Per asset class in Liquiditeiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Per asset class in 2009. Liquiditeiten 0 5 10 15 20 25"

Transcriptie

1 B E L EG G I N G FO N D E N TO P V E E T I G pectaculai hetel IEX De beleggingfoneninex IEX heeft een comeback volgen het boekje laten zien. in 1 uai boekte e gepeie foneninex een enement van 1,%. enementen in euo' pe i Bon: Lippe FMI In het maat/il numme van IEX magazine intouceee IEX met enige choom e IEX. Die choom kwam vooal voot uit het lechte enement van e inex, -,5% pe maat. Die peilatum wa, zoal we nu weten, wel heel icht naat e boem van e makt gepikt. Inmiel taat e IEX op een enement van +1,%. Peilatum i, michien achteaf wel e piek van e Wijzigingen In e inex zijn alle enementen nu teuggeeken naa euo. Een eel van e fonen ha in e voige eitie nog het enement in eigen valuta (UD, GBP en NOK) achte e naam. De koegafieken taan oveigen wel in eigen valuta. Op vezoek van ING Invetment Management i e Luxembuge vaiant van het Global eal Etate Fun vevangen oo e Neelane vaiant. Het Foti Global Liuiity Fun Euo i vevangen oo N Euo Liuiiteiten omat van Foti Global Liuiity Fun Euo geen ata vekegen konen woen. enement IEX Pe aet cla in Aanelen Thema Onoeen Goe Obligatie Liuiiteiten 5 ally. Bijna alle veetig fonen in e inex hebben een kachtige put omhoog laten zien, in ie boem. Alle aet clae binnen e IEX taan an ook in e plu, tewijl in maat alleen Liuiiteiten oveein bleven. Logichewij zijn e liuiiteitfonen nu e achteblijve. in maat von volgen UB en Ceit uie e gootte tijlaai ooit plaat, van efenief naa offenief en at vinen we teug in e inex. Zo oen emeging maket-aanelenfonen het t bet, amen met gontoffenfonen, Aziatich vatgoe en emeging maket ebt. owieo heeft ook het veel geplaage onoeen goe zich pima uit e neten weten te weken, waabij opvalt at e global fun hun wegingen voo Azië hebben vehoog, ten kote van Noo-Ameika. Niet vewonelijk, gezien e enementen van Aziëvatgoefonen. Heneon Aia Pacific Popety ton meio maat nog op %, nu op +%. Bij ie tijging moet wel een kanttekening woen gemaakt. Bij e eete publicatie van e IEX ween alle enementen nog in lokale valuta bijgehouen, inmiel zijn alle enementen en aamee ook het uiteinelijke enement van e inex omgeeken naa euo. Blackock Wol Mining i met een coe van 52,% e abolute numme één binnen e inex. Binnen het obligatieegment van e inex valt e tevige pefomance op van e emeging maket ebt-fonen. Zo tekt ING enta Emeging Maket Debt met een enement van 2,% e coe van eze aet cla fo omhoog. Bet peteene fonen Blackock Wol Mining +52,% choe IF BIC +,5% kagen Kon-Tiki +,% Foti Obam +,% Fielity AEAN +1,% JULI / AUGUTU IEX MAGAZINE 1

2 FO N D VAN DE MAAND IEX Inex De IEX Inex i e nieuwe benchmak voo (fon)belegge. De inex betaat uit veetig topbeleggingfonen in twintig vechillene categoieën, vepei ove vijf aetclae. Daamee i het e pefecte maattaf voo belegge met een bee gepeie potefeuille. Heneon Hoizon Pan Euopean Euity Opbouw IEX Inex Achteblijve met kanen De IEX Inex i opgebouw uit vie aetclae: aanelen, obligatie, onoeen goe en liuiiteiten, plu een vijfe poot, e zogenoeme thema waain fonen zitten ie bijvoobeel ook in futue hanelen. De weging binnen e inex i al volgt: % aanelen % obligatie % thema % onoeen goe 5% liuiiteiten Heneon Pan Euopean Euity fon aakte tijen e voojaaally achteop bij e benchmak. Dat i jamme voo belegge, maa biet wel kanen voo e toekomt, enkt fonbeheee Tim tevenon. oo Pete van Kleef M et een enement van,1% voo it jaa (peilatum i, in euo ) heeft Tim tevenon weinig een zich op e bot te kloppen. Euopee aanelen zijn owieo niet e bet peteene, maa met zijn pefomance ligt het Heneon Pan Euopean Euity Fun ook net iet achte op e FTE Wol Inex, ie al benchmak fungeet. De achtetan i vooal opgelopen ooat tevenon tug onewogen i blijven zitten in financial. Toch blijft tevenon poitief. De waaeing van e aanelen in zijn potefeuille zijn nog nooit zo aantekkelijk geweet en e goeivoouitzichten op lange temijn van zijn electie zijn bete an ie van e makt al geheel, telt tevenon. Dat tevenon e banken goteneel link laat liggen, betekent niet at hij puu efenief enkt. Zo chuilt hij niet in Nutbeijven en Telecom, twee klaieke veilige haven. Voo zijn fon zoekt e Bite fonbeheee vooal beijven met een goee maktpoitie, een management at zich bewezen heeft en mooie goeivoouitzichten. Daa zitten ook mee cycliche beijven bij en high bèta-aanelen. Zo cheef het fon in op e aanelenemiie van Acelo Mittal. Voozichtig met financial Ook na e ally i tevenon nog altij eg voozichtig met financiële aanelen. Het i nog maa e vaag of het egte achte e ug i, enkt tevenon. De onzekeheen zijn nog enom. Zo zouen e poblemen electie fonen AXA, Zuich Financial evice en Munich e zijn e gootte financiële belangen, niet toevallig vooal vezekeaa. Deze aanelen konen e afgelopen maanen goekoop woen opgepikt en tevenon vewacht at e noozaak om mee te paen goe zal uitpakken voo eze ecto. TOP Capita,2% eckitt Benckie,% yngenta 2,% Deutche Pot 2,% Muenchne uck 2,% Zuich Financial evice 2,% Eilo Int. 2,% Feeniu 2,% Feiniu Meical Cae 2,5% oche in Letlan ovelaan naa Zweee banken. Bovenien enkt tevenon at e toekomtige goei van e bankenecto aan banen geleg kan gaan woen oo tengee eguleing oo oveheen en toezichthoue. Met een weging van 1% hebben financial wel e gootte poitie van e afgelopen twee jaa, in het fon. Ove e Euopee aanelenmakt in zijn geheel i tevenon niet al te optimitich. De hoannatemming ie e eete geen hoot teweegbachten, kan wel een pematuu blijken te zijn, veet hij. Conumptie en economiche goei taan nog tee op exteem lage niveau. Dat lijkt in elk geval een genoeg te zijn om te veonetellen at e bantof voo e op maat ingezette ally poeig opgebuikt i. Een aempauze lijkt an het meet optimitiche cenaio. HENDEON HOIZON PAN EUOPEAN E 1 De fonen woen binnen hun categoie geelectee op vechillene citeia: petatie ove ie en vijf jaa fonomvang eputatie fonbeheee en aanbiee agelijke pijvoming maximaal ie fonen pe aanbiee in e inex en moeten zowel op het punt van petatie al op volume tot e bete % van e pee goup zitten. De IEX Inex i niet een vezameling van e bete fonen weelwij, maa een uitgebalanceee electie van fonen ie in hun eigen peelvel tot e top behoen. Elke aetcla betaat uit vechillene categoieën ie elk wee twee fonen bevatten. Alle fonen wegen gelijk mee in e inex, voo 2,5% van het totaalgewicht. De inex beoogt an ook niet een zo hoog mogelijk enement te halen, maa geeft het enement van e makt al geheel aan (aanelen, obligatie, onoeen goe en cah), gebaee op e bovengenoeme wegingen. Elk jaa, pe 1 uai, wot gekeken of e fonen nog aan e electieciteia voloen en zullen e eventueel mutatie plaatvinen. Ove het fonovezicht Behalve enementen, topholing en peiing vint u in het ovezicht: Total expene atio, het totaal kotenpecentage at het fon in ekening bengt De coe waamee het fon bij uw bank of boke te vinen i 1 2 IEX MAGAZINE JULI / AUGUTU iico Kanen i i aug t okt maat mei i AANDELEN NOOD-AMEIKA Pionee U eeach 2,2 -,1 2,5 1,5 F1 Eoua Camignac 5,5-1, -2, 1, LU5252 John Peckham KOE AFGELOPEN MAANDEN EU,5,5 2,5,%,%,5%,%,% 2,% chlumbege Fit ola Kino Gol Feepot McMoan Golcop Apple Chevon Hewlett-Packa Veizon Google ECTOPEIDING ECTOPEIDING Gontoffen (2%) IT (%) Oveig (%) Oveig (%) Ka (%) Gezonheizog (%) Banken (21%) Financial (%) Enegie (%) Enegie (%) AANDELEN WEELDWIJD AANDELEN NOOD-AMEIKA Foti Obam Theaneele Ameican elect Inexkaakteitieken AANDELEN WEELDWIJD Camignac Invetiement 1= zee laag, 2= laag, = beneengemiel, = bovengemiel, 5= hoog, = zee hoog, -2, -,2 NL2 olf tout, -,2-1, 1, GB Comac Welon KOE AFGELOPEN MAANDEN IN GBP 5 5 5,5%,%,2%,%,5%,% 2,% 2,% Well Fago K+ AG Alapi ING ABB Oacle Pfize Micooft Tavele JPMogan Chae LANDENPEIDING Euopa ex-euo (%) ECTOPEIDING Oveig (1%) IT (2%) Oveig (%) Euozone (2%) Noo-Ameika (2%) Opkomene makten (2%) Niet-uuzame conumentengoeeen (%) Financial (%) Inutial (1%) JULI / AUGUTU IEX MAGAZINE

3 B E L EG GINGFONDEN TOP VEETIG,5 -,5 2, 2, LU5 Alan Conway KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD ,5 -, -, 1,1 IE5 DW Top Diviene 21,1-2, -1, 1,51 F1 Joan Cvetaki , -2, -1, Alex Otto 1,1 NL2 Jack Jonk 1 AANDELEN HOOG DIVIDEND DW Invet Top Aia 1 AANDELEN AZIË Delta Deelnemingen 1 AANDELEN NEDELAND Camignac Euo - Entepeneu 1 Lauent Doble,5,5,5,5,5 2 AANDELEN EUOPA MALLCAP AANDELEN EUOPA Comget Gowth Euope AANDELEN OPKOMENDE LANDEN choe IF BIC,5 -,, 1, LU Thoma Gehat, -2,2 -, 1, DE 5 5 5,% 5,2%,%,2%,%,%,%,% 5,%,%,%,%,% Imtech,% mit,% TKH,% Acai.2% Gontmij,%,%,1%,% Petoba China Mobile Gazpom CVD CNOOC Capita Danone oche eckitt Benckie H&M LANDENPEIDING Nighthawk Enegy Puecicle Lt K+ AG Voloh AG Yaa Intenational LANDENPEIDING Inia (1%) Oveig (2%) China (%) ECTOPEIDING Fankijk (2%) ECTOPEIDING Gontoffen (21%) Oveig (%) embcop Maine Taiwan emi CNOOC Hon Hai Peciion eliance Inutie Gezonheizog (%) Duitlan (%) AANDELEN OPKOMENDE LANDEN Inutie (21%) Veenig Koninkijk (1%) Zwitelan (%) AANDELEN EUOPA AANDELEN EUOPA MALLCAP Enegie (1%) Telecom (1%) Nut (%) ingapoe (%) Inutie (%) Conumentengoeeen (%) China (%) AANDELEN NEDELAND AANDELEN AZIË AANDELEN HOOG DIVIDEND Heneon Pan Euopean Euity Pictet mall Cap Euope N Neelan Aanelenfon Fielity AEAN Oange Euopean High Divien Fun, -1,2,5 2,5 NO Kitoffe tenu KOE AFGELOPEN MAANDEN IN NOK 2 2 1, -1, -, 2, LU Tim tevenon Aylin untay 5 2 1,5-1, -2,2 2, LU12,1 -, -1, 1 NL2 Coné van Zeijl 1, -1,2,2 1, LU Gillian Kwek KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD 2 2 1, -, -, 1, NL2,5%,%,% 5,%,5%,2%,% 2,% 2,%,% oyal Dutch,% Unileve,% Acelo Mittal,% KPN,% Philip 5,1%,%,%,% 2,% 2,% 1,% ECTOPEIDING Pamalat Gifol Tygveta Pemie Oil Telenet goup LANDENPEIDING Financial (1%) Oveig (%) Capita Goup eckitt Benckie yngenta Deutche Pot Münchene uck Oveig (1%) ECTOPEIDING Duitlan (2%) ingapoe Telecom Unite Oveea Bank DB Goup Telekomunikai Inoneia Oveea Chinee Banking ECTOPEIDING Inutie (%) Oveig (2%) Oveig (%) Oveig (%) Thailan (%) ampo Oy Eon Zuich Financial evice Baf BHP Billiton LANDENPEIDING Enegie (%) Joik van en Bo,5,5 5,5 5,5,5 amung Electic Electoba Pie Int. itema JFC LG Electonic ECTOPEIDING kagen Kon-Tiki Inia (%) Conumentenienten (%) Conumentengoeeen (1%) Oveig (%) IT (%) Bazilië (2%) Hongkong (%) Oveig (2%) Voeing (%) ulan (%) Diamon Offhoe Dilling Eon Novati Taiwan emi Fance Telecom LANDENPEIDING Oveig (1%) Thoma chüle ECTOPEIDING ingapoe (%) Baimateialen (1%) Oveig (2%) Financial (1%) Enegie (%) Conumentengoeeen (%) Telecom (%) IEX MAGAZINE JULI / AUGUTU Fankijk (1%) Financial (%) Zwitelan (%) Veenig Koninkijk (21%) Conumentengoeeen (%) Gezonheizog (%) Inoneië (%) Baimateialen (%) Financial (%) Conumentengoeeen (%) Maleiië (2%) Enegie (%) Nut (%) JULI / AUGUTU IEX MAGAZINE

4 B E L EG GINGFONDEN TOP VEETIG ENEGIE GONDTOFFEN EDELMETALEN DUUZAAM VATGOED WEELDWIJD VATGOED EUOPA ING Enegy obeco Commoitie Blackock Wol Gol Fun Dexia utainable Wol ING Global eal Etate Foti A Euopa Vatgoe 2, -, -, 1, LU1 Feeic Van Paij KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD 1, -,2 NL2 Pete van e pek, -2, -,1 1, BE olan Kölch -, -1,1-1, 1,5 NL Michael Lipch,1 -,5-2, 1, LU Exxon,% BG Goup,% Chevon,% Total 5,2% outhweten Enegy,1%,1%,1%,%,%,%,%,% 5,% 2,% 1,% 1,% 1,%,% 5,% 5,%,%,2%,2%,% 5,% Olie Benzine Aaga Gou Zilve LANDENPEIDING ECTOPEIDING Oveig (%) Canaa (%) Newcet Mining Kino Gol Newmont Mining Golcop Mina Buenaventua LANDENPEIDING Enegie (%) Agi (%) IBM Veizon Accentue Lt CV Copoation Pocte & Gamble LANDENPEIDING Oveig (1%) Oveig (%) Unibail-oamco Bitih Lan Lan ecuitie Coio Icae LANDENPEIDING Financial (%) Euopa (%) Euozone (1%) Mitubihi Etate Bitih Lan Public toage Unibail-oamco Libety Popety ECTOPEIDING Oveig (%) Menno loteijk 5 1 Gaham Bich KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD,5-5,2,1 1, LU1 Oveig (1%) Veenige taten (%) Veenig Koninkijk (%) Gezonheizog (%) Wet-Euopa (%) Zui-Afika (%) Zween (%) Enegie (%) Veenig Koninkijk (1%) Veenige taten (5%) Metalen (%) ENEGIE Noo-Ameika (52%) Autalië (%) GONDTOFFEN Azië (%) IT (%) EDELMETALEN Neelan (1%) Japan (1%) DUUZAAM VATGOED WEELDWIJD VATGOED EUOPA Inveco Enegy choe Commoity Blackock Wol Mining Fun Tioo Goenfon Inveco Global eal Etate Petecam eal Etate Euope,1 -, -,2 1, LU1 Anew Lee Tyle Dann II 2,2-2,2-5,5 2,5 LU KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD 1 obet Howell KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD,1,2, NL Daniël Povel Joe oiguez KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD,5 -, -,2 Olivie Hetoghe 1, BE511,%,%,%,%,% 2,%,%,%,1%,%,2%,% 5,2% 5,%,%,%,%,1% 5,%,%,2% Weathefo Int Occiental Petoleum Hallibuton Total empa Enegy Olie Kope Ga oja Gou LANDENPEIDING BHP Billiton CVD io Tinto Impala Xtata ECTOPEIDING LANDENPEIDING Cah (2%) Oveig (1%) Oveig (21%) Wetfiel un Hung Kai Unibal-oamco Mitubihi Etate imon Popety ECTOPEIDING Oveig (2%) Unibal-oamco Lan ecuitie Bitih Lan Weelhave Klepiee LANDENPEIDING Duuzaam bouwen (%) Euopa (%) Enegie (%) Metalen (2%) - Damian Maichal , -, -, 1,1 IEBH1D 1 1 Evy Hambo KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD , -, -,5 1, LU55 Fankijk (%) LANDENPEIDING Veenige taten (%) Oveig (%) Fankijk (%) Natuu/lanchap (21%) Fankijk (%) Zui-Afika (1%) Veenig Koninkijk (%) België (%) Autalië (%) Zwitelan (5%) Veenige taten (%) IEX MAGAZINE JULI / AUGUTU Agicultuu (2%) Noo-Ameika (1%) Duuzame enegie (%) Biologiche lanbouw (2%) Japan (1%) Hongkong (%) Neelan (%) Veenig Koninkijk (2%) JULI / AUGUTU IEX MAGAZINE

5 B E L EG GINGFONDEN TOP VEETIG OBLIGATIE WEELDWIJD OBLIGATIE OPKOMENDE LANDEN OBLIGATIE EUOPA OBLIGATIE HIGHYIELD GELDMAKT ING enta EM Debt AXA WF Euo Ceit Plu Petecam Bon Highe Yiel N Euo Liuiiteiten,5 -, -1,2 2, LU5 Chi eilly,5,2 2, 1, LU KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD Michael Haentab Goky Uuieta,1,, 1, LU Eléonoe Bunel,5 Bena Laliee, -2,1-1,2 1,1 LU11 1,5,,,5 NL2 N Aet Management BV 2 2, 2, 2, 2,2 2,,,, ,5, , -, -1, 1, LU151 KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD 1 Templeton Global Bon VATGOED AZIË Heneon Aia-Pacific Popety O,%,%,%,% 5,%,% 5,% 2,% 2,%,% Banken,% Telecom,% Nut,% Niet-uuzame Conumentengoeeen,% Vezekeaa 1,% 1,%,% N Bank antane 5,% Banco Epiito anto,5% GE Capital Euo Funing,% Pohjola Bank Koean 1 Zween 5,% Mexico % 2 Koea,5% ulan,5% LANDENPEIDING Oveig (%) U 5y Kazmunaigaz,5% uian Feeation,5% Bazil,5% Bazil,5% LANDENPEIDING KEDIETWAADIGHEID KEDIETWAADIGHEID Oveig (%) Zui-Koea (1%) Japan (%) Oveig (%) KEDIETWAADIGHEID AAA (%) A (%) AA (2%) AAA (%) Mexico (%) LANDENPEIDING Oveig (2%) Oveig (%) BBB (%) ingapoe (%) Unity Meia GmbH Teeo Euope Boat Inv Kvenelan AA Lottomatica pa o un Hung Kai Mitui Fuoan Mitubihi Etate Heneon Lan Development umitomo ealty B (%) Zween (%) China (%) Inoneië (%) Hongkong (2%) VATGOED AZIË BB (1%) OBLIGATIE WEELDWIJD OBLIGATIE OPKOMENDE LANDEN 2, -,5 -, 1, LU1 Angeline Ho KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD JP Mogan U Dolla Teauy Liuiity -,, 5, 1, GB5 Pete Allwight KOE AFGELOPEN MAANDEN IN GBP,5, 5,5 1, GB25 icha Houe KOE AFGELOPEN MAANDEN IN GBP GELDMAKT obeco High Yiel Obligatie OBLIGATIE HIGHYIELD,,5,2 1,2 LU Aam Coey 2 ane Bu P okt -,,2-2,,5 LU12 1 O,% Mitubihi Etate,% Mitui Fuoan,% Wetfiel Goup,5% un Hung Kai 5,1% China Oveea Lan,1% U,% 2,% Long Gilt Futue June,% Japan Y Bon,% New outh Wale 1,% Japan CPI-linke 1,% 1,%,1%,%,5% 1,2% 1,2% 1,% Conumenten cyclich,% Communicatie,% Financial,% Conumenten niet-cyclich,% Baiinutie LANDENPEIDING China (%) uia,5% Mexico,5% U,5% 1 Bazil 1 Venezuela,% 2 KEDIETWAADIGHEID Japan (%) AA (%) BNP Paiba,% EF,% 21 Teco Fance Telecom,5% Munich e 1% 2 ECTOPEIDING LANDENPEIDING Oveig (1%) BBB (%) BBB (2%) Oveig (2%) John Tobin KOE AFGELOPEN MAANDEN IN UD , -, -1, NL Oveig (%) AA (%) choe Euo Copoate Bon A (%) Theaneele EM Bon 5 1 OBLIGATIE EUOPA EMU (%) Noo-Ameika (%) Theaneele Global Bon Mogan tanley Aian Popety Euopee Unie ex EMU (%) BBB (2%) CCC (%) o - ECTOPEIDING Fankijk (21%) KEDIETWAADIGHEID Oveig (5%) Teauy bill (%) BBB (1%) AAA (5%) B (%) Autalië (1%) Veenig Koninkijk (%) Cah (%) Hongkong (%) IEX MAGAZINE JULI / AUGUTU AAA (%) BB (2%) Veenige taten (%) Neelan (%) BB (1%) B (1%) epuchae ageement (%) JULI / AUGUTU IEX MAGAZINE

Rendement IEX Fonds 40

Rendement IEX Fonds 40 m a g a z i n e Inex IEX peenteet e IEX, e nieuwte en bete benchmak voo (fon)belegge. De inex bevat veetig fonen ie tuk voo tuk tot e top van hun eigen categoie behoen en ie amen een mee an uitgebalancee

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer

Nieuwsbrief. Overzicht trackers en beleggingsfondsen. Trackers en fondsen. Aandelen. VAN LIESHOUT & PARTNERS Vermogensbeheer Nieuwsbrief Overzicht trackers en beleggingsfondsen Regelmatig krijgen wij vragen van onze klanten over een specifiek beleggingsfonds in de portefeuille. Uiteraard zijn wij bereid extra informatie over

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

+18 % rendement met. fondsmanagers. Corné van Zeijl. Huizenmarkt. Koopjes in biotech. www.iex.nl. m a g a z i n e. aandelen +28% aandelen +17%

+18 % rendement met. fondsmanagers. Corné van Zeijl. Huizenmarkt. Koopjes in biotech. www.iex.nl. m a g a z i n e. aandelen +28% aandelen +17% Coné van Zeijl onthult de 10 gouden egels voo belegges Koopjes in biotech De 3 favoiete eageebuisbaby s van acel Wijma Huizenmakt 6 Tips voo het kabinet om de woningmakt wee vlot te tekken m a g a z i

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Tentamen DYNAMICA (4A240) 11 april 2011. 9.00-12.00 uur

Tentamen DYNAMICA (4A240) 11 april 2011. 9.00-12.00 uur Tentamen DYNMIC (440) apil 0 9.00-.00 uu Lees het onestaane zogvulig oo vooat u aan e opgaven begint! lgemene opmekingen: egin ieee opgave op een nieuw bla. Vemel op iee bla uielijk uw naam en ientiteitsnumme.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Tweede schoolexamen toegepaste natuurkunde AOG1 Datum: 25 maart 2009 Bladen: 2 Bijlagen: 2 Opgaven: 6 Correctie: J. Ditmar

Tweede schoolexamen toegepaste natuurkunde AOG1 Datum: 25 maart 2009 Bladen: 2 Bijlagen: 2 Opgaven: 6 Correctie: J. Ditmar i en ee l an weee schoolexamen toegeaste natuukune AOG BA3- Datum: 5 maat 009 Blaen: Bijlagen: Ogaven: 6 Coectie: J. Ditma Hulmielen : ekenmachine Waaeing : zie kantlijn, 0 unten vooaf Een om omt 900 lite

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products Doe als de Kennedy s Coné van Zeijl tekt lessen uit de cisisjaen detig Bokeondezoek 009 Welke gootbank of nieuwkome stopt de zegetocht van Binck Bank? Medisch Centum Aseus Als het economisch slechte gaat,

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Een regenboog kan worden verklaard door waterdruppels te beschouwen als bolvormig

Een regenboog kan worden verklaard door waterdruppels te beschouwen als bolvormig Opgave. (,5). amplitue eflectie is eflectie van E-vel (met fase tem), Iaiantie eflectie is (ampl. efl x ampl. efl * ).. Som van twee oplossingen is weeom een oplossing. 3. Polaisatieichtingen niet looecht

Nadere informatie

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN Sander Zondag, CIO OBAM Investment Centre Grip op je Vermogen, 19 April 2013 2 Agenda Quiz - op zoek naar de wereldwijde belegger Wereldwijd vs NL belegger OBAM film AGENDA

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie

Locatienieuws. POV 't Healtsje BSO de Beamhutte Februari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV 't Healtsje BSO de Beamhutte Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV 't Healtsje BSO e Beamhutte Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e POV en BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

Stichting GJ van Heek Jr Fonds Jaarrekening 2016 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2016 8 Exploitatieoverzicht 2016 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

BO BBE AF1 Biobased Doorloop (Agri-Food) BO BPM - Biobased Performance Materials

BO BBE AF1 Biobased Doorloop (Agri-Food) BO BPM - Biobased Performance Materials DLO-jaaappotage BO+WOT 2014 Cluste: Cluste: Thema: Thematekke: BO-21.02 BBE AF1 Biobased Dooloop (Agi-Food) Haiëtte Bos 001 Biobased Pefomance Mateials Maaten van de Zee (FBR) Contactpesoon : s Contactpesoon

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO de Reinbôge Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Even voorstellen

Locatienieuws. BSO de Reinbôge Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Even voorstellen Locatienieuws BSO e Reinbôge Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

ELEMENTAIRE DEELTJESFYSICA

ELEMENTAIRE DEELTJESFYSICA ie Kee ELEMENTAIRE DEELTJESFYSICA Oploingen MODULE INTERACTIE - 3 e GRAAD 6 OEFENINGEN REEKS 1 1. Fnamenteel eeltje of niet? poton - ownqak - elekton - pion - mon - anti-elektonnetino Een fnamenteel eeltje

Nadere informatie

Lijst met externe managers BPF Schilders per 31 maart 2016

Lijst met externe managers BPF Schilders per 31 maart 2016 Beleggingscategorie Subcategorie Type belegging Naam belegging/product Azië ex Japan Beleggingsfonds Aberdeen Asset Management Azië ex Japan Wellington Europa Legal & General, Europe Equities Japan Nomura,

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

BSO Giekerk locatie nieuws

BSO Giekerk locatie nieuws BSO Giekerk locatie nieuws Oktober 2015 Beste ouers/verzorgers, Wij vinen het fijn at we u oor miel van een nieuwsbrief e sfeer kunnen laten proeven van e Kinerwou groep/locatie van uw kin(eren). Leuke

Nadere informatie

Familie Voorbeeld. 4e kwartaal 2015. Uw beheerders. 4e kwartaal 2015

Familie Voorbeeld. 4e kwartaal 2015. Uw beheerders. 4e kwartaal 2015 4e kwartaal 2015 Familie Voorbeeld 4e kwartaal 2015 Uw beheerders Uw rekeningnummer : 123456 Portefeuille overzicht per : 31 december 2015 Rapportagevaluta : Euro MiFID-categorie : Niet-professionele belegger

Nadere informatie

Portefeuilleoverzicht. Voorbeeld

Portefeuilleoverzicht. Voorbeeld Portefeuilleoverzicht Voorbeeld Portefeuillerapportage 31 december 2011 Portfolio Review Meerweg 7 1405 BA Bussum Rekening(en) Voorbeeld rapportage Rekeningnaam Service Hoofdrekening Depotbank 1 Voorbeeld

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Uitwerkingen oefenopgaven hoofdstuk 2

Uitwerkingen oefenopgaven hoofdstuk 2 Uitwekingen oefenopgaen hoofdstuk Opgae 1 a Met gebuik an de enegiebalans Noem het beginpunt an de al A en het tefpunt met de gond B. De totale enegie in A is gelijk aan de zwaate-enegie in A. Tijdens

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

Logeren in een cottage aan de kust

Logeren in een cottage aan de kust Logeren in een cottage aan e kust Op het eilan Wight oner aan e Engelse kust ligt het oue plaatsje Shankin. Een plek bij uitstek om eens een weekje een romantische cottage te huren. Kijk mee en geniet

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen!

Uitleg racelezen. Veel succes en plezier met oefenen! Racelez Naam: Uitleg racelez Lees de wdjes van je leesblad snel én goed. Iedere dag 1 muut lez. Laat iemand meelez om de tijd de score bij te houd én om te luister of je de wdjes goed leest. Zet e stp

Nadere informatie

3 De wetten van Newton

3 De wetten van Newton 3 De wetten an Newton I Cultuuhistoische achtegond De Giek Aistoteles (384.Ch.-3.Ch.) wodt beschouwd als een an de inloedijkste klassieke filosofen in de westese taditie. Zijn opattingen hebben eeuwenlang

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van België Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

RAPPORT: AGEAS. Risico belegging (op 6 sterren)

RAPPORT: AGEAS. Risico belegging (op 6 sterren) Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: AGEAS Het aandeel Ageas is hét aandeel dat je moet hebben volgens velen, maar is

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde I uur uur woensdag 12 januari 2005 Docent Drs.J.B. Vrijdaghs

Tentamen Natuurkunde I uur uur woensdag 12 januari 2005 Docent Drs.J.B. Vrijdaghs Tentamen Natuukunde I 09.00 uu -.00 uu woensdag januai 005 Docent Ds.J.. Vijdaghs anwijzingen: Dit tentamen omvat 4 opgaven met totaal 9 deelvagen Maak elke opgave op een apat vel voozien van naam, studieichting

Nadere informatie

Informatie beleggingstitels Care IS

Informatie beleggingstitels Care IS Informatie beleggingstitels Care IS Juli 2015 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft geeft een beschrijving van de beleggingstitels in de modelportefeuilles van Care IS. Binnen de beleggingsportefeuilles

Nadere informatie

Informatie Care IS beleggingsportefeuille

Informatie Care IS beleggingsportefeuille Informatie Care IS beleggingsportefeuille Datum: juni 2014 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën: Liquiditeiten Staatsobligaties

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Locatienieuws. POV Protternêst Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV Protternêst Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV Protternêst Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Nooit meer verliezen is een op/e

Nooit meer verliezen is een op/e Nooit meer verliezen is een op/e 12 december 2014 André Brouwers beleggingsinstituut.nl André Brouwers Educa6e en Informa6e Start 2011 15.000 beleggers getrained Training, coaching en beleggersinforma6e

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

Locatienieuws. t Protternêst Februari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. t Protternêst Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws t Protternêst Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Faculteit der Technische Natuurkunde

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Faculteit der Technische Natuurkunde TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Fculteit e Technische Ntuukune Emen ELEKTRICITEIT en MGNETISME voo N-stuenten; 4; mt ; 9.-. uu Opmekingen:. De uitslg vn it emen hngt vnf 4 mt op het publictiebo in N-

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Informatieverwerking

Hoofdstuk 3 Informatieverwerking Hoofstuk 3 Infoatieveeking Opstap Statistiek en telpoleen O-1a Het geiele ife van Inge is 35,8 : 5 7,16. Het geiele ife van Roet is 34,2 : 5 6,84. Op het appot kigen eien een 7. O-2a Het geiele is 22 :

Nadere informatie

Land 0,00 0,00. Aandeel Amerika 17,08. Ltd Mod Ext Rentegevoeligheid < >50. Naam Type Sector Land

Land 0,00 0,00. Aandeel Amerika 17,08. Ltd Mod Ext Rentegevoeligheid < >50. Naam Type Sector Land Portefeuille X-Ray Assetverdeling % Verdeling naar land % Assetverdeling Port Bmark Land Aandelen 56,62 0,00 Obligaties 25,32 0,00 Kas/ geldmarkt 4,26 0,00 Overig 3,80 00,00 Niet geclassificeerd 0,00 0,00

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie