ZONDER EIWITINTERACTIES KOM JE NERGENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZONDER EIWITINTERACTIES KOM JE NERGENS"

Transcriptie

1 DE GEMENE DELER ZONDER EIWITINTERACTIES KOM JE NERGENS Naam: Klas: Datum:

2 ZONDER EIWITINTERACTIES KOM JE NERGENS VWO Zonder eiwitten is het leven niet mogelijk. Interacties tussen eiwitten zijn cruciaal voor het tot stand komen van alle celactiviteiten. In deze module maak je kennis met drie wetenschappers die onderzoek doen aan kanker. In hun onderzoek staan interacties tussen eiwitten centraal. Je gaat leren welke mechanismen ervoor zorgen dat in een cel de juiste eiwitten op het juiste moment aanwezig zijn, en je verdiept je in eiwitinteracties binnen het onderzoek van één van de drie wetenschappers. OPDRACHT 1: ONDERZOEK NAAR CELACTIVITEITEN Onderzoekers die onderzoek doen aan kanker, onderzoeken uiteenlopende celactiviteiten. In deze opdracht maak je kennis met het werk van drie verschillende onderzoekers, die verschillende celactiviteiten onderzoeken. 1.1 Neem de samenvattingen over de onderzoeksgroepen op de volgende pagina door. Schrijf voor elke onderzoeksgroep op welke celactiviteiten centraal staan in het onderzoek. Gebruik de volgende formulering: De onderzoeksgroep van (onderzoeker x) onderzoekt hoe cellen Onderzoeksgroep 1 Onderzoeksgroep 2 Onderzoeksgroep 3 Pagina 1

3 Onderzoeksgroep 1: Dr. Puck Knipscheer De Knipscheergroep bestudeert de Fanconi-anemie-signaleringsroute, die betrokken is bij het herstel van een gevaarlijke vorm van DNA-schade: inter-strand crosslinking (ICL). Een ICL is een sterke covalente binding tussen de twee DNA-strengen van een dubbele helix, waardoor het DNA om de ICL heen niet correct wordt afgelezen en gekopieerd. De Fanconi-anemie-signaleringsroute bestaat onder andere uit een kettingreactie van eiwitten, die het herstelmechanisme van de ICLs reguleert. Hier kun je een video over het onderzoek van Puck Knipscheer bekijken: Onderzoeksgroep 2: Prof. Dr. Geert Kops De Kopsgroep houdt zich bezig met verschillende aspecten van chromatidesplitsing. Dit is het proces tijdens de celdeling waarbij in een cel het genetisch materiaal wordt verdeeld over de toekomstige dochtercellen. Geert Kops is vooral geïnteresseerd in de manieren waarop dit proces in gezonde cellen wordt gereguleerd, wat erbij misgaat in kankercellen, en hoe de regulatie gebruikt kan worden bij de behandeling van kanker. Een specifiek onderdeel van de chromatidesplitsing waar de Kopsgroep zich mee bezig houdt, is het controlenetwerk dat het proces van splitsen aanstuurt en controleert. Hier kun je een video over het onderzoek van Geert Kops bekijken: degemenedeler/geertkops Onderzoeksgroep 3: Prof Dr. Hans Clevers De Cleversgroep houdt zich bezig met de manier waarop volwassen stamcellen een rol spelen in weefsels die voortdurend vernieuwen, zoals de dunne darmwand. De groep is tevens benieuwd hoe deze stamcellen een rol spelen in de ontwikkeling van kanker. Specifiek is Hans Clevers geïnteresseerd in de Wnt-signaleringsroute in deze stamcellen. Dit is één van de signaleringsroutes die signalen van buiten de cel communiceert naar de celkern. In de celkern beïnvloedt de route via genexpressie de aanmaak van verschillende eiwitten die belangrijk zijn bij de celdeling. Als de Wnt-signaleringsroute ontregeld raakt, kunnen de adulte stamcellen de ontstaansplaats zijn van tumoren in de dunne darm. De video over het onderzoek van Hans Clevers kan je hier bekijken: 1.2 Leg uit waarom eiwitten, en niet genen, soms de werkpaarden van een cel worden genoemd. Gebruik in je antwoord het woord celactiviteiten. Pagina 2

4 OPDRACHT 2: REGULATIE VAN GENEXPRESSIE Doordat eiwitten interacties met elkaar aangaan kunnen uitgebreide signaleringsroutes tot stand komen, met uiteenlopende celactiviteiten als gevolg. Zonder eiwitten zijn er geen celactiviteiten. Maar hoe komen de juiste eiwitten op het juiste moment beschikbaar? Ook hier zijn weer eiwitten voor nodig. Het proces waarbij DNA wordt vertaald in eiwit, wordt genexpressie genoemd. Dit proces van eiwitproductie wordt heel precies gereguleerd door signaleringsroutes waarin eiwitten een belangrijke rol spelen. 2.1 Lees paragraaf 4.2 van het naslagwerk tot en met de tekst onder het kopje regulatie van de genexpressie in prokaryoten, en leg in je eigen woorden uit op welke manieren genexpressie (het vertalen van DNA naar eiwit) wordt geregeld in prokaryoten (bacteriën). Gebruik de volgende begrippen: promotor, operator, repressor, activator, structuurgen, transcriptie. 2.2 Lees de rest van paragraaf 4.2 van het naslagwerk, en geef van de volgende begrippen aan of ze horen bij genexpressie in prokaryoten, eukaryoten of beiden: A. Operator: B. Operon:. C. Promotor: D. Structuurgenen: E. Veranderingen aan histoneiwitten: Leg uit waarom de termen regulatorgen en structuurgen misleidend zijn. Pagina 3

5 In tumorcellen worden sommige genen meer of juist minder dan normaal afgeschreven. De genexpressie van deze genen is dus verhoogd of verlaagd. 2.4 Leg uit hoe een verhoogde expressie van een gen veroorzaakt kan zijn door een mutatie (verandering) in een ander gen. 2.5 Leg uit hoe een verlaagde expressie van een gen veroorzaakt kan zijn door een mutatie in een ander gen. 2.6 Leg uit waarom een verandering in de expressie van een gen veroorzaakt kan zijn door een mutatie in een niet-coderend deel van dat gen. 2.7 Leg uit dat een verhoogde genexpressie in tumorcellen veroorzaakt kan zijn door een verandering in de DNA-methylering. Geef hierbij ook aan hoe de DNA-methylering veranderd is. 2.8 Noem, naast DNA-methylering, nog twee factoren die genexpressie kunnen beïnvloeden. Pagina 4

6 In onderstaand tabel zie je verschillende onderdelen van een signaleringsroute die reguleert of een gen aan of uit wordt gezet. Bij elke onderdeel staat informatie over dat onderdeel. 2.9 Lees paragraaf 4.3 van het naslagwerk, en teken de onderdelen uit de tabel op de juiste plaats in het werkblad (op de laatste pagina van deze module), zodat er een mechanisme ontstaat waarbij de binding van de groeifactor leidt tot het aanzetten en afschrijven van het gen. Eiwit in de signaleringsroute Locatie Bindt aan Activiteit Groeifactor Buiten de cel - Receptor Activeert receptor Receptor met kinase activiteit In het celmembraan - Groeifactor - Protease Koppelt fosfaatgroepen aan andere eiwitten Protease In het cytoplasma - Receptor - Repressor Knipt andere eiwitten Repressor In het cytoplasma - Protease - Transcriptiefactor Blokkeert andere eiwitten Transcriptiefactor In het cytoplasma - DNA - RNA-polymerase Activeert RNA-polymerase RNA-polymerase In de celkern - DNA - Transcriptiefactor Maakt mrna kopie van het gen 2.10 Beschrijf de situatie in de celkern van de cel voordat de groeifactor aan de receptor heeft gebonden (beginsituatie) en nadat de groeifactor aan de receptor heeft gebonden (eindsituatie). Beginsituatie: Eindsituatie: Pagina 5

7 2.11 Beschrijf alle tussenliggende stappen van de signaleringsroute vanaf de binding van de groeifactor aan de receptor tot en met het activeren van het gen. Matak in je antwoord gebruik van woorden uit paragraaf 3.3 uit het naslagwerk. Wees zo precies mogelijk. Zeg dus niet: de groeifactor activeert de receptor, maar: de groeifactor bindt aan de receptor, waardoor de receptor van vorm verandert, etc. Stap 1: De groeifactor bindt aan de receptor, waardoor de receptor van vorm verandert. Stap 2:.. Stap 3:.. Stap 4:.. Stap 5:.. Stap 6:.. Stap 7:.. Stap 8:.. Stap 9:.. Stap 10:.. Eén van de veranderingen in tumorcellen is dat de cellen te veel, of continu groeisignalen kunnen krijgen Bekijk de eiwitten in de signaleringsroute die je op het werkblad hebt getekend. Mutatie(s) in het DNA dat codeert voor deze eiwitten kunnen ertoe leiden dat een cel te veel, of continu groeisignalen krijgt. A. Geef in de tweede kolom van de tabel op de volgende pagina aan welke verandering(en) in het eiwit kunnen leiden tot te veel, of continue groeisignalen. Voor de receptor is het antwoord al gegeven. B. Geef in de derde kolom van de tabel aan welke mutatie(s) deze verandering(en) kunnen veroorzaken. Voor de receptor is het antwoord al gegeven. Pagina 6

8 Eiwit in de signaleringsroute Verandering nodig voor continu of meer signaal Mutatie die deze verandering kan veroorzaken Gen voor dit eiwit (proto-oncogen / tumorsuppressorgen) Groeifactor Receptor met kinase activiteit - meer receptoren - continu actieve receptoren - amplificatie (uitbreiding) receptorgen - verhoogde transcriptie receptorgen - mutatie in kinase domein (continu actief). Protease Repressor Transcriptiefactor 2.13 Lees paragraaf 4.4 van het naslagwerk, en geef in kolom 4 van de tabel aan of het gen dat codeert voor het betreffende eiwit een proto-oncogen of een tumorsuppressorgen kan zijn. In deze opdracht heb je gekeken naar eiwitinteracties in de context van genexpressie Leg uit bij welke Hallmark (of enabling characteristic) deze opdracht aansluit? Pagina 7

9 OPDRACHT 3: ONDERZOEK MET EIWITTEN Je loopt een dagje mee bij één van de onderzoeksgroepen uit opdracht 1. De bevindingen van de onderzoeksgroepen kunnen gebruikt worden om in de toekomst meer op maat gemaakte therapieën te ontwikkelen om kanker te behandelen. Wanneer je namelijk precies weet hoe activiteiten in een gezonde cel gereguleerd worden, en wat er mis kan gaan in een tumorcel, kan gezocht worden naar therapieën om specifiek die fout te behandelen. 3.1 Lees de drie onderzoeksbevindingen hieronder, en schrijf op bij welke onderzoeksgroep je een dagje meeloopt. De rest van de opdracht maak je over de onderzoeksgroep die je hebt gekozen. Onderzoeksbevinding van de onderzoeksgroep van Puck Knipscheer De Knipscheergroep bestudeert de Fanconi-anemie-signaleringsroute, die betrokken is bij het herstel van een gevaarlijke vorm van DNA-schade: inter-strand crosslinking (ICL). Het complex van fanconi-eiwitten (core-complex) en het D2I-eiwitcomplex worden geactiveerd door het eiwit ATR. Dit gebeurt doordat ATR een fosfaatgroep ( P ) aan de eiwitcomplexen koppelt met een energierijke verbinding. Vervolgens activeert het grote core-complex het D2I-complex door er een Ubiquitine-label ( Ub ) aan te hangen. Nu zijn zowel het core-complex als het D2I-complex geactiveerd, en zijn ze in staat om aan het chromatine (DNA met histoneiwitten) te binden. Vanaf daar gaat de Fanconi-anemiesignaleringsroute verder, met als uiteindelijk gevolg het verwijderen van de ICL en herstel van het DNA. Onderzoeksbevinding van de onderzoeksgroep van Geert Kops De Kopsgroep houdt zich bezig met verschillende aspecten van chromatideplitsing. Dit is het proces tijdens de celdeling waarbij in een cel het genetisch materiaal wordt verdeeld over de toekomstige dochtercellen. Gekopieerde chromosomen, of zusterchromatiden, worden bij elkaar gehouden door eiwitringen die cohesines heten. Tijdens de anafase van de mitose moeten de zusterchromatiden gesplitst worden. Dit kan echter alleen als de eiwitringen worden verwijderd. Dit wordt gedaan door een eiwit dat separase heet. Separase mag alleen op het juiste moment de ringen verwijderen, namelijk als alle chromatiden correct vastzitten aan de trekdraden van de kernspoel. Om te voorkomen dat separase te vroeg gaat knippen, wordt de activiteit van separase geblokkeerd door binding van het eiwit securine aan separase. Pas als securine wordt afgebroken, wordt separase actief en kan het de ringen gaan doorknippen. Securine wordt afgebroken doordat het ASC (Anafase stimuleringscomplex: een complex van meerdere eiwitten die samen zorgen voor het starten van de anafase) er afbraaksignalen aan heeft geplakt. Onderzoeksbevinding van de onderzoeksgroep van Hans Clevers De Cleversgroep houdt zich bezig met de manier waarop volwassen stamcellen een rol spelen in weefsels die voortdurend vernieuwen, zoals de dunne darmwand. De groep is tevens benieuwd hoe deze stamcellen een rol spelen in de ontwikkeling van kanker. Specifiek is Hans Clevers geïnteresseerd in de Wnt-signaleringsroute in deze stamcellen. Wanneer Wnt afwezig is, wordt het eiwit β-catenine gebonden door een eiwitcomplex dat APC heet. APC koppelt fosfaatgroepen aan β-catenine waardoor β-catenine onstabiel wordt en door een proteasoom, ook een eiwitcomplex, wordt afgebroken β-catenine Pagina 8

10 is een eiwit dat aan een transcriptiefactor bindt en zo helpt bij het aanzetten van genen waardoor de cel gaat delen. Wanneer β-catenine wordt afgebroken, voorkomt dit dat de cel het signaal krijgt om te delen. Op het moment dat de Wnt-signaleringsroute wordt geactiveerd, doordat Wnt aan de receptor bindt, verandert de receptor aan de kant die in het cytoplasma steekt. Hierdoor bindt en inactiveert de receptor APC, met als gevolg dat β-catenine niet meer afgebroken wordt β-catenine beweegt vervolgens naar de celkern en bindt daar aan een transcriptiefactor om genexpressie te laten starten. 3.2 Maak van de onderzoeksbevinding van de onderzoeksgroep waar je een dagje meeloopt een overzichtstabel met alle eiwitten, bindingen die de eiwitten aangaan en de activiteiten die de eiwitten uitvoeren. Kijk voor een voorbeeld van zo n overzichtstabel naar de tabel bij opdracht 2.6. Het kan helpen om eerst de eiwitten in het stukje tekst te onderstrepen. Eiwit Bindt aan Activiteit 3.3 Stel je voor dat de celactiviteit waaraan jouw onderzoeksgroep onderzoek doet verstoord is bij een kankerpatiënt. Om een passende behandeling te geven, wil de arts graag weten welk eiwit is verstoord. Hoe zou je, zonder naar mutaties in het DNA te kijken, kunnen onderzoeken welk van de betrokken eiwitten in de patiënt ontregeld is? Overleg met je buurman of buurvrouw. Pagina 9

11 WERKBLAD Pagina 10

EIWITTEN IN DE HOOFDROL

EIWITTEN IN DE HOOFDROL DE GEMENE DELER EIWITTEN IN DE HOOFDROL Naam: Klas: Datum: EIWITTEN IN DE HOOFDROL - HAVO De onderzoeksgroep van Dr. Puck Knipscheer aan het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek,

Nadere informatie

KANKER EN KANKERONDERZOEK

KANKER EN KANKERONDERZOEK DE GEMENE DELER KANKER EN KANKERONDERZOEK Naam: Klas: Datum: INLEIDING Voor je ligt het naslagwerk behorende bij de lessenserie De Gemene Deler, over kanker en kankeronderzoek. Vanuit de lesmodules wordt

Nadere informatie

VAN STAMCEL TOT... TUMOR?

VAN STAMCEL TOT... TUMOR? DE GEMENE DELER VAN STAMCEL TOT... TUMOR? Naam: Klas: Datum: VAN STAMCEL TOT TUMOR? HAVO Recent heeft de onderzoeksgroep van professor Hans Clevers ontdekt dat stamcellen in de wand van de dunne darm de

Nadere informatie

STEMPEL DE WEG VAN GEN NAAR EIWIT

STEMPEL DE WEG VAN GEN NAAR EIWIT A LIFE TYPEFACE STEMPEL DE WEG VAN GEN NAAR EIWIT De eiwitsynthese is één van de belangrijkste processen die zich in de cel afspelen. Eiwitten staan aan de basis van het functioneren van de cel. Wat een

Nadere informatie

Over kankeronderzoek, gendiagnostiek, erfelijkheidstesten en doelgerichte therapieën. Genen, fout DNA en kanker

Over kankeronderzoek, gendiagnostiek, erfelijkheidstesten en doelgerichte therapieën. Genen, fout DNA en kanker Over kankeronderzoek, gendiagnostiek, erfelijkheidstesten en doelgerichte therapieën Genen, fout DNA en kanker Inhoudsopgave Voorwoord 3 Kanker de wereld uit. Science fiction? Doen wat moet, en laten wat

Nadere informatie

Genetische testen en gezondheid

Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid We hebben allemaal een unieke combinatie van genen van onze ouders geërfd. Onze unieke combinatie van genen en de invloed van onze omgeving

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding

Leerlingenhandleiding Leerlingenhandleiding Zelfstandige module Op zoek naar een gen in een databank Op zoek naar een gen in een databank Met behulp van databanken kun je informatie opzoeken over genen. Een databank is een

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Problemen met aandacht of geheugen na kanker

Problemen met aandacht of geheugen na kanker Problemen met aandacht of geheugen na kanker Veel mensen hebben last van concentratieverlies en geheugenproblemen na kanker. Welke oorzaken zijn er bekend? En wat kunt u zelf doen aan cognitieve problemen

Nadere informatie

Concentratie verbeteren

Concentratie verbeteren DC 60 Concentratie verbeteren 1 Inleiding De aandacht ergens bij houden. Dat lukt vaak prima als het gaat om een computerspelletje, maar minder goed als het gaat om een rijtje sommen. In dit thema kijken

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Wat is biotechnologie?

Wat is biotechnologie? biotechnologie 2 Wat is biotechnologie? Een inforeeks van VIB is een non-profit onderzoeksinstituut in de levenswetenschappen. Zo'n 1100 wetenschappers en technici verrichten basisonderzoek naar de moleculaire

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Dus, wat is gen-silencing? Hoe werkt het? Wat is het nut voor Huntington patiënten?

Dus, wat is gen-silencing? Hoe werkt het? Wat is het nut voor Huntington patiënten? Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Gen-silencing voor Huntington: het verhaal tot nu Is gen-silencing

Nadere informatie

E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER

E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER E-BOOK VERANDEREN GAAT SNELLER DAN JE DENKT! EXPRESS YOUR INNER POWER INLEIDING Iedereen ervaart problemen in zijn dagelijkse bezigheden. Vaak gaat er veel tijd en energie zitten in het proberen op te

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN De meeste leerlingen hebben geen moeite met lezen op zich. Maar vanaf het moment dat ze langere teksten moeten lezen en globale vragen beantwoorden of als ze impliciete informatie

Nadere informatie

LESPAKKET KINDERRECHTEN

LESPAKKET KINDERRECHTEN LESPAKKET KINDERRECHTEN 1 schrijf op Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Hoogvliegers Bouw een zweefvliegtuig. Luchtvaarttechniek Krachten Lessenserie voor groep 5 8

Hoogvliegers Bouw een zweefvliegtuig. Luchtvaarttechniek Krachten Lessenserie voor groep 5 8 Hoogvliegers Bouw een zweefvliegtuig Luchtvaarttechniek Krachten Lessenserie voor groep 5 8 Inleiding Deze lessenserie is één van verschillende ENGINEER lessenseries voor het primair onderwijs. Techniek

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Wat kan ik? Wat doe ik graag?

Hoofdstuk 2 Wat kan ik? Wat doe ik graag? Hoofdstuk 2 Wat kan ik? Wat doe ik graag? De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar het waarnemen met nieuwe ogen. (Marcel Proust) Nederigheid betekent een juiste inschatting

Nadere informatie

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Monique Boekaerts Motivatie om te leren Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Introductie In de afgelopen veertig jaar is er veel onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

Voor een alcoholvrije zwangerschap. Negen Maanden Niet. Folder voor zwangere vrouwen Informatie over alcohol en zwangerschap

Voor een alcoholvrije zwangerschap. Negen Maanden Niet. Folder voor zwangere vrouwen Informatie over alcohol en zwangerschap Voor een alcoholvrije zwangerschap Negen Maanden Niet Folder voor zwangere vrouwen Informatie over alcohol en zwangerschap U bent zwanger en doet er alles aan om een gezonde baby te krijgen. Eén van de

Nadere informatie

Het is heel belangrijk dat het groepsplan naadloos

Het is heel belangrijk dat het groepsplan naadloos Het is heel belangrijk dat het groepsplan naadloos aansluit bij de praktijk in je klas-lokaal. In dit artikel maken we die verbinding. Geen groepsplannen omdat het moet, maar omdat het werkelijk bijdraagt

Nadere informatie