Jaarverslag Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2014 1"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenwerking regionaal 4 Organogram 8 Commissie werkzaamheden 12 Productieoverzicht 17 Structuur en organisatie 18 Opleiding, onderwijs en wetenschap 20 Deelgebieden in de urologie: Functionele urologie en steenchirurgie 26 Kinderurologie 29 Incontinentie 30 Andrologie 31 Implantologie 32 Oncologie 33 Kwaliteitsbeleid & complicaties 63 Gegevens continentiezorg 65 Curricula urologen 71 Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

3 Inleiding De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Urologie van het Maxima Medisch Centrum bestond in 2013 nog gedeeltelijk uit twee maatschappen, één voor iedere locatie. Dit rapport betreft de Maatschap urologie Veldhoven, maar er worden tevens getallen en cijfers medegedeeld m.b.t. de hele RVE urologie van het MMC. Er is per 1/11/2013 afscheid genomen van de urologen op locatie Eindhoven en vanaf die datum is de maatschap urologie werkzaam in het MMC zoals hieronder beschreven, en tijdelijk versterkt door een waarnemer gedurende 6 maanden. Er zal een vacature worden gesteld voor een 1,5 FTE nieuwe uroloog welke de vakgroep en maatschap urologie zal versterken ter vervanging van de vertrokken urologen. Deze maatschap had 3,75 FTE, verdeeld over 4 urologen. dr. De Laet is in 2011 als chef de clinique aangesteld en volgt de patiënten van Dr. Braam op uit diens praktijk. Sinds 1/10/2013 maakt dr. De Laet deel uit van de maatschap urologie MMC. Er is steeds ook een ANIO in dienst van de maatschap, welke in dienstverband werkt tegen een vaste vergoeding. Samenstelling maatschap en indeling Na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn als chef de clinique maakt dr. De Laet sedert 1/10/2013 deel uit van de maatschap urologie MMC. Sedert november 2013 werd een nieuwe chef de clinique aangesteld, m.n. Dr. I. Karaoglu. Per 1/11/2013 bestaat de maatschap urologie in het MMC uit 5,25 FTE urologen dr. K. De Laet 1 FTE (per 1/10/2013) Dr. L.M.C.L. Fossion 1 FTE Dr. E. L. Nanlohy-Manuhutu 1 FTE dr. W. J. Levens 0,75 FTE Dr. I. Karaoglu 1,5 FTE (waarnemer per 1/11/2013-1/05/2014) Dr. M. Van Gils 1 FTE (chef de clinique per 1/09/2014) Vanuit de pijler oncologie ontving Dr. Fossion op 24/02/2013 de Menzis award voor Topzorg voor prostaatkanker in het concertgebouw in Amsterdam. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

4 Samenwerking met de urologen van het St.-Anna ZH Geldrop en het St.-Jans Gasthuis Weert Historie: 2007 Oriëntatie en gesprekken met de 2 regiogroepen: CZE/MMC-E/Helmond en MMC-V 2007 Besluit tot start gesprekken MTS vorming SAG met MMC VHV 2008 Aanstelling Dr. Fossion, uroloog MMC Dr. Sonneveld zitting in benoemingscommissie 2009 Aanstelling Dr. Van Beekum gemeenschappelijke sollicitatieprocedure MTS SAG/MMC-V Officiële start gezamenlijke regionale weekenddiensten SAG met het MMC VHV (met garantie van continuïteit en kwaliteit van zorg) 2010 Verdere gesprekken vorming 1 vakgroep binnen het MMC = probleem Start gesprekken met Weert Dr. Van de Looverbosch / op initiatief van Dr. Fossion en Dr. Sonneveld: 15/11/2010, 2/12/2010, 7/12/2010, 20/12/2010, 3/02/2011, 24/02/2011, 23/03/2011, 8/04/2011, 28/04/2011. Start met fusiegesprekken regio en maatschapfusie o.l.v. Aart Sliedrecht (regionale maatschapvoorzitter), oud lid RvB Raad van Bestuur Groene Hart Ziekenhuis - Lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelveen Lid Raad van Bestuur Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht - Secretaris Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg(COTG) Utrecht - Projectleider Regionaal Oncologische zorg Noord- Holland 2011 Samenwerking- en Fusiedocument Urologisch Zuid-Oost Brabant en omstreken cq bedrijfsplan 2012 Tekening intentieverklaring binnen het MMC voor MTS-vorming urologie SAG met de MTS MMC-VHV en MTS Helmond Eindhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

5 Teambuilding sessies regionaal urologengroep o.l.v. Frans Meijer (Meijer consultancy en Mireille Cheung van Discovery BV). Presentatie bedrijfsplan ter inzage aan de RvB MMC en SAZ Geldrop (9 aug 2012) samenwerkingsovereenkomst, waarin tevens geregeld de fusie van de maatschappen urologie MMC Veldhoven en Sint Anna Ziekenhuis Geldrop getekend op 2 juni 2012 Aanstelling dr. De Laet, uroloog MMC Dr. Sonneveld zitting in benoemingscommissie. Instelling regionale werkgroepen oncologie, steenlijden, BPH, kinderurologie, incontinentie, prothesiologie, laserbehandeling, om antwoord te geven op de vragen van Inspectie, ZVZ, patiëntenverenigingen en beroepsvereniging (met garantie van continuïteit, expertise en kwaliteit van zorg). Instelling regionaal behandelteam blaaskanker waarbij de cystectomie wordt geconcentreerd in het MMC (Dr. Fossion Dr. Sonneveld): minimumeis van 10/j wordt ruim behaald. Start wekelijkse regionale indicatiebespreking urologie (locatie overstijgend) Werkgroep/portfolio presentatie Sonneveld en Fossion aan de RvB en SB Geldrop op 14 mei Gesprekken RvB Weert juni en augustus Evaluatiegesprek met RvB en SB Geldrop op : officieus een GO gekregen en behandelstromen al verder geïnitieerd onder meer t.a.v. complexe steenpathologie richting Geldrop. Finalisering 1 vakgroep urologie MMC en vertrek Pernet en Bos uit het MMC Vanaf dan is de MTS MMC-V de vakgroep urologie in het MMC (dus op beide locaties). Werkgroep/portfolio presentatie Sonneveld en Fossion aan de RvB, Hans de Jong en vz SB Verkeijn op 3 oktober Werkgroep/portfolio presentatie Sonneveld en Fossion aan de RvB MMC Prof. dr. Zwaveling en dhr. van Berlo op 8 oktober Plan: 1/ Plenaire vergadering raden van bestuur Geldrop MMC en Weert in december 2014: GO 2/ Start project regionale samenwerking urologie MMC - SAG- SJG per 1/01/2014 Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

6 2014 Centralisatie/concentratie van complexe oncologisch urologische operaties op locatie MMC Veldhoven: radicale prostatectomie, radicale cystectomie en complexe niertumorchirurgie. Doorontwikkeling van de behandelteams, met als doel: bewezen kennis en kunde, uniformiteit in behandeltraject, uitwisselbaarheid, continuïteit, garantie van hoogste kwaliteit van zorg en verder innoveren van de behandelingen. In het kader van de samenwerking met het MUMC is de overeenkomst ondertekend tussen het MMC en het MUMC aangaande het Comprehensive Cancer Network South- East Netherlands o.l.v. Prof. Dr. V. Tjan-Heijnen. Het MMC behaalde als één van de eerste STZ-ziekenhuizen de NIAZ- deelaccreditatie Oncologie. Samenwerking in het Oncozon oncologisch netwerk, met actieve participatie in de werkgroepvergaderingen. Uitbouw van een steencentrum in Geldrop. Uitbouw van de laser-turp in Geldrop en Weert. Overleg met de RvB en directies op locatie m.b.t. de regionale samenwerking en ontwikkelingen. Aanstelling dr. De Jongh, uroloog MMC Dr. Sonneveld en Dr. Brandenburg zitting in benoemingscommissie. Doelen: - Eénduidige visie en beleid wekt vertrouwen en brengt zekerheid/rust/stabiliteit - Uniforme, regionale werkwijze binnen de urologie in de regio - Kwaliteitsgarantie - Mogelijkheid om te excelleren (superspecialisatie - aantallen - equipement) - expertise - Garantie omtrent bemanning en continuïteit - Financieel en organisatorisch transparant en overzichtelijk (bedrijfsmanager regelt het) - Doel om op 1 locatie de complexe oncologische chirurgie te organiseren Voorwaarden: - Respect voor ieders cultuur - Samen sterker... elkaar niet uithollen - Samenwerken - overleg - korte lijnen - Goede ondersteuning personeel & logistiek - Mandaat en vertrouwen - Organisatorisch - Operationeel en efficiënt - Financieel gezond Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

7 Mission statement: Visie (mission statement) Bron: SAMENWERKINGS- EN FUSIEDOCUMENT UROLOGENKRING ZUID-OOST BRABANT EN OMSTREKEN I.O., juni Onze regionale samenwerking en fusie is een direct uitvloeisel van de kwaliteits- en doelmatigheidseisen van overheid, ziektezorgverzekeraars en onze urologische beroepsvereniging (NVU), waardoor kwaliteitsverhogende centralisatie van complexere zorg, vorming van hoogwaardige expertisegroepen (superspecialisatie), profilering per ziekenhuislocatie en per medisch specialist, formulering van speerpunten en efficiëntere zorg mogelijk worden. Een grotere groep urologen is samen veel beter en sneller in staat te reageren op de snel opeenvolgende vernieuwingen in de zorg. Onderling vertrouwen in elkaar is daarbij een absolute voorwaarde, en die is er dan ook. Wij streven naar professionaliteit op een hoog niveau en een regionaal en landelijk sterke positie. Keihard werken, discipline, verbetering van de beeldvorming (van een 7- naar een 8+), open en transparante communicatie, aantoonbare expertiseontwikkeling zijn daarbij voorwaarden die wij onszelf hebben opgelegd. Daarnaast: wij houden ons aan gemaakte afspraken en staan voor onze handtekening. Een goede onderlinge samenwerkingsstructuur, gedragen leiderschap van de groep, een goede relatie met management, Raden van Bestuur, verwijzers en patiëntenvertegenwoordigers zijn daarbij randvoorwaarden om ons doel te bereiken. Voor de patiënt betekent onze samenwerking dat zij kan rekenen op topzorg en hoogstaande expertise door een betrokken team, waarbij wij ervaring kunnen bieden met hoge behandelaantallen per ziektebeeld. Verder bieden wij de patiënt korte lijnen waarbinnen intern verwezen kan worden, een uniform regionaal medisch beleid, en een betere en onderling afgestemde informatievoorziening. Onze samenwerking zorgt er ook voor dat we de patiënt, verwijzer en de ziekenhuizen garantie kunnen bieden omtrent onze bemanning en continuïteit van de zorg. Wachttijden zullen verminderen en de patiënt zal sneller zijn op de locatie waar hij of zij zijn of haar uiteindelijke behandeling moet krijgen. Financieel en organisatorisch is er transparantie en gezamenlijkheid: wie wat doet en waar het gebeurt is niet meer belangrijk voor de leden van de groep. Dit geeft rust en stabiliteit, en maakt dat wij onze energie en ambitie kunnen focussen op zaken als: verdere expertiseontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek, analyse van behandelresultaten en samenwerking met een academisch centrum, waardoor verdere kwaliteitsverbetering mogelijk wordt. Ten slotte maakt de nu mogelijk geworden vertegenwoordiging namens één grote groep het maken van afspraken met derden, zoals bijvoorbeeld de Raden van Bestuur, het ziekenhuismanagement, verwijzers en patiëntenvertegenwoordigers, gemakkelijker en professioneler. Hierbij willen wij nadrukkelijk de positieve samenhang benadrukken die wij zien met de eerste lijn, andere medische specialismen en de besturen van de verschillende regionale ziekenhuizen: onze samenwerking kent geen grenzen! Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

8 Organogram vakgroep urologie MMC Hoofd RVE VMK-Urologie: Voorzitter MTS/vakgroep: Penningmeesters: Secretaris: Bedrijfsmanager: Hoofd poli/fu: dr. Koks Dr. Fossion dr. Levens - dr. De Laet dr. De Laet - Dr. Fossion Freek Van Daal Tecla Meekes Aanspreekpunt: - OK Kim Van Der Heijden - dr. De Laet - Opname / planning dr. Levens - Poli/FU Tecla Meekes - Dr. Fossion Dr. Nanlohy - Afdeling 2A Geert Wolfs - dr. De Laet - SEH/AOA Dr. Nanlohy - Opleiding dr. De Laet - Dr. Fossion - Wetenschap Dr. Fossion - dr. De Laet - EPD dr. De Laet - Website Dr. Fossion - KV dr. Levens - Huisartsen dr. Levens - Dr. Nanlohy - Protocollen Dr. Nanlohy - Regio-MTS Dr. Fossion Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

9 Commissies: - Minimaal invasieve chirurgie dr. De Laet - Dr. Fossion - Laser commissie dr. De Laet - Oncologie Dr. Fossion - dr. De Laet (- dr. De Jongh) - IKZ-werkgroep oncologie Dr. Fossion - Klachten commissie Dr. Nanlohy Behandelteams regionale samenwerking Andrologie - mannenpoli - prosthesiologie dr. Levens, M.D., PhD., uroloog BPH / laser TURP Dr. J. Brandenburg, M.D., uroloog dr. W. Levens, M.D., PhD., uroloog Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Incontinentie / BB-team dr. R. De Jongh, M.D., PhD., uroloog dr. M. Landman, M.D.,PhD., uroloog dr. W. Levens, M.D., PhD., uroloog Dr. E. Nanlohy-Manuhutu, M.D., uroloog Kinderurologie Dr. E. Nanlohy-Manuhutu, M.D., uroloog Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

10 Laparoscopie /minimaal invasieve urologie Dr. J. Brandenburg, M.D., uroloog dr. R. De Jongh, M.D., PhD., uroloog dr. K. De Laet, M.D., PhD., uroloog,febu Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU dr. M. Landman, M.D., PhD., uroloog Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Oncologische urologie Blaaskankerteam Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Prostaatkankerteam Dr. J. Brandenburg, M.D., uroloog dr. K. De Laet, M.D., PhD., uroloog,febu Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU Nierkankerteam dr. R. De Jongh, M.D., PhD., uroloog Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU dr. M. Landman, M.D., PhD., uroloog Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

11 Testiskankerteam Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Peniskankerteam Dr. L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU Dr. A. Sonneveld, M.D., uroloog Steencentrum dr. R. De Jongh, M.D., PhD., uroloog dr. K. De Laet, M.D., PhD., uroloog,febu dr. M. Landman, M.D.,PhD., uroloog Dr. Van Beekum, M.D., uroloog Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

12 Aandachtsgebieden, commissiewerkzaamheden en scholing dr. K. De Laet, M.D., uroloog, Phd., FeBU Aandachtspunten Steenlijden Prostaatcarcinoom Minimaal invasieve urologie en laparoscopie Onderwijs, wetenschappelijk werk, opleiding Commissiewerkzaamheden Contactspecialist EPD Contactspecialist voor de verpleegafdeling 2A Lid laser commissie Lid VIM commissie urologie Lid OK-adviesraad Minimaal invasief centrum werkgroep (MIC) Contactpersoon postoperatieve pijn (anesthesie) Verantwoordelijke voor de opleiding/scholing (AGNIO, co-assistenten en verpleegkundigen, skills lab) Lid oncologie commissie Mentor 4 Masterstudenten geneeskunde Congresbezoek en scholing maart 2014 Congres Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie (NVEC) (Amsterdam) 29 maart 2014 Belgian Multidisciplinary meeting on Urological Cancers (Brussel) 15 september 2014 Multidisciplinaire complicatiebespreking minimaal invasief centrum. Mesenteriaal trombose na laparoscopische cystectomie 16 September 2015 Laparoscopische behandeling van endometriose lezing tijdens de maand van de laparoscopie september 2014 Congres van de European Society for Medical Oncology (ESMO) (Madrid) Dr. L.M.C.L. Fossion, M.D., uroloog, FeBU Aandachtspunten Oncologie en laparoscopie Onderwijs, wetenschappelijk werk & training Regionale samenwerking met Weert en Geldrop en met het MUMC Organisatie en strategie O.E. Urologie, MMC. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

13 Commissiewerkzaamheden Oncologie commissie MOC MMC en voorzitter werkgroep oncologische tumoren urologie IKNL-werkgroep oncologie Noord-Brabant Plaatsvervangend lid MIC Verantwoordelijke voor de opleiding/scholing (AGNIO, semi-artsen en visiting urologists ) Website creator & beheerder (urologie.mmc.nl) Opleider VSO Fontys Hogeschool Eindhoven ( ad hoc). Docent Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht ( ad hoc). Redactielid Medisch Journaal, MMC, Veldhoven (sept ad hoc). Initiatiefnemer fusieproject regionale samenwerking urologie ( ad hoc) Hoofd organisatorische eenheid (O.E.) Urologie MMC (okt ad hoc) Lid calamiteitencommissie Congresbezoek en scholing 2014 ESOU congress- oncology course, Praag 17-20/01/2014. Tour d Europe, oncologische cursus, Klinikum, Aken, 12-13/02/2014. Bijscholing LHRH-blokker degarelix, Eindhoven, 18/02/2014. Bijscholing CRPCA, opstarten Enzalutamide Astellas, Eindhoven, 11/03/2014. Bijscholing gebruik Radium-223 Bayer, Eindhoven, 27/03/2014. EAU congress ESU courses: o ESU/ERUS hands-on training Robotic surgery course 2, Stockholm, 13/04/2014 o Extraperitoneal RAP and partial nephrectomy, Stockholm, 14/04/2014 Bijscholing mcrpca, Denosumab, Eindhoven, 23/05/2014. Bijscholing chemotherapie bij het CRPCa, Sanofi, Eindhoven, 19/06/2014. Managementcursus effectief vergaderen Beleidsdag regiomaatschap urologie - Carla Coenders, 11/09/2014. Scholing Thyllium laser TUR, Tobrix, Eindhoven 25/09/2014. Workshop: Radiotherapy in high risk PCa, STOP-congress, Prague, 18/10/2014. EMUC congress, Lisbon, 14/11/2014. ESU/ERUS hands-on training Robotic surgery course, Lisbon, 14/11/2014. Prijzen in 2014 Menzis award voor Topzorg voor prostaatkanker , Amsterdam. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

14 dr. W. Levens, M.D., uroloog, PhD, MHA Aandachtspunten Andrologie Incontinentie Prothesiologie / implantologie Steenlijden (PNL) Commissiewerkzaamheden 1/ Contactspecialist kamer vrijgevestigden (KV) 2/ Contactspecialist huisartsen ( Petit conferences ) 3/ OK-planning en contactspecialist voor de OK 4/ DBC/DOT commissie 5/ Vertegenwoordiger op de stafvergadering Congresbezoek en scholing ESSM Istanbul NVU Rotterdam LUTD Brussel DGU Düsseldorf Dr. E.L. Nanlohy-Manuhutu, M.D., uroloog Aandachtspunten Kinderurologie Incontinentie & bekkenbodemproblematiek Commissiewerkzaamheden 2014 Hoofd zorggroep urologie, lid managementteam (tot juni 2014) Contactspecialist poli/functieafdeling + Vimcommissie Contactspecialist Pipo poli/kinderartsenoverleg Lid Bekkenbodemteam Lid Werkgroep Kinderurologie ( NVU) Lid commissie expertiseontwikkeling en continuïteit van zorg in de kinderurologie ( SKMS-project) Januari - november Klachtencommissie MMC 3-wekelijks Congresbezoek november ESGURS-ESPU meeting Ghent : reconstructieve peniele chirurgie bij kinderen en volwassenen. 5 december Urethrachirurgie bij kinderen en volwassenen. Jeroen Bosch Ziekenhuis, den Bosch 11 september Lezing : Carla Coenders ; managementcursus effectief vergaderen Beleidsdag 9-13 april NewCastle : OverEindse dagen : nascholing huisartsen-specialisten 2x presentatie : onderbuiksklachten bij de vrouw: vanuit urologisch Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

