Ik ging wanhopig op zoek naar werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik ging wanhopig op zoek naar werk"

Transcriptie

1 Relatiemagazine van de Chrilijke Hogechool Ede november 2012 nr. 13 Ik ging wanhopig op zoek naar werk Han Egbert over loopbaan en voorliefde Thema: Een leven lang leren I Dick Kraaij over breinontwikkeling I Partnerchap CHE en Leger de Heil I 5 tip voor loopbaanzoeker I Afcheid van CvB-voorzitr Kee Boele I

2 CHE overtuigend ander inhoud In deze SCHERP 4 Opleidingen Identiit Covertory - leven lang leren CHE in beeld - leven lang leren 22 De Chrilijke Hogechool Ede (CHE) i een protant chrilijke hogechool op gereformeerde grondlag. De CHE heeft tien opleidingen, 4000 tudenn en 500 medewerker. Daarnaat biedt de CHE pot-hbo opleidingen, mar, curuen, advie en onderzoek aan via CHE-Tranfer. Chrilijke Hogechool Ede Oude Kerkweg JS Ede Telefoon: Facebook: ChrilijkeHogechoolEde Gezondheidzorg Verpleegkunde Educatie Leraar Baionderwij Theologie Goddient Patoraal Werk Leraar Goddient / Levenbechouwing Men & Organiatie Bedrijfkunde MER Human Reource Management Journalitiek & Communicatie Journalitiek Communicatie Sociale Studie Maatchappelijk Werk & Dientverlening Sociaal Pedagogiche Hulpverlening een leven lang leren Wat Den Haag in toenemende ma belangrijk chijnt pretatie en rendemenn. Een goede hogechool vinden, i de bijdrage van het hbo aan de economie i niet primair een organiatie met doelen, maar een (lee: het nationaal inkomen) en daarbinnen intitutie met waarden. Hart voor de tudent i iet met name de zogenaamde topectoren. Nu i dit ander dan ervice aan een klant. Al we kwaliit inderdaad van belang, maar het i op zichzelf een (van onderwij dat opleiden wordt) meetbaar maken, inperking, want GGZ-inllingen en ziekenhuizen wordt het uiindelijk kwantiit en i ontzieling bijvoorbeeld, taan dan in het guntig geval op het het gevolg. Structuur en ymen worden dan tweede plan. belangrijker dan cultuur en gedrag, zodat docent en tudent vermalen worden. Welvaart (vooruitgang en maakbaarheid) en niet Al we het du hebben over een leven lang leren, welzijn (geluk in gebrokenheid) i de onderliggende moen we du wel ed goed blijven nadenken waarde. Het gevolg hiervan i dat het begrip over de vraag of we het bij leren hebben over opleiden onderwij het karakr krijgt van opleiden van of over onderwij. ondernemende profeional voor de arbeidmarkt. Ook dit houdt een inperking in want onderwij i van oudher veel meer dan opleiden, namelijk opvoeden en vormen van jonge menen voor het leven (waar Dr. Kee Boele het werkzame leven onderdeel van i). Voorzitr College van Betuur Een derde inperking, die direct voortvloeit uit de Chrilijke Hogechool Ede twee voorgaande, i de focu op meetbare reultan, CHE partner CHE praktich Opleidingen CHE in beeld - Afcheid Kee Boele En verder Voorwoord 2 / Nieuw 6-9 / Leven lang leren. - Portretn / Fein en cijfer 21 / Column Carianne Ro 23 / De Slling 27 / Column Boe of beur? Warner Bruin 31 / Docent uitgelicht: Jeanet de Kor-Mourik 34 / Tranfer Nieuw 35 / Biedt zich aan 39 / Publicatie 40 / Agenda 42 36

3 opleidingen CHE overtuigend ander Kenni geen doel, maar gereedchap Neurobioloog Dick Kraaij Van kleur, kinderen en jongeren wordt anno 2012 meer zelfredzaamheid en planvaardigheid verwacht dan hun herenen aankunnen. Zowel thui, al op chool. Dat zegt Dick Kraaij, gepromoveerd neurobioloog en CHE-docent aan de Academie Educatie, die een oorzaak ziet in de wijze waarop we leren. We moen kenni niet al doel bechouwen, maar al gereedchap om zelfredzaam worden. De kenni over on brein i nog maar beperkt. Kraaij zal de eer zijn om dat toe geven. Toch i de wenchap de afgelopen decennia al ontzetnd veel wen gekomen over de anderhalve kilo grijze herencellen die we allemaal met on meedragen. En het zou zonde zijn al we daar on voordeel niet mee doen. Vooral omdat we er zelf invloed op kunnen uitoefenen. Gedrag turen De ontwikkeling van het brein i in de jonge jaren van een men enorm. Herencellen, ofwel neuronen, leggen tijden het leren eindeloo veel verbindingen met elkaar en met divere herengebieden. Informatie die binnenkomt, loopt een paadje via verchillende onderdelen van het brein om op de jui plek in het brein uit komen, zegt Kraaij. De weg die deze informatie volgt, i lken verchillend. Neuronen geven namelijk informatie door met behulp van boodchaptoffen. Sommige boodchaptoffen zijn timulerend, maar er zijn ook boodchaptoffen die remmend of regulerend zijn. Met een combinatie van timulerende, regulerende en remmende boodchaptoffen i het mogelijk om onze aandacht richn en on gedrag turen. Emotie en motivatie pelen hierbij een belangrijke rol. Strand Voor elk paadje geldt dat het viger wordt naar ma het vaker gelopen wordt. Giet je war uit over het trand, dan loopt het in een bepaalde rou naar de zee. Naar ma je er vaker war over uitgiet, verbreedt en verdiept dat troompje. Zo werkt het ook in de herenen en worden inree en leertijlen ontwikkeld. Wordt een paadje nauwelijk meer benut, dan noeit het brein de verbinding weg. Ue it or loe it, leert de neurobiologie. Reflecren Kraaij i gefacineerd door de rol van het brein in de manier waarop en de nelheid waarmee we leren. Bij pageboren baby, kleur, kinderen en jongeren i dat ed heel verchillend. Een baby van een paar maanden brengt de hand naar de mond, maar kan pa na een jaar twee voorwerpen gen elkaar klappen en pa na twee jaar zinnetje van een paar woorden formuleren. Zo blijft het brein, tijden verchillende groeipurn, in ontwikkeling tot ongeveer het 25 levenjaar. Pa in de laat jaren van die periode leert een jongere goed plannen en reflecren. Het i daarom ook zo belangrijk dat we die fae onderkennen in de manier waarop we on onderwij vormgeven en de wijze waarop we onze kinderen opvoeden. En daar ontbreekt het volgen Kraaij nogal een aan. We tikken een kind op de vinger al het in een katje wil kijken, rwijl die nieuwgierigheid in z n jonge jaren heel belangrijk i voor de ontwikkeling van het brein. We vragen een baichoolleerling om uit een boekje leren We tikken een kind op de vinger al het in een katje wil kijken, rwijl die nieuwgierigheid heel belangrijk i. wat een pinguïn i, rwijl het veel ber en neller leert al het de vogel in z n eigen tuin bekijkt en onderzoekt. En we vragen tiener een rou uit tippelen voor de toekomt door een profielkeuze op de middelbare chool en een keuze voor hun vervolgtudie op hun achttiende maken rwijl hun brein daarvoor nog helemaal niet i toegerut. Taalproblemen Kraaij pleit voor een meer ontwikkelinggerich benadering in het onderwij. Je moet een kind of jongere taken geven die bij zijn ontwikkeling paen. Uit onderzoek van collegawenchapper Ewald Vervaet bijvoorbeeld blijkt dat het aanleren van allerlei abtrac, cognitieve functie zoal lezen en chrijven pa rendement oplevert bij kinderen al de herenen van een kind er aan toe zijn. De ontwikkeling van het brein heeft namelijk een ervaringonafhankelijke (erfelijk), een ervaringverwach (ontwikkeling) en een ervaringafhankelijke (beleving) groei. Sla je de eer twee fae over, dan heeft het inveren in de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden geen zin. Daarom i het volgen Kraaij meetal ook niet zinvol al ouder, die graag limme kinderen willen, hun kroot al leren lezen en chrijven voordat het naar chool gaat. Dit kan lar zelf voor taalproblemen zorgen. En i het jammer dat het onderwij kinderen gelijkertijd hetzelfde laat leren. Voor de helft van de groep i het goed behappen, een kwart komt niet mee en de ret verveelt zich omdat het voor hen gemakkelijk i. Kraaij i warm voortander van ontwikkelinggericht onderwij, waarbij kinderen in kleine groepje van en met elkaar leren. Laat die groepje daarbij vooral problemen uit de leefwereld oploen, waarbij kenni en kunde van de verchillende choolvakken amen nodig zijn. Ontdekken Het i bovenal belangrijk dat het onderwij compentiegericht en bekenivol i, zegt Kraaij. Je kunt een leerling de kaart van Nederland uit z n hoofd lan leren en bij rekenen allerlei droge ommetje opgeven. Aan het eind van de rit zet je er al docent een treep door al het fout i. Maar waarom geef je m niet de volgende opgave? Je moet vier pakketje wegbrengen, één naar Amrdam, één naar Heerhugowaard, één naar Alkmaar en het laat naar Haarlem. Wat i de be rou? Hoe lang doe je erover en wat kot het? In zo n opgave combineer je verchillende vakken en maak je onderwij compentiegericht en bekenivol. In alle fae van de ontwikkeling van het brein en de taken die erbij horen, i begeleiding van groot belang, beluit Kraaij. Laat een kind ontdekken en leren in een natuurlijke omgeving. Zo wordt opgedane kenni en kunde een gereedchap om je in de toekomt ber kunnen redden. 4 5

4 nieuw CHE overtuigend ander CHE coort een ruime acht in Keuzegid hbo 2013 De CHE coort 81 van de 100 punn in het overzicht Srke en Zwakke hogecholen in de Keuzegid hbo voltijd 2013 die op 23 oktober vercheen. Daarmee behaalt de CHE een tweede plek in de cagorie middelgro hogecholen. Na acht jaar de be hogechool zijn, heeft de CHE dit jaar de Gereformeerde Hogechool (GH) uit Zwolle boven zich. De opleiding Human Reource Management (HRM) van de CHE pant de kroon met een waardering van 96 punn. De beoordeling van de Keuzegid i gebaeerd op lagingcijfer, oordelen van tudenn en het beeld van onafhankelijke expert. De Keuzegid vindt het niet vreemd dat bij de iet grore hogecholen twee confeionele intitun de ranglijt aanvoeren. Zij geeft aan dat dit wordt veroorzaakt door de eigen identiit en de daardoor rke binding met de tudenn. Vijf van de tien opleidingen die de CHE biedt, coren een eer plek van al het aanbod binnen hun cagorie. Dit geldt voor de opleidingen Human Reource De opleiding Communicatie i dit academich jaar getart met een nieuwe manager in de peroon van Shahied Badoella. Badoella werk de afgelopen jaren bij ChrinUnie, waar hij tart al hoofd Communicatie en Campagne en ind 2008 de functie van Direcur Communicatie en Adjunct-direcur van het Partijbureau bekleedde. Hij wa in deze functie eindverantwoordelijk voor corpora communicatie, voorlichting, verkiezingcampagne, HRM, marketing, bedrijfvoering en het Opleidingcentrum. Al peroon i Badoella innovator en verbinder. Bekeni geven aan men en organiatie i mijn diep drijfveer. Ik wil menen op hun jui plek brengen. Al iedereen dat doet waar hij of zij onwij goed in i, krijg je ynergie. Badoella i oprichr van ChritianTalent.NL en UniquelyMe.NL en hij bekleedt divere nevenfunctie. Teven wordt hij regelmatig al advieur gevraagd door verchillende (chrilijke) directieam en betuurder. Management (HRM), Maatchappelijk Werk & Dientverlening, Journalitiek, Bedrijfkunde MER en Leraar Goddient/ Levenbechouwing. Sociaal Pedagogiche Hulpverlening (SHP) coort ook erg hoog met gemiddeld een core van 92. De opleiding Communicatie behaalt een mooie derde plek, Leraar Baionderwij (regio midden en oot) en Goddient Patoraal Werk taan op vier en ook Verpleegkunde behaalt de top-5 in haar cagorie. Over HRM zegt de Keuzegid: De allerbe opleiding zit in Ede. De chool draagt duidelijk haar chrilijke identiit uit. Al je dat geen probleem vindt, kan je een uitmunnde opleiding verwachn, die op alle inhoudelijke apecn bijzonder goed coort. Studenn prijzen de manier waarop ze voorbereid worden op hun carrière met een praktijkgericht programma. Meer informatie over de Keuzegid hbo voltijd 2013 i vinden op De keuzegid i uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwij Informatie (CHOI). Badoella nieuwe manager opleiding Communicatie Shahied Badoella Educatie tart initiatief SIO voor afgetudeerde pabo er De Tranferafdeling van de Academie Educatie lanceert een nieuw initiatief voor de tagnerende arbeidmarkt in het onderwij: Starr In Onderwij (SIO). Voor afgetudeerde leerkrachn i het moeilijk een baan vinden. Daarnaat kampen baicholen met bezuinigingen. SIO brengt de belangen van de primaire onderwijinllingen en net afgetudeerde leerkrachn bij elkaar. Studenn Journalitiek winnen Inrnationaal Award Starthandeling bouw campuwoningen Met de letrlijke lancering van een nagemaak tudennkamer op het betonnen kelet van de eer verdieping, werd het tartchot gegeven voor de bouw van campuwoningen op loopaftand van de CHE. De openinghandeling vond woendag 10 oktober plaat. Twee tudenn van de opleiding Journalitiek wonnen met hun eindproductie Koopman of Moralit een Inrnationaal Award. De prij werd uitgereikt tijden de Chritian European Viual Media Aociation (CEVMA) in Zwirland. Met ruim vijftig inzendingen uit negen landen kwam de documentaire van CHE-tuden Lauret de Haan en Rianne van Vuren al be uit de bu in de cagorie Studenn. De twee tudenn maakn een documentaire over het protitutiebeleid van Nederland veru Zweden. Nederland tolereert en legalieert protitutie rwijl Zweden protitutie trafbaar lt. De documentaire gaat over de mitanden in de Nederlande protitutiebranche en onderzoekt of de aanpak in Zweden ber i. Het CEVMA beoordeelde de documentaire al beeldend, actueel en objectief. Het product zet kijker aan het denken. Cee van der Knaap, (burgemeer van Ede), Marian Teer (direcur van Woonde) en Bart van A (hoofd Vatgoed bij Ideali) vergenwoordigden de drie betrokken partijen. Woonde i opdrachtgever van de bouw en Ideali gaat al tudennhuiver de woningen verhuren. Op het voormalig Praxirrein worden drie apparmentcomplexen met 250 tudennkamer gebouwd. Naar verwachting wonen de eer CHEtudenn al vanaf volgend tudiejaar op de campu aan de Hoefweg (lang de Zandlaan). Huidige tudenn chrijven zich nu al in voor een kamer, toekomtige tudenn kunnen zich vanaf januari aanmelden via Ideali ( Kennicampu Ede De bouw van de tudennapparmenn pat in het concept van de Kennicampu Ede die de CHE amen met de gemeen Ede, ROC A12, PTC+, Het Streek, Aere Groep, Groenhort College en woningcorporatie Woonde en Ideali ontwikkelt. De Kennicampu gaat een uitdagende woon-, werk-, leef- en leeromgeving bieden. 6 7

5 It TiMe To ReThInK our culture AnD faith BoEiEnDe mini-conferenties: Re:Think de Bijbele cultuur vrijdag 7 t/m zondag 9 december Aan de hand van tientallen bijzondere Bijbele voorwerpen neemt Midden-Oonkenner en chrijver Jaap Bönker on mee op een boeiende rei door de cultuur van de Bijbel en verlt hij over het leven zoal God dat bedoeld heeft. Prij: 95 euro Re:Think de toekomt van Chritu vrijdag 18 t/m zondag 20 januari Een groot gedeel van de Bijbel gaat over de toekomt. Maar wat wen wij daarvan? Wanneer zal Chritu rugkomen al koning en vrede brengen op aarde? Wat gaat er nog gebeuren in het Midden-Oon? Schrijver en preker Jeep van der Schoot verlt on alle over de eindtijd. Prij: 115 euro incl. grati full-color boek De Koning Komt Weekenden van vrijdag 19:30 tot zondag 16:00 uur. Prijzen o.b.v. all-incluive (ontbijt, lunch, warme maaltijd, 2 overnachtingen in conferentiecentrum Het Brandpunt, onbeperkt koffie/thee/fridrank). Info / reerveren: De twintigerbeweging van Het Zoeklicht. Kijk op Hier i nog plaat... Volgende keer adverren in Scherp? Bel of mail Eddy Morren Maximumlife BV / Buinlandervaring opdoen in Iraël Ne Ammim i toegewijd aan ontmoeting, dialoog, tuderen en gatvrijheid. In het dorp woont een inrnationale, oecumeniche Chrilijke gemeenchap, opgericht en onderund door Europee chrinen en kerken. De inwoner, gemotiveerd door de leen uit het verleden en de uitdagingen in de toekomt, wonen, werken en tuderen in olidariit met een breed pectrum van menen uit het land; Joden, Arabieren en anderen. Ben je 18 jaar (of ouder) en ga een uitdaging niet uit de weg? Hoop je dit chooljaar je tudie af ronden en wil je er een jaartje tuen uit? Ne Ammim biedt een unieke gelegenheid een jaar buinlandervaring op doen met werken en leren in een werkelijk unieke etting: een inrnationaal chrilijk dorp in Irael! nieuw Starbuck koffiecorner op CHE De We Proudly Serve Starbuck koffiecorner op de Chrilijke Hogechool Ede i de eer Starbuck outlet op een hogechool in Nederland. Studenn reageren enthouiat op de komt van het populaire koffieken. Emile van Velen Nieuw inllingplan 2016 Verbinding met tudenn, met de achrban, met exrne partner en het beroepenveld taat de komende jaren hoog in het vaandel bij de CHE. Het nieuwe Inllingplan (IP 2016) onder de naam Voorrang aan Verbinding werd in epmber gepreenerd. Emile van Velen nieuwe academiedirecur Educatie De Academie Educatie i dit academich jaar getart met een nieuwe academiedirecur. Emile van Velen heeft het tokje overgenomen van Joop Korland. Van Velen wa inrim direcur bij de Politievakorganiatie ACP. Aan enthouiame en gedrevenheid ontbreekt het Van Velen niet. Ik kan me geen baan voorllen waarin je meer van bekeni kunt zijn. Iedere nieuwe lichting tudenn draagt bij aan het welzijn van meer dan honderdduizend kinderen. Dat drijft mij. Daar ligt ook de overeenkomt met mijn vorige baan: gedreven politiemenen zijn eveneen van bekeni voor de amenleving. Veel veiligheidproblemen kunnen voorkomen worden door opvoeding en onderwij. In mijn nieuwe functie wil ik werken aan goed onderwij en er naar treven om het be uit onze tudenn halen. In Iraël leven Arabieren en Joden er naat elkaar - in één land - én in conflict. Ne Ammim kan een bepaalde tijd je thui zijn: je ondervindt aan den lijve en hoe Arabieren en Joden leven, wat ze geloven en hoe ze met elkaar omgaan. En je kunt een actieve bijdrage leveren aan de dialoog tuen deze groepen. Naat het werk wordt er een tudieprogramma aangeboden. Betanddelen van het tudieprogramma zijn tudieavonden, eminar en excurie. Zie ook onze webi of Daar i ook het ollicitatieformulier vinden. 8 9 De kern van de CHE-toekomtplannen i de ingelagen koer voortzetn, maar met hernieuwde aandacht voor chrilijke beroepvorming. Viievorming op dit rrein en ook concre uitwerking in het onderwij daarvan i een peerpunt. Andere doelllingen voor de komende vier jaar zijn dat het beroepenveld meer een initiërende rol krijgt in het onderwij en onderzoek én dat de CHE nadrukkelijker wil aanluin bij exrne partijen, om zo vanuit haar pecifieke expertie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van bedrijven en inllingen. Op /inllingplan kun je het Inllingplan 2016 lezen of het filmpje bekijken.

6 identiit CHE overtuigend ander met anderen. Al door een trechr leidde voor een praatje, een gebed Wij zijn pionier dit geheel on naar Afrika. Jezu verlde on dat Afrika on nodig had. De bemming werd uiindelijk Kaaptad, Zuid-Afrika. Onze doelgroep de buinlander in deze tad. of een erieuze Bijbeltudie. We hebben bijbel in divere Afrikaane talen. Buinlander en buinlander zijn, loopt al een rode draad door het leven van Marcu. Zo Marcu en Alja Spronk ook Afrikaane gronden en luchn. Tot zijn acht woonde Marcu in Tjaad waar zijn vader en moeder zendeling waren. Marcu: Ik evangelieren in Kaaptad heb na Tjaad nooit meer dan vier jaar ergen gewoond. Bij mijn ouder kwamen ook altijd vreemdelingen over de vloer. Ik weet hoe Alja, mijn amleden het i om je ergen ontheemd voelen. Dat en ik, wij zijn pionier. maakt mij ook vrij van nationalitiche of Veel moen we Natuurlijk, we kunnen er ook zijn voor de daklozen en vreemdelingen in chauvinitiche gevoelen. En daarom wil ik buinlander ook graag behandelen zoal ik graag behandeld word. Die ervaringen en die voorliefde komen hier amen in dit werk en op deze plek in Zuid-Afrika met deze menen. Dat gewoon uitproberen en we mogen nooit bang zijn om foun maken. Weet je overigen dat hier bijna direct naat de deur Rotrdam of Amrdam. Maar God i geen toevalligheid. God wil on hier hebben. God wendt dit alle aan. Vriendchappen Wij moen een vertrouwelijke relatie met een gemeenchap van Somaliër leeft van wie niemand ooit van het Evangelie heeft heeft een ander plan met on. Hij hoort iemand verdienen, pa kan kunnen we openlijk over Jezu preken. Vrienden worden en gehoord? Ik noem dat een heilige frutratie. Er i nog zo veel werk doen! onze wenen, ziet onze ervaringen en heeft on naar Kaaptad geleid om hier Al toen we verkering hadden, zijn i on doel, bekeren dat i aan God. Ik ben er wel van overtuigd dat Chritu zich pa kan openbaren in een gelijkwaardige relatie. Het zijn dan ook vriendchappen met een lange adem. Een Malawiche vriend biecht on na naar de vreemdeling, de ontheemde uit reiken. Sind april 2010 werken en wonen Marcu (34) en wilden we iet doen met het Evangelie ze maanden op dat hij niet kon lezen. Ik heb hem le gegeven in leren lezen en hij begon met vragen over Jezu. Uiindelijk i hij tot geloof gekomen. Al am hebben we hem, op zijn verzoek, gedoopt. We zien meer bijzondere dingen zien gebeuren. Zoal molim Operatie Mobiliatie Alja (31) Spronk met zoon Levi (4) in Kaaptad. Zij zijn uitgezonden door baptinkerk Siloam in Ede. Marcu tudeerde Verpleegkunde (2005) aan de CHE, werk vijf jaar al ocio-therapeut bij Stichting Karakr en i nu amleader Diapora Hope vanuit Operatie Mobiliatie. Alja deed de lerarenopleiding Gechiedeni en tudeerde Inrnationale Ontwikkelingtudie. Levi gaat naar een Engele crèche en ind kort elke vrijdag naar de Nederlande chool in Kaaptad. Buinlander Marcu: Al toen we verkering hadden, wilden we iet met het Evangelie in Afrika gaan doen. Dat klonk aanvankelijk erg vaag. Maar de zaadje voor het werk dat we Markt In 2010 zijn we begonnen met het optarn van het Diapora Hope Team, een am van Operatie Mobiliatie. On doel i het evangelie verpreiden in woorden en daden onder buinlander, vluchlingen en immigrann in Kaaptad en hen uiindelijk brengen in een gemeenchap van gelovigen. Op dit moment zijn er ze amleden, incluief onzelf. On werk peelt zich af in de tran en op de markn van Kaaptad. We preken hier Afrikaane buinlander aan en beginnen een luchtig geprek. Centraal taat het opbouwen en ratafari die in een geelijk trijd verwikkeld waren en waarvan ommigen ook tot geloof in Jezu zijn gekomen. Zeker met molim preek je over een langdurige en inne relatie. Pionier On tweede initiatief, met medewerking van een lokale baptingemeen, i tudenncafé Thembalethu waar immigrann en buinlande tudenn op de zardagavond elkaar gezelchap kunnen opzoeken. Al vreemdeling kan je leven heel ellendig zijn. Velen worden aangetrokken door de gro Operatie Mobiliatie (OM) i een inrnationale en inrkerkelijke zendingorganiatie met al viie: tranformatie van menenleven wereldwijd door Jezu Chritu. Speerpunn zijn menen mobilieren voor wereldzending, geloof van de volgende generatie aanmoedigen en nieuwe werker uit niet-were landen motiveren en toerun. OM i al ruim 50 jaar actief. Er werken fulltimer, waaronder circa 155 Nederlander, in 110 landen. nu doen, werden daar geplant. Ook in de jaren van onze tudie en erna bleef dit een centraal punt in on denken van vriendchappen zodat een vertrouwelijke relatie onttaat. Som hebben we op de markt tad, maar komen recht in een poel van ellende zonder uitzicht. Zelf de middelen om en handelen. We baden erover en voerden geprekken een eigen tand waar menen recht kunnen rug keren naar hun vaderland ontbreken

7 Covertory leven lang leren CHE overtuigend ander Ik ging wanhopig op zoek naar werk Han Egbert over loopbaan en voorliefde In november 2009 ging Han Egbert met penioen. Maar uitgewerkt i ze niet. En uitgetudeerd nog minder. Een leven lang leren pat bij haar. Egbert ontdekt pa na haar eer tudie waar haar hart echt ligt. Ik had de tolkenchool voor Fran en Spaan in Bruel gedaan. Al je al tolk wilde werken dan kon je in 1969 maar ber in de buurt van de EEG blijven. Maar ik ging trouwen en verhuide naar Leiden waar mijn man tudeerde. Via het uitzendbureau rolt Egbert in de pychiatrie. Ze wordt eert creatief therapeut en gaat lar rug naar de univeriit. Ik ontdek wat me echt boeide en tart een tudie pychologie. Ik wilde wen hoe we menen uit de inrichting konden houden. Swarde Tijden haar tudie pychologie werkt Egbert in de weekenden al warde voor Tranavia. Gevolg van een weddenchap met mijn man die dacht dat ik daar niet voor zou worden aangenomen. Ik zou wel een even lan zien dat dat wel luk. Of het leuk wa? Ach, je bent een erveerr in de lucht. Maar op de vliegvelden rond de Middellande Zee kon je in die tijd dingen krijgen die we in Nederland nog niet hadden, zoal vleetoman en olijfolie. Na een jaar houdt Egbert het vliegen voor gezien omdat ze al tudent-aint pychologie in Leiden aan de lag kan. Om medetudenn leren hoe je diagnotich onderzoek moet doen en om werken met langdurig werkelozen. Het arbeidbureau tuurde kandidan door voor innieve beroeponderzoeken. Eind jaren 70 raakn veel menen werkeloo en toen ik in 1983 aftudeerde wa de werkelooheid op haar toppunt. Het wa een tijd zoal we die nu meemaken. De economie viel til. Al afgetudeerd pycholoog kon ik dankzij mijn ervaring met langdurig werkelozen aan de lag bij het Minirie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Depreie Daar wijdt Egbert twee jaar aan het ontwikkelen van een wenchappelijke t die langdurig werkelozen met een taalachrtand moet leiden tot het jui beroep. Voornamelijk Turken en Marokkanen, maar ook Nederlander. Ik heb heel wat uren doorgebracht in plaan waar ik menen kon vinden die mijn t wilden uitproberen. Het leidde tot een baan bij het arbeidbureau Utrecht waar ik twee jaar lang werkelozen in de praktijk begeleidde. Ik werd kotwinner. Mijn man, afgetudeerd bioloog, werd begin jaren tachtig werkeloo. Wat werkelooheid met menen doet i erntig, legt Egbert uit. Het patroon i vaak dat menen het eer half jaar vol goede moed Mijn taak i om ze zicht lan krijgen op hun capaciin. Want die hebben ze aboluut. Ook al geloven ze het zelf niet meer. blijven en overtuigd zijn van hun kunnen. Ze gaan actief zoeken en netwerken. Al dat niet oplevert volgt vaak een flinke ruglag die niet zo lang duurt. Menen komen daar overheen en beluin om op een andere manier aan de gang gaan. Al reultaat daarop ook uitblijft, onttaat vaak na een maand of ze een depreie. Ze krijgen het idee dat ze zijn uitgerangeerd. Een uitkering lijkt een penioen, het zelfvertrouwen brokkelt af. Het i latig om die menen weer op de rail krijgen. Mijn taak al pycholoog i om ze zicht lan krijgen op hun capaciin. Want die hebben ze aboluut. Ook al geloven ze het zelf niet meer. Lee verder op pagina 14 Honderden menen heeft oud-docent Han Egbert- Houthoff (67) begeleid in hun loopbaan. Vorig jaar top ze voor het groot deel met betaald werk. Ik wil niet in de weg taan van jonge menen die Curriculum Vitae van Henriët Louie (Han) Egbert-Houthoff Uitzendwerk: o.a. nachtzur en groepleidr Bezigheidtherapeu Pychiatrich Centrum St Bavo, Noordwijkerhout Hoofd Bezigheidtherapie St Bavo, Noordwijkerhout aan de bak willen. Niet met dit economiche tij. Al profeional en al men weet ze wat werkelooheid bekent. Ze vult haar tijd graag met wat ze een leven lang gedaan heeft: leren Gymnaium A Gemeenlijk Gymnaium, Hilverum Rechntudie Gemeenlijke Univeriit van Amrdam Tolk-vertaler Fran/ Spaan, Hogere chool voor Vertaler en Tolken, Bruel Creatieve Handvaardigheid A en B, Vereniging voor Handenarbeid Leiden Pychologie, Rijkuniveriit Leiden 12 13

8 Covertory leven lang leren CHE overtuigend ander De twee hamvragen Ik probeer met menen na gaan waar ze goed in zijn. Op de lagere chool, op de middelbare chool. Wat vond je leuk? Wat deed je goed? Het zijn de twee hamvragen die het antwoord geven op welke loopbaan het be bij je pat. Na veel afwijzingen denken menen dat ze nergen goed in zijn. Het kan nodig zijn rug gaan naar eerdere banen en je oude collega preken om dat gevoel weer rug krijgen. Bevetiging van menen i onmibaar. Echt bij ze zijn. Hoe ik dat bedoel? Zoal God bij on i, kunnen wij bij menen zijn. Aan Zijn Wezen een voorbeeld nemen. Praktich door mee denken, waardering uit preken en ideeën aan dragen. Dat i mijn beleving van mijn vak. Selectiepycholoog Vanaf 1985 gaat Egbert werken al beroepkeuzepycholoog in het bedrijfleven. Informatica wa een groeiector en veel hoogopgeleiden werden in die tijd omgechoold tot wat toen yemanalit heet. In 1988 wordt ze weggekocht door een peroneeladviebureau waar ze al electiepycholoog menen t voor banen in de informatica, peroneelwerk en management. Maar de economie groeide, en dat bekende minder vraag naar omcholing. Ik werd ontlagen en ging wanhopig op zoek naar werk. Onbegenadigd legever Mijn man kreeg een baan in Ede en dat bracht mij negentien jaar geleden bij de toenmalige Vijverberg al Jonge menen moen rond hun zetiende levenjaar kiezen. Dan wen ze niet wie ze zijn en wat ze kunnen. docent arbeidvoorziening met al peerpunn arbeidmarkt, HRM en loopbaankeuze. Het werken met hbo-tudenn wa ander dan het werk dat ik deed in Leiden met tudenn aan de univeriit; in het eer jaar van het hbo moen tudenn worden gemotiveerd, ook al hebben ze hun tudie zelf gekozen. De laat drie jaar van mijn contract gaf ik geen le meer. Ik ben ook geen begenadigd legever. De menen hangen niet meen aan mijn lippen. Het leuk vond ik al die tijd het begeleiden van tudenn individueel of in kleine groepen. Egbert vindt dat jonge menen onvoldoende worden voorbereid op hun loopbaankeuze. Maar het i latig. Jonge menen moen rond hun zetiende levenjaar kiezen voor een beroeprichting. Dan zitn ze in hun ontwikkelingfae en wen ze niet wie ze zijn en wat ze kunnen. Mijn eer keuze wa Rechn. Omdat mijn vader advocaat wa en daar prachtige verhalen over verlde. Maar ik top na het eer jaar want het pa niet bij mij. Met tofkam op de knieën Drie jaar geleden top mijn baan bij de CHE. Ik ben begonnen met een tudie archeologie in Leiden. Een oude liefde, onttaan toen ik begon lezen over opgravingen in Egyp. Ook voor de ociologiche kant komt in de archeologie ed meer aandacht. Waarom waren menen eert jager en verzamelaar. Waarom gingen ze zich met elkaar in den houden aan regel rwijl je ook gewoon rond kunt blijven trekken? Wat zijn de innerlijke drijfveren van menen en hoe krijg je die in beweging? Ik doe alleen de vakken die nieuw voor me zijn en luit ze af met ntamen. De afgelopen jaren bezoekt Egbert regelmatig het Midden-Oon en Zuid-Amerika voor opgravingen of voor vrijwilligerprojecn van World Servant. Reizen die ze alleen of met groepen jongeren maakt. Mijn man i meer een kluizenaartype. In zijn werkeloze periode ging hij filoofie tuderen. Hij maakt reizen in de geet. Al ik thui kom hebben we allebei weer wat verllen. Contact met menen in het land waar ik ben, vind ik belangrijk. Een manier om dat krijgen i vrijwilligerwerk. Ook trekt Egbert In Peru met ex-traat- Lee verder op pagina 16 Help! Ik ben of word werkeloo... wat moet ik doen? Han Egbert advieert: Denk uitgebreid na over je (leven)loopbaan vanaf de baichool en bepreek het met iemand waar je vertrouwen in hebt en/of zet het voor jezelf op papier. Wat heb ik gedaan ( vrije tijd - choling - arbeid - ociale contacn) Wat heb ik daar altijd leuk aan gevonden? Wat zijn de ucceen waar ik trot op ben? Welke eigenchappen/capaciin/ verworvenheden heb ik daarbij gebruikt? Vakleerkracht handenarbeid ZMOK chool Oegtgeet Student aint voor tagebegeleiding doctoraaltudenn RU Leiden Pycholoog bij het Directoraatgeneraal voor de Arbeidvoorziening Rijwijk Lid advieraad Inloophui voor pychiatriche en expychiatriche patiënn Leiden Werelddiaken Hervormde Diaconie Leiden Beroepkeuze advieur bij Gewelijk Arbeidbureau Utrecht Lid van de Initiatiefgroep Criiopvang Leiden Selectiepycholoog Ordina, Beneluxlaan Utrecht Zelftandig gevetigd pycholoog Pychologich Adviebureau H.L Egbert Houthofft Leiden Pycholoog bij Meijer en Meijaard Adviebureau Delft Begeleider lotgenongroep Kinderen van pychiatriche patiënn Den Haag 14 15

9 Covertory leven lang leren kinderen rond om voor de organiatie Fairmail fotomariaal chien. We logeerden onlang bij koffieboeren en in holletje in de bergen van Noord- Peru en maakn foto voor een koffiefabrikant. Mijn taak wa de jonge fotografen verllen wat menen in het Wen leuk vinden om zien. CHE overtuigend ander portret een leven lang leren Er zijn er die hun choolta zo nel mogelijk aan de wilgen hangen. Maar er lopen ook 1991 Stre en tremanagement Potacademich Onderwij Leiden heden Docent opleidingen Peroneel en Arbeid en MER, Chrilijke Hogechool Ede Pedagogich didactiche aankening Hogechool Katholieke Leergangen Tilburg Begeleiding van jongerengroepen uitgaande van World Servant Training Groepuperviie Jan Luther Broekema Training Coaching Superviie In de toekomt wil ik graag naar Noord-Irak en Noord-Syrië waar ze tot vorig jaar aan een opgraving werkn. Al tudent archeologie heb je voorrang bij zo n project. Met een tofkam op je knieën? Ja, graag. Egbert i nog voor een paar uur per maand aan CHE-Tranfer verbonden. Al coach van volwaen tudenn en begeleider van inrviiegroepje. Ze i aangelon bij de Nederlande Orde voor Beroepcoache (NOBCO). Som moet je in je leven de zijpaden van je gro liefde bewandelen. Omdat er geld verdiend moet worden. Ik heb altijd geprobeerd die twee combineren. Al je veel inree hebt, kun je op veel plaan recht. Aan welke adviezen heeft Han Egbert zelf veel gehad? Wee niet bang om riico nemen. Onderneem een iet wat je nog niet helemaal beheert. Je hoeft iet niet tot in de finee beheeren om erin kunnen werken! Zie je mogelijkheden voor een uitbreiding van je functie of voor een inreanre baan? Stap er op af, ga er over pran. Wacht niet af tot je gevraagd wordt! Dan i michien een ander je voor heden Training coaching voor eerjaarcoache Jan Luther Broekema Training Coaching Superviie Curu ontwikkelinggericht coachen Rudy Vandamme genoeg enthouialingen rond die van leren geen genoeg kunnen krijgen. Vier portretn van oud-che er die letrlijk nooit uitgeleerd raken. In dit portret Ether Kerbergen (41). Ik blijf altijd nieuwgierig en leer graag iet dat mij voorheen onbekend wa. Het begint nu alweer kriebelen Wat bekent een opleiding voor u? Je paie vorm blijven geven en verfijning zoeken in de dingen die je graag doet. Dat i wat een opleiding voor mij bekent. Daarom wil ik blijven doorleren. Na mijn vwo-examen heb ik de opleiding hbo-v gedaan aan wat toen nog De Vijverberg heet. Omdat het moeilijk wa een baan vinden, ben ik al groepleider gaan werken. Inmiddel had ik mijn huidige echtgenoot Jan ontmoet. Beiden hadden we het verlangen om zendingwerk gaan doen, waarop we een jaar lang Zending en Evangeliatie hebben getudeerd aan De Witnberg in Zeit. Gedurende de opleiding kwamen we er achr dat we geen Wat houdt uw werk precie in? ech pionier en avonturier zijn, maar wel menen die anderen graag Een praktijkonderuner GGZ helpt menen die klachn hebben die opbouwen 1971 en toerun. Daarmee 1972 zijn we actief aan de lag gegaan 1964 latig duiden zijn. Ik zoek 1971 uit wat het probleem i en 1972 probeer daarbij in de kerk. Tegelijkertijd werk ik al wijkverpleegkundige en werden verbanden leggen tuen de klachn, de omtandigheden en hoe Bezigheidtherapeu Hoofd Bezigheidtherapie o.a. iemand nachtzur peroonlijk Pychiatrich functioneert. Daarvoor Centrum kijk St ik naar heidtherapie wat menen Uitzendwerk: Bezigheidtherapeu Hoofd Bezig- Pychiatrich onze drie meiden Centrum geboren. St Bavo, St Bavo, en groepleidr nodig hebben en maak ik zo nodig Bavo, een match met de jui St Bavo, vorm van Wat Noordwijkerhout drijft u n diep? Noordwijkerhout hulpverlening. Noordwijkerhout Noordwijkerhout Van binnen wit ik dat ik verder wilde met hulpverlening op het pychoociale vlak. Ik had het verlangen om menen verder Wat i de volgende tap? helpen in bijvoorbeeld peroonlijke groei. Omdat de univeriit me Ik doe momenel geen opleiding, maar wel kor curuen en niet praktich genoeg 1963 wa, koo ik voor 1963 de vierjarige hbo-opleiding 1964 trainingen Toch begint het 1971 alweer kriebelen, haha! Ik ervaar 1975 dat ik Pychoociale Gymnaium Therapie. A Tijden deze Rechntudie opleiding werd mijn inree Tolk-vertaler door Fran/ leren ed meer op Creatieve mijn bemming kom. Ik ben Pychologie, benieuwd Gemeenlijk gewekt voor de Gymnaium, functie praktijkonderuner Gemeenlijke GGZ (Geelijke Spaan, Hogere welke deuren chool er in de Handvaardigheid toekomt verder open A zullen gaan! Rijkuniveriit Gezondheidzorg). HilverumToen de CHE hiervoor Univeriit een pot-hbo-opleiding van voor Vertaler en Tolken, en B, Vereniging voor Leiden ontwikkelde, wa ik nel om. Ik werk nu Amrdam met veel plezier in deze functie Bruel Meer info over opleiding Handenarbeid Praktijkonderuner Leiden Huiarnzorg GGZ: voor tien huiarn in een gezondheidcentrum in Nijkerk. /tranfergz 16 17

10 CHE overtuigend ander portretn een leven lang leren In dit portret dominee Marianne Karel (35). In dit portret Jan van Herk (58) die momenel voor de derde keer deelneemt aan een publiekcollege Filoofie op de CHE. Ik zou graag de tijdgeet willen doorgronden Vanwaar uw deelname aan publiekcollege? Filoofie heeft mij altijd al geïnreeerd. Ik kwam er alleen niet aan toe om me er op eigen houtje in verdiepen. De publiekcollege van de CHE vond ik een buinkanje om meer over filoofie wen komen. Lector Jan van der Stoep heeft een goed gevoel voor inrean thema. Daarom doe ik al voor de derde keer mee. Wat i het belangrijk wat u ervan heeft opgetoken? Toen ik aan de college begon had ik geen flauw idee wat hedendaage filoofen al Zizek, Badiou en Ferry nu eigenlijk beweerden. Srker nog, ik had nog nooit van ze gehoord. Inmiddel heb ik een aardig beeld van hun viie op het leven en op de wereld. U bent 58. Wat drijft u om in deze fae van uw leven een opleiding doen? Ik vind dat je je geet oepel moet houden. Ik vind het ook belangrijk om wat breder kijken dan mijn dagelijke werk. Ik zou graag de tijdgeet willen doorgronden. Maar dat valt niet mee. Het i de lucht die je zelf inademt. Welke opleiding heeft de mee impact gehad op uw leven? Een opleiding die mijn peroon heeft gevormd, i een managementcuru. Tijden de curu werd een piegel voorgehouden over je eigen gedrag en hoe je met peroneel moet omgaan. Van die kenni maak ik nog dagelijk gebruik. Welke ambitie of wenen heeft u voor de toekomt op leergebied? Ik wil meer van de Bijbel begrijpen en ben erg geïnreeerd in een zo n neutraal mogelijke uitleg van de Bijbelboeken: wat taat er nu eigenlijk? Heeft u nog een goede raad voor de lezer van Scherp? Blijf cherp en oriëner je ook op onderwerpen buin je eigen vakgebied. Meer info over publiekcollege: /publiekcollege Ik geniet ervan om menen richting geven U wa ooit MWD-tudent op de CHE en bent momenel dominee in de gereformeerde kerk van Ommen. I uw doel bereikt? Ik ben in november 2011 begonnen en ik moet zeggen dat ik het heel mooi vind om hier bezig zijn. Maar ik denk dat je nooit oud bent om verder gaan. Na mijn aftuderen bij de opleiding MWD in 2000 ging ik van tart bij Bartimeuhage in Doorn en vervolgde ik mijn loopbaan - al maatchappelijk werker - bij de Stichting MEE in Amrdam. Hier werd mijn inree in theologie gewekt door geprekken met collega. Die inree heb ik verder verfijnd met tudie. Na de CHE heb ik in deeltijd een pre-mar aan de Univeriit Utrecht gedaan, vervolgen in voltijd een mar Geelijke Verzorging en daarna ook in voltijd een tweejarige Predikantmar aan de Protan Theologiche Univeriit. Waarom koo u voor de wenchappelijke tudie Theologie? Ik vond het belangrijk om een tudie doen die niet direct verbonden i aan een kerk of een chrilijke troming. Op de Univeriit Utrecht werk je ook met tudenn die niet chrilijk zijn. Dat verrijkt je opleiding en het heeft mijn verlangen aangewakkerd om geelijk verzorger zijn van iederéén. Nu ben ik blij met deze bai. Wat drijft u in dit werk? Ik geniet ervan om menen richting geven. Vanaf de preektoel, maar ook in peroonlijke geprekken. Het afgelopen jaar ben ik veel bezig geweet met kennimakinggeprekken in de gemeen. Je komt ook bij kerkleden die nooit in de kerk komen. Dat levert tal van mooie ontmoetingen op. Kijken menen niet verbaad op al ze een vrouw aan de deur krijgen? Som wel ja. Ik ben de eer vrouwelijke predikant hier in de gereformeerde kerk. Maar de tijd wa er rijp voor. De gemeen zelf, maar ook mijn twee mannelijke collega zien het al een aanvulling. Ik word overal poitief ontvangen. Hoe ontwikkelt het predikantvak zich? In de kerken zijn de zekerheden van vroeger minder duidelijk. Daarom i het belangrijk dat je al predikant aanluit bij wat er leeft bij menen. Je wilt Chritu-gecentreerd preken in een tijd waarin naar de kerk gaan ed minder vanzelfprekend i geworden. Heeft u een wijze raad voor de lezer van Scherp? Al je een droom hebt, laat je dan niet genhouden! 18 19

11 portret een leven lang leren Op deze pagina Lucie de Leeuw (72) die de opleiding Hebreeuw heeft afgerond. Beed jij aandacht aan je peroonlijke ontwikkeling? Ben je bezig met je peroonlijke ontwikkeling? Sl je jezelf doelen? Heeft je werkgever aandacht en financiele middelen voor profeionaliering? Met twaalf kor llingen komen we er graag achr hoe de lezer van de SCHERP bezig zijn met hun peroonlijke ontwikkeling. Scan nu de QR-code of ga nel naar waaromleiderchap.nl/onderzoek-peroonlijkeontwikkeling en vul het onderzoek in. Al cadeautje ontvang je tien tip om aan de lag gaan met je peroonlijke ontwikkeling. Vanzelfprekend houden we je op de hoog over het onderzoek en de reultan. Het wa nu of nooit Waarom heeft u gekozen voor de opleiding Hebreeuw? Hebreeuw i de grondtaal van God onfeilbaar Woord. Daar wilde ik meer over leren. Ik wil graag wen wat er precie taat en begrijpen wat er bedoeld wordt. Wat prak u aan in de opleiding? De repectvolle wijze waarop beide docenn omgingen met de taal van de Bijbel en elkaar opvattingen. Ik heb veel geleerd over de gechiedeni van het Joode volk, de Joode gebruiken en de bijzondere manier waarop Joden omgaan met hun gechrifn. Alvat bedankt voor je medewerking, SCHERP en Waarom Leiderchap Waarom leren we? Wat levert het op? 97 procent van de Nederlande werknemer 81,7 procent van de werkgever toett vooraf het nut van vindt de mogelijkheid om een opleiding volgen de training. Daarna geloven ze het wel, want lecht 48,3 belangrijk of zeer belangrijk. procent evalueert of de doelllingen behaald zijn. Het belangrijk motief voor werknemer om een Leren loont. Een managementopleiding i bijvoorbeeld opleiding volgen i verdieping of verbreding van goed voor alaritijgingen tot 18 procent. Ook andere kenni. Een ber carrièreperpectief taat op de exrne trainingen zorgen voor extra inkomn, waarbij tweede plaat. 70 procent van de werknemer ziet vrouwen op een grore tijging (9,6 procent) kunnen opleiding en training al een reden om langer bij rekenen dan mannen (6,6 procent). een organiatie blijven. Die alariverhoging kan er overigen prima af. Uit 90 procent van de HR-profeional ziet opleiding onderzoek blijkt dat de productiviittijging al gevolg en training al een middel om werknemer aan het van een opleiding of training twee keer zo groot i al de bedrijf binden. tijging in loon. U bent 72, wat drijft u om door leren? Leren i altijd belangrijk voor me geweet. Daarom heb ik de kweekchool gedaan en ben onderwijzere geworden. Hoe ouder je wordt, hoe 1971 meer je ontdekt hoeveel 1972 je nog niet weet. Hebreeuw i 1964 Vooral uit het hoofd leren bleek moeilijk Gelukkig wa 1972 dat niet erg. We altijd een wen geweet. Ik heb ooit een kor curu gevolgd en heb kregen ncil, ik maak chema en gebruik mijn aankeningen Bezigheidtherapeu Hoofd Bezigheidtherapie heeft me nog meer enthouiat o.a. bij nachtzur het vertalen. Al Pychiatrich je maar wilt, ben Centrum je nooit St oud heidtherapie om leren! Uitzendwerk: Bezigheidtherapeu Hoofd Bezig- Pychiatrich meerdere malen Centrum Iraël bezocht. St Dat gemaakt voor Bavo, Iraël en de Bijbel. Toen St ik Bavo, een inrview la over deze opleiding Noordwijkerhout wit ik: het i nu of nooit. Noordwijkerhout en groepleidr En nu? Bavo, Noordwijkerhout St Bavo, Noordwijkerhout De opleiding i afgerond, maar we komen iedere maand nog met Hoe reageerde uw omgeving op uw keuze om weer leren? acht curin bij elkaar om amen met onze docen Bijbelkn Ik heb wel een aantal verbaade reactie gehad. Zou je dat wel doen? vertalen. Dat vind ik fijn, want ik denk dat ik ander de opgedane Waar begin 1956 je - aan? 1963Maar er waren ook 1963 menen die het écht iet voor 1964 kenni nel kwijt zou raken Verdere tudieambitie heb ik 1975 niet op dit mij vonden. Gymnaium De leuk A reactie kwam Rechntudie van mijn jong kleindochr. Tolk-vertaler moment. Fran/ Ik heb mijn leven Creatieve lang genoeg aan de uitdagingen Pychologie, van Gemeenlijk Ze zei: Oma, jij Gymnaium, hoeft toch niet meer Gemeenlijke naar chool? Jij bent juf geweet, Spaan, Hogere Bijbel Hebreeuw. chool Handvaardigheid A Rijkuniveriit du je weet Hilverum alle al. Univeriit van Amrdam voor Vertaler en Tolken, Bruel en B, Vereniging voor Handenarbeid Leiden Leiden Hoe wa het om weer in de choolbanken zitn? Ik heb ervaren dat het latiger i om op oudere leeftijd tuderen. Een leven lang leren op de CHE? 16 CHE-docenn volgen momenel een mar via de lerarenbeur. 65 procent van de va docenn heeft al een martil. In het curujaar 2011/2012 i 112 keer een curu, workhop of opleiding gevolgd uit het profeionalieringaanbod van de CHE. Elke academie kent zijn eigen tudiedagen, individuele leertrajecn en bijcholingmogelijkheden. Jaarlijk volgen 11 docenn de Opleiding voor Starnde Docenn. In goed gezelchap Barack Obama tudeerde eert Politieke Wenchappen, ging vervolgen aan het werk en pak daarna nog een tudie Rechn op. Sergey Brin tudeerde Informatica en Wikunde. Ook na het opzetn van wereld meet uccevolle zoekmachine, Google, bleef hij waarde hechn aan tudie. Al taat zijn promotietraject aan de univeriit van Stanford momenel wel op een laag pitje. Bronnen: Nationale Opleidingenquê 2012, ISBW Opleiding & Training, Inrmediair, Fource, Marktmonitor priva aanbieder van beroepopleidingen, Be Werkgever Onderzoek 2012, MT, Fical Studie, CHE 20 21

12 CHE in beeld leven lang leren CHE overtuigend ander Column leven lang leren Ik wil altijd verder CHE-docent Per Janen op zoek naar antwoorden Per loopbaan blijkt een gro zoektocht naar meer antwoorden. Na magere baichooljaren begon Per Janen al Hoe kijkt Per zelf rug op dit bijzondere traject? Hij beantwoordt de vraag met een verwijzing naar het boek De Nederlande droom van Paul van Liempt. Dit gaat over menen die dezelfde loopbaan hebben doorlopen. Stapelaar noemen ze die. En zo voelt het ook, het wa echt tapelen. Sed weer een tapje verder. Niet om vroom doen, maar zelf ervaar ik het al iet wat me i toegevallen. Telken opnieuw gingen er deuren open. Ik kijk daar met een bepaalde vorm van verwondering naar. Tegelijkertijd wa het bepaald niet gemakkelijk. Per i wel een jaloer op collega die van het vwo doortroomden naar de univeriit. Ik heb er echt voor moen werken, het kwam me niet aanwaaien. Maar ik heb een heel rke drive. Ik top nooit. Ook na deze promotie ben ik niet klaar. Ik wil graag nog iet meer van het leven begrijpen dan ik nu doe. Ik wil altijd verder. Leef om leren en leer om leven! Carianne Ro brugklaer aan het lbo. Zeventien jaar lar tudeert hij cum laude af aan de Wageningen Univerity. En nu werkt de CHE-docent aan een promotieonderzoek. Het verhaal van een tapelaar. Per geeft le aan de Academie voor Journalitiek & Communicatie. Daarnaat werkt hij aan een proefchrift over zingeving in de communicatie over natuurbeleid. En hij maakt deel uit van de kennikring van het lectoraat Media, Religie en Cultuur. Het i moeilijk voor llen dat deze jongen de baichool verliet op het niveau van groep 7. Lachend verlt Per: De meer zei: Laat die Per het lbo maar doen. Daar tart ik op het laag niveau. Beliend duwtje Maar er bleek meer in die Per zitn. Hij deed het goed en toomde uiindelijk door naar het hoog niveau van het lbo. Toen zei een docent gen me: Per, michien moet je maar mbo-tuinbouw gaan doen. Er zijn meer docenn geweet die op andere momenn in mijn loopbaan zo n beliend duwtje Ik heb een heel rke drive. Ook na deze promotie i het niet klaar Ik hoop dat ik een inpirator voor andere menen mag zijn Meer vragen Per carrière i voor hem veel meer dan het verzamelen van kenni alleen. Ik zie mijn eigen loopbaan al een vormingtraject. Ik leer langzamerhand ontdekken wie ik ben en hoe ik mijn kenni en ervaring in kan zetn voor anderen. Dat tudietraject mag je gerut een worling noemen, want al lerende kom je heel veel nieuwe vragen gen die om een antwoord roepen. Het i nooit klaar. Toch ontmoedigt hem dat niet. Want naat de vele vragen zijn er natuurlijk ook veel mooie ontdekkingen. Zoal in Per huidige promotieonderzoek naar de communicatie over natuurbeleid. Hij ontdek dat natuurorganiatie anno nu heel zingericht zijn. Het gaat ed over ech natuur en begrippen al authentiek en beleving komen voortdurend voorbij. Ik denk dat ik met mijn proefchrift concreet inzicht kan bieden in die rol van zingeving in deze hebben gegeven. Ik heb veel aan hen gehad, menen die in me geloofden en vorm van communicatie. En die kenni kan ik, onder andere bij de opleiding me richting gaven. Ik hoop dat ik ook een inpirator voor anderen mag zijn. Communicatie, weer ruggeven aan het vakgebied. Juit omdat ik zelf heb ervaren hoe belangrijk inpirerende figuren in je leven kunnen zijn. De Eeuwige Maar uiindelijk gaat het Per ook bij dit promotieonderzoek om meer dan De Nederlande droom alleen de vakkenni. Het i niet toevallig dat zijn onderzoek draait om natuur Na mbo volgde hbo-landchapmanagement. Inmiddel wa mijn tudiefinanciering op, maar ik wilde doorgaan. Ik ging legeven op een middelbare rug in mijn leven. Mijn eigen religieuze ervaringen zijn vaak natuurerva- en religie. Die twee thema en vooral de link ertuen, komen ed weer chool om geld verdienen, zodat ik kon tuderen aan Wageningen ringen geweet. Ik ervaar God ik noem Hem liever de Eeuwige vooral Univerity. Het werd onderwijkunde in combinatie met chrilijke filoofie in de natuur. In die zin i mijn proefchrift ook wel een zoektocht naar God. en natuurbeleid. Zo ontmoet ik hoogleraar Egbert Schuurman. Hij wa het Uiindelijk hoop ik anderen lan zien dat de wereld om on heen niet die me na het aftuderen, ik werk toen op Curaçao, timuleerde rug neutraal i. Naat de fyieke realiit i er ook altijd die pirituele dimenie. Het komen naar Nederland om bij de CHE werken en promoveren. i niet voor niet dat de werkelijkheid religieuze ervaringen bij on oproept. Ieder men i gechapen met de drang om leren. Sommige menen blijven hun hele leven lang leren en zij kunnen daardoor elke dag meer groeien in de bemming die God voor hen voor ogen heeft. Ze worden mooier, wijzer, liefdevoller. Anderen leven gewoon en negeren die drang om leren, waardoor ze in dezelfde valkuilen blijven tappen en niet groeien. Maar groei doet leven en ondank dat groeien om pijn doet, geeft juit een leven waarin je blijft leren ech vreugde! De Bijbel leert on in Spreuken 3:1-2,13-15: Mijn kind, vergeet mijn leen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vat. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk. ( ) Gelukkig i een men die wijheid heeft gevonden, een men die inzicht wint. ( ) Alle wat je ooit zou wenen valt bij de wijheid in het niet. Hoe kom je aan die wijheid? Door vragen llen, door (de Bijbel) lezen, door met anderen pran, door bidden en door open taan voor nieuwe inzichn. God wil graag dat we leren. Hij geniet ervan wanneer je jouw talenn benut en ontwikkelt (lee Matü 25:14-30). Hij wil je Zijn heilige Geet geven, zodat je kunt groeien in de vrucht van de Geet (Galan 5:22-23). Hij vindt het geweldig wanneer jij Hem zelf wilt leren kennen en Hij wil dat je groeit in de liefde. En juit wanneer we leren, leven we n volle. Maar we moen ook leren om leven. Het leven kan zo aan je voorbij razen, zonder dat je één dag heel bewut en met liefde geleefd hebt. Leer om leven en geniet van elke dag die God je gegeven heeft! (Prediker 3:12-13). Carianne Ro i chrintherapeut en peronal coach bij Ze heeft een aantal boeken gechreven, waaronder Rut - in drie maanden minder tre in je leven.

13 CHE PARTNERS leven lang leren CHE overtuigend ander Onderwij op de werkvloer CHE en Leger de Heil over de voordelen van een partnerchap Na je opleiding houdt je leerproce niet op. Vaak gaan tudie en coaching gewoon door tijden je loopbaan. Het Leger de Heil i een werkgever die bijcholing al jaren erieu vormgeeft, deel in amenwerking met de CHE. Een partnerchap waar beide partijen ber van worden. Afgelopen epmber ging opnieuw een tudieronde van tart, in het mooie Hol Belmont van het Leger de Heil in de Lunre boen. Tientallen leidinggevenden van het Leger de Heil kwamen er bij elkaar voor de pot-hbo-opleiding Management, die vanuit de CHE gegeven wordt. Het i niet de eer keer, want de welzijnorganiatie en de chool werken al zo n twaalf jaar amen. Rond de millenniumwieling raakn ze met elkaar in geprek over de vraag wat ze voor elkaar konden bekenen. Voor beide organiatie wa duidelijk dat ze qua identiit veel gemeen hadden. De Stichting Leger de Heil Welzijn- en Gezondheidzorg (W&G) de profeionele welzijntak van het Leger liet vallen dat ze meer wilde doen aan training van onder meer leidinggevenden. De hogechool bleek een gechik partner. We hebben amen gekeken hoe we elkaar konden helpen. Dat heeft gereulerd in verchillende amenwerkingvormen, verlt Kor van der Helm die vanuit de Tranfer Management & Organiatie betrokken i bij het partnerchip. Van inrviie tot verlavingzorg De CHE en het Leger de Heil werken inmiddel amen. De managementcuru in hol Belmont i een van de belangrijk projecn. Dit zogenoemde W&G-college i op maat gemaakt voor leidinggevenden binnen de welzijnorganiatie. Elke keer opnieuw zit de opleiding vol. Deelnemer komen vanuit het hele land naar het hol in Lunren voor de driewekelijke bijcholing, die twee jaar duurt. Kor van der Helm (CHE): Door deze amenwerking blijven we al hogechool met de voen in de klei taan Daarnaat verzorgt de hogechool ook inrviietrajecn bij verchillende afdelingen van het Leger de Heil, vanuit de Tranfer Sociale Studie. En vanuit Tranfer Gezondheidzorg worden op verzoek gerich praktijkopleidingen gegeven bijvoorbeeld in verlavingzorg. Het partnerchap i zo vormgegeven dat het Leger de Heil in principe bij alle afdelingen van de hogechool kan aankloppen. De organiatie zou ook bij on kunnen komen met een vraag over marketing of communicatie, zegt Kor van der Helm. Dan kan onze Tranfer Journalitiek & Communicatie hen verder helpen. Han Blom Ontbrekende kenni Het verhaal van Patrick Sturing laat zien wat het partnerhip kan opleveren. Patrick tudeerde in 2005 af aan de CHE in Maatchappelijk Werk & Dientverlening. Hij ging al talentvolle tarr aan het werk bij het Leger de Heil en groeide in een paar jaar door tot afdelingmanager op twee locatie in Drenthe. Maar voor die functie wa hij niet opgeleid. Hij merk dat hij een tuk theoretiche en praktiche kenni mi. Tijden een geprek met zijn leidinggevende kreeg hij het aanbod om olliciren op een plek voor het W&G-college want het aantal leerplaan i beperkt. Hij werd geelecerd en kon in epmber van dit jaar aan de lag. Het mooie van deze managementopleiding i de combinatie van theoretiche en praktiche input, verlt Patrick. Elke module betaat uit een aantal theorieleen van CHE-docenn. Daarna krijg je een praktiche vertaallag door een medewerker van het Leger de Heil zelf. Juit omdat het zo praktich wordt gemaakt, kun je de leen meen al toepaen in je eigen werk. Relevant aanbod Het idee achr de amenwerking i die verbinding van actuele theorie en praktiche kenni. Al tudent krijg je idealir het be van twee werelden: de theorie van de hogechool en de praktijk van de welzijnorganiatie. Die combinatie moet trouwen wel groeien, verlt Han Blom van het Leger de Heil. Hij i vanuit W&G verantwoordelijk voor de coördinatie van het W&G-college. De eer drie keer dat de opleiding gegeven werd, lag de nadruk nog meer op de theorie. De CHE verzorgde toen alle leen. Maar we ontdekn amen dat er een bere verbinding met de werkvloer gelegd kon worden. Daarom lan we nu ook gatdocenn van het Leger de Heil aan het woord. Zij lan zien hoe je de theorie op de werkvloer van onze organiatie kunt toepaen. Zo werken beide partijen aan een opleiding die ed weer een eigentijd aanbod heeft. CHE-coördinator Kor van der Helm: Na iedere Han Blom (LdH): Je kunt je in een partnerchap aan elkaar cherpen Patrick Sturing (LdH): De opleiding combineert de theorie van de CHE met de praktijk van het Leger de Heil ronde wordt het W&G-college uitgebreid geëvalueerd en zo nodig aangepat. Al je de opleiding van nu vergelijkt met de eer curu die we gaven, zo n tien jaar geleden, dan i geen module hetzelfde gebleven. Het i echt maatwerk. Ruim voor choling Afgelopen eizoen rondde Tiny Vriezen een W&G-college af. Al manager primair proce bij het Leger de Heil tuurt ze zeven andere manager aan. Voor Tiny i het helder dat bijcholing een blijvend onderdeel van je loopbaan moet zijn. Al manager heb je heel veel invloed. Dan mogen je menen verwachn dat je dekundig bent. Door een opleiding al deze ben je weer op de hoog van de laat trend. Je krijgt horen hoe andere collega dingen aanpakken en je ziet hoe allerlei proceen binnen de organiatie werken. Bovendien moet ik zelf een aftudeeronderzoek doen. Het wa leuk om na dertien jaar leidinggeven even een heel andere rol die van onderzoeker aan nemen. Vanuit haar werk al manager heeft ze ook ervaring met inrviietrajecn vanuit Ede en met bijcholingen op het gebied van verlavingzorg. Ze i poitief over het partnerchap van haar werkgever met de Lee verder op pagina 28 Kor van der Helm 24 25

14 CHE overtuigend ander CHE PARTNERS leven lang leren De Slling hogechool: Ik ervaar de CHE al een profeionele club. En ik vind het belangrijk dat een opleidingtraject ook qua identiit aanluit bij de organiatie. Daarin paen de CHE en het Leger de Heil goed bij elkaar. Ik vind het belangrijk dat een Inpirerend bijcholing ook qua identiit De amenwerking tuen hogechool en welzijnorganiatie levert niet alleen bijgechoolde medewerker op. De hogechool certificeert de curin ook al ze een management- of We hechn veel waarde aan bijcholing, maar juit rut en reflectie bekent ontwikkeling Tiny Vriezen (LdH): Een leven lang leren i voor de EU een voorwaarde om onze kennieconomie concurrerend houden. Een leven lang leren i voor iedereen, van alle niveau en in alle faen van het leven. De EU wil dat een leven lang leren burger helpt zich peroonlijk ontplooien, zich ingreren in de amenleving en actief aan de kennimaatchappij deel nemen. aanluit bij je organiatie andere opleiding hebben afgerond. Dat i uiraard goed voor het profeionele karakr van je organiatie. Maar er i meer, wij ontvangen ook zeker iet. Door deze amenwerking blijven cherpen. De CHE kan gen on zeggen: Zouden jullie hier wij met de voen in de klei taan. Het confronert on ed of daar ook niet een aandacht aan moen beden in de opnieuw met de vraag hoe je de theorie nu echt in de praktijk college? Je houdt elkaar bij de le. Beide kann op want toepat. We willen op onze chool praktijkgericht onderwij wij krijgen van de hogechool weer horen dat ze het geven. Maar dan moet je wel zelf feeling houden met die inpirerend vinden om met on werken. praktijk. Dit i daar een uitkende manier voor. Kor van der Helm gelooft dat die wederkerigheid de kracht i Lee meer info over de Pot-hbo Management: van het partnerchap. Het Leger de Heil ontvangt iet, maar /tranfermenenorganiatie Verwarren wij het concept van een Leven Lang Leren met een leven lang opleiden? We gaan er makkelijk aan voorbij dat we de mee kenni voor onze beroeploopbaan op een informele manier leren, of op de werkituatie zelf. En wat denken van de tijd die we daarbuin doorbrengen? verlt Han Blom: Je kunt je in een partnerchap aan elkaar Een Getuigen door dienen Een. Ga na je opleiding de praktijk in, ga het ervaren, ga het beleven. Laat het tot je diep doordringen. Kijk rond op verchillende werkplekken, ontdek wat bij je pat. Zoek hierin rut. Vanuit rut komt reflectie. Reflectie op je werk: ontwikkeling in je werk. Bijcholing i belangrijk om verdieping zoeken, om je cherp houden, je kenni verbreden. Bijcholing moet geen doel op zich zijn, maar een toevoeging aan de praktijk. Oneen. De vraag die ik mezelf eert maar even wil llen; waar ben ik het eigenlijk mee oneen? Ik ben het oneen met de redenering dat je rut en reflectie nodig hebt en daardoor niet aan bijcholing hoeft doen. Ik hoop dat bijcholing juit rut en reflectie in zich dragen. Bijcholing vraagt om rutmomenn om daarbinnen jezelf vragen llen al: wat ben ik aan het doen? Hoe ben ik bezig? I dit handig of niet? Bijcholing en reflectie zijn met elkaar getrouwd. Wat i bijcholing zonder reflectie en wat i reflectie zonder bijcholing? Irene Langiu van der Knaap, oud-tudent SPH Ben Vier, docent Methodiek, Sociale Studie Een Inrerve zoekt bewogen chrinen die willen getuigen van hun geloof door dienen in hun beroep. Van leerkracht tot art, van webdeigner tot chnicu kun je recht in Azië en de Arabiche wereld. Uitzending i al mogelijk vanaf 1 maand. Inree? Kijk op 26 Oneen Een Een. De twee llingdelen zijn elkaar verlengde. Een leven lang leren bevordert profeionaliit en expertie, en du je kanen op de arbeidmarkt. In mijn laat tien loopbaanjaren heb ik me mede door bijcholing en ervaring kunnen pecialieren in riico- en criicommunicatie. Rut en reflectie verinnerlijkt, helpt relativeren, maakt evenwichtiger, heeft effect op je houding en gedrag, ontwikkelt compentie, bevordert zelfvertrouwen en peroonlijkheid; maakt je een compler men. En heeft du een gro meerwaarde! Een. Mijn ervaring i dat door tijden je vakantie tijd nemen voor reflectie op je werk, je heel goed de valkuilen die je daarin ervaart kunt onderkennen. Na een periode van reflectie kun je die vaak goed ontwijken. Met name reflectie op je eigen gedrag i daarbij belangrijk. Volgen mij zijn rut en reflectie niet de enigen die daar zicht op geven. Een zekere bai, vanuit bijvoorbeeld gevolgde curuen, kan helpen om op je eigen werkhouding reflecren. Nico de Gouw, gatdocent en lid werkveldcommiie Communicatie CHE Roeland van Mourik, oud-tudent Journalitiek 27 w w w. c h e. n l

15 CHE PRAKTISCH leven lang leren CHE overtuigend ander Loopbaan voor zoeker Verder ontwikkelen, maar waarheen? Een artikel over loopbaancoaching - voor iedereen die wel een twijfelt over zijn of haar werk. Een leven lang leren levert wint op. Maar het kan moeilijk zijn richting kiezen, zelf al je de eer carrièretappen al hebt gezet. Boekhandel vullen menig plank met een cagorie handboeken gericht op je loopbaan. De kern van de adviezen die je voorgechold krijgt in deze zelfhulpboeken, zal niet ver vandaan liggen bij het advie van een Zelfgericht Hulcher merkt op dat menen vaak op een zelfgerich manier met hun loopbaan bezig zijn. En dat i ook ontzetnd voor de hand liggend, vindt de loopbaancoach. We preken dan over Z-motief en A-motief: het zelf en de ander. Al het A-motief geen aandacht heeft gehad, kom je van de koude kermi thui, want het werkt niet. I het gevolg hiervan dat je loopbaan lour op anderen afgemd i? Je mag bet een einddoel voor ogen hebben, lt Hulcher. Maar laat dat verder gaan dan een marieel doel. Het zou mooi zijn al je er niet pa op je tweeënveertig achr komt dat je alari niet alle i. Het Z-motief moet niet onderbelicht zijn. De dertig gepaeerd Met regelmaat heeft Hulcher maken met menen die zich ongerut maken al ze de twintig of dertig gepaeerd zijn en nog geen duidelijke richting hebben in hun loopbaan. Ik relativeer dat en wij op het boek Loopbaanzelfturing (zie kader, red.) van loopbaanpecialit Ad Hoogendijk. Hij duidt de periode tuen je twintig en veertig levenjaar al een tage periode, daarna word je echt productief. Hoogendijk pleit er in zijn boek voor tijd nemen om ontwikkelen. Niet nel een zware advieur met een hoog alari willen zijn, maar jezelf de ruim gunnen om gedurende tien of vijftien jaar ervaringen op doen in verchillende organiatie en branche. Hulcher verduidelijkt: Je maakt bij de keuze van je tudie, geen definitieve keuze voor een beroep. Er i na je twintig nog genoeg tijd om ontdekken wie je bent, welke werkzaamheden bij je paen en je vaardigheden ontwikkelen. Werk geeft de mogelijkheid om jezelf n. Toch kan de onzekerheid van werknemer die niet wen waar ze heen willen, groot zijn. Hulcher relativeert: Een crii i bijna per definitie een kan. Al je niet (meer) weet in welke richting je je verder wilt ontwikkelen, word je namelijk gedwongen na denken. Een crii i niet leuk, maar vaak merken menen achraf dat ze rker uit een crii zijn gekomen. Keuze Al je weet wie je bent, wat je wilt en wat je kanen zijn, i het vervolgen onvermijdelijk om keuze maken. Niemand kan álle doen waar hij of zij goed in i. De kunt i om geen druk leggen op het maken van keuze. Een goede of fou keuze betaat niet. Je leven wordt geleid. Wat je ook doet, doe het met toewijding; het gaat meewerken! Haak du niet af al het even niet leuk i, maar gun jezelf de tijd om ontdekken wie je bent, ook door je (bij)baan heen. Al iet bij je pat, zijn er altijd wel dingen die aanluin Lee verder op pagina 30 loopbaancoach. Lieke Hulcher, voormalig docent aan de CHE en zelf loopbaancoach, ziet de meerwaarde van coaching in parren. Loopbaanpecialit Ad Hoogendijk ondercheidt in zijn boek drie loopbaantadia Komen mijn kwaliin in deze functie het bet tot hun recht? Zou het prettiger zijn om een baan met wat meer vrijheid hebben? Pat de aard van de organiatie bij mij? Met deze vragen kloppen profeional aan bij een loopbaancoach. In een aantal eie probeer ik antwoorden boven tafel krijgen op drie achrliggende vragen die je jezelf kunt llen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Voor veel menen i het latig om zelftandig antwoord vinden op deze drie gro vragen. Al coach help je tapgewij antwoorden formuleren. Met een zelfanalye alleen, ben je er nog niet. Hulcher volgende opdracht i het maken van een omgevinganalye. Waar kun je en waar wil je jouw talenn inzetn? Al iet bij je pat, zijn er altijd wel dingen die aanluin. De kunt i vaak om wat breder denken. Al je verpleegkunde getudeerd hebt, hoef je niet per e in een ziekenhui gaan werken. Het gaat erom dat je een match vindt tuen jouw talenn en peroonlijkheid en wat je uiindelijk zou willen jaar chool/tudie (ontvangen) jaar tagelopen (verwerken) jaar werken (chenken) Eric Molenberg, direcur van Concerned en begeleider van loopbaantrajecn, verlt hoe de tweede en derde fae, verwerken en chenken, zich in de praktijk vertalen. De tweede groep (20-40 jaar) heeft moei met keuze maken. De eer banen chien alle kann op. Er i prake van een gro flexibiliit. Ik zet jonge menen aan het denken over wat ze kunnen en wat ze willen. Het kunnen blijft vaak breed, rwijl men electiever wordt bij willen. Dat i een goede tap. Dan komt er focu. De laat groep (40-60 jaar)vlucht van functie naar functie en laat zich leiden door de paniek in de organiatie. Bij hen leeft de verwachting dat de functie elke keer een tapje hoger wordt. Voor die groep i het moeilijk om accepren dat je niet per definitie de be baan krijgt in je organiatie. Ik houd deze ervaren menen voor dat er altijd hoop i. Durf het ook een ander aan pakken

16 column CHE PRAKTISCH leven lang leren Richting krijgen? 5 tip Lieke Hulcher vat haar tip amen: Praat met iemand over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Wil je het profeioneel aanpakken, kie dan voor een loopbaancoach. Zie je carrière tuen je twintig en veertig levenjaar al een tageperiode waarin je ervaringen opbouwt voor de jaren erna. Door je baan/banen heen ontdek je wat je kunt en wat bij je pat. Wat je ook doet; het gaat meewerken. Haak niet af al het even niet leuk i, maar gun jezelf de tijd om ontdekken wie je bent, ook door je (bij)baan heen. Je ontwikkeling i nooit een doel gror geheel. Alice van de Pol (27) i al gezinvoogd Pol haar frutratie voor aan een coach. geïnreeerd in het welzijn van de Ik weet nu dat het een keu i om de jeugd die zij onder haar hoede heeft, dingen die minder leuk zijn, maar loopt aan gen de papieren accepren al onderdeel van mijn romplomp die haar functie met zich werk. Je hebt hoog in diep in je meebrengt. Ik wil ervoor zorgen dat baan, daar l ik me nu op in. Ik heb een kind het ber krijgt, maar ik merk daar een modu in gevonden. dat ik veel tijd kwijt ben met randzaken. Ik zit veel achr het Van de Pol denkt dat haar frutratie bureau, rwijl ik liever inveer in maken hebben met onder andere contact met de cliënn. hoge verwachtingen. Werken in de jeugdbecherming i een vak dat veel Daar komt voor Van de Pol bij dat de van je vraagt. Je moet overzicht aard van haar werk niet altijd poitieve houden, procedure kennen, contacn uitkomn heeft. Ze legt uit: Al goed houden, duidelijk zijn. Maar werk gezinvoogd neem je beliingen. Van hoeft me niet alle geven wat ik eventuele negatieve gevolgen krijg je al nodig heb. De moeilijkere dingen leer ik gauw de chuld. Daar moet je gen zien al een uitdaging. Ik heb voor mijn kunnen. tudiekeuze getwijfeld tuen hulp en kunt. Nu ga ik een childercuru Frutratie doen. Ik vind het leuk om kijken of ik Tijden een coachinggeprek op de dat in de toekomt kan combineren SCHERP-dag in april 2011 legde Van de met mijn werk. Gerco Wolfwinkel op zich. Je draagt bij aan een Alice van de Pol H Oud-tudent SP ugdbecherming Werkt bij SGJ Je oogd Functie Gezinv Warner Bruin We hebben het weer meegemaakt, de politieke retoriek voorafgaande aan verkiezingen. Te pa en onpa paeren in de debatn impulen voor Nederland Kenniland. Inveren in onderwij en economie op orde brengen worden in één zin uitgeproken. Politieke retoriek in optima forma die na de verkiezingen ingewikkelder blijkt zijn. De harde werkelijkheid gebiedt de politicu om zoeken naar bezuinigingen. De economie gaat de boventoon voeren en zogenaamde inveringen Kijk voor meer informatie op Kijk Kijk voor voor meer meer informatie informatie op op in het onderwij worden platitude al efficiënr en doelmatiger werken. Srker, de extra lanverzwaring van de langtudeerderboe gaat niet van tafel onder het mom van efficiënr tuderen. De ene retoriek in plaat van de andere! Nederland Kenniland i het nodig dat je na je opleiding doortudeert: Adv_105x148mm_Jong.indd 1 de concurrentiepoitie in de wereld moet op peil gehouden worden Adv_105x148mm_Jong.indd Adv_105x148mm_Jong.indd 1 en Nederland moet toonaangevend blijven op kennigebied. Maar ja, Oud-tudent Pabo Werkt bij Rabobank Nederland Functie Productm anager in economich Nederland heeft dat zeker nu een flinke prij en met een toenemende individualiering moet ook dit individueel worden opgebracht. Een invering in je eigen toekomt i hier een igaar uit eigen doo. Stappen voorwaart door mijn manager bij de Rabobank mooie dingen beloofd. Tijden het eertvolgende geprek met zijn leiding- Ik zou doorgroeien; mijn ICT-functie zou tijdelijk zijn. In gevende, bracht Wolfwinkel het advie van Kok in de 2010 werd duidelijk dat de belof niet waargemaakt praktijk. Het gevolg wa dat ik een functie kreeg al konden worden. Daarmee kwam ik op een dood poor. buine analit, daar wa ik ontzetnd blij mee. Ik kwam Mijn ontwikkeling en carrière lagen til. Ik wa daardoor met andere menen en plekken in aanraking en leurgeld en werd onzeker. het gevolg i dat ik nu, een jaar lar, nogmaal een tap ga zetn. Ik ga aan de lag al buine conultant op het gebied van productmanagement. De ene retoriek naat de andere retoriek, politieke woorden in plaat van inveringen in het onderwij. Volgen mij kunnen we ber een korttudeerderpremie en een levenlanglerenbeur invoeren. Hbo-inllingen moen financieel in taat geld worden om tudenn timuleren korr tuderen. Bovendien moet er prake zijn van een actief alumnibeleid met beurzen om een leven lang kunnen leren. Dat zijn inveringen die op kor en lange rmijn hun economiche nut zullen bewijzen. Ze komen bovendien gemoet aan een poitieve inveringviie: Nederland beloot zijn ituatie voor leggen aan een loopbaancoach op de SCHERP-dag in april Bernard Kok van Jongeren Jongeren reizen reizen En dat rwijl men al jaren preekt van een leven lang leren. In Gerco Wolfwinkel (38) weet wat het i. In 2008 waren er Wolfwinkel, oud-tudent van de Academie Educatie, Boe of beur? rk? ee Ke lgd rvo Ve he n de va or rk?t ni vo Ke jij de ga lgd hie r c rvo ve ge e Ve de Ho de in or n vo zij jij Er ga r ve Hoe he n ni hie c heeltt oitva no vazonve in ni de Er om hiegde ndge cno ge chnnri de inde zij Er zij ve oit Open Door no g no looel ge om elf n zo ve nd hu zo ri om oit ch no lgd g rvo no om nd ve rin chri chne Open Door loo ge nnhe hu nff om zij t lgd rvo u loo ve zo ge n e ne Ho hu g. ri om da ch de lgd g rvo aa ve nd n va ne al chri nn tt zij he uuge zo ee en Ho g. lov da zij n de g he oe aa m zo nd va Ho im al g. he da ge t de he g in aa nd om al va geheim moedo en lov nn ge eig je en or lov ge t en he ot oe in rt m ve om en im rd he wo ge t of he om in rden verton en eig je or do n ne chri e or je eigen lgddo on rtrvo veve Hoerdga enan wo famof? wo ofilie nn ne ri ch ee m lgd en tie rvo ve ina ne an cri ga ri e di ch g, Ho? nin lgd ilie an rvo p fam ve et an m ga e om familie? Ho en tie ina m cri di ren g, ge nin en jon an tie p ina ee et m m m cri De om di? g, ijd tr nin e an lijk p et e ge om m ren ge jon ee m ge De mee jongeren ijd?? De trijd lijkee tr lijk e gee Eentieel i om een tap naar achren doen al je mogelijkheden zijn in je eigen werkkring, lo van de treep en begin opnieuw, wa zijn advie aan mij. omtandigheden. Het i belangrijk dat je het toekomtbeeld Achraf gezien een logiche tap, maar ik had het even dat je had even lolaat en kijkt hoe het ook kan. Dat i niet nodig dat een onafhankelijke advieur het me verlde! makkelijk, maar het helpt wel enorm. Realiit in plaat van retoriek: beur en premie, de motor voor onderwijland. Warner Bruin i al MT-lid en docent Rekenen/Wikunde verbonden aan de Academie Educatie van de CHE. 30 Profier dan nu van 20% korting en kie voor nel en gefilrd inrnet van Klikafe in combinatie met voordelige lefonie! 31 vatzit, vindt Wolfwinkel. Kijk eert een wat de lan. Blijf niet pran vanuit de leurlling. Trek een Perpectief liet me zien dat ik wat gebeurd wa, lo moet Kenniland. Alle al duur genoeg? Meer informatie en bellen? Ga naar of bel (0341) kor % : : :0 ting

17 Opleidingen CHE overtuigend ander Geelijk leiderchap op duire plaan Lauren Bethell verrijkt kennikring lectoraat Theologie Dr. Lauran Bethell i het nieuwe kennikringlid van het lectoraat Theologie dat zich richt op Geelijk Leiderchap. Bethell, American Baptit Inrnational Minitrie pator, werkt vanuit Hoofddorp al global conultant voor chrilijke en non-gouvernemenle organiatie op het gebied van menenhandel. Bethell werk veertien jaar al directrice van het New Life Cenr in Chiang Mai in Thailand waar ze jonge vrouwen vanuit de protitutie begeleidde naar een nieuwe toekomt. Haar werk kreeg inrnationaal veel erkenning. In 2005 ontving ze uit handen van oud-preident Jimmy Carr de Human Right Award of the Baptit World Alliance. Wat wordt uw rol binnen de kennikring? menenhandel. Ik hoop dat er tudenn zijn met inree voor dit thema. Er liggen onderzoekvragen over bijvoorbeeld de betrokkenheid van de Nederlande kerk bij de aanpak van menenhandel. Wat ik zie i dat de betrokken organiatie meetal onafhankelijk van de kerk opereren. Ik zal voorllen doen voor onderzoek en fungeer graag al informatiebron voor tudenn. Ik hoop dat ik ook kenni kan delen met andere academie of daar een gatle kan verzorgen. Wat ik zie i dat organiatie meetal onafhankelijk van de kerk opereren. U hebt een groot deel van uw leven doorgebracht op wat u noemt duire plaan, onder meer al zendelinge in Thailand. Hoe groot i de kloof tuen die wereld en de wereld van de CHE? Toen ik aan mijn werk in Thailand begon, had ik geen idee in wat voor milieu ik recht zou komen. Ik wa bechermd opgevoed in een chrilijk gezin. Maar ik kreeg een duidelijke roeping van God om me begeven onder nog ed ongemakkelijk voelen op ommige momenn. Al God mij kan roepen, dan kan Hij iedereen voor dit werk roepen. Wat i uw definitie van geelijk leiderchap? Simpel. Geelijk leiderchap overtijgt woorden. Je bent een leider in je gedrag, niet in wat je zegt. Zelf ben ik heel duidelijk en tranparant over wie God i in mijn leven. Ik heb mezelf nooit gezien al een leider, maar duidelijkheid trekt menen aan. Een mooi voorbeeld van leiderchap zie ik ook bij de menen van de chrilijke organiatie gen menenhandel in Nederland. Ze zijn inger, ze leveren kwaliitwerk, ze dienen en dat wordt herkend en erkend door menen binnen en buin de kerk. Ik zou graag een onderwijprogramma opzetn met menen die leider in het werk zijn. Zodat we expertie op het gebied van leiderchap en patorale zorg voor tudenn en een bredere kring toegankelijk maken. Deze SCHERP heeft al thema Een leven lang leren. Hebt u altijd een duidelijk plan en doel gehad voor het werk dat u wilde gaan doen? Nee. Nooit. Ik tart al onderwijzere omdat dit me de kan zou geven om in het buinland gaan werken al zendeling. Ik gaf tien jaar le en ik wit dat het een voorbereiding wa, maar op wat? Dat wit ik toen nog niet. In 1986 kreeg ik de duidelijke roeping om in Thailand werken. Vandaar uit ben ik op veel plaan rechtgekomen. Ik ga graag uitdagingen aan wanneer God dat van mij vraagt. Lectoraat Geelijk Leiderchap De kennikring van het lectoraat Geelijk Leiderchap, verbonden aan de academie Theologie, voert onder leiding van lector René Erwich onderzoek uit. Het lectoraatonderzoek verdiept zich in wat hbo-theologen nodig hebben aan vorming en toeruting om leiding kunnen geven aan chrinen in een in toenemende ma eculiere en potchrilijke conxt. Met praktijkgericht onderzoek wil het lectoraat de kenniuitwieling tuen onderwij en werkveld timuleren en verder op gang brengen. Het lectoraat heeft in de huidige onderzoekperiode de volgende centrale vraag: Welke rol pelen piritualiit, ethiek en geloofverantwoording in de wijze waarop menen zich vanuit hun eigen religieuze ocialiatie verhouden tot de eculiere of multireligieuze potchrilijke amenleving in de conxt van chool of werk? Wat onderunt of blokkeert de ontwikkeling van deze piritualiit, ethiek en geloofverantwoording? Wat bekent dit voor de ontwikkeling van geelijk leiderchap bij hbo-theologen? Ik heb de bechikking over kenni en een groot netwerk in de wereld van de trijd gen vrouwen die het lachtoffer zijn van menenhandel, van uitbuiting en protitutie. Ik kan me Meer over Lauran Bethell op Lee meer over de onderzoekthema in de lectorale rede Handelen in Hoop op: /geelijkleiderchap 32 33

18 tranfer docent uitgelicht tranfer nieuw 5 vragen aan Jeanet de Kor-Mourik Patoraat gaat over de kern van het betaan Patoraat heeft haar hart. Niet voor niet werkt Jeanet de Kor-Mourik al meer dan tien jaar bij de Academie Theologie. Hier i ze vooral betrokken i bij de Minor Patoraal Werk en bij de pot-hbo-opleidingen Verdieping Patorale Vaardigheden en Ouderenpatoraat. Het mooie van patoraat i dat het gaat over de eentie van het leven, over de kern van het betaan. Pot-hbo Teamwerk in kerk en gemeen Op 19 maart 2013 tart op de CHE de pot-hbo-opleiding Teamwerk in Kerk en Gemeen. De opleiding i bedoeld voor predikann en kerkelijk werker in een kerkelijke gemeen en heeft al doel de effectiviit vergron van am die actief zijn in kerk en gemeen. Het zien en (h)erkennen van elkaar talenn komt het werkplezier bovendien n goede. De opleiding wordt gegeven op hbo-niveau. Deelnemer krijgen inzicht in de meerwaarde van amwerk en krijgen tool om am ber lan functioneren. Docenn zijn Nico Belo, Sabine van der Heijden en Dirk van Schepen. Voor meer informatie kijk op /tranfertheologie Nieuwe opleidingen Teamcoach en Trainer Het Intituut Profeioneel Begeleiden heeft Waar houd je je op de CHE mee bezig? Ik ben niet alleen docent voor de Minor Patoraal Werk, maar geef ook communicatietraining aan eerjaar en ben upervior. Daarnaat doe ik mee aan de Verbredingminor Aanpak Huielijk Geweld. Waar loopt u warm voor? Wanneer ik bezig kan zijn met groei en ontwikkeling van tudenn en kerkelijk werker, zit ik op mijn plek. Het geeft mij voldoening wanneer ik zie dat zij ber worden in hun vak dan ik ooit zal zijn. Ook het ontwerpen van programma in het curriculum van de Academie doe ik met plezier. Wat i de meet opvallende trend binnen uw vakgebied? Ten eer dat patoraat en diaconaat amen gaan onder hetzelfde dakje miionair werk. Ik zie om mij heen nieuwe vormen van kerk-zijn; dientbaar, vaak kleinchalig en creatief zoekend naar nieuwe wegen. Ook in deze nieuwe vormen van kerk-zijn i patorale zorg nodig, maar dit moet wel ander ingevuld worden. Een andere ontwikkeling i dat patoraat en (chrilijke) hulpverlening elkaar meer opzoeken. Binnenkort heb ik een tudiedag over de vraaglling Hoe kunnen wij de kenni en methodiek Het geeft mij voldoening wanneer ik zie dat zij ber worden in hun vak dan ik ooit zal zijn van patoraat meer inzetn al hulpbron in onze hulpverlening? Inreant! Al derde zie ik dat hbo-theologen momenel op plekken komen waar ze vijf jaar geleden nog niet welkom waren. Denk aan gevangenien en verpleeghuizen. Ik zie een toenemende amenwerking tuen univeritair gechoolde theologen en de hbo-theologen op deze werkplekken. Welk project taat er op uw verlanglijtje? Uhm twee jaar geleden heb ik een projectplan ingediend bij een uitgever om een boek chrijven over Patoraal Methodich Handelen, gekoppeld aan pychiatriche ziekbeelden. Iedereen enthouiat. Maar het lukt niet om dit bovenaan mijn prioriinlijtje krijgen en du taat het op mijn verlanglijtje. Wat doet u het lieft al u niet aan het werk bent? Dan kan je mij wandelend genkomen op de Ginkele hei of in Pratnburg bij Veenendaal. Ik childer en lee graag en ik houd van menen om mij heen, beginnen bij mijn gezin. Pot-hbo Verliebegeleiding In het voorjaar van 2013 tart de pot-hbo opleiding Verliebegeleiding. De opleiding richt zich op profeional die beroepmatig met verlie maken krijgen. Verlie wordt hier breed opgevat, van overlijden en echtcheiding tot gezondheid en ontlag. De opleiding i getoeld op de conxtuele benadering. Dat bekent dat het verlie ed wordt geplaatt in de conxt van onder meer het eigen gezin, de familie en andere relatie zoal de arbeidrelatie. De twaalf opleidingdagen zijn gegroepeerd rondom thema en zijn opgebouwd uit een mix van theorie en praktijk. Er wordt veel geoefend. Tot de tandaardonderdelen van de opleiding behoren een uperviie- en inrviietraject. Een ieder die in begeleidingmatige zin maken heeft met verlieervaringen i welkom. Daarnaat zijn een afgeronde hbo-opleiding en drie jaar werkervaring vereit voor toelating. /tranferoctud zijn aanbod uitgebreid met de opleidingen Teamcoach en Trainer. Het intituut biedt al de drie opleidingen Coaching, Superviie & Coaching en Mediation aan. De baiopleiding Teamcoach kent twee accenn, namelijk het ontwikkelinggericht coachen van am en het coachend leidinggeven aan am. Beide apecn zijn gericht op het verberen van het lerend en zelfturend vermogen van het am. Het thema groepdynamica komt uitvoerig aan de orde. De opleiding Trainer levert profeional af op het gebied van het trainen van vaardigheden in een onderwij- en in een organiatieconxt. De nadruk ligt dan ook niet op het aanleren van kenni en inzicht, maar op vaardigheden die door training verworven kunnen worden. /ipb 34 35

19 CHE in BEELD afcheid kee boele CHE overtuigend ander Ik hoop dat ik iet van Het wa een moeilijk beluit Betuurvoorzitr Kee Boele verruilt de CHE voor de HAN Al de Hogechool van Arnhem en Nijmegen (HAN) niet zo had aangedrongen, zou Kee Boele michien niet zover gekomen zijn. Na veel wikken en wegen kwam de betuurder van de CHE tot de concluie dat hij de tap naar de HAN moet zetn. Ik weet me hiertoe geroepen. Wat heeft u doen beluin om de CHE verlan? Daar zitn twee kann aan. Ik werd door de HAN benaderd met de vraag of ik inree had om daar komen werken al betuurvoorzitr. Ik raak met hen aan de praat en in de loop van dat proce ging ik me erieu afvragen: wat moet ik doen, wil ik dit? Zo i het balletje gaan rollen. De andere kant wa: ik zit hier al meer dan negen jaar. Bij mijn aantreden had ik een opdracht van de Raad van Toezicht meegekregen en ik heb het gevoel dat die klu nu klaar i. Maar het i een heel moeilijk beluit geweet, want ik voel me heel rk met de CHE verbonden. Waarom hebt u toch ja gezegd? Om twee redenen. In de eer plaat wa het appel vanuit de HAN écht rk. De behoef daar poort rk met de mij gegeven talenn. Zoal? Ze zijn erg op zoek naar een voorzitr die verbindend werkt. Iemand die zich richt op het hart van de zaak op goed onderwij en die menen rond die kern met elkaar kan verbinden. En dat i bij uitk waar ik van houd. Ik hoop dat ik iet van de chwung van de CHE kan inbrengen op de HAN. Smaakmaker U zei dat er nog een punt meepeelde bij de beliing. Ja, het tweede i dat ik me hier ook toe geroepen weet. Ik ben een chrin, en dat bekent dat het in je baan of carrière niet om jou gaat. Je dient God met je werk. En ik heb het idee dat Hij me nu geroepen heeft om dit doen. Ik heb vaak gen tudenn gezegd: CHE er moen een zound zout zijn, zoal het in de Bijbel taat. Een maakmaker. Je moet bekeni hebben in de buinwereld. Voor mijn gevoel word ik daar nu zelf al zoutkorrel neergelegd. Niet-chrinen bij de HAN maken zich michien wel wat zorgen over de komt van een orthodox chrin. Ik word natuurlijk ook niet benoemd al evangelit, maar al voorzitr. Maar ik werk wel vanuit mijn eigen drijfveren en roeping. In de hoop dat die drive ook daar n goede meewerkt, voor docenn en tudenn. En ik zal natuurlijk erg bekeken worden: hoe doet hij de dingen, i zijn ja ook echt ja? Na negen jaar in de ark van de CHE i dat michien wel goed voor mij. Ik moet nu echt op God aan kunnen en willen. Dat ervaar ik op dit moment heel diep. de chwung van deze hogechool kan inbrengen op de HAN Terugkijken Wat ziet u al de hoogpunn in uw tijd aan de CHE? Eigenlijk zijn dat niet zozeer momenn maar een aantal mooie ontwikkelingen. Een daarvan i dat de hogechool vandaag de dag veel rker naar buin gericht i. We doen actief mee in de hbo-raad, we vieren onze nieuwjaarbijeenkomt de vocatiodag exrn, we hebben actieve contacn met het beroepenveld en ga zo maar door. Daarnaat ben ik blij dat we de ziel van de chool hebben kunnen handhaven. Het i een hogechool waarvan menen zeggen: het i een warm bad. Menen werken hier meetal graag, tudenn zijn zeer vreden. Een derde mooie punt i dat de chrilijke identiit nog ed leidend i. En vier: door de indeling van de chool in academie hebben we nu ze mooie vlaggenchepen. Met elk een onderwijporfeuille, een lectoraat en commerciële dientverlening. Prachtig om zien. Lee verder op pagina 36 Wat zeggen menen uit het netwerk van Kee Boele over zijn tap? Ron Borman betuurvoorzitr van de Hogechool Rotrdam wa tot epmber 2012 betuurvoorzitr van de HAN: Kee heeft lan zien dat het loont om focuen op waar het echt om draait: de inractie tuen tudent en docent. Wat dáár gebeurt, i doorlaggevend. Dat i deel vangen in paramer en deel in minder tatbare zaken al vorming, opvoeding, jongeren weerbaar maken, ja zelf liefde. Of zoal Kee het zegt: het gaat om OnderWijzen. Met die miie gaat hij goed matchen met de HAN. De hogechool heeft haar fundamental op orde en preert getaag ber, maar zoekt naar de overtreffende tap. De kracht van de HAN en de boodchap en tijl van Kee zorgen ervoor dat we orry, ze die tap de komende jaren gaan maken

20 tranfer CHE in BEELD educatie afcheid kee boele CHE overtuigend ander Bent u vreden met het reultaat van uw werk? Menen zeggen wel een: het i toch geweldig dat dit onder jouw leiding i gebeurd? Ik wil me niet chuldig maken aan vale becheidenheid, maar ik denk echt dat de kwaliit in de menen en de hogechool zelf zit. Ik ben de m, de vertolker, van het ucce van de CHE geweet. Niet de maker. Harlijkheid Wat gaat u mien? De menen om me heen. Ik zal de tientallen collega met wie ik heel actief heb amengewerkt, erg mien. En ik zal ook de vertrouwdheid van de hogechool mien. Je bent één met de miie. De kwaliit i goed, en dat geeft rut. Maar het i vooral de harlijkheid en de manier van werken die me heeft geraakt. Wat i uw mooi herinnering aan Cee van der Knaap burgemeer van Ede maak al gemeenbetuurder kenni met Kee Boele: Gepaioneerd, gedreven, erieu en ambitieu. Die eigenchappen komen direct bovendrijven al ik denk aan Kee Boele. Ze gelden voor zijn peroonlijke leven en zijn zakelijke betaan. Wie praat met Kee voelt zijn paie, zijn ambitie. Wie Kee ontmoet, ziet zijn erieuze inbort en zijn bevlogenheid. Met de CHE had hij een plan. Een zeer goede hogechool, een rke identiit. Met mij wa hij in geprek over wat Ede tudenn kon bieden en hoe hij daar verberingen in kon brengen. De huidige tap pat bij zijn kwaliin én ambitie. Het zal zijn karakr niet veranderen, dat weet ik zeker. de hogechool? Dat zijn de vocatiodagen waarmee we elk nieuw jaar openen. Op die dag belééf je de CHE echt met z n allen de identiit, maar ook de gezelligheid, de dicuie, het amen en. Geweldig i dat. Afcheid Kee Boele Mini-ympoium Vuur dat vuur aanekt 21 november 2012, uur Meer info en aanmelden via /kee-boele Wilt u Kee Boele een blijvende herinnering meegeven aan zijn CHE-tijd? Dan kunt een bijdrage leveren aan het digitale ganboek /kee-boele Chritiaan de Vrie (RnR Group) coach management en betuur van de CHE: Het i een even uitdagende al inpirerende tap die Kee doet. En helemaal in lijn met zijn peroonlijke ontwikkeling. Aan de CHE heeft hij dat wat hij belangrijk vond, kunnen omzetn in een gezamenlijke verantwoordelijkheid amen met het management van de CHE. Dat motief van amen wen ik hem toe bij zijn nieuwe, grore en veeleiender werkomgeving. Sturen op verantwoordelijke relatie, over meerdere chijven en grore aftanden heen. Een prachtig avontuur zet zich voort! Biedt zich aan Op zoek naar een nieuwe werknemer? In BIEDT ZICH AAN preenren zich (oud-) tudenn die een nieuwe baan willen. SCHERP doet de voorronde van het ollicitatiegeprek. Vandaag met Petra van Leeuwen (26) uit Veenendaal, vierdejaar deeltijdtudent Maatchappelijk Werk & Dientverlening. Ze heeft ambitie en dromen genoeg. De veelzijdige tuden Petra van Leeuwen i niet alleen hulpverlener, ze i ook freelance journalit, columnit en heeft zelf drie boeken op haar naam taan. In alle wat ze doet i ze poitief nieuwgierig naar de men achr de men. Petra i op zoek naar een deeltijdbaan al hulpverlener. Het lieft in een functie waar ze haar chrijf- en organieertalent een mooie plek kan geven. Journalit en maatchappelijk werker? Na mijn havo-examen heb ik ze jaar in de journalitiek gewerkt. Peroonlijke verhalen van menen boeien mij enorm. In 2009 ben ik daarom in deeltijd MWD gaan tuderen aan de CHE. Wat voor een oort hulpverlener ben jij? Het lieft betrek ik ook de partner, kinderen of andere relatie in hulpverleninggeprekken. Ieder men heeft liefde en erkenning nodig. Al maatchappelijk werker wil ik cliënn bekrachtigen en verrken binnen hun ociale conxt. Al men ben je in de eer plaat verantwoordelijk voor je eigen leven en problemen. Je moet uiindelijk alle zelf doen, maar je hoeft het niet alléén doen! ociale conxt Zelf doen, maar niet alleen Peroonlijke verhalen Betrokken Jacob Schaap betuurvoorzitr van de Gereformeerde Hogechool (GH) prak Kee Boele regelmatig in het kader van de amenwerking tuen GH en CHE: Kee en ik hebben elkaar veel ontmoet. Twee dingen zijn me het meet bijgebleven. Kee heeft een diepgeworld geloof in de God van de Bijbel. De Heer die on en zijn leven leidt. Die leiding heeft hij ervaren in deze tap. Moge dat geloof hem blijven inpireren. Ten tweede herinner ik me zijn geloof in het ruim geven aan ontwikkelingen van organiche kwaliit, al het gaat om onderwij. Die i vooral vinden in de inractie tuen docenn en tudenn: de ziel van het onderwij. Dat moet hij vathouden, ook in een organiatie met de omvang van de HAN. Emeritu hoogleraar Bram van de Beek (VU) begeleidt Kee Boele bij zijn theologiche promotieonderzoek: Kee Boele laat zich niet opluin in ymen. Sed weer komen nieuwe kritiche gedachn naar voren die hem trekken naar de toekomt. De huidige tap in zijn loopbaan pat daarin: nieuwe perpectieven, nieuwe verbanden. Op de bodem daarvan ligt niet een onrut die geen til kan vinden, maar het diepe beef van menelijke begrendheid én van de menelijke weg geroepen naar God, zonder ooit op aarde worl kunnen chien. Kan je meer verllen over je werkervaring? De mee ervaring heb ik opgedaan al tagiair ouderbegeleider bij De Kiel, een kliniek voor kinder- en jeugdpychiatrie van De Hoop GGZ. Momenel ben ik tagiaire medich maatchappelijk werk in Ziekenhui Rivierenland Tiel. Welk werk preekt jou tot nu toe het meet aan? Kliniche kinder- en jeugdpychiatrie en medich maatchappelijk werk. In beide werkvelden preekt het werken in een multidiciplinair am mij erg aan. Verder geniet ik van de afwieling en uitdaging in dit werk. Maak je wel een bijzondere dingen mee in je werk? Elke ituatie i uniek en iedere dag i bijzonder! De ene dag zie ik hoe een detructief gerechtigde dochr woedend haar vader een nen beker naar het hoofd gooit en hem op een haar na mit. De andere dag zie ik dankbaar hoe vijf gezinleden huilend hun pijn, liefde en verlangen voor het eert hardop naar elkaar uitpreken. Wat zijn jouw meet opvallende kwaliin? Mijn chrijftalent, gediciplineerde houding, leergierige inlling en organieertalent. Waar zou jij een bijdrage aan willen leveren? Aan verdieping van relatie, aan programma om jongeren bewut maken van de vernietigende gevolgen van pen, aan criiopvang voor kinderen en jongeren. En aan nog veel meer! I Petra van Leeuwen door naar uw tweede ronde? Kijk op voor haar peroonlijke profiel of mail naar voor een mogelijke match! 38 39

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Standaardisatie en z-scores

Standaardisatie en z-scores Prof. dr. Herman Callaert Inhoudtafel 1 Standaardiatie bij concreet cijfermateriaal... 1 1.1 Een eerte voorbeeld: de punten van Pol... 1 1.1.1 De ruwe core... 1 1.1.2 Vergelijken met het klagemiddelde...

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren dienen in de gaven van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

meest geweldige beslissing de basis van je hele business speels avontuur

meest geweldige beslissing de basis van je hele business speels avontuur Proficiat! Dit is de meest geweldige beslissing die je kon nemen om jouw business te doen uitgroeien van een zaadje (lees: passie) naar een tuin vol bloemen (lees : fulltime inkomen). Echt waar. Dit wordt

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn?

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Bij deze preek is geen powerpoint

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN KINDERBIJBELS VOOR GEZINNEN MET JONGE KINDEREN OVER KINDERBIJBELS OM TE BEGINNEN Als je een kinder- of jeugdbijbel aan wilt schaffen dan is het heel belangrijk dat je eerst

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

De organisatie van Scorlewald

De organisatie van Scorlewald De organiatie van Scorlewald Inleiding Elk levend organime vernieuwd zich periodiek. Het gemakkelijkt wordt dat zichtbaar aan de meete planten. In het voorjaar komen de eerte prieten boven de grond, de

Nadere informatie

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen,

Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen, Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan. Ooit komt er een dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon Ooit zal het zo zijn dat we leven

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie?

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie? 110 Hoofdstuk 18 Bidden Ik probeer het wel: elke dag bidden, maar soms komt het er gewoon niet van. Vaak weet ik niet goed wat ik moet bidden. En hoort God me wel? Doet Hij wel iets met mijn gebed? screensh

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen)

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een gezondheidsprobleem,

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker Kapstok Proces van Geestelijke Groei Dick Slikker 1 Inhoud 1 Komt het weer goed tussen mens en God? 5 2 In Sync met God 11 3 Uitdaging van de Leerschool 17 4 Onze waarom vragen als God het net anders doet

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei GROEIEN IN CHRISTUS samen werken aan geloofsgroei 14 samen werken aan geloofsgroei TER INTRODUCTIE... 4 GROEIEN!... 5 AANWIJZINGEN VOOR LEIDER/LEIDSTER... 12 TRAINEN!... 16 SAMEN GROEIEN IN CHRISTUS...

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 31 augustus 2014 Mattheus 17: 14-20

Ontmoetingskerk - Laren NH - 31 augustus 2014 Mattheus 17: 14-20 Ontmoetingskerk - Laren NH - 31 augustus 2014 Mattheus 17: 14-20 In de naam van Jezus, spreken wij tot deze situatie. Deze woorden van de medici, hebben zij vanuit hun beste kunnen gesproken, Vader, Heer,

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Verslag schriftelijke adviesronde maart 2008: Conceptbesluiten deeltijd programma en overgangsregeling BSA

Verslag schriftelijke adviesronde maart 2008: Conceptbesluiten deeltijd programma en overgangsregeling BSA Verlag chriftelijke advieronde maart 2008: Conceptbeluiten deeltijd programma en overgangregeling BSA Er zijn 4 reactie ontvangen van de leden van de opleidingcommiie Nederland recht. In dit document zijn

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

De kern van het christelijk geloof

De kern van het christelijk geloof De kern van het christelijk geloof 16 september 2006 28 oktober 2006 25 november 2006 6 januari 2007 24 februari 2007 24 maart 2007 21 april 2007 De Vader De Zoon De Heilige Geest Vrede met God Geloof

Nadere informatie

Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus

Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus Liturgie Voorzang Ps 3,1 Stil gebed Votum / groet Zingen Ps 3,2-3 Wet met Romeinen 8,1-4 Zingen Ps 19,5.6 Gebed Lezen: Johannes 15,18-21

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie