CO 2 -emissiegegevens : feiten en cijfers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 -emissiegegevens 2008-2012: feiten en cijfers"

Transcriptie

1 Nederlandse Emissieautoriteit Koningskade 4 Postbus EC Den Haag CO 2 -emissiegegevens : feiten en cijfers

2 Voorwoord Voor u ligt het rapport CO 2-emissiegegevens : feiten en cijfers. In dit rapport staan de CO 2-emissiegegevens van de Nederlandse bedrijven die aan de tweede handelsperiode ( ) van het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) hebben deelgenomen. Het rapport bevat gegevens over de gehele periode. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) publiceert dit feitelijke rapport elk jaar na afloop van het handelsjaar; een handelsjaar loopt van 1 januari jaar X tot en met 30 april jaar X+1. Met dit rapport geeft de NEa inzage in de emissiegegevens en plaatst ze in een chronologisch kader. Het is mogelijk dat emissiegegevens uit het verleden door de NEa gecorrigeerd worden. Aan het rapport kunnen geen rechten ontleend worden. Het rapport over de CO 2-emissiegegevens over , de eerste handelsperiode van het Europese emissiehandelssysteem, is te vinden op > Mediatheek > Afsluiten Handelsjaar. NEa - CO 2-emissiegegevens : feiten en cijfers

3 Totale toewijzing en CO 2 -uitstoot, De totale CO 2-uitstoot van de Nederlandse bedrijven die aan het EU ETS meedoen, is in 2012 (76,4 Mton) met 4,5% afgenomen ten opzichte van 2011 (80,0 Mton). Deze daling is grotendeels het gevolg van een lagere CO 2-uitstoot van de sector Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warmte (zie tabel 7). In totaal hebben de deelnemende bedrijven 405,6 Mton aan CO 2 uitgestoten in de periode Afgezet tegen de 421,3 miljoen emissierechten die zij volgens het vooraf vastgestelde nationale toewijzingsbesluit voor deze periode gratis van de Nederlandse overheid hebben ontvangen, hebben de bedrijven gezamenlijk een overschot van 15,7 miljoen emissierechten. Met uitzondering van 2008 hebben de deelnemende bedrijven gezamenlijk elk jaar met een overschot aan emissierechten te maken gehad. In vijf jaar tijd is de toewijzing aan de Nederlandse bedrijven aanzienlijk gestegen. Dit is het gevolg van de toewijzing van emissierechten aan nieuwkomers (onder nieuwkomers worden bedrijven verstaan die uitbreiden of geheel nieuw zijn), waaronder enkele elektriciteitscentrales en bedrijfslocaties uit de chemische sector. Tabel 1: Totale toewijzing en CO 2-uitstoot, Toewijzing (in milj.) 79,2 82,0 85,9 87,4 86,8 421,3 Uitstoot (in Mton) 83,5 81,0 84,7 80,0 76,4 405,6 Balans -4, ,2 +7,4 +10,2 +15,7 Figuur 1: Totale toewijzing en CO 2-uitstoot, ,2 83,5 82,0 81,0 85,9 84,7 87,4 86,8 80,0 76, Toewijzing (in milj.) Uitstoot (in Mton) NEa - CO 2-emissiegegevens : feiten en cijfers

4 CO2-uitstoot in % Verdeling CO 2 -uitstoot over deelnemende bedrijven in 2012 Net als in alle voorgaande jaren is de CO 2-uitstoot in 2012 zeer ongelijkmatig over de deelnemende bedrijven verdeeld. De 5% bedrijven die de meeste CO 2 uitstootten, namen 71,7% van de totale CO 2-uitstoot voor hun rekening. De 50% bedrijven die de minste CO 2 uitstootten, namen daarentegen slechts 1,7% van de totale CO 2-uitstoot voor hun rekening. Tabel 2: Verdeling CO 2-uitstoot over deelnemende bedrijven in 2012 Bedrijven in % Cumulatieve CO 2-uitstoot in tonnen CO 2-uitstoot in % 0% 0 0,00% 5% ,00% 10% ,03% 15% ,10% 20% ,20% 25% ,34% 30% ,52% 35% ,74% 40% ,03% 45% ,34% 50% ,71% 55% ,15% 60% ,66% 65% ,29% 70% ,09% 75% ,13% 80% ,52% 85% ,82% 90% ,64% 95% ,29% 100% ,00% Figuur 2: Verdeling CO 2-uitstoot over deelnemende bedrijven in % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % bedrijven (gesorteerd op uitstoot) NEa - CO 2-emissiegegevens : feiten en cijfers

5 Bedrijven met een tekort of overschot aan CO 2 -emissierechten, Tijdens de hele periode heeft een minderheid van de deelnemende bedrijven een tekort aan CO 2-emissierechten gehad. Met uitzondering van 2010 is het percentage bedrijven met een tekort sinds het begin van de periode steeds kleiner geworden. Met 26,1% was 2012 het jaar met het laagste percentage bedrijven met een tekort aan CO 2-emissierechten. Tabel 3: Bedrijven met een tekort of overschot aan CO 2-emissierechten, Totaal aantal bedrijven Aantal bedrijven met tekort aan rechten Aantal bedrijven met overschot aan rechten Aantal bedrijven zonder tekort of overschot Aandeel bedrijven met tekort aan rechten 39,1% 29,5% 41,2% 28,9% 26,1% Figuur 3: Bedrijven met een tekort of overschot aan CO 2-emissierechten, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aantal bedrijven met tekort aan rechten Aantal bedrijven met overschot aan rechten NEa - CO 2-emissiegegevens : feiten en cijfers

6 Tekort aan CO2-emissierechten Bedrijven met een tekort aan CO 2 -emissierechten, In totaal hebben 402 Nederlandse bedrijven in de periode aan het EU ETS deelgenomen. Hiervan hadden 109 bedrijven 1 over de gehele periode gezien een tekort aan CO 2- emissierechten. De bedrijven hadden gemiddeld een tekort van emissierechten. Het bedrijf met het grootste tekort had een tekort van CO 2-emissierechten. In figuur 4 is de spreiding van de tekorten weergegeven. Hieruit blijkt dat 100 bedrijven een tekort hadden tussen de 0 en CO 2-emissierechten. De overige negen bedrijven hadden een tekort tussen de en CO 2-emissierechten. Tabel 4: Bedrijven met een tekort aan CO 2-emissierechten, Totaal aantal bedrijven 402 Aantal bedrijven met tekort aan CO 2-emissierechten over periode Gemiddeld tekort aan CO 2-emissierechten Grootste tekort aan CO 2-emissierechten Figuur 4: Bedrijven met een tekort aan CO 2-emissierechten, Bedrijven met tekort aan CO2-emissierechten 1 Tata Steel en Nuon hebben een overeenkomst waarbij Tata emissierechten levert aan Nuon (zie pag. 10). Omdat de gegevens van Tata Steel en Nuon een vertekening van het beeld zouden geven, zijn deze bedrijven niet in de tabel/grafiek opgenomen. NEa - CO 2-emissiegegevens : feiten en cijfers

7 Overschot aan CO2-emissierechten Bedrijven met een overschot aan CO 2 -emissierechten, In totaal hebben 402 Nederlandse bedrijven in de periode aan het EU ETS deelgenomen. Hiervan hadden 290 bedrijven 2 over de gehele periode gezien een overschot aan CO 2- emissierechten. De bedrijven hadden gemiddeld een overschot van emissierechten. Het bedrijf met het grootste overschot had een overschot van CO 2-emissierechten. In figuur 5 is de spreiding van de overschotten weergegeven. Hieruit blijkt dat ongeveer 240 bedrijven een overschot hadden van tussen de 0 en CO 2-emissierechten. Daarnaast is er een groep van ongeveer 30 bedrijven die tussen de en emissierechten over hadden. De overige negen bedrijven hadden een overschot tussen de en CO 2-emissierechten. Tabel 5: Bedrijven met een overschot aan CO 2-emissierechten, Totaal aantal bedrijven 402 Aantal bedrijven met overschot aan CO 2-emissierechten over periode Gemiddeld overschot aan CO 2-emissierechten Grootste overschot aan CO 2-emissierechten Figuur 5: Bedrijven met een overschot aan CO 2-emissierechten, Bedrijven met een overschot aan CO2-emissierechten 2 Tata Steel en Nuon hebben een overeenkomst waarbij Tata emissierechten levert aan Nuon (zie pag. 10). Omdat de gegevens van Tata Steel en Nuon een vertekening van het beeld zouden geven, zijn deze bedrijven niet in de tabel/grafiek opgenomen. NEa - CO 2-emissiegegevens : feiten en cijfers

8 Aantal bedrijven en CO 2 -uitstoot (in Mton) per bedrijfssector in 2012 Van alle deelnemende bedrijfssectoren is Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water zowel qua aantal bedrijven (89) als qua uitstoot (42,8 Mton) de grootste. De bedrijfssector Akker- en tuinbouw, met 83 bedrijfslocaties qua aantal de een na grootste bedrijfssector, was in 2012 verantwoordelijk voor 1% van de totale CO 2-uitstoot. De bedrijfssectoren Aardolieverwerking en Metaalproductie behoren voor wat betreft het aantal deelnemende bedrijven (10 en 3 bedrijven) tot de kleinste bedrijfssectoren, maar zijn verantwoordelijk voor respectievelijk 14% en 8% van de CO 2-uitstoot. Tabel 6: Aantal bedrijven en CO 2-uitstoot (in Mton) per bedrijfssector in 2012 Sector Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warmte Aantal bedrijven Uitstoot (in Mton) 89 42,8 Aardolieverwerking 10 10,9 Vervaardiging van chemische producten 31 9,9 Metaalproductie 3 6,0 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 46 2,1 Vervaardiging van pulp, papier en karton 20 1,3 Akker- en tuinbouw 83 1,2 Overige sectoren 82 2,3 Totaal ,4 Figuur 6: CO 2-uitstoot (in Mton) per bedrijfssector in % 1% 3% Elektriciteit, aardgas en warmte 3% 8% Aardolieverwerking Chemische producten 13% Metaalproductie 56% Voedingsmiddelen en dranken Pulp, papier en karton 14% Akker- en tuinbouw Overige sectoren NEa - CO 2-emissiegegevens : feiten en cijfers

9 Uitstoot (in Mton) per bedrijfssector, Van de uitgelichte sectoren hebben alle bedrijfssectoren aan het eind van de periode minder CO 2 uitgestoten dan aan het begin van de periode. De bedrijfssector die in absolute getallen de grootste daling van de CO 2-uitstoot laat zien is de sector Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warmte. De CO 2-uitstoot van deze sector is in vijf jaar tijd met 4,2 Mton afgenomen. Tabel 7: Uitstoot (in Mton) per bedrijfssector, Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warmte ,0 47,0 49,0 45,3 42,8 Aardolieverwerking 11,9 10,9 10,8 11,2 10,9 Vervaardiging van chemische producten 10,3 10,0 10,7 9,6 9,9 Metaalproductie 6,5 5,6 6,3 6,3 6,0 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 Vervaardiging van pulp, papier en karton 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 Akker- en tuinbouw 1,3 1,4 1,9 1,6 1,2 Overige sectoren 2,8 2,5 2,5 2,4 2,3 Figuur 7: Uitstoot (in Mton) per bedrijfssector, Elektriciteit, aardgas en warmte Aardolieverwerking Chemische producten Metaalproductie Overige sectoren Voedingsmiddelen en dranken Pulp, papier en karton Akker- en tuinbouw NEa - CO 2-emissiegegevens : feiten en cijfers

10 Totale tekort of overschot aan CO 2 -emissierechten per bedrijfssector, Van de uitgelichte sectoren had alleen de sector Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warmte over de gehele periode een tekort aan CO 2- emissierechten. Dit tekort was 29,3 miljoen emissierechten. Bij alle andere bedrijfssectoren was er over de gehele periode sprake van een overschot aan emissierechten. De sector Metaalproductie had met 25,9 miljoen emissierechten het grootste overschot. Bij het interpreteren van tabel en figuur 8 is het belangrijk om rekening te houden met een overeenkomst tussen Tata Steel (behorende tot de metaalsector) en Nuon (behorende tot de elektriciteitssector). Deze overeenkomst houdt in dat Nuon elektriciteit opwekt (wat CO 2-uitstoot veroorzaakt) uit afvalgas dat door Tata geproduceerd wordt. Nuon ontvangt hiervoor een deel van de emissierechten van Tata. Het gevolg hiervan is dat de hoeveelheid emissierechten die de metaalsector en de elektriciteitssector tot hun beschikking hebben, respectievelijk kleiner en groter worden. Tabel 8: Tekort of overschot aan CO 2-emissierechten per bedrijfssector, Sector Toewijzing (in milj.) Uitstoot (in Mton) Balans (in milj) Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warmte 201,8 231,1-29,3 Vervaardiging van pulp, papier en karton 7,8 6,7 1,1 Akker- en tuinbouw 8,7 7,4 1,3 Overige sectoren 14,5 12,5 2,0 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 13,3 11,0 2,3 Aardolieverwerking 59,4 55,7 3,7 Vervaardiging van chemische producten 59,1 50,5 8,6 Metaalproductie 56,6 30,7 25,9 Figuur 8: Tekort of overschot aan CO 2-emissierechten per bedrijfssector, , ,1 1,3 2,0 2,3 3,7 8, ,3 Elektriciteit, aardgas en warmte Pulp, papier en karton Akker- en tuinbouw Overige sectoren Voedingsmiddelen en dranken Aardolieverwerking Chemische producten Metaalproductie NEa - CO 2-emissiegegevens : feiten en cijfers

11 Percentage ingeleverde CER s/eru s t.o.v. toewijzing per bedrijfssector De maximale hoeveelheid CER s en/of ERU s die Nederlandse bedrijven in de periode mogen inleveren om hun CO 2-uitstoot mee af te dekken, is 10% van hun toewijzing voor deze periode. In de afgelopen vijf jaar hebben de bedrijven in totaal 28,6 miljoen CER s/eru s ingeleverd. Dit is 6,8% van hun totale toewijzing voor de periode Van de uitgelichte bedrijfssectoren heeft de sector Metaalproductie met 9,7% de meeste CER s/eru s ingeleverd. Tabel 9: Percentage ingeleverde CER s/eru s t.o.v. toewijzing per bedrijfssector Sector Totale toewijzing Aantal ingeleverde % ingeleverde (in milj.) CER's/ERU's CER's/ERU's Aardolieverwerking 59,4 1,4 2,3% Aardolie- en aardgaswinning 1,6 0,1 4,6% Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warmte 201,8 13,3 6,6% Overige sectoren 2,6 0,2 7,1% Vervaardiging van chemische producten 59,1 4,5 7,6% Vervaardiging van glas en glaswerk 3,0 0,2 8,0% Vervaardiging van cement, kalk en gips 3,7 0,3 8,7% Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 13,3 1,2 9,0% Akker- en tuinbouw 8,7 0,8 9,2% Vervaardiging van keramische producten 3,6 0,3 9,3% Vervaardiging van pulp, papier en karton 7,8 0,8 9,6% Metaalproductie 56,6 5,5 9,7% Figuur 9: Percentage ingeleverde CER s/eru s t.o.v. toewijzing per bedrijfssector 10% 9% 8% 7% 6,6% 7,1% 7,6% 8,0% 8,7% 9,0% 9,2% 9,3% 9,6% 9,7% Aardolieverwerking Aardolie- en aardgaswinning Elektriciteit, aardgas en warmte Overige sectoren 6% Chemische producten Glas en glaswerk 5% 4,6% Cement, kalk en gips 4% 3% 2% 1% 0% 2,3% Voedingsmiddelen en dranken Akker- en tuinbouw Keramische producten Pulp, papier en karton Metaalproductie NEa - CO 2-emissiegegevens : feiten en cijfers

12 Afkomst ingeleverde CER s/eru s Vanaf 1 mei 2013 is het voor bedrijven niet langer meer mogelijk om CER s en ERU s die afkomstig zijn van HFC23- en N 2O adipinezuur projecten, in te leveren om aan hun verplichtingen te voldoen. Van alle CER s en ERU s die in de afgelopen vijf jaar door de bedrijven zijn ingeleverd, is 54% afkomstig van HFC23- of N 2O adipinezuur projecten. Tabel 10: Afkomst ingeleverde CER s/eru s Projecttype Aantal (in milj.) Vernietiging van HFC23 9,6 Vernietiging van N 2O van adipinezuur 5,7 Reductie van CO 2-uitstoot bij steenkoolwinning 3,0 Reductie van methaanuitstoot 2,7 Waterkrachtprojecten 2,1 Energie-efficiënte projecten 2,1 Vernietiging van overige industriële gassen 1,5 Overige projecten 1,9 Totaal 28,6 Figuur 10: Afkomst ingeleverde CER s/eru s 5% 7% HFC23 N2O Adipinezuur 7% 34% Steenkoolwinning 7% Methaan Waterkracht 9% Energie efficiëntie project Overige industriële gassen 11% 20% Overige projecten NEa - CO 2-emissiegegevens : feiten en cijfers

Voortgang Emissiehandel 2015

Voortgang Emissiehandel 2015 Voortgang Emissiehandel 2015 Feiten en cijfers over emissiehandel in Nederland 2 Samenvatting CO 2 -uitstoot Nederlandse ETS-bedrijven licht gestegen De totale CO 2 -uitstoot van Nederland is in de afgelopen

Nadere informatie

Voortgang Emissiehandel 2016

Voortgang Emissiehandel 2016 Voortgang Emissiehandel 2016 Feiten en cijfers over emissiehandel in Nederland 2 Samenvatting Nederlandse CO 2 -uitstoot in 2015 gestegen In 2015 is de totale Nederlandse CO 2 -uitstoot ten opzichte van

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Over de NEa 5. Emissiehandel: wat en waarom? 7. Toewijzing emissierechten Voorbereiding luchtvaart 9

Inhoud. Voorwoord 4. Over de NEa 5. Emissiehandel: wat en waarom? 7. Toewijzing emissierechten Voorbereiding luchtvaart 9 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 4 Over de NEa 5 Emissiehandel: wat en waarom? 7 Toewijzing emissierechten 2013-2020 8 Voorbereiding luchtvaart 9 Uitvoering regelgeving biobrandstoffen volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Emissiehandel in Europa

Emissiehandel in Europa Emissiehandel in Europa Emissiehandel (EU ETS) is een marktinstrument waarmee de EU uitstoot van broeikasgassen wil verminderen en zo haar klimaatdoelstelling wil behalen. Er zijn twee emissiehandelssystemen:

Nadere informatie

Grote vervuilers kregen opnieuw onterecht miljoenensubsidie

Grote vervuilers kregen opnieuw onterecht miljoenensubsidie Utrecht, 8 mei 2011 Grote vervuilers kregen opnieuw onterecht miljoenensubsidie Binnen het Europese CO2-emissiehandelsysteem (ETS) hebben de industrie en energiebedrijven emissierechten nodig om CO2 uit

Nadere informatie

Voortgang Emissiehandel 2017

Voortgang Emissiehandel 2017 Voortgang Emissiehandel 2017 Feiten en cijfers over emissiehandel in Europa en Nederland 2 Samenvatting CO 2- uitstoot industrie Europa versus Nederland Europa is goed op weg om haar CO 2 -reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Voorwoord 4. Emissiehandel: wat en waarom? 6. Biobrandstoffen: wat en waarom? 7. Over de NEa 8. Emissiehandel in

Voorwoord 4. Emissiehandel: wat en waarom? 6. Biobrandstoffen: wat en waarom? 7. Over de NEa 8. Emissiehandel in Jaarverslag 2012 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Emissiehandel: wat en waarom? 6 Biobrandstoffen: wat en waarom? 7 Over de NEa 8 Emissiehandel in 2012 10 Interview met opdrachtgever NEa 17 Biobrandstoffen in 2012

Nadere informatie

VR MED.0081/1

VR MED.0081/1 VR 2017 1702 MED.0081/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN VLAAMSE REGERING Betreft: Voortgangsrapport van Vlaams mitigatieplan 2013-2020 met Broeikasgasinventaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

FACTSHEET EMISSIEHANDEL

FACTSHEET EMISSIEHANDEL FACTSHEET EMISSIEHANDEL feiten en standpunten I. FACTS OMTRENT EMISSIEHANDEL Het EU emissiehandelssysteem bestaat uit 12000 installaties uit de volgende sectoren: elektriciteitssector, cement, papier,

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 13 jul 2016 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

Vlarem trein 2012 - Aanpassing wetgeving inzake Emissiehandel

Vlarem trein 2012 - Aanpassing wetgeving inzake Emissiehandel Vlarem trein 2012 - Aanpassing wetgeving inzake Emissiehandel 14 juni 2013 Jorre De Schrijver Team Klimaat Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (ALHRMG) Programma Inleiding emissiehandel

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

Emissies, emissierechten, hernieuwbare bronnen en vermeden emissies

Emissies, emissierechten, hernieuwbare bronnen en vermeden emissies Emissies, emissierechten, hernieuwbare bronnen en vermeden emissies Door Harry Kloosterman en Joop Boesjes (Stichting E.I.C.) Deel 1 (Basis informatie) Emissies: Nederland heeft als lidstaat van de Europese

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Inhoud

Voortgangsrapportage. Inhoud Voortgangsrapportage Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Energiestromen... 2 4. Inzage energieverbruik... 3 5. Conclusie... 4 6. Maatregelen... 4 7. Aanbevelingen... 5 Voortgangsrapportage 5 maart

Nadere informatie

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 16 dec 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

Koningskade 4 Postbus EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2016

Koningskade 4 Postbus EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2016 Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag Veilingen emissierechten 2016 Juni 2017 Samenvatting Veilingopbrengst Nederland Aantal rechten Opbrengst ( ) Gemiddelde veilingprijs ( ) EUA 1e kwartaal 7.175.000

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 jun 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Energiebelasting glastuinbouw, vergelijking energie-intensiteit met de industrie

Samenvatting Benchmark Energiebelasting glastuinbouw, vergelijking energie-intensiteit met de industrie Samenvatting Benchmark Energiebelasting glastuinbouw, vergelijking energie-intensiteit met de industrie Aanleiding De glastuinbouwsector zou door zijn energie-intensieve en kleinschalige karakter relatief

Nadere informatie

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 juni 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

Persbericht. Prijzen industrie hoger door dure aardolie. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Prijzen industrie hoger door dure aardolie. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-148 30 juni 2000 9.30 uur Prijzen industrie hoger door dure aardolie Het prijsniveau van Nederlandse industriële producten ligt in mei van dit jaar 2,2%

Nadere informatie

CO 2 - EMISSIEHANDEL BKG-INSTALLATIES INDIRECTE EMISSIEKOSTEN

CO 2 - EMISSIEHANDEL BKG-INSTALLATIES INDIRECTE EMISSIEKOSTEN Infoblad CO 2 - EMISSIEHANDEL BKG-INSTALLATIES INDIRECTE EMISSIEKOSTEN Internationaal kader en emissiehandel tussen landen In 1997 zijn de geïndustrialiseerde landen via het Protocol van Kyoto concrete

Nadere informatie

Koningskade 4 Postbus EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2015

Koningskade 4 Postbus EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2015 Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag Veilingen emissierechten 2015 Juni 2016 Samenvatting Veilingopbrengst Nederland Aantal rechten Opbrengst ( ) Gemiddelde veilingprijs ( ) EUA 1e kwartaal 6.408.000

Nadere informatie

Sharon A.M. Dijksma Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Sharon A.M. Dijksma Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Leeswijzer bij de bedrijfsspecifieke bijlage 2 van het Nationaal Toewijzingsbesluit.

Leeswijzer bij de bedrijfsspecifieke bijlage 2 van het Nationaal Toewijzingsbesluit. Leeswijzer bij de bedrijfsspecifieke bijlage 2 van het Nationaal Toewijzingsbesluit. Voor elke inrichting of broeikasgasinstallatie waarvoor in het nationaal toewijzingbesluit emissierechten zijn toegewezen,

Nadere informatie

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 22 mei 2013 Nieuwe omstandigheden op de wereldwijde energiemarkt

Nadere informatie

Curaçao Carbon Footprint 2015

Curaçao Carbon Footprint 2015 Willemstad, March 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Methode 2 Dataverzameling 3 Uitstoot CO2 in 2010 3 Uitstoot CO2 in 2015 4 Vergelijking met andere landen 5 Central Bureau of Statistics Curaçao 1 Inleiding

Nadere informatie

UNIVERSITEIT UTRECHT CARBON FOOTPRINT Field in a Box

UNIVERSITEIT UTRECHT CARBON FOOTPRINT Field in a Box UNIVERSITEIT UTRECHT CARBON FOOTPRINT 2016 23-05-2017 Field in a Box Waarom een footprint? Klimaatverandering Het uitstoten van broeikasgassen draagt bij aan klimaatverandering. Het meest voorkomende broeikasgas

Nadere informatie

Registratie Marktintegriteit/Bedrijfsvoering Koningskade 4 Postbus EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2013

Registratie Marktintegriteit/Bedrijfsvoering Koningskade 4 Postbus EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2013 Registratie Marktintegriteit/Bedrijfsvoering Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag Veilingen emissierechten 2013 28 februari 2014 Samenvatting Veilingopbrengst Nederland Aantal rechten Opbrengst

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 WerkBewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Onderdeel CO2 prestatieladder Datum 25 november 2016 Project 080365 Bijlage bij 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2014

Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2014 Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag Veilingen emissierechten 2014 1 maart 2015 Samenvatting Veilingopbrengst Nederland Aantal rechten Opbrengst ( ) Gemiddelde veilingprijs ( ) EUA 1e kwartaal

Nadere informatie

Memo CO2. Jan Wierenga, Wouter Remmelts, Erik te Duits Rutger Sieking

Memo CO2. Jan Wierenga, Wouter Remmelts, Erik te Duits Rutger Sieking Memo Aan Kopie aan Jan Wierenga, Wouter Remmelts, Erik te Duits Rutger Sieking Van Bramske van Beijma Afdeling Procesondersteuning Telefoon direct + 31 (0)182 59 05 44 Fax direct + 31 (0)182 59 08 85 E-mail

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder 2014

CO2 Prestatieladder 2014 CO2 Prestatieladder 2014 Brouwers Holding BV en daarmee de bedrijven Adhetec BV en Pro-Emium BV hebben de doelstelling om te voldoen aan niveau één, twee, drie, vier en vijf van de CO2 Prestatieladder

Nadere informatie

Tabellenbijlage. Michiel Hekkenberg (ECN) Martijn Verdonk (PBL) (projectcoördinatie) Oktober 2014 ECN-O--14-052

Tabellenbijlage. Michiel Hekkenberg (ECN) Martijn Verdonk (PBL) (projectcoördinatie) Oktober 2014 ECN-O--14-052 Tabellenbijlage Michiel Hekkenberg (ECN) Martijn Verdonk (PBL) (projectcoördinatie) Oktober 2014 ECN-O--14-052 Verantwoording Dit rapport is de tabellenbijlage bij de Nationale Energieverkenning 2014 verschenen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q3 2012 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q3 2012 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q3 2012 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : 1 Revisie : Extern 00 Datum : 3 december 2012 Datum document 30/9/2013 BAM Civiel bv Behandeld door : Bramske

Nadere informatie

L 55/74 Publicatieblad van de Europese Unie Bruto binnenlands product in constante prijzen van 1995 (bron: nationale. 1A, sectorale aanpak).

L 55/74 Publicatieblad van de Europese Unie Bruto binnenlands product in constante prijzen van 1995 (bron: nationale. 1A, sectorale aanpak). L 55/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.3.2005 BIJLAGE II LIJST VAN JAARLIJKSE INDICATOREN TABEL II-1 Lijst van prioriteitsindicatoren ( 1 ) Indicator Teller/noemer Richtsnoeren/definities ( 2 )(

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 1 mei 2006 tegemoet.

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de RJ graag uiterlijk 1 mei 2006 tegemoet. RJ-Uiting 2006-1 Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft het verzoek ontvangen om een uitspraak te doen over de verwerking in de jaarrekening van om niet verkregen en gekochte CO2 emissierechten.

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Contactpersonen IR. B. (BAȘAK) KARABULUT Adviseur T +31 (0)88 4261 322 M +31 (0)6 312 02492 E basak.karabulut@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus 4205 3006 AE Rotterdam

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Leenonderzoek De 4 Grote steden Naar aanleiding van het Nationaal leenonderzoek (april, 2016) dat vooral was gericht op provinciale

Nadere informatie

Het waterbed effect en het EU ETS

Het waterbed effect en het EU ETS Het waterbed effect en het EU ETS Een uitleg met de mogelijke uitfasering van Nederlandse kolencentrales als voorbeeld Het waterbed effect en het EU ETS Een uitleg met de mogelijke uitfasering van Nederlandse

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

Duurzame Industrie. De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt

Duurzame Industrie. De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt Duurzame Industrie De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt De ombouw van energie-intensief naar energie-efficiënt De verduurzaming van Nederland en van de industrie vraagt onder andere

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2013 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies 2013 Inleiding In het kader van de CO 2 prestatieladder is een ketenanalyse uitgevoerd naar de CO 2 productie door verwarming

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : 1 Revisie : Extern 00 Datum : 29 april 2013 Datum document 30/9/2013 BAM Civiel bv Behandeld door : Bramske

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Achtergronddocument gratis toewijzing

Achtergronddocument gratis toewijzing Achtergronddocument gratis toewijzing Inhoudsopgave Algemeen: toewijzing met benchmarks (dia 1/2/3/4/5/6) Uitgangspunten toewijzing productbenchmark (dia 7/8) Uitgangspunten toewijzing warmtebenchmark

Nadere informatie

Emissiehandel in Europa

Emissiehandel in Europa Emissiehandel in Europa De energie-intensieve Europese industrie is verplicht deel te nemen aan het Europese systeem van emissiehandel, ofwel EU Emissions Trading System (EU-ETS). De Nederlandse Emissieautoriteit

Nadere informatie

Warmtestromen binnen het EU-ETS

Warmtestromen binnen het EU-ETS Warmtestromen binnen het EU-ETS Warmtestromen binnen het EU-ETS Door: Michiel Stork, Paul Blinde, en Bram Borkent Datum: 30 januari 2013 Projectnummer: CMNNL11509 Ecofys 2013 in opdracht van: AgentschapNL

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2014 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieuprestatie-indicatoren 2006

Milieuprestatie-indicatoren 2006 Milieuprestatie-indicatoren 26 Dimitri Devuyst Milieucoördinator Dimitri.Devuyst@vub.ac.be Reëel gas per m² 1998,46 1999,4 2,35 21,39 22,42 23,15 24,34 25,44 26,44 Cijfers van 23 zijn niet betrouwbaar

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100) Wanneer onderwijspersoneel geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. Het aantal nieuwe WWuitkeringen in het onderwijs

Nadere informatie

a. De in onderdeel B opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

a. De in onderdeel B opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 79 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16 november

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, februari 2015 1 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,8 % Figuur 1 zon-elektriciteit

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

Handleiding: EU Login account en URID aanmaken

Handleiding: EU Login account en URID aanmaken Afschrift Paraaf Nederlandse Emissieautoriteit Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag IPC 652 T +3170-4568050 info@emissieautoriteit.nl www.emissieautoriteit.nl Handleiding: EU Login account en URID

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 11-11-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË

HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË Overzicht 1 Hernieuwbare energiebronnen (hierna ook: HE) spelen een belangrijke rol in het kader van het Italiaanse energiesysteem. Ze worden uitvoerig gebruikt om elektriciteit

Nadere informatie

Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie

Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie Toets_Hfdst10_BronnenVanEnergie Vragen Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: 31-1-2017 Tijd: 11:10 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

Nadere informatie

Toelichting Toewijzingsmethode emissierechten 2013-2020

Toelichting Toewijzingsmethode emissierechten 2013-2020 Toelichting Toewijzingsmethode emissierechten 2013-2020 18 maart 2011 Stijn Caekelbergh Departement Leefmilieu, Natuur & Energie Inhoud presentatie Inleiding Basisprincipes Opsplitsing in sub installaties

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Gemeente Achtkarspelen Milieubarometer - 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Bijlage II.Categorieën activiteiten

Bijlage II.Categorieën activiteiten Bijlage II.Categorieën activiteiten 1. Installaties of delen van installaties die voor onderzoek, ontwikkeling en het testen van nieuwe producten en processen worden gebruikt, en installaties die uitsluitend

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik

Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Voortgangsrapportage CO 2 emissies ProRail Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Rapportage 1 e half jaar 2017 en prognose CO 2 voetafdruk 2017 Autorisatie paraaf datum gecontroleerd prl Projectleider Van

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Gas. Versie 26 januari 2016

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Gas. Versie 26 januari 2016 Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Gas 1. Scope/afbakening De productgroep Gas omvat alle gas die van het openbare gasnet en via transport over de weg betrokken wordt door

Nadere informatie

Emissie-inventaris broeikasgassen 2012 stadsontwikkeling EMA

Emissie-inventaris broeikasgassen 2012 stadsontwikkeling EMA Emissie-inventaris broeikasgassen 2012 EMA Principes Antwerpen ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant. Meer dan 5.000 lokale en regionale overheden hebben ondertekend en engageren zich om op

Nadere informatie

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017

edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 1 edup 2016 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn februari 2017 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2016: het edup

Nadere informatie

Bijlage 1: klimaatdoelstellingen & ambities

Bijlage 1: klimaatdoelstellingen & ambities Bijlage 1: klimaatdoelstellingen & ambities Mondiale ambities In 1992 is in Rio de Janeiro in het VN-Klimaatverdrag de doelstelling vastgelegd om de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer te

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec)

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Milieubarometer - 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Wat vraagt de energietransitie in Nederland?

Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Jan Ros Doel/ambitie klimaatbeleid: Vermindering broeikasgasemissies in 2050 met 80 tot 95% ten opzichte van 1990 Tussendoelen voor broeikasgasemissies Geen

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Emissie reductie Voortgangsrapportage Q1 2011

Emissie reductie Voortgangsrapportage Q1 2011 Titel: Emissie reductie Voortgangsrapportage Q1 2011 ASSET Rail Bezoekadres: Postadres: Tel: Fax: e-mail: Houtakker 33 Postbus 204 6680 AE Bemmel 0481 470 310 0481 463 143 info@assetrail.nl Documentcode

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016

edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 1 edup 2015 Overzicht monitoringinstrumenten planet -onderdelen (onderdeel II) Gemeente Zuidhorn januari 2016 2 Inleiding Voor u ligt het de evaluatie van het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2015: het edup

Nadere informatie

CO2-uitstoot elektriciteitsproducenten

CO2-uitstoot elektriciteitsproducenten CO2-uitstoot elektriciteitsproducenten in Nederland 2014 CO2-uitstoot elektriciteitsproducenten in Nederland 2014 Door: Paul Noothout, Esther Eggink, Kees van der Leun Datum: 18 december 2015 Projectnummer:

Nadere informatie

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 M200410 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 Exportthermometer Jolanda Hessels Kees Bakker Zoetermeer, november 2004 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 In 2003 laat de export

Nadere informatie

Energie- en klimaatmonitor agrosectoren Hernieuwbare energie, reductie broeikasgassen en energiebesparing

Energie- en klimaatmonitor agrosectoren Hernieuwbare energie, reductie broeikasgassen en energiebesparing Energie- en klimaatmonitor agrosectoren Hernieuwbare energie, reductie broeikasgassen en energiebesparing Inleiding In 28 sloten de overheid en de agrosectoren het convenant Schone en Zuinige agrosectoren.

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Milieubarometer - 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie