ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten"

Transcriptie

1 beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische context is het geen sinecure om een beleggingsformule te vinden die tegelijkertijd relatieve veiligheid en uitzicht op een potentieel aantrekkelijk rendement biedt. Veiligheid en mooie rendementsvooruitzichten gaan immers zelden hand in hand. AXA bekijkt het anders en stelt u life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. voor, hierna life opportunity selection 5 dynamic genoemd. Life opportunity selection 5 dynamic is een belegging op lange termijn die na 9 jaar en 11 maanden mikt op een potentiële storting die aan de eventuele prestaties van gerenommeerde gemengde fondsen gekoppeld is. Na 9 jaar en 11 maanden, dit wil zeggen op 28 februari 2025, geeft deze belegging u, behoudens in gebreke blijven of faillissement van AXA Bank Europe N.V., recht op: de waarde van de eenheid, gelijk aan 90 euro, 120% van de eventuele aangroei van een korf die voor gelijke delen is samengesteld uit twee gerenommeerde gemengde fondsen, met name Arty (Financière de l Echiquier) en Ethna Global Dynamisch (T). In deze commerciële fiche vindt u alle nuttige informatie inzake de manier waarop de betaling wordt berekend, een algemene presentatie van de fondsen waaruit de korf is samengesteld, evenals de technische eigenschappen van life opportunity selection 5 dynamic, en alle daaraan verbonden risico s. De intekenperiode van life opportunity selection 5 dynamic loopt van 12/01/2015 tot 20/03/2015. Een vervroegde afsluiting is mogelijk. Instappen kan al vanaf euro (kosten en taks inbegrepen). Aarzel niet om uw verzekeringstussenpersoon te raadplegen. Hij staat tot uw beschikking om u alle informatie over life opportunity selection 5 dynamic te verstrekken. Hij zal nagaan of dit product geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring. Wanneer hij advies geeft, zal hij zich er ook van verzekeren dat het product overeenstemt met uw beleggingsdoelstelling en met uw financiële middelen.

2 Hoe ziet life opportunity selection 5 dynamic eruit? Life opportunity selection 5 dynamic is een tak 23 beleggingsverzekering van AXA Belgium die belegt in het interne fonds Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic van AXA Belgium, dat uit twee beleggingsperiodes bestaat. eerste beleggingsperiode Het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic belegt de nettopremies gedurende negen jaar en elf maanden in een Euro Medium Term Note (EMTN). Deze EMTN is uitsluitend voorbehouden voor institutionele beleggers. Ze is dus niet toegankelijk voor privébeleggers. Deze EMTN (ISIN-code: BE ) wordt uitgegeven door AXA Bank Europe N.V. De beleggingsdoelstelling van het interne fonds Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic van AXA Belgium is dat op de einddatum van de EMTN, d.i. 28 februari 2025, de waarde van de eenheid nog altijd 90 euro bedraagt, eventueel verhoogd met 120% van de evolutie van een korf die voor gelijke delen uit twee beleggingsfondsen bestaat: Arty en Ethna Global Dynamisch (T) (zie hierna de rubriek hoe wordt deze eventuele aangroei berekend? ), behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent van de EMTN. tweede beleggingsperiode Vanaf 28/02/2025 wordt de reserve van het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic integraal gestort in het monetaire fonds AXA Trésor Court Terme voor de duur van 3 maanden. Op dit moment bedraagt de waarde van de eenheid 90 euro, eventueel verhoogd met 120% van de evolutie van de korf die voor gelijke delen bestaat uit Arty en Ethna Global Dynamisch (T), behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent van de EMTN. Deze waarde van de eenheid is de startwaarde voor de her investering in het monetaire fonds. Na de storting van de reserve in het monetaire fonds, kan de belegger de terugbetaling van zijn reserve vragen, of deze herbeleggen in een ander product van de verzekeringsmaatschappij, zonder betaling van uitstapkosten. AXA verbindt zich ertoe om u op de einddatum van de EMTN te informeren over uw situatie en meer bepaald over de mogelijkheid om de terugbetaling van uw reserve te vragen. Op de vervaldag van het contract life opportunity selection 5 dynamic, d.i. op 31/05/2025, wordt bij leven van de verzekerde het bedrag dat overeenkomt met de waarde van de eenheden van de reserve op dat moment, uitgekeerd aan de begunstigde(n) van het contract. Voordelen van life opportunity selection 5 dynamic Op de einddatum van de EMTN, storting in het monetaire fonds van 120% van de eventuele aangroei van een korf die in gelijke delen samengesteld is uit de gemengde fondsen Arty en Ethna Global Dynamisch (T), behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent van de EMTN. Storting van 90% van de startwaarde van de eenheid, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent van de EMTN waarin het interne fonds volledig wordt belegd. Toegang tot twee gerenommeerde gemengde fondsen die zelfs in moeilijke perioden hun sporen hebben verdiend dankzij een flexibel beheer en een diversificatie van de activacategorieën.

3 Twee vermaarde fondsen om het groeipotentieel te stimuleren Deze twee fondsen werden geselecteerd omwille van hun regelmatige historische prestaties van de afgelopen jaren en de manier waarop het risico zelfs in vaak uitzonderlijk moeilijke marktomstandigheden onder controle bleef. Hun beheer staat los van elke referentie-index, waardoor de respectieve beheerders de activaselectie en -verdeling aan de marktschommelingen kunnen aanpassen, om in een groeimarkt aantrekkelijke prestaties te kunnen neerzetten enerzijds, en in periodes van onzekerheid de risico s te beheersen anderzijds. Bovendien profiteert u met deze kapitalisatiefondsen maximaal van het inkomsten op inkomsten -effect, want de ontvangen interesten, dividenden en meerwaarden worden herbelegd in het fonds. Arty (Financière de l Echiquier): Strategie ARTY is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) met de classificatie Gediversifieerd. Het streeft naar prestaties op middellange termijn door middel van een discretionair en opportunistisch beheer op de rentemarkten en de aandelenmarkten. Het fonds hanteert een bond picking -benadering voor de obligaties en een stock picking -benadering voor de aandelen. Spreiding per activatype Ethna Global Dynamisch (T): Strategie Ethna Global Dynamisch (T) is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) met de classificatie Gemengd en de nadruk op aandelen. Het fonds streeft voornamelijk naar de realisatie van een interessante meerwaarde in euro, rekening houdend met de criteria van de waardestabiliteit, de veiligheid van het kapitaal en de liquiditeit van de activa van het fonds. Met dit doel wegen de portefeuille beheerders en hun team de aandelencategorieën volgens de marktsituatie, een strategie die al sinds meer dan een decennium haar waarde heeft bewezen. Voor de aandelen leiden deze keuzen tot de aanschaf van Franse en Europese aandelen in alle activiteitensectoren, met de nadruk op waarden met een aantrekkelijk rendement. Het fonds is tot maximaal 50% van de nettoactiva blootgesteld aan aandelen, door middel van directe beleggingen of beleggingen in financiële instrumenten. Voor de renteproducten is het fonds voor minimaal 40% van zijn activa blootgesteld aan obligaties of verhandelbare schuldpapieren. Ten minste 65% van het rentegedeelte moet een rating Investment Grade hebben (minimaal BBB- van S&P of equivalent). Het fonds wordt belegd in obligaties van de OESO-zone, met maximaal 10% buiten de OESO. Evolutie van de netto-inventariswaarde van Arty Geldmarkt 0-100% Aandelen 0-70% Obligaties 0-100% Termijn contracten en opties Het fonds belegt zijn activa in alle soorten effecten, waaronder aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere fondsen en termijndeposito s. De aandelen, aandelenfondsen en aan aandelen gelijkgestelde effecten kunnen tot 70% van de totale activa van het fonds vertegenwoordigen. Evolutie van de netto-inventariswaarde van het fonds Ethna Global Dynamisch (T) Bron en prospectus van het fonds Arty: www. fin-echiquier.fr. Bron en prospectus van het fonds Ethna Global Dynamisch(T): Er bestaat geen rechtstreeks verband tussen de evolutie van de waarde van het product en die van de onderliggende waarde waaraan de voorwaarden van het product refereren. Bron: Bloomberg Het genoemde rendement is een historisch rendement. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. ISIN-code: FR Beheerder: Financière de L Echiquier Oprichtingsdatum: 30 mei 2008 Valuta: EUR Kapitalisatiefonds ISIN-code: LU Beheerder: Ethenea Independent investors sa Oprichtingsdatum: 16 november 2009 Valuta: EUR Kapitalisatiefonds

4 Op de einddatum van de EMTN, uitkering van 120% van de eventuele aangroei van de fondsenkorf. Op de einddatum van de EMTN kan een bedrag dat gelijk is aan 120% van de eventuele aangroei van de fondsenkorf waaraan het potentiële rendement van life opportunity selection 5 dynamic gekoppeld is, in het monetaire fonds worden gestort. De korf bestaat voor gelijke delen uit twee fondsen: Arty en Ethna Global Dynamisch (T). Deze storting van 120% van de eventuele aangroei van de korf komt bovenop de 90% van de startwaarde van uw eenheid, behoudens in gebreke blijven van de emittent van de EMTN. Dit betekent dat u tot maximaal 10% van de startwaarde van uw eenheid zult moeten inleveren indien de twee fondsen waaruit de korf is samengesteld, tijdens de looptijd van de EMTN verlieslatend zijn of ondermaats presteren. Eventuele negatieve resultaten van de fondsenkorf zullen echter met 0% worden gelijkgesteld, zodat ze geen bijkomende negatieve impact op het resultaat op de einddatum van de EMTN kunnen hebben. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de impact van de prestaties van de fondsenkorf op het bedrag dat op de einddatum van de EMTN in het monetaire fonds kan worden gestort. Deze voorbeelden zijn louter illustratief en uitsluitend bedoeld om de manier van berekening toe te lichten. Ze bieden bijgevolg geen enkele garantie voor het uiteindelijke resultaat. Illustratie van de impact van de prestaties van de fondsenkorf Prestatie van de fondsenkorf op de eindvervaldag van de EMTN, d.i. 28 februari Waarde van de op de eindvervaldag van de EMTN in het monetaire fonds gestorte eenheid tegenover de oorspronkelijke waarde van de eenheid Prestatie van de korf gebruikt voor de berekening van de 120% van de positieve stijging van de korf. 120% van de positieve stijging van de korf, bovenop de 90 euro van de oorspronkelijke waarde van de eenheid Totaal percentage gestort in het monetaire fonds op de vervaldag van de EMTN ten opzichte van de oorspronkelijke waarde van de eenheid -15% 90% 0% 0% 90% -5% 90% 0% 0% 90% Break-even +8,33% 90% 8,33% 10% 100% +15% 90% 15% 18% 108% +25% 90% 25% 30% 120% +35% 90% 35% 42% 132% Concreet komt het erop neer dat de prestaties van de betrokken fondsenkorf minstens 8,33% moeten bedragen opdat op de einddatum van de EMTN 100% van de startwaarde van uw eenheid in het monetaire fonds zou worden gestort. Bijgevolg, indien op de einddatum van de EMTN de prestaties van de korf lager zijn dan 8,33%, is er geen rendement en zal minder dan 100% van de startwaarde van uw eenheid (dit percentage zal evenwel nooit lager dan 90% zijn) in het monetaire fonds worden gestort. Door eventuele negatieve prestaties van deze korf met 0% gelijk te stellen, kunt u er echter op rekenen dat op de einddatum van de EMTN steeds minstens 90% van de startwaarde van uw eenheid in het monetaire fonds zal worden gestort, behoudens in gebreke blijven van de emittent en/of de garant van de EMTN waarin het interne fonds Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic integraal belegt. Het financiële risico van de verrichting wordt volledig door de intekenaar gedragen.

5 Streven naar een optimaal rendement op een gegeven ogenblik De eventuele aangroei die de waarde van de eenheid op de vervaldag van de EMTN kan doen stijgen, komt overeen met 120% van de evolutie van de fondsenkorf, samengesteld uit Arty en Ethna Global Dynamisch (T), allebei voor 50% gewogen. hoe wordt deze eventuele aangroei berekend? De eindwaarde van de EMTN van elk van de twee fondsen wordt berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van de 39 laatste maandelijkse observaties van de NIW van de fondsen tussen 31/12/2021 en 25/02/2025. De prestatie op de einddatum van de EMTN neergezet door elk fonds wordt berekend door het verschil te nemen van de eindwaarde zoals hierboven berekend en de initiële NIW, gedeeld door de initiële NIW. Aangezien de korf uit twee gelijke delen bestaat, wordt het eindrendement ervan verkregen door de prestaties van de twee fondsen waaruit hij is opgebouwd door twee te delen. Tot slot, en in geval de evolutie van de korf een resultaat neerzet dat hoger is dan de startwaarde, wordt 120% van het eindrendement van de fondsenkorf in het monetaire fonds gestort. Deze manier van berekenen die rekening houdt met het rekenkundige gemiddelde van de laatste 39 maandelijkse observaties van de NIW van de twee betrokken fondsen, maakt het bovendien mogelijk om de invloed van een negatieve beweging van de beleggingsfondsen op het rendement op einddatum te beperken. Merk ook op dat de invloed van een positieve beweging bijgevolg beperkt blijft. Illustratie De onderstaande voorbeelden zijn louter illustratief voor de berekeningswijze van de eventuele aangroei en van het actuariële rendement op de einddatum van de EMTN. Ze geven geen garantie of indicatie voor toekomstige prestaties. Negatief scenario Ethna Global Dynamisch (T) Arty Initiële waarde Waarde op de einddatum ,5 van de EMTN* Prestatie op de einddatum -10% -15% van de EMTN (-10% + -15%)/2 = -12,5% Storting in het monetaire fonds op de einddatum van de EMTN: 90% van de startwaarde van de eenheid, maar geen storting gekoppeld aan de prestaties van de onderliggende fondsen, wat overeenstemt met een actuarieel rendement van -1,36% (zonder taksen en rekening houdend met max. 3% instapkosten). Neutraal scenario Ethna Global Dynamisch (T) Arty Initiële waarde Waarde op de einddatum van de EMTN* Prestatie op de einddatum 34% 28% van de EMTN (34% + 28%)/2 = 31% Storting in het monetaire fonds op de einddatum van de EMTN: 120% x 31% + 90%, dit wil zeggen 127% van de startwaarde van de eenheid, wat overeenstemt met een actuarieel rendement van 2,14% (zonder taksen en rekening houdend met max. 3% instapkosten). Positief scenario Ethna Global Dynamisch (T) Arty Initiële waarde Waarde op de einddatum van de EMTN* Prestatie op de einddatum 79% 63% van de EMTN (79% + 63%)/2 = 71% Storting in het monetaire fonds op de einddatum van de EMTN: 120% x 71% + 90%, dit wil zeggen 175% van de startwaarde van de eenheid, wat overeenstemt met een actuarieel rendement van 5,48% (zonder taksen en rekening houdend met max. 3% instapkosten). (*) De waarde op de einddatum van elk van de twee fondsen wordt berekend op basis van het rekenkundige gemiddelde van de laatste 39 maandelijkse observaties van de NIW van de fondsen tussen 31/12/2021 en 25/02/2025. Als er op de einddatum van de EMTN geen aangroei is, dit wil zeggen als de waarde van de fondsenkorf lager is dan of gelijk aan de oorspronkelijke waarde, bedraagt de waarde van de eenheid 90 euro, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent van de EMTN. Het financiële risico wordt uitsluitend door de verzekeringsnemer gedragen.

6 Wat u ook moet weten Wat is een EMTN? Een EMTN is een gestructureerd schuldinstrument waarvan de eigenschappen door de emittent (en de garant) in een uitgifteprogramma worden vastgelegd. In het geval van life opportunity selection 5 dynamic is de emittent AXA Bank Europe N.V. Wat is een monetair fonds? Een monetair fonds (of cash fonds) is een beleggingsfonds dat belegt in instrumenten op korte termijn met een maximale looptijd van 12 maanden. Ook al is dit type fonds onderhevig aan schommelingen, omhoog of omlaag, in zijn netto-eenheidswaarde, bestaat het beleggingsbeleid van het interne fonds AXA Trésor Court Terme erin een stabiel kapitaal te behouden, door uitsluitend te beleggen in schuldeffecten met een hoge waarde, die op korte termijn inwisselbaar zijn. Gelieve echter te noteren dat een monetair fonds over het algemeen enkel geschikt is voor een beperkte beleggingsperiode. Risicoklasse Life opportunity selection 5 dynamic, waarvan de risicoklasse 4 op een schaal van 0 tot 6 bedraagt (waarbij 6 het hoogste risico is), is bestemd voor beleggers met een dynamisch profiel. Dit wil zeggen, beleggers die bereid zijn om risicobeleggingen te doen (tak 23), wanneer zij een hoog rendement kunnen verwachten, en die ermee instemmen om hun totaal gestorte kapitaal niet integraal te recupereren. Het risico werd bepaald bij de lancering van life opportunity selection 5 dynamic, op basis van de productkenmerken. Meer informatie over deze classificatie vindt u op AXA Bank Europe N.V. verbindt zich ertoe om elke wijziging van het risicoprofiel op deze website te publiceren. Uw verzekeringstussenpersoon zal nagaan of dit product geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring. Wanneer hij advies geeft, zal hij zich er ook van verzekeren dat het product overeenstemt met uw beleggingsdoelstelling en met uw financiële middelen. Bij (gedeeltelijke of volledige) opneming of overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de EMTN zal het gestorte bedrag afhangen van de waarde van de eenheden van het contract op dat ogenblik. Deze waarde kan lager zijn dan de startwaarde. De garantie van de waarde van de eenheid op 90 euro en de 120% van de eventuele aangroei zijn immers enkel gewaarborgd op de eindvervaldag van de EMTN waarin het interne fonds Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic belegt, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent van de EMTN. Vooraleer te beleggen wordt aan de beleggers die geïnteresseerd zijn in life opportunity selection 5 dynamic aangeraden om kennis te nemen van: de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van 6 januari 2015 (in het Engels) het basisprospectus AXA Belgium Finance (NL) bv and AXA Bank Europe S.A. Notes Issuance Programme - EUR 2,000,000,000 in het Engels, op 10 september 2014 goedgekeurd door de FSMA, de samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands en in het bijzonder de risicofactoren met betrekking tot de emittent, de garant, de gestructureerde schuldinstrumenten en het belegde kapitaal, en dit overeenkomstig hun financiële toestand en beleggingsdoelstellingen. U vindt deze documenten bij uw verzekeringstussenpersoon en op onder de rubriek Sparen en Beleggen. Ratings: AXA Bank Europe heeft twee publieke ratings van onafhankelijke ratingbureaus ontvangen: Standard&Poor s: A/A-1: met positief vooruitzicht Moody s: A2/P-1: met stabiel vooruitzicht Dit zijn ratings op 06/01/2015. Gelieve te noteren dat deze ratings regelmatig worden herbekeken en kunnen worden aangepast. Om de huidige rating te kennen, surft u naar https:// algemene-informatie-beleggingen/pages/beleggingsformules.aspx.

7 Technische eigenschappen Minimumstorting: euro (kosten en taks inbegrepen). Intekenperiode: van 12 januari 2015 tot 20 maart 2015; vervroegde afsluiting is mogelijk. Uiterste stortingsdatum: de storting moet ten laatste op 25 maart 2015 op de bankrekening van AXA Belgium N.V. toekomen. Startdatum van het contract: 30 maart Einddatum van de EMTN: 28 februari Einddatum van het contract: 31 mei Looptijd van het financiële product: 10 jaar en 2 maanden. Aanbevolen beleggingshorizon: 9 jaar en 11 maanden. Eenheidswaarde bij de start: 100 euro. Marktwaarde: vanaf de betaaldatum driemaandelijks gepubliceerd op Fiscaliteit(*): fiscaal regime toepasbaar op particuliere klanten in de hoedanigheid van natuurlijke personen. De inkomsten van life opportunity selection 5 dynamic zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. Deze voorheffing wordt door AXA Belgium N.V. ingehouden op het ogenblik dat de intekenaar de inkomsten ontvangt. Deze inkomsten moeten door de belasting plichtige natuurlijke persoon niet opgenomen worden in zijn aangifte aan de personenbelasting. Er zal evenwel geen enkele belasting van de inkomsten plaatsvinden, indien deze inkomsten meer dan acht jaar na het afsluiten van het contract worden toegekend. Kosten Kosten of instaptoeslag: maximaal 3% van het gestorte bedrag. Eenmalige taks op de stortingen: 2% (tarief voor natuurlijke personen) Nettopremie: Aanvankelijke betaling - 2% taks - maximale instapkosten 3% van het gestorte bedrag Vergoeding ten laste van de EMTN: AXA Belgium ontvangt elk kwartaal van de emittent (AXA Bank Europe N.V.) een terugkerende vergoeding die per jaar maximaal 1,00% op de netto-inventariswaarde bedraagt. Opnemingsvergoeding: 1% gedurende de eerste 4 jaren. Risico s Het financieel risico van de verrichting wordt volledig door de inschrijver gedragen. De onderstaande risico s zijn eveneens verbonden aan de inschrijving op life opportunity selection 5 dynamic: Kredietrisico: Indien de emittent van life opportunity selection 5 dynamic (AXA Bank Europe N.V.) in gebreke blijft, bijvoorbeeld wegens faillissement, is het mogelijk dat u als belegger een gedeelte of het geheel van uw kapitaal verliest. Dit geldt ook voor de eventuele verhoging die gekoppeld is aan de aangroei van de uit twee fondsen samengestelde korf. Risico op schommelingen van de prijs van het effect: Indien u uw eenheden van life opportunity selection 5 dynamic voor de einddatum verkoopt, zal de verkoopprijs op dat ogenblik worden beïnvloed door verscheidene factoren, waaronder de algemene evolutie van de rentevoeten (in het geval van een stijging van de marktrenten, zal de prijs lager zijn dan de uitgifteprijs van de obligatie), de volatiliteit van de markten en de financiële gezondheid van de emittent. Afhankelijk van deze factoren is het mogelijk dat de afkoopprijs lager is dan de nominale aankoopwaarde. Pas op de einddatum hebt u recht op de terugbetaling van 90% van de startwaarde van de eenheid, onder voorbehoud van het kredietrisico (zie boven). Liquiditeitsrisico: Deze obligatie is niet op een gereglementeerde markt genoteerd, maar AXA Bank Europe N.V. zal dagelijks een afkooprijs voorstellen, onder voorbehoud van uitzonderlijke marktomstandigheden. De belegger die zijn eenheden voor de einddatum wenst te verkopen, zal dat dus moeten doen tegen een afkoopprijs die lager zou kunnen liggen dan het belegde kapitaal (voor taksen en kosten). Kapitaalrisico: het is mogelijk dat het belegde kapitaal (zonder kosten) op de einddatum niet volledig wordt terugbetaald. Afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarden is tot 10% verlies mogelijk. (*) De fiscale informatie opgenomen in dit document vormt een samenvatting van de toegepaste regels, op basis van de wettelijke bepalingen die momenteel van kracht zijn en rekening houdend met de beschikbare inlichtingen van officiële bronnen. In het geval van een nieuw element, kunnen deze regels worden aangepast zonder dat de maatschappij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

8 Uw bevoorrechte gesprekspartner Uw verzekeringstussenpersoon is een specialist die u kan helpen. Zijn rol bestaat erin u op de hoogte te houden over uw contract en de prestaties die eruit voortvloeien en voor u alle stappen bij ons te ondernemen. Hij staat u eveneens terzijde mocht er tussen u en ons een probleem rijzen. Indien u ons standpunt niet deelt, kunt u een beroep doen op onze dienst Customer Protection (Vorstlaan 25 te 1170 Brussel, Indien u vindt dat u op die manier niet de beste oplossing hebt verkregen, kunt u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, De Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel. U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van de rechter te vragen. Alle mogelijke betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Volledige informatie: wij nodigen u uit de informatiefiche, het beheersreglement en de algemene voorwaarden beschikbaar op de site te raadplegen. AXA Belgium N.V. behoudt zich het recht voor om, in bepaalde omstandigheden, het interne beleggingsfonds voor de geplande einddatum te vereffenen of het beheersreglement te wijzigen. Meer informatie inzake de eigenschappen van het product life opportunity selection 5 dynamic vindt u in de infofiche en het beheersreglement van het fonds, gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon en op de website V.U. : Olivier Lamarque, AXA Belgium Vorstlaan Brussel AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Internet : - Tel. : Fax : KBO nr. : BTW BE RPR Brussel

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL)

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) Informatie fiche Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 Dynamic AXA Belgium Finance (NL) is een levensverzekeringsproduct van

Nadere informatie

life opportunity index AXA Belgium Finance nl

life opportunity index AXA Belgium Finance nl life opportunity index AXA Belgium Finance nl I. TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity index AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven door

Nadere informatie

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Naam van het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 3 is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

happy life AXA Belgium nv een renteproduct

happy life AXA Belgium nv een renteproduct many lives happy life AXA Belgium nv een renteproduct een financiële opkikker voor uw wettelijk pensioen Pensioen bijna elke 55-plusser kijkt er reikhalzend naar uit! Eindelijk tijd om al die leuke dingen

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een fonds na zes jaar heb ik uitzicht op een eenmalige coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een fonds na zes jaar heb ik uitzicht op een eenmalige coupon beleggingen ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een fonds na zes jaar heb ik uitzicht op een eenmalige coupon optinote carmignac patrimoine AXA Belgium Finance (NL) Op de eindvervaldag, 14 februari

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan beleggingen ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan optinote australia 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 4,5% in AUD (bruto

Nadere informatie

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen commerciële fiche pension plan fondsen pension plan: spaar- en beleggingsverzekering De fondsenselectie van het pension plan gamma luik invest blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen De verschillende

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Observation 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie

kiezen voor een belegging met energie kiezen voor een belegging met energie da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN Om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren, overweegt u misschien om te beleggen in een beursindex, zoals een

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

pension plan focus blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives

pension plan focus blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives many lives technisch commerciële fiche pension plan focus spaar- en beleggingsverzekering blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen Het is een vaststaand feit: we leven steeds langer door een samenloop

Nadere informatie

acht jaar op rij uitzicht op een variabele coupon

acht jaar op rij uitzicht op een variabele coupon beleggingen acht jaar op rij uitzicht op een variabele coupon acht jaar op rij uitzicht op een jaarlijkse variabele brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4% (voor roerende voorheffing), gekoppeld aan

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

kiezen voor een gediversifieerde belegging

kiezen voor een gediversifieerde belegging kiezen voor een gediversifieerde belegging da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN U denkt eraan om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Het rendement van een beursindex samengesteld

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via depot

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

pension plan free blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives

pension plan free blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives many lives technisch commerciële fiche pension plan free spaar- en beleggingsverzekering blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen Het is een vaststaand feit: we leven steeds langer, dankzij een samenloop

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan

ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan beleggingen ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan optinote nordic 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 3,15% in NOK (bruto

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 90 / 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 OPEN Post Optima Flex 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Protect + Global Demography 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Individuele

Nadere informatie

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen many lives technisch commerciële fiche blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen Het is een vaststaand feit: we leven steeds langer door een samenloop van verschillende factoren: de vooruitgang van

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten.

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. spaarverzekering Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. Aanbod geldig van 24 augustus 2016 tot en met 21 oktober 2016. Informatiebrochure.

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Nieuw-Zeelandse dollars

ik zoek een belegging in Nieuw-Zeelandse dollars beleggingen ik zoek een belegging in Nieuw-Zeelandse dollars zes brutocoupons van 4,25% in NZD spreken mij aan optinote new zealand AXA Belgium Finance (NL) zes jaarlijkse brutocoupons van 4,25% in NZD

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

SMART INVEST BON Fund Selection 2 Blootstelling van 100% van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

SMART INVEST BON Fund Selection 2 Blootstelling van 100% van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis SMART INVEST BON Fund Selection 2 Blootstelling van 100% van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Promotioneel document November 2012 De inschrijvingsperiode loopt van 15 november

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL)

Europe Selection 90. BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Europe Selection 90 Een beleggingstermijn van 5 jaar. Op de eindvervaldag heeft de belegger het recht op een terugbetaling van minimum 90% van het initieel belegd kapitaal

Nadere informatie

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen Type levensverzekering Tak23 levensverzekeringscontract waarvan het rendement gekoppeld is aan interne beleggingsfondsen. Waarborgen Hoofdwaarborg bij leven:

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Dynamic Deep Value 11/2027 1 100 % blootstelling van de netto geïnvesteerde premie via een EMTN 2 uitgegeven door BNP Paribas Fortis Type levensverzekering

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

ik wil mijn spaargeld verwennen ik investeer in luxe

ik wil mijn spaargeld verwennen ik investeer in luxe beleggingen U wilt : na zeven jaar uitzicht hebben op een eventuele en eenmalige brutocoupon, recht hebben op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Waarborgen. Doelgroep

Waarborgen. Doelgroep Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Target+ 90 Dynamic Deep Value 2027 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via EMTN 2 door BNP Paribas Fortis Type

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Global Demography 02/2027 1 Blootstelling van 100 % van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen

Nadere informatie

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR 13/01/2015 13:31.54 1 / 8 VERTROUWELIJK INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR VOOR MYSAVINGS STATIONSSTRAAT 92 1930 ZAVENTEM Tel.: 023181550 GSM: E-Mail: info@mysavings.be Fax: De heer Voorbeeld MYSAVINGS

Nadere informatie