Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er"

Transcriptie

1 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie OutFit juni 3 Aanbiedingsbrief ledenwerving 4 Aanmeldingsformulier 5 Kortingsoverzicht C.B 6 Leden werven leden 7 Jaarverslag Bpf-D e.v. Jaarverslag deelnemersraad 12 e.v. De nieuwe Pensioenwet 16 Voorstel tot wetswijziging 18 Contributie 19 Adresgegevens 20 Torenhoge schuld Hema 21 Adreswijzigingen 21 Reactie van lezers 22 e.v. Collectief pensioen 24 Colofon 24 John Bogers Van de voorzitter Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er nogal wat gaande in het pensioenbolwerk Nederland. Tegenvallende beleggingsresultaten. Slinken van buffers van de pensioenfondsen en ga zo maar door. Er zijn al pensioenfondsbesturen die waarschuwen voor een mogelijke beperkte of geen indexering voor 2009 op pensioenen. Bij de geringste financiële problemen van een pensioenfonds wordt direct aan bijstelling of zelfs opschorten van de indexering op pensioenen gedacht. Als een vanzelfsprekendheid worden de problemen op de gepensioneerden verhaald. Er moet een halt worden geroepen tegen deze denkrichting. Als er al een bijdrage geleverd zou moeten worden aan het gezond houden van de dekkingsgraad dan moet daar iedereen een bijdrage aan leveren en niet alleen de gepensioneerden! Niet voor niets is er recentelijk door vertegenwoordigers van twee politieke partijen een initiatief wetsontwerp ingediend. Een bijstelling in de pensioenwet als wettelijke basis voor vertegenwoordiging van gepensioneerden in de besturen van pensioenfondsen. Mocht er nog iemand twijfelen aan de noodzaak van een sterke en goed georganiseerde belangenbehartiging voor gepensioneerden? Ik nodig die iemand uit eens om zich heen te kijken en de publicaties in kranten en media te volgen. Het antwoord is kort maar krachtig: verenig u, want ook voor vervolg op pagina 3

2 Van de redactie Website van onze vereniging: Sinds februari van dit jaar beschikt onze vereniging over een website. U heeft hierover kunnen lezen in OutFit van maart Martin J. Holtkamp Tegen leden die onze site nog niet hebben bezocht zou ik willen zeggen, neem eens de tijd en ga eens kijken op Wij van onze kant doen ons uiterste best de website zo actueel mogelijk te maken en te houden met zoveel mogelijk belangrijke informatie en nieuws voor onze leden. Immers onze website is het communicatie middel met de leden van de vereniging en de grote buitenwereld. Een snel en effectief communicatiemiddel. Daarnaast wordt 4 keer per jaar ons informatieblad OutFit uitgegeven. Wat vind U zoal op onze site? 1 De Homepage: Profiel van onze vereniging, contactgegevens en het actuele nieuws. 2 Organisatie: Bestuurssamenstelling, organisatie, historie van de vereniging, en statuten. 3 Lidmaatschap: Alle belangrijke voorwaarden van het lidmaatschap, hier kunnen nieuwe leden zich aanmelden. 4 Info voor leden: Deze pagina kan alleen door leden worden bezocht, hiertoe moet u inloggen met uw persoonlijke registratienummer wat u van het pensioenfonds hebt gekregen. U vindt hier de Collectieve ziektekostenverzekering Zilveren Kruis, Collectie voordeel regelingen Verzekeringen Centraal Beheer, uw pensioenregeling, OutFit archief. In de toekomst zal deze pagina verder worden uitgebreid met collectieve voordeel regelingen en andere voor de leden belangrijke voorzieningen. 5 Leden schrijven: Een open forum voor alle leden. U kunt hier uw mening geven over allerlei zaken, uw collega s informeren, nieuws melden en allerlei actuele zaken aan de orde stellen. De voorwaarden vindt u op de pagina. 6 Nuttige adressen: Die voor gepensioneerden belangrijk kunnen zijn. Door het aanklikken van het internet adres komt u automatisch op de website van genoemde organisatie en/of bedrijf. 7 Pensioenzaken: Actuele informatie over de financiële ontwikkelingen rond pensioenfondsen. De nieuwe pensioenwet. Pensioenregeling en jaarverslag van het Bpf-D. 8 Prikbord: Op deze pagina vindt u recente artikelen uit dagbladen, tijdschriften en andere media die betrekking hebben op pensioenen, pensioenfondsen, zorgwetten, verzekeringen en andere voor gepensioneerden belangrijke zaken. Deze pagina wordt wekelijks voorzien van actueel nieuws. 9 Nieuws: Dagelijks nieuws wat voor de vereniging en haar leden belangrijk is. 10 Contact: Eenieder die iets te vragen of te zeggen heeft vult hier het contact-formulier in "Schroom niet" en bekijk onze site, wij hopen dat u in de toekomst actief gaat deelnemen aan het werk van onze vereniging door regelmatig uw reacties, ideeën en positieve bijdragen te leveren. 2

3 Rectificatie In OutFit juni 2008 nr. 70 is een fout geconstateerd, in het artikel Dalende aandelen, lage rente en inflatie bedreigen de koopkracht van Gepensioneerden op pagina 3 rechter kolom laatste blokje tekst leest u: Deze meting is gedaan in maart 2008, op het moment dat dit artikel in Outfit verschijnt zal deze situatie zeker zijn veranderd, hopelijk in positieve zin. Het is snel bergafwaarts gegaan met de financiële positie van de pensioenfondsen. Toen in juli 2007 de credietcrisis uitbrak en de aandelenmarkten begon te infecteren stonden ze er nog prima voor. Er zat circa 700 miljoen euro in de pensioenpot. De gemiddelde dekkingsgraad de verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen - was dankzij drie uitstekende beleggingsjaren opgelopen tot gemiddeld 151 procent. De geaccentueerde tekst had moeten zijn Er zat circa 700 miljard euro in de pot. Red. OutFit Van de voorzitter (vervolg) gepensioneerden geldt; de kracht van de stem wordt bepaald door het aantal!!!!!! In september wordt een grote ledenwerf campagne gehouden onder alle gepensioneerden die hun pensioen ontvangen van de Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Detailhandel. Ruim twee derde van deze gepensioneerden weet nog niet van het bestaan van een belangenvereniging. Ook u kunt leden werven! Spoor oud collega s en andere gepensioneerden uit dit pensioenfonds aan lid te worden. Mag ik ook op u rekenen? John M.H. Bogers Voorzitter. Actie leden werving oktober 2008 In oktober 2008 start de vereniging een ledenwerfactie. Alle gepensioneerden (ca ),die in welke vorm dan ook een uitkering ontvangen van het Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Detailhandel, ontvangen in oktober 2008 een aanbiedingsbrief met kortingsoverzicht, waarbij wij eenieder uitnodigen lid te worden van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel(V.G.D.) en te profiteren van de vele voordelen die dat lidmaatschap geeft. U kunt als verenigingslid natuurlijk ook leden werven door oud collega s en of bekenden die daarvoor in aanmerking komen te stimuleren lid te worden. De in de aanbiedingsbrief genoemde voordelen ten aanzien van De Ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis Achmea en de Verzekeringen van Centraal Beheer gelden inmiddels al voor u als lid van de vereniging. De afspraken tussen Maxeda en Zilveren Kruis Achmea, over de premie s en condities voor de ziektekostenverzekering en de verzekeringen van Centraal Beheer lopen tot eind Het is ons bekend dat bij toekomstige onderhandelingen tussen Maxeda en de verzekeraars geen afspraken meer worden gemaakt voor gepensioneerden. Bovendien weten wij niet welke condities zullen worden vastgelegd door Werkmaatschappijen die door Maxeda zijn of worden afgestoten. Wij hebben inmiddels voor leden van onze vereniging tot eind 2010 met Achmea en Centraal Beheer exact dezelfde premie- en conditieafspraken kunnen maken. 3

4 Aanbiedingsbrief aan gepensioneerden die nog geen lid zijn Geachte heer, mevrouw Maak, als gepensioneerde, gebruik van uw recht op medezeggenschap door uw stem te laten horen bij uw pensioenfonds. Graag nodigen wij u uit lid te worden van de gepensioneerdenvereniging van de Stichting Bedrijfstak pensioenfonds voor de detailhandel. (Bpf-D) De vereniging is de eerste Nederlandse belangenvereniging voor gepensioneerden bij een bedrijfstakpensioenfonds, en komt voort uit het Ondernemerspensioenfonds VendexKBB, opgericht in Een belangenvereniging met ervaring. De noodzaak voor een actieve belangenbehartiging wordt dagelijks bewezen. De ontwikkelingen in pensioenland en de berichten die we horen en kunnen lezen zijn helaas niet altijd positief. Een goed georganiseerde belangenvereniging voor de gepensioneerden is dan ook absoluut noodzakelijk. De vereniging - behartigt de belangen van de gepensioneerden en nabestaanden uit het bedrijfstakpensioenfonds uit de Detailhandel (de Bpf-D) - benoemt of stelt kandidaten voor die de vereniging vertegenwoordigen in de deelnemersraad. - onderhoudt contacten met het bestuur van het pensioenfonds en de uitvoerder(s) van de pensioenregelingen - bevordert de medezeggenschap van gepensioneerden en nabestaanden in het pensioenfonds - vertolkt de wensen van de leden rond pensioenuitkeringen - adviseert de leden - bewerkstelligt collectieve voordelen, anders dan pensioen, zoals bijvoorbeeld de aanzienlijke collectiviteitkortingen op de verzekeringen van Centraal Beheer Achmea en korting op de Ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis Achmea. OutFit en internet Als lid van de vereniging ontvangt u 4 maal per jaar het informatieblad OutFit, een blad voor en door leden van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel. Op onze website vindt u naast uitgebreidere informatie over de vereniging, ook digitale versies van het informatieblad en allerlei wetenswaardigheden/informaties die voor gepensioneerden van belang zijn. De voordelen voor leden van de vereniging op verzekeringen en financiële diensten van Centraal Beheer Achmea Als u lid bent krijgt u automatisch ook korting op de verzekeringen en financiële diensten van Centraal Beheer Achmea. Zo krijgt u maar liefst een korting van 35% op de Autoverzekering en een 0,2% lagere hypotheekrente. Maar de Personeelsverzekeringen hebben nog meer leuke voordelen. Bijvoorbeeld kortingen op weekendjes weg, vakanties en een aanbod van steeds variërende producten en diensten. In het bijgesloten kortingsoverzicht ziet u wat uw voordeel is. De Ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis Achmea U krijgt als lid ook 10% korting op de premie van de Basis Ziektekostenverzekering en 15% korting op de aanvullende verzekeringen. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over. Meldt u direct aan als lid! Kortom: het lidmaatschap van de gepensioneerdenvereniging biedt u veel voordelen. En dit voor slechts 12,- per jaar. Voor 1,- per maand worden uw pensioen belangen behartigd en kunnen de collectieve voordelen u tot vele honderden euro's per jaar besparen! Wordt nu lid en betaal pas in 2009 maar profiteer al wel van alle voordelen Vul vandaag nog het aanmeldingsformulier (pag. 5 van deze Outfit) in en stuur het op. U kunt u ook aanmelden op onze website door daar het deelnameformulier in te vullen. U betaalt pas in 2009, maar profiteert nu al van alle voordelen. Met vriendelijke groet, John M.H. Bogers Voorzitter Vereniging Gepensioneerden uit de Detailhandel 4

5 JA, ik word lid! Aanmeldingsformulier Ik wil dat mijn belangen als gepensioneerde goed behartigd worden, en profiteer van de collectieve voordelen die het lidmaatschap mij brengt. Noteer mij als lid van de Vereniging Gepensioneerden uit de Detailhandel en stuur mij het informatieblad Out Fit. U kunt u ook opgeven als lid via onze website Aanhef, (s.v.p. invullen heer of mevrouw):... Voorletters, Naam:... Adres:... Postcode, plaats:... adres:... invullen indien beschikbaar Relatienummer Bpf-D:... Verplicht invullen door aanvrager. U vindt het relatienummer in correspondentie van het Bpf-D rechtsboven onder het kopje ons kenmerk Als laatste gewerkt bij:... Ik ontvang OutFit graag per: * * post Wijze van betaling: * Ik machtig de Vereniging Gepensioneerden uit de Detailhandel hierbij om mijn contributie jaarlijks in de maand maart m.i.v van mijn bank of girorekening af te schrijven. Mijn bank/giro rekeningnummer is: Datum: Handtekening * Ik stort 12,- contributie voor het eerst in maart 2009, op rekening t.n.v. Vereniging de Gepensioneerden Detailhandel te Leiderdorp * aankruisen wat van toepassing is Zoals in iedere vereniging is er steeds behoefte aan mensen die een bijdrage willen leveren aan de verdere uitbouw van de vereniging en de belangenbehartiging van haar leden. Schroom niet en toon uw belangstelling. U wordt dan door onze voorzitter benaderd om over uw wensen en mogelijke bijdrage van gedachten te wisselen. Ja, ik wil een actieve bijdrage leveren. Mijn deskundigheid/specialisatie is:... Formulier opsturen in aparte envelop met antwoordnummer. Postzegel is niet nodig Vereniging Gepensioneerden uit de Detailhandel, Antwoordnummer 294, 1100 VB Amsterdam 5

6 Uw kortingsoverzicht op collectieve verzekeringen van Centraal Beheer Achmea Kijk nu zelf hoeveel u bespaart Profiteer nu van de afspraken die uw vereniging met Centraal Beheer Achmea heeft gemaakt over de collectiviteitvoorzieningen. Hieronder ziet u een overzicht van de extra voordelen die voor u gelden. U kunt nu heel eenvoudig zien hoeveel u bespaart. Overzicht van het collectiviteitvoordeel van de Vereniging van Gepensioneerden (collectiviteitnummer 31054) met de daarbij behorende extra voordelen per september Pakketten Collectiviteitvoordeel Verzekeringspakket Autoverzekering korting op de premie 35,0 % Motorverzekering korting op de premie 15,0 % Kampeerautoverzekering korting op de premie 37,0 % Caravan verzekering korting op de premie 5,0 % Inzittenden beschermingsverzekering kortingsbedrag 6,- Motorrijtuigen Rechtsbijstandsverzekering kortingsbedrag 5,- Pechhulp Nederland kortingsbedrag 5,- Extra hulp buitenland kortingsbedrag 2,50 W.A. Extra Buitenland kortingsbedrag 2,- Opstalgarantverzekering korting op de premie 10 % Inboedelgarantverzekering korting op de premie 10 % Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren korting op de premie 10 % Glas verzekering korting op de premie 10 % Ongevallen verzekering korting op de premie 10 % Kostbaarheden Buitenshuis Verzekering korting op de premie 10 % Tuinverzekering korting op de premie 10 % Eigenaarbelang korting op de premie 10 % Pechhulp thuis U betaalt slechts 6,95 i.p.v. 7,50 per maand. 6

7 Rechtsbijstandsverzekering kortingsbedrag 5,- Permanente Reisverzekering korting op premie 5 % Pleziervaartuig verzekering korting op de premie 5 % Overlijdensrisicoverzekering korting op premie 5 % Nabestaanden Beschermingsplan korting op premie 5 % Uitvaartverzekering korting op premie 5 % Vermogenspakket Top Spaarrekening extra rentevergoeding 0,1 % Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen u betaalt slechts 0,3 % i.p.v. 0,5 % transactiekosten Toekomst Investerings Plan u betaalt slechts 5 % i.p.v. 7 % aankoopkosten Financieringspakket Verschillende hypotheekvormen 0,2 % lagere rente en u betaalt slechts 0,75 % i.p.v. 1 % afsluitkosten Doorlopend krediet Autofinanciering 0,2 % lagere rente 0,2 % lagere rente Aanvullende diensten Voordeel op het gebied van o.a. reizen, gezondheid en gemak; kijk op Dit is de internet pagina van de Vereniging bij Centraal Beheer. Geen internet? Even Apeldoorn bellen voor levensverzekeringen en financiële diensten , voor schadeverzekering leden werven leden werven leden werven leden werven Het bestuur streeft naar een daadkrachtige vereniging van minstens leden. Een vereniging die met kracht en door medezeggenschap uw belangen bij het pensioenfonds kan behartigen en collectieve financiële voordelen, anders dan pensioen, kan bewerkstelligen. Om het ledenaantal zo groot mogelijk te maken vragen wij u met klem, het voordeel en belang van onze vereniging over te brengen aan oud collega s, vrienden, bekenden die aangesloten zijn bij het Bedrijfstak pensioenfonds. Overhandig het aanmeldformulier uit Outfit aan uw bekenden en stuur dit, na invulling, in gesloten envelop aan: Vereniging Gepensioneerden uit de Detailhandel Antwoordnummer VB Amsterdam Z.O. Een postzegel is dus niet nodig. Men kan zich ook aanmelden via internet: pagina Lidmaatschap 7

8 Jaarverslag 2007 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel Administrateur: Interpolis Pensioenen, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Samenvatting Het jaar 2007 was een jaar waarin het bestuur verder vorm heeft gegeven aan ontwikkelingen die zich al in 2006 hebben aangediend. Het betreft de fusie met Stichting Pensioenfonds Vendex KBB, de Pensioenwet en de Principes van goed pensioenfondsbestuur. Het bestuur heeft deze ontwikkelingen tevens aangegrepen om een structurele verandering door te voeren of in te zetten. In deze samenvatting beschrijven we deze ontwikkelingen en gaan we ook in op onze voornemens voor Fusie met Stichting Pensioenfonds Vendex KBB In 2006 heeft het detailhandelsconcern Maxeda (voorheen Vendex KBB) het bestuur verzocht de bestaande vrijstelling per1 januari 2007 in te trekken. Vanaf 1 januari 2007 bouwen de medewerkers van Maxeda hun pensioen op bij het fonds. Op 30 januari 2007 heeft de formele fusie tussen de beide pensioenfondsen plaatsgevonden. Vanaf 31 januari 2007 is de Stichting Pensioenfonds Vendex KBB (hierna: Opf Vendex KBB) opgehouden te bestaan. Door de fusie van Opf Vendex KBB en de aansluiting van Maxeda is het fonds aanzienlijk gegroeid. Een snelle blik op de kerncijfers die vooraan in dit jaarverslag staan maakt dit al duidelijk. Het vermogen is met circa 1,6 miljard toegenomen, terwijl het aantal deelnemers met , het aantal gepensioneerden met en het aantal gewezen deelnemers met steeg. In 2007 zijn daarnaast de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden vanuit het directiepensioenfonds van Maxeda overgegaan naar Bpf Detailhandel. In het gehele jaar 2007 is hard gewerkt aan de transitie van Opf Vendex KBB en het directiefonds naar Bpf Detailhandel. Om de transitie goed te laten verlopen wordt het project aangestuurd door een Stuurgroep, waarin een bestuurslid van Bpf Detailhandel, een vertegenwoordiger van Maxeda en twee managers van Interpolis Pensioenbeheer zitting hebben. De belangrijkste activiteiten van het project waren het verbeteren van de datakwaliteit, de conversie van pensioenrechten en pensioenaanspraken en het verder ontwikkelen en implementeren van nieuwe regelingen. In afwijking van de verplichte pensioenregeling Detailhandel, is specifiek voor werknemers van Maxeda een garantieregeling en een compensatieregeling verder ontwikkeld. Daarnaast heeft het bestuur besloten om voor alle aangesloten werkgevers en/of deelnemers een aanvullende pensioenregeling en een vrijwillige pensioenregeling in te voeren. Vrijgestelde werkgevers In 2007 heeft het bestuur een aantal keren gesproken over vrijgestelde werkgevers. Het bestuur is van mening dat het voor veel van deze werkgevers aantrekkelijk kan zijn om zich bij het fonds aan te sluiten. Een aantal van deze werkgevers heeft in 2007 de beslissing genomen om zich bij het fonds aan te sluiten. Pensioenwet Per 1 januari 2007 is de Pensioenwet in werking getreden. Voor het merendeel van de bepalingen gold een overgangstermijn van één jaar, waardoor het bestuur in 2007 de tijd had om deze wijzigingen in statuten en in diverse reglementen door te voeren. Communicatie is een belangrijk thema in de Pensioenwet. Het bestuur en vooral de Commissie Dienstverlening en Communicatie hebben veel aandacht besteed aan de vormgeving van het communicatiebeleid. Het gaat hierbij om uitwerking van vragen als: welke doelgroepen wil ik bereiken? hoe zorg ik dat de informatie begrijpelijk is voor de verschillende doelgroepen? Om deelnemers meer inzicht te geven in hun persoonlijke pensioensituatie en de mogelijkheden die ze daarmee 8

9 hebben, is in 2007 het deelnemersportaal en de pensioenplanner live gegaan via de website van het fonds. Ter promotie hiervan is de in het oogspringende stofdoek -campagne bedacht. Principes goed pensioenfondsbestuur De Principes van goed pensioenfondsbestuur zijn verankerd in de Pensioenwet. Het bestuur heeft hierover in 2006 richtinggevende uitspraken gedaan, die in 2007 verder zijn uitgewerkt. Zo is er een transparantiedocument opgesteld en zijn de reglementen voor het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie opgesteld. Hoewel deze zaken zeker van belang zijn, heeft het bestuur voornamelijk invulling gegeven aan goed pensioenfondsbestuur door in 2007 kritisch naar haar eigen functioneren te kijken en naar haar relatie met de uitvoerder. Hiertoe heeft het bestuur de Ad Hoc Commissie Dienstverlening opgericht. Deze commissie heeft eind 2007 haar eindrapport gepresenteerd aan het bestuur. Dit rapport raakt zaken als de structuur van bestuur en commissies, deskundigheid van bestuursleden, oprichting van een bestuursbureau en de aanpassing van de dienstverleningsovereenkomsten. De verdere uitwerking van deze zaken zal in 2008 plaatsvinden. Vermogensbeheer Het vermogen van het fonds wordt belegd in aandelen, vastgoed, niet-beursgenoteerde deelnemingen, liquiditeiten en vastrentende waarden (obligaties en onderhandse leningen). Binnen deze beleggingscategorieën wordt het fonds in meer of mindere mate geconfronteerd met risico s. In paragraaf Beleggingsbeleid worden deze risico s uitgebreider beschreven. Financieel Toetsingkader Per 1 januari 2007 is als onderdeel van de Pensioenwet het Financieel Toetsingskader (FTK) van kracht geworden. Binnen het FTK worden de risico s die het fonds loopt op haar beleggingen, meegenomen in de berekening van de vereiste dekkingsgraad van het fonds. Nadat het bestuur in 2006 had besloten om het renterisico af te dekken, is in 2007 gesproken over twee minder grote risico s, te weten het valutarisico en het inflatierisico. Het bestuur heeft besloten het valutarisico in de loop van 2007 en 2008 verder af te dekken. Over het al dan niet afdekken van het inflatierisico zal naar verwachting in 2008 een besluit genomen worden. Doordat bij beleggingen in aandelen en onroerend goed meer beheersbaar risico wordt gelopen, wordt naar verwachting een extra rendement gehaald dat het fonds gebruikt om aan haar doelstellingen te voldoen. Dit risico wordt beheerst doordat in de uitvoering wordt gezorgd voor een goede selectie van aandelen en spreiding over regio s en sectoren. Met het risico dat uiteindelijk overblijft, wordt rekening gehouden in de Asset Liability Management studie (ALM-studie). Het jaar 2007 is voor wat de beleggingsresultaten betreft een teleurstellend jaar geworden. Het jaar sloot af met een positief resultaat van 283,5 miljoen. Het beleggingsrendement bedroeg 1,2%. Het belegd vermogen is gestegen van 4,9 miljard ultimo 2006 tot 6,9 miljard ultimo Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de fusie met Maxeda (Opf Vendex KBB). Ultimo 2006 bedroeg het belegd vermogen van het gefuseerde fonds 6,6 miljard. De dekkingsgraad van het gefuseerde fonds is gestegen van 126% naar 133%. Dit is met name toe te schrijven aan de gestegen marktrente In 2008 zal het bestuur zich bezighouden met de uitwerking van het eindrapport van de Ad Hoc Commissie Dienstverlening. Ook het verder vormgeven van een beleid rond het thema maatschappelijk verantwoord beleggen, is geagendeerd voor Dit onderwerp heeft begin 2007 veel media-aandacht gekregen. Het bestuur heeft het rapport van de praktische commissie die ingesteld is door de pensioenkoepels afgewacht. Op financieel terrein zullen de afronding van de ALM-studie van het gefuseerde fonds en de daarmee samenhangende beleidskeuzes een belangrijke plaats op de agenda innemen. 9

10 Meerjarenoverzicht excl.(1) Aantallen Gefactureerde werkgevers Werkgevers ultimo Gefactureerde deelnemers Deelnemers ultimo Gewezen deelnemers Gepensioneerden Gemiddelde leeftijd deelnemers (2) Gepensioneerden Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Prepensioen Premiepercentage Ouderdoms- en nabestaandenpensioen 15,2% 14,1% Ouderdoms, nabestaanden- en prepensioen - - 5,0% 4,5% 4,0% Extra ouderdoms- en nabestaandenpensioen ,5% 10,5% 10,5% Arbeidsongeschiktheidspensioen - - 0,6% 0,6% 0,6% Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen ,4% 0,4% Branchepensioen (OP/NP) Gebra 2,5% 2,5% Branchepensioen (OP/NP) AGF 3,13% 3,13% Opbouwpercentage per dienstjaar Ouderdomspensioen 1,85% 1,85% 0,54% 0,54% 0,54% Extra ouderdomspensioen - - 1,46% 1,46% 1,46% Nabestaandenpensioen 1,295% 1,295% 0,378% 0,378% 0,378% Extra nabestaandenpensioen - - 1,022% 1,022% 1,022% Prepensioen - - 0,8% 0,8% 0,8% Brancheouderdomspensioen Gebra 0,20% 0,20% Brancheouderdomspensioen AGF 0,25% 0,25% Branchenabestaandenpensioen Gebra 0,14% 0,14% Branchenabestaandenpensioen AGF 0,175% 0,175% Toeslag op pensioen en pensioenaanspraken(3) Actieven 2,2% 1,8% 1,0% 1,5% 2,5% Gewezen deelnemers en gepensioneerden 1,3% 1,7% 1,0% 1,5% 2,5% (1) De cijfers zijn exclusief de gegevens van Stichting Pensioenfonds Vendex KBB (2) Het gaat hier om de gewogen (naar voorziening) gemiddelde leeftijd van de actieven van Bpf-Detailhandel (3) Het percentage waarmee 1 januari van het komende kalenderjaar de pensioenaanspraken van de actieven en gewezen deelnemers en de pensioenuitkeringen van de gepensioneerden zijn verhoogd 10

11 Financiële gegevens (x 1.000) incl excl.(1) Feitelijke premie (2) Kostendekkende premie (3) Gedempte premie (4) Uitkeringen Pensioenuitvoeringskosten Belegd vermogen Beleggingsopbrengsten (5) (13.571) Gemiddeld rendement op beleggingen (%) 1,2 -- 5,7 12,3 7,5 6,3 Reserves Voorziening pensioenverplichtingen Aanwezige dekkingsgraad (%) 133 (6) 126 (7) Vereiste dekkingsgraad (%) Resultaat (16.386) (5.030) (23.936) (1) De cijfers exclusief (= excl. VendexKBB) wijken in een aantal gevallen af van het jaarverslag 2006 als gevolg van herrubriceren naar Richtlijn voor de Jaarverslaglegging nummer 610 (RJ 610) (2) Zowel de feitelijk als de kostendekkende premie zijn hier exclusief de garantieregeling. (3) De kostendekkende premie inclusief solvabiliteitsvrijval is (4) De gedempte premie inclusief solvabiliteitsvrijval is (5) Bedrag tussen haakjes betekent verlies. (6) Voor de jaren t/m 2006 betreft dit de vereiste dekkingsgraad in het kader van de Actuariële Principes Pensioenfondsen. Voor het jaar 2007 betreft dit de vereiste dekkingsgraad volgens het in de Pensioenwet opgenomen Financiële Toetsingskader Pensioenfondsen. De wijziging van de dekkingsgraad is voornamelijk het gevolg van de overgang op de marktrente. (7) Voor de jaren t/m 2006 betreft dit de aanwezige dekkingsgraad in het kader van de Actuariële Principes Pensioenfondsen. Voor het jaar 2007 betreft dit de aanwezige dekkingsgraad volgens het in de Pensioenwet opgenomen Financiële Toetsingskader Pensioenfondsen. 11

12 Toelichting op het meerjarenoverzicht Per 1 januari 2007 is detailhandelsconcern Maxeda aangesloten bij het fonds en heeft er een fusie plaatsgevonden met Stichting Pensioenfonds Vendex KBB. Ten opzichte van voorgaand verslagjaar zijn enkele kerncijfers significant toegenomen. Om dit verslagjaar met voorgaande jaren te kunnen vergelijken worden daarom in het meerjarenoverzicht op een aantal plaatsen de cijfers 2006 inclusief en exclusief deze ontwikkeling getoond. Richtlijn voor de jaarverslaggeving 610 Er zijn bedragen in de kolom 2006 die als gevolg van RJ 610 afwijken van het geen in de jaarrekening 2006 is vermeld. De cijfers over de jaren voorafgaand aan 2006 zijn niet aangepast. Werkgevers en deelnemers ultimo Vanaf verslagjaar 2004 is het daadwerkelijke aantal werkgevers en deelnemers ultimo het jaar opgenomen. Toeslag op pensioen en pensioenaanspraken Het percentage waarmee 1 januari van het komende kalenderjaar de pensioenaanspraken van de actieven en gewezen deelnemers en de pensioenuitkeringen van de gepensioneerden zijn verhoogd. Dekkingsgraad Voor de jaren t/m 2006 betreft dit de aanwezige dekkingsgraad in het kader van de Actuariële Principes Pensioenfondsen (gebaseerd op een rekenrente van 4% of de marktrente, indien deze lager is dan 4%). Voor het jaar 2007 betreft dit de aanwezige dekkingsgraad volgens het in de Pensioenwet opgenomen Financiële Toetsingskader (FTK) Pensioenfondsen (gebaseerd op de actuele nominale rentetermijn structuur zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank). Vereiste dekkingsgraad Voor de jaren t/m 2006 betreft dit de vereiste dekkingsgraad in het kader van de Actuariële Principes Pensioenfondsen. Voor het jaar 2007 betreft dit de vereiste dekkingsgraad volgens het in de Pensioenwet opgenomen Financiële Toetsingskader Pensioenfondsen. Resultaat en reserves (afgerond op 1.000) Het positieve resultaat over het verslagjaar bedroeg (2006: ). Van het resultaat werd aan de Algemene reserve een bedrag van toegevoegd. Een bedrag van werd toegevoegd aan de Herwaarderingsreserve. Een bedrag van werd onttrokken aan de Reserve AOP-regeling en 18 werd onttrokken aan de Reserve AAOP-regeling. Ultimo 2007 bedroeg: - de Algemene reserve (2006: ) - de Herwaarderingsreserve (2006: ) - de Reserve AOP-regeling (2006: ) - de Reserve AAOP-regeling (2006: 3.963) - de Voorziening pensioenverplichtingen (2006: ) Jaarverslag van de deelnemersraad De deelnemersraad is in het verslagjaar intensief betrokken geweest bij de besluitvorming en advisering over vele onderwerpen. Zij heeft in het verslagjaar zevenmaal vergaderd waarvan eenmaal extra voor onderling beraad. De voorzitters van het bestuur en de fondsmanager van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (het fonds), zijn, behalve bij de extra vergadering, in iedere vergadering van de deelnemersraad aanwezig geweest om de adviesaanvragen toe lichten en over de pensioenuitvoerder te rapporteren. In dit hoofdstuk wordt uitsluitend verslag gedaan van de onderwerpen waarover is geadviseerd. Achtereenvolgens komen aan de orde: 12

13 de vaststelling van de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) van het fonds voor het jaar 2007; de vaststelling van het vastgoedbeleid van het fonds voor het jaar 2007; de vaststelling van de beleggingsnota voor het jaar 2008; de vaststelling van de verklaring beleggingsbeginselen van het fonds; de toeslagenverlening met ingang van 1 januari 2008; de wijzigingen in de statuten, het pensioenreglement en het reglement van de deelnemersraad als gevolg van de invoering van de Pensioenwet; de vaststelling van een uitvoeringsreglement; de oprichting van het verantwoordingsorgaan en commissies op grond van de Principes van goed pensioenfondsbestuur; de vaststelling van het communicatiebeleidsplan van het fonds; de vaststelling van het transparantiedocument. De vaststelling van de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2007 De ABTN beschrijft de financiële opzet van het fonds en de grondslagen waarop deze berust. In haar vergadering van 21 maart 2007 heeft de deelnemersraad over de ABTN geldend voor het jaar 2007 een positief advies uitgebracht aan het bestuur. De deelnemersraad heeft bij haar advies de vraag gesteld wat voor indexatiebeleid door dit bestuur zal worden gevoerd als de dekkingsgraad op grond van het Financieel Toetsingskader (FTK) hoger is dan de vereiste FTK-dekkingsgraad plus 10%. Hierover heeft het bestuur (nog) geen beleid ontwikkeld. Mocht hierover door het bestuur in de toekomst beleid worden ontwikkeld, dan dient dit ter advisering aan de deelnemersraad te worden voorgelegd. De vaststelling van het vastgoedbeleid 2007 Het vastgoedbeleid van het fonds over het jaar 2007 is door de deelnemersraad behandeld in haar vergadering van 27 juni De deelnemersraad adviseerde het bestuur om akkoord te gaan met de vastgoedvoorstellen inzake woningen, kantoren, winkels en bedrijfsruimten. De vaststelling van beleggingsnota voor het jaar 2008 De beleggingsportefeuille voor het jaar 2008 is door de deelnemersraad in haar vergadering van 12 december 2007 behandeld. De deelnemersraad heeft het bestuur positief geadviseerd met betrekking tot de beleggingsnota. De toeslagverlening met ingang van 1 januari 2008 Een belangrijk onderwerp waarover de deelnemersraad adviseert aan het bestuur, is de toeslagverlening. De deelnemersraad heeft in haar vergadering van 23 oktober 2007 een positief advies gegeven over de voorgestelde toeslag voor de actieve deelnemers, de slapers en gepensioneerden. De deelnemersraad heeft tijdens de bespreking over toeslagverlening een opmerking gemaakt over het indexatiebeleid. Het kan namelijk zijn dat de prijsstijging hoger is dan de loonstijging. De toeslag van de inactieven wordt in dat geval conform het toeslagenbeleid gemaximeerd op de loonstijging. Als in het jaar daarop de loonstijging hoger is dan de prijsstijging, dan vindt er geen compensatie plaats. Deze opmerking is op 18 december 2007 besproken door de Commissie Financiën, die besloot om de opmerking en vraag van de deelnemersraad mee te nemen in de eerstvolgende vergadering waarin het indexatiebeleid wordt besproken. Wijzigingen in het pensioenreglement en het reglement van de deelnemersraad per 1 januari 2008 Als gevolg van de inwerkingtreding van de Pensioenwet per 1 januari 2007, zijn met ingang van 1 januari 2008 wijzigingen voorgesteld in het pensioenreglement en het reglement van de deelnemersraad. De deelnemersraad heeft hierover een positief advies uitgebracht aan het bestuur van het fonds. De wijzigingen in het pensioenreglement hebben betrekking op: het keuzerecht van uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen; behoud van de aanspraak op partnerpensioen en wezenpensioen tijdens het opnemen van onbetaald verlof; het beschrijven van het karakter en inhoud van de verplichte, aanvullende en vrijwillige pensioenregeling; 13

14 de informatieverstrekking over de toeslagverlening; de uitgaande en inkomende individuele waardeoverdracht; de collectieve waardeoverdracht; de wijziging van begrippen (bijvoorbeeld: nabestaande in partner); de invoering van nieuwe begrippen (bijvoorbeeld: pensioenaanspraak, pensioenrecht, aanspraakgerechtigde); de opname van het recht op ANW-pensioen voor de nabestaande van de gepensioneerde, die tot de pensioeningang deelnemer was in het fonds; diverse kleine wijzigingen in het pensioenreglement. Daarnaast adviseerde de deelnemersraad positief over de invoering van de aanvullende en vrijwillige pensioenregeling binnen het fonds, die elk zijn opgenomen in een afzonderlijk hoofdstuk van het pensioenreglement. De aanvullende pensioenregeling biedt een werkgever de mogelijkheid om haar werknemers ook pensioen op te laten bouwen over het salaris vanaf het maximum loon Wfsv. De vrijwillige pensioenregeling biedt de deelnemer de mogelijkheid om premies te storten ter verhoging van diens aanspraak op ouderdomspensioen en partnerpensioen. Wijzigingen in de statuten per 1 januari 2008 Ook de statuten zijn ingrijpend gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding van de Pensioenwet. De statutenwijzigingen hebben betrekking op: het ledental en adviesbevoegdheid van de deelnemersraad; wijzigingen in enkele begripsomschrijvingen (bijvoorbeeld: PVK in toezichthouder, gewezen deelnemer, de omschrijving van het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement); de aanpassing van de beschrijving van de ABTN; de bepaling over vrijwillige aansluiting; de bepaling over de deelnemersraad (uitbreiding van het aantal leden, het lidmaatschap van de deelnemersraad, de vaststelling van het reglement van de deelnemersraad, de ontvangst van vacatiegeld, reis- en verblijfkosten, de omschrijving van het adviesrecht, het vervallen van het klachtrecht); de bepaling over de korting van aanspraken bij wijziging van de statuten of het pensioenreglement; schorsing, ontslag en evaluatie van het functioneren van bestuursleden; de benoeming en het ontslag van leden van het verantwoordingsorgaan; de wijze van organisatie van het interne toezicht; de doorvoering van diverse verbeteringen in de statuten. De deelnemersraad heeft positief over deze statutenwijzigingen geadviseerd, waarbij de deelnemersraad ook voorstelde om het onderwerp kortetermijnherstelplan afzonderlijk op te nemen in de statuten. Reden hiervoor was dat het kortetermijnherstelplan uitdrukkelijk is opgenomen in het reglement van de deelnemersraad als onderwerp waarover het bestuur de deelnemersraad in de gelegenheid stelt advies uit te brengen. Het bestuur heeft besloten om dit voorstel niet over te nemen omdat de voorgestelde statutenwijzigingen voldeden aan het bepaalde in de Pensioenwet. De vaststelling van een uitvoeringsreglement De deelnemersraad heeft in haar vergadering van 12 december 2007 het concept uitvoeringsreglement besproken. De deelnemersraad besloot hierover positief te adviseren aan het bestuur, met de opmerking dat artikel 22 van het uitvoeringsreglement diende te worden geschrapt. Artikel 22 handelt over de mogelijkheid van premiekorting. Dit artikel luidt als volgt: Het fonds kan uitsluitend korting verlenen op de kostendekkende premie indien ten aanzien van de pensioenverplichtingen wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften in de Pensioenwet betreffende toereikende technische voorzieningen (artikel 126 Pensioenwet), het vereist eigen vermogen (artikel 132 Pensioenwet), de dekking door waarden (artikel 133 Pensioenwet) en de voorwaardelijke toeslagen kunnen worden nagekomen overeenkomstig het vastgestelde toeslagbeleid van het fonds. Het bestuur heeft in haar vergadering van 20 maart 2008 besloten om het advies van de deelnemersraad niet over te nemen. De reden daarvan is dat uit de studie van de Veegwet blijkt dat er wel premiekorting wordt verleend. Er is sprake van premiekorting als buffervrijval in de premieberekening is opgenomen. In paragraaf 3.5 van de 14

15 ABTN staat dat er tot en met 2011 geen premiekorting wordt gegeven, behoudens in het geval van solvabiliteitsvrijval bij pensioenuitkeringen. De premie kan niet zonder toestemming van DNB blijven gekort. In de uitvoeringsovereenkomst moeten afspraken over premiekorting worden opgenomen als die zijn gemaakt. Principes van goed pensioenfondsbestuur De uitwerking van de Principes van goed pensioenfondsbestuur (PFG) heeft geleid tot: de instelling van een verantwoordingsorgaan, een visitatiecommissie en geschillencommissie; de vaststelling van een reglement voor dit orgaan en commissies. De deelnemersraad heeft een positief advies uitgebracht aan het bestuur van het fonds over de instelling van het verantwoordingsorgaan en de genoemde commissies. Tevens is positief geadviseerd over het reglement van het verantwoordingsorgaan, het reglement van de visitatiecommissie en het reglement van de geschillencommissie. De vaststelling van het communicatiebeleidsplan Het opstellen van een communicatiebeleidsplan vloeit voort uit de PFG. Hierin is bepaald dat ieder pensioenfonds een adequaat communicatiebeleid dient te hebben. Het communicatiebeleid dient erop gericht te zijn de doelgroepen van het fonds op begrijpelijke en effectieve wijze voor te lichten over de pensioenresultaten, het wel en wee van het fonds en over relevante veranderingen. Het communicatiebeleidsplan is voor de periode beschreven. De deelnemersraad heeft in haar vergadering van 23 oktober 2007 een positief advies gegeven met betrekking tot het communicatiebeleidsplan De vaststelling van het transparantiedocument Voortvloeiend uit principe A1 van PFG moet elk pensioenfonds een transparantiedocument opstellen. De deelnemersraad heeft op haar vergadering van 23 oktober 2007 een positief advies gegeven met betrekking tot het transparantiedocument. Advies over de jaarrekening en het conceptjaarverslag Detailhandel 2007 De deelnemersraad adviseert het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel de jaarrekening en haar conceptjaarverslag 2007, met inachtneming van de voorafgaande opmerkingen, goed te keuren en vast te stellen. Wij danken het bestuur voor de constructieve en transparante wijze van samenwerking met de deelnemersraad. De Meern, 25 juni 2008 P. Lamers Voorzitter Wilt u het volledige jaarverslag 2007 inzien? Kijk dan op de website van de vereniging pagina Pensioenzaken 15

16 Pensioenkwesties De nieuwe pensioenwet Op 1 januari 2007 maakte de oude Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) uit 1954 plaats voor een nieuwe Pensioenwet. De nieuwe wet legt meer nadruk op het tweerichtingsverkeer tussen werkgever en werknemer. Dat blijkt onder meer uit het feit, dat we nu over een pensioenovereenkomst praten en niet meer over een pensioentoezegging. Vóór 1 juli 2008 moet er een indexatietabel zijn ontwikkeld. Hieruit moet duidelijker af te lezen zijn hoe het met de continuïteit van het pensioenfonds is gesteld en hoe zeker de toekomstige indexatie lijkt. Ook wordt hierin de verwachte indexatie afgezet tegen het minimale percentage van de gemiddelde prijsindex. Deze informatie dient overigens uitsluitend als communicatie-instrument. Pensioen is voor veel ouderen een belangrijk onderdeel van het inkomen. Voor veel mensen ouder dan 65 jaar bestaat het inkomen op dit moment voor ongeveer de helft uit AOW en voor de andere helft uit pensioen. Transparantie en goede voorlichting. Transparantie is het kernwoord van de nieuwe wet, met name voor de deelnemers. Zij krijgen meer zekerheid over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Ook krijgen zij een wettelijk recht op goede voorlichting over hun pensioen. Toetredingsleeftijd 21 jaar. In de nieuwe Pensioenwet schrijft de regering voor dat een pensioenregeling geen toetredingsleeftijd mag hebben die hoger is dan 21 jaar. Verantwoordelijkheden Verder zijn de taken van werkgever, werknemer, gepensioneerden en de pensioenuitvoerder uitvoerig in de Pensioenwet beschreven, zodat duidelijk is wie van deze partijen waarvoor verantwoordelijk is. Transparantie. De regering vindt het essentieel dat deelnemers goed geïnformeerd worden over verschillende aspecten van de uitvoering van de pensioen-overeenkomst. Aanvullend pensioen is een arbeidsvoorwaarde die pas na verloop van tijd genoten wordt. Hierdoor ontstaat het gevaar dat werknemers zich pas op of vlak voor hun pensioendatum realiseren welke aanspraken zijn opgebouwd. Voor het nemen van eventuele aanvullende maatregelen in het kader van een financiële planning van de werknemer is het dan te laat. Om deze redenen worden de voorlichtingseisen in de nieuwe Pensioenwet aangescherpt ten opzichte van de PSW: Gewezen deelnemers (slapers) worden eens in de vijf jaar geïnformeerd over de opgebouwde pensioenaanspraken en over de toeslagverlening Voorlichting bij vrijwillige pensioenregelingen wordt in lijn gebracht met de eisen die op grond van de regelgeving over de financiële bijsluiter gelden voor complexe financiële producten Voorlichting over het voorwaardelijke karakter van de toeslagverlening wordt sterk aangescherpt Waarom de nieuwe pensioenwet? Veranderende samenleving Sinds de inwerkingtreding van de PSW op 1 januari 1954 is de nederlandse samenleving fors veranderd (vergrijzing, individualisering, tweeverdieners, etc.). De PSW is herhaaldelijk gewijzigd om de wetgeving aan te laten sluiten op de veranderende samenleving. Modernisering noodzakelijk Door deze wijzigingen is de Pensioen en Spaarfondsenwet (PSW) minder overzichtelijk geworden. Ook ontstond er op een aantal onderdelen ruimte voor verschillende interpretaties. Dit maakte het toezicht op de naleving van de PSW en handhaving ervan steeds moeilijker. Hierdoor bestond het risico dat de rechtszekerheid in het gedrang komt. Een grondige herziening en modernisering was dus noodzakelijk. De belangrijkste wijzigingen pensioenwet. Op 1 januari 2007 is de nieuwe Pensioenwet van kracht geworden. Werknemers en gepensioneerden krijgen meer 16

17 zekerheid over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Er gelden nieuwe eisen voor de omvang van het vermogen van de pensioenfondsen. Ook mogen bedrijfspensioenregelingen geen hogere toetredingsleeftijd hanteren dan 21 jaar. De belangrijkste wijzigingen: Als een bedrijf een pensioenregeling heeft, dan moeten alle werknemers van 21 jaar en ouder daaraan kunnen deelnemen; De financiële zekerstelling door pensioenfondsen wordt wettelijk vastgelegd. Werknemers kunnen er met een hoge mate van zekerheid op vertrouwen dat het pensioen wordt uitgekeerd; Verzekeraars en pensioenfondsen zijn verantwoordelijk voor de voorlichting aan deelnemers aan een pensioenregeling. Dit betekent onder meer dat zij de deelnemers minstens jaarlijks moeten informeren over opgebouwde aanspraken en eventuele aanpassingen; Pensioenuitvoerders krijgen het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen; Werknemers die tegen een lager loon gaan werken, worden niet meer geconfronteerd met aantasting van opgebouwde pensioenaanspraken; Voormalige deelnemers aan een pensioenfonds worden eens per vijf jaar geïnformeerd over hun pensioenaanspraken; Voorlichting over vrijwillige aanvullende pensioenregelingen moet voldoen aan eisen die ook gelden voor voorlichting over andere financiële producten; Als pensioenfondsen de pensioenen niet aanpassen aan de inflatie, dan moeten zij hun deelnemers en gepensioneerden daarover helder informeren; Als er onduidelijkheid is over het indexatiebeleid van een pensioenfonds, dan gaat de toezichthouder ervan uit dat de pensioenen onvoorwaardelijk worden aangepast aan de inflatie; Het toezicht op het uitvoeren van de wettelijke regels is in handen van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In de nieuwe wet zijn een aantal overige zaken strakker geregeld: Het jaarverslag moet eerder klaar zijn en meer informatie bevatten (de grote fondsen houden zich hier meestal al aan). De werkgever dient de premies sneller af te dragen en achterstanden moeten eerder aan De Nederlandsche Bank worden gemeld. Er komt een verbod op instemmingsrecht van organen buiten het Fonds. Er zijn strakkere voorschriften voor de technische voorzieningen die vanwege de pensioenverplichtingen moeten worden aangehouden. Het Fonds heeft minder mogelijkheden om pensioenaanspraken en pensioenrechten te verminderen. De mogelijkheden tot indexering zijn verruimd. Indien fondsen door het minimaal vereiste eigen vermogen zakken, moet dit eerder worden gemeld aan De Nederlandsche Bank. Indien een aantal jaren niet is geïndexeerd of is gekort op de pensioenen vanwege de slechte situatie bij een fonds, moeten - wanneer het weer beter gaat - de achterstallige verplichtingen door het fonds worden voldaan, alvorens de werkgever een premiekorting kan bedingen. Er worden strengere eisen aan de interne controle gesteld: o.a. door het instellen van een verantwoordingsorgaan, een deelnemersraad, waarin ook gepensioneerden zitting hebben, en een visitatiecommissie. Wat betekent dit voor gepensioneerden? Zij moeten opkomen voor hun belangen en wel met name op het gebied van indexatie. Zij moeten deelnemen in deelnemersraden en verantwoordingsorganen. Waar mogelijk ook in pensioenfondsbesturen. De Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel komt op voor de belangen van de gepensioneerden, die een pensioenuitkering ontvangen van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel. Bestuursleden van de vereniging zijn met 3 leden vertegenwoordigd in de deelnemersraad en met 1 lid in het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. 17

18 Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden Op 19 juli 2008 hebben Tweede Kamerleden Fatma Koser Kaya (VVD) en Stef Blok (D 66) een voorstel tot wijziging van de Pensioenwet ingediend. Het voorstel omvat de medezeggenschap van gepensioneerden in besturen en medezeggenschapsraden van Bedrijfstakpensioenfondsen en het meewerken door pensioenfondsen aan de oprichting en instandhouding van een gepensioneerden vereniging. Voor de volledige tekst van het voorstel zie: pagina Pensioenzaken. Het bestuur heeft onderstaande bedankbrief aan de tweede Kamerfracties van D 66 en de VVD gestuurd. Amsterdam, 20 juli 2008 Betreft: initiatief wetsvoorstel Meer invloed ouderen op pensioen Zeer geachte leden van de fracties in de tweede kamer, Verheugd heeft de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel kennis genomen van uw prima initiatief. Na de fusie in 2007 van het Bedrijfspensioenfonds Maxeda (voorheen Vendex KBB) en de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (Bpf-D) hebben wij de Vereniging van Gepensioneerden Vendex KBB met ruim 3000 leden omgevormd tot voornoemde vereniging. In september a.s. gaat een grote ledenwerfcampagne van start onder de ruim pensioengerechtigden van het Bedrijfstakpensioenfonds. Wij willen geen overmoedige uitspraken doen, maar verwachten dat onze vereniging in de rest van 2008 en het voorjaar van 2009 zal groeien tot 18

19 15 à leden. Een unieke situatie, want ons is gebleken dat onze vereniging de eerste en enige belangenvereniging is binnen het bedrijfstakpensioen gebeuren in Nederland. Wij hebben momenteel weliswaar een 3-tal vertegenwoordigers in de Deelnemersraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel, maar vertegenwoordiging binnen het bestuur is op dit moment nog volstrekt onbespreekbaar. Het initiatief van de Kamerleden mevr. Fatma Koser Kaya en Stef Blok juichen wij daarom van harte toe. Het moge duidelijk zijn dat wij natuurlijk zeer geïnteresseerd zijn in de voortgang van dit initiatief wetsontwerp en wij stellen het zeer op prijs de concepttekst hiervan te mogen ontvangen. wetsontwerp vind u op pagina Pensioenzaken (red.) Natuurlijk is het bestuur van onze vereniging, voor zover dat op prijs wordt gesteld, beschikbaar om met de indiener van gedachte te wisselen over bestaande knelpunten en gewenste situaties voor de toekomst. U veel succes toewensend met uw werk, verblijven wij, hoogachtend, Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel Op 28 augustus ontvingen wij van D 66 het volgende antwoord: Geachte mevrouw Wieten, Hartelijk dank voor uw brief van 20 juli j.l. waarin u, namens de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel, uw steun uitspreekt voor onze initiatiefwet. Deze ligt momenteel ter advisering bij de Raad van State. Als bijlage treft u de versie die daar is ingediend.. bijlage vind u op pagina Pensioenzaken (red.) Met vriendelijke groet, Stef Blok Tweede Kamer D 66 W.G. Wieten-Göbel secretaris Contributie Na twee oproepen in de Out-Fit van maart en juni om de contributie te storten op rekening t.n.v. de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel was het toch nodig een aantal leden alsnog een acceptgiro te sturen. Met deze acceptgiro werd ook een machtiging gestuurd voor de automatische inning van de contributie met ingang van Een groot aantal leden heeft deze machtiging getekend en opgestuurd naar de ledenadministratie. Kreeg u een dergelijke machtiging nog niet aangeboden en wilt u ook gebruik maken van deze betaalwijze van de contributie dan kunt u alsnog een machtiging sturen. De machtiging is gratis verkrijgbaar op ieder postkantoor of bank. U kunt een machtiging altijd op ieder moment intrekken en als er contributie geïnd is (maand maart van ieder jaar) en u bent het daar niet mee eens dan kunt u binnen 30 dagen de betaling kosteloos laten terugdraaien door de Giro of Bank. U loopt dus geen enkel risico, alleen maar gemak! Opsturen in een gesloten envelop naar de penningmeester kan en mag natuurlijk ook. Let dan wel op de juiste adressering en in alle gevallen voorzien van een postzegel van 0,44 Voor enkele leden geldt dat zij hun contributie nog niet betaald hebben. Graag direct doen! Minimaal 12,- voor

20 Adresgegevens Voor de leden die niet over internet beschikken treft u onderstaand telefoonnummers en adresgegevens van pensioeninstanties, ouderen organisaties, consumentenorganisaties en belastingdienst. Nederl. Ver. Organisaties Gepensioneerden Utrecht Ministerie van VWS Den Haag Consumentenbond Den Haag College Zorgverzekeringen Diemen Zorgtoeslag Belastingdienst Inkomensafhankelijke bijdragen Belastingdienst Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering Zeist Ouderen Organisatie Utrecht Vereniging Senioren (van 10.0 tot 14.0 uur) Eindhoven Maxeda Amsterdam NL. Pensioenstelsel Amsterdam Pensioenplatform Amstelveen Ombudsman pensioenen Den Haag Adresgegevens Pensioenfonds voor de Detailhandel Contactadres: Interpolis Pensioenbeheer B.V. Klant Contact Center Postbus GD Utrecht Klant Contact Center tel: Vragen over AOW? Bel/mail de Sociale Verzekeringsbank (SVB) SVB kantoren: Breda Deventer Groningen Leiden Nijmegen Roermond Rotterdam Utrecht Zaanstad Leden die over internet beschikken klik op : en ga naar de pagina links 20

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 Voorwoord Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel heeft de ontwikkelingen, die zich in 2006

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgb SAMENVATTING STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN pgbstichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven Samenvatting Jaarverslag 2008 ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020)

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen VOBP Nieuws 2014/3 Van onze Voorzitter Laat ik beginnen met u allemaal namens het Bestuur van VOBP een bijzonder plezierige kerstperiode te wensen, met uw naasten en met festiviteiten die u het meeste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaarbericht over 2008 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland

Jaarbericht over 2008 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Jaarbericht over 2008 van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Wie is Stichting Pensioenfonds DSM Nederland? Stichting Pensioenfonds DSM Nederland is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO. 14e jaargang nummer 2 juli 2014. Life Pension &

Stichting Pensioenfonds TNO. 14e jaargang nummer 2 juli 2014. Life Pension & Stichting Pensioenfonds TNO 14e jaargang nummer 2 juli 2014 Life Pension & Trots Dit is alweer het tweede pensioenmagazine van 2014 en daarmee de tweede editie nieuwe stijl. Traditioneel staat de juli-editie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO

Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-4138602 Telefax: 070-4138620 E-mail: info@sp.tno.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11

Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8. Verslag van het bestuur 11 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Profiel 5 Organisatie 6 Meerjarenoverzicht 7 2008 in hoofdlijnen 8 Verslag van het bestuur 11 Strategie Operationalisering scheiding

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie