3de bach Rechten. Fiscaal Recht. Prof. Bruno Peeters. uickprinter Koningstraat Antwerpen R EUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3de bach Rechten. Fiscaal Recht. Prof. Bruno Peeters. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R32 17.5 EUR"

Transcriptie

1 3de bach Rechten Fiscaal Recht Prof. Bruno Peeters Q uickprinter Koningstraat Antwerpen R EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 FISCAAL RECHT Prof. dr. Bruno Peeters BELGISCH BELASTINGRECHT in hoofdlijnen Fiscaal recht behoort tot het publiek recht omdat het de verhouding regelt tussen de overheid en de burger. Examen - Open boek (niet schrijven, enkel markeren!) - Niet geannoteerd wetboek - Schriftelijk examen - Inzicht is belangrijk! - Voorbeeldexamen: zie BB - Vragen (vb. krantenartikel: wat klopt niet in dit artikel?) Studiemateriaal - J.J. Couturier, B. Peeters en N. Plets, Belgisch belastingrecht, Antwerpen, Maklu, 21 ste druk (deel 1 beschikbaar op vrijdag 27 februari 2015). - Meest recente codex waarin is opgenomen: WIB 92, W. BTW, W.Reg. en W. Succ. o VRG codex: WIB 92, KB WIB, W. BTW, KB BTW o W.Reg. en W.Succ. (zelf afdrukken) Overzicht 1. Inleiding 2. Directe belastingen - Personenbelasting - Vennootschapsbelasting - Rechtspersonenbelasting (grote lijnen) - Belasting niet inwoners (grote lijnen) 3. Indirecte belastingen - Belasting over de toegevoegde waarde - Registratierechten - Successierechten 1

4 Inhoudsopgave Examen... 1 Studiemateriaal... 1 Overzicht... 1 Belang van het opleidingsonderdeel...13 Inleiding (HB pagina 1)...14 Afdeling 1. Bepaling van de belasting (HB pagina 2)...14 Afdeling 2. Kenmerken van de belasting (HB pagina 3)...14 Afdeling 3. Functies van de belasting (HB pagina 7) Financiële functie (HB pagina 7) Economische functie (HB pagina 10) Sociale functie (HB pagina 11)...20 Afdeling 4. Belastingheffende instanties (HB pagina 12)...20 Afdeling 5. Beginselen van de belastingheffing (HB pagina 13) Principes voortvloeiend uit de Grondwet (HB pagina 14) Principes voortvloeiend uit het publiekrechtelijk karakter van de belastingwet (HB pagina 38)..31 Afdeling 6. Gemeenschappelijke fiscale geschilprocedure (HB pagina 77)...45 Afdeling 7. Veralgemening van de rulingpraktijk (HB pagina 80)...46 Afdeling 8. Indeling van de belastingen (HB pagina 82)...47 Afdeling 9. Opbrengst van de belastingen (HB pagina 83)...48 Afdeling 10. Administratieve inrichting (FOD Financiën) (HB pagina 84)...48 Afdeling 11. Rekenhof (HB pagina 88)...48 Afdeling 12. Ombudsman (HB pagina 89)...49 Afdeling 13. Fiscale bemiddeling (HB pagina 90)...49 Afdeling 14. Tegemoetkoming voor fiscale spijtoptanten en maatregelen ter bevordering van een correcte belastinginning (HB pagina 92) Eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) (HB pagina 92) Fiscale regularisatie (HB pagina 93) Maatregelen ter bevordering van een correcte belastinginning (HB pagina 94)

5 Afdeling 15. Afschaffing effecten aan toonder (HB pagina 98)...50 De fiscale aspecten van de zesde staatshervorming...51 Personenbelasting in het licht van de zesde staatshervorming...51 I. Krachtlijnen van de fiscale bevoegdheidsverdeling vóór de zesde staatshervorming...51 II. Overzicht impact 6 de staatshervorming op financiering deelstaten...53 III. Krachtlijnen van de fiscale bevoegdheidsverdeling na de zesde staatshervorming...54 IV. Het algemeen normatief kader van de fiscale autonomie van de gewesten (BFW)...57 V. De gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting...60 Boek I. Staatsbelastingen (HB pagina 101)...61 Deel I. Inkomstenbelastingen (HB pagina 101)...61 Titel I. Inleiding (HB pagina 101)...61 Hoofdstuk I. De verschillende inkomstenbelastingen (HB pagina 101)...61 Hoofdstuk II. Ontstaan en ontwikkeling (HB pagina 101)...62 Hoofdstuk III. Definities (HB pagina 104)...63 Titel II. Personenbelasting (HB pagina 118)...64 Hoofdstuk I. Algemeen overzicht (HB pagina 118)...64 Afdeling 1. De personenbelasting: een gedeelde en een samengevoegde belasting (HB pagina 118)...64 Afdeling 2. De fiscale autonomie van de gewesten (HB pagina 119) Algemeen (HB pagina 119) Het algemeen normatief kader (HB pagina 121)...67 Afdeling 3. De fiscale bevoegdheden van de gewesten inzake de personenbelasting (HB pagina 122) Schematisch overzicht (HB pagina 122) De autonomiefactor (HB pagina 124) De gereduceerde belasting Staat en de belasting Staat (HB pagina 124) Gewestelijke bevoegdheden inzake de personenbelasting (HB pagina 125) Federale bevoegdheden inzake de personenbelasting (HB pagina 131) Progressiviteitsregel (HB pagina 132) Respect voor het recht tot het heffen van aanvullende belastingen door gemeenten en agglomeraties (HB pagina 134)

6 8. Lokalisatiecriterium (HB pagina 135) Procedureverplichtingen (HB pagina 136) Dienst van de personenbelasting (HB pagina 138)...87 Afdeling 4. De berekening van de personenbelasting (HB pagina 138) Samenstelling van het belastbaar inkomen (HB pagina 138) Bepaling van de belasting Staat (HB pagina 139) Bepaling van de gereduceerde belasting Staat (HB pagina 140) Berekening van de federale personenbelasting (HB pagina 140) Berekening van de gewestelijke personenbelasting (HB pagina 140) Overschotregeling (HB pagina 141) Vaststelling van de totale belasting (HB pagina 142) Verrekeningen op de totale belasting (HB pagina 142) Inwerkingtreding (HB pagina 143)...91 Hoofdstuk II. Aan de belasting onderworpen personen en territorialiteit van de belasting (HB pagina 144)..92 Afdeling 1. Toepassingsgebied ratione personae...92 Afdeling 2. Territorialiteitsbeginsel en wereldwijde taxatie...92 Hoofdstuk III. Grondslag van de belasting (HB pagina 145)...93 Afdeling 1. Algemene bepaling van het belastbaar inkomen (HB pagina 145)...93 Afdeling 2. Inkomen van onroerende goederen (HB pagina 145) Synthese (HB pagina 146) Belastbare inkomsten (HB pagina 146) Vaststelling van het netto inkomen (HB pagina 151) Het kadastraal inkomen (HB pagina 155) Vrijstellingen en verminderingen (HB pagina 160) Onroerende goederen met beroepskarakter (HB pagina 166) Afdeling 3. Inkomen van roerende goederen en kapitalen (HB pagina 166) Bepaling (HB pagina 166) Vaststelling van het netto inkomen (HB pagina 185)

7 3. Duurzame deglobalisatie van de roerende inkomsten met ingang van het aanslagjaar 1985 (HB pagina 187) Roerende inkomsten met beroepskarakter (HB pagina 187) Afdeling 4. Beroepsinkomen (HB pagina 188) Belastbare inkomsten (HB pagina 188) Vrijgestelde inkomsten (HB pagina 230) Vaststelling van het netto inkomen (HB pagina 262) Afdeling 5. Divers inkomen (HB pagina 301) Opsomming (HB pagina 301) Echtgenoten en wettelijk samenwonenden (HB pagina 314) Diverse inkomsten met beroepskarakter (HB pagina 315) Afdeling 6. Van het totale netto inkomen aftrekbare bestedingen (HB pagina 315) Afdeling 7. Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden (HB pagina 317) Grondregel (HB pagina 317) Meewerkinkomen (HB pagina 320) Huwelijksquotiënt (HB pagina 321) Correctiemaatregel (HB pagina 322) Het begrip beroepsinkomsten (HB pagina 322) Bijzondere regelingen (HB pagina 323) Hoofdstuk IV. Berekening van de belasting (HB pagina 324) Afdeling 1. Gewoon stelsel van aanslag (HB pagina 324) Van belasting vrijgesteld inkomen (HB pagina 324) Belastingtarief (HB pagina 332) Jaarlijkse indexering (HB pagina 334) Belastingkredieten (HB pagina 335) Verminderingen (HB pagina 341) Vermeerderingen (HB pagina 408) Afdeling 2. Bijzondere stelsels van aanslag (HB pagina 414)

8 1. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente (HB pagina 415) Afzonderlijke aanslagen (HB pagina 416) Bijkomende heffing op roerende inkomsten (HB pagina 436) Afdeling 3. Bonificatie voor voorafbetaling van de belasting (HB pagina 436) Titel III. Vennootschapsbelasting (HB pagina 437) Inleiding Ondernemingsactiviteit Vennootschapsbelasting: verwijzigingswetgeving Belang wisselwerking personenbelasting en vennootschapsbelasting A. Waarom ondernemen in de vorm van een vennootschap B. Financiering van de onderneming C. Financieel vergoedingsregime van de bestuurders vennoten Recente hervormingen A. Krachtlijnen hervorming B. Wet 22 juni 2005: aftrek voor risicokapitaal C. Wet 25 april 2007 houdende diverse bepalingen IV D. Programmawet van 27 april E. Wet 11 december 2008 houdende verdere implementering van de Europese fiscale richtlijn inzake grensoverschrijdende herstructureringen F. De wijzigingen aangebracht door de regering Di Rupo in 2011, 2012 en G. Wijzigingen regering Michel I Hoofdstuk 1: Aan de belasting onderworpen personen (HB pagina 437) Hoofdstuk 2. Grondslag van de vennootschapsbelasting (HB pagina 448) Afdeling 1. Algemene bepalingen (HB pagina 448) Principiële verwijzing naar de regels van de personenbelasting (HB pagina 448) Antimisbruikbepaling (artikel 183 bis WIB 92) (HB pagina 449) Gestort kapitaal (HB pagina 451) Fiscale netto waarde (HB pagina 463)

