Laadpunten elektrisch vervoer Noordoost-Brabant. Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laadpunten elektrisch vervoer Noordoost-Brabant. Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s"

Transcriptie

1 Laadpunten elektrisch vervoer Noordoost-Brabant Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s

2 Handvatten voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s

3 Inhoudsopgave Inleiding op elektrisch rijden en laadpunten De ontwikkelingen en kenmerken van elektrisch rijden Elektrisch rijden en de betrokkenheid van gemeenten Rollen voor de gemeenten bij laden in de openbare ruimte Communicatie Oplossingsrichtingen Aandachtspunten voor het laadpalenbeleid Locatiekeuze voor laadpunten Parkeren en laden Veilig laden Het organiseren van laadpunten Overige aandachtspunten Informatiedocumenten over elektrisch rijden De stekker in elektrisch vervoer, maar hoe? Startgids elektrisch rijden voor gemeenten Laadinfrastructuur, oplossingen voor gemeenten Laadpunten voor elektrisch auto s in de openbare ruimte Beleidsregels voor gemeenten Deze notitie is bedoeld als praktisch handvat voor gemeenten voor het opstellen van beleid voor het laden van elektrische auto s. De notitie is opgesteld naar aanleiding van een werksessie georganiseerd door de Omgevingsdienst Brabant Noord met gemeenten uit de regio Brabant Noordoost in het najaar van Er is bewust gekozen voor een beknopte notitie. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we naar andere documenten over elektrisch vervoer en laadpunten in de openbare ruimte. De volgende onderwerpen komen aan bod: Een algemene introductie op elektrisch rijden en laadpunten in het bijzonder. Daarbij is ook aandacht voor de rol van de gemeente bij het laden van elektrische auto s. Oplossingsrichtingen voor gemeenten voor het laden van elektrische auto s. Aandachtspunten voor gemeenten bij het opstellen van laadpuntenbeleid. Overzicht van relevante documenten voor gemeenten met informatie over elektrisch vervoer en laadpunten in de openbare ruimte.

4 3 Inleiding op elektrisch rijden en laadpunten De ontwikkeling en kenmerken van elektrisch rijden Elektrisch rijden heeft de toekomst. In Nederland verviervoudigde het aantal elektrische voertuigen in één jaar tijd tot ruim voertuigen eind Vrijwel alle automerken bieden inmiddels één of meerdere elektrische modellen aan. Daarnaast neemt de capaciteit van accu s steeds verder toe wat elektrische auto s (nog) aantrekkelijker maakt voor gebruik. De Rijksambitie om door te groeien naar elektrische voertuigen in 2020 lijkt door deze en andere ontwikkelingen, zoals een veranderende mobiliteitsbehoefte en energietransitie, reëel. De elektrische aandrijving zorgt er voor dat elektrische voertuigen stil, zuinig en schoon zijn. Zo stoten ze (lokaal) geen vervuilende stoffen uit zoals CO 2, fijnstof en NOx. De uitstoot van well-to-wheel is nihil als zij rijden op groene stroom. Er zijn verschillende studies naar de milieubelasting over de volledige levenscyclus (productie, gebruik en recycling) van elektrische voertuigen versus brandstofvoertuigen. De trend daarin is dat de milieubelasting van elektrische voertuigen beperkter is dan belasting van vergelijkbare brandstofvoertuigen 3. Onder elektrische voertuigen worden voertuigen verstaan waarvan de aandrijving (deels) plaatsvindt door een elektromotor en waarbij de accu kan laden via het elektriciteitsnet 2. Tot deze definitie behoren volledig elektrische auto s (zoals de Nissan Leaf en Tesla Model S) en hybride auto s (zoals de Opel Ampèra, Volvo V60 plug-in hybrid en Mitsubishi Outlander PHEV). Hybride voertuigen hebben zowel een elektro- als verbrandingsmotor voor de aandrijving. Naast personenauto s zijn er inmiddels andere type elektrische voertuigen zoals bussen en (kleine) bedrijfswagens. Elektrisch rijden heeft vooralsnog beperkt impact op het elektriciteitsnet Het elektriciteitsverbruik van een elektrische auto is vergelijkbaar met dat van een huishouden. Eén van de redenen van de netbeheerders om te startten met Stichting e-laad was om de impact van het laden van elektrische auto s op het elektriciteitsnet te onderzoeken. De capaciteit van het Nederlandse elektriciteitsnet is ruim voldoende waardoor de impact de komende jaren naar verwachting beperkt blijft. Verwacht wordt dat verzwaring van het elektriciteitsnet nodig kan zijn als een groot deel van het Nederlandse wagenpark elektrisch wordt. Woonwijken waar in verhouding veel elektrische auto s laden kunnen hierop een uitzondering zijn. 1 Cijfers elektrisch rijden per (2014). Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 2 Plan van aanpak elektrisch rijden in de versnelling (2011). Ministerie van Economische Zaken. 3 Comparative Environmental Life Cycle Assessment of Conventional and Electric Vehicles (2012). Journal of Industrial Ecology. Nissan Leaf Mitsubishi Outlander PHEV

5 4 Elektrisch rijden en de betrokkenheid van de gemeente De groei van elektrisch rijden zorgt ook voor een toenemende behoefte aan laadpunten. Voor volledig elektrische auto s is het noodzakelijk om te kunnen laden. Voor de plug-in hybride auto s is het laden wenselijk: zij rijden aanzienlijk zuiniger op elektriciteit dan op een fossiele brandstof. Deze notitie richt zich op de laadbehoefte van e-rijders die wonen of werken in een gemeente. Die laadbehoefte bestaat vooral uit normaal laden. Normaal laden en snelladen Er zijn op dit moment twee gangbare vormen voor het laden van elektrische auto s: normaal laden en snelladen. Onder normaal laden wordt het laden met een laag vermogen (3 11 kw) verstaan. Normaal laden kan bij gewone stopcontacten en bijvoorbeeld bij de laadpunten van Stichting e-laad in de openbare ruimte. De accu laadt dan in gemiddeld 6 tot 8 uur op. Bij snelladen laadt de accu van een elektrische auto met een hoog vermogen (gemiddeld tot 50 kw) in 30 tot 45 minuten. Snellaadpunten zijn aanzienlijk duurder dan normale laadpunten en vooral geschikt voor locaties met een korte verblijfsduur. Voor marktpartijen zijn snellaadpunten commercieel interessant door combinaties met andere diensten. In Nederland zijn er nu circa 70 snellaadpunten. Dit aantal groeit naar verwachting sterk doordat Rijkswaterstaat vergunningen aan marktpartijen heeft uitgegeven voor de realisatie van snellaadpunten op de verzorgingsplaatsen langs de Rijkswegen. Voor het normaal laden van elektrische auto s in een gemeente is snelladen op dit moment geen alternatief. Voor het normaal laden thuis of op het werk van een elektrische auto heeft een e-rijder de volgende mogelijkheden: Parkeren en laden op eigen terrein. Enkele automerken leveren deze laadpunten gratis bij de auto. Parkeren in de openbare ruimte en laden bij een laadpunt op eigen terrein. Parkeren in de openbare ruimte en laden bij privaat gerealiseerd laadpunt in de openbare ruimte. Parkeren en laden bij laadpunten in de openbare ruimte, zoals de laadpunten van Stichting e-laad. Voor deze laadpunten is er nog geen positief verdienmodel. Hierdoor investeren marktpartijen nog niet in laadpunten. Tot nu toe vindt er alleen realisatie van publiek toegankelijke laadpunten plaats als daarvoor ook publieke middelen beschikbaar zijn. Voor deze laadpunten is er in Nederland een marktmodel voor interoperabele laadpunten. Deze interoperabiliteit houdt in dat elk laadpunt dezelfde stekker en betaalsysteem heeft. Elke e-rijder kan daardoor bij elk publiek toegankelijk laadpunt in Nederland terecht. Voor e-rijders die niet op eigen terrein kunnen parkeren (en laden) geldt dat zij zijn aangewezen op parkeren en laden in de openbare ruimte. In de provincie Noord-Brabant beschikt ongeveer 55% van de huishoudens niet over een parkeerplek op eigen terrein 4. Iedere gemeente krijgt daardoor te maken met e-rijders die gaan laden in de openbare ruimte. De gemeente heeft daarin als beheerder en eigenaar van de openbare ruimte altijd een rol. Via het laadpuntenbeleid kan de gemeente sturen op het gedrag van e-rijders. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld als uitgangspunt kiezen dat laden met een kabel over de openbare weg niet is toegestaan. Stichting e-laad wordt EVnetNL en blijft de bestaande laadpunten exploiteren Stichting e-laad is een samenwerking van de Nederlandse netbeheerders. Begin 2014 heeft Stichting e-laad aangekondigd dat zij haar organisatie gaat veranderen. Stichting e-laad splitst zich in ElaadNL en EVnetNL. ElaadNL gaat opereren als kennis- en innovatiecentrum voor laadinfrastructuur. EVnetNL gaat het beheer van de bestaande laadpunten van Stichting e-laad verzorgen met financiering vanuit de netbeheerders. Hierdoor blijven de bestaande oplaadpunten van Stichting e-laad tot en met tenminste 2016 in de huidige vorm in stand. Stichting e-laad neemt hierover contact op met de gemeenten. Opening laadpaal in Nistelrode 4 Parkeren huishoudens (2013). Centraal Bureau voor de Statistiek.

6 5 Rollen voor de gemeente bij laden in de openbare ruimte Voor het laden van elektrische voertuigen in de openbare ruimte kan een gemeente verschillende rollen innemen. Het kiezen van een rol helpt de gemeente bij het opstellen van haar laadpuntenbeleid. Onderstaand schema geeft een overzicht van deze rollen. Bij de keuze voor een rol zijn onder andere de volgende uitgangspunten van belang: 1. De mate waarin de gemeente wil sturen op de openbare ruimte. Ofwel, in hoeverre vindt de gemeente het van belang dat zij invloed heeft op hoe elektrische voertuigen in de openbare ruimte laden? Vindt de gemeente het bezwaarlijk dat er kabels over de openbare weg liggen en/of e- rijders op eigen kosten laadpunten plaatsen? En als de gemeente dit niet wil, is zij dan bereid bij te dragen aan andere oplossingen? 2. Het afstemmen van het parkeerbeleid op het laden van elektrische voertuigen. Voor e-rijders is het van belang dat een laadpunt toegankelijk is voor gebruik als zij willen laden. Dat betekent dat het niet wenselijk is als er een brandstofauto bij het laadpunt staat. 3. De gemeente kan meewerken aan c.q. aansluiten bij publieke en/of private initiatieven voor bijvoorbeeld het realiseren van laadpunten in de openbare ruimte. Onder andere de provincie Noord-Brabant werkt op dit moment aan zo n initiatief. 4. Een gemeente kan er voor kiezen om proactief te investeren in laadpunten in de openbare ruimte. Daarmee zorgt de gemeente er voor dat zij proactief stuurt op het plaatsen van laadpunten in de openbare ruimte. Proactief investeren kan bijvoorbeeld ook via een subsidieregeling voor laadpunten op eigen terrein zoals de gemeenten Oss en Bernheze doen. Rol 4. Proactief investeren 3. Meewerken aan publieke en/of private initiatieven 2. Afstemmen parkeerbeleid 1. Sturen op laden in de openbare ruimte Geen beleid De gemeente voert geen beleid voor het laden van elektrische voertuigen. Ook dat is een bewuste keuze. E-rijders zijn vrij om eigen keuzes te maken voor het laden van een elektrisch voertuig. Bijvoorbeeld door te laden met een kabel over de openbare weg. Kaders stellen aan laden in de openbare ruimte Met het stellen van kaders stuurt de gemeente op wat wel en niet is toegestaan bij het laden van elektrische voertuigen in de openbare ruimte. Zo bepaalt een gemeente bijvoorbeeld of het is toegestaan om kabels over de openbare weg te leggen en of een particulier op eigen kosten een laadpunt in de openbare ruimte mag plaatsen. Faciliteren van laden in de openbare ruimte Een gemeente kan elektrisch rijden faciliteren door actief bij te dragen aan het plaatsen van laadpunten in de openbare ruimte. Dat betekent bijvoorbeeld dat een gemeente samenwerking zoekt met publieke en private initiatieven (zoals Stichting e- laad) voor het plaatsen van laadpunten en de gemeente parkeerplekken bestemt voor het laden van elektrische voertuigen. Stimuleren van laden in de openbare ruimte Een gemeente die elektrisch rijden stimuleert, investeert proactief in laadpunten. Zo kan de gemeente een subsidieregeling instellen en laadpunten in de openbare ruimte financieren. Situatie is niet van toepassing Situatie is wel van toepassing

7 6 Communicatie E-rijders hebben behoefte aan actuele informatie over het laden van de elektrische auto in de openbare ruimte. Communicatie door de gemeente naar e-rijders over het laadpuntenbeleid is daardoor bij elke rol van groot belang. Dat helpt e- rijders bij de afweging om elektrisch te gaan rijden en stroomlijnt de vragen richting een gemeente. Voor de invulling van de communicatie kan de gemeente denken aan het informeren via de website van de gemeente, lokale media en het aanwijzen van een contactpersoon voor het beantwoorden van vragen van e-rijders. Laden met een kabel over de openbare weg Subsidieregeling voor laadpunten op eigen terrein Verschillende gemeenten hebben een subsidieregeling voor laadpunten op eigen terrein. In Noordoost Brabant bieden onder andere de gemeenten Oss en Bernheze deze subsidie aan. De gemeente Bernheze stelt een bedrag tussen 750 en beschikbaar voor bedrijven die op eigen terrein een laadpunt realiseren. Via een subsidieregeling kan een gemeente met relatief beperkte middelen de realisatie van laadpunten stimuleren. Door voorwaarden op te nemen ten aanzien van bijvoorbeeld locatie, type laadpunt en toegankelijkheid kan de gemeente ook sturen op de laadpunten die worden gerealiseerd. Zo stelt de gemeente Bernheze als voorwaarde dat het laadpunt tenminste vijf dagen per week vrij toegankelijk is. Gemeente Heemskerk ondersteunt binnen de voor haar beschikbare middelen De gemeente Heemskerk heeft laadpuntenbeleid opgesteld voor het opladen van elektrische auto s. De gemeente heeft geen middelen beschikbaar om te investeren in publiek toegankelijke laadpunten in de openbare ruimte. De e-rijders in de gemeente zijn daardoor aangewezen op de bestaande laadpunten in de openbare ruimte van Stichting e-laad. Voor niet alle e-rijders in de gemeente is dat een passende oplossing. Om die groep e-rijders ook te faciliteren staat de gemeente het toe dat e-rijders die niet op eigen terrein kunnen parkeren een kabel over de openbare weg leggen. De gemeente Heemskerk biedt met haar laadpuntenbeleid e-rijders duidelijkheid.

8 7 Oplossingsrichtingen Parkeren en laden op eigen terrein Omschrijving De e-rijder parkeert en laadt op eigen terrein. Hierbij zorgt de e-rijder op eigen kosten voor een laadpunt. Sommige automerken leveren een gratis laadpunt voor laden op eigen terrein. Het laden op eigen terrein kan zowel bij woningen als bij bedrijven. Rol gemeente Er is geen rol voor de gemeente nodig. De gemeente kan laden op eigen terrein stimuleren met bijvoorbeeld een subsidieregeling. Parkeren in de openbare ruimte, laadpunt op eigen terrein In sommige gevallen kan een e-rijder niet op eigen terrein, maar wel voor de deur parkeren. De e-rijder kan dan een laadpunt op eigen terrein plaatsen en vanaf daar een kabel leggen naar de elektrische auto. De gemeente is betrokken doordat zij kan bepalen of het wenselijk is om met kabels over de openbare weg te laden. Ook kan de gemeente besluiten om deze parkeerplekken al dan niet exclusief te reserveren voor het laden van elektrische voertuigen. Parkeren in de openbare ruimte, privaat laadpunt in de openbare ruimte De e-rijder parkeert in de openbare ruimte en plaatst (al dan niet op eigen kosten) een laadpunt in de openbare ruimte. Om de kosten te beperken wordt het laadpunt aangesloten op een bestaande netaansluiting van een woning of bedrijf. Deze oplossing wordt ook wel de verlengde huisaansluiting genoemd. De gemeente is betrokken doordat er een nieuw object in de openbare ruimte wordt geplaatst. De gemeente dient te bepalen of deze oplossing wordt toegestaan. In haar voorwaarden kan de gemeente eisen stellen aan vormgeving, veiligheid en publieke toegankelijkheid. Ook kan de gemeente overwegen om de parkeerplek bij het laadpunt te bestemmen voor het laden van elektrische auto s.

9 8 Parkeren en laden op publiek toegankelijk privaat terrein Omschrijving Een eigenaar van een parkeerterrein bij bijvoorbeeld een supermarkt, horecagelegenheid of bedrijventerrein kan laadpunten plaatsen. Vaak zijn deze parkeerterreinen publiek toegankelijk. Zij kunnen deze laadpunten publiek toegankelijk maken conform het landelijke marktmodel. Hierdoor kunnen e-rijder (al dan niet tegen betaling) bij deze laadpunten terecht. Rol gemeente De gemeente is bij deze situaties betrokken als de locatie een openbaar karakter heeft, conform de Wegenverkeerswet. In dat geval is de gemeente betrokken voor bijvoorbeeld handhaving. De gemeente kan daarnaast via een subsidieregeling het plaatsen van publiek toegankelijke laadpunten op deze locaties stimuleren zoals de gemeenten Oss en Bernheze doen. Parkeren en laden in de openbare ruimte bij publiek toegankelijk laadpunt De laadpunten in deze oplossingsrichting zijn vergelijkbaar met de laadpunten van Stichting e-laad. Op dit moment werkt de provincie Noord-Brabant aan een aanbesteding van 200 laadpunten voor de Brabantse gemeenten. De voorwaarden waaronder de gemeenten hiervan gebruik kunnen maken zijn naar verwachting medio 2014 bekend. De gemeente is betrokken doordat zij tenminste afspraken maakt over de voorwaarden voor het plaatsen van de laadpunten. Daarnaast vraagt het van de gemeente een adequaat locatie- en parkeerbeleid. Private laadpunten toegankelijk voor iedereen Diverse marktpartijen ontwikkelen nieuwe diensten voor e-rijders. Veel diensten richten zich op laadinfrastructuur of aanverwante voorzieningen. Eén van die diensten is het beschikbaar stellen van private laadpunten voor alle e-rijders. De dienstverlener zorgt voor het verrekenen van de kosten tussen de eigenaar van het laadpunt en de e-rijder. De dienstverleners maken hiervoor gebruik van de uitgangspunten van het landelijke markmodel. Onder andere The New Motion en de ANWB bieden deze diensten aan.

10 9 Aandachtspunten voor het laadpuntenbeleid Via het laadpuntenbeleid kan een gemeente sturen op het laden van elektrische auto s in de openbare ruimte. Door het opstellen van een laadpuntenbeleid ontstaat voor e-rijders duidelijkheid in wat zij van de gemeente kunnen verwachten voor het laden van elektrische voertuigen in de openbare ruimte. Het kader geeft een voorbeeld stappenplan voor hoe de gemeente haar laadpuntenbeleid kan opstellen. Staat het laadpunt verder weg dan wordt het niet gebruikt en kiezen e-rijders vaak voor een andere oplossing. Zij laden dan bijvoorbeeld via een kabel over de openbare weg of laden noodgedwongen niet. Kies een standaardlocatie voor laadpunten: zoals altijd een laadpunt bij voorkeur aan het begin van een straat plaatsen. Dat voorkomt dat een e- rijder een laadpunt in de openbare ruimte als een privé voorziening gaat beschouwen. De zichtbaarheid en vindbaarheid van het laadpunt. Zo kan een gemeente die elektrisch rijden stimuleert er voor kiezen om laadpunten vooraan bij een parkteerterrein te plaatsen zodat het laadpunt eenvoudig vindbaar is en ook zichtbaar is voor een breed publiek: bekend maakt immers ook bemind. Locatiekeuze voor laadpunten In haar laadpuntenbeleid kan de gemeente sturen op de locaties waar wel en geen laadpunten mogen komen. De locatiekeuze voor laadpunten kent een aantal aandachtspunten: Vrijwel alle gemeenten die samenwerken met Stichting e-laad hebben laadpunten op strategische locaties. Bijvoorbeeld op veel gebruikte parkeerplaatsen in het centrum. De behoefte van e-rijders op dit moment is om vooral laadpunten te plaatsen dicht bij hun woon- of werklocatie. Veel gemeenten hanteren daarbij het uitgangspunt paal volgt auto. Dat betekent dat er alleen laadpunten worden geplaatst als er ook een gebruiker voor is. E-rijders hebben net als andere automobilisten de behoefte om zo dicht mogelijk bij de bestemming te parkeren. De praktijkervaring leert dat een loopafstand tot 250 meter acceptabel is. Voorbeeld stappen voor het opstellen van laadpuntenbeleid 1. Het in beeld brengen van de ontwikkelingen van elektrisch vervoer voor de gemeente en het laden in het bijzonder. Hierdoor krijgt een gemeente inzicht in de actuele ontwikkelingen, behoefte aan laadpunten in de gemeente, aanverwante voorzieningen in haar gemeente en de mogelijkheden om in die behoefte te voorzien. De gemeente kan hier invulling aan geven door kennis op te doen vanuit bijvoorbeeld relevante documenten die handvatten bieden voor gemeenten, door het te agenderen op overleggen met bedrijven en vragen van inwoners over elektrisch rijden te bundelen en te analyseren. 2. Het opstellen van het laadpuntenbeleid op basis van de voorkeuren en uitgangspunten van een gemeente. Hiervoor maakt de gemeente een afweging in haar rol en kiest uitgangspunten om te bepalen welke oplossingsrichtingen zij wel of niet toestaat. Deze stap is een samenhangende afweging tussen de rol van de gemeente, de mogelijke oplossingsrichtingen en de uitgangspunten voor het laden in de openbare ruimte van een gemeente. Vaak werkt het goed om daar vanuit de gemeente de experts op het gebied van onder andere openbare ruimte, stadsbeheer, verkeer, milieu en duurzaamheid bij te betrekken. 3. Het uitvoeren van het laadpuntenbeleid. Afhankelijk van de gekozen richting heeft de gemeente in de uitvoering een afwachtende dan wel proactieve houding voor het maken van samenwerkingsafspraken en het plaatsen van laadpunten. Het handhaven van het laadpuntenbeleid, zoals het parkeren bij laadpunten, wijze van laden in de openbare ruimte, is een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van het beleid.

11 10 Voorbeeld van een markering voor een parkeerplek bij een laadpunt. Voorbeeld van een E4-bord met onderbord voor de bestemming opladen elektrische voertuigen Parkeren en laden Om gebruik te kunnen maken van laadpunten in de openbare ruimte is het wenselijk dat de laadpunten toegankelijk zijn voor e-rijders. De gemeente kan hiervoor zorgen door via een verkeersbesluit de parkeerplekken te bestemmen voor het laden van elektrische voertuigen. Bij de uitvoering van het verkeersbesluit zorgt de gemeente voor bebording en belijning van het parkeervak: Via een E4 bord met onderbord opladen elektrische voertuigen kan een gemeente aangeven dat een parkeerplek bestemd is voor het laden van elektrische voertuigen. Alleen met deze bebording is het mogelijk om het verkeersbesluit te handhaven. Er wordt gesproken van opladen van elektrische voertuigen als de laadkabel zowel op de auto als op het laadpunt is aangesloten. Door het aanbrengen van een belijning en/ of markering op het parkeervak wordt duidelijk dat het parkeervak een bijzondere bestemming heeft. De praktijkervaring leert dat de belijning of markering verkeerd gebruik van het parkeervak voorkomt. In haar laadpuntenbeleid kan de gemeente een aantal aanvullende overwegingen meenemen voor parkeren en laden. Zo kan de gemeente er voor kiezen om elektrische voertuigen vrij te stellen van betaald parkeren, vrij te stellen van beperkingen aan parkeerduur (blauwe zone) of juist het bestaande parkeerregime te laten volgen. Ook kiezen enkele gemeenten er voor om geen laadpunten te plaatsen als de parkeerdruk hoger is dan 80 of 90 procent. Veilig laden Voor het laden in de openbare ruimte is veiligheid een belangrijk thema. De gemeente krijgt onder andere met de volgende afwegingen te maken: Wil de gemeente het laden met kabels over de openbare weg toestaan? In hoeverre staat de gemeente toe dat e-rijders op eigen kosten laadpunten in de openbare ruimte plaatsen? Aan het plaatsen van laadpunten door e-rijders kan de gemeente via vergunningen of overeenkomsten met de e-rijders voorwaarden stellen. Op het moment dat een gemeente veel kaders stelt aan het laden in de openbare ruimte (zoals het niet toestaan van het laden met een kabel over de openbare weg) beperkt zij de mogelijkheid voor e-rijders om te laden. Het is dan van belang dat e-rijders op andere locaties terecht kunnen. De praktijkervaring leert dat als er geen alternatieven voor handen zijn e-rijders toch laden door een kabel over de openbare weg te leggen.

12 11 Het organiseren van laadpunten Laadpunten in de openbare ruimte kennen de volgende uitgangspunten qua organisatie: Bij het uitvoeren van het laadpuntenbeleid zijn mogelijk kosten gemoeid. De gemeente dient een afweging te maken in hoeverre zij middelen beschikbaar wil stellen voor het plaatsen van laadpunten in de openbare ruimte. Enkele gemeenten staan het toe dat e-rijders op eigen kosten laadpunten in de openbare ruimte mogen plaatsen. Dat vergt een investering van enkele duizenden euro s van een e-rijder. Gezien deze kosten zien e-rijders daar vaak van af. Voor het plaatsen van laadpunten in de openbare ruimte sluit een gemeente (of regio) doorgaans een afspraak met een exploitant, zoals Stichting e-laad. Deze exploitant verzorgt het plaatsen, beheren en onderhouden van de laadpunten. Daarbij zorgt de exploitant ook voor de levering van elektriciteit en verrekening van de kosten. Ook is de exploitant aansprakelijk bij schade en dient zij daarvoor verzekerd te zijn. De gemeente kan een loket inrichten waar e- rijders terecht kunnen met vragen over elektrisch rijden en laadpunten in het bijzonder. De gemeente kan hiervoor ook afspraken maken met een exploitant van de laadpunten. Elektrische aut Opel Jetten The New Motion Overige aandachtspunten In het laadpuntenbeleid kan de gemeente ook de volgende aandachtspunten beleggen: Voorwaarden ten aanzien van beeldkwaliteit. In hoeverre wil de gemeente bijvoorbeeld dat elk laadpunt een zelfde uitstraling heeft? Of stelt de gemeente voorwaarden aan kleurstelling en vormgeving van de laadpunten? Voorwaarden aan de kwaliteit van het laadpunt zoals de robuustheid en het verplichten van een aanrijbeveiliging. Daarmee zorgt de gemeente er voor dat de laadpunten die worden geplaatst geschikt zijn voor de openbare ruimte. De aanrijbeveiliging zorgt er voor dat er bij een aanrijding van een auto met een laadpunt de schade zo beperkt mogelijk blijft. Via voorwaarden aan toegang en beschikbaarheid kan de gemeente er voor zorgen dat de laadpunten in de (semi) openbare ruimte voor alle e-rijders toegankelijk zijn. Ook kan zij uitgangspunten kiezen voor het service level: de termijn waarbinnen storingen verholpen dienen te worden. De gemeente kan uitgangspunten kiezen voor het handhaven van het laadpuntenbeleid. Wil de gemeente er actief op toezien dat er bijvoorbeeld niet met kabels over de weg wordt geladen en of de parkeerplekken bij de laadpunten alleen worden gebruikt voor het laden van elektrische voertuigen? Van belang is dat na het opstellen van het laadpunten onder andere de BOA s worden geïnformeerd over het laadpuntenbeleid en de handhaving daarvan.

13 12 Informatiedocumenten over elektrisch rijden Er zijn het afgelopen jaar diverse documenten uitgebracht met informatie over elektrisch rijden voor gemeenten. De meest relevante documenten staan hier. De stekker in elektrisch vervoer, maar hoe? Startgids elektrisch rijden voor gemeenten Agentschap NL (2012) De startgids elektrisch rijden voor gemeenten bevat toegepaste informatie voor gemeenten om aan de slag te gaan met elektrisch rijden. De suggesties van activiteiten voor gemeenten gaan verder dan alleen laadpuntenbeleid. Naast de praktische handvatten bevat de startgids ook achtergrond informatie over elektrisch rijden. De startgids is beschikbaar via publicaties/overig

14 13 Laadinfrastructuur, oplossingen voor gemeenten Agentschap NL (2013) Het document laadinfrastructuur, oplossingen voor gemeenten geldt als een aanvulling op de startgids elektrisch rijden voor gemeenten. Het document is toegespitst op het opstellen van laadpuntenbeleid voor gemeenten en bevat een uitwerking van de ladder van laden. Het document is beschikbaar via publicaties/overig Beleidsregels voor gemeenten Vereniging Nederlandse Gemeenten (2013) De VNG heeft samen met de G32 beleidsregels opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken als laadpuntenbeleid. Deze beleidsregels gaan uit van een gemeente die vergunningen verleent voor het plaatsen van laadpunten in de openbare ruimte. De beleidsregels geven een (gedeeltelijke) invulling aan de rollen kaders stellen en faciliteren. De beleidsregels zijn beschikbaar via

15 14 Laadpunten voor elektrisch auto s in de openbare ruimte CROW en Agentschap NL (2013) De CROW publicatie laadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte is bedoeld als praktisch handvat voor gemeenten op het gebied van laadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte. Het bevat achtergrondinformatie over elektrisch rijden, laadpunten aandachtspunten voor laadpuntenbeleid, en ook suggesties voor een aanpak om laadpunten in de openbare ruimte te realiseren. De publicatie kan worden besteld via

16 Colofon Februari 2014 Een uitgave van: Omgevingsdienst Brabant Noord Arthur Hofstad (0485) Tekst en advies: APPM management consultants Harm-Jan Idema

De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig

De elektrische aandrijving onderscheidt een elektrisch voertuig GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen-Chaam. Nr. 39003 11 juli 2014 Oplaadpuntenbeleid inleiding Elektrisch vervoer (hierna EV) kent in Nederland een sterke groei. De gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk

Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk Oplaadpuntenbeleid gemeente Waalwijk DEFINITIEF Opladen van elektrische voertuigen in Waalwijk OPDRACHTGEVER: GEMEENTE WAALWIJK THEO HENDRIKS OPGESTELD DOOR: APPM MANAGEMENT CONSULTANTS HARM-JAN IDEMA

Nadere informatie

Oplaadpuntenbeleid gemeente Goirle

Oplaadpuntenbeleid gemeente Goirle Oplaadpuntenbeleid gemeente Goirle Opladen van elektrische voertuigen in Goirle O P D R A C H T G E V E R : GEMEENTE GOIRLE LEANNE VAN TILBORG O P G E S T E L D D O O R : APPM MANAGEMENT CONSULTANTS BART

Nadere informatie

LAADINFRASTRUCTUUR. Oplossingen voor gemeenten. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

LAADINFRASTRUCTUUR. Oplossingen voor gemeenten. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal LAADINFRASTRUCTUUR Oplossingen voor gemeenten De groei van elektrisch vervoer (EV) zorgt voor een toenemende behoefte aan laadpunten in de openbare ruimte. Nu de stichting e-laad geen laadpunten meer aan

Nadere informatie

Bijlage: Ontwikkeling laadinfrastructuur voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen in Eindhoven

Bijlage: Ontwikkeling laadinfrastructuur voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen in Eindhoven Bijlage: Ontwikkeling laadinfrastructuur voor het opladen van (semi) elektrische voertuigen in Eindhoven Inleiding Het aantal elektrische auto s in Nederland is de afgelopen twee jaar zeer sterk toegenomen.

Nadere informatie

Opladen elektrische auto s in Uithoorn

Opladen elektrische auto s in Uithoorn Opladen elektrische auto s in Uithoorn Soort document Opdrachtgever Opgesteld door Plaatsnaam, datum Richtlijn voor oplaadpunten elektrisch vervoer Sandra van der Waals en Peter Rip, gemeente Uithoorn

Nadere informatie

Elektrische oplaadpunten

Elektrische oplaadpunten Elektrische oplaadpunten Lunchbijeenkomst Vexpan 13 februari 2014 Stijn Otten The New Motion Jeroen Quee Grontmij Inhoud De zin en onzin van elektrisch vervoer Marktcijfers en ontwikkelingen Techniek Oplaadpalen

Nadere informatie

Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte

Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte samenvatting De Taskforce Formule E-team wil elektrisch vervoer in Nederland stimuleren en belemmeringen wegnemen. Een middel daartoe is bestaande

Nadere informatie

Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda

Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 101697 2 november 2015 Beleidsregels voor publieke Oplaadinfra voor Elektrische auto s in de gemeente Breda Bekendmaking Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam

Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Gemeente Edam-Volendam Beleid laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Gemeente Edam-Volendam Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Doel van het beleid... 3 1. Doel... 3 2. Rol van de gemeente in de ontwikkeling van elektrisch vervoer...

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 april 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal

Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal Stichting e-laad.nl November 2011 1 Stappenplan voor gemeenten: van aanvraag tot laadpaal Ton Rombouts Burgemeester s Hertogenbosch en voorzitter stichting

Nadere informatie

Enquête gebruikers e-laadpunten

Enquête gebruikers e-laadpunten Enquête gebruikers e-laadpunten Inleiding Begin juli 2013 heeft stichting e-laad een enquête uitgezet met als doel inzicht te krijgen in de ervaringen en wensen van gebruikers die hun elektrische auto

Nadere informatie

Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse

Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse Beleidsregels voor laadpunten elektrisch auto s Spijkenisse datum januari 2013 versie definitief Auteur(s) J.O. Smit Stad en Wijk bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse postadres Postbus 25,

Nadere informatie

Beleidsregels. Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte

Beleidsregels. Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte Beleidsregels Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de openbare ruimte Vastgesteld college van B&W, 10 maart 2015 Inhoudsopgave Beleidsregels... 1 Laadvoorzieningen voor elektrische auto s in de

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2013) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door Agentschap NL, in opdracht van

Nadere informatie

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s.

TITEL Deelname regionale aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto s. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4562162 Aan : Gemeenteraad Datum : 17 december 2013 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Wethouder C. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen

Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen Beleidsregels oplaadpalen Deventer 2015, openbaar opladen elektrische voertuigen 1. Begripsbepalingen In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare

Nadere informatie

Oplaadpuntenbeleid gemeente Tilburg en bijbehorende beleidsregels

Oplaadpuntenbeleid gemeente Tilburg en bijbehorende beleidsregels Oplaadpuntenbeleid gemeente Tilburg en bijbehorende beleidsregels Opladen van elektrische voertuigen in Tilburg Opdrachtgever: Gemeente Tilburg Opgesteld door: APPM management consultants Bart van de Velde

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 oktober 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN ALD FAQ WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN INHOUD 1. Is elektrisch rijden iets voor mij? 3 2. Welke soorten elektrische auto s zijn er? 3 3. Welke auto is voor mij geschikt? 4 4. Hoe ver kan ik rijden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S

BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S BELEIDSREGEL OPENBARE OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO S In deze beleidsregel beschrijft de gemeente Hengelo waarom ze meewerkt aan het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto s. Onder welke voorwaarden

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2013)

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2013) AH 233 2013Z16375 van minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 oktober 2013) 1 In hoeverre klopt de raming van 20.000 elektrische auto s in Nederland aan het eind van 2013, zoals gesteld in het

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 juni 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden

Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden Beleidsregel Openbare oplaadobjecten Elektrische Voertuigen gemeente Leeuwarden 1. Begripsbepalingen: In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Aanvrager: de aanbieder van oplaadobjecten. b. Beheerder:

Nadere informatie

Collegevoorstel Reg. nr : 1110317 Afdeling : WM Datum :

Collegevoorstel Reg. nr : 1110317 Afdeling : WM Datum : Datum : Onderwerp Plaatsing laadpalen voor elektrische voertuigen door de stichting e-laad op gemeentegrond Samenvatting De stichting e-laad is bezig met een landelijke pilot om elektrisch rijden te stimuleren.

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 september 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Elektrische taxi s. Kansen van elektrisch rijden voor taxibedrijven

Elektrische taxi s. Kansen van elektrisch rijden voor taxibedrijven Elektrische taxi s Kansen van elektrisch rijden voor taxibedrijven 1 Introductie Elektrisch vervoer groeit sterk in Nederland. Onder andere voor taxiondernemers kan de inzet van elektrische voertuigen

Nadere informatie

ELEKTRISCH RIJDEN EN UW AUTOREGELING

ELEKTRISCH RIJDEN EN UW AUTOREGELING ALD WHITEPAPER ELEKTRISCH RIJDEN EN UW AUTOREGELING INHOUD Stap 1. Beleid 3 Stap 2. Toekenning van elektrische mobiliteit 3 Stap 3. Merkenbeleid en normbudget 3 Stap 4. Laadfaciliteiten thuis en op het

Nadere informatie

Datum 11 oktober 2013 Betreft Beantwoording vragen rond een dreigend gebrek aan laadpunten voor elektrische auto's

Datum 11 oktober 2013 Betreft Beantwoording vragen rond een dreigend gebrek aan laadpunten voor elektrische auto's > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 oktober 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 januari 2014) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Eneco Elektrisch Laden Volkswagen rijden op HollandseWind

Eneco Elektrisch Laden Volkswagen rijden op HollandseWind Eneco Elektrisch Laden Volkswagen rijden op HollandseWind Eneco HollandseWind Windenergie is schoon en onuitputtelijk, er is genoeg wind voor ons allemaal! De 100% groene windstroom van Eneco HollandseWind

Nadere informatie

BUCH aan de stekker.. (geldend voor de gemeente Castricum)

BUCH aan de stekker.. (geldend voor de gemeente Castricum) BUCH aan de stekker.. (geldend voor de gemeente Castricum) Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Castricum Gemeente Castricum, maart 2015 1 Beleidsregels oplaadinfrastructuur

Nadere informatie

Eneco Elektrisch Laden Audi rijden op HollandseWind

Eneco Elektrisch Laden Audi rijden op HollandseWind Eneco Elektrisch Laden Audi rijden op HollandseWind Eneco HollandseWind Windenergie is schoon en onuitputtelijk, er is genoeg wind voor ons allemaal! De 100% groene windstroom van Eneco HollandseWind (van

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels Project Openbare Oplaadinfra elektrische voertuigen Vlaardingen

Toelichting Beleidsregels Project Openbare Oplaadinfra elektrische voertuigen Vlaardingen Toelichting Beleidsregels Project Openbare Oplaadinfra elektrische voertuigen Vlaardingen Algemeen Vanuit het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie is voor de periode 2011-2015 een Plan van Aanpak

Nadere informatie

Elektrisch rijden is de toekomst

Elektrisch rijden is de toekomst Elektrisch rijden is de toekomst Duurzaam onderweg in Rotterdam www.rotterdam.nl/elektrischrijden Elektrisch rijden neemt een vlucht. Er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond. Een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Dienst: Stadsbeheer Nummer: DSO/2015/ 4346649 hk Datum: 18 november 2015 Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een locatie ten behoeve van het parkeren en laden van elektrische auto s aan de Frans Halsweg Steller: W. Schrier Dienst: Stadsbeheer Nummer:

Nadere informatie

Eneco Elektrisch Laden Mercedes rijden op Eneco HollandseWind

Eneco Elektrisch Laden Mercedes rijden op Eneco HollandseWind Eneco Elektrisch Laden Mercedes rijden op Eneco HollandseWind Eneco HollandseWind Als elektrisch rijder wilt u snel, makkelijk en veilig uw auto laden. Thuis, op het werk en onderweg. Eneco Elektrisch

Nadere informatie

Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s

Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s Beleidsregels Laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto s Versie : 4.0 Datum : juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Duurzaamheid... 3 1.2. Elektrisch vervoer... 3 2. Huidige

Nadere informatie

ons kenmerk ECFD/U201500493 Lbr. 15/039

ons kenmerk ECFD/U201500493 Lbr. 15/039 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Green Deal "Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U201500493 Lbr.

Nadere informatie

Overeenkomst voor het plaatsen, beheren en onderhouden van laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte in de Provincie Noord-Brabant

Overeenkomst voor het plaatsen, beheren en onderhouden van laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte in de Provincie Noord-Brabant Overeenkomst voor het plaatsen, beheren en onderhouden van laadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte in de Provincie Noord-Brabant De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Parkeerregels voor het opladen van elektrische auto's EV/12017

Parkeerregels voor het opladen van elektrische auto's EV/12017 Notitie Onderwerp: Ons kenmerk: Parkeerregels voor het opladen van elektrische auto's EV/12017 Aan: Datum: 6 januari 2013 pagina: 1 van 6 Regels op oplaadpunten Er bestaan verschillende sites met informatie

Nadere informatie

Elektrisch rijden in de G4

Elektrisch rijden in de G4 Elektrisch rijden in de Een onderzoek in opdracht van de -gemeenten:,, en 1.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Postbus 16200 3500 CE 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011

B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 38 Besluit: B&W 26 april 2011 Gemeenteblad BELEIDSREGEL OPLAADPUNTEN ELEKTRISCH VERVOER HELMOND 2011 Burgemeester en wethouders van Helmond; Gezien collegevoorstel d.d. 10 februari 2011,

Nadere informatie

Parkeerpanel. elektrisch vervoer. Deelnemers. Wat zijn de voornaamste voordelen van elektrisch vervoer? ParkeerPanel

Parkeerpanel. elektrisch vervoer. Deelnemers. Wat zijn de voornaamste voordelen van elektrisch vervoer? ParkeerPanel Tekst: Peter Bekkering ParkeerPanel elektrisch vervoer Elektrisch vervoer is in Nederland aan een gestage opmars bezig. Toch zijn er nog veel obstakels te overwinnen voor ge bruikers van elektrische voertuigen.

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 28 februari 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011

Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011 Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011 Aanbrengen van faciliteiten voor het opladen van elektrische voertuigen en plug-in hybrides 09-02-2011 (v1.1) Experts: Frans van Beek Wiebe Emsbroek Sjaak Hissink

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 september 2013) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door Agentschap NL, in opdracht

Nadere informatie

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN ZORGELOOS RIJDEN & LADEN Volvo V60 Plug-In Hybrid UW VolVo Plug-In Hybrid NU MET Smart Charging- Pakket Grenzeloze, THE NEW MOTION ONZE VISIE duurzame mobiliteit voor iedereen wil voor iedereen grenzeloze

Nadere informatie

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN ZORGELOOS RIJDEN & LADEN SLIM, Veilig & snel laden Laadpunt al vanaf 950 excl. btw 1149,50 incl. btw Mitsubishi Outlander PHEV Grenzeloze, THE NEW MOTION ONZE VISIE duurzame mobiliteit voor iedereen The

Nadere informatie

Plug-in Hybrid. juni 2013

Plug-in Hybrid. juni 2013 Plug-in Hybrid Electric Vehicles juni 2013 Begin 2013 reden In Nederland ongeveer 8.000 personenauto s met 0% fiscale bijtelling. Het overgrote deel hiervan zijn elektrische auto s die tevens een benzine-

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Het beleid van gemeenten voor elektrisch vervoer doet er toe Een onderzoek naar de effectiviteit van EV beleidsmaatregelen van gemeenten Mark van Kerkhof APPM management

Nadere informatie

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Memo Onderwerp Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Inleiding In fase A2 van de Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur kunnen alle Brabantse

Nadere informatie

1) vaststellen van de Regeling openbare oplaadlocaties voor elektrische voertuigen

1) vaststellen van de Regeling openbare oplaadlocaties voor elektrische voertuigen Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 23 november 2013 Afdeling : Ruimte en Veiligheid Paraaf Medewerk(st)er : J.M. van Rijn medewerk(st)er:

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015

Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015 Beleidsregel 1. Begripsbepalingen: In de beleidsregel wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die

Nadere informatie

Beleidsregel Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte van gemeente IJsselstein

Beleidsregel Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte van gemeente IJsselstein Beleidsregel Oplaadpunten voor elektrische auto s in de openbare ruimte van gemeente IJsselstein Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Datum

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Strijen

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Strijen Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Strijen Overwegende dat het wenselijk is een afwegingskader te scheppen ter beoordeling van verzoeken om medewerking te verlenen aan het

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015 Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Laren 2015 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente LAREN B E S L U I T : vast te stellen de volgende Beleidsregels

Nadere informatie

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 1 Brochure ALD electric INLEIDING Ons ALD electric aanbod is bijzonder volledig, met zowel oplaadbare hybrides (plug-in), elektrische auto s met verlengde

Nadere informatie

Regionale samenwerking voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur elektrisch vervoer

Regionale samenwerking voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur elektrisch vervoer Regionale samenwerking voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur elektrisch vervoer Deze brochure geeft een handreiking voor de regionale samenwerking op het gebied van uitrol van publieke laadinfrastructuur.

Nadere informatie

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena

29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan Wattimena RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk 29 januari 2015 Ontwikkeling E-laadpunten Albrandswaard Stefan

Nadere informatie

Alliander Mobility Services. Alliander Mobility Services Thomas Hoogeveen 06-03-2014

Alliander Mobility Services. Alliander Mobility Services Thomas Hoogeveen 06-03-2014 Alliander Mobility Services Alliander Mobility Services Thomas Hoogeveen 06-03-2014 Agenda - Kenniscafé Elektrisch Vervoer 6 maart 2014 - Ede Introductie Alliander Mobility Services Onze visie op openbaar

Nadere informatie

Bijgevoegde bijlage(n): De notitie is opgesteld door de Adviesgroep Duurzaamheid

Bijgevoegde bijlage(n): De notitie is opgesteld door de Adviesgroep Duurzaamheid BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 9 juli 2013 nummer: 2013_BW_00432 Onderwerp Elektrisch vervoer - vormend Beknopte samenvatting In de notitie 'Op St(r)oom' wordt nieuw beleid rond Elektrisch vervoer in

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Zie het auto-overzicht van Athlon Car Lease.

Zie het auto-overzicht van Athlon Car Lease. VEELGESTELDE VRAGEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN A. Voertuigen en mogelijkheden 1. Met welke voertuigen kun je elektrisch rijden? Elektrisch rijden op de weg kun je met een fiets, scooter of auto. Om met een

Nadere informatie

Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011

Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011 Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011 Aanbrengen van faciliteiten voor het opladen van elektrische voertuigen en plug-in hybrides 02-08-2011 (v1.3) Experts: Frans van Beek Wiebe Emsbroek Sjaak Hissink

Nadere informatie

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013 nationaal zakenauto onderzoek 2013 WAT WIL de zakelijke rijder? en WAT WIL de Werkgever? BIJLAGENRAPPORT nationaal zakenauto onderzoek 2013 NZO 2013 Basisanalyses Berijders Onderwerpen: 1. De Zakenauto

Nadere informatie

Elektrisch rijden en bedrijventerreinen: anders inrichten, meer opladen

Elektrisch rijden en bedrijventerreinen: anders inrichten, meer opladen Elektrisch rijden en bedrijventerreinen: anders inrichten, meer opladen Jeroen Quee Grontmij jeroen.quee@grontmij.nl Lennart van der Burg Grontmij lennart.vanderburg@grontmij.nl Bijdrage aan het Colloquium

Nadere informatie

Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011

Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011 Laad-infrastructuur standaard EVINFRA-2011 Aanbrengen van faciliteiten voor het opladen van elektrische voertuigen en plug-in hybrides 16-03-2011 (v1.2) Experts: Frans van Beek Wiebe Emsbroek Sjaak Hissink

Nadere informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Elburg

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Elburg Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Elburg Artikel 1 Begripsbepalingen: In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare

Nadere informatie

Beleidsdocument oplaadinfrastructuur. Gemeente Krimpen aan den IJssel. Augustus 2013

Beleidsdocument oplaadinfrastructuur. Gemeente Krimpen aan den IJssel. Augustus 2013 Beleidsdocument oplaadinfrastructuur Gemeente Krimpen aan den IJssel Augustus 2013 1 Inhoud I Voorwoord...3 II Inleiding elektrisch vervoer...4 III Beleid...5 1 Beleid nationale overheid...5 2 Beleid Stadsregio

Nadere informatie

Haarlemmermeer - verkeersbesluit Lijnden Nieuwerkerkerstraat

Haarlemmermeer - verkeersbesluit Lijnden Nieuwerkerkerstraat 110515 09:51 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Tekstgrootte + Hoog contrast Jaargang 2015 Nr. 11749 Gepubliceerd op 28 april 2015 09:00 SnelzoekenInfo Haarlemmermeer verkeersbesluit

Nadere informatie

Verkeersbesluit. gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (JVVW 1994),

Verkeersbesluit. gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (JVVW 1994), Verkeersbesluit IT15.06770 besluitnummer: B43.0402 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland gelet op het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (JVVW 1994),

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Presenta#e belangrijkste onderzoeksresultaten Eric Vousten VMS Research Intelligence Strategy Driving Business, 24 september 2014 Thema 2014 HOE ZAKELIJK IS DE ZAKELIJKE

Nadere informatie

BusVision. Is Nederland klaar voor elektrisch busvervoer? Nico van Egmond 15 april 2014

BusVision. Is Nederland klaar voor elektrisch busvervoer? Nico van Egmond 15 april 2014 BusVision Is Nederland klaar voor elektrisch busvervoer? Nico van Egmond 15 april 2014 Wie is Alliander, Liandon, Alliander Mobility Services De rol van Alliander Opportunity Laden Laadmethoden Opportunity

Nadere informatie

Illllllllll. Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland

Illllllllll. Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland D14.000004 0 8 JAN. zou Illllllllll x V Koggenland Beleidsregels Elektrische Laadpalen voor Elektrisch Vervoer Gemeente Koggenland Beleid tot uitwerking van de bevoegdheid van het college tot het aanwijzen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief uitvoering Molenwaard Duurzaam

Raadsinformatiebrief uitvoering Molenwaard Duurzaam Raadsinformatiebrief uitvoering Molenwaard Duurzaam Graag brengen we door middel van deze raadsinformatiebrief een aantal projecten op het gebied van de uitvoering van de uitvoering van de notitie Molenwaard

Nadere informatie

Uitvoeringsnota Elektrisch Vervoer. Gemeente Hilversum. Gemeente Hilversum

Uitvoeringsnota Elektrisch Vervoer. Gemeente Hilversum. Gemeente Hilversum Uitvoeringsnota Elektrisch Vervoer Gemeente Hilversum Gemeente Hilversum Vastgesteld 15 januari 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 3 1.1 DE TOEKOMST VAN ELEKTRISCH AUTORIJDEN, HET GROEIMODEL...

Nadere informatie

Vermogen per Spanning Stroom Type auto Prijs (ex btw) contactdoos

Vermogen per Spanning Stroom Type auto Prijs (ex btw) contactdoos Easy Lichtgrijs Afmetingen: 49,5 x 24 x 16,3cm (HxBxD) Aantal auto s: 1 Wand & paal Geschikt voor: Binnen & buiten (IP54) Online functies: Nee Bediening: Aansluiten is laden Vermogen per Spanning Stroom

Nadere informatie

Een oplaadpunt voor elektrische auto s op het terrein van de Vereniging van Eigenaren Hoe werkt dat?

Een oplaadpunt voor elektrische auto s op het terrein van de Vereniging van Eigenaren Hoe werkt dat? Een oplaadpunt voor elektrische auto s op het terrein van de Vereniging van Eigenaren Hoe werkt dat? VERSIE DECEMBER 2013 3 Inleiding U gaat een elektrische auto kopen of u heeft er al één gekocht. Een

Nadere informatie

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet.

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet. Beleidsregel oplaadpunten elektrisch vervoer Oostzaan 2013 Burgemeester en wethouders van Oostzaan Gezien het collegevoorstel d.d. 23 april 2013 BESLUITEN Vast te stellen de Beleidsregel oplaadpunten elektrisch

Nadere informatie

ProjectManagementBureau. De Utrechtse aanpak. Hoe stimuleert de gemeente elektrisch rijden in de Domstad? #TwentegaatElektrischRijden 12 april 2013

ProjectManagementBureau. De Utrechtse aanpak. Hoe stimuleert de gemeente elektrisch rijden in de Domstad? #TwentegaatElektrischRijden 12 april 2013 ProjectManagementBureau De Utrechtse aanpak Hoe stimuleert de gemeente elektrisch rijden in de Domstad? #TwentegaatElektrischRijden 12 april 2013 Inhoud presentatie Stimuleren: hoe? Openbare oplaadinfrastructuur

Nadere informatie

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN. Toyota Prius Plug-in Hybrid

ZORGELOOS RIJDEN & LADEN. Toyota Prius Plug-in Hybrid ZORGELOOS RIJDEN & LADEN Toyota Prius Plug-in Hybrid Grenzeloze, THE NEW MOTION ONZE VISIE duurzame mobiliteit voor iedereen The New Motion wil voor iedereen grenzeloze mobiliteit mogelijk maken op basis

Nadere informatie

NKL Seminar Ecomobiel. Kennisdeling Wat levert het op?

NKL Seminar Ecomobiel. Kennisdeling Wat levert het op? NKL Seminar Ecomobiel Kennisdeling Wat levert het op? Den Bosch - 7 oktober 2015 Seminar NKL Programma Welkom Introductie Presentatie NKL en Interactie Projecten NKL - stand van zaken - resultaten Pitch

Nadere informatie

Beleidsregels voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte van Katwijk

Beleidsregels voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte van Katwijk Beleidsregels voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare ruimte van Katwijk Beleidsregels 1. Begripsbepalingen: In de beleidsregels wordt verstaan onder: a. elektrische motorvoertuigen:

Nadere informatie

Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Opbouw 1. Inleiding 2. Doel van de beleidsregels 3. Juridisch kader 3.1 Van toepassing zijnde regelgeving 3.2 Zorgvuldigheidsbeginsel

Nadere informatie

Kader oplaadinfrastructuur auto s

Kader oplaadinfrastructuur auto s Kader oplaadinfrastructuur auto s Definitieve versie, d.d. 29 mei 2012 vastgesteld B&W 29 mei 2012 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1. Inleiding...5 1.1 Collegeambitie en doel Oplaadinfra...5 1.2 Doel en

Nadere informatie

Aanmelden uitkering voortaan digitaal

Aanmelden uitkering voortaan digitaal Aanmelden uitkering voortaan digitaal Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering hoeft u tegenwoordig niet meer langs te komen op het stadhuis. U kunt deze ook via de website van de gemeente Oosterhout

Nadere informatie

NOTITIE E-LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE MOTORVOERTUIGEN IN VENLO

NOTITIE E-LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE MOTORVOERTUIGEN IN VENLO Samenvatting plaatsen van laadpunten t.b.v. het elektrisch rijden. Elektrisch rijden (Erijden) is de laatste jaren sterk in opkomst. Het opladen van elektrische auto s (en elektrische motoren) heeft gevolgen

Nadere informatie

NKL Seminar Ecomobiel. Kennisdeling Wat levert het op?

NKL Seminar Ecomobiel. Kennisdeling Wat levert het op? NKL Seminar Ecomobiel Kennisdeling Wat levert het op? Den Bosch - 7 oktober 2015 Seminar NKL Programma Welkom Introductie Presentatie NKL en Interactie Projecten NKL - stand van zaken - resultaten Pitch

Nadere informatie

enjoy & share positive energy

enjoy & share positive energy Zorgeloos elektrisch rijden in uw leaseauto Slim laden thuis én maak onderweg gebruik van het grootste laadnetwerk van Europa enjoy & share positive energy Zorgeloos elektrisch rijden Een slim laadpunt

Nadere informatie

Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OORJB003. Oplaadpunt elektrisch vervoer Kasteeldreef Drunen

Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OORJB003. Oplaadpunt elektrisch vervoer Kasteeldreef Drunen Zaaknummer: OORJB003 Onderwerp Oplaadpunt elektrisch vervoer Kasteeldreef Drunen Collegevoorstel Inleiding De ambitie van de gemeente Heusden is om een duurzame gemeente te zijn. Met het vaststellen van

Nadere informatie

Eneco Elektrisch Laden Rijden op HollandseWind

Eneco Elektrisch Laden Rijden op HollandseWind Eneco Elektrisch Laden Rijden op HollandseWind Eneco HollandseWind Thuislaadpunt + installatie vanaf 1500* Als elektrisch rijder wilt u snel, makkelijk en veilig uw auto laden. Thuis, op het werk en onderweg.

Nadere informatie

Elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte

Elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte Openbaar Onderwerp Elektrische oplaadpunten in de openbare ruimte Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / J. Van der Meer / H. Beerten Samenvatting Om

Nadere informatie