Auto Voertuigen voor toerisme en zaken of gemengd gebruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auto Voertuigen voor toerisme en zaken of gemengd gebruik"

Transcriptie

1 Auto Voertuigen voor toerisme en zaken of gemengd gebruik Tarief geldig vanaf januari 2014

2 Auto Voertuigen voor toerisme en zaken of gemengd gebruik Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid 3 Verzekering van het voertuig : Top Omnium 6 Omnium 6 Multirisk 7 Stoffelijke schade 9 Verzekering van het voertuig: Top Occasium 11 Omnium 11 Multirisk 11 Stoffelijke schade 13 Verzekering van de vervoerde personen 15 TOP Bestuurder 15 TOP Verkeer en TOP Inzittenden 16 Verzekering weggebruikers 17 Globale Verkeersongevallen 17 Top Bijstand N AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0)

3 VOERTUIGEN VOOR TOERISME EN ZAKEN OF GEMENGD GEBRUIK Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (B.A.) Premieberekening Het toe te passen tarief hangt af van volgende criteria : de geografische zone op basis van het adres van de hoofdverblijfplaats van de voornaamste bestuurder ; de leeftijd van de voornaamste bestuurder ; Bonus-Malusgraad ; kw van de voertuig ; aanwezigheid van een gewone bestuurder jonger dan 23 jaar ; ouderdom van het rijbewijs van de voornaamste bestuurder ; ouderdom van het voertuig ; de brandstof ; alle terrein voertuig of niet ; het statuut Natuurlijke persoon of Rechtspersoon van de verzekeringsnemer. Dit tarief is ook van toepassing voor de rechtspersonen als in het voorstel een voornaamste bestuurder wordt opgegeven. Bonus-Malusgraad Gelieve de maatschappij te raadplegen : - Indien BM 11 voor privé-gebruik. - Indien BM 14 voor beroepsgebruik. - Weigering ingeval B-M 15 voor privé-gebruik. Bonus-Malus - Weigering ingeval B-M 18 voor beroepsgebruik. Graad en Graad en overeenstemmend overeenstemmend premiepercentage premiepercentage % % % % 0 54 % % 1 54 % % 2 54 % % 3 54 % % 4 54 % % 5 63 % % 6 66 % % 7 69 % % 8 73 % % 9 77 % % % 3

4 Turbo Bonus Bepalen van de Bonus-Malusgraad bij overname van een contract B.A. Auto door AG Insurance Aantal jaren dat de voornaamste bestuurder over een rijbewijs beschikt Berekeningstabel voor voertuigen voor beperkt gebruik 1 Geen ongeval in fout 2 tijdens de laatste 5 jaar 1 ongeval in fout 2 tijdens de laatste 5 jaar Berekeningstabel voor voertuigen voor onbeperkt gebruik 3 Geen ongeval in fout 2 tijdens de laatste 5 jaar 1 ongeval in fout 2 tijdens de laatste 5 jaar < Beperkt gebruik is het gebruik van het voertuig voor privédoeleinden, op de weg van en naar het werk en voor bepaalde beroepsdoeleinden die in de Algemene Voorwaarden B.A. Auto opgesomd worden. 2 Het aantal ongevallen in fout wordt bepaald op basis van het geheel van ongevallen (ongeacht de betrokken bestuurder) weergegeven op de schadeattesten die betrekking hebben op het te verzekeren risico en waarvoor de maatschappij die op het moment van het schadegeval dit risico dekte de benadeelde partij een vergoeding betaalde of nog moet betalen.schadegevallen zwakke weggebruikers tellen niet mee.» 3 Onbeperkt gebruik is het gebruik van het voertuig voor doeleinden andere dan of bovenop deze opgesomd bij beperkt gebruik. Verhaal jonge bestuurders Indien een schadegeval wordt veroorzaakt door een bestuurder jonger dan 23 jaar: Indien de voornaamste bestuurder jonger is dan 23 jaar, zal er geen verhaal jonge bestuurders worden uitgeoefend. Indien de voornaamste bestuurder tussen 23 en 26 jaar oud is, zal een verhaal van 250 EUR worden uitgeoefend op de verzekeringnemer. Indien de voornaamste bestuurder ouder is dan 26 jaar, zal een verhaal van 250 EUR worden uitgeoefend op de verzekeringnemer behalve indien een gewone bestuurder van minder 23 jaar in het contract vermeld staat. 4

5 TARIEF B.A. VAN DE AANHANGWAGEN De aanhangwagen is gratis verzekerd indien de maximum toegelaten massa (lading + tarra) niet meer dan 750kg bedraagt. Het gebruik van een dergelijke aanhangwagen moet niet aan de maatschappij gemeld worden. Indien de maximum toegelaten massa tussen 750kg en 3,5 ton bedraagt : dient u de premie als volgt te berekenen. Premie voor het trekken Premie per aanhangwagen (MTM > 750 KG) 10 % van de B.A. premie 17,81 EUR Het gebruik van een dergelijke aanhangwagen moet wel aan de maatschappij gemeld worden. 5

6 Verzekering van het voertuig: Top Omnium Doelgroep Bestemd voor nieuwe wagens (tweedehandsvoertuigen zijn eveneens toegelaten). OMNIUM De verzekering Omnium omvat de waarborgen van Multirisk en de waarborgen Stoffelijke schade. Globale waarde Premieberekening Optie - Cataloguswaarde, opties en toebehoren inbegrepen. - De BIV wordt gratis meeverzekerd. Zie Multirisk en Stoffelijke schade. Het tarief Omnium wordt bekomen door de premie Multirisk en de premie Stoffelijke schade samen te tellen Pack Omnium+ Beoogde voornaamste bestuurder: - > = 26 jaar en < 75 jaar; - BM -2 t.e.m. 8: maximum 1 schadegeval in fout gedurende de laatste 5 jaar. Verplichte waarborg: - onderschrijving van de Multirisk of Omnium in formule Excellence. Waarborguitbreidingen: - 24 maanden zonder afschrijving en 1% vanaf de 25ste maand indien het voertuig meer dan km heeft afgelegd; - een extra vergoeding tot 2000 EUR voor de toebehoren en de vervoerde voorwerpen; - een dekking in Glasbreuk (zonder vrijstelling) voor lichten en spiegels; - een monospace als vervangwagen van een monospace; - dekking van de winterbanden (en bijhorende velgen) tot (B.T.W. inbegrepen) in geval van diefstal of totaalverlies van het voertuig. Bijpremie: 15% op de premie Multirisk of Omnium (indien onderschreven). 6

7 MULTIRISK De verzekering Multirisk omvat de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurkrachten en Aanrijding met dieren. De waarborg wordt slechts verleend als aanvulling bij de B.A. en in hetzelfde contract. Voertuig ouder dan 6 jaar te rekenen vanaf de datum van eerste inverkeerstelling en niet verzekerd voor dezelfde waarborgen bij de vorige verzekeraar : maatschappij raadplegen. De plaatsing van een door AG Insurance goedgekeurd antidiefstalsysteem is verplicht in de hieronder vermelde gevallen. De facultatieve vrijstelling in diefstal moet dezelfde zijn als de vrijstelling Stoffelijke schade indien deze waarborg onderschreven is. Speciale gevallen In volgende gevallen dient u de maatschappij te raadplegen : - de globale waarde (zonder rekening te houden met de B.I.V.) bedraagt meer dan EUR. - de voornaamste bestuurder was de laatste 5 jaar reeds het slachtoffer van meer dan één diefstal of meer dan één poging tot diefstal van een voertuig en/of toebehoren; - indien de audio-apparatuur een waarde heeft > 5% van de globale waarde van het voertuig. Begripsomschrijvingen Formule Excellence : < km: geen afschrijving > km: 1% vanaf de 7de maand Formule Classic: 1,25 % vanaf de 1ste maand Vanaf de 61ste maand wordt de vergoeding berekend op basis van de werkelijke waarde Goedgekeurde antidiefstal- en na-diefstalsystemen Risicovoertuig: Vanaf : AT2/CJ1 Alle voertuigen: Vanaf : TT4/CJ 2 geïntegreerd Onder risicovoertuig wordt begrepen: Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW Golf, alle terreinwagens. 7

8 BELANGRIJK : 1. de na-diefstal systemen (AT2, TT1 of TT2, TT4) zijn slechts verplicht voor voertuigen 3 jaar te rekenen vanaf hun 1ste inverkeerstelling en zijn niet verplicht voor 100% elektrische voertuigen. 2. de plaatsingstermijn bedraagt 7 dagen vanaf de ingangsdatum van de waarborg Diefstal. 3. Hieronder de tabel met de overeenkomst tussen de huidige en toekomstige benamingen voor de systemen die door AG Insurance worden vereist: Codification (Assuralia) IM CJ1 CJ0 CJ2 - autonoom CJ2 - geïntegreerd Codification (Incert) IM (cfr Immobilisation) AT2 (cfr (After Theft) TT1 of TT2 (cfr Tracing & Tracking) TT3 TT4 (cfr Tracing & Tracking) Definities : * Antistartsysteem : - Hetzij een erkend BVVO-systeem type VV1 (een Incert-systeem type VV2 wordt ook aanvaard) - Hetzij een origineel gemonteerd diefstalbeveilingssysteem voor zover dit beantwoordt aan de volgende criteria : 1. Op band gemonteerd 2. Passive arming 3. Dubbele onderbreking van de motor (of enkelvoudige als deze niet de starter betreft) 4. Neutralisatie door een ander middel dan het mechanisch gedeelte van de contactsleutel ** Na-diefstal systeem opsporing per satelliet van het type TT1 of TT2 : een opsporingssysteem per satelliet met autonome voeding en verbonden met een door Incert erkende bewakingscentrale. *** Na-diefstal systeem opsporing per satelliet van het type TT4 : een opsporingssysteem per satelliet dat volgende bijkomende functies integreert : - automatische melding van de plaats van het voertuig aan de bewakingscentrale binnen een termijn van 30 tot 180 seconden na het niet toegelaten starten van het voertuig; - mogelijkheid voor de bewakingscentrale om het starten van het voertuig op afstand te verhinderen, als de motor afgezet is. 8

9 Premieberekening Facultatieve vrijstelling Diefstal Globale waarde van het voertuig (Cataloguswaarde, opties en toebehoren inbegrepen) De geografische zone van de voornaamste bestuurder op basis van de postcode De klasse van het merk van het voertuig Gebruik Voertuig (beperkt/onbeperkt) Leeftijd Bestuurder BTW-stelsel Facultatieve vrijstelling Diefstal Keuze afschrijvingsformule Aard van de brandstof Bonus-Malusgraad BA het statuut Natuurlijke persoon of Rechtspersoon van de verzekeringsnemer. Deze vrijstelling dient overeen te stemmen met de vrijstelling in Stoffeljike Schade, dewelke een Vaste Vrijstelling dient te zijn. Stoffelijke Schade Het voertuig is verzekerd tegen : - de stoffelijke schade opgelopen n.a.v. een ongeval met inbegrip van een ongeval tijdens het vervoer van het motorrijtuig en tijdens het op- en afladen ervan; - vandalisme. Speciale gevallen Premiestelling De waarborg wordt slechts verleend als aanvulling bij de waarborgen B.A. en Multirisk, in hetzelfde contract. Indien het voertuig ouder is dan 6 jaar en niet verzekerd was voor dezelfde waarborgen bij de vorige verzekeraar : de maatschappij raadplegen. Indien de globale waarde meer bedraagt dan EUR, dient u steeds de maatschappij te raadplegen. Voor de bestuurders van minder 23 jaar wordt een bijkomende vrijstelling van 500 EUR toegepast, behalve wanneer de voornaamste bestuurder op het ogenblik van het ongeval jonger is dan 23 jaar. Globale waarde van het voertuig (Cataloguswaarde, opties en toebehoren inbegrepen) De geografische zone van de voornaamste bestuurder op basis van de postcode Aard van de brandstof De klasse van het merk van het voertuig Leeftijd bestuurder BTW-stelsel Keuze vrijstelling Keuze afschrijvingsformule Bonusgraad Stof. Schade het statuut Natuurlijke persoon of Rechtspersoon van de verzekeringsnemer. 9

10 Bonusgraad Stoffelijke Schade Bonus Malus BA < 23 jaar St. Sch. tussen 23 & 26 jaar ouder dan 26 jaar Goede Bestuurder AG : vermindering van de Bonusgraad met 3 graden Goede Bestuurder AG Insurance, d.w.z. : de voornaamste bestuurder is tussen 23 jaar en 75 jaar BM B.A. maximaal 8 voor privé-gebruik (11 voor beroepsgebruik) maximum 1 schadegeval in fout in de laatste 5 jaar; Voornaamste bestuurder jonger dan 26 jaar : ouders bij AG Insurance & contract B.A. max. BM 4 Bonus St. Sch Coëfficient 0,46 0,5 0,54 0,58 0,62 0,65 0,68 0,72 0,76 0,8 0,84 0,89 0,94 0,98 1 Vrijstelling Keuze tussen Vaste- of Flexi Vrijstelling in functie van de globale waarde Flexi Vrijstelling Acceptatiecriteria: - T & Z (Motorhomes uitgesloten) - Voertuig mag maximum 1 jaar in het verkeer zijn gesteld - BM -2 tot 0 Catalogus waarde Vaste Vrijstelling Hogere Vrijstelling Basis x2,5 Basis x2 Basis x1,5 10 Basisformule < > Flexi Vrijstelling Lagere Vrijstelling Basis x 0,5 met 3 n Basis zonder 3 n Basis x O met 3 n Basis zonder 3 n 200 (met 3 n ) 400 (zonder 3 n 0 (met 3 n ) ) 400 (zonder 3 n ) 300 (met 3 n ) 600 (zonder 3 n 0 (met 3 n ) ) 600 (zonder 3 n ) 450 (met 3 n ) 900 (zonder 3 n 0 (met 3 n ) ) 900 (zonder 3 n )

11 Verzekering van het voertuig: Top Occasium Doelgroep Bestemd voor tweedehandswagens (nieuwe wagens zijn eveneens toegelaten). OMNIUM Globale waarde Premieberekening Optie De verzekering Omnium omvat de waarborgen van Multirisk en de waarborgen Stoffelijke schade. Factuurwaarde (waarde inclusief BTW vermeld in de aankoopfactuur of verkoopsovereenkomst, opties en toebehoren inbegrepen). De BIV wordt gratis meeverzekerd. Zie Multirisk en Stoffelijke schade. Het tarief Omnium wordt bekomen door de premie Multirisk en de premie Stoffelijke schade samen te tellen. Pack Occasium+: Beoogde voornaamste bestuurder: - > = 26 jaar en < 75 jaar, - BM -2 t.e.m. 8: maximum 1 schadegeval in fout gedurende de laatste 5 jaar. Verplichte waarborg: - onderschrijving van de Multirisk of Omnium: Waarborguitbreidingen: - 12 maanden zonder afschrijving; - een extra vergoeding tot 2000 EUR voor de toebehoren en de vervoerde voorwerpen; - vervangwagen in geval van rode kaart bij Technische Autokeuring; - een monospace als vervangwagen van een monospace; - dekking van de winterbanden (en bijhorende velgen) tot EUR (B.T.W. inclusief) in geval van totaalverlies of diefstal van het voertuig. Bijpremie: 15% op de premie Multirisk of Omnium (indien onderschreven). 11

12 Multrisk De verzekering Multirisk omvat de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurkrachten en Aanrijding met dieren. Speciale gevallen De waarborg wordt slechts verleend als aanvulling bij de B.A. en in hetzelfde contract. Voertuig ouder dan 6 jaar te rekenen vanaf de datum van eerste inverkeerstelling : maatschappij raadplegen. De plaatsing van een door AG Insurance goedgekeurd antidiefstalsysteem is verplicht in de hieronder vermelde gevallen. Minimumfactuurwaarde van 5000 (BTW inclusief). In volgende gevallen dient u de maatschappij te raadplegen : - de globale waarde (zonder rekening te houden met de B.I.V.) bedraagt meer dan EUR. - de voornaamste bestuurder was de laatste 5 jaar reeds het slachtoffer van meer dan één diefstal of meer dan één poging tot diefstal van een voertuig en/of toebehoren; - indien de audio-apparatuur een waarde heeft > 5% van de globale waarde van het voertuig. Goedgekeurde antidiefstal- en na-diefstalpolitiek* Risicovoertuig CJ1/AT2 CJ2 geïntegreerd/tt4 < 1 jaar > jaar > jaar > Overige voertuigen CJ2 geïntegreerd/tt4 < 1 jaar > jaar > jaar > Onder risicovoertuig wordt begrepen: Audi, BMW, Mercedes, Porsche,VW Golf, alle terreinwagens. Voor meer details inzake de antistartsystemen en na-diefstalsystemen, zie pagina 8. * Niet van toepassing voor 100% elektrische voertuigen 12

13 Premiestelling Vrijstelling Multirisk Globale waarde van het voertuig (Factuurwaarde, opties en toebehoren inbegrepen) kw Voertuig Gebruik Voertuig (beperkt/onbeperkt) De geografische zone van de voornaamste bestuurder op basis van de postcode De klasse van het merk van het voertuig Leeftijd Bestuurder Aard van de brandstof Bonus-Malusgraad BA het statuut Natuurlijke persoon of Rechtspersoon van de verzekeringsnemer. Glasbraak: 50 Overige waarborgen Multirisk: zelfde Actieve Vrijstelling als in Stof. Schade: % schadebedrag met een maximum van Stoffelijke Schade Het voertuig is verzekerd tegen : - de stoffelijke schade opgelopen n.a.v. een ongeval met inbegrip van een ongeval tijdens het vervoer van het motorrijtuig en tijdens het op- en afladen ervan; - vandalisme. De waarborg wordt slechts verleend als aanvulling bij de waarborgen B.A. en Multirisk, in hetzelfde contract. Speciale gevallen Indien het voertuig ouder is dan 6 jaar en was niet verzekerd voor dezelfde waarborgen bij de vorige verzekeraar : de maatschappij raadplegen. Indien de globale waarde meer bedraagt dan EUR, dient u steeds de maatschappij te raadplegen. Voor de bestuurders van minder 23 jaar wordt een bijkomende vrijstelling van 500 EUR toegepast, behalve wanneer de voornaamste bestuurder op het ogenblik van het ongeval jonger is dan 23 jaar. 13

14 Begripsomschrijvingen Premieberekening Standard Afschrijvingsformule: 1 %/maand vanaf factuurdatum. Globale waarde van het voertuig (factuurwaarde, opties en toebehoren inbegrepen) kw Voertuig De geografische zone van de voornaamste bestuurder op basis van de postcode Leeftijd Bestuurder Aard van de brandstof De klasse van het merk van het voertuig Leeftijd voertuig bij aankoop Bonusgraad Stof. Schade het statuut Natuurlijke persoon of Rechtspersoon van de verzekeringsnemer. Vrijstelling Bonusgraad St. Schade Actieve Vrijstelling % schadebedrag met maximum van Bonus Malus BA Bonus St. Sch < 23 jaar tussen 23 & 26 jaar ouder dan 26 jaar Goede Bestuurder AG : vermindering van de Bonusgraad met 3 graden Goede Bestuurder AG Insurance, d.w.z. : - de voornaamste bestuurder is tussen 23 jaar en 75 jaar - BM B.A. maximaal 8 voor privé-gebruik (11 voor beroepsgebruik) - maximum 1 schadegeval in fout in de laatste 5 jaar. Voornaamste bestuurder jonger dan 26 jaar : ouders bij AG Insurance & contract B.A. max. BM 4 Bonus St. Sch Coëfficient 0,46 0,5 0,54 0,58 0,62 0,65 0,68 0,72 0,76 0,8 0,84 0,89 0,94 0,

15 Verzekering van de vervoerde personen Top bestuurder De lichamelijke schade van de bestuurder wordt vergoed tot maximum ,62 EUR op basis van de regels van het Belgisch gemeenrecht. Tarief Top Bestuurder Deze waarborg wordt slechts verleend als aanvulling bij de B.A. Premie = 18,44 % van de premie B.A. voertuig inclusief premie voor het trekken. Premie = 9,22% voor de contracten BM-2 die van de BA Max genieten Top verkeer en top inzittenden De lichamelijke schade wordt vergoed op forfaitaire basis. Er is geen subrogatie in het voordeel van de maatschappij behalve voor de verplegingskosten. Top Verkeer: De waarborg wordt aan de verzekerde verleend als passagier, niet-bestuurder van het omschreven motorrijtuig, als passagier of bestuurder van een ander vierwielig motorrijtuig, als fietser of voetganger op de openbare weg, als passagier in een motorrijtuig bestemd voor openbaar vervoer. Top Inzittenden: De waarborg wordt aan de verzekerde verleend als passagier, niet-bestuurder van het omschreven motorrijtuig, als passagier of bestuurder van een ander vierwielig motorrijtuig. Rechtspersoon De waarborg wordt enkel aanvaard als aanvulling bij de Top Bestuurder. Indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, dient een begunstigde van de waarborg meegedeeld te worden. 15

16 Tarief Top Verkeer Top Inzittenden Verzekerde kapitalen PREMIE Waarborgen per persoon Top Verkeer Top Inzittenden Blijvende invaliditeit ,35 Overlijden ,35 54,18 21,53 Verplegingskosten 4.957,87 Verzekering weggebruikers De lichamelijke schade wordt vergoed op forfaitaire basis. Er is geen subrogatie in het voordeel van de maatschappij, behalve voor de verplegingskosten. Gezin en Verkeer (Formule A) : De waarborg wordt aan de verzekerde verleend als passagier of bestuurder van een vierwielig motorrijtuig, als passagier van een gemeenschappelijk vervoermiddel, als fietser of voetganger op de openbare weg. Gezin en Vervoer (Formule B) : De waarborg wordt aan de verzekerde verleend als passagier of bestuurder van een wagen of als passagier van een bus, trein en tram. Bestuurder (Formule C) : De waarborg wordt aan de verzekerde verleend als bestuurder van het omschreven motorrijtuig. Rechtspersoon De verzekering Weggebruikers moet samen met de autoverzekering worden afgesloten. Voor de formules A en B : indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, dient een begunstigde van de waarborg meegedeeld te worden. 16

17 Tarief Weggebruikers Verzekerde bedragen per persoon Waarborgen Combinatie nr 1 nr 2 nr 3 nr 4 Blijvende invaliditeit , , , ,70 Overlijden 7.436, , , ,35 Verplegingskosten 2.478, , , ,34 Formules Premies A. Gezin en Verkeer * 45,64 73,74 107,16 140,57 B. Gezin en Vervoer* 29,84 48,18 69,96 91,74 C. Bestuurder ** 18,84 30,45 44,22 58,02 * boven de 5 personen (bestuurder niet inbegrepen) : maatschappij raadplegen ** in het geïndentificeerde motorrijtuig Globale Verkeersongevallen Forfaitaire dekking van de verzekeringnemer en zijn familie in een groot aantal verkeerssituaties. Overlijden: EUR Blijvende Invaliditeit tot EUR Medische kosten tot EUR Vergoeding van 25 EUR per dag voor hospitalisatiekosten Deze waarborg wordt slechts verleend als aanvulling bij de B.A. Tarief Globale verkeersongevallen Rechtspersoon Tarief Top Bijstand 151,80 EUR Top Bijstand Bijstand personen : wereldwijd + Bijstand voertuig : Europese grondgebieden van de landen gevalideerd op de groene kaart Vervangingsvoertuig gedurende: - Max. 15 dagen in België - Max. 7 dagen in het buitenland. - Deze waarborg wordt slechts verleend als aanvulling bij de B.A. - Het voertuig mag niet ouder zijn dan 10 jaar (te rekenen vanaf de datum van eerste inverkeerstelling). Indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, dient een begunstigde van de waarborg meegedeeld te worden. De premie voor het eerste voertuig bedraagt 91 EUR. Vanaf het tweede voertuig bedraagt de premie 64 EUR. 17

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering Verzekeringsvoorstel Autoverzekering AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50 Contact : Nieuwbrug

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

Autoverzekering VERZEKERINGEN

Autoverzekering VERZEKERINGEN Autoverzekering VERZEKERINGEN Inleiding Gerust de weg op dankzij onze Autoverzekering! Optimale bescherming voor voertuig én inzittenden Het verkeer wordt almaar drukker, de weerstomstandigheden steeds

Nadere informatie

Uw mobiliteit. In alle zekerheid de weg op!

Uw mobiliteit. In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit In alle zekerheid de weg op! Uw mobiliteit Uw Auto Een Burgerlijke Aansprakelijkheid die u meer biedt Turbo Bonus, een nieuwe nog voordeligere berekeningswijze voor uw Bonus-Malus De Bonus-Malus

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Omnium

Algemene voorwaarden. Top Omnium Algemene voorwaarden Top Omnium 0079-2428630N-26052012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50

Nadere informatie

MUlTiRisiCOPOLIS. Algemene voorwaarden. Motorrijtuig. www.touring-verzekeringen.be

MUlTiRisiCOPOLIS. Algemene voorwaarden. Motorrijtuig. www.touring-verzekeringen.be MUlTiRisiCOPOLIS Algemene voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. 903 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Voertuig Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

Tarief geldig vanaf januari 2015. Brand. Top Woning

Tarief geldig vanaf januari 2015. Brand. Top Woning Tarief geldig vanaf januari 2015 Brand Top Woning Brand TOP WONING Toepassingsgebied 4 Waarborgen 4 Geglobaliseerde onderschrijving 4 Verzekering natuurrampen 4 Facultatieve waarborgen/opties 4 Bepaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. mini omnium volledige omnium

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING. mini omnium volledige omnium ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING mini omnium volledige omnium Inhoudstafel Blz. Definities 5 Verzekering Mini Omnium en Volledige Omnium 7 Algemene bepalingen voor de Mini Omnium en Volledige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto

ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto ALGEMENE VOORWAARDEN Auto, Bestelwagen & Moto INHOUDSTABEL 1 HOOFDSTUK I UW AON AFFINITY ASSISTANCE BIJSTAND... 5 1.1 DEFINITIES... 5 VERZEKERINGSNEMER:... 5 VERZEKERDE:... 5 VERZEKERD(E) VOERTUIG(EN):...

Nadere informatie

0745-22330-05-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2

0745-22330-05-N-01012013. 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 Pagina 1 van 11 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke waarborgen kunnen onderschreven worden en wat is de respectieve omvang ervan? 3 2.1. Brand 3 2.2. Diefstal 4 2.3.

Nadere informatie

Omnium Plus Algemene Voorwaarden

Omnium Plus Algemene Voorwaarden Omnium Plus Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Omnium Plus Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de. Wij raden u aan beide aandachtig te lezen. Voorwerp

Nadere informatie

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Uitgave J INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig

Nadere informatie

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

Comfort Auto Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden Comfort Auto Verzekering en bijstand auto Inhoud Kosteloze hulpverleningsdiensten 5 1. Info Line 02 550 05 55 5 2. Eerste Hulp 5 3. Herstellingshulp 7 Aansprakelijkheid 8 1. Omvang van de dekking Aansprakelijkheid

Nadere informatie

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden

COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto. Algemene voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand auto Inhoud Hoofdstuk 1 Aansprakelijkheid 5 1.A. Omvang van de dekking 5 1.A.1. Verzekerde voertuigen en personen 5 1.A.2. Verzekeringsgebied 6 1.A.3. Dekkingen 6

Nadere informatie

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG. 5. Vrijstelling

DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG. 5. Vrijstelling DEEL II : VERZEKERING VAN DE SCHADE AAN HET VOERTUIG De algemene voorwaarden van Deel I zijn van toepassing, voor zover er in onderstaande bepalingen niet uitdrukkelijk van afgeweken wordt. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Voorstel motorrijtuigen

Voorstel motorrijtuigen Voorstel motorrijtuigen Nieuwe zaak Vervangt polis met contractnummer Wijziging van polisnummer Polis/contractnummer Offertenummer Producent Producentnummer CBFA-nummer Telefoonnummer Referentie producent

Nadere informatie

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

Auto Verzekeringsvoorstel

Auto Verzekeringsvoorstel Auto Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen 1 2 3 4 5 6 7 8 Uw makelaar is uw kracht! 3 Altijd goed verzekerd! 3 Alles op één

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE Referte: VRS.006 200901 VRS.006-V1 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be - www.optimco.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

COMFORT AUTO. Verzekering en bijstand Auto. Algemene Voorwaarden

COMFORT AUTO. Verzekering en bijstand Auto. Algemene Voorwaarden COMFORT AUTO Verzekering en bijstand Auto Inhoud KOSTELOZE HULPVERLENINGSDIENSTEN 1. INFO LINE 02 514 00 00 5 2. EERSTE HULP 3. HERSTELLINGSHULP 6 AANSPRAKELIJKHEID 8 1. OMVANG VAN DE DEKKING AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie