Auto Voertuigen voor toerisme en zaken of gemengd gebruik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auto Voertuigen voor toerisme en zaken of gemengd gebruik"

Transcriptie

1 Auto Voertuigen voor toerisme en zaken of gemengd gebruik Tarief geldig vanaf januari 2014

2 Auto Voertuigen voor toerisme en zaken of gemengd gebruik Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid 3 Verzekering van het voertuig : Top Omnium 6 Omnium 6 Multirisk 7 Stoffelijke schade 9 Verzekering van het voertuig: Top Occasium 11 Omnium 11 Multirisk 11 Stoffelijke schade 13 Verzekering van de vervoerde personen 15 TOP Bestuurder 15 TOP Verkeer en TOP Inzittenden 16 Verzekering weggebruikers 17 Globale Verkeersongevallen 17 Top Bijstand N AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0)

3 VOERTUIGEN VOOR TOERISME EN ZAKEN OF GEMENGD GEBRUIK Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (B.A.) Premieberekening Het toe te passen tarief hangt af van volgende criteria : de geografische zone op basis van het adres van de hoofdverblijfplaats van de voornaamste bestuurder ; de leeftijd van de voornaamste bestuurder ; Bonus-Malusgraad ; kw van de voertuig ; aanwezigheid van een gewone bestuurder jonger dan 23 jaar ; ouderdom van het rijbewijs van de voornaamste bestuurder ; ouderdom van het voertuig ; de brandstof ; alle terrein voertuig of niet ; het statuut Natuurlijke persoon of Rechtspersoon van de verzekeringsnemer. Dit tarief is ook van toepassing voor de rechtspersonen als in het voorstel een voornaamste bestuurder wordt opgegeven. Bonus-Malusgraad Gelieve de maatschappij te raadplegen : - Indien BM 11 voor privé-gebruik. - Indien BM 14 voor beroepsgebruik. - Weigering ingeval B-M 15 voor privé-gebruik. Bonus-Malus - Weigering ingeval B-M 18 voor beroepsgebruik. Graad en Graad en overeenstemmend overeenstemmend premiepercentage premiepercentage % % % % 0 54 % % 1 54 % % 2 54 % % 3 54 % % 4 54 % % 5 63 % % 6 66 % % 7 69 % % 8 73 % % 9 77 % % % 3

4 Turbo Bonus Bepalen van de Bonus-Malusgraad bij overname van een contract B.A. Auto door AG Insurance Aantal jaren dat de voornaamste bestuurder over een rijbewijs beschikt Berekeningstabel voor voertuigen voor beperkt gebruik 1 Geen ongeval in fout 2 tijdens de laatste 5 jaar 1 ongeval in fout 2 tijdens de laatste 5 jaar Berekeningstabel voor voertuigen voor onbeperkt gebruik 3 Geen ongeval in fout 2 tijdens de laatste 5 jaar 1 ongeval in fout 2 tijdens de laatste 5 jaar < Beperkt gebruik is het gebruik van het voertuig voor privédoeleinden, op de weg van en naar het werk en voor bepaalde beroepsdoeleinden die in de Algemene Voorwaarden B.A. Auto opgesomd worden. 2 Het aantal ongevallen in fout wordt bepaald op basis van het geheel van ongevallen (ongeacht de betrokken bestuurder) weergegeven op de schadeattesten die betrekking hebben op het te verzekeren risico en waarvoor de maatschappij die op het moment van het schadegeval dit risico dekte de benadeelde partij een vergoeding betaalde of nog moet betalen.schadegevallen zwakke weggebruikers tellen niet mee.» 3 Onbeperkt gebruik is het gebruik van het voertuig voor doeleinden andere dan of bovenop deze opgesomd bij beperkt gebruik. Verhaal jonge bestuurders Indien een schadegeval wordt veroorzaakt door een bestuurder jonger dan 23 jaar: Indien de voornaamste bestuurder jonger is dan 23 jaar, zal er geen verhaal jonge bestuurders worden uitgeoefend. Indien de voornaamste bestuurder tussen 23 en 26 jaar oud is, zal een verhaal van 250 EUR worden uitgeoefend op de verzekeringnemer. Indien de voornaamste bestuurder ouder is dan 26 jaar, zal een verhaal van 250 EUR worden uitgeoefend op de verzekeringnemer behalve indien een gewone bestuurder van minder 23 jaar in het contract vermeld staat. 4

5 TARIEF B.A. VAN DE AANHANGWAGEN De aanhangwagen is gratis verzekerd indien de maximum toegelaten massa (lading + tarra) niet meer dan 750kg bedraagt. Het gebruik van een dergelijke aanhangwagen moet niet aan de maatschappij gemeld worden. Indien de maximum toegelaten massa tussen 750kg en 3,5 ton bedraagt : dient u de premie als volgt te berekenen. Premie voor het trekken Premie per aanhangwagen (MTM > 750 KG) 10 % van de B.A. premie 17,81 EUR Het gebruik van een dergelijke aanhangwagen moet wel aan de maatschappij gemeld worden. 5

6 Verzekering van het voertuig: Top Omnium Doelgroep Bestemd voor nieuwe wagens (tweedehandsvoertuigen zijn eveneens toegelaten). OMNIUM De verzekering Omnium omvat de waarborgen van Multirisk en de waarborgen Stoffelijke schade. Globale waarde Premieberekening Optie - Cataloguswaarde, opties en toebehoren inbegrepen. - De BIV wordt gratis meeverzekerd. Zie Multirisk en Stoffelijke schade. Het tarief Omnium wordt bekomen door de premie Multirisk en de premie Stoffelijke schade samen te tellen Pack Omnium+ Beoogde voornaamste bestuurder: - > = 26 jaar en < 75 jaar; - BM -2 t.e.m. 8: maximum 1 schadegeval in fout gedurende de laatste 5 jaar. Verplichte waarborg: - onderschrijving van de Multirisk of Omnium in formule Excellence. Waarborguitbreidingen: - 24 maanden zonder afschrijving en 1% vanaf de 25ste maand indien het voertuig meer dan km heeft afgelegd; - een extra vergoeding tot 2000 EUR voor de toebehoren en de vervoerde voorwerpen; - een dekking in Glasbreuk (zonder vrijstelling) voor lichten en spiegels; - een monospace als vervangwagen van een monospace; - dekking van de winterbanden (en bijhorende velgen) tot (B.T.W. inbegrepen) in geval van diefstal of totaalverlies van het voertuig. Bijpremie: 15% op de premie Multirisk of Omnium (indien onderschreven). 6

7 MULTIRISK De verzekering Multirisk omvat de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurkrachten en Aanrijding met dieren. De waarborg wordt slechts verleend als aanvulling bij de B.A. en in hetzelfde contract. Voertuig ouder dan 6 jaar te rekenen vanaf de datum van eerste inverkeerstelling en niet verzekerd voor dezelfde waarborgen bij de vorige verzekeraar : maatschappij raadplegen. De plaatsing van een door AG Insurance goedgekeurd antidiefstalsysteem is verplicht in de hieronder vermelde gevallen. De facultatieve vrijstelling in diefstal moet dezelfde zijn als de vrijstelling Stoffelijke schade indien deze waarborg onderschreven is. Speciale gevallen In volgende gevallen dient u de maatschappij te raadplegen : - de globale waarde (zonder rekening te houden met de B.I.V.) bedraagt meer dan EUR. - de voornaamste bestuurder was de laatste 5 jaar reeds het slachtoffer van meer dan één diefstal of meer dan één poging tot diefstal van een voertuig en/of toebehoren; - indien de audio-apparatuur een waarde heeft > 5% van de globale waarde van het voertuig. Begripsomschrijvingen Formule Excellence : < km: geen afschrijving > km: 1% vanaf de 7de maand Formule Classic: 1,25 % vanaf de 1ste maand Vanaf de 61ste maand wordt de vergoeding berekend op basis van de werkelijke waarde Goedgekeurde antidiefstal- en na-diefstalsystemen Risicovoertuig: Vanaf : AT2/CJ1 Alle voertuigen: Vanaf : TT4/CJ 2 geïntegreerd Onder risicovoertuig wordt begrepen: Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW Golf, alle terreinwagens. 7

8 BELANGRIJK : 1. de na-diefstal systemen (AT2, TT1 of TT2, TT4) zijn slechts verplicht voor voertuigen 3 jaar te rekenen vanaf hun 1ste inverkeerstelling en zijn niet verplicht voor 100% elektrische voertuigen. 2. de plaatsingstermijn bedraagt 7 dagen vanaf de ingangsdatum van de waarborg Diefstal. 3. Hieronder de tabel met de overeenkomst tussen de huidige en toekomstige benamingen voor de systemen die door AG Insurance worden vereist: Codification (Assuralia) IM CJ1 CJ0 CJ2 - autonoom CJ2 - geïntegreerd Codification (Incert) IM (cfr Immobilisation) AT2 (cfr (After Theft) TT1 of TT2 (cfr Tracing & Tracking) TT3 TT4 (cfr Tracing & Tracking) Definities : * Antistartsysteem : - Hetzij een erkend BVVO-systeem type VV1 (een Incert-systeem type VV2 wordt ook aanvaard) - Hetzij een origineel gemonteerd diefstalbeveilingssysteem voor zover dit beantwoordt aan de volgende criteria : 1. Op band gemonteerd 2. Passive arming 3. Dubbele onderbreking van de motor (of enkelvoudige als deze niet de starter betreft) 4. Neutralisatie door een ander middel dan het mechanisch gedeelte van de contactsleutel ** Na-diefstal systeem opsporing per satelliet van het type TT1 of TT2 : een opsporingssysteem per satelliet met autonome voeding en verbonden met een door Incert erkende bewakingscentrale. *** Na-diefstal systeem opsporing per satelliet van het type TT4 : een opsporingssysteem per satelliet dat volgende bijkomende functies integreert : - automatische melding van de plaats van het voertuig aan de bewakingscentrale binnen een termijn van 30 tot 180 seconden na het niet toegelaten starten van het voertuig; - mogelijkheid voor de bewakingscentrale om het starten van het voertuig op afstand te verhinderen, als de motor afgezet is. 8

9 Premieberekening Facultatieve vrijstelling Diefstal Globale waarde van het voertuig (Cataloguswaarde, opties en toebehoren inbegrepen) De geografische zone van de voornaamste bestuurder op basis van de postcode De klasse van het merk van het voertuig Gebruik Voertuig (beperkt/onbeperkt) Leeftijd Bestuurder BTW-stelsel Facultatieve vrijstelling Diefstal Keuze afschrijvingsformule Aard van de brandstof Bonus-Malusgraad BA het statuut Natuurlijke persoon of Rechtspersoon van de verzekeringsnemer. Deze vrijstelling dient overeen te stemmen met de vrijstelling in Stoffeljike Schade, dewelke een Vaste Vrijstelling dient te zijn. Stoffelijke Schade Het voertuig is verzekerd tegen : - de stoffelijke schade opgelopen n.a.v. een ongeval met inbegrip van een ongeval tijdens het vervoer van het motorrijtuig en tijdens het op- en afladen ervan; - vandalisme. Speciale gevallen Premiestelling De waarborg wordt slechts verleend als aanvulling bij de waarborgen B.A. en Multirisk, in hetzelfde contract. Indien het voertuig ouder is dan 6 jaar en niet verzekerd was voor dezelfde waarborgen bij de vorige verzekeraar : de maatschappij raadplegen. Indien de globale waarde meer bedraagt dan EUR, dient u steeds de maatschappij te raadplegen. Voor de bestuurders van minder 23 jaar wordt een bijkomende vrijstelling van 500 EUR toegepast, behalve wanneer de voornaamste bestuurder op het ogenblik van het ongeval jonger is dan 23 jaar. Globale waarde van het voertuig (Cataloguswaarde, opties en toebehoren inbegrepen) De geografische zone van de voornaamste bestuurder op basis van de postcode Aard van de brandstof De klasse van het merk van het voertuig Leeftijd bestuurder BTW-stelsel Keuze vrijstelling Keuze afschrijvingsformule Bonusgraad Stof. Schade het statuut Natuurlijke persoon of Rechtspersoon van de verzekeringsnemer. 9

10 Bonusgraad Stoffelijke Schade Bonus Malus BA < 23 jaar St. Sch. tussen 23 & 26 jaar ouder dan 26 jaar Goede Bestuurder AG : vermindering van de Bonusgraad met 3 graden Goede Bestuurder AG Insurance, d.w.z. : de voornaamste bestuurder is tussen 23 jaar en 75 jaar BM B.A. maximaal 8 voor privé-gebruik (11 voor beroepsgebruik) maximum 1 schadegeval in fout in de laatste 5 jaar; Voornaamste bestuurder jonger dan 26 jaar : ouders bij AG Insurance & contract B.A. max. BM 4 Bonus St. Sch Coëfficient 0,46 0,5 0,54 0,58 0,62 0,65 0,68 0,72 0,76 0,8 0,84 0,89 0,94 0,98 1 Vrijstelling Keuze tussen Vaste- of Flexi Vrijstelling in functie van de globale waarde Flexi Vrijstelling Acceptatiecriteria: - T & Z (Motorhomes uitgesloten) - Voertuig mag maximum 1 jaar in het verkeer zijn gesteld - BM -2 tot 0 Catalogus waarde Vaste Vrijstelling Hogere Vrijstelling Basis x2,5 Basis x2 Basis x1,5 10 Basisformule < > Flexi Vrijstelling Lagere Vrijstelling Basis x 0,5 met 3 n Basis zonder 3 n Basis x O met 3 n Basis zonder 3 n 200 (met 3 n ) 400 (zonder 3 n 0 (met 3 n ) ) 400 (zonder 3 n ) 300 (met 3 n ) 600 (zonder 3 n 0 (met 3 n ) ) 600 (zonder 3 n ) 450 (met 3 n ) 900 (zonder 3 n 0 (met 3 n ) ) 900 (zonder 3 n )

11 Verzekering van het voertuig: Top Occasium Doelgroep Bestemd voor tweedehandswagens (nieuwe wagens zijn eveneens toegelaten). OMNIUM Globale waarde Premieberekening Optie De verzekering Omnium omvat de waarborgen van Multirisk en de waarborgen Stoffelijke schade. Factuurwaarde (waarde inclusief BTW vermeld in de aankoopfactuur of verkoopsovereenkomst, opties en toebehoren inbegrepen). De BIV wordt gratis meeverzekerd. Zie Multirisk en Stoffelijke schade. Het tarief Omnium wordt bekomen door de premie Multirisk en de premie Stoffelijke schade samen te tellen. Pack Occasium+: Beoogde voornaamste bestuurder: - > = 26 jaar en < 75 jaar, - BM -2 t.e.m. 8: maximum 1 schadegeval in fout gedurende de laatste 5 jaar. Verplichte waarborg: - onderschrijving van de Multirisk of Omnium: Waarborguitbreidingen: - 12 maanden zonder afschrijving; - een extra vergoeding tot 2000 EUR voor de toebehoren en de vervoerde voorwerpen; - vervangwagen in geval van rode kaart bij Technische Autokeuring; - een monospace als vervangwagen van een monospace; - dekking van de winterbanden (en bijhorende velgen) tot EUR (B.T.W. inclusief) in geval van totaalverlies of diefstal van het voertuig. Bijpremie: 15% op de premie Multirisk of Omnium (indien onderschreven). 11

