TIJDEN VERANDEREN? PERSONEEL 25 JUNI 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TIJDEN VERANDEREN? PERSONEEL 25 JUNI 2010"

Transcriptie

1 25 JUNI 2010 TIJDEN VERANDEREN? Deze laatste nieuwsbrief van het voorbijgevlogen cursusjaar heeft het karakter van een jaarverslag. In het verleden werd hiervoor de laatste schoolkrant gebruikt, maar de schoolkrant is afgeschaft. Mede omdat de verschillende groepen u via de website op de hoogte houden. Tijden veranderen, zeggen we wel eens. Eigenlijk verandert de tijd niet. De tijdgeest verandert wel. En als school, als christelijke school ook, is het soms zoeken naar de meest verantwoorde route in dit tijdsbestek. Ook als school racen we mee op de digitale snelweg. Internet, intranet, digitale leeromgeving, digitalisering van schooladministratie. Het staat allemaal niet stil. U merkt daar verder weinig van, maar op de achtergrond gaan deze ontwikkelingen door. En ze zijn onontkoombaar. Zo worden inmiddels alle schooladministratieve gegevens (in- en uitschrijvingen, BSN-nummers etc) uitgewisseld met een centraal systeem Bureau Registratie Onderwijs Nummers. De CITO-toetsgegevens worden automatisch ingelezen door de Inspectie. De samenleving digitaliseert in rap tempo. Systemen worden gekoppeld. Fraudebestrijding, criminaliteitsbestrijding en gebruikersgemak zijn de toverwoorden. Maar soms geeft dit alles een onbehaaglijk gevoel. Alles wordt geregistreerd en alles wordt gecontroleerd. Op afstand. Onzichtbaar. Onpersoonlijk. Ook in uw persoonlijke leven merkt u dit alles. U pint en chipt en reist aan de hand van GPS. Biometrische identificatie door middel van oog- en handscans wordt heel normaal. Uw vingerafdruk wordt ergens digitaal bewaard. Alle producten zijn voorzien van een barcode. En we doen allemaal (nog steeds) mee. Met de dieren is een begin gemaakt met geïmplanteerde chips. En straks volgen de mensen. Waar zal dit allemaal eindigen? Nuchter gesproken kun je zeggen dat we niets te verbergen hebben, maar toch. De tijdgeest verandert. God verandert niet. In Hebreeën 13: 8 lezen we: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Gods oordelen, maar ook Zijn beloften staan als een huis. Wat het digitale tijdperk betreft geldt: vluchten kan niet meer, maar schuilen bij God kan ons nooit afgenomen worden. Laten we zo ons leven, maar ook ons schoolleven in Zijn Hand leggen. PERSONEEL Ook dit jaar was het weer een komen en gaan van leerkrachten. Tot de herfstvakantie werkte Cora Ruiter-de Vries op school. Zij moest echter besluiten om vanwege gezondheidsredenen te stoppen met werken. Ook juf Thera van Velzen verliet na de kerstvakantie de school. Zij is op zendingsmissie gegaan naar onze Zuiderburen. Ook Josien Reijm-de Vries besloot om aansluitend op haar zwangerschapsverlof (sinds begin van de cursus) ontslag te nemen. Pag. 1 van 11

2 Gelukkig is het gelukt door schuiven en aanschuiven om de gaten op te vullen. Eveliene van Vuren was al benoemd voor een volledige vacature en Suzanne Zegelaar zag haar uren uitbreiden van 2 dagen naar een volle week. Omdat we komend cursusjaar krimpen met 2 groepen, zijn zij allebei op sollicitatiepad gegaan. Eveliene heeft een volledige benoeming gekregen op PCPO-collegaschool Wilhelmina in Ouderkerk aan de IJssel. Suzanne hebben we voor 2 dagen in dienst kunnen houden nu er nog een onverwachte andere vacature is ontstaan door het aangekondigd vertrek van de intern begeleider, Eunice Hage. Eunice, die nog dit jaar vierde dat ze geslaagd was voor de masteropleiding Intern Begeleider, gaat een nieuwe richting in als directeur van collegaschool De Ichthus in Schoonhoven. Op donderdagavond 1 juli hopen we afscheid te nemen van de vertrekkende collega(s). We bedanken in deze nieuwsbrief Eunice Hage voor haar enorme inzet voor de school en de kinderen die specifieke zorg nodig hadden. Van harte Gods zegen toegewenst bij de nieuwe uitdaging die wacht. Het ga je goed! Op directieniveau zullen we elkaar in ieder geval blijven ontmoeten. Dat maakt het makkelijker om van elkaars know-how gebruik te (blijven) maken. Ook nog vermeldenswaard is het jubileum dat we vierden met Ankie Schmidt. Zij werkte op 1 september 25 jaar in het onderwijs. 14 oktober werd voor haar, naar eigen zeggen, een onvergetelijke dag. Eind mei ontving Marianne Verwijs het bericht dat er borstkanker geconstateerd is. Inmiddels heeft ze een operatie ondergaan. Naar omstandigheden maakt ze het goed. Verder onderzoek moet uitwijzen of een 2 e operatie nodig zal zijn. Daarna zullen chemokuren volgen. We leven en bidden met haar mee. Het tijdelijk ziekteverlof kan gelukkig goed ingevuld worden. KINDEREN KOMEN EN GAAN, LIEF EN LEED Er kwamen dit jaar in verband met het bereiken van de 4-jarige leeftijd 17 nieuwe kinderen op school. Als laatsten dit jaar kwamen Lydia de Heer en Dione Spelt op school. Lydia en Dyone, alsnog van harte welkom! Deze groep groeit nog door tot 24. Dat is binnen de schoolhistorie gezien een klein aantal. Een hele grote groep 8 (totaal 44 kinderen) verlaat de school. Op de aanstaande teldatum, de datum die bepalend is voor de bekostiging in een volgend cursusjaar komen we dan op 285 leerlingen. Inmiddels zijn er voor de nieuwe instroomgroep weer 35 kinderen aangemeld. Volgend jaar D.V. verlaten slechts 28 kinderen de school. Per saldo komen we dan weer een klein beetje uit de dip. Deze gegevens in combinatie met stevige bezuiningsmaatregelen (ondanks alles wat in verkiezingstijd werd beloofd) en gestegen personeelskosten, maken dat de groepen in de toekomst groter zullen worden en het aantal leerkrachten kleiner. Voor het personeel betekent dit nog harder werken om minstens dezelfde resultaten te blijven halen. Een hele opgaaf. Ook kwamen er dit jaar 4 kinderen vanaf een andere school of plaats bij: Lars de Heer, Martin Boudestijn, Robert Swinkels, David Hoek en Bryan Hoogesteijn. Er gingen ook kinderen weg. Soms voor tijdelijk. Demi Slingerland en Corianne de Jong. Hornela Zola verhuisde naar elders. Zorgen om de gezondheid van kinderen bleven ons niet bespaard. Het was echt raak dit jaar. Mariëlle Croes moest voor een blindedarmoperatie naar het ziekenhuis. Eva van Eijk brak haar heup. David Otterspeer maakte een lelijke val met zijn waveboard en had een hersenkneusing en Ruben Broere kreeg acute problemen met zijn Pag. 2 van 11

3 afweersysteem. Inmiddels zijn al deze kinderen weer hersteld en vol levenslust. Met dank aan de Heelmeester en alle verplegend personeel. Aan het eind van de cursus nemen we afscheid van 44 groep-8-leerlingen. De kinderen gaan naar 4 verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Naar het Driestar College gaan: Lisanne Heikoop, Janno de Jong, Judith de Jong, Ronald Krijgsman, Jack Meerkerk, Michiel Noomen, David Otterspeer, Rianne Schep, Claudia Stehouwer, Maurice van Beest, Anne-Line Boele, Jolinde Broere, Andries Cornet, Maarten den Hoed, Annelies Hogendoorn, Susanne Kooijman, Robbert Rodenburg, Liza Schinkel, Dorethé Segers, Henk-Peter Speksnijder, Marieke Verburg en Laurens Visser. Naar de Goudse Waarden gaan: Job Graafland, Jaap Both, Eva van Eijk, Sebastiaan Molenaar, Michelle Nederlof en Edwin Verkerk. Naar de Willem de Zwijger gaan: Rutger van Dam, Jos van Haaren, Robert Swinkels, Marc Tjeertes, Nina den Hartog, Bianca van Herk, Hadassa Jansen, Danielle van der Oest, Joost Ooms, Jennifer van Oostrom, Sanne Schmidt, Jelle van der Stoel, Maurits Stouthart, Sabine Twigt en Bryan Verhagen. En Yannick Bal gaat naar het Schoonhovens College. Allemaal een hele fijne toekomst toegewenst. We hopen dat jullie een stevige basis hebben gekregen voor de onbekende toekomst. Vooral hopen we ook jullie dat de Boodschap van hoop, genade, vrede en verlossing nooit, nooit, nooit zullen vergeten! En kom gerust nog eens langs om te praten over die goeie ouwe tijd op De Ark! Maar eerst het jaar nog afsluiten met de vossenjacht, de BBQ en een vlammend slot in een bomvolle Schakel: de musical. Pag. 3 van 11

4 LEERRESULTATEN Resultaten worden op allerlei manieren gemeten. Naast de moeilijk te meten sociaal-emotionele ontwikkeling meten we de leerresultaten. Via het dagelijks werk, de methodetoetsen en de methodeonafhankelijke toetsen. De meest bekende en door de inspectie gehanteerd meetinstrument is de CITO-eindtoets. Opnieuw scoorden we dit jaar iets bovengemiddeld in vergelijking met gelijksoortige scholen. In de komende schoolgids zal de totale score afgedrukt staan. Zorgen blijven we ons maken om het beheersen van de spelling. Met dit onderdeel scoren we nog steeds onvoldoende. Een ander te meten resultaat is de mate waarin de ouders hun tevredenheid uiten. In de nieuwsbrief van januari hebben we uitgebreid verslag gedaan. Onder voorbehoud van betrouwbaarheid, de respons was eigenlijk te laag, zagen we dat we gemiddeld op 9 van de 10 terreinen boven de norm scoorden. Een uitzondering daarop vormde het gebied van zorg en begeleiding. Teveel ouders vinden dat ze te weinig of ontijdig geïnformeerd zijn als er sprake is van specifieke zorg. Dat deed een beetje pijn omdat IB er, RT er en leerkrachten zich voor meer dan de volle 100% inzetten voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben. We zullen er desondanks alles aan doen om deze onvrede waar mogelijk- weg te nemen. Verder een uitslag om tevreden en dankbaar over te zijn. GOEDE DOELEN Iedere week is er op maandagmorgen geld ingezameld voor een goed doel. Dit jaar spaarden we samen met de Gereformeerde Ontmoetingskerk voor Mercy Ships. In totaal is er 2.756,85 opgehaald. Een gedeelte van dit geld wordt overgemaakt naar Woord en Daad. Namens school adopteren we twee kinderen. Samen met Stichting Bergambacht in Actie hebben de kinderen meegedaan met een sponsorloop voor Haiti. Dit leverde ruim euro op. VERANTWOORDING OUDERBIJDRAGE Aan ouderbijdragen zouden we dit jaar hebben moeten ontvangen: 305 (aantal leerlingen op teldatum) x 55,-- = ,--. In werkelijkheid is het iets minder omdat een aantal gezinnen niet betaalt/kan betalen. De ouderbijdrage is uitsluitend bedoeld voor al die zaken waar de school geen rijksbijdragen voor ontvangt. In het afgelopen cursusjaar zijn de gelden als volgt besteed: Sport- en speldag (huur materialen, drinken) 167,41 Sinterklaas (cadeautjes, strooigoed, huur Schakel etc.) 1.566,26 Kerstboeken en Sing-Inn (vergunning, huur Schakel etc.) 2.215,93 Schoolzwemmen 3.100,00 Schoolvoetbal 185,40 Schoolkamp groep ,27 Schoolreis groep ,72 Schoolreis kleuters 239,06 Afscheid groep 8 (musical, geluid, huur Schakel etc.) 1.579,74 Diversen (o.a. voorleesdagen) 304,05 EHBO 398,00 Totaal: ,84 Pag. 4 van 11

5 Zoals u ziet komen we (structureel) geld te kort. Op de laatste MR-vergadering is dan ook besloten om de ouderbijdrage met 5 euro per kind te verhogen. Samen met extra bezuinigen op uitgaven, moet het lukken om volgend jaar een sluitend overzicht te kunnen presenteren. ACTIVITEITEN Voor alle overige activiteiten in het afgelopen cursusjaar (sport/speldag, excursies, kinderboekenweek, voorleesdagen, Kerst sing-in, De Pinkster- en dankdagviering in de Grote Kerk, schoolontbijt, sinterklaas, ouderavond, voorleesdagen, schoolreis, schoolkamp enz. enz) verwijzen we hierbij graag naar de website van de school. Alle nieuwsbrieven staan online en steeds vaker en steeds meer leerkrachten maken gebruik van de website om ouders te informeren over allerlei activiteiten of het schoolwerk. Tip: Maak van uw homepage GROEPEN- TAAKVERDELING Wellicht ten overvloede, maar hierbij nog een keer de definitieve groepenverdeling voor de nieuwe cursus. In de vorige nieuwsbrief stonden nog en paar kleine foutjes bij de groepsnummers. Groep 0 (vanaf 1 maart): Op alle morgens door juf Gerrie Kasbergen en juf Anne Marie Belder Er is dan tevens een LIO-medewerker (leraar in opleiding) voor groep 0-1a: Kim Muilwijk uit Stolwijk. Zij doet de PABO-opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede. Groep 0-1a (alle kinderen van juni tot 1 oktober + op de morgens nieuwe instroom vanaf 1 oktober): Juf Gerrie Kasbergen (maandag t/m woensdag) en juf Anne Marie Belder (donderdag/vrijdagmorgen) + vanaf 1 maart: zie hierboven. Groep 1b-2a (nu groep 0-1a): Juf Marjan Burggraaf (maandag en dinsdag) en juf Els Zuidbroek (woensdag t/m vrijdagmorgen) Groep 1c-2b (nu groep 0-1b): Juf Barbara Meerkerk (maandag en dinsdag) en juf Alie Geleijn (woensdag t/m vrijdagmorgen) Groep 3a (nu groep 2a): Juf Ria van der Plicht (op maandag om de week juf Annerieke Visser) Groep 3b (nu groep 2b): Juf Anne Marie Belder (maandag) en juf Nienke van der Vlist (dinsdag t/m vrijdagmorgen) Groep 4a (nu groep 3a): Juf José Maat (maandag t/m woensdag) en juf Wilma van der Blom (donderdag, vrijdagmorgen) Groep 4b (nu groep 3b): Meester Kees Groep 5a (nu groep 4a + gedeelte uit 4b): Juf Suzanne Zegelaar (op maandag en dinsdag) en Juf Marianne Verwijs. Voor zolang het ziekteverlof duurt zal de vervanging ook plaatsvinden door juf Suzanne. Groep 5b/6a (uit 4b en 5b): Juf Renza van Eek (BAPO-vervanging op woensdag door meester Belder) Groep 6b (nu groep 5a + gedeelte uit 5b): Meester Adriaan (op maandag, donderdag, vrijdag) en juf Mariëlle van den Berg (op dinsdag en woensdag) Groep 7 (nu groepen 6a en 6b): Meester Vincent (op maandag, donderdag, vrijdag) en juf Annemieke van Hove (op dinsdag en woensdag) Pag. 5 van 11

6 Groep 8 (nu groepen 7a en 7b) Juf Ankie Schmidt (op dinsdag, woensdag en vrijdag) en juf Annemieke van Hove (maandag en donderdag) Op dinsdag zullen meester Vincent en meester Adriaan afwezig zijn in verband met een managementcursus. Op woensdag zijn zij tevens vrijgeroosterd voor MT-IB-taken. Ook juf Annerieke zal op maandag en dinsdag vrijgeroosterd zijn voor IB-taken. Wel gaat zij in die dagen de BAPO-vervanging van juf Ria doen. Meester de Winter zal zorgdragen voor de coördinatie van het IB-werk in de school. Mochten er zorgen zijn of een speciale aanpak nodig zijn voor uw kind, dan meldt u dat altijd bij de leerkracht van uw kind. De leerkracht schakelt indien nodig/gewenst- de intern begeleider in. Voor de groepen 1-4 is dit juf Annerieke Visser, voor de groepen 5 en 6 meester Adriaan en voor de groepen 7 en 8 meester Vincent. Meester de Winter zal vooral voor de interne organisatie een rol vervullen. Vraagbaak zijn voor de IB ers, toetsroosters opstellen, eventuele verwijzingsprocedures in gang zetten, bewaken dat afspraken worden nagekomen etc. Hij gaat dit werk doen naast zijn taak als ICT-coördinator. Juf Joke (Brouwer) zal als leerkrachtondersteuner vooral actief zijn in de grote groep 7. Juf Rianne blijft beschikbaar als klassenassistent in de onderbouwgroepen. Sylvia Koudstaal blijft algemeen schoolmedewerkster/directieondersteuner. BUITENKLOK Er zijn op dit moment nog niet voldoende sponsors voor een nieuwe buitenklok. Wel weten we inmiddels dat de klok minder duur uit gaat vallen dan aanvankelijk was gedacht. We zullen er in het nieuwe jaar op terug komen of we tot aanschaf overgaan of nog verder actie zullen voeren. Feit is dat we heel erg op de kleintjes moeten gaan letten. Het is al eerder gezegd, onze school draait negatief en moet snel uit de rode cijfers komen. Voor allerlei extra s is op dit moment helaas geen budget beschikbaar. We zoeken nog 528,-- aan sponsortoezeggingen. Wie volgt??? SCHOOLONTWIKKELINGEN In deze terugblik een paar in het oog springende ontwikkelingsaspecten uit het voorbije cursusjaar: HGW In het afgelopen jaar is voor het vakgebied spelling voor het eerst gewerkt met het model HandelingsGerichtWerken (HGW). We doen dit samen met alle andere scholen in ons WSNS-samenwerkingsverband. Zelfs landelijk wordt dit alles aangestuurd om op deze wijze de zorgroutes beter op elkaar af te kunnen stemmen. Overal in de (jeugd)zorg zullen dezelfde termen worden gehanteerd. We noemen dit de 1-zorgroute. Hoewel heel veel ook niet nieuw is, is het werken met groepsplannen wel nieuw. Ook is er sprake van een andere manier van denken. We vatten dit nog een keer voor u samen. 1. De onderwijsbehoefte van het kind staat centraal. De leerkracht gaat steeds na:. Wat heeft dit kind voor instructie nodig?. Wat heeft dit kind voor opdrachten nodig?. Wat heeft dit kind aan feedback nodig?. Wat voor leerkracht heeft dit kind nodig? etc. Al deze vragen moeten helpen om te voorkomen dat er slechts een conclusie wordt getrokken dit kind is zwak zonder verder oplossingsgericht te denken. Pag. 6 van 11

7 2. Er wordt systematisch en transparant gewerkt.. Het kind, de ouder, de leerkracht, de IB er werken samen. U heeft dit al een beetje kunnen merken aan de nieuwe opzet van de 10-minutenavonden. Op de eerste avond stellen we niet de resultaten, maar het kind centraal. En de ouder kan hier input voor leveren. Deze input wordt ook echt meegenomen bij het opstellen van een plan. In het komend cursusjaar willen we dit uitbreiden door ook de kinderen actief te gaan betrekken en ook met hen 10-minutengesprekken te gaan voeren. Verder willen we (waar nodig en waar mogelijk) de informatie-uitwisseling met ouders die een kind hebben met specifieke zorg intensiveren. 3. Doelgericht. Niet het probleem staat centraal, maar het na te streven doel. Wat willen we samen bereiken? 4. Transactioneel. Niet alleen de kindkenmerken staan centraal. Ook de onderwijsleersituatie en de opvoedingskenmerken worden meegenomen in alle overwegingen. 5. Constructieve samenwerking. De school bepaalt niet alleen wat er moet gebeuren. Ook de leerkracht en de ouders worden als professionals betrokken. 6. Positieve aspecten. We proberen op te sporen waar een kind goed in is. Dit aspect kan vaak ingezet te worden om het kind te helpen zwakke kanten te compenseren of aan te pakken. 7. De leerkracht doet er toe. Er kunnen prachtige theorieën worden bedacht. Uiteindelijk staat of valt het succes met de man of vrouw voor de klas. Leerkrachtvaardigheden zullen dus ook steeds doorontwikkeld moeten worden. Samengevat: In deze manier van werken gaan we meer focussen op de mogelijkheden van het kind (i.p.v. de problemen), betrekken we de ouders directer en concreter bij de handelingsplannen (i.p.v. slechts informeren), gaan we meer werken met groepsplannen (i.p.v. vele individuele plannen) en zullen we veel meer gericht zijn op haalbare doelen (i.p.v. uitvoerige probleemomschrijvingen en ideële doelen). Het is ook goed om nog op te merken: Met bovenstaande theorie lijkt het alsof wij alle kinderen altijd op individueel tegemoet kunnen komen. De praktijk laat echter zien dat dit niet zo is. Soms lukt het ons niet om het onderwijs aanbod te verstrekken dat een kind nodig heeft. Een school heeft grote invloed op de prestaties van een kind, maar niet alle invloed. Een school kan een prachtig schoolconcept hebben, maar ieder concept kent ook zijn beperkingen. Wij kunnen niet alles. Zoals u niet perfect bent in de opvoeding van uw kind. Weet echter wel dat er door het Arkteam keihard gewerkt wordt aan de ontwikkeling van uw kind. Soms met vallen en opstaan. Maar altijd met een hart vol liefde en een maximale inzet. Daar mogen we elkaar op aanspreken. ICT Ook is er in het afgelopen jaar heel hard gewerkt aan de verder integratie van de computer in ons onderwijs. Op schoolniveau betekent dit dat kinderen geen aparte leerlijn informatica meer krijgen of software die niet bij de methode past. Informatica is geheel geïntegreerd in de bestaande lessen en de software die gebruikt wordt, sluit altijd aan bij de gebruikte lesmethoden. De digitale schoolborden (we hebben we nu 7) hebben ook een enorme impuls gegeven aan de integratie van de computer in het onderwijs. Pag. 7 van 11

8 Verder worden alle toetsresultaten nu ingevoerd in de leerlingadministratie en worden op deze wijze volgens een vaste norm de rapportcijfers berekend. VEILIGE SCHOOL Aan het begin van het jaar hielden we een ouderavond over het project een fijne en veilige school voor iedereen. De schoolregels zijn voor alle partijen helder gemaakt. De leerkrachten hebben meer inzicht gekregen in wat wij noemen groepsdynamische processen. Samen met het schoolbrede vak sociale en emotionele ontwikkeling hopen we zo continu te werken aan een veilig en fijn schoolklimaat. Op beleidsniveau is een gedragsprotocol opgesteld. Dit protocol beschrijft alle (on)gewenste gedragingen en de consequenties daarvan. Als dit protocol besproken is in de SAR en de MR zal het op het web worden gepubliceerd. Verder is er een calamiteitenplan opgesteld. In plaats van allerlei losse plannen (ontruimingsplan, brandbestrijding, bommelding etc.) is er nu 1 integraal document waarin beschreven wordt hoe wij werken aan de bescherming van de fysieke veiligheid van de kinderen. LESMETHODE Een kleine werkgroep heeft onderzocht welke lesmethode voor het verkeersonderwijs op onze school ingevoerd kan gaan worden. De bestaande lesmethode is namelijk verouderd en het verbruiksmateriaal niet meer beschikbaar. Er is inmiddels een keuze gemaakt, zodat in het nieuwe jaar in de midden-/bovenbouwgroepen met een nieuwe methode gestart kan worden. In het nieuwe jaar staan een aantal onderwerpen centraal: Verdere invoering van HGW (met name voor vakgebied rekenen) Evaluatie praktijkexperiment werken met dag- en weektaken + besluit om dit door te ontwikkelen (of niet) Heel specifieke aandacht voor de (werkwoord)spelling. Als school presteren we nog steeds te laag op dit terrein. Opbrengstgericht werken. Verbeteren van toetsanalyses + plannen-van-aanpak. Bij ieder toetsresultaat zal gekeken worden of de groep als zodanig voldoende vorderingen maakt en of ieder kind afzonderlijk voldoende vooruitgang boekt. Presteren is te lang een vies woord geweest in het onderwijs. Sterk gestuurd door de overheid moet en mag dit weer. Opstellen nieuw schoolplan voor de komende 4 jaar UIT DE MR Van de secretaresse van de MR ontvingen we ook nog een kleine terugblik van hun activiteiten in het afgelopen jaar. Leest u maar mee: Het schooljaar is al weer bijna voorbij. De laatste MR-vergadering hebben we afgerond. Er is gesproken over het gedragsprotocol. Dit is duidelijk voor ouders/leerlingen en het onderwijzend personeel. Het protocol is binnenkort terug te lezen op de website van de school. Het jaarplan had 9 punten om nog te verbeteren. Dat is gelukt! Ook zijn er functioneringsgesprekken geweest bij het onderwijzend personeel. Gelukkig waren daar geen bijzonderheden over te melden. Het reilen en zeilen rondom het zwemmen gaan we komend schooljaar goed in de gaten houden. De CITO-eindtoets hebben we ook bekeken. Het taalgedeelte was het laagst gescoord. Pag. 8 van 11

9 Wereldoriëntatie was het hoogst gescoord, logisch dat is veel leuker! Uiteindelijk hebben we het toch nog over de voetbalwedstrijd gehad. Als school hebben wij besloten de wedstrijd niet te bekijken op school. School is school, thuis is thuis, ouders bepalen uiteindelijk wat het beste is voor hun kind. Daarmee hebben we de vergadering ook afgesloten. Namens allen van de medezeggenschapsraad willen wij iedereen alvast een hele goede en fijne vakantie toewensen, en allemaal weer gezond en uitgerust terug op school!! BEDANKT Aan het eind van het jaar organiseerden we een high tea voor alle ouders die op welke wijze dan ook hun schouders onder de school hebben gezet. Het is een klein gebaar voor iets groots. Het is fantastisch om te ervaren dat zo veel ouders zo positief bij de school betrokken zijn. Soms met een handreiking, soms met praktische hand- en spandiensten. In de afgelopen dagen is er door ouders ook weer hard gewerkt aan de schoonmaak van de lokalen en nevenruimten. Allemaal nogmaals heel hartelijk dank! AFSCHEID Het was een paar dagen geleden. Een kleuter uit groep 2a loopt mijn kamer op de eerste verdieping binnen en zegt. Jij gaat hier weg! Even leek het erop dat hij mij dat kwalijk nam. Inderdaad, na bijna 14 jaar, komt er een einde aan mijn werk hier op De Ark. Ik kijk terug op een prachtige tijd. Eerst als remedial teacher, daarna 11 jaren als interne begeleider waarvan de laatste twee jaren tevens als teamleider. Het werken met kinderen die extra zorg nodig hebben, heb ik altijd gezien als een mooie en zinvolle taak die mij dan ook steeds veel voldoening gaf. Ook houd ik goede herinneringen over aan de vele gesprekken en al die momenten van soms intensief contact dat ik had met mijn collega s en met u als ouders over uw kinderen. Werken is ook samenwerken geweest, met collega s en met u waarbij we elkaar steeds vonden in een gezamenlijke betrokkenheid op de kinderen. Daarom wil ik hier u als ouders hartelijk danken voor deze mooie jaren en hoop ik met al die ervaringen op De Ark genoeg bagage mee te nemen om een goede start als directeur in Schoonhoven te maken. Het ga u allen goed. Eunice Hage TENSLOTTE Eind volgende week sluiten de schooldeuren. We gaan allemaal van een heerlijke vakantie genieten. Het is goed om de leeggezogen batterijen weer op te laden. Iedereen hele goede weken toegewenst. We hopen en bidden dat iedereen bewaard mag blijven voor ongeluk en onheil. Voor de kinderen gaan de schooldeuren weer open op dinsdag 17 augustus a.s. s Maandags zal het team (verder) geschoold worden op het gebied van communicatie. We gaan op zoek naar de juiste woorden om verbindingen aan te gaan met medemensen. Groot en klein. Jong en oud. Ouder, collega en kind. Op de eerste cursusdag krijgt uw kind de nieuwe schoolgids mee zodat u dan over alle informatie beschikt die u nodig zal hebben. Maar eerst Namens het team, Martin Belder, directeur Pag. 9 van 11

10 P.S. Hieronder vindt u alvast ons jaarrooster. Dit rooster is nagenoeg definitief. Week/Cursuswk datum vergaderingen/cursus/teaminfo datum overige activiteit/ouderinfo aug ma 16 Startstudiedag Ouders en communicatie ma 16 Kinderen vrij o.l.v. trainer Andre Doesburg di 17 Hoofdluiscontrole aug di 24 Schoolfotograaf (groepsfoto s) aug-3 sep wo 1 PCPO-bestuur/dir-bijeenkomst do 2 Centrale teamvergadering 1 (vaststellen werkplan ) vr 3 Nieuwsbrief sep ma 6 dimi 7 do 9 Directieberaad PCPO IB-netwerk Onderbouwvergadering 1 ma 6 Groepsinformatieavond sep do 16 Bovenbouwvergadering 1 wo 15 Sport-/speldag sep wo 22 Beleidsvergadering 1 wo 22 Uitwijkdatum sport-/speldag wo 22 Oudermorgen groep sep-1 okt ma 27 Centrale teamvergadering 2 wo 29 Oudermorgen groep 3 vr 1 Nieuwsbrief okt ma 4 Onderbouwvergadering 2 di 5, do 7 10 minutenavond oudergesprekken onderwijsbehoeften (alle kinderen) okt ma 11 Bovenbouwvergadering Kinderboekenweek (15: boekenmarkt) ma 11 Directieberaad PCPO oktober Herfstvakantie okt ma 25 MR-vergadering 27,29 MOP-gesprekken PCPO di 26 Hoofdluiscontrole vr 29 Nieuwsbrief 3 do 28 Centrale teamvergadering nov do 4 WSNS-studiemiddag do 4 Kinderen s middags vrij vr 5 Schoolontbijt nov do 11 Onderbouwvergadering 3 vr 12 Tour de PCPO nov do 18 Bovenbouwvergadering 3 ma 15/do18 Oudermorgen/-middag groep 1 en nov ma 22 Directieberaad PCPO do 25 Rapport 1 (3-8) dimi 23 IB-netwerk nov-3 dec wo 1 Beleidsvergadering 2 vr 3 Nieuwsbrief 4 vr 3 Sinterklaas dec do 9 10-minutenavond oudergesprekken (3-8) dec wo 15 do 16 vr 17 51/ december Kerstvakantie jan ma 3 MR-vergadering di 4 Directieberaad PCPO jan ma 10 Centrale teamvergadering 4 dimi 11 jan IB-netwerk jan ma 17 Onderbouwvergadering do/vr 20,21 studiedagen directies PCPO jan ma 24 Bovenbouwvergadering 4 ma 24 di 25 do 27 vr januari t/m wo 2 Beleidsvergadering 3 ma 31 4 feb di-do 1-3 Kerstfeestviering groep 1 en 2 Kerst Sing-In Alle kinderen s middags vrij di 4 Hoofdluiscontrole Aanmeldingsavonden nieuwe leerlingen Voorleesdagen Rapport groep 2 Schoonmaakavond 10-minutenavond groep 1 en 2 Nieuwsbrief 5 10-minutenavond groep 1 en 2 CITO eindtoets (?) feb wo 9 Schoolreis kleuters feb vr 18 Alle kinderen s middags vrij 8 21 t/m 25 Voorjaarsvakantie februari februari t/m 4 mrt do 3 Centrale teamvergadering 5 vr 4 Tour de PCPO di 1 Hoofdluiscontrole vr 4 Nieuwsbrief mrt ma 7 Directieberaad PCPO wo 9 Biddagdienst in Grote kerk dimi 8 IB-netwerk do 10 Onderbouwvergadering mrt do 17 Bovenbouwvergadering 5 do 17 Rapport 2 (3-8) mrt ma 21 MR-vergadering (reserve) do 24 Tien-minutenavond (selectie) wo 23 PCPO studiemiddag/avond mrt t/m 1 ma 28 Centrale teamvergadering 6 vr 1 Nieuwsbrief 7 april apr ma 4 Onderbouwvergadering apr ma 11 Bovenbouwvergadering 6 wo 13 Vergadering bestuur-directies (jaarrekening) apr (!) wo 20 do 21 vr 22 Paasfeestviering in Grote kerk Nieuwsbrief 8 Goede vrijdag kinderen vrij Pag. 10 van 11

11 april (!) ma 25 2 e Paasdag kinderen vrij 18 2 t/m 6 mei Meivakantie mei dimi10 IB-netwerk di 10 Hoofdluiscontrole mei ma 16 di 17 Directieberaad PCPO Centrale teamvergadering evaluatie/jaarplanning mei wo 25 Ledenvergadering PCPO ma 23 wo 25 vr mei t/m 3 Hemelvaartsvakantie juni jun ma 6 MR-vergadering dimi 17 Kinderen vrij Schoolreis (3-7) Juffenfeest Nieuwsbrief jun (!) ma 13 Vrije dag 2 e Pinksterdag jun ma 20 Directieberaad PCPO ma 20 Schoonmaakavond ma 20 Kennismakingsmorgen alle groepen vr 24 Nieuwsbrief jun-1 jul ma 27 do/vr do vanaf 4 juli Zomervakantie Rapport (alle groepen) kinderen groep 1-4 vrij Afscheid groep 8 Pag. 11 van 11

Jaarplan schooljaar 2014 / 2015

Jaarplan schooljaar 2014 / 2015 Jaarplan schooljaar 2014 / 2015 AUGUSTUS ma 21 jul 2014 08:30 - za 30 aug 2014 16:00 ZOMERVAKANTIE OKTOBER wo 1 okt 2014 08:30 - vr 10 okt 2014 12:00 KINDERBOEKENWEEK Kinderboekenweek ma 6 okt 2014 19:30-21:30

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar onze website.

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar onze website. Schoolkalender 2015 2016 http://www.arkschool.nl/ Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar onze website. AUGUSTUS 2015 week 32 week 33 week 34 week 35 week 36 ma 3 10 17 24 Eerste schooldag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Nieuwsbrief Nieuw schooljaar Het nieuwe schooljaar gaat maandag a.s. weer van start! Na zes weken vakantie gaan de schooldeuren weer open. We hopen dat u en

Nadere informatie

JAARKALENDER voor ouders 2015-2016

JAARKALENDER voor ouders 2015-2016 JAARKALENDER voor ouders 2015-2016 Maand: september 2015 Zo. 30 Wk 36 / 1 Ma. 31 Eerste schooldag Nieuwsbrief 1 Di. 1 Wo. 2 Do. 3 Vr. 4 Za. 5 Zo. 6 Wk 37 / 2 Ma.7 Di. 8 Wo.9 Do. 10 Vr. 11 Za. 12 Waterexperience

Nadere informatie

Beste ouders, We gaan er samen een mooi jaar van maken! Een hartelijke groet, mede namens de rest het team, Ellen Sonnemans en Martien de Pauw

Beste ouders, We gaan er samen een mooi jaar van maken! Een hartelijke groet, mede namens de rest het team, Ellen Sonnemans en Martien de Pauw CBS het Kompas Beste ouders, Voor u ligt de jaarkalender van schooljaar 2017-2018. Op het moment dat deze kalender werd gemaakt waren nog niet alle data bekend. Houd u dus steeds de nieuwsbrief goed in

Nadere informatie

Weekinfo. 26 april Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32. Beste ouders,

Weekinfo. 26 april Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32. Beste ouders, Weekinfo Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32 26 april 2010 Beste ouders, Tien minuten gesprekken Deze week zijn er toen minuten gesprekken Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Als u als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend.

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend. 10 december 2014 Agenda voor de komende 2 weken Do 11 De wensboom is geopend t/m 18 december. Voor schooltijd mogen de kinderen een wens kopen, versieren en in de boom hangen voor 0,50. Dit bedrag gaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Start van het schooljaar Gelukkig zijn alle leerkrachten toch op tijd teruggekomen van hun offlinegeen wifi vakantie! De juffen hadden het advies van het weekblad Libelle

Nadere informatie

Open dag muziekschool Woudenberg

Open dag muziekschool Woudenberg NIEUWSBRIEF NUMMER 2 8 september 2017 In deze Nieuwsbrief: Godsdienstige vorming Geboren Vervanging Te vroeg op school Verkeersouders gezocht Agenda Jaarplanning Open dag muziekschool Woudenberg De Groene

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 2015-2016 Versie 2 vrijdag 18 september KLASSENVERDELING SCHOOLJAAR 2015-2016 Groep 1-2a Groep 1-2b Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7a Groep 7b Groep 8 Ria Verdellen Yvonne Delis

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout Jaarkalender schooljaar 2014-2015 OBS De Zevensprong (bezoekadres Drakenstraat 40) 0297 327842 / 06 18248767 dezevensprong@sopoh.nl www.dezevensprong.sopoh.nl Beste kinderen, ouders en meelezers, Voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. September 2014 JAARGANG 19 - NUMMER 210 C.B.S. Nederwoud Kruisbeekweg 45 6741 NE Lunteren T: 0318-482204 F: 0318-487611

NIEUWSBRIEF. September 2014 JAARGANG 19 - NUMMER 210 C.B.S. Nederwoud Kruisbeekweg 45 6741 NE Lunteren T: 0318-482204 F: 0318-487611 NIEUWSBRIEF September 2014 JAARGANG 19 - NUMMER 210 C.B.S. Nederwoud Kruisbeekweg 45 6741 NE Lunteren T: 0318-482204 F: 0318-487611 E: directie@cbsnederwoudlunteren.nl W: www.cbsnederwoudlunteren.nl Welkom

Nadere informatie

Agenda. Nieuwsbrief nummer 8, 17 juni Sponsoractie. Alle sponsors BEDANKT namens Team Amy

Agenda. Nieuwsbrief nummer 8, 17 juni Sponsoractie. Alle sponsors BEDANKT namens Team Amy Nieuwsbrief nummer 8, 17 juni 2015 01 Agenda 16 juni MR vergadering 20.00 uur 17, 18, 19 juni schoolreis meerdaagse schoolreis groep 8 18 juni De Hooizolder groep 2 24 juni bedankochtend 1 juli afscheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 Nieuwsbrief juli 2017 SmdB De Ark En dan is het toch echt zomervakantie en wensen we iedereen een zonnige vakantie toe en een goed weerzien op 28 augustus! Natuurlijk doen we dit niet zonder alle ouders

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Februari 2013 Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Margedagen 14-03-2013 middag 28-03-2013 na 14.00u 12-04-2013 alleen gr 1-4 04-06-2013 middag 04-07-2013 na 14.00u 05-07-2013 Wist u dat u uw kind bij ziekte

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Leerlingnieuws

Nieuwsbrief. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Leerlingnieuws Nieuwsbrief November 2015 No. 3 Voor alle data geldt: Deo Volente ------------------------ Kernwaarde schooljaar 2015-2016 Schepper en schepsel ------------------------ Leven en leren Leiden en loslaten

Nadere informatie

Jaarplan 2017 / 2018 AUGUSTUS. Piet Mondriaan (18IQ) Datum: ma 24 jul :30 - vr 1 sep :15 ZOMERVAKANTIE Zomervakantie

Jaarplan 2017 / 2018 AUGUSTUS. Piet Mondriaan (18IQ) Datum: ma 24 jul :30 - vr 1 sep :15 ZOMERVAKANTIE Zomervakantie Jaarplan 2017 / 2018 AUGUSTUS ma 24 jul 2017 08:30 - vr 1 sep 2017 14:15 ZOMERVAKANTIE Zomervakantie ParnasSys - Jaarplan (P1.1) Pagina: 1 SEPTEMBER ma 24 jul 2017 08:30 - vr 1 sep 2017 14:15 ZOMERVAKANTIE

Nadere informatie

UIT HET TEAM VAN ALLES EN NOG WAT. Nieuwsbrief jaargang 19 nummer juni 2013

UIT HET TEAM VAN ALLES EN NOG WAT. Nieuwsbrief jaargang 19 nummer juni 2013 Nieuwsbrief jaargang 19 nummer 698 25 juni 2013 VAN DE REDACTIE Langzaam aan naderen we het einde van het schooljaar. Maar voor we afscheid nemen van groep 8 en iedereen even in zijn of haar nieuwe groep

Nadere informatie

augustus 4 zomervakantie 1 zomervakantie 7 zomervakantie 2 zomervakantie 5 zomervakantie 3 zomervakantie 6 zomervakantie 8 zomervakantie

augustus 4 zomervakantie 1 zomervakantie 7 zomervakantie 2 zomervakantie 5 zomervakantie 3 zomervakantie 6 zomervakantie 8 zomervakantie augustus ma di wo do vr za zo 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 19 20 21 22 1e schooldag 2 31 1 sept 2 sept 3 sept 4 sept september 2016 aug aug 31 aug 1 10 minuten gesprek gr 1 t/m 7 2 3 4 6 10

Nadere informatie

Kop. Informatieblad voor ouders en leerlingen Weetjeweekje AFSCHEID VAN GROEP 8. jaargang 3 nr.1 28 augustus 2015

Kop. Informatieblad voor ouders en leerlingen Weetjeweekje AFSCHEID VAN GROEP 8. jaargang 3 nr.1 28 augustus 2015 Informatieblad voor ouders en leerlingen Weetjeweekje jaargang 3 nr.1 28 augustus 2015 Beste ouders/verzorgers, Wat goed om er weer helemaal te zijn. Gezond en wel heb ik maandag de deur van de school

Nadere informatie

dinsdag maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Start Jantje Beton Teamvergadering Info-avond:

dinsdag maandag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Start Jantje Beton Teamvergadering Info-avond: 36 1 september 2015 31-aug 1e schooldag 1-sep 2-sep 3-sep 4-sep 5-sep 6-sep Luizencontrole koffiedrinken voor de ouders Voor het voldoen van de ouderbijdrage: zie gegevens O.R. op kalender en web-site

Nadere informatie

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur Nieuwsbrief nummer: 7 juni 2017 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Hebt u vragen of opmerkingen over onderwerpen die in de nieuwsbrief staan? Regelmatig is er een Oudercafé waarin de directeur

Nadere informatie

Jochem Blaauboerstraat CJ Schagerbrug

Jochem Blaauboerstraat CJ Schagerbrug info@obszwanenest.nl Jochem Blaauboerstraat 4 1751 CJ Schagerbrug 0224-541626 http://www.obszwanenest.nl 2 e Nieuwsbrief juni 2015 Kalender 18 juni : schoonmaakavond 19.00 uur. 22 juni : groep 8 kennismakingsmiddag

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, Info 4 Datum: 9-10-2015 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben op de Waterkant een intensieve, soms ook wat emotionele week achter de rug. In deze Info kunnen jullie lezen over

Nadere informatie

Nieuwsbrief (2) september 2016

Nieuwsbrief (2) september 2016 Nieuwsbrief (2) september 2016 Welkom nieuwe leerlingen Nog maar net op school zijn Caitlyn Robijn, Vincent Hijmersma, Tess van Gangelen en Dirk Tillema. Wij wensen jullie allemaal een fijne tijd op De

Nadere informatie

Activiteitenkalender versie

Activiteitenkalender versie AUGUSTUS 2016 31 ma 1 di 2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7 32 ma 8 di 9 wo 10 do 11 vr 12 Za 13 zo 14 33 ma 15 di 16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo 21 34 ma 22 Eerste schooldag di 23 wo 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28

Nadere informatie

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 Agenda 21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 mei ma 23-5-16 studiemiddag KIJK groep 1 en 2 vrij wo 25-5-16 Schoolfotograaf do 26-5-16 juffen- en meestersfeest (om 13.00 uit) juni do 2-6-16 kunstroute

Nadere informatie

Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G

Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 11, 06-07-2016 Nieuwsbrief 2015-2016 NB 11, 06-07-2016 In dit nummer: Even voorstellen 1 Lezen is leuk! 1 Uitnodiging 2 Formatie 2

Nadere informatie

Formatie en Vakantierooster 2014/2015

Formatie en Vakantierooster 2014/2015 Herenweg 149, 2465 AG Rijnsaterwoude, tel. (0172) 50 81 65, fax. (0172) 50 69 50, e-mail info@kinderarcke.nl Formatie en Vakantierooster 2014/2015 Onze school maakt deel uit van: Beste ouders en verzorgers,

Nadere informatie

CBS Prins Maurits Orionstraat 1-2 2651 GS 010-5117078 info@pmschool.nl www.pmschool.nl

CBS Prins Maurits Orionstraat 1-2 2651 GS 010-5117078 info@pmschool.nl www.pmschool.nl nr: 14 3 juli 2015 CBS Prins Maurits Orionstraat 1-2 2651 GS 010-5117078 info@pmschool.nl www.pmschool.nl Voorwoord Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van de Prins Mauritsschool. Terwijl Nederland

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2017-2018 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2017-2018 A

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/ nummer 2

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/ nummer 2 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/2017 14-09-2016 nummer 2 Agenda Do 15 september Do 15 september Ma 19 september Do 22 september Di 27 september Startviering 8.35 uur in de open ruimte

Nadere informatie

donderdag zomervakantie Zomervakantie 14-aug Zomervakantie Directieberaad

donderdag zomervakantie Zomervakantie 14-aug Zomervakantie Directieberaad Kennedyschool augustus woensdag 2014 donderdag Oogstmaand vrijdag zaterdag 28-jul 29-jul 30-jul 31-jul 1-aug 2-aug 3-aug 31 zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie 4-aug 5-aug 6-aug 7-aug

Nadere informatie

Jaarkalender. Basisschool de Disselboom Schooljaar

Jaarkalender. Basisschool de Disselboom Schooljaar Jaarkalender Basisschool de Disselboom Schooljaar 2017-2018 1 2 Eerste periode: start schooljaar herfstvakantie 2017-2018 W SW Opmerkingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 35 1 Samenknap/ thema

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke data voor het nieuwe schooljaar.

Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke data voor het nieuwe schooljaar. Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl nr 42 Nieuwsbrief 2 juli 2015 Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 30 januari 2014 nr. 10 -------------------------------------------------------

NIEUWSBRIEF. 30 januari 2014 nr. 10 ------------------------------------------------------- NIEUWSBRIEF 30 januari 2014 nr. 10 ------------------------------------------------------- IN DEZE NIEUWSBRIEF: Stand van zaken Ouderavond sociale media en mediawijsheid Bewegingsonderwijs Wijziging overblijf

Nadere informatie

SBO De Toekomst. Jaarplanner 2015-2016

SBO De Toekomst. Jaarplanner 2015-2016 SBO De Toekomst Jaarplanner 2015-2016 KLEURCODES VERGADERINGEN STUDIEDAGEN LEERLINGEN VRIJ PLANNEN OUDERAVOND VIERINGEN TOETSEN TOELICHTING: - Overlig overleg: Elke week is er een IB-consult op maandagen

Nadere informatie

Nieuwsbrief week 21 Dinsdag 19 mei 2015

Nieuwsbrief week 21 Dinsdag 19 mei 2015 Nieuwsbrief week 21 Dinsdag 19 mei 2015 Schoolreis 28 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis, groep 8 is die dag gewoon op school. Er komt een aparte brief met (rest)informatie. De groepen 1-2 gaan

Nadere informatie

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt.

Comeniusschool. Schoolkalender Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt. Comeniusschool Schoolkalender 2016-2017 Schooljaar 2016-2017 Voor u ligt de jaarkalender van de Comeniusschool. In deze kalender vindt u een overzicht van belangrijke data betreffende het schooljaar 2016-2017.

Nadere informatie

wo 26 schoolfotograaf do 27 Schoolzwemmen groep 4/5 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 Deze week startgesprekken SEPTEMBER 2015

wo 26 schoolfotograaf do 27 Schoolzwemmen groep 4/5 vr 28 za 29 zo 30 ma 31 Deze week startgesprekken SEPTEMBER 2015 AUGUSTUS 2015 za 1 zomervakantie zo 2 zomervakantie ma 3 zomervakantie di 4 zomervakantie wo 5 zomervakantie do 6 zomervakantie vr 7 zomervakantie za 8 zomervakantie zo 9 zomervakantie ma 10 zomervakantie

Nadere informatie

Inhoud. Teamsamenstelling 4. Activiteitenkalender 7. Schoolpsalmen 8. Groepsoverzicht 9

Inhoud. Teamsamenstelling 4. Activiteitenkalender 7. Schoolpsalmen 8. Groepsoverzicht 9 Inhoud Teamsamenstelling 4 Activiteitenkalender 7 Schoolpsalmen 8 Groepsoverzicht 9 2 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe Engelenburggids, waarin alle belangrijke informatie staat voor het

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

WEEKBULLETIN. De Regenboog gaat voor gezond! Week 05

WEEKBULLETIN. De Regenboog gaat voor gezond! Week 05 WEEKBULLETIN De Regenboog gaat voor gezond! Week 05 Belangrijke data in februari: Do. 04/02: studiedag, groep 1 t/m 8 vrij Vr. 05/02: studiedag, groep 1 t/m 8 vrij Vr. 12/02: groep 1/2 B vrij Di. 16/02:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Afscheid groep 8. Agenda. Zie bijlage bij deze. Nieuwsbrief. Jaargang juli 2017 nummer 14

Nieuwsbrief. Afscheid groep 8. Agenda. Zie bijlage bij deze. Nieuwsbrief. Jaargang juli 2017 nummer 14 Jaargang 2016-2017 7 juli 2017 nummer 14 Nieuwsbrief Afscheid groep 8 Afgelopen dinsdagavond 4 juli hield groep 8 haar afscheidsmusical in het Fulco theater. Wat een geweldige avond! Wat een toneeltalenten!

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

Schooljaar 2016 2017 - jaargang 17 - nummer 86 - aug. 2016

Schooljaar 2016 2017 - jaargang 17 - nummer 86 - aug. 2016 Schooljaar 2016 2017 - jaargang 17 - nummer 86 - aug. 2016 Voorwoord We staan weer aan de start van een nieuw cursusjaar. Niemand weet wat ons dit jaar gaat brengen. We maken plannen (dat moet ook), we

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 juli 2016. Vakantie

Nieuwsbrief 4 juli 2016. Vakantie Openbare Basis Est Dorpsstraat 3 4185 NA EST www.obsest.nl directie@obsest.nl Nieuwsbrief 4 juli 2016 Vakantie Hoewel het weer nog niet zo zomers is, is het toch echt bijna zomervakantie. Het team van

Nadere informatie

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar.

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar. Info 5 2016/2017 Datum: 09-12-2016 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben een heerlijk Sinterklaasfeest achter de rug. Iedereen bedankt voor de hulp! In deze Info wat foto s,

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2017 Nummer 10 Schooljaar 16-17

Nieuwsbrief juni 2017 Nummer 10 Schooljaar 16-17 1 Nieuwsbrief juni 2017 Nummer 10 Schooljaar 16-17 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 19 20 21 22 23 24 25 Infoavond groep 7 en 8 Schoolfotograaf. Spelletjesmiddag 13.00 u.- 14.30u.

Nadere informatie

Infopunt 13 9 juni 2014

Infopunt 13 9 juni 2014 Infopunt 13 9 juni 2014 Heeft iedereen genoten van dit prachtige Pinksterweekend? Was het een gezellige kermis in ons mooie dorp Aartswoud? Wij zijn bezig met de laatste loodjes wat school betreft. Nog

Nadere informatie

NIEUWS. Extra nieuwsbrief met informatie over: Nieuws uit het team Formatie komend schooljaar Rapport mee en gespreksmomenten

NIEUWS. Extra nieuwsbrief met informatie over: Nieuws uit het team Formatie komend schooljaar Rapport mee en gespreksmomenten NIEUWS Extra nieuwsbrief met informatie over: Nieuws uit het team Formatie komend schooljaar Rapport mee en gespreksmomenten Overblijven op school in het nieuwe schooljaar Schoonmaakavond op 7 juli School

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus 2014

Nieuwsbrief augustus 2014 R.K. Basisschool A gene Wienberg Hilleshagerweg 32 6281AE Mechelen Tel.: 043-4559059 E-mail: info@wienberg.nl Nieuwsbrief augustus 2014 Het nieuwe schooljaar is gestart. Na een heerlijke zomervakantie,

Nadere informatie

AUG 2016 MA DI WO DO VR ZA ZO

AUG 2016 MA DI WO DO VR ZA ZO AUG 2016 01 02 03 04 05 06 07 Beste ouders van Twickel, In deze jaarkalender vindt u de planning voor het volgend schooljaar. Alle activiteiten die eind schooljaar 2015-2016 bekend waren, zijn in deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Wingerd nieuws Terugblik informatieavond

Wingerd nieuws Terugblik informatieavond Nieuwsbrief van CNS-basisschool de Wingerd Wingerd nieuws Terugblik informatieavond Afgelopen maandag was de informatieavond die we jaarlijks plannen aan het begin van het schooljaar. Tijdens het gezamenlijke

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Sterrennieuws. Nummer 1 02 september Agenda

Sterrennieuws. Nummer 1 02 september Agenda Sterrennieuws Nummer 1 02 september 2016 Agenda Datum 15-9-2016 Algemene Ouderavond 19:00 19:30 uur groep 1 t/m 4 19:30 20:00 uur algemeen (aula) 20:00 20:30 uur groep 5 t/m 8 21-9-2016 Studiedag OGW:

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen.

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen. Basisschool Pius X Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. van september 0 Jordaansingel 0, 81 GP, Haaksbergen. Tel. 03-136. Directie@piusx.eu Beste ouders en kinderen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen:

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9

Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015. Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2014-2015 - jaargang 15 - nummer 75 - juli 2015 Nieuwsbrief 9 Voorwoord Wanneer u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt, ligt het schooljaar 2014-2015 al weer achter ons. Alle voorbereidingen voor

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Inmiddels bent u op gesprek geweest bij de leerkracht van uw kind en heeft u kunnen horen hoe hij/ zij het op leer- en sociaal emotioneel gebied doet.

Inmiddels bent u op gesprek geweest bij de leerkracht van uw kind en heeft u kunnen horen hoe hij/ zij het op leer- en sociaal emotioneel gebied doet. Inmiddels bent u op gesprek geweest bij de leerkracht van uw kind en heeft u kunnen horen hoe hij/ zij het op leer- en sociaal emotioneel gebied doet. Aanstaande vrijdag 26 februari krijgt uw kind zijn

Nadere informatie

S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20

S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20 S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20 23-04-2014 Vanuit de directie Na 42 jaar in het onderwijs, heeft Lescha vandaag afscheid genomen van onze school. Alle groepen zijn

Nadere informatie

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar de webversie op onze website.

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar de webversie op onze website. Schoolkalender 2015 / 2016 De Achtbaan http://www.ksu-deachtbaan.nl Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar de webversie op onze website. AUGUSTUS 2015 week 32 week 33 week 34 week 35 week

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/ nummer 11

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/ nummer 11 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2016/2017 23-11-2016 nummer 11 Agenda Do 24 november Schoen zetten Di 29 november Pietengym groep 1/2 Do 1 december Studiemiddag onderbouw (groep 1/2 s middags

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beste ouder/verzorger, Namens het team, Herman Hofman.

Nieuwsbrief. Beste ouder/verzorger, Namens het team, Herman Hofman. Nieuwsbrief Nieuwsbrief 8 mei 2017 Agenda Do 11 Ma 15 Wo 17 Vr 19 Do 25 Ma 5 Do 8 Wo 14 Do 15 Vr 16 Di 20 Ma 26 Di 27 Wo 28 Mei Inzameling oud papier Schoolkorfbaltoernooi 2017 Hemelvaartsdag We zijn ook

Nadere informatie

Agenda/Actiepunten: 1. Vroegertje groep 5 t/m 8 op 24 februari minutenavonden zijn op 7 en 23 maart. 3. Biddag 8 maart

Agenda/Actiepunten: 1. Vroegertje groep 5 t/m 8 op 24 februari minutenavonden zijn op 7 en 23 maart. 3. Biddag 8 maart Beste lezers, Hierbij weer de nieuwsbrief van februari! Buiten lijkt het soms voorjaar, dan is het weer herfst en van de sneeuw hebben we pas ook nog mogen genieten! De kinderen genieten tijdens het buitenspelen

Nadere informatie

S c h o o l j o u r n a a l

S c h o o l j o u r n a a l E n g e l e n b u r g s c h o o l S c h o o l j o u r n a a l 27 januari 2012 Jaargang 1, nr. 1 P r i j s v r a a g I n d i t n u m m e r : 1. Prijsvraag 2. Nieuwe nieuwsbrief 3. Personeel 4. Sing-inn

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

Kalender 2015 / 2016

Kalender 2015 / 2016 Samen-werken aan talentontwikkeling Kalender 2015 / 2016 1 Za 2 Zo Augustus 2015 3 Ma Wk --/32 4 Di 5 Wo Juf Ingrid en Juf Mariëlle jarig 6 Do 7 Vr Juf Angela jarig 8 Za 9 Zo 10 Ma Wk -- / 33 11 Di 12

Nadere informatie

Augustus 1 aug 2 aug 3 aug 4 aug 5 aug 6 31 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie aug

Augustus 1 aug 2 aug 3 aug 4 aug 5 aug 6 31 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie aug 2016 Augustus 1 2 3 4 5 6 31 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 8 9 10 11 12 13 32 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 15 16 17 18 19

Nadere informatie

JAARKALENDER 2015/2016

JAARKALENDER 2015/2016 augustus 2015 za/zo 1/2 Zomervakantie ma 3 Zomervakantie di 4 Zomervakantie wo 5 Zomervakantie do 6 Zomervakantie vr 7 Zomervakantie za/zo 8/9 ma 10 Zomervakantie di 11 Zomervakantie wo 12 Zomervakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 21-01-2014

Nieuwsbrief 21-01-2014 Nieuwsbrief 21-01-2014 Beste ouders, De Inspirerende leeromgeving In de brief van 16 januari heeft u kunnen lezen over de Inspirerende Leeromgeving en de plannen die er liggen om verbetering in ons schoolgebouw

Nadere informatie

Protestants Christelijke Basisschool De Schakel

Protestants Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Protestants Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail:

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

S E P T E M B E R. Memo. Studiedag 1 - alle leerlingen vrij. Eerste schooldag. Landelijke fietsdag. Nieuwsbrief 1

S E P T E M B E R. Memo. Studiedag 1 - alle leerlingen vrij. Eerste schooldag. Landelijke fietsdag. Nieuwsbrief 1 S E P T E M B E R Eerste schooldag Studiedag - alle leerlingen vrij Landelijke fietsdag Nieuwsbrief 0 Algemene Ouderavond - Vreedzame school groep t/m Start project - Kinderboekenweek Atletiekdag gr +

Nadere informatie

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 (voor alle data geldt Deo Volente)

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 (voor alle data geldt Deo Volente) Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 (voor alle data geldt Deo Volente) Geachte ouder(s)/verzorger(s), Nieuwsbrief april 2013

Nadere informatie

Bijlage: - MR vacature - Matrix kerken

Bijlage: - MR vacature - Matrix kerken 1 oktober 2015 ONS - NIEUWS Agenda: 2-10: speelgoedochtend kleuters 5-10: inloopspreekuur IB-er Dag van de leraar 7-10: finale voorleeswedstrijd 7-10: schoolgebedsgroep 12-10: bibliotheekactiviteit gr

Nadere informatie

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam Schoolgids supplement schooljaar 2015-2016 Veel informatie vindt u op: www.wilgenstam.nl Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Telefoon: 010 4 18 56 80 Mail: directie@wilgenstam.nl Wilgenlei 149 3052 CG

Nadere informatie

Gedragsregel De komende twee weken staat de volgende gedragsregel centraal:

Gedragsregel De komende twee weken staat de volgende gedragsregel centraal: 18 januari 2017 Zendingsdoel: Clubmiddagen in Suriname Zowel in Klein-Powakka als in Paramaribo worden wekelijks zondagsscholen en clubs georganiseerd. Tijdens de clubmiddagen ontvangt kinderwerkster Annelies

Nadere informatie

Welkom op de Prins Clausschool

Welkom op de Prins Clausschool schoolkalender 2016-2017 Welkom op de Prins Clausschool september 2016 35 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 1 - into-gesprekken groep 3-8 2 3 4 36 5 - into-gesprekken groep 3-8

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag A U G U S T U S 2015 definitief 3 4 5 6 7 vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie 10 11 12 13 14 vakantie vakantie vakantie vakantie vakantie 17 18 19 20 21 Eerste schooldag OPA H00fdluiscontr. 24

Nadere informatie

Koninginfo IN DIT NUMMER. Voorwoord

Koninginfo IN DIT NUMMER. Voorwoord Koninginfo Voorwoord Bezoek- en postadres Tsjerk Hiddesstraat 4 9291 AX KOLLUM 0511-451948 0511-451946 (kleuterafdeling) directie@kjschool.eu www.kjschool.eu 20 juli 2017 Jaargang 23 nr. 33 IN DIT NUMMER

Nadere informatie

Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51. Delft, 11 januari 2013. Geachte ouders,

Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51. Delft, 11 januari 2013. Geachte ouders, Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51 Delft, 11 januari 2013 Geachte ouders, Met de kinderen hebben we de eerste werkweek in het nieuwe jaar achter de rug. We wensen u Gods

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Titus Brandsma 16 september 2015

Nieuwsbrief Titus Brandsma 16 september 2015 Nieuwsbrief Titus Brandsma 16 september 2015 Basisschool Titus Brandsma Ring 17 8308 AL Nagele swstitusbrandsma@aves.nl www.titusbrandsma-nagele.nl Welkom! Op 10 september is Marien van de Velde 4 jaar

Nadere informatie

Kalender 2014/2015 Kindcentrum Boschveld

Kalender 2014/2015 Kindcentrum Boschveld SEPTEMBER 2014 1 Ma Dental car Wk 02 / 36 2 Di Dental car 3 Wo Dental car 4 Do Meneer Hans jarig 5 Vr 6 Za 7 Zo 8 Ma Inspectiebezoek Infomiddag unit 3 15.30-17.00 uur wk 03/37 9 Di Infomiddag unit 2 15.30-17.00

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 20 juni nr. 20 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Hofbode 18 6 juli 2015. Samen beter met ouders. o.a. Schooljaar 2015-2016

Hofbode 18 6 juli 2015. Samen beter met ouders. o.a. Schooljaar 2015-2016 Hofbode 18 6 juli 2015 o.a. Schooljaar 2015-2016 Samen beter met ouders Oudergesprekken schooljaar 2015-2016 Zoals u al eerder in de Hofbode hebt kunnen lezen hebben we dit schooljaar met de werkgroep,

Nadere informatie

Saenparel INFO

Saenparel INFO Saenparel INFO 25-02-2013-11-03-2013 Agenda: Ma t/m vr 04-03 t/m 08-03 Datamap gesprekken Wo 13-03 Geen gymles Ma t/m wo 25-03 t/m 27-03 Kamp groep 7/8 Do 28-03 Paasontbijt Vr en ma 29-03 en 01-04 Vrij

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 25 augustus schooljaar

Nieuwsbrief 1 25 augustus schooljaar e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 1 25 augustus schooljaar 2015-2016 AGENDA Dinsdag 1 september start Kanjer-drie-daagse Maandag 7 september informatieavond

Nadere informatie