TIJDEN VERANDEREN? PERSONEEL 25 JUNI 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJDEN VERANDEREN? PERSONEEL 25 JUNI 2010"

Transcriptie

1 25 JUNI 2010 TIJDEN VERANDEREN? Deze laatste nieuwsbrief van het voorbijgevlogen cursusjaar heeft het karakter van een jaarverslag. In het verleden werd hiervoor de laatste schoolkrant gebruikt, maar de schoolkrant is afgeschaft. Mede omdat de verschillende groepen u via de website op de hoogte houden. Tijden veranderen, zeggen we wel eens. Eigenlijk verandert de tijd niet. De tijdgeest verandert wel. En als school, als christelijke school ook, is het soms zoeken naar de meest verantwoorde route in dit tijdsbestek. Ook als school racen we mee op de digitale snelweg. Internet, intranet, digitale leeromgeving, digitalisering van schooladministratie. Het staat allemaal niet stil. U merkt daar verder weinig van, maar op de achtergrond gaan deze ontwikkelingen door. En ze zijn onontkoombaar. Zo worden inmiddels alle schooladministratieve gegevens (in- en uitschrijvingen, BSN-nummers etc) uitgewisseld met een centraal systeem Bureau Registratie Onderwijs Nummers. De CITO-toetsgegevens worden automatisch ingelezen door de Inspectie. De samenleving digitaliseert in rap tempo. Systemen worden gekoppeld. Fraudebestrijding, criminaliteitsbestrijding en gebruikersgemak zijn de toverwoorden. Maar soms geeft dit alles een onbehaaglijk gevoel. Alles wordt geregistreerd en alles wordt gecontroleerd. Op afstand. Onzichtbaar. Onpersoonlijk. Ook in uw persoonlijke leven merkt u dit alles. U pint en chipt en reist aan de hand van GPS. Biometrische identificatie door middel van oog- en handscans wordt heel normaal. Uw vingerafdruk wordt ergens digitaal bewaard. Alle producten zijn voorzien van een barcode. En we doen allemaal (nog steeds) mee. Met de dieren is een begin gemaakt met geïmplanteerde chips. En straks volgen de mensen. Waar zal dit allemaal eindigen? Nuchter gesproken kun je zeggen dat we niets te verbergen hebben, maar toch. De tijdgeest verandert. God verandert niet. In Hebreeën 13: 8 lezen we: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Gods oordelen, maar ook Zijn beloften staan als een huis. Wat het digitale tijdperk betreft geldt: vluchten kan niet meer, maar schuilen bij God kan ons nooit afgenomen worden. Laten we zo ons leven, maar ook ons schoolleven in Zijn Hand leggen. PERSONEEL Ook dit jaar was het weer een komen en gaan van leerkrachten. Tot de herfstvakantie werkte Cora Ruiter-de Vries op school. Zij moest echter besluiten om vanwege gezondheidsredenen te stoppen met werken. Ook juf Thera van Velzen verliet na de kerstvakantie de school. Zij is op zendingsmissie gegaan naar onze Zuiderburen. Ook Josien Reijm-de Vries besloot om aansluitend op haar zwangerschapsverlof (sinds begin van de cursus) ontslag te nemen. Pag. 1 van 11

2 Gelukkig is het gelukt door schuiven en aanschuiven om de gaten op te vullen. Eveliene van Vuren was al benoemd voor een volledige vacature en Suzanne Zegelaar zag haar uren uitbreiden van 2 dagen naar een volle week. Omdat we komend cursusjaar krimpen met 2 groepen, zijn zij allebei op sollicitatiepad gegaan. Eveliene heeft een volledige benoeming gekregen op PCPO-collegaschool Wilhelmina in Ouderkerk aan de IJssel. Suzanne hebben we voor 2 dagen in dienst kunnen houden nu er nog een onverwachte andere vacature is ontstaan door het aangekondigd vertrek van de intern begeleider, Eunice Hage. Eunice, die nog dit jaar vierde dat ze geslaagd was voor de masteropleiding Intern Begeleider, gaat een nieuwe richting in als directeur van collegaschool De Ichthus in Schoonhoven. Op donderdagavond 1 juli hopen we afscheid te nemen van de vertrekkende collega(s). We bedanken in deze nieuwsbrief Eunice Hage voor haar enorme inzet voor de school en de kinderen die specifieke zorg nodig hadden. Van harte Gods zegen toegewenst bij de nieuwe uitdaging die wacht. Het ga je goed! Op directieniveau zullen we elkaar in ieder geval blijven ontmoeten. Dat maakt het makkelijker om van elkaars know-how gebruik te (blijven) maken. Ook nog vermeldenswaard is het jubileum dat we vierden met Ankie Schmidt. Zij werkte op 1 september 25 jaar in het onderwijs. 14 oktober werd voor haar, naar eigen zeggen, een onvergetelijke dag. Eind mei ontving Marianne Verwijs het bericht dat er borstkanker geconstateerd is. Inmiddels heeft ze een operatie ondergaan. Naar omstandigheden maakt ze het goed. Verder onderzoek moet uitwijzen of een 2 e operatie nodig zal zijn. Daarna zullen chemokuren volgen. We leven en bidden met haar mee. Het tijdelijk ziekteverlof kan gelukkig goed ingevuld worden. KINDEREN KOMEN EN GAAN, LIEF EN LEED Er kwamen dit jaar in verband met het bereiken van de 4-jarige leeftijd 17 nieuwe kinderen op school. Als laatsten dit jaar kwamen Lydia de Heer en Dione Spelt op school. Lydia en Dyone, alsnog van harte welkom! Deze groep groeit nog door tot 24. Dat is binnen de schoolhistorie gezien een klein aantal. Een hele grote groep 8 (totaal 44 kinderen) verlaat de school. Op de aanstaande teldatum, de datum die bepalend is voor de bekostiging in een volgend cursusjaar komen we dan op 285 leerlingen. Inmiddels zijn er voor de nieuwe instroomgroep weer 35 kinderen aangemeld. Volgend jaar D.V. verlaten slechts 28 kinderen de school. Per saldo komen we dan weer een klein beetje uit de dip. Deze gegevens in combinatie met stevige bezuiningsmaatregelen (ondanks alles wat in verkiezingstijd werd beloofd) en gestegen personeelskosten, maken dat de groepen in de toekomst groter zullen worden en het aantal leerkrachten kleiner. Voor het personeel betekent dit nog harder werken om minstens dezelfde resultaten te blijven halen. Een hele opgaaf. Ook kwamen er dit jaar 4 kinderen vanaf een andere school of plaats bij: Lars de Heer, Martin Boudestijn, Robert Swinkels, David Hoek en Bryan Hoogesteijn. Er gingen ook kinderen weg. Soms voor tijdelijk. Demi Slingerland en Corianne de Jong. Hornela Zola verhuisde naar elders. Zorgen om de gezondheid van kinderen bleven ons niet bespaard. Het was echt raak dit jaar. Mariëlle Croes moest voor een blindedarmoperatie naar het ziekenhuis. Eva van Eijk brak haar heup. David Otterspeer maakte een lelijke val met zijn waveboard en had een hersenkneusing en Ruben Broere kreeg acute problemen met zijn Pag. 2 van 11

3 afweersysteem. Inmiddels zijn al deze kinderen weer hersteld en vol levenslust. Met dank aan de Heelmeester en alle verplegend personeel. Aan het eind van de cursus nemen we afscheid van 44 groep-8-leerlingen. De kinderen gaan naar 4 verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Naar het Driestar College gaan: Lisanne Heikoop, Janno de Jong, Judith de Jong, Ronald Krijgsman, Jack Meerkerk, Michiel Noomen, David Otterspeer, Rianne Schep, Claudia Stehouwer, Maurice van Beest, Anne-Line Boele, Jolinde Broere, Andries Cornet, Maarten den Hoed, Annelies Hogendoorn, Susanne Kooijman, Robbert Rodenburg, Liza Schinkel, Dorethé Segers, Henk-Peter Speksnijder, Marieke Verburg en Laurens Visser. Naar de Goudse Waarden gaan: Job Graafland, Jaap Both, Eva van Eijk, Sebastiaan Molenaar, Michelle Nederlof en Edwin Verkerk. Naar de Willem de Zwijger gaan: Rutger van Dam, Jos van Haaren, Robert Swinkels, Marc Tjeertes, Nina den Hartog, Bianca van Herk, Hadassa Jansen, Danielle van der Oest, Joost Ooms, Jennifer van Oostrom, Sanne Schmidt, Jelle van der Stoel, Maurits Stouthart, Sabine Twigt en Bryan Verhagen. En Yannick Bal gaat naar het Schoonhovens College. Allemaal een hele fijne toekomst toegewenst. We hopen dat jullie een stevige basis hebben gekregen voor de onbekende toekomst. Vooral hopen we ook jullie dat de Boodschap van hoop, genade, vrede en verlossing nooit, nooit, nooit zullen vergeten! En kom gerust nog eens langs om te praten over die goeie ouwe tijd op De Ark! Maar eerst het jaar nog afsluiten met de vossenjacht, de BBQ en een vlammend slot in een bomvolle Schakel: de musical. Pag. 3 van 11

4 LEERRESULTATEN Resultaten worden op allerlei manieren gemeten. Naast de moeilijk te meten sociaal-emotionele ontwikkeling meten we de leerresultaten. Via het dagelijks werk, de methodetoetsen en de methodeonafhankelijke toetsen. De meest bekende en door de inspectie gehanteerd meetinstrument is de CITO-eindtoets. Opnieuw scoorden we dit jaar iets bovengemiddeld in vergelijking met gelijksoortige scholen. In de komende schoolgids zal de totale score afgedrukt staan. Zorgen blijven we ons maken om het beheersen van de spelling. Met dit onderdeel scoren we nog steeds onvoldoende. Een ander te meten resultaat is de mate waarin de ouders hun tevredenheid uiten. In de nieuwsbrief van januari hebben we uitgebreid verslag gedaan. Onder voorbehoud van betrouwbaarheid, de respons was eigenlijk te laag, zagen we dat we gemiddeld op 9 van de 10 terreinen boven de norm scoorden. Een uitzondering daarop vormde het gebied van zorg en begeleiding. Teveel ouders vinden dat ze te weinig of ontijdig geïnformeerd zijn als er sprake is van specifieke zorg. Dat deed een beetje pijn omdat IB er, RT er en leerkrachten zich voor meer dan de volle 100% inzetten voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben. We zullen er desondanks alles aan doen om deze onvrede waar mogelijk- weg te nemen. Verder een uitslag om tevreden en dankbaar over te zijn. GOEDE DOELEN Iedere week is er op maandagmorgen geld ingezameld voor een goed doel. Dit jaar spaarden we samen met de Gereformeerde Ontmoetingskerk voor Mercy Ships. In totaal is er 2.756,85 opgehaald. Een gedeelte van dit geld wordt overgemaakt naar Woord en Daad. Namens school adopteren we twee kinderen. Samen met Stichting Bergambacht in Actie hebben de kinderen meegedaan met een sponsorloop voor Haiti. Dit leverde ruim euro op. VERANTWOORDING OUDERBIJDRAGE Aan ouderbijdragen zouden we dit jaar hebben moeten ontvangen: 305 (aantal leerlingen op teldatum) x 55,-- = ,--. In werkelijkheid is het iets minder omdat een aantal gezinnen niet betaalt/kan betalen. De ouderbijdrage is uitsluitend bedoeld voor al die zaken waar de school geen rijksbijdragen voor ontvangt. In het afgelopen cursusjaar zijn de gelden als volgt besteed: Sport- en speldag (huur materialen, drinken) 167,41 Sinterklaas (cadeautjes, strooigoed, huur Schakel etc.) 1.566,26 Kerstboeken en Sing-Inn (vergunning, huur Schakel etc.) 2.215,93 Schoolzwemmen 3.100,00 Schoolvoetbal 185,40 Schoolkamp groep ,27 Schoolreis groep ,72 Schoolreis kleuters 239,06 Afscheid groep 8 (musical, geluid, huur Schakel etc.) 1.579,74 Diversen (o.a. voorleesdagen) 304,05 EHBO 398,00 Totaal: ,84 Pag. 4 van 11

5 Zoals u ziet komen we (structureel) geld te kort. Op de laatste MR-vergadering is dan ook besloten om de ouderbijdrage met 5 euro per kind te verhogen. Samen met extra bezuinigen op uitgaven, moet het lukken om volgend jaar een sluitend overzicht te kunnen presenteren. ACTIVITEITEN Voor alle overige activiteiten in het afgelopen cursusjaar (sport/speldag, excursies, kinderboekenweek, voorleesdagen, Kerst sing-in, De Pinkster- en dankdagviering in de Grote Kerk, schoolontbijt, sinterklaas, ouderavond, voorleesdagen, schoolreis, schoolkamp enz. enz) verwijzen we hierbij graag naar de website van de school. Alle nieuwsbrieven staan online en steeds vaker en steeds meer leerkrachten maken gebruik van de website om ouders te informeren over allerlei activiteiten of het schoolwerk. Tip: Maak van uw homepage GROEPEN- TAAKVERDELING Wellicht ten overvloede, maar hierbij nog een keer de definitieve groepenverdeling voor de nieuwe cursus. In de vorige nieuwsbrief stonden nog en paar kleine foutjes bij de groepsnummers. Groep 0 (vanaf 1 maart): Op alle morgens door juf Gerrie Kasbergen en juf Anne Marie Belder Er is dan tevens een LIO-medewerker (leraar in opleiding) voor groep 0-1a: Kim Muilwijk uit Stolwijk. Zij doet de PABO-opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede. Groep 0-1a (alle kinderen van juni tot 1 oktober + op de morgens nieuwe instroom vanaf 1 oktober): Juf Gerrie Kasbergen (maandag t/m woensdag) en juf Anne Marie Belder (donderdag/vrijdagmorgen) + vanaf 1 maart: zie hierboven. Groep 1b-2a (nu groep 0-1a): Juf Marjan Burggraaf (maandag en dinsdag) en juf Els Zuidbroek (woensdag t/m vrijdagmorgen) Groep 1c-2b (nu groep 0-1b): Juf Barbara Meerkerk (maandag en dinsdag) en juf Alie Geleijn (woensdag t/m vrijdagmorgen) Groep 3a (nu groep 2a): Juf Ria van der Plicht (op maandag om de week juf Annerieke Visser) Groep 3b (nu groep 2b): Juf Anne Marie Belder (maandag) en juf Nienke van der Vlist (dinsdag t/m vrijdagmorgen) Groep 4a (nu groep 3a): Juf José Maat (maandag t/m woensdag) en juf Wilma van der Blom (donderdag, vrijdagmorgen) Groep 4b (nu groep 3b): Meester Kees Groep 5a (nu groep 4a + gedeelte uit 4b): Juf Suzanne Zegelaar (op maandag en dinsdag) en Juf Marianne Verwijs. Voor zolang het ziekteverlof duurt zal de vervanging ook plaatsvinden door juf Suzanne. Groep 5b/6a (uit 4b en 5b): Juf Renza van Eek (BAPO-vervanging op woensdag door meester Belder) Groep 6b (nu groep 5a + gedeelte uit 5b): Meester Adriaan (op maandag, donderdag, vrijdag) en juf Mariëlle van den Berg (op dinsdag en woensdag) Groep 7 (nu groepen 6a en 6b): Meester Vincent (op maandag, donderdag, vrijdag) en juf Annemieke van Hove (op dinsdag en woensdag) Pag. 5 van 11

6 Groep 8 (nu groepen 7a en 7b) Juf Ankie Schmidt (op dinsdag, woensdag en vrijdag) en juf Annemieke van Hove (maandag en donderdag) Op dinsdag zullen meester Vincent en meester Adriaan afwezig zijn in verband met een managementcursus. Op woensdag zijn zij tevens vrijgeroosterd voor MT-IB-taken. Ook juf Annerieke zal op maandag en dinsdag vrijgeroosterd zijn voor IB-taken. Wel gaat zij in die dagen de BAPO-vervanging van juf Ria doen. Meester de Winter zal zorgdragen voor de coördinatie van het IB-werk in de school. Mochten er zorgen zijn of een speciale aanpak nodig zijn voor uw kind, dan meldt u dat altijd bij de leerkracht van uw kind. De leerkracht schakelt indien nodig/gewenst- de intern begeleider in. Voor de groepen 1-4 is dit juf Annerieke Visser, voor de groepen 5 en 6 meester Adriaan en voor de groepen 7 en 8 meester Vincent. Meester de Winter zal vooral voor de interne organisatie een rol vervullen. Vraagbaak zijn voor de IB ers, toetsroosters opstellen, eventuele verwijzingsprocedures in gang zetten, bewaken dat afspraken worden nagekomen etc. Hij gaat dit werk doen naast zijn taak als ICT-coördinator. Juf Joke (Brouwer) zal als leerkrachtondersteuner vooral actief zijn in de grote groep 7. Juf Rianne blijft beschikbaar als klassenassistent in de onderbouwgroepen. Sylvia Koudstaal blijft algemeen schoolmedewerkster/directieondersteuner. BUITENKLOK Er zijn op dit moment nog niet voldoende sponsors voor een nieuwe buitenklok. Wel weten we inmiddels dat de klok minder duur uit gaat vallen dan aanvankelijk was gedacht. We zullen er in het nieuwe jaar op terug komen of we tot aanschaf overgaan of nog verder actie zullen voeren. Feit is dat we heel erg op de kleintjes moeten gaan letten. Het is al eerder gezegd, onze school draait negatief en moet snel uit de rode cijfers komen. Voor allerlei extra s is op dit moment helaas geen budget beschikbaar. We zoeken nog 528,-- aan sponsortoezeggingen. Wie volgt??? SCHOOLONTWIKKELINGEN In deze terugblik een paar in het oog springende ontwikkelingsaspecten uit het voorbije cursusjaar: HGW In het afgelopen jaar is voor het vakgebied spelling voor het eerst gewerkt met het model HandelingsGerichtWerken (HGW). We doen dit samen met alle andere scholen in ons WSNS-samenwerkingsverband. Zelfs landelijk wordt dit alles aangestuurd om op deze wijze de zorgroutes beter op elkaar af te kunnen stemmen. Overal in de (jeugd)zorg zullen dezelfde termen worden gehanteerd. We noemen dit de 1-zorgroute. Hoewel heel veel ook niet nieuw is, is het werken met groepsplannen wel nieuw. Ook is er sprake van een andere manier van denken. We vatten dit nog een keer voor u samen. 1. De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal. De leerkracht gaat steeds na:. Wat heeft dit kind voor instructie nodig?. Wat heeft dit kind voor opdrachten nodig?. Wat heeft dit kind aan feedback nodig?. Wat voor leerkracht heeft dit kind nodig? etc. Al deze vragen moeten helpen om te voorkomen dat er slechts een conclusie wordt getrokken dit kind is zwak zonder verder oplossingsgericht te denken. Pag. 6 van 11

7 2. Er wordt systematisch en transparant gewerkt.. Het kind, de ouder, de leerkracht, de IB er werken samen. U heeft dit al een beetje kunnen merken aan de nieuwe opzet van de 10-minutenavonden. Op de eerste avond stellen we niet de resultaten, maar het kind centraal. En de ouder kan hier input voor leveren. Deze input wordt ook echt meegenomen bij het opstellen van een plan. In het komend cursusjaar willen we dit uitbreiden door ook de kinderen actief te gaan betrekken en ook met hen 10-minutengesprekken te gaan voeren. Verder willen we (waar nodig en waar mogelijk) de informatie-uitwisseling met ouders die een kind hebben met specifieke zorg intensiveren. 3. Doelgericht. Niet het probleem staat centraal, maar het na te streven doel. Wat willen we samen bereiken? 4. Transactioneel. Niet alleen de kindkenmerken staan centraal. Ook de onderwijsleersituatie en de opvoedingskenmerken worden meegenomen in alle overwegingen. 5. Constructieve samenwerking. De school bepaalt niet alleen wat er moet gebeuren. Ook de leerkracht en de ouders worden als professionals betrokken. 6. Positieve aspecten. We proberen op te sporen waar een kind goed in is. Dit aspect kan vaak ingezet te worden om het kind te helpen zwakke kanten te compenseren of aan te pakken. 7. De leerkracht doet er toe. Er kunnen prachtige theorieën worden bedacht. Uiteindelijk staat of valt het succes met de man of vrouw voor de klas. Leerkrachtvaardigheden zullen dus ook steeds doorontwikkeld moeten worden. Samengevat: In deze manier van werken gaan we meer focussen op de mogelijkheden van het kind (i.p.v. de problemen), betrekken we de ouders directer en concreter bij de handelingsplannen (i.p.v. slechts informeren), gaan we meer werken met groepsplannen (i.p.v. vele individuele plannen) en zullen we veel meer gericht zijn op haalbare doelen (i.p.v. uitvoerige probleemomschrijvingen en ideële doelen). Het is ook goed om nog op te merken: Met bovenstaande theorie lijkt het alsof wij alle kinderen altijd op individueel tegemoet kunnen komen. De praktijk laat echter zien dat dit niet zo is. Soms lukt het ons niet om het onderwijs aanbod te verstrekken dat een kind nodig heeft. Een school heeft grote invloed op de prestaties van een kind, maar niet alle invloed. Een school kan een prachtig schoolconcept hebben, maar ieder concept kent ook zijn beperkingen. Wij kunnen niet alles. Zoals u niet perfect bent in de opvoeding van uw kind. Weet echter wel dat er door het Arkteam keihard gewerkt wordt aan de ontwikkeling van uw kind. Soms met vallen en opstaan. Maar altijd met een hart vol liefde en een maximale inzet. Daar mogen we elkaar op aanspreken. ICT Ook is er in het afgelopen jaar heel hard gewerkt aan de verder integratie van de computer in ons onderwijs. Op schoolniveau betekent dit dat kinderen geen aparte leerlijn informatica meer krijgen of software die niet bij de methode past. Informatica is geheel geïntegreerd in de bestaande lessen en de software die gebruikt wordt, sluit altijd aan bij de gebruikte lesmethoden. De digitale schoolborden (we hebben we nu 7) hebben ook een enorme impuls gegeven aan de integratie van de computer in het onderwijs. Pag. 7 van 11

8 Verder worden alle toetsresultaten nu ingevoerd in de leerlingadministratie en worden op deze wijze volgens een vaste norm de rapportcijfers berekend. VEILIGE SCHOOL Aan het begin van het jaar hielden we een ouderavond over het project een fijne en veilige school voor iedereen. De schoolregels zijn voor alle partijen helder gemaakt. De leerkrachten hebben meer inzicht gekregen in wat wij noemen groepsdynamische processen. Samen met het schoolbrede vak sociale en emotionele ontwikkeling hopen we zo continu te werken aan een veilig en fijn schoolklimaat. Op beleidsniveau is een gedragsprotocol opgesteld. Dit protocol beschrijft alle (on)gewenste gedragingen en de consequenties daarvan. Als dit protocol besproken is in de SAR en de MR zal het op het web worden gepubliceerd. Verder is er een calamiteitenplan opgesteld. In plaats van allerlei losse plannen (ontruimingsplan, brandbestrijding, bommelding etc.) is er nu 1 integraal document waarin beschreven wordt hoe wij werken aan de bescherming van de fysieke veiligheid van de kinderen. LESMETHODE Een kleine werkgroep heeft onderzocht welke lesmethode voor het verkeersonderwijs op onze school ingevoerd kan gaan worden. De bestaande lesmethode is namelijk verouderd en het verbruiksmateriaal niet meer beschikbaar. Er is inmiddels een keuze gemaakt, zodat in het nieuwe jaar in de midden-/bovenbouwgroepen met een nieuwe methode gestart kan worden. In het nieuwe jaar staan een aantal onderwerpen centraal: Verdere invoering van HGW (met name voor vakgebied rekenen) Evaluatie praktijkexperiment werken met dag- en weektaken + besluit om dit door te ontwikkelen (of niet) Heel specifieke aandacht voor de (werkwoord)spelling. Als school presteren we nog steeds te laag op dit terrein. Opbrengstgericht werken. Verbeteren van toetsanalyses + plannen-van-aanpak. Bij ieder toetsresultaat zal gekeken worden of de groep als zodanig voldoende vorderingen maakt en of ieder kind afzonderlijk voldoende vooruitgang boekt. Presteren is te lang een vies woord geweest in het onderwijs. Sterk gestuurd door de overheid moet en mag dit weer. Opstellen nieuw schoolplan voor de komende 4 jaar UIT DE MR Van de secretaresse van de MR ontvingen we ook nog een kleine terugblik van hun activiteiten in het afgelopen jaar. Leest u maar mee: Het schooljaar is al weer bijna voorbij. De laatste MR-vergadering hebben we afgerond. Er is gesproken over het gedragsprotocol. Dit is duidelijk voor ouders/leerlingen en het onderwijzend personeel. Het protocol is binnenkort terug te lezen op de website van de school. Het jaarplan had 9 punten om nog te verbeteren. Dat is gelukt! Ook zijn er functioneringsgesprekken geweest bij het onderwijzend personeel. Gelukkig waren daar geen bijzonderheden over te melden. Het reilen en zeilen rondom het zwemmen gaan we komend schooljaar goed in de gaten houden. De CITO-eindtoets hebben we ook bekeken. Het taalgedeelte was het laagst gescoord. Pag. 8 van 11

9 Wereldoriëntatie was het hoogst gescoord, logisch dat is veel leuker! Uiteindelijk hebben we het toch nog over de voetbalwedstrijd gehad. Als school hebben wij besloten de wedstrijd niet te bekijken op school. School is school, thuis is thuis, ouders bepalen uiteindelijk wat het beste is voor hun kind. Daarmee hebben we de vergadering ook afgesloten. Namens allen van de medezeggenschapsraad willen wij iedereen alvast een hele goede en fijne vakantie toewensen, en allemaal weer gezond en uitgerust terug op school!! BEDANKT Aan het eind van het jaar organiseerden we een high tea voor alle ouders die op welke wijze dan ook hun schouders onder de school hebben gezet. Het is een klein gebaar voor iets groots. Het is fantastisch om te ervaren dat zo veel ouders zo positief bij de school betrokken zijn. Soms met een handreiking, soms met praktische hand- en spandiensten. In de afgelopen dagen is er door ouders ook weer hard gewerkt aan de schoonmaak van de lokalen en nevenruimten. Allemaal nogmaals heel hartelijk dank! AFSCHEID Het was een paar dagen geleden. Een kleuter uit groep 2a loopt mijn kamer op de eerste verdieping binnen en zegt. Jij gaat hier weg! Even leek het erop dat hij mij dat kwalijk nam. Inderdaad, na bijna 14 jaar, komt er een einde aan mijn werk hier op De Ark. Ik kijk terug op een prachtige tijd. Eerst als remedial teacher, daarna 11 jaren als interne begeleider waarvan de laatste twee jaren tevens als teamleider. Het werken met kinderen die extra zorg nodig hebben, heb ik altijd gezien als een mooie en zinvolle taak die mij dan ook steeds veel voldoening gaf. Ook houd ik goede herinneringen over aan de vele gesprekken en al die momenten van soms intensief contact dat ik had met mijn collega s en met u als ouders over uw kinderen. Werken is ook samenwerken geweest, met collega s en met u waarbij we elkaar steeds vonden in een gezamenlijke betrokkenheid op de kinderen. Daarom wil ik hier u als ouders hartelijk danken voor deze mooie jaren en hoop ik met al die ervaringen op De Ark genoeg bagage mee te nemen om een goede start als directeur in Schoonhoven te maken. Het ga u allen goed. Eunice Hage TENSLOTTE Eind volgende week sluiten de schooldeuren. We gaan allemaal van een heerlijke vakantie genieten. Het is goed om de leeggezogen batterijen weer op te laden. Iedereen hele goede weken toegewenst. We hopen en bidden dat iedereen bewaard mag blijven voor ongeluk en onheil. Voor de kinderen gaan de schooldeuren weer open op dinsdag 17 augustus a.s. s Maandags zal het team (verder) geschoold worden op het gebied van communicatie. We gaan op zoek naar de juiste woorden om verbindingen aan te gaan met medemensen. Groot en klein. Jong en oud. Ouder, collega en kind. Op de eerste cursusdag krijgt uw kind de nieuwe schoolgids mee zodat u dan over alle informatie beschikt die u nodig zal hebben. Maar eerst Namens het team, Martin Belder, directeur Pag. 9 van 11

10 P.S. Hieronder vindt u alvast ons jaarrooster. Dit rooster is nagenoeg definitief. Week/Cursuswk datum vergaderingen/cursus/teaminfo datum overige activiteit/ouderinfo aug ma 16 Startstudiedag Ouders en communicatie ma 16 Kinderen vrij o.l.v. trainer Andre Doesburg di 17 Hoofdluiscontrole aug di 24 Schoolfotograaf (groepsfoto s) aug-3 sep wo 1 PCPO-bestuur/dir-bijeenkomst do 2 Centrale teamvergadering 1 (vaststellen werkplan ) vr 3 Nieuwsbrief sep ma 6 dimi 7 do 9 Directieberaad PCPO IB-netwerk Onderbouwvergadering 1 ma 6 Groepsinformatieavond sep do 16 Bovenbouwvergadering 1 wo 15 Sport-/speldag sep wo 22 Beleidsvergadering 1 wo 22 Uitwijkdatum sport-/speldag wo 22 Oudermorgen groep sep-1 okt ma 27 Centrale teamvergadering 2 wo 29 Oudermorgen groep 3 vr 1 Nieuwsbrief okt ma 4 Onderbouwvergadering 2 di 5, do 7 10 minutenavond oudergesprekken onderwijsbehoeften (alle kinderen) okt ma 11 Bovenbouwvergadering Kinderboekenweek (15: boekenmarkt) ma 11 Directieberaad PCPO oktober Herfstvakantie okt ma 25 MR-vergadering 27,29 MOP-gesprekken PCPO di 26 Hoofdluiscontrole vr 29 Nieuwsbrief 3 do 28 Centrale teamvergadering nov do 4 WSNS-studiemiddag do 4 Kinderen s middags vrij vr 5 Schoolontbijt nov do 11 Onderbouwvergadering 3 vr 12 Tour de PCPO nov do 18 Bovenbouwvergadering 3 ma 15/do18 Oudermorgen/-middag groep 1 en nov ma 22 Directieberaad PCPO do 25 Rapport 1 (3-8) dimi 23 IB-netwerk nov-3 dec wo 1 Beleidsvergadering 2 vr 3 Nieuwsbrief 4 vr 3 Sinterklaas dec do 9 10-minutenavond oudergesprekken (3-8) dec wo 15 do 16 vr 17 51/ december Kerstvakantie jan ma 3 MR-vergadering di 4 Directieberaad PCPO jan ma 10 Centrale teamvergadering 4 dimi 11 jan IB-netwerk jan ma 17 Onderbouwvergadering do/vr 20,21 studiedagen directies PCPO jan ma 24 Bovenbouwvergadering 4 ma 24 di 25 do 27 vr januari t/m wo 2 Beleidsvergadering 3 ma 31 4 feb di-do 1-3 Kerstfeestviering groep 1 en 2 Kerst Sing-In Alle kinderen s middags vrij di 4 Hoofdluiscontrole Aanmeldingsavonden nieuwe leerlingen Voorleesdagen Rapport groep 2 Schoonmaakavond 10-minutenavond groep 1 en 2 Nieuwsbrief 5 10-minutenavond groep 1 en 2 CITO eindtoets (?) feb wo 9 Schoolreis kleuters feb vr 18 Alle kinderen s middags vrij 8 21 t/m 25 Voorjaarsvakantie februari februari t/m 4 mrt do 3 Centrale teamvergadering 5 vr 4 Tour de PCPO di 1 Hoofdluiscontrole vr 4 Nieuwsbrief mrt ma 7 Directieberaad PCPO wo 9 Biddagdienst in Grote kerk dimi 8 IB-netwerk do 10 Onderbouwvergadering mrt do 17 Bovenbouwvergadering 5 do 17 Rapport 2 (3-8) mrt ma 21 MR-vergadering (reserve) do 24 Tien-minutenavond (selectie) wo 23 PCPO studiemiddag/avond mrt t/m 1 ma 28 Centrale teamvergadering 6 vr 1 Nieuwsbrief 7 april apr ma 4 Onderbouwvergadering apr ma 11 Bovenbouwvergadering 6 wo 13 Vergadering bestuur-directies (jaarrekening) apr (!) wo 20 do 21 vr 22 Paasfeestviering in Grote kerk Nieuwsbrief 8 Goede vrijdag kinderen vrij Pag. 10 van 11

11 april (!) ma 25 2 e Paasdag kinderen vrij 18 2 t/m 6 mei Meivakantie mei dimi10 IB-netwerk di 10 Hoofdluiscontrole mei ma 16 di 17 Directieberaad PCPO Centrale teamvergadering evaluatie/jaarplanning mei wo 25 Ledenvergadering PCPO ma 23 wo 25 vr mei t/m 3 Hemelvaartsvakantie juni jun ma 6 MR-vergadering dimi 17 Kinderen vrij Schoolreis (3-7) Juffenfeest Nieuwsbrief jun (!) ma 13 Vrije dag 2 e Pinksterdag jun ma 20 Directieberaad PCPO ma 20 Schoonmaakavond ma 20 Kennismakingsmorgen alle groepen vr 24 Nieuwsbrief jun-1 jul ma 27 do/vr do vanaf 4 juli Zomervakantie Rapport (alle groepen) kinderen groep 1-4 vrij Afscheid groep 8 Pag. 11 van 11

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Schoolgids CBS De Stelle

Schoolgids CBS De Stelle Schoolgids CBS De Stelle 2014-2015 Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen 0115-694341 0614068002 admin@stelle-terneuzen.nl www.cbsdestelle.nl 1 Een woord vooraf Kind Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.

Nadere informatie