MAHARADJA. Aantal Spelers Aantal goud de Maharadja toekent aan elke speler na scoring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAHARADJA. Aantal Spelers Aantal goud de Maharadja toekent aan elke speler na scoring 2 10-5 3 11 7-3 4 12 9 6-3 5 13 10 7 4-1"

Transcriptie

1 MAHARADJA SPELONDERDELEN 1 spelbord 5 verschillend gekleurde houten architecten 1 zwaret houten Maharadja 5 actieschijven 5 verschillend gekleurde sets van 7 glazen paleizen 5 verschillend gekleurde sets van 20 houten huizen 7 gouverneur markers 7 verschillende personage kaarten 60 goudstukken in verschillende waarden 7 blauwe actiefiches Een FAQ van dit spel vind je achteraan de spelregels BEGIN VAN HET SPEL Spel Bord Het spelbord toont de startpositie van de spelers hun architecten, 7 steden met paleistuinen en 30 dorpen. Deze zijn allen door wegen verbonden. Aan een zijde zie je het gouverneurs-spoor. Voorbereiding Iedere speler kiest een kleur en krijgt 1 actieschijf. Hun architect dewelke op de startpositie wordt geplaatst. 7 paleizen en 4 huizen in hun kleur die ze voor hun leggen. De overblijvende huizen worden in de groeve (bank) gelegd naast het spelbord. 15 goud: 1 van 10 en één van 5. (goud mag verborgen worden gehouden). De Maharadja wordt op de startpositie geplaatst. De personagekaarten 1 6 worden naast het bord gelegd. De Yogi (personage 7) wordt enkel in de uitgebreide versie gebruikt (zie achteraan deze regels). Men selecteert één speler die de bank beheert en goud, personages en jetons verdeelt tijdens het spel. Hij beheert ook de groeve en verdeelt de huizen. De 7 gouverneurs worden verdekt geschud en willekeurig getrokken en dan open op het spoor geplaatst, één in ieder vak boven diegene met de pijl. De vakken 1 10 worden voorlopig niet bezet en geven de beurten aan. De actiefiches en Yogi worden in het standaardspel niet gebruikt. Score Kaart Aantal Spelers Aantal goud de Maharadja toekent aan elke speler na scoring HET VERDERE SPEL Elke stad bezit een paleistuin. Elke paleistuin heeft een centrale bouwplaats voor het hoofdpaleis (3 punten) en zes voor de buitenpaleizen (1 punt ieder). De spelers mogen hun paleizen op deze 7 plaatsen bouwen, indien ze beschikbaar zijn. Tijdens het spel reizen de spelers hun architecten van stad naar stad dmv een wegennetwerk. Op deze wegen bevinden zich 30 bouwplaatsen voor dorpen. In elk dorp kunnen 2 huizen worden gebouwd (met 2 spelers maar 1). In steden kan een ongelimiteerd aantal huizen worden gebouwd. Een architect mag pas door een dorp indien er minstens een huis staat. Indien dit enkel huizen van andere spelers zijn, moeten ze voor hun doorkomst betalen (zie verder). STARTPOSITIE Indien je met minder dan 5 spelers speelt, zijn er veranderingen in de regels van toepassing plaats in het begin 1 buitenpaleis van elke ongebruikte kleur in iedere paleistuin. Vooraleer het spel begint wordt de startsituatie bepaald: De spelers kiezen een personagekaart en bouwen 4 huizen in de dorpen willekeurig over het bord.

2 Personagekaarten De jongste speler kiest één van de zes personagekaarten op tafel en plaats deze open voor zich. Nadien de speler links van hem enz Niet gekozen personagekaarten blijven bij de bankier. Die kunnen later in het spel komen. De cijfers op deze kaarten bepalen de orde van de individuele beurten. Ze zijn ook bepalend in geval van een gelijk spel bij de scorebepaling in een stad. Hoe lager het cijfer van de kaart, hoe hoger de ranking. Daarbij heeft elk personage speciale eigenschappen die de spelers helpt bij het volbrengen van hun taak en het scoren van meer punten. 1) Mogul: Beweegt eerst en wint bij gelijk spel. 2) Handelaar: Zij die dit personage gebruiken krijgen bij elke beurt 1 goud. 3) Sadhus: Buitenpaleizen zijn 2 punten waard ipv 1. 4) Monnik: De bewegings-reiskost van de architect is gratis, wordt door de bank betaald. 5) Bouwer: Bouwt of verplaatst een bijkomend huis (gratis). 6) Artisaan: Betaald slechts 9 ipv 12 goud voor het bouwen van een paleis. Huizen in dorpen plaatsen Nu worden de huizen die de spelers eerst hebben gekregen gratis in dorpen geplaatst. De speler met de laagst genummerde personagekaart begint en plaats een huis in een dorp op het bord enz voor alle spelers. Daarna in dezelfde volgorde het tweede huis, derde enz Nota: Max. 2 huizen per dorp. Met 2 spelers, enkel 1 huis per dorp. Denk er aan om steden te verbinden waar de score eerst plaatsvindt. Verbinden betekent dat er ten minste één huis per dorp staat op alle wegen tussen de startplaats en de stad (of 2 steden). Voorbeeld: Stad A is met de startplaats verbonden. Er staat minstens 1 huis per dorp op die weg. Stad B is niet verbonden omdat er een dorp is zonder huis op de weg die er naartoe leidt. Wanneer de spelers hun 4 huizen hebben geplaatst, krijgen ze er 6 bij uit de groeve bij hun eigen voorraad. Spelers mogen enkel huizen uit hun voorraad bouwen, niet uit de groeve. SPELVERLOOP Iedere beurt wordt op identieke wijze gespeeld. Eerst wordt de Maharadja in de stad geplaatst volgens de gouverneur aan het eind van het gouverneurspoor. Elke beurt eindigt met een waardering in de stad waar de Maharadja staat. Elke beurt verloopt in fases: De Maharadja wordt verplaatst; Een gouverneur wordt verplaatst op het spoor; De spelers duiden hun 2 acties aan op de schijf; De spelers tonen hun acties en voeren deze uit volgens de orde van de personages; Waardering in de stad met de Maharadja; Maharadja en Gouverneur worden geplaatst/gewijzigd: Bij het begin van het spel bevindt de Maharadja zich op de startplaats. Van daaruit wordt hij dan in de stad wiens gouverneur onderaan op het gouverneurspoor staat geplaatst. Het speelt geen rol indien deze stad verbonden is met andere steden of niet. Nadat de Maharadja is geplaatst, wordt het gouverneursstuk boven de bovenste gouverneur op het spoor geplaatst. De gouverneur die nu onderaan het spoor staat duidt de volgende stad aan. Spelers kunnen met passende acties deze volgorde nog aanpassen. Aan het eind van iedere spelbeurt vindt een waardering plaatst in de stad met de Maharadja. Bij het begin van de volgende spelbeurt wordt de Maharadja in de stad geplaatst van de gouverneur onderaan het spoor. Dit kan nog aangepast worden door het uitvoeren van de actie gouverneurs-orde. Acties kiezen De spelers wijzen nu hun acties voor de volgende beurt toe. Gebruik de pijlen om je acties op de schijf te kiezen. De spelers MOETEN beide acties uitvoeren in hun beurt, in om het even dewelke orde. Je mag dezelfde actie twee maal kiezen. De spelers houden hun acties geheim. De symbolen op de schijf staan voor het volgende: Goud: Je krijgt 2 goud uit de bank. Huis: Je mag 1 huis in een dorp of stad bouwen, kost 1 goud. 2 huizen: Je mag 2 huizen bouwen, minstens één in een stad. Ieder huis kost 1 goud. Je mag enkel een huis in een stad bouwen waar je architect staat. Huis verplaatsen: Je mag één van je huizen van een stad/dorp naar een andere stad/diorp verplaatsen zonder kosten. Je mag dit huis enkel in een stad met je architect plaatsen.

3 Groeve: Je krijgt 2 huizen uit de groeve en plaatst ze bij je voorraad. Deze huizen kan je bij toekomstige acties bouwen. Paleis: Je mage en paleis bouwen voor 12 goud. Enkel in een stad waar jouw architect zich bevindt. Paleis/Huis: Je mag 1 paleis voor 12 goud in om het even welke stad, en 1 huis voor 1 goud in om het even welk dorp/stad bouwen. Paleis/Huis enkel in stad met jouw architect. Orde Gouverneurspoor: Je mag de orde op het gouverneurspoor wijzigen. Personage-kaarten: Je mag jouw personage ruilen met een personage van een andere speler, of met de bank. Deze actie kan NIET verhindert worden door een andere speler. De acties uitvoeren Wanneer de spelers in het geheim hun acties hebben bepaald, voert de speler met het laagst genummerde personage zijn speelbeurt uit. Daarna de speler met het tweede laagste personage enz Dit tot alle spelers hun beurt hebben uitgevoerd. Nota: In zijn beurt voert de speler zijn acties uit, gebruik makend van de voordelen van zijn personage. Hij ma gook zijn architect verplaatsen (doorkomsten door niet-vriendelijke dorpen worden betaald) om huizen en paleizen in steden te bouwen. Hij mag vrij kiezen in welke volgorde hij zijn acties uitvoert. ACTIES Reizen Een architect verplaatsen is een vrije actie, die niet op de schijf voorkomt. Je kan hem vrij om het even wanneer tijdens je beurt verplaatsen. Naar een stad, daar bouwen, naar een andere stad gaan en ook daar bouwen enz De enige beperkingen zijn: Hij kan nooit door een dorp zonder huis; Soms moet hij betalen voor zijn doorkomst. Reiskosten Door steden en startplaats reizen is gratis. Dorpen waar de speler minstens één huis heeft zijn ook gratis. Indien zelf geen huis in een dorp van doorkomst, moet 1 goud per huis in deze locatie aan de eigenaars ervan worden betaald. Voorbeeld: In een dorp staat een blauw en een rood huis. Groen moet 1 goud elk aan de blauwe en rode speler betalen om door dit dorp te reizen. Bouwen (Paleizen/Huizen) De architect hoeft niet aanwezig te zijn in het DORP waar je wil bouwen. Onthou dat er maar TWEE huizen in een dorp mogen worden gebouwd. In een spel met 2 spelers slechts 1 huis. Bij de bouw van paleizen en huizen in STEDEN MOET de architect aanwezig zijn. De volgende beperkingen zijn van toepassing: De architect kan enkel door dorpen waarin minstens 1 huis staat. Maximum 7 paleizen per stad (bouwplaatsen zijn dan vol). Het aantal huizen in steden is onbeperkt. Die nemen geen paleisbouwplaatsen in. Bouwkost Huis: 1 goud (ieder huis, om het even waar kost 1 goud). Bouwkost Paleis: 12 goud (ieder paleis, om het even welke bouwplaats kost steeds 12 goud). De speler die de actie 2 huizen kiest moet minstens 1 huis in een stad bouwen. Het stadspoort-symbool duidt aan dat 1 huis in een stad moet worden gebouwd. Huizen verplaatsen Een speler mag enkel zijn huizen verplaatsen, in een stad of dorp. Indien er maar 1 huis in een dorp staat en dit wordt verplaatst, dan wordt de weg onderbroken tot er een nieuw huis in komt. Naar een stad verplaatsen kan enkel als de speler s architect er staat. Verplaatsen is gratis. De Groeve De speler krijgt 2 huizen uit de groeve en legt ze in zijn voorraad. Deze kunnen later worden gebouwd. Volgorde Gouverneurspoor wijzigen Een speler mag om het even welk gouverneurstuk nemen en deze 2 vakken naar onder schuiven. De andere stukken worden dan 1 vak naar boven geschoven. Op deze manier verandert de volgorde. Voorbeeld 1: In beurt 1 verplaatst een speler stuk D 2 vakken naar beneden. Stukken B en C klimmen 1 vak ieder. Als nadien niemand nog deze volgorde wijzigt, reist de Maharadja in de volgende beurt naar stad D (en zal daar scoren). Het is mogelijk dat er lege vakken op het gouverneurspoor ontstaan.

4 Voorbeeld 2: F wordt verplaatst. F gaat 2 vakken naar onder (voor E ), E gaat 1 vak nar boven. Het lege vak heeft geen betekenis meer. Als de Maharadja in stad F wordt geplaatst, F s -gouverneurs-stuk wordt voor alle andere stukken geplaatst (zie afbeelding originele regels) Personagekaarten Uitwisselen De personages zijn belangrijke publieke figuren die bij momenten de spelers helpen om de Maharadja te behagen. Ze blijven niet altijd bij dezelfde spelers, en kunnen zich bij een andere speler aansluiten. Als actie, kunnen spelers een personage bij andere spelers weghalen, of uit de bank worden genomen. Deze actie kan niet worden verhindert. Het personage dat deze speler initieel had gaat naar de bank. De speler die nu geen personage meer heeft, mar er één uit de bank nemen. Had hij in zijn beurt dezelfde actie gekozen, kan hij het personage dadelijk weer van die eerste speler afnemen! Het is goed mogelijk dat een speler die een ander personage als actie kiest, de voordelen van 2 personages in één beurt gebruikt. Voorbeeld 1: Een speler bezit de handelaar, hij krijgt 1 goud. Nadien neemt hij de monnik en reist gratis. Voorbeeld 2: Een speler bezit de bouwer; hij bouwt gratis een huis. Dan kiest hij de artisaan en bouwt een paleis voor 9 goud ipv 12 (om dit te kunnen doen moet hij de actie paleis hebben gekozen. Het is mogelijk dat de originele spelersvolgorde wordt gewijzigd door personages uit te wisselen. Onthou dat het een speler die zijn beurt uitvoert is toegestaan zijn beurt volledig uit te voeren. Wie zijn volledige beurt heeft uitgevoerd komt in deze ronde NIET meer aan de beurt. Voor de spelers die nog niet aan de beurt zijn geweest, de speler met de laagste personagekaart is automatisch eerst aan de beurt. Acties Uitvoeren De spelers mogen aan een actie (een deel, de gehele, of beide acties) verzaken. Dit is gebruikelijk indien ze niet genoeg goud hebben om te bouwen. In dat geval krijgen ALLE ANDERE spelers 2 goud uit de bank. Dus: let goed op welke acties je kiest! Voorbeeld: Een speler heeft voor de actie Paleis/Huis op zijn schijf gekozen. Hij bouwt het huis maar kan de bouw van het paleis niet betalen. Alle andere spelers krijgen nu 2 goud uit de bank. WAARDERING Nadat alle spelers hun beurt hebben uitgevoerd, heeft er een waardering plaats in de stad met de Maharadja. Iedere speler vertegenwoordigd in deze stad ontvangt goud van de bank. De architect hoeft daarvoor NIET in deze stad te staan. Hoeveel goud een speler hiervoor krijgt hangt af van de aanwezigheid van de speler hier ten opzichte van de andere spelers. Spelers krijgen punten voor hun gebouwen en architect in de stad met de Maharadja. Architect 1 punt Huis 1 punt Buiten Paleis 1 punt Centraal Paleis 3 punten Voorbeelden: 1) Tom heeft enkel zijn architect in een stad. Hij krijgt 1 punt. 2) Marie bezit een huis in een stad. Zij krijgt 1 punt. 3) Ann heeft haar architect, 2 huizen, 1 buiten- en centraal paleis in een stad. Zij krijgt 7 punten. De speler met de meeste punten krijgt dat aantal goud uit de bank dat het linker getal op de lijst aangeeft op de samenvattingskaart. De tweede meeste punten = tweede getal in de lijst enz... bij gelijke stand bepaald het laagste nummer op hun personagekaart de winnaar. Monopolie-bonus: Indien slechts 1 speler in een stad scoort (geen andere speler heeft architect of gebouwen in die stad), krijgt deze speler 5 goud extra uit de bank. Wie geen punten scoort krijgt ook geen goud. Voorbeelden: Waardering in stad "A". Ann bezit de Mogul: Ze heeft de acties "Paleis/Huis" en "Goud" gekozen. Ze betaald 13-2 = 11 goud, bouwt 1 huis in een dorp, reist met haar architect naar "A" en bouwt daar een centraal paleis. Ze scoort 3 voor het centraal paleis + 1 voor haar architect = 4 punten. Bob bezit de Sadhus: Hij heeft voor "Paleis/Huis" en "Verplaats een huis" gekozen. Hij betaald 13 goud, reist naar "A", bouwt 1 buitenpaleis en 1 huis en verplaatst 1 ander huis naar "A". Bob scoort 2 voor het buitenpaleis met de sadhus, + 2 voor zijn huizen en + 1 voor zijn architect = 5 punten. Chris bezit de Bouwer: Hij kiest tweemaal voor "2 Huizen" en betaald 4 goud. Hij reist naar "A" en bouwt er 4 huizen. Met de bouwer bouwt hij 1 huis extra zonder meerkost. Hij scoort 5 voor zijn huizen + 1 voor architect = 6 punten.

5 Diana bezit de Artisaan: Ze kiest voor "Paleis/Huis" en "Gouverneur". Ze gaat naar "D" en bouwt een centraal paleis en 1 huis, betaald 10 goud (Artisaan!). Ze wijzigt nu de gouverneursvolgorde en verplaatst "D" 2 vakken naar onder. Nu staat "D" onderaan het spoor - in deze stad zal de volgende waardering plaatsvinden. Dan reist ze naar "A" en scoort 1 punt met haar architect. Totale score: Chris krijgt 12 goud, Bob 9, Ann 6 and Diana 3. In de volgende ronde wordt de Maharadja naar "D" verplaatst en de gouverneur "D" gaat naar het bovenste vak, genummerd "2" (2de ronde). NIEUWE RONDE De Maharadja verplaatst zich naar de stad die de volgende in lijn is op het gouverneurspoor (het speelt geen rol of deze stad verbonden is of niet). Deze gouverneur wordt naar het vak boven de bovenste gouverneur op het spoor geplaatst. Nu kiezen de spelers terug acties op hun schijf. Deze acties worden wederom in volgorde personages uitgevoerd. De waardering vindt plaats: Aantal Spelers Aantal goud de Maharadja toekent aan elke speler na scoring WINNAAR Het spel kan op 2 manieren eindigen: Het eindigt wanneer een waardering heeft plaatsgevonden in een ronde waarbij: 1 of meer spelers hun zevende paleis hebben gebouwd, of een gouverneur op vak 10 op het spoor komt te staan. De winnaar is diegene die het meeste paleizen heeft gebouwd. Bij gelijke stand wint diegene met het meeste goud. Nog gelijk? Dan volgens de ranking van hun personage. VARIANTEN Kortere speeltijd: Spelers krijgen slechts 6 paleizen, maximum beurten = 8. Uitgebreide Versie 1: De volgende regels worden toegevoegd: 1a) Onderdelen In de uitgebreide versie worden de "Yogi" en de "actiefiches" toegevoegd. De Yogi wordt bij de andere personages gevoegd en de actiefiches naast het speelbord gelegd. 1b) De Yogi: Wie de Yogi bezit krijgt 1 actiefiche in zijn beurt. Hij mag deze onmiddellijk inzetten of behouden voor een latere beurt. Elke actiefiche geeft recht op een extra actie. 1c) Actiefiches inzetten: Voor het inzetten van een fiche krijg je een derde actie. Een speler mag dan een actie van zijn schijf kiezen en deze uitvoeren. Hij laat dit gewoon aan de andere spelers weten. Uitzondering: "Personagekaart" mag niet worden gekozen als extra actie, slechts 1 fiche per beurt. Na gebruik gaat de fiche terug naar de voorraad. Voorbeeld: Een speler met een fiche kiest voor "2 huizen" en "groeve". Hij voert eerst "groeve" uit en legt 2 huizen in zijn voorraad. Dan gebruikt hij zijn fiche en voert de actie "Paleis/Huis" uit. Dan zijn tweede schijf-actie waarmee hij 2 huizen bouwt. 1d) Minder dan 5 spelers: Plaats 1 buitenpaleis van elke ongebruikte kleur in elke paleistuin. 1e) Bieden op de Personages: Voor het starten worden alle personagekaarten geveild. De jongste speler biedt 0,1 of meer goud voor het recht op eerste keuze bij de verdeling van de personages. Kloksgewijs volgen de andere spelers met overbieden of passen. De laatste en dus hoogste bieder betaald aan de bank en kiest zijn personage. Dit proces wordt herhaald tot er één speler overblijft, die krijgt een personage gratis. Als een speler "0" biedt en niemand gaat daarboven, krijgt hij ook een personage gratis. 1f) Thuisstad: Ieder personage heeft een thuisstad, zie zijn afbeelding. De speler die het overeenkomstige personage bezit van de stad waar wordt gewaardeerd, krijgt één punt extra, ook als hij verder niet scoort. Uitgebreide Versie 2: In deze versie mag een speler méér dan 1 personage bezitten. Vooral interessant in een spel met 2 spelers. Een speler die meerdere personages bezit mag de voordelen van al deze personages gebruiken! De volgende regels zijn dan van toepassing: Bij het begin van het spel krijgen de spelers één personage, dit kan gecombineerd worden met regel "1e". De speler die de actie "personagekaart" op zijn schijf kiest krijgt een personage

6 uit de bank. Hij legt er GEEN terug. Hij gebruikt nu 2 personages. Indien de bank leeg is, mag de speler er één met een andere speler wisselen, of zelfs geheel van een speler af nemen. Uitwisseling: De speler die zijn beurt speelt noemt een ander personage. De eigenaar van dit personage moet hem die kaart geven en krijgt een andere kaart in de plaats. Indien de eerste speler meedere kaarten heeft, mag hij kiezen dewelke hij terug geeft. Afnemen: De speler aan de beurt kan enkel een kaart afnemen van een tegenspeler indien hijzelf minder kaarten bezit dan de geviseerde speler. Het is de geviseerde speler die kiest welke kaart hij weggeeft. Hij krijgt geen kaart in de plaats. Volgorde spelersbeurt: Het laagste nummer van de personages bepaald de volgorde in dewelke de spelers aan de beurt komen. Eerst het laagste nummer, dan het tweede laagste enz... Iedere speler heeft uiteraard maar één beurt. MAHARADJA: PALASTBAU IN INDIEN - FAQ 1) Kan een speler 2 huizen bezitten in een dorp? Hoeveel moeten andere spelers betalen om er door te reizen? -Ja, een speler kan 2 huizen bezitten in een dorp. Reizigers die er passeren moeten 1 goud per huis betalen. 2) Mag de architect in een dorp pauzeren als er een actie is genomen? Mag de architect zijn beweging in een dorp beëindigen? -Neen voor beide vragen. 3) Een speler kiest normaal 2 acties tijdens een beurt. Kan een speler delen van zijn acties vrij mixen en ze in om het even welke orde uitvoeren? Bvb: na het kiezen van bouw paleis/huis en wijzig personage op de schijf, kan de speler eerst een huis bouwen, dan het personage wijzigen, en dan een paleis bouwen? -Ja. Je kan vrij delen van acties mixen. Maar je moet alle delen ervan uitvoeren om te vermijden dat de andere spelers 2 goud elk krijgen. 4) Er staan 2 keuzes op de schijf die functioneren als dubbele actie : Bouw paleis/huis en Bouw 2 huizen. Kan je 2 items van dezelfde dubbele actie in verschillende steden bouwen? -Ja. Je moet enkel je architect overeenkomstig verplaatsen. 5) De regel van de Bouwer bestaat erin dat zijn controlerende speler één bijkomstig huis gratis kan bouwen/verplaatsen. Moet de speler kiezen tussen bouw huis of verplaats huis als één van zijn acties, om zijn bonus te verkrijgen? -Neen. De speler met de bouwer kan een vrij huis bouwen/verplaatsen zonder rekening te houden met zijn gekozen acties. Het is gewoon een gratis actie die bij elke beurt kan worden gebruikt. 6) Kan het bijkomstige huis van de bouwer uit de groeve komen? -Neen. Dit huis komt uit de eigen voorraad. 7) Is de speciale actie van de bouwer dwingend? Neen. Het gebruik van de personages hun mogelijkheden en acties zijn nooit dwingend. 8) Moet de actie van de bouwer de controlerende speler s derde actie zijn? -Neen. 9) Personages en timing: laat ons aannemen dat een speler die deze beurt nog geen actie heeft ondernomen, verplicht wordt een personage te kiezen met een lager nummer dan de huidige speler. Bvb: Jan heeft de bouwer, #5. Marie is de huidige speler met de Sadhus, #3. Als actie kiest zij Jan s personage. Jan is verplicht één van de personages in de bank te nemen, bvb: Mogul (#1), Handelaar (#2) en Sadhus (#3) net afgelegd. Om het even Jan s keuze, eens Marie haar acties eindigt, blijft Jan met een lager personage over dan de speler met de Monnik #4, dewelke hierna komt.. Verliest Jan zijn beurt, of voegt hij in en speelt zijn beurt? -Hij voegt in en speelt. Niemand kan een beurt verliezen.

Doge. Doge. Spelmateriaal. Voorbereiding van het spel.

Doge. Doge. Spelmateriaal. Voorbereiding van het spel. Doge Auteur: Leo Colovini Uitgegeven door Gold Sieber, 2000 Een tactisch blufspel om het hoogste ambt in Venetië. Voor 3 à 4 volwassenen die graag met verdekte kaarten spelen maar het kan eveneens gespeeld

Nadere informatie

Portobello Market Schmidt, 2007 Thomas ODENHOVEN 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Portobello Market Schmidt, 2007 Thomas ODENHOVEN 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Portobello Market Schmidt, 2007 Thomas ODENHOVEN 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal 96 marktkraampjes (in de spelerskleuren rood, geel, groen en blauw) 30x 30x 20x 16x 20 actiefiches 12

Nadere informatie

Doel van het spel Het hoogste aantal punten bezitten, wat wordt bepaald door het speelgeld en de waarde van de huizen.

Doel van het spel Het hoogste aantal punten bezitten, wat wordt bepaald door het speelgeld en de waarde van de huizen. WIND CITY Een stormachtig familiespel voor 2 tot 5 spelers van Reinhold Wittig Materiaal Spelbord, spelregels, een windsteen*, 25 spelkaarten, 60 huizen (blokjes) in 5 kleuren, speelgeld (90 houten schijven

Nadere informatie

Edel, Stein & Reich ALEA, 2003 STAUPE Reinhard 3-5 spelers vanaf 9 jaar ± 90 minuten

Edel, Stein & Reich ALEA, 2003 STAUPE Reinhard 3-5 spelers vanaf 9 jaar ± 90 minuten Edel, Stein & Reich ALEA, 2003 STAUPE Reinhard 3-5 spelers vanaf 9 jaar ± 90 minuten Edel, Stein & Reich De spelers kruipen in de rol van chefs van het handelshuis Edel, Stein & Reich. Zij zijn allen actief

Nadere informatie

Pfeffersäcke. Inleiding. Spelmateriaal. Voorbereiding

Pfeffersäcke. Inleiding. Spelmateriaal. Voorbereiding Pfeffersäcke Auteur: Christwart Conrad Uitgegeven door Goldsieber Spiele, 1998 2 tot 6 Handelaren proberen de meeste handelrechten te ontvangen. Vrij vertaald in het Nederlands door Piet Notebaert (Spelgroep

Nadere informatie

Palais Royal Hans im Glück, 2008 Xavier GEORGES 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten

Palais Royal Hans im Glück, 2008 Xavier GEORGES 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten Palais Royal Hans im Glück, 2008 Xavier GEORGES 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten Inleiding In het kasteelpark dartelen de edelen er op los. Over hen gaat het in dit spel. De spelers die de edelen

Nadere informatie

EEN RAADSELACHTIG SPEL OVER MAFFE CULINAIRE CONFLICTEN.

EEN RAADSELACHTIG SPEL OVER MAFFE CULINAIRE CONFLICTEN. 2 4 spelers (meer als je meerdere sets combineert) Speelduur: 30 minuten EEN RAADSELACHTIG SPEL OVER MAFFE CULINAIRE CONFLICTEN. In dit spel stuurt de speler een groep obers en keukenhulpjes aan, die zo

Nadere informatie

Europa, Een ramp dreigt zich

Europa, Een ramp dreigt zich Illustraties: alexandre-roche.com Europa, 1347. Een ramp dreigt zich te voltrekken. De Zwarte Dood (de pest epidemie) bereikt Europa en na een periode van 4-5 jaar is de bevolking van Europa gehalveerd.

Nadere informatie

Freight Train White Wind, 1993 MOON Alan R spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Freight Train White Wind, 1993 MOON Alan R spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Freight Train White Wind, 1993 MOON Alan R. 02-05 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Inleiding De locomotieven staan klaar. In het centrale goederenstation maar ook in de stations van de spelers wachten

Nadere informatie

7 ovale markeerfiches 4 ovale markeerfiches (groene rugzijde) de speciale eigenschappen (blauwe rugzijde) voor gevorderden

7 ovale markeerfiches 4 ovale markeerfiches (groene rugzijde) de speciale eigenschappen (blauwe rugzijde) voor gevorderden Centraal Amerika lange tijd voor de veroveringen van een zekere Cortez. De Maya cultuur bevindt zich op een hoogtepunt. Machtige piramides zoals Tikal en Copan worden gebouwd en wij zijn erbij als bouwheer!

Nadere informatie

32 stadskaarten 9 karakterkaarten 5 politiekaarten. 60 gangsterblokjes (42 professionals - 18 gelegenheidsgangsters)

32 stadskaarten 9 karakterkaarten 5 politiekaarten. 60 gangsterblokjes (42 professionals - 18 gelegenheidsgangsters) Een spel van Alain Ollier. Illustraties van Tony Rochon Vanaf 10 jaar 20 tot 60 minuten 2 tot 6 spelers SPELMATERIAAL 32 stadskaarten 9 karakterkaarten 5 politiekaarten 1 dubbele kaart, 2 zilver, 2 goud

Nadere informatie

Inleiding. Spelmateriaal

Inleiding. Spelmateriaal spelregels Inleiding Halverwege de 19e eeuw is de eerste permanente nederzetting in Montana een feit. Daarna trekken vele gelukszoekers met hun huifkar naar deze regio op zoek naar werk om daar een toekomst

Nadere informatie

DETROIT - CLEVELAND / GRAND PRIX

DETROIT - CLEVELAND / GRAND PRIX DETROIT - CLEVELAND / GRAND PRIX Auteur: Wolfgang Kramer Uitgegeven door Mayfair Games, Inc., 1996 Inleiding Het is een racedag! Er staan drie races gepland voor de Cleveland- of Detroit-raceparcoursen.

Nadere informatie

Leg het spelbord in het midden van de tafel. Zet de trofeeen op of bij het strandgedeelte van het speelbord. Leg de golfdobbelsteen klaar.

Leg het spelbord in het midden van de tafel. Zet de trofeeen op of bij het strandgedeelte van het speelbord. Leg de golfdobbelsteen klaar. SPELMATERIAAL Spelbord 18 Golven (6 van elke soort Monster, Pipeline en Baby) 80 kaarten 36 surfers (6 surfers in elke van de 6 kleuren) 1 Golfdobbelsteen (M*, M, P, B, Shark, Shark) 48 trofeeen (8 gouden,

Nadere informatie

Project Skyline Amigo, 2006 Jung Je HO 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Project Skyline Amigo, 2006 Jung Je HO 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Project Skyline Amigo, 2006 Jung Je HO 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal 28 torenflats (telkens 7 in vier verschillende kleuren) geldbiljetten (met de volgende waardes) 500-duizend (12x)

Nadere informatie

Amazonas KOSMOS Verlag, 2005 Stefan Dorra

Amazonas KOSMOS Verlag, 2005 Stefan Dorra Amazonas KOSMOS Verlag, 2005 Stefan Dorra In het begin van de jaren 1900 zijn talrijke onderzoekers het Amazonegebied ingetrokken om wilde orchideeën, vissen, vlinders, papegaaien en reptielen te ontdekken.

Nadere informatie

Kardinal & König Goldsieber, 2000 SCHACHT Michael 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten

Kardinal & König Goldsieber, 2000 SCHACHT Michael 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Kardinal & König Goldsieber, 2000 SCHACHT Michael 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Spelidee Europa was het machtscentrum in de twaalfde eeuw. Invloedrijke ordes bestreden elkaar voor de hegemonie

Nadere informatie

IIHOUD. SOl.." DOELVAI HETSPEL. ~. 13 eiç]endomskaartjes [Sold) 1 speelbord

IIHOUD. SOl.. DOELVAI HETSPEL. ~. 13 eiç]endomskaartjes [Sold) 1 speelbord IIHOUD 1 speelbord Het stelt Ben stadsplattegrond voor met dertien wijken. Elfdaarvan hebben Ben cijfer, dat de waarde in mln.$ aangeeft. De twee overige wijken [Parken) hebben Ben " x2 " - teken. Zii

Nadere informatie

Een spel voor 2 tot 4 spelers Vanaf 13 jaar Ongeveer 40 Minuten

Een spel voor 2 tot 4 spelers Vanaf 13 jaar Ongeveer 40 Minuten Een spel voor 2 tot 4 spelers Vanaf 13 jaar Ongeveer 40 Minuten INLEIDING EN DOEL VAN HET SPEL De bouw van de tempel voor Sobek is volop aan de gang. Rond de bouwwerf ontstaat heel wat bedrijvigheid: Er

Nadere informatie

Score pad. Score pad monument. Geschiedenisschrijverspad

Score pad. Score pad monument. Geschiedenisschrijverspad Een kaartenspel voor 2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar, duur ca 45 minuten Spelidee Vele civilisaties komen uit vervlogen tijden. Terwijl er enkele van geen belang zijn, ontwikkelen andere zich tot superculturen.

Nadere informatie

Spelmateriaal. Doel van het spel

Spelmateriaal. Doel van het spel Nederlands Lang geleden maakten vikingen het land onveilig. Mensen vreesden deze woeste mannen, maar ook onderling heersten hevige twisten. Vikinghoofdmannen lieten Spelmateriaal 1 spelbord met daarop

Nadere informatie

Spelmateriaal. 1 dubbelzijdig spelbord een zijde wordt gebruikt met 4 spelers, de andere met 2 of 3 spelers.

Spelmateriaal. 1 dubbelzijdig spelbord een zijde wordt gebruikt met 4 spelers, de andere met 2 of 3 spelers. Montego Bay in de kleine havenstad aan de rand van de idyllische baai ten noordwesten van het eiland Jamaica heerst grote bedrijvigheid. Het is tijd voor de havenarbeiders om de lokale kroeg te verlaten

Nadere informatie

Doel van het spel. Spelmateriaal. Voorbereiding

Doel van het spel. Spelmateriaal. Voorbereiding Uitgever: LudoArt Auteur: Czarné Jaar: 2006 Spelers: 1 tot 4 Leeftijd: vanaf 10 jaar Spelduur: ± 45 min. Doel van het spel Aan de kade van Shangai zijn een boel kratten aangekomen. Deze uiterst fragiele

Nadere informatie

Torres Ravensburger, 1999 KRAMER Wolfgang & KIESLING Michael spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten

Torres Ravensburger, 1999 KRAMER Wolfgang & KIESLING Michael spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Torres Ravensburger, 1999 KRAMER Wolfgang & KIESLING Michael 02-04 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Inleiding Een nietsontziende wervelstorm heeft het rijke Castilië verwoest en enkel de funderingen

Nadere informatie

China Abacus Spiele, 2005 SCHACHT Michael 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten

China Abacus Spiele, 2005 SCHACHT Michael 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten China Abacus Spiele, 2005 SCHACHT Michael 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Spelidee Ongeveer 200 jaar vóór Christus bevond China zich in het midden van politieke instabiliteit en stond het voor een

Nadere informatie

Taj Mahal. Auteur: Reiner Knizia Uitgegeven door Alea, 2000 3-5 spelers vanaf 12 jaar

Taj Mahal. Auteur: Reiner Knizia Uitgegeven door Alea, 2000 3-5 spelers vanaf 12 jaar Taj Mahal Auteur: Reiner Knizia Uitgegeven door Alea, 2000 3-5 spelers vanaf 12 jaar Indië in het begin van de jaren achttienhonderd. De ruim 200 jaar durende heerschappij van de Grootmogul vervalt zienderogen.

Nadere informatie

PARIS PARIS Abacus Spiele, 2003 SCHACHT Michaël 2-4 spelers vanaf 9 jaar ± 45 minuten

PARIS PARIS Abacus Spiele, 2003 SCHACHT Michaël 2-4 spelers vanaf 9 jaar ± 45 minuten Inleiding PARIS PARIS Abacus Spiele, 2003 SCHACHT Michaël 2-4 spelers vanaf 9 jaar ± 45 minuten Jaar na jaar reizen miljoenen toeristen naar de lichtstad Parijs om daar het ongelooflijk aantal attracties,

Nadere informatie

Cartagena Die Goldinsel Winning Moves, 2008 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Cartagena Die Goldinsel Winning Moves, 2008 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Cartagena Die Goldinsel Winning Moves, 2008 Rüdiger DORN 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Speelmateriaal Spelidee Spelvoorbereiding Speelmateriaal 1 speelbord 4 kapiteinsfiguren in de kleuren rood,

Nadere informatie

Die Gärten der Alhambra Queen Games, 2004 HENN Dirk 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Die Gärten der Alhambra Queen Games, 2004 HENN Dirk 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Die Gärten der Alhambra Queen Games, 2004 HENN Dirk 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Inleiding De opdracht bestaat erin om de tuin van het Alhambra aan te planten met sinaasappelbomen, citroenbomen,

Nadere informatie

* Heldenfiches: al deze fiches stellen een in het drakennest gevangen held voor. Iedere speler kiest een held uit die hij in het spel controleert.

* Heldenfiches: al deze fiches stellen een in het drakennest gevangen held voor. Iedere speler kiest een held uit die hij in het spel controleert. SPELREGELS DRAKON Voor 2-6 spelers, vanaf 10 jaar. De oude draak Drakon heeft een dappere groep helden gevangen, die in zijn nest was gedrongen om zijn goud te stelen. Maar in plaats van ze direct op te

Nadere informatie

Meer speelbord! Meer spanning! Meer Phase 10! voor 2-6 spelers vanaf 10 jaar

Meer speelbord! Meer spanning! Meer Phase 10! voor 2-6 spelers vanaf 10 jaar Meer speelbord! Meer spanning! Meer Phase 10! voor 2-6 spelers vanaf 10 jaar Alle fases, dat zijn combinaties van bepaalde kaarten, zijn verschillend. Ronde na ronde wordt het alsmaar moeilijker. Alleen

Nadere informatie

Gloria Picktoria Zoch, 2007 Alan R. MOON, Mick ADO 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Gloria Picktoria Zoch, 2007 Alan R. MOON, Mick ADO 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Gloria Picktoria Zoch, 2007 Alan R. MOON, Mick ADO 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Een gevleugeld kaartspel voor 2-5 'leg-grage' "kippen van de wereld". Inleiding Wat een kakelspektakel in het hoenderhok.

Nadere informatie

Africa Goldsieber, 2001 KNIZIA Reiner 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 1 uur AFRICA

Africa Goldsieber, 2001 KNIZIA Reiner 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 1 uur AFRICA Africa Goldsieber, 2001 KNIZIA Reiner 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 1 uur AFRICA Het zwarte continent Afrika in de negentiende eeuw. Je verkent de dierenwereld en komt in aanraking met nomadenvolken. Op

Nadere informatie

Finca Hans im Glück, 2009 Ralf ZUR LINDE & Wolfgang SENTKER 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Finca Hans im Glück, 2009 Ralf ZUR LINDE & Wolfgang SENTKER 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Finca Hans im Glück, 2009 Ralf ZUR LINDE & Wolfgang SENTKER 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Spelmateriaal 1 speelbord 12 windmolenwieken 42 vruchtentegels 10 fincategels 16 actiefiches 4 bonusfiches

Nadere informatie

Avanti Zoch, 2011 Heinz MEISTER 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten

Avanti Zoch, 2011 Heinz MEISTER 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Avanti Zoch, 2011 Heinz MEISTER 3-5 spelers vanaf 10 jaar ± 45 minuten Een plezante race voor 3 tot 5 levensgenieters vanaf 10 jaar. Materiaal en spelvoorbereiding 27 vitessekaarten 1 speelbord (wordt

Nadere informatie

Mac Gregor (Geisterstunde) Ravensburger EHRHARD Dominique 02-04 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Mac Gregor (Geisterstunde) Ravensburger EHRHARD Dominique 02-04 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Mac Gregor (Geisterstunde) Ravensburger EHRHARD Dominique 02-04 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Inleiding Allister Mac Gregor, de voorvader van de Mac Gregor familie, was erg bevreesd en dit niet zonder

Nadere informatie

Trapper Clementoni, 2007 Wolfgang KRAMER en Michael KIESLING 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Trapper Clementoni, 2007 Wolfgang KRAMER en Michael KIESLING 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Trapper Clementoni, 2007 Wolfgang KRAMER en Michael KIESLING 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Spelmateriaal 64 buitkaartjes (36 dieren, 18 kano's, 5 kruiden, 5 paddenstoelen) 4 grenshoeken 1x 3x

Nadere informatie

Royal Turf KNIZIA Reiner Alea, spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Royal Turf KNIZIA Reiner Alea, spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Royal Turf KNIZIA Reiner Alea, 2001 02-06 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Inleiding We bevinden ons op wereldberoemde paardenrenbaan van Ascot tijdens de zomer van 1898. Vandaag vindt er opnieuw een

Nadere informatie

Tadsch Mahal Alea, 2000 KNIZIA Reiner 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten

Tadsch Mahal Alea, 2000 KNIZIA Reiner 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Tadsch Mahal Alea, 2000 KNIZIA Reiner 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Inleiding De Taj Mahal! Machtige Maharadja's, prachtige paleizen. Indië in het begin van de jaren achttienhonderd. De ruim 200

Nadere informatie

In den Beginne NEDERLANDS

In den Beginne NEDERLANDS In den Beginne NEDERLANDS De leegte Gods startpositie Nummer van de dag In den beginne In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond

Nadere informatie

Versunkene Stadt Clementoni, 2004 KRAMER Wolfgang & KIESLING Michael 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Versunkene Stadt Clementoni, 2004 KRAMER Wolfgang & KIESLING Michael 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal 10 huizen met een getal ; Versunkene Stadt Clementoni, 2004 KRAMER Wolfgang & KIESLING Michael 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten bovenkant zijkant met deur zijkant zonder deur 2 huizen

Nadere informatie

Doel van het spel. Voorbereiding van het spel A B C D E F G H. Voorbereiding van de karavaan. Voorbereiding van de karavanroute

Doel van het spel. Voorbereiding van het spel A B C D E F G H. Voorbereiding van de karavaan. Voorbereiding van de karavanroute Doel van het spel De spelers proberen zoveel mogelijk handelswaren met hun karavaan naar te brengen. Maar in elke oase liggen dieven op de loer, die het op de vracht gemunt hebben. De speler die handig

Nadere informatie

Auteur: Reiner Knizia Uitgegeven door Goldsieber Spiele, 2001 Een tactisch ontdekkingsspel voor 2 tot 5 spelers vanaf 10 jaar.

Auteur: Reiner Knizia Uitgegeven door Goldsieber Spiele, 2001 Een tactisch ontdekkingsspel voor 2 tot 5 spelers vanaf 10 jaar. Africa Auteur: Reiner Knizia Uitgegeven door Goldsieber Spiele, 2001 Een tactisch ontdekkingsspel voor 2 tot 5 spelers vanaf 10 jaar. Spelmateriaal Afrika, het zwarte continent, in de 19de eeuw: bestudeer

Nadere informatie

Tutankhamen Out of the box, 2004 Reiner KNIZIA 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Tutankhamen Out of the box, 2004 Reiner KNIZIA 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Tutankhamen Out of the box, 2004 Reiner KNIZIA 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Spelmateriaal 70 artefacten; 90 tolfiches; 1 piramide; 6 speelstenen in zes verschillende kleuren; 1 handleiding. Doel

Nadere informatie

Verflixxt hoch²! Hard en onvervaard, speel een kaart! Ravensburger, 2007 Wolfgang KRAMER & Michael KIESLING 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Verflixxt hoch²! Hard en onvervaard, speel een kaart! Ravensburger, 2007 Wolfgang KRAMER & Michael KIESLING 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Verflixxt hoch²! Hard en onvervaard, speel een kaart! Ravensburger, 2007 Wolfgang KRAMER & Michael KIESLING 2-6 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Het zenuwslopende loopspel. alleen speelbaar met Verflixxt!

Nadere informatie

Deze vertaling wordt u aangeboden door de Forum federatie van

Deze vertaling wordt u aangeboden door de Forum federatie van Deze vertaling wordt u aangeboden door de Forum federatie van gezelschapsspellenclubs. CHEOPS Doel van het spel De speler die op het einde van het spel de hoogste som aan contant geld en schatten bezit,

Nadere informatie

Die Goldene 1 (De gouden 1) RAVENSBURGER, 1990 KRAMER Wolfgang 02-06 spelers vanaf 12 jaar ± 45 minuten

Die Goldene 1 (De gouden 1) RAVENSBURGER, 1990 KRAMER Wolfgang 02-06 spelers vanaf 12 jaar ± 45 minuten Die Goldene 1 (De gouden 1) RAVENSBURGER, 1990 KRAMER Wolfgang 02-06 spelers vanaf 12 jaar ± 45 minuten Die goldene 1 Een spel omtrent geluk, geld en winst. Inhoud 1 speelbord ; 6 speelfiguren ; 10 lotkaarten

Nadere informatie

Spelidee. Spelmateriaal. Spelvoorbereiding

Spelidee. Spelmateriaal. Spelvoorbereiding een spel van Michael Schacht (Abacus Spiele, 2004) 2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar 60 minuten vrij vertaald door Piet Notebaert (vzw Vlaams Spellenarchief, Brugge) Spelidee Beconcurreer elkaar om de Meester

Nadere informatie

OLTREMARE - de handelaars van Venetië van Emmanuele Ornella; een spel voor 2-5 spelers. Speelduur: 60 Leeftijd: 10+

OLTREMARE - de handelaars van Venetië van Emmanuele Ornella; een spel voor 2-5 spelers. Speelduur: 60 Leeftijd: 10+ OLTREMARE - de handelaars van Venetië van Emmanuele Ornella; een spel voor 2-5 spelers. Speelduur: 60 Leeftijd: 10+ 1. INHOUD 96 warenkaarten (in 7 kleuren) 1 kaart Venetië ( Venedig ) 5 overzichtskaarten

Nadere informatie

2) De karakterkaarten Elk van de 8 karakterkaarten heeft een bijzondere eigenschap, die verderop uitgelegd wordt.

2) De karakterkaarten Elk van de 8 karakterkaarten heeft een bijzondere eigenschap, die verderop uitgelegd wordt. Het doel van het spel De spelers proberen hun eigen stad te vergroten door de bouw van 8 zo waardevol mogelijke gebouwen. Om dit te bereiken, kruipen ze iedere ronde in de huid van een ander karakter,

Nadere informatie

Löwenherz, de koning keert terug.

Löwenherz, de koning keert terug. Löwenherz, de koning keert terug. De Koning verblijft in een ver land. Tijdens zijn afwezigheid verzinkt zijn rijk in chaos en anarchie. Elke vorst wil zijn macht en invloed versterken. Grenzen worden

Nadere informatie

De spelregels van het basisspel blijven in principe van kracht. Enkel de wijzigingen en toevoegingen t.o.v. die spelregels worden in deze handleiding

De spelregels van het basisspel blijven in principe van kracht. Enkel de wijzigingen en toevoegingen t.o.v. die spelregels worden in deze handleiding De spelregels van het basisspel blijven in principe van kracht. Enkel de wijzigingen en toevoegingen t.o.v. die spelregels worden in deze handleiding uitgelegd. Een spel van Dirk Henn voor 3-5 spelers

Nadere informatie

Vertaald door Humphrey Clerx

Vertaald door Humphrey Clerx De ontwerper: Michael Schacht De professionele spellenontwerper houdt van muziek en wielrennen Met meer dan 100 producties en het grootste succes, Spiel des Jahres in 2007 Op wwwmichaelschachtnet biedt

Nadere informatie

EL CABALLERO. Doel van het spel. Spelmateriaal. Spelvoorbereiding

EL CABALLERO. Doel van het spel. Spelmateriaal. Spelvoorbereiding EL CABALLERO Doel van het spel Door het leggen van gebiedskaarten ontstaan meerdere land- en waterregionen van verschillende grootte. De spelers leggen hun caballerokaarten aan de gebiedskaarten aan en

Nadere informatie

Het spel wordt met drie of vier spelers gespeeld. Een taktische variante voor twee spelers komt op het einde van de spelregels voor.

Het spel wordt met drie of vier spelers gespeeld. Een taktische variante voor twee spelers komt op het einde van de spelregels voor. Halunken & Spelunken Auteur: Alex Randolph Uitgegeven door Kosmos, 1997 3 tot 4 kapiteins verzamelen de beste schurkenbende (vanaf 10 jaar). Spelmateriaal 4 kapiteins in de kleuren groen, geel, blauw en

Nadere informatie

Drachen - Land. Drachen - Land. Inhoud

Drachen - Land. Drachen - Land. Inhoud Drachen - Land Auteur: Reiner Knizia Uitgegeven door Ravensburger, 2002 Een familiespel voor 2 tot 4 spelers vanaf 9 jaar waarbij men probeert zoveel mogelijk schatten te verzamelen. Inhoud Drachen - Land

Nadere informatie

Spelmateriaal. Doel van het spel. 4 Score-stenen. 4 Huizen 1 Einde spel -kaart. 62 Geveltegels (dubbelzijdig) elk 10 x blauw, geel, rood, groen

Spelmateriaal. Doel van het spel. 4 Score-stenen. 4 Huizen 1 Einde spel -kaart. 62 Geveltegels (dubbelzijdig) elk 10 x blauw, geel, rood, groen Een spel van Daniel Skjold Pedersen & Asger Harding Granerud voor 2 4 spelers vanaf 8 jaar. Spelmateriaal 1 Scorebord 1 Haven 4 Score-stenen 1 per spelerskleur (donkerrood, -blauw, -geel, -groen) 70 Gevelkaarten

Nadere informatie

Doel van het spel. Spelmateriaal. Spielablauf

Doel van het spel. Spelmateriaal. Spielablauf Doel van het spel Iedere speler ontwikkelt, door het op slimme plaatsen bouwen van nederzettingen, een eigen koninkrijk om daar aan het einde van het spel het meeste goud mee te verdienen. De 3 Kingdom

Nadere informatie

Je kruipt in de rol van een koningszoon en kiest 6 ridders om je bij de burchtenbouw te bewijzen.

Je kruipt in de rol van een koningszoon en kiest 6 ridders om je bij de burchtenbouw te bewijzen. Torres Auteurs: Wolfgang Kramer & M. Kiesling Uitgegeven door FX, 1999 2 tot 4 spelers vanaf 12 jaar. Een nietsontziende wervelstorm heeft het rijke Casitlië verwoest en enkel de funderingen van zijn eens

Nadere informatie

Razzia! Een spel van R. Knizia voor 2 tot 5 spelers (duur: 45 )

Razzia! Een spel van R. Knizia voor 2 tot 5 spelers (duur: 45 ) Inhoud Razzia! Een spel van R. Knizia voor 2 tot 5 spelers (duur: 45 ) 21 agenten 6 infokaartjes voor de waardering 16 cheques (1.000 16.000) 1 hulpkaartje 99 buitkaarten Er zijn 6 verschillende soorten

Nadere informatie

Orongo Ravensburger, 2014 Reiner KNIZIA 2 4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Orongo Ravensburger, 2014 Reiner KNIZIA 2 4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Orongo Ravensburger, 2014 Reiner KNIZIA 2 4 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Een spannend bied- en bouwspel voor 2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar. Auteur: Reiner KNIZIA Illustraties: Franz Vohwinkel Redactie:

Nadere informatie

NANUUK! Een tactisch spel voor de hele familie. 2 tot 4 spelers

NANUUK! Een tactisch spel voor de hele familie. 2 tot 4 spelers NANUUK! Een tactisch spel voor de hele familie. 2 tot 4 spelers SPELINHOUD 1 spelbord dat de machtige ijsmassa voorstelt 21 licht gekleurde dierstukken (6 vissen, zeehonden walrussen en 3 walvissen.) 16

Nadere informatie

Phil Orbanes. De snelle NIEUWE spelvariant. Spelregels

Phil Orbanes. De snelle NIEUWE spelvariant. Spelregels Phil Orbanes De snelle NIEUWE spelvariant Spelregels Phil Orbanes MONOPOLY Het Kaartspel De snelle NIEUWE spelvariant Voor 2-6 spelers vanaf 8 jaar. Inhoud 28 Eigendomsbewijzen 14 Huis- en 2 Hotel-kaarten

Nadere informatie

Spelmateriaal. Een spel van Peter Prinz voor 2-4 spelers. Nederlands

Spelmateriaal. Een spel van Peter Prinz voor 2-4 spelers. Nederlands Nederlands Een spel van Peter Prinz voor 2-4 spelers Spelmateriaal 1 spelregels en 1 overzichtsblad 1 spelbord met 12 door wegen verbonden plaatsen: 7 Europese steden en 5 opgravingen rond de Middellandse

Nadere informatie

Onderdelen Spelonderdelen:

Onderdelen Spelonderdelen: Een spel van Rüdiger Dorn voor 2-4 spelers vanaf 12 jaar en ouder. 1 Speelbord Onderdelen Spelonderdelen: 68 Wezenkaarten 60 in blauw, geel, groen of rood (met nummers van 11 tot 70) 28 Artefacten 7 elk

Nadere informatie

Royals Abacusspiele, 2014 Peter HAWES 2 5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Royals Abacusspiele, 2014 Peter HAWES 2 5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Royals Abacusspiele, 2014 Peter HAWES 2 5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Een intrigerend spel voor 2 tot 5 spelers vanaf 10 jaar. SPELMATERIAAL - 1 speelbord met een kaart van Europa in de 17 de eeuw.

Nadere informatie

De val van Rome: Speelmateriaal: Speelbord: Voorbereiding:

De val van Rome: Speelmateriaal: Speelbord: Voorbereiding: De val van Rome: Speelmateriaal: 1 speelbord Per speler (max. 4) één kleur speelfiguren te weten: 10 troswagens 9 krijgers 9 rijders 1 Romeinse legionair 40 plunderingfiches in 5 verschillende kleuren

Nadere informatie

Een keizerlijk kaartspel over strijdende Japanse dynastieën. Spelmateriaal. Doel van het spel. Een spel van Michael Schacht. 110 karakterkaarten

Een keizerlijk kaartspel over strijdende Japanse dynastieën. Spelmateriaal. Doel van het spel. Een spel van Michael Schacht. 110 karakterkaarten Een spel van Michael Schacht Een keizerlijk kaartspel over strijdende Japanse dynastieën Spelmateriaal +5 110 karakterkaarten 12 Keizerlijke opdrachtkaarten Belangrijk! Pen en papier zijn nodig om scores

Nadere informatie

Speelmateriaal. 1 speelbord, 4 x 25 edelstenen, 4 x 3 actiekaarten, 4 speelfiguren, 4 platte startschijfjes, 4 ronde waardestenen, 4 dobbelstenen.

Speelmateriaal. 1 speelbord, 4 x 25 edelstenen, 4 x 3 actiekaarten, 4 speelfiguren, 4 platte startschijfjes, 4 ronde waardestenen, 4 dobbelstenen. BASARI Auteur: Reinhard Staupe Uitgegeven door FX Schmid, 1998 Handelen, ruilen... afdingen,bedriegen! De spelers kruipen in de huid van handelaars in een Oosterse basaar, de zogenaamde Basari. De vraag

Nadere informatie

Jijbent.nl: spelregels Rozenkoning. Dirk Henn Copyright 2019 Jijbent.nl

Jijbent.nl: spelregels Rozenkoning. Dirk Henn Copyright 2019 Jijbent.nl Jijbent.nl: spelregels Rozenkoning Dirk Henn Copyright 2019 Jijbent.nl Inhoud Spelregels Rozenkoning...1 Inleiding en doel van het spel...1 Spelmateriaal en spelvoorbereiding...1 Het spelverloop...2 1.

Nadere informatie

Fossil Gold Sieber, 1998 PALESCH Klaus 2-6 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Fossil Gold Sieber, 1998 PALESCH Klaus 2-6 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Fossil Gold Sieber, 1998 PALESCH Klaus 2-6 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Inleiding Fossielen zijn versteende getuigen van lang vervlogen tijden en nochtans wordt de vergankelijkheid door hun aanwezigheid

Nadere informatie

Heimlich & Co Amigo, 2001 Wolfgang KRAMER 2 tot 7 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten

Heimlich & Co Amigo, 2001 Wolfgang KRAMER 2 tot 7 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Heimlich & Co Amigo, 2001 Wolfgang KRAMER 2 tot 7 spelers vanaf 8 jaar ± 45 minuten Spelidee Zoals in een echt spionageverhaal verloopt dit spel soms erg stormachtig en verwarrend. Er wordt gezocht naar

Nadere informatie

Spelidee. Inhoud. 20 goudwaarden voor de steden. 5 fiches. goudstuk. zeemonsterhindernis. reuzenzwijntransportmiddel

Spelidee. Inhoud. 20 goudwaarden voor de steden. 5 fiches. goudstuk. zeemonsterhindernis. reuzenzwijntransportmiddel Spelidee Elfengold is een uitbreiding op Elfenland en enkel met het basisspel speelbaar. Door de inzet van goudstukken en toverspreuken en door de veiling wordt Elfenland nog tactischer en spannender.

Nadere informatie

Bürger, Baumeister & Co Abacusspiele, 2009 Michael SCHACHT 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten

Bürger, Baumeister & Co Abacusspiele, 2009 Michael SCHACHT 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten Bürger, Baumeister & Co Abacusspiele, 2009 Michael SCHACHT 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten Inleiding Nadat de grote Europese steden eindelijk hun vestingswallen hadden gesloopt, leidde dit in het

Nadere informatie

De laatste 37 minuten (voor 3 of 4 spelers)

De laatste 37 minuten (voor 3 of 4 spelers) De laatste 37 minuten (voor 3 of 4 spelers) Inleiding Dit spel stelt de laatste 37 minuten van de stad Pompeii voor, die op 24 augustus van het jaar 79 na Christus door de Vesuvius verwoest werd. Red je

Nadere informatie

OPZET EN DOEL VAN HET SPEL

OPZET EN DOEL VAN HET SPEL Tycoon Een spel van Wolfgang Kramer en Horst-Rainer Rösner Wie bouwt de machtigste onderneming op? Voor 2-4 spelers vanaf 10 jaar. Speelduur ca. 75 minuten. INHOUD 1 speelbord 4 privé-vliegtuigen (in 4

Nadere informatie

Via Romana Goldsieber, 2008 Christian FIORE & Knut HAPPEL 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten

Via Romana Goldsieber, 2008 Christian FIORE & Knut HAPPEL 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten Via Romana Goldsieber, 2008 Christian FIORE & Knut HAPPEL 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 90 minuten Inleiding In dit spel gaat het om de ontwikkeling van de Romeinse provincies in Gallië. Het speelbord toont

Nadere informatie

-

- Een strategisch spel voor 2 spelers - vanaf 8 jaar. Duurtijd: ca. 30 minuten. 1 houten spelbord (dit spel maakt geen gebruik van de rode stippen op het spelbord) 14 lichte pionnen 14 donkere pionnen De

Nadere informatie

Holiday FX SCHMID (RAVENSBURGER) KRAMER Wolfgang 02-06 vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Holiday FX SCHMID (RAVENSBURGER) KRAMER Wolfgang 02-06 vanaf 10 jaar ± 60 minuten Holiday FX SCHMID (RAVENSBURGER) KRAMER Wolfgang 02-06 vanaf 10 jaar ± 60 minuten Het spelidee Reizen! Reizen naar de zee, naar de bergen, naar verre exotische landen of naar wereldsteden. Wie laat dan

Nadere informatie

Spelmateriaal. 16 startkaarten 4 sets in de spelerskleuren (rood, blauw, geel en groen) 58 speelkaarten:

Spelmateriaal. 16 startkaarten 4 sets in de spelerskleuren (rood, blauw, geel en groen) 58 speelkaarten: De inwoners van Bali beschouwen hun eiland als een wereld van goden en demonen. Daarom is in elk huis een offerplaats te vinden en staan in elk dorp meerdere tempels. De mensen offeren een groot deel van

Nadere informatie

Metro Queen Games, 2000 HENN Dirk 2 tot 6 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Metro Queen Games, 2000 HENN Dirk 2 tot 6 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Metro Queen Games, 2000 HENN Dirk 2 tot 6 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Parijs, 100 jaar geleden De wereldtentoonstelling van 1900 staat voor de deur en op de grote plaatsen wordt er gegraven en gewroet.

Nadere informatie

Inhoud Jouw spel zou de volgende onderdelen moeten bevatten:

Inhoud Jouw spel zou de volgende onderdelen moeten bevatten: King Solomon regeerde tijdens een gouden eeuw gekenmerkt door vrede en voorspoed. In die periode stelde Solomon een ongekend bouwprogramma voorop. Als één van zijn hoofdgouverneurs is het jouw taak om

Nadere informatie

Rheinlander Parker, 1999 KNIZIA Reiner 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten

Rheinlander Parker, 1999 KNIZIA Reiner 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Rheinlander Parker, 1999 KNIZIA Reiner 3-5 spelers vanaf 12 jaar ± 90 minuten Inleiding Vele eeuwen geleden was het hart van Europa verdeeld. Machtige hertogen regeerden vanuit hun burchten aan de oevers

Nadere informatie

DE POORTEN VAN DE STAD

DE POORTEN VAN DE STAD Deze uitbreiding bestaat uit vier verschillende modules, die allen willekeurig apart of samen met het basispel en de modules van de eerste uitbreiding te combineren zijn. Hierbij gelden in eerste instantie

Nadere informatie

Flandern 1302 De heerschappij van de gilden Queen Games, 2004 PANNING Wolfgang 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Flandern 1302 De heerschappij van de gilden Queen Games, 2004 PANNING Wolfgang 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Flandern 1302 De heerschappij van de gilden Queen Games, 2004 PANNING Wolfgang 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Spelmateriaal en spelvoorbereiding Het speelbord toont 6 steden, die in de loop van

Nadere informatie

THE PACRU SERIES 302 GAME SET

THE PACRU SERIES 302 GAME SET Talen & extra informatie Indien deze informatie niet in de taal van jouw keuze is surf dan naar www.pacru.com, kies de gewenste taal en print de regels uit. In dit boekje vind je alle nodige informatie

Nadere informatie

WETTSTREIT DER BAUMEISTER

WETTSTREIT DER BAUMEISTER WETTSTREIT DER BAUMEISTER Doel van het spel De speler wiens stad op het einde van het spel de meeste punten oplevert, wint het spel. Spelmateriaal 40 gebouwkaarten 4 bouwtenten met bouwinfo 20 gouden munten

Nadere informatie

Weegschaal Neem 2 kaarten van de gedekte stapel en houd hiervan 1 kaart. Geef de andere kaart aan je tegenstander.

Weegschaal Neem 2 kaarten van de gedekte stapel en houd hiervan 1 kaart. Geef de andere kaart aan je tegenstander. Voorwerpen Als iemand een voorwerp uitspeelt, wordt deze kaart open voor de speler gelegd. Voorwerpen gaan aan het einde van de beurt niet naar Weegschaal Neem 2 kaarten van de gedekte stapel en houd hiervan

Nadere informatie

Doel van het spel. Een spel van Matthias Cramer voor 2-5 spelers vanaf 10 jaar

Doel van het spel. Een spel van Matthias Cramer voor 2-5 spelers vanaf 10 jaar Een spel van Matthias Cramer voor 2-5 spelers vanaf 10 jaar Het is 1413. De nieuwe koning van Engeland Henry V van Lancaster heeft grootste plannen: de vereniging van Engeland en het veroveren van de Franse

Nadere informatie

Inhoud: Aan de slag! Florissant met Sleutelkaarten. In elkaar zetten van Florissant.

Inhoud: Aan de slag! Florissant met Sleutelkaarten. In elkaar zetten van Florissant. Op avontuur met Geronimo Stilton het spel Uitgebreide spelregels Inhoud: Speelfiguren Geronimo Stilton en Prulletje Prulschrijver 6 Rijken Bouwplaat Rijk Florissant 38 Sleutelkaarten 120 Opdrachtkaarten

Nadere informatie

Die Hängenden Gärten Hans im Glück, 2008 Din LI 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 75 minuten

Die Hängenden Gärten Hans im Glück, 2008 Din LI 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 75 minuten Die Hängenden Gärten Hans im Glück, 2008 Din LI 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 75 minuten Spelmateriaal " 1 speelbord " 64 bouwkaarten, waarvan 4 startkaarten " 49 puntentegels " 20 tempels in hout in 4 kleuren

Nadere informatie

1. Basari. Woensdag 13 april 2011

1. Basari. Woensdag 13 april 2011 Woensdag 13 april 2011 Wie was er?: Seppe Stijn, Jacoeber, Marc en Bolle wat later Knabbelkes en spelomgeving waren bij: Jacoeber Waffer spel?: That s life + Robo Rally Spelen volgende maand: Bolle 28/04

Nadere informatie

Einfach Genial Reise Edition für Zwei Kosmos, 2006 Reiner KNIZIA 2 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten

Einfach Genial Reise Edition für Zwei Kosmos, 2006 Reiner KNIZIA 2 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten Einfach Genial Reise Edition für Zwei Kosmos, 2006 Reiner KNIZIA 2 spelers vanaf 10 jaar ± 30 minuten Spelmateriaal 1 speelbord met 2 aflegbanken en 2 scoretabellen 1 stoffen buidel 57 speelstenen 12 scorestaafjes

Nadere informatie

Patrizier Amigo, 2007 Michael SCHACHT 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten

Patrizier Amigo, 2007 Michael SCHACHT 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Patrizier Amigo, 2007 Michael SCHACHT 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 90 minuten Speelbord Voorzijde voor 2-4 spelers (zonder Pistoia). Achterzijde voor 5 spelers (met Pistoia). 149 etages in 5 kleuren - 39

Nadere informatie

Volldampf TM Spiele (Kosmos) WALLACE Martin 2-6 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Volldampf TM Spiele (Kosmos) WALLACE Martin 2-6 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Volldampf TM Spiele (Kosmos) WALLACE Martin 2-6 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten De sporen staan heet! De opdracht bestaat er in om een spoorwegnet uit te bouwen in het Duitsland van de jaren 1920. Enkel

Nadere informatie

Carcassonne Mayflower Hans im Glück, 2008 Klaus-Jürgen WREDE 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Carcassonne Mayflower Hans im Glück, 2008 Klaus-Jürgen WREDE 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Carcassonne Mayflower Hans im Glück, 2008 Klaus-Jürgen WREDE 2-5 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Een pittig legspel voor 2 tot 5 spelers vanaf 8 jaar van Klaus-Jürgen Wrede. Een nieuwe wereld wordt ontdekt!

Nadere informatie

Spelmateriaal voor een 5 e speler

Spelmateriaal voor een 5 e speler Om met deze uitbreiding te kunnen spelen is het basisspel EDO vereist. Deze uitbreiding voegt drie nieuwe modules toe aan het basisspel EDO. Alle modules kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar

Nadere informatie

Goldbräu. Speelmateriaal:

Goldbräu. Speelmateriaal: Goldbräu Speelmateriaal: Het speelbord: In de hoeken vindt men een van de 4 brouwerijen ( Mayerbräu, Steinbräu, Kramerbräu, Schmidbräu ) 6 taveernes ( de kruik, de eik, de beer, de post, het hert, de arend

Nadere informatie

Mauerbauer Hans im Glück, 2006 Leo COLOVINI 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten

Mauerbauer Hans im Glück, 2006 Leo COLOVINI 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Mauerbauer Hans im Glück, 2006 Leo COLOVINI 2-4 spelers vanaf 8 jaar ± 60 minuten Spelmateriaal 30 houten torens in 3 kleuren 60 houten huizen in 5 kleuren 15 houten paleizen in 5 kleuren 4 telstenen 1

Nadere informatie

Toledo Kosmos, 2008 Martin WALLACE 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten

Toledo Kosmos, 2008 Martin WALLACE 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten Toledo Kosmos, 2008 Martin WALLACE 2-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten Inleiding Iedere speler representeert een familie die zich onderscheidt door de productie van het beroemde zwaard uit Toledo-staal.

Nadere informatie