Borstkankermaand goed van start

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Borstkankermaand goed van start"

Transcriptie

1 4 Nieuwe directeur IPO 7 VUmc agressievrij 9 Hand Clinic geopend 11 oktober 2007 T r a c e r i s h e T T w e e w e k e l i j k s e m e d e w e r k e r s B l a d v a N v U m e d i s c h c e N T r U m U i T g a v e : d i e N s T c o m m U N i c a T i e N U m m e r 2 1 Tuin onherkenbaar F OTO : D I G I D A A N Bouw nood-ok s vertraagd De productie van de nood-ok s heeft een aanzienlijke vertraging opgelopen. Het Duitse bedrijf slaagt er niet in om de tijdelijke units eind november af te leveren. In plaats van begin januari zullen de nood-ok s pas eind februari, begin maart in gebruik kunnen worden genomen. Dit is een ernstige teleurstelling voor iedereen, vooral voor degenen die onder lastige omstandigheden werkzaam zijn in de OK s, laat de raad van bestuur weten. Omdat het voor de OK-medewerkers erg zwaar zou zijn om ook volgend jaar avond- en weekenddiensten te doen, is besloten de extra OKcapaciteit in januari en februari te halveren. Er zal dan nog maar op drie avonden en op zondag worden geopereerd. In de tuin is de aannemer ondertussen druk in de weer met de voorbereidingen voor de komst van de units. Het gieten van de betonnen heipalen is in volle gang. Door deze werkwijze hoopt men voor minder overlast te zorgen dan wat het traditionele heien zou veroorzaken. MK Nieuw internet in de lucht Na intranet is nu ook de internetsite vanvumc compleet vernieuwd. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat dit vrij snel na de introductie van de nieuwe intranetsite zou gebeuren, maar technische problemen zorgden voor enige vertraging. Eind september kon de internetsite eindelijk live gaan. Kenmerkend voor de website is de overzichtelijke indeling naar de kerntaken onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. De voordelen voor de gebruiker van de nieuwe website zijn groot, vertelt Marcel Licher van de dienst communicatie. Zo kan de lettergrootte met één muisklik worden vergroot en kunnen bezoekers met leesproblemen de voorleesfunctie gebruiken. Het nieuwe systeem heeft bovendien veel betere zoekmogelijkheden. Licher is samen met IPO-medewerker Laurens Groenewegen verantwoordelijk voor het opzetten van de nieuwe website. In de borstkankermaand oktober zijn verschillende VUmc-ers in de weer om geld bijeen te halen. Ruim een half miljoen euro hebben de deelnemers aan A Sister s Hope 60K bijeengehaald. De tweedaagse wandeling van Amersfoort naar Amsterdam werd op zondag 7 oktober afgesloten in het Olympisch Stadion. Onder de deelnemers collega s Ellen Kist en Maroesjka Alloo, die samen bijna 4000 euro aan sponsorgeld ontvingen. Het geld is geschonken aan de stichting Pink Ribbon en zal worden gebruikt om borstkankeronderzoek te financieren. Het project van Astrid Stam duurt tot oktober Inmiddels zijn er negen kleden van T-shirts gehaakt en dat moeten er honderd worden. We hebben een reactie van Guiness Book of Records, die onze recordpoging heel serieus neemt. We komen ook in het praatprogramma van Hans van Willigenburg, aldus Stam. Ze heeft onder haar collega s tien medehakers Een ander belangrijk pluspunt is dat de nieuwe website gemakkelijker actueel kan worden gehouden. Alle afdelingen hebben webredacteuren die zelf de gegevens op hun eigen pagina s kunnen wijzigen. Die veranderingen zijn binnen slechts tien minuten zichtbaar, terwijl dat bij de oude website maar twee keer per dag mogelijk was. Voorwaarde is wel dat de afdelingen hun pagina s goed bijhouden. De ervaring met het nieuwe intranet leert dat dit nog niet overal voldoende gebeurt. Zo blijkt het nieuwe telefoonboek nog maar matig gevuld. Het zal even duren voor iedereen zijn weg weer gevonden heeft, weet Licher. Dat is logisch omdat de indeling helemaal is veranderd, maar dat went snel. Er wordt inmiddels hard gewerkt om alle informatie van het oude internet om te zetten naar de nieuwe. MK Nobelprijswinnaars van onschatbare waarde voor onderzoek Borstkankermaand goed van start De Nobelprijs geneeskunde is dit jaar toegekend aan de drie onderzoekers die het mogelijk hebben gemaakt om met behulp van stamcellen muizen genetisch te veranderen. Mario Capecchi, Martin Evans en Oliver Smithies slaagden er eind jaren tachtig in om specifieke genen uit te schakelen en creëerden daarmee de zogenaamde knockout muizen. De vinding van de drie onderzoekers heeft tot dusver meer dan vijfhonderd muismodellen van menselijke ziekten opgeleverd, variërend van cardiovasculaire en neurodegeneratieve ziekten tot diabetes en verschillende soorten kanker. Deze vinding is van onschatbare waarde voor het gehele biomedische onderzoek, zoals naar kanker en immunologie, maar ook naar vaccinaties, aldus Georg Kraal, hoogleraar bij de afdeling moleculaire celbiologie en immunologie. Kraal vindt de toekenning onverwacht, omdat de vinding twintig jaar geleden plaatsvond, maar benadrukt dat het zéér verdiend is. In ons onderzoek gebruiken we knockout muizen om te zien hoe in de darm tolerantie tegen de stoffen in voedsel ontstaat. Dit is van belang voor het onderzoek naar bepaalde auto-immuunziekten, zoals reuma en diabetes. Zonder de vindingen van Capecchio, Evans en Smithies zou dat niet mogelijk zijn. Door een specifiek gen in een muis uit te schakelen kun je zien hoe dat gen werkt in een complex organisme en daaruit afleiden hoe dat gen betrokken is bij bepaalde aandoeningen. Samen met de kennis die we nu van het genoom hebben is deze toepassing van grote waarde voor het beantwoorden van heel specifieke vragen. De Nobelprijs wordt op 10 december in Stockholm, Zweden uitgereikt. De drie onderzoekers delen het aan de prijs verbonden geldbedrag van 1,1 miljoen euro. MK gevonden. Haar grootste probleem is het vinden van voldoende T- shirts; er zijn er namelijk heel veel nodig. Ze hoeven niet perse wit te zijn, we kunnen ook gekleurde T-shirts gebruiken en zelfs jersey lakens zijn van harte welkom. Alles kan afgegeven worden op de poli radiologie, receptie F. MK

2 vragen over brand 4 een van de gevolgen van de brand is dat medewerkers precies willen weten hoe een en ander binnen vumc is geregeld in het geval van een calamiteit. in de komende nummers van Tracer beantwoordt jan klous van de dienst arbo en milieu (amd) de meest gestelde vragen.? Brandveiligheid U heeft ze binnen VUmc vast wel eens gezien: brandmeldinstallaties en vluchtwegbewijzering. Maar hoe werken ze? Alle VUmc gebouwen hebben een brandmeldinstallatie die is doorverbonden met de regionale alarmcentrale van de brandweer. Brand kan op meerdere manieren gemeld worden. Zo hangen er automatische melders in alle gangen en alle ruimtes waar een vergrote kans op het ontstaan van brand is, bijvoorbeeld het restaurant. Die automatische melders zijn tegen het plafond aangebracht en geven een melding zodra er rook wordt waargenomen. Dan zijn er de handbrandmelders, de rode kastjes. Deze zijn in elk brandcompartiment te vinden. Door het breekglaasje in te slaan, gaat er een melding naar de regionale alarmcentrale en rukt de brandweer uit. Aanvullend op de brandmelding kunnen door de brandmeldcentrale brandveiligheidvoorzieningen worden aangestuurd b.v. het sluiten van branddeuren en brandkleppen of het aanpassen van de ventilatie. Om te weten waar, ingeval van ontruiming, de (nood)uitgang te vinden is, is permanent verlichte vluchtwegbewijzering aangebracht. Bij de pictogrammen op de bordjes is gekozen voor de Europese standaard van een uitgang of een nooduitgang. De vluchtwegbewijzering sluit aan bij het vluchtplan waarbij een ieder op elke plek in twee richtingen moet kunnen vluchten (horizontale evacuatie, zie Tracer 19). Volgend nummer: Blusmiddelen Bijzonder concert op bijzondere locatie COMVU:PETER VALCKX 6e jaargang, nummer oktober 2007 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad vanvu medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s vantracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Mariet Bolluijt, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen, Lies Pelger,Tom Stoof, Riekie devet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Lys Bouma, Marisca Butterman, Dave Doves, Ronald Gabel, Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Ann van Putten, Maybritt Stal en, Daniëlle van derwindt Fotografie Dienst communicatievu Yvonne Compier, Peter Smith, Richelle van der Valk, Peter Valckx Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatievu medisch centrum kamer PK4x190 telefoon (020) , fax (020) Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk RotoSmeets, Utrecht advertenties Adverteren intracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement optracer gratis. Daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnementen Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel , fax Beëindigen abonnement: Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden. volgende Tracer De volgendetracer verschijnt op donderdag 25 oktober. Deadline voor kopij is 17 oktober om uur. Gedragscompetenties helpen VUmc en medewerkers verder Mariet Buddingh Zomaar een zorgeenheid in vu medisch centrum. verpleegkundige a. klopt aan bij haar teamleider met een concreet plan om de service aan patiënten op haar zorgeenheid te verbeteren. Ze stelt voor patiënten voortaan direct bij het betreden van de zorgeenheid welkom te heten; ze als gast te benaderen. Tijdens het werkoverleg wordt dit plan met enthousiasme begroet. men besluit dat een patiënt gastvrij wordt ontvangen door de eerste medewerker die hem of haar ziet. Tijdens datzelfde overleg neemt leerlingverpleegkundige B. het woord. Het is hem opgevallen dat de verpleegkundigen van de eenheid op verschillende manieren instructies geven over de wondverzorging. Dat bemoeilijkt zijn leren en komt de kwaliteit van zorg niet ten goede. Een aantal verpleegkundigen herkent het probleem. Al pratend over oorzaak en gevolg stelt het team vast dat de wondverzorging weer volgens protocol moet worden uitgevoerd. De teamleider en het hoofd zorgeenheid praten na afloop nog wat na en constateren: de verpleegkundigen in hun team stellen hoge eisen aan de kwaliteit van hun producten en diensten en handelen daarnaar. Ze zijn kwaliteitsgericht. Derde gedragscompetentie Dit voorbeeld schetst een aantal gedragingen dat hoort bij de gedragscompetentie kwaliteitgerichtheid. Deze gedragscompetentie is onlangs toegevoegd aan de twee eerder vastgestelde gedragscompetenties voor VU medisch centrum; klantgerichtheid en resultaatgerichtheid. Elske van der Laan is hrm beleidsadviseur bij de stafdienst p&o en verantwoordelijk voor de invoering van het competentiemanagement in VU medisch centrum. Gedragscompetenties geven aan welk gedrag nodig is om het werk succesvol uit te voeren. Ze staan daarmee los van de noodzakelijke vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Een gedragscompetentie is een hulpmiddel om gedrag bespreekbaar te maken. Om er op te sturen. Als medewerkers weten welk gedrag er van ze wordt verwacht, kan dat hen helpen beter te functioneren en zich verder te ontwikkelen. Daarmee draagt competentiemanagement bij aan de ontwikkeling van VU medisch centrum en het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Het doel van competentiemanagement is dat de juiste medewerkers op de juiste plek aan het werk zijn. Daarvan profiteert de organisatie en ook de medewerker zelf. Doen waar je goed in bent, en daar nog beter in worden; dat is voor iedere medewerker prettig. Ze voegt toe: Misschien ten overvloede, maar de organisatiebrede competenties gelden voor alle medewerkers, op alle niveaus en werkplekken in de organisatie. Competentiemanagement is voor VU medisch centrum geen nieuw begrip. In 2004 stelde de raad van bestuur het visiedocument werken met competenties vast. In de twee jaren die daar op volgden waren er in alle divisies afdelingen die deelnamen aan een pilot. Pilotteams gingen ofwel aan de slag met het uitwerken van de VUmc-competenties, of er werden afdeling- of divisiecompetenties vastgesteld. Het formuleren van competenties is een heel waardevol proces. Dat weet Van der Laan uit eigen ervaring, maar ook uit de ervaringen van de pilotafdelingen. Door met elkaar te bespreken welke gedragingen nodig zijn, worden zaken helder. Collega s bespreken aan de hand van voorbeelden welk gedrag ze wenselijk achten en hoe dat gedrag er uitziet. Opeens is gedrag iets dat expliciet benoemd kan worden. Dat geeft duidelijkheid. Hulpmiddel Eenmaal vastgesteld blijken de gedragscompetenties een belangrijk hulpmiddel te zijn tijdens werving en selectieprocedures en de jaargesprekken. Een opmerking van een teamleider van een van de pilotafdelingen illustreert dit: De jaargesprekken gíngen dit jaar eindelijk ergens over. We hebben nu handvatten om het heel concreet over gewenst en niet gewenst gedrag te hebben. Van der Laan weet dat deze duidelijkheid confronterend kan zijn, maar ziet dat uiteindelijk positief. Als een medewerker moeite blijkt te hebben aan een bepaalde gedragscompetentie te voldoen, dan is nu ook duidelijk waar ontwikkeling kan Veertig musici van het Nederlands Philharmonisch Orkest traden donderdag 27 september op in de foyer van het kliniekgebouw. Meer dan 100 patiënten, bezoekers en medewerkers genoten van klassieke muziek op deze ongewone locatie. Na de romantische Siegfried Idylle van Richard Wagner dirigeerde Boudewijn Jansen een opzwepend stuk van Tartini met een ontketende eerste violist. Het concert werd afgesloten met een komisch stuk van Milhaud gebaseerd op ruim twintig verschillende tango s. Het concert werd live uitgezonden via radio VU, zodat ook patiënten die niet in staat waren het concert bij te wonen, konden genieten van deze bijzondere gebeurtenis. Het optreden van het Nederlands Philharmonisch Orkest vond plaats in het kader van het activiteitenprogramma NedPhO GO! een korte concerttournee langs de grote Amsterdamse zorginstellingen, de nieuwe Openbare Bibliotheek en het nova College. BH plaatsvinden. Bijvoorbeeld door het volgen van een training. En in het meest extreme geval door te bekijken op welke werkplek de kwaliteiten van deze medewerker beter tot zijn recht komen. Ik vind competentiemanagement daarom ook heel goed passen bij de identiteit van VU medisch centrum: mensen krijgen hier volop de kans zich te ontplooien. Op drie niveaus Met de pilotfase achter de rug, is VU medisch centrum klaar voor invoering van het competentiemanagement. Uiteindelijk zal de organisatie gedragscompetenties kennen op drie verschillende niveaus: VUmc-breed, op afdeling- of divisieniveau en op functieniveau. Van der Laan: Afdelingen of teams die met gedragscompetenties aan de slag willen, kunnen daarvoor de hulp inschakelen van hun p&o-adviseur. In de loop van 2008 zijn voor de honderd meest relevante functies gedragscompetenties vastgesteld. Dan heeft ongeveer tachtig procent van de medewerkers duidelijk welke gedragscompetenties er bij hun functie horen. 2 Tracer 11 oktober 2007 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

3 COMVU: RICHELLE VAN DER VALK Saldo personeelsbadge goed besteed Wat gebeurt er met het saldo dat op de personeelsbadge achterblijft als iemand uit dienst gaat? Als het om een bedrag van minder dan vijf euro gaat kan dat niet worden uitbetaald. Daarom zoeken de medewerkers van het servicepunt elke twee jaar een goed doel uit waar het geld naartoe gaat. Deze keer was de Ronald McDonald VU Kinderstad aan de beurt. Assistent stadhouders Marijke Peer en Nicole van den Kroonenberg, mochten een cheque van 500 euro in ontvangst nemen. De gift wordt besteed aan verkleedkleren en theaterschmink voor het theater in Kinderstad. eddy Boots krijgt de ruimte Twee jaar geleden is het geld naar de slachtoffers van de tsunami gegaan, maar nu kozen de medewerkers van het servicepunt voor een doel dichter bij huis. Zij redeneerden dat dit de meest logische keuze was, omdat het om geld gaat van (ex)werknemers en de gebruikers van kinderstad onze patiëntjes zijn. Voor Marja Gräper, Eva Wilmink, Marijke Peer, Nicole van den Kroonenberg en Gerry van Heerde (vlnr) zijn de gebruikers van Kinderstad onze patiëntjes en daarmee een logische keuze De winkel van Eddy Boots in de hal op 1 van de kliniek is flink uitgebreid. Er is een hele hoek bijgekomen waar alle reisfolders staan uitgestald. Er is bovendien een computer geïnstalleerd waarop de uitgezochte reizen direct kunnen worden geboekt. De verbouwing biedt Boots de mogelijkheid om zijn assortiment behoorlijk te vergroten. Er is inmiddels al kinderspeelgoed toegevoegd, maar er zullen meer producten volgen. De uitbreiding maakt deel uit van een grotere verbouwing. In de hal zullen ook het servicepunt en de huisdrukkerij worden gevestigd. MK Bachelorvoorlichtingsdag geneeskunde COMVU: MARIEKE WIJNTJES Column Dom dom dom en vallende kwartjes Grote Secretaressedag Op 8 november organiseert de Secretary Circle de jaarlijkse Grote Secretaressedag. De dag staat dit keer in het teken van Een geluk bij een ongeluk. Esther Middelkoop, hoogleraar hoogleraar huidregeneratie en wondgenezing, geeft een presentatie over tissue engineering. Daarnaast laat de Lotusgroep Uithoorn zien hoe Lotus slachtoffers worden geschminkt. De grote secretaressedag vindt plaats in het atrium in de medische faculteit, van tot uur. Voor meer informatie en aanmelden: Opvallend De European Society of Intensive Care Medicine heeft een beurs toegekend aan Melanie van der Heijden. Zij ontvangt euro voor haar promotieonderzoek naar vaatlekkage in de longen. Van der Heijden presenteerde in februari een deel van de gegevens uit haar onderzoek tijdens het internationaal intensive care congres in Brussel. Naar aanleiding daarvan werd haar gevraagd een projectvoorstel in te dienen. In het kader van de internationale dag van de palliatieve zorg op zaterdag 6 oktober is het netwerk Palliatieve zorg Amsterdam-Diemen onderscheiden. Het netwerk, waar ook VUmc deel van uit maakt, heeft voor deze dag een krant gemaakt, waarin zorgverleners van verschillende disciplines, een patiënt en een nabestaande hun verhaal doen. De krant werd in een oplage van exemplaren verspreid in Amsterdam en Diemen. De jury van de Els Borstprijs kende het netwerk de tweede prijs toe. Hieraan is een geldbedrag van euro verbonden. De prijs werd door Els Borst overhandigd aan Wim Jansen, coördinator van het netwerk en werkzaam bij de afdeling anesthesiologie. Op zaterdag 3 november aanstaande organiseert het Instituut Onderwijs en Opleiding (ioo) voor aankomende studenten geneeskunde wederom een bachelorvoorlichtingsdag. Deze open dag maakt onderdeel uit van de tweejaarlijkse voorlichtingsdagen van VU/VUmc waarin alle faculteiten participeren. Primaire doelgroep zijn scholieren uit 4, 5 en 6 vwo die zich, samen met hun ouders, kunnen oriënteren op verschillende opleidingen, faculteiten en de universiteit. Scholieren en ouders kunnen deelnemen aan verschillende voorlichtingsrondes. Zo kan men een patiëntcollege bijwonen of vragen stellen aan diverse studenten geneeskunde. Daarnaast kunnen scholieren ook kiezen voor een rondleiding over een afdeling in het ziekenhuis of deelname aan een practicum van bijvoorbeeld anatomie of histologie. Verder is er een grote informatiemarkt van geneeskunde in de foyer van de Amstelzaal. Scholieren en ouders kunnen hier terecht bij studenten en medewerkers van het ioo met vragen over de opleiding, decentrale selectie en studeren aan VUmc. Studentenorganisaties als de mfvu, ifmsa, Studentenraad en jvc zijn ook vertegenwoordigd om informatie te geven over de eigen activiteiten. Daarnaast kunnen scholieren op de informatiemarkt zelf actief aan de slag met het oefenen van kno-onderzoek of het leren van reanimeren. Voor scholieren die dit jaar eindexamen doen, is er na het bezoek aan de voorlichtingsdag de mogelijkheid om in de lente deel te nemen aan de activiteit Meet the doctor!. Scholieren volgen dan onderwijs met eerstejaars studenten en gaan een middag met een arts mee de werkvloer op. Op die manier krijgen zij een beeld van zowel studeren als werken in VUmc. AvdH Benoemingen Op eigen verzoek, legt Ronnie van Diemen, directeur instituut onderwijs en opleidingen (ioo), per 1 oktober om persoonlijke redenen haar functie neer. De raad van bestuur zoekt momenteel naar een interim-oplossing. Wim Stalman, decaan/lid raad van bestuur, neemt tot die tijd het ioo waar. We zullen haar inspiratie en betrokkenheid missen. raad van bestuur Sandra van den Berge neemt tijdelijk de functie hoofd praktijkopleiding waar. Zij vervangt op dinsdag Edilse Goloe, die 26 september een andere betrekking bij roc asa heeft aanvaard. Van den Berge is bereikbaar op tst , Inmiddels is een wervingsprocedure voor een definitieve opvolger van start gegaan. Armand Girbes Het leuke van ouder worden is dat je meer tijd hebt gehad om te leren. U hebt ongetwijfeld net als ik, dat je af en toe nog eens terugdenkt aan een bijzonder moment: dat er een kwartje viel in je hoofd en opeens weer iets nieuws begreep. Zo vlak voor een jaarlijks Europees congres waar ik meestal heen ga, schiet mij altijd een les van ongeveer veertien jaar geleden te binnen, die mij geleerd is door een toen oude rot in het vak, Jan Eklund. Samen met vele anderen en hem, zat ik in de organisatie van het congres en het werd gehouden in zijn stad, Stockholm. Als beloning voor het onbetaalde werk dat we hadden gedaan was er een diner in het Vasa museum. Het pronkstuk van het museum is de Vasa, een indrukwekkend Zweeds oorlogsschip uit 1628, met een lengte van 62 meter. Het schip is gebouwd in Stockholm en tijdens de drie jaar durende bouw gebeurde er iets bijzonders. De koning ging zich er namelijk mee bemoeien. Nu weet iedereen dat je natuurlijk niet koning wordt omdat je zo slim bent, veel gepresteerd hebt, of veel van boten weet, maar omdat je geboren bent. Hetgeen overigens niet uitzonderlijk is. En deze koning, Gustaaf II Adolf, had geen bal verstand van schepen bouwen. Toch gaf hij iedere keer dat hij de bouw van de boot inspecteerde, een opdracht om wat wijzigingen aan te brengen. Ik wil dat de boot iets langer wordt, zei de koning. En bij een later bezoek: Maak het iets hoger. En zo gaf hij nog wat meer aanwijzingen voor de bouwers. De bouwers luisterden naar hem omdat hij de Koning, de grote baas, was. Een Koning is namelijk heel knap, dachten de bouwers kennelijk en ze deden wat hij zei. De pech was natuurlijk dat de meest ervaren bouwer, een Nederlander, tijdens de bouw was overleden. Zijn opvolger was niet heel erg ervaren en durfde bovendien de Koning niet de oren te wassen. Op 10 augustus voer het schip uit en het allereerste tochtje duurde slechts kort. Bij de eerste flinke windvlaag kapseisde het schip en zonk na een tochtje van 1300 meter in de haven van Stockholm. In 1961 werd het schip geborgen, opgeknapt en vanaf 1990 tentoongesteld. Als de klm dit verhaal vóór 1977 had gekend, was de vliegtuigramp in Tenerife niet gebeurd, overigens. Jan Eklund vertelde ons dit verhaal in een speech en was zichtbaar trots op het oudste geconserveerde schip ter wereld. Het leek me tijd voor een grapje: Mooie boel om zo trots te zijn op zo n mislukking, zei ik en de lachers, voornamelijk niet-zweden, waren op mijn hand. Het is van je fouten dat je leert, meer dan van je successen, sprak de wijze man. Oeps, kwartje, weer een paar lessen geleerd! Tracer 11 oktober 2007 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 3

4 ipo heeft een nieuwe directeur: hadi jassim. hij is afkomstig uit het bedrijfsleven waar hij onder andere werkte als chief information officer (cio) voor versatel en Telfort en als technisch directeur bij logica (nu logicacmg). Zijn keuze voor vumc was een hele bewuste: als ik het had gewild, zat ik nu ergens anders. Nieuwe directeur IPO gaat voor beweging zorgen Annemarie van den Hoven Het voelt goed; de zorgsector spreekt hem aan. Na jarenlang met de krokodillen en haaien te hebben gezwommen, vind ik de mensen hier ongelofelijk aardig. VUmc erkent dat ict een essentieel onderdeel is van de zorg; ik rapporteer rechtstreeks aan de raad van bestuur. Ik krijg de kans er iets van te maken. Het is geen geheim dat ipo er momenteel niet goed voorstaat. Jassim vertelt dat hij als onderdeel van zijn sollicitatieprocedure een verbeterplan heeft gepresenteerd. Uitgangspunt is dat de klant centraal staat en dat je je humbly, bescheiden, gedraagt. Je mag alles weten, maar voor intellectuele arrogantie is wat mij betreft geen plaats. Een ander belangrijk adagium is lever wat je hebt beloofd. Om dat te bereiken moeten we projecten goed plannen, regelmatig een reality check doen en monitoren. Alles in de gaten houden, dat moet cultuur worden. Niet beperkt denken Ik ga hier het wiel niet uitvinden, ik ga laten zien op welke manier het moet draaien, benadrukt Jassim. Tachtig procent van de uitdaging zit volgens hem aan de voorkant : weten wat de klant wil, of beter gezegd: ervoor zorgen dat de klant weet wat hij ècht nodig heeft. Het it-ontwerpproces dat daarop volgt, is heilig. Ontwikkelen doe je in stappen, je mag er geen enkele overslaan. Vergelijk het met het ontwerpen van een auto, die gaat ook niet zo maar de weg op. Hij houdt niet van beperkt denken. Uiteraard, ik ben bereid me aan te passen, maar als ik dat te veel doe, verdwijnt mijn toegevoegde GAM-site beantwoordt vragen medewerkers Hoe voorkom ik verzuim? Welke sportfaciliteiten zijn er voor VUmc-medewerkers? Is mijn printer schadelijk voor mijn gezondheid? Sinds enkele maanden kunnen medewerkers van VUmc op de gam-site op intranet het antwoord vinden op deze en nog veel meer vragen over gezondheid-, arboen milieuzaken. Hiermee is een eerste stap gezet om deze informatie, die voorheen op verschillende afdelingssites te vinden was, op een centrale themasite aan te bieden. De website is te vinden op De site is tot stand gekomen door een samenwerkingsproject van de stafdienst p&o en de dienst arbo en milieu. Gazen voor Peru Honderd dozen ok-gazen, oftewel drie pallets. Dat schonk de centrale sterilisatie afdeling in de persoon van hoofd Frank Schuurmans, aan de Vereniging Perú-Nederland om de slachtoffers van de recente aardbeving in het Zuid Amerikaanse land te helpen. Initiatiefnemer Ron Hildenbrant, teamleider csa, is blij dat de gazen zo n goede bestemming krijgen. De COMVU: PETER SMITH IPO-directeur Hadi Jassim: Mijn uitgangspunt is dat de klant centraal staat en dat je je humbly, bescheiden, gedraagt Het beheer ligt bij Ron Lemmens, account manager van de stafdienst p&o. Hij zal onder andere in nauwe samenwerking met Nelleke Bruckwilder van de dienst arbo en milieu (en in de toekomst wellicht ook andere diensten) de dagelijkse redactie gaan voeren. Eind gazen voldoen niet meer aan onze standaarden, maar ze zijn elders nog prima te gebruiken. De dozen staan al een tijd her en der opgeslagen. Ik ken iemand van die Vereniging en toen ik hoorde van de aardbeving ontstond het idee om de gazen aan hen te schenken. En dus worden de gazen verscheept naar Peru. De voorzitter van de Vereniging Perú-Nederland, Alvaro Fuentes, nam 2007 zal op basis van de bevindingen en de reacties de definitieve redactionele inhoud worden vastgesteld. Alle medewerkers kunnen via de een loketfunctie vragen stellen, maar ook suggesties geven voor verbetering van de themasite. MK de gazen op 27 september in ontvangst. Zijn Vereniging is opgericht voor Peruanen en Nederlanders die Perú een warm hart toedragen. De belangrijkste doelstelling was aanvankelijk het verenigen van Peruaanse residenten in Nederland. Inmiddels ondersteunt de Vereniging kansarmen in Peru via projecten. EK waarde. Ik hoop op wijsheid en sta open voor signalen. Als manager kiest hij bewust voor de zachte, menselijke kant. ict is een exact vak, maar uiteindelijk zijn het de mensen die het moeten maken. Mijn ervaring is dat ict ers zo veel meer kunnen presteren als de omgeving menselijker is. Hij vertelt over zijn tweede werkdag, waarop hij de hele afdeling een paar uur bij elkaar riep en hen confronteerde met een aantal uitspraken die illustreren hoe hij de wereld ziet. Ik moet eerlijk zeggen: het was verrassend motiverend. De sfeer werd steeds losser en mooier, men begon te lachen en er ontstond een leuke dialoog. Rennen Jassim wil de zaak in beweging krijgen, als het even kan ook letterlijk. Het liefst zou hij met de hele afdeling verhuizen naar een meer centrale plaats. Ook denkt hij al aan een nieuwe naam. De naam ipo is besmet, ik wil dat veranderen en daar hoort een nieuwe naam bij. En hij pleit voor Vooruitlopend op de verkiezingen van april 2008 krijgt de ondernemingsraad een nieuwe structuur. De decentrale onderdeelcommissies verdwijnen en de centrale ondernemingsraad wordt versterkt. Reden voor de aanpassing is, dat het vaak lastig blijkt te zijn om voldoende leden voor de onderdeelcommissies te vinden. Veel onderdeelcommissies kampen daardoor met onderbezetting of zijn al opgeheven, waardoor de medezeggenschap niet optimaal kan functioneren. Inmiddels loopt een proef met de ondernemingsraad nieuwe stijl. Indien deze proef goed verloopt, zal dit per 1 januari 2008 officieel worden bekrachtigd. De nieuwe ondernemingsraad zal uit 25 leden bestaan. Om ervoor te zorgen dat er voldoende voeling blijft met de divisies en stafafdelingen zullen de leden deel gaan uitmaken van twee commissies. Commissie A behartigt de belangen van de divisies I tot en met IV en commissie B die schone kamers met clean desks. De eerste dag heb ik meteen mijn bureau grondig schoongemaakt. Kijk overigens niet vreemd op als u de nieuwe directeur ipo in sporttenue het pand ziet verlaten. Ik ben geen part time professional: ik maak werkdagen van zo n 13 uur en mijn mobiel staat 24 uur per dag aan. Tussen de middag claim ik een uurtje voor mijzelf. De problemen van de ochtend raak je, al rennend, zo weer kwijt. Ik heb er al één rondje Amsterdamse Bos opzitten. ondernemingsraad nieuwe stijl beproefd ( A D V E R T E N T I E ) van V, VI, het facilitair bedrijf en de stafafdelingen. Daarnaast blijven er vijf thema- of deskundigheidscommissies: personeel & organisatie, financieel- en economisch beleid, onderwijs en onderzoek, communicatie en bouw. Ieder orlid wordt zowel lid van de ondernemingsraad, een divisiecommissie als van een deskundigheidscommissie. We hopen hiermee voor kruisbestuiving te zorgen, legt ambtelijk secretaris Martha Voet uit. Als een lid van divisiecommissie A of B weet dat er in een divisie voor een bepaalde oplossing is gekozen, kan hij deze kennis in de deskundigheidscommissie aan zijn orcollega s overdragen en omgekeerd. Ze hoopt dat er voldoende VUmc-ers bereid zijn om deel te nemen aan de ondernemingsraad om de 25 beschikbare posities te vervullen. Op dit moment bestaat de ondernemingsraad uit achttien leden. Deze leden moeten allemaal aftreden en als zij zich opnieuw beschikbaar stellen kunnen zij eventueel weer worden herkozen. Eigenlijk zijn er dus 25 vacatures. Tot 20 februari kunnen medewerkers zich verkiesbaar stellen. MK 4 Tra ce r 1 1 o k t o b e r N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures

5 Servicepagina s Vacatures VU medisch centrum De volledige vacatures zijn te verkrijgen op intranet, startpagina onder vacatures en bij het loopbaancentrum in de polikliniek. Vacatures van 25 september t/m 2 november. Uiterlijke reactiedatum vacatures: 10 oktober Projectassistent afdeling/dienst onderwijsinstituut, divisie VI salarisschaal 8 inlichtingen N. de Vrede, tst POH-er/health consellor afdeling/dienst EMGO, divisie VI salarisschaal 8 inlichtingen J. Lakerveld, tst Medewerker studentenbalie/secretaresse VUmc-compas afdeling/dienst onderwijsinstituut, divisie VI salarisschaal 7 inlichtingen A. de Voogd, tst Teamleider afdeling/dienst radiologie, divisie V werktijd 32 uur per week salarisschaal 9 inlichtingen Mw. M. Borg, hoofd administratie radiologie, tst Secretaresse afdeling/dienst divisiebureau divisie IV, salarisschaal 6 inlichtingen M.F. Caljouw, tst Gediplomeerde apothekersassistent afdeling/dienst klinische farmacologie en apotheek, werktijd 24 uur per week salarisschaal 6 inlichtingen José, Ria, Diana, Irene of Hetty, ASP apothekersassistenten, tst Farmaceutisch analist afdeling/dienst laboratorium klinische farmacologie en apotheek, divisie V werktijd uur per week salarisschaal 8 inlichtingen A. Sinjewel, senior hoofdanalist, tst Assistent ZE kinderkliniek afdeling/dienst kinderkliniek, divisie III werktijd uur per week salarisschaal 3 inlichtingen P. Mooij, hoofd zorgeenheid kinderafdeling 9C en 9B a.i., tst Senior management-assistent semester coördinator afdeling/dienst onderwijsinstituut, divisie VI salarisschaal 9 inlichtingen A. de Voogd, tst Medisch administratief medewerker afdeling/dienst klinische chemie, divisie V werktijd uur per week salarisschaal 5 inlichtingen secretariaat van de afdeling klinische chemie, tst Vacatures van 18 september t/m 24 september. Uiterlijke reactiedatum vacatures: 8 oktober Medewerker servicepunt D afdeling/dienst facilitair bedrijf/stafdiensten werktijd 32 uur per week salarisschaal 4 inlichtingen Mw. G. van Heerde, leidinggevende servicepunt, tst Opleiding operatie assistent 2008 D afdeling/dienst dienst operatie kamers, divisie IV inlichtingen mevrouw N. vd Schot, tst , tracer * Opleiding anesthesie medewerker 2008 D afdeling/dienst dienst operatie kamers, divisie IV werktijd uur per week inlichtingen De heer A. Vermeulen, tst , tracer * Support en beheer specialist 3 (applicatiebeheer) D afdeling/dienst informatica en procesondersteuning (IPO), facilitair bedrijf/stafdiensten salarisschaal 9 inlichtingen H. van Adrighem, groepsleider support & beheer applicaties, tst Agnio neurochirurgie D afdeling/dienst neurochirurgie, divisie II werktijd 46 uur per week inlichtingen Prof. dr. W.P. Vandertop, tst Medewerker medische administratie D afdeling/dienst polikl. werkeenheid verloskunde & gynaecologie, divisie III werktijd 32 uur per week salarisschaal 5 inlichtingen mw. I. Veel, tst Unitleider chirurgie D afdeling/dienst dienst operatie kamers, divisie IV salarisschaal 10 inlichtingen de heer E.A.P.M. Pompe, tst Cursist vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige D afdeling/dienst zorgeenheid oncologie, divisie I werktijd uur per week salarisschaal 7 inlichtingen H. Linder, opleider vervolgopleiding, tst Verpleegkundige D afdeling/dienst zorgeenheid geneeskundige oncologie, divisie I werktijd uur per week salarisschaal 7 inlichtingen Cecile Stouthart, leidingevend verpleegkundige, tst , tracer * Praktijkassistente D afdeling/dienst UHP, divisie VI werktijd 24 uur per week salarisschaal 6 inlichtingen drs. J.F. Bastiaans, tst Ondernemingsraad Personalia Informatie over de OR vindt u ook op intranet onder Aan de ORde; onderwerpen waar de OR zich mee bezighoudt algemeen * toekomstige samenwerking met stichting Buiten-Amstel en Geestgronden * nauwere samenwerking met revalidatiecentrum Amsterdam * meerjarenbeleidsplan * 8 maandsrapportage divisies * parttimebeleid AIOS Kindergeneeskunde * marktwerking in de zorg (DBC s & maatstafconcurrentie) * Voorbereiding OR verkiezing 2008 adviesaanvragen * voorgenomen besluit regels uitvoeren nevenwerkzaamheden instemmingsaanvragen * wijziging werktijden polikliniek revalidatiegeneeskunde (ingetrokken) * risico inventarisatie en evaluatie dienst medisch maatschappelijk werk * risico inventarisatie en evaluatie Cancer Center Amsterdam * risico inventarisatie en evaluatie dienst communicatie bedrijf staf- secretariaat en administratie bedrijf schoonmaak en textiel bedrijf post, goederenontvangst en voorraadbeheer bedrijf patiëntenvoorzieningen & transport bedrijf bedrijffrontoffice bedrijf document productie centrum * risico inventarisatie en evaluatie Cancer Center Amsterdam * plan van aanpak risico inventarisatie en evaluatie dialyse * herijking risico inventarisatie en evaluatie faculteit geneeskunde advies Voorgenomen benoeming voorzitter divisiebestuur divisie VI De ondernemingsraad heeft positief advies gegeven over de voorgenomen benoeming voorzitter divisiebestuur divisie VI. Voorgenomen benoeming directeur IPO De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over deze voorgenomen benoeming. duidelijkheid op de punten waarin een urgente situatie zich voordoet, bijv. op de SEH, waarin acuut gehandeld moet worden. Ook is over een aantal belangrijke regels in de procedure geen melding of verwijzing gegeven. Bijvoorbeeld bij het overdragen van persoonlijke eigendommen. De ondernemingsraad wil dat er ook meer bekendheid aan deze regeling moet komen en dat de communicatie breed opgezet moet worden. De ondernemingsraad gaat hier nog nader overleg over voeren. voornemen tot reorganisatie UPc De ondernemingsraad adviseert hierover duidelijke afspraken te maken en die te communiceren zodat gebruikers van het UPC op de hoogte zijn. Inhoudelijk vindt de ondernemingsraad dat de oprichting van het UPC het personeel betere werkomstandigheden biedt en meer ontwikkelmogelijkheden. Tevens wordt hiermee de aanwezige kennis en ervaring in een organisatie geconcentreerd. instemming Verlenging bedrijfstijd OK naar aanleiding van de brand De ondernemingsraad heeft instemming gegeven aan de verlenging van het voorgenomen besluit wijziging bezetting in huidige diensten OK en wijziging diensten OK over de periode 2 september 2007 t/m 15 januari Dagelijks bestuur OR: Inge Schadee-Eestermans (voorzitter), Andy Higgs, Willy Arjaans, Benno van Tol (vice-voorzitter), René van Andel (ambtelijk secretaris). Bureau medezeggenschap, Hoogbouw H 322, telefoon: 43878, website: http//intranet/or geslaagd Op donderdag 27 september 2007 zijn de volgende studenten gediplomeerd voor de SpecialistischeVervolgopleiding Kinderverpleegkunde (SVK): Mariska Pouls, Josien Klein, Lucia van Proosdij We zijn zeer trots op hen en heel blij er weer 3 gespecialiseerd kinderverpleegkundigen bij te hebben. Pensioen Binnenkort gaat Loes Kolber, een goede collega van ons, met verdiend pensioen. Sinds 1986 is Loes op de endoscopie afdeling maag- darmlever werkzaam geweest. Haar speciale aandachtsgebied was de zorg rondom de Pegpatiënt. Iedereen die Loes Kolber een warm hart toedraagt is uitgenodigd om op vrijdag 19 oktober om 17 uur afscheid van haar te komen nemen. De receptie wordt gehouden op de poli MDL, receptie Q, tweede wachthal. dank De herinnering aan een bijzonder mens is geboren. Zeer dankbaar zijn wij voor uw aanwezigheid, de talloze gesproken en geschreven woorden van troost, de schitterende bloemen en alle andere hartverwarmende blijken van medeleven en respect bij het plotselinge overlijden van PaulWuisman. Uw blijken van betrokkenheid waren en zijn ons tot grote steun. Hartelijk dank hiervoor. Karin, Paul jr., RickWuisman verblijf/bezoek gedetineerden in / aan vumc De ondernemingsraad verwacht meer Tra ce r 1 1 o k t o b e r

6 Menu Oproepen en advertenties Informatie over het Menu vindt u ook op intranet onder de rubriek service donderdag 11 oktober Bretonse gehaktbal, bloemkool/kaas burger, jus, bietjes, gekookte aardappelen. gebonden tomatensoep, heldere Chinese kippensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, vegetarische heldere Chinese soep. vrijdag 12 oktober Chili con carne, Chili sin carne, snijbonen, puree. gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische gebonden groentesoep, vegetarische heldere groentesoep. zaterdag 13 oktober kipfilet, groente loempia, pepersaus, haricots verts, gebakken aardappelen. gebonden kipkerriesoep, heldere tomaatvermicellisoep, vegetarische gebonden kerriesoep, vegetarische heldere tomaatvermicellisoep. zondag 14 oktober visspies Zeelande, kerriemayonaise, doperwten / maïs, frites. goulashsoep, heldere vermicellisoep, vegetarische gebonden paprikasoep, vegetarische heldere vermicellisoep. maandag 15 oktober sukadelapje Provençaal, omelet Provençaal, broccoli, gekookte aardappel. gebonden tomatensoep, heldere kippensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, vegetarische heldere groentesoep. dinsdag 16 oktober kerrieragout, vegetarische kerrieragout, doperwten, rijst. linzensoep, heldere kipkerriesoep, vegetarische linzensoep, vegetarische heldere kerriesoep. woensdag 17 oktober speklapje, jus, kapucijners, aardappelpuree, vegetarische kapucijnerschotel. gebonden champignonsoep, heldere Madrileensesoep, vegetarische gebonden champignonsoep, vegetarische heldere Madrileensesoep. donderdag 18 oktober gebakken vis, remouladesaus, Koninginnemelange, frites, plakjes citroen. gebonden kippensoep, heldere aspergesoep, vegetarische gebonden crèmesoep, vegetarische heldere aspergesoep. vrijdag 19 oktober macaronischotel, vegetarische macaronischotel, komkommersalade, geraspte kaas. gebonden tomatensoep, heldere Chinese kippensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, vegetarische heldere Chinese soep. zaterdag 20 oktober cordon bleu, canneloni, jus, snijbonen, aardappelkroketjes. gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische gebonden aspergesoep, vegetarische heldere groentesoep. zondag 21 oktober Italiaanse saus, vegetarische Italiaanse saus, in salata, pasta. gebonden kipkerriesoep, heldere tomaatvermicellisoep, vegetarische gebonden kerriesoep, vegetarische heldere tomaatvermicellisoep. maandag 22 oktober Hollandse hachee, vegetarische hachee, rode kool met appeltjes, aardappelpuree. goulashsoep, heldere vermicellisoep, vegetarische gebonden paprikasoep, vegetarische heldere vermicellisoep. dinsdag 23 oktober picata Romana, kaasomelet, Milanesesaus, rauwkost salade, spaghetti. gebonden tomatensoep, heldere kippensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, vegetarische heldere groentesoep. woensdag 24 oktober gehaktbal, gevulde courgette, jus, bloemkool met kaassaus, gekookte aardappelen. linzensoep, heldere kipkerriesoep, vegetarische linzensoep, vegetarische heldere kerriesoep. donderdag 25 oktober kip saté, omelet naturel, satésaus, bami, vegetarische bami, atjar + kroepoek. gebonden champignonsoep, heldere Madrileensesoep, vegetarische gebonden champignonsoep, vegetarische heldere Madrileensesoep. Wijzigingen voorbehouden. Maaltijden zijn verkrijgbaar van uur tot uur en van uur tot 19.00uur. In weekenden en op feestdagen van uur tot uur. in de rubriek oproepen en advertenties kunnen medewerkers en vrijwilligers van vu medisch centrum gratis een advertentie plaatsen. de tekst mag niet meer dan 25 woorden bevatten en moet voorzien zijn van een achternaam en toestelnummer. de prijs van de te koop aangeboden goederen mag niet meer dan 2250 euro bedragen. advertenties bij voorkeur aanleveren via aangeboden Luxe gestoffeerd en gemeubileerd 3- kamerappartement van ca. 95m 2 gelegen op de begane grond met eigen tuin/terras en een prachtig uitzicht over het water van IJburg. Binnen 10 minuten bent u in het centrum van Amsterdam. Het appartement is voorzien van een eigen parkeerplek! Het betreft een tijdelijke woonruimte van 1 november 2007 tot 1 mei 2008! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanna op Blusinstructie personeel Ook dit jaar vinden er weer blusinstructies plaats voor het personeel. Hierbij wordt Amstel Academie het aanbod bedrijfsopleidingen najaar 2007-voorjaar 2008 van de amstel academie staat op internet link Bedrijfsopleidingen. De Amstel Academie biedt trainingen en workshops aan, die u ondersteunen bij het optimaal benutten van uw kwaliteiten. Weet u nog niet welke training u wilt volgen? Kijk snel hieronder en schrijf nu in! Functionele effectiviteit - Omgaan met ethische dilemma s op 1 en 2 november. Medewerkers in de directe zorg die zich willen verdiepen in ethiek. Bibliotheek Bezoek de medische en verpleegkundige bibliotheek invumc op locatie 0a1 (achteraan in de centrale hal) of in de medische faculteit op de vijfde etage. openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 tot uur en vrijdag van 9.00 tot uur. Telefoon (020) web: eén medische bibliotheek voorvumc Rond 1 november dit jaar openen wij één medische bibliotheek op één locatie in VUmc. Een bibliotheek van alle gemakken voorzien om u een goede service te blijven bieden. De verbouwingen zijn inmiddels in volle gang. Onlangs is gestart met de verbouwing van onze nieuwe entree en kopieerruimte. Tijdens deze verbouwing proberen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk te continueren. Toch kunnen we niet garanderen dat u geen hinder zal ondervinden. Houd bijvoorbeeld rekening met beperkte kopieerfaciliteiten en geluidsoverlast. Omdat de oostvleugel een bouwgebied is, is het nog niet toegestaan onze werkkamers daar te betrekken. Tot de oostvleugel officieel wordt opgeleverd, hebben onze medewerkers elders een onderkomen gevonden. Als u bijvoorbeeld een informatiespecialist wilt spreken, vraag dan eerst even aan onze servicebalie waar u die kunt vinden. Of bel even. Na de verbouwingen zal onze bibliotheeklocatie in de faculteit (5e aandacht besteed aan alarmeren en praktisch blussen. Op diverse plaatsen binnen de gebouwen van universiteit en ziekenhuis bevinden zich apparaten waarmee een beginnende brand kan worden geblust. In het afgelopen jaar zijn er diverse blusapparaten vervangen door een ander type. Op deze apparaten staat wel in het kort beschreven wanneer deze blusmiddelen gebruikt kunnen worden, maar in de praktijk blijkt dat niet zo eenvoudig te zijn. Een goed gebruik van deze blusmiddelen vraagt om oefening. Bij de dienst Arbo en Milieu bestaat de mogelijkheid om je te bekwamen in het gebruik van de kleine blusmiddelen. In het komende half jaar zijn daarvoor de volgende data op woensdag gereserveerd: 21 november, 5 december, 12 december. Op al deze dagen vindt de instructie plaats van uur bij de VU brandweer op het binnenterrein van de universiteit. De instructiegroepen worden ingedeeld op basis van de binnengekomen aanmeldingen. Indien u een medewerker aanmeldt, verwachten wij ook daadwerkelijk dat de medewerker aanwezig effectief leidinggeven - Als collega de baas spelen op 30 oktober en 13 november (plus een coachingsgesprek medio december). U stuurt uw collega s functioneel en/of operationeel aan maar u heeft formeel geen leidinggevende functie. U bent bijvoorbeeld coördinator of u heeft een seniorfunctie. - Workshop De leidinggevende als persoon, in samenwerking met de Universiteit Leiden, op 30 oktober. U heeft sinds kort een leidinggevende functie en u wilt zich verder als leidinggevende bekwamen. Uitleg MBTI, do s en don ts voor de leidinggevende, uw motivatie om leidinggevende te worden, uw sterkte/ zwakteprofiel. Deze training vindt plaats op een locatie van de Universiteit Leiden. Taal- en schrijftrainingen - Hoe schrijf je dat ook alweer? op 23 oktober (middag). U schrijft brieven, nota s en samenvattingen en vraagt zich hierbij af: hoe waren de regels ook al weer en hoe zit het met de nieuwe spelling? computertrainingen - Word 2003: grotere documenten en samenwerken aan documenten op 1 november (middag). U kunt goed overweg met Word maar met grotere documenten wil Word nog wel eens uit de bocht vliegen. U vraagt zich af hoe u verschillende hoofdstukken, verschillende voetteksten en een inhoudsopgave of index maakt. U vraagt zich af hoe wijzigingen die iemand heeft aangebracht kunnen worden geredigeerd. open aanbod vumc In goed overleg met de Unit Human Resource Management van de stafdienst P&O is een aantal trainingen ontwikkeld etage) definitief verdwijnen. Onze SITS-zaal daar is al niet meer in gebruik. Wel zijn aan de overkant, in onze ruimte in het ziekenhuis, nieuwe SITS in gebruik genomen. In volgendetracers meer over één bibliotheek op één locatie invumc. Nieuwsbrief medische bibliotheek Op de hoogte blijven van de allernieuwste medische informatiebronnen? En van het servicepakket van de medische bibliotheek? Neem dan een gratis abonnement op onze nieuwsbrief: een zesjaarlijkse uitgave vol informatie óver medische informatie. Speciaal voor artsen, onderzoekers, verpleegkundigen en paramedici invumc. Lees het laatste nummer online en word abonnee: Publiceren bij Biomed central: de UB komt met handig voorfinancieringsmodel Samen met vele andere universiteitsbibliotheken heeft ook onze UB de Berlin Declaration ondertekend: een oproep aan onderzoekers om hun wetenschappelijk materiaal te publiceren in open access tijdschriften. Daarmee stimuleert u een laagdrempelige, wereldwijde toegang tot kennis. Uw artikel staat vrij op internet en is zo voor iedereen toegankelijk. Enkele uitgevers bieden al de mogelijkheid om open access te publiceren is op de blusinstructie. Mocht een medewerker toch verhinderd zijn, meldt u dit tijdig en zorgt u eventueel voor een plaatsvervanger. Aanmelding door het hoofd van de afdeling kan geschieden per , t.a.v. Mw. N. Dijkstra, Telefoon: (020) Van Walree Fonds congresbezoek en werkbezoek promovendi VUmc kan drie promovendi in het derde of vierde jaar van hun aanstelling voordragen voor een stipendium ( 1250) voor congresbezoek. Tevens kunnen drie promovendi worden voorgedragen voor een stipendium ( 2000) voor een werkbezoek van maximaal drie maanden aan instituten in het buitenland. Voor werkbezoeken komen promovendi in alle jaren van hun aanstelling in aanmerking. Elke afdeling mag één kandidaat voordragen. De voordrachten vanuit de afdelingen moeten bij de directeur van het betreffende onderzoekinstituut ingediend worden. Het onderzoekinstituut geeft de prioriteit in de voordrachten aan en dient dat direct aansluit bij het beleid van het VUmc, vanuit de visie dat de werkgever faciliterend is in de ontwikkeling van goed medewerkerschap en goed leiderschap. Deze trainingen worden door P&O betaald. Persoonlijke effectiviteit - Workshops voor medewerkers: Persoonlijk leiderschap. Elke workshop is een intensieve verdieping van de competentie en bevat oefeningen en opdrachten gericht op bewustwording, vaardigheden en verdere ontwikkeling in de praktijk. onder dezelfde criteria als de klassieke peer review uitgevers. BioMed Central is zo n uitgever. BioMed Central voert zo n 180 titels waarvan de meesten in korte tijd een hoge impactfactor verwierven. De bibliotheek maakt publiceren bij BioMed Central laagdrempelig voor u. VU- envumc-onderzoekers kunnen nu gebruik maken van een handig voorfinancieringsmodel: de UB neemt u de administratieve rompslomp uit handen en zorgt dat bij publicatie aan uw financiële verplichting is voldaan. Wel zal de UB jaarlijks uw instituut of faculteit financieel doorbelasten. Dit gebaseerd op het aantal publicaties en op een gemiddelde prijs per publicatie (ongeveer 1100 euro in 2007). In de maand november wordt de achterliggende periode (oktober tot oktober) verrekend. per categorie de hoogst geprioriteerde in. Deze aanvragen kunnen per naar (Hilde Mattes, Bestuursbureau), uiterlijk 7 december. De Vaste Commissie voor de Wetenschapsbeoefening (VCW) van VUmc beoordeelt en prioriteert de aanvragen tijdens de vergadering van maandag 17 december. De decaan besluit vervolgens welke aanvragen bij de KNAW worden ingediend. De aanvraagformulieren zijn elektronisch beschikbaar en op te vragen via internet, zie (subsidies snelkeuzemenu Van Walree Fonds). De deadline voor definitieve indiening door de aanvrager zelf bij de KNAW is 1 januari Informeer voor de procedure van het onderzoekinstituut waar de aanvraag onder valt altijd even bij de beleidsmedewerker van het betreffende onderzoekinstituut. Voor vragen kunt u contact opnemen met: dr. S. Meeuwsen, beleidsmedewerker onderzoek, telefoon: (020) / , Amstel Academie De Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam telefoon (020) Bedrijfsopleidingen Shabnam Ramsaroep telefoon (020) Bij- en nascholingen Shabnam Ramsaroep telefoon (020) Verpleegkundige vervolgopleidingen telefoon (020) Paramedische opleidingen telefoon (020) De workshops duren één ochtend en worden afgesloten met een gezamenlijke lunch. Er zijn nog plaatsen beschikbaar! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shabnam Ramsaroep, Wisia Schaefer en Marjolein van Nieuwenhoven. Zij staan u graag te woord. Telefoon: , Workshop Persoonlijk leiderschap Luisteren 22 oktober 7 februari 6 juni 2. Empathie 6 november 25 februari 20 mei 3. Helend vermogen 23 november 14 maart 10 juni 4. Commitment aan groei 28 november 19 februari 26 mei van medewerkers 5. Bouwen aan gemeenschap 1 november 5 maart 19 juni 6. Bewustzijn 15 november 5 februari 14 mei 7. Overtuigingskracht 25 oktober 21 februari 17 juni 8. Conceptualiseren 9 november 7 maart 13 juni 9. Vooruitzien 19 november 28 februari 22 mei 10. Rentmeesterschap 21 november 12 maart 20 juni Nieuwe interface UpTodate Het door artsen veelgebruikte expertsysteem UpToDate heeft zijn zoekmachine sterk verbeterd. Het is nu mogelijk om de zoekvraag op meer manieren in te voeren. U kunt nu bijvoorbeeld met meerdere termen tegelijk zoeken. Ook kunt u een begrip van meerdere woorden invoeren. Dit doet u tussen (dubbele) aanhalingstekens. En u kunt zelfs ook een vraag aan UpToDate stellen. Verder is de performance van de zoekinterface verbeterd voor de relevantie van de zoekresultaten en de sortering daarvan. Ook worden de zoekresultaten nu overzichtelijker gepresenteerd. Links staat de lijst met de gevonden hoofdstukken. Als u de muispijl over de hoofdstuktitels beweegt, ziet u rechts een inhoudsoverzicht verschijnen. Meer informatie over de verbeterde interface vindt u in UpToDate zelf, in de online informatiebrief van de uitgever. cursussen en instructies De medische bibliotheek verzorgt diverse trainingen voor medewerkers vanvumc en studenten geneeskunde. Zo is er voor iedereen die (weer) goed wegwijs wil worden in het aanbod van de medische bibliotheek een vaste, wekelijkse minicursus. En wie regelmatig moet werken met PubMed, doet dat na onze 2-urige PubMed-cursus sneller en beter. Daarnaast zijn er voorvumc-groepen lessen-op-maat mogelijk over het zoeken en hanteren van literatuur. En ook verzorgen wij een praktische introductiecursus Reference Manager. Voor meer informatie zie onze webpagina s: geneeskunde > Instructies. Voor inhoudelijke vragen en adviezen kunt u contact opnemen met onze medisch informatiespecialisten: Ingrid Riphagen: telefoon: (020) , ubvu.vu.nl; Hans Ket: telefoon: (020) , Ilse Jansma: (020) , U kunt ze ook oppiepen: * Tracer 11 oktober 2007

7 groeiende mogelijkheden voor moleculaire diagnostiek VUmc-ers in het nieuws Er is eerst even paniek, maar dat duurt niet lang. Daarna komt er een bepaald soort berusting. Ze beseffen dat ze gaan overlijden en dat ze niets kunnen doen. Joost Bierens, hoogleraar urgentiegeneeskunde over of verdrinking een milde dood is. In nrc handelsblad, 27 september. Het ging goed in mijn werk als executive assistent bij een automatiseringsbedrijf, maar ik miste iets. Cardiologieverpleegkundige Irma Jonkers over haar stap om op 45-jarige leeftijd hbo-verpleegkunde te gaan studeren. Bijzijn, september. Wij weten wie geen diabetes heeft, wie wel en wie een verhoogd risico heeft om diabetes te krijgen. Hoogleraar diabetes epidemiologie Jacqueline Dekker over de cohortstudie in Hoorn welke als een van de belangrijkste studies ter wereld geldt. Mednet, 27 september. moleculaire technieken spelen een steeds belangrijkere rol bij de diagnostiek van infectieziekten en hun verspreidingsroutes. Ze vervangen deels de traditionele methoden zoals de kweek van micro-organismen. Monique Krinkels COMVU: RICHELLE VAN DER VALK Voor een aantal virale infecties, bijvoorbeeld hepatitis B en C en hiv infectie, die veroorzaakt worden door virussen die niet kweekbaar zijn, zijn moleculaire technieken nu al onmisbaar, maar ook bij de diagnostiek van infecties veroorzaakt door bacteriën, parasieten en schimmels bieden ze grote voordelen. Moleculaire technieken leveren heel specifieke genetische informatie over de ziekteverwekker, bijvoorbeeld of het virus resistent is tegen bepaalde geneesmiddelen. Hierdoor kan de therapie beter op de patiënt worden afgestemd. Steeds belangrijker Binnen de afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie (mmi) worden infecties met bacteriën, virussen, schimmels en parasieten, maar ook ziekenhuisinfecties opgespoord bij patiënten. Moleculaire diagnostiek is de afgelopen jaren een steeds belangrijker hulpmiddel geworden, aldus Paul Savelkoul, hoofd van de sectie moleculaire diagnostiek en epidemiologie van infecties binnen de afdeling mmi. Hiermee kunnen we veel nauwkeuriger de identiteit van een ziekteverwekker vaststellen. Zelfs bacteriën die tot dusver onopgemerkt bleven, vumc agressievrij van start kunnen we door deze testen binnen één dag als veroorzaker van een infectie aanwijzen. Ook voor de epidemiologie zijn moleculaire technieken belangrijk. We kunnen precies nagaan hoe de route van een besmetting met bijvoorbeeld een mrsa-bacterie is verlopen. Als een tweede patiënt besmet raakt, kunnen we nagaan of de bacterie van een eerste patiënt afkomstig is en doorgegeven, of dat het een bacterie van elders is. Maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding kunnen zo heel specifiek worden uitgevoerd. Een derde voordeel van moleculaire diagnostiek is dat de therapie kan worden vervolgd. Niet iedere patiënt reageert hetzelfde en met kwantitatieve moleculaire technieken kunnen we in de gaten houden of de behandeling effectief is. Taart markeerde de aftrap van het project VUmc agressievrij op donderdag 4 oktober. Dit project heeft als doel om VU medisch centrum een veilige plek te laten zijn voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Steeds vaker komt agressie voor in zorginstellingen, zo ook in VUmc. In dit project zijn nu gedragsregels benoemd waar iedere patiënt en bezoeker zich aan dient te houden. Bij onder andere fysiek of verbaal geweld, intimidatie en discriminatie kan een sanctie worden opgelegd door middel van een gele of rode kaart. Bij een gele kaart krijgt de overtreder een waarschuwing, bij een rode kaart kan de toegang tot VUmc worden ontzegd. Projectleider Martin Kersloot (p&o) is blij dat het project van start gaat: Er is echt behoefte aan een duidelijke regeling. Agressieincidenten zijn helaas geen uitzonderingen meer. We maken onze patiënten en bezoekers nu duidelijk wat onze regels zijn. Daarmee stellen we grenzen en als die overtreden worden, volgen maatregelen. VUmc agressievrij start als proef op de seh en ze neurochirurgie. Verwacht wordt dat het project in 2008 VUmc breed wordt ingevoerd. Ook medewerkers van afdelingen die niet aan de proef meedoen, kunnen incidenten melden. De meldingskaart is te vinden op https://intranet//vumcagressievrij. EK Gezien de specificiteit en zeer hoge gevoeligheid van de merendeels zelf ontwikkelde testen is het belangrijk dat de kwaliteit van het moleculaire laboratorium op een hoog peil blijft. Dit heeft ertoe geleid dat dit jaar een aparte opleiding tot medisch moleculair microbioloog (mmm) is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (nvmm) samen met de werkgroep Moleculaire Diagnostiek van Infecties (www.wmdi.nl). VU medisch centrum is vorig jaar als eerste umc hiermee gestart. De tweejarige kopopleiding traint medisch microbiologisch onderzoekers in het gebruik van moleculaire technieken voor de diagnostiek van infectieziekten. Doel is infectieziekten sneller op te sporen en zodoende effectievere behandeling mogelijk te maken. Inmiddels hebben zes umc s een mmm-er in opleiding. Meester-gezel Savelkoul is verantwoordelijk voor de opleiding in VUmc. Het is een meester-gezel systeem, waarbij iemand in de praktijk leert hoe deze technieken moeten worden uitgevoerd en worden geïnterpreteerd. Dat laatste is erg belangrijk. Je moet goed schiften, want je krijgt heel veel informatie uit het onderzoek. Geen wonder, want een mens draagt meer bacteriën met zich mee dan hij lichaamscellen heeft. Het is belangrijk dat alleen die resultaten worden gerapporteerd, die voor de patiënt van belang zijn. Helaas is er maar ruimte om één medisch moleculair microbioloog op te leiden. De financiering is een groot probleem en moet vooralsnog uit eigen middelen worden bekostigd. Voor Savelkoul reden om intensief samen te werken met de Isalakliniek in Zwolle, om een en ander betaalbaar te houden. De voordelen van moleculaire diagnostiek zijn nog niet overal even goed doorgedrongen. We kunnen soms binnen enkele uren een diagnose stellen, terwijl dat met de traditionele kweek drie dagen duurt. Daarnaast kunnen we door snel verspreiding van ziekenhuisbacteriën aan te tonen de patiëntveiligheid wat betreft deze infecties verhogen en verspreiding van ziekenhuisinfecties in een vroeg stadium helpen indammen. Natuurlijk, de testen zijn duurder, maar op ziekenhuisniveau betekent het uiteindelijk een besparing en voor patiënten betere zorg. COMVU: PETER SMITH Met andere woorden, die test is inderdaad veel gevoeliger en pakt vrouwen dus eerder. Chris Meijer, hoogleraar pathologie, over het onderzoek waaruit blijkt dat met een hpv dna-test baarmoederhalskanker en de afwijkende cellen die tot baarmoederhalskanker kunnen leiden, sneller te vinden zijn dan met het gebruikelijke vijfjaarlijkse cytologisch onderzoek. rtl Nieuws, 4 oktober. De symptomen van angst en depressie zijn voor een groot gedeelte dezelfde. Het is daarom de vraag of dit verschillende ziektes zijn en of ze niet veeleer in elkaar overlopen. De behandeling pillen of praten komt ook overeen. Brenda Penninx, hoogleraar psychiatrische epidemiologie, in haar oratie met als onderwerp dat angsten en depressies in elkaar overlopen. Trouw, 5 oktober. Interessant vanuit pathologisch oogpunt, maar de effecten van de hoge concentratie visolie die de varkens kregen, kun je niet doorvertalen naar een inname van 1 gram zoals de Americain Heart Association adviseert aan hartpatiënten. Internist Yvo Smulders over het effect van visoliepillen. Reformatorisch Dagblad, 25 september. Je houdt zo n 25 à 30% over van deze jongeren die vaak ernstige problematiek hebben en ernstig gestoord zijn. Als nou eens drie van die veertien inrichtingen zich richten op deze jongeren, dan kun je daar specialistisch opleiden en er specialistische behandelprogramma s op los laten. Theo Doreleijers, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, over de matige resultaten van 14 justitiële inrichtingen. tros Nieuwsshow, 6 oktober. Werkgroep controleert netheid in huis De werkgroep schoon huis van het facilitair bedrijf inspecteerde op 2 oktober samen met de raad van bestuur de openbare ruimten in VU medisch centrum. Doel is om te zien of het er netjes uitziet en indien niet, wat daar aan kan worden gedaan. Zo geven bijvoorbeeld zelfgemaakte naamplaatjes een rommelig aanzien. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van schoonmaak, het servicepunt en de technische dienst. Tijdens de inspectie boog Gerda Maarsen (rechts) zich samen met Elmer Mulder over een zelfgemaakt naambord op een van de deuren. MK Tra ce r 1 1 o k t o b e r N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures 7

8 Agenda de rubriek agenda staat ook op de startpagina van intranet. de eerste plaatsing in Tracer wordt gemarkeerd met een *. vrijdag 19 oktober Dies Natalis, herdenking van de 127ste stichtingsdag van devrije Universiteit Promoties vrijdag 12 oktober aula, uur: B.M.W. Diederen, New approaches to the laboratory diagnosis of legionnaires disease promotoren: prof.dr. J.A.J.W. Kluytmans, prof.dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls, copromotor: dr. M.F. Peeters vrijdag 12 oktober aula, uur: A. Baars, Active specific immunotherapy for solid tumors promotoren: prof.dr. H.M. Pinedo, prof.dr. R.J. Scheper, copromotoren: dr. A.J.M. van den Eertwegh, dr. T.D. de Gruijl maandag 15 oktober auditorium, uur: A.M.G. Versteilen, Cellular mechanisms of acute renal failure in rats promotoren: prof.dr. A.B.J. Groeneveld, prof.dr. G.J. Tangelder, copromotoren: dr. P. Sipkema, dr. R.J.P. Musters dinsdag 23 oktober aula, uur: R.J. Derksen, The SEN concept; a novel strategy for resolving emergency department crowding. Specialized emergency nurses (SEN) treating ankle and foot injuries promotor: prof.dr. G.N. Jukema, copromotor: dr. F.C. Bakker vrijdag 26 oktober aula, uur: A.P. Lont, Refinements in the etiology and management of penile squamous cell carcinoma promotor: prof.dr. S. Horenblas maandag 29 oktober aula, uur: M.J. Westerman, The struggle behind promotor: prof.dr. G. van derwal, copromotoren: dr. A. Hak, dr.mr. B.A.M. The *vrijdag 2 november aula, uur: S.R. Vink, Alkylphospholipids combined with radiotherapy; translational studies promotor: prof.dr. M. Verheij, copromotor: dr. W.J. van Blitterswijk *donderdag 8 november auditorium, uur: H.S. Winogrodzka, Parkinson s disease: Monitoring early diagnosis and progression promotor: prof.dr. E.Ch. Wolters, copromotor: prof.dr. R.C. Wagenaar *vrijdag 9 november auditorium, uur: R.T. de Jongh Microvascular dysfunction: Metabolic and cardiovascular causes and consequences promotor: prof.dr. C.D.A. Stehouwer, copromotoren: dr. R.G. IJzerman, dr. E.H. Serné Oraties en afscheid *donderdag 8 november aula, uur: prof.dr. A.J. van der Beek, Beter werken *vrijdag 23 november aula, uur: prof.dr. R.E. Mebius, Cellen in opleiding Symposia en congressen donderdag 11 oktober Domus Medica, Utrecht, KNMG-congres Opleiden voor kwaliteit. Hoe dokters goed opgeleid worden en blijven Op deze dag staat het opleidingsen kwaliteitsbeleid centraal. Het congres staat mede in het teken van het 75-jarig bestaan van de specialistenregistratie van de KNMG. Meer informatie, het complete programma en registratie: donderdag 18 en vrijdag 19 oktober Amstelzaal VUmc CCA Oncology Symposium Uitreiking Bob Pinedo Cancer Care Prize 2007 Programma zie Aanmelding (gratis): Yvonne Duiker, vrijdag 28 september, 5 en 12 oktober Toepassingsgebieden van de epidemiologie Meer informatie: E. Stokx en N. Bougrina, tst , website *dinsdag 23 oktober medische faculteit, zaal G-613, tot uur 5e symposium Honours programma geneeskunde. Meer informatie: 29, 30 en 31 oktober Klinimetrie: het ontwikkelen en evalueren van meetinstrumenten Meer informatie: E. Stokx en N. Bougrina, tst , website Tweede opleiding klinische farmacologie toegekend Edith Krab met trots accepteerde het hoofd van de afdeling klinische farmacologie en apotheek Noortje swart op 28 september het certificaat ter ere van de toekenning van de opleiding klinische farmacologie-overige. de toekenning is een geweldige opsteker voor de afdeling, er is veel tijd en moeite ingestoken om de opleidingsbevoegdheid te krijgen, zo vertelt hoogleraar klinische farmacologie Theo de vries. Klinisch farmacologen doen patiëntgebonden geneesmiddelonderzoek en zij adviseren over de medicamenteuze behandeling van patiënten. Het klinisch farmacologisch onderzoek bestaat uit vier fasen, waarbij elke volgende fase alleen gestart wordt bij gunstige resultaten van de vorige fase. Als een stof in het laboratorium dierexperimenteel is getest volgt onderzoek bij de mens. Zorgvuldig onderzoek De eerste fase vindt plaats bij gezonde vrijwilligers. Bij hen wordt, onder strikte veiligheidscondities, met name gekeken of het geneesmiddel toxisch is of bijwerkingen geeft bij bepaalde doseringen. In de volgende fase wordt het middel uitgetest bij een kleine groep patiënten. Hierbij wordt vooral gekeken of het middel bij bepaalde doseringen werkzaam is bij de aandoening waarvoor het is ontwikkeld, en welke bijwerkingen er optreden. Bij de derde fase wordt hetzelfde gedaan maar dan op grotere schaal. Hierbij wordt ook vaak gekeken of het nieuwe middel betere resultaten heeft dan de gebruikelijke therapie. Na deze fase kan het geneesmiddel worden geregistreerd en mag het worden voorgeschreven. Dan wordt ook vaak gestart met de vierde fase: veelal epidemiologisch onderzoek bij grote groepen patiënten. Bepaalde effecten en bijwerkingen komen namelijk pas aan het licht indien het geneesmiddel op grote schaal wordt gebruikt. Drie varianten De opleiding klinische farmacologie bestaat uit het doen van onderzoek en het leren adviseren bij de medicamenteuze therapie van patiënten, maar ook bij bijvoorbeeld formulariumcommissies (bepalen welk medicijn bij welke aandoening voorgeschreven kan worden, ek) en het werk binnen W e t e n s w a a r d i g Welbevinden meetbaar gemaakt De zorg van mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingstehuizen is steeds meer gericht op verbetering van kwaliteit van leven van patiënten. Het was echter onvoldoende mogelijk om dat welbevinden van bewoners met verschillende stadia van dementie goed te kunnen bepalen. Teake Ettema ontwikkelde tijdens zijn promotieonderzoek een vragenlijst waarmee de kwaliteit van leven bij mensen met dementie betrouwbaar kan worden vastgesteld. Hierdoor kan de zorg beter worden afgestemd op de patiënt. De vragenlijst, de qualidem, bestaat uit veertig vragen die gemakkelijk door verzorgenden kunnen worden beantwoord nadat dementerende bewoners zijn geobserveerd. De vragen hebben betrekking op de zorgrelatie met de patiënt, tekenen van positieve of negatieve affectie en sociale relaties met andere bewoners. Het instrument blijkt goed bruikbaar om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorgbeleid en zorgpraktijk bij bewoners met lichte tot zeer ernstige dementie te kunnen onderzoeken en evalueren. Fysieke beperkingen multiple sclerose voorspelbaar Het is mogelijk om al in een vroege fase van de ziekte multiple sclerose (ms) te voorspellen welke fysieke beperkingen patiënten waarschijnlijk zullen ondervinden in de toekomst. Dat is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van revalidatiearts Vincent de Groot. Tot nu toe werd aangenomen dat het COMVU: PETER SMITH grillige verloop van de ziekte ms een dergelijke prognose onmogelijk maakt. Bij het voorspellen van het verloop van de ziekte maakt de Groot gebruik van de neurologische verschijnselen en de mri scan op basis waarvan de diagnose ms gesteld is. Daarnaast heeft hij in zijn onderzoek met 156 patiënten de prestaties bij dagelijkse activiteiten gemeten, zoals lopen, het gebruik van armen en sociale activiteiten. Uit het drie jaar durende onderzoek blijkt dat het vermogen van patiënten om drie jaar na de diagnose 500 meter te kunnen lopen, hun armen te kunnen gebruiken en het hebben van cognitieve problemen, zoals moeite met concentreren en geheugenproblemen, kan worden voorspeld. Verder blijkt uit het onderzoek van de Groot dat circa veertig procent van de patiënten in de eerste jaren na het stellen van de diagnose al problemen heeft met het volhouden van sociale activiteiten, zoals het onderhouden van contacten met familie en vrienden, het uitvoeren van hobby s, en het volhouden van werk. Vermoeidheid, zich niet gesteund voelen door hun directe omgeving, en ziekteactiviteit verklaren deze problemen. Minder vaak uitstrijkjes Met een hpv dna test zijn baarmoederhalskanker en de afwijkende cellen die tot baarmoederhalskanker kunnen leiden, sneller te vinden dan met het gebruikelijke vijfjaarlijkse cytologisch onderzoek. Door deze vroegere ontdekking kan de periode tussen het bevolkingsonderzoek de metc (Medisch ETische Commissie). Er wordt speciale aandacht geschonken aan bijzondere groepen patiënten zoals ouderen, kinderen en mensen met een slechte nierfunctie. Er zijn drie opleidingsvarianten: de opleiding klinisch farmacoloog internist, klinisch farmacoloog ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog overige (overige artsen, apothekers etc). Dat is historisch zo gegroeid, aldus De Vries. Vanuit de achtergronden van de student zijn uiteindelijk drie opleidingsvarianten ontstaan. Je kunt als internist of ziekenhuisapotheker jezelf specialiseren als klinisch farmacoloog, maar bij de variant overige bijvoorbeeld ook als huisarts of openbaar apotheker. Het doel is specialisten op te leiden met een extra deskundigheid op het gebied van geneesmiddelen. VUmc had al de opleiding tot klinisch farmacoloog-ziekenhuisapotheker en nu dus ook die voor klinisch farmacoloog-overige. Swart kreeg het certificaat uit handen van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie, professor Jan Schellens. VUmc heeft momenteel zes klinisch farmacologen in dienst en vier in opleiding. naar deze ziekte worden verlengd. Dat zijn de conclusies van professor Chris Meijer, hoofd afdeling pathologie van VU medisch centrum, en zijn medeauteurs in een artikel dat op 4 oktober op het web als fast track publicatie in het gezaghebbende medisch tijdschrift The Lancet verschijnt. Het is de eerste keer dat er longitudinaal onderzoek van deze omvang plaatsvond. Meijer s groep bestudeerde de gegevens van vrouwen in de leeftijd van 29 tot 56 jaar, die aan het vijfjaarlijkse bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker deelnamen. Van deze groep kregen vrouwen als aanvulling op het cytologisch onderzoek (uitstrijkje) een hpv dna test, waarmee het humane papillomavirus (hpv) wordt opgespoord, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Bij de overige vrouwen vond het gebruikelijke cytologisch onderzoek plaats. Vijf jaar later werd bij de hele groep zowel de cytologische test als de hpv dna test uitgevoerd. Het was al bekend dat met hpv dna testen meer cin (cervicale intraepitheliale neoplasie), voorloperlaesies van baarmoederhalskanker, werden gevonden, maar het was onduidelijk of deze laesies zich tot ernstigere laesies zouden ontwikkelen of in ernst zouden teruggaan. De onderzoekers ontdekten dat er in de eerste ronde van het bevolkingsonderzoek substantieel meer cin3+ laesies (baarmoederhalskankercellen en de ernstigste voorlopers daarvan ) werden gevonden bij de vrouwen die de hpv dna test hadden ondergaan (68 van de 8.575) in vergelijking met de cytologische test groep (40 van de 8.580). Vijf jaar later bleken er binnen de groep die met hpv dna test was gecontroleerd veel minder vrouwen met cin3+ laesies (24 van de 8.413) in vergelijking met de cytologisch geteste vrouwen (56 van de 8.456). Hoewel voor beide groepen het aantal ernstige afwijkingen (cin3+) over 5 jaar gelijk was, werden de afwijkingen bij de hpv groep veel eerder ontdekt. Dat betekent dat de eerder gevonden cin3+ laesies klinisch relevant zijn. Onze resultaten laten zien dat het invoeren van de hpv dna test bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker leidt tot vroegere ontdekking van klinisch relevante laesies in de baarmoederhals, stellen de auteurs. Op basis van deze gegevens zou het bevolkingsonderzoek in plaats van elke vijf jaar in ieder geval elke zes jaar kunnen plaatsvinden, maar waarschijnlijk kan de tussenperiode nog langer zijn. Voordeel hiervan is dat vrouwen minder vaak een onderzoek hoeven te ondergaan en minder vaak hoeven te worden doorverwezen voor verder onderzoek. Daarnaast betekent het zeer waarschijnlijk een kostenreductie voor de Nederlandse gezondheidszorg. Zij concluderen: Een complete analyse van de kosteneffectiviteit zal helpen om vast te stellen of het strategisch gezien het beste is om de hpv test voor het bevolkingsonderzoek in te zetten. 8 Tra ce r 1 1 o k t o b e r N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures

9 The Hand Clinic Als ik het niet doe, dan doet een ander het het heeft altijd een sluimerend bestaan geleid op zijn wensenlijstje. maar sinds 21 september is het zover: hoogleraar plastische chirurgie marco ritt heeft de eerste zelfstandige kliniek voor hand- en polsklachten van Nederland geopend: The hand clinic in amsterdam Zuid oost. Ellen Kleverlaan In Nederland is de handchirurgie een specialisme van de plastische chirurgie, terwijl dat elders meestal het terrein van de orthopeden is. Marco Ritt is hoofd plastische, reconstructieve en handchirurgie aan VU medisch centrum. In Amerika, waar Ritt zich al tijdens zijn studie door middel van een fellowship op de handchirurgie en -reconstructie oriënteerde, lopen meer dan duizend handchirurgen rond, vertelt Ritt. De tegenstelling met Nederland is groot. Wij kampen met lange wachtlijsten. Mede veroorzaakt omdat handchirurgie verricht wordt op de schaarse en niet te vergeten dure OK, die eigenlijk in een veel eenvoudigere omgeving verricht kan worden. Het is één van de redenen waarom ik twee jaar geleden bij de raad van bestuur aan de bel trok om vanuit VUmc een dergelijk privaat behandelcentrum op te zetten. De tijdgeest was er toen nog niet rijp voor, denkt Ritt. Daarom is hij samen met zijn vrouw, Monika Ritt- Fischer, gaan onderzoeken of een zelfstandig behandelcentrum voor handchirurgische en -reconstructieve ingrepen mogelijk was. De uitkomst was positief. Als ik het nu niet doe, dan doet een ander het. Het past inmiddels helemaal in de trend waar zorgverleners en politiek naar toe willen: het ontstaan van focusklinieken waar één specialisme supergeconcentreerd wordt uitgevoerd. De voordelen zijn groot, vertelt Ritt. Topservice is bij ons mogelijk, omdat we kleinschalig werken met korte lijnen in het behandelcentrum. We concentreren bovendien alle kennis op één plek. Daar komt nog bij dat wij de zorg hier kostenefficiënter kunnen uitvoeren dan in een groter ziekenhuis, waar een dergelijk specialisme gemakkelijk raakt ondergesneeuwd. Stageplaatsen Bekijken we de statistieken, dan is de hand een kwetsbaar orgaan. Gemiddeld genomen krijgen mensen twee keer in hun leven een handtrauma. Dat kan zijn een verwonding of een breuk. Ook treft de mens gemiddeld eenmaal in zijn leven een niet-traumatische aandoening als reuma, beknelling van zenuwen of tumoren. Toch is The Hand Clinic voorlopig maar twee dagen per week open. Ritt: Ik wil COMVU: ELLEN MARTENS graag meer chirurgen aantrekken. Ook in ons land is er werk voor vele specialisten op dit terrein. Daarom is de samenwerking met VUmc een groot goed, als het aan Ritt ligt. Ik wil heel graag de kwantiteit aan ingrepen voor de opleiding aan VUmc behouden. Wij kunnen in The Hand Clinic stageplaatsen aanbieden. Uiteindelijk kunnen we met elkaar de handchirurgie naar een hoger plan tillen. Verpleegkundig symposium cultuuromslag moet beroep aantrekkelijker maken Nieuw leerplaatsprofiel voor goede match tussen student en zorgeenheid Liesbeth Kuipers met nieuwe leerplaatsprofielen streeft de afdeling praktijkopleiding naar een betere match tussen de vraag van en het aanbod voor studenten verpleegkunde. het is de bedoeling dat alle zorgeenheden en poliklinische werkeenheden die verpleegkundige studenten opleiden half december zo n profiel klaar hebben. Een leerplaatsprofiel geeft verpleegkundige studenten snel en duidelijk inzicht in het soort afdeling waar zij komen te werken, vertelt praktijkopleider Freda Vasse. Zij ontwikkelde samen met collega Barth Koster een nieuw leerplaatsformulier, waarmee het leerplaatsprofiel kan worden opgesteld. Aan de andere kant kunnen de planners van VUmc aan de hand van de leerplaatsprofielen een gevarieerde leerroute maken, die aansluit op de leervraag van de studenten. Het streven is studenten breed op te leiden, met een goede mix van stages op kinder-kraamafdelingen en snijdende en niet-snijdende afdelingen. Het nieuwe leerplaatsprofiel is dan ook bedoeld voor een juiste match tussen wat de studenten willen leren en wat de twintig zorgeenheden en poliklinische werkeenheden van VUmc die studenten opleiden, kunnen aanbieden. Verpleegtechnische handelingen Het document van ruim tien A4-tjes biedt de student, naast algemene informatie over werkplekmanagement, het zorgteam en contactpersonen, gegevens over de visie op zorg en de doelstellingen, werkgroepen, overlegvormen en lopende projecten van de zorgeenheid. Ook bevat het leerplaatsprofiel uitgebreide informatie over het type patiënt dat op de zorgeenheid behandeld wordt, de gemiddelde ligduur en de specialisaties van de zorgeenheid. Informatie over de meest voorkomende verpleegtechnische handelingen geeft studenten inzicht in wat zij kunnen leren op de zorgeenheid. Het leerplaatsprofiel schetst bovendien een beeld van de afspraken van de zorgeenheid over de begeleiding en beoordeling van studenten. Verder staat genoteerd hoeveel studenten de zorgeenheid kan begeleiden en hoeveel werkbegeleiders voor hen beschikbaar zijn. COMVU: PETER VALCKX Waar moet een organisatie aan voldoen om de professionaliteit van verpleegkundigen optimaal te benutten? Wat bindt verpleegkundigen aan hun beroep? Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens het Verpleegkunde symposium op 4 oktober. De 200 deelnemers, verpleegkundigen en studenten verpleegkunde uit het hele land, wisselden van mening over het thema magneetziekenhuizen. Wat maakt ziekenhuizen aantrekkelijk voor verpleegkundigen om er te werken en hoe kan de kracht van de verpleegkundige professionaliteit worden ingezet om de kwaliteit van zorg te verbeteren? Als eerste plenaire spreker ging Ludo Meyers (foto), directeur patiëntenzorg van het Belgische Virga Jesse Ziekenhuis, in op de veertien criteria die in Amerika zijn opgesteld om een ziekenhuis als magneetziekenhuis aan te merken. Vervolgens kwam Jos Wind, verpleegkundig bestuurder in het amc, aan het woord over hoe in zijn ziekenhuis vorm gegeven wordt aan de verpleegkundige als opleider, één van de veertien magneetcriteria. Vervolgens verspreiden de deelnemers zich over de diverse workshops, waarna het symposium werd afgesloten met een interactieve discussie over welke van de beschreven criteria de deelnemers vooral bindt aan het beroep dat ze uitoefenen. Ben Nijman, zorgmanager divisie IV en voorzitter van de symposiumcommissie, kijkt terug op een geslaagd symposium. Het aantal deelnemers, hun enthousiasme en de grote mate van interactiviteit tijdens de dag, laten zien dat we hebben gekozen voor een thema dat verpleegkundigen raakt. Het symposium biedt aanknopingspunten om mee verder te gaan, binnen VUmc en binnen de hele gezondheidszorg in Nederland. We hebben een goed podium geboden voor het gesprek over de cultuuromslag die nodig is om verpleegkundigen beter te positioneren als professionals in de organisatie waar zij werken. MZ VNCO Op de zorgeenheid neurochirurgie/ orthopedie (vnco) voerden praktijkopleider Margriet de Bruijne en vnco-verpleegkundige Anton Lamers deze zomer een proef uit met het nieuwe leerplaatsformulier. Freda Vasse: De pilot bij vnco was zeer functioneel. Aan de hand van de bevindingen is het formulier nog op verschillende punten aangepast. Behalve door studenten en planners zal een deel van de informatie van de leerplaatsprofielen worden gebruikt voor het softwareprogramma Leerling Volg en Matching Systeem (lvms). Bij de ontwikkeling van dit programma door een aantal medische centra was de afdeling praktijkopleiding nauw betrokken. Het leerplaatsprofiel is vastgesteld en zal de komende maanden VUmcbreed worden geïmplementeerd. Het streven is dat half december alle zorgeenheden en poliklinische werkeenheden die studenten begeleiden beschikken over een leerplaatsprofiel. Het invullen van het leerplaatsformulier hoeft niet veel tijd te kosten, meent Freda Vasse. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die al beschikbaar is, kan het in een week gebeurd zijn. Tra ce r 1 1 o k t o b e r N i e u ws O n d e r w i j s O n d e r zo e k Patiëntenzorg O rganisatie M e d e d e l i n g e n Va c atures 9

10 eten koffiepauze, een overleg, een afscheidsborrel of een verjaardagsfeestje. er zijn veel momenten om als collega s ff bij elkaar te komen. Tracer legt ze vast. Datum en tijdstip foto vrijdag 28 september, uur afdeling iedereen die zich had aangemeld Waar Het Plein Adres ZH oa Pluspunt locatie eigentijds, uitnodigend en een rustpunt Minpunt locatie nog steeds niet gevonden Uitzicht heel divers, van vissen tot een open haard Zo n zeventig medewerkers namen deel aan de iftarmaaltijd die de dienst pastoraat en geestelijke verzorging samen met de keuken organiseerde. Om precies uur, toen de zon net helemaal was ondergegaan, kregen zij in het personeelsrestaurant dadels en melk aangeboden. Vervolgens kregen de deelnemers harirasoep en brood, een van de gerechten die in Noord-Afrikaanse landen traditioneel bij de Ramadan hoort. Een bijzondere ervaring, vond Inger van Nes, stagiaire bij de dienst pastoraat en geestelijke verzorging. Vooral het enthousiasme van de keuken sprong in het oog. De koks van Marokkaanse afkomst kwamen zelfs op hun vrije dag terug om te zorgen dat de harirasoep goed werd bereid. Aan de maaltijd in het bedrijfsrestaurant namen vooral niet-moslims deel, die graag kennis wilden maken met dit bijzondere gerecht. Ook patiënten konden een iftar-maaltijd krijgen. Zo n achttien moslims hadden zich hiervoor opgegeven. Een echtpaar in de familiekamer bij de kinder ic stelde het heel erg op prijs dat ze in zo n zorgelijke tijd even iets huiselijks en gewoons meemaakten. Hoewel tegen iedereen was gezegd dat ze familie en vrienden mochten uitnodigen werd daar nauwelijks gebruikt van gemaakt. Bij de meesten ging het om ouders, kinderen en partners, aldus Van Nes. Medewerkers die al langer bij AON waren verzekerd maakten ook kans op een TomTom. Van links naar rechts: Joke van Tent, Bert van de Scheur, Sabrina Slager, George Kraal en Peter Colman (die het apparaat namens Cartharina Colli in ontvangst nam). Sandra Kaper had nachtdienst en kreeg de TomTom later uitgereikt Opnieuw TomTom s verloot Autoverzekeraar aon heeft weer vijf TomTom navigatiesystemen verloot. Nu onder de medewerkers die de autoverzekering al langer geleden hebben afgesloten. In april dit jaar werden vijf TomTom s verloot onder nieuwe aanmelders in 2006 voor deze verzekering. Nu hebben ook de medewerkers die al bij aon verzekerd zijn kans op iets extra s. De gelukkigen deze keer zijn Catharina Colli (fysiotherapie), Sabrina Slager (poli heelkunde), George Kraal (moleculaire celbiologie), Sandra Kaper (IC volwassenen chirurgie) en Joke van Tent (apotheek). Een en ander is het resultaat van afspraken tussen Jan van Diest en Maarten Soetendal van p&o centraal en directeur Bert van de Scheur van aon. De TomTom-actie van aon is nog niet afgelopen: er worden nóg eens vijf TomTom s verloot onder degenen die een nieuwe verzekering afsluiten of al afgesloten hebben tussen 1 april 2007 en 1 april Deze verloting zal eind april 2008 plaatsvinden. Meer informatie over de collectieve autoverzekering en de premies is te vinden op intranet, via de website van de stafdienst personeel & organisatie, onder het kopje direct naar. Kijk dan op de speciale website van aon voor VUmc medewerkers. Het is ook mogelijk een premieberekening te maken via de website De gebruikersnaam is vumc375 en het wachtwoord autoverzekering1. Aan de muur wat hebben vumc medewerkers op hun werkplek aan de muur hangen? waarom hebben zij voor dat schilderij of die foto gekozen? en heeft het een speciale betekenis? Tracer vraagt het hen. Wat hangt er aan de muur bij Truus van der meulen, verpleegkundig hoofd PZE MDL? een geschilderd doek van Sjoerd Meuwissen Edith Krab COMVU: PETER SMITH Lorenzo Meuwissen? Was dat niet de vorige hoogleraar maag-, darm-, leverziekten? Inderdaad, beaamt Truus van der Meulen, maar dit schilderij is niet door hem zelf geschilderd, maar door zijn zoon Sjoerd, die kunstenaar is. Sjoerd heeft zich goed in het werk van zijn vader verdiept en er destijds een hele serie aan gewijd. We hadden er op onze vorige locatie meerdere hangen en dit schilderij, het grootste, is na het vertrek van de professor in 1998 gebleven. We mochten het in bruikleen houden. Het figuratieve schilderij blijkt bij nadere beschouwing heel wat verrassingen in zich te hebben. Van der Meulen: Wat het schilderij voor mij zo leuk maakt, is dat het vol zit met grapjes. Zo is de vacuümpomp een wijnfles, staat op de kabel van de hartslagmeter ontspanning en zit er een super gabber in de wachtkamer die getroost wordt. Maar dat is nog lang niet alles: de traumahelikopter met een sloopkogel, verpleegkundigen in korte jurkjes met een pakje sigaretten in de zak, de zee die het maag-darm kanaal verbeeldt en zo mooi terugkomt op de monitor, de slang, het synoniem voor de aesculaap. Maar hoe is het schilderij op Van der Meulens kamer terechtgekomen? Het hing eerst in een wachtkamer, maar sommige patiënten, in afwachting van een endoscopie, vonden het een beangstigend schilderij. Dus dat was geen optie. Op de gang op onze huidige locatie is geen plek en bovendien is de kans op beschadiging daar te groot. En zo bleef er eigenlijk maar één plek over: mijn kamer. En daar hangt het prima. Ik ben er aan gehecht geraakt. Het is technisch gezien niet het beste schilderij, maar ik zie er van alles in en moet er vaak om glimlachen. 10 Tracer 11 oktober 2007 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

Restaurant t Trefpunt Menu Februari 2015

Restaurant t Trefpunt Menu Februari 2015 Restaurant t Trefpunt Menu Februari 2015 Warme maaltijd van 12.00-13.00 uur Reservering niet nodig St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! U bent ook welkom voor ontbijt of avondmaaltijd (brood). Voor speciale

Nadere informatie

Introductie voor vragenlijst oncologieverpleegkundigen in Nederland

Introductie voor vragenlijst oncologieverpleegkundigen in Nederland Introductie voor vragenlijst oncologieverpleegkundigen in Nederland Beste collega s, Het doel de European Oncology Nursing Society (EONS) is de positie de oncologieverpleegkundigen te versterken in Europa.

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt Menu september 2014

Restaurant t Trefpunt Menu september 2014 Restaurant t Trefpunt Menu september 2014 Warme maaltijd van 12.00-13.00 uur Reservering niet nodig St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! U bent ook welkom voor ontbijt of avondmaaltijd (brood). Voor speciale

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Klachtenopvang Als u niet tevreden bent Informatie voor patiënten over het indienen van een klacht Wij nemen klachten altijd serieus Wij doen ons uiterste best om goed voor u te zorgen en zowel u als

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt Menu September 2015

Restaurant t Trefpunt Menu September 2015 Restaurant t Trefpunt Menu September 2015 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur Vanaf 7 september 2015 ook van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Erasmus MC a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving Dinsdag 8 oktober 2013 Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam Palliative

Nadere informatie

novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017

novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017 novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017 Ik ben altijd met kleding bezig. Een creatieve opleiding lag dus voor de hand. Maar tijdens het zoeken, merkte ik

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Bejegening en gastvrijheid Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Bejegening en gastvrijheid Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Bejegening en gastvrijheid Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / augustus 2014 Respons Respons 62% 38% 62% ingevuld niet ingevuld Bent u als bezoeker

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

HOORzaken januari 2011

HOORzaken januari 2011 HOORzaken januari 2011 Zo wil ik wel vaker een nieuw jaar beginnen: na de kerstperiode ontvingen we berichten dat we verschillende projectsubsidies hebben binnengehaald. Twee projecten die te maken hebben

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt Menu augustus 2014

Restaurant t Trefpunt Menu augustus 2014 Restaurant t Trefpunt Menu augustus 2014 Warme maaltijd van 12.00-13.00 uur Reservering niet nodig St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! U bent ook welkom voor ontbijt of avondmaaltijd (brood). Voor speciale

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C3. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt oktober 2017

Restaurant t Trefpunt oktober 2017 Restaurant t Trefpunt oktober 2017 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u contact

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt januari 2017

Restaurant t Trefpunt januari 2017 Restaurant t Trefpunt januari 2017 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u contact

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Geestelijke verzorging Zorg met aandacht - Aandacht voor wat u gelooft Onlangs bent u opgenomen in het Havenziekenhuis. Opname in een ziekenhuis kan vragen en emoties oproepen. Het kan prettig zijn om

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt Menu oktober 2015

Restaurant t Trefpunt Menu oktober 2015 Restaurant t Trefpunt Menu oktober 2015 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt oktober 2016

Restaurant t Trefpunt oktober 2016 Restaurant t Trefpunt oktober 2016 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u contact

Nadere informatie

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 Ik wil werken in aviations, de wereld van Schiphol fascineert me. Het werken met al die vrachtdocumenten en hoe dat allemaal wordt

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenfunctionarissen. en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener

Jaarverslag klachtenfunctionarissen. en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener Jaarverslag klachtenfunctionarissen en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuw klachtregistratiesysteem... 3 Verdeling naar complexiteit... 3 Facilitaire

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt Menu december 2014

Restaurant t Trefpunt Menu december 2014 Restaurant t Trefpunt Menu december 2014 Warme maaltijd van 12.00-13.00 uur Reservering niet nodig St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! U bent ook welkom voor ontbijt of avondmaaltijd (brood). Voor speciale

Nadere informatie

3 oktober tot 9 oktober Tuinmenu Diverse broodjes maandag Groentesoep Pasta Carbonara Ham/preisalade

3 oktober tot 9 oktober Tuinmenu Diverse broodjes maandag Groentesoep Pasta Carbonara Ham/preisalade 3 oktober tot 9 oktober Tuinmenu Diverse broodjes Groentesoep Pasta Carbonara Ham/preisalade Gebakken bloedworst, appel Rode kool Mosterdsoep Bal gehakt Ham/preisalade Rollade, roomsaus Spruitjes Brood

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Algemeen coördinator. bij. Toon Hermans Huis Amersfoort. PublicSpirit drs. Annette Ettes senior consultant

PROFIELSCHETS. Algemeen coördinator. bij. Toon Hermans Huis Amersfoort. PublicSpirit drs. Annette Ettes senior consultant PROFIELSCHETS Algemeen coördinator bij Toon Hermans Huis Amersfoort PublicSpirit drs. Annette Ettes senior consultant Amersfoort, juni 2015 Organisatie en context In het Toon Hermans Huis Amersfoort komen

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

alumnikring geneeskunde VUmc

alumnikring geneeskunde VUmc alumnikring geneeskunde VUmc alumnikring geneeskunde VUmc alumnikring geneeskunde VUmc Hoe is het nu met mijn studiegenoten? Hoe zag de collegezaal er ook al weer uit? Wat is er veranderd in het onderwijs?

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C3. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOR PROMOVENDI OVERLEG OKTOBER 2011 (NR. 4)

NIEUWSBRIEF VOR PROMOVENDI OVERLEG OKTOBER 2011 (NR. 4) NIEUWSBRIEF VOR PROMOVENDI OVERLEG OKTOBER 2011 (NR. 4) Voorwoord Voor jullie ligt de nieuwsbrief van het VPO. Het is een goed gevulde nieuwsbrief met onder andere de vaste rubriek Het bureau van, een

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer: April 2015 Jaargang 5, nr. 8 Nieuwsbrief In dit nummer: Koningsspelen 2015 Konings spelen 1 Ik in de MR? 2 Onze nieuwe conciërge 4 Op de ochtend van 24 april, de laatste vrijdag voor Koningsdag, vinden

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Talismanbulletin 15 mei 2014

Talismanbulletin 15 mei 2014 Talismanbulletin 15 mei 2014 Beste ouders en verzorgers, Belangrijke data: Donderdag 15 mei Open podium 14:00 uur 8m, 6ml, 3m, 4d, 1-2c Vrijdag 16 mei Open podium 14.00 uur 7m,6c,4n,3s,1-2n,1-2mm Maandag

Nadere informatie

Welkom bij Truckstop

Welkom bij Truckstop Welkom bij Truckstop Wij zijn geopend op; Maandag van 7.30 uur tot 24.00 uur Dinsdag tot en met Donderdag van 05.30 tot 24.00 uur Vrijdag van 05.30 uur tot 23.00 uur de keuken sluit een uur voor sluitingstijd

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt december 2017

Restaurant t Trefpunt december 2017 Restaurant t Trefpunt december 2017 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u

Nadere informatie

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 Evaluatie verbeterplan 2012 Activiteitencentrum het Rode Klif, InteraktContour Utrecht, juli 2013 Geschreven door: Sita Bakker Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Vanaf 14 februari kan KwaliteitsNet benaderd worden via het icoon op. kunnen KwaliteitsNet ook benaderen via het bureaublad

Vanaf 14 februari kan KwaliteitsNet benaderd worden via het icoon op. kunnen KwaliteitsNet ook benaderen via het bureaublad 4 ORkandidaten gezocht 8 Bewegen beter voor iedereen 9 OK verrassend mooi 14 februari 2008 T R a C E R I S H E T T W E E W E K E l I j K S E M E D E W E R K E R S B l a D V a N V U M E D I S C H C E N

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2015

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2015 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2015 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal - april 2015 Ambassadeur Heldere Taal 2015 Inleiding Veel ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen; Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van kindergeneeskunde, gewijzigd bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt september 2016

Restaurant t Trefpunt september 2016 Restaurant t Trefpunt september 2016 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u

Nadere informatie

De arts-onderzoekers van morgen

De arts-onderzoekers van morgen Erasmus MC De arts-onderzoekers van morgen Junior Med School 2017 2018 De artsonderzoekers van morgen Junior Med School 2017 2018 Het programma Dit programma loopt parallel aan VWO-5 en -6 en bestaat uit

Nadere informatie

)menu 1: Gekookte aardappelen rode kool wildgoulash - appelmoes. ( ) toetje à 1.10( ) groente ( ) kippen ( ) tomaten( )champignonsoep à 1.

)menu 1: Gekookte aardappelen rode kool wildgoulash - appelmoes. ( ) toetje à 1.10( ) groente ( ) kippen ( ) tomaten( )champignonsoep à 1. Jacobs FOODSERVICE Azelosestraat 70 7621 BB Borne tel. 074-2502190 Wk 47 )menu 1: Gekookte aardappelen rode kool wildgoulash - appelmoes ( )menu 2: Tagliatelle met groente en kip in carbonara saus - toetje

Nadere informatie

Zomer menucyclus AriënsZorgpalet dag Menu 1 Menu 2 Extra

Zomer menucyclus AriënsZorgpalet dag Menu 1 Menu 2 Extra maandag week 3 Kipburger Goulash Bloemkool béchamel Tuinerwten Gekookte aardappelen Rijst Appelmoes Bosvruchtenvla Bosvruchtenvla dinsdag Gebonden champignonsoep Gebonden champignonsoep Tomaten bouillon

Nadere informatie

Entree 2016/2017. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie

Entree 2016/2017. Bouwen, wonen en onderhoud. novacollege.nl/entree. Dienstverlening en zorg. Horeca, voeding of voedingsindustrie novacollege.nl/entree Bouwen, wonen en onderhoud Dienstverlening en zorg Horeca, voeding of voedingsindustrie Installatie- en constructietechniek Mobiliteitsbranche Verkoop - retail Entree 2016/2017 Vijf

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO VRIJWILLIGERS SBPE juli 2014 Inhoud Inleiding... 3 50+ leest voor... 3 Stagiaires... 3 Gouden handen... 4 Werving... 4 Profiel... 5 Beëindiging activiteiten...

Nadere informatie

Wil je gelijk of wil je geluk?

Wil je gelijk of wil je geluk? ARBEIDSMEDIATION IN TWENTE Wil je gelijk of wil je geluk? Door: Hattum Hoekstra / Fotografie: Kees Winkelman In Twente maken gemeenten en andere overheden gebruik van elkaars arbeidsmediators. Door deze

Nadere informatie

Controleer zorgvuldig of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn. Raadpleeg in geval van een afwijking onmiddellijk een surveillant.

Controleer zorgvuldig of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn. Raadpleeg in geval van een afwijking onmiddellijk een surveillant. EXAMENOPGAVEN MODULE A2 Tijd: 13.30 uur 16.00 uur (2 uur en 30 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren en de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt november 2016

Restaurant t Trefpunt november 2016 Restaurant t Trefpunt november 2016 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u

Nadere informatie

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies Vrijwillige Professionals Individueel Advies Wie zijn wij Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Zo n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND

Nieuwsbrief. 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND Nieuwsbrief 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND Dankwoord aan onze donateurs. Ten eerste willen wij alle donateurs bedanken voor hun bijdrage waardoor wij onze werkzaamheden voort kunnen zetten mede omdat

Nadere informatie

( )menu 1: Gekookte aardappelen broccoli bornse bol - appelmoes. ( ) toetje à 1.10( ) groente ( ) kippen ( ) tomaten( )champignonsoep à 1.

( )menu 1: Gekookte aardappelen broccoli bornse bol - appelmoes. ( ) toetje à 1.10( ) groente ( ) kippen ( ) tomaten( )champignonsoep à 1. Jacobs FOODSERVICE Azelosestraat 70 7621 BB Borne tel. 074-2502190 WK 9 Maandag 28 februari ( )menu 1: Gekookte aardappelen broccoli bornse bol - appelmoes ( )menu 2: Lasagne kartoffelsalade Dinsdag 1

Nadere informatie

Risico Inventarisatie

Risico Inventarisatie 1 Inleiding Werksituaties veranderen voortdurend door nieuwe leidinggevenden, reorganisaties, aanpassingen aan de werkplek, nieuwe collega s etc. Het is van belang om tijdig te signaleren wanneer sprake

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Bezoekers. Informatie en regels

Bezoekers. Informatie en regels 00 Bezoekers Informatie en regels Als bezoeker bent u van harte welkom in SJG Weert. Het is vaak een moment waar patiënten naar toeleven. In deze folder vindt u meer informatie over een bezoek aan de verpleegafdeling.

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt februari 2017

Restaurant t Trefpunt februari 2017 Restaurant t Trefpunt februari 2017 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen mensenkennis Ik heb ruime ervaring, maar door deze opleiding heb ik me gerealiseerd dat de zorg voor de patiënt beter kan. Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen Psychosociale

Nadere informatie

Tweedaags congres brengt volle breedte wondzorg goed in kaart

Tweedaags congres brengt volle breedte wondzorg goed in kaart Speerpunten in wondzorg: Tweedaags congres brengt volle breedte wondzorg goed in kaart Door Jos Nonnekes Het eerste nationale multidisciplinaire congres voor wondprofessionals, georganiseerd door de NOVW

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Programma Akademiehoogleraren Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Loopbaanimpuls Om ook in de toekomst Nederlands toponderzoek te kunnen leveren, zullen universiteiten nieuw wetenschappelijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

interactie@tergooi Intensivist Gerard Innemee lid raad van bestuur Tergooi Nieuwe website orthopedie in de lucht Actueel

interactie@tergooi Intensivist Gerard Innemee lid raad van bestuur Tergooi Nieuwe website orthopedie in de lucht Actueel interactie@tergooi Nieuwsbrief voor huisartsen en specialisten van Tergooiziekenhuizen Nummer 3 maart 2010 Intensivist Gerard Innemee lid raad van bestuur Tergooi [1] Nieuwe Telefoonkaart Tergooi [2] Thomas

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

Menuplan van 2015 Week 2 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 3 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 4 Dinsdag Woensdag

Menuplan van 2015 Week 2 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 3 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 4 Dinsdag Woensdag Menuplan van 2015 Week 2 Maandag: andijvie met gekookte aardappelen en rundergehakt Babyhap: andijvie, aardappelen en rundergehakt Dinsdag: tagliatelle met prei, champignons, kabeljauw en een (soja)sausje

Nadere informatie

ALLERGENEN. aardnoten. Soep koud FLORENTIJNSESOEP - - + - - - + + - + - - - - + zondag 01 november 2015

ALLERGENEN. aardnoten. Soep koud FLORENTIJNSESOEP - - + - - - + + - + - - - - + zondag 01 november 2015 Soep koud FLORENTIJNSESOEP - - + - - - + + - + - - - - + zondag 01 november 2015 Soep koud TOMAAT GROENTESOEP - - + - - - + + - + - - - - + Soep warm ERWTENSOEP - - + - - - + + - + - - - - + Gemalen starter

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Restaurant t Trefpunt augustus 2017

Restaurant t Trefpunt augustus 2017 Restaurant t Trefpunt augustus 2017 Warme maaltijd van 12.00-13.30 uur en van 17.30-19.00 uur Reservering niet nodig wel gewenst St. Elisabeth wenst u smakelijk eten! Voor speciale gelegenheden kunt u

Nadere informatie

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2012

Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2012 Juryrapport Ambassadeur Heldere Taal 2012 Ambassadeur Heldere Taal 2012 Inleiding Veel ambtenaren zetten zich in om de communicatie van en binnen de overheid te verhelderen. Vaak vechten ze tegen veel

Nadere informatie

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Net zoals bij alle gemeenten, raken de decentralisaties

Nadere informatie