12 Multrisk De verzekering Multirisk omvat de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurkrachten en Aanrijding met dieren. Speciale gevallen De waarborg wordt slechts verleend als aanvulling bij de B.A. en in hetzelfde contract. Voertuig ouder dan 6 jaar te rekenen vanaf de datum van eerste inverkeerstelling : maatschappij raadplegen. De plaatsing van een door AG Insurance goedgekeurd antidiefstalsysteem is verplicht in de hieronder vermelde gevallen. Minimumfactuurwaarde van 5000 (BTW inclusief). In volgende gevallen dient u de maatschappij te raadplegen : - de globale waarde (zonder rekening te houden met de B.I.V.) bedraagt meer dan EUR. - de voornaamste bestuurder was de laatste 5 jaar reeds het slachtoffer van meer dan één diefstal of meer dan één poging tot diefstal van een voertuig en/of toebehoren; - indien de audio-apparatuur een waarde heeft > 5% van de globale waarde van het voertuig. Goedgekeurde antidiefstal- en na-diefstalpolitiek* Risicovoertuig CJ1/AT2 CJ2 geïntegreerd/tt4 < 1 jaar > jaar > jaar > Overige voertuigen CJ2 geïntegreerd/tt4 < 1 jaar > jaar > jaar > Onder risicovoertuig wordt begrepen: Audi, BMW, Mercedes, Porsche,VW Golf, alle terreinwagens. Voor meer details inzake de antistartsystemen en na-diefstalsystemen, zie pagina 8. * Niet van toepassing voor 100% elektrische voertuigen 12

13 Premiestelling Vrijstelling Multirisk Globale waarde van het voertuig (Factuurwaarde, opties en toebehoren inbegrepen) kw Voertuig Gebruik Voertuig (beperkt/onbeperkt) De geografische zone van de voornaamste bestuurder op basis van de postcode De klasse van het merk van het voertuig Leeftijd Bestuurder Aard van de brandstof Bonus-Malusgraad BA het statuut Natuurlijke persoon of Rechtspersoon van de verzekeringsnemer. Glasbraak: 50 Overige waarborgen Multirisk: zelfde Actieve Vrijstelling als in Stof. Schade: % schadebedrag met een maximum van Stoffelijke Schade Het voertuig is verzekerd tegen : - de stoffelijke schade opgelopen n.a.v. een ongeval met inbegrip van een ongeval tijdens het vervoer van het motorrijtuig en tijdens het op- en afladen ervan; - vandalisme. De waarborg wordt slechts verleend als aanvulling bij de waarborgen B.A. en Multirisk, in hetzelfde contract. Speciale gevallen Indien het voertuig ouder is dan 6 jaar en was niet verzekerd voor dezelfde waarborgen bij de vorige verzekeraar : de maatschappij raadplegen. Indien de globale waarde meer bedraagt dan EUR, dient u steeds de maatschappij te raadplegen. Voor de bestuurders van minder 23 jaar wordt een bijkomende vrijstelling van 500 EUR toegepast, behalve wanneer de voornaamste bestuurder op het ogenblik van het ongeval jonger is dan 23 jaar. 13

14 Begripsomschrijvingen Premieberekening Standard Afschrijvingsformule: 1 %/maand vanaf factuurdatum. Globale waarde van het voertuig (factuurwaarde, opties en toebehoren inbegrepen) kw Voertuig De geografische zone van de voornaamste bestuurder op basis van de postcode Leeftijd Bestuurder Aard van de brandstof De klasse van het merk van het voertuig Leeftijd voertuig bij aankoop Bonusgraad Stof. Schade het statuut Natuurlijke persoon of Rechtspersoon van de verzekeringsnemer. Vrijstelling Bonusgraad St. Schade Actieve Vrijstelling % schadebedrag met maximum van Bonus Malus BA Bonus St. Sch < 23 jaar tussen 23 & 26 jaar ouder dan 26 jaar Goede Bestuurder AG : vermindering van de Bonusgraad met 3 graden Goede Bestuurder AG Insurance, d.w.z. : - de voornaamste bestuurder is tussen 23 jaar en 75 jaar - BM B.A. maximaal 8 voor privé-gebruik (11 voor beroepsgebruik) - maximum 1 schadegeval in fout in de laatste 5 jaar. Voornaamste bestuurder jonger dan 26 jaar : ouders bij AG Insurance & contract B.A. max. BM 4 Bonus St. Sch Coëfficient 0,46 0,5 0,54 0,58 0,62 0,65 0,68 0,72 0,76 0,8 0,84 0,89 0,94 0,

15 Verzekering van de vervoerde personen Top bestuurder De lichamelijke schade van de bestuurder wordt vergoed tot maximum ,62 EUR op basis van de regels van het Belgisch gemeenrecht. Tarief Top Bestuurder Deze waarborg wordt slechts verleend als aanvulling bij de B.A. Premie = 18,44 % van de premie B.A. voertuig inclusief premie voor het trekken. Premie = 9,22% voor de contracten BM-2 die van de BA Max genieten Top verkeer en top inzittenden De lichamelijke schade wordt vergoed op forfaitaire basis. Er is geen subrogatie in het voordeel van de maatschappij behalve voor de verplegingskosten. Top Verkeer: De waarborg wordt aan de verzekerde verleend als passagier, niet-bestuurder van het omschreven motorrijtuig, als passagier of bestuurder van een ander vierwielig motorrijtuig, als fietser of voetganger op de openbare weg, als passagier in een motorrijtuig bestemd voor openbaar vervoer. Top Inzittenden: De waarborg wordt aan de verzekerde verleend als passagier, niet-bestuurder van het omschreven motorrijtuig, als passagier of bestuurder van een ander vierwielig motorrijtuig. Rechtspersoon De waarborg wordt enkel aanvaard als aanvulling bij de Top Bestuurder. Indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, dient een begunstigde van de waarborg meegedeeld te worden. 15

16 Tarief Top Verkeer Top Inzittenden Verzekerde kapitalen PREMIE Waarborgen per persoon Top Verkeer Top Inzittenden Blijvende invaliditeit ,35 Overlijden ,35 54,18 21,53 Verplegingskosten 4.957,87 Verzekering weggebruikers De lichamelijke schade wordt vergoed op forfaitaire basis. Er is geen subrogatie in het voordeel van de maatschappij, behalve voor de verplegingskosten. Gezin en Verkeer (Formule A) : De waarborg wordt aan de verzekerde verleend als passagier of bestuurder van een vierwielig motorrijtuig, als passagier van een gemeenschappelijk vervoermiddel, als fietser of voetganger op de openbare weg. Gezin en Vervoer (Formule B) : De waarborg wordt aan de verzekerde verleend als passagier of bestuurder van een wagen of als passagier van een bus, trein en tram. Bestuurder (Formule C) : De waarborg wordt aan de verzekerde verleend als bestuurder van het omschreven motorrijtuig. Rechtspersoon De verzekering Weggebruikers moet samen met de autoverzekering worden afgesloten. Voor de formules A en B : indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, dient een begunstigde van de waarborg meegedeeld te worden. 16

17 Tarief Weggebruikers Verzekerde bedragen per persoon Waarborgen Combinatie nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 Blijvende invaliditeit , , , ,70 Overlijden 7.436, , , ,35 Verplegingskosten 2.478, , , ,34 Formules Premies A. Gezin en Verkeer * 45,64 73,74 107,16 140,57 B. Gezin en Vervoer* 29,84 48,18 69,96 91,74 C. Bestuurder ** 18,84 30,45 44,22 58,02 * boven de 5 personen (bestuurder niet inbegrepen) : maatschappij raadplegen ** in het geïndentificeerde motorrijtuig Globale Verkeersongevallen Forfaitaire dekking van de verzekeringnemer en zijn familie in een groot aantal verkeerssituaties. Overlijden: EUR Blijvende Invaliditeit tot EUR Medische kosten tot EUR Vergoeding van 25 EUR per dag voor hospitalisatiekosten Deze waarborg wordt slechts verleend als aanvulling bij de B.A. Tarief Globale verkeersongevallen Rechtspersoon Tarief Top Bijstand 151,80 EUR Top Bijstand Bijstand personen : wereldwijd + Bijstand voertuig : Europese grondgebieden van de landen gevalideerd op de groene kaart Vervangingsvoertuig gedurende: - Max. 15 dagen in België - Max. 7 dagen in het buitenland. - Deze waarborg wordt slechts verleend als aanvulling bij de B.A. - Het voertuig mag niet ouder zijn dan 10 jaar (te rekenen vanaf de datum van eerste inverkeerstelling). Indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, dient een begunstigde van de waarborg meegedeeld te worden. De premie voor het eerste voertuig bedraagt 91 EUR. Vanaf het tweede voertuig bedraagt de premie 64 EUR. 17

Leidraad bij verkoop

Leidraad bij verkoop Top Omnium Top Occasium Leidraad bij verkoop Makelaars & medewerkers Doelpubliek Waarborgen Onderschrijving Inhoud Intro Algemeen Voor wie? 3. 4. 4. Top Omnium Globale waarde Vrijstelling Afschrijving

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Actie Auto tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Onderschrijf een contract BA Auto en ontvang

Nadere informatie

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen.

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Kies voor een volledige bescherming op maat, uniek in België.

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Autoverzekering VERZEKERINGEN

Autoverzekering VERZEKERINGEN Autoverzekering VERZEKERINGEN Inleiding Gerust de weg op dankzij onze Autoverzekering! Optimale bescherming voor voertuig én inzittenden Het verkeer wordt almaar drukker, de weerstomstandigheden steeds

Nadere informatie

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven!

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U rijdt al jaren zonder ongeval in fout? U hebt een verantwoordelijke rijstijl? Kortom u bent een goede bestuurder? Dan doen

Nadere informatie

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven!

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven! 4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Met Turbo Bonus tellen ongevallen van meer dan 5 jaar geleden niet meer mee voor de berekening van de bonus-malusgraad.

Nadere informatie

In alle zekerheid de weg op!

In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit Uw Auto Een Burgerlijke Aansprakelijkheid die u meer biedt 4 Turbo Bonus, een nieuwe nog voordeligere 4 berekeningswijze voor uw bonus-malus De

Nadere informatie

TARIEFFICHE LICHTE VRACHT

TARIEFFICHE LICHTE VRACHT Inhoud TARIEFFICHE LICHTE VRACHT 1. Bonus-malusschaal in burgerrechtelijke aansprakelijkheid... 1 2. Bijlage woonzones burgerrechtelijke aansprakelijkheid... 5 3. Volledige omnium met aankoopprijsgarantie...

Nadere informatie

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven!

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U rijdt al jaren zonder ongeval in fout? U hebt een verantwoordelijke rijstijl? Kortom u bent een goede bestuurder? Dan doen

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering Verzekeringsvoorstel Autoverzekering AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50 Contact : Nieuwbrug

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk, uitzonderlijke verzekering. Since 1993 The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering Vervoer van zaken 3,5 ton

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering Vervoer van zaken 3,5 ton Verzekeringsvoorstel Autoverzekering Vervoer van zaken 35 ton AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Uw mobiliteit. In alle zekerheid de weg op!

Uw mobiliteit. In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit Uw Auto Een Burgerlijke Aansprakelijkheid die u meer biedt Turbo Bonus, een nieuwe nog voordeligere berekeningswijze voor uw Bonus-Malus De Bonus-Malus

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! De BA Max Aangeboden voor het leven aan

Nadere informatie

Belangrijkste troeven

Belangrijkste troeven Belangrijkste troeven 1 2 3 4 5 6 Laagste bonus-malusgraad voor veilige bestuurders vanaf 30 jaar Geen premieverhoging bij een ongeval in fout dankzij de Safety Card Allianz 0-vrijstelling De waarde van

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE 3. VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.) MOTORRIJTUIGEN

INFORMATIEFICHE 3. VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (B.A.) MOTORRIJTUIGEN AUTOVERZEKERING 1. INLEIDING INFORMATIEFICHE Deze informatiefiche geeft een samenvatting weer van de algemene en van de bijzondere Voorwaarden. Dit document is niet bindend. De algemene en bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

JAGUAR INSURANCE NIEMAND GEEFT MEER OM UW JAGUAR DAN JAGUAR INSURANCE THE ART OF PERFORMANCE

JAGUAR INSURANCE NIEMAND GEEFT MEER OM UW JAGUAR DAN JAGUAR INSURANCE THE ART OF PERFORMANCE NIEMAND GEEFT MEER OM UW JAGUAR DAN THE ART OF PERFORMANCE OVERZICHT VAN DE EXCLUSIEVE VOORDELEN VAN Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een stijlvolle, degelijke en betrouwbare Jaguar waarop u in alle

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. WIE ZIJN WIJ? De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werd opgericht in 1988 en is het overkoepelend orgaan

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. WIE ZIJN WIJ? De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werd opgericht in 1988 en is het overkoepelend orgaan

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Kinesitherapeut

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Kinesitherapeut Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Kinesitherapeut Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Mensen weer op de been helpen, letterlijk en figuurlijk, dat doet u elke

Nadere informatie

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto.

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. PERSONENAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenwagen.

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen,

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurdersverzekering Globale verkeersongevallen Pechbijstand Beperkt gebruik Beschrijving Schade aan derden, zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade. Verplichte

Nadere informatie

Tarief Auto Verkeerspolis

Tarief Auto Verkeerspolis Tarief Auto Verkeerspolis Editie mei 2003 Fidea Van Eycklei 14 2018 Antwerpen Tel. : 03 203 85 11 Fax: 03 234 19 22 I. Doelgroep Het verzekeren van slachtoffers van een lichamelijk ongeval overkomen in

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40 Verantwoordelijke Uitgever: Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV Tollaan 68 B-1200 Brussel BTW: BE 0405.816.821 RPR: Brussel CBFA: 14855. Tel.: (02) 254 68 11 Fax: (02) 254 68 12 www.mercedes-benz.be

Nadere informatie

P&V Auto PRODUCTFICHE. P&V Auto - Overzicht van de waarborgen

P&V Auto PRODUCTFICHE. P&V Auto - Overzicht van de waarborgen P&V Auto PRODUCTFICHE Bij P&V stelt de klant zelf zijn autoverzekering samen. Afhankelijk van zijn profiel, kunt u de polis van uw klant uitbreiden met de waarborgen in ons aanbod. Zo betaalt de klant

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering Verzekeringsvoorstel Autoverzekering AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53 1 Brussel RPR Brussel BTW BE 44.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32()2 664 81 11 Fax +32()2 664 81 5 Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW.

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. BMW Financial Services www.bmw.be Echt rijplezier VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. SLECHTS ÉÉN STOP VOOR UW NIEUWE BMW. Met BMW Financial Services

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

PRODUCTFICHE LUXMOBILE

PRODUCTFICHE LUXMOBILE PRODUCTFICHE LUXMOBILE De verzekering Luxmobile is een omniumverzekering voor : - nieuwe personenwagens en/ personenwagens van max. 24 maanden met een cataloguswaarde (exclusief BTW) van minimaal 65.000

Nadere informatie

Bestelauto tot 3,5 ton

Bestelauto tot 3,5 ton Wettelijke Aansprakelijkheid Acceptatierichtlijnen Volgens de hierna vermelde premies kunnen worden verzekerd bestelauto s met een tonnage (eigen gewicht + laadvermogen) tot 3,5 ton. Voor bestelauto s

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering Vervoer van zaken 3,5 ton

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering Vervoer van zaken 3,5 ton Verzekeringsvoorstel Autoverzekering Vervoer van zaken 35 ton AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53 B-1 Brussel RPR Brussel BTW BE 44.494.849 www.aginsurance.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder code

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken behoort tot uw beroep. En u

Nadere informatie

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies de ruimten van uw woning die vermeld moeten worden in de inventaris.

Nadere informatie

Elk aspect van uw professioneel vervoer optimaal verzekerd

Elk aspect van uw professioneel vervoer optimaal verzekerd Elk aspect van uw professioneel vervoer optimaal verzekerd Klanten bezoeken, grondstoffen ophalen, eindproducten leveren, materieel vervoeren Als zelfstandige of bedrijfsleider beseft u als geen ander

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORSTEL MOTORRIJTUIGEN

VERZEKERINGSVOORSTEL MOTORRIJTUIGEN OPTIMCO NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 2393 Boomsesteenweg 75 2610 Antwerpen-Wilrijk ' 03.297.51.20 www.optimco.be 7 03.295.96.33 RPR Antwerpen 0862.475.005 info@optimco.be Bank: BE90

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts Modulis, Voor een globaal overzicht en een eenvoudig beheer van uw verzekeringen! De beste tandverzorging geven, dat is uw beroep. En ook voor uw beroepsverzekeringen

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

Auto Verzekeringsvoorstel

Auto Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN Auto Verzekeringsvoorstel medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B. 04

Nadere informatie

PEUGEOT FINANCE de motor van uw dromen

PEUGEOT FINANCE de motor van uw dromen PEUGEOT FINANCE de motor van uw dromen Een Peugeot... Daar heeft u altijd al van gedroomd, maar hoe kunt u uw droom in vervulling laten gaan? Wie beter dan Peugeot Finance kan u een financieringsoplossing

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN. Aanvang CONTRACT 04/07/2016

AUTO VERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN. Aanvang CONTRACT 04/07/2016 Vlootpolis ZCN110000536 AUTO VERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN Aanvang CONTRACT 04/07/2016 Tussen : DRIVY Belgium SPRL Carrefour de l Europe 2 1000 Bruxelles Belgique 0655.775.626 Hierna genoemd : «de

Nadere informatie

Auto Verzekeringsvoorstel

Auto Verzekeringsvoorstel Auto Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

Car Plan. Informatiefiche. Basiswaarborgen. Optionele waarborgen. De autoverzekering van Allianz. Januari 2017

Car Plan. Informatiefiche. Basiswaarborgen. Optionele waarborgen. De autoverzekering van Allianz. Januari 2017 Informatiefiche Car Plan De autoverzekering van Allianz Januari 2017 Deze infofiche geeft u een overzicht van de waarborgen en de belangrijkste risico s die niet verzekerd zijn. Raadpleeg onze algemene

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Voor wie? Iedere eigenaar van een personenauto.

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Huisarts

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Huisarts Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Huisarts 2 Modulis, Voor een globaal overzicht en een eenvoudig beheer van uw verzekeringen! Uw patiënten de beste zorg geven, naar hen luisteren en hun ziektes behandelen,

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Kinesitherapeut Specifieke waarborgen voor gespierde verzekeringen

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Kinesitherapeut Specifieke waarborgen voor gespierde verzekeringen Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Kinesitherapeut Specifieke waarborgen voor gespierde verzekeringen Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer! Mensen weer op de been helpen, letterlijk

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE LICHTE VRACHTWAGEN

PRODUCTINFORMATIE LICHTE VRACHTWAGEN PRODUCTINFORMATIE LICHTE VRACHTWAGEN Omschrijving Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtwagen. Doelgroep Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies het aantal kamers van

Nadere informatie

UW FIAT TOTAL LOSS OF GESTOLEN? U KRIJGT VAN ONS EEN NIEUWE! redenen om uw wagen bij FIAT te verzekeren

UW FIAT TOTAL LOSS OF GESTOLEN? U KRIJGT VAN ONS EEN NIEUWE! redenen om uw wagen bij FIAT te verzekeren UW FIAT TOTAL LOSS OF GESTOLEN? U KRIJGT VAN ONS EEN NIEUWE! 10 redenen om uw wagen bij FIAT te verzekeren 1 TOTAL LOSS? U KRIJGT EEN NIEUWE FIAT! U heeft binnen de 2 jaar na aankoop een zwaar ongeluk

Nadere informatie

Touring Belgium bijstand voertuigen

Touring Belgium bijstand voertuigen Belgium bijstand voertuigen Het hieronder vermelde tarief is een jaarpremie, taksen inbegrepen. Territorialiteit : België Begunstigden : Eigenaar van het voertuig+ bestuurder (mits toestemming) + alle

Nadere informatie

Touring Belgium bijstand voertuigen

Touring Belgium bijstand voertuigen Belgium bijstand voertuigen Het hieronder vermelde tarief is een jaarpremie, taksen inbegrepen. Territorialiteit : België Begunstigden : Eigenaar van het voertuig+ bestuurder (mits toestemming) + alle

Nadere informatie

Materiële Schade Algemene voorwaarden

Materiële Schade Algemene voorwaarden Materiële Schade Algemene voorwaarden Polisnummer Naam klant BE - AIG EU ESU BE_AUTO_General Conditions Omnium_NL_20121203.doc ALGEMENE VOORWAARDEN Mededeling Behoudens andersluidend beding wordt de verzekering

Nadere informatie

citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT

citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT CITROËN financial services citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT Citroën Verzekering: uw Citroën-Verdeler weet er alles van Bij wie kan u beter terecht voor uw autoverzekering dan bij uw

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL Juni 2016 Wij halen uw gelijk. DOELGROEP LAR BUSINESS Pro: Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen LAR BUSINESS Retail: Kleinhandel PRODUCTOVERZICHT

Nadere informatie

Auto Verzekeringsvoorstel

Auto Verzekeringsvoorstel Auto Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden. Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden 0079-2186503N-22082015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2

Nadere informatie

Car Plan. Informatiefiche. Basiswaarborgen. Optionele waarborgen. De autoverzekering van Allianz. Januari 2018

Car Plan. Informatiefiche. Basiswaarborgen. Optionele waarborgen. De autoverzekering van Allianz. Januari 2018 Informatiefiche Car Plan De autoverzekering van Allianz Januari 2018 Deze infofiche geeft u een overzicht van de waarborgen en de belangrijkste risico s die niet verzekerd zijn. Raadpleeg onze algemene

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

uw advies op maat ons fl exibel aanbod

uw advies op maat ons fl exibel aanbod verzekering ontdek het aanbod auto DOCUMENT VOOR INTERN GEBRUIK uw advies op maat ons fl exibel aanbod ik raad mijn klanten een bescherming op maat aan, voor hun wagen en hun gezin Inhoud Inleiding..........................................

Nadere informatie

barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen

barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen barema basisvergoeding 2015 - BOAR ondernemingen Het barema is van toepassing vanaf 01/05/2013 tot verschijning van een nieuwe editie. Het basisvergoedingspercentage wordt toegepast op de handelspremies.

Nadere informatie

Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013)

Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013) Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013) Inhoud Deel 1: Hoe DVV Stars sparen?... 2 Hoofdstuk 1: Hoe DVV Stars sparen in uw autopolis?... 2 Art. 1.1.1. Op welke voertuigen kunt u DVV Stars sparen?...

Nadere informatie

BA Max XL. Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd!

BA Max XL. Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd! BA Max XL Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd! BA Max in het kort 1. De BA Max wordt voor het leven aangeboden aan goede bestuurders Met een contract B.A. Auto aan BM -2 bij AG Insurance. Automatisch

Nadere informatie

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte.

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte. gewaarborgd inkomen free income AXA stelt een interessante nieuwigheid voor starters voor : de mogelijkheid om te kiezen voor een rente bij ongeval die 0, 1, 2 of 3 maal de rente bij ziekte bedraagt. eenvoud

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober - november 2016

Nieuwsbrief oktober - november 2016 Nieuwsbrief oktober - november 2016 1. Hoe een jonge bestuurder verzekeren 2. Inschrijving elektrische fietsen 3. Overgangsmaatregel bromfietsen 4. Wagen staat buiten? Hoe een jonge bestuurder verzekeren?

Nadere informatie

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch

VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS. Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch VERZEKERINGEN VOOR SPORTCLUBS Kempische Verzekeringskring 22 januari 2008 Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap m.b.t. verzekeringen Clubs aangesloten bij een erkende bond Clubs aangesloten bij een niet-erkende

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben.

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben. VIVIUM Auto Het voelt goed om een keuze te hebben. Bij VIVIUM kiest u zelf in alle vrijheid uw bescherming bij een auto-ongeval. Zo bent u er altijd helemaal gerust in. Pieker niet over uw auto. Rijd ermee.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be Fax: (00 32) (0) 78 05 77 16

Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be Fax: (00 32) (0) 78 05 77 16 Inlichtingen nodig? Juridische informatie nodig? Psychologische steun nodig? Hulp nodig na ongeval of ziekte? Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be

Nadere informatie

Voedingswinkel. Een globale aanpak van uw verzekeringsbehoeften

Voedingswinkel. Een globale aanpak van uw verzekeringsbehoeften Voedingswinkel Een globale aanpak van uw verzekeringsbehoeften Inhoud Inleiding Uw winkel, materieel en koopwaar Top Handel voor een degelijke basis Extra waarborgen voor een bescherming op maat Uw inkomsten

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek. Specifieke waarborgen voor kerngezonde verzekeringen

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek. Specifieke waarborgen voor kerngezonde verzekeringen Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Specifieke waarborgen voor kerngezonde verzekeringen Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken

Nadere informatie