Duurzaamheidsrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheidsrapportage"

Transcriptie

1 Duurzaamheidsrapportage 2013

2 Waar is uw afval morgen? Samen werken aan een duurzame stad Afvalservice West (ASW) verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval in het westelijk deel van Amsterdam. Sinds haar oprichting als zelfstandige stichting in 2007 werkt ASW aan de verduurzaming van haar diensten. Een van de belangrijkste projecten is Go to Zero, waarbij in vier stappen wordt toegewerkt inzamelvoertuigen met een 100% elektrische aandrijving. Hiermee is ASW koploper in de CO 2 - en fijnstofvermindering in de milieuzone Amsterdam. Maar verduurzaming gaat over meer dan luchtkwaliteit. ASW is ook werkgever, samenwerkingspartner en een bron van kennis en kunde binnen de afvalbranche. n een sterk veranderende wereld waarin duurzaamheid steeds noodzakelijker wordt, wil ASW verder kijken dan het inzamelen van afval. Wij stellen de vraag: Waar is uw afval morgen? Future-proof Amsterdam blijft groeien, en dit dwingt ons om anders afval en leefomgeving te kijken. ASW wil haar diensten future-proof maken. Volgens onze filosofie is samenwerking de sleutel voor innovatie en verduurzaming. Met dit verslag willen wij meer vertellen over ASW en haar ambities. Wij hopen dat deze duurzaamheidsrapportage als inspiratie dient voor samenwerking, kennisdeling en een dialoog over de duurzaamheid van de stad. Missie: ASW draagt met daadkracht en optimisme bij aan de verduurzaming van haar diensten voor de stad Amsterdam. nhoud en doelstellingen: 1. Go to Zero klaart de lucht n vier stappen een CO 2 -uitstoot van 0% 2. Zonnekracht en afvalscheiding Meer perscontainers op zonne-energie 3. Partners in duurzaamheid Slimme samenwerkingsverbanden aangaan 4. Een soepele dagelijkse uitvoering Duurzaamheid kostenreducerend maken 5. Goed werkgeverschap is goud waard Een duurzaam werkklimaat creëren 6. Verduurzamen begint bij jezelf Het realiseren van interne duurzaamheid 7. ASW laat zich zien Kennisdeling als sleutel voor ontwikkeling 74 medewerkers nzameling 2013 in tonnen (x 1000 kg) restafval grof afval glas Verzuim 4,9 % 7,1 Medewerkerstevredenheid 7,

3 1 1.Go to zero klaart de lucht n 4 stappen 0% CO 2 -uitstoot De gemeente Amsterdam stelt in haar structuurvisie Amsterdam uitgesproken duurzaam dat in 2040 de CO 2 -uitstoot 75% lager moet zijn dan in Met het project Go to Zero heeft ASW een flinke stap in de goede richting gezet. Wij streven 100% elektrische trucks in Go to Zero verloopt in 4 fasen zodat de resultaten kunnen worden gemonitord. Zo ontstaat er een koppeling van de praktijk de technische ontwikkeling. NZAMELVOERTUGEN DENSTWAGENS Go to Zero 1 Geen diesel maar groengas Tijdens de eerste fase worden de traditionele dieseltrucks vervangen voor trucks op CNG (Compressed Natural Gas). Dit groene gas ontstaat uit de vergisting van rioolslib en groente-, fruit- en voedingsresten. De CO 2 -uitstoot van groengas ligt 20-30% lager dan die van traditionele diesel. Niet alleen de trucks, maar alle componenten van het inzamelvoertuig functioneren op groengas. Go to Zero 2 Gashybride met elektrische opbouw n 2013 is het eerste hybride voertuig in gebruik genomen. Deze truck heeft net als Go to Zero 1 een motor op biogas. De opbouw waarmee het afval wordt ingeladen en geperst is 100% elektrisch en laadt op tijdens het rijden ELEKTRSCH 5 GAS 1 GASHYBRDE 21 DESEL BENZNE 1 ELEKTRSCH De resultaten van Go to Zero worden tussentijds getoetst en gepubliceerd op Doelen Go to Zero n 2022 wordt het laatste dieselvoertuig uitgerangeerd n 2030 zijn alle voertuigen 100% elektrisch Alle voertuigen voldoen aan de geluidsnormen binnen de ring van Amsterdam ASW beperkt zo veel mogelijk de verkeershinder De chauffeurs rijden efficiënt en zuinig Een lange levensduur van de voertuigen nzameling 2013 in tonnen (x 1000 kg) Papier textiel Karton wit & bruingoed Hout

4 De eerste bevindingen Bij de duurzaamheid van een voertuig denkt men als eerste aan CO 2 -uitstoot. ASW ook. Maar in een drukke stad als Amsterdam valt nog meer winst te behalen. Denk bijvoorbeeld aan geluids- en verkeershinder. Daarom heeft ASW unieke voertuigen van 2.20 meter breed in plaats van de standaard 2.50 meter. Dit maakt de trucks uiterst wendbaar en makkelijk te bewegen door het stadsverkeer. De trucks kunnen dankzij hun speciale assenconfiguratie maar liefst 12 ton dragen. Dit betekent minder vaak heen-en-weer rijden en dus ook minder CO 2 -uitstoot. Daarnaast zijn de voertuigen met een geluidsproductie van 67 decibel veel stiller dan de traditionele voertuigen (80 tot 85 decibel). De geluidsproductie is vergelijkbaar met die van een personenauto. De CNG-motor is stiller en minder onderhoudsgevoelig. Wagenparkbeheerder Bert Hagens over Go To Zero 2: Het fase 2 voertuig is zuiniger en schoner omdat het rijdt op groengas. Tijdens het rijden wordt de elektrische opbouw opgeladen. Daarnaast merken we dat de CNG-motor stiller en minder onderhoudsgevoelig is dan de dieselmotoren. Alles wijst erop dat de hogere kostprijs van het hybride voertuig binnen de looptijd van het leasecontract wordt verdiend. Go to Zero 3 Gashybride met elektrische kraan en opbouw n 2017 gaat fase 3 van start. Het Go to Zero 2 voertuig kan al elektrisch laden en persen. Met Go to Zero 3 wordt het de uitdaging om de voertuigen uit te rusten met een elektrische kraan voor de ondergrondse containers. nterview Go to Zero 4 100% Elektrisch n de laatste fase worden de trucks met CNG-motor uitgerangeerd en vervangen voor 100% elektrische voertuigen. n 2020 zal de eerste hiervan de weg op gaan. Deze fase duurt 10 jaar, zodat in 2030 het doel is bereikt. ASW gaat voor de nul! ASW werkt samen met partners Truckland/Ginaf (voertuigen), GeesinkNorba (truckopbouw met perslader), HAB (autolaadkranen) en OrangeGas (groengas). 4

5 2 2. Zonnekracht en afvalscheiding Meer perscontainers op zonne-energie Ondergronds gemak n de jaren 90 was stadsdeel West pionier: als eerste ter wereld werden hier ondergrondse afvalcontainers ingevoerd. Dit was niet alleen gunstig voor de stadsbewoner die uiteraard het aangezicht van afval liever kwijt dan rijk was. De buurt heeft hierdoor ook meer aantrekkingskracht als woon- en winkelgebied. Door de vroege invoering van het ondergrondse systeem staat ASW nu voor een grote vernieuwingsronde. Ook de nieuwe scheidingsdoelstellingen vragen om passen en meten met de huidige- en nieuwe containers in het dichtbevolkte gebied. Meer scheiden aan de bron Gemeente Amsterdam heeft zich uitgesproken over afvalscheiding. Waar nu het scheidingspercentage op 15% zit, wil het stadsdeel in 2014 op 18% komen. Een regionale campagne is ingezet om bewoners attent te maken op het scheiden van hun papier- en plastic afval. ASW bereidt zich voor op de uitbreiding van het aantal papier- en plastic-containers. Persen op zonne-energie Meer papier- en plastic-containers betekent minder ruimte voor restafval. Daarom zet ASW de komende jaren in op perscontainers. Deze kunnen het afval verdichten tot 2 a 2,5 keer het volume. De eerste 10 containers die op zonne-energie persen zijn in gebruik genomen. Tijdens het vernieuwingsproject, dat loopt tot 2022, komen er 30 perscontainers op zonne-energie bij. Dat er met perscontainers minder rijbewegingen nodig zijn, betekent extra winst op het gebied van CO 2 -uitstoot. Aanschaf reinigingsvoertuigen in 2013 n Amsterdam wordt veel aan de weg getimmerd. Dit kan best letterlijk worden opgevat. Bij schade aan de containerputten lopen de putten vol met regenwater. Ook moeten de containers en putten regelmatig worden schoongemaakt. Met de aanschaf van een vacuümwagen voor de putten en een waswagen voor de containers, heeft ASW ingezet op kostenbesparing door eigen middelen en krachten in te zetten. Een volgende stap is om deze voertuigen te evalueren. 5

6 3 3. Partners in duurzaamheid Slimme samenwerkingsverbanden aangaan Op een gesloten kringloop We zijn steeds beter in staat om bruikbare stoffen uit afval te winnen en hiermee nieuwe energiebronnen aan te boren. Afval als voedsel, zoals de cradle-to-cradle-filosofie het voorschrijft. Afvalservice West zoekt de samenwerking op met bedrijven die deelnemen aan nieuwe recycle- en duurzaamheidsmethoden. Want waarom zou je waardevolle grondstoffen weggooien? n Westpoort, waar ASW is gevestigd, zie je steeds meer mogelijkheden ontstaan. Zo wordt het restafval dat ASW stort verbrand door het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB). De warmte die vrijkomt bij de verbranding wordt gebruikt voor stadsverwarming. Ook ASW maakt hier gebruik van. Een ander recyclingprincipe is dat het groengas waar de ASW-voertuigen op rijden wordt vervaardigd uit de vergisting van rioolslib bij Waternet. Zo werkt ASW aan het sluiten van de kringloop en het verminderen van het steeds ouderwetser wordende begrip afval. Edwin Ringeling is vanaf september 2013 directeur-bestuurder van ASW. Duurzaamheid staat bij ASW als belangrijk thema op de kaart. Volgens Ringeling biedt een realistisch duurzaamheidsbeleid kansen om de dienstverlening in een ander licht te bekijken. Met het stadsdeel als belangrijkste opdrachtgever, blijft het financiële aspect altijd een grote rol spelen bij beslissingen. Ringeling wil kosten besparen waar mogelijk, maar ook verder kijken dan alleen prijskaartjes. Een gezonde leefomgeving is zeer waardevol voor de stad, maar niet direct in geld uit te drukken. Al onze duurzame investeringen hebben tot nu toe geleid tot kostenbesparingen of kostenstabilisatie. Hier zijn we uiteraard trots op. Samenwerking is een belangrijke kostendrukkende factor; we doen dit zo veel mogelijk. Zo halen we sinds een aantal jaar voor andere stadsdelen kunststof en papier op. n 2013 kwam hier het plastic bij. Kort na de introductie van plastic-containers was de opbrengst nog klein. Door krachten te bundelen, hebben we voorkomen dat ieder stadsdeel met half gevulde wagens ging rijden. Voor de aanschaf van het Go to Zero 4 voertuig zullen we verder moeten kijken dan het financiële plaatje op korte termijn. Als early adapter heb je te maken met ontwikkelingskosten. Deze haal je er niet altijd direct uit, maar zo n investering zorgt er wel voor dat anderen kunnen voortbouwen op je kennis. De vraag rijst: Wat is de waarde van een schone lucht in de stad? Uiteindelijk profiteert elke Amsterdammer van een schone, duurzame leefomgeving. 6

7 4 4. Een soepele dagelijkse uitvoering Duurzaamheid kostenreducerend maken ASW heeft veel aandacht voor de efficiëntie van de werkprocessen. Alle werknemers zijn opgeleid als chauffeur van speciale voertuigen. Dankzij hun deskundigheid wordt er duurzaam omgegaan met de trucks en het materieel. Omdat alle werknemers dezelfde bevoegdheden hebben, is er meer flexibiliteit mogelijk in de dagelijkse uitvoering. Jan Verbeek werkt 35 jaar in de afvalbranche. Als hoofd uitvoering bij ASW is hij de schakel tussen beleid en werkveld. Dagelijks onderhoudt hij het contact met de werknemers in de buitendienst, de teamleiders op kantoor en de directie. Het belangrijkste doel van Verbeek is om de uitvoering zo soepel mogelijk te maken. Dankzij de korte lijnen in de communicatie kan ik meteen bijsturen in het werkproces. k houd 8 uur per dag contact met de teamleiders. Ook de werknemers komen bij mij aan het bureau als er wat is. Dankzij de korte lijnen in de communicatie tussen de verschillende lagen kan ik meteen bijsturen in het werkproces. Qua logistiek kunnen we steunen op handige technische hulpmiddelen. Met behulp van Board Computers met een Track & Trace systeem optimaliseren we de routes van de chauffeurs. Daarnaast kijken we altijd uit vruchtbare samenwerkingen om zo min mogelijk kilometers te maken. We hebben niet alleen stadsdeel West als verzorgingsgebied, maar nemen ook taken over van andere stadsdelen. Speerpunten kostenreductie: Reduceren van schade aan voertuigen Goede opleiding en flexibele inzetbaarheid van medewerkers Nauw contact met medewerkers, zorgzaamheid en directe communicatie Gezamenlijke inzameling bij kleinere afvalpartijen Reinigingswerkzaamheden zelf uitvoeren met waswagens Route-optimalisatie met het Track and Trace-systeem 7

8 U 5 5. Goed werkgeverschap is goud waard Een duurzaam werkklimaat creëren Hoe modern onze technieken en voertuigen ook zijn: afval inzamelen blijft mensenwerk. Onze medewerkers zijn de spil van de organisatie en het gezicht van ASW voor de bewoners van Amsterdam. We selecteren gedreven en verantwoordelijke chauffeurs en beladers. Etniciteit speelt hierbij geen rol. Teamgeest, gezond verstand en respect voor mens en omgeving des te meer. Omdat ASW kleinschalig is, hebben de uitvoerende medewerkers dagelijks contact met hun leidinggevende en het management op kantoor. Bijzonderheden in het werkveld worden direct gekoppeld. Dit heeft een positief effect op de veiligheid, efficiëntie en het werkplezier. ASW heeft een actieve Ondernemingsraad (OR) SAMENSTELLNG PERSONEEL * PER 31 DECEMBER 2013 UTZEND BASS V O T G R E N N R G E 14 V O T K A 1 3 U N T O G O 7 49 N R R E O U V T T V O E R U N G UTZENDBASS VROUW DENSTVERBAND VROUW DENSTVERBAND MAN UTZENDBASS MAN DENSTVERBAND MAN KANTOOR UTVOERNG VASTE DENST 56 VROUW MAN Duurzame inzetbaarheid n 2013 was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers 45 jaar. Een algemene tendens op de arbeidsmarkt is de vergrijzing. Dit is voor ASW niet anders. De interne doorgroeimogelijkheden zijn voor een kleine organisatie beperkt. Daarom krijgen alle medewerkers een persoonlijk opleidingsplan en een kostenvergoeding van 50% voor alle externe opleidingen. Daarnaast krijgen de chauffeurs standaard een periodieke nascholing voor het CCV-rijbewijs en kraancertificaat. Er is weinig verloop onder het personeel, wat als positief punt kan worden aangetekend. Stagecarrousel De stagecarrousel is een uitwisselingsprogramma binnen de reinigingsafdeling. Tijdens de uitwisseling proeven de medewerkers de werksfeer bij een ander stadsdeel om hun eigen voorkeuren en ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken. 8

9 Gezond in lijf en geest Gezondheid is een samenspel van allerlei aspecten die elkaar beïnvloeden. Daarbij is geen mens hetzelfde. De chauffeurs bij ASW doen fysiek werk waar een hoge concentratie voor nodig is. Het kantoorpersoneel doet veel beeldschermwerk en heeft vanzelfsprekend andere behoeften en knelpunten. ASW voorziet in fysieke en psychische zorg op maat. Elke drie jaar krijgen medewerkers een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) bij een bedrijfsarts. Ook is er een fysiotherapeut, psycholoog en maatschappelijk werker beschikbaar. ndien gewenst werkt ASW samen met schuldhulpverlening om te ondersteunen bij financiële problemen. Medewerkers worden gestimuleerd om te kiezen voor een gezonde levensstijl door gezonde producten goedkoper aan te bieden in de kantine. Ook heeft ASW een gratis fitnessruimte. Veiligheidskleding op maat Goede kleding en PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) zijn essentieel bij de afvalinzameling. ASW stelt hoge eisen aan haar bedrijfsmiddelen. Medewerkers krijgen een jaarlijks budget waarmee ze zelf hun kleding bestellen in de ASW-webshop. Zo kiezen zij bewuster voor kleding die past bij hun specifieke werkzaamheden en voorkeuren en gaat de kleding langer mee. ASW maakt een voorselectie van betrouwbare merken die op een maatschappelijk verantwoorde wijze produceren. Sociaal ondernemerschap Vanaf de zomer van 2014 stelt ASW werkervaringsplaatsen beschikbaar aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ASW gaat hierbij samenwerken met Dienst Werk en nkomen (DW) en wil op deze manier laaggeschoolde uitkeringsgerechtigden een prettige, leerzame werkervaring bieden. Goede samenwerking en afstemming met DW staat bij ASW hoog in het vaandel om de uitwisseling voor alle partijen tot een nuttige ervaring te maken. Erkend leerbedrijf ASW is opgenomen in het register Erkende Leerbedrijven van Savantis en is door VTL gecertificeerd als leerbedrijf voor chauffeur goederenvervoer. Risicobeperking ongevallen ASW voert een actief preventief veiligheidsbeleid. Bij ieder bedrijfsongeval brengt ASW in kaart wat er is voorgevallen, wat het letsel precies is en welke omstandigheden er waren. Ook wordt gekeken of het ongeval voorkomen had kunnen worden en zo ja, op welke wijze. n 2013 zijn er 9 incidenten geweest in de categorie lichte ongevallen. De schade varieerde van een verdraaide knie tot een wond aan de vinger die gehecht moest worden. Twee keer was er een vermoeden van asbest tussen het grof vuil. Dit wordt altijd preventief op een schadeformulier gemeld. Bij asbest worden meteen professionele saneringsmaatregelen getroffen. 9

10 6 6. Duurzaamheid begint bij jezelf nterne duurzaamheid optimaliseren Geen gas! ASW bevindt zich qua duurzame initiatieven dicht bij het vuur. Aan de overkant van het ASW-terrein ligt namelijk het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB), die stadsverwarming levert aan bedrijven en particulieren in de stad. Deze verwarming wordt opgewekt uit de verbranding van restafval. ASW maakt hier dankbaar gebruik van en is hiermee onafhankelijk van aardgas voor de verwarming van haar gebouw. Zelfvoorzienend in stroom Op dit moment doet ASW onderzoek het plaatsen van zonnepanelen op de overkapping van het wagenpark. n Nederland is het een uitdaging om binnen de afschrijftermijn voldoende zonne-energie op te wekken zodat de kosten worden verdiend. ASW heeft voldoende dakoppervlakte om zonnepanelen te plaatsen, maar het is nog onbekend of het in dit klimaat voldoende rendement oplevert. Dit zal een nader onderzoek in 2014 verder uitwijzen. Lersen Mjabri is medewerker facilitaire zaken. Als beheerder van het gebouw en het wagenparkterrein let hij op alles wat maar energie kan besparen en duurzaam is. Afweging kosten speelt altijd mee Duurzaamheid is een speelveld waarin altijd het financiële aspect meetelt. Soms kies je dus voor een duurder alternatief dat beter is voor het milieu. Neem bijvoorbeeld koffiebekers. Er wordt enorm veel koffie en thee gedronken door het personeel, daar valt niet aan te ontkomen. We hebben de plastic bekers vervangen voor 100% biologisch afbreekbare bekers. Het is duurder, maar uiteindelijk beter. Er wordt veel over afvalscheiding gesproken, maar soms kun je het dichter bij de bron aanpakken. Die mogelijkheden zoek ik zoveel mogelijk op. 10

11 7 7. ASW laat zich zien! Transparant zijn en kennis delen Communicatie Omdat stedelijke gebieden blijven groeien, is er meer aandacht voor het stadsklimaat en duurzame oplossingen. De grote vraagstukken van het moment zijn energievoorziening, luchtkwaliteit en voedsel. Voor stadsbewoners is het steeds belangrijker dat de stad een schone plek is, die ruimte biedt voor bijvoorbeeld urban farming en recreatie. Afval speelt een sleutelrol in hoe we onze leefomgeving ervaren. Dit zie je in nieuwe bewonersinitiatieven. Kijk bijvoorbeeld de vrijwillige inzamelingsacties van zwerfafval en het toegenomen aantal bottom-up-initiatieven om afval te recyclen of zelfs upcyclen. ASW heeft zorg voor afval en wil dit laten zien. Met een eigen website, blog en via sociale media delen we onze kennis en willen we de dialoog aangaan. Niet alleen de succesnummers worden gerapporteerd, maar ook de verbeterpunten. De reis van een volle vuilniszak Onbekend maakt onbemind. s de bewoner van Amsterdam West bekend met Afvalservice West? En is hij eigenlijk wel op de hoogte van wat er met zijn afval gebeurt? Uit onderzoek blijkt dat veel bewoners denken dat gescheiden ingezameld afval op één hoop terecht komt. Ook dat de voertuigen van ASW op biogas rijden, weten veel bewoners niet. ASW denkt dat kennis van afval een imagoverandering teweeg kan brengen. Daarom gaat ASW in 2014 een video maken die een brede, maar vooral ook jonge doelgroep aanspreekt. De video toont de weg die een volle vuilniszak aflegt: van de ondergrondse container tot aan het storten bij het Afval Energie Bedrijf. Met aantrekkelijke communicatie over afval, worden bewoners geprikkeld om verder te denken dan hun vuilniszak. Want werken aan een duurzame stad en een schone leefomgeving, dat gaat het beste samen! 11

12 Nieuw Zeelandweg AM Amsterdam Postbus NR Amsterdam Tel: Tekst en coördinatie: Anouk van Doornen Ontwerp: Vink Grafische Vormgeving Fotografie: Marco Jansen

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

Duurzaamheid Sloterdijk III

Duurzaamheid Sloterdijk III Duurzaamheid Sloterdijk III In opdracht van: projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken Projectnummer: 13085 Steven Poppelaars MSc Drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit.

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. Inleiding Werken aan het energienet van morgen Hoe moet de energievoorziening

Nadere informatie

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud SCHOON JAAR MAGAZINE april 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Nieuw papier is oud papier Op weg naar circulaire economie Wind op zee grensverleggende projecten Afval scheiden samen halen

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD DOING OING ELLBY Maatschappelijk jaarverslag 2010 DOING ELL BY McDonald s Nederland OOD 1 xx Voorwoord xx Over McDonald s xx Bewuste leefstijl xx Beter milieu xx Duurzame keten xx Groei van onze mensen

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Goede voorbeelden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Goede voorbeelden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen Goede voorbeelden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen Een brochure met goede voorbeelden over maatschappelijk verantwoord ondernemen uit het BRABO-netwerk van COS Brabant. Voor meer

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO De bewuste bloemist Tips en voorbeelden over MVO Vooraf Voor je ligt de brochure de bewuste bloemist. Deze brochure is ontwikkeld voor (ambulante) bloemisten die in hun bedrijf aan de slag willen met Maatschappelijk

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie