La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2014"

Transcriptie

1 La Vie sur Terre Watteaustraat 8-HS 1077 ZL Amsterdam Jaarrekening 2014

2 Inhoudsopgave jaarrekening 2014 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december Functionele exploitatierekening over Toelichting op de jaarrekening 4 Algemeen Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening Overzicht projecten

3

4 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal PASSIVA Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Kortlopende schulden Crediteuren Loonheffingen en omzetbelasting Overlopende passiva Totaal

5 FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING BATEN Opbrengsten Publieksinkomsten Overige directe opbrengsten Totale opbrengsten Bijdragen Subsidies Overige bijdragen - 29 Totale bijdragen Diverse baten TOTALE BATEN LASTEN Beheerslasten Beheerslasten personeel Beheerslasten materieel Totale beheerslasten Activiteitenlasten Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materieel Totaal activiteitenlasten TOTALE LASTEN RESULTAAT Saldo rentebaten en -lasten Afboeking oninbare debiteur Kosmopolis EXPLOITATIERESULTAAT VRIJVAL BESTEMMINGSRESERVE TOEVOEGING AAN BESTEMMINGSRESERVE RESULTAAT NA TOEVOEGING AAN RESERVE

6 TOELICHTING ALGEMEEN Algemeen Aard der activiteiten De Stichting is statutair gevestigd in Amsterdam en heeft als doel het organiseren en het doen uitvoeren van kunstprojecten en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Vaste activa Materiële vaste activa De aanschaffingen worden geactiveerd en gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen op basis van economische levensduur. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat De in de exploitatierekening opgenomen baten zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt. De kosten betreffen de op het jaar betrekking hebbende kosten en afschrijvingen. De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde op basis van verwachte economische levensduur. Administratiekantoor De boekhouding en de samenstelling van de jaarrekening is verzorgd door administratiekantoor E. Bijsterbosch, Hondsdrafstraat 25, 1441 PC Purmerend, tel

7 TOELICHTING OP DE BALANS Vlottende activa Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren (Kosmopolis) Overige vorderingen Fonds Cultuurparticipatie (the Air reprise) Nog te factureren omzet Nog te ontvangen donaties Overlopende activa Te ontvangen BTW Te ontvangen rente Vooruitbetaalde kosten toekomstige projecten Vooruitbetaalde kosten domeinnamen Overige overlopende posten Liquide middelen Kas Triodos: rekening-courant Triodos: spaarrekening Balanstotaal

8 TOELICHTING OP DE BALANS Eigen Vermogen Algemene reserve Het verloop van het kapitaal is als volgt: Stand per 1 januari Resultaat Mutatie ingevolge bestemming resultaat Stand per 31 december Bestemmingsreserve Gaza Bestemmingsreserve Air reprise Bestemmingsreserve Jordanië Bestemmingsreserve Syrious Mission Kortlopende schulden Belastingen en premies Omzetbelasting Overlopende passiva Artistieke leiding Overige crediteuren Nog te ontvangen facturen the Air Reprise Nog te ontvangen facturen A Sharing Academy Overige nog te ontvangen facturen Overige overlopende posten Balanstotaal

9 TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING DIRECTE OPBRENGSTEN Uitkopen en recettes Bijdragen deelnemers Donaties SUBSIDIES Ministerie van Buitenlandse Zaken (Jebel) OVERIGE BIJDRAGEN Nederlandse ambassade in Jordanië (Jordanië-project) DIVERSE BATEN overige baten TOTALE BATEN

10 TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING BEHEERSLASTEN: PERSONEEL Honoraria BEHEERSLASTEN MATERIEEL Huisvesting Bureau- en organisatiekosten: Kantoorbenodigdheden Hosting 45 - Verzekeringen Administratiekantoor Reis-, verblijfs- en representatiekosten Bestuurskosten - 24 Bankkosten Overige bureaukosten TOTALE BEHEERSLASTEN ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL Productiekosten: Huur repetitieruimte en muziek Decors, kostuums en rekwisieten 275 Techniek Website Administratiekosten Reis- verblijfs- en representatiekosten PR, communicatie en marketing Kosten innen donaties Overige kosten TOTALE ACTIVITEITENLASTEN Saldo rentebaten en -lasten Afboeken oninbare debiteur Kosmopolis EXPLOITATIERESULTAAT Vrijval bestemmingsreserve Bestemmingsreserve the Air Reprise Bestemmingsreserve Gaza Bestemmingsreserve Jordanië 502 Toevoeging aan bestemmingsreserve Bestemmingsreserve Syrious Mission EXPLOITATIERESULTAAT NA TOEVOEGING AAN BESTEMMINGSRESERVE

11 TOELICHTING EXPLOITATIE 2014 Algemene Stichtingskosten baten rente 67 totaal der baten 67 lasten honoraria staf: zakelijke leiding verblijfs- en representatiekosten 55 kantoorbenodigdheden 58 hosting 45 bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 665 administratiekosten: opstellen jaarrekening 500 bankkosten 174 overige algemene kosten 32 totaal der lasten totaal algemene Stichtingskosten The Air we breathe: reprise lasten honoraria staf honoraria productie en workshopleiding scholingskosten Merlijn van Twaalfhoven reis- en transportkosten 200 verblijfs- en representatiekosten 250 huur repetitieruimte website PR en Communicatie administratiekosten overige projectkosten totaal der lasten resultaat The Air we Breathe

12 TOELICHTING EXPLOITATIE 2014 Syrious Mission baten donaties en bijdragen totaal der baten lasten honoraria: zakelijke leiding overige honoraria: productie en workshopbegeleiders reis-, verblijfs en transportkosten PR, communicatie en marketing 45 administratiekosten 600 kosten innen donaties 162 overige kosten totaal der lasten resultaat Syrious Mission Jebel Music baten subsidie Ministerie van Buitenlandse Zaken donaties 855 totaal baten lasten honoraria: zakelijke leiding 300 honoraria: productie en coördinatie 350 reis-, verblijfs en transportkosten overige kosten totaal der lasten resultaat Jebel Music 502- La Vie sur Terre: jaarrekening 2013

13 TOELICHTING EXPLOITATIE 2014 Postcards from Aleppo baten uitkopen en recettes 893 donaties totaal der baten lasten honoraria: zakelijke leiding honoraria uitvoerende kunstenaars overige honoraria: productie, crowdfunding, vertalen huur muziek 40 decors, kostuums en rekwisietent 276 reis-, verblijfs en transportkosten 978 PR, communicatie en marketing 550 administratiekosten 375 overige kosten resultaat Postcards from Aleppo 3 Overige projecten lasten domeinnamen diverse projecten 330 nagekomen kosten 1000 Stemmen in Carré 176 totaal der lasten 506 resultaat overige projecten 506- La Vie sur Terre: jaarrekening 2013

La Vie sur Terre Watteaustraat 8 hs 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2012

La Vie sur Terre Watteaustraat 8 hs 1077 ZL Amsterdam. Jaarrekening 2012 La Vie sur Terre Watteaustraat 8 hs 1077 ZL Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave jaarrekening 2012 pagina Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2012 3 Functionele exploitatierekening over 2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarrekening 2017

Inhoudsopgave jaarrekening 2017 Inhoudsopgave pagina Bestuursverslag 1-2 Balans per 31 december 2017 3 Functionele exploitatierekening over 2017 4 Toelichting op de jaarrekening 5 Algemeen Grondslagen voor de waardering van activa en

Nadere informatie

Stichting Tg. Lynx Brouwersgracht 7-B 1015 GA AMSTERDAM JAARREKENING 2017

Stichting Tg. Lynx Brouwersgracht 7-B 1015 GA AMSTERDAM JAARREKENING 2017 Amsterdam, 4 april 2018 Brouwersgracht 7-B 1015 GA AMSTERDAM JAARREKENING 2017 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden en informatie, de boekhouding

Nadere informatie

Stichting Tg. Lynx Brouwersgracht 7-B 1015 GA AMSTERDAM JAARREKENING 2016

Stichting Tg. Lynx Brouwersgracht 7-B 1015 GA AMSTERDAM JAARREKENING 2016 Amsterdam, 5 mei 2017 Brouwersgracht 7-B 1015 GA AMSTERDAM JAARREKENING 2016 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden en informatie, de boekhouding

Nadere informatie

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Amsterdam, 9 augustus 2013 Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden

Nadere informatie

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Amsterdam, 24 mei 2013 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting THIM Muziektheater

JAARREKENING Stichting THIM Muziektheater JAARREKENING 2015 Stichting THIM Muziektheater JAARREKENING 2015 Stichting THIM Muziektheater Amsterdam, 25 juli 2016 Betreft: Geacht bestuur, beste directie, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Opera Theater Amsterdam

JAARREKENING Stichting Opera Theater Amsterdam JAARREKENING 2016 Stichting Opera Theater Amsterdam Aan bestuur en directie van Stichting Opera Theater Amsterdam Amsterdam, 8 februari 2017 Geacht bestuur, beste directie, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

St. tgecho. Jaarrekening. 1. Balans Exploitatierekening Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening 9-10

St. tgecho. Jaarrekening. 1. Balans Exploitatierekening Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening 9-10 St. tgecho Jaarrekening 2016 Inhoud pagina 1. Balans 2 2. Exploitatierekening 3-4 3. Toelichting op de balans 6-8 4. Toelichting op de exploitatierekening 9-10 Dit verslag werd verzorgd door Sebastián

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Sharing Arts Society Jaarbericht 2015

Stichting Sharing Arts Society Jaarbericht 2015 Stichting Sharing Arts Society Jaarbericht 2015 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina nr. Inhoudsopgave 2 Opdracht 3 Balans 4 Functionele exploitatierekening 5 Categoriale exploitatierekening 6 Grondslagen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 STICHTING DUTCH DOUBLE BASS FESTIVAL

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 STICHTING DUTCH DOUBLE BASS FESTIVAL Ferdinand Bolstraat 34 III 1072 LK Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 STICHTING DUTCH DOUBLE BASS FESTIVAL Pagina 1 INHOUD inhoud 2 de balans per 31 december 2017 3 de resultatenrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

St. BloodyMary. Jaarrekening

St. BloodyMary. Jaarrekening St. BloodyMary Jaarrekening 2014 St. BloodyMary Jaarrekening 2014 Inhoud pagina 1. Balans 1 2. Exploitatierekening 2 3. Toelichting Balans 3 4. Toelichting Exploitatierekening 4 Dit verslag werd verzorgd

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Stichting tgecho. Jaarrekening. 1. Balans Exploitatierekening Toelichting op de balans 3

Stichting tgecho. Jaarrekening. 1. Balans Exploitatierekening Toelichting op de balans 3 Stichting tgecho Jaarrekening 2015 Inhoud pagina 1. Balans 1 2. Exploitatierekening 2 3. Toelichting op de balans 3 4. Toelichting op de exploitatierekening 45 Dit verslag is verzorgd door Sebastián Coli

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1 Stichting Jens van Daele Jaarrekening 2013 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina nr. Inhoudsopgave 2 Opdracht 3 Jaarrekening Balans 4 Functionele exploitatierekening 5 Categoriale exploitatierekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

St. Glashouwer producties

St. Glashouwer producties St. Glashouwer producties CONCEPT jaarverslag 2016 Inhoud pagina 1. ANBI informatie 1 2. Balans 2 3. Exploitatie rekening 3 5. Toelichting Balans 4 6. Toelichting Exploitatierekening 5 Dit verslag werd

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Appeltaartconcerten. Administratie ASK Belastingadvies

JAARREKENING Stichting Appeltaartconcerten. Administratie ASK Belastingadvies Administratie ASK Belastingadvies JAARREKENING 2017 Stichting Appeltaartconcerten Administratiekantoor ASK B.V. Herengracht 566 III 1017 CH Amsterdam 020-6208339 info@kantoorask.nl BTW NL 0092.27.301.B.01

Nadere informatie

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM

STICHTING ADOLPHE SAX REVISITED, HILVERSUM Inhoudsopgave bladzij 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 1 1.2 Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2014 2 1.3 Toelichting op de balans en de functionele exploitatierekening 3-5

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 23 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 1 Balans per 31 december 2017 Activa Vaste activa Rekening 2017 Rekening 2016 Materiële vaste activa 192 384 Vlottende activa Voorraden 0 0 Vorderingen 1.262

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING DE THEATERTROEP VAN BAERLESTRAAT 78H 1071 BB AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING DE THEATERTROEP VAN BAERLESTRAAT 78H 1071 BB AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING DE THEATERTROEP VAN BAERLESTRAAT 78H 1071 BB AMSTERDAM Amsterdam, 22 februari 2016 Stichting De Theatertroep Van Baerlestraat 78h 1071 BB Amsterdam Jaarrekening 2015 Geacht

Nadere informatie

Stichting Mooi Weer en zo

Stichting Mooi Weer en zo INHOUD 1. Jaarrekening bladzijde 1.1 Balans per 31 december na resultaatsbestemming 3 1.2 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017 5 1.3 Toelichting algemeen 6 1.4 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Taalvorming & Taaldrukken

JAARRAPPORT Stichting Taalvorming & Taaldrukken JAARRAPPORT 2016 Stichting Taalvorming & Taaldrukken inhoud BESTUURSVERSLAG JAARREKENING de balans de resultatenrekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling toelichting afwijkingen begroting

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Taalvorming & Taaldrukken

JAARREKENING Stichting Taalvorming & Taaldrukken JAARREKENING 2017 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 26 maart 2018 Betreft: jaarrekening 2017 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Jaarrekening 2014 Stichting DEGASTEN Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Aan bestuur en directie van Stichting DEGASTEN Amsterdam, 8 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Stichting Silbersee. Jaarverslag Pagina 1

Stichting Silbersee. Jaarverslag Pagina 1 Stichting Silbersee Jaarverslag 2017 Pagina 1 VOORWOORD BESTUUR 2017 was het eerste jaar in de nieuwe subsidieperiode 2017-2020. Van het Fonds Podiumkunsten ontvangt Silbersee een totaalbedrag van 2.579.200

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Illustere Figuren Grote Buren PS Wergea

Jaarrekening Stichting Illustere Figuren Grote Buren PS Wergea Jaarrekening 2017 Grote Buren 24 9005 PS Voorblad 0 Inhoud Jaarrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijk 4 Algemeen 5 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Resultatenrekening 10

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING DE THEATERTROEP VAN BAERLESTRAAT 78H 1071 BB AMSTERDAM

JAARREKENING 2016 STICHTING DE THEATERTROEP VAN BAERLESTRAAT 78H 1071 BB AMSTERDAM JAARREKENING 2016 STICHTING DE THEATERTROEP VAN BAERLESTRAAT 78H 1071 BB AMSTERDAM 1 Stichting De Theatertroep Van Baerlestraat 78h 1071 BB Amsterdam Amsterdam, 7 april 2016 Geacht Bestuur, Ingevolge uw

Nadere informatie

St. Fundament. Boekjaar 2015 Blad 1 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING van Stichting Wooninitiatief Fundament

St. Fundament. Boekjaar 2015 Blad 1 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING van Stichting Wooninitiatief Fundament Blad 1 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 van Stichting Wooninitiatief Fundament Blad 2 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2015 pagina 3 Winst- en verliesrekening 2015 5 Grondslagen financiële

Nadere informatie

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2018

Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 1018CM Amsterdam. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2018 Stichting Restorative Justice Nederland Van Walbeeckstraat 2-2 hg 118CM Amsterdam KvK-nummer: 513168 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 218 Inhoud FINANCIEEL VERSLAG Aanbiedingsbrief JAARSTUKKEN 218 JAARREKENING

Nadere informatie

Rapportage Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage Stichting Vrienden van Convivio Rapportage 2017 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake Jaarrekening 2017 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 31-12-2017 Rekening van baten en lasten over jan-dec 2017 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat EW Utrecht. Jaarrekening Utrecht, 10 september 2015

Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat EW Utrecht. Jaarrekening Utrecht, 10 september 2015 Stichting Symbiosis Schaarsbeekstraat 2 3521 EW Utrecht Jaarrekening 2014 Utrecht, 10 september 2015 boqx 0 b.v. weerdsingel wz 8 3513 ba utrecht tel 030-2721644 info@boqx0.nl www.boqx0.nl kvk 30196820

Nadere informatie

Stichting Theaterstraat Parlevinker PX Amsterdam JAARREKENING 2017 (CONCEPT)

Stichting Theaterstraat Parlevinker PX Amsterdam JAARREKENING 2017 (CONCEPT) Amsterdam, 8 maart 2018 Stichting Theaterstraat Parlevinker 9 1034 PX Amsterdam JAARREKENING 2017 (CONCEPT) Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden

Nadere informatie

STICHTING SION ZOETERMEER. Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015

STICHTING SION ZOETERMEER. Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015 Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015 INHOUDSOPGAVE Balans en rekening van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Muziek aan Bed. Jaarrekening 2015

Stichting Muziek aan Bed. Jaarrekening 2015 Financieel jaarverslag 2015 inhoud pagina A Samenstelling bestuur 1 B Balans 2 C Exploitatierekening 3 D Algemene toelichting 4 A. Samenstelling van het bestuur op 31-12-2015 Geel, Marike Boukje Infunctietreding

Nadere informatie

STICHTING QUALITY IN MUSIC Zandpad NL Nieuwersluis

STICHTING QUALITY IN MUSIC Zandpad NL Nieuwersluis Zandpad 32 3631 NL Nieuwersluis JAARREKENING 2014 Bakker Administratie BV Bootsmanszij 2 1941 JJ Beverwijk Postbus 56 1940 AB Beverwijk Tel. 0251-726000 Jaarrekening 2014 Stichting Quality in Music INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2018 2 Staat van baten en lasten over 2018 3 Toelichting bij de jaarrekening 4 Pagina 1 Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) Activa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2017 STICHTING NIVOZ,

JAARVERSLAG 2017 STICHTING NIVOZ, JAARVERSLAG 2017 STICHTING NIVOZ, Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken Inhoudsopgave JAARREKENING 2017... 2 TOELICHTING OP DE JAARREKENING... 3 OVERIGE GEGEVENS... 7 Pagina 1 Jaarrekening

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2017 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2017 4 Winst- en Verliesrekening 2017 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel

Jaarrekening Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel Jaarrekening Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel - 2018-24 april 2019 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Grondslagen voor de jaarrekening 3 2. Balans per 31 december 2018 4 3. Staat

Nadere informatie

Stichting Kalpanarts Jaarrekening 2017

Stichting Kalpanarts Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2017 INHOUD Bestuursverklaring 2 Algemene gegevens 3 Balans per 31 december 2017 4 Staat van baten en lasten over 2017 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Putting it Together Produkties. Jaarverslag Fiscaal no

Stichting Putting it Together Produkties. Jaarverslag Fiscaal no a lupacompany Stichting Putting it Together Produkties Jaarverslag 2015 Amsterdam, 7 november 2016 Stichting Putting it Together Produkties T.a.v. Het bestuur Waalstraat 82hs 1079 EA AMSTERDAM OPDRACHT

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

JAARREKENING 2017 STICHTING PYNARELLO TE UTRECHT

JAARREKENING 2017 STICHTING PYNARELLO TE UTRECHT JAARREKENING 2017 STICHTING PYNARELLO TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2017 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 4 FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2017 5 ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek Balistraat PZ Utrecht JAARREKENING 2015

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek Balistraat PZ Utrecht JAARREKENING 2015 Balistraat 74 3531 PZ Utrecht JAARREKENING 2015 Inhoud Algemeen Balans per 31 december 2015 Exploitatierekening over het jaar 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting bij de balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2017 Stichting Open Mind Amsterdam

Jaarrekening 2017 Stichting Open Mind Amsterdam Jaarrekening 2017 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2017 2. Staat van baten en lasten over 2017 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Materiële Vaste Activa Vorderingen en overlopende activa Liquide Middelen

Materiële Vaste Activa Vorderingen en overlopende activa Liquide Middelen JAARREKENING 8308 RJ Nagele 1 Balans per 31 december 2015 (Na bestemming saldo van baten en lasten) ACTIVA Vaste activa Materiële Vaste Activa 5.864 7.531 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015 Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2015 INHOUDSOPGAVE Financieel verslag Pagina Balans per 31 december 2015 1 Staat van baten en lasten over 2015 3 Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel

Jaarrekening Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel Jaarrekening Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel - 2017-28 februari 2018 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Grondslagen voor de jaarrekening 3 2. Balans per 31 december 2017 4 3. Staat

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Financieel verslag Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2013 1 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Huurdersvereniging Middelburg. Jaarrekening 2016

Huurdersvereniging Middelburg. Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1 Balans per 31 december 2016 2 Exploitatie-overzicht over 2016 3 Kasstroomoverzicht 2016 4 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting DEGASTEN

Jaarrekening. Stichting DEGASTEN Jaarrekening Stichting DEGASTEN Aan bestuur en directie van Stichting DEGASTEN Amsterdam, 10 februari 2017 Betreft: jaarrekening Geacht bestuur, beste directie, Ingevolge uw opdracht heb ik, aan de hand

Nadere informatie

Stichting EA Het bestuur Postbus AP UTRECHT. Jaarrekening 2013

Stichting EA Het bestuur Postbus AP UTRECHT. Jaarrekening 2013 Stichting EA Het bestuur Postbus 623 3500 AP UTRECHT Jaarrekening 2013 Stichting EA Het bestuur Postbus 623 3500 AP UTRECHT Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport van de administrateur 1.1 Opdrachtbevestiging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Staat van baten en lasten over 2017 3 Toelichting bij de jaarrekening 4 Pagina 1 Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) Activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL

JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA 2014 2013 Vaste Activa Materiele vaste activa 0 Vlottende activa Debiteuren 0 Te ontvangen subsidies 325 250 Overlopende

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN EROP JAARREKENING 2012 Stichting PS Theater te Leiden fiscaal nummer 8221.70.516 Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam, tel: 020 4861363, fax:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2014 1 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Cultuurhuis Wherelant JAARREKENING 2016

Stichting Cultuurhuis Wherelant JAARREKENING 2016 Stichting Cultuurhuis Wherelant JAARREKENING 2016 7 maart 2017 HIL Accountants Poelslraat 2,(1 Tel. RS stingadvlseurs R Purmorend '30735 1/8 GRONDSLAGEN VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld

Nadere informatie

Stichting CEMENT Jaarrekening 2014. Amersfoort, 15 april 2015

Stichting CEMENT Jaarrekening 2014. Amersfoort, 15 april 2015 Amersfoort, 15 april 2015 Ingevolge uw opdracht en aan de hand van de door u verstrekte gegevens en bescheiden heb ik de jaarrekening van uw stichting over 2014 samengesteld. Op de juistheid van de overgelegde

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden

JAARREKENING 2013. Apolloweg 22-a. 8938 AT Leeuwarden JAARREKENING 2013 Stichting Dierenambulance Leeuwarden e.o. Apolloweg 22-a 8938 AT Leeuwarden INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 JAARREKENING 3 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Winst- en Verliesrekening over

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2016 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Jaarverslag bestuur 4 Balans per 31 december 2016 5 Winst- en Verliesrekening 2016 7 Waarderingsgrondslagen 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Sounds of Change, Amsterdam JAARREKENING Stichting Sounds of Change Rombout Hogerbeetsstraat 24 H 1052XC Amsterdam

Stichting Sounds of Change, Amsterdam JAARREKENING Stichting Sounds of Change Rombout Hogerbeetsstraat 24 H 1052XC Amsterdam JAARREKENING 2018 Stichting Sounds of Change Rombout Hogerbeetsstraat 24 H 1052XC Amsterdam Brouwerskolkweg 14 2051ED Overveen Overveen, 7 maart 2019 Stichting Sounds of Change Rombout Hogerbeetsstraat

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516

JAARREKENING 2013. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN EROP JAARREKENING 2013 Stichting PS Theater te Leiden fiscaal nummer 8221.70.516 Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam, tel: 020 4861363, fax:

Nadere informatie

Stichting 5D. Jaarrekening. Voor akkoord, Amsterdam 20 juli Tanja Ineke, voorzitter. Bart Krajenbrink, penningmeester

Stichting 5D. Jaarrekening. Voor akkoord, Amsterdam 20 juli Tanja Ineke, voorzitter. Bart Krajenbrink, penningmeester Jaarrekening 2016 Voor akkoord, Amsterdam 20 juli 2017 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijke leiding inhoud Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Autres Directions. Utrecht

Stichting Autres Directions. Utrecht Inhoudsopgave Jaarstukken - Jaarrekening - Balans per 31 december 2017 - Winst- en verliesrekening over 2017 - Toelichting Balans per 31 december 2017 Activa 31 december 2017 31 december 2016 Vaste activa

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting IN IT - OCCII Amstelveenseweg XL Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2017

Stichting IN IT - OCCII Amstelveenseweg XL Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2017 Evert van den Berg Waterspiegelplein 10-E 1051 PB Amsterdam Tel:020-6270175 evertb@evertvandenberg.nl KvK 54221587 Stichting IN IT - OCCII Amstelveenseweg 134 1075 XL Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR

Nadere informatie

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Munganga Jaarverslag 2016

Stichting Munganga Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 INHOUD Financieel verslag Goedkeuring en décharge Pag. 2 Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 5 Waarderingsgrondslagen 6 Overige gegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Staat van baten en lasten over 2017 3 Toelichting bij de jaarrekening 4 Pagina 1 Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) Activa

Nadere informatie

Stichting Ambulance Dier in Nood Peins. Jaaroverzicht 2013

Stichting Ambulance Dier in Nood Peins. Jaaroverzicht 2013 Peins Jaaroverzicht 2013 INHOUDSOPGAVE PAGINA RAPPORT A Balans per 31 december 2013 1 B Exploitatierekening over 2013 3 C Algemene toelichting 4 D Toelichting op de balans per 31 december 2013 5 E Toelichting

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Jazz Maastricht JAARREKENING 2018

Stichting Jazz Maastricht JAARREKENING 2018 JAARREKENING 2018 DATUM: 11 maart 2019 Inhoud blz. Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5 Bestuursverklaring BALANS Activa 2018

Nadere informatie

Stichting De Verlichting Jaarverslag 2017

Stichting De Verlichting Jaarverslag 2017 Stichting De Verlichting Jaarverslag 2017 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina nr. Inhoudsopgave 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2017 3 Functionele exploitatierekening over 2017 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2017 van Stichting Villa Pinedo Amsterdam

Jaarverslaggeving 2017 van Stichting Villa Pinedo Amsterdam Jaarverslaggeving van Stichting Villa Pinedo Amsterdam INHOUDSOPGAVE PAGINA ALGEMEEN RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Financiële positie 3 4 Kasstroomoverzicht over 4 5 Herkomst en besteding van middelen

Nadere informatie

Stichting Misiconi Jaarcijfers 2016

Stichting Misiconi Jaarcijfers 2016 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Staat van baten en lasten Jaarrekening 2016 Samenstellingsverklaring: Amsterdam, 30 juni 2017 Opdracht: Ten behoeve van het bestuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Rooi Hartsafe. Boekjaar Pagina 1 van 5

Jaarrekening Stichting Rooi Hartsafe. Boekjaar Pagina 1 van 5 Jaarrekening Stichting Rooi Hartsafe Boekjaar 216 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Pagina Jaarrekening 1 Balans per 31 december 216 3 2 Staat van baten en lasten 4 3 Grondslagen voor de jaarrekening 5 4 Toelichting

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 Bestuursverslag

Jaarverslag 2017 Bestuursverslag 2017 ja a rv e rs l ag Jaarverslag 2017 Bestuursverslag 1 Inhoudsopgave Voorwoord bestuursverslag 03 Voorwoord 04 Activiteiten 07 Toekomst 09 Partnerships 09 Communicatie 10 Organisatie 11 Financieel jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2014

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2014 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2014 Amsterdam, 22 januari 2015 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2014 Geacht Bestuur, Ingevolge uw

Nadere informatie

III Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

III Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa III Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Materiële vaste activa Gebouwen 35.804 35.840 Andere vaste bedrijfsmiddelen 68.579 61.499

Nadere informatie

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa 32 1.623 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 4.655 15.180 1 Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Jaarrekening 2017 (verkorte versie)

Stichting Prinses Christina Concours Jaarrekening 2017 (verkorte versie) (verkorte versie) Den Haag, 26 maart 2018 Dit rapport heeft 7 pagina s 1 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december 2017 3 Staat van baten en lasten over 2017 4-5 Toelichting behorende tot de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting World Music Forum NL JAARREKENING 2018

Stichting World Music Forum NL JAARREKENING 2018 Stichting World Music Forum NL JAARREKENING 2018 Opgesteld door: Ernesdienst www.ernesdienst.nl JAARREKENING 2018 VAN STICHTING WORLD MUSIC FORUM NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 Opdracht 1 JAARREKENING 1

Nadere informatie