Offerte voor een Voordeelpakket bedrijven ten name van APS Therapeut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Offerte voor een Voordeelpakket bedrijven ten name van APS Therapeut"

Transcriptie

1 Mulderij Fin Adv Kantoor Postbus BD HOOGEVEEN Datum Ons kenmerk Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Contractnummer Behandeld door Onderwerp R. Musters Offerte voor een Voordeelpakket bedrijven ten name van APS Therapeut ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan BA Utrecht Telefoon Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u onze offerte voor een Voordeelpakket Bedrijven. Dit pakket kent een aantrekkelijke kortingsregeling oplopend tot 12%. Voor het sluiten van dit Voordeelpakket kunt u volstaan met een mail te sturen naar het hierboven vermelde mailadres. Wilt u in het mailbericht het offertenummer vermelden? Als een vraag op de akkoordverklaring met ja is beantwoord, neem dan telefonisch met ons contact op. U kunt in dat geval ook de akkoordverklaring naar ons sturen (liefst via mail). Door akkoord te gaan met deze offerte verklaart verzekeringnemer: - dat alle vragen op de akkoordverklaring met nee zijn beantwoord; - kennis te hebben genomen van in de offerte opgenomen bepalingen en clausules; - dat hij/ zij de in deze offerte genoemde polisvoorwaarden heeft ontvangen. De polisvoorwaarden kunt u terugvinden op Cockpit. Uw reactie op de offerte zien wij graag tegemoet. Met vriendelijke groet, R. Musters Bijlage: offerte ASR Schadeverzekering N.V. HR Utrecht, BTW NL B01 Fortis Bank , Postbank 6681 t.n.v. ASR Betalingscentrum B.V.

2 Blad: 2 ALGEMENE GEGEVENS Pakketnummer : Kortingstabel : 1 rubriek 0 % korting 2 rubrieken 3 % korting 3 rubrieken 6 % korting 4 rubrieken 9 % korting 5 rubrieken 12 % korting Rubrieken : Rubriek 1 ( gebouwen, bedrijfsmiddelen en milieuschade ) Rubriek 2 ( bedrijfsschade ) Rubriek 3 ( aansprakelijkheid ) Rubriek 4 ( rechtsbijstand ) Rubriek 5 ( vervoer(middelen) en goederen ) Voordelen : De schadeverzekeringen worden opgenomen in een pakket; Gedifferentieerde premies per risico; Geen dubbele verzekeringen; Geen toeslag bij termijnbetalingen; Aantrekkelijke kortingen oplopend tot 12%; Waardevaststelling : Gratis waardevaststelling voor gebouwen, inventaris en/of huurderbelang vanaf een verzekerde waarde van ,-. Na waardevaststelling biedt de polis garantie tegen onderverzekering. Geldigheidsduur : Deze offerte is geldig tot 60 dagen na dagtekening. Premies : De geoffreerde premies zijn exclusief 7,5% assurantiebelasting en eventuele pakketkorting. Voorlopige dekking : Wij verlenen geen voorlopige dekking. Indien u alsnog voorlopige dekking wenst verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Polisvoorwaarden : De voorwaarden genoemd in de offerteonderdelen kunt u terugvinden op Cockpit en daar downloaden.

3 Blad: 3 PREMIE-OVERZICHT Rubriek Aansprakelijkheid Premie per jaar ð AVB 130,00 Premie 130,00 Pakketkorting 0% 0,00 -/- Subtotaal 130,00 Assurantiebelasting 7,5% 9,75 Totale premie 139,75

4 Blad: 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Algemeen Hoedanigheid Geldigheidsgebied : APS Therapeut : Lidstaten Europese Unie Algemene voorwaarden : AVZ 06-2 Verzekerde bedragen De verzekerde bedragen gelden voor de rubrieken 1 en 2 tezamen: ,- per aanspraak, en maximaal ,- per verzekeringsjaar, waaronder ,- per aanspraak voor schade door brand en/of explosie Rubrieken en voorwaarden Rubriek Bijzondere voorwaarden 1. Aansprakelijkheid voor bedrijven en beroepen (AVB) AVB Werkgeversaansprakelijkheid (WGA) AWG 06-1 Eigen risico Bij zaakschade 125,00 per aanspraak Premie De jaarpremie geldt voor de rubrieken 1 en 2 tezamen: Aantal praktijkbeoefenaren Minimumpremie 1 à 130,00 = 130,00 per jaar, exclusief pakketkorting en assurantiebelasting 130,00 per jaar, exclusief pakketkorting en assurantiebelasting

5 Blad: 5 Bijzonderheden Voorrisico In tegenstelling tot hetgeen veel andere verzekeraars doen, biedt ASR standaarddekking voor het zogenaamde voorrisico. Dit houdt in dat wij u ook dekking bieden voor aanspraken die voortvloeien uit oorzaken of omstandigheden die voor de ingangsdatum van de verzekering hebben gespeeld. Denk hierbij aan de werkgever die met claims wordt geconfronteerd voor beroepsziekten van werknemers die lang geleden met gevaarlijke stoffen hebben gewerkt of de producent die een product enige jaren geleden heeft verkocht en waardoor nu schade ontstaat. Contractduur De verzekering geldt voor 5 jaar en wordt telkens met een zelfde termijn stilzwijgend verlengd. Ingangsdatum : Paraaf voor akkoord Contractant : Contractduur De verzekering geldt voor 5 jaar en wordt telkens met een zelfde termijn stilzwijgend verlengd. Ingangsdatum : Paraaf voor akkoord Contractant :

6 Blad: 6 CLAUSULES Kledingstukken, sieraden en dergelijke Wij verlenen geen dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, verduistering, verlies, vermissing of verwisseling van kledingstukken, sieraden, kleinodiën, geld en geldswaardige papieren Financieel nadeel (medici) Wij bieden dekking voor de aansprakelijkheid door medische fouten van de verzekerde voor schade anders dan personen- of zaakschade, maar alleen ten opzichte van: - patiënten, waaronder wij ook verstaan personen die door de verzekerde worden gekeurd; - de ziektekostenverzekeraar.

7 Blad: 7 AKKOORDVERKLARING a. Heeft enige maatschappij ooit een verzekeringsvoorstel van u of uw bedrijf afgewezen, een lopende verzekering opgezegd of slechts onder bijzondere voorwaarden dan wel tegen een hogere premie willen voortzetten? ja nee Zo ja, wanneer, welke verzekering, welke verzekeraar en om welke reden? b. Bent u, het bedrijf of een medebestuurder van het bedrijf in de loop van de laatste 8 jaar door de strafrechter veroordeeld wegens een vermogens- of een geweldsmisdrijf? ja nee c. Bent u, de regelmatige bestuurder of de houder van het kentekenbewijs, in de afgelopen 8 jaar in verband met een verkeersdelict (voorwaardelijk) veroordeeld tot een gevangenisstraf of hechtenis of is een van hen bij vonnis (voorwaardelijk) de rijbevoegdheid ontzegd? ja nee d. Heeft u of uw bedrijf reeds eerder schade geleden door een te verzekeren gebeurtenis? ja nee Zo ja, wat was de oorzaak, hoe groot was de schade en wanneer trad de schade op? Wanneer u ten tijde van de schade was verzekerd, bij welke maatschappij liep de verzekering en onder welk polisnummer? e. Heeft u verder nog iets mee te delen over de te verzekeren risico s, over uw persoon, de medebestuurders van het bedrijf of de medeverzekerden dat voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn? ja nee Zo ja, dan gaarne bijzonderheden vermelden. De ondergetekende verklaart dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Hij verklaart voorts de overeenkomstig deze aanvraag op te maken polis in ontvangst te nemen en de daarvoor verschuldigde premie en kosten te betalen. Als u een vraag met ja hebt beantwoord: - is er geen overeenkomst tot stand gekomen; - komt een eventueel verleende voorlopige dekking te vervallen.

8 Blad: 8 Wijze van betaling Betaling vindt plaats aan: de verzekeringsadviseur ASR per automatische afschrijving*: rekeningnummer. acceptgiro Betalingstermijn : jaar halfjaar kwartaal maand* * De machtiging tot automatische afschrijving van giro- of bankrekeningnummer wordt verleend door ondertekening van dit aanvraagformulier. In geval van maandbetaling, waarbij de maatschappij incasseert, is automatische incasso verplicht. Belangrijk Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door ons (ASR) verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij (ASR) uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing (zie ASR heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. Door ondertekening verklaart u: - akkoord te gaan met de inhoud van deze offerte inclusief de daarin opgenomen bepalingen en clausules; - dat u de polisvoorwaarden die in deze offerte genoemd worden ontvangen heeft. Handtekening voor akkoord Naam : Functie : Datum : Handtekening : Voor klachten over dit product of deze verzekering kunt u gebruik maken van het klachtenformulier op de site

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl Aanvraagformulier Van der Roest Privé Pakket Wonen en Aansprakelijkheid Adviesgroep Van der Roest Nijverheidsweg 24 1271 EA Huizen Postbus 150 1270 AD Huizen Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl

Nadere informatie

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voordeelpakket bedrijven (geen horeca of agrarisch)

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voordeelpakket bedrijven (geen horeca of agrarisch) Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voordeelpakket bedrijven (geen horeca of agrarisch) Gegevens adviseur Adviseur Adres Relatienummer Stempel adviseur ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier Landmateriaalverzekering

Aanvraag- en wijzigingsformulier Landmateriaalverzekering Aanvraag- en wijzigingsformulier Landmateriaalverzekering ASR Schadeverzekering N.V. Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Telefoon (030) 257 91 11 Fax (030) 257 83 00 1 Toelichting

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: Fortis ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11

Nadere informatie

Naam: Voorletters: M / V

Naam: Voorletters: M / V PolisPartner Postbus 232 3730 AE de Bilt Adviseur: Aanvraagformulier Op.nr: Gegevens verzekeringnemer Naam: Voorletters: M / V Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoonnummer: Mobiele telefoon: Woonplaats:

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Gegevens verzekeringnemer Naam en voorletter(s) Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum - - man vrouw (Post-)bankrekeningnummer

Nadere informatie

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Nieuwe verzekering. Contractduur: 5 jaar 3jaar(3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) Ingangsdatum van de verzekering: / / 1.Verzekeringnemer Naam en

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering

Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Aanvraag FGD Particulier Pakket Verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:...

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... Aanvraag/wijziging Motorrijtuigverzekering 1. Intermediair Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... 2. Ingangsdatum Ingangsdatum:... Betreft: nieuwe verzekering wijziging polisnummer:... 3. Contracttermijn

Nadere informatie

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht.

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht. Aliquismod AEGON Auto modipisis op Maat nulput o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnr. Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon gewenste

Nadere informatie

Nationaliteit: O Nederlandse O anders: Betalingstermijn: O jaar O halfjaar O kwartaal* O maand* *alleen in combinatie met automatische incasso

Nationaliteit: O Nederlandse O anders: Betalingstermijn: O jaar O halfjaar O kwartaal* O maand* *alleen in combinatie met automatische incasso Bromfiets-/scooterverzekering Maaltijdbezorging Sluitsnel.nl Verzekeringen Postbus 57 1606 ZH VENHUIZEN Tel. 0229-287093 Fax 0229-287099 E. info@sluitsnel.nl Gewenste ingangsdatum - - Gegevens verzekeringnemer

Nadere informatie

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL deze aanvraag betreft : een nieuw af te sluiten verzekering AANVRAGER/VERZEKERINGNEMER (dat is degene wiens risico wordt verzekerd) rechtsvorm : eenmanszaak

Nadere informatie

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N

OVZ. verzekeringen. Particuliere verzekeringen. aanvraag - / wijzigingsformulier O V Z O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N OVZ O N D E R L I N G E V E R Z E K E R I N G E N O V Z aanvraag - / wijzigingsformulier Particuliere verzekeringen verzekeringen Tussenpersoon Nummer a. Keuze verzekeringsvormen Welke verzekering(en)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer:

Aanvraagformulier. www.diks.nl RC-nummer: Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: Diks verzekeringen BV 3240 AA Middelharnis Adres: Swammerdamweg 8 Telefoon (0187) 488 555 Telefoon (030)

Nadere informatie

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier Primair Auto Polis

Aanvraagformulier Primair Auto Polis Aanvraagformulier Primair Auto Polis Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Reeds telefonisch gesproken

Nadere informatie

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering

Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Auto-/Motor-/Caravan-/Aanhangwagenverzekering Particulieren Dit formulier is bestemd voor het aanvragen/wijzigen van verzekeringen voor personen- en kampeerauto s, motoren, caravans en aanhangwagens. nieuwe

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer:

Steijnborg Verzekeringspakket Particulier. uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket met polisnummer: AANVRAAG ALGEMEEN Steijnborg Verzekeringspakket Particulier Deze aanvraag heeft betrekking op een nieuw af te sluiten Steijnborg Verzekeringspakket Particulieren uitbreiding van een reeds bestaand Verzekeringspakket

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren ProfielPakket SponzorPolis BonusPolis Relatienummer adviseur Stempel adviseur: Gegevens verzekeringnemer(s) Naam en voorletter(s) Straat

Nadere informatie

Aanvraag Klassieker Polis

Aanvraag Klassieker Polis Aanvraag Klassieker Polis Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Reeds telefonisch besproken met Op Reeds in voorlopige dekking gegeven per Polisnummer Cliëntnummer Assurantieadviseur Agentnummer Verzekeringsnemer

Nadere informatie