Klantprofiel. Korte uitleg van dit onderdeel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantprofiel. Korte uitleg van dit onderdeel"

Transcriptie

1 Klantprofiel Korte uitleg van dit onderdeel Het klantprofiel is bedoeld om inzicht te krijgen in de manier waarop een klant omgaat met de basisbegrippen van een advies. Door kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid in beeld te brengen, die noodzakelijk zijn voor uiteindelijk passende oplossingen, kan er na deze vragen een analyse plaatsvinden. Omdat vragen vaak gebaseerd zijn op de startkennis, vragen ze vaak al snel naar meer diepgang, uitleg en advies van de adviseur. Door juist deze basisvragen goed als uitgangspunt te hanteren kan de adviseur zijn iteratieve proces om te komen tot een sluitende oplossingen, reproduceerbaar in beeld brengen. Zowel hier als in Scenario Advies is er de mogelijkheid om via notities zaken aan te vullen die het proces ondersteunen. Dossier Naam van cliënt en partner Acquisitiekanaal Type cliënt Verwerkt in CRM Systeem Dossiernummer Datum 1e afspraak Datum vervolg afspraken Uiterste of gewenste afwikkeldatum Starter Doorstromer Oversluiter Verhoger Ja Nee

2 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Hypotheek... 5 Overlijden... 8 Werkloosheid Arbeidsongeschiktheid Oude dag Vermogen

3 Profiel algemeen In het kader van de Wet op het financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en beslisstijl. Uw antwoorden op onderstaande vragen zullen wij betrekken bij het door u gewenste hypotheekadvies. Algemeen Wat is uw toekomstperspectief? Cliënt Partner Ik verwacht nog carrièrestappen te maken Ik heb een stabiele carrière in het vooruitzicht Wil minder gaan werken Denk aan eerder stoppen met werken Denk aan vervroegd pensioen Denk aan geheel stoppen met werken Wat is uw inkomensverwachting? Cliënt Partner Verwacht een gelijkblijvend inkomen Verwacht een gemiddelde inkomensontwikkeling Verwacht een bovengemiddeld stijgend inkomen Verwacht een inkomensdaling In welke kosten wilt u inzicht hebben? 1 De woninglasten De woning- en woonlasten De woning-, woon- en vaste lasten De woning-, woon-, vaste en overige lasten Is er ruimte voor schommelingen van uw maandelijkse woonlasten? 2 Er is geen ruimte voor toename van woonlasten Er is weinig ruimte voor toename van woonlasten Er is ruimte aanwezig voor toename woonlasten Uw (gezamenlijke) levensstijl: wat is uw uitgavenpatroon? Gematigd uitgavenpatroon Gemiddeld uitgavenpatroon Bovengemiddeld uitgavenpatroon Luxe stijl van uitgaan, vakanties en hobby s Hou maandelijks geld over om te sparen Bereid het uitgavenpatroon aan te passen Onderbouwing Nibud gewenst 1 Woninglasten bestaan uit hypotheek of huurlasten inclusief eventuele erfpacht en servicekosten. Woonlasten bestaan uit heffingen, onderhoud en opstalverzekering. Vaste lasten bestaan uit overige verzekeringen, energie-, telefoon-, televisie- en internetkosten. De overige lasten bestaan uit uitgaven voor het huishouden, vervoer, kleding, recreatie, contributies, studiekosten en inventaris. 2 Woonlasten bestaan uit netto hypotheeklasten, opstalverzekering, onderhoud, gemeentelijke lasten en eventueel bijdrage VVE. 3

4 Zijn er belemmeringen die van invloed zijn bij de aanvraag van een geldlening of (levens-)verzekering? Nee Ja Indien ja, waarom? Kennis en ervaring Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u van de gevolgen van samenwonen? Wat weet u over samenlevingscontracten of huwelijkse voorwaarden? Wat weet u van de financiële gevolgen in geval van beëindiging van de relatie? Beslisstijl Welke stelling past het beste bij u? Ik zoek veel informatie Ik probeer de hoeveelheid informatie te beperken Ik neem er veel tijd voor Ik doe het zo snel mogelijk Ik overweeg veel alternatieven Ik overweeg een beperkt aantal alternatieven Ik zoek zoveel mogelijk zelf uit Ik laat anderen zoveel mogelijk uitzoeken Ik vertrouw adviseurs gemakkelijk Ik vertrouw adviseurs niet zo makkelijk Ik praat er veel over met familie en vrienden Ik praat er weinig over met familie en vrienden Ik zoek tot ik het beste product heb gevonden Ik stop met zoeken zodra ik een product heb gevonden dat voldoet Ik ben bereid een gokje te wagen Ik speel zoveel mogelijk op zekerheid Ik probeer graag nieuwe producten Ik houd mij graag bij bekende producten Ik heb liever een eenvoudig product Mag ook een ingewikkeld product zijn Welke stelling past het beste bij uw partner? Ik zoek veel informatie Ik probeer de hoeveelheid informatie te beperken Ik neem er veel tijd voor Ik doe het zo snel mogelijk Ik overweeg veel alternatieven Ik overweeg een beperkt aantal alternatieven Ik zoek zoveel mogelijk zelf uit Ik laat anderen zoveel mogelijk uitzoeken Ik vertrouw adviseurs gemakkelijk Ik vertrouw adviseurs niet zo makkelijk Ik praat er veel over met familie en vrienden Ik praat er weinig over met familie en vrienden Ik zoek tot ik het beste product heb gevonden Ik stop met zoeken zodra ik een product heb gevonden dat voldoet Ik ben bereid een gokje te wagen Ik speel zoveel mogelijk op zekerheid Ik probeer graag nieuwe producten Ik houd mij graag bij bekende producten Ik heb liever een eenvoudig product Mag ook een ingewikkeld product zijn 4

5 Profiel hypotheek Welke aflossingsvorm u ook kiest, u zult altijd over het geleende bedrag aan de geldverstrekker rente moeten betalen. De hoogte van de rente die u over 1, 5, 10 of 15 jaar betaalt, kan dan worden betrokken bij het door u gewenste advies en is afhankelijk van de rentevaste periode die u kiest. Uw antwoorden op onderstaande vragen zijn bedoeld als aanwijzing bij het opstellen van de financiering, het bepalen van de aflosvorm, de duur en de keuze van een rentevaste periode. Doelstellingen en wensen Hoogte financiering Hoeveel wilt u financieren ten aanzien van de (markt)waarde van de woning? Tot wat maximaal mogelijk is Tot de marktwaarde Onder de marktwaarde Over welk deel van uw totale bruto inkomen wilt u de maximale hypotheek bepalen? Over het totale inkomen Over alleen het hoogste inkomen Over 50-70% van het inkomen Over de helft (of minder) van het inkomen Wilt u de overwaarde van uw huidige woning inbrengen? Ja, volledig Ja, gedeeltelijk Nee Niet van toepassing Wilt u eigen middelen inzetten? Ja Indien ja, hoeveel? Nee Niet van toepassing Maandlast en rente Wat is uw gewenste netto hypotheeklast? Per maand Hoe lang wilt u de rente vastzetten Lange rentevaste periode (20 jaar of langer) Middellange rentevaste periode (10 tot 20 jaar) Rentevaste periode van 5 tot 10 jaar Korte rentevaste periode tot 5 jaar Variabele rente Weet het nog niet 5

6 Heeft u een voorkeur voor een productaanbieder? Nee Ja Indien ja, welke en waarom? Maandlast en rente Welk gedeelte van uw hypotheek wilt u aflossen? Volledig Meer dan 50% Minder dan 50% Niet aflossen Wanneer wilt u (een deel van) de hypotheek afgelost hebben? Op de einddatum van de hypotheek Op de pensioendatum Anders, namelijk: Welke voorkeur heeft u om uw hypotheek af te lossen? Volgens de fiscale regels Versneld af kunnen lossen Tussentijds extra aflossen Aflossing Wilt u vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek? Ja, sparen via een open rekening Ja, sparen via een contract Ja, actief beleggen Ja, passief beleggen Ja, combinatie van sparen en beleggen Niet van toepassing Kennis en ervaring Algemeen Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u van hypotheken? Hoeveel ervaring heeft u met hypotheken? Wat weet u van hypotheekrente (vormen en voorwaarden)? Belasting Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u van belasting en hypotheken? Wat weet u van de Bijleenregeling? Aankoop woning Veel Weinig Niets N.v.t. Heeft u ervaring met het kopen van een woning? Wat weet u van de bijkomende kosten bij het kopen van een huis? 6

7 Verkoop van uw bestaande woning Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u van dubbele woonlasten? Wat weet u van de gevolgen van een restschuld? Wat weet u van de gevolgen bij een eventuele gedwongen verkoop? Oversluiten en verhogen Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u van de verschillende mogelijkheden? Wat weet u over de kosten? Renteprofiel Wilt u eigen geld inbrengen? Geen eigen geld Enig eigen geld (minder dan 10% van de waarde van de woning) Inbreng aanzienlijk bedrag (meer dan 10% van de waarde van de woning) Heeft u na aankoop van de woning nog resterend vermogen? Geen vermogen Enig vermogen (minder dan 10% van de waarde van de woning) Aanzienlijk vermogen (meer dan 10% van de waarde van de woning) Verwacht u een toename in uw uitgavepatroon? Nee Ja, op korte termijn Ja, op middellange termijn Ja, op lange termijn Wat is uw verwachting van de ontwikkeling van het (totale) bruto inkomen? Geen stijging, koopkracht onbekend Eerste 5 jaar enige stijging Eerste 10 jaar stijging Eerste 5 jaar aanzienlijke stijging Daling van inkomen Heeft u een uitgesproken voorkeur ten aanzien van de maandlast? Nadruk op lage(re) maandlasten Nadruk op stabiele maandlasten 7

8 Profiel overlijden Het inkomen na uw overlijden kan bestaan uit een ANW-uitkering of een nabestaandenpensioen dat bij de werkgever is opgebouwd en/of lijfrentepolis met partner-clausule. Op basis van uw antwoorden op onderstaande vragen over uw wensen en de eventueel reeds getroffen voorzieningen bij uw overlijden zullen wij bepalen in hoeverre deze voorzieningen voldoende zijn of mogelijk te kort schieten. Doelstellingen en wensen Welke wens heeft u voor uw besteedbaar inkomen als uw partner komt te Cliënt Partner overlijden? Minimaal de hypotheek kunnen betalen De woonlast kunnen betalen en pas de levensstandaard aan Minimaal dezelfde levensstandaard als voor het overlijden Nog niet over nagedacht Cliënt Partner Welk percentage van het totale inkomen moet blijven bestaan? % % Kennis en ervaring Algemeen Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u van de financiële gevolgen als u overlijdt? Wat weet u over het besteedbaar inkomen na overlijden? Wat weet u over de gevolgen voor uw bedrijf als u komt te overlijden? Wat weet u over het testament? Voorzieningen Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u over uw lopende voorzieningen in geval van overlijden? Wat weet u over overlijdensrisicoverzekeringen? Wat weet u over het nabestaandenpensioen? Wat weet u over de wettelijke regelingen (ANW)? Belasting Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u over erfbelasting? Wat weet u over erven en schenken? Wat weet u over de gevolgen van de oudedagsreserve? 8

9 Profielvragen Streeft u er naar dat u in de huidige woning kunt blijven wonen? Cliënt Partner Ja Ja, indien enigszins mogelijk Ja, maar niet ten koste van huidig uitgavenpatroon Nee Nog niet over nagedacht Bent u bereid het risico te accepteren dat u uw levensstandaard moet aanpassen? Cliënt Partner Ja Nee Bent u bereid meer te gaan werken om de inkomensterugval op te vangen? Cliënt Partner Ja Nee Niet van toepassing Voor welk deel van het netto inkomen heeft u een voorziening getroffen bij Cliënt Partner overlijden? 50% of minder 70% 80% 90% of meer Onbekend 9

10 Profiel werkloosheid Bij werkloosheid daalt uw inkomen. Als u in loondienst bent kunt u, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering van de overheid. Daarnaast kunt u terugvallen op aanwezige reserves in de vorm van spaargeld en overwaarde van uw eigen woning. Op basis van uw antwoorden op onderstaande vragen over uw wensen en de eventueel getroffen voorzieningen bij werkloosheid van u of uw partner zullen wij bepalen of deze voldoende zijn of mogelijk te kort schieten. Doelstellingen en wensen Welke wens heeft u voor uw besteedbaar inkomen als u werkloos wordt? Cliënt Partner Minimaal de hypotheek kunnen betalen De woonlast kunnen betalen en pas de levensstandaard aan Minimaal dezelfde levensstandaard als voor werkloosheid Nog niet over nagedacht Cliënt Partner Welk percentage van het totale inkomen moet blijven bestaan? % % Kennis en ervaring Algemeen Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u van de financiële gevolgen als u werkloos wordt? Wat weet u over uw besteedbaar inkomen als u werkloos wordt? Wat weet u over het risico van werkloos worden? Voorzieningen Ja Nee Onzeker Kunt u bij werkloosheid aanspraak maken op door u zelf getroffen voorzieningen? Voorzieningen Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u over uw lopende voorzieningen in geval van werkloosheid? Wat weet u over de wettelijke regelingen? Wat weet u over een ontslagvergoeding? Profielvragen Streeft u er naar dat u in de huidige woning kunt blijven wonen? Cliënt Partner Ja Ja, indien enigszins mogelijk Ja, maar niet ten koste van huidig uitgavenpatroon Nee Nog niet over nagedacht 10

11 Denkt u voldoende te hebben aan de getroffen voorzieningen? Cliënt Partner Ja Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Nee Geen idee Welk percentage van het huidige netto inkomen verwacht u als voorziening Cliënt Partner getroffen te hebben? 50% of minder 70% 80% 90% of meer Onbekend Heeft u een opleiding gevolgd die aansluit bij het beroep dat u nu uitoefent? Cliënt Partner Ja Nee Komt werkloosheid vaak voor in uw branche? Cliënt Partner Heel vaak Vaak Gemiddeld Weinig Onbekend Binnen hoeveel maanden verwacht u na ontslag een nieuwe baan te vinden? Cliënt Partner Binnen 3 maanden Binnen 6 maanden Binnen 1 jaar Na 1 jaar Geen idee Hoe groot is de kans dat u een functie vindt op hetzelfde niveau? Cliënt Partner Zeer groot Groot Waarschijnlijk Klein Onbekend Bent u bereid het risico te accepteren dat u uw levensstandaard moet aanpassen? Cliënt Partner Ja Nee 11

12 Profiel arbeidsongeschiktheid Afhankelijk van de duur en de mate waardoor u of uw partner door ziekte of ongeval niet kunnen werken zult u aanspraak kunnen maken op de overheidsvoorzieningen of verzekeringen die u zelf afgesloten heeft. Op basis van uw antwoorden op onderstaande vragen over uw wensen en de eventueel reeds getroffen voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid van u of uw partner zullen wij bepalen in hoeverre deze voorzieningen voldoende zijn of mogelijk te kort schieten Doelstellingen en wensen Welke wens heeft u voor uw besteedbaar inkomen als u arbeidsongeschikt wordt? Cliënt Partner Minimaal de hypotheek kunnen betalen De woonlast kunnen betalen en pas de levensstandaard aan Minimaal dezelfde levensstandaard als voor arbeidsongeschiktheid Nog niet over nagedacht Cliënt Partner Welk percentage van het totale inkomen moet blijven bestaan? % % Kennis en ervaring Algemeen Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u van de financiële gevolgen als u arbeidsongeschikt wordt? Wat weet u over uw besteedbaar inkomen als u arbeidsongeschikt wordt? Wat weet u over het risico van arbeidsongeschikt worden? Voorzieningen Ja Nee Onzeker Kunt u bij arbeidsongeschiktheid aanspraak maken op door u zelf getroffen voorzieningen? Voorzieningen Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u over uw lopende voorzieningen in geval van arbeidsongeschiktheid? Wat weet u over de wettelijke regelingen? Wat weet u over de duur en hoogte van een uitkering? Profielvragen Streeft u er naar dat u in de huidige woning kunt blijven wonen? Cliënt Partner Ja Ja, indien enigszins mogelijk Ja, maar niet ten koste van huidig uitgavenpatroon Nee Nog niet over nagedacht 12

13 Denkt u voldoende te hebben aan de getroffen voorzieningen? Cliënt Partner Ja Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Nee Onbekend Welk percentage van het huidige inkomen verwacht u als voorziening getroffen te Cliënt Partner hebben? 50% of minder 70% 80% 90% of meer Onbekend Hoe groot acht u de kans op arbeidsongeschiktheid in uw beroep? Cliënt Partner Groot Gemiddeld Klein Niet van toepassing Komt arbeidsongeschiktheid vaak voor in uw branche? Cliënt Partner Heel vaak Vaak Gemiddeld Weinig Onbekend Binnen hoeveel maanden verwacht u na arbeidsongeschiktheid een nieuwe baan te Cliënt Partner vinden? Binnen 3 maanden Binnen 6 maanden Binnen 1 jaar Na 1 jaar Heeft uw partner de mogelijkheid meer te gaan werken wanneer u Cliënt Partner arbeidsongeschikt wordt? Ja Enigszins Nee Niet van toepassing Bent u bereid het risico te accepteren dat u uw levensstandaard moet aanpassen? Cliënt Partner Ja Ja, indien mogelijk Nee 13

14 Profiel oude dag Uw gezamenlijk inkomen na pensionering zal over het algemeen bestaan uit AOW van de overheid, een pensioen dat u bij uw werkgever hebt opgebouwd, tot uitkering komende lijfrenten of levensverzekeringen en wat u zelf gespaard heeft (bijvoorbeeld uw eigen woning zonder hypotheek). Op basis van uw antwoorden op onderstaande vragen over uw wensen en de eventueel reeds getroffen oudedagsvoorzieningen, zullen wij bepalen in hoeverre deze voorzieningen voldoende zijn of mogelijk te kort schieten. Doelstellingen en wensen Welke wens heeft u voor uw hypotheek als u met pensioen gaat? Cliënt Partner Wil de hypotheek volledig afgelost hebben Wil de hypotheek voor een groot deel afgelost hebben De volledige hypotheek mag blijven bestaan Verkoop het huis en ga er vanuit de nog openstaande hypotheek af te lossen Niet van toepassing Welke wens heeft u voor uw besteedbaar inkomen als u met pensioen gaat? Cliënt Partner Minimaal de woonlast kunnen betalen De woonlast kunnen betalen en pas de levensstandaard aan Minimaal dezelfde levensstandaard als voor pensionering Nog niet over nagedacht Huidige voorziening is voldoende Cliënt Partner Welk percentage van het totale inkomen moet blijven bestaan? % % Kennis en ervaring Algemeen Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u van de financiële gevolgen als u met pensioen gaat? Wat weet u over uw besteedbaar inkomen als u met pensioen gaat? Voorzieningen Ja Nee Onzeker Kunt u bij pensionering aanspraak maken op door u zelf getroffen voorzieningen? Voorzieningen Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u over uw lopende voorzieningen in geval van pensioen? Wat weet u over de wettelijke regelingen? Wat weet u over de hoogte van een uitkering? 14

15 Profielvragen Streeft u er naar dat u in de huidige woning kunt blijven wonen? Cliënt Partner Ja Ja, indien enigszins mogelijk Ja, maar niet ten koste van huidig uitgavenpatroon Nee Nog niet over nagedacht Denkt u voldoende inkomen of vermogen te hebben als u met pensioen gaat? Cliënt Partner Ja Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk niet Nee Onbekend Welk percentage van het huidige inkomen verwacht u als voorziening getroffen te Cliënt Partner hebben? 50% of minder 70% 80% 90% of meer Onbekend Bent u bereid de woning te verkopen als u met pensioen gaat? Cliënt Partner Ja Ja, indien nodig Nee, liever niet Pensioen is voldoende geregeld Onbekend Bent u bereid het risico te accepteren dat u uw levensstandaard moet aanpassen? Cliënt Partner Ja Ja, indien mogelijk Nee 15

16 Profiel vermogen Uw vermogen kunt u voor vele zaken gebruiken. Niet alleen om grote uitgaven te doen maar ook als extra aflossing op uw hypotheek of als aanvulling op uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid overlijden en pensionering. Uw antwoorden op onderstaande vragen over uw ideeën en ervaringen met beleggen, zijn bedoeld om te bepalen hoe u aankijkt tegen beleggingsrisico. Deze gerichte onderbouwing van uw risicoprofiel kan dan betrokken worden bij het door u gewenste advies. Doelstellingen en wensen Met welk(e) doel(en) wilt u vermogen opbouwen? Cliënt Partner Aflossing hypotheek Aanvulling pensioen Eerder stoppen met werken Geen specifieke bestemming Er wordt gedurende de looptijd afgelost Wat is uw wens ten aanzien van het resultaat van het spaar/beleggingsdoel? Cliënt Partner Wil zekerheid dat het doel voor 100% wordt gerealiseerd Wil dat minimaal 80% van het doel wordt gerealiseerd Heb er vrede mee als 50% van het doel wordt gerealiseerd Kom niet in de problemen als het doel niet wordt gerealiseerd Er wordt gedurende de looptijd afgelost Kennis en ervaring Algemeen Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u van sparen en/of beleggen? Heeft u ervaring met sparen? Heeft u ervaring met beleggen? Voorzieningen Veel Weinig Niets N.v.t. Wat weet u van belasting en vermogen? Profielvragen Beleggingsresultaten kennen pieken en dalen. Wat is uw reactie als het belegd Cliënt Partner vermogen tussentijds in waarde daalt? Niet van toepassing Absoluut niet aanvaardbaar Een daling tot 10% is acceptabel Een daling tot 30% is niet verontrustend Verliezen van meer dan 30% zijn een aanvaardbaar risico 16

17 Heeft u ervaring met beleggen? Cliënt Partner Geen ervaring met beleggen in welke vorm dan ook Minder dan 1 jaar Tussen 1 en 3 jaar Tussen 3 en 5 jaar Langer dan 5 jaar In welke producten of onderdelen heeft u ervaring met beleggen? Cliënt Partner Niet van toepassing Alleen passieve ervaring in de vorm van producten Ervaring voornamelijk met beleggingsfondsen en/of obligaties Ervaring met aandelen en/of derivaten Actief eigen portefeuille beheer Welke rendementsrisicoverhouding spreekt u het meeste aan? Cliënt Partner Wat lagere opbrengst en zeer laag risico Gemiddelde opbrengst en laag risico Bovengemiddelde opbrengst en gemiddeld risico Zeer hoge opbrengst en een bovengemiddeld risico Op welke termijn wilt u het spaar/beleggingsdoel realiseren? Cliënt Partner Binnen 1 jaar Tussen 1 en 5 jaar Tussen 5 en 10 jaar Tussen 10 en 15 jaar Tussen 15 en 30 jaar Acht u de kans aanwezig dat u tussentijds vermogen moeten opnemen? Cliënt Partner Nee Misschien Waarschijnlijk Ja 17

Inhoudsopgave. Korte uitleg van dit onderdeel

Inhoudsopgave. Korte uitleg van dit onderdeel Klantprofiel Korte uitleg van dit onderdeel Het klantprofiel is bedoeld om inzicht te krijgen in de manier waarop een klant omgaat met de basisbegrippen van een advies. Door kennis, ervaring, doelstellingen

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Persoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Toekomstperspectief aanvrager

Nadere informatie

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen

O Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande

Nadere informatie

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand

Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand Persoonlijk profiel van: (naam): In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op

Nadere informatie

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel

Curo. Adres Postcode Plaats. Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT) kunnen wij uitsluitend tot dienstverlening overgaan nadat wij de volledig ingevulde vragenlijst hebben ontvangen. Naam Adres Postcode Plaats : : : : Persoonlijk

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering

Inventarisatieformulier woningfinanciering Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager man vrouw Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon thuis: werk: Voorletters: Nationaliteit: Postcode: E-mail adres Beroep / functie Burgerlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Geboortedatum... Roker ja nee

Geboortedatum... Roker ja nee KLANTPROFIEL 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Naam en voorletters... m/v Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Telefoon overdag... Mobiel... E-mail adres...... Roker ja nee BSN nummer...

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto Inventarisatieformulier woningfinanciering VAK Assurantien Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer:

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Inkomensverwachtingen Aanvrager. Financiële verplichtingen Aanvrager. Inkomensverwachtingen Partner. Financiële verplichtingen Partner

Inkomensverwachtingen Aanvrager. Financiële verplichtingen Aanvrager. Inkomensverwachtingen Partner. Financiële verplichtingen Partner Aanvrager Inventarisatieformulier woningfinanciering Voornaam: Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering

Inventarisatieformulier woningfinanciering Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam + voorletters man vrouw Geboortedatum en plaats Adres Postcode en woonplaats Nationaliteit / BSN Telefoonnummer E-mail adres Beroep / functie Burgerlijke

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel van. Inkomensdaling. Uw huidige netto gezinsinkomen per maand is:

Klantprofiel van. Inkomensdaling. Uw huidige netto gezinsinkomen per maand is: Klantprofiel van Uw toekomstverwachtingen Een hypotheek betekent meestal een langlopende financiële verplichting. De betaalbaarheid van uw hypotheek kan onder druk komen te staan wanneer uw inkomen daalt

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL. S&A Hypotheken & Financieel advies te Alkmaar & Medemblik

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL. S&A Hypotheken & Financieel advies te Alkmaar & Medemblik UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

Klantprofiel. Inventariseren Algemeen klantprofiel. 1 Primaire behoefte

Klantprofiel. Inventariseren Algemeen klantprofiel. 1 Primaire behoefte Klantprofiel Inventariseren Algemeen klantprofiel 1 Primaire behoefte 1.1 Waarom wilt u een hypotheek afsluiten? Aankoop eerste eigen woning (bestaand). Aankoop eerste eigen woning (nieuwbouw). Aankoop

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten:

Doelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten: Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uiteraard voor

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee

Heeft u ervaring met het afsluiten van een privé pensioenregeling (lijfrente)? Ja Nee Pensioen Klantprofiel Naam: Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Welk netto maandinkomen heeft u vanaf uw pensioendatum nodig om financieel rond te kunnen komen?

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Een hypotheek betekent dat u een langdurige financiële verbintenis aangaat. Voor een passend advies is het goed om te bepalen

Nadere informatie

Alpha Hypotheken Risicoprofiel

Alpha Hypotheken Risicoprofiel Naam: In het kader van de WFT (Wet Financieel Toezicht) verzoeken wij u de onderstaande vragen te beantwoorden. Zo kunnen wij een goed beeld krijgen van uw doelstellingen, uw inkomen en vermogenspositie,

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit Inventarisatieformulier Persoonsgegevens Achternaam (cliënt) Geslacht Man Vrouw Voorletters Roepnaam Geboortedatum Roker Ja Nee E-mail adres Telefoonnummer mobiel Uw opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur :

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: % KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand

Nadere informatie

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Ten geleide Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet op het

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Klantprofiel Individueel pensioen

Klantprofiel Individueel pensioen Klantprofiel Individueel pensioen 1 Inleiding Dit document heeft tot doel inzicht te verschaffen in uw persoonlijke financiële situatie. Inzicht in zowel uw persoonlijke als de financiële situatie zijn

Nadere informatie

KLANTPROFIEL ALGEMENE GEGEVENS: Voorletter(s): M / V M / V. Naam (volledig): Woonadres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer privé: Mobielnummer:

KLANTPROFIEL ALGEMENE GEGEVENS: Voorletter(s): M / V M / V. Naam (volledig): Woonadres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer privé: Mobielnummer: ALGEMENE GEGEVENS: Relatie Partner DATUM: Voorletter(s): M / V M / V Naam (volledig): Woonadres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer privé: Mobielnummer: E-mailadres: PERSOONLIJK: Geboortedatum: BSN-nr.:

Nadere informatie

WFT KLANT- en RISICOPROFIEL LOOF & FINANCE B.V. NAAM:

WFT KLANT- en RISICOPROFIEL LOOF & FINANCE B.V. NAAM: NAAM: In het kader van de WFT (Wet Financieel Toezicht) vragen wij u de onderstaande vragen te beantwoorden. Zo kunnen wij een goed beeld krijgen van uw doelstellingen, uw inkomen en vermogenspositie,

Nadere informatie

ADVISEURS IN ZEKERHEID

ADVISEURS IN ZEKERHEID Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Klantprofiel Findesk: 2014

Klantprofiel Findesk: 2014 Klantprofiel Findesk: 2014 Pensioen Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Welk netto maandinkomen heeft u vanaf uw pensioendatum nodig om financieel rond te kunnen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Indien ja, dan vult u vraag 4 in en gaat u verder met vraag 6.

Zelfstandig ondernemer? Indien ja, dan vult u vraag 4 in en gaat u verder met vraag 6. Inventarisatieformulier Om u een indicatie van mogelijke hypotheek en maandlast te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier zo volledig mogelijk invult,

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst V.29-08-2018 In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d.

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. Klantprofiel Hypotheken Datum :... Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. 1. Doel van het gesprek : [ ] financieren nieuwe woning [ ] financieren aanpassen

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Klantprofiel

Inventarisatieformulier Klantprofiel Inventarisatieformulier Klantprofiel Klant Naam + voornaam man vrouw Adres, postcode en woonplaats Geboortedatum en Burger- servicenummer burger- servicenummer Telefoonnummer thuis: werk: mobiel: E-mail-adres

Nadere informatie

Bewustzijnstoets. Hoe het werkt. Geldigheid. Partner. Score

Bewustzijnstoets. Hoe het werkt. Geldigheid. Partner. Score Bewustzijnstoets Je bijbouwe hypotheek wijzigen zonder advies is mogelijk, maar dit is niet voor iedereen geschikt. Als je zonder advies je hypotheek wil wijzigen, dan moet je zelfstandig kennis en ervaring

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Wijdenes en Partners - Inventarisatie Formulier

Wijdenes en Partners - Inventarisatie Formulier Wijdenes en Partners - Inventarisatie Formulier In het kader van de Wet Financieel Toezicht worden in dit formulier diverse vragen gesteld ter bepaling van het zgn. klantenprofiel. De vragen hebben betrekking

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij.

Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Financieel Analyse Rapport Alle cijfers op een rij. Wij hebben uitgerekend welk hypotheekbedrag u verantwoord kunt lenen, het bedrag dat uw partner kan lenen en het bedrag dat u gezamenlijk kunt lenen.

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Hypotheek inventarisatie

Hypotheek inventarisatie Hypotheek inventarisatie Datum aanvraag Adviseur Aanvragers voornaam: Achternaam Voorletters man / vrouw Geboortedatum Geb. plaats PC + Plaats Kinderen Ja Nee Aantal Inwonend Ja Nee Nationaliteit BSN Lengte

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Inleiding Alvorens een advies te geven, zijn wij als financieel adviseur verplicht ons een beeld te vormen van uw persoonlijke en financiële situatie. Dit Klantprofiel

Nadere informatie

De Bot B.V. gehuwd gg / hv gereg. partner gg / pv samenw. contract / geen contract alleenstaand

De Bot B.V. gehuwd gg / hv gereg. partner gg / pv samenw. contract / geen contract alleenstaand Inventarisatieformulier Financial Planning Cliënt Partner Naam Naam Geboortedatum / / Geboortedatum / / Geslacht Man / vrouw Geslacht Man / vrouw Burgerservicenr. Burgerservicenr. Nationaliteit Nationaliteit

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Algemene gegevens Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters(s): Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: Telefoon privé: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING

VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING 1 Naam + geb.datum Adres(sen) Postcode/woonplaats Communicatiegegevens: Tel.nrs / emailadressen Bij welke bank(en) bankiert u momenteel? Burgerlijke

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak:

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: 1. Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: Mobiel-nummer: E-mail: Fax: Fax: Geboortedatum: - - Roker: ja nee

Nadere informatie

Uw hypotheek vraagt om aandacht

Uw hypotheek vraagt om aandacht Uw hypotheek vraagt om aandacht uw situatie 3 In uw leven kan veel gebeuren dat van invloed is op uw financiën. Daarom is het verstandig om regelmatig stil te staan bij uw hypotheek. Lees hier meer over

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Geslacht : m/v Geb. datum : Adres : Postcode : Woonplaats : Nat. : Telefoon privé : Telefoon mobiel : E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Klantprofiel Eerlijk in Lenen.nl. 1: Persoonsgegevens. 2: Financiële kennis en ervaring

Klantprofiel Eerlijk in Lenen.nl. 1: Persoonsgegevens. 2: Financiële kennis en ervaring Klantprofiel Eerlijk in Lenen.nl Eerlijk in Lenen maakt voorafgaand aan een advies een klantprofiel om inzicht te krijgen in uw financiële situatie. Wij willen uw kennis op het gebied van financiële producten

Nadere informatie

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld

Financieel Analyse Rapport Voorbeeld 2012 Financieel Analyse Rapport Voorbeeld Datum: 4 september 2012 1 P a g e Onze gegevens Bedrijf: Duys Financiele Diensten Adviseur: W.M. Duys Adres Burgemeester van Banningstraat 40 Postcode - Plaats

Nadere informatie