Jaarverslag Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2014 1"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenwerking regionaal 4 Organogram 8 Commissie werkzaamheden 12 Productieoverzicht 17 Structuur en organisatie 18 Opleiding, onderwijs en wetenschap 20 Deelgebieden in de urologie: Functionele urologie en steenchirurgie 26 Kinderurologie 29 Incontinentie 30 Andrologie 31 Implantologie 32 Oncologie 33 Kwaliteitsbeleid & complicaties 63 Gegevens continentiezorg 65 Curricula urologen 71 Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

3 Inleiding De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Urologie van het Maxima Medisch Centrum bestond in 2013 nog gedeeltelijk uit twee maatschappen, één voor iedere locatie. Dit rapport betreft de Maatschap urologie Veldhoven, maar er worden tevens getallen en cijfers medegedeeld m.b.t. de hele RVE urologie van het MMC. Er is per 1/11/2013 afscheid genomen van de urologen op locatie Eindhoven en vanaf die datum is de maatschap urologie werkzaam in het MMC zoals hieronder beschreven, en tijdelijk versterkt door een waarnemer gedurende 6 maanden. Er zal een vacature worden gesteld voor een 1,5 FTE nieuwe uroloog welke de vakgroep en maatschap urologie zal versterken ter vervanging van de vertrokken urologen. Deze maatschap had 3,75 FTE, verdeeld over 4 urologen. dr. De Laet is in 2011 als chef de clinique aangesteld en volgt de patiënten van Dr. Braam op uit diens praktijk. Sinds 1/10/2013 maakt dr. De Laet deel uit van de maatschap urologie MMC. Er is steeds ook een ANIO in dienst van de maatschap, welke in dienstverband werkt tegen een vaste vergoeding. Samenstelling maatschap en indeling Na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn als chef de clinique maakt dr. De Laet sedert 1/10/2013 deel uit van de maatschap urologie MMC. Sedert november 2013 werd een nieuwe chef de clinique aangesteld, m.n. Dr. I. Karaoglu. Per 1/11/2013 bestaat de maatschap urologie in het MMC uit 5,25 FTE urologen dr. K. De Laet 1 FTE (per 1/10/2013) Dr. L.M.C.L. Fossion 1 FTE Dr. E. L. Nanlohy-Manuhutu 1 FTE dr. W. J. Levens 0,75 FTE Dr. I. Karaoglu 1,5 FTE (waarnemer per 1/11/2013-1/05/2014) Dr. M. Van Gils 1 FTE (chef de clinique per 1/09/2014) Vanuit de pijler oncologie ontving Dr. Fossion op 24/02/2013 de Menzis award voor Topzorg voor prostaatkanker in het concertgebouw in Amsterdam. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

4 Samenwerking met de urologen van het St.-Anna ZH Geldrop en het St.-Jans Gasthuis Weert Historie: 2007 Oriëntatie en gesprekken met de 2 regiogroepen: CZE/MMC-E/Helmond en MMC-V 2007 Besluit tot start gesprekken MTS vorming SAG met MMC VHV 2008 Aanstelling Dr. Fossion, uroloog MMC Dr. Sonneveld zitting in benoemingscommissie 2009 Aanstelling Dr. Van Beekum gemeenschappelijke sollicitatieprocedure MTS SAG/MMC-V Officiële start gezamenlijke regionale weekenddiensten SAG met het MMC VHV (met garantie van continuïteit en kwaliteit van zorg) 2010 Verdere gesprekken vorming 1 vakgroep binnen het MMC = probleem Start gesprekken met Weert Dr. Van de Looverbosch / op initiatief van Dr. Fossion en Dr. Sonneveld: 15/11/2010, 2/12/2010, 7/12/2010, 20/12/2010, 3/02/2011, 24/02/2011, 23/03/2011, 8/04/2011, 28/04/2011. Start met fusiegesprekken regio en maatschapfusie o.l.v. Aart Sliedrecht (regionale maatschapvoorzitter), oud lid RvB Raad van Bestuur Groene Hart Ziekenhuis - Lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelveen Lid Raad van Bestuur Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht - Secretaris Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg(COTG) Utrecht - Projectleider Regionaal Oncologische zorg Noord- Holland 2011 Samenwerking- en Fusiedocument Urologisch Zuid-Oost Brabant en omstreken cq bedrijfsplan 2012 Tekening intentieverklaring binnen het MMC voor MTS-vorming urologie SAG met de MTS MMC-VHV en MTS Helmond Eindhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

5 Teambuilding sessies regionaal urologengroep o.l.v. Frans Meijer (Meijer consultancy en Mireille Cheung van Discovery BV). Presentatie bedrijfsplan ter inzage aan de RvB MMC en SAZ Geldrop (9 aug 2012) samenwerkingsovereenkomst, waarin tevens geregeld de fusie van de maatschappen urologie MMC Veldhoven en Sint Anna Ziekenhuis Geldrop getekend op 2 juni 2012 Aanstelling dr. De Laet, uroloog MMC Dr. Sonneveld zitting in benoemingscommissie. Instelling regionale werkgroepen oncologie, steenlijden, BPH, kinderurologie, incontinentie, prothesiologie, laserbehandeling, om antwoord te geven op de vragen van Inspectie, ZVZ, patiëntenverenigingen en beroepsvereniging (met garantie van continuïteit, expertise en kwaliteit van zorg). Instelling regionaal behandelteam blaaskanker waarbij de cystectomie wordt geconcentreerd in het MMC (Dr. Fossion Dr. Sonneveld): minimumeis van 10/j wordt ruim behaald. Start wekelijkse regionale indicatiebespreking urologie (locatie overstijgend) Werkgroep/portfolio presentatie Sonneveld en Fossion aan de RvB en SB Geldrop op 14 mei Gesprekken RvB Weert juni en augustus Evaluatiegesprek met RvB en SB Geldrop op : officieus een GO gekregen en behandelstromen al verder geïnitieerd onder meer t.a.v. complexe steenpathologie richting Geldrop. Finalisering 1 vakgroep urologie MMC en vertrek Pernet en Bos uit het MMC Vanaf dan is de MTS MMC-V de vakgroep urologie in het MMC (dus op beide locaties). Werkgroep/portfolio presentatie Sonneveld en Fossion aan de RvB, Hans de Jong en vz SB Verkeijn op 3 oktober Werkgroep/portfolio presentatie Sonneveld en Fossion aan de RvB MMC Prof. dr. Zwaveling en dhr. van Berlo op 8 oktober Plan: 1/ Plenaire vergadering raden van bestuur Geldrop MMC en Weert in december 2014: GO 2/ Start project regionale samenwerking urologie MMC - SAG- SJG per 1/01/2014 Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

6 2014 Centralisatie/concentratie van complexe oncologisch urologische operaties op locatie MMC Veldhoven: radicale prostatectomie, radicale cystectomie en complexe niertumorchirurgie. Doorontwikkeling van de behandelteams, met als doel: bewezen kennis en kunde, uniformiteit in behandeltraject, uitwisselbaarheid, continuïteit, garantie van hoogste kwaliteit van zorg en verder innoveren van de behandelingen. In het kader van de samenwerking met het MUMC is de overeenkomst ondertekend tussen het MMC en het MUMC aangaande het Comprehensive Cancer Network South- East Netherlands o.l.v. Prof. Dr. V. Tjan-Heijnen. Het MMC behaalde als één van de eerste STZ-ziekenhuizen de NIAZ- deelaccreditatie Oncologie. Samenwerking in het Oncozon oncologisch netwerk, met actieve participatie in de werkgroepvergaderingen. Uitbouw van een steencentrum in Geldrop. Uitbouw van de laser-turp in Geldrop en Weert. Overleg met de RvB en directies op locatie m.b.t. de regionale samenwerking en ontwikkelingen. Aanstelling dr. De Jongh, uroloog MMC Dr. Sonneveld en Dr. Brandenburg zitting in benoemingscommissie. Doelen: - Eénduidige visie en beleid wekt vertrouwen en brengt zekerheid/rust/stabiliteit - Uniforme, regionale werkwijze binnen de urologie in de regio - Kwaliteitsgarantie - Mogelijkheid om te excelleren (superspecialisatie - aantallen - equipement) - expertise - Garantie omtrent bemanning en continuïteit - Financieel en organisatorisch transparant en overzichtelijk (bedrijfsmanager regelt het) - Doel om op 1 locatie de complexe oncologische chirurgie te organiseren Voorwaarden: - Respect voor ieders cultuur - Samen sterker... elkaar niet uithollen - Samenwerken - overleg - korte lijnen - Goede ondersteuning personeel & logistiek - Mandaat en vertrouwen - Organisatorisch - Operationeel en efficiënt - Financieel gezond Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

7 Mission statement: Visie (mission statement) Bron: SAMENWERKINGS- EN FUSIEDOCUMENT UROLOGENKRING ZUID-OOST BRABANT EN OMSTREKEN I.O., juni Onze regionale samenwerking en fusie is een direct uitvloeisel van de kwaliteits- en doelmatigheidseisen van overheid, ziektezorgverzekeraars en onze urologische beroepsvereniging (NVU), waardoor kwaliteitsverhogende centralisatie van complexere zorg, vorming van hoogwaardige expertisegroepen (superspecialisatie), profilering per ziekenhuislocatie en per medisch specialist, formulering van speerpunten en efficiëntere zorg mogelijk worden. Een grotere groep urologen is samen veel beter en sneller in staat te reageren op de snel opeenvolgende vernieuwingen in de zorg. Onderling vertrouwen in elkaar is daarbij een absolute voorwaarde, en die is er dan ook. Wij streven naar professionaliteit op een hoog niveau en een regionaal en landelijk sterke positie. Keihard werken, discipline, verbetering van de beeldvorming (van een 7- naar een 8+), open en transparante communicatie, aantoonbare expertiseontwikkeling zijn daarbij voorwaarden die wij onszelf hebben opgelegd. Daarnaast: wij houden ons aan gemaakte afspraken en staan voor onze handtekening. Een goede onderlinge samenwerkingsstructuur, gedragen leiderschap van de groep, een goede relatie met management, Raden van Bestuur, verwijzers en patiëntenvertegenwoordigers zijn daarbij randvoorwaarden om ons doel te bereiken. Voor de patiënt betekent onze samenwerking dat zij kan rekenen op topzorg en hoogstaande expertise door een betrokken team, waarbij wij ervaring kunnen bieden met hoge behandelaantallen per ziektebeeld. Verder bieden wij de patiënt korte lijnen waarbinnen intern verwezen kan worden, een uniform regionaal medisch beleid, en een betere en onderling afgestemde informatievoorziening. Onze samenwerking zorgt er ook voor dat we de patiënt, verwijzer en de ziekenhuizen garantie kunnen bieden omtrent onze bemanning en continuïteit van de zorg. Wachttijden zullen verminderen en de patiënt zal sneller zijn op de locatie waar hij of zij zijn of haar uiteindelijke behandeling moet krijgen. Financieel en organisatorisch is er transparantie en gezamenlijkheid: wie wat doet en waar het gebeurt is niet meer belangrijk voor de leden van de groep. Dit geeft rust en stabiliteit, en maakt dat wij onze energie en ambitie kunnen focussen op zaken als: verdere expertiseontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek, analyse van behandelresultaten en samenwerking met een academisch centrum, waardoor verdere kwaliteitsverbetering mogelijk wordt. Ten slotte maakt de nu mogelijk geworden vertegenwoordiging namens één grote groep het maken van afspraken met derden, zoals bijvoorbeeld de Raden van Bestuur, het ziekenhuismanagement, verwijzers en patiëntenvertegenwoordigers, gemakkelijker en professioneler. Hierbij willen wij nadrukkelijk de positieve samenhang benadrukken die wij zien met de eerste lijn, andere medische specialismen en de besturen van de verschillende regionale ziekenhuizen: onze samenwerking kent geen grenzen! Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

8 Organogram vakgroep urologie MMC Hoofd RVE VMK-Urologie: Voorzitter MTS/vakgroep: Penningmeesters: Secretaris: Bedrijfsmanager: Hoofd poli/fu: dr. Koks Dr. Fossion dr. Levens - dr. De Laet dr. De Laet - Dr. Fossion Freek Van Daal Tecla Meekes Aanspreekpunt: - OK Kim Van Der Heijden - dr. De Laet - Opname / planning dr. Levens - Poli/FU Tecla Meekes - Dr. Fossion Dr. Nanlohy - Afdeling 2A Geert Wolfs - dr. De Laet - SEH/AOA Dr. Nanlohy - Opleiding dr. De Laet - Dr. Fossion - Wetenschap Dr. Fossion - dr. De Laet - EPD dr. De Laet - Website Dr. Fossion - KV dr. Levens - Huisartsen dr. Levens - Dr. Nanlohy - Protocollen Dr. Nanlohy - Regio-MTS Dr. Fossion Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

9 Commissies: - Minimaal invasieve chirurgie dr. De Laet - Dr. Fossion - Laser commissie dr. De Laet - Oncologie Dr. Fossion - dr. De Laet (- dr. De Jongh) - IKZ-werkgroep oncologie Dr. Fossion - Klachten commissie Dr. Nanlohy Behandelteams regionale samenwerking Andrologie - mannenpoli - prosthesiologie dr. Levens, M.D., PhD., uroloog BPH / laser TURP Dr. J. Brandenburg, M.D., uroloog dr. W. Levens, M.D., PhD., uroloog Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Incontinentie / BB-team dr. R. De Jongh, M.D., PhD., uroloog dr. M. Landman, M.D.,PhD., uroloog dr. W. Levens, M.D., PhD., uroloog Dr. E. Nanlohy-Manuhutu, M.D., uroloog Kinderurologie Dr. E. Nanlohy-Manuhutu, M.D., uroloog Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

10 Laparoscopie /minimaal invasieve urologie Dr. J. Brandenburg, M.D., uroloog dr. R. De Jongh, M.D., PhD., uroloog dr. K. De Laet, M.D., PhD., uroloog,febu Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU dr. M. Landman, M.D., PhD., uroloog Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Oncologische urologie Blaaskankerteam Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Prostaatkankerteam Dr. J. Brandenburg, M.D., uroloog dr. K. De Laet, M.D., PhD., uroloog,febu Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU Nierkankerteam dr. R. De Jongh, M.D., PhD., uroloog Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU dr. M. Landman, M.D., PhD., uroloog Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

11 Testiskankerteam Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Peniskankerteam Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Steencentrum dr. R. De Jongh, M.D., PhD., uroloog dr. K. De Laet, M.D., PhD., uroloog,febu dr. M. Landman, M.D.,PhD., uroloog Dr. Van Beekum, M.D., uroloog Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

12 Aandachtsgebieden, commissiewerkzaamheden en scholing dr. K. De Laet, M.D., uroloog, Phd., FeBU Aandachtspunten Steenlijden Prostaatcarcinoom Minimaal invasieve urologie en laparoscopie Onderwijs, wetenschappelijk werk, opleiding Commissiewerkzaamheden Contactspecialist EPD Contactspecialist voor de verpleegafdeling 2A Lid laser commissie Lid VIM commissie urologie Lid OK-adviesraad Minimaal invasief centrum werkgroep (MIC) Contactpersoon postoperatieve pijn (anesthesie) Verantwoordelijke voor de opleiding/scholing (AGNIO, co-assistenten en verpleegkundigen, skills lab) Lid oncologie commissie Mentor 4 Masterstudenten geneeskunde Congresbezoek en scholing maart 2014 Congres Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie (NVEC) (Amsterdam) 29 maart 2014 Belgian Multidisciplinary meeting on Urological Cancers (Brussel) 15 september 2014 Multidisciplinaire complicatiebespreking minimaal invasief centrum. Mesenteriaal trombose na laparoscopische cystectomie 16 September 2015 Laparoscopische behandeling van endometriose lezing tijdens de maand van de laparoscopie september 2014 Congres van de European Society for Medical Oncology (ESMO) (Madrid) Dr. L.M.C.L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU Aandachtspunten Oncologie en laparoscopie Onderwijs, wetenschappelijk werk & training Regionale samenwerking met Weert en Geldrop en met het MUMC Organisatie en strategie O.E. Urologie, MMC. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

13 Commissiewerkzaamheden Oncologie commissie MOC MMC en voorzitter werkgroep oncologische tumoren urologie IKNL-werkgroep oncologie Noord-Brabant Plaatsvervangend lid MIC Verantwoordelijke voor de opleiding/scholing (AGNIO, semi-artsen en visiting urologists ) Website creator & beheerder (urologie.mmc.nl) Opleider VSO Fontys Hogeschool Eindhoven ( ad hoc). Docent Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht ( ad hoc). Redactielid Medisch Journaal, MMC, Veldhoven (sept ad hoc). Initiatiefnemer fusieproject regionale samenwerking urologie ( ad hoc) Hoofd organisatorische eenheid (O.E.) Urologie MMC (okt ad hoc) Lid calamiteitencommissie Congresbezoek en scholing 2014 ESOU congress- oncology course, Praag 17-20/01/2014. Tour d Europe, oncologische cursus, Klinikum, Aken, 12-13/02/2014. Bijscholing LHRH-blokker degarelix, Eindhoven, 18/02/2014. Bijscholing CRPCA, opstarten Enzalutamide Astellas, Eindhoven, 11/03/2014. Bijscholing gebruik Radium-223 Bayer, Eindhoven, 27/03/2014. EAU congress ESU courses: o ESU/ERUS hands-on training Robotic surgery course 2, Stockholm, 13/04/2014 o Extraperitoneal RAP and partial nephrectomy, Stockholm, 14/04/2014 Bijscholing mcrpca, Denosumab, Eindhoven, 23/05/2014. Bijscholing chemotherapie bij het CRPCa, Sanofi, Eindhoven, 19/06/2014. Managementcursus effectief vergaderen Beleidsdag regiomaatschap urologie - Carla Coenders, 11/09/2014. Scholing Thyllium laser TUR, Tobrix, Eindhoven 25/09/2014. Workshop: Radiotherapy in high risk PCa, STOP-congress, Prague, 18/10/2014. EMUC congress, Lisbon, 14/11/2014. ESU/ERUS hands-on training Robotic surgery course, Lisbon, 14/11/2014. Prijzen in 2014 Menzis award voor Topzorg voor prostaatkanker , Amsterdam. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

14 dr. W. Levens, M.D., uroloog, PhD, MHA Aandachtspunten Andrologie Incontinentie Prothesiologie / implantologie Steenlijden (PNL) Commissiewerkzaamheden 1/ Contactspecialist kamer vrijgevestigden (KV) 2/ Contactspecialist huisartsen ( Petit conferences ) 3/ OK-planning en contactspecialist voor de OK 4/ DBC/DOT commissie 5/ Vertegenwoordiger op de stafvergadering Congresbezoek en scholing ESSM Istanbul NVU Rotterdam LUTD Brussel DGU Düsseldorf Dr. E.L. Nanlohy-Manuhutu, M.D., uroloog Aandachtspunten Kinderurologie Incontinentie & bekkenbodemproblematiek Commissiewerkzaamheden 2014 Hoofd zorggroep urologie, lid managementteam (tot juni 2014) Contactspecialist poli/functieafdeling + Vimcommissie Contactspecialist Pipo poli/kinderartsenoverleg Lid Bekkenbodemteam Lid Werkgroep Kinderurologie ( NVU) Lid commissie expertiseontwikkeling en continuïteit van zorg in de kinderurologie ( SKMS-project) Januari - november Klachtencommissie MMC 3-wekelijks Congresbezoek november ESGURS-ESPU meeting Ghent : reconstructieve peniele chirurgie bij kinderen en volwassenen. 5 december Urethrachirurgie bij kinderen en volwassenen. Jeroen Bosch Ziekenhuis, den Bosch 11 september Lezing : Carla Coenders ; managementcursus effectief vergaderen Beleidsdag 9-13 april NewCastle : OverEindse dagen : nascholing huisartsen-specialisten 2x presentatie : onderbuiksklachten bij de vrouw: vanuit urologisch Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

15 perspectief in samenwerking met huisarts,gynaecoloog en sexuoloog Bijscholing: 18 februari Eindhoven: PCA: Degarelix 11 maart CRPCA: Enzalutamide 27 maart PCA : Radium april MMC Ehv Introductie Betmiga 23 mei Eindhoven : CRPCA : Denosumab 19 juni CRPA : chemotherapie 25 september BPH : Thulium Laser 26 maart Werkgroep Kinderurologie WKZ Utrecht 24 september Werkrgoep Kinderurologie WKZ Utrecht 26 november Werkgroep kinderurologie WKZ Utrecht september SKMSproject normering kinderurologische ingrepen november namens NVU mee-lezen concept richtlijn kinderanesthesie Tropenactiviteiten De provincie Maluku, bestaande uit vele grote maar ook kleine eilanden met ongeveer 1,5 miljoen inwoners, heeft enkele ziekenhuizen, vnl. geconcentreerd op het eiland Ambon en Ceram. In de gehele provincie is geen uroloog werkzaam! De algemeen chirurg verwijdert een enkele blaassteen en voert soms een open nefrectomie uit. De oudere man met prostaatproblemen krijgt voor de rest van zijn leven een blaascatheter of suprapubische catheter. De enige dialyseafdeling op Ambon dialyseert veel patiënten met uitgebluste nieren door obstructieve nierstenen. Urologische oncologie wordt al helemaal niet behandeld, tenzij de welvaartsituatie van de patiënt het mogelijk maakt om naar Jakarta of een van de andere grote universiteitssteden af te reizen voor een behandeling. Dit geldt overigens voor allerlei pathologie. Op verzoek van de Stichting Samenwerking Vlissingen- Ambon (SSVA) op uitnodiging van het stadsbestuur van de hoofdstad Ambon ben ik van 11 oktober tot 26 oktober twee weken naar het Dr. Haulussyziekenhuis op Ambon, Indonesie, gegaan voor hun urologie-project. Dit was de derde keer dat ik voor de SSVA uitgezonden werd. In de provincie worden spandoeken opgehangen met de oproep om zich te melden in de bewuste periode als je urologische klachten hebt. De patiënten komen van heinde en ver, soms te voet, anderen per boot vanuit een klein eiland. Hieraan voorafgaand zijn een algemeen chirurg, dr. Jacky Tuamelly en ok-verpleegkundige Yopie Llintutu beide werkzaam in het Ambonese ziekenhuis, twee weken in Nederland geweest om mee te kijken in de ziekenhuizen in Roosendaal en Veldhoven/Eindhoven en Geldrop. Dankzij de gastvrijheid van het MMC en het Sint Annaziekenhuis te Geldrop en de inspanningen van zowel mijn collega urologen als het OK- en polipersoneel en de afdeling sterilisatie hebben zij een fraai inzicht gekregen in het werkterrein van de uroloog in Nederland. Samen met collega-uroloog dr. Olav van Aubel en een team bestaande uit een anesthesist, anesthesiemedewerker, 2 operatie assistenten, afdelingsverpleegkundige, technicus medische apparatuur en 2 projectleiders hebben wij samen met de lokale verpleegkundigen, in 12 dagen 90 patiënten geopereerd.. Nadat wij vorig jaar voor de eerste keer transurethrale resecties konden uitvoeren door uit Nederland gedoneerd materiaal en zelfgekochte glycine poeder kon nu zelf met een camera gereseceerd worden zodat dr. Tuamelly mee kon kijken. En dit alles zelfs ondanks de vele stroomuitvalmomenten. Helaas moesten de stenen nog d.m.v. een open procedure worden verwijderd. Voor volgend jaar staat wederom een urologieproject op stapel in november. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

16 Ingrepen: aantal : 115 waarvan 5 zelfstandig door Dr. Tuamelly bij 90 patiënten. 5 vrouwen, 85 mannen, 11 hiervan kinderen Operaties: TURP ( 44!), liesbreuken/hydrocele communicans, Niet-scrotale testes, nierureterstenen, urethrastricturen, blaasstenen.( lithotrypsie/open.) Nevenactiviteiten: *Opereren met collega de Vylder, kinderuroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch op diverse woensdagen in het kader van de kinderurologie en urethrachirurgie Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

17 Productie overzicht Urologie MMC Opnames Verpleegdagen Gem. verpleegduur 4,0 3,8 3,9 3,9 3,8 Dagopnames EPB Herhalingsbez Herhalings factor 2,698 2,633 2,337 2,079 3,417 Verrichtingen urologie Blaasinstillaties Nefrostomie catheter Retrograde pyelografie Vasectomieën Cystoscopieën Circumcisie * Prostaatbiopsies Urodynamisch ond Echografie Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

18 Structuur en organisatie Met ingang van 1 januari 2014 is urologie samengevoegd met zorggroep Vrouw-Moeder-Kind. Het management team wordt gevormd door mevrouw dr. Koks, medisch zorggroep manager en de heer F. van Daal, bedrijfsmanager aangevuld met leden uit de vakgroepen gynaecologie, kindergeneeskunde, neonatologie en urologie. Eind december 2014 is de vakgroep urologie gevisiteerd door leden van de Nederlandse Vereniging van Urologie. Hieronder vindt u de conclusies en aanbevelingen van de visitatiecommissie van de NVU n.a.v. de visitatie op 10/12/2014. Sterke punten Streefnorm: - Zeer gedegen voorbereiding van de visitatie. - Veel tijd gestoken in de interne verbetering van de eigen organisatie. - Laparoscopie op hoog niveau. Basisnorm: - De patiëntenzorg is goed. - Regiofunctie voor grote oncologische ingrepen en steenbehandeling. - Goede complicatie registratie en wekelijkse bespreking. - Geprotocolleerde en eenduidige zorg op beide locaties. - Veel inzet van de maatschap (o.a. coaching) om interne problematiek op te lossen. Hierdoor: o.a. aanzienlijke verbetering vakgroepfunctioneren en meer structureel overleg en vertrouwen binnen de ziekenhuisorganisatie. - Goede score bij patiënt tevredenheidsonderzoek. - Op eigen initiatief worden er eigen evaluatiegesprekken gehouden waar de ontwikkelingsplannen worden besproken. - De vakgroep heeft meerdere coaching trajecten en cursussen gevolgd ter bevordering van de onderlinge samenwerking. - Men is trots op de eigen maatschap. Verbeterpunten Adviezen - Aanbeveling (5 jaar) - Uitbreiding van de formatie, aangezien de werkbelasting te hoog wordt ervaren. - Verdere verbetering van de eenheid en de cohesie van de maatschap en eventueel het herhalen van de Quick Scan. - Prioritering van de ambities. - De organisatie van praktijk kan nog verder verbeterd worden en efficiënter. In 2014 is het gebruikelijke ziekteverzuim van medewerkers genormaliseerd. Wel is er sprake van 3 medewerkers die te kampen met chronische aandoeningen. Het resultaat in 2014 is een verzuimpercentage van 7,16%, dit is boven de gestelde norm. Er is een programma samengesteld met vervolgtrainingen voor alle medewerkers van polikliniek Urologie. De medewerkers van secretariaat hebben meerdere trainingsavonden doorlopen waarbij aandacht is gegeven aan communicatie technieken; enerzijds om de onderlinge samenwerking te bevorderen en anderzijds om anderen beter te woord kunnen staan. Zowel de gespecialiseerd verpleegkundigen als de verpleegkundigen van de functie afdeling hebben meerdere vakinhoudelijke cursussen/congressen bezocht. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

19 De gespecialiseerd verpleegkundigen hebben door ziekte en afscheid van een collega een lastig jaar gehad. De stomaverpleegkundige urologie is toegevoegd aan het team continentiezorg. De patiëntenzorg heeft normaal doorgang kunnen vinden. Echter, overige taken en ontwikkelingen hebben grotendeels stil gelegen. In december is een verpleegkundige aangetrokken voor het team van de continentiezorg, zij zal de opleiding verpleegkundig specialist functionele urologie gaan volgen. Op de functieafdeling is het VIM en een onderdeel van het werkproces geworden. De komst en vertrek van 2 urologen in 2014 heeft gezorgd voor wisselende bezetting en roosters die vele malen moesten worden aangepast. Met name de programmering van de functieafdeling, maar ook de spreekuren is een lastige opgave om afgesproken doorlooptijden te halen én om een reële planning te realiseren. Het Bekkenbodemcentrum is dit jaar volledig op poli urologie op locatie Eindhoven uitgevoerd. Dit spreekuur voorziet in een behoefte van vrouwen die te kampen hebben met complexe problemen in het bekkenbodemgebied. Ook de 2 wekelijkse mannenpoli verloopt zeer naar tevredenheid van patiënten en uroloog. In de loop van 2015 zullen we deze themapoli uitbreiden. De kinderpoli heeft in 2014 structureel plaats gevonden in VMK centrum. Dit is zeer naar tevredenheid van ouders, patiënten, kinderuroloog en alle medewerkers. In 2014 zijn alle veiligheidsrondes zowel op de functieafdeling als op de polikliek op beide locaties afgenomen. Er worden met enige regelmaat punten voor verbetering gevonden welke in het werkoverleg worden besproken en aangepast. Op de poli urologie is de telefonische bereikbaarheid in 2014 zichtbaar verbeterd. De ACD score > 70% wordt nog niet gehaald, er is wel een stijgende lijn zichtbaar. Met name op piektijden is het moeilijk te voldoen aan de gestelde normen. De verbeterde registraties en het verbeteren processen en de logistiek van poli- en functieafdeling urologie hebben geleid tot financieel betere resultaten. Er is daarnaast in dit jaar aandacht besteedt aan de voorbereiding van de verbouw van zowel de functie afdeling als de polikliniek in Klachten worden in de maatschap in een matenberaad besproken onder leiding van de klachtenfunctionaris met als doel herhaling te voorkomen. Mevr. T. Meekes, Afdelingshoofd urologie Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

20 Opleiding Opleiding, onderwijs en wetenschap / Semi-artsen vanuit het MUMC Wij participeren in de opleiding van co-assistenten en semi-artsen urologie vanuit de universiteit in Maastricht. Dr. Fossion is aangesteld als docent voor de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht (MUMC). Opleiding semi-arts Ingrid Janssen (GESP-stage), periode 17/10/ /02/2014 (18 weken). Opleiding semi-arts dr. Veerander Ghotra (GESP-stage), periode lente-zomer (18 weken). Opleiding semi-arts Sarah Penninx (GESP-stage), periode 1/09/ /10/2014. (10 weken). 2/ AGNIO urologie Wij hebben AGNIO s urologie welke wij inschakelen in ons poli- en klinische activiteiten. Deze wordt daarbij continu gesuperviseerd en onderricht. Ook trachten we de AGNIO te betrekken in wetenschappelijke activiteiten. 2013: Dr. Geert Veenstra startte juni december : Dr. Nicoline Kil ging van start op 2/06/2014- / : Dr. Hester Haverdings ging eveneens als 2 de AGNIO van start op 2/06/2014- / / Side-by-side training in de minimaal invasieve chirurgie We hebben het voorbije jaar verschillende collegae urologen uit andere ziekenhuizen getraind in de laparoscopie d.m.v. side-by-side training voor zowel de uroloog als zijn OK-assistentie (cfr. lijst infra). De voorbije jaren hebben wij, met veel enthousiasme, AGNIO s opgeleid en de kans geboden om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en zich op die wijze te laten ontplooien om in opleiding te komen. Daarnaast zijn er verschillende urologen, in ons centrum, in de leer gekomen voor side-by-side trainingen in de laparoscopie. Op verschillende symposia, zowel internationaal als nationaal (NVU, BAU, EAES, NVEC), hebben we onze resultaten gepresenteerd om actief een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de urologische ontwikkelingen. Ook op gebied van scholing van verpleging en OK-assistenten zijn er verschillende initiatieven geweest, met onder andere artikels in de vakliteratuur over de verschillende laparoscopische ingrepen en voordrachten op wetenschappelijke vergaderingen van de desbetreffende beroepsverenigingen. Wij hopen dan ook snel het traject van opleidingscentrum te kunnen inslaan en trachten inmiddels onze organisatie verder op punt te stellen door de opleiding urologie aan semi-artsen, co-assistenten, AGNIO s verder uit te werken en te structureren. Dr. L. Fossion en Dr. De Laet zijn aangesteld als docenten vanuit de universiteit geneeskunde in Maastricht. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Thoraxcentrum. Jaarverslag 2012

Thoraxcentrum. Jaarverslag 2012 Thoraxcentrum Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Productie en personeel 7 3. Afdeling Cardiologie 11 3.1. Patiëntenzorg 3.2. Onderzoek 3.3. Onderwijs & opleiding 4. Afdeling Cardiothoracale

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. "Een patiënt is geen vliegtuig"

THEMA: PATIËNTVEILIGHEID. Een patiënt is geen vliegtuig THEMA: PATIËNTVEILIGHEID "Een patiënt is geen vliegtuig" Zie productinformatie elders in dit tijdschrift 13.FRG.1.119 Voorkom de behandeling van een acute DVT ACTUELE RICHTLIJNEN VERLENGDE PROFYLAXE? BEZOEK

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1.

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1. Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3 1.1.1 Raad van Bestuur 3 1.1.2 Strategische Conferenties 4 1.1.3 Medische Staf 4 1.1.4 Verpleegkundig Stafconvent 4 1.2 EXTERNE

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002

where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2010/2011 Date: maart 2012 Uitgave: SMPE/e 2012-002 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Verslag 2010 en 2011 Ward Cottaar, Applied Physics

Nadere informatie

Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014

Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014 Strategisch Kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 2001-2013 Maart 2014 Onder verantwoordelijkheid van de NVIC Commissie Kwaliteit: Stijn A. Corsten (Voorzitter) Dr. M. Sesmu

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap

etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap nummer 6 voorjaar 2013 etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap 8 Wat doet een researchverpleegkundige? 10 Het wetenschapsbureau 18 Slaapstoornissen en sedatietoepassingen op de Intensive

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie