De kerk in het midden laten -Challenge

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kerk in het midden laten -Challenge"

Transcriptie

1 De kerk in het midden laten -Challenge Onderdeel 2 Onderbouwing Graag wil ik de onderbouwing van mijn oplossing starten met twee belangrijke citaten die melding maken van het veranderend karakter van de kerk als instelling. Beide bronnen zijn geïnspireerd door de Engelse moderne theoloog Oliver O'Donovan: De moderne Westerse samenleving is diepgaand gestempeld door de eeuwenlange aanwezigheid van de kerk in haar midden. De kerk is tevens ook een politieke samenleving, en zelfs als de eigenlijke en blijvende samenleving wordt gezien. De laatmoderne samenleving van deze tijd getypeerd door het afscheid van de kerk. Vrij naar Levend in Leviatan, A. De Bruijne, pp.51 (proefschrift ethiek) Recensent B. Wallet stelt dat A. De Bruijne met zijn proefschrift aantoont dat we in Nederland O Donovan alleen maar tot onze schade kunnen negeren. (Wapenveld, Jaargang 57, Nummer 1, pp ) Meer dan ooit tevoren is de kerk in onze huidige samenleving een vreemde eend in de bijt, zij bepaalt niet langer het gezicht van de maatschappij. In deze situatie zijn kerken bezig met een heroriëntatie op de eigen identiteit. Sommigen propageren een radicale vorm van vreemdelingschap. De kerk moet geen hooggestemde idealen meer koesteren over het bekeren van mensen of het verbeteren van de wereld. Laat ze maar gewoon leven als een stel vreemdelingen op aarde, dat zal vanzelf mensen nieuwsgierig maken. Tegelijk zie je kerken vanuit missionair oogpunt zich bezinnen op nieuwe vormen van kerk-zijn, die meer aansluiten op de netwerksamenleving. Lossere vormen van lidmaatschap worden uitgeprobeerd die passen bij een samenleving waarin identiteiten en gemeenschappen vloeiend zijn. Ook wordt er gezocht naar nieuwe vormen van diaconale presentie en politieke betrokkenheid, nu de verzorgingsstaat afkalft en de economische crisis zich laat voelen. Vrij naar B. Van Egmond, De Koning en zijn Koninkrijk, pp.4 (Masterscriptie Systematische Theologie) Beide citaten doen melding van belangrijke veranderingen tussen kerk en maatschappij. Deze verandering zijn grotendeels analoog te stellen aan de demografische veranderingen: veruit de belangrijkste factor hierin is natuurlijk de vergrijzing, een tweede belangrijke factor is dat meer mensen een hogere leeftijd kunnen bereiken door de medische wetenschap.

2 Voor stedenbouw en architectuur heeft dit vanzelfsprekend consequenties. Een groot deel van de bevolking zal de komende jaren kleiner willen gaan wonen en wellicht ook gecentreerder om voorzieningen als hulp en zorg efficiënter in te kunnen zetten. Veel seniorenwoningen en tehuizen worden aan de rand van de bebouwde kern gebouwd omdat in het centrum van het dorp of stad gewoonweg geen plek is. Dit heeft tot gevolg dat veel ouderen op een te grote afstand wonen van de markt, buurtsuper en dus ook het alledaagse leven. Met alle gevolgen van dien. Deze feiten op een rij gezet dicteren vrijwel de gehele oplossing van de vraagstelling in deze prijsvraag. Indien kerkgebouwen deels of geheel gebruikt kunnen worden als seniorenwoning worden er meerdere problemen in één keer opgelost. Oudere mensen kunnen dicht bij de maatschappij blijven wonen waar ze altijd al deel van hebben uitgemaakt en tevens kunnen kerkgebouwen behouden blijven. Graag verwijs ik hierbij ook naar de laatste zin van het tweede citaat van de vorige pagina. Wellicht ligt hierin ook een nieuwe (maatschappelijke!) rol voor de parochies? Uitwerking Om een bestaand gebouw te herbestemmen, het geven van een andere functie, zijn vaak behoorlijke ingrepen nodig in de structuur van het gebouw. Wanden en vloeren worden gesloopt, ruimtes bijgebouwd of verwijderd, nieuwe indelingen gemaakt, et cetera. Deze ingrijpende veranderingen aan een gebouw kunnen het oorspronkelijke karakter aantasten. Om dit te voorkomen bij het herbestemmen van een karakteristieke kerk kan inbreiding een oplossing zijn. Inbreiding is het bouwen binnenin een ander gebouw. Een voorbeeld van inbreiding: de raadszaal van het stadhuis van Koksijde static.skynetblogs.be/media/21938/dyn008_original_800_533_pjpeg_11875_3e8309f9f a1e9c7d58527ef.2.jpg Kerken beschikken vaak over ruime interieurs met veel lichtinval die geschikt zijn voor inbreiding. Veel kerken bestaan uit een hoofdbeuk en eventueel twee transepten en meerdere zijbeuken die mede gedefinieerd worden door een zuilenrij. Tussen de buitengevel en deze zuilenrij is het mogelijk om kubussen te plaatsen die als woonunits dienst doen.

3 Als voorbeeld wordt de St.-Catharinakerk in Eindhoven genomen: Prijsvraag InnoChallenge Het interieur van de St.-Catharinakerk te Eindhoven tijdens de verbouwing in De onderstaande plattegronden van de kerk laten zien dat er voldoende ruimte is tussen de centrale zuilenrijen (rood) en de buitenmuren om er kamers of appartementen in te bouwen (blauw). Meerdere kamers vormen dan één appartement. Veel kerken bieden ook mogelijkheden tot het maken van meer bijzondere en exclusieve woonruimtes (oranje). De overgebleven ruimte (groen) herbergt dan de gemeenschappelijke zone met bijvoorbeeld ontmoetingsplaatsen en andere faciliteiten zoals liften die naar de verdiepingen voeren. Plattegronden van de St.-Catharinakerk te Eindhoven, bewerkt door auteur.

4 Om het oorspronkelijk karakter en de constructie van de kerk niet aan te tasten worden de woonunits als losse elementen ingebracht. Indien nodig zijn deze dus ook eenvoudig te vervangen of te verwijderen. In eerste instantie is het de bedoeling dat de units als verdieping worden uitgevoerd om privacyredenen van de bewoners. Schets van tweelaagse appartementenbouw, door auteur. Door gebruik te maken van de bestaande daglichtopeningen maakt iedere ruimte optimaal gebruik van het beschikbare daglicht. Meerdere ruimtes kunnen tot één appartement gekoppeld worden. Door de afzonderlijke verdiepingen en ruimtes van elkaar te ontkoppelen zijn ook bouwfysische problemen eenvoudig te voorkomen. Tevens, door ieder element afzonderlijk te voorzien van isolatie hoeft het klimaat in de kerk niet gewijzigd te worden omdat dit nadelige consequenties kan hebben voor het aanwezige stucwerk en/of schilderingen. De normaliter zeer dikke muren van de kerk werken als warmtebuffer: deze hebben een zeer groot warmteaccumulerend vermogen. Hierdoor blijft het s zomers aangenaam koel en s winters toch relatief warm door het zelfregulerende vermogen. Hierdoor kunnen veel installaties zelfs achterwege gelaten worden. Om een grotere warmtebuffer te verkrijgen bestaat de mogelijkheid vaten zout water in de kelders van de kerken te plaatsen. In combinatie met warmtepompen en geothermie kan de warmtebalans sluitend gemaakt worden en hoeft er niets aan de buitenzijde van de kerk veranderd te worden. Impressie seniorenwoningen, door auteur.

5 Opengewerkt model, door auteur

6 Onderdeel 1 De onderstaande analyse is deels gebaseerd op werk van het Keicentrum (keicentrum.nl). Sinds 1995 zijn al meer dan 750 kerken gesloten, omdat er geen diensten meer worden gegeven. Ook in veel stedelijke vernieuwingsgebieden is dit het geval. Om het kerkgebouw te behouden vanuit cultuurhistorisch oogpunt of als sociaal middelpunt van een wijk, wordt vaak naar een passende herbestemming gezocht. Enkele voorbeelden van herbestemming van kerkgebouwen ter inspiratie (ook uit niet-stedelijke vernieuwingsgebieden): Mattheuskerk, Delft De Mattheuskerk in Delft is ingericht als activiteitencentrum voor oudere verstandelijk beperkten van Stichting Ipse. Woningcorporatie Vestia heeft het pand ontwikkeld. Sionskerk, Groningen De Sionskerk (1934) in de krachtwijk Korrewegwijk was lange tijd in gebruik als buurtcentrum met bibliotheek, buurtsportwerk, vrouwencentrum en buurteetvoorziening. Het gebouw fungeert nu als moskee en buurteetvoorziening en herbergt gebedsruimten, klaslokalen, twee sportzalen en een ontmoetingsruimte. Zuiderkerk, Groningen De Zuiderkerk (1901) aan de Stationsstraat is in 1985 door woonstichting Patrimonium getransformeerd tot woongebouw. Het gebouw biedt nu ruimte aan 2- en 3 kamerwoningen voor studenten en starters. De Maagd, Bergen op Zoom Deze voormalige Rooms-katholieke kerk in het historische centrum van Bergen op Zoom is in 1990 verbouwd tot een middelgroot theater. Deze transformatie van kerk tot stadsschouwburg leverde diverse architectuurprijzen op en creëerde een multifunctionele ruimte. Hasseltsekerk, Tilburg In Tilburgse is de Hasseltse Kerk uit 1898 herontwikkeld tot MFA de Poorten. De Poorten is van binnen modern ingericht en biedt ruimte aan verschillende wijkorganisaties zoals zoals de wijkraad, de Twern, Openbare Bibliotheek Tilburg, Kinderstad, Jongerenwerk, Thebe en het ROC. Dominicanenkerk Maastricht De voormalige Dominicanen kerk in Maastricht is in gebruik genomen door boekhandelketen Selexys. Om het vloeroppervlak te vergroten zijn twee tussenvloeren in het schip aangebracht. De bezoekers kunnen vanaf deze boekenflat niet alleen de boeken, maar ook de plafondschilderingen van dichtbij bekijken.

7 Gouda, Sacramentskerk De voormalig katholieke Allerheiligst Sacramentskerk in Kort Akkeren, Gouda is sinds februari 2008 in gebruik als gezondheidscentrum. De kerk is behouden als monumentaal pand en krijgt een centrale plek en functie in het toekomstig centrum in de wijk. Het is een van de projecten van het programma Wijkontwikkeling in Gouda. Amsterdam, H. Jozefkerk De H. Jozefkerk in stadsdeel Bos en Lommer in Amsterdam is tijdelijk herbestemd tot klimhal in afwachting van een nieuwe functie. Tijdens deze periode wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van behoud en herbestemming van de kerk. Nijmegen, Daniëlskerk Stichting De Driestroom heeft samen met Woningstichting Portaal de Daniëlskerk in de wijk Heseveld in Nijmegen geschikt gemaakt voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand. Zij kunnen hier wonen en dagbesteding krijgen. Begin 2007 opende De Daniëlskerk haar deuren. Eindhoven, Pastoor Van Arskerk In de wijk De Barrier wordt gezocht naar een herbestemming van een karakteristiek kerkgebouw. Totdat de definitieve bestemming in het gebouw komt wordt het gebruikt door de Stichting Atelierdorp. (Zie ook KEI-nieuws juli 2008) Amsterdam, Paradiso Bekend voorbeeld is het poppodium Paradiso in Amsterdam, dat is gevestigd in een voormalig kerkgebouw. Amsterdam, Pniëlkerk De voormalige Pniëlkerk in Bos en Lommer in Amsterdam is getransformeerd tot internationaal cultuurpodium Podium Mozaïek met een HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) en een theatercafé. Andijk In Andijk zijn twee kerken van functie veranderd: in de ene was even een supermarkt gevestigd, maar nu is hij verbouwd tot woning. De andere is een restaurant geworden (website restaurant Meijers).

8 Bergen op Zoom- De Maagd De Maagd is een sfeervol middelgroot theater in een voormalige kerk in het historische centrum van Bergen op Zoom. De verbazingwekkende transformatie van kerk tot stadsschouwburg in 1990 leverde diverse architectuurprijzen op en creëerde een multifunctionele ruimte met een unieke ambiance. Breda, Annakerk Uit 1905 daterende basilicale kruiskerk. In 1997 werd de Annakerk aan de eredienst onttrokken en ging het verval snel. Een bouwbedrijf zag mogelijkheden met behoud van de kerk en kocht deze. Het bouwbedrijf besloot er kantoren in te vestigen. Den Haag, Pius X-kerk Na de transformatie van de Pius X-kerk hebben acht huisartsenpraktijken plaatsgenomen in het voormalige kerkgebouw. Bovendien is er ruimte ontstaan voor tal van andere organisaties voor maatschappelijke dienstverlening. Op die manier is een breed voorzieningenaanbod ontstaan. Den Haag, Transvaal, Julianakerk Belangrijke onderdeel uit het vernieuwingsplan voor Transvaal is de inrichting van de Julianakerk als multifunctioneel centrum in het hart van de wijk. Eerdere plannen om de kerk om te bouwen tot moskee leidde tot grote bezwaren uit de buurt. Deventer, Bergkerk Vanaf 1991 is de Bergkerk vrijwel uitsluitend in gebruik geweest voor beeldende kunsttentoonstellingen. Door bezuinigingen is aan deze situatie per 1 januari 2006 een einde gekomen. De gemeente Deventer zoekt nu naar een herbestemming van de Bergkerk. Voor de afweging die B&W heeft gemaakt zie de website van de gemeente Deventer. Groningen, Remonstrantse kerk De Remonstrantenkerk in Groningen, dat stamt uit 1883, is gerenoveerd en uitgebreid. Per april doet het gebouw dienst als tentoonstellings-, congres- en kantoorruimte, maar bovendien blijft het in gebruik als kerk. De verhuur van de kerk wordt beheerd door de Stichting Der Aa-Kerk. Londen, St. Pauls Church Voorbeeld vanuit Engeland waar een kerk voor sloop behoed is door er een multifunctioneel wijkcentrum van te maken.

9 Schiedam, Opstandingskerk Met name vanwege zijn internationaal vermaarde ontwerp en het feit, dat de Opstandingskerk binnen de huidige nieuwbouw nog steeds geldt als een voornaam oriëntatiepunt, is de kerk behouden. Er zijn een zestal grote luxe kerkwoningen gerealiseerd, waarbij de beeldbepalende elementen van het oorspronkelijke kerkgebouw zoveel mogelijk gehandhaafd zijn. Utrecht De Martinuskerk en het Andreasgasthuis zijn al enige tijd geleden verbouwd tot appartementen. Andere voorbeelden in Utrecht zijn de Nicolaïkerk (gewone kerkdiensten gecombineerd met verhuur) en de Janskerk (diensten/verhuur). Verder zijn er voorbeelden bekend van kerk verbouwd tot een klimhal (H. Jozefkerk in Amsterdam) en van een kerk herbestemd als discotheek (Augustinuskerk in Maastricht).

Kruisherenhotel Maastricht

Kruisherenhotel Maastricht Kruisherenhotel Maastricht In het centrum van Maastricht staat het voormalige vijftiende eeuwse Kruisherenklooster. Samen met de monumentale, gotische kerk is dit complex getransformeerd tot een zeer bijzonder

Nadere informatie

VOORBEELDEN VAN KERKELIJK GEBRUIK TOT HERBESTEMMING

VOORBEELDEN VAN KERKELIJK GEBRUIK TOT HERBESTEMMING VOORBEELDEN VAN KERKELIJK GEBRUIK TOT HERBESTEMMING DE KRIJTBERG Amsterdam Bouwjaar: 1881-1883 Architect: A. Tepe Gebruik: RK St.-FranciscusXaveriuskerk ) Oude of Pelgrimvaderskerk Rotterdam-Delfshaven

Nadere informatie

Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven

Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven DIRK ROOSENBURG PUBLIEKSPRIJS 2013 herbestemming Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven In november 2012 is de gerestaureerde en herbestemde Pastoor van Arskerk in Eindhoven in gebruik genomen. Om de fraaie

Nadere informatie

Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt

Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt Woningcorporatie Woonconcept verhuurt en beheert ongeveer 12.500 woningen in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. Wij hebben een gevarieerd

Nadere informatie

John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013. Heilige huisjes in de knel

John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013. Heilige huisjes in de knel John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013 Heilige huisjes in de knel Eeuwenlang waren religieuze gebouwen de spil waar het leven in stad of dorp om draaide, ankerpunten in het dagelijks leven,

Nadere informatie

Datum. Kenmerk 13 / 04 / B1373-OT-welstand-001/mw

Datum. Kenmerk 13 / 04 / B1373-OT-welstand-001/mw Datum 13 / 04 / 2017 Kenmerk B1373-OT-welstand-001/mw Toelichting ontwerp De Voorste Venne. Deze notitie geeft een korte toelichting op het voorliggende ontwerp voor de verbouwing/renovatie van De Voorste

Nadere informatie

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet Dutch Health Tec Academy, Utrecht 100% transformatie van leegstaande bedrijfshal met kantoor naar onderwijsgebouw en kenniscentrum 90% hergebruik van bestaand casco winnaar van de VGME Award 2011 Voor

Nadere informatie

ENGELENKAMPSTRAAT 62, SITTARD

ENGELENKAMPSTRAAT 62, SITTARD TE HUUR SITTARD KANTOOROBJECT ENGELENKAMPSTRAAT 62, SITTARD HUURPRIJS KANTOOROBJECT: EUR 115,- PER M² PER JAAR, TE VERMEERDEREN MET BTW Algemeen : Het voormalige postkantoor van Sittard, op centrale locatie

Nadere informatie

Inzending Caerus Combinatiewoningen voor Prijsvraag Radesingel 6 te Groningen

Inzending Caerus Combinatiewoningen voor Prijsvraag Radesingel 6 te Groningen Inzending Caerus Combinatiewoningen voor Prijsvraag Radesingel 6 te Groningen Wij hebben een vernieuwende en maatschappelijk relevante bestemming bedacht voor de twee verbonden gebouwen aan de Radesingel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 APRIL 2010 NR 2 BELANGRIJKE DATA IN DIT NUMMER

NIEUWSBRIEF. Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 APRIL 2010 NR 2 BELANGRIJKE DATA IN DIT NUMMER NIEUWSBRIEF APRIL 2010 NR 2 Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 BELANGRIJKE DATA - - - - IN DIT NUMMER VAN HET BESTUUR - - - - - - - - - - - - - - EVENEMENTEN EXCURSIE NAAR AMERSFOORT 29 MEI A.S. - -

Nadere informatie

Hoofdkantoor SP Amersfoort

Hoofdkantoor SP Amersfoort Hoofdkantoor SP Amersfoort kantoor voor verbouwing ontvangstbalie, spaarzaam gebruik van afbouwmaterialen informeel overleg open kantooromgeving met hergebruikt kantoormeubilair formeel overleg keuken

Nadere informatie

WOONKERK XL UTRECHT G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. titel opdrachtgever projectteam aannemer losse inrichting programma

WOONKERK XL UTRECHT G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. titel opdrachtgever projectteam aannemer losse inrichting programma WOONKERK XL UTRECHT titel opdrachtgever projectteam aannemer losse inrichting programma Herbestemming kerk tot één ruime woning te Utrecht Particuliere opdrachtgevers Marnix van der Meer, Bart Kellerhuis,

Nadere informatie

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Inhoud Inleiding Aanleiding Cornelis Elffers Vergelijkbare werken Historische betekenis van de school Het pand Kunstwerken Het

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Kerkgebouwen, wereldwijd gezien

Kerkgebouwen, wereldwijd gezien Kerkgebouwen, wereldwijd gezien Per werelddeel en ook tussen landen onderling bestaan grote verschillen over de plaats van religie en geloofsbeleving in de samenleving. En daarmee ook de waardering voor

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Leonarduskerk. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Leonarduskerk. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Leonarduskerk Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Leonarduskerk De Leonarduskerk staat al ruim één jaar leeg. In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelling. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20%

Nadere informatie

Zuiderkerk Groningen. Groningen adres Stationsstraat 12 kerkgemeenschap gereformeerd gebouwd 1901 architect. plaats

Zuiderkerk Groningen. Groningen adres Stationsstraat 12 kerkgemeenschap gereformeerd gebouwd 1901 architect. plaats Zuiderkerk Groningen plaats Groningen adres Stationsstraat 12 kerkgemeenschap gereformeerd gebouwd 1901 architect Tjeerd Kuipers verbouwd 1985 architect Sijpkes en Oving, Groningen eigenaar 25 aantal wooneenheden

Nadere informatie

een nieuwe nevenbestemming voor de Sint-Laurentiuskerk te Wielsbeke: BIB in de kerk

een nieuwe nevenbestemming voor de Sint-Laurentiuskerk te Wielsbeke: BIB in de kerk een nieuwe nevenbestemming voor de Sint-Laurentiuskerk te Wielsbeke: BIB in de kerk presentatie 7 juni 2017 INLEIDING Sint-Laurentiuskerk - heropbouwkerk uit 1952 - nieuw gemeenteplein INLEIDING marktplein

Nadere informatie

WOONKERK XL G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E

WOONKERK XL G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E WOONKERK XL opdrachtgever categorie programma oppervlakte projectteam aannemer losse inrichting periode locatie particulier transformatie, interieur woning 475 m 2 Marnix van der Meer, Bart Kellerhuis,

Nadere informatie

Nieuwbouw: APOLLO en MINERVA Amsterdam Deze tweelinggebouwen tegenover het Hilton Hotel voldoen aan de huidige architectonische, comfort en tehnische eisen. Inclusief automatisch parkeergarages. BVO: 12.312

Nadere informatie

Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid

Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid Foeliestraat 16 1011 TM Amsterdam Tel +31 (0)20 4230303 Fax +31 (0)20 4230404 E-mail info@morikokira.nl Internet www.morikokira.nl Verbouwing herenhuis in

Nadere informatie

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam.

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. 4 es Saisons Herengracht 498. Amsterdam. 4 keer een foto van de ornamenten 4 jaargetijden FOTOGRAFEREN! L es4saisons Herengracht 498. Kantoor met charisma in

Nadere informatie

De Veilige Veste. Architectuur Transformatie van kantoorgebouwen 115 AWM 50. 1 kamer 2 gemeenschappelijke ruimte 3 trappenhuis 4 patio

De Veilige Veste. Architectuur Transformatie van kantoorgebouwen 115 AWM 50. 1 kamer 2 gemeenschappelijke ruimte 3 trappenhuis 4 patio 114 AWM 50 Van kantoor naar... Kinderdagverblijf, hotel, school, zorgvoorziening, studentenwoningen of reguliere woningen. In leegstaande kantoorgebouwen zijn allerlei andere programma s onder te brengen.

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Status projecten. Projecten opgeleverd Lange Beestenmarkt hoek Zuidwal Lange Beestnemarkt 104 t/m 106 Boekhorststraat 47-49

1. Inleiding. 1.1 Status projecten. Projecten opgeleverd Lange Beestenmarkt hoek Zuidwal Lange Beestnemarkt 104 t/m 106 Boekhorststraat 47-49 september 2011 1. Inleiding Hierbij hebben wij het genoegen u de Voortgangsrapportage WOM van november 2018 aan te bieden. In deze rapportage informeren wij alle voor de WOM belangrijke stakeholders over

Nadere informatie

TE KOOP. Bijeenkomstgebouw met dienstwoning. BEST Johannes Verleunstraat 23/25 Vraagprijs: k.k.

TE KOOP. Bijeenkomstgebouw met dienstwoning. BEST Johannes Verleunstraat 23/25 Vraagprijs: k.k. TE KOOP Bijeenkomstgebouw met dienstwoning Hierbij wordt aangeboden een eigentijds bijeenkomstgebouw met appartement, gelegen in Best. Best is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. BEST Johannes

Nadere informatie

Lensvelt de Architect Interieurprijs 2006 / Hanzesociëteit, Groningen. Hanzesociëteit, Groningen

Lensvelt de Architect Interieurprijs 2006 / Hanzesociëteit, Groningen. Hanzesociëteit, Groningen Lensvelt de Architect Interieurprijs 006 / Hanzesociëteit, Groningen Hanzesociëteit, Groningen Lensvelt de Architect Interieurprijs 006 / Hanzesociëteit, Groningen Projectinformatie Hanzesociëteit Locatie

Nadere informatie

Boermansstraat Weert. Torenappartementen

Boermansstraat Weert. Torenappartementen Boermansstraat Weert 2 Boermansstraat 38 Weert 3 Locatie en omgeving De woning aan de Boermansstraat Het Stationskwartier verandert de Stationsstraat en omgeving in het mooiste woon- en winkelgebied van

Nadere informatie

Verkoopbrochure Kerkstraat 57 te Lepelstraat 1

Verkoopbrochure Kerkstraat 57 te Lepelstraat 1 Verkoopbrochure Kerkstraat 57 te Lepelstraat 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING OBJECT... 3 2. VERKOOPPROCEDURE... 5 BIJLAGEN - Plattegronden - Kaart Lepelstraat - Kaart bestemmingsplan - Bestemmingsplanvoorschriften

Nadere informatie

TOPLOCATIE LUXE KANTOORUNITS OP TURN KEY KANTOORUNITS IN BRUISENDE KANTOOROMGEVING

TOPLOCATIE LUXE KANTOORUNITS OP TURN KEY KANTOORUNITS IN BRUISENDE KANTOOROMGEVING LUXE KANTOORUNITS OP TOPLOCATIE TURN KEY KANTOORUNITS IN BRUISENDE KANTOOROMGEVING Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven www.igluu.nl info@igluu.nl +31 (0)85 773 7703 Foto: Marcel Briaire Nieuwe

Nadere informatie

Projectteam woningstichting Vestia Den Haag Zuid-West

Projectteam woningstichting Vestia Den Haag Zuid-West SBR NATIONALE RENOVATIE PRIJS 2009 - CATEGORIE WONINGBOUW revitalisatie van een woonwijk door renovatie naast sloop/nieuwbouw, met respect voor het verleden: renovatie van 168 woningen in de woonwijk De

Nadere informatie

PELSSINGEL 25 huurappartementen S HERTOGENBOSCH. Wonen in de karakteristieke buurt De Muntel, vlakbij het stadshart van s Hertogenbosch.

PELSSINGEL 25 huurappartementen S HERTOGENBOSCH. Wonen in de karakteristieke buurt De Muntel, vlakbij het stadshart van s Hertogenbosch. PELSSINGEL 25 huurappartementen S HERTOGENBOSCH Wonen in de karakteristieke buurt De Muntel, vlakbij het stadshart van s Hertogenbosch. WONEN IN DE MUNTEL Wellicht kent u de omgeving van de Pelssingel

Nadere informatie

TE KOOP. Zutphenseweg 42, 7211 ED Eefde. Vraagprijs ,- kosten koper

TE KOOP. Zutphenseweg 42, 7211 ED Eefde. Vraagprijs ,- kosten koper TE KOOP, 7211 ED Vraagprijs 1.875.000,- kosten koper Omschrijving TE KOOP in een prachtige bosrijke omgeving dit indrukwekkende landhuis genaamd "de Haemstede " gelegen op een perceel grond van ruim 8.925

Nadere informatie

Kaaspakhuis Gouda Loftwoningen

Kaaspakhuis Gouda Loftwoningen Kaaspakhuis Gouda Loftwoningen Transformatie van rijksmonument tot loftwoningen Iconic Awards 2018 Innovative Architecture election Nationale taalprijs 2018 nominatie opdrachtgever: White House Development

Nadere informatie

Verbouwing pand aan de Heisteeg in het centrum van Amsterdam

Verbouwing pand aan de Heisteeg in het centrum van Amsterdam Verbouwing pand aan de Heisteeg in het centrum van Amsterdam Foeliestraat 16 1011 TM Amsterdam Tel +31 (0)20 4230303 Fax +31 (0)20 4230404 E-mail info@morikokira.nl Internet www.morikokira.nl Verbouwing

Nadere informatie

De Hoek. Transeedijk 2-1 t/m 2-22 in Lobith. Prachtig gelegen driekamer huurappartementen

De Hoek. Transeedijk 2-1 t/m 2-22 in Lobith. Prachtig gelegen driekamer huurappartementen De Hoek Transeedijk 2-1 t/m 2-22 in Lobith Prachtig gelegen driekamer huurappartementen Plaatsinformatie Lobith Lobith is onderdeel van de groene en waterrijke gemeente Rijnwaarden in de provincie Gelderland

Nadere informatie

Verkoopbrochure Rembrandtstraat 71 te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure Rembrandtstraat 71 te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure Rembrandtstraat 71 te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING OBJECT... 3 2. VERKOOPPROCEDURE... 4 3. FOTO S... 4 BIJLAGEN - Plattegronden - Kaart centrum Bergen op Zoom - Kaart

Nadere informatie

Onderzoek Groep energieke restauratie

Onderzoek Groep energieke restauratie Onderzoek Groep energieke restauratie Energie Karakteristieken Boerderijen en Kerken Advies rapport Kerk Thema: 4.3 /4.4 Afstuderen Project: Energieke restauratie Opdrachtgever: B. Boschma Datum: 4-6-2012e

Nadere informatie

Onderzoek Groep energieke restauratie

Onderzoek Groep energieke restauratie Onderzoek Groep energieke restauratie Energie Karakteristieken Boerderijen en Kerken Advies rapport Boerderij Thema: 4.3 /4.4 Afstuderen Project: Energieke restauratie Opdrachtgever: B. Boschma Datum:

Nadere informatie

CPO LINDEHOEVE PRESENTATIE BELANGSTELLENDEN OUDE LANGSTRAAT 66 TILBURG. Wieggers ARCHITECT

CPO LINDEHOEVE PRESENTATIE BELANGSTELLENDEN OUDE LANGSTRAAT 66 TILBURG. Wieggers ARCHITECT CPO LINDEHOEVE OUDE LANGSTRAAT 66 TILBURG PRESENTATIE BELANGSTELLENDEN 13 december 2016 inleiding te slopen schuren, in deze zone nieuwbouw appartementen te renoveren schuur tot gemeenschappelijke ruimte(n)

Nadere informatie

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer Pakhuis Ten Hove Werken op de mooiste plek van Deventer Werken in één van de leukste wijken van Deventer. In een buurt waar gewoond én gewerkt wordt. Op een inspirerende plek waar u elke dag opnieuw met

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

TE KOOP. Sionskerk Puttersweg 4 Wapenveld. Sionskerk te Wapenveld Vraagprijs: ,- kosten koper

TE KOOP. Sionskerk Puttersweg 4 Wapenveld. Sionskerk te Wapenveld Vraagprijs: ,- kosten koper TE KOOP Sionskerk Puttersweg 4 Wapenveld In opdracht van Gereformeerde Kerk de Brug Wapenveld Sionskerk te Wapenveld Vraagprijs: 465.000,- kosten koper BESCHRIJVING De Sionskerk is gelegen in de kern van

Nadere informatie

Geestenberg. Henri van Abbestichting

Geestenberg. Henri van Abbestichting Henri van Abbestichting 1 Ligging in de stad Geestenberg ligt in het oosten van Eindhoven en vormt samen met Muschberg de wijk Herzenbroeken die deel uitmaakt van het stadsdeel Tongelre. Herzenbroeken

Nadere informatie

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend!

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architectenbureau De Zwarte Hond gaat MFC Klarendal ontwerpen. Wat er aan vooraf ging Zoals al in een vorige wijkkrant heeft gestaan wordt het MFC Klarendal

Nadere informatie

Heilige Geeststraat 1, Roermond

Heilige Geeststraat 1, Roermond Heilige Geeststraat 1, Roermond Algemene informatie Straat: Heilige Geeststraat 1 Postcode: 6041GB Stad: Roermond Perceeloppervlakte: 116 m² Woonoppervlakte: 234 m² Volume: 632 m³ Bouwjaar: 1881 Type:

Nadere informatie

De toekomst van kerken in Utrecht: bestendig gebruik, behoud en herontwikkeling

De toekomst van kerken in Utrecht: bestendig gebruik, behoud en herontwikkeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling De toekomst van kerken in Utrecht: bestendig gebruik, behoud en herontwikkeling Alice Gut Adviseur monumenten Contactpersoon voor kerken Afdeling Erfgoed Actualiteit

Nadere informatie

Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement

Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement Nuenen heeft het! Nuenen is een groene parel, gelegen nabij de grote stad Eindhoven. Een geliefde plek voor mensen die willen wonen en leven in de betrekkelijke

Nadere informatie

Adviescommissie Omgevings Kwaliteit

Adviescommissie Omgevings Kwaliteit Adviescommissie Omgevings Kwaliteit Datum: 11 oktober 2018 Aanwezig: Jean-Paul Kerstens, Joyce van Sprundel, Herman de Kovel, Iris Thewessen, Paul Achterberg Verslag: Art Nieuwpoort, Ilse Rijneveld Dossiernummer:

Nadere informatie

interieur & architectuur restaurant Panama, Amsterdam 2e oosterparkstraat bn amsterdam +31 (0)

interieur & architectuur restaurant Panama, Amsterdam 2e oosterparkstraat bn amsterdam +31 (0) interieur & architectuur restaurant Panama, Amsterdam 2e oosterparkstraat 267 1092 bn amsterdam +31 (0)20 663 67 84 www.vasd.nl vasd@vasd.nl VASD brengt oude gebouwen tot leven Een gebouw met geschiedenis

Nadere informatie

Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt

Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt Woningcorporatie Woonconcept verhuurt en beheert ongeveer 12.500 woningen in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. Wij hebben een gevarieerd

Nadere informatie

Museum De fundatie zwolle

Museum De fundatie zwolle 2013 Museum De fundatie zwolle Hal 13a Den Eikenhorst, Esch postbus 2126 nl-5260 cc Vught t +31 [0]411 601618 info@biermanhenket.nl www.biermanhenket.nl BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2010 Oplevering

Nadere informatie

D E K E R K V A N M O R G E N

D E K E R K V A N M O R G E N O O Ulvenhoutselaan 79 Postbus 4916 4803 EX BREDA Telefoon +31(0)76 560 22 55 Fax +31(0)76 560 22 88 info@oomenarchitecten.nl www.oomenarchitecten.nl D E K E R K V A N M O R G E N Profiel Oomen Architecten

Nadere informatie

Vastgoedbeheer met een culturele invulling

Vastgoedbeheer met een culturele invulling Vastgoedbeheer met een Vastgoedbeheer met een Het voormalig kantoor van Woningcorporatie Portaal in Presikhaaf is verbouwd tot KUNSTportaal, ontmoetingsplek voor kunstliefhebbers en kunstenaars. KUNSTportaal

Nadere informatie

3059XD Rotterdam. 663,48 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3059XD Rotterdam. 663,48 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Kristal Korfoepad 307 3059XD Rotterdam Netto huur 663,48 p/mnd Servicekosten 47,71 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving Wonen met allure zoals u het wilt. De gebouwen onderscheiden zich vaak door een

Nadere informatie

Verkoopbrochure Lourdesplein 1 te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure Lourdesplein 1 te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure Lourdesplein 1 te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING OBJECT... 3 2. VERKOOPPROCEDURE... 4 3. FOTO S... 5 BIJLAGEN - Plattegronden - Kaart centrum Bergen op Zoom - Kaart bestemmingsplan

Nadere informatie

Redengevende omschrijving

Redengevende omschrijving R.K. Johannes de Doper kerk, Markt Standdaarbuiten Kenmerken Adres Markt 25 Postcode/plaats 4758 BL Standdaarbuiten Huidige functie kerk Oorspronkelijke functie kerk Bouwjaar 1924 MIP-code Redengevende

Nadere informatie

Gezondheidscentrum De Hertog

Gezondheidscentrum De Hertog Het Bolwerk - Heeres & de Groot - de Bruin & Zwager Hertog van Saxenlaan 36, Franeker Aantal patiënten: 15.843 7FTE HA Oppervlakte huisartsenpraktijk 931m2 nieuwbouw In gezondheidscentrum De Hertog kunnen

Nadere informatie

Sociaal huis MErksplas

Sociaal huis MErksplas Sociaal Huis Merksplas DE Omgeving 1 Zicht naar de kerk 2 Zicht over het kruispunt 3 Het oude gemeentehuis met plein 4 Koppeling oude en nieuwe gemeentehuis 5 Het nieuwe gemeentehuis met terras 6 Overkant

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

Voormalige Heilige Geestkerk

Voormalige Heilige Geestkerk Te koop Voormalige Heilige Geestkerk Adres Mozartweg 54 te Amersfoort Geschiedenis De Heilige Geestkerk is gebouwd in de periode van 1958-1963, in opdracht van het bisdom Utrecht, naar een modernistisch

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

CHE CORT-HEYLIGERS KAZERNE

CHE CORT-HEYLIGERS KAZERNE CHE CORT-HEYLIGERS KAZERNE De Kazerne Onder druk van de internationale ontwikkelingen in 1939 werd de Che Cort-Heyligers kazerne gebouwd onder architectuur van de Genie en vernoemd naar een nationale figuur

Nadere informatie

3059XD Rotterdam. 672,44 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3059XD Rotterdam. 672,44 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Kristal Korfoepad 243 3059XD Rotterdam Netto huur Servicekosten 672,44 p/mnd 47,71 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving Wonen met allure zoals u het wilt. De gebouwen onderscheiden zich vaak door een

Nadere informatie

urban village concept voor (tijdelijke) huisvesting in leegstaand vastgoed

urban village concept voor (tijdelijke) huisvesting in leegstaand vastgoed urban village concept voor (tijdelijke) huisvesting in leegstaand vastgoed urban village een introductie Steden zijn dynamisch, veranderen continue. Ze passen zich constant aan nieuwe wensen en eisen aan.

Nadere informatie

Verkoopbrochure Guido Gezellelaan 20 te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure Guido Gezellelaan 20 te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure Guido Gezellelaan 20 te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING OBJECT... 3 2. VERKOOPPROCEDURE... 4 3. FOTO S... 5 BIJLAGEN... 15 KAART BERGEN OP ZOOM... 16 KAART BESTEMMINGSPLAN...

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium Mei 2014 Beste lezer, Met dit bulletin informeren wij u over de bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium. In 2013 heeft ZINN samen met Woningstichting Patrimonium

Nadere informatie

Te huur - praktijk-/kantoorruimte vanaf 56 m²

Te huur - praktijk-/kantoorruimte vanaf 56 m² Te huur - praktijk-/kantoorruimte vanaf 56 m² Voorsteven 86-116 4871 DX Etten-Leur Kenmerken Omgevingsfactoren Het betreft een 3-tal kantoor-/praktijkruimtes gelegen in Gezondheidscentrum De Keen. Meerdere

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 van Dongen Koschuch Architects & planners Schouwburg de Kampanje Den Helder EEN MARITIEM ENSEMBLE HET PROGRAMMA

Nadere informatie

Verkoopbrochure Guido Gezellelaan 20 te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure Guido Gezellelaan 20 te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure Guido Gezellelaan 20 te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. OMSCHRIJVING OBJECT... 3 2. VERKOOPPROCEDURE... 4 3. FOTO S... 5 BIJLAGEN... 10 KAART BERGEN OP ZOOM... 11 KAART BESTEMMINGSPLAN...

Nadere informatie

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL OFFICES OP EEN RIJ: hoogwaardige kantoorruimte met moderne uitstraling multifunctioneel concept met hotel, restaurant,

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

KANTOOR GGD IJSSELLAND ZWOLLE. BiermanHenketarchitecten

KANTOOR GGD IJSSELLAND ZWOLLE. BiermanHenketarchitecten KANTOOR GGD IJSSELLAND ZWOLLE 2016 BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2014-2015 Oplevering juni 2016 Opdrachtgever GGD IJsselland Adviseurs NV Maatschappelijk Vastgoed (projectmanagement) EWZ adviseurs (installatieadviseur)

Nadere informatie

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT

HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT HOOFDKANTOOR PORTAAL UTRECHT OMSCHRIJVING PROJECT PORTAAL Samenvatting Het hoofdkantoor van woningcorporatie Portaal is een uitstekend voorbeeld van hoe een verouderd kantoorgebouw gerevitaliseerd is tot

Nadere informatie

Het Prinsenhof. Uniek en exclusief wonen in het centrum van de historische stad Roermond met services en zorg binnen handbereik

Het Prinsenhof. Uniek en exclusief wonen in het centrum van de historische stad Roermond met services en zorg binnen handbereik Het Prinsenhof Uniek en exclusief wonen in het centrum van de historische stad Roermond met services en zorg binnen handbereik Locatie Roermond Stad van een rijke geschiedenis, monumenten, gezellige winkelstraatjes,

Nadere informatie

Copyright en realisatie: http://www.makelaarsfolders.nl MAKELAARSGILDE. Koolstraat 11 te Leiden. 150.000,- kosten koper. www.remax.

Copyright en realisatie: http://www.makelaarsfolders.nl MAKELAARSGILDE. Koolstraat 11 te Leiden. 150.000,- kosten koper. www.remax. MAKELAARSGILDE Koolstraat 11 te Leiden 150.000,- kosten koper www.remax.nl In 2008 gebouwd huisje volgens de moderne bouweisen. Hierdoor ondervindt u het woongenot van nieuwbouw in het oude centrum van

Nadere informatie

KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT

KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT Architectenbureau diederendirrix veranderde een voormalig ketelhuis in kantoren met royaal binnenstromend daglicht. De grootse en inspirerende herbestemming

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium zomer 2013 Beste lezer, Met dit bulletin willen we u op de hoogte brengen van de plannen en bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium in Selwerd. Ik ben blij

Nadere informatie

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof

PERSBERICHT. 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek. Renovatie van het Sint-Lazarushof Inhuldiging Sint-Lazarushof 17 juni 2015 PERSBERICHT 83 gerenoveerde sociale woningen voor Sint-Jans-Molenbeek Sint-Lazarushof, het sociale wooncomplex in Sint-Jans-Molenbeek, werd volledig vernieuwd door

Nadere informatie

Vos langs het raam. ZOOM: ONDER DAK Tekst: Geert Dekker Beeld: Jesse Kraal 56 Q1 2016

Vos langs het raam. ZOOM: ONDER DAK Tekst: Geert Dekker Beeld: Jesse Kraal 56 Q1 2016 56 Q1 2016 ZOOM: ONDER DAK Tekst: Geert Dekker Beeld: Jesse Kraal Vos langs het raam Een windmolen, zonnepanelen, warm- en koudwaterbron, planten op het dak voor isolatie, twee bijenkasten. Het is een

Nadere informatie

Geef gebouwen een nieuwe functie

Geef gebouwen een nieuwe functie Geef gebouwen een nieuwe functie Herbestemming Nieuwe bestemming, nieuwe eisen Gebouwen veranderen om diverse redenen van functie. In onbruik geraakte fabrieken worden herbestemd tot bedrijfsverzamelgebouwen

Nadere informatie

gevels_maria.pdf :20:37

gevels_maria.pdf :20:37 Het Rooms Katholieke ziekenhuis Mariastichting is gesticht door de Congregatie der Zusters Franciscanessen van Salzkotten. Op 15 september 1896 kochten zij voor 39 duizend gulden een kleine hectare grond

Nadere informatie

JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE. Thema Tijdelijke toekomst

JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE. Thema Tijdelijke toekomst JAARGANG 21 NUMMER 2 MAART 2014 MAGAZINE Thema Tijdelijke toekomst Sharing economy verovert vastgoed Interview met Bianca Seekles Nieuwe leaseaccounting: klaar voor de toekomst? Inhoud 6 4 Lectori Salutem

Nadere informatie

De Binck Commerciële Plint. Enthousiaste ondernemer gezocht voor horeca & retail op Binck Eiland

De Binck Commerciële Plint. Enthousiaste ondernemer gezocht voor horeca & retail op Binck Eiland De Binck Commerciële Plint Enthousiaste ondernemer gezocht voor horeca & retail op Binck Eiland December 2018 De Binckhorst, nieuwe hotspot in de Randstad De Binckhorst De Binckhorst verandert in rap tempo

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Veldstraat Rotterdam

Woonzorgcentrum Veldstraat Rotterdam Woonzorgcentrum Veldstraat Rotterdam Nieuwbouw voor Laurens naast locatie Simeon en Anna Hart van Zuid De locatie Simeon en Anna Veldstraat is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van het Zuidplein,

Nadere informatie

Informatie-avonden nieuwbouw Sint Josephschool 14 en 15 mei 2008

Informatie-avonden nieuwbouw Sint Josephschool 14 en 15 mei 2008 Informatie-avonden nieuwbouw Sint Josephschool 14 en 15 mei 2008 Geschiedenis van de school De heer van den Helder vertelt kort de geschiedenis van de school. Ruim 25 jaar geleden had deze wijk maar liefst

Nadere informatie

Alleen al het feit dat de tandwielenfabriek er nog staat, zo midden in het oude centrum Amsterdam, maakt het gebouw bijzonder.

Alleen al het feit dat de tandwielenfabriek er nog staat, zo midden in het oude centrum Amsterdam, maakt het gebouw bijzonder. Alleen al het feit dat de tandwielenfabriek er nog staat, zo midden in het oude centrum Amsterdam, maakt het gebouw bijzonder. Een loods uit het begin van de 20e eeuw, met een zaagtanddak en bakstenen

Nadere informatie

Saxion Hogeschool Enschede

Saxion Hogeschool Enschede De nieuwbouw voor Saxion op de locatie van het gesloopte Natuurhistorisch Museum, vormt de laatste schakel in de stadscampus voor de Hogeschool Saxion. Deze locatie is een van de mooiste van, langs een

Nadere informatie

Naam: Waar woon jij? Vraag 1b. Waarom wonen veel mensen in Kenia in een hut? Vraag 1a. In wat voor soort huis woon jij?

Naam: Waar woon jij? Vraag 1b. Waarom wonen veel mensen in Kenia in een hut? Vraag 1a. In wat voor soort huis woon jij? Naam: Waar woon jij? Wonen over de hele wereld Heb jij wel eens in een tent gewoond? Waarschijnlijk niet. In de vakantie is het leuk. Maar voor altijd? Toch zijn er mensen op de wereld die altijd in een

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie Hoe ziet Diepenveen er straks uit?

De Deventer Omgevingsvisie Hoe ziet Diepenveen er straks uit? De Deventer Omgevingsvisie Hoe ziet Diepenveen er straks uit? 28 mei 2019 Waarom de Omgevingswet? Een nieuwe wet in 2021: de Omgevingswet Bundelt 26 wetten en regels op het gebied van wonen, mobiliteit,

Nadere informatie

Kaaspakhuis Gouda Loftwoningen

Kaaspakhuis Gouda Loftwoningen Kaaspakhuis Gouda Loftwoningen Transformatie van rijksmonument tot loftwoningen opachtgever: White House Development BV programma: 52 appartementen team Mei: Robert Winkel, Robert Platje, Martin van der

Nadere informatie

GARAGE ROTTERDAM. Remy Meijers Bemuurde Weerd oz 17 3514 AN Utrecht 030 2763732 BGG Paul Geerts: 06 51297490

GARAGE ROTTERDAM. Remy Meijers Bemuurde Weerd oz 17 3514 AN Utrecht 030 2763732 BGG Paul Geerts: 06 51297490 GARAGE ROTTERDAM Interieurarchitect Remy Meijers verbouwde een voormalige Volkswagen garage in Rotterdam tot tentoonstellingsruimte. Zowel de oorspronkelijke functie als de bouwstijl dienden als inspiratie

Nadere informatie

Wie, Wat, Waar en Waarom

Wie, Wat, Waar en Waarom TEMPY. AVAILABLE AVAILABLE SPACES SPACES IN A IN NEW A NEW DIMENSION DIMENSION WIE Tempy is een huisvestigingsconcept, waarbij tijdelijke en flexibele voorzieningenunits in ruimtes in leegstaande panden

Nadere informatie

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp Azieweg Schalkwijk Transformatie van kantoren naar woningen 14 juli 2014 SCHALKWIJK. AZIEWEG 2014-020 Schetsontwerp Situatie Hier gaat het om vijf identieke woontorens met een kantoorkraag in een groenzône

Nadere informatie

Adres: Buitenhavenweg 7-9, 3113 BC Schiedam Vraagprijs ,00 kosten koper

Adres: Buitenhavenweg 7-9, 3113 BC Schiedam Vraagprijs ,00 kosten koper Adres: Buitenhavenweg 7-9, 3113 BC Schiedam Vraagprijs 280.000,00 kosten koper Omschrijving Op een zeer fraaie locatie, direct aan het water van de Lange Haven, ligt dit monumentale multifunctionele pand.

Nadere informatie

parktheater eindhoven

parktheater eindhoven Renovatie en uitbreiding Stadsschouwburg Eindhoven Opdrachtgever Stadsschouwburg Eindhoven Opdracht 1999 Oplevering 2007 Bruto oppervlakte renovatie: 17000 m 2 - uitbreiding: 5100 m 2 Bouwkosten 26.170.000,-

Nadere informatie

Transitie Maasveld Maastricht

Transitie Maasveld Maastricht Transitie Maasveld Maastricht Wonen / Zorgen / Werken / Multifunctioneel #transformatie - #gebiedsontwikkeling - #gehandicaptenzorg - #spreekuuromgeving Aan de rand van Maastricht, op de grens van stad

Nadere informatie

TE KOOP Beekstraat 14-16, Apeldoorn

TE KOOP Beekstraat 14-16, Apeldoorn TE KOOP Beekstraat 14-16, Apeldoorn Multifunctionele bestemming o.a. detailhandel, horeca, maatschappelijk functies met bovenwoningen in het Kernwinkelgebied van Apeldoorn Aan deze verkoopinformatie kunnen

Nadere informatie