15 perspectief in samenwerking met huisarts,gynaecoloog en sexuoloog Bijscholing: 18 februari Eindhoven: PCA: Degarelix 11 maart CRPCA: Enzalutamide 27 maart PCA : Radium april MMC Ehv Introductie Betmiga 23 mei Eindhoven : CRPCA : Denosumab 19 juni CRPA : chemotherapie 25 september BPH : Thulium Laser 26 maart Werkgroep Kinderurologie WKZ Utrecht 24 september Werkrgoep Kinderurologie WKZ Utrecht 26 november Werkgroep kinderurologie WKZ Utrecht september SKMSproject normering kinderurologische ingrepen november namens NVU mee-lezen concept richtlijn kinderanesthesie Tropenactiviteiten De provincie Maluku, bestaande uit vele grote maar ook kleine eilanden met ongeveer 1,5 miljoen inwoners, heeft enkele ziekenhuizen, vnl. geconcentreerd op het eiland Ambon en Ceram. In de gehele provincie is geen uroloog werkzaam! De algemeen chirurg verwijdert een enkele blaassteen en voert soms een open nefrectomie uit. De oudere man met prostaatproblemen krijgt voor de rest van zijn leven een blaascatheter of suprapubische catheter. De enige dialyseafdeling op Ambon dialyseert veel patiënten met uitgebluste nieren door obstructieve nierstenen. Urologische oncologie wordt al helemaal niet behandeld, tenzij de welvaartsituatie van de patiënt het mogelijk maakt om naar Jakarta of een van de andere grote universiteitssteden af te reizen voor een behandeling. Dit geldt overigens voor allerlei pathologie. Op verzoek van de Stichting Samenwerking Vlissingen- Ambon (SSVA) op uitnodiging van het stadsbestuur van de hoofdstad Ambon ben ik van 11 oktober tot 26 oktober twee weken naar het Dr. Haulussyziekenhuis op Ambon, Indonesie, gegaan voor hun urologie-project. Dit was de derde keer dat ik voor de SSVA uitgezonden werd. In de provincie worden spandoeken opgehangen met de oproep om zich te melden in de bewuste periode als je urologische klachten hebt. De patiënten komen van heinde en ver, soms te voet, anderen per boot vanuit een klein eiland. Hieraan voorafgaand zijn een algemeen chirurg, dr. Jacky Tuamelly en ok-verpleegkundige Yopie Llintutu beide werkzaam in het Ambonese ziekenhuis, twee weken in Nederland geweest om mee te kijken in de ziekenhuizen in Roosendaal en Veldhoven/Eindhoven en Geldrop. Dankzij de gastvrijheid van het MMC en het Sint Annaziekenhuis te Geldrop en de inspanningen van zowel mijn collega urologen als het OK- en polipersoneel en de afdeling sterilisatie hebben zij een fraai inzicht gekregen in het werkterrein van de uroloog in Nederland. Samen met collega-uroloog dr. Olav van Aubel en een team bestaande uit een anesthesist, anesthesiemedewerker, 2 operatie assistenten, afdelingsverpleegkundige, technicus medische apparatuur en 2 projectleiders hebben wij samen met de lokale verpleegkundigen, in 12 dagen 90 patiënten geopereerd.. Nadat wij vorig jaar voor de eerste keer transurethrale resecties konden uitvoeren door uit Nederland gedoneerd materiaal en zelfgekochte glycine poeder kon nu zelf met een camera gereseceerd worden zodat dr. Tuamelly mee kon kijken. En dit alles zelfs ondanks de vele stroomuitvalmomenten. Helaas moesten de stenen nog d.m.v. een open procedure worden verwijderd. Voor volgend jaar staat wederom een urologieproject op stapel in november. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

16 Ingrepen: aantal : 115 waarvan 5 zelfstandig door Dr. Tuamelly bij 90 patiënten. 5 vrouwen, 85 mannen, 11 hiervan kinderen Operaties: TURP ( 44!), liesbreuken/hydrocele communicans, Niet-scrotale testes, nierureterstenen, urethrastricturen, blaasstenen.( lithotrypsie/open.) Nevenactiviteiten: *Opereren met collega de Vylder, kinderuroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch op diverse woensdagen in het kader van de kinderurologie en urethrachirurgie Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

17 Productie overzicht Urologie MMC Opnames Verpleegdagen Gem. verpleegduur 4,0 3,8 3,9 3,9 3,8 Dagopnames EPB Herhalingsbez Herhalings factor 2,698 2,633 2,337 2,079 3,417 Verrichtingen urologie Blaasinstillaties Nefrostomie catheter Retrograde pyelografie Vasectomieën Cystoscopieën Circumcisie * Prostaatbiopsies Urodynamisch ond Echografie Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

18 Structuur en organisatie Met ingang van 1 januari 2014 is urologie samengevoegd met zorggroep Vrouw-Moeder-Kind. Het management team wordt gevormd door mevrouw dr. Koks, medisch zorggroep manager en de heer F. van Daal, bedrijfsmanager aangevuld met leden uit de vakgroepen gynaecologie, kindergeneeskunde, neonatologie en urologie. Eind december 2014 is de vakgroep urologie gevisiteerd door leden van de Nederlandse Vereniging van Urologie. Hieronder vindt u de conclusies en aanbevelingen van de visitatiecommissie van de NVU n.a.v. de visitatie op 10/12/2014. Sterke punten Streefnorm: - Zeer gedegen voorbereiding van de visitatie. - Veel tijd gestoken in de interne verbetering van de eigen organisatie. - Laparoscopie op hoog niveau. Basisnorm: - De patiëntenzorg is goed. - Regiofunctie voor grote oncologische ingrepen en steenbehandeling. - Goede complicatie registratie en wekelijkse bespreking. - Geprotocolleerde en eenduidige zorg op beide locaties. - Veel inzet van de maatschap (o.a. coaching) om interne problematiek op te lossen. Hierdoor: o.a. aanzienlijke verbetering vakgroepfunctioneren en meer structureel overleg en vertrouwen binnen de ziekenhuisorganisatie. - Goede score bij patiënt tevredenheidsonderzoek. - Op eigen initiatief worden er eigen evaluatiegesprekken gehouden waar de ontwikkelingsplannen worden besproken. - De vakgroep heeft meerdere coaching trajecten en cursussen gevolgd ter bevordering van de onderlinge samenwerking. - Men is trots op de eigen maatschap. Verbeterpunten Adviezen - Aanbeveling (5 jaar) - Uitbreiding van de formatie, aangezien de werkbelasting te hoog wordt ervaren. - Verdere verbetering van de eenheid en de cohesie van de maatschap en eventueel het herhalen van de Quick Scan. - Prioritering van de ambities. - De organisatie van praktijk kan nog verder verbeterd worden en efficiënter. In 2014 is het gebruikelijke ziekteverzuim van medewerkers genormaliseerd. Wel is er sprake van 3 medewerkers die te kampen met chronische aandoeningen. Het resultaat in 2014 is een verzuimpercentage van 7,16%, dit is boven de gestelde norm. Er is een programma samengesteld met vervolgtrainingen voor alle medewerkers van polikliniek Urologie. De medewerkers van secretariaat hebben meerdere trainingsavonden doorlopen waarbij aandacht is gegeven aan communicatie technieken; enerzijds om de onderlinge samenwerking te bevorderen en anderzijds om anderen beter te woord kunnen staan. Zowel de gespecialiseerd verpleegkundigen als de verpleegkundigen van de functie afdeling hebben meerdere vakinhoudelijke cursussen/congressen bezocht. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

19 De gespecialiseerd verpleegkundigen hebben door ziekte en afscheid van een collega een lastig jaar gehad. De stomaverpleegkundige urologie is toegevoegd aan het team continentiezorg. De patiëntenzorg heeft normaal doorgang kunnen vinden. Echter, overige taken en ontwikkelingen hebben grotendeels stil gelegen. In december is een verpleegkundige aangetrokken voor het team van de continentiezorg, zij zal de opleiding verpleegkundig specialist functionele urologie gaan volgen. Op de functieafdeling is het VIM en een onderdeel van het werkproces geworden. De komst en vertrek van 2 urologen in 2014 heeft gezorgd voor wisselende bezetting en roosters die vele malen moesten worden aangepast. Met name de programmering van de functieafdeling, maar ook de spreekuren is een lastige opgave om afgesproken doorlooptijden te halen én om een reële planning te realiseren. Het Bekkenbodemcentrum is dit jaar volledig op poli urologie op locatie Eindhoven uitgevoerd. Dit spreekuur voorziet in een behoefte van vrouwen die te kampen hebben met complexe problemen in het bekkenbodemgebied. Ook de 2 wekelijkse mannenpoli verloopt zeer naar tevredenheid van patiënten en uroloog. In de loop van 2015 zullen we deze themapoli uitbreiden. De kinderpoli heeft in 2014 structureel plaats gevonden in VMK centrum. Dit is zeer naar tevredenheid van ouders, patiënten, kinderuroloog en alle medewerkers. In 2014 zijn alle veiligheidsrondes zowel op de functieafdeling als op de polikliek op beide locaties afgenomen. Er worden met enige regelmaat punten voor verbetering gevonden welke in het werkoverleg worden besproken en aangepast. Op de poli urologie is de telefonische bereikbaarheid in 2014 zichtbaar verbeterd. De ACD score > 70% wordt nog niet gehaald, er is wel een stijgende lijn zichtbaar. Met name op piektijden is het moeilijk te voldoen aan de gestelde normen. De verbeterde registraties en het verbeteren processen en de logistiek van poli- en functieafdeling urologie hebben geleid tot financieel betere resultaten. Er is daarnaast in dit jaar aandacht besteedt aan de voorbereiding van de verbouw van zowel de functie afdeling als de polikliniek in Klachten worden in de maatschap in een matenberaad besproken onder leiding van de klachtenfunctionaris met als doel herhaling te voorkomen. Mevr. T. Meekes, Afdelingshoofd urologie Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

20 Opleiding Opleiding, onderwijs en wetenschap / Semi-artsen vanuit het MUMC Wij participeren in de opleiding van co-assistenten en semi-artsen urologie vanuit de universiteit in Maastricht. Dr. Fossion is aangesteld als docent voor de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht (MUMC). Opleiding semi-arts Ingrid Janssen (GESP-stage), periode 17/10/ /02/2014 (18 weken). Opleiding semi-arts dr. Veerander Ghotra (GESP-stage), periode lente-zomer (18 weken). Opleiding semi-arts Sarah Penninx (GESP-stage), periode 1/09/ /10/2014. (10 weken). 2/ AGNIO urologie Wij hebben AGNIO s urologie welke wij inschakelen in ons poli- en klinische activiteiten. Deze wordt daarbij continu gesuperviseerd en onderricht. Ook trachten we de AGNIO te betrekken in wetenschappelijke activiteiten. 2013: Dr. Geert Veenstra startte juni december : Dr. Nicoline Kil ging van start op 2/06/2014- / : Dr. Hester Haverdings ging eveneens als 2 de AGNIO van start op 2/06/2014- / / Side-by-side training in de minimaal invasieve chirurgie We hebben het voorbije jaar verschillende collegae urologen uit andere ziekenhuizen getraind in de laparoscopie d.m.v. side-by-side training voor zowel de uroloog als zijn OK-assistentie (cfr. lijst infra). De voorbije jaren hebben wij, met veel enthousiasme, AGNIO s opgeleid en de kans geboden om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en zich op die wijze te laten ontplooien om in opleiding te komen. Daarnaast zijn er verschillende urologen, in ons centrum, in de leer gekomen voor side-by-side trainingen in de laparoscopie. Op verschillende symposia, zowel internationaal als nationaal (NVU, BAU, EAES, NVEC), hebben we onze resultaten gepresenteerd om actief een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de urologische ontwikkelingen. Ook op gebied van scholing van verpleging en OK-assistenten zijn er verschillende initiatieven geweest, met onder andere artikels in de vakliteratuur over de verschillende laparoscopische ingrepen en voordrachten op wetenschappelijke vergaderingen van de desbetreffende beroepsverenigingen. Wij hopen dan ook snel het traject van opleidingscentrum te kunnen inslaan en trachten inmiddels onze organisatie verder op punt te stellen door de opleiding urologie aan semi-artsen, co-assistenten, AGNIO s verder uit te werken en te structureren. Dr. L. Fossion en Dr. De Laet zijn aangesteld als docenten vanuit de universiteit geneeskunde in Maastricht. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

Jaarverslag 2013. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2013 1

Jaarverslag 2013. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2013 1 Jaarverslag 2013 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenwerking regionaal 4 Commissie werkzaamheden 8 Productieoverzicht 12 Structuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2012 1

Jaarverslag 2012. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2012 1 Jaarverslag 2012 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2012 1 Inleidende nota: geschiedenis en evolutie. De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Urologie

Nadere informatie

Bekkenbodemcentrum Máxima

Bekkenbodemcentrum Máxima Bekkenbodemcentrum Máxima Afdeling gynaecologie en urologie Locatie Eindhoven U bent op grond van uw klachten doorverwezen naar het bekkenbodemcentrum in Máxima Medisch Centrum. In deze brochure leest

Nadere informatie

Jaarverslag Laparoscopie 2009. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2009 1

Jaarverslag Laparoscopie 2009. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2009 1 Jaarverslag Laparoscopie 2009 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2009 1 Inleidende nota: geschiedenis en evolutie. De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid

Nadere informatie

Urologie. Richard van der Linden Thijn de Vocht

Urologie. Richard van der Linden Thijn de Vocht Urologie Richard van der Linden Thijn de Vocht Qais Niemer Laurens Donkers Richard van der Linden Thijn de Vocht 2 John Verhulst Urologie? Urologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met ziekten in de

Nadere informatie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie die het vakgebied vrijwel in de volle breedte en in al zijn

Nadere informatie

Jaarverslag O.E. urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno

Jaarverslag O.E. urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC anno Jaarverslag 2015 O.E. urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC anno 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenwerking regionaal 4 Organogram 8 Commissie werkzaamheden 11 Productieoverzicht

Nadere informatie

100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015

100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015 100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 2 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 3

Nadere informatie

Jaarverslag. Continentiezorg 2009

Jaarverslag. Continentiezorg 2009 Jaarverslag Continentiezorg 2009 Continentiezorg Met ingang van 1 juli 2009 is er een kamer voor de stoma en continentieverpleegkundige urologie in gebruik genomen. Hiermee is een jarenlange wens in vervulling

Nadere informatie

Jaarverslag Laparoscopie 2011. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2010 1

Jaarverslag Laparoscopie 2011. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2010 1 Jaarverslag Laparoscopie 2011 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2010 1 Inleidende nota: geschiedenis en evolutie. De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Kinderartsen:

Kindergeneeskunde. Kinderartsen: Kindergeneeskunde De kinderafdeling omvat de volgende onderafdelingen: Isolatie (Boxen) Grote kinderen en Kleuters (Algemeen) Medium Care Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Dagbehandeling Poli Kindergeneeskunde

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2... 2... 2 groep... 2 stelling/resultaat... 2... 2 Betrokken partijen... 3... 3 Opzetten van

Nadere informatie

De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen. Een introductie

De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen. Een introductie De maatschap Gynaecologie OMC Sittard-Geleen Een introductie Door middel van deze folder informeren we u over de werkwijze van de Maatschap Gynaecologie Westelijke Mijnstreek. Zo bent u op de hoogte van

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 3 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 4 3.

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl Patiënteninformatie Vakgroep Heelkunde rkz.nl Samenwerkingsverbanden De vakgroep werkt nauw samen met diverse andere vakgroepen in het ziekenhuis en heeft een structureel samenwerkingsverband met de Vrije

Nadere informatie

Minimaal in Máxima. Gerrit Slooter et al.

Minimaal in Máxima. Gerrit Slooter et al. Minimaal in Máxima Gerrit Slooter et al. Minimaal in Máxima Waarom laparoscopie Klassiek 21 e eeuw Waarom laparoscopie M. Crohn Vrouw 23 jaar galblaas Verkrijgbaar sinds 1990 Laparoscopie in de chirurgie

Nadere informatie

Behandeling Prostaatkanker

Behandeling Prostaatkanker Behandeling Prostaatkanker - Informatieavond 7 december 2011 VUmc Cancer Center Amsterdam André N. Vis, M.D., Ph.D., uroloog Minimaal Invasieve Urologie en Robot Urologie VUmc Amsterdam Behandeling Prostaatkanker

Nadere informatie

URODYNAMICA DAGEN donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2017

URODYNAMICA DAGEN donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2017 URODYNAMICA DAGEN donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2017 Toelichting PAO Heyendael organiseert op donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2017 in samenwerking met de Unit voor Functionele Urologie van het Radboudumc

Nadere informatie

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Ten behoeve van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Laatst gewijzigd: februari 2014 1. Inleiding De kwaliteitsvisitatie richt

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

MuCeS Multidisciplinair Centrum voor Seksuologie

MuCeS Multidisciplinair Centrum voor Seksuologie MuCeS Multidisciplinair Centrum voor Seksuologie MuCeS: voor al uw vragen en problemen op het gebied van seksualiteit Seksualiteit is een onderdeel van het leven. Voor de één is het een zeer belangrijk

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE

REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE REGLEMENT KWALITEITSVISITATIE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HEELKUNDE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 2. VISITATIE... 2 3. COMMISSIE KWALITEITSVISITATIE... 4 4. VISITATIECOMMISSIE AD HOC... 4 5. FINANCIEN...

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen College Geneeskundig Specialismen Besluit van. houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme urologie (Besluit urologie) Het College Geneeskundig Specialismen, gelet

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Om zelf aan de slag te kunnen. Praktische Tips & Tricks. Dr. Cindy Noben

Om zelf aan de slag te kunnen. Praktische Tips & Tricks. Dr. Cindy Noben Om zelf aan de slag te kunnen Praktische Tips & Tricks Dr. Cindy Noben Regio-coördinator doelmatigheid OOR ZON Dr. Brigitte Essers Senior onderzoeker, afdeling Klinische Epidemiologie & Medical Technology

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno

Jaarverslag Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno Jaarverslag 2011 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2011 1 Inleidende nota: geschiedenis en evolutie. De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Urologie

Nadere informatie

Verdenking dikke darmkanker Behandeltraject

Verdenking dikke darmkanker Behandeltraject Verdenking dikke darmkanker Behandeltraject Máxima Oncologisch Centrum Máxima Oncologisch Centrum Er is bij u een darmonderzoek verricht waarbij een afwijking is gevonden en waarbij gedacht wordt aan darmkanker.

Nadere informatie

Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk

Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk Avondsymposium Kinderurologie in de dagelijkse praktijk Donderdag 21 mei 2015 Op donderdag 21 mei 2015 organiseert de afdeling Kinderurologie van het Radboudumc het Kinderurologie in de dagelijkse praktijk

Nadere informatie

MuCeS: voor al uw vragen en problemen op het gebied van seksualiteit Met welke vragen en problemen kan ik bij MuCeS terecht?

MuCeS: voor al uw vragen en problemen op het gebied van seksualiteit Met welke vragen en problemen kan ik bij MuCeS terecht? MuCeS: voor al uw vragen en problemen op het gebied van seksualiteit Seksualiteit is een onderdeel van het leven. Voor de een is het een zeer belangrijk onderdeel, voor de ander is het veel minder belangrijk.

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten

Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten Leiderschap in de Cardio-thoracale chirurgie Ervaringen in het Radboud en Haga ziekenhuis Prof. dr. ir. H.A. van Swieten Ziekenhuissterfte Hartchirurgische centra, Website Ned Ver. v. Thoraxchirurgie Crisis

Nadere informatie

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek SAMENVATTING 1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

Nadere informatie

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0 NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG Versie 1.0 Datum Goedkeuring 22-03-2006 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Algemeen Deze nota is opgesteld door vertegenwoordigers

Nadere informatie

Blaasinstillatie. Afdeling urologie

Blaasinstillatie. Afdeling urologie Blaasinstillatie Afdeling urologie U krijgt blaasspoelingen ter behandeling van symptomen bij onder andere het blaaspijnsyndroom (interstitiële cystitis), bij steeds terugkerende blaasontstekingen (recidiverende

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Waar kunt u terecht als u kanker hebt?

Waar kunt u terecht als u kanker hebt? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Waar kunt u terecht als u kanker hebt? z Er is kanker bij u geconstateerd. Als gevolg van uw ziekte kunt u te maken krijgen met

Nadere informatie

Verwijderen van de prostaat volgens ETAP endoscopische transvesicale adenomectomie van de prostaat

Verwijderen van de prostaat volgens ETAP endoscopische transvesicale adenomectomie van de prostaat Verwijderen van de prostaat volgens ETAP endoscopische transvesicale adenomectomie van de prostaat Afdeling urologie Bij u werd onlangs een vergroting van de prostaat geconstateerd. Uw uroloog heeft met

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van niertumoren

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van niertumoren PATIËNTEN INFORMATIE Verwijderen van niertumoren 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de behandeling van niertumoren. Wij adviseren

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS FRANCISCUS GASTHUIS Kindergeneeskunde in het Franciscus Gasthuis Het Franciscus Gasthuis heeft deze folder over de gang van zaken op de polikliniek en kliniek

Nadere informatie

RACE study. RAdical Cystectomy Evaluation. Charlotte Michels, MSc

RACE study. RAdical Cystectomy Evaluation. Charlotte Michels, MSc RACE study RAdical Cystectomy Evaluation Charlotte Michels, MSc In samenwerking met: prof. dr. M.M. Rovers, prof. dr. J.A. Witjes, drs. C.J. Wijburg, dr. J.P.C. Grutters, dr. J.R. Oddens, dr. H. Calsbeek,

Nadere informatie

Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie

Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie Orthopedie Maatschap Orthopedie en 2 Inleiding U bent onder behandeling van de afdeling orthopedie van Reinier de Graaf. De afdeling houdt spreekuren in de locaties Delft, in Voorburg, Naaldwijk en Ypenburg.

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno

Jaarverslag Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno Jaarverslag 2010 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2010 1 Inleidende nota: geschiedenis en evolutie. De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Urologie

Nadere informatie

Verwijdering van de nier Laparoscopische nefrectomie

Verwijdering van de nier Laparoscopische nefrectomie Verwijdering van de nier Laparoscopische nefrectomie Afdeling urologie U heeft met uw specialist afgesproken dat er binnenkort tijdens een kijkoperatie een nier wordt verwijderd. Dit noemt men ook wel

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Symposium taakherschikking MDL 09.30 Inleiding 09.40 PA, VS en VE: wat houden de functies in? 09.50 Juridisch Kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving

Nadere informatie

NOTA ORGANISATIE VAN DE VOORTPLANTINGSGENEESKUNDE. Versie 1.0

NOTA ORGANISATIE VAN DE VOORTPLANTINGSGENEESKUNDE. Versie 1.0 NOTA ORGANISATIE VAN DE VOORTPLANTINGSGENEESKUNDE Versie 1.0 Datum Goedkeuring 15-11-2002 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording Monodisciplinair NVOG Inhoudsopgave Aanleiding...1 Uitgangspunten...2

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno

Jaarverslag Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno Jaarverslag 2009 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2009 1 Inleidende nota: geschiedenis en evolutie. De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Urologie

Nadere informatie

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker

Polikliniek familiaire tumoren. voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Polikliniek familiaire tumoren voor patiënten met familiaire belasting voor borst- en / of eierstokkanker Inleiding U bent doorverwezen naar de polikliniek familiaire tumoren van het UMC Utrecht, Cancer

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Polikliniek maag-darmlever

Polikliniek maag-darmlever Polikliniek maag-darmlever (MDL) Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van Rijnstate. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Henk Bakker, coördinator Taalakkoord

Henk Bakker, coördinator Taalakkoord Henk Bakker, coördinator Taalakkoord Cijfers 1 op de 9 mensen in Nederland (15 tot 64 jaar) heeft moeite met lezen en schrijven. Dat zijn 1,3 miljoen mensen in totaal (ecxl 65+). Hiervan: Vrouwen 53%

Nadere informatie

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Wat is ClaudicatioNet en hoe kunt u gebruik maken van dit netwerk? Wat is het doel van deze presentatie? Deze presentatie is een

Nadere informatie

Nijmeegs Kenniscentrum Nierstenen Onderzoek en behandeling van nierstenen

Nijmeegs Kenniscentrum Nierstenen Onderzoek en behandeling van nierstenen Nijmeegs Kenniscentrum Nierstenen Onderzoek en behandeling van nierstenen Het Nijmeegs Kenniscentrum Nierstenen is een onderdeel van het Radboudumc. Hierin werken verschillende specialismen samen bij

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Algemeen klinisch fysicus in opleiding

Algemeen klinisch fysicus in opleiding Algemeen klinisch fysicus in opleiding ir. Mariken Zijlmans Beroepsoriëntatieavond voor Biomedisch Technologen (in opleiding) 17 september 2012 Curriculum Vitae ir. Mariken Zijlmans 30 jaar Algemeen Klinisch

Nadere informatie

Behandelopties voor incontinentie na een prostaatkankeroperatie. K.C. van Dalen, uroloog 6 oktober 2015

Behandelopties voor incontinentie na een prostaatkankeroperatie. K.C. van Dalen, uroloog 6 oktober 2015 Behandelopties voor incontinentie na een prostaatkankeroperatie K.C. van Dalen, uroloog 6 oktober 2015 Incontinentie = ongewenst urineverlies Soorten incontinentie Stressincontinentie (SUI) Urineverlies

Nadere informatie

Reglement Commissie Kwaliteitsvisitatie (CKV)

Reglement Commissie Kwaliteitsvisitatie (CKV) Reglement Commissie Kwaliteitsvisitatie (CKV) Artikel 1 De Commissie Kwaliteit Visitatie (CKV) is een vaste commissie van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), overeenkomstig artikel 15 van de

Nadere informatie

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden -

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doel workshop: Inspiratie opdoen Zichtbaar maken hoe het thema doelmatigheid van zorg binnen de opleiding vormgegeven kan worden

Nadere informatie

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers

Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Handleiding Presentatie t.b.v. informeren en samenwerken met verwijzers Wat is ClaudicatioNet en hoe kunt u gebruik maken van dit netwerk? Wat is het doel van deze presentatie? Deze presentatie is een

Nadere informatie

Bekkenbodemexpertisecentrum Leeuwarden (BCL) voor mannen en vrouwen

Bekkenbodemexpertisecentrum Leeuwarden (BCL) voor mannen en vrouwen Waar hij staat, kan ook zij worden gelezen (en andersom). Uw huisarts of specialist heeft u naar het Bekkenbodem-expertisecentrum verwezen omdat u klachten heeft die te maken kunnen hebben met het niet

Nadere informatie

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience

Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Rapid Recovery in in de praktijk The Rijnland Experience Joris Jansen, orthopedisch chirurg, Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp Rapid Recovery Symposium 12 juni 2014, Delft Rapid Recovery in de praktijk The

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. R358O. Oor Inboeknummer robstooz8y Dossiernummer oo8.4oz za februari zozo Raads informatiebrief Betreft motie tot onderzoek Eerste Hulp- en Doktersposten. Inleiding In

Nadere informatie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. transurethrale resectie van de blaas

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. transurethrale resectie van de blaas INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER transurethrale resectie van de blaas De BAU geeft de toestemming aan urologen om het onderstaand informatie- en toestemmingsformulier te gebruiken voor hun praktijk.

Nadere informatie

Casemanagement bij kankerpatiënten

Casemanagement bij kankerpatiënten Casemanagement bij kankerpatiënten Marieke Schreuder-Cats V&VN Oncologie Procesmanager projectteam 24 januari 2012 Aanleiding» Tekortkomingen in de ketenzorg: zorg te gefragmenteerd» Oncologische keten

Nadere informatie

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Inhoud Introductie Lean Six Sigma Project ontslag procedure (door:

Nadere informatie

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen

Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen Locaal opleidingsplan opleiding orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen In dit plan wordt beschreven: 1. Op welke locaties in de opleidingsregio kunnen welke competenties voor het vak van orthopedisch chirurg

Nadere informatie

Kwaliteitsnormen voor orthopedische zorg. Versie 3.1

Kwaliteitsnormen voor orthopedische zorg. Versie 3.1 Kwaliteitsnormen voor orthopedische zorg Versie 3.1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Doel...3 1.3 Totstandkoming...3 1.4 Leeswijzer...4 1.5 Onderhoud...4 2. Algemene normen voor orthopedische

Nadere informatie

Zorgpad pancreascarcinoom in beeld. 1 september 2014

Zorgpad pancreascarcinoom in beeld. 1 september 2014 Zorgpad pancreascarcinoom in beeld 1 september 2014 Zorgpad pancreascarcinoom in beeld PATIENT EN NAASTE DEDICATION TOEGANG EN DOORLOOPTIJDEN AFSTEMMING STANDAARDISATIE CONTINU BIJSTUREN EN VERBETEREN

Nadere informatie

De rol van de AIOS in patiëntveiligheid en kwaliteit: verwonder & verbeter

De rol van de AIOS in patiëntveiligheid en kwaliteit: verwonder & verbeter Workshop LOIG 22-01-2015 De rol van de AIOS in patiëntveiligheid en kwaliteit: verwonder & verbeter O.l.v: Dr. C. Konings, opleider Catharina ziekenhuis Eindhoven J. Voogt, PhD-student Universitair Medisch

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Radicale prostatectomie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Radicale prostatectomie Radicale prostatectomie RADICALE PROSTATECTOMIE INLEIDING Bij u is onlangs kanker in de prostaat geconstateerd. Uw behandelend specialist heeft met u de chirurgische ingreep besproken, waarbij de gehele

Nadere informatie

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Melissa Horlait, PhD CHI-Congres 11 december 2017 Mechelen Palliatieve zorg Palliatieve zorg Vroege palliatieve zorg Overlijden Model

Nadere informatie

Waar kunt u terecht als u kanker hebt?

Waar kunt u terecht als u kanker hebt? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Waar kunt u terecht als u kanker hebt? z Vragen? 1 Er is kanker bij u geconstateerd. Als gevolg van uw ziekte kunt u te maken

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1 STAGE MEDISCH LEIDERSCHAP voor aios Titel Tags Ziekenhuis Locaties Specialisme Korte beschrijving stage Reactie aios Praktijkstage medisch leiderschap voor aios Medisch leiderschap, ziekenhuisorganisatie,

Nadere informatie

11 april Annemarie Haverhals Leider programma

11 april Annemarie Haverhals Leider programma 11 april 2017 VBHC@Santeon Annemarie Haverhals Leider VBHC@Santeon programma Santeon: zeven topklinische ziekenhuizen 2 Samen circa 13% van nationale zorg 2,56 miljard omzet 26.600 werknemers 1580 medisch

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015 Nepalimed Holland.

Beleidsplan 2010-2015 Nepalimed Holland. Beleidsplan 2010-2015 Nepalimed Holland. Inleiding. De voornaamste doelstelling van de stichting Nepalimed Holland is het ondersteunen, opzetten en uitvoeren van medische hulpprojecten in Nepal.In het

Nadere informatie

TAAKHERSCHIKKING ALS REACTIE OP INDIVIDUALISEREN VAN DE OPLEIDING

TAAKHERSCHIKKING ALS REACTIE OP INDIVIDUALISEREN VAN DE OPLEIDING TAAKHERSCHIKKING ALS REACTIE OP INDIVIDUALISEREN VAN DE OPLEIDING Hoe taakherschikking juist in te zetten door vooraf te anticiperen op mogelijke effecten Met het Opleidingsakkoord van oktober 2013 is

Nadere informatie

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies Center of Research on Psychology in Somatic diseases Lonneke van de Poll Franse, Integraal Kankercentrum

Nadere informatie

AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE

AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE AIOS en opleiders actief in opleiding HANNEKE FEITSMA: GYNAECOLOOG, OPLEIDER SUZANNE PEETERS: AIOS GYNAECOLOGIE TANJA VAN KEMPEN: ONDERWIJSKUNDIGE Opleiden is veranderd Veilig klimaat, leren zwemmen, vlieguren

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie

Patiënteninformatie. Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie Patiënteninformatie Orthopedie Maatschap Orthopedie en Inleiding U bent onder behandeling van de afdeling orthopedie van Reinier de Graaf. De afdeling houdt spreekuren in de locaties Delft, beide gebouwen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Scopische neerplastiek. Kijkoperatie van de schouder

Scopische neerplastiek. Kijkoperatie van de schouder Scopische neerplastiek Kijkoperatie van de schouder Inhoud Inleiding 3 Een normaal schoudergewricht 3 Een afwijkend schoudergewricht 3 De operatie 3 Uitbreiding van de operatie 4 Complicaties 4 Preoperatieve

Nadere informatie

Opname op de afdeling interne geneeskunde

Opname op de afdeling interne geneeskunde Opname op de afdeling interne geneeskunde De internist vond het nodig om u op te nemen en heeft dat met u besproken. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Urologische wondzorg. Urologische wondzorg. Afleidingen van urine. Nefrostomiecatheter. Verzorging nefrostomiecatheter.

Urologische wondzorg. Urologische wondzorg. Afleidingen van urine. Nefrostomiecatheter. Verzorging nefrostomiecatheter. Urologische wondzorg Urologische wondzorg Cel Vandewinkel ZNA Jan Palfijn Urobel Urogenitaal Afleiding van urine: tijdelijk of definitief Incontinentie en impotentie : taboe Endoscopisch, percutaan, open

Nadere informatie

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014 Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen Versie juli 2014 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en

Nadere informatie

Haeren, R. DBC/DOT kennis en verrichtingenregistratie in de opleiding tot specialist

Haeren, R. DBC/DOT kennis en verrichtingenregistratie in de opleiding tot specialist Haeren, R. DBC/DOT kennis en verrichtingenregistratie in de opleiding tot specialist SAMENVATTING 1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings-

Nadere informatie