staat om bruikbare stoffen uit afval te winnen en hiermee nieuwe energiebronnen aan te boren. Afval als voedsel, zoals de cradle-to-cradle-filosofie het voorschrijft. Afvalservice West zoekt de samenwerking op met bedrijven die deelnemen aan nieuwe recycle- en duurzaamheidsmethoden. Want waarom zou je waardevolle grondstoffen weggooien? n Westpoort, waar ASW is gevestigd, zie je steeds meer mogelijkheden ontstaan. Zo wordt het restafval dat ASW stort verbrand door het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB). De warmte die vrijkomt bij de verbranding wordt gebruikt voor stadsverwarming. Ook ASW maakt hier gebruik van. Een ander recyclingprincipe is dat het groengas waar de ASW-voertuigen op rijden wordt vervaardigd uit de vergisting van rioolslib bij Waternet. Zo werkt ASW aan het sluiten van de kringloop en het verminderen van het steeds ouderwetser wordende begrip afval. Edwin Ringeling is vanaf september 2013 directeur-bestuurder van ASW. Duurzaamheid staat bij ASW als belangrijk thema op de kaart. Volgens Ringeling biedt een realistisch duurzaamheidsbeleid kansen om de dienstverlening in een ander licht te bekijken. Met het stadsdeel als belangrijkste opdrachtgever, blijft het financiële aspect altijd een grote rol spelen bij beslissingen. Ringeling wil kosten besparen waar mogelijk, maar ook verder kijken dan alleen prijskaartjes. Een gezonde leefomgeving is zeer waardevol voor de stad, maar niet direct in geld uit te drukken. Al onze duurzame investeringen hebben tot nu toe geleid tot kostenbesparingen of kostenstabilisatie. Hier zijn we uiteraard trots op. Samenwerking is een belangrijke kostendrukkende factor; we doen dit zo veel mogelijk. Zo halen we sinds een aantal jaar voor andere stadsdelen kunststof en papier op. n 2013 kwam hier het plastic bij. Kort na de introductie van plastic-containers was de opbrengst nog klein. Door krachten te bundelen, hebben we voorkomen dat ieder stadsdeel met half gevulde wagens ging rijden. Voor de aanschaf van het Go to Zero 4 voertuig zullen we verder moeten kijken dan het financiële plaatje op korte termijn. Als early adapter heb je te maken met ontwikkelingskosten. Deze haal je er niet altijd direct uit, maar zo n investering zorgt er wel voor dat anderen kunnen voortbouwen op je kennis. De vraag rijst: Wat is de waarde van een schone lucht in de stad? Uiteindelijk profiteert elke Amsterdammer van een schone, duurzame leefomgeving. 6

7 4 4. Een soepele dagelijkse uitvoering Duurzaamheid kostenreducerend maken ASW heeft veel aandacht voor de efficiëntie van de werkprocessen. Alle werknemers zijn opgeleid als chauffeur van speciale voertuigen. Dankzij hun deskundigheid wordt er duurzaam omgegaan met de trucks en het materieel. Omdat alle werknemers dezelfde bevoegdheden hebben, is er meer flexibiliteit mogelijk in de dagelijkse uitvoering. Jan Verbeek werkt 35 jaar in de afvalbranche. Als hoofd uitvoering bij ASW is hij de schakel tussen beleid en werkveld. Dagelijks onderhoudt hij het contact met de werknemers in de buitendienst, de teamleiders op kantoor en de directie. Het belangrijkste doel van Verbeek is om de uitvoering zo soepel mogelijk te maken. Dankzij de korte lijnen in de communicatie kan ik meteen bijsturen in het werkproces. k houd 8 uur per dag contact met de teamleiders. Ook de werknemers komen bij mij aan het bureau als er wat is. Dankzij de korte lijnen in de communicatie tussen de verschillende lagen kan ik meteen bijsturen in het werkproces. Qua logistiek kunnen we steunen op handige technische hulpmiddelen. Met behulp van Board Computers met een Track & Trace systeem optimaliseren we de routes van de chauffeurs. Daarnaast kijken we altijd uit vruchtbare samenwerkingen om zo min mogelijk kilometers te maken. We hebben niet alleen stadsdeel West als verzorgingsgebied, maar nemen ook taken over van andere stadsdelen. Speerpunten kostenreductie: Reduceren van schade aan voertuigen Goede opleiding en flexibele inzetbaarheid van medewerkers Nauw contact met medewerkers, zorgzaamheid en directe communicatie Gezamenlijke inzameling bij kleinere afvalpartijen Reinigingswerkzaamheden zelf uitvoeren met waswagens Route-optimalisatie met het Track and Trace-systeem 7

8 U 5 5. Goed werkgeverschap is goud waard Een duurzaam werkklimaat creëren Hoe modern onze technieken en voertuigen ook zijn: afval inzamelen blijft mensenwerk. Onze medewerkers zijn de spil van de organisatie en het gezicht van ASW voor de bewoners van Amsterdam. We selecteren gedreven en verantwoordelijke chauffeurs en beladers. Etniciteit speelt hierbij geen rol. Teamgeest, gezond verstand en respect voor mens en omgeving des te meer. Omdat ASW kleinschalig is, hebben de uitvoerende medewerkers dagelijks contact met hun leidinggevende en het management op kantoor. Bijzonderheden in het werkveld worden direct gekoppeld. Dit heeft een positief effect op de veiligheid, efficiëntie en het werkplezier. ASW heeft een actieve Ondernemingsraad (OR) SAMENSTELLNG PERSONEEL * PER 31 DECEMBER 2013 UTZEND BASS V O T G R E N N R G E 14 V O T K A 1 3 U N T O G O 7 49 N R R E O U V T T V O E R U N G UTZENDBASS VROUW DENSTVERBAND VROUW DENSTVERBAND MAN UTZENDBASS MAN DENSTVERBAND MAN KANTOOR UTVOERNG VASTE DENST 56 VROUW MAN Duurzame inzetbaarheid n 2013 was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers 45 jaar. Een algemene tendens op de arbeidsmarkt is de vergrijzing. Dit is voor ASW niet anders. De interne doorgroeimogelijkheden zijn voor een kleine organisatie beperkt. Daarom krijgen alle medewerkers een persoonlijk opleidingsplan en een kostenvergoeding van 50% voor alle externe opleidingen. Daarnaast krijgen de chauffeurs standaard een periodieke nascholing voor het CCV-rijbewijs en kraancertificaat. Er is weinig verloop onder het personeel, wat als positief punt kan worden aangetekend. Stagecarrousel De stagecarrousel is een uitwisselingsprogramma binnen de reinigingsafdeling. Tijdens de uitwisseling proeven de medewerkers de werksfeer bij een ander stadsdeel om hun eigen voorkeuren en ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken. 8

9 Gezond in lijf en geest Gezondheid is een samenspel van allerlei aspecten die elkaar beïnvloeden. Daarbij is geen mens hetzelfde. De chauffeurs bij ASW doen fysiek werk waar een hoge concentratie voor nodig is. Het kantoorpersoneel doet veel beeldschermwerk en heeft vanzelfsprekend andere behoeften en knelpunten. ASW voorziet in fysieke en psychische zorg op maat. Elke drie jaar krijgen medewerkers een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) bij een bedrijfsarts. Ook is er een fysiotherapeut, psycholoog en maatschappelijk werker beschikbaar. ndien gewenst werkt ASW samen met schuldhulpverlening om te ondersteunen bij financiële problemen. Medewerkers worden gestimuleerd om te kiezen voor een gezonde levensstijl door gezonde producten goedkoper aan te bieden in de kantine. Ook heeft ASW een gratis fitnessruimte. Veiligheidskleding op maat Goede kleding en PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) zijn essentieel bij de afvalinzameling. ASW stelt hoge eisen aan haar bedrijfsmiddelen. Medewerkers krijgen een jaarlijks budget waarmee ze zelf hun kleding bestellen in de ASW-webshop. Zo kiezen zij bewuster voor kleding die past bij hun specifieke werkzaamheden en voorkeuren en gaat de kleding langer mee. ASW maakt een voorselectie van betrouwbare merken die op een maatschappelijk verantwoorde wijze produceren. Sociaal ondernemerschap Vanaf de zomer van 2014 stelt ASW werkervaringsplaatsen beschikbaar aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ASW gaat hierbij samenwerken met Dienst Werk en nkomen (DW) en wil op deze manier laaggeschoolde uitkeringsgerechtigden een prettige, leerzame werkervaring bieden. Goede samenwerking en afstemming met DW staat bij ASW hoog in het vaandel om de uitwisseling voor alle partijen tot een nuttige ervaring te maken. Erkend leerbedrijf ASW is opgenomen in het register Erkende Leerbedrijven van Savantis en is door VTL gecertificeerd als leerbedrijf voor chauffeur goederenvervoer. Risicobeperking ongevallen ASW voert een actief preventief veiligheidsbeleid. Bij ieder bedrijfsongeval brengt ASW in kaart wat er is voorgevallen, wat het letsel precies is en welke omstandigheden er waren. Ook wordt gekeken of het ongeval voorkomen had kunnen worden en zo ja, op welke wijze. n 2013 zijn er 9 incidenten geweest in de categorie lichte ongevallen. De schade varieerde van een verdraaide knie tot een wond aan de vinger die gehecht moest worden. Twee keer was er een vermoeden van asbest tussen het grof vuil. Dit wordt altijd preventief op een schadeformulier gemeld. Bij asbest worden meteen professionele saneringsmaatregelen getroffen. 9

10 6 6. Duurzaamheid begint bij jezelf nterne duurzaamheid optimaliseren Geen gas! ASW bevindt zich qua duurzame initiatieven dicht bij het vuur. Aan de overkant van het ASW-terrein ligt namelijk het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB), die stadsverwarming levert aan bedrijven en particulieren in de stad. Deze verwarming wordt opgewekt uit de verbranding van restafval. ASW maakt hier dankbaar gebruik van en is hiermee onafhankelijk van aardgas voor de verwarming van haar gebouw. Zelfvoorzienend in stroom Op dit moment doet ASW onderzoek het plaatsen van zonnepanelen op de overkapping van het wagenpark. n Nederland is het een uitdaging om binnen de afschrijftermijn voldoende zonne-energie op te wekken zodat de kosten worden verdiend. ASW heeft voldoende dakoppervlakte om zonnepanelen te plaatsen, maar het is nog onbekend of het in dit klimaat voldoende rendement oplevert. Dit zal een nader onderzoek in 2014 verder uitwijzen. Lersen Mjabri is medewerker facilitaire zaken. Als beheerder van het gebouw en het wagenparkterrein let hij op alles wat maar energie kan besparen en duurzaam is. Afweging kosten speelt altijd mee Duurzaamheid is een speelveld waarin altijd het financiële aspect meetelt. Soms kies je dus voor een duurder alternatief dat beter is voor het milieu. Neem bijvoorbeeld koffiebekers. Er wordt enorm veel koffie en thee gedronken door het personeel, daar valt niet aan te ontkomen. We hebben de plastic bekers vervangen voor 100% biologisch afbreekbare bekers. Het is duurder, maar uiteindelijk beter. Er wordt veel over afvalscheiding gesproken, maar soms kun je het dichter bij de bron aanpakken. Die mogelijkheden zoek ik zoveel mogelijk op. 10

11 7 7. ASW laat zich zien! Transparant zijn en kennis delen Communicatie Omdat stedelijke gebieden blijven groeien, is er meer aandacht voor het stadsklimaat en duurzame oplossingen. De grote vraagstukken van het moment zijn energievoorziening, luchtkwaliteit en voedsel. Voor stadsbewoners is het steeds belangrijker dat de stad een schone plek is, die ruimte biedt voor bijvoorbeeld urban farming en recreatie. Afval speelt een sleutelrol in hoe we onze leefomgeving ervaren. Dit zie je in nieuwe bewonersinitiatieven. Kijk bijvoorbeeld de vrijwillige inzamelingsacties van zwerfafval en het toegenomen aantal bottom-up-initiatieven om afval te recyclen of zelfs upcyclen. ASW heeft zorg voor afval en wil dit laten zien. Met een eigen website, blog en via sociale media delen we onze kennis en willen we de dialoog aangaan. Niet alleen de succesnummers worden gerapporteerd, maar ook de verbeterpunten. De reis van een volle vuilniszak Onbekend maakt onbemind. s de bewoner van Amsterdam West bekend met Afvalservice West? En is hij eigenlijk wel op de hoogte van wat er met zijn afval gebeurt? Uit onderzoek blijkt dat veel bewoners denken dat gescheiden ingezameld afval op één hoop terecht komt. Ook dat de voertuigen van ASW op biogas rijden, weten veel bewoners niet. ASW denkt dat kennis van afval een imagoverandering teweeg kan brengen. Daarom gaat ASW in 2014 een video maken die een brede, maar vooral ook jonge doelgroep aanspreekt. De video toont de weg die een volle vuilniszak aflegt: van de ondergrondse container tot aan het storten bij het Afval Energie Bedrijf. Met aantrekkelijke communicatie over afval, worden bewoners geprikkeld om verder te denken dan hun vuilniszak. Want werken aan een duurzame stad en een schone leefomgeving, dat gaat het beste samen! 11

12 Nieuw Zeelandweg AM Amsterdam Postbus NR Amsterdam Tel: Tekst en coördinatie: Anouk van Doornen Ontwerp: Vink Grafische Vormgeving Fotografie: Marco Jansen

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S,

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, D E C O N T R A S E N D E P R E M I E S. Elektrische wagens zijn in. De We vertellen u alles wat u moet media hebben er de mond van vol, weten over elektrische wagens.

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven

CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven CO2-Prestatieladder Participatieplan reductie-initiatieven Versie : 1.1 Status : definitief Datum : 16 december 2015 Opgesteld door : M. van Ham en A. van der Schalk Documenthistorie: Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Gemeenteblad.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid Groen (GroenLinks) van 7 december 2015, getiteld:

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief:

In deze nieuwsbrief: Nr. 66-5 maart 2010 In deze nieuwsbrief: Onderzoek naar glazen overkapping deel A27 Het verkeer over de A27 neemt toe en een deel van de snelweg zal in de toekomst worden verbreed. Omdat meer verkeer ook

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

Circulaire economie kans voor de regio

Circulaire economie kans voor de regio Circulaire economie kans voor de regio 7 oktober 2015 Early Morning Toast Stichting kiemt Arnhem Michiel Westerhoff, Manager Strategie en Ontwikkeling Recentere geschiedenis van het afvalscheiden 7 maart

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Presentatie 3 nov NVRD Noord. Innoveren met afval. Wat speelt er zich af bij:

Presentatie 3 nov NVRD Noord. Innoveren met afval. Wat speelt er zich af bij: Presentatie 3 nov. 2016 NVRD Noord Innoveren met afval Wat speelt er zich af bij: Stadsbeheer gemeente Groningen Gerrit Griffioen Afdeling Materieel Wij nemen u mee in onze innovaties: Duurzaam inzetbare

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Er ligt geld in de afvalbak

Er ligt geld in de afvalbak Er ligt geld in de afvalbak Meer besparen op afvalkosten Platform Grondstoffenrotonde Noord Holland 1 Perspectief op Afval Geen omkijken naar afval en daarom kijkt men niet om naar afval. 2 Milieu Besparing

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

onderneemt maatschappelijk verantwoord

onderneemt maatschappelijk verantwoord onderneemt maatschappelijk verantwoord www.coffeefresh.nl Coffee Fresh investeert in MVO Koffie is tegenwoordig meer dan zomaar een kopje koffie. Het is een beleving waarbij wij u nét dat beetje meer bieden.

Nadere informatie

handleiding 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie

handleiding 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie handleiding 1. Inleiding www.twentezonderafval.nl is een website voor groep 1 tot en met 8 over het gescheiden inzamelen van afval in Twente. Op deze website ontdekken de leerlingen hoe ze hun afval zoveel

Nadere informatie

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek

Afvalinzameling in Groningen. Een stadspanel onderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Afvalinzameling in Groningen Een stadspanel onderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Zero emissie busvervoer in Limburg Pilot lijn 4 in Maastricht

Zero emissie busvervoer in Limburg Pilot lijn 4 in Maastricht Zero emissie busvervoer in Limburg Pilot lijn 4 in Maastricht P.F.C.W. Van der Broeck, 15-03-2013 1 Waarom Zero Emissie Busvervoer? 1. Verbeteren luchtkwaliteit Maastricht (fijn stof); 2. Klimaatdoelen

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof CNG aardgas voor voertuigen CNG betekent letterlijk samengeperst natuurlijk gas en is eenvoudigweg de samengeperste variant van het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik. CNG is al een tijdje

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Energie actieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Autorisatie Nummer /versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 18-01-2016 Naam: F. van Doorn Naam: J. van Esch Datum: 18 januari 2016 Datum: 18

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT ir. Bart Vuijk TNO: MISSIE TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

Actieplan CO 2 -prestatieladder

Actieplan CO 2 -prestatieladder Actieplan CO 2 -prestatieladder 2017-2019 Inleiding Dit actieplan CO 2 -prestatieladder beschrijft de doelstellingen voor de reductie van scope 1, 2 en 3 emissies over een periode van drie jaar en wordt

Nadere informatie

De SLIMME KEUZE voor

De SLIMME KEUZE voor Aardgas voor voertuigen De SLIMME KEUZE voor uw onderneming DATS 24, meer dan brandstof alleen DATS 24 maakt deel uit van Colruyt Group en zet ook resoluut in op duurzaamheid. DATS 24 draagt dus graag

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in:

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in: Omschrijving Cliënt Roteb Omschrijving Stadskrant Ordernummer 155.00.021 Datum 17 september 2012 Afval in de juiste bak Dat doe je goed! Binnenkort kunnen we niet meer om afvalscheiden

Nadere informatie

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Energie actieplan. Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Energie actieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek utorisatie Nummer /versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 11-09-2014 Naam: B. Heesters, F. van Doorn Datum: 11 september 2014 Plaats: Berkel

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst

Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst Duik eens in uw afval en ontdek de grond stoffen van de toekomst Bedrijfsafval: een waardevolle grondstof Onze natuurlijke bronnen worden schaarser en duurder. Gelukkig groeit het besef dat we zuiniger

Nadere informatie

J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Afvalinzameling. Digipanel Haarlem. Onderweg naar verduurzaming van afvalstromen. Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Duurzame. warmte in huis. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam

Duurzame. warmte in huis. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Duurzame warmte in huis Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Warmte van HVC: slim, schoon en zorgeloos Een betrouwbare verwarming

Nadere informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen. Investeren in duurzaamheid In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren. Energiezuinig wonen. Niet alleen

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan februari 2017

Energiemanagement actieplan februari 2017 Energiemanagement actieplan 2017 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Reductiedoelstellingen 5 3. Plan van Aanpak 6 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

Inhoud. ROVA rijden op GFT. 1. ROVA en duurzaamheid. 2. Introductiefilm Vergister. 3. Vergisting en gasopwaardering. 4.

Inhoud. ROVA rijden op GFT. 1. ROVA en duurzaamheid. 2. Introductiefilm Vergister. 3. Vergisting en gasopwaardering. 4. ROVA rijden op GFT GFT-vergister Groen gas opwaardering Rijden op GFT 1 november 2012 Huibert Boer Inhoud 1. ROVA en duurzaamheid 2. Introductiefilm Vergister 3. Vergisting en gasopwaardering 4. Rijden

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

3.B.2. Actieplan Energiemanagement 2015

3.B.2. Actieplan Energiemanagement 2015 3.B.2. Actieplan Energiemanagement 2015 Periode 1 januari t/m 31 december 2015 Datum: 18 februari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen... 4 3 Plan van aanpak... 5 3.1

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 03 februari 2017 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Naam: A. Struijk Datum: 03 februari

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

Elektrisch rijden is de toekomst

Elektrisch rijden is de toekomst Elektrisch rijden is de toekomst Duurzaam onderweg in Rotterdam www.rotterdam.nl/elektrischrijden Elektrisch rijden neemt een vlucht. Er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond. Een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 OPZET PRESENTATIE 1. Nieuw beleidsplan, inhoud en proces: Startpositie Korte terugblik

Nadere informatie

Meer kunststoffen recyclen!

Meer kunststoffen recyclen! Meer kunststoffen recyclen! Deventer, 10 juni 2015 Michiel Westerhoff, Manager Strategie en Ontwikkeling Inhoud Wie zijn we? Circulus- Berkel BV Publieke vennootschap Uitsluitend voor onze 8 gemeenten

Nadere informatie

Onderzoek Milieubewust 2011 (personeel)

Onderzoek Milieubewust 2011 (personeel) Onderzoek Milieubewust 2011 (personeel) Gepubliceerd van 06.07.2011 tot 20.07.2011 197 respondenten 83 antwoorden (83 uniek) 42% responsepercentage 1 Bewust met water omgaan 54,2 % 45 2 Biologische consumptiegoederen

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen Tekst lezen en vragen stellen 1. Om een tekst goed te begrijpen is het erg belangrijk om een tekst actief te lezen. In de uitleg lees je hoe je dat moet doen. Als je actief leest, dan: - controleer je

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

tijd voor een gezonde aanpak in de renovatieen onderhoudsbranche

tijd voor een gezonde aanpak in de renovatieen onderhoudsbranche tijd voor een gezonde aanpak in de renovatieen onderhoudsbranche wat te verwachten? delen van visie en droom van fareno inzicht in mogelijkheden en proces gezondere aanpak in onze branche u enthousiast

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 25 maart 2015 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Datum: 25 maart 2015 Plaats: Krimpen

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Commissie Ruimte en Economie gemeente Mill en Sint Hubert

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Commissie Ruimte en Economie gemeente Mill en Sint Hubert Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Commissie Ruimte en Economie gemeente Mill en Sint Hubert 6 2017 Programma 1. Doelstelling 2. Veranderingen 3. EU aanbestedingen 4. Financiën 5. Oud papier en textiel

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Wanneer toont uw bedrijf zijn ware aard?

Wanneer toont uw bedrijf zijn ware aard? Wanneer toont uw bedrijf zijn ware aard? Aardgas komt eindelijk uit de kast Aardgas heeft lang genoeg alleen maar binnen gezeten. In uw huizen. In uw verwarming. Verstopt in de boilerkast. Nu is de wereld

Nadere informatie

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval?

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval? Aan de Bak 27 september 2017 Opbrengst thematafels Thematafel A: betalen voor restafval? Stelling A1: Het is eerlijk dat mensen die meer restafval hebben, ook meer betalen -grote gezinnen zijn de klos

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt houden over afval, afvalscheiding of recycling. Een super interessant onderwerp

Nadere informatie

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA

Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Doe je spreekbeurt over afval en Attero COLA Kinderen die een spreekbeurt willen geven Waar op de wereld wordt het afval nog verwerkt op de manier van vroeger? Wat een goed idee! Je wilt je spreekbeurt

Nadere informatie

Wat moet je doen? Lees de informatie in dit pakketje

Wat moet je doen? Lees de informatie in dit pakketje AFVAL Wat moet je doen? Lees de informatie in dit pakketje Zoek meer informatie op de computer en bekijk filmpjes over het onderwerp (achterin deze lesbrief staan websites en links voor filmpjes) Overleg

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 1/10 CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 Naar aanleiding van de CO 2 footprintberekening, energie audit en ketenanalyses 1 2/10 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van

Nadere informatie