Huiswerk_help JopSoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huiswerk_help. 2014 JopSoft"

Transcriptie

1

2 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Introductie 3 1 Beginscherm Procedure... 5 Hoofdstuk II Instellingen 6 1 Leerlingenlijsten Wachtwoord School Huiswerkprogramma Hoofdstuk III Tempo 12 1 Leerling Upload... opdracht 14 3 Download... opdrachten 16 4 Resultaten Hoofdstuk IV WinSom 18 1 Sommenbestanden Instellingen Upload... opdracht 22 4 Resultaten Hoofdstuk V WinTafels 25 Hoofdstuk VI X-Spelling 26 Hoofdstuk VII X-Redactie 28 Index 29

3 Introductie 1 3 Introductie HUISWERK is een computerprogramma voor scholen en andere instanties (b.v. huiswerkbegeleiding) Met dit programma kunnen kinderen opdrachten digitaal uitvoeren. De oefeningen worden eerst ingesteld door de leerkracht of begeleider. Met dit programma kan dus thuis geoefend worden. Als u het thuis oefenen wilt digitaliseren, biedt JopSoft het volgende: een programma om opdrachten te maken die de leerlingen online kunnen ophalen; HUISWERK diverse programma's die gratis gedownload kunnen worden van de website van JopSoft; zo'n programma moet dan wel huiswerkgeschikt zijn ; momenteel alleen o TEMPO, o WINSOM, o WINTAFELS, o X-REDACTIE o X-SPELLING de resultaten van de oefeningen kunnen met HUISWERK worden opgehaald Gebruikt u Huiswerk of wilt u het gaan gebruiken en wilt u een ander programma van JopSoft gebruiken dat gratis te downloaden is op onze website, dan kunt u dat kenbaar maken via een mailtje. Drachten, november 2014 Versie Cees Joppe

4 4 1.1 Beginscherm Als u het programma eerste keer opstart, ziet u bovenstaand beginscherm. Bij de tabbladen ziet u Instellingen en Tempo, WinSom, X-Redactie, WinTafels en X-Spelling. Deze tabbladen zijn aanklikbaar. U kunt door te klikken op de tabbladen bij de instellingen van het programma komen en bij de instellingen van het programma Tempo, WinSom, X-Redactie, WinTafels of X-Spelling. Op de statusbalk (onderaan het scherm waar links Stop staat) kunt u 3 dingen doen: 1. Als u op Stop drukt, verlaat u het programma 2. Klik u op (de huidige versie), dan wordt contact gemaakt met de server van JopSoft om te checken of er een nieuwere versie te downloaden is 3. Klikt u op JopSoft, dan wordt dit Helpprogramma geopend

5 Introductie Procedure Wat doet het programma Huiswerk (Huiswerk.exe) eigenlijk? 1. De leerkracht gebruikt Huiswerk.exe a. eerst wordt een keuze gemaakt, voor welk programma een opdracht wordt gemaakt (Tempo.exe, WinSom, WinTafels, X-Redactie en X-Spelling zijn tot nu toe de enige die huiswerkgeschikt zijn) b. dan wordt de naam van de leerling gekozen of ingetikt c. andere instellingen voor het gekozen programma worden ingesteld d. de opdracht krijgt automatisch een opdrachtcode van 8 cijfers (opgebouwd uit maand, dag, uren en minuten), bv e. de opdracht wordt als ini verzonden naar de server van JopSoft f. een leeg resultatenbestand ( txt) wordt ook verzonden g. de leerkracht genereert een brief voor de leerling (en ouders/verzorgers) om uit te leggen wat de bedoeling is; ook komt de opdrachtcode daarin te staan (heel belangrijk!) 2. De leerling volgt de aanwijzingen die in de brief staan en installeert het huiswerkgeschikte programma a. de leerling klikt op de knop Huiswerk b. de leerling tikt de opdrachtcode uit de brief in (in het voorbeeld dus ) c. het huiswerkgeschikte programma maakt contact met de server en haalt ini op d. de instellingen uit het ini-bestand worden automatisch door het huiswerkgeschikte programma overgenomen e. de leerling tikt op Beginnen en gaat de opdracht maken f. is de leerling klaar, dan wordt txt van de server opgehaald g. de resultaten van de oefensessie worden in txt gezet en geüpload naar de server h. met de opdrachtcode kan de leerling oefenen zo vaak als is afgesproken in de brief 3. De leerkracht kan de resultaten downloaden en de resultaten bekijken ( txt wordt gedownload van de server). 4. Als alle resultaten binnen zijn, kan de opdracht (zowel ini als txt) worden gewist

6 6 2 Instellingen Door op het tabblad Instellingen te klikken, krijgt u bovenstaand scherm te zien. U kunt hier: 1. Een keuze maken uit de huiswerkprogramma's die Huiswerkgeschikt zijn (dat betekent dat ze via Huiswerk.exe gebruikt kunnen worden volgens een bepaalde procedure) 2. Het pad aangeven naar de leerlingenlijsten (standaard is dat c:\lijsten, maar u kunt daarvan afwijken) 3. Het wachtwoord om de Instellingen binnen te gaan, aan- of uitschakelen 4. De schoolnaam in tikken. 5. U kunt ervoor kiezen om de opdrachten bij te laten werken; elke keer als u het tabblad van het huiswerkgeschikte programma aanklikt, maakt het programma contact met de server en haalt opdrachten die op een andere werkplek zijn gemaakt op; handig als u thuis ook de resultaten van de huiswerkopdrachten wilt bekijken 6. De naam van de betreffende leerkracht die Huiswerk.exe gebruikt, vast leggen

7 Instellingen Leerlingenlijsten Bijna alle JopSoft-programma's maken gebruik van zogenaamde leerlingenlijsten. Een leerlingenlijst is een tekstbestand met de extensie.lll (bv groep5.lll) Op elke regel van een leerlingenlijst staat een naam van een leerling. Op onze website zijn verschillende programma's te downloaden om deze lijsten gemakkelijk zelf te maken of om te zetten (bv edex2lll.exe). Een standaardplaats om de lijsten te plaatsen is c:\lijsten, maar u kunt daarvan afwijken door naast het invoervak (zie cursor) te klikken. Als Huiswerk.exe een keer is opgestart, wordt een bestand met extensie.lll (een leerlingenlijst) gekoppeld aan notepad.exe Dit betekent dat bij dubbelklikken op een leerlingenlijst (in bv de Explorer) automatisch notepad wordt geopend.

8 8 2.2 Wachtwoord Als u Geen wachtwoord hebt aangevinkt (standaard na installatie), dan ziet u bij het beginscherm de tabbladen Instellingen en Tempo en WinSom. Als u Instellingen wilt beveiligen, moet u het volgende doen: 1. Klik op het vinkje naast Geen wachtwoord, zodat deze verdwijnt 2. Tik twee keer hetzelfde wachtwoord in 3. Bevestig uw keuze door op de knop met de groene vink te klikken 4. U krijgt een melding dat het nieuwe wachtwoord is opgeslagen Elke keer als u daarna opstart, ziet u in het beginscherm in plaats van tabblad Instellingen, het tabblad Wachtwoord bovenaan het scherm. Als u het tabblad Wachtwoord aanklikt, ziet u onderstaand scherm... Als u het juiste wachtwoord intikt (u ziet alleen sterretjes om meekijkers te verwarren) en bevestigt door op de knop met de groene vink te klikken, dan komt u in het scherm Instellingen.

9 Instellingen School U kunt hier: 1. De schoolnaam intikken; a. Die naam wordt gebruikt bij de instellingen in het ini-bestand b. het huiswerkgeschikte programma wordt bij gebruik via de Huiswerkknop automatisch geregistreerd op naam van deze school c. Dat is te zien als het huiswerkgeschikte programma daarna opstart: linksboven staat dan de naam van het het huiswerkgeschikte programma (geregistreerd op naam van Nutsschool) d. Als u het programma op meerdere plaatsen wilt gebruiken (bv op school en thuis bij een leerkracht) dan is het van het grootste belang dat de schoolnaam niet meer gewijzigd wordt en op alle gebruikersplaatsen gelijk is 2. De naam van de leerkracht die werkt met Huiswerk.exe vastleggen a. In de brief aan de leerling en ouders/verzorgers staat deze naam onderaan als afzender 3. Alle opdrachten laten bijwerken; bv. als u thuis ook alle resultaten wilt bekijken

10 Huiswerkprogramma Momenteel zijn alleen nog Tempo, WinSom, X-Redactie, WinTafels en X-Spelling te gebruiken. Deze programma's zijn gratis te downloaden vanaf onze website. Een zogenaamd huiswerkprogramma moet huiswerkgeschikt zijn. Dat betekent dat er een speciale voorziening moet zijn in het programma, om volgens een bepaalde procedure huiswerkopdrachten te gebruiken. Houd via de Upgrade-mogelijkheid in de gaten, of er meer programma's huiswerkgeschikt zijn gemaakt. In Huiswerk kun je dat daarna checken door in bovenstaand scherm te klikken op het pijltje?. Bij de Instellingen kunt u de zichtbaarheid/bereikbaarheid van de tabbladen instellen. De volgende 5 mogelijkheden kunnen worden gebruikt: 1. <geen>: a. er zijn geen tabbladen vaneen HPG te zien; b. de gebruiker moet eerst via Instellingen aangeven welk tabblad gebruikt gaat worden; c. samen met een Wachtwoord is het programma nu beveiligd 2. TEMPO a. het tabblad van Tempo is nu bij het opstarten te zien 3. WINSOM a. het tabblad van WinSom is nu bij het opstarten te zien 4. X-SPELLING a. het tabblad van X-Spelling is nu bij het opstarten te zien

11 Instellingen X-REDACTIE a. het tabblad van X-Redactie is nu bij het opstarten te zie 6. WINTAFELS b. het tabblad van WinTafels is nu bij het opstarten te zien 7. <alles> b. zowel 2 als 3 als 4 als 5 als 6 zijn te zien c. meestal gaat dit samen met Geen wachtwoord; er wordt geen beveiliging gebruikt

12 12 3 Tempo Als u op het tabblad Tempo klikt, ziet u bovenstaand scherm. Wat kunt u hier doen: 1. Kiezen welke leerlingenlijst u gaat gebruiken om een leerling uit te kiezen (boven is groep4.lll gekozen) 2. Bepalen voor welke leerling u een huiswerkopdracht wilt maken (boven is Jan Staal gekozen) 3. U kunt hier een opdracht uploaden naar de server en een brief genereren 4. U kunt hier naar de resultaten gaan 5. U kunt opdrachten die volbracht zijn, wissen

13 Tempo Leerling Voor het maken van een opdracht voor Tempo zijn nodig: 1. De naam van de leerling 2. De tijd voor het maken van één van de vijf (plus, min, keer, delen, mix) onderdelen (3 minuten is het beste omdat dan de resultaten genormeerd zijn) 3. De groep waarin de leerling zit; elke groep heeft andere normen wat betreft het aantal sommen die normaliter zouden moeten worden gemaakt

14 Upload opdracht Achter Opdrachtcode ziet u een voorbeeld van de 8 cijfers die de code vormen. 1. De eerste twee cijfers zijn de huidige maand (in het voorbeeld dus januari) 2. De volgende twee cijfers de dag (de 29e dus) 3. Dan volgende de uren: 19 uur 4. Tot slot het aantal minuten: 51 Een unieke code die een jaar geldig is, wordt gegenereerd. We gaan ervan uit dat de opdracht na een jaar wel volbracht is en gewist kan worden. De opdrachtcode wordt gebruikt: 1. Om de opdracht een naam te geven: ini (een zogenaamd ini-bestand) 2. Om een leeg resultaatbestand ( txt) aan te maken 3. Als code ( ) om een oefensessie te kunnen beginnen (bij Tempo.exe als de Huiswerktoets aangeklikt is) Door de plusknop aan te klikken, worden het ini-bestand en het resultaatbestand op de server gezet. U krijgt meldingen of het gelukt is. Klikt u op de printerknop dan kunt u een brief voor de leerling en de ouders/ verzorgers uitprinten. U maakt daarbij gebruik van een template, gemaakt in Word (standaardbrief_tempo.doc). U kunt de template bewerken zodat deze aan uw wensen voldoet. Ook het schoollogo kan worden aangepast. Let wel dat in de template 5 bladwijzers staan; wis deze niet anders kan de brief niet gegenereerd worden!

15 Tempo 15 De brief wordt aan de leerling meegegeven zodat deze weet wat van hem/haar thuis verwacht wordt te gaan doen.

16 Download opdrachten De resultaten worden verzameld als u op de linker knop drukt. Als u alle resultaten van een leerling binnen hebt, kunt u daarna de bestanden (inibestanden en resultaatbestanden) wissen door eerst in het pulldown-menuutje de opdrachtcode te zoeken en daarna op de knop met het gummetje (de wisknop) te klikken. In onderstaand voorbeeld worden ini en txt in de submap \opdrachten\tempo\ en op de server, gewist. De leerling kan de opdrachtcode daarna niet meer gebruiken!

17 Tempo Resultaten U kunt de resultaten: 1. sorteren door op kolomtitel te klikken; nogmaals klikken en u sorteert omgekeerd 2. selecteren door een vinkje voor een regel te zetten; nogmaals klikken en het vinkje verdwijnt weer a. van de resultaten uit de selectie kan een grafiek worden gemaakt door op de knop links onderaan te klikken; de grafiek wordt in Word gezet zodat u de grafiek daar kunt opslaan, uitprinten of gebruiken in een verslag b. de resultaten van de selectie kunnen overzichtelijk in een lijst worden gezet; u klikt daarvoor op de rechter knop; tip: eerst sorteren op bv DLE

18 18 4 WinSom Als u op het tabblad WinSom klikt, ziet u bovenstaand scherm. Wat kunt u hier doen: 1. Een leerlingenlijst uitkiezen (bv groep4.lll) 2. Een leerling uit een lijst zoeken; voor deze leerling maakt u de huiswerkopdracht (bv Jan Staal) 3. Uit de 97 bijgeleverde sommenbestanden minimaal 3 en maximaal 10 verschillende bestanden uitzoeken 4. Voor elk lesje een percentage dat goed moet worden gemaakt, vastleggen 5. Op een slimme manier (via Geheugen en Dumpen) snel een instelling naar een andere leerling te kopiëren 6. Een huiswerkopdracht (voor Jan Staal met deze 4 lesjes) op de server zetten 7. Via een knop naar de resultaten gaan

19 WinSom Sommenbestanden Klik je op het mapje dan kun je (zie hieronder) kiezen uit 104 bestanden. In WinSom kunt u zulke bestanden heel eenvoudig zelf maken. Let op: als u daarna deze zelfgemaakte bestanden in een huiswerkopdracht wilt gebruiken, moet de leerling thuis ook dezelfde bestanden hebben. JopSoft zet ze bij het installatieprogramma van WinSom als u de bestanden per opstuurt! Aandachtspunten bij de keuze van de sommenbestanden: didactisch is het misschien aan te bevelen om een volgorde van moeilijkheid aan te brengen de sommenbestanden moeten aaneengesloten ingebracht worden door meerdere keren op de knop rechts van het invoervak te klikken, kunt u het percentage bepalen van elk lesje afzonderlijk kunt u het percentage bepalen als u van boven naar beneden werkt

20 20 u kunt natuurlijk ook een percentage voor alle lesjes vastleggen voor een huiswerkopdracht moeten minimaal 3 lesjes/sommenbestanden gebruikt worden

21 WinSom Instellingen Bij de Instellingen kunt u de volgende zaken regelen: 1. bij de algemene instellingen kunt u het pad naar de leerlingenlijsten aangeven; door op het pijltje? te klikken, ziet u alle aanwezige lijsten: u kiest de lijst waarin zich de leerling bevindt voor welke u een huiswerkopdracht maakt (bv groep4.lll) 2. door op het pijltje? rechts van Jan Staal te klikken, kunt u kiezen uit alle leerlingen uit groep4.lll 3. u kunt alle instellingen van Jan Staal wissen door op de knop Wissen te klikken 4. als het scherm met sommenbestanden geel wordt, zijn de instellingen nog niet opgeslagen; klik dan op Opslaan om de sommenbestanden en percentages van Jan Staal op te slaan; u zult merken dat nu ook de knoppen verschijnen om de opdracht te uploaden en om een brief te maken. 5. heeft u een aantal sommenbestanden voor Jan Staal gemaakt en u wilt hetzelfde pakketje voor een andere leerling gebruiken, dan kunt u eerst op Geheugen klikken, dan een andere leerling uitzoeken en tot slot op Dumpen klikken

22 Upload opdracht Door de plusknop aan te klikken, worden het ini-bestand en het resultaatbestand op de server gezet. U krijgt meldingen of het gelukt is. De opdrachtcode wordt gebruikt om een unieke code voor zowel het ini-bestand (met de opdracht) als de txt-bestand (met de resultaten) te maken Klikt u op de printerknop dan kunt u een brief voor de leerling en de ouders/ verzorgers uitprinten. U maakt daarbij gebruik van een template, gemaakt in Word (standaardbrief_winsom.doc). U kunt de template bewerken zodat deze aan uw wensen voldoet. Ook het schoollogo kan worden aangepast. Let wel dat in de template 5 bladwijzers staan; wis deze niet anders kan de brief niet gegenereerd worden! De brief wordt aan de leerling meegegeven zodat zowel de leerling als de ouders weten wat van hem/haar thuis verwacht wordt te gaan doen.

23 WinSom Resultaten Klikt u op de bovenstaande knop, dan komt u in het volgende scherm U kunt de resultaten uitprinten. Van de template (resultaten_winsom.doc) wordt gebruik gemaakt. De template is gemaakt in Word en maakt gebruik van de volgende bladwijzers:

24 24 Let op dat u de bladwijzers niet wist want dan kan de brief niet gegenereerd worden. U kunt de brief geheel naar uw wensen maken (logo school, voetnoot enz.)

25 WinTafels 5 25 WinTafels Als u op het tabblad WinTafels klikt, ziet u bovenstaand scherm. Wat kunt u hier doen: 1. Een leerlingenlijst uitkiezen (bv groep5.lll) 2. Een leerling uit een lijst zoeken; voor deze leerling maakt u de huiswerkopdracht (bv Gerrit Remery) 3. De tafels aanklikken die als huiswerkopdracht worden opgestuurd 4. De norm bepalen (hoeveel seconden mag de leerling over één tafelsom doen om een 10 te halen) 5. Het aantal minuten dat de leerling oefent 6. Als minimaal 1 tafel is aangeklikt, verschijnt de knop ; klikt u hierop dan wordt een huiswerkopdracht gemaakt en opgestuurd naar de server van JopSoft 7. Via deze knop kan een huiswerkopdracht (brief aan ouders) worden geprint 8. Via deze knop worden de resultaten van de huiswerkopdrachten verzameld

26 26 6 X-Spelling Als u op het tabblad X-Spelling klikt, ziet u bovenstaand scherm. Wat kunt u hier doen: 1. Een leerlingenlijst uitkiezen (bv groep5.lll) 2. Een leerling uit een lijst zoeken; voor deze leerling maakt u de huiswerkopdracht (bv Jan Bergsma) 3. Uit de bijgeleverde dictees een dictee zoeken dat als huiswerkopdracht wordt opgestuurd 4. Hoe vaak goed? Hier legt u vast hoe vaak een woord uit het dictee goed moet worden gemaakt (keuze uit één, twee of drie) 5. Hoe wordt een woord weergegeven? Keuze uit wel of niet in zinsverband. 'Niet in zinsverband' betekent: als los woord aangeboden 6. Hoe wordt het woord gecontroleerd? Keuze uit: 'Gehele woord' of 'Letter voor letter' 7. U kunt ervoor kiezen dat bij het aanklikken van de knop Opnieuw, de hele zin wordt getoond 8. Via deze knop kan een huiswerkopdracht worden geprint 9. Via deze knop worden de resultaten van de huiswerkopdrachten verzameld 10.Als een dictee is aangeklikt, ziet u de zinnen uit het dictee; de woorden staan

27 X-Spelling 27 tussen rechte haken 11.Als een dictee is gekozen, dan verschijnt de knop ; klikt u hierop dan wordt een huiswerkopdracht gemaakt en opgestuurd naar de server van JopSoft

28 28 7 X-Redactie Als u op het tabblad X-Redactie klikt, ziet u bovenstaand scherm. Wat kunt u hier doen: 1. Een leerlingenlijst uitkiezen (bv groep5.lll) 2. Een leerling uit een lijst zoeken; voor deze leerling maakt u de huiswerkopdracht (bv Gerrit Remery) 3. Uit de bijgeleverde database sommen sommen aanklikken die als huiswerkopdracht worden opgestuurd 4. Als minimaal 5 sommen zijn aangeklikt, verschijnt de knop ; klikt u hierop dan wordt een huiswerkopdracht gemaakt en opgestuurd naar de server van JopSoft Via deze knop kan een huiswerkopdracht worden geprint Via deze knop worden de resultaten van de huiswerkopdrachten verzameld

29 Index Index -Kknoppen verschijnen -Aaaneengesloten -L- 19 leerkracht 5, 6, 9 leerling 5, 12, 18, 26 leerlingenlijst 12, 18, 26 leerlingenlijsten 7 lijst 17 -Bbeveiligen 8 beveiliging 10 bladwijzers 14, 22, 23 brief 5 brief genereren 12 -Mminimaal 3 lesjes minuten 25 -Ddatabase sommen dictees 26 digitaal 3 digitaliseren 3 dubbelklikken 7 Dumpen 21 niet meer gewijzigd 9 nieuwere versie 4 norm 25 notepad.exe 7 -O7 opdracht 12 opdrachtcode 5, 14, 22 opdrachten 3 opdrachten bij te laten werken -Ggeel 21 Geen wachtwoord 8 Geheugen 21 Geheugen en Dumpen grafiek pad naar de leerlingenlijsten percentage 18, 19 plusknop 14, 22 printerknop 14, 22 Helpprogramma 4 hetzelfde pakketje 21 HGP 3 huiswerkgeschikt 3, 6, 10 -R- -I- -S- 6, 8 6 -P- -H- Instellingen 19 -N- 28 -Eextensie.lll 21 resultaten 5, 12, 16 resultaten_winsom.doc schoolnaam 6, 9 selecteren 17 sommenbestanden

30 30 sorteren 17 standaardbrief_tempo.doc 14 standaardbrief_winsom.doc 22 statusbalk 4 -Ttabbladen 4 template 14, 22, 23 -UUpgrade-mogelijkheid 10 -Vversie 4 volgorde van moeilijkheid 19 -WWachtwoord 6, 10 website 6 wisknop 16 Wissen 21

automatiseren van tafelsommen op een leuke manier

automatiseren van tafelsommen op een leuke manier automatiseren van tafelsommen op een leuke manier Inhoud I Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding 1 1 Beginscherm... 2 2 Update... 3 3 Registreren... 4 4 History... 5 Hoofdstuk II Instellingen 6 1 Wachtwoord...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hfdst I Inleiding 1. Hfdst II Beginscherm. 2. Hfdst III Instellingen 3. Hfdst IV Beginnen 11. Hfdst V Huiswerk 13

Inhoudsopgave. Hfdst I Inleiding 1. Hfdst II Beginscherm. 2. Hfdst III Instellingen 3. Hfdst IV Beginnen 11. Hfdst V Huiswerk 13 Tempo I Tempo Help Inhoudsopgave Hfdst I Inleiding 1 Hfdst II Beginscherm. 2 Hfdst III Instellingen 3 1 Wachtwoord... 4 2 Leerlingenlijsten... 5 3 Resultaten... 6 Grafiek... 7 Oefen... 8 4 Check... 10

Nadere informatie

Programma om vraagstukjes te oefenen

Programma om vraagstukjes te oefenen Programma om vraagstukjes te oefenen Inhoud 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding 4 1 Beginscherm... 5 2 Update... 6 3 Registreren... 7 4 History... 8 Hoofdstuk II Instellingen 9 1 Wachtwoord... 10 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk I Inleiding. Hoofdstuk II Administrator. Hoofdstuk III Code. Hoofdstuk IV Categorie. Hoofdstuk V Overzicht

Inhoudsopgave. Hoofdstuk I Inleiding. Hoofdstuk II Administrator. Hoofdstuk III Code. Hoofdstuk IV Categorie. Hoofdstuk V Overzicht I VasteLasten Help Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding Hoofdstuk II Administrator 3 Hoofdstuk III Code 4 Hoofdstuk IV Categorie 5 Hoofdstuk V Overzicht Hoofdstuk VI Analyse 8 Hoofdstuk VII History 9 Index

Nadere informatie

extra hulp bij de tafels 2015 JopSoft

extra hulp bij de tafels 2015 JopSoft extra hulp bij de tafels I X-STIP Help Inhoudsopgave Onderdeel I Algemeen 1 1 Inleiding... 1 2 Registreren... 2 Onderdeel II Instellingen 3 1 Leerlingenlijsten... 5 2 Logbestanden... 7 3 Info... 8 Onderdeel

Nadere informatie

verrijkt onze taal 2014 JopSoft

verrijkt onze taal 2014 JopSoft verrijkt onze taal 1 WinRijk Help Inhoudsopgave Hfdst I Inleiding 2 Hfdst II Instellingen 4 1 Database... 6 2 Kies... 8 3 Leerlingenlijsten... 9 4 Resultaten... 11 Hfdst III About 13 Hfdst IV Werk 15 1

Nadere informatie

automatiseren op een leuke manier 2015 JopSoft

automatiseren op een leuke manier 2015 JopSoft automatiseren op een leuke manier I X-TAFELS Help Inhoudsopgave Onderdeel I Inleiding 1 Onderdeel II Registreren 3 Onderdeel III Instellingen 4 1 Overzicht... 8 2 Info... 10 Onderdeel IV Werk 12 1 Tafelkaart...

Nadere informatie

WinPlant. 2015 JopSoft

WinPlant. 2015 JopSoft WinPlant I WinPlant Help Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding 1 1 Snelle... Start 2 2 Registreren... 3 Hoofdstuk II Instellingen 4 1 Check... upgrade 5 2 Resultaten... 6 3 Beschikbare... plantensoorten

Nadere informatie

automatiseren op een leuke manier

automatiseren op een leuke manier automatiseren op een leuke manier 2 1 X-SPELLING info Inleiding X-SPELLING is een voor leerlingen aantrekkelijke manier om de spelling van een groot aantal woorden te oefenen op de computer. Na elk goed

Nadere informatie

handleiding 2014 JopSoft

handleiding 2014 JopSoft handleiding I WinRooster Help Inhoudsopgave Onderdeel I Inleiding 1 Onderdeel II Contact 2 Onderdeel III Instellingen 3 Onderdeel IV Vakken 4 Onderdeel V Leerkracht 6 Onderdeel VI Rooster 7 Onderdeel VII

Nadere informatie

WinVogel. 2015 JopSoft

WinVogel. 2015 JopSoft WinVogel I WinVogel Help Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding 1 1 Snelle... Start 2 2 Volume... regelen 3 3 Registreren... 4 Hoofdstuk II Instellingen 5 1 Check... upgrade 6 2 Vogelnamen... 7 3 Resultaten...

Nadere informatie

WinCode. 2015 JopSoft

WinCode. 2015 JopSoft WinCode I Wincode Info Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding 1 Hoofdstuk II Beginscherm 2 Hoofdstuk III Nieuw 3 Hoofdstuk IV Zoek 4 Hoofdstuk V Beheer 6 Hoofdstuk VI Lijst 8 Hoofdstuk VII Historie 9 Index

Nadere informatie

automatiseren op een leuke manier

automatiseren op een leuke manier automatiseren op een leuke manier 2 X-SPELLING info 1 Inleiding X-SPELLING is een voor leerlingen aantrekkelijke manier om de spelling van een groot aantal woorden te oefenen op de computer. Na elk goed

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hfd. 1 Vooraf 2. Hfd. 2 Leerling: inloggen 4. Hfd. 3 Leerling: overzicht 5. Hfd. 4 Leerling: verzamelbladen 7

Inhoudsopgave. Hfd. 1 Vooraf 2. Hfd. 2 Leerling: inloggen 4. Hfd. 3 Leerling: overzicht 5. Hfd. 4 Leerling: verzamelbladen 7 Inhoudsopgave I Inhoudsopgave Hfd. 1 Vooraf 2 Hfd. 2 Leerling: inloggen 4 Hfd. 3 Leerling: overzicht 5 Hfd. 4 Leerling: verzamelbladen 7 Hfd. 5 Beheerder: inloggen 8 Hfd. 6 Beheerder: instellingen 9 Hfd.

Nadere informatie

automatiseren op een leuke manier

automatiseren op een leuke manier automatiseren op een leuke manier Inhoudsopgave I Inhoudsopgave Hfdst I Inleiding 1 1 Beginscherm... 2 2 Didactiek... 3 Hfdst II Registreren 4 Hfdst III Instellingen 5 1 Informatie... 7 2 Leerlingenlijst...

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

GEBRUIK VAN QNAP-BTB

GEBRUIK VAN QNAP-BTB GEBRUIK VAN QNAP-BTB Inloggen Klik op de link die u ontvangen hebt via mail startend met https:// Vul op deze pagina uw logingegevens in die u via mail ontvangen hebt. Klik nu op File Station 1 Nu krijg

Nadere informatie

een handig etikettenprogramma voor schoolgebruik

een handig etikettenprogramma voor schoolgebruik een handig etikettenprogramma voor schoolgebruik 2 Informatie WinEtiket 1 Inleiding WinEtiket is een hulpprogramma om etiketten op een A4-blad uit te printen. Met bv. de HEMA 525 etiketten kun je 3x7 etiketten

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

Kledingbank. 2014 JopSoft

Kledingbank. 2014 JopSoft Kledingbank I Kledingbank Help Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding 1 Hoofdstuk II Inschrijven 3 Hoofdstuk III Zoeken 7 Hoofdstuk IV Aanbod 9 Hoofdstuk V Teksten 11 Hoofdstuk VI Beheer 13 Hoofdstuk VII

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Mobile Connect & Apple

Mobile Connect & Apple Mobile Connect & Apple Software versie 4.05.01.00 - Always Best Connected - Hoe Installeert U de Vodafone Mobile Broadband software op uw Apple computer. Index van deze handleiding: Inleiding Het installeren

Nadere informatie

Aanpassen mailtemplates

Aanpassen mailtemplates Aanpassen mailtemplates figlo.com De mails die automatisch vanuit het systeem worden verstuurd bij het aanmaken of wijzigen van nieuwe accounts kunnen naar wens worden aangepast. Onderstaande geeft een

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

Handleiding TafelToppers

Handleiding TafelToppers Handleiding TafelToppers Welkom bij TafelToppers TafelToppers is een initiatief van vrijwilligers om leerlingen in staat te stellen hun tafels van vermenigvuldiging te oefenen, te toetsen en up to date

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Problemen aanmelden. Probeer het eerst op te lossen door wachtwoorden te verwijderen, mocht het dan nog niet werken verwijder dan ook de Cookies.

Problemen aanmelden. Probeer het eerst op te lossen door wachtwoorden te verwijderen, mocht het dan nog niet werken verwijder dan ook de Cookies. Problemen aanmelden. Probeer het eerst op te lossen door wachtwoorden te verwijderen, mocht het dan nog niet werken verwijder dan ook de Cookies. Inhoudsopgave 1 Verwijderen wachtwoorden... 1 1.1 Internet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. TafelToppers.nl Handleiding pagina 2 van 19

Inhoudsopgave. TafelToppers.nl Handleiding pagina 2 van 19 Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Navigatie...3 Groepen invoeren en wijzigen...4 Activatie-code voor de Diploma-Toetsen...6 Resultaten van leerlingen bekijken...7 Definiëren van TafelDiploma

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Internet Explorer 7 (IE7)

Internet Explorer 7 (IE7) Internet Explorer 7 (IE7) 1. HET VENSTER Het venster van Internet Explorer 7 ziet er als volgt uit: Het venster bestaat uit volgende onderdelen: De knoppen Volgende en Vorige. Adresbalk hierin vullen we

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Chronische Pijn Protocol Dossier (CPP)

Chronische Pijn Protocol Dossier (CPP) Chronische Pijn Protocol Dossier (CPP) Het kiezen van dit type dossier doet u in de verwijzing. U maakt daar een nieuwe verwijzing aan en u kiest Chronisch Pijn Protocol bij Dossier type. U kunt vervolgens

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door "/beheer".

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door /beheer. Handleiding Fluitje van een Klik Snel aan de slag Popelt u om met het beheersysteem (CMS) aan de slag te gaan en wilt u vlug resultaat zien, kijkt u dan hieronder. U krijgt een korte uitleg in 12 stappen.

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar.

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar. Start de Management Drives Viewer. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de button om in te loggen. Na inloggen opent het hoofdmenu automatisch. Menu Door op de menuknop te klikken kunt u

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route Opdracht 1 Opdracht 1: het invoeren van een nieuwe leerling 1. U start het computerprogramma door te dubbelklikken op het symbool van Maatwerk rekenen - oranje op uw scherm. 2. U gaat naar het beheerdersgedeelte

Nadere informatie

Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x

Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x Uitgave : SnapIT Auteur : R. Segerink Versie : 1.3 Datum : 10 december 2015 Gebruikers-handleiding RegioTransport 3.x 1/11 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL

Nadere informatie

De Basis. Eduscope. Versie 1.0. Vrijdag 18 april 2014. Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830

De Basis. Eduscope. Versie 1.0. Vrijdag 18 april 2014. Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 De Basis Versie 1.0 Eduscope Vrijdag 18 april 2014 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 De programma

Nadere informatie

BLZ HANDLEIDING BEURSIMPORT

BLZ HANDLEIDING BEURSIMPORT BLZ. 1-10 HANDLEIDING BEURSIMPORT Beursimport vanuit Intres Het is zover. Medialog biedt ook de mogelijkheid om beursorders vanuit Intres te importeren. U moet eerst Intres hiervoor bellen en hun vragen

Nadere informatie

Online invullen en beveiliging

Online invullen en beveiliging Online invullen en beveiliging Sinds de dpi 2010 geschiedt de gegevensopvraag online. Na het invullen van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt via uw mobiele telefoon een code toegestuurd. Nadat deze

Nadere informatie

Tafel Totaal. Een praktische gebruikershandleiding bij. Tafel Totaal SP10. Tafel Totaal SP10

Tafel Totaal. Een praktische gebruikershandleiding bij. Tafel Totaal SP10. Tafel Totaal SP10 Tafel Totaal Een praktische gebruikershandleiding bij Tafel Totaal SP10 Tafel Totaal SP10 Het programma Tafel Totaal maakt deel uit van Schoolpakket 10. Copyright AmbraSoft 1994-2006 Tafel Totaal Tafel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 7 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 7 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 7 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 8 Website bij het boek... 9 Toets uw kennis... 9 Voor

Nadere informatie

Korte handleiding O365=Office 365

Korte handleiding O365=Office 365 Korte handleiding O365=Office 365 Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openingscherm... 3 3. Outlook... 4 4. Onedrive... 5 Document uploaden (4c)... 6 Nieuw document (4d)... 6 Document bewerken i. Word Online (4f)...

Nadere informatie

Installeren Adobe Flash Player

Installeren Adobe Flash Player Om uw afzetkeuze en celindeling online in te vullen, moet het programma Flash geïnstalleerd zijn op uw computer. Mocht dit nog niet op uw computer staan, dan krijgt u automatisch een foutmelding zodra

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Handleiding harde schijf wissen:

Handleiding harde schijf wissen: Tim de Hoog www.timdehoog.nl v1 Handleiding harde schijf wissen: Tijdens het gebruik van een pc worden er veel gegevens opgeslagen op de harde schijf. Te denken valt aan foto s, documenten, e-mails, films

Nadere informatie

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint WERKEN MET EXCEL 1 Vooraleer je met de lessen begint Aangezien je voor je lessen regelmatig gebruik zal moeten maken van het informaticalokaal, zijn afspraken met de collega s nodig. Voorzie op iedere

Nadere informatie

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende:

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende: Mappen en bestanden 1 Mappen en bestanden Een bestand is een verzamelnaam voor teksten, tekeningen of programma s. Alles wat op de vaste schijf van uw computer staat, is een bestand. Op een vaste schijf

Nadere informatie

Handleiding tekstverwerker

Handleiding tekstverwerker Handleiding tekstverwerker Inhoud: Inlog scherm tekstverwerker Tekstverwerker Nieuws Tekstverwerker Parktheater Tekstverwerker Historiek Agenda opmaak Lay-out van het start scherm aanpassen Reserveer tickets

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Kledingbank JopSoft

Kledingbank JopSoft Kledingbank I Kledingbank Help Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding 1 Hoofdstuk II Inschrijven 3 Hoofdstuk III Zoeken 5 Hoofdstuk IV Aanbod 7 Hoofdstuk V Teksten 9 Hoofdstuk VI Beheer 11 Hoofdstuk VII Grafieken

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl WebQuest / WebKwestie met Word 2003 www.webkwestie.nl Een WebQuest / WebKwestie maken in Word 2003 Belangrijk is dat alle pagina s en afbeeldingen die u gebruikt in één map worden opgeslagen. Download

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020

Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Inhoudsopgave Account aanmaken voor het aanvragen van Vierjarige subsidie 2017-2020... 2 Het aanvraagformulier openen...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Samen op zoek naar proeven

Samen op zoek naar proeven Samen op zoek naar proeven De handleiding Jens Vanhouwaert jens@vanhouwaert.be 1 Inhoudsopgave 1 Handleiding... 4 1.1 De website... 4 1.2 Algemene werking... 4 1.3 Download de databank... 4 1.3.1 Internet

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

Florisoft Updaten. Waarom doe ik een update? Hoe doe ik een update? Hoe moet ik purgen? Is de update gelukt? Waarom doe ik een update?

Florisoft Updaten. Waarom doe ik een update? Hoe doe ik een update? Hoe moet ik purgen? Is de update gelukt? Waarom doe ik een update? Florisoft Updaten Waarom doe ik een update? Hoe doe ik een update? Hoe moet ik purgen? Is de update gelukt? Waarom doe ik een update? Een update van Florisoft is nodig wanneer u een aanpassing binnen Florisoft

Nadere informatie

Handleiding NBB Basketball app

Handleiding NBB Basketball app Handleiding NBB Basketball app Versie 1.17 8 februari 2012 Introductie Deze handleiding beschrijft de functionaliteit van de NBB Basketball app voor android telefoons. Deze app is gratis te downloaden

Nadere informatie

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop).

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop). FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan]

Zorgverzekeraars Invoer [Invoer] [Opslaan] Bewerken [Bewerken] [Opslaan] Zorgverzekeraars In het programma onderdeel Extra, Zorgverzekeraars kunt u zorgverzekeraars via de Combobox bij Verzekeraar oproepen. Er rolt dan een lijst met namen naar beneden waarbij u een keuze kan

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

FerdiWeb Back-up. Installatie FerdiWeb Back-up

FerdiWeb Back-up. Installatie FerdiWeb Back-up FerdiWeb Back-up Na aanmelding krijgt u van ons een e-mail met daarin een link naar het back-up programma, die u dient te installeren op de computer waarvan u een back-up wilt maken. Het wachtwoord wordt

Nadere informatie

Precal Online Supplier

Precal Online Supplier Precal Online Supplier 1. Autorisatie. Ga via Beheer naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie je de instelling wil aanpassen. Geef nu bij de optie Papier import aan dat deze optie open moet staan.

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Gebruikers handleiding CV-Databank.com

Gebruikers handleiding CV-Databank.com Gebruikers handleiding CV-Databank.com Beste CV-Databank.com gebruiker. Hier vindt u de uitgebreide handleiding waarin alle mogelijkheden van de CV-Databank worden uitgelegd. Mocht u ondanks deze uitleg

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows XP Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows XP... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Handleiding: FTP Verbinding Opzetten Publicatiedatum: 21-04-10 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten

Handleiding: FTP Verbinding Opzetten Publicatiedatum: 21-04-10 (versie 1.0) Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten Pagina 1 van 10 pagina s. Handleiding FTP Verbinding Opzetten Pagina 2 van 10 pagina s. Inleiding Met behulp van deze handleiding kunt u een verbinding tot stand brengen met de FTP server van Centix. Indien

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie