Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er"

Transcriptie

1 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie OutFit juni 3 Aanbiedingsbrief ledenwerving 4 Aanmeldingsformulier 5 Kortingsoverzicht C.B 6 Leden werven leden 7 Jaarverslag Bpf-D e.v. Jaarverslag deelnemersraad 12 e.v. De nieuwe Pensioenwet 16 Voorstel tot wetswijziging 18 Contributie 19 Adresgegevens 20 Torenhoge schuld Hema 21 Adreswijzigingen 21 Reactie van lezers 22 e.v. Collectief pensioen 24 Colofon 24 John Bogers Van de voorzitter Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er nogal wat gaande in het pensioenbolwerk Nederland. Tegenvallende beleggingsresultaten. Slinken van buffers van de pensioenfondsen en ga zo maar door. Er zijn al pensioenfondsbesturen die waarschuwen voor een mogelijke beperkte of geen indexering voor 2009 op pensioenen. Bij de geringste financiële problemen van een pensioenfonds wordt direct aan bijstelling of zelfs opschorten van de indexering op pensioenen gedacht. Als een vanzelfsprekendheid worden de problemen op de gepensioneerden verhaald. Er moet een halt worden geroepen tegen deze denkrichting. Als er al een bijdrage geleverd zou moeten worden aan het gezond houden van de dekkingsgraad dan moet daar iedereen een bijdrage aan leveren en niet alleen de gepensioneerden! Niet voor niets is er recentelijk door vertegenwoordigers van twee politieke partijen een initiatief wetsontwerp ingediend. Een bijstelling in de pensioenwet als wettelijke basis voor vertegenwoordiging van gepensioneerden in de besturen van pensioenfondsen. Mocht er nog iemand twijfelen aan de noodzaak van een sterke en goed georganiseerde belangenbehartiging voor gepensioneerden? Ik nodig die iemand uit eens om zich heen te kijken en de publicaties in kranten en media te volgen. Het antwoord is kort maar krachtig: verenig u, want ook voor vervolg op pagina 3

2 Van de redactie Website van onze vereniging: Sinds februari van dit jaar beschikt onze vereniging over een website. U heeft hierover kunnen lezen in OutFit van maart Martin J. Holtkamp Tegen leden die onze site nog niet hebben bezocht zou ik willen zeggen, neem eens de tijd en ga eens kijken op Wij van onze kant doen ons uiterste best de website zo actueel mogelijk te maken en te houden met zoveel mogelijk belangrijke informatie en nieuws voor onze leden. Immers onze website is het communicatie middel met de leden van de vereniging en de grote buitenwereld. Een snel en effectief communicatiemiddel. Daarnaast wordt 4 keer per jaar ons informatieblad OutFit uitgegeven. Wat vind U zoal op onze site? 1 De Homepage: Profiel van onze vereniging, contactgegevens en het actuele nieuws. 2 Organisatie: Bestuurssamenstelling, organisatie, historie van de vereniging, en statuten. 3 Lidmaatschap: Alle belangrijke voorwaarden van het lidmaatschap, hier kunnen nieuwe leden zich aanmelden. 4 Info voor leden: Deze pagina kan alleen door leden worden bezocht, hiertoe moet u inloggen met uw persoonlijke registratienummer wat u van het pensioenfonds hebt gekregen. U vindt hier de Collectieve ziektekostenverzekering Zilveren Kruis, Collectie voordeel regelingen Verzekeringen Centraal Beheer, uw pensioenregeling, OutFit archief. In de toekomst zal deze pagina verder worden uitgebreid met collectieve voordeel regelingen en andere voor de leden belangrijke voorzieningen. 5 Leden schrijven: Een open forum voor alle leden. U kunt hier uw mening geven over allerlei zaken, uw collega s informeren, nieuws melden en allerlei actuele zaken aan de orde stellen. De voorwaarden vindt u op de pagina. 6 Nuttige adressen: Die voor gepensioneerden belangrijk kunnen zijn. Door het aanklikken van het internet adres komt u automatisch op de website van genoemde organisatie en/of bedrijf. 7 Pensioenzaken: Actuele informatie over de financiële ontwikkelingen rond pensioenfondsen. De nieuwe pensioenwet. Pensioenregeling en jaarverslag van het Bpf-D. 8 Prikbord: Op deze pagina vindt u recente artikelen uit dagbladen, tijdschriften en andere media die betrekking hebben op pensioenen, pensioenfondsen, zorgwetten, verzekeringen en andere voor gepensioneerden belangrijke zaken. Deze pagina wordt wekelijks voorzien van actueel nieuws. 9 Nieuws: Dagelijks nieuws wat voor de vereniging en haar leden belangrijk is. 10 Contact: Eenieder die iets te vragen of te zeggen heeft vult hier het contact-formulier in "Schroom niet" en bekijk onze site, wij hopen dat u in de toekomst actief gaat deelnemen aan het werk van onze vereniging door regelmatig uw reacties, ideeën en positieve bijdragen te leveren. 2

3 Rectificatie In OutFit juni 2008 nr. 70 is een fout geconstateerd, in het artikel Dalende aandelen, lage rente en inflatie bedreigen de koopkracht van Gepensioneerden op pagina 3 rechter kolom laatste blokje tekst leest u: Deze meting is gedaan in maart 2008, op het moment dat dit artikel in Outfit verschijnt zal deze situatie zeker zijn veranderd, hopelijk in positieve zin. Het is snel bergafwaarts gegaan met de financiële positie van de pensioenfondsen. Toen in juli 2007 de credietcrisis uitbrak en de aandelenmarkten begon te infecteren stonden ze er nog prima voor. Er zat circa 700 miljoen euro in de pensioenpot. De gemiddelde dekkingsgraad de verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen - was dankzij drie uitstekende beleggingsjaren opgelopen tot gemiddeld 151 procent. De geaccentueerde tekst had moeten zijn Er zat circa 700 miljard euro in de pot. Red. OutFit Van de voorzitter (vervolg) gepensioneerden geldt; de kracht van de stem wordt bepaald door het aantal!!!!!! In september wordt een grote ledenwerf campagne gehouden onder alle gepensioneerden die hun pensioen ontvangen van de Stichting Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Detailhandel. Ruim twee derde van deze gepensioneerden weet nog niet van het bestaan van een belangenvereniging. Ook u kunt leden werven! Spoor oud collega s en andere gepensioneerden uit dit pensioenfonds aan lid te worden. Mag ik ook op u rekenen? John M.H. Bogers Voorzitter. Actie leden werving oktober 2008 In oktober 2008 start de vereniging een ledenwerfactie. Alle gepensioneerden (ca ),die in welke vorm dan ook een uitkering ontvangen van het Bedrijfstak Pensioenfonds voor de Detailhandel, ontvangen in oktober 2008 een aanbiedingsbrief met kortingsoverzicht, waarbij wij eenieder uitnodigen lid te worden van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel(V.G.D.) en te profiteren van de vele voordelen die dat lidmaatschap geeft. U kunt als verenigingslid natuurlijk ook leden werven door oud collega s en of bekenden die daarvoor in aanmerking komen te stimuleren lid te worden. De in de aanbiedingsbrief genoemde voordelen ten aanzien van De Ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis Achmea en de Verzekeringen van Centraal Beheer gelden inmiddels al voor u als lid van de vereniging. De afspraken tussen Maxeda en Zilveren Kruis Achmea, over de premie s en condities voor de ziektekostenverzekering en de verzekeringen van Centraal Beheer lopen tot eind Het is ons bekend dat bij toekomstige onderhandelingen tussen Maxeda en de verzekeraars geen afspraken meer worden gemaakt voor gepensioneerden. Bovendien weten wij niet welke condities zullen worden vastgelegd door Werkmaatschappijen die door Maxeda zijn of worden afgestoten. Wij hebben inmiddels voor leden van onze vereniging tot eind 2010 met Achmea en Centraal Beheer exact dezelfde premie- en conditieafspraken kunnen maken. 3

4 Aanbiedingsbrief aan gepensioneerden die nog geen lid zijn Geachte heer, mevrouw Maak, als gepensioneerde, gebruik van uw recht op medezeggenschap door uw stem te laten horen bij uw pensioenfonds. Graag nodigen wij u uit lid te worden van de gepensioneerdenvereniging van de Stichting Bedrijfstak pensioenfonds voor de detailhandel. (Bpf-D) De vereniging is de eerste Nederlandse belangenvereniging voor gepensioneerden bij een bedrijfstakpensioenfonds, en komt voort uit het Ondernemerspensioenfonds VendexKBB, opgericht in Een belangenvereniging met ervaring. De noodzaak voor een actieve belangenbehartiging wordt dagelijks bewezen. De ontwikkelingen in pensioenland en de berichten die we horen en kunnen lezen zijn helaas niet altijd positief. Een goed georganiseerde belangenvereniging voor de gepensioneerden is dan ook absoluut noodzakelijk. De vereniging - behartigt de belangen van de gepensioneerden en nabestaanden uit het bedrijfstakpensioenfonds uit de Detailhandel (de Bpf-D) - benoemt of stelt kandidaten voor die de vereniging vertegenwoordigen in de deelnemersraad. - onderhoudt contacten met het bestuur van het pensioenfonds en de uitvoerder(s) van de pensioenregelingen - bevordert de medezeggenschap van gepensioneerden en nabestaanden in het pensioenfonds - vertolkt de wensen van de leden rond pensioenuitkeringen - adviseert de leden - bewerkstelligt collectieve voordelen, anders dan pensioen, zoals bijvoorbeeld de aanzienlijke collectiviteitkortingen op de verzekeringen van Centraal Beheer Achmea en korting op de Ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis Achmea. OutFit en internet Als lid van de vereniging ontvangt u 4 maal per jaar het informatieblad OutFit, een blad voor en door leden van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel. Op onze website vindt u naast uitgebreidere informatie over de vereniging, ook digitale versies van het informatieblad en allerlei wetenswaardigheden/informaties die voor gepensioneerden van belang zijn. De voordelen voor leden van de vereniging op verzekeringen en financiële diensten van Centraal Beheer Achmea Als u lid bent krijgt u automatisch ook korting op de verzekeringen en financiële diensten van Centraal Beheer Achmea. Zo krijgt u maar liefst een korting van 35% op de Autoverzekering en een 0,2% lagere hypotheekrente. Maar de Personeelsverzekeringen hebben nog meer leuke voordelen. Bijvoorbeeld kortingen op weekendjes weg, vakanties en een aanbod van steeds variërende producten en diensten. In het bijgesloten kortingsoverzicht ziet u wat uw voordeel is. De Ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis Achmea U krijgt als lid ook 10% korting op de premie van de Basis Ziektekostenverzekering en 15% korting op de aanvullende verzekeringen. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over. Meldt u direct aan als lid! Kortom: het lidmaatschap van de gepensioneerdenvereniging biedt u veel voordelen. En dit voor slechts 12,- per jaar. Voor 1,- per maand worden uw pensioen belangen behartigd en kunnen de collectieve voordelen u tot vele honderden euro's per jaar besparen! Wordt nu lid en betaal pas in 2009 maar profiteer al wel van alle voordelen Vul vandaag nog het aanmeldingsformulier (pag. 5 van deze Outfit) in en stuur het op. U kunt u ook aanmelden op onze website door daar het deelnameformulier in te vullen. U betaalt pas in 2009, maar profiteert nu al van alle voordelen. Met vriendelijke groet, John M.H. Bogers Voorzitter Vereniging Gepensioneerden uit de Detailhandel 4

5 JA, ik word lid! Aanmeldingsformulier Ik wil dat mijn belangen als gepensioneerde goed behartigd worden, en profiteer van de collectieve voordelen die het lidmaatschap mij brengt. Noteer mij als lid van de Vereniging Gepensioneerden uit de Detailhandel en stuur mij het informatieblad Out Fit. U kunt u ook opgeven als lid via onze website Aanhef, (s.v.p. invullen heer of mevrouw):... Voorletters, Naam:... Adres:... Postcode, plaats:... adres:... invullen indien beschikbaar Relatienummer Bpf-D:... Verplicht invullen door aanvrager. U vindt het relatienummer in correspondentie van het Bpf-D rechtsboven onder het kopje ons kenmerk Als laatste gewerkt bij:... Ik ontvang OutFit graag per: * * post Wijze van betaling: * Ik machtig de Vereniging Gepensioneerden uit de Detailhandel hierbij om mijn contributie jaarlijks in de maand maart m.i.v van mijn bank of girorekening af te schrijven. Mijn bank/giro rekeningnummer is: Datum: Handtekening * Ik stort 12,- contributie voor het eerst in maart 2009, op rekening t.n.v. Vereniging de Gepensioneerden Detailhandel te Leiderdorp * aankruisen wat van toepassing is Zoals in iedere vereniging is er steeds behoefte aan mensen die een bijdrage willen leveren aan de verdere uitbouw van de vereniging en de belangenbehartiging van haar leden. Schroom niet en toon uw belangstelling. U wordt dan door onze voorzitter benaderd om over uw wensen en mogelijke bijdrage van gedachten te wisselen. Ja, ik wil een actieve bijdrage leveren. Mijn deskundigheid/specialisatie is:... Formulier opsturen in aparte envelop met antwoordnummer. Postzegel is niet nodig Vereniging Gepensioneerden uit de Detailhandel, Antwoordnummer 294, 1100 VB Amsterdam 5

6 Uw kortingsoverzicht op collectieve verzekeringen van Centraal Beheer Achmea Kijk nu zelf hoeveel u bespaart Profiteer nu van de afspraken die uw vereniging met Centraal Beheer Achmea heeft gemaakt over de collectiviteitvoorzieningen. Hieronder ziet u een overzicht van de extra voordelen die voor u gelden. U kunt nu heel eenvoudig zien hoeveel u bespaart. Overzicht van het collectiviteitvoordeel van de Vereniging van Gepensioneerden (collectiviteitnummer 31054) met de daarbij behorende extra voordelen per september Pakketten Collectiviteitvoordeel Verzekeringspakket Autoverzekering korting op de premie 35,0 % Motorverzekering korting op de premie 15,0 % Kampeerautoverzekering korting op de premie 37,0 % Caravan verzekering korting op de premie 5,0 % Inzittenden beschermingsverzekering kortingsbedrag 6,- Motorrijtuigen Rechtsbijstandsverzekering kortingsbedrag 5,- Pechhulp Nederland kortingsbedrag 5,- Extra hulp buitenland kortingsbedrag 2,50 W.A. Extra Buitenland kortingsbedrag 2,- Opstalgarantverzekering korting op de premie 10 % Inboedelgarantverzekering korting op de premie 10 % Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren korting op de premie 10 % Glas verzekering korting op de premie 10 % Ongevallen verzekering korting op de premie 10 % Kostbaarheden Buitenshuis Verzekering korting op de premie 10 % Tuinverzekering korting op de premie 10 % Eigenaarbelang korting op de premie 10 % Pechhulp thuis U betaalt slechts 6,95 i.p.v. 7,50 per maand. 6

7 Rechtsbijstandsverzekering kortingsbedrag 5,- Permanente Reisverzekering korting op premie 5 % Pleziervaartuig verzekering korting op de premie 5 % Overlijdensrisicoverzekering korting op premie 5 % Nabestaanden Beschermingsplan korting op premie 5 % Uitvaartverzekering korting op premie 5 % Vermogenspakket Top Spaarrekening extra rentevergoeding 0,1 % Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen u betaalt slechts 0,3 % i.p.v. 0,5 % transactiekosten Toekomst Investerings Plan u betaalt slechts 5 % i.p.v. 7 % aankoopkosten Financieringspakket Verschillende hypotheekvormen 0,2 % lagere rente en u betaalt slechts 0,75 % i.p.v. 1 % afsluitkosten Doorlopend krediet Autofinanciering 0,2 % lagere rente 0,2 % lagere rente Aanvullende diensten Voordeel op het gebied van o.a. reizen, gezondheid en gemak; kijk op Dit is de internet pagina van de Vereniging bij Centraal Beheer. Geen internet? Even Apeldoorn bellen voor levensverzekeringen en financiële diensten , voor schadeverzekering leden werven leden werven leden werven leden werven Het bestuur streeft naar een daadkrachtige vereniging van minstens leden. Een vereniging die met kracht en door medezeggenschap uw belangen bij het pensioenfonds kan behartigen en collectieve financiële voordelen, anders dan pensioen, kan bewerkstelligen. Om het ledenaantal zo groot mogelijk te maken vragen wij u met klem, het voordeel en belang van onze vereniging over te brengen aan oud collega s, vrienden, bekenden die aangesloten zijn bij het Bedrijfstak pensioenfonds. Overhandig het aanmeldformulier uit Outfit aan uw bekenden en stuur dit, na invulling, in gesloten envelop aan: Vereniging Gepensioneerden uit de Detailhandel Antwoordnummer VB Amsterdam Z.O. Een postzegel is dus niet nodig. Men kan zich ook aanmelden via internet: pagina Lidmaatschap 7

8 Jaarverslag 2007 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel Administrateur: Interpolis Pensioenen, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Samenvatting Het jaar 2007 was een jaar waarin het bestuur verder vorm heeft gegeven aan ontwikkelingen die zich al in 2006 hebben aangediend. Het betreft de fusie met Stichting Pensioenfonds Vendex KBB, de Pensioenwet en de Principes van goed pensioenfondsbestuur. Het bestuur heeft deze ontwikkelingen tevens aangegrepen om een structurele verandering door te voeren of in te zetten. In deze samenvatting beschrijven we deze ontwikkelingen en gaan we ook in op onze voornemens voor Fusie met Stichting Pensioenfonds Vendex KBB In 2006 heeft het detailhandelsconcern Maxeda (voorheen Vendex KBB) het bestuur verzocht de bestaande vrijstelling per1 januari 2007 in te trekken. Vanaf 1 januari 2007 bouwen de medewerkers van Maxeda hun pensioen op bij het fonds. Op 30 januari 2007 heeft de formele fusie tussen de beide pensioenfondsen plaatsgevonden. Vanaf 31 januari 2007 is de Stichting Pensioenfonds Vendex KBB (hierna: Opf Vendex KBB) opgehouden te bestaan. Door de fusie van Opf Vendex KBB en de aansluiting van Maxeda is het fonds aanzienlijk gegroeid. Een snelle blik op de kerncijfers die vooraan in dit jaarverslag staan maakt dit al duidelijk. Het vermogen is met circa 1,6 miljard toegenomen, terwijl het aantal deelnemers met , het aantal gepensioneerden met en het aantal gewezen deelnemers met steeg. In 2007 zijn daarnaast de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden vanuit het directiepensioenfonds van Maxeda overgegaan naar Bpf Detailhandel. In het gehele jaar 2007 is hard gewerkt aan de transitie van Opf Vendex KBB en het directiefonds naar Bpf Detailhandel. Om de transitie goed te laten verlopen wordt het project aangestuurd door een Stuurgroep, waarin een bestuurslid van Bpf Detailhandel, een vertegenwoordiger van Maxeda en twee managers van Interpolis Pensioenbeheer zitting hebben. De belangrijkste activiteiten van het project waren het verbeteren van de datakwaliteit, de conversie van pensioenrechten en pensioenaanspraken en het verder ontwikkelen en implementeren van nieuwe regelingen. In afwijking van de verplichte pensioenregeling Detailhandel, is specifiek voor werknemers van Maxeda een garantieregeling en een compensatieregeling verder ontwikkeld. Daarnaast heeft het bestuur besloten om voor alle aangesloten werkgevers en/of deelnemers een aanvullende pensioenregeling en een vrijwillige pensioenregeling in te voeren. Vrijgestelde werkgevers In 2007 heeft het bestuur een aantal keren gesproken over vrijgestelde werkgevers. Het bestuur is van mening dat het voor veel van deze werkgevers aantrekkelijk kan zijn om zich bij het fonds aan te sluiten. Een aantal van deze werkgevers heeft in 2007 de beslissing genomen om zich bij het fonds aan te sluiten. Pensioenwet Per 1 januari 2007 is de Pensioenwet in werking getreden. Voor het merendeel van de bepalingen gold een overgangstermijn van één jaar, waardoor het bestuur in 2007 de tijd had om deze wijzigingen in statuten en in diverse reglementen door te voeren. Communicatie is een belangrijk thema in de Pensioenwet. Het bestuur en vooral de Commissie Dienstverlening en Communicatie hebben veel aandacht besteed aan de vormgeving van het communicatiebeleid. Het gaat hierbij om uitwerking van vragen als: welke doelgroepen wil ik bereiken? hoe zorg ik dat de informatie begrijpelijk is voor de verschillende doelgroepen? Om deelnemers meer inzicht te geven in hun persoonlijke pensioensituatie en de mogelijkheden die ze daarmee 8

9 hebben, is in 2007 het deelnemersportaal en de pensioenplanner live gegaan via de website van het fonds. Ter promotie hiervan is de in het oogspringende stofdoek -campagne bedacht. Principes goed pensioenfondsbestuur De Principes van goed pensioenfondsbestuur zijn verankerd in de Pensioenwet. Het bestuur heeft hierover in 2006 richtinggevende uitspraken gedaan, die in 2007 verder zijn uitgewerkt. Zo is er een transparantiedocument opgesteld en zijn de reglementen voor het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie opgesteld. Hoewel deze zaken zeker van belang zijn, heeft het bestuur voornamelijk invulling gegeven aan goed pensioenfondsbestuur door in 2007 kritisch naar haar eigen functioneren te kijken en naar haar relatie met de uitvoerder. Hiertoe heeft het bestuur de Ad Hoc Commissie Dienstverlening opgericht. Deze commissie heeft eind 2007 haar eindrapport gepresenteerd aan het bestuur. Dit rapport raakt zaken als de structuur van bestuur en commissies, deskundigheid van bestuursleden, oprichting van een bestuursbureau en de aanpassing van de dienstverleningsovereenkomsten. De verdere uitwerking van deze zaken zal in 2008 plaatsvinden. Vermogensbeheer Het vermogen van het fonds wordt belegd in aandelen, vastgoed, niet-beursgenoteerde deelnemingen, liquiditeiten en vastrentende waarden (obligaties en onderhandse leningen). Binnen deze beleggingscategorieën wordt het fonds in meer of mindere mate geconfronteerd met risico s. In paragraaf Beleggingsbeleid worden deze risico s uitgebreider beschreven. Financieel Toetsingkader Per 1 januari 2007 is als onderdeel van de Pensioenwet het Financieel Toetsingskader (FTK) van kracht geworden. Binnen het FTK worden de risico s die het fonds loopt op haar beleggingen, meegenomen in de berekening van de vereiste dekkingsgraad van het fonds. Nadat het bestuur in 2006 had besloten om het renterisico af te dekken, is in 2007 gesproken over twee minder grote risico s, te weten het valutarisico en het inflatierisico. Het bestuur heeft besloten het valutarisico in de loop van 2007 en 2008 verder af te dekken. Over het al dan niet afdekken van het inflatierisico zal naar verwachting in 2008 een besluit genomen worden. Doordat bij beleggingen in aandelen en onroerend goed meer beheersbaar risico wordt gelopen, wordt naar verwachting een extra rendement gehaald dat het fonds gebruikt om aan haar doelstellingen te voldoen. Dit risico wordt beheerst doordat in de uitvoering wordt gezorgd voor een goede selectie van aandelen en spreiding over regio s en sectoren. Met het risico dat uiteindelijk overblijft, wordt rekening gehouden in de Asset Liability Management studie (ALM-studie). Het jaar 2007 is voor wat de beleggingsresultaten betreft een teleurstellend jaar geworden. Het jaar sloot af met een positief resultaat van 283,5 miljoen. Het beleggingsrendement bedroeg 1,2%. Het belegd vermogen is gestegen van 4,9 miljard ultimo 2006 tot 6,9 miljard ultimo Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de fusie met Maxeda (Opf Vendex KBB). Ultimo 2006 bedroeg het belegd vermogen van het gefuseerde fonds 6,6 miljard. De dekkingsgraad van het gefuseerde fonds is gestegen van 126% naar 133%. Dit is met name toe te schrijven aan de gestegen marktrente In 2008 zal het bestuur zich bezighouden met de uitwerking van het eindrapport van de Ad Hoc Commissie Dienstverlening. Ook het verder vormgeven van een beleid rond het thema maatschappelijk verantwoord beleggen, is geagendeerd voor Dit onderwerp heeft begin 2007 veel media-aandacht gekregen. Het bestuur heeft het rapport van de praktische commissie die ingesteld is door de pensioenkoepels afgewacht. Op financieel terrein zullen de afronding van de ALM-studie van het gefuseerde fonds en de daarmee samenhangende beleidskeuzes een belangrijke plaats op de agenda innemen. 9

10 Meerjarenoverzicht excl.(1) Aantallen Gefactureerde werkgevers Werkgevers ultimo Gefactureerde deelnemers Deelnemers ultimo Gewezen deelnemers Gepensioneerden Gemiddelde leeftijd deelnemers (2) Gepensioneerden Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Prepensioen Premiepercentage Ouderdoms- en nabestaandenpensioen 15,2% 14,1% Ouderdoms, nabestaanden- en prepensioen - - 5,0% 4,5% 4,0% Extra ouderdoms- en nabestaandenpensioen ,5% 10,5% 10,5% Arbeidsongeschiktheidspensioen - - 0,6% 0,6% 0,6% Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen ,4% 0,4% Branchepensioen (OP/NP) Gebra 2,5% 2,5% Branchepensioen (OP/NP) AGF 3,13% 3,13% Opbouwpercentage per dienstjaar Ouderdomspensioen 1,85% 1,85% 0,54% 0,54% 0,54% Extra ouderdomspensioen - - 1,46% 1,46% 1,46% Nabestaandenpensioen 1,295% 1,295% 0,378% 0,378% 0,378% Extra nabestaandenpensioen - - 1,022% 1,022% 1,022% Prepensioen - - 0,8% 0,8% 0,8% Brancheouderdomspensioen Gebra 0,20% 0,20% Brancheouderdomspensioen AGF 0,25% 0,25% Branchenabestaandenpensioen Gebra 0,14% 0,14% Branchenabestaandenpensioen AGF 0,175% 0,175% Toeslag op pensioen en pensioenaanspraken(3) Actieven 2,2% 1,8% 1,0% 1,5% 2,5% Gewezen deelnemers en gepensioneerden 1,3% 1,7% 1,0% 1,5% 2,5% (1) De cijfers zijn exclusief de gegevens van Stichting Pensioenfonds Vendex KBB (2) Het gaat hier om de gewogen (naar voorziening) gemiddelde leeftijd van de actieven van Bpf-Detailhandel (3) Het percentage waarmee 1 januari van het komende kalenderjaar de pensioenaanspraken van de actieven en gewezen deelnemers en de pensioenuitkeringen van de gepensioneerden zijn verhoogd 10

11 Financiële gegevens (x 1.000) incl excl.(1) Feitelijke premie (2) Kostendekkende premie (3) Gedempte premie (4) Uitkeringen Pensioenuitvoeringskosten Belegd vermogen Beleggingsopbrengsten (5) (13.571) Gemiddeld rendement op beleggingen (%) 1,2 -- 5,7 12,3 7,5 6,3 Reserves Voorziening pensioenverplichtingen Aanwezige dekkingsgraad (%) 133 (6) 126 (7) Vereiste dekkingsgraad (%) Resultaat (16.386) (5.030) (23.936) (1) De cijfers exclusief (= excl. VendexKBB) wijken in een aantal gevallen af van het jaarverslag 2006 als gevolg van herrubriceren naar Richtlijn voor de Jaarverslaglegging nummer 610 (RJ 610) (2) Zowel de feitelijk als de kostendekkende premie zijn hier exclusief de garantieregeling. (3) De kostendekkende premie inclusief solvabiliteitsvrijval is (4) De gedempte premie inclusief solvabiliteitsvrijval is (5) Bedrag tussen haakjes betekent verlies. (6) Voor de jaren t/m 2006 betreft dit de vereiste dekkingsgraad in het kader van de Actuariële Principes Pensioenfondsen. Voor het jaar 2007 betreft dit de vereiste dekkingsgraad volgens het in de Pensioenwet opgenomen Financiële Toetsingskader Pensioenfondsen. De wijziging van de dekkingsgraad is voornamelijk het gevolg van de overgang op de marktrente. (7) Voor de jaren t/m 2006 betreft dit de aanwezige dekkingsgraad in het kader van de Actuariële Principes Pensioenfondsen. Voor het jaar 2007 betreft dit de aanwezige dekkingsgraad volgens het in de Pensioenwet opgenomen Financiële Toetsingskader Pensioenfondsen. 11

12 Toelichting op het meerjarenoverzicht Per 1 januari 2007 is detailhandelsconcern Maxeda aangesloten bij het fonds en heeft er een fusie plaatsgevonden met Stichting Pensioenfonds Vendex KBB. Ten opzichte van voorgaand verslagjaar zijn enkele kerncijfers significant toegenomen. Om dit verslagjaar met voorgaande jaren te kunnen vergelijken worden daarom in het meerjarenoverzicht op een aantal plaatsen de cijfers 2006 inclusief en exclusief deze ontwikkeling getoond. Richtlijn voor de jaarverslaggeving 610 Er zijn bedragen in de kolom 2006 die als gevolg van RJ 610 afwijken van het geen in de jaarrekening 2006 is vermeld. De cijfers over de jaren voorafgaand aan 2006 zijn niet aangepast. Werkgevers en deelnemers ultimo Vanaf verslagjaar 2004 is het daadwerkelijke aantal werkgevers en deelnemers ultimo het jaar opgenomen. Toeslag op pensioen en pensioenaanspraken Het percentage waarmee 1 januari van het komende kalenderjaar de pensioenaanspraken van de actieven en gewezen deelnemers en de pensioenuitkeringen van de gepensioneerden zijn verhoogd. Dekkingsgraad Voor de jaren t/m 2006 betreft dit de aanwezige dekkingsgraad in het kader van de Actuariële Principes Pensioenfondsen (gebaseerd op een rekenrente van 4% of de marktrente, indien deze lager is dan 4%). Voor het jaar 2007 betreft dit de aanwezige dekkingsgraad volgens het in de Pensioenwet opgenomen Financiële Toetsingskader (FTK) Pensioenfondsen (gebaseerd op de actuele nominale rentetermijn structuur zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank). Vereiste dekkingsgraad Voor de jaren t/m 2006 betreft dit de vereiste dekkingsgraad in het kader van de Actuariële Principes Pensioenfondsen. Voor het jaar 2007 betreft dit de vereiste dekkingsgraad volgens het in de Pensioenwet opgenomen Financiële Toetsingskader Pensioenfondsen. Resultaat en reserves (afgerond op 1.000) Het positieve resultaat over het verslagjaar bedroeg (2006: ). Van het resultaat werd aan de Algemene reserve een bedrag van toegevoegd. Een bedrag van werd toegevoegd aan de Herwaarderingsreserve. Een bedrag van werd onttrokken aan de Reserve AOP-regeling en 18 werd onttrokken aan de Reserve AAOP-regeling. Ultimo 2007 bedroeg: - de Algemene reserve (2006: ) - de Herwaarderingsreserve (2006: ) - de Reserve AOP-regeling (2006: ) - de Reserve AAOP-regeling (2006: 3.963) - de Voorziening pensioenverplichtingen (2006: ) Jaarverslag van de deelnemersraad De deelnemersraad is in het verslagjaar intensief betrokken geweest bij de besluitvorming en advisering over vele onderwerpen. Zij heeft in het verslagjaar zevenmaal vergaderd waarvan eenmaal extra voor onderling beraad. De voorzitters van het bestuur en de fondsmanager van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (het fonds), zijn, behalve bij de extra vergadering, in iedere vergadering van de deelnemersraad aanwezig geweest om de adviesaanvragen toe lichten en over de pensioenuitvoerder te rapporteren. In dit hoofdstuk wordt uitsluitend verslag gedaan van de onderwerpen waarover is geadviseerd. Achtereenvolgens komen aan de orde: 12

13 de vaststelling van de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) van het fonds voor het jaar 2007; de vaststelling van het vastgoedbeleid van het fonds voor het jaar 2007; de vaststelling van de beleggingsnota voor het jaar 2008; de vaststelling van de verklaring beleggingsbeginselen van het fonds; de toeslagenverlening met ingang van 1 januari 2008; de wijzigingen in de statuten, het pensioenreglement en het reglement van de deelnemersraad als gevolg van de invoering van de Pensioenwet; de vaststelling van een uitvoeringsreglement; de oprichting van het verantwoordingsorgaan en commissies op grond van de Principes van goed pensioenfondsbestuur; de vaststelling van het communicatiebeleidsplan van het fonds; de vaststelling van het transparantiedocument. De vaststelling van de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 2007 De ABTN beschrijft de financiële opzet van het fonds en de grondslagen waarop deze berust. In haar vergadering van 21 maart 2007 heeft de deelnemersraad over de ABTN geldend voor het jaar 2007 een positief advies uitgebracht aan het bestuur. De deelnemersraad heeft bij haar advies de vraag gesteld wat voor indexatiebeleid door dit bestuur zal worden gevoerd als de dekkingsgraad op grond van het Financieel Toetsingskader (FTK) hoger is dan de vereiste FTK-dekkingsgraad plus 10%. Hierover heeft het bestuur (nog) geen beleid ontwikkeld. Mocht hierover door het bestuur in de toekomst beleid worden ontwikkeld, dan dient dit ter advisering aan de deelnemersraad te worden voorgelegd. De vaststelling van het vastgoedbeleid 2007 Het vastgoedbeleid van het fonds over het jaar 2007 is door de deelnemersraad behandeld in haar vergadering van 27 juni De deelnemersraad adviseerde het bestuur om akkoord te gaan met de vastgoedvoorstellen inzake woningen, kantoren, winkels en bedrijfsruimten. De vaststelling van beleggingsnota voor het jaar 2008 De beleggingsportefeuille voor het jaar 2008 is door de deelnemersraad in haar vergadering van 12 december 2007 behandeld. De deelnemersraad heeft het bestuur positief geadviseerd met betrekking tot de beleggingsnota. De toeslagverlening met ingang van 1 januari 2008 Een belangrijk onderwerp waarover de deelnemersraad adviseert aan het bestuur, is de toeslagverlening. De deelnemersraad heeft in haar vergadering van 23 oktober 2007 een positief advies gegeven over de voorgestelde toeslag voor de actieve deelnemers, de slapers en gepensioneerden. De deelnemersraad heeft tijdens de bespreking over toeslagverlening een opmerking gemaakt over het indexatiebeleid. Het kan namelijk zijn dat de prijsstijging hoger is dan de loonstijging. De toeslag van de inactieven wordt in dat geval conform het toeslagenbeleid gemaximeerd op de loonstijging. Als in het jaar daarop de loonstijging hoger is dan de prijsstijging, dan vindt er geen compensatie plaats. Deze opmerking is op 18 december 2007 besproken door de Commissie Financiën, die besloot om de opmerking en vraag van de deelnemersraad mee te nemen in de eerstvolgende vergadering waarin het indexatiebeleid wordt besproken. Wijzigingen in het pensioenreglement en het reglement van de deelnemersraad per 1 januari 2008 Als gevolg van de inwerkingtreding van de Pensioenwet per 1 januari 2007, zijn met ingang van 1 januari 2008 wijzigingen voorgesteld in het pensioenreglement en het reglement van de deelnemersraad. De deelnemersraad heeft hierover een positief advies uitgebracht aan het bestuur van het fonds. De wijzigingen in het pensioenreglement hebben betrekking op: het keuzerecht van uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen; behoud van de aanspraak op partnerpensioen en wezenpensioen tijdens het opnemen van onbetaald verlof; het beschrijven van het karakter en inhoud van de verplichte, aanvullende en vrijwillige pensioenregeling; 13

14 de informatieverstrekking over de toeslagverlening; de uitgaande en inkomende individuele waardeoverdracht; de collectieve waardeoverdracht; de wijziging van begrippen (bijvoorbeeld: nabestaande in partner); de invoering van nieuwe begrippen (bijvoorbeeld: pensioenaanspraak, pensioenrecht, aanspraakgerechtigde); de opname van het recht op ANW-pensioen voor de nabestaande van de gepensioneerde, die tot de pensioeningang deelnemer was in het fonds; diverse kleine wijzigingen in het pensioenreglement. Daarnaast adviseerde de deelnemersraad positief over de invoering van de aanvullende en vrijwillige pensioenregeling binnen het fonds, die elk zijn opgenomen in een afzonderlijk hoofdstuk van het pensioenreglement. De aanvullende pensioenregeling biedt een werkgever de mogelijkheid om haar werknemers ook pensioen op te laten bouwen over het salaris vanaf het maximum loon Wfsv. De vrijwillige pensioenregeling biedt de deelnemer de mogelijkheid om premies te storten ter verhoging van diens aanspraak op ouderdomspensioen en partnerpensioen. Wijzigingen in de statuten per 1 januari 2008 Ook de statuten zijn ingrijpend gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding van de Pensioenwet. De statutenwijzigingen hebben betrekking op: het ledental en adviesbevoegdheid van de deelnemersraad; wijzigingen in enkele begripsomschrijvingen (bijvoorbeeld: PVK in toezichthouder, gewezen deelnemer, de omschrijving van het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement); de aanpassing van de beschrijving van de ABTN; de bepaling over vrijwillige aansluiting; de bepaling over de deelnemersraad (uitbreiding van het aantal leden, het lidmaatschap van de deelnemersraad, de vaststelling van het reglement van de deelnemersraad, de ontvangst van vacatiegeld, reis- en verblijfkosten, de omschrijving van het adviesrecht, het vervallen van het klachtrecht); de bepaling over de korting van aanspraken bij wijziging van de statuten of het pensioenreglement; schorsing, ontslag en evaluatie van het functioneren van bestuursleden; de benoeming en het ontslag van leden van het verantwoordingsorgaan; de wijze van organisatie van het interne toezicht; de doorvoering van diverse verbeteringen in de statuten. De deelnemersraad heeft positief over deze statutenwijzigingen geadviseerd, waarbij de deelnemersraad ook voorstelde om het onderwerp kortetermijnherstelplan afzonderlijk op te nemen in de statuten. Reden hiervoor was dat het kortetermijnherstelplan uitdrukkelijk is opgenomen in het reglement van de deelnemersraad als onderwerp waarover het bestuur de deelnemersraad in de gelegenheid stelt advies uit te brengen. Het bestuur heeft besloten om dit voorstel niet over te nemen omdat de voorgestelde statutenwijzigingen voldeden aan het bepaalde in de Pensioenwet. De vaststelling van een uitvoeringsreglement De deelnemersraad heeft in haar vergadering van 12 december 2007 het concept uitvoeringsreglement besproken. De deelnemersraad besloot hierover positief te adviseren aan het bestuur, met de opmerking dat artikel 22 van het uitvoeringsreglement diende te worden geschrapt. Artikel 22 handelt over de mogelijkheid van premiekorting. Dit artikel luidt als volgt: Het fonds kan uitsluitend korting verlenen op de kostendekkende premie indien ten aanzien van de pensioenverplichtingen wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften in de Pensioenwet betreffende toereikende technische voorzieningen (artikel 126 Pensioenwet), het vereist eigen vermogen (artikel 132 Pensioenwet), de dekking door waarden (artikel 133 Pensioenwet) en de voorwaardelijke toeslagen kunnen worden nagekomen overeenkomstig het vastgestelde toeslagbeleid van het fonds. Het bestuur heeft in haar vergadering van 20 maart 2008 besloten om het advies van de deelnemersraad niet over te nemen. De reden daarvan is dat uit de studie van de Veegwet blijkt dat er wel premiekorting wordt verleend. Er is sprake van premiekorting als buffervrijval in de premieberekening is opgenomen. In paragraaf 3.5 van de 14

15 ABTN staat dat er tot en met 2011 geen premiekorting wordt gegeven, behoudens in het geval van solvabiliteitsvrijval bij pensioenuitkeringen. De premie kan niet zonder toestemming van DNB blijven gekort. In de uitvoeringsovereenkomst moeten afspraken over premiekorting worden opgenomen als die zijn gemaakt. Principes van goed pensioenfondsbestuur De uitwerking van de Principes van goed pensioenfondsbestuur (PFG) heeft geleid tot: de instelling van een verantwoordingsorgaan, een visitatiecommissie en geschillencommissie; de vaststelling van een reglement voor dit orgaan en commissies. De deelnemersraad heeft een positief advies uitgebracht aan het bestuur van het fonds over de instelling van het verantwoordingsorgaan en de genoemde commissies. Tevens is positief geadviseerd over het reglement van het verantwoordingsorgaan, het reglement van de visitatiecommissie en het reglement van de geschillencommissie. De vaststelling van het communicatiebeleidsplan Het opstellen van een communicatiebeleidsplan vloeit voort uit de PFG. Hierin is bepaald dat ieder pensioenfonds een adequaat communicatiebeleid dient te hebben. Het communicatiebeleid dient erop gericht te zijn de doelgroepen van het fonds op begrijpelijke en effectieve wijze voor te lichten over de pensioenresultaten, het wel en wee van het fonds en over relevante veranderingen. Het communicatiebeleidsplan is voor de periode beschreven. De deelnemersraad heeft in haar vergadering van 23 oktober 2007 een positief advies gegeven met betrekking tot het communicatiebeleidsplan De vaststelling van het transparantiedocument Voortvloeiend uit principe A1 van PFG moet elk pensioenfonds een transparantiedocument opstellen. De deelnemersraad heeft op haar vergadering van 23 oktober 2007 een positief advies gegeven met betrekking tot het transparantiedocument. Advies over de jaarrekening en het conceptjaarverslag Detailhandel 2007 De deelnemersraad adviseert het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel de jaarrekening en haar conceptjaarverslag 2007, met inachtneming van de voorafgaande opmerkingen, goed te keuren en vast te stellen. Wij danken het bestuur voor de constructieve en transparante wijze van samenwerking met de deelnemersraad. De Meern, 25 juni 2008 P. Lamers Voorzitter Wilt u het volledige jaarverslag 2007 inzien? Kijk dan op de website van de vereniging pagina Pensioenzaken 15

16 Pensioenkwesties De nieuwe pensioenwet Op 1 januari 2007 maakte de oude Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) uit 1954 plaats voor een nieuwe Pensioenwet. De nieuwe wet legt meer nadruk op het tweerichtingsverkeer tussen werkgever en werknemer. Dat blijkt onder meer uit het feit, dat we nu over een pensioenovereenkomst praten en niet meer over een pensioentoezegging. Vóór 1 juli 2008 moet er een indexatietabel zijn ontwikkeld. Hieruit moet duidelijker af te lezen zijn hoe het met de continuïteit van het pensioenfonds is gesteld en hoe zeker de toekomstige indexatie lijkt. Ook wordt hierin de verwachte indexatie afgezet tegen het minimale percentage van de gemiddelde prijsindex. Deze informatie dient overigens uitsluitend als communicatie-instrument. Pensioen is voor veel ouderen een belangrijk onderdeel van het inkomen. Voor veel mensen ouder dan 65 jaar bestaat het inkomen op dit moment voor ongeveer de helft uit AOW en voor de andere helft uit pensioen. Transparantie en goede voorlichting. Transparantie is het kernwoord van de nieuwe wet, met name voor de deelnemers. Zij krijgen meer zekerheid over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Ook krijgen zij een wettelijk recht op goede voorlichting over hun pensioen. Toetredingsleeftijd 21 jaar. In de nieuwe Pensioenwet schrijft de regering voor dat een pensioenregeling geen toetredingsleeftijd mag hebben die hoger is dan 21 jaar. Verantwoordelijkheden Verder zijn de taken van werkgever, werknemer, gepensioneerden en de pensioenuitvoerder uitvoerig in de Pensioenwet beschreven, zodat duidelijk is wie van deze partijen waarvoor verantwoordelijk is. Transparantie. De regering vindt het essentieel dat deelnemers goed geïnformeerd worden over verschillende aspecten van de uitvoering van de pensioen-overeenkomst. Aanvullend pensioen is een arbeidsvoorwaarde die pas na verloop van tijd genoten wordt. Hierdoor ontstaat het gevaar dat werknemers zich pas op of vlak voor hun pensioendatum realiseren welke aanspraken zijn opgebouwd. Voor het nemen van eventuele aanvullende maatregelen in het kader van een financiële planning van de werknemer is het dan te laat. Om deze redenen worden de voorlichtingseisen in de nieuwe Pensioenwet aangescherpt ten opzichte van de PSW: Gewezen deelnemers (slapers) worden eens in de vijf jaar geïnformeerd over de opgebouwde pensioenaanspraken en over de toeslagverlening Voorlichting bij vrijwillige pensioenregelingen wordt in lijn gebracht met de eisen die op grond van de regelgeving over de financiële bijsluiter gelden voor complexe financiële producten Voorlichting over het voorwaardelijke karakter van de toeslagverlening wordt sterk aangescherpt Waarom de nieuwe pensioenwet? Veranderende samenleving Sinds de inwerkingtreding van de PSW op 1 januari 1954 is de nederlandse samenleving fors veranderd (vergrijzing, individualisering, tweeverdieners, etc.). De PSW is herhaaldelijk gewijzigd om de wetgeving aan te laten sluiten op de veranderende samenleving. Modernisering noodzakelijk Door deze wijzigingen is de Pensioen en Spaarfondsenwet (PSW) minder overzichtelijk geworden. Ook ontstond er op een aantal onderdelen ruimte voor verschillende interpretaties. Dit maakte het toezicht op de naleving van de PSW en handhaving ervan steeds moeilijker. Hierdoor bestond het risico dat de rechtszekerheid in het gedrang komt. Een grondige herziening en modernisering was dus noodzakelijk. De belangrijkste wijzigingen pensioenwet. Op 1 januari 2007 is de nieuwe Pensioenwet van kracht geworden. Werknemers en gepensioneerden krijgen meer 16

17 zekerheid over de (toekomstige) uitbetaling van hun pensioen. Er gelden nieuwe eisen voor de omvang van het vermogen van de pensioenfondsen. Ook mogen bedrijfspensioenregelingen geen hogere toetredingsleeftijd hanteren dan 21 jaar. De belangrijkste wijzigingen: Als een bedrijf een pensioenregeling heeft, dan moeten alle werknemers van 21 jaar en ouder daaraan kunnen deelnemen; De financiële zekerstelling door pensioenfondsen wordt wettelijk vastgelegd. Werknemers kunnen er met een hoge mate van zekerheid op vertrouwen dat het pensioen wordt uitgekeerd; Verzekeraars en pensioenfondsen zijn verantwoordelijk voor de voorlichting aan deelnemers aan een pensioenregeling. Dit betekent onder meer dat zij de deelnemers minstens jaarlijks moeten informeren over opgebouwde aanspraken en eventuele aanpassingen; Pensioenuitvoerders krijgen het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen; Werknemers die tegen een lager loon gaan werken, worden niet meer geconfronteerd met aantasting van opgebouwde pensioenaanspraken; Voormalige deelnemers aan een pensioenfonds worden eens per vijf jaar geïnformeerd over hun pensioenaanspraken; Voorlichting over vrijwillige aanvullende pensioenregelingen moet voldoen aan eisen die ook gelden voor voorlichting over andere financiële producten; Als pensioenfondsen de pensioenen niet aanpassen aan de inflatie, dan moeten zij hun deelnemers en gepensioneerden daarover helder informeren; Als er onduidelijkheid is over het indexatiebeleid van een pensioenfonds, dan gaat de toezichthouder ervan uit dat de pensioenen onvoorwaardelijk worden aangepast aan de inflatie; Het toezicht op het uitvoeren van de wettelijke regels is in handen van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In de nieuwe wet zijn een aantal overige zaken strakker geregeld: Het jaarverslag moet eerder klaar zijn en meer informatie bevatten (de grote fondsen houden zich hier meestal al aan). De werkgever dient de premies sneller af te dragen en achterstanden moeten eerder aan De Nederlandsche Bank worden gemeld. Er komt een verbod op instemmingsrecht van organen buiten het Fonds. Er zijn strakkere voorschriften voor de technische voorzieningen die vanwege de pensioenverplichtingen moeten worden aangehouden. Het Fonds heeft minder mogelijkheden om pensioenaanspraken en pensioenrechten te verminderen. De mogelijkheden tot indexering zijn verruimd. Indien fondsen door het minimaal vereiste eigen vermogen zakken, moet dit eerder worden gemeld aan De Nederlandsche Bank. Indien een aantal jaren niet is geïndexeerd of is gekort op de pensioenen vanwege de slechte situatie bij een fonds, moeten - wanneer het weer beter gaat - de achterstallige verplichtingen door het fonds worden voldaan, alvorens de werkgever een premiekorting kan bedingen. Er worden strengere eisen aan de interne controle gesteld: o.a. door het instellen van een verantwoordingsorgaan, een deelnemersraad, waarin ook gepensioneerden zitting hebben, en een visitatiecommissie. Wat betekent dit voor gepensioneerden? Zij moeten opkomen voor hun belangen en wel met name op het gebied van indexatie. Zij moeten deelnemen in deelnemersraden en verantwoordingsorganen. Waar mogelijk ook in pensioenfondsbesturen. De Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel komt op voor de belangen van de gepensioneerden, die een pensioenuitkering ontvangen van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel. Bestuursleden van de vereniging zijn met 3 leden vertegenwoordigd in de deelnemersraad en met 1 lid in het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. 17

18 Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden Op 19 juli 2008 hebben Tweede Kamerleden Fatma Koser Kaya (VVD) en Stef Blok (D 66) een voorstel tot wijziging van de Pensioenwet ingediend. Het voorstel omvat de medezeggenschap van gepensioneerden in besturen en medezeggenschapsraden van Bedrijfstakpensioenfondsen en het meewerken door pensioenfondsen aan de oprichting en instandhouding van een gepensioneerden vereniging. Voor de volledige tekst van het voorstel zie: pagina Pensioenzaken. Het bestuur heeft onderstaande bedankbrief aan de tweede Kamerfracties van D 66 en de VVD gestuurd. Amsterdam, 20 juli 2008 Betreft: initiatief wetsvoorstel Meer invloed ouderen op pensioen Zeer geachte leden van de fracties in de tweede kamer, Verheugd heeft de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel kennis genomen van uw prima initiatief. Na de fusie in 2007 van het Bedrijfspensioenfonds Maxeda (voorheen Vendex KBB) en de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (Bpf-D) hebben wij de Vereniging van Gepensioneerden Vendex KBB met ruim 3000 leden omgevormd tot voornoemde vereniging. In september a.s. gaat een grote ledenwerfcampagne van start onder de ruim pensioengerechtigden van het Bedrijfstakpensioenfonds. Wij willen geen overmoedige uitspraken doen, maar verwachten dat onze vereniging in de rest van 2008 en het voorjaar van 2009 zal groeien tot 18

19 15 à leden. Een unieke situatie, want ons is gebleken dat onze vereniging de eerste en enige belangenvereniging is binnen het bedrijfstakpensioen gebeuren in Nederland. Wij hebben momenteel weliswaar een 3-tal vertegenwoordigers in de Deelnemersraad van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel, maar vertegenwoordiging binnen het bestuur is op dit moment nog volstrekt onbespreekbaar. Het initiatief van de Kamerleden mevr. Fatma Koser Kaya en Stef Blok juichen wij daarom van harte toe. Het moge duidelijk zijn dat wij natuurlijk zeer geïnteresseerd zijn in de voortgang van dit initiatief wetsontwerp en wij stellen het zeer op prijs de concepttekst hiervan te mogen ontvangen. wetsontwerp vind u op pagina Pensioenzaken (red.) Natuurlijk is het bestuur van onze vereniging, voor zover dat op prijs wordt gesteld, beschikbaar om met de indiener van gedachte te wisselen over bestaande knelpunten en gewenste situaties voor de toekomst. U veel succes toewensend met uw werk, verblijven wij, hoogachtend, Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel Op 28 augustus ontvingen wij van D 66 het volgende antwoord: Geachte mevrouw Wieten, Hartelijk dank voor uw brief van 20 juli j.l. waarin u, namens de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel, uw steun uitspreekt voor onze initiatiefwet. Deze ligt momenteel ter advisering bij de Raad van State. Als bijlage treft u de versie die daar is ingediend.. bijlage vind u op pagina Pensioenzaken (red.) Met vriendelijke groet, Stef Blok Tweede Kamer D 66 W.G. Wieten-Göbel secretaris Contributie Na twee oproepen in de Out-Fit van maart en juni om de contributie te storten op rekening t.n.v. de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel was het toch nodig een aantal leden alsnog een acceptgiro te sturen. Met deze acceptgiro werd ook een machtiging gestuurd voor de automatische inning van de contributie met ingang van Een groot aantal leden heeft deze machtiging getekend en opgestuurd naar de ledenadministratie. Kreeg u een dergelijke machtiging nog niet aangeboden en wilt u ook gebruik maken van deze betaalwijze van de contributie dan kunt u alsnog een machtiging sturen. De machtiging is gratis verkrijgbaar op ieder postkantoor of bank. U kunt een machtiging altijd op ieder moment intrekken en als er contributie geïnd is (maand maart van ieder jaar) en u bent het daar niet mee eens dan kunt u binnen 30 dagen de betaling kosteloos laten terugdraaien door de Giro of Bank. U loopt dus geen enkel risico, alleen maar gemak! Opsturen in een gesloten envelop naar de penningmeester kan en mag natuurlijk ook. Let dan wel op de juiste adressering en in alle gevallen voorzien van een postzegel van 0,44 Voor enkele leden geldt dat zij hun contributie nog niet betaald hebben. Graag direct doen! Minimaal 12,- voor

20 Adresgegevens Voor de leden die niet over internet beschikken treft u onderstaand telefoonnummers en adresgegevens van pensioeninstanties, ouderen organisaties, consumentenorganisaties en belastingdienst. Nederl. Ver. Organisaties Gepensioneerden Utrecht Ministerie van VWS Den Haag Consumentenbond Den Haag College Zorgverzekeringen Diemen Zorgtoeslag Belastingdienst Inkomensafhankelijke bijdragen Belastingdienst Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering Zeist Ouderen Organisatie Utrecht Vereniging Senioren (van 10.0 tot 14.0 uur) Eindhoven Maxeda Amsterdam NL. Pensioenstelsel Amsterdam Pensioenplatform Amstelveen Ombudsman pensioenen Den Haag Adresgegevens Pensioenfonds voor de Detailhandel Contactadres: Interpolis Pensioenbeheer B.V. Klant Contact Center Postbus GD Utrecht Klant Contact Center tel: Vragen over AOW? Bel/mail de Sociale Verzekeringsbank (SVB) SVB kantoren: Breda Deventer Groningen Leiden Nijmegen Roermond Rotterdam Utrecht Zaanstad Leden die over internet beschikken klik op : en ga naar de pagina links 20

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2007 Voorwoord Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel heeft de ontwikkelingen, die zich in 2006

Nadere informatie

Profiel van de Vereniging.

Profiel van de Vereniging. Profiel van de Vereniging. In juli 1987 werd in Rotterdam officieel de Vereniging van Gepensioneerden KBB opgericht. Een belangenvereniging voor gepensioneerden uit het voormalige KBB concern. Na de fusie

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel

Verkort jaarverslag 2006. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Verkort jaarverslag 2006 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel Inleiding Hierbij ontvangt u het verkorte jaarverslag 2006 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Het ontstaan In 1980 ging het niet zo goed met het concern in het algemeen en met de Bijenkorf in het bijzonder. De pensioenen waren bij Nationale

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Na jarenlange discussie is de Pensioenwet

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Nieuwsbrief van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars april 2014 Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Het bestuur van SBZ telt een nieuw gezicht. Ronald van Hees,

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

4. Medezeggenschap bij ondernemingspensioenfondsen

4. Medezeggenschap bij ondernemingspensioenfondsen 4. Medezeggenschap bij ondernemingspensioenfondsen In het convenant en in de Pensioenwet is er verschil tussen de positie van ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen. Bedrijfstakpensioenfondsen

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement I Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Op 26 september is de Pensioenwet na jarenlange

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05%

Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan deelnemers. gaan in de toekomst pensioen ontvangen. 2,05% deelnemers 15.654 In 2013 verdiende het fonds 28,3 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 2,05%. Deelnemers Het fonds betaalt maandelijks pensioen aan 5.038 deelnemers. De overige

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan

Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan Met pensioen Informatie voor Heineken-medewerkers die vanuit de actieve dienst met pensioen gaan De uitbetaling van uw Heineken-pensioen Belasting Zorgverzekering De Heineken-extra s De Vereniging Van

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix.

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Algemene toelichting Artikel 86 van de Pensioenwet schrijft voor dat er bij voorwaardelijke toeslagverlening een consistent geheel dient te zijn

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014

1.B. Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1.B Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor pensioengerechtigden mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Waarom een nieuwe regeling bij Cosun? Pensioenpremie Toeslagverlening (indexatie) Discussie

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 1 Het pensioenhuis van Nederland Derde verdieping Individuele voorzieningen verzekeraars (lijfrente) Tweede verdieping - pensioen werkgever -

Nadere informatie

Pensioenfonds Update September 2013

Pensioenfonds Update September 2013 Pensioenfonds Update September 2013 nr 15 september 2013 pagina 1 INHOUD 1. Voorwoord van de voorzitter 1 2. Toeslagverlening per 1 juli 2013 3 3. Dekkingsgraad gehaald in Q2 2013 3 4. Toeslagenbeleid

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Meepraten over pensioen

Meepraten over pensioen Meepraten over pensioen Meepraten? Meepraten over pensioen? Waarom niet? Pensioen is belangrijk genoeg. Alle reden dus om te kijken op welke manier je invloed kunt uitoefenen op de pensioenregeling. Ben

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda 18.30 Opening Bert 18.35 Hoe staat het fonds er voor René Financieel Beleggingsbeleid Rendement

Nadere informatie

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016

2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2016 Den Haag, juli 2016 Samenvatting cijfers per 30 juni 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,0% Beleidsdekkingsgraad: 99,6% Belegd vermogen: 23,3 miljard Rendement 1 e halfjaar 2016:

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Ingang Partner- en wezenpensioen

Ingang Partner- en wezenpensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Partner- en wezenpensioen Voor de nabestaanden januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde De hoogte van het partnerpensioen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie