Verzekeringen. Financieel katern. Toerisme. Magazine van Federale Verzekering herfst Uw bouwplaatsmachines in goede handen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringen. Financieel katern. Toerisme. Magazine van Federale Verzekering herfst 2011. Uw bouwplaatsmachines in goede handen"

Transcriptie

1 Magazine van Federale Verzekering herfst 2011 Verzekeringen Uw bouwplaatsmachines in goede handen Financieel katern Een echt alternatief voor uw spaarboekje Toerisme Heerlijk toeven in de open natuur

2 Inhoud Verzekeringen Cultuur Woning 3 Edito 4 Verzekeringen Uw bouwplaatsmachines in goede handen. 6 Woning Een nieuw energiecertificaat voor gebouwen. 8 Geschiedenis Federale Verzekering, een eeuw ervaring. 9 Financieel katern Een echt alternatief voor uw spaarboekje. 13 Uit de praktijk Stormschade op een werf. 14 Cultuur Nieuwe golf. WIN een rondleiding voor 2 personen in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. 16 Toerisme Heerlijk toeven in de open natuur. WIN het boek Brussel, groene stad, stad vol natuur. Ontdek de stedelijke biodiversiteit. 18 Nieuws Federale Verzekering bestaat 100 jaar. Vereenvoudiging melding graafwerken in Brussel en Wallonië. Doe mee aan onze Restornowedstrijd en maak kans op 2 500! De veiligheidscampagne van de Preventiedienst. Contact is het magazine van Federale Verzekering Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico s Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen De Federale Pensioenen N.V. Federale Verzekering Verzekeringsondernemingen toegelaten onder codenummers Nrs. RPR / / / Brussel Ons adres: Contact Stoofstraat Brussel Tel Verantwoordelijke uitgever: Francis Vroman, Nr. 137 Herfst 2011 De beknopte beschrijving van de contractwaarborgen weergegeven in dit magazine is louter bij wijze van voorbeeld, enkel de algemene voorwaarden verbinden de maatschappij. Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Federale Verzekering. 2 herfst 2011

3 Edito Beste lezer, U bent een vooruitziende ondernemer. U verzekert uw werven, uw burgerlijke aansprakelijkheid, uw personeel... Vergeet evenwel uw bouwmachines niet! Daarvoor ontwikkelde Federale Verzekering de verzekering Machinebreuk. De verschillende beschikbare formules zijn specifiek aangepast aan mobiele machines en hun gebruik. Ontdek ze op pagina 4. De instabiliteit op de financiële markten zorgt voor ongerustheid bij de spaarders. Daarom biedt Federale Verzekering u alternatieven voor het klassieke spaarboekje aan. Gegarandeerd evenveel zekerheid maar een hogere opbrengst! Raadpleeg het financiële katern in het midden van dit magazine. We willen ons 100-jarige bestaan en een eeuw partnerschap met de bouwsector uiteraard in de kijker zetten. Voor de gelegenheid nam een kusttram, volledig gehuld in de kleuren van Federale Verzekering, de vorm aan van een gebouw. We stellen hem aan u voor op pagina 19. Op pagina 8 van deze editie brengen we het derde hoofdstuk uit de geschiedenis van onze Groep. We schetsen de periode van 1960 tot 1985, gekenmerkt door een groei en een uitbreiding van de activiteiten. De laatste jaren openden verschillende nieuwe Belgische musea hun deuren: M in Leuven, het Hergé-museum in Louvain-La-Neuve, het MAS in Antwerpen... Volg de gids op pagina 14. Als u meer van open ruimten houdt, wandel dan naar pagina 16. Ons land barst van onschatbare natuurlijke rijkdommen. Veel leesplezier! Francis Vroman Afgevaardigd bestuurder herfst

4 Verzekeringen Uw bouwplaatsmachines in goede handen Dankzij de verzekering Machinebreuk en de nodige preventiemaatregelen tegen diefstal! Als aannemer wenst u uw werven en bouwplaatsmachines zo goed mogelijk te beschermen. Ondanks alle voorzorgen is de kans op ongevallen echter nooit volledig uit te sluiten. U kiest de nodige verzekeringen om u tegen de risico s in te dekken waarmee u elke dag als bouwonderneming te maken kan krijgen. Uw bouwplaatsmachines kan u beschermen dankzij onze polis Machinebreuk. De verzekering Machinebreuk Een courante machinebreukverzekering dekt in de regel een machine die zich op een vaste, in de polis aangegeven plaats bevindt. Dergelijke formule biedt echter onvoldoende bescherming voor mobiele machines die steeds van locatie wisselen en ook verzekerd moeten zijn tegen o.a. diefstal en brand. Daarom heeft Federale Verzekering twee formules ontwikkeld die speciaal voor bouwplaatsmachines bestemd zijn. Formules Alle Risico s U kan kiezen tussen de formule Alle interne en externe risico s en de formule Alle externe risico s. De overeenkomst Alle interne en externe risico s verzekert uw hef- en bouwplaatsmachines tegen alle niet te voorziene en plotselinge schade, te wijten aan om het even welke oorzaak. De overeenkomst Alle externe risico s daarentegen dekt de verzekerde voorwerpen tegen alle niet te voorziene en plotselinge schade, maar enkel veroorzaakt door om het even welke externe oorzaak (zoals val, botsing, verzakking of verschuiving van grond, storm, ). Concreet schadegeval machinebreuk Een aannemer recupereerde de schade aan zijn graafkraan via zijn polis Machinebreuk bij Federale Verzekering. De schade van de graafmachine bestond uit graffiti en een ingeslagen ruit. Vandalisme wordt namelijk ook gedekt in de basisovereenkomst van onze polis Machinebreuk en wordt beschouwd als een oorzaak die zich buiten de machine bevindt. 4 herfst 2011

5 Facultatieve waarborgen De basiswaarborgen van onze verzekeringsformule Machinebreuk kunnen uitgebreid worden met de volgende bijkomende dekkingen: de kosten voor werken in verband met het demonteren, herstellen of opnieuw monteren en dit buiten de gewone werkuren; de kosten die voortvloeien uit het feit dat u een beroep doet op technici uit het buitenland voor het demonteren, herstellen of opnieuw monteren; de kosten voor het spoedtransport van reserveonderdelen; de kosten om de verzekerde machines uit het water te halen. Preventiemaatregelen tegen diefstal op uw werven De verzekeringspolis Machinebreuk biedt u de nodige bescherming. Maar wat als u te maken krijgt met diefstallen op uw werf? Het is van belang dat u voldoende aandacht besteedt aan de inrichting van uw werf. Hoe meer materieel u aan het zicht van voorbijgangers onttrekt en achter slot en grendel opbergt, hoe kleiner het risico op diefstal en vandalisme. Voor uw grotere machines en rollend materiaal kunt u stevige wiel- en stuursloten gebruiken. Bewaar bovendien de sleutels niet op de werf, maar laat ze door één verantwoordelijke op een veilige plek bewaren. Niet alleen de machines, maar de hele bouwwerf moet u goed afsluiten via een omheining van aan elkaar vastgemaakte en verankerde hekken en schuttingen. Met een goede verlichting, bij voorkeur met bewegingssensoren, schrikt u dieven en vandalen af en zorgt u ervoor dat buurtbewoners en voorbijgangers een oogje in het zeil kunnen houden. Identificeer uw bouwplaatsmachines en materieel Het is geen overbodige luxe om uw bouwplaatsmachines (en materieel) met een ISO-genormeerd identificatienummer te laten merken. Enerzijds maakt zo n uniek nummer bouwplaatsmachines veel minder interessant om te stelen, anderzijds zal het ook de identificatie en recuperatie van gestolen goederen vergemakkelijken. De voordelen van een elektronische beveiliging Elektronische opvolgings-, track- en tracesystemen in werfmaterieel bieden niet alleen het grote voordeel dat uw gestolen bulldozer of wals gemakkelijk te volgen en te recupereren is. Als uw werfgereedschap uitgerust is met een dergelijk traceer- of gps-systeem, dan wordt de vrijstelling voor diefstal afgeschaft. Ook onze verzekering Alle Bouwplaats Risico s biedt de mogelijkheid om schade door diefstal te dekken. Ze dekt immers niet alleen de schade aan gebouwen in opbouw, maar ook de diefstal van de erin te verwerken bouwmaterialen en uitrustingen. Voor meer info Voorkom diefstallen op uw werf surft u naar klikt u op publicaties en selecteert u de betreffende brochure. INFO Verzekering Machinebreuk Wenst u meer info, bestel dan onze folder Machinebreuk of neem contact op met de kantoorhouder of adviseur uit uw regio voor een afspraak of een persoonlijke offerte. herfst

6 Woning Een nieuw energiecertificaat voor gebouwen Hoe kan u de energieprestatie van uw woning kennen? Na het energieverbruik van huishoudtoestellen krijgen nu ook de woningen een energielabel. Volgens een Europese richtlijn moeten alle lidstaten een energiecertificering voor gebouwen uitwerken. Het doel van deze maatregel: het primaire energieverbruik en de CO 2 -uitstoot terugdringen om te beantwoorden aan de nieuwe economische, sociale en milieurealiteit. Wist u dat in België gebouwen verantwoordelijk zijn voor 40 % van de CO 2 -uitstoot. In ons land zijn er woningen, waarvan 75 % gezinswoningen. Elk jaar worden meer dan nieuwe woningen gebouwd. Hun gemiddelde oppervlakte (130 m²) is de grootste van Europa, op het Groothertogdom Luxemburg na. Wettelijk verplicht Het energieprestatiecertificaat (EPC) is vanaf nu verplicht bij elke verkoop of verhuur van een bestaande woning en voor nieuwbouwwoningen. Kopers en huurders weten op die manier onmiddellijk of een woning voldoet aan de nieuwste voorschriften op het vlak van energie en ecologie. Het certificeringssysteem lijkt op dat van huishoudtoestellen. De energieprestatie-index wordt weergegeven op een schaal van A++ (groen) tot G (rood). Deze certificering gebeurt op basis van een reeks metingen onder normale gebruiksomstandigheden en in een gematigd weerklimaat. Een laag cijfer in het groene gedeelte van de schaal duidt op een zeer goede energieprestatie. Een hoger cijfer in het rode gedeelte van de schaal duidt dan weer op zeer slechte prestaties. Wat meet het energieprestatiecertificaat (EPC)? Het energieprestatiecertificaat meet de energieprestatie van een gebouw die wordt uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar. Het certificaat is 10 jaar geldig. Het wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige. Het document vermeldt de volgende aspecten voor elk gebouw: het energieverbruik (in de vorm van een index); de impact op het milieu met betrekking tot de CO 2 -uitstoot, de prestatie van de buitenschil (muren, dak, ramen, vloeren) en van de verwarmings- en de productiesystemen van warm water; de eventuele aanwezigheid van een ventilatiesysteem; het eventuele gebruik van hernieuwbare energiebronnen; aanbevelingen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Voor welke gebouwen is een EPC nodig? Het is nodig voor alle woningen die verkocht of verhuurd worden en die, naast een woonkamer, een toilet, douche of badkamer, alsook een keuken of kitchenette hebben. Hetzelfde geldt voor vakantieverblijven: het is van toepassing bij alle types huurcontracten, onafhankelijk van hun duur. 6 herfst 2011

7 Voor studentenhuizen met kamers zonder badkamer noch keuken is een EPC nodig voor het hele gebouw. Een kamer zonder badkamer of keuken wordt niet als afzonderlijke wooneenheid beschouwd. Hoeveel kost een EPC? De kost van een certificaat varieert: alles hangt af van de noodzakelijke tijd voor de realisatie en dus van de complexiteit van het te certificeren gebouw en de te onderzoeken documenten. Een EPC kost ongeveer 100 voor een studio en 150 voor een appartement. Voor een huis varieert de prijs tussen 200 en 300. Verwar het EPC niet met een energieaudit In tegenstelling tot het EPC is een energieaudit niet verplicht. Een audit wordt gerealiseerd op vraag van particulieren die een volledige analyse van hun woning willen en geeft recht op een belastingvermindering en premies. Een energieaudit kost ongeveer 400. Hij bevat een evaluatie van de bestaande situatie en een adviserend gedeelte (m.b.t. een eventuele Meer weten? Project Impact : Portaalwebsite van het Vlaams Energieagentschap van het Vlaams Gewest: Brussels Instituut voor Milieubeheer: Portaalsite van de Vlaamse overheid: Federale Overheidsdienst Financiën: Website van Antenne Normes Energie en Binnenklimaat voor de nieuwe Vlaamse wetgeving: renovatie). Hierin wordt advies verschaft over een betere energieprestatie van de woning op technisch vlak (prestatie, realisatie...) en economisch vlak (investering, periode van return on investment, premies...). 10 eenvoudige, efficiënte maatregelen om thuis energie te besparen Een goed geïsoleerde woning is beter bestand tegen koude en moet minder verwarmd worden. Met enkele gratis of goedkope (en dus rendabele) tips kan u warmteverlies vermijden. Zoals: Sluit s avonds gordijnen en rolluiken. Een gesloten en goed luchtdicht rolluik kan het energieverlies van ramen met hoogrendementsglas met 25 % terugdringen en bij ramen met enkele beglazing zelfs met 60 %. Zorg ervoor dat gordijnen de radiatoren niet bedekken. Hang ze zo dicht mogelijk tegen de ramen. Isoleer leidingen van de verwarming in de niet-verwarmde zones van de woning (kelders, geventileerde lege ruimtes, enz.). Isoleer de zoldervloer met een dikke isoleerlaag (steenwol: minimaal 14 cm). Als u de zolder gebruikt als opslagplaats, gebruik dan stevige isolatie (minimaal 12 cm), bedekt met een houten plank om perforatie te voorkomen. Dek de onderkant van de deuren af en dicht oude ramen af, want ze laten de koude door. Met thermostatische kranen kan u de comforttemperatuur van elke kamer apart regelen. Gebruik een kamerthermostaat met klok, zodat de verwarming s nachts en tijdens uw afwezigheid uitgeschakeld wordt. Beperk de temperatuur s nachts of overdag (als er niemand thuis is) tot 16 à 17 C. Hetzelfde geldt voor lege kamers. Laat de cv-ketel op gas om de twee jaar nakijken (aanbevolen) en ketels op stookolie of hout elk jaar (verplicht voor ketels op stookolie sinds 1978). Stof radiatoren en convectoren af om het rendement van de warmteafgifte te optimaliseren. herfst

8 Geschiedenis Federale Verzekering, een eeuw ervaring Nouvelle vague De Les periode derniers-nés des musées belges Naar aanleiding van ons 100-jarig jubileum kwam u in de vorige twee edities van ons magazine al meer te weten over de geschiedenis van Federale Verzekering. U leest hier het vervolg als jubileumjaar Op haar vijftigste verjaardag nam Federale Verzekering nog een extra vennootschap onder haar vleugels: de Vereniging voor Onderlinge Verzekering van het Gewaarborgd Loon ontstond toen de wet op het gewaarborgd weekloon van 20 juli 1960 van kracht werd. De jaren zestig waren een intense periode voor Federale Verzekering. Zo werd in het jaar 1961 de allereerste computer aangekocht, een IBM In 1965 had de onderneming al 360 personeelsleden in dienst en in datzelfde jaar werd de eerste gewestelijke zetel in Luik geopend. Twee jaar later opende de gewestelijke zetel in Gent zijn deuren en werd het Medisch Chirurgisch Instituut Park Leopold aangekocht om slachtoffers van arbeidsongevallen beter op te vangen en te begeleiden. klanten voor het eerst een hospitalisatieverzekering aangeboden. In 1979 wijdde Federale Verzekering het nieuwe, prachtige gebouw van de kliniek Park Leopold in. Op dat moment stelde de groep 596 personen tewerk. 1961: gebruik van een nieuw logo met de beginletters van de Groep. In 1973 ging de Coöperatieve Vennootschap van start met autoverzekeringen, vandaag één van de meest gecommercialiseerde takken binnen verzekeringen. Meer klanten, een stijgende activiteit, nauwkeuriger en sneller werken, dat vroeg om de inzet van moderne computers, wat eind 1974 ook gebeurde. In 1977 werd aan de 1979: opening van de nieuwe kliniek Park Leopold. De jaren 80 In 1980 oefende Federale Verzekering haar activiteiten uit vanuit haar eerste kantoor in Verviers. Er volgden nog een dertigtal kantoren. Ondanks de vertraagde economie en de stilstand van de immobiliënmarkt konden de Coöperatieve Vennootschap en de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen zich dankzij die kantoren verder ontwikkelen. De omzet aangebracht door particulieren ging er enorm op vooruit. 8 herfst 2011

9 Financieel katern Een echt alternatief voor uw spaarboekje Door de storm van de voorbije jaren rond hun spaargeld zijn mensen bezorgd. Grote banken hebben het vertrouwen duidelijk geschokt met risicovolle beleggingen en onverantwoorde acties. Vaak bleken de grote aandeelhouders eigen gewin belangrijker te vinden dan het welzijn van de klant. Een veilige haven voor uw spaargeld In diezelfde periode slaagde Federale Verzekering erin om heel wat spaarders aan te trekken. Klanten die vooral kiezen voor zekerheid en veiligheid. Federale Verzekering is in de eerste plaats een verzekeraar die het belang van zijn klanten, de enige aandeelhouders, vooropstelt. Dat gebeurt in de grootste transparantie. Geen kleine lettertjes of verborgen kosten. De winst is voor de klant. Bovendien heeft de voorzichtige aanpak van de Groep in tijden van crisis zeker zijn vruchten afgeworpen. De ruggengraat van de maatschappij is heel sterk. Zo bedragen de wettelijke reserves meer dan 200 % van het opgelegde minimum. Dat maakt van Federale Verzekering de goede huisvader voor uw spaarcenten. herfst

10 Financieel katern Federale Verzekering heeft de voorbije jaren een gamma aan spaar- en beleggingsproducten ontwikkeld. Voor alle wensen is er een oplossing: met of zonder fiscaal voordeel, met een korte of lange spaarhorizon, met of zonder garantie van rendement. We geven u een overzicht van de spaarformules zonder fiscaal luik. Een vast rendement op lange termijn Sparen op lange termijn, met het oog op een extra pensioen, doet u met een Vita Invest. Deze bracht in 2010 een rendement op van 3,90 %*. Door de zeer lage instapkosten van maximum 1 % is dit één van de veiligste langetermijnbeleggingen van de verzekeringsmarkt. Sparen voor uw kinderen of kleinkinderen kan best gebeuren met een Diamant Junior. Daar garanderen wij een vast rendement voor de hele duurtijd van de verzekering. Dit is bijzonder belangrijk. Zo kunnen uw kinderen of kleinkinderen zeker zijn van een mooi extra spaarbedrag op de leeftijd dat hun grootse plannen zich aandienen. De Diamant Junior haalde de voorbije 2 jaar een jaarrendement van respectievelijk 3,60 %* en 3,50 %*. Beschikbaar en toch goed renderend Het voordeel van een spaarboek is de beschikbaarheid van het geld op korte termijn. U kan bijstorten en afhalen wanneer u wenst. Daar betaalt u wel een hoge prijs voor. Diverse banken geven rendementen die belachelijk laag zijn. Zo verliest u door de inflatie eigenlijk geld. Met de rekening Nova Deposit heeft Federale Verzekering een waardig alternatief voor het spaarboekje. De spaarformule biedt een rendement van 1,5 % vast en een getrouwheidspremie van 1 %. Dat rendement is bovendien gegarandeerd tot het einde van het lopende jaar. Geen tijdelijke acties, maar zekerheid. Bovendien zijn er geen instap-, beheers- of uitstapkosten. Uw geld is met andere woorden op elk moment volledig beschikbaar. Nova Deposit is ook de ideale oplossing voor de vrije middelen van uw bedrijf. Geen enkel alternatief biedt u die flexibiliteit in combinatie met een zeer goed rendement. Vergelijk eens even: uw spaargeld van gedurende 5 jaar op een rekening Nova Deposit of Invest of op een klassiek spaarboekje (zie kader hieronder). Evolutie van de spaarwaarde (01/01/2011, inclusief kosten en roerende voorheffing) Nova Deposit (Tak 26) Nova INvest (Tak 26) Spaarrekeningen van andere financiële instellingen Looptijd in jaar * Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer informatie raadpleeg de financiële infofiche op Voorwaarden en fiscaliteit in dit katern van toepassing op 1 september herfst 2011

11 Fondsen die presteren Federale Verzekering biedt ook Fonds Invest aan, een tak 23 product, een levensverzekering die aan een beleggingsfonds gekoppeld is. De waarde van die verzekering is volledig afhankelijk van de prestaties van het onderliggende fonds. U kan kiezen tussen twee fondsen. F-Euro Bonds belegt in Europese kwaliteitsobligaties en is er voor de voorzichtige belegger die mee wil profiteren van de obligatiemarkt. F-Euro Bonds haalde dit jaar de Morningstar Fund Award 2011 van het best presterende fonds dat zich richt op kwaliteitsobligaties. F-Euro Equities belegt enkel in Europese kwaliteitsaandelen uit de top van de beurslijsten. F-Euro Equities klopte de voorbije twee jaar met ruime marge de Eurostoxx-50. Fonds Invest is een beleggingsproduct. De resultaten surfen mee op de resultaten van beurzen en obligaties. Er is geen rendementsgarantie. Anderzijds leveren rijke beleggingsresultaten ook aanzienlijke rendementen op. Bovendien geldt er voor tak 23 een ruime fiscale vrijstelling. Enkel de verzekeringstaks van 1,1 % is van toepassing. Beleggingen voor bedrijven Als bedrijfsleider wil u daar uiteraard het beste rendement op. Liquide middelen in een vennootschap dienen vooral voor het financieren van een toekomstige groei. Dat kan gaan van acquisities tot investeringen in middelen of mensen. Maar zolang dat geld er effectief is, dient het te renderen. U kan het dan beleggen in een beleggingsverzekering, type tak 26. Een tak 26, zoals Nova Invest, is een variant op een tak 21, maar is een kapitalisatiecontract. De toegekende intresten zijn verworven en brengen op hun beurt nieuwe intresten op. Federale Verzekering heeft de voorbije jaren diverse nieuwe oplossingen ontwikkeld om voor de liquide middelen van een vennootschap veiligheid te bieden in combinatie met een goed rendement. Voor liquide middelen die op korte termijn eventueel beschikbaar dienen te zijn, biedt de rekening Nova Deposit een ideaal rendement. Meerwaarden op beleggingen zijn in principe belastbaar bij uw vennootschap. De roerende voorheffing wordt verrekend met de betaalde belasting. Beleggen in een product van de tak 26 is niet nadelig voor de notionele intrestaftrek en voor het verlaagd belastingtarief voor uw vennootschap. En met de oplossingen van Federale Verzekering zal het geld van uw vennootschap gevoelig meer opbrengen dan wanneer het geparkeerd staat op een spaarboekje. herfst

12 Financieel katern Vraag een offerte via Beleggen bij Federale Verzekering loont. Onze producten kunnen een mooi palmares voorleggen op het vlak van rendement. Vergelijk het rustig met de magere rendementen van uw spaargeld op uw spaarboekje of op uw lopende rekening. Wil u weten wat uw spaargeld kan opbrengen? Surf naar Klik centraal op de homepage, in het vakje Premieberekening / Aanvraag offerte, op de link Vraag ons een vrijblijvende offerte. U moet dan alleen nog maar het gewenste product aanduiden en het korte formulier invullen. Onze diensten nemen heel snel contact met u op om u de juiste bedragen mee te delen. Totale transparantie gegarandeerd! De takken van de bomen? In beleggingsverzekeringen maakt men het onderscheid tussen diverse takken. Ze geven vooral het onderscheid aan in gegarandeerd rendement. Tak 21: is een verzekeringsproduct voor de spaarder op lange termijn. Het is een verzekering met een verzekeringnemer (die de premies betaalt), een verzekerde persoon (op wie het overlijdensrisico rust) en een begunstigde (die het kapitaal ontvangt op het einde of bij overlijden). Een product van de tak 21 biedt een gegarandeerd minimumrendement en daarbovenop een winstdeelname. Het wordt ook regelmatig gebruikt in het kader van successieplanning. Met een dergelijke verzekering kan u gemakkelijk gelden toekennen aan kinderen of andere begunstigden. Tak 23: is de verzekeringstegenhanger van een bankbelegging in de vorm van een BEVEK. De gelden worden belegd in een fonds van aandelen, obligaties, vastgoed, cash of andere effecten. Aangezien er geen gegarandeerd rendement is, houdt de verzekering ook risico s in. Deze oplossing is vooral geschikt voor de belegger met een horizon van minstens 5 jaar. Tak 26: is het beste alternatief voor een spaarrekening. Het is een spaarverzekering met kapitaalgarantie. Het verschil is dat de verzekeringstaks van 1,1 % niet van toepassing is. U bent anderzijds wel de roerende voorheffing van 15 % op de interesten verschuldigd. Gezien de grote flexibiliteit en de lage kosten is het een bijzonder waardevol alternatief voor het spaarboekje. INFO Nova rekeningen Wilt u meer info? Bestel dan onze brochures Nova of neem contact op met de adviseur of kantoorhouder uit uw streek voor een afspraak of een persoonlijke offerte. 12 herfst 2011

13 /10 01/09 Uit de praktijk Stormschade op een werf De verzekering Alle Bouwplaats Risico s (ABR) komt tussenbeide Ondanks alle voorzorgen kan u tijdens het bouwen met een schadegeval geconfronteerd worden. Het weer kan immers ook parten spelen. Federale Verzekering heeft een ruim gamma van verzekeringen ontwikkeld, met het oog op de gevaren bij het bouwen, en die uw onderneming een volledige bescherming bieden. De verzekering ABR bewijst haar belang in het voorbeeld hieronder, waar de schade op een bouwwerf veroorzaakt werd door een storm. Feiten Een aannemer is volop bezig met de constructie van een industriegebouw. Door een plotse windstoot tijdens een storm valt een pas gemetselde binnenmuur om. Schade De binnenmuur is volledig vernield en dient opnieuw gemetseld te worden. Regeling schade De verzekering ABR van de aannemer verzekert de schade aan het gebouw in wording, in dit geval de omgevallen binnenmuur, ook als deze veroorzaakt is door een natuurkracht, namelijk een storm. Schade terugbetaald Uiteindelijk ontvangt de aannemer via zijn verzekering ABR voor zijn schade een bedrag van meer dan 2 000, na aftrek van een franchise van Dit bedrag wordt toegekend volgens het PV van schadevaststelling. In dit bedrag zitten zowel het opruimen van het puin (+ afvalcontainer) als het materiaal voor de wederopbouw van de muur. Dit schadegeval illustreert dat de opgelopen schade op een bouwwerf ook het gevolg kan zijn van natuurkrachten (zoals een storm). Onze verzekering ABR beschouwt deze schade als onvrijwillige schade en vergoedt deze zonder probleem. INFO Verzekering Alle Bouwplaats Risico s Wilt u meer info? Bestel dan onze brochure of neem contact op met de adviseur of kantoorhouder uit uw streek voor een afspraak of een persoonlijke offerte. DE VERZEKERING ALLE RISICO S BOUWPLAATS EEN OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW BOUWPLAATS herfst

14 Cultuur Nieuwe golf De jongste Belgische musea Musea in België zijn populairder dan ooit: M in Leuven, het Magritte-Museum in Brussel, het Hergé-Museum in Louvain-la-Neuve, het MAS in Antwerpen Een heuse boom, zeg maar. Bovendien zijn onze musea van uitstekende kwaliteit. Dat blijkt uit de prijs voor Europees Museum van het jaar die in 2011 aan het Gallo-Romeins Museum van Tongeren uitgereikt werd. Ons culturele patrimonium wordt almaar groter en krijgt meer aandacht dan ooit. Leergierige museumbezoekers zijn bijzonder opgetogen! M verenigt oud en nieuw Leuven beschikt als Vlaams-Brabantse hoofdstad over een waardevol historisch patrimonium. Het Leuvense museum M slaat dan ook een brug tussen klassiek en modern. Het gebouw werd volledig gerenoveerd door Stéphane Beel en in september 2009 ingehuldigd. Het is een plek waar erfgoed en moderne kunst hand in hand gaan. Van het oude museum is enkel het fronton overeind gebleven en geklasseerd als monument, net als twee vleugels waartussen twee grote, witte, futuristische kubussen met strakke lijnen zijn opgetrokken. De architect zegt het zelf: Omdat het gebouw pal in het stadscentrum ligt, was de verbouwing een heuse uitdaging, maar wel een heel interessante. We wilden in het centrum een vrije ruimte creëren, de vegetatie redden en typisch Leuvense doorsteekjes creëren. Binnen de zaalruimte van m² dingen hedendaagse en middeleeuwse kunstwerken zij aan zij naar de gunst van de bezoekers. Ook de tentoonstellingen zijn geïnspireerd op het contrast tussen oud en nieuw. Zo wijdt het museum op het einde van 2011 een retrospectieve aan de oerklassieke schilder Pieter- Josef Verhaegen, één van Rubens discipelen. Een andere tentoonstelling toont dan weer het werk van de Belgische ontwerper Gert Robijns, die nog geen 40 jaar is. Ceci n est pas un musée René Magritte is ongetwijfeld de bekendste Belgische kunstenaar ter wereld. Deze discrete burger uit Henegouwen, liefhebber van pijpen en vervolgverhalen, heeft een grotere stempel gedrukt op de kunstgeschiedenis dan andere meer opvallende, maar minder inventieve schilders. Zijn scherpzinnigheid, humor, ongedwongenheid en poëtische kijk op het leven zijn onlosmakelijk verbonden met de Belgische ziel. Genoeg stof voor een museum! En dat kwam er, tot ieders plezier, in De Brusselse Kunstberg is trots op het nieuwe juweeltje dat s lands hoofdstad nogmaals op de kaart zet als één van de belangrijkste culturele bestemmingen in Europa. Helden zijn onsterfelijk Op nauwelijks een steenworp van de Grote Markt van Louvain-la-Neuve is een andere onsterfelijke figuur uit de plastische kunsten van de partij. Georges Prosper Rémi, ofwel Hergé, wiens stripheld Kuifje letterlijk en figuurlijk de wereld heeft afgereisd, heeft er nu zijn eigen museum. Het gebouw van de gerenommeerde Franse architect Christian de Portzamparc lijkt op een ruimteschip, wat professor Trifonius Zonnebloem ongetwijfeld op prijs gesteld zou hebben. Zeker als hij wist dat de collectie een replica op ware grootte van zijn onderzeeër uit De schat van Scharlaken Rackham bevat. Originele platen, schetsen en tekeningen doen stripliefhebbers watertanden. Een museum voor alle leeftijden, van 7 tot 77 jaar, maar toch eerder voor grote kinderen dan voor jonge, uitgelaten ketjes. Antwerpen, stad aan de stroom Het culturele evenement van 2011 was ongetwijfeld de opening van het MAS (Museum Aan de Stroom) in Antwerpen. Iedereen keek reikhalzend uit naar het nieuwe gebouw, ontworpen door het Nederlandse architectenduo Neutelings en Riedijk. Sinds mei 2011 domineert dit gebouw met zijn futuristische aanblik het Eilandje. In het museum zijn etnografische en artistieke collecties van verschillende musea samengebracht. Daarnaast werpt het MAS een blik op de stad Antwerpen, op haar havengeschiedenis en, ruimer, op de wereld. De Scheldestad was en is een kruispunt waar mensen van over de hele wereld elkaar ontmoeten en goederen verhandelen, of anders gezegd een knooppunt waar de vijf wereldcontinenten samenkomen. Een bezoek aan het museum breekt met de codes van de klassieke museografie, want de werken zijn per thema gerangschikt. Een andere nieuwigheid is dat de coulissen zichtbaar zijn. De opslagplaatsen geven de geheimen achter de werking van een groot museum prijs aan het publiek. Als kers op de taart trakteert het dak iedere bezoeker op een panoramisch uitzicht over de stad en de stroom! 14 herfst 2011

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten? Magazine van Federale Verzekering winter 2014 VERJAARDAGS- NUMMER 150 Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Nadere informatie

Verzekeringen. Financieel katern. Toerisme. De Ongevallenverzekering 24u op 24. Diamant Junior, een goede start voor de jongste generatie

Verzekeringen. Financieel katern. Toerisme. De Ongevallenverzekering 24u op 24. Diamant Junior, een goede start voor de jongste generatie Magazine van Federale Verzekering Lente winter 2009 2009 Verzekeringen De Ongevallenverzekering 24u op 24 Financieel katern Diamant Junior, een goede start voor de jongste generatie Toerisme Kanne, de

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

verzekeringen en FinanCiele producten

verzekeringen en FinanCiele producten verzekeringen voor uw gezin VERZEKERINGEN EN FINANCIELE PRODUCTEN 30.00.003/10 01/14 VERZEKERINGEN VOOR UW GEZIN Oplossingen op maat van uw verwachtingen Om het welzijn van uw gezin te waarborgen, sluit

Nadere informatie

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 over bewust omgaan met spaargeld december 2013 Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 Uw geld uit de sluimerstand houden Enkele tips op

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Uw spaarrekening in 1-2-3

Uw spaarrekening in 1-2-3 s Uw spaarrekening in 1-2-3 http://www.sparen-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw spaarrekening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 a. SPAARREKENING...5

Nadere informatie

Zuinig omspringen met energie was meteen een prioriteit

Zuinig omspringen met energie was meteen een prioriteit Oogst Opbrengst November 2011 NR. 39 INFORMATIE VOOR LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN Lees Oogst&Opbrengst nu ook digitaal op www.oogst-en-opbrengst.be Themanummer duurzame energie Creatief met energie Koen

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK PERSONAL FINANCE BUDGET BEHEREN KAN JE LEREN OKTOBER 2014 ivo MeChelS Keuzekracht is

Nadere informatie

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen : ga voor winst. op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen : ga voor winst. op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar Het magazine dat nu al aan morgen denkt Pensioen : ga voor winst op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar event 150 jaar Swiss Life: reden tot feest! Het begon allemaal ergens in Zwitserland,

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven?

50 +! Je bent. be/go51. Heb je nog genoeg geld voor een lang en gelukkig leven? 2 Klaar voor je pensioen? 3 Reis zonder omwegen 14 De sandwichgeneratie Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/go51 Ready to take off? nr. 5 - Juni 2012 BIJHOUDEN

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot!

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot! 1029260_KampC3 binnen.qxp 25-10-2005 12:43 Pagina 1 Voorwoord Het begrip duurzaam duikt hoe langer hoe meer op in het dagelijks taalgebruik. Dat wil echter niet zeggen dat het ook steeds op de juiste manier

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

JURGEN VANDENBROUCKE MIJN SPAAR GELD GOED BESCHERMD?!

JURGEN VANDENBROUCKE MIJN SPAAR GELD GOED BESCHERMD?! JURGEN VANDENBROUCKE MIJN SPAAR GELD GOED BESCHERMD?! D/2012/45/489 - ISBN 978 94 014 0568 3 NUR 793 Vormgeving cover & binnenwerk: Peer De Maeyer Jürgen Vandenbroucke & Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2012.

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: DOSSIER GROENE STROOMCOÖPERATIES BOUWEN MET NATUURLIJKE MATERIALEN DE UITDAGING VAN DE EEUW VOLGENS

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: DUURZAAMHEID ONDER DE LOEP HANDICAP EN INTEGRATIE: DE VERSCHILLEN VOORBIJ PAUL DE GRAUWE TREKT

Nadere informatie