Jaargids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargids 2014 2015 1"

Transcriptie

1 Jaargids

2 ABC van het schooljaar Adres school Karveel VS Lelystad Agenda Om kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, werken we in groep 7 en 8 met een schoolagenda. Hiervoor worden door de school agenda s gekocht voor alle kinderen. Er wordt intensief gewerkt met de agenda s. Privé agenda s mogen niet gebruikt worden. Ambulante teamleden Naast leerkrachten die voor een groep staan, bestaat ons team ook uit teamleden die speciale taken hebben en op die dagen vrijgesteld zijn van lesgeven. Jessica Laagwater is de directeur en aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. Aukje van der Meer is adjunct-directeur en aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. Natalie van der Wijk is IB-er voor groep 5 t/m 8 op dinsdag t/m vrijdag. Coby van der Veen is IB-er voor groep 1 t/m 4 op dinsdag en donderdag. Trudy Gerritsen )1/2), Janneke Aalbers (3-4), Suzette Ubbink (5-6) en Ellen de Jong (7-8) zijn bouwcoördinatoren. Hilde van Barneveld is rugzakcoördinator op maandag, dinsdag en donderdag. Petra Husmann is schoolopleider en begeleidt de LIO-ers en de stagiaires. Avondvierdaagse De organisatie van de avondvierdaagse is in handen van een ouder. Bedrijfshulpverlening Binnen de school zijn tenminste 7 personen gecertificeerd als Bedrijfshulpverlener (BHV-er) Een BHV-er onderneemt actie ingeval van een ongeluk. Hij of zij overbrugt de tijd tot professionele hulpverleningsorganisaties ter plaatse zijn. Een BHV-er weet hoe je een slachtoffer kunt helpen en weet wanneer er professionele hulp ingeschakeld moet worden. Tijdens manifestaties en feesten bewaken zij de veiligheid. In geval van calamiteiten moeten aanwijzingen van de BHV-ers uitgevoerd worden. Iedere twee jaar volgen de BHV-ers een herhalingscursus. Boeiende middag Op vrijdag middag hebben we een Boeiende middag. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 doen hier aan mee. Deze middag staat in het teken van kunstzinnige vorming. Er zijn beeldende, dramatische, dansante en muzikale activiteiten. Boekbespreking In groep 5 mogen de kinderen kiezen of ze een boekbespreking willen houden, vanaf groep 6 is dit één keer per jaar verplicht. 2

3 Brandoefening Om paniek bij een eventuele brand te voorkomen houden wij twee keer per jaar een brandoefening. De BHV-ers coördineren de oefening. Ook de overblijf oefent dit één keer per jaar. Cito eindtoets Wij hanteren de CITO eindtoets in groep 8. Coöperatief leren Dit is een manier van leren die de leerkrachten toepassen in de klas met de kinderen. Het is een onderwijsmethode gebaseerd op samenwerking. De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie en uitleg van de leerkracht maar ook van de interactie en uitleg met elkaar. Binnen coöperatief leren worden de kinderen uitgedaagd om zelf initiatieven te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. Coöperatief leren kan daardoor een positieve invloed hebben op het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van de sociale vaardigheden van kinderen. Dieren in de school In verband met allergieën zijn dieren in de school niet toegestaan. In geval van een spreekbeurt kunt u in overleg met de leerkracht bespreken of het dier wel of niet in de klas mag. Digitale informatie naar ouders Vanaf schooljaar laten we de informatiestroom naar ouders meer via de mail en de website gaan. Dit bespaart ons veel papierkosten, veel kopieertijd. Ook komt de informatie nu zeker bij u terecht doordat u zelf uw mail checkt. Graag veranderingen in mailadressen tijdig doorgeven aan conciërge of leerkracht. Digitale schoolborden In alle groepen wordt gewerkt met digitale schoolborden. Het digitale schoolbord combineert het traditionele schoolbord, de televisie met dvd en de computer met beamer. Methodes hebben de software afgestemd op het werken met het digitale schoolbord. Hierdoor kunnen we meer gebruik maken van ondersteunend, passend lesmateriaal. De groepen 1 en 2 werken met een digitale TV. Daarnaast zijn er voor de groepen 1 en 2 twintig ipads aangeschaft. Eten en drinken In de loop van de ochtend krijgen de kinderen de gelegenheid om iets te eten of te drinken. Een zelf meegebrachte beker met drinken, een boterham of fruit zijn gezonde tussendoortjes. We willen u met nadruk vragen uw kind geen snoep of frisdrank mee te geven als pauzehapje of drankje. Excursies Deze excursies worden betaald uit de ouderbijdrage. De groepen 1 en 2 gaan naar de educatieve kinderboerderij De Huif. We zoeken een alternatief als de excursie niet doorgaat. De groepen 3 gaat naar het Watertheater bij het Nieuwe land erfgoedmuseum. 3

4 De groepen 4 gaan naar het Prehistorisch dorp. De groepen 5 starten hun lessen geschiedenis met een excursie naar het Muiderslot. De groepen 6 gaan, ook in het kader van de geschiedenislessen, naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. De groepen 7 gaan naar het Kröller Möller museum naar aanleiding van een kunstproject. De groepen 8 gaan naar het Anne Frankhuis. Ook dit sluit aan bij de geschiedenislessen. Dit schooljaar gaan de groepen 8 naar het Nieuwe land erfgoedmuseum in het kader van de landelijke open monumenten dag met als thema reizen. Feesten Musical De kinderen van groep 8 voeren aan het eind van het schooljaar een musical op. Deze musical voeren zij twee keer op. Eenmaal voor alle kinderen en eenmaal voor hun ouders en familieleden. Sinterklaasfeest Sinterklaas komt met zijn Pieten op school. De Sint wordt door alle leerlingen ontvangen in ons gymlokaal. Daarna gaat hij langs alle groepen. Alle kinderen krijgen een cadeau. De cadeaus voor groep 1 t/m 5 worden betaald uit de ouderbijdrage. De groepen 6, 7 en 8 maken surprises voor elkaar. Kerstviering De invulling van de kerstviering verschilt per jaar. Het ene jaar wordt een toneelstuk gespeeld door leerkrachten, het andere jaar wordt een musical gespeeld door kinderen. Ook kan het een muzikale viering zijn. De kerstviering vindt onder schooltijd plaats. Kerstdiner Het kerstdiner is van u.De samenstelling van dit diner wordt door de ouders en/of kinderen van de groep zelf verzorgd, de ouderraad zorgt voor de basisbenodigdheden van het diner. Vanaf uur kunt u op het schoolplein bij brandende vuurkorven, genieten van een heerlijk kopje warme chocolademelk. Paasfeest Als afsluiting van het paasproject vindt (meestal) de laatste dag voor de paasvakantie in alle groepen een feestelijk paasontbijt plaats. Vanaf groep 3 kunnen de kinderen genieten van een heerlijk buffet in de eigen klas. In de groepen 1 en 2 nemen de kinderen hun eigen ontbijtje mee en een versierd, gekookt ei voor een ander kind. Fietsen Op het schoolplein wordt niet gefietst en fietsen worden in het fietsenrek neergezet. Bij de tuiningang (tegenover de hoofdingang) staan ook fietsenrekken waar de fiets geparkeerd kan worden. Gevonden voorwerpen 4x Per jaar worden de gevonden voorwerpen uitgestald op de tafels in de middenbouwruimte. In de week van de contactavonden liggen de spullen uitgestald. 4

5 Groepen Het streven is erop gericht om de groepen bij elkaar te houden. Per jaar wordt gekeken of er gegronde redenen zijn om de indeling van de groepen te veranderen. Dit kan zijn op basis van leerlingen aantallen of van het pedagogisch klimaat in groepen. Hierover zult u als ouder tijdig geïnformeerd worden. Verder is het mogelijk dat het zorgteam besluit om individuele kinderen te herplaatsen in overleg met de ouders. Groepsruimte De school telt 20 groepsruimtes en 1 speellokaal, 19 ruimtes worden gebruikt voor de groepen, 1 ruimte wordt verhuurd aan de SKL, waar voor- en naschoolse opvang plaatsvindt. De gymzaal in de nieuwbouw wordt tevens gebruikt voor weeksluitingen en vieringen. In de zomervakantie van 2011 is onder de afdakjes van de midden- en bovenbouwentrees een uitbouw gekomen. Onder de afdakjes is een ruimte (met computers) gecreëerd waar kinderen (zelfstandig) en leerkrachten kunnen werken. De kinderen van de dyslexieklas werken hier ook. De ruimte heet t Aquarium. Onder het afdakje van de bovenbouwentree is de werkplek van de adjunct-directeur (Aukje) gerealiseerd, genaamd de Zonnevis. Gymrooster Tijd Maandag Groep Leerkracht 8:30 Oester 6 Nynke 9:10 Zee-egel 6 Mandy 9:50 Scholletje 5 Suzette 10:30 Dolfijn 5 Gerda 11:10 Inktvis 4 Janneke A. 13:15 Walrus 4 Janneke K. 14:00 Kreeft 4 Amy Tijd Dinsdag Groep Leerkracht 8:30 Krabbetje 8 Ria 9:15 Zeepaardje 8 Bas 10:00 Mossel 8 Pamela 13:15 Wulk 7 Ellen 14:00 Zeeanemoon 7 Henny Tijd Dinsdag Groep Leerkracht 8:30 Zeester 1-2 Magda 9:10 Zee-otter 1-2 9:50 Zeehond 1 10:30 Walvis 1 11:10 IJsbeer :15 Guppy 3 Magda 5

6 14:00 Zeeschildpad 3 Tijd Woensdag Groep Leerkracht 8:30 Kreeft 4 Jorn 9:15 Walrus 4 10:00 Inktvis 4 10:45 Dolfijn 5 11:30 Scholletje 5 Tijd Donderdag Groep Leerkracht 8:30 Zee-egel 6 Magda 9:10 Oester 6 9:50 Zeeanemoon 7 10:30 Wulk 7 11:10 Mossel 8 13:15 Zeepaardje 8 Magda 14:00 Krabbetje 8 Opmerkingen bij het gymrooster: Als uw kind om 8.30u of 13.15u gym heeft, moet u uw kind om 8.30u of 13.15u klaar zijn om te starten met de gymles. U kunt uw kind zelf naar de gymzaal brengen of uw kind loopt mee met de leerkracht. Dit laatste moet u even afspreken met de leerkracht. Als uw kind tot 12u of 15.15u gymles heeft kunt u uw kind ophalen bij de gymzaal. Kinderen die naar de overblijf of BSO gaan lopen met de leerkracht terug. Na iedere vakantie wordt gewisseld van zaal. Dat betekent de ene periode gym in de gele gymzaal, de andere periode in de blauwe. Honden Honden mogen niet op het schoolplein en in het schoolgebouw. Hoofdluis Na elke vakantieperiode worden alle leerlingen op luis gecontroleerd door hoofdluisouders. Bij een luizenexplosie worden extra maatregelen genomen en wordt tussentijds gecontroleerd. Als u bezwaar heeft tegen deze controle, kunt u dit melden bij de leerkracht van uw kind. Als preventie tegen de hoofdluis heeft de school gekozen om in de garderobe van de school verplicht luizenzakken te gebruiken voor de jassen, mutsen, wanten, sjaals gymtas e.d. Eenmalig wordt een luizenzak aan de kinderen uitgereikt. De bijdrage wordt gefinancierd vanuit de ouderbijdrage. De luizenzak wordt voorzien van naam en wordt hiermee persoonlijk eigendom van de leerling. Indien een leerling de luizenzak kwijtraakt of kapot maakt, moet een nieuwe zak gekocht worden. Aanschaf van een nieuwe zak kan tegen een bijdrage van Verkoop vindt plaats via de Ouderraad. 6

7 Kanjertraining Kinderen verlangen een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren. Zonder gepest of uitgelachen te worden. De kanjertraining bevat lesmateriaal voor de onder-, midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Met deze kanjerlessen lukt het om een veilige school te creëren. Een school waarin ieder kind wordt gezien en gehoord. De kanjerlessen hebben als doel om de sociale omgang van kinderen te verbeteren. Het is eigenlijk een soort management cursus voor het gevoelsleven waarin kinderen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst en oplossingsgericht. De leerkrachten op de Boeier hebben een opleiding van drie dagen gevolgd om deze lessen te kunnen geven. Er wordt gewerkt met verschillende petjes. 1. We vertrouwen elkaar dit is tijger- of kanjergedrag wit petje 2. We helpen elkaar dit is tijger- of kanjergedrag wit petje 3. Je speelt niet de baas dit is de pestvogel gedrag zwart petje 4. We lachen elkaar niet uit dit is het aapjes gedrag rood petje 5. Je bent niet zielig/bang dit is het konijnen gedrag geel petje Kanjercoach Op school zijn twee leerkrachten (Ria en Trudy) die de kanjercoach training hebben gevolgd. Wat kunnen zij betekenen in de school? Interventie op de eigen school in een klas. Adviesgesprek met ouder(s) over sociaal functioneren van kinderen op basis van Kanjer Adviessysteem. Adviesgesprek met leerkracht over sociaal functioneren van leerlingen in de klas op basis van Kanjer Adviessysteem en sociogram. Adviesgesprek met leerkracht. Observeren in klassen. Ondersteuning bieden aan leerkrachten. Korfbal Vanaf groep 3 doen wij mee aan het schoolkorfbal toernooi. Dit is een buitenschoolse activiteit. Een groep ouders regelt de deelname en de indeling in groepjes. Kubus Uit het aanbod van het centrum voor Kunst en Cultuur De Kubus, wordt voor iedere bouw een keuze gemaakt. Dit kan een theater, dans, filmvoorstelling of een beeldend thema zijn. Leerlingenraad In de schoolraad, ook wel leerlingenraad genoemd, komen kinderen uit de groepen 6 t/m 8 bij elkaar om te praten met de directie over de schoolse zaken. De voorstellen die de leerlingenraad uit naam van alle kinderen doet, worden aan de directie voorgelegd. Ook de directie kan bespreekpunten inleveren. 7

8 Lesuitval Voor vervanging van leerkrachten maken we gebruik van een invalpool. Indien er geen vervanger beschikbaar is, treedt de volgende procedure in werking: De zieke leerkracht stelt het telefooncircuit in werking en vraagt het volgende: We hopen dat u uw kind deze dag thuis kunt opvangen, lukt dat niet dan wordt uw kind op school in een andere groep opgevangen. Vanaf de 2 e dag zullen we opvang regelen voor de hele groep. Lokalen en groepen Het schooljaar werken we met jaargroepen van 1 t/m 8. De 19 groepen zijn onderverdeeld in: 5 groepen onderbouw, groep 1 en 2: 2 groepen 1 3 groepen groepen middenbouw, groep 3, 4 en 5: 2 groepen 3 3 groepen 4 2 groepen 5 7 groepen bovenbouw, groep 6 t/m 8: 2 groepen 6 2 groepen 7 3 groepen 8 Indeling team schooljaar Groep Leerkracht(en) Naam v.h. lokaal 1 Martine en Germaine Zeehond 1 Roelie en Daphne Walvis 1-2 Joyce en Daphne IJsbeer 1-2 Trudy en Samirah Petra v W (vanaf januari 2015) Zeeotter 1-2 Jet en Daniëlle Zeester 3 Chantal en Marjolein Zeeschildpad 3 Kitty en Marieke Guppy 4 Janneke K en Victoria Walrus 4 Monique en Amy Kreeft 4 Janneke A en Esther Inktvis 5 Gerda en Petra v W Dolfijn 5 Suzette en Marcella Scholletje (Marieke) 6 Mandy en Marcella (Amy) Zee-egel 6 Nynke Oester 7 Henny en Petra H Zeeanemoon 7 Ellen en Serena Wulk 8 Pamela en Marjolein Mossel 8 Klaske en Bas Zeepaardje 8 Ria Krabbetje Medicijnen Er zijn kinderen op school die medicijnen gebruiken. Het is belangrijk dat u dit meldt bij de leerkracht van uw kind. Indien uw kind overblijft, dient u dit ook te melden bij de overblijfcoördinator, Inge de Nooy. Zonder toestemming van de ouders mogen kinderen geen medicijnen innemen op school. 8

9 Mobiele telefoons Mobieltjes blijven de verantwoordelijkheid van de kinderen. Onder schooltijd blijven deze uitgeschakeld in de eigen la. De school is niet aansprakelijk voor het verlies of diefstal van de mobiele telefoons. Kinderen kunnen op school altijd gebruik maken van de schooltelefoon. Naschoolse activiteiten De SKL verzorgt de buitenschoolse opvang (BSO). Voor verdere informatie verwijzen we u naar de SKL. Daarnaast verzorgt de SKL de naschoolse activiteiten in onze school. U kunt uw kind daarvoor inschrijven op school bij de SKL coördinator van de naschoolse activiteiten. Een week voor inschrijving krijgen de kinderen een folder waarin tijden en activiteiten vermeld staan. De activiteiten wisselen gedurende het schooljaar. Natuur- en techniek onderwijs Natuur- en techniek onderwijs zullen in de vorm van projecten aangeboden worden. Een werkgroep van leerkrachten bereidt deze projecten voor. Op de boeiende middag zullen natuur en techniek ook centraal staan voor groep 5 t/m 8. Dit schooljaar werken we als school aan een groot project waarbij techniek een grote rol gaat spelen. Rond maart/april sluiten we dit project af. Hoe of wat dat hoort u nog! Ouderbijdrage De ouderbijdrage voor schooljaar bedroeg 35, - per kind. Tijdens de algemene ouderavond in november wordt het bedrag opnieuw vastgesteld. Overblijven De Boeier heeft de overblijf uitbesteed aan de Stichting Overblijf in Lelystad (O.I.L). Bij de inschrijving van uw kind(eren) voor de overblijf ontvangt u het boekje Info boekje overblijf. Voor alle informatie en vragen kunt u terecht bij de overblijfcoördinator Inge de Nooy (telnr: ). Petten In de klas en in de school mogen geen petten en hoofddoekjes (behalve uit geloofsovertuiging) gedragen worden. Pest- en gedragsprotocol We werken op school met een pest- en gedragsprotocol. We hanteren twee protocollen: Eén voor de ouders en één voor de kinderen. In deze protocollen staat pestgedrag omschreven, krijgen kinderen en ouders tips in geval van pesten of als kinderen gepest worden. Duidelijk wordt welke maatregelen getroffen worden als een kind zich niet aan de regels (kanjer- en gedragsregels) van de school houdt. Het protocol voor de kinderen wordt aan het begin van een nieuw schooljaar geïntroduceerd. Het protocol blijft op school voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Alle kinderen en leerkrachten ondertekenen het protocol. Hiermee geven we aan allemaal te werken aan een prettig en veilig klimaat voor een ieder binnen de Boeier. Plattegrond Achter in deze jaargids vindt u een plattegrond van de school. 9

10 Privacy In verband met coachen van leerkrachten wordt gebruik gemaakt van een video camera. Ook worden foto s geplaatst op onze website. Als u bezwaar heeft tegen deze opnames of foto plaatsing op onze website, kunt u dit aan het begin van het schooljaar melden bij de leerkracht. Regels Door de hele school hanteren we, naast de kanjerregels, 3 regels met de volgende tekst: Regel 1 Voor groot en klein zullen we aardig zijn (onderbouw en midden bouw). Behandel een ander zoals jezelf behandeld wenst te worden (bovenbouw). Regel 2 We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. Regel 3 Om alles plezierig te laten gaan, doen we het allemaal rustig aan. U kunt deze regels in de school zien hangen. Respect Kinderen mogen leerkrachten aanspreken met juf, meester of bij de voornaam. Respect voor elkaar uit zich door de toon waarop iets gezegd wordt. Dit geldt voor iedereen binnen de school. Roken De school is een openbaar gebouw waarbinnen niet gerookt mag worden. Ook het op plein mag niet gerookt worden. Schoolfotograaf Elk jaar komt de schoolfotograaf om groeps- en portretfoto s te maken. U bent geheel vrij om deze foto's wel of niet te nemen. Schoolpleinregels Op het schoolplein gelden regels. Deze regels en afspraken gelden niet alleen onder schooltijd maar ook voor en na schooltijd. Dit zijn de regels: Alle fietsen worden op een vaste plek geparkeerd. Op het schoolplein mag niet worden gefietst. In de zandbak wordt met zand gespeeld, niet gegooid. Er mogen geen kinderen op het containerhok klimmen. Op de muur rondom de school mag niet geklommen worden. Dit is erg gevaarlijk! Het hek blijft dicht tot uur, tot uur en tot uur. Daarna mag u op het schoolplein komen. U wacht ter hoogte van de zandbak. U kunt uw kind halen bij de leerkracht (groepen 1 t/m 3), anders raken wij het overzicht kwijt. Bent u onverhoopt te laat, dan neemt de leerkracht uw kind weer mee naar binnen. Als het doek over de zandbak is gespannen, mag er niet op worden gelopen. Schoolreizen Aan het einde van elk schooljaar organiseren wij een schoolfeest, schoolreisje of een schoolkamp. De schoolreis is een feest voor ieder kind. Wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen mee gaan. Hoe hoger de groepen, hoe hoger de kosten. Als dit voor u een probleem is, dan kunt u dit aangeven bij de directie. Wij zullen dan samen bekijken wat de mogelijkheden zijn. 10

11 Als u ervoor kiest uw kind niet mee te laten gaan op schoolreis, dan komt uw kind gewoon naar school en volgt een programma in een andere groep. De activiteiten van de groepen 1 t/m 5 staan hierbij in het teken van een project. Voor de groepen 6 t/m 8 staan gezamenlijke sport- en spelactiviteiten centraal. Omdat we kiezen voor een schoolreisproject of het uitwerken van een boek kiezen we niet voor een schoolreis in een pretpark, dierentuin of speeltuin. Uitgangspunt is het gezamenlijk afsluiten van een project dmv spelletjes, speurtocht en andere activiteiten die passen binnen het project. Doordat de groep samenstelling in de groepen 2,3 en 4 kunnen veranderen bij de overgang naar de volgende groep, hebben we ervoor gekozen deze groepen aan het begin van het nieuwe schooljaar op schoolreis te laten gaan. Dit om de groepsvorming te bevorderen. De groepen 1: Spelletjesochtend. De ochtend staat in het teken van het project waar over gewerkt is in de groepen 1. De leerlingen mogen verkleed op school komen. Deze ochtend vindt plaats op school in de eigen groep. De groepen 2 en 3 gaan één dag naar de blokhut van de scouting groep Ascanen in het Zuigerplasbos. De kinderen kunnen hier fantastisch spelen. In het bos wordt een speurtocht uitgezet en spelen de kinderen allerlei spelletjes tijdens het spelletjescircuit. De activiteiten sluiten aan bij het project waarover gewerkt wordt. De groepen 4 en 5 gaan een dag en avond naar het Trappershonk in Dronten. Bij de groepen 4 en 5 staat het project ook centraal. De schoolreis wordt afgesloten met een bonte avond. De groepen 6 gaan 2 dagen en één nacht naar Hulshorst. Hier is een prachtig kampgebouw met daarbij ingerichte tenten. Sport- en spelactiviteiten staan centraal. De groepen 7 gaan 2 dagen en 2 nachten naar Hulshorst. Het programma van de groepen 7 omvat andere sport- en spelactiviteiten dan die van de groepen 6. Het kamp is dan ook zeker twee keer uniek! De groepen 8 gaan aan het eind van het schooljaar op kamp. Zij ronden hun jaren op de Boeier af met een kampeerkamp op Vlieland van vier dagen en drie nachten. Kosten schoolreizen U hoort aan het begin van het nieuwe schooljaar wat de kosten van de schoolreizen zijn. De locaties staan vermeld onder voorbehoud. In de maand vóór de schoolreizen zal u verzocht worden het desbetreffende bedrag voor uw kind(eren) te betalen. Over de betaalwijze ontvangt u vooraf een bericht. De schoolreisdata staan vermeld in de kalender achter in de jaargids. Schooltijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: uur uur Woensdag: uur. Op vrijdagmiddag zijn alle groepen 1 t/m 4 vrij. De schooldeur gaat om 8.15 uur en uur open, dan mogen de kinderen naar binnen. U mag altijd even mee om uw kind naar zijn/haar groep te brengen. We willen onze lessen starten om 8.30 uur en om uur. Als u later bent, verzoeken wij u afscheid te nemen voor de deur van de klas. Schoolvoetbal Jaarlijks wordt er een schoolvoetbal toernooi georganiseerd voor groep 8. Bij te weinig aanmeldingen uit groep 8 kunnen de kinderen uit de groepen 7 gevraagd worden mee te spelen. Ouders hebben de organisatie in handen. 11

12 Schoonmaken plein Om het schoolplein netjes te houden, maken alle groepen drie keer per jaar het schoolplein schoon. Speelgoedochtend voor de groepen 1 t/m 3 Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er iedere week op vrijdagmorgen speelgoedochtend. De kinderen mogen van huis één stuk speelgoed/spelletje meenemen om te laten zien en er samen mee te spelen in de klas. Vechtspeelgoed zoals zwaarden, pistolen e.d. mogen niet meegenomen worden. Sponsoring Bij sponsoring gaat het om geld, goederen en diensten die een sponsor verstrekt aan een bevoegd gezag, directie, leraren, niet onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in school verband. Bijvoorbeeld noemen van een naam in de schoolkrant of een opdruk op T-shirts. Dit is het beleid omtrent sponsoring. 1. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met goede smaak en fatsoen. 2. Sponsoring binnen ons onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van onze school. 3. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de door de school aan het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen. 4. Sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs,de scholen en de daarbij betrokkenen. 5. Sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. In het geval van sponsoring zal er een sponsorovereenkomst op worden gesteld. In de overeenkomst wordt vastgelegd wat de sponsoring inhoudt en welke tegenprestatie van school daar tegen over staat. De MR moet instemmen met beslissingen omtrent sponsoring. Sport- en spelactiviteiten Gedurende het schooljaar doen alle groepen mee aan verschillende activiteiten. Groepen 1 t/m 3 spelletjes van de spelletjeskar. Groepen 4-5 Atletiek. Groepen 6-7 Survival. Groepen 8 Watersportdag. Spreekbeurt Vanaf groep 5 mogen de kinderen kiezen of ze een spreekbeurt willen houden. Vanaf groep 6 is een spreekbeurt één keer per jaar verplicht. De eisen aan het onderwerp en inhoud worden hoger per schooljaar 5 t/m 8. Een presentatie in de vorm van een PowerPoint heeft de voorkeur. De leerkracht bespreekt de opzet van een spreekbeurt met de kinderen. Daarnaast krijgen de kinderen de opzet schriftelijk. Stillees beleid Om de leesresultaten te verbeteren, is het belangrijk om veel te lezen. Dat betekent dat om 8.30u alle groepen met leesvormen (stil) bezig zijn. 12

13 Voor u betekent dit: om 8.30u gaat de deur van het lokaal dicht en kunt u de leerkracht en de kinderen niet meer storen. Storen gaat af van de leesinstructie en de kostbare tijd. Toiletten Alle jongens moeten zittend plassen om ervoor te zorgen dat we de hygiëne kunnen blijven waarborgen. Trakteren Kinderen mogen op hun verjaardag uitdelen in de klas. Wij verzoeken u een gezonde traktatie te verzorgen. De leerkrachten krijgen het liefst dezelfde traktatie als de kinderen. Verjaardagen (juffen- en meestersdag) Voor de groepen 1 t/m 7 worden de verjaardagen van de leerkrachten met de groep gevierd op de juffen en meestersdag. In groep 8 wordt een gala avond georganiseerd of een thema avond. Verkeerswerkgroep De verkeerswerkgroep heeft contact met de gemeente, zet zich in voor de verkeersveiligheid van alle kinderen rondom de school en organiseert praktische zaken. Hierbij kunt u denken aan projecten als onder andere op voeten en fietsen naar school, praktische verkeerslessen op het schoolplein, parkeerkaarten uitdelen, gordelacties. Vanuit het team is Aukje van der Meer aanspreekpunt voor de werkgroep, ouders en kinderen van de school. Wij zijn nog op zoek naar ouders die zich in willen zetten voor de verkeersveiligheid. Aanmelden graag bij Aukje. Vervoersprotocol De ouderraad heeft in samenspraak met de MR en het team een vervoersprotocol opgesteld. Dit protocol is opgesteld om de veiligheid van de leerlingen en begeleiders te waarborgen. Het protocol staat op de website en ligt ter inzage in iedere groep. Voetballen Voetballen is toegestaan op het veldje naast de school en dus niet op het schoolplein. Korfbal, volleybal, hockey en basketbal mag op het daarvoor bestemde gedeelte van het plein. Vrijdagmiddag De groepen 1 t/m 4 zijn elke vrijdagmiddag vrij. De leerkrachten van groep 1 t/m 4 worden ingezet voor de activiteiten met leerlingen van 5 t/m 8, de boeiende middag. Website Bezoek eens onze site met veel nuttige informatie. Ook foto s van feesten, evenementen e.d. Iedere groep heeft een eigen pagina. Weeksluiting Elke week wordt door de kinderen van twee groepen van verschillende bouwen een presentatie verzorgd. De weeksluiting is op vrijdagochtend van uur. 13

14 De ouders van de optredende kinderen mogen (achter in de zaal) de weeksluiting bijwonen. We verzoeken u geen hele kleine kinderen mee te nemen en niet te vertrekken totdat de hele weeksluiting is afgelopen. Werkstuk In groep 5 mogen de kinderen kiezen of ze een werkstuk willen maken. Vanaf groep 6 maken de kinderen twee werkstukken. Het eerste werkstuk wordt samen (stap voor stap onder begeleiding van de leerkracht) gemaakt, het tweede wordt zelf gemaakt. De kinderen kunnen gebruik maken van de boeken en materialen uit het documentatiecentrum. In groep 7 maken de kinderen zelf twee werkstukken. In groep 8 maken de kinderen het eerste werkstuk zelf. Het tweede werkstuk wordt gemaakt naar aanleiding van het Anne Frank project. De opzet van dit werkstuk ligt vast (per hoofdstuk). Ziekmelden Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, willen we dat graag weten vòòr 8.25 uur en uur. U kunt dit doorgeven aan de conciërge, dit om te voorkomen dat wij onze lessen moeten onderbreken om na te gaan waar de kinderen zich ophouden. Ook willen wij graag weten om welke ziekte het gaat, dit in verband met eventueel besmettingsgevaar. U kunt bellen naar telefoonnummer , maar ook per kunt u ons bereiken: 14

15 Namenlijsten Directeur Jessica Laagwater Adjunct-directeur Aukje van der Meer Conciërge Richard Vroegop Administratief medewerkster Anouska Goes Onderwijsondersteunend personeel Annemiek Hurkens Groepsleerkrachten Janneke Aalbers Joyce Albers Klaske van der Avoird Hilde van Barneveld Henny Bekhuis Bas van Breenen Magda Brouwer Marieke van Bruinessen Jet de Bruyne Marcella Burgerhout Mandy ten Hag Trudy Gerritsen Samirah Niamat Roelie Have Petra Husmann Ellen de Jong Ria de Jonge Monique ter Keurs Janneke Kokshoorn Martine Kooij Amy van Kuler Gerda de Lange Kitty Peeters Chantal Sanders Victoria Sarandeva Serena Stam Daniëlle Stolting Suzette Ubbink Germaine Vedder Coby van der Veen Marjolein van t Veen Nynke Vogel Pamela van Walbeek Natalie van der Wijk Petra van Wijk Esther van Zwol Contactpersoon overblijf Inge de Nooy 15

16 Medezeggenschapsraad (MR) Ouderleden Voorzitter: Natasja Pruimboom Nico van den Hoek Liduine van Drunen Leonie Heutinck Mirjam Stok Teamleden Kitty Peeters Nynke Vogel Henny Bekhuis Petra van Wijk Pamela van Walbeek Ouderraad (OR) Penningmeester Leden Mitchell Harteman Jolanda Schreurs Wendy Lubbering Cathy van Kleij Joyce Frommé Roy Oostweeghel Eelco Schrijver Joyce Oostweeghel Marie-Louise Wullems Maureen Luijtgaarden Sandy van de Pol Irene Miedema Teamleden Suzette Ubbink Trudy Gerritsen Janneke Aalbers Ellen de Jong 16

17 Externe instanties Stichting SchOOL Postbus AL Lelystad Vereniging voor openbaar onderwijs (advieslijn informatie voor ouders) postbus AE Almere Inspectie van het onderwijs - vragen? meldpunt vertrouwensinspecteur Landelijke klachtencommissie onderwijs Postbus AD Utrecht Jeugdgezondheidszorg, G.G.D. Flevoland Noorderwagenstraat AM Lelystad Voor onze school is de jeugdverpleegkundige: Elke van Huffelen. Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Haagbeukweg MA Almere Bureau VKM/Hulpverleningsdienst Flevoland Postbus BC Lelystad Peuterspeelzaal De Speeldoos en Buitenschoolse Kinderopvang De Schatkist Karveel VS Lelystad Stichting Kindercentra Lelystad (SKL) Postbus AB Lelystad Stichting Overblijf in Lelystad (O.I.L) Schoolbegeleidingsdienst Meentweg BP Lelystad Onderwijsloket W.S.N.S. (Weer samen naar School) Ambulante begeleiding Schouw Lelystad

18 18

19 Jaarkalender Maand augustus 2014 Activiteit 18 augustus 1 e schooldag 19 augustus Informatieavond gr augustus Informatieavond gr 3 start 19.00u Groep 4-5 start 20.00u 21 augustus Informatieavond gr 6-7 start 19.00u Groep 8 start 20.00u Vanaf 25 augustus Start kennismakingsgesprekken leerkracht-ouders 29 augustus Juf Janneke Kokshoorn (Walrus) trouwt! Maand september 2014 Activiteit 1 september Schoolreis Zeester 2 september Schoolreis IJsbeer 3 september Schoolreis Guppy 4 september Schoolreis Zeeotter 5 september Schoolreis Zeeschildpad Roostervrije dag groepen september Spelletjesochtend groepen 1 12 september Groepen 8 excursie Nieuwe land erfgoedmuseum 15 september Groepen 5 Muiderslot Schoolreis Inktvis 16 september Schoolreis Kreeft 17 september Schoolreis Walrus 23 september Groepen 7 naar Kröller Möller 25 september Stichting SchOOL dag alle kinderen vrij! Maand oktober 2014 Activiteit 1 oktober Start Kinderboekenweek, thema feest 5 oktober Dag van de leraar 10 oktober Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 Trouwdag juf Jessica 13 t/m 17 oktober Herfstvakantie 20 oktober Studiedag groep 1 t/m 8 vrij Maand november 2014 Activiteit 19 november Contactavond Maand december 2014 Activiteit 5 december Sintfeest op school 8 december Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 17 december Kerstdiner u 22 december t/m 2 januari Kerstvakantie

20 Maand januari 2015 Vanaf 12 januari Activiteit Start cito toetsen Maand februari 2015 Activiteit 18 februari Meester en juffen verjaardag 20 februari Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 23 t/m 27 februari Voorjaarsvakantie Maand maart 2015 Activiteit 2 maart Rapporten mee 4 maart Contactavond 11 maart Contactavond 19 maart Watertheater Guppy 20 maart Watertheater Zeeschildpad 27 maart Roostervrije dag groepen 1 t/m 4 Maand april 2015 Activiteit 1 april Paasontbijt 2 april Afsluiten schoolproject; inhoud en tijd volgt 3 april Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 6 april 2 e Paasdag, alle kinderen vrij 17 april Roostervrije dag groepen april Schoolreis Wulk april Cito eindtoets groepen april Schoolreis Zeeanemoon 24 april Koningsspelen april Koningsdag, alle kinderen vrij 30 april Survival groepen 6 en 7 ( s middags) Maand mei 2015 Activiteit 4 t/m 15 mei Meivakantie Vanaf 18 mei Cito E toetsen 25 mei 2 e Pinksterdag, alle kinderen vrij 26 t/m 29 mei Avondvierdaagse 26 mei Atletiek groepen 4 en 5 ( s middags) 31 mei t/m 3 juni Krabbetje en Zeepaardje naar Vlieland 20

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids CBS De Stelle

Schoolgids CBS De Stelle Schoolgids CBS De Stelle 2014-2015 Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen 0115-694341 0614068002 admin@stelle-terneuzen.nl www.cbsdestelle.nl 1 Een woord vooraf Kind Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie

Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015

Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015 Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015 Leerkrachten Locatie Schoenmakershoek Locatie De Keen Leerkracht Email Leerkracht Email Meneer Wouter Starink w.starink@depontus.nl Juf Karlijn Kop k.kop@depontus.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie