Voorwoord. Vught, augustus Frans Croonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Vught, augustus 2012. Frans Croonen"

Transcriptie

1 Voorwoord Van 1 januari 2011 tot en met 16 augustus was ik waarnemend bestuurder van Cello, een organisatie voor zorg en begeleiding van verstandelijke gehandicapten. Een bijzondere ervaring in de zorg aan een bijzondere en diverse doelgroep, aangeduid met cliënten en niet met patienten zoals in de rest van de zorg. Dat is niet toevallig. De cliënt centraal heb ik tot op heden in nog geen enkele andere zorgsector zo consequent beleden gezien. Bestuurlijk gezien is het minder hectisch als ik gewend was bijvoorbeeld in de ziekenhuizen, maar de sector staat voor grote veranderingen die de komende jaren voor veel bestuurlijke aandacht zullen vragen. Dat geldt dan zeker ook voor de begeleiders en de managers op de werkvloer. Zij zijn daarop voorbereid, gewend als zij zijn onder soms moeilijke omstandigheden de kalmte te bewaren en de goede dingen te doen. Periodiek verschijnt voor de medewerkers van cello een intern mededelingenblad Celloberichten. Als bestuurder schreef ik daarin regelmatig een voorwoord. Die korte stukjes heb ik verzameld. Zij illustreren hoe ik mij bij Cello en zijn medewerkers op mijn gemak heb gevoeld en de reacties op die stukjes gaven mij terug dat ik bij de medewerkers van cello de juiste toon had gevonden: betrokken, niet zwaarwichtig en relativerend. Vught, augustus 2012 Frans Croonen

2 Van de Raad van Toezicht 8 januari 2011 Zoals jullie weten zal onze bestuurder Eric Demandt vanwege ziekte voor langere tijd afwezig zijn. De Raad van Toezicht benoemde daarom een waarnemend bestuurder. Op 4 januari jl. startte de heer drs. Frans J.M. Croonen als waarnemend bestuurder. Frans Croonen werkt als zelfstandig (organisatie) adviseur en interim manager met name in de gezondheidszorg. Daarvoor is hij geruime tijd werkzaam geweest als voorzitter van de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Na een periode als interim bestuurder van GGZ Oost- Brabant, heeft hij vanaf augustus 2010 als interim directeur voor de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) gewerkt. Met vriendelijke groet, Drs. J. Th. Blox voorzitter Raad van Toezicht Van de waarnemend bestuurder 18 februari 2011 Het is voor ons allemaal een bijzondere start van het nieuwe jaar geworden. Het uitvallen van Eric Demandt is dramatisch en stemt ons verdrietig, maar ondertussen beseffen we dat het Cello-leven doorgaat. Een dubbel gevoel. Ook voor een waarnemer. Niet eerder werd ik als interimbestuurder gevraagd in een soortgelijke situatie hulp te bieden. De toevoeging interim roept associaties op met instellingen die in grote organisatorische problemen zijn gekomen. Bij Cello is daar helemaal geen sprake van. Daarom is het goed te spreken over een waarnemer in plaats van een interim. De besturing van Cello vraagt om continuïteit en daar ga ik samen met jullie aan werken. De eerste kennismakingen stemmen verwachtingsvol. Even wennen aan elkaar, namen bij gezichten onthouden en dan de lopende dossiers oppakken. We gaan ervoor. Ziel en zakelijkheid 4 maart 2011 Bijna alle beleidsdocumenten van zorgorganisaties beginnen met de uitspraak dat de cliënt centraal staat. Ik ken echter geen sector in de zorg die dat zo goed in de praktijk brengt als die voor gehandicaptenzorg. De persoonlijke behoefte en vragen van de cliënt vormen uitgangspunt voor bezielde zorg en begeleiding. Daarbij doet zich de omstandigheid voor dat namens die cliënt meestal een ouder, familielid of mentor als vertegenwoordiger optreedt. Ieder wil voor zijn kind het beste. Dat is niet hetzelfde als een ouder weet altijd het beste wat goed is voor de client, zoals ik onlangs iemand hoorde zeggen. Er is ook nog de professionele deskundigheid, kennis en ervaring van onze medewerkers. De twee elkaar aanvullende invalshoeken leiden tot discussie en gezamenlijk zoeken van oplossingen en mogelijkheden die het best passen bij de cliënt. Maar de uitkomsten van die discussie moeten ook passen binnen de beschikbare kaders, zoals die van de AWBZ of de afspraken met de gemeente in het kader van de WMO. De uitdaging zal blijven onze bezieling, de interne motivatie om medemensen met een beperking te helpen, in balans te houden met de reële mogelijkheden. Een balans tussen ziel en zakelijkheid. Bestuurlijke drukte 18 maart 2011 Binnen de zorg moet goed worden samengewerkt met andere zorgverleners en zogenaamde stakeholders. In de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap geldt dat heel sterk. Cello kent dan ook zeer veel samenwerkingsafspraken. Soms zijn dat alleen maar mondeling Croonen Organisatie & Management 2/13 23 augustus 2012

3 afspraken tussen hulpverleners maar je komt ook allerlei ingewikkeldere vormen tegen waarin samenwerking is geregeld. Intentieverklaringen, convenanten, contracten, nieuwe rechtspersonen (stichtingen) en joint-ventures. Tot fusies aan toe. Die samenwerkingsvormen moeten worden aangestuurd. En dat aansturen varieert weer van lichte coördinatie tot zware stuurgroepvergaderingen. Bij dat soort vergaderingen zit ik nogal eens aan tafel en dan denk ik: wat een bestuurlijke drukte. Al die verslagen en afsprakenlijsten. Secretaressen die moeizaam een datum voor de volgende vergadering zoeken waarop iedereen weer kan. Waarom laten we dat samenwerken als de kaders bestuurlijk zijn bepaald -niet meer over aan de mensen die er bovenop zitten, precies weten waar het over gaat en weten bij wie ze terecht kunnen? Dat denk ik dan soms. Pech bestaat 15 april 2011 We kennen de Japanse volksaard niet zo goed maar de schijnbaar berustende wijze waarop zij het onnoemelijke leed als gevolg van de aardbeving tot zich nemen maakt indruk. Dat zagen we ook al bij de Australiërs na de watersnood enkele maanden geleden. Het noodlot heeft hen getroffen en ze beginnen voortvarend aan het opruimen en weer opbouwen. Er wordt niet of weinig geklaagd. Niet zeuren maar de mouwen opstropen. Hier in ons land roepen we al snel de overheid ter verantwoording en in het parlement is de vaste reflex te roepen dat de onderste steen boven moet komen en de verantwoordelijken moeten worden gestraft. En dat zoiets nooit meer mag voorkomen, natuurlijk. Op weg naar de maakbare samenleving. En die bestaat niet. Dat merken wij in ons werk dagelijks. We doen onze uiterste best betekenisvol te zijn voor de samenleving op basis van vertrouwen en verantwoording. We zijn ondernemend, maatschappelijk ondernemend met durf en vindingrijkheid ook al zit het ons even tegen en worden de omstandigheden soms lastiger. Klagen doen we niet. Bij de VGN 12 mei 2011 Onlangs was ik bij een Algemene ledenvergadering van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), onze brancheorganisatie. Leuk om daar weer oude bekenden van het bureau te ontmoeten. De vereniging telt ongeveer 155 leden, die onderling heel erg verschillen in omvang, aard van de handicaps van hun cliënten en visie op zorg en organisatie. Het gevolg is onder andere dat het moeilijk is om eenstemmigheid te realiseren over algemene strategische onderwerpen van de sector. Het strategisch meerjarenplan dat in de laatste vergadering is aangenomen, laat dan ook geen kruidige smaak na bij het lezen. De scherpe kantjes zijn eraf en uitgesproken keuzes worden niet gemaakt. Er is één onderwerp waar die scherpe keuzes toch aan de orde zullen zijn: het Kwaliteitskader Zorg. De VGN heeft van het ministerie een time-out gevraagd en gekregen om zelf met een voorstel te komen over hoe de kwaliteitszorg in te richten, zodat de instellingen systematisch hun kwaliteit meten en verbeteren, daarover verantwoording afleggen aan maatschappelijke belanghebbenden en keuzemogelijkheden voor de cliënten ondersteunen. Dat laatste is een harde eis van de cliëntenorganisaties en van de politiek. Voor de zomer zullen we het weten of onze VGN met een door de leden breed gedragen voorstel kan komen. Spannend. Wie schrijft die blijft 27 mei 2011 Van leidinggevenden, managers en stafmedewerkers mag worden verwacht dat ze de kunst verstaan om een ingewikkelde boodschap in heldere en toegankelijke taal om te zetten. Niet te Croonen Organisatie & Management 3/13 23 augustus 2012

4 lang en niet te kort, plezierig om te lezen, de nieuwsgierigheid prikkelend. Politieke en ambtelijke geschriften lijken nogal eens opgesteld met vooral de bedoeling de lezer te ontmoedigen er iets van te begrijpen. Professionals hebben soms moeite zich tot de hoofdlijnen te beperken en het gebruik van vreemde woorden te vermijden. Beleidsnotities bevatten tekst waarvan meer dan de helft straffeloos in de bijlagen kan worden opgenomen voor de liefhebbers of doorzetters. En managers? Managers maken een Powerpointpresentatie. Ze lezen de grote hoeveelheid tekst letterlijk voor terwijl de toehoorders diezelfde tekst proberen mee te lezen in de vlak van tevoren uitgereikte hand-outs met heel kleine lettertjes. Onlangs volgde ik een presentatie waarin bij elke overgang naar een nieuwe dia op de achtergrond een race-auto voorbij raasde. Na drie race-auto s was ik dat heel erg zat. Het blijft moeilijk: communiceren met moderne technieken en tegelijkertijd ouderwets de aandacht te vangen. Toch maar gewoon opschrijven of een verhaal vertellen? Wie kent wie? 10 juni 2011 In heel grote organisaties loopt een bestuurder het risico het contact met de werkvloer te verliezen en zelf nauwelijks door zijn eigen mensen te worden herkend. Maar ook in kleinere gaat het wel eens mis. Toen ik lang geleden - nog maar een paar maanden directeur geneesheer was van het St. Ignatiusziekenhuis in Breda liep ik regelmatig door het gebouw langs alle verscholen werkplekken in het oude ziekenhuis aan de Singel. Management by walking arround heette dat. Je ziet uit eigen waarneming hoe het er in je huis aan toe gaat en kunt door eens onderweg een praatje te maken een indruk krijgen van mensen, hun bezigheden en zorgen. Het was ook een welkome onderbreking. Bij een van de oude liften aangekomen kon ik nog net binnenschuiven bij een breedgeschouderde medewerker van de beddentransportdienst die me vroeg: Zo, jongeman, en waar gaat de reis naar toe? Ik zei hem enigszins verbouwereerd dat ik de directievleugel zocht en vervolgens wees hij me de weg naar mijn eigen kamer. In het gouden laantje voegde hij er nog aan toe. In het bestuurscentrum van Cello, dat we onlangs feestelijk in gebruik hebben genomen, voel ik mij thuis als in dat gouden laantje. Contact met de werkvloer is hier wel iets verder weg, dus je komt wat minder op de werkvloer. Voor een tijdelijk bestuurder is dat ook minder betekenisvol. Het is zeker geen gebrek aan belangstelling. Lotsverbondenheid 24 juni 2011 Een instelling voor de zorg en ondersteuning van gehandicapten zoals Cello kent een groep cliënten die langdurig onder onze hoede zijn. Parallel daaraan zie je ook dat medewerkers zeer trouw zijn en langdurige arbeidscontracten doormaken. Het ons kent ons gevoel is dan ook binnen Cello duidelijk aanwezig. Bij de ouders en vertegenwoordigers van cliënten komt daar nog iets bij. Bij velen heeft zich hetzelfde voltrokken. Bijvoorbeeld een geboorte die aanvankelijk wordt beleefd in een roes van vreugde waarna weldra zorgen ontstaan over de gezondheid en de geestelijke ontwikkeling. En dan volgen moment van schrik, verdriet en zorg. Daarna het weer oppakken van de draad. Het dagelijkse leven organiseren, aangepast aan de nieuwe situatie. Hulp zoeken bij zorgverleners en daarbij contact krijgen met lotgenoten. Dat laatste is heel belangrijk. Wanneer wij in gesprek zijn met die ouders of vertegenwoordigers van onze cliënten proeven wij hun lotsverbondenheid. Dat voelt als: Je kunt nog zo je best doen maar je zult nooit helemaal aanvoelen wat het betekent als je het zelf niet hebt meegemaakt. Dat klopt, maar we proberen het wel en wat minstens even belangrijk is: we proberen onze cliënten zelf met hun beperkte mogelijkheden zich te uiten te doorgronden, te begrijpen en te ondersteunen. Betrokken, betrouwbaar en bevlogen zoals we in onze missie schrijven. Croonen Organisatie & Management 4/13 23 augustus 2012

5 Managers 22 juli 2011 Het gaat al een tijd niet goed met het imago van de managers in de zorg. Het zijn te grote verdieners, ze weten niet meer wat er op de werkvloer speelt, ze veroorzaken bureaucratie en hebben geen handen aan het bed. Weggegooid geld dus en weg ermee. Managers zijn mensen die steeds nieuwe koeien in de sloot duwen, die wij er dan later weer uit kunnen halen hoorde ik eens. Als je zelf manager bent heb je de neiging je te verzetten tegen dit beeld. Niet doen, want je maakt het alleen maar erger. Slechts wanneer je in de praktijk kunt laten zien dat je waarde toevoegt en de mensen dat ook zo ervaren, krijg je recht op je gelijk. Platte organisaties zijn in. Geen ingewikkelde organogrammen. Misschien is het ook wel zo dat de mensen op de werkvloer veel zelfstandiger zonder al teveel managementaansturing zouden kunnen werken. Hun eigen beslissingen nemen en zaken regelen. De daarvoor benodigde regeltijd gaat dan natuurlijk wel van je inhoudelijke werktijd af en voor je het weet ben je zelf een manager geworden. Het moet uit de lengte of de breedte komen. En er moet nu eenmaal veel geregeld worden. Overhead 22 augustus 2011 Ik had het al eens over de impopulariteit van managers in de zorg. Ook het begrip overhead wordt in de publieke en zorgsector met wantrouwen omgeven. Hoe minder overhead hoe beter want het is zonde van de centen die beter aan het primaire proces kunnen worden besteed. Er is nogal verwarring over wat we precies onder overhead verstaan. Feitelijk gaat het om de kosten die worden gemaakt ter ondersteuning van de organisatie (P&O, administratie, facilitaire dienst, ICT enz.) Daarin zijn niet begrepen de kosten van de direct aan het primaire proces gekoppelde ondersteuning. In een jaarlijks onderzoek van het adviesbureau Berenschot worden de overheadkosten van Cello met ongeveer 40 vergelijkbare collega-instellingen vergeleken. En wat blijkt? Ons percentage komt uit op 10,1 % en het landelijk gemiddelde op 15,1 %. Dat doen we dus nog niet zo slecht! Nooit meer roepen dus dat bij Cello de overhead te hoog is. Binnen Cello spreken we ook over overhead in de betekenis van kosten die door alle budgethouders van het primaire proces worden gedeeld en over hen worden omgeslagen. Dat is geen echte overhead. Het is beter te spreken over de gemeenschappelijke, centrale kosten. Een gedeelte van de ZZP opbrengsten wordt aan die centrale dienstverlening (inclusief de overheadkosten) afgestaan. Het afdrachtpercentage is bij Cello circa 22%. Dit percentage is sterk afhankelijk van de keuzes die wij maken. Er is in zekere zin sprake van een solidariteitsheffing en het werkt als een communicerend vat: wanneer wij besluiten clusters uit te sluiten van betaling van een gedeelte van die centrale kosten moeten óf die kosten door de overige clusters worden opgebracht óf de centrale dienstverlening moet worden gestaakt en door de belangstellende clusters worden overgenomen ten laste van hun eigen budget. Over dit soort keuzes is het laatste woord binnen Cello nog niet gesproken. Hulptroepen 5 september 2011 Jullie zullen wel eens denken: Wat heeft die Frans Croonen toch een leuke baan; hij is in z n eentje de baas en kan maar zo n beetje doen en laten waar hij zin in heeft. Het eerste is zeker waar maar het tweede helemaal niet. Op de eerste plaats zie ik het besturen van Cello toch vooral als een teamgebeuren met het bestuur als eindverantwoordelijk teamleider. Verder zijn daar de cliëntenraad en de ondernemingsraad die de bestuurder adviseren en de planvorming en de uitvoering ervan in de dagelijkse praktijk goed in de gaten houden. Externe instanties en Croonen Organisatie & Management 5/13 23 augustus 2012

6 diverse inspecties houden zich gericht bezig met toezicht op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en van onze woonomgevingen. Het zorgkantoor sluit zorgcontracten met ons af en vraagt om gedetailleerde verantwoording over de invulling van de zorgvraag. En dan is er ook de raad van toezicht van Cello. Die raad van toezicht is de formele werkgever van de bestuurder (stelt hem/ haar aan en regelt de arbeidsvoorwaarden), adviseert hem gevraagd en ongevraagd en ziet erop toe dat het bestuur voldoende aandacht geeft en goede resultaten boekt op het terrein van goede en veilige zorg, doelmatig binnen financiële kaders blijft en op een adequate en plezierige manier met de cliënten en medewerkers omgaat. De bestuurder moet de raad van toezicht daartoe ruim van de nodige (management)informatie voorzien en verantwoording afleggen. Met zoveel hulptroepen moet je wel een erg eigenwijze bestuurder zijn om er een janboel van te maken. Het lijkt mij een geruststellende gedachte voor iedereen zo bij de start van onze werkzaamheden na een mooie vakantie. Managementcursus 19 september 2011 De vorige keer probeerde ik uit te leggen dat het eigenlijk best moeilijk is om als bestuurder of eindverantwoordelijk manager er een potje van te maken. Toch lukt dat een enkele collega met enige regelmaat. Hoe komt dat nu? Een van de belangrijkste taken van een manager is het nemen van besluiten. Dat wordt ook van hem verwacht door zijn medewerkers en zijn directe omgeving. Wanneer nu zoals ik eerder suggereerde zo n besluit slechts een optelsom is van uitgebrachte adviezen van insprekende adviesorganen dan heb je geen manager nodig maar dan kan worden volstaan met een getrainde aap met een telraam. Er wordt aan een manager gevraagd om een eigen oordeel te vormen waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met wat iedereen ervan vindt maar ook wat je eigen opvatting is. Kun je dat leren? Ja. Daarvoor zijn de managementcursussen. Daar leer je hoe het allemaal werkt in een organisatie, waar je rekening mee moet houden en hoe je zelf het beste uit de verf zult komen. Er zijn in Nederland veel opleidingen voor management en organisatie van de zorg. Ik schat dat ongeveer een derde van de afgestudeerden inderdaad manager wordt. De rest wordt gewaardeerd stafmedewerker. Ze ondersteunen de manager. De goed bekende afdeling Opleiding van Cello geeft een cursus Managen bij Cello. Opleiding alleen is niet alles - het moet ook in je genen zitten - maar het helpt wel. Grijp dus je kans. Structuur 3 oktober 2011 Wanneer ik vanuit mijn comfortabele bovenwoning neerkijk op de Vismarkt in Den Bosch dan zie ik een plein zonder enige wegmarkering voor welke weggebruiker dan ook, geen enkel verkeersbord en meestal geen enkele agent in de buurt. Voetgangers, kerende en parkerende auto s, fietsers, scooters en 180 stadsbussen per dag (mijn gepensioneerde onderbuurman houdt het bij) krioelen door elkaar zonder dat er noemenswaardige ongelukken gebeuren. Het ministerie VWS nodigt zorgaanbieders van langdurige zorg uit om deel te nemen aan een experiment regelarme instellingen. Na een inventarisatieronde begint het experiment met ca 5 zorgaanbieders, die moeten dan wel tevoren benoemen wat de deelname aan het experiment moet opleveren in termen van meer tijd voor de cliënt en meer kwaliteit en doelmatigheid. We blijven voor mijn gevoel ondanks de goede bedoelingen op zoek naar de maakbare samenleving waarin kwalitatieve aspecten kwantitatief zijn te maken, risico s tevoren kunnen worden opgespoord en beheerst zodat er geen ongewenste uitkomsten van zorg meer voorkomen en dat het allemaal niet te duur wordt. In gedachten zie ik een soort Heetmanplein voor me, beneden op de Vismarkt. Croonen Organisatie & Management 6/13 23 augustus 2012

7 Eerst nadenken, dan praten 17 oktober 2011 Ik kom uit een groot gezin. Als iedereen er tijdens het avondeten was, zaten we met tien man aan tafel. Mijn vader was een strenge man. Gelukkig voor ons was hij vaak nog lang aan het werk. Later als je zelf weer wat ouder bent komen sommige gebeurtenissen van vroeger in een ander wat milder licht te staan. Mijn vader werd soms gek van het gekakel aan tafel. Hij vond dat het rustig moest zijn tijdens het eten. Je kon toch ook niet netjes eten en praten tegelijk? Nou, dat konden we natuurlijk heel goed. Hij vaardigde de volgende regel uit. Wanneer je iets wilt zeggen onder het eten moet je je eerst goed van tevoren afvragen welke rampspoed de wereld zou treffen wanneer de voorgenomen mededeling wordt weggelaten of uitgesteld. U raadt het al: het werd (even) muisstil. Totdat mijn moeder tegen mijn vader zei dat hij niet zo ongezellig moest doen. Vooral niet omdat hij toch al zo weinig aanwezig was als iedereen aan tafel zat, voegde zij er snedig aan toe. En zo zijn we thuis bijna allemaal gezellige praters gebleven en daar heb ik in mijn werkzame leven veel plezier van gehad. Maar soms moet ik nog wel denken aan die bijzondere raadgeving van mijn vader. Want er zat natuurlijk wel iets in. Dan neem ik me weer voor eerst goed te luisteren, dan na te denken en dan pas te praten. Je bent nooit te oud om te leren. Spelenderwijs 14 november 2011 De spelvorm wordt in opleidingen vaak gebruikt om mensen spelenderwijs iets te leren. Even los komen van de materie. De bestaande kaders verlaten. Out of the box denken heet dat tegenwoordig. Tactiek is belangrijk. Tactische opereren kan je succes brengen in zaken voor jezelf en in je functioneren binnen een organisatie. Sport en spel vormen een leerschool daarvoor. Zo is het bij biljarten de grote kunst niet om een carambole te maken, maar om dat op zo n manier te doen dat er een stootbeeld overblijft dat opnieuw tot succes zal leiden. Het is dus een erg tactische sport. Nadenken over de zet na de volgende mogelijke zet van je tegenstander. Net zoals bij schaken. Bedenk wel dat je niet altijd zult winnen. Ook anderen proberen het spel succesvol te spelen en een van de belangrijkste uitgangspunten voor sportiviteit is dat je tegen je verlies kunt. Het komt in huiselijke kring voor dat halverwege een potje scrable de verliezende partij nijdig het letterbord onherstelbaar door elkaar schudt en de speeltafel zonder te groeten verlaat. Op de televisie hoor je een voetbaltrainer na een verloren wedstrijd roepen dat hij er schijtziek van is en dat hij hoopt dat zijn spelers hetzelfde lot heeft getroffen. Waarom? Willen winnen is een mooie eigenschap. Een verlies accepteren en er lering uit trekken, ook. Er is geen einde aan het spel. De volgende ronde is misschien voor jou. ICT 28 November 2011 ICT mensen zijn optimisten. Steevast houden zij ons voor dat invoering van automatisering zal leiden tot gebruikersgemak, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. Wat wil een mens nog meer? Alleen die louter positieve boodschap al zou ons wat achterdochtig moeten maken, maar dat gebeurt niet. Wij zelf zijn ook onverbeterlijke optimisten. We vragen er nog extra zaken bij. Aansluitingen op bestaande systemen, extra mogelijkheden en gebruikersgemak. En het gebruik van gegevens moet natuurlijk wel veilig zijn. Dat kan allemaal is steevast het antwoord van de automatiseerder. Ondertussen wordt het project complexer, duurder en worden de implementatietermijnen niet gehaald. In de ergste gevallen wordt het project helemaal afgeblazen. Zo gaat het werkelijk zo vaak en in alle sectoren. Croonen Organisatie & Management 7/13 23 augustus 2012

8 Wat zou je doen als je met een vraag naar een toekomstbestendige wasmachine naar een witgoedhandel stapt en de verkoper zou je voorstellen die samen te ontwikkelen zodat al je gebruikswensen erin kunnen worden verwerkt? Mooi toch? Ontwikkelingskosten samen delen? Hoezo? Wie heeft er de meeste baat bij die ontwikkeling? Dan ook nog geen helderheid over de oplevering krijgen en geen zekerheid over of die wasmachine het uiteindelijk wel echt doet? Daar piekeren we toch niet over. Je vraagt welke standaardmachine op dit moment het beste uit de beoordelingen komt van ervaren gebruikers, check dat nog even op internet, je let op de prijs en je maakt je keuze. De prijs staat daarmee vast en je kunt hem dezelfde avond nog laten draaien. Met computerprogramma s zouden we dat ook meer moeten doen. Zorgen 12 december 2011 Heel lang geleden kende ik een collega ziekenhuisdirecteur die ik toen heel oud en ouderwets vond. Ik denk dat hij even oud was als ik zelf nu ben. Hij was internist en directeur tegelijkertijd: geneesheer directeur was zijn titel. Hij had niet veel te doen en wandelde dagelijks langs de afdelingen van zijn ziekenhuis. Stak zijn neus om de hoek en zei dan opgewekt Wat hebben we het toch goed, he?. Hij wachtte niet op een antwoord en zette tevreden zijn tocht voort. Toen ik als interim-directeur bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland werkte, verzond ik namens de vereniging brieven naar leden van de tweede kamer en andere lobby-adressen om het standpunt van de sector over te brengen over (meestal tegen) voorgenomen beleid en maatregelen die de gehandicaptenzorg rechtstreeks raakten. De brieven en notities waren opgesteld door beleidsafdelingen en ze zagen er altijd goed uit. Helder en beknopt, want te lange brieven daar zit niemand op te wachten. Wat me regelmatig opviel in die stukken was dat de VGN zich steeds ergens zorgen over maakte of zich bezorgd toonde in verband met de aangekondigde veranderingen. Dat vond ik zo tobberig klinken dat mijn belangrijkste bijdrage eruit bestond die zinsneden wat blijmoediger te formuleren. Je werkt dan wel in de zorg maar daarom hoef je nog niet overal zorgen over te maken. En als je dat al doet, begin dan met een paar positieve zinnen. Want, laten we eerlijk zijn, zo slecht hebben we het nu ook niet. Zeg maar 3 januari 2012 Enige afleveringen geleden vertelde ik al eens over de vergeefse pogingen van mijn opvoeders om het spreken te beperken tot het allernoodzakelijkste. Een ander punt van aandacht bij het spreken kwam later op de middelbare school meer aan bod. Dat is van te voren goed te bedenken wat en hoe je iets gaat zeggen. Wanneer je dat niet doet verval je snel in stopwoorden of gewoon een soort van gekreun (uh of eh) op het moment dat je het even niet meer weet of niet te stellig wilt zijn. Dat maakt geen sterke indruk en de boodschap komt niet goed over. Aan stopwoorden hebben we geen gebrek. Iedere tijd kent zijn eigen stopwoorden. Het meest gebruikte van de laatste tijd is volgens mij zeg maar. Let er maar eens op! Het gebruik van een stopwoord komt ook voort uit onze schroom om een vraag met eenvoudig ja of nee te beantwoorden. In principe wel hoor je dan in plaats van ja. Of wat te denken van indirect niet als het gewoon nee moet zijn. Soms hoor je mensen spreken op een manier die doet denken aan het afspelen van een video op Youtube. De videoplayer begint al te spelen voordat het gehele bericht is gedownload en als je oplaadsnelheid te laag is stopt hij er even mee. Totdat er weer mondvoorraad is, zeg maarr. Na één jaar 17 januari 2012 Croonen Organisatie & Management 8/13 23 augustus 2012

9 Het is alweer bijna een jaar geleden dat de voorzitter van de raad van toezicht op deze plaats in Celloberichten mijn komst aankondigde als waarnemer van de ernstig zieke Eric Demandt. Het gedurende een jaar bestuurder zijn van Cello heeft me tot beter inzicht gebracht van wat er zich in de zorg voor verstandelijk gehandicaptenzorg afspeelt en wel heel bijzonder hoe dat bij Cello gebeurt. Ik kon zomaar trots zijn op prestaties van onze organisatie zonder dat ik er zelf veel aan had bijgedragen. Tijdens de recent uitgevoerde vijfjaarlijkse materiële controle gingen twee strenge medewerkers van het Zorgkantoor op basis van een steekproef uit zorgdossiers na of de zorg wordt verleend volgens de afspraken en standaarden. En of die afspraken goed in het Ondersteuningsplan zijn vastgelegd. Dat leverde bij hen een positief oordeel op. Onze begeleiders hebben veel oog voor de persoon en de vraag van de cliënten. Zo klinkt het na de controle. Mooi om met zo n boodschap het nieuwe jaar te beginnen. We zijn op de goede weg. Met vertrouwen op weg naar nieuwe proeven van bekwaamheid. Het invullen van de uitkomsten van de eerste pijlers van het nieuwe Kwaliteitskader VG in het jaardocument is zo n volgende proef. Mooi al die metingen. Het allerbelangrijkste is echter dat wij zelf naar eer en geweten kunnen verklaren dat wij dagelijks de best mogelijke zorg geven aan onze cliënten binnen de mogelijkheden die we hebben. "Oog voor dagelijkse zorg" is dan ook het jaarthema van Cello voor het jaar Ik wens jullie daarbij veel succes en werkplezier. Nog een aantal maanden zal ik dat werkplezier graag met jullie delen. Sponsors 7 februari 2012 De bezuinigingen op de rijksbegroting van het kabinet Rutte slaan grote gaten in begrotingen van culturele instellingen en belangenverenigingen. Op gemeenteniveau wordt de broekriem ook aangehaald met gevolgen voor veel gemeentelijk gesubsidieerde voorzieningen. Voor onze sector ziet dit jaar er nog goed uit maar het zal het vanaf 2013 ook financieel spannend worden. De regering heeft het aan de andere kant de fiscale aantrekkelijkheid verruimd voor sponsors om financieel bij te springen. Daarvoor moet je wel een ANBI zijn. Dat wil zeggen: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Indirect toch nog betaald vanuit belastinggeld, maar dat gaat niet vanzelf. Daar moet je wel wat voor doen. Cello is zo n ANBI en we kennen al lang sponsors. Die sponsors vragen wij namens onze cliënten ondersteuning bij het mogelijk maken van gebeurtenissen en treffen van voorzieningen die niet binnen de reguliere financiering vallen. We hebben een stichting Vrienden van Cello. Er lopen contacten via de cluster Vrije Tijd als het om evenementen gaat en via vrijwilligersactiviteiten helpen we bedrijven en clubs om invulling te geven aan maatschappelijk ondernemen. Incidenteel is er via de sector- en clustermanagers rechtsreeks contact met bouwuitvoerders of leveranciers.. Er gebeurt dus veel maar het is erg versnipperd. We hebben geen heldere en consistente boodschap voor onze potentiële sponsors. We onderhouden niet goed onze doorlopende relatie met hen en vragen ons nog niet voldoende af wat onze tegenprestatie voor de sponsors zal kunnen zijn. Ik stel voor dat we dit onderwerp eens op de agenda zetten. Goede suggesties zijn welkom. Prokkels en Doedels 17 februari 2012 Marten Toonder wist als geen ander nieuwe namen, woorden en begrippen te bedenken voor vreemde maar ook alledaagse dingen in en rond Rommeldam. Soms waan ik mij het lezen van stukken over onze zorg aan verstandelijk gehandicapten in de wondere wereld van Olie B. Bommel. Zo stuitte ik op Prokkel. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking om de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Prokkelen betekent dan aan die ontmoetingen mee- Croonen Organisatie & Management 9/13 23 augustus 2012

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen

De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen De wijkzuster terug een kanteling in denken en doen mede mogelijk gemaak door: - Colofon - Titel De wijkzuster terug. Een kanteling in denken en doen

Nadere informatie