Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen Peildatum 31 maart 2015 Rendement 1e kw.2015 Rendement 1-jaars Rendement 3-jaars* Rendement 5-jaars* HH Value Fund 7,6% 16,5% 17,1% 9,6% HH Income Fund 3,1% 10,2% 17,5% 12,5% HH European Value Fund 11,8% 15,4% 19,8% 10,6% HH Obligatie Fonds 1,2% 5,8% 5,5% 4,9% HH Phoenix Fund 6,1% 24,6% 24,9% 14,6% HH Emerging Markets Fund 12,2% 16,7% 6,1% 5,0% HH Real Estate Value Fund 13,6% 29,0% 15,9% - HH China Value Fund 16,9% 25,9% - - De genoemde rendementen zijn gebaseerd op intrinsieke waarde conform berekening per 31 maart De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. * Het 3- en 5-jaars rendement is geannualiseerd, i.e. op jaarbasis In deze nieuwsbrief over het eerste kwartaal van 2015 informeren wij u over de ontwikkelingen van onze beleggingsfondsen. Bovenstaand treft u de rendementen daarvan aan. Algemene macro-economische ontwikkelingen Het eerste kwartaal van 2015 bracht mooie rendementen. Alle beleggingsfondsen Van Hof Hoorneman Bankiers behaalden een positief resultaat, waarbij het HH Real Estate Value Fund, het HH China Value Fund en het HH European Value Fund met respectievelijk 13,6%, 16,9% en 11,8% de uitschieters waren. QE in de EU(rozone) De stemming op de beurzen was opgewekt gedurende de eerste drie maanden van De aankondiging van Mario Draghi om staatsobligaties op te gaan kopen (Quantative Easing) viel in goede aarde en beleggers brachten meer geld naar de beurs. De ECB heeft een bedrag van 60 miljard euro per maand gereserveerd om staatsobligaties op te kopen. Het doel hiervan is de inflatie aan te wakkeren. Dit lijkt een vrij adequate actie van Draghi, binnen het huidige wettelijke framework. In theorie is dit dezelfde actie als die jaren geleden door de Amerikaanse Fed is uitgevoerd. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het effect hetzelfde is. Er zijn verschillen tussen de economieën; de VS heeft bijvoorbeeld de bankensector veel sneller en effectiever geherkapitaliseerd. Bovendien was de rente toen hoger en kon deze snel dalen. Tenslotte is het ook nog maar de vraag of houders van Europese staatsobligaties bereid zijn om hier afstand van te doen. Denk bijvoorbeeld aan pensioenfondsen die een bepaalde hoeveelheid veilig kapitaal aan moeten houden. Hun alternatief voor een veilige staatslening is cash, en daar moeten ze tegenwoordig negatieve rente over betalen. Het is dus niet gezegd dat deze actie van de ECB het einde van deflatie en het begin van het einde van de eurocrisis betekent. Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 1 e kwartaal

2 Anticiperen op de Fed In de Verenigde Staten is men aan het voorsorteren op een geleidelijke renteverhoging van de Fed. Waar Europa doormoddert lijkt de VS rustig door te groeien. De verwachting voor het komende jaar is zo n 2,5% tot 3% groei en dat is, zeker in de huidige staat van de wereldeconomie, een knappe prestatie. De huizenmarkt stijgt verder, de arbeidsmarkt trekt aan en de consumenten besteden meer. Het punt nadert waarop de Fed zal besluiten de rente weer te gaan verhogen. Na zeven jaar van renteverlagingen is de verwachting dat Yellen in juni of september zal aangeven dat de rente weer een stukje omhoog zal gaan. Het is interessant om te kijken wat dit teweeg zal gaan brengen. Onze ervaring leert dat de eerste renteverhoging nooit het probleem is, maar de laatste wel. Renteverhogingen in de VS zullen in verschillende werelddelen hun uitwerking hebben. Allereerst is het de vraag hoe de economie in de VS zal reageren. De verwachting is dat, wanneer de Fed niet voorzichtig genoeg is, het herstel in de banenmarkt zou kunnen stokken. Hierom is het te verwachten dat de Fed het rustig aan zal doen en het zekere voor het onzekere zal nemen. Volatiele Valuta s Het afgelopen kwartaal stond ook in het teken van valutaschommelingen. Onder meer dankzij de zwakker wordende euro. Onzekerheid over de Griekse situatie, dalende inflatie en de toegenomen waarschijnlijkheid van kwantitatieve verruiming door de ECB hebben de euro de afgelopen maanden naar het laagste punt tegenover de dollar sinds 2003 gebracht. De meeste fondsen van Hof Hoorneman dekken het valutarisico af. Hierdoor is de belegger beter beschermd tegen onvoorziene valutabewegingen, maar hebben wij niet optimaal kunnen meeprofiteren van de recente dollarstijging. Wij blijven van mening dat het beleid van afdekken van valutarisico een goede zaak is. Hoewel sommigen zich natuurlijk zullen afvragen waarom wij vasthouden aan de euro, is het zo dat dit beleid over de lange termijn mooi heeft bijgedragen aan onze rendementen. Sinds de girale introductie in 1999 en de materiële invoering in 2002 is de euro een stuk meer waard geworden. Goed, maar dat was het verleden! zullen sommigen zeggen. Ook met het oog op de toekomst zien wij echter genoeg redenen om de valuta s te blijven afdekken. Dit heeft te maken met het buitengewoon volatiele gedrag van de valutamarkten. Wij kunnen niet voorspellen wat verschillende valuta s gaan doen. In het onderstaande grafiekje wordt de volatiliteit goed geïllustreerd. De euro wordt afgezet tegen vier verschillende wereldwijd belangrijke valuta s. Deze schommelingen zijn veroorzaakt door macro-economische ontwikkelingen, maar ook door individueel handelen van politieke figuren en beleidsbepalers met een eigen agenda. Wij kunnen dit niet voorspellen of er op voorhand een inschatting van maken. We nemen hierom geen risico en dekken de valutarisico s af. Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 1 e kwartaal

3 Hoopgevende ontwikkelingen in China In China is nog steeds een aantal interessante ontwikkelingen gaande dat ons beleggingsbeleid daar ondersteunt. De Partij heeft reeds aangegeven dat ze een economische groei verwachten van tussen de 6,5% en 7,5%; het concept wordt dus iets flexibeler aangevlogen. Wij denken dat de groei in dat geval dichter bij de 6,5% zal komen te liggen. Een van de redenen hiervoor is dat wij verwachten dat de investeringscyclus van veel bedrijven nu wel tot zijn einde gekomen is. De afgelopen jaren is er in veel industrieën grote capaciteitsuitbreiding geweest. De markten groeiden, dus er was voldoende afzet voor nieuwe producten. Op een gegeven moment groeide de vraag iets minder hard en bleek er wel erg veel capaciteit bijgezet te zijn, waardoor veel bedrijven hun investeringen in kapitaalgoederen weer terugbrachten naar een genormaliseerd niveau. Dit is het punt waarop wij nu zitten. De meeste bedrijven in onze portefeuille kiezen ervoor om niet verder te investeren nu de nieuwe capaciteit staat en zich te gaan richten op kasstroomgeneratie en het terugbrengen van schulden of verhogen van dividend. Tegen deze achtergrond zien wij ook dat de bedrijven onderliggend goed presteren. Het afbouwen van de schuldpositie en verhogen van dividend is iets wat wij als belegger natuurlijk graag zien. Hiernaast zien wij nog steeds de voorraadcorrectie wegtrekken. Met name in de retailsector is er weer sprake van omzetgroei, maar juist ook van margeverbetering. Dit leidt tot een dubbel positief effect voor bedrijven die hierin actief zijn. Ten derde zien wij een aantal sectorspecifieke positieve ontwikkelingen doorkomen, bijvoorbeeld in de textielsector. De overheid heeft jarenlang Chinese katoenboeren gesubsidieerd door katoen op te kopen. Hierdoor lag de katoenprijs in China veel hoger dan de internationale katoenprijs en hadden textielproducenten te maken met hoge kosten. De overheid heeft onlangs besloten de boeren op een andere manier te subsidiëren, waardoor de Chinese katoenprijs omlaag gaat en de brutomarge van de textielbedrijven naar normale niveaus kan stijgen. Tenslotte stijgt de koopkracht wel met 10%, wat aantrekkelijk is voor bedrijven die hierop inspelen. Wij verwachten dat het voor onze bedrijven in China een mooi jaar kan worden, ook al kan de Chinese macroeconomie wel wat zorgen opwerpen. Vooruitzichten Het afgelopen kwartaal zijn de koersen flink gestegen. Dit betekent dat ook de waarderingen in de markt wat hoger zijn geworden. Zeker in Europa en de VS zien wij dat waarderingen zich aan de hoge kant van de historische bandbreedte begeven. Het wordt derhalve iets lastiger om ondergewaardeerde effecten te vinden. Dit is precies het klimaat waarin een Value Investor zich kan onderscheiden. Door goed te blijven kijken, ons huiswerk te blijven doen en niet opportunistisch te beleggen (liever een beetje geld in kas dan een onzekere belegging) kunnen de beleggingsfondsen van Hof Hoorneman ook in de rest van het jaar weer mooie resultaten boeken. Hof Hoorneman Value Fund Het Hof Hoorneman Value Fund heeft over het eerste kwartaal van 2015 een mooi rendement van 7,6% laten zien. De grootste stijgers in het fonds waren de Britse aandelen Impellam (+56%) en Synthomer (+40%). Impellam is een uitzendbureau dat hard op weg is haar winstgevendheid te verbeteren nu de schuldpositie is teruggebracht. Deze aantrekkelijke vooruitzichten worden totaal niet weergegeven in de waardering, zelfs na de mooie Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 1 e kwartaal

4 koersstijging. Ook nitrilproducent Synthomer was gewild nadat het sterke cijfers publiceerde; het bedrijf heeft sterke marktposities en lijkt goed in staat in te kunnen spelen op een Europees herstel. Gedurende het kwartaal hebben verschillende mutaties in de portefeuille van het fonds plaatsgevonden. De meeste hiervan zijn op basis van de kansen die wij zien in de oliesector na de scherpe daling van de olieprijs. Met name in het segment van bedrijven die ondersteunende diensten aan oliemaatschappijen aanbieden denk aan het bouwen/verslepen/onderhouden van boorplatformen zijn harde klappen gevallen op de beurs. Niet alleen bij de aandelen, maar ook bij de uitstaande obligaties. De hele sector is sterk in waarde gedaald, terwijl echt niet alle bedrijven dezelfde risico s dragen. Dit biedt voor een Value-belegger een mooie mogelijkheid om de ondergewaardeerde krenten uit de pap te vissen. Er zijn reeds twee posities uit deze sector aan het fonds toegevoegd en wij verwachten dat dit er in de toekomst meer kunnen worden. Hiernaast is de perpetuele lening van Phoenix Life verkocht vanwege het lage resterende rendement. Hof Hoorneman Income Fund Het Hof Hoorneman Income Fund heeft over het eerste kwartaal van 2015 een resultaat behaald van 3,1%. Gedurende het kwartaal waren er geen grote uitschieters in de portefeuille. Hoogrendementsobligaties stegen in waarde omdat de rente verder daalde en omdat terugbetaling steeds zekerder wordt. Deze ontwikkeling hebben we de afgelopen jaren al waargenomen en deze zette in het eerste kwartaal van 2015 gewoon door. De portefeuille van het fonds is goed gepositioneerd om te profiteren van de mogelijkheden in dit segment. Een nieuwe positie in het fonds zijn twee leningen van de Britse supermarktgigant Tesco. Tesco is de afgelopen maanden gebukt gegaan onder concurrentie van Duitse prijsvechters Aldi en Lidl enerzijds en van Waitrose anderzijds. Deze ontwikkelingen hebben hun effect gehad op de balans van Tesco, de schuld wordt praktisch als junk bonds gedefinieerd. Met als gevolg dat veel investeerders hun stukken moesten verkopen en het effectief rendement momenteel aantrekkelijk is voor het matige risico dat gelopen wordt. Hiernaast zijn er nog twee nieuwe posities ingenomen. De 8,5% Towergate Finance is een gedekte lening van een verzekeraar die recent een herstructurering aankondigde. Towergate Finance biedt een goed rendement in verhouding tot het risico. Ten slotte is een lening van Hypo Alpe Adria (HAA) aangekocht. HAA is in moratorium gegaan nadat het niet aan de renteverplichtingen kon voldoen en zal dus geen rente meer betalen. De verwachting is echter dat de uiteindelijke uitkering op de lening hoger zal zijn dan de huidige koers zodat er derhalve sprake is van onderwaardering. Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 1 e kwartaal

5 Hof Hoorneman European Value Fund Het HH European Value Fund heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een prachtig rendement neergezet. Het resultaat was 11,8%. Ook hier hebben Impellam en Synthomer een mooie bijdrage geleverd aan het rendement, net als bij het HH Value Fund. Een andere positieve ontwikkeling was te vinden bij TSB Banking Group. Deze bank, voorheen onderdeel van Lloyds, is een jaar geleden naar de beurs gebracht. Gedurende het kwartaal werd duidelijk dat de Spaanse Banco Sabadell geïnteresseerd was in een deelneming, en die hebben ze ingenomen op een substantieel hogere prijs dan de toen geldende marktprijs. De waarde van onze aandelen schoot omhoog en wij hebben ze met een mooie winst kunnen verkopen. Gedurende het kwartaal zijn er voornamelijk posities verkocht. Naast de hierboven genoemde aandelen TSB is ook Tesco verkocht. Verder zijn de posities in Cape, KoneCranes en GFT Technologies in hun geheel uit de portefeuille verdwenen. Cape levert services aan de olie- en gasindustrie en gegeven de forse daling van de olieprijs vinden wij het risicoprofiel te hoog. GFT Technologies is actief op het gebied van ICTservices en heeft na een zeer sterke performance haar koersdoel bereikt. Ditzelfde geldt voor KoneCranes. Nieuw in de portefeuille is Low & Bonar, een aantrekkelijk gewaardeerde fabrikant van polymeer en textiel. Ook is het belang in pompenfabrikant KSB na goede cijfers in weging verzwaard Hof Hoorneman Obligatie Fonds Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds heeft over het eerste kwartaal van 2015 een resultaat behaald van 1,2%. De afgelopen maanden heeft het fonds geprofiteerd van het schuldopkoopprogramma van de ECB. Door de dalende rente zijn bedrijfsobligaties ook in waarde gestegen. De afgelopen jaren is dit reeds het geval geweest, waardoor het effectief rendement iets verder afneemt. Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 1 e kwartaal

6 Gedurende het kwartaal hebben slechts weinig mutaties in de portefeuille plaatsgevonden. Het fonds is goed ingericht en wij zijn tevreden met de risico/rendementspropositie. Allereerst is de lening van Ageas Capital verkocht vanwege een laag resterend rendement en daarmee is de rentegevoeligheid van het fonds teruggebracht. Daarnaast zijn er twee Britse leningen van bouwmaatschappen aangekocht: de Leeds Building Society en de Yorkshire Building Society. Deze leningen worden goed gedekt door het vastgoed van de bedrijven. Er zijn tenslotte nog twee Nederlandse leningen opgenomen: een van Akzo Nobel en een van Wolters Kluwer. Hof Hoorneman Phoenix Fund Het Hof Hoorneman Phoenix Fund heeft in de eerste drie maanden van 2015 een mooi rendement behaald van 6,1%. De meest positieve ontwikkeling in het fonds vond plaats bij de posities in Cirio del Monte. Het werd steeds waarschijnlijker dat dit langlopende faillissementsverhaal binnenkort een uitkering zou opleveren. In de aanloop hiernaartoe hebben wij onze positie in januari opgehoogd. Een maand later bleken onze verwachtingen inderdaad juist en vond er een grote uitkering plaats. Dit was goed voor zo n 5% van de performance in het eerste kwartaal; een succesverhaal dus. Er zijn verschillende nieuwe belangen aan het fonds toegevoegd. Allereerst is er nog een lening aangekocht uit de olie- en gassector. De uitgever, Oro Negro, boort in de Golf van Mexico naar olie. De lening heeft vier nieuwe jack-up boorplatformen als onderpand, waarvan de waarde de aankoopprijs van de lening ruim dekt. Er is ook een positie aangekocht in de lening aan MS Deutschland Beteiligungsgesellschaft mbh. Het bedrijf is eigenaar van het cruiseschip MS Deutschland, dat naar aanleiding van een faillissement een van de komende jaren verkocht zal worden. Ook is een lening toegevoegd van Towergate Finance, een Britse verzekeraar die momenteel haar schulden aan het herstructureren is. Tot slot is er wat bijgeschaafd aan de positie in 3W Power. De koers hiervan was behoorlijk opgelopen en wij hebben de positie weer in lijn gebracht met de rest van de portefeuille. Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 1 e kwartaal

7 Hof Hoorneman Emerging Markets Fund Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund heeft in het eerste kwartaal van 2015 een prachtig rendement laten zien. Het resultaat kwam uit op 12,2%. Opkomende markten deden het goed in het eerste kwartaal. Gesteund door de uitspraak van de Fed dat de rente later en langzamer dan verwacht omhoog zou gaan vonden koersen hun weg omhoog. Hiernaast profiteerde het fonds van het dollareffect : beleggingen in het HH EMF worden niet afgedekt naar euro om optimaal te kunnen profiteren van economische groei in opkomende markten. Gedurende het kwartaal hebben de meeste mutaties plaatsgevonden in Hongkong. Nieuw is bijvoorbeeld Truly International. Truly levert LCD-modules en touch panels voor smartphones. China is bezig met de transitie van 3G- naar 4G-netwerken. De smartphones in China zijn echter veelal nog niet 4G-compatible. Zodra het 4G-netwerk voldoende is uitgerold zullen providers 4G-abonnementen pushen, waardoor er een nieuwe verkoopgolf aan smartphones teweeg gebracht wordt. Truly is goed in staat hiervan te profiteren. Een tweede trigger is dat Truly een gedeelte van haar business aan de beurs van Sjanghai gaat laten noteren om gebruik te maken van de hoge waarderingen daar. Al met al een interessante belegging voor het fonds. Hiernaast is de positie in Le Saunda verhoogd vanwege de zeer aantrekkelijke waardering. Ook Belle en Texwinca zijn om die reden verzwaard. Teruggebracht na een mooie koersstijging is Wasion. Buiten Hongkong hebben wij de positie in Guinness Anchor opgehoogd. De fundamenten van markten voor Guinness Anchor zijn zeer aantrekkelijk en door koersontwikkelingen is de waardering van het aandeel nog interessanter geworden. Tot slot zijn er door middel van trackers aankopen geweest in India en Taiwan. In beide gevallen waren de fundamentele ontwikkelingen daar dusdanig interessant dat we onze blootstelling hieraan hebben verhoogd. Hof Hoorneman Real Estate Value Fund Het Hof Hoorneman Real Estate Value Fund heeft in de eerste drie maanden van 2015 een mooi rendement behaald van 13,6%. In het eerste kwartaal profiteerde beursgenoteerd vastgoed verder van de dalende rente. De vraag naar zekere huurbetalingen nam toe, omdat het risicovrije alternatief (in dit geval staatsleningen) steeds minder oplevert. Een mooie ontwikkeling zagen wij in Ierland, waar de rest van de markt nu ook begint door te krijgen dat vastgoedfondsen daar zeer aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Onze posities in Green REIT en Hibernia REIT zijn mooi in waarde gestegen, maar bieden ook nog genoeg potentieel op verdere koersstijging. Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 1 e kwartaal

8 Gedurende de afgelopen maanden hebben in de portefeuille verschillende mutaties plaatsgevonden. Er zijn aandelen van de Land Securities Group, New River Retail en Irish Residential Properties gekocht. New River Retail is een Britse REIT die inspeelt op de regionale markt voor retailvastgoed. De portefeuille bestaat voor 66% uit winkelcentra. Irish Residential Properties speelt in op het herstel van de Ierse economie en van de woningmarkt in Dublin. De koers van het aandeel is achterbleven ten opzichte van vergelijkbare, eerder genoemde, Ierse REITs. Tenslotte is ook de positie in AXA Property Trust verhoogd. Dit is een vastgoedonderneming waarbij aandeelhouders besloten hebben de portefeuille te liquideren en de opbrengsten hiervan uit te keren. Het doel is om dit eind 2015 afgerond te hebben. De onderneming handelt op een forse korting ten opzichte van de boekwaarde en dat is in onze ogen ten onrechte. Kortom een mooie value-belegging. Hof Hoorneman China Value Fund Het Hof Hoorneman China Value Fund heeft in het eerste kwartaal van 2015 een sterk resultaat behaald van 16,9%. Aan het eind van het eerste kwartaal presenteerden vrijwel alle bedrijven in de portefeuille hun cijfers. Deze werden veelal goed ontvangen en bevestigden onze visie dat de middenklasse in China een interessante plek is om te beleggen. De omzetten groeiden, de marges van onze bedrijven verbeterden en dividenden werden over de gehele breedte verhoogd. Wij blijven enthousiast over de mogelijkheden aldaar. Een van de grootste stijgers in het eerste kwartaal was Biostime International. Biostime is één van de grotere merken van melkpoeder voor baby s in China. Na het melamineschandaal in China in 2008 is Biostime uitgegroeid tot een van de meest betrouwbare merken van babyvoeding in China. De onderneming importeert namelijk zijn ingrediënten vanuit Europa waardoor ze een duidelijk voordeel hebben op het gebied van voedselveiligheid. Zo is het bedrijf goed in staat haar marktaandeel te vergroten. De aandelen lieten al snel een forse koersstijging zien en wij hebben onze positie hierna iets teruggebracht. Wel is er een positie genomen in een converteerbare obligatie van Biostime; het effectief rendement hierop bedraagt 9,5%. Nieuwsbrief Hof Hoorneman Beleggingsfondsen 1 e kwartaal

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Januari 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55 VERMOGEN VOORJAAR 2014 NUMMER 55 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Golf Maarten Lafeber is net beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards INVESTMENT OPPORTUNITY Mei 2014 For professional investors ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND 3 cirkels + 1 strategie = 9 awards Ondergewaardeerde aandelen blijken steeds te outperformen Bedrijven hebben

Nadere informatie

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II AANDACHT VOOR...... het jongste fonds van Finles! Op 1 oktober jongstleden vierde het Finles Alternative Bond Fund (FABF) zijn eerste verjaardag. Het behaalde rendement, zowel absoluut als in vergelijking

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten Augustus 2013 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Richard Kneepkens Rabobank Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR.

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR. Mei 2010 AANDACHT VOOR....De Hollandse Hedge Fund Tracker! Met gepaste trots hebben wij 3 mei jongstleden de Hollandse Hedge Fund Tracker gelanceerd. Het begon allemaal op 1 januari 2009. In samenwerking

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Vastgoed. Inhoud. thema

Vastgoed. Inhoud. thema vastgoed Het optimisme van een groot aantal beheerders van vastgoed is te begrijpen. De waarderingen zijn veelal laag en de dividendrendementen zijn overwegend bovengemiddeld. Vastgoed blijft een stevig

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl)

Juli 2015. De maandbrieven zijn beschikbaar op onze website (www.finlescapitalmanagement.nl) Juli 2015 Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief voor beleggers. Zoals u van ons gewend bent gaan wij in de nieuwsbrief in op de huidige macroeconomische ontwikkelingen en geven wij ook onze visie op de diverse

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Waarom doen dividendaandelen het toch zo veel beter dan de brede aandelenmarkt?

Waarom doen dividendaandelen het toch zo veel beter dan de brede aandelenmarkt? We kunnen het iedereen aanraden: begin met beleggen in dividendaandelen. Natuurlijk is het leuk om te speculeren op de beurs en af en toe een gokje te wagen met een aandeel dat de nieuwe Apple of Google

Nadere informatie