Jaarverslag Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2014 1"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenwerking regionaal 4 Organogram 8 Commissie werkzaamheden 12 Productieoverzicht 17 Structuur en organisatie 18 Opleiding, onderwijs en wetenschap 20 Deelgebieden in de urologie: Functionele urologie en steenchirurgie 26 Kinderurologie 29 Incontinentie 30 Andrologie 31 Implantologie 32 Oncologie 33 Kwaliteitsbeleid & complicaties 63 Gegevens continentiezorg 65 Curricula urologen 71 Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

3 Inleiding De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Urologie van het Maxima Medisch Centrum bestond in 2013 nog gedeeltelijk uit twee maatschappen, één voor iedere locatie. Dit rapport betreft de Maatschap urologie Veldhoven, maar er worden tevens getallen en cijfers medegedeeld m.b.t. de hele RVE urologie van het MMC. Er is per 1/11/2013 afscheid genomen van de urologen op locatie Eindhoven en vanaf die datum is de maatschap urologie werkzaam in het MMC zoals hieronder beschreven, en tijdelijk versterkt door een waarnemer gedurende 6 maanden. Er zal een vacature worden gesteld voor een 1,5 FTE nieuwe uroloog welke de vakgroep en maatschap urologie zal versterken ter vervanging van de vertrokken urologen. Deze maatschap had 3,75 FTE, verdeeld over 4 urologen. dr. De Laet is in 2011 als chef de clinique aangesteld en volgt de patiënten van Dr. Braam op uit diens praktijk. Sinds 1/10/2013 maakt dr. De Laet deel uit van de maatschap urologie MMC. Er is steeds ook een ANIO in dienst van de maatschap, welke in dienstverband werkt tegen een vaste vergoeding. Samenstelling maatschap en indeling Na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn als chef de clinique maakt dr. De Laet sedert 1/10/2013 deel uit van de maatschap urologie MMC. Sedert november 2013 werd een nieuwe chef de clinique aangesteld, m.n. Dr. I. Karaoglu. Per 1/11/2013 bestaat de maatschap urologie in het MMC uit 5,25 FTE urologen dr. K. De Laet 1 FTE (per 1/10/2013) Dr. L.M.C.L. Fossion 1 FTE Dr. E. L. Nanlohy-Manuhutu 1 FTE dr. W. J. Levens 0,75 FTE Dr. I. Karaoglu 1,5 FTE (waarnemer per 1/11/2013-1/05/2014) Dr. M. Van Gils 1 FTE (chef de clinique per 1/09/2014) Vanuit de pijler oncologie ontving Dr. Fossion op 24/02/2013 de Menzis award voor Topzorg voor prostaatkanker in het concertgebouw in Amsterdam. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

4 Samenwerking met de urologen van het St.-Anna ZH Geldrop en het St.-Jans Gasthuis Weert Historie: 2007 Oriëntatie en gesprekken met de 2 regiogroepen: CZE/MMC-E/Helmond en MMC-V 2007 Besluit tot start gesprekken MTS vorming SAG met MMC VHV 2008 Aanstelling Dr. Fossion, uroloog MMC Dr. Sonneveld zitting in benoemingscommissie 2009 Aanstelling Dr. Van Beekum gemeenschappelijke sollicitatieprocedure MTS SAG/MMC-V Officiële start gezamenlijke regionale weekenddiensten SAG met het MMC VHV (met garantie van continuïteit en kwaliteit van zorg) 2010 Verdere gesprekken vorming 1 vakgroep binnen het MMC = probleem Start gesprekken met Weert Dr. Van de Looverbosch / op initiatief van Dr. Fossion en Dr. Sonneveld: 15/11/2010, 2/12/2010, 7/12/2010, 20/12/2010, 3/02/2011, 24/02/2011, 23/03/2011, 8/04/2011, 28/04/2011. Start met fusiegesprekken regio en maatschapfusie o.l.v. Aart Sliedrecht (regionale maatschapvoorzitter), oud lid RvB Raad van Bestuur Groene Hart Ziekenhuis - Lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelveen Lid Raad van Bestuur Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht - Secretaris Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg(COTG) Utrecht - Projectleider Regionaal Oncologische zorg Noord- Holland 2011 Samenwerking- en Fusiedocument Urologisch Zuid-Oost Brabant en omstreken cq bedrijfsplan 2012 Tekening intentieverklaring binnen het MMC voor MTS-vorming urologie SAG met de MTS MMC-VHV en MTS Helmond Eindhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

5 Teambuilding sessies regionaal urologengroep o.l.v. Frans Meijer (Meijer consultancy en Mireille Cheung van Discovery BV). Presentatie bedrijfsplan ter inzage aan de RvB MMC en SAZ Geldrop (9 aug 2012) samenwerkingsovereenkomst, waarin tevens geregeld de fusie van de maatschappen urologie MMC Veldhoven en Sint Anna Ziekenhuis Geldrop getekend op 2 juni 2012 Aanstelling dr. De Laet, uroloog MMC Dr. Sonneveld zitting in benoemingscommissie. Instelling regionale werkgroepen oncologie, steenlijden, BPH, kinderurologie, incontinentie, prothesiologie, laserbehandeling, om antwoord te geven op de vragen van Inspectie, ZVZ, patiëntenverenigingen en beroepsvereniging (met garantie van continuïteit, expertise en kwaliteit van zorg). Instelling regionaal behandelteam blaaskanker waarbij de cystectomie wordt geconcentreerd in het MMC (Dr. Fossion Dr. Sonneveld): minimumeis van 10/j wordt ruim behaald. Start wekelijkse regionale indicatiebespreking urologie (locatie overstijgend) Werkgroep/portfolio presentatie Sonneveld en Fossion aan de RvB en SB Geldrop op 14 mei Gesprekken RvB Weert juni en augustus Evaluatiegesprek met RvB en SB Geldrop op : officieus een GO gekregen en behandelstromen al verder geïnitieerd onder meer t.a.v. complexe steenpathologie richting Geldrop. Finalisering 1 vakgroep urologie MMC en vertrek Pernet en Bos uit het MMC Vanaf dan is de MTS MMC-V de vakgroep urologie in het MMC (dus op beide locaties). Werkgroep/portfolio presentatie Sonneveld en Fossion aan de RvB, Hans de Jong en vz SB Verkeijn op 3 oktober Werkgroep/portfolio presentatie Sonneveld en Fossion aan de RvB MMC Prof. dr. Zwaveling en dhr. van Berlo op 8 oktober Plan: 1/ Plenaire vergadering raden van bestuur Geldrop MMC en Weert in december 2014: GO 2/ Start project regionale samenwerking urologie MMC - SAG- SJG per 1/01/2014 Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

6 2014 Centralisatie/concentratie van complexe oncologisch urologische operaties op locatie MMC Veldhoven: radicale prostatectomie, radicale cystectomie en complexe niertumorchirurgie. Doorontwikkeling van de behandelteams, met als doel: bewezen kennis en kunde, uniformiteit in behandeltraject, uitwisselbaarheid, continuïteit, garantie van hoogste kwaliteit van zorg en verder innoveren van de behandelingen. In het kader van de samenwerking met het MUMC is de overeenkomst ondertekend tussen het MMC en het MUMC aangaande het Comprehensive Cancer Network South- East Netherlands o.l.v. Prof. Dr. V. Tjan-Heijnen. Het MMC behaalde als één van de eerste STZ-ziekenhuizen de NIAZ- deelaccreditatie Oncologie. Samenwerking in het Oncozon oncologisch netwerk, met actieve participatie in de werkgroepvergaderingen. Uitbouw van een steencentrum in Geldrop. Uitbouw van de laser-turp in Geldrop en Weert. Overleg met de RvB en directies op locatie m.b.t. de regionale samenwerking en ontwikkelingen. Aanstelling dr. De Jongh, uroloog MMC Dr. Sonneveld en Dr. Brandenburg zitting in benoemingscommissie. Doelen: - Eénduidige visie en beleid wekt vertrouwen en brengt zekerheid/rust/stabiliteit - Uniforme, regionale werkwijze binnen de urologie in de regio - Kwaliteitsgarantie - Mogelijkheid om te excelleren (superspecialisatie - aantallen - equipement) - expertise - Garantie omtrent bemanning en continuïteit - Financieel en organisatorisch transparant en overzichtelijk (bedrijfsmanager regelt het) - Doel om op 1 locatie de complexe oncologische chirurgie te organiseren Voorwaarden: - Respect voor ieders cultuur - Samen sterker... elkaar niet uithollen - Samenwerken - overleg - korte lijnen - Goede ondersteuning personeel & logistiek - Mandaat en vertrouwen - Organisatorisch - Operationeel en efficiënt - Financieel gezond Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

7 Mission statement: Visie (mission statement) Bron: SAMENWERKINGS- EN FUSIEDOCUMENT UROLOGENKRING ZUID-OOST BRABANT EN OMSTREKEN I.O., juni Onze regionale samenwerking en fusie is een direct uitvloeisel van de kwaliteits- en doelmatigheidseisen van overheid, ziektezorgverzekeraars en onze urologische beroepsvereniging (NVU), waardoor kwaliteitsverhogende centralisatie van complexere zorg, vorming van hoogwaardige expertisegroepen (superspecialisatie), profilering per ziekenhuislocatie en per medisch specialist, formulering van speerpunten en efficiëntere zorg mogelijk worden. Een grotere groep urologen is samen veel beter en sneller in staat te reageren op de snel opeenvolgende vernieuwingen in de zorg. Onderling vertrouwen in elkaar is daarbij een absolute voorwaarde, en die is er dan ook. Wij streven naar professionaliteit op een hoog niveau en een regionaal en landelijk sterke positie. Keihard werken, discipline, verbetering van de beeldvorming (van een 7- naar een 8+), open en transparante communicatie, aantoonbare expertiseontwikkeling zijn daarbij voorwaarden die wij onszelf hebben opgelegd. Daarnaast: wij houden ons aan gemaakte afspraken en staan voor onze handtekening. Een goede onderlinge samenwerkingsstructuur, gedragen leiderschap van de groep, een goede relatie met management, Raden van Bestuur, verwijzers en patiëntenvertegenwoordigers zijn daarbij randvoorwaarden om ons doel te bereiken. Voor de patiënt betekent onze samenwerking dat zij kan rekenen op topzorg en hoogstaande expertise door een betrokken team, waarbij wij ervaring kunnen bieden met hoge behandelaantallen per ziektebeeld. Verder bieden wij de patiënt korte lijnen waarbinnen intern verwezen kan worden, een uniform regionaal medisch beleid, en een betere en onderling afgestemde informatievoorziening. Onze samenwerking zorgt er ook voor dat we de patiënt, verwijzer en de ziekenhuizen garantie kunnen bieden omtrent onze bemanning en continuïteit van de zorg. Wachttijden zullen verminderen en de patiënt zal sneller zijn op de locatie waar hij of zij zijn of haar uiteindelijke behandeling moet krijgen. Financieel en organisatorisch is er transparantie en gezamenlijkheid: wie wat doet en waar het gebeurt is niet meer belangrijk voor de leden van de groep. Dit geeft rust en stabiliteit, en maakt dat wij onze energie en ambitie kunnen focussen op zaken als: verdere expertiseontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek, analyse van behandelresultaten en samenwerking met een academisch centrum, waardoor verdere kwaliteitsverbetering mogelijk wordt. Ten slotte maakt de nu mogelijk geworden vertegenwoordiging namens één grote groep het maken van afspraken met derden, zoals bijvoorbeeld de Raden van Bestuur, het ziekenhuismanagement, verwijzers en patiëntenvertegenwoordigers, gemakkelijker en professioneler. Hierbij willen wij nadrukkelijk de positieve samenhang benadrukken die wij zien met de eerste lijn, andere medische specialismen en de besturen van de verschillende regionale ziekenhuizen: onze samenwerking kent geen grenzen! Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

8 Organogram vakgroep urologie MMC Hoofd RVE VMK-Urologie: Voorzitter MTS/vakgroep: Penningmeesters: Secretaris: Bedrijfsmanager: Hoofd poli/fu: dr. Koks Dr. Fossion dr. Levens - dr. De Laet dr. De Laet - Dr. Fossion Freek Van Daal Tecla Meekes Aanspreekpunt: - OK Kim Van Der Heijden - dr. De Laet - Opname / planning dr. Levens - Poli/FU Tecla Meekes - Dr. Fossion Dr. Nanlohy - Afdeling 2A Geert Wolfs - dr. De Laet - SEH/AOA Dr. Nanlohy - Opleiding dr. De Laet - Dr. Fossion - Wetenschap Dr. Fossion - dr. De Laet - EPD dr. De Laet - Website Dr. Fossion - KV dr. Levens - Huisartsen dr. Levens - Dr. Nanlohy - Protocollen Dr. Nanlohy - Regio-MTS Dr. Fossion Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

9 Commissies: - Minimaal invasieve chirurgie dr. De Laet - Dr. Fossion - Laser commissie dr. De Laet - Oncologie Dr. Fossion - dr. De Laet (- dr. De Jongh) - IKZ-werkgroep oncologie Dr. Fossion - Klachten commissie Dr. Nanlohy Behandelteams regionale samenwerking Andrologie - mannenpoli - prosthesiologie dr. Levens, M.D., PhD., uroloog BPH / laser TURP Dr. J. Brandenburg, M.D., uroloog dr. W. Levens, M.D., PhD., uroloog Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Incontinentie / BB-team dr. R. De Jongh, M.D., PhD., uroloog dr. M. Landman, M.D.,PhD., uroloog dr. W. Levens, M.D., PhD., uroloog Dr. E. Nanlohy-Manuhutu, M.D., uroloog Kinderurologie Dr. E. Nanlohy-Manuhutu, M.D., uroloog Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

10 Laparoscopie /minimaal invasieve urologie Dr. J. Brandenburg, M.D., uroloog dr. R. De Jongh, M.D., PhD., uroloog dr. K. De Laet, M.D., PhD., uroloog,febu Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU dr. M. Landman, M.D., PhD., uroloog Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Oncologische urologie Blaaskankerteam Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Prostaatkankerteam Dr. J. Brandenburg, M.D., uroloog dr. K. De Laet, M.D., PhD., uroloog,febu Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU Nierkankerteam dr. R. De Jongh, M.D., PhD., uroloog Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU dr. M. Landman, M.D., PhD., uroloog Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

11 Testiskankerteam Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Peniskankerteam Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Steencentrum dr. R. De Jongh, M.D., PhD., uroloog dr. K. De Laet, M.D., PhD., uroloog,febu dr. M. Landman, M.D.,PhD., uroloog Dr. Van Beekum, M.D., uroloog Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

12 Aandachtsgebieden, commissiewerkzaamheden en scholing dr. K. De Laet, M.D., uroloog, Phd., FeBU Aandachtspunten Steenlijden Prostaatcarcinoom Minimaal invasieve urologie en laparoscopie Onderwijs, wetenschappelijk werk, opleiding Commissiewerkzaamheden Contactspecialist EPD Contactspecialist voor de verpleegafdeling 2A Lid laser commissie Lid VIM commissie urologie Lid OK-adviesraad Minimaal invasief centrum werkgroep (MIC) Contactpersoon postoperatieve pijn (anesthesie) Verantwoordelijke voor de opleiding/scholing (AGNIO, co-assistenten en verpleegkundigen, skills lab) Lid oncologie commissie Mentor 4 Masterstudenten geneeskunde Congresbezoek en scholing maart 2014 Congres Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie (NVEC) (Amsterdam) 29 maart 2014 Belgian Multidisciplinary meeting on Urological Cancers (Brussel) 15 september 2014 Multidisciplinaire complicatiebespreking minimaal invasief centrum. Mesenteriaal trombose na laparoscopische cystectomie 16 September 2015 Laparoscopische behandeling van endometriose lezing tijdens de maand van de laparoscopie september 2014 Congres van de European Society for Medical Oncology (ESMO) (Madrid) Dr. L.M.C.L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU Aandachtspunten Oncologie en laparoscopie Onderwijs, wetenschappelijk werk & training Regionale samenwerking met Weert en Geldrop en met het MUMC Organisatie en strategie O.E. Urologie, MMC. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

13 Commissiewerkzaamheden Oncologie commissie MOC MMC en voorzitter werkgroep oncologische tumoren urologie IKNL-werkgroep oncologie Noord-Brabant Plaatsvervangend lid MIC Verantwoordelijke voor de opleiding/scholing (AGNIO, semi-artsen en visiting urologists ) Website creator & beheerder (urologie.mmc.nl) Opleider VSO Fontys Hogeschool Eindhoven ( ad hoc). Docent Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht ( ad hoc). Redactielid Medisch Journaal, MMC, Veldhoven (sept ad hoc). Initiatiefnemer fusieproject regionale samenwerking urologie ( ad hoc) Hoofd organisatorische eenheid (O.E.) Urologie MMC (okt ad hoc) Lid calamiteitencommissie Congresbezoek en scholing 2014 ESOU congress- oncology course, Praag 17-20/01/2014. Tour d Europe, oncologische cursus, Klinikum, Aken, 12-13/02/2014. Bijscholing LHRH-blokker degarelix, Eindhoven, 18/02/2014. Bijscholing CRPCA, opstarten Enzalutamide Astellas, Eindhoven, 11/03/2014. Bijscholing gebruik Radium-223 Bayer, Eindhoven, 27/03/2014. EAU congress ESU courses: o ESU/ERUS hands-on training Robotic surgery course 2, Stockholm, 13/04/2014 o Extraperitoneal RAP and partial nephrectomy, Stockholm, 14/04/2014 Bijscholing mcrpca, Denosumab, Eindhoven, 23/05/2014. Bijscholing chemotherapie bij het CRPCa, Sanofi, Eindhoven, 19/06/2014. Managementcursus effectief vergaderen Beleidsdag regiomaatschap urologie - Carla Coenders, 11/09/2014. Scholing Thyllium laser TUR, Tobrix, Eindhoven 25/09/2014. Workshop: Radiotherapy in high risk PCa, STOP-congress, Prague, 18/10/2014. EMUC congress, Lisbon, 14/11/2014. ESU/ERUS hands-on training Robotic surgery course, Lisbon, 14/11/2014. Prijzen in 2014 Menzis award voor Topzorg voor prostaatkanker , Amsterdam. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

14 dr. W. Levens, M.D., uroloog, PhD, MHA Aandachtspunten Andrologie Incontinentie Prothesiologie / implantologie Steenlijden (PNL) Commissiewerkzaamheden 1/ Contactspecialist kamer vrijgevestigden (KV) 2/ Contactspecialist huisartsen ( Petit conferences ) 3/ OK-planning en contactspecialist voor de OK 4/ DBC/DOT commissie 5/ Vertegenwoordiger op de stafvergadering Congresbezoek en scholing ESSM Istanbul NVU Rotterdam LUTD Brussel DGU Düsseldorf Dr. E.L. Nanlohy-Manuhutu, M.D., uroloog Aandachtspunten Kinderurologie Incontinentie & bekkenbodemproblematiek Commissiewerkzaamheden 2014 Hoofd zorggroep urologie, lid managementteam (tot juni 2014) Contactspecialist poli/functieafdeling + Vimcommissie Contactspecialist Pipo poli/kinderartsenoverleg Lid Bekkenbodemteam Lid Werkgroep Kinderurologie ( NVU) Lid commissie expertiseontwikkeling en continuïteit van zorg in de kinderurologie ( SKMS-project) Januari - november Klachtencommissie MMC 3-wekelijks Congresbezoek november ESGURS-ESPU meeting Ghent : reconstructieve peniele chirurgie bij kinderen en volwassenen. 5 december Urethrachirurgie bij kinderen en volwassenen. Jeroen Bosch Ziekenhuis, den Bosch 11 september Lezing : Carla Coenders ; managementcursus effectief vergaderen Beleidsdag 9-13 april NewCastle : OverEindse dagen : nascholing huisartsen-specialisten 2x presentatie : onderbuiksklachten bij de vrouw: vanuit urologisch Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

15 perspectief in samenwerking met huisarts,gynaecoloog en sexuoloog Bijscholing: 18 februari Eindhoven: PCA: Degarelix 11 maart CRPCA: Enzalutamide 27 maart PCA : Radium april MMC Ehv Introductie Betmiga 23 mei Eindhoven : CRPCA : Denosumab 19 juni CRPA : chemotherapie 25 september BPH : Thulium Laser 26 maart Werkgroep Kinderurologie WKZ Utrecht 24 september Werkrgoep Kinderurologie WKZ Utrecht 26 november Werkgroep kinderurologie WKZ Utrecht september SKMSproject normering kinderurologische ingrepen november namens NVU mee-lezen concept richtlijn kinderanesthesie Tropenactiviteiten De provincie Maluku, bestaande uit vele grote maar ook kleine eilanden met ongeveer 1,5 miljoen inwoners, heeft enkele ziekenhuizen, vnl. geconcentreerd op het eiland Ambon en Ceram. In de gehele provincie is geen uroloog werkzaam! De algemeen chirurg verwijdert een enkele blaassteen en voert soms een open nefrectomie uit. De oudere man met prostaatproblemen krijgt voor de rest van zijn leven een blaascatheter of suprapubische catheter. De enige dialyseafdeling op Ambon dialyseert veel patiënten met uitgebluste nieren door obstructieve nierstenen. Urologische oncologie wordt al helemaal niet behandeld, tenzij de welvaartsituatie van de patiënt het mogelijk maakt om naar Jakarta of een van de andere grote universiteitssteden af te reizen voor een behandeling. Dit geldt overigens voor allerlei pathologie. Op verzoek van de Stichting Samenwerking Vlissingen- Ambon (SSVA) op uitnodiging van het stadsbestuur van de hoofdstad Ambon ben ik van 11 oktober tot 26 oktober twee weken naar het Dr. Haulussyziekenhuis op Ambon, Indonesie, gegaan voor hun urologie-project. Dit was de derde keer dat ik voor de SSVA uitgezonden werd. In de provincie worden spandoeken opgehangen met de oproep om zich te melden in de bewuste periode als je urologische klachten hebt. De patiënten komen van heinde en ver, soms te voet, anderen per boot vanuit een klein eiland. Hieraan voorafgaand zijn een algemeen chirurg, dr. Jacky Tuamelly en ok-verpleegkundige Yopie Llintutu beide werkzaam in het Ambonese ziekenhuis, twee weken in Nederland geweest om mee te kijken in de ziekenhuizen in Roosendaal en Veldhoven/Eindhoven en Geldrop. Dankzij de gastvrijheid van het MMC en het Sint Annaziekenhuis te Geldrop en de inspanningen van zowel mijn collega urologen als het OK- en polipersoneel en de afdeling sterilisatie hebben zij een fraai inzicht gekregen in het werkterrein van de uroloog in Nederland. Samen met collega-uroloog dr. Olav van Aubel en een team bestaande uit een anesthesist, anesthesiemedewerker, 2 operatie assistenten, afdelingsverpleegkundige, technicus medische apparatuur en 2 projectleiders hebben wij samen met de lokale verpleegkundigen, in 12 dagen 90 patiënten geopereerd.. Nadat wij vorig jaar voor de eerste keer transurethrale resecties konden uitvoeren door uit Nederland gedoneerd materiaal en zelfgekochte glycine poeder kon nu zelf met een camera gereseceerd worden zodat dr. Tuamelly mee kon kijken. En dit alles zelfs ondanks de vele stroomuitvalmomenten. Helaas moesten de stenen nog d.m.v. een open procedure worden verwijderd. Voor volgend jaar staat wederom een urologieproject op stapel in november. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

16 Ingrepen: aantal : 115 waarvan 5 zelfstandig door Dr. Tuamelly bij 90 patiënten. 5 vrouwen, 85 mannen, 11 hiervan kinderen Operaties: TURP ( 44!), liesbreuken/hydrocele communicans, Niet-scrotale testes, nierureterstenen, urethrastricturen, blaasstenen.( lithotrypsie/open.) Nevenactiviteiten: *Opereren met collega de Vylder, kinderuroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch op diverse woensdagen in het kader van de kinderurologie en urethrachirurgie Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

17 Productie overzicht Urologie MMC Opnames Verpleegdagen Gem. verpleegduur 4,0 3,8 3,9 3,9 3,8 Dagopnames EPB Herhalingsbez Herhalings factor 2,698 2,633 2,337 2,079 3,417 Verrichtingen urologie Blaasinstillaties Nefrostomie catheter Retrograde pyelografie Vasectomieën Cystoscopieën Circumcisie * Prostaatbiopsies Urodynamisch ond Echografie Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

18 Structuur en organisatie Met ingang van 1 januari 2014 is urologie samengevoegd met zorggroep Vrouw-Moeder-Kind. Het management team wordt gevormd door mevrouw dr. Koks, medisch zorggroep manager en de heer F. van Daal, bedrijfsmanager aangevuld met leden uit de vakgroepen gynaecologie, kindergeneeskunde, neonatologie en urologie. Eind december 2014 is de vakgroep urologie gevisiteerd door leden van de Nederlandse Vereniging van Urologie. Hieronder vindt u de conclusies en aanbevelingen van de visitatiecommissie van de NVU n.a.v. de visitatie op 10/12/2014. Sterke punten Streefnorm: - Zeer gedegen voorbereiding van de visitatie. - Veel tijd gestoken in de interne verbetering van de eigen organisatie. - Laparoscopie op hoog niveau. Basisnorm: - De patiëntenzorg is goed. - Regiofunctie voor grote oncologische ingrepen en steenbehandeling. - Goede complicatie registratie en wekelijkse bespreking. - Geprotocolleerde en eenduidige zorg op beide locaties. - Veel inzet van de maatschap (o.a. coaching) om interne problematiek op te lossen. Hierdoor: o.a. aanzienlijke verbetering vakgroepfunctioneren en meer structureel overleg en vertrouwen binnen de ziekenhuisorganisatie. - Goede score bij patiënt tevredenheidsonderzoek. - Op eigen initiatief worden er eigen evaluatiegesprekken gehouden waar de ontwikkelingsplannen worden besproken. - De vakgroep heeft meerdere coaching trajecten en cursussen gevolgd ter bevordering van de onderlinge samenwerking. - Men is trots op de eigen maatschap. Verbeterpunten Adviezen - Aanbeveling (5 jaar) - Uitbreiding van de formatie, aangezien de werkbelasting te hoog wordt ervaren. - Verdere verbetering van de eenheid en de cohesie van de maatschap en eventueel het herhalen van de Quick Scan. - Prioritering van de ambities. - De organisatie van praktijk kan nog verder verbeterd worden en efficiënter. In 2014 is het gebruikelijke ziekteverzuim van medewerkers genormaliseerd. Wel is er sprake van 3 medewerkers die te kampen met chronische aandoeningen. Het resultaat in 2014 is een verzuimpercentage van 7,16%, dit is boven de gestelde norm. Er is een programma samengesteld met vervolgtrainingen voor alle medewerkers van polikliniek Urologie. De medewerkers van secretariaat hebben meerdere trainingsavonden doorlopen waarbij aandacht is gegeven aan communicatie technieken; enerzijds om de onderlinge samenwerking te bevorderen en anderzijds om anderen beter te woord kunnen staan. Zowel de gespecialiseerd verpleegkundigen als de verpleegkundigen van de functie afdeling hebben meerdere vakinhoudelijke cursussen/congressen bezocht. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

19 De gespecialiseerd verpleegkundigen hebben door ziekte en afscheid van een collega een lastig jaar gehad. De stomaverpleegkundige urologie is toegevoegd aan het team continentiezorg. De patiëntenzorg heeft normaal doorgang kunnen vinden. Echter, overige taken en ontwikkelingen hebben grotendeels stil gelegen. In december is een verpleegkundige aangetrokken voor het team van de continentiezorg, zij zal de opleiding verpleegkundig specialist functionele urologie gaan volgen. Op de functieafdeling is het VIM en een onderdeel van het werkproces geworden. De komst en vertrek van 2 urologen in 2014 heeft gezorgd voor wisselende bezetting en roosters die vele malen moesten worden aangepast. Met name de programmering van de functieafdeling, maar ook de spreekuren is een lastige opgave om afgesproken doorlooptijden te halen én om een reële planning te realiseren. Het Bekkenbodemcentrum is dit jaar volledig op poli urologie op locatie Eindhoven uitgevoerd. Dit spreekuur voorziet in een behoefte van vrouwen die te kampen hebben met complexe problemen in het bekkenbodemgebied. Ook de 2 wekelijkse mannenpoli verloopt zeer naar tevredenheid van patiënten en uroloog. In de loop van 2015 zullen we deze themapoli uitbreiden. De kinderpoli heeft in 2014 structureel plaats gevonden in VMK centrum. Dit is zeer naar tevredenheid van ouders, patiënten, kinderuroloog en alle medewerkers. In 2014 zijn alle veiligheidsrondes zowel op de functieafdeling als op de polikliek op beide locaties afgenomen. Er worden met enige regelmaat punten voor verbetering gevonden welke in het werkoverleg worden besproken en aangepast. Op de poli urologie is de telefonische bereikbaarheid in 2014 zichtbaar verbeterd. De ACD score > 70% wordt nog niet gehaald, er is wel een stijgende lijn zichtbaar. Met name op piektijden is het moeilijk te voldoen aan de gestelde normen. De verbeterde registraties en het verbeteren processen en de logistiek van poli- en functieafdeling urologie hebben geleid tot financieel betere resultaten. Er is daarnaast in dit jaar aandacht besteedt aan de voorbereiding van de verbouw van zowel de functie afdeling als de polikliniek in Klachten worden in de maatschap in een matenberaad besproken onder leiding van de klachtenfunctionaris met als doel herhaling te voorkomen. Mevr. T. Meekes, Afdelingshoofd urologie Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

20 Opleiding Opleiding, onderwijs en wetenschap / Semi-artsen vanuit het MUMC Wij participeren in de opleiding van co-assistenten en semi-artsen urologie vanuit de universiteit in Maastricht. Dr. Fossion is aangesteld als docent voor de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht (MUMC). Opleiding semi-arts Ingrid Janssen (GESP-stage), periode 17/10/ /02/2014 (18 weken). Opleiding semi-arts dr. Veerander Ghotra (GESP-stage), periode lente-zomer (18 weken). Opleiding semi-arts Sarah Penninx (GESP-stage), periode 1/09/ /10/2014. (10 weken). 2/ AGNIO urologie Wij hebben AGNIO s urologie welke wij inschakelen in ons poli- en klinische activiteiten. Deze wordt daarbij continu gesuperviseerd en onderricht. Ook trachten we de AGNIO te betrekken in wetenschappelijke activiteiten. 2013: Dr. Geert Veenstra startte juni december : Dr. Nicoline Kil ging van start op 2/06/2014- / : Dr. Hester Haverdings ging eveneens als 2 de AGNIO van start op 2/06/2014- / / Side-by-side training in de minimaal invasieve chirurgie We hebben het voorbije jaar verschillende collegae urologen uit andere ziekenhuizen getraind in de laparoscopie d.m.v. side-by-side training voor zowel de uroloog als zijn OK-assistentie (cfr. lijst infra). De voorbije jaren hebben wij, met veel enthousiasme, AGNIO s opgeleid en de kans geboden om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en zich op die wijze te laten ontplooien om in opleiding te komen. Daarnaast zijn er verschillende urologen, in ons centrum, in de leer gekomen voor side-by-side trainingen in de laparoscopie. Op verschillende symposia, zowel internationaal als nationaal (NVU, BAU, EAES, NVEC), hebben we onze resultaten gepresenteerd om actief een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de urologische ontwikkelingen. Ook op gebied van scholing van verpleging en OK-assistenten zijn er verschillende initiatieven geweest, met onder andere artikels in de vakliteratuur over de verschillende laparoscopische ingrepen en voordrachten op wetenschappelijke vergaderingen van de desbetreffende beroepsverenigingen. Wij hopen dan ook snel het traject van opleidingscentrum te kunnen inslaan en trachten inmiddels onze organisatie verder op punt te stellen door de opleiding urologie aan semi-artsen, co-assistenten, AGNIO s verder uit te werken en te structureren. Dr. L. Fossion en Dr. De Laet zijn aangesteld als docenten vanuit de universiteit geneeskunde in Maastricht. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

Jaarverslag 2013. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2013 1

Jaarverslag 2013. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2013 1 Jaarverslag 2013 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenwerking regionaal 4 Commissie werkzaamheden 8 Productieoverzicht 12 Structuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2012 1

Jaarverslag 2012. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2012 1 Jaarverslag 2012 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2012 1 Inleidende nota: geschiedenis en evolutie. De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Urologie

Nadere informatie

Jaarverslag Laparoscopie 2009. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2009 1

Jaarverslag Laparoscopie 2009. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2009 1 Jaarverslag Laparoscopie 2009 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2009 1 Inleidende nota: geschiedenis en evolutie. De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid

Nadere informatie

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 3 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 4 3.

Nadere informatie

Urologie. Richard van der Linden Thijn de Vocht

Urologie. Richard van der Linden Thijn de Vocht Urologie Richard van der Linden Thijn de Vocht Qais Niemer Laurens Donkers Richard van der Linden Thijn de Vocht 2 John Verhulst Urologie? Urologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met ziekten in de

Nadere informatie

Jaarverslag Laparoscopie 2011. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2010 1

Jaarverslag Laparoscopie 2011. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2010 1 Jaarverslag Laparoscopie 2011 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2010 1 Inleidende nota: geschiedenis en evolutie. De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Kinderartsen:

Kindergeneeskunde. Kinderartsen: Kindergeneeskunde De kinderafdeling omvat de volgende onderafdelingen: Isolatie (Boxen) Grote kinderen en Kleuters (Algemeen) Medium Care Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Dagbehandeling Poli Kindergeneeskunde

Nadere informatie

De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen. Een introductie

De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen. Een introductie De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen Een introductie Door middel van deze folder informeren we u over de werkwijze van de Maatschap Gynaecologie Westelijke Mijnstreek. Zo bent u op de hoogte van

Nadere informatie

Minimaal in Máxima. Gerrit Slooter et al.

Minimaal in Máxima. Gerrit Slooter et al. Minimaal in Máxima Gerrit Slooter et al. Minimaal in Máxima Waarom laparoscopie Klassiek 21 e eeuw Waarom laparoscopie M. Crohn Vrouw 23 jaar galblaas Verkrijgbaar sinds 1990 Laparoscopie in de chirurgie

Nadere informatie

Behandeling Prostaatkanker

Behandeling Prostaatkanker Behandeling Prostaatkanker - Informatieavond 7 december 2011 VUmc Cancer Center Amsterdam André N. Vis, M.D., Ph.D., uroloog Minimaal Invasieve Urologie en Robot Urologie VUmc Amsterdam Behandeling Prostaatkanker

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten

Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten Ziekenhuissterfte Hartchirurgische centra, Website Ned Ver. v. Thoraxchirurgie Crisis

Nadere informatie

Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk

Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk Donderdag 21 mei 2015 Op donderdag 21 mei 2015 organiseert de afdeling Kinderurologie van het Radboudumc het Kinderurologie in de dagelijkse praktijk

Nadere informatie

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek SAMENVATTING 1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van niertumoren

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van niertumoren PATIËNTEN INFORMATIE Verwijderen van niertumoren 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de behandeling van niertumoren. Wij adviseren

Nadere informatie

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden -

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doel workshop: Inspiratie opdoen Zichtbaar maken hoe het thema doelmatigheid van zorg binnen de opleiding vormgegeven kan worden

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Joris Jansen, orthopedisch chirurg, Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp Rapid Recovery Symposium 12 juni 2014, Delft Rapid Recovery in de praktijk The

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Wat is ClaudicatioNet en hoe kunt u gebruik maken van dit netwerk? Wat is het doel van deze presentatie? Deze presentatie is een

Nadere informatie

Waar kunt u terecht als u kanker hebt?

Waar kunt u terecht als u kanker hebt? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Waar kunt u terecht als u kanker hebt? z Er is kanker bij u geconstateerd. Als gevolg van uw ziekte kunt u te maken krijgen met

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Urologische wondzorg. Urologische wondzorg. Afleidingen van urine. Nefrostomiecatheter. Verzorging nefrostomiecatheter.

Urologische wondzorg. Urologische wondzorg. Afleidingen van urine. Nefrostomiecatheter. Verzorging nefrostomiecatheter. Urologische wondzorg Urologische wondzorg Cel Vandewinkel ZNA Jan Palfijn Urobel Urogenitaal Afleiding van urine: tijdelijk of definitief Incontinentie en impotentie : taboe Endoscopisch, percutaan, open

Nadere informatie

AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE

AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE Opleiden is veranderd Veilig klimaat, leren zwemmen, vlieguren

Nadere informatie

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen In dit plan wordt beschreven: 1. Op welke locaties in de opleidingsregio kunnen welke competenties voor het vak van orthopedisch chirurg

Nadere informatie

Zorgpad pancreascarcinoom in beeld. 1 september 2014

Zorgpad pancreascarcinoom in beeld. 1 september 2014 Zorgpad pancreascarcinoom in beeld 1 september 2014 Zorgpad pancreascarcinoom in beeld PATIENT EN NAASTE DEDICATION TOEGANG EN DOORLOOPTIJDEN AFSTEMMING STANDAARDISATIE CONTINU BIJSTUREN EN VERBETEREN

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Casemanagement bij kankerpatiënten

Casemanagement bij kankerpatiënten Casemanagement bij kankerpatiënten Marieke Schreuder-Cats V&VN Oncologie Procesmanager projectteam 24 januari 2012 Aanleiding» Tekortkomingen in de ketenzorg: zorg te gefragmenteerd» Oncologische keten

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Radicale prostatectomie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Radicale prostatectomie Radicale prostatectomie RADICALE PROSTATECTOMIE INLEIDING Bij u is onlangs kanker in de prostaat geconstateerd. Uw behandelend specialist heeft met u de chirurgische ingreep besproken, waarbij de gehele

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Algemeen klinisch fysicus in opleiding

Algemeen klinisch fysicus in opleiding Algemeen klinisch fysicus in opleiding ir. Mariken Zijlmans Beroepsoriëntatieavond voor Biomedisch Technologen (in opleiding) 17 september 2012 Curriculum Vitae ir. Mariken Zijlmans 30 jaar Algemeen Klinisch

Nadere informatie

TAAKHERSCHIKKING ALS REACTIE OP INDIVIDUALISEREN VAN DE OPLEIDING

TAAKHERSCHIKKING ALS REACTIE OP INDIVIDUALISEREN VAN DE OPLEIDING TAAKHERSCHIKKING ALS REACTIE OP INDIVIDUALISEREN VAN DE OPLEIDING Hoe taakherschikking juist in te zetten door vooraf te anticiperen op mogelijke effecten Met het Opleidingsakkoord van oktober 2013 is

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015 Nepalimed Holland.

Beleidsplan 2010-2015 Nepalimed Holland. Beleidsplan 2010-2015 Nepalimed Holland. Inleiding. De voornaamste doelstelling van de stichting Nepalimed Holland is het ondersteunen, opzetten en uitvoeren van medische hulpprojecten in Nepal.In het

Nadere informatie

Wat is kwaliteitsvisitatie?

Wat is kwaliteitsvisitatie? Wat is kwaliteitsvisitatie? Visitatie is een intercollegiale doorlichting van het zorgverleningproces op locatie. De visitatie wordt verricht op basis van vertrouwelijkheid, door leden van de Commissie

Nadere informatie

Behandelopties voor incontinentie na een prostaatkankeroperatie. K.C. van Dalen, uroloog 6 oktober 2015

Behandelopties voor incontinentie na een prostaatkankeroperatie. K.C. van Dalen, uroloog 6 oktober 2015 Behandelopties voor incontinentie na een prostaatkankeroperatie K.C. van Dalen, uroloog 6 oktober 2015 Incontinentie = ongewenst urineverlies Soorten incontinentie Stressincontinentie (SUI) Urineverlies

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Inhoud Introductie Lean Six Sigma Project ontslag procedure (door:

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Waarom worden verzakkingsoperaties met een vaginaal implantaat (matje) verricht?

Waarom worden verzakkingsoperaties met een vaginaal implantaat (matje) verricht? Vragen en antwoorden vaginale implantaten ( matjes ) Waarom worden verzakkingsoperaties met een vaginaal implantaat (matje) verricht? Bij verzakkingsoperaties zonder een implantaat, wordt geopereerd met

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

Opheffen van een vernauwing in de plasbuis

Opheffen van een vernauwing in de plasbuis Urologie Opheffen van een vernauwing in de plasbuis www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Aandoening... 3 Hoe stel je een vernauwing van de plasbuis vast?... 4 Voorbereidingen... 4 Pre-operatieve screening

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Nijmeegs Kenniscentrum Nierstenen Onderzoek en behandeling van nierstenen

Nijmeegs Kenniscentrum Nierstenen Onderzoek en behandeling van nierstenen Nijmeegs Kenniscentrum Nierstenen Onderzoek en behandeling van nierstenen Het Nijmeegs Kenniscentrum Nierstenen is een onderdeel van het Radboudumc. Hierin werken verschillende specialismen samen bij

Nadere informatie

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien?

Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Joep Dille, Manager afdeling Innovatie en Wetenschap, Isala Gebruiker IT IS ALL IN THE CLOUDS Programma Drie Vragen: Waarom heeft Isala gegevens nodig? (management

Nadere informatie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. retropubische prostatectomie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. retropubische prostatectomie INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER retropubische prostatectomie De BAU geeft de toestemming aan urologen om het onderstaand formulier voor geïnformeerde toestemming te gebruiken voor hun praktijk. Het

Nadere informatie

Haeren, R. DBC/DOT kennis en verrichtingenregistratie in de opleiding tot specialist

Haeren, R. DBC/DOT kennis en verrichtingenregistratie in de opleiding tot specialist Haeren, R. DBC/DOT kennis en verrichtingenregistratie in de opleiding tot specialist SAMENVATTING 1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings-

Nadere informatie

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014 Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen Versie juli 2014 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en

Nadere informatie

Ook bij de spierziekte Myasthenia Gravis wordt deze operatie verricht.

Ook bij de spierziekte Myasthenia Gravis wordt deze operatie verricht. Een sternotomie U wordt in VU medisch centrum (VUmc) opgenomen voor een sternotomie. Een drukke dag voor u: u zult veel verschillende mensen zien en u krijgt veel informatie in een periode waarin u al

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL CHIRURGIE

TRANSMURAAL PROTOCOL CHIRURGIE TRANSMURAAL PROTOCOL CHIRURGIE (VOOR KLEINE VERRICHTINGEN) Telefoonnummer overleg (voor artsen): 020-566 2992 Telefoonnummer afspraken (voor patiënten): 020-566 2714 Directe verwijzing naar de behandelkamer

Nadere informatie

Waar kunt u terecht als u kanker hebt?

Waar kunt u terecht als u kanker hebt? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Waar kunt u terecht als u kanker hebt? z Vragen? 1 Er is kanker bij u geconstateerd. Als gevolg van uw ziekte kunt u te maken

Nadere informatie

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1 STAGE MEDISCH LEIDERSCHAP voor aios Titel Tags Ziekenhuis Locaties Specialisme Korte beschrijving stage Reactie aios Praktijkstage medisch leiderschap voor aios Medisch leiderschap, ziekenhuisorganisatie,

Nadere informatie

Palliatievezorg in een perifeer ziekenhuis

Palliatievezorg in een perifeer ziekenhuis Palliatievezorg in een perifeer ziekenhuis Barrieres, barrieres FJS Netters,internist-oncoloog Emmen Dierentuin FC Emmen Inwoners: 109.244 (324/km²) Scheper Ziekenhuis (Scheper-Bethesda) 400 bedden 1500

Nadere informatie

Hemofiliebehandelcentrum Behandeling van volwassenen met hemofilie en aanverwante stollingsstoornissen

Hemofiliebehandelcentrum Behandeling van volwassenen met hemofilie en aanverwante stollingsstoornissen Hemofiliebehandelcentrum Behandeling van volwassenen met hemofilie en aanverwante stollingsstoornissen Het Hemofiliebehandelcentrum is gevestigd op locatie Eindhoven Inhoudsopgave bladzijde Inleiding 2

Nadere informatie

De rol van de AIOS in patiëntveiligheid en kwaliteit: verwonder & verbeter

De rol van de AIOS in patiëntveiligheid en kwaliteit: verwonder & verbeter Workshop LOIG 22-01-2015 De rol van de AIOS in patiëntveiligheid en kwaliteit: verwonder & verbeter O.l.v: Dr. C. Konings, opleider Catharina ziekenhuis Eindhoven J. Voogt, PhD-student Universitair Medisch

Nadere informatie

Een survey naar post-interventie management van Percutane Transhepatische Cholangiografie drains

Een survey naar post-interventie management van Percutane Transhepatische Cholangiografie drains Een survey naar post-interventie management van Percutane Transhepatische Cholangiografie drains Chulja Pek RN, MN Verpleegkundig specialist Pancreatobiliaire chirurgie Erasmus MC Rotterdam Masterclass

Nadere informatie

Verwijderen van een (gedeelte van een) nier door kijkoperatie. Laparoscopische (partiële) nefrectomie

Verwijderen van een (gedeelte van een) nier door kijkoperatie. Laparoscopische (partiële) nefrectomie Verwijderen van een (gedeelte van een) nier door kijkoperatie Laparoscopische (partiële) nefrectomie 1 Uw arts (uroloog) heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor een operatie waarbij een nier

Nadere informatie

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset IBD Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl. Meer

Nadere informatie

Onderzoek Behandeling Fysiotherapie Operatie

Onderzoek Behandeling Fysiotherapie Operatie Stressincontinentie U bent patiënt bij de afdeling urologie van VU medisch centrum (VUmc). VU medisch centrum is een universitair medisch centrum waar medisch specialisten worden opgeleid. Zij doen zelfstandig

Nadere informatie

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Parkinson. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Parkinson Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

Nierverwijdering door kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie)

Nierverwijdering door kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) Nierverwijdering door kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het verwijderen van een nier door middel van een kijkoperatie (laparoscopische

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Liposuctie. Maatschap Plastische & Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie IJsselland Ziekenhuis

Liposuctie. Maatschap Plastische & Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie IJsselland Ziekenhuis Liposuctie Maatschap Plastische & Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie IJsselland Ziekenhuis Wat is liposuctie? Liposuctie is over het algemeen een cosmetisch chirurgische ingreep om plaatselijke

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement in het SLAZ

Capaciteitsmanagement in het SLAZ Capaciteitsmanagement in het SLAZ: de lange weg naar sturen op cijfers Waarom simuleren, wachtrijtheorie en lineair programmeren voor de meeste ziekenhuizen onzinnig zijn en wat dan wel werkt Jesse de

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 CLIËNTENRAAD

Jaarverslag 2015 CLIËNTENRAAD Jaarverslag 2015 CLIËNTENRAAD De Cliëntenraad van het Meander Medisch Centrum bevordert proactief de belangen van patiënten en andere bezoekers binnen het ziekenhuis. Voorwoord Begin 2015 was de Cliëntenraad

Nadere informatie

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het 26-04-2012 Fontys Er was eens een collega in opleiding beleidsplan diploma en klaar??? Infectie Preventie Commissie Raad van Bestuur .en toen Contact Fontys

Nadere informatie

Snelle en uitstekende fertiliteitspreservatie

Snelle en uitstekende fertiliteitspreservatie Snelle en uitstekende fertiliteitspreservatie Aan vrouwelijke patiënten 40 jaar met een oncologische aandoening Regio zuidwest Nederland Datum 22 mei 2015 Auteur Prof. dr. J.S.E. Laven, Erasmus MC Dr.

Nadere informatie

Defecatie Expertise Centrum. Landelijk RIF Event 2014

Defecatie Expertise Centrum. Landelijk RIF Event 2014 Defecatie Expertise Centrum Landelijk RIF Event 2014 Waarom Coloplast ontwikkeling van Defecatie Expertise Centra (DEC s) ondersteunt Missie Coloplast Making life easier for people with intimate healthcare

Nadere informatie

Nefrectomie (nierverwijdering) Afdeling Urologie

Nefrectomie (nierverwijdering) Afdeling Urologie Nefrectomie (nierverwijdering) Afdeling Urologie Uw uroloog heeft bij u een aandoening geconstateerd waarvoor het nodig is uw nier te verwijderen. In deze folder vindt u informatie om uzelf goed te kunnen

Nadere informatie

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Loes Nissen, aios MDL Jessica Vogel, Bedrijfsleider MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V & V Project CanBetter Patiëntveiligheid Doelmatigheid

Nadere informatie

Wegwijzer niersteenstraat

Wegwijzer niersteenstraat Urologie Wegwijzer niersteenstraat www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Programma van de niersteenstraat... 3 Mogelijke behandelingen... 4 Geen behandeling nodig... 4 Behandeling met medicijnen... 4 Niersteenvergruizing

Nadere informatie

ATTENTIE V R I E N D E L I J K E E N V E I L I G E Z O R G

ATTENTIE V R I E N D E L I J K E E N V E I L I G E Z O R G nieuwsbrief voor huisartsen V R I E N D E L I J K E E N V E I L I G E Z O R G INHOUDSOPGAVE Voorstellen nieuwe specialisten Bezetting vakgroep SEH-artsen Nieuwe operatiekamers in gebruik Elkerliek level

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Schema PSB Check Check Check Check Check Intake Intake Intake Intake Gegevens Gegevens

Nadere informatie

Prostaatdiagnostiek. Prostaatdiagnostiek

Prostaatdiagnostiek. Prostaatdiagnostiek Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Prostaatdiagnostiek Prostaatdiagnostiek Toelichting Toelichting Pagina 1 Pagina 1 Aanleiding Aanleiding

Nadere informatie

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Een beschrijvend/ evaluatief onderzoek naar de samenwerking en communicatie tussen huisartsen en specialisten binnen de anderhalvelijnszorg ZIO,

Nadere informatie

Psychosociale oncologische zorg. Afstemming en communicatie tussen eerste- en tweedelijn

Psychosociale oncologische zorg. Afstemming en communicatie tussen eerste- en tweedelijn Psychosociale oncologische zorg Afstemming en communicatie tussen eerste- en tweedelijn Psychosociale oncologische zorg binnen het st. Anna Ziekenhuis en de eerste lijn Input huidig procesverloop: Doorlopen

Nadere informatie

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo Ingrid Meijer, Michel Kats Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo 12 juni 2015 Inhoud presentatie Introductie ZGT Aanleiding Context van procesoptimalisatie Opzet project

Nadere informatie

De nieuwe wereld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

De nieuwe wereld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis De nieuwe wereld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis Inhoud Facts & Figures Nieuwbouw aanjager voor verandering Zorgconcept Ontwerp Uitdagingen Facts & figures I 4000 medewerkers (grootste werkgever Den Bosch)

Nadere informatie

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten

Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Praktijksituatie Activiteiten Wat moet je daarvoor kunnen Voorgeschreven medicatie complexe neurologische patiënt in kaart brengen op kosten Bespreken van de medicatie met apotheker Kosten in kaart brengen

Nadere informatie

Informatie over het verwijderen. vanwege kanker

Informatie over het verwijderen. vanwege kanker Informatie over het verwijderen van de prostaat vanwege kanker INFORMATIE OVER HET VERWIJDEREN VAN DE PROSTAAT VANWEGE KANKER De folder geeft u informatie over de volledige verwijdering van de prostaat

Nadere informatie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. nefrectomie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. nefrectomie INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER nefrectomie De BAU geeft de toestemming aan urologen om het onderstaand informatie- en toestemmingsformulier te gebruiken voor hun praktijk. Het is echter niet toegelaten

Nadere informatie

Urologie. Prostaatklachten

Urologie. Prostaatklachten Urologie Prostaatklachten Urologie Inleiding In deze folder vindt u informatie over prostaatklachten. Deze informatie is bedoeld om u inzicht te geven in de oorzaak van de klachten en de mogelijkheden

Nadere informatie

Patiënten van het Máxima Medisch Centrum regelen zelf hun preoperatieve intake

Patiënten van het Máxima Medisch Centrum regelen zelf hun preoperatieve intake Patiënten van het Máxima Medisch Centrum regelen zelf hun preoperatieve intake Het Máxima Medisch Centrum is een innovatief en ondernemend ziekenhuis, dat onlangs de preoperatieve screening gereorganiseerd

Nadere informatie

Verslag activiteiten commissie visitatie nieuwe stijl

Verslag activiteiten commissie visitatie nieuwe stijl Verslag activiteiten commissie visitatie nieuwe stijl Inleiding Het bestuur van de NVU heeft ruim een jaar geleden een adviescommissie ingesteld met de volgende opdracht: knelpunten en tekortkomingen in

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

ATTENTIE V R I E N D E L I J K E E N V E I L I G E Z O R G

ATTENTIE V R I E N D E L I J K E E N V E I L I G E Z O R G nieuwsbrief voor huisartsen V R I E N D E L I J K E E N V E I L I G E Z O R G INHOUDSOPGAVE Elkerliek ontvangt weer groen vinkje voor goede stomazorg Elkerliek TopZorg ziekenhuis voor liesbreuk en OSAS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Beleidsplan Kwaliteit 2012-2014

Beleidsplan Kwaliteit 2012-2014 Beleidsplan Kwaliteit 2012-2014 Versie 1.1 Mei 2012 Inhoud Speerpunten Kwaliteitsbeleid NVU... 2... 2 Inleiding... 3 1. Kwaliteitsinstrumenten: huidige situatie en visie... 4 1.1. Huidige situatie... 4

Nadere informatie

De ervaringen uit de praktijk bij gebruik van Bellovac ABT en Eprex bij THP en TKP.

De ervaringen uit de praktijk bij gebruik van Bellovac ABT en Eprex bij THP en TKP. De ervaringen uit de praktijk bij gebruik van Bellovac ABT en Eprex bij THP en TKP. Hemovigilantie: Mw. A.M. van den Boogaard van de Maat Mw. R. Geelen Geboers Klinische chemie: Dr. J.L.P. van Duijnhoven

Nadere informatie