9 Afdeling 2. Belastinggrondslag (HB pagina 464) Naar Belgisch recht opgerichte vennootschappen (HB pagina 466) Naar buitenlands recht opgerichte vennootschappen (HB pagina 467) Verkrijging van eigen aandelen (artikel 186 WIB 92) (HB pagina 468) Gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen (artikel 187 WIB 92) (pagina 470).281 Afdeling 3. Vrijgestelde inkomsten (HB pagina 471) Meerwaarden (HB pagina 471) Gewestelijke steunmaatregelen (HB pagina 482) Verzekeringsondernemingen (HB pagina 483) Investeringen in audiovisuele producties (HB pagina 483) Investeringsreserve (HB pagina 485) Kapitaalvergoedingen in het kader van de economische heropleving (HB pagina 488) Afdeling 4. Vaststelling van het netto inkomen (HB pagina 489) Beroepskosten (HB pagina 489) Vaststelling van het belastbare inkomen (HB pagina 502) Afdeling 5. Ontbinding en vereffening (HB pagina 544) Verdeling van het maatschappelijk vermogen (HB pagina 544) Met verdeling van het maatschappelijk vermogen gelijkgestelde verrichtingen (HB pagina 549) Fusieregime (HB pagina 553) Hoofdstuk III. Berekening van de belasting (HB pagina 578) Afdeling 1. Gewoon stelsel van aanslag (HB pagina 578) Algemeen belastingtarief (HB pagina 579) Bijzondere belastingtarieven (HB pagina 583) Belastingkrediet voor uitbreiding van de eigen middelen van de onderneming (HB pagina 586) Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling (HB pagina 587) Vermindering voor inkomsten uit het buitenland (HB pagina 588) Aanvullende crisisbijdrage (ACB) (HB pagina 588)

10 7. Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan (HB pagina 589).334 Afdeling 2. Afzonderlijke aanslagen (HB pagina 590) Afdeling 3. Bijzondere fiscale stelsels (HB pagina 596) Historiek (HB pagina 596) Beleggingsvennootschappen (HB pagina 596) Coöperatieve participatievennootschappen (HB pagina 602) Zeescheepvaart (HB pagina 603) Organisme voor de Financiering van Pensioenen (HB pagina 607) Titel IV. Rechtspersonenbelasting (HB pagina 609) Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen rechtspersonen (HB pagina 609) Hoofdstuk II. Grondslag en berekening van de belasting (HB pagina 610) Afdeling 1. Alle soorten van rechtspersonen (HB pagina 610) Afdeling 2. Rechtspersonen van de tweede soort (HB pagina 611) Afdeling 3. Rechtspersonen van de derde soort (HB pagina 612) Titel V. Belasting van niet inwoners (HB pagina 614) Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen personen (HB pagina 614) Hoofdstuk II. Grondslag en berekening van de belasting (HB pagina 615) Titel VI. Aan de vier belastingen gemene bepalingen (HB pagina 641) Hoofdstuk I. Storting van de belasting door voorheffing (HB pagina 641) Afdeling 1. Algemene bepalingen (HB pagina 641) Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen IN KORT BESTEK (HB pagina 709) Hoofdstuk I. Algemene bepalingen (HB pagina 709) Hoofdstuk II. Aangifte (HB pagina 711) Afdeling 1. Aangifte inzake inkomstenbelastingen (HB pagina 711) Afdeling 2. Aangifte inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing (HB pagina 716) Afdeling 3. Vrijstelling van de verplichting om bepaalde inkomsten uit kapitalen en bepaalde diverse inkomsten aan te geven (HB pagina 716) Afdeling 4. Identificatie van de belastingplichtige (HB pagina 717) Afdeling 5. Bewijskracht van aangiften (HB pagina 717)

11 Hoofdstuk III. Onderzoeks en controlerechten van de Administratie (HB pagina 717) Afdeling 1. Plichten van de belastingplichtige (HB pagina 718) Voorlegging van boeken en bescheiden (HB pagina 718) Verstrekking van inlichtingen (HB pagina 719) Toegang tot bedrijfslokalen, werven en privéwoningen (HB pagina 721) Boekhoudverplichting (HB pagina 722) Afdeling 2. Plichten van derden (HB pagina 722) Afdeling 3. Plichten van openbare diensten, instellingen en inrichtingen (HB pagina 725) Afdeling 4. Gemene bepalingen inzake recht van onderzoek ten aanzien van de belastingplichtige en van derden (HB pagina 726) Afdeling 5. Uitwisseling van inlichtingen tussen fiscale besturen (HB pagina 728) Afdeling 6. Wederzijdse bijstand in EU verband (HB pagina 729) Afdeling 7. Wederzijdse bijstand in OESO verband (HB pagina 730) Afdeling 8. Europees arbitrageverdrag (HB pagina 731) Hoofdstuk IV. Bewijsmiddelen van de Administratie (HB pagina 733) Afdeling 1. Beginsel (HB pagina 733) Afdeling 2. Bijzondere bewijsmiddelen (HB pagina 734) Afdeling 3. Niet tegenstelbaarheid van bepaalde verrichtingen (HB pagina 737) Afdeling 4. Ruling (HB pagina 739) Hoofdstuk V. Aanslagprocedure (HB pagina 740) Afdeling 1. Wijziging van de aangifte (HB pagina 740) Afdeling 2. Aanslag van ambtswege (HB pagina 741) Hoofdstuk VI. Aanslag (HB pagina 742) Afdeling 1. Aanslagjaar (HB pagina 742) Afdeling 2. Belastbaar tijdperk (HB pagina 743) Afdeling 3. Aanslagtermijnen (HB pagina 744) Gewone aanslagtermijn (HB pagina 744) Aanslagtermijn van drie/vijf of zeven/negen jaar (artikel 354 WIB 92) (HB pagina 744)

12 3. Nieuwe aanslag na vernietiging van een onregelmatige aanslag (artikel 355 WIB 92) (HB pagina 746) Subsidiaire aanslag (artikel 356 WIB 92) (HB pagina 747) Bijzondere aanslagtermijnen (artikel 358 WIB 92) (HB pagina 749) Afdeling 4. Aanslag in hoofde van overnemende of verkrijgende vennootschappen (HB pagina 751).358 Hoofdstuk VII. Rechtsmiddelen (HB pagina 752) Afdeling 1. Administratief beroep (HB pagina 752) Afdeling 2. Gerechtelijk beroep (HB pagina 760) Hoofdstuk VIII. Invordering van de belasting (HB pagina 762) Afdeling 1. Belastingschuldigen (HB pagina 764) Algemeen beginsel (HB pagina 764) Echtgenoten en wettelijk samenwonenden (artikel 394 WIB 92) (HB pagina 765) Feitelijk gescheiden echtgenoten (artikel 393 bis WIB 92) (HB pagina 766) Overleden belastingplichtigen (artikel 398 WIB 92) (HB pagina 768) Aannemer (HB pagina 768) Betwiste aanslagen (HB pagina 772) Afdeling 2. Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen (HB pagina 772) Roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing (HB pagina 772) Ten kohiere gebrachte directe belastingen en onroerende voorheffing (HB pagina 773) Over hun geheel onverwijld betaalbare belastingen en voorheffingen (HB pagina 773) Bescherming van personen die tegelijk schuldeiser en schuldenaar zijn van sommige openbare besturen en instellingen van openbaar nut (HB pagina 774) Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen (artikelen 413 bis tot 413 octies WIB 92) (HB pagina 775) Afdeling 3. Interesten (HB pagina 776) Afdeling 4. Verjaring (HB pagina 779) Afdeling 5. Vervolgingen (HB pagina 780) Afdeling 6. Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering (HB pagina 781) Hoofdstuk IX. Sancties (HB pagina 788)

13 Hoofdstuk X. Aanvullende crisisbijdrage (HB pagina 789) Deel III. Indirecte belastingen (HB pagina 1) Titel I. Belastingen op het rechtsverkeer (HB pagina 2) Hoofdstuk I. Belastingen over de toegevoegde waarde (BTW) (HB pagina 2) Inleiding (HB pagina 2) Afdeling 1. Bepaling, aard, werking van de BTW, enkele preliminaire definities en geografisch toepassingsgebied (HB pagina 7) Bepaling van de BTW (HB pagina 7) Aard van de belasting (HB pagina 7) Werking van de belasting (HB pagina 9) Enkele preliminaire definities (artikel 1, 2 10 W.BTW) (HB pagina 10) Geografisch toepassingsgebied (HB pagina 14) Belastingplichtigen (algemene benadering) (HB pagina 73) Wie is belastingplichtige? (HB pagina 73) Uitzonderingen (HB pagina 77) Toevallige belastingplichtigen (HB pagina 80) Afdeling 2. Maatstaf van heffing (HB pagina 85) Leveringen van goederen in België (HB pagina 15) Het verrichten van diensten in België (HB pagina 31) Invoer (HB pagina 48) Intracommunautaire verwerving (HB pagina 52) Afdeling 3. Belastingplichtigen (HB pagina 73) Toevallige belastingplichtige (HB pagina 80) Stille handelsvennootschap (HB pagina 80) Tijdelijke handelsvennootschap (HB pagina 82) Feitelijke vennootschap maatschap (HB pagina 83) Afdeling 4. Maatstaf van heffing (HB pagina 84) Leveringen van goederen en diensten (HB pagina 84) Invoer (HB pagina 93)

14 3. Intracommunautaire verwerving Afdeling 5. Tarief van de BTW (HB pagina 96) Afdeling 6. Vrijstellingen van BTW (HB pagina 97) Afdeling 7. Aftrekregeling (HB pagina 117) Algemeen principe (HB pagina 117) Omvang (HB pagina 117) Herziening van de aftrek (HB pagina 131) Afdeling 8. Formaliteiten (Kort Bestek) (HB pagina 136) Afdeling 9. Bijzondere regelingen (HB pagina 181) Bewijsmiddelen (HB pagina 161) Controlemaatregelen (in grote lijnen) (HB pagina 163) Registratierechten/Registratiebelasting (Vlaamse Gewest) Successierechten/Erfbelasting (Vlaamse Gewest) Voorbeeldexamen Fiscaal Recht

15 Belang van het opleidingsonderdeel Totale opbrengst van de staatsbelastingen (begrotingsjaar 2013) Bron: FOD Financiën: fiscale_ontvangsten/ EUR per jaar (excl. Parafiscale heffingen), d.i EUR per inwoner gemiddeld, of nog: MEUR per dag - 11,39 MEUR per uur EUR per minuut EUR per seconde Exclusief parafiscale heffingen: vb. niet werknemers en werkgeversbijdragen (socialezekerheidsrecht) In België worden vrij hoge belastingen geheven op inkomsten uit arbeid. Onderscheid tussen rechtswetenschap en politiek Enkele krantenkoppen: 1) Oeso pleit voor tax shift in België (Belang van Limburg 25/11/2014) 2) Beke: "Vijf jaar om werk te maken van de tax shift" (De redactie.be: 25/11/2014) 3) N VA geeft CD&V waarschuwing: Vermogenswinstbelasting mag niet te ver gaan (De Standaard: 6 februari 2015) 4) Open VLD speelt het minder hard over tax shift (De Redactie.be: 18 januari 2015) 5) In een poging de commotie rond de taxshift tot bedaren te brengen, noemt MR voorzitter Olivier Chastel een lastenverschuiving van arbeid naar consumptie 'slechts één van de mogelijkheden'. Hij reageert daarmee op de uitspraken van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N VA). (De Tijd 8 februari 2015) 13

16 Inleiding (HB pagina 1) Afdeling 1. Bepaling van de belasting (HB pagina 2) Een belasting is een heffing, d.w.z. een betaling eenzijdig opgelegd door de overheid, teneinde haar middelen te verschaffen om in haar uitgaven van alle aard te voorzien. De heffing geschiedt zonder onmiddellijk aanwijsbare tegenprestatie. Belasting: - eenzijdig opgelegd door de overheid (toestemming van de burgers wordt niet gevraagd) - zonder rechtstreekse tegenprestatie - bij wet of iets gelijkaardigs - ingevoerd door een democratisch vertegenwoordigd orgaan (vb. gemeenteraad, provincieraad) Afdeling 2. Kenmerken van de belasting (HB pagina 3) De twee essentiële kenmerken die traditioneel aan de belasting worden gegeven zijn haar publiekrechtelijk/dwingend karakter en haar financieel doel. Een belasting is een afdracht die je opgelegd wordt en dus een dwangkarakter heeft. Belastingen zijn te onderscheiden van schenkingen die aan de Staat worden gedaan omdat deze vrijwillig gebeuren (vb. testament waarin de Staat als begunstigde wordt aangeduid). Als belastingen niet vrijwillig worden betaald, kunnen ze worden afgedwongen. Aflijning van andere overheidsheffingen/vergoedingen Belasting retributie Een retributie is een vergoeding die de overheid verkrijgt voor het verstrekken van een dienst aan de burgers wanneer zij daarbij over een juridisch of feitelijk monopolie beschikt. De vergoeding die bij een retributie wordt gevraagd, staat tegenover een geïndividualiseerde tegenprestatie waarvan de opbrengst niet wordt bestemd ter financiering van de algemene uitgaven van de overheid. Tussen de gevraagde vergoeding en de verstrekte dienst of het verstrekte voordeel moet wel een redelijke verhouding bestaan, zoniet moet de gevraagde vergoeding worden beschouwd als een belasting. Vb. Vergoeding voor een nieuwe identiteitskaart = retributie De overheid beschikt hierbij over een monopolie, je kan immers niet bij de krantenwinkel om een nieuwe identiteitskaart gaan. Vb. Vergoeding voor de publicatie van de statuten van een vennootschap in het BS = retributie 14

17 Belasting prijs Men spreekt van een prijs wanneer de overheid in concurrentie met een ander bedrijf een dienst levert. Vb. Een ondergrondse parking waarvoor je moet betalen en die door de overheid wordt uitgebaat = prijs Waarom een onderscheid tussen belasting retributie prijs? Een belasting is een greep op je privé vermogen, je eigendom wordt geraakt. Moet een belasting een eigendomsoverdracht inhouden? Is een belasting steeds in geld? Nee, je kan belastingen hebben in geld, meestal is dit ook wel het geval, maar er zijn ook belastingen in natura, vb. Vlaamse successierechten kunnen betaald worden met het overdragen van kunstwerken van internationale faam (erkenning door commissie) (ingevoerd bij overlijden van Renée Margriet om te vermijden dat de erfgenamen de werken moeten verkopen aan het buitenland om de successierechten te kunnen betalen). Belastingen kunnen ook door fysieke arbeid betaald worden. Een oud reglement van de buurwegen bepaalt dat men verplicht is om ingeval van zware sneeuwval de stoep vrij te maken. Dit reglement is nog steeds van kracht. Is de dienstplicht (het leger) ook geen vorm van belastingen in natura? Belastingen worden gezien als een belastingplicht, terwijl de Romeinen belastingen zagen als een belastingrecht. Vroeger moest niet iedereen in België belastingen betalen (cijnskiesstelsel in de 19 e eeuw). Hoe meer belastingen men betaalde, hoe meer stemrecht men had. Het kwam er dus op aan om zoveel mogelijk belastingen te betalen, want dan had je meer te zeggen. De inkomensbelastingen werd niet geheven op een concreet loon maar op basis van objectieve indices (vb. aantal ramen dat je woning had, aantal balkons, een poortgebouw, ). Dit toont aan dat fiscale regimes aanleiding kunnen geven tot gedragswijzingen (vb. aanpassing van architectuur). Zijn belastingen noodzakelijk? Een dwangkarakter wijst op het feit dat je een bepaald effect wil realiseren dat niet vrijwillig gerealiseerd kan worden. Samuelson heeft een onderscheid gemaakt tussen collectieve goederen en private goederen. Collectieve goederen kunnen nog verder opgedeeld worden in zuiver collectieve goederen en quasi collectieve goederen. Collectieve goederen zijn bijvoorbeeld een park en defensie (beoogt de mensen te beveiligen tegen de agressie van externen). Vaak duikt het probleem van free riding op. Dit is het profiteren zonder zelf veel te moeten betalen. Via een belasting wordt een free rider echter gedwongen om ook mee te betalen. 15

18 Het is een andere vraag of de overheid ook zelf voor de organisatie moet instaan, vb. is een privé leger mogelijk? De financiering van een behoefte is een andere discussie dan door wie en hoe de behoefte moet worden verwezenlijkt. Er zijn heel wat collectieve goederen die vroeger collectief waren, maar die dat nu niet meer zijn, vb. een vuurtoren. Aan de Schelde is er een wallenraderketen waardoor vuurtorens overbodig geworden zijn. Bij dit systeem kan de gebruiker worden aangesproken voor de financiering en is een belasting niet meer nodig. Op dit idee is ook het rekening rijden gebaseerd. Belastingen worden vaak ingevoerd wanneer het free riding probleem groot is (vooral bij zuiver collectieve goederen). Onderwijs is een voorbeeld van een quasi collectief goed. Er is een leerplicht tot 18 jaar en onderwijs is kosteloos. Je bent dus verplicht onderwijs te volgen en de instelling mag hier geen vergoeding voor vragen. De overheid is niet enkel geïnteresseerd in het onderwijs van een individuele persoon maar ook in het externe effect dat 18 jarigen goed zijn opgeleid (collectief belang). Voorbeelden: - Met de verplichte autokeuring wordt het externe effect van een verkeer met veilige wagens beoogt. De verplichting wordt niet opgelegd in je eigen belang maar in het belang van alle anderen die deelnemen aan het verkeer. De overheid vindt het nodig om het je te verplichten te wagen te laten controleren, maar niet om het gratis aan te bieden. - De verplichte autoverzekering is er ook vooral om derden te beschermen. De verzekering is niet gratis, de overheid komt enkel tussen in het normeren. - Vroeger was er een fiscale aftrek (via de personenbelasting) voor dubbele beglazing. De fiscale doelstelling is inkomsten genereren. Fiscale technieken worden gebruikt om niet fiscale redenen waardoor er doorkruisingen ontstaan en het Mattheus effect speelt (rijken zullen rijker worden en de armen zullen armer worden, vb. alleen degene met het grootste huis met de meeste ramen dat zuidelijk georiënteerd is, geniet het meeste). Dubbele beglazing kan ook via bouwschriften (gebods of verbodsbepalingen) geregeld worden en niet via belastingen. Een subsidie is een andere mogelijkheid waarbij de voorwaarden beter gemoduleerd kunnen worden. In een derde orde kan met belastingen worden gewerkt, maar dan zijn bepaalde belastingen meer geschikt dan andere (vb. verbouwingen worden met 6% ipv 21% belast). Het atypische aanwenden van de fiscale technieken moet zuinig worden aangewend (desintrumentalisering van de fiscaliteit). - Een gemeente voert een belasting in op het ophalen van huisvuil. Als je geen gebruik maakt van de dienst en dan niet moet betalen, gaat het om een retributie. Indien je altijd moet betalen, ook al maak je geen gebruik van de dienst, dan gaat het om een belasting (onweerlegbaar vermoeden dat je gebruik maakt 16

19 van de openbare dienst). Vandaag wordt er in de meeste gemeenten met een betaling van vuilzakken gewerkt (vervuiler betaalt principe). - Een belasting op het aansluiten op de riolering na werken is een verhaalbelasting (= eigenlijke belasting). De grondslag van een verhaalbelasting is dat bepaalde uitgaven doe door de belastingheffende overheid in het algemeen worden verricht en bijgevolg aan allen ten goede kunnen komen, niettemin van bepaalde personen worden teruggevorderd op grond van het onweerlegbaar vermoeden dat zij er het meeste voordeel uit halen. Zo kunnen de kosten van openbare werken worden verhaald op degene waarvan (onweerlegbaar) wordt vermoed dat ze het meeste nut hebben van de investering. De belasting moet betaald worden op basis van de gevellengte, je kan er niet onder uit dus het is een belasting. Verhaalbelastingen kunnen echter soms wel problematisch zijn. Een huis dat gelegen is op een hoek en dus aan twee straten grenst, zou op grond van de verhaalbelasting die berekend wordt op basis van de gevellengte, twee keer belastingen moeten betalen (dubbele belasting). Belastingen kunnen enkel door de overheid worden ingevoerd omdat ze een impact vormen op je privé vermogen (legaliteitsbeginsel). In artikel 173 Gw. worden ook een aantal waarborgen gegeven voor overheden die niet werken met belastingen maar met retributies. Bij een prijs zijn er geen waarborgen omdat er correctie is via de markt. Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat wanneer de overheid teveel vraagt, meer dan het kostendekkende, het gaat om een belasting en niet om een retributie. Na de bankencrisis heeft de overheid alle deposito s van particulieren tot EUR gewaarborgd. De banken moesten bij deze waarborg bijdragen op basis van de omvang van de deposito s die men had. Argenta had weinig risicovolle producten maar wel veel deposito s waardoor ze een even grote premie moesten betalen als de grote banken. Argenta vond dit discriminatie en stapte naar het Grondwettelijk Hof. Er werd aan gevoerd dat het om een belasting gaat (artikel 170 Ger.W.). Argenta was het niet eens met de premieberekening. Voor een woning met een leien dak zal immers ook een lagere brandverzekering moeten worden betaald dan voor een woning met een strooien dak. Het Grondwettelijk Hof gaf Argenta gelijk en heeft de regeling vernietigd. Zijn geen belastingen: - Verplichte betalingen aan de overheid wanneer het slechts toevallig is dat de overheidsdaad gesteld met niet financiële doeleinden, geld doet toevloeien naar de Schatkist (vb. strafrechtelijke boete, verbeurdverklaring) Boetes zijn ook betalingen die onder dwang worden opgelegd, maar zijn geen belastingen omdat de finaliteit niet fiscaal is. - Schenkingen en legaten aan de overheid - Opbrengst die de overheid verkrijgt uit de verkoop, de verpachting of de concessie van domeingoederen (vb. houtkappingen, vaartrechten, inkomgelden van openbare musea) 17

20 - Inkomsten die de overheid verwerft uit haar aandelen in overheidsbedrijven (vb. Nationale Bank van België, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Belgacom/Proximus) - Inkomsten die de overheid behaald door het verstrekken van diensten aan de burgers en dit in sectoren waarin zij in concurrentie treedt met de privé sector (vb. financiële sector en vervoer) Belasting parafiscale heffing Parafiscale heffingen zijn werknemers en werkgeversbijdragen om de sociale voorzieningen te kunnen financieren. Hier zit een verzekeringsaspect in, je verzekert je tegen bepaalde risico s (vb. kinderen krijgen, ziek worden, ). De bijdragen worden berekend op basis van de toegekende lonen en gaan naar de rijksdiensten voor sociale zekerheid (rechtspersonen die afgescheiden zijn van de Staat waardoor sommigen ze niet kwalificeren als een belasting omdat belastingen niet bestemd kunnen worden (universaliteitsprincipe)). Sociale zekerheid is allemaal arbeidsgerelateerd en de meeste risico s zijn ook arbeidsgerelateerd, behalve vb. ziekte en invaliditeit en kinderbijslag (krijgt iedereen, ondanks het feit dat je misschien nog nooit gewerkt hebt). Er is een beweging waarbij het verzekeringselement meer geëvolueerd is naar een solidariteitsgedachte. Is er in België geen nood om kinderbijslag en ziekte invaliditeit met algemene fiscale inkomsten te financieren? Hierdoor kunnen de werknemers en werkgeversbijdragen gedrukt worden (tax shift). Zie nr. 6 HB pagina 8: In 1850 was er 84 miljoen BEF belastingen. Nu bedragen de staatsbelastingen 100 miljoen EUR. Er zijn grote stijgen geweest in de jaren 30 en net na de wereldoorlogen. Het eerste wetboek inkomsten belastingen dateert van 1919 (net na WOI). In de jaren is er een grote sprong geweest met de oliecrisissen. Keynes heeft regels vooropgesteld waaraan een ideaal belastingsysteem moet beantwoorden. a) Geregelde opbrengst Ten eerste moeten de bijdragen op een realistische wijze geleverd kunnen worden en niet conjunctuur gevoelig zijn (vb. successierechten is niet conjunctuur gevoelig, BTW wel). Door een veelheid aan belastingen wordt het risico van conjunctuur gevoeligheid gespreid, waardoor er een vrij stabiele opbrengst is. Belastingen moeten anderzijds ook bewegelijk genoeg zijn om in te spelen op veranderingen (elasticiteit), vb. bedrijfsvoorheffing (als je loon stijgt, zal ook de bedrijfsvoorheffing automatisch stijgen). b) Eenvoudige, snelle en goedkope inning Keynes wees er ook op dat het systeem eenvoudig moet zijn. Eenvoud moet er zijn in de principes, complexiteit in de uitwerking is geen probleem, vb. BTW is qua concept eenvoudig, maar qua uitvoering ingewikkeld. Eenvoud veronderstelt wel dat de wetgeving duidelijk is en dat er niet te veel wijzingen zijn (stabiliteit). Snelheid is een element van de belastingpsychologie, hoe langer men wacht met een belastbaar 18

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Uittreksel)........................ 5 Wet van 24

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel........... 3 Wet van 24

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1

Inkomstenbelasting. Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1 Inkomstenbelasting Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1 1. Inleiding A. Begrippen Definitie fiscaal recht 1 Algemeen begrip van de belasting Definitie Cassatie (+gemeenschappen/gewesten)

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Algemene inhoudstafel

Algemene inhoudstafel Algemene inhoudstafel Ten Geleide In memoriam Prof. dr. Jos J. Couturier Algemene inhoudstafel Inhoudstafel deel I Lijst van afkortingen Inleiding Boek I. Deel I. Staatsbelastingen Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3

HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium V Ten geleide 0 Voorwoord IX Algemene bibliografie XI DEEL I De aangifte HOOFDSTUK 1 Aangifte inzake PB, VenB, RPB en BNI 3 1. Overzicht van de soorten aangifteformulieren

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel - Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I...... Algemene inhoudstafel Boekdeel II..... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel...........

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 5. Inhoudstafel 7. Lijst van afkortingen 23

Inhoudstafel. Woord vooraf 5. Inhoudstafel 7. Lijst van afkortingen 23 Inhoudstafel Woord vooraf 5 Inhoudstafel 7 Lijst van afkortingen 23 Inleiding 27 Afd. 1. Bepaling van de belasting 27 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 29 Afd. 3. Functies van de belasting 32 1. Financiële

Nadere informatie

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april Algemene inhoud I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10 april 1992............. 3 II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WIB 1992 415 Koninklijk

Nadere informatie

Boek I-A. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boek I-A. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boek I-A Algemene inhoudstafel Boek I-A Algemene inhoudstafel Boek I-B..... Algemene inhoudstafel Boek II...... Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel........ 3 Wet van 24 december 2002 tot wijziging van

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Deel 1 Basisbeginselen

Deel 1 Basisbeginselen Deel 1 Basisbeginselen Vragen 1 Geef de definitie van belastingen. 2 Geef de kenmerken van een belasting. Geef en bespreek een voorbeeld. 3 Welke soorten sancties zijn er? Geef van elke soort sanctie een

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Wijze van conflictoplossing / -benadering

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Wijze van conflictoplossing / -benadering Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Federale Overheidsdienst FINANCIEN Geert Callaert Fiscaal Bemiddelaar International Fiscal Association Brussel

Nadere informatie

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW Fiscale Handboeken HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW 2013 Prof. Dr. Luk Vandenberghe (Universiteit Antwerpen) Antwerpen Cambridge Handboek fiscale procedure btw Luk Vandenberghe

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Deel I - Wat gebeurt er na de controle?

Deel I - Wat gebeurt er na de controle? Inhoudstafel Deel I - Wat gebeurt er na de controle? 1. U bekent... 3 1.1. Hoe doet u dat?... 3 1.2. Wat is een samengestelde erkenning?...................... 4 1.3. Kunt u terugkomen op uw bekentenis?...

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

2de bach TEW. Bedrijfsfiscaliteit. Samenvatting. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.00 EUR

2de bach TEW. Bedrijfsfiscaliteit. Samenvatting. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.00 EUR 2de bach TEW Bedrijfsfiscaliteit Samenvatting Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 141 5.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be BEDRIJFSFISCALITEIT

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn...

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn... INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL 1. DE AANGIFTE Inleiding............................................................. 3 De aangifteplichtigen..................................................

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Bibliografie 1

INHOUDSTAFEL. Bibliografie 1 Bibliografie 1 Titel I. De aangifte en haar controle De aanslag en de aanslagtermijnen 3 Hoofdstuk 1. De aangifte inzake directe belastingen en B.T.W. 5 1. Directe belastingen 5 1.1. Vormvereisten van

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied.

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied. WETSVOORSTEL Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied Artikel 2 Deze wet is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers. Voor de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Uitvoeringsbesluit bij Vlaamse Codex Fiscaliteit afgestemd op overname registratie- en successierechten Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België,

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België, Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot een grensoverschrijdende samenwerking inzake de rechtstreekse uitwisseling van fiscale inlichtingen 3 januari 2011 DGB

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

Groenboek Zesde Staatshervorming. Subcluster fiscaliteit en financiering

Groenboek Zesde Staatshervorming. Subcluster fiscaliteit en financiering Groenboek Zesde Staatshervorming Subcluster fiscaliteit en financiering 1. Verenigbaarheid van de regionale fiscaliteit met het Europees recht 2. De Vlaamse bevoegdheden in de personenbelasting 3. De niet-bevoegdheidsoverdracht

Nadere informatie

Omzendbrief 2014/2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex

Nadere informatie

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131)

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131) Didier Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances Vice-eersteminister en Minister van Financiën Wetgeving De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art.

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST

AANVULLENDE OVEREENKOMST AANVULLENDE OVEREENKOMST TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE FEDERATIEVE REPUBLIEK BRAZILIË TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T Rolnummer 3739 Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 413bis tot 413octies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Mr. Jo Roseleth Mrs. Jessica Vanhove Partner Advocaat jo.roseleth@sherpalaw.be jessica.vanhove@sherpalaw.be Enige tijd geleden werd

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Onlangs heeft de Spaanse fiscus (Hacienda) de geplande belastingherzieningen voor 2015 (en voor een deel zelfs al met onmiddellijke ingang in 2014) gepubliceerd.

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...

Inhoudstafel. Voorwoord... iii Inhoudstafel Voorwoord.................................................. i Deel 1. Gemeenrechtelijke implicaties........................... 1 Antoine DOOLAEGE Inleiding....................................................

Nadere informatie

Ten Geleide. Lijst van afkortingen

Ten Geleide. Lijst van afkortingen Ten Geleide Inhoudstafel Lijst van afkortingen V VII XXVII Inleiding 1 Afd. 1. Bepaling van de belasting 1 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 3 Afd. 3. Functies van de belasting 7 1. Financiële functie

Nadere informatie

Woord vooraf. Lijst van afkortingen

Woord vooraf. Lijst van afkortingen Inhoudstafel Woord vooraf Inhoudstafel Lijst van afkortingen V VII XIX Inleiding 1 Afd. 1. Bepaling van de belasting 1 Afd. 2. Kenmerken van de belasting 3 Afd. 3. Functies van de belasting 6 1. Financiële

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Tax shift / Federale regering

Tax shift / Federale regering Tax shift www.vereeck.be lode.vereeck@uhasselt.be 099/59.9. Federale regering Krachtlijnen van het regeerakkoord gezond financieel-economisch beleid sanering = 100% bezuinigingen (8,1 miljard) o.a. sociale

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

II. GERECHTELIJK RECHT

II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT A. Gerechtelijk Wetboek Wet 10 oktober 1967 p. 214 A. Gerechtelijk Wetboek p. 214 Wet 10 oktober 1967 Art. 569 volledig vervangen Art. 569. De rechtbank van

Nadere